Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. CRAI Imatge de diagramació
icona del mapa del web Mapa icona del cercador Cercador Imatge de diagramació Imatge de diagramació Inici CRAI Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Suport a la Recerca
 
   
Imatge de diagramació
Pàgina inicial > Suport a la Recerca > Avaluació de les revistes científiques > 
Índexs nacionals i internacionals per valorar les publicacions Imatge de diagramació

Multidisciplinars

Descripció

Indicadors

Criteris de Valoració

Com formar-ne part?

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports. Produïda per l’ISI (Institute of Scientific. Information) i gestionat per FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). En funció del seu factor d'impacte, basat en l'anàlisi de cites publicades i rebudes per les publicacions, avalua revistes de ciència i tecnologia (Science Citation Index) i de ciències socials (Social Citation Index).

Indicador de Publicació.

Indicador d'Investigador

Nombre total de Cites

Factor d'impacte

Índex d'immediatesa

Nombre d'articles

Vida mitjana de les cites

Eigenfactor

Posició de la revista

The Thomson Reuters Jounal Selection Process

Proceso de selección de revistas especializadas de Thomson Reuteurs


Per tal que Thomson Reuters faci l'avaluació d'una publicació cal enviar 3 números consecutius actuals a:

Publication Processing Department. Thomson Reuters. 1500 Spring Garden Street. Fourth Floor. Philadelphia, PA 19130. USA.

Eigenfactor.com

Eigenfactor.org. Produïda pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington. Està basat en la informació del JCR i en l’aplicació d’algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina. Inclou més de 115.000 referències de revistes incloses a JCR i altres fonts citades per aquestes. Les últimes dades corresponen al 2006. Inclou també una avaluació qualitat-preu de la publicació.

Indicador de Publicació.

Indicador d'Investigador

Presenta rànkings temàtics amb dos indicadors:

Eigenfactor

Article InfluenceTM

Per ser a la web d'Eigenfactor.org, la revista ha d'estar inclosa a JCR (Journal Citation reports) o ha d'haver estat citada, com a mínim, en una de les seves revistes en els darrers 5 anys.

Per contactar-hi podeu escriure a: jevinw@u.washington.edu

Latindex

LatIndex. És producte de la cooperació que té l'objectiu de reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accesibles i elevar-ne la seva qualitat.

Indicador d'Investigador


 

Latindex utilitza dues taules de valoració:

Característiques bàsiques per a revistes impreses.

Característiques bàsiques per a revistes electròniques.

Per entrar al catàleg de la revista s'han de complir les 8 característiques obligatòries i un mínim de 17 de les restants.

Per tal d'incloure una revista a Latindex cal contactar amb el coordinador del país corresponent. Els coordinadors d'Espanya a data abril 2013 són:


Carmen Urdín Camino. IEDCYT (ex-CINDOC), CSIC. curdin(at)cindoc.csic.es


Eléa Giménez Toledo.
IEDCYT (ex-CINDOC), CSIC. elea.gimenez(at)cchs.csic.es


 

Scopus

Scopus. Base de dades produïda per Elsevier i i gestionada per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologí­a). Avalua publicacions d'editorials universals i multidisciplinars (ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats). Permet conèixer el nombre de vegades que un article ha estat citat de manera similar al Web of Science.


Indicador de Publicació

Indicador d'Investigador

Cites per article

Índex H

SJR (SCImago Journal & Country Rank)

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Content Selection For SCOPUS

Podeu suggerir la inclusió mitjançant aquest formulari

SCImago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank. SCImago Journal & Country Rank. Realitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares.  Extreu els identicadors científics i per països de SCOPUS (Elsevier).

Indicador d'Investigador

Índex H

Desenvolupat a partir de la informació continguda a Scopus de Elsevier. Scopus treballa amb un comité d'investigadors per a la selecció de contingut.

Per tal de suggerir la inclusió d'un títol a la base de dades Scopus cal omplir aquest formulari

Especialitzades


CARHUS

CARHUS Plus+. És un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

AQU Revistes  científiques: llistes de títols de revistes d'Humanitats i Ciències Socials

Indicador de Publicació


   

Les revistes s'avaluen en funció del compliment d'una sèrie de criteris i aquest estudi donarà com a resultat la classificació. 

CARHUS Plus+ classifica les revistes en quatre nivells

(basant-se en ICDS):

grup B/C/D


Les propostes es poden enviar a carhus(at)agaur.gencat.cat o bé per correu ordinari a:

AGAUR

Programa de Documentació Científica.

Via Laietana 28, 2n. 08003 Barcelona.

Ajuda per fer la petició.

Clasificación CIRC

També trobareu informació sobre CIRC a la pàgina d'EC3metrics

Clasificación integrada de revistas científicas. Té l'objectiu de crear una classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la qualitat i visibilitat de les revistes. Per fer-ho és base en la informació procedent de diferents productes d'avaluació considerats per les diferents agències d'avaluació nacional com CNEAI i ANECA.

Indicador de PublicacióLes revistes s'avaluen en funció del compliment d'una sèrie de criteris que, un cop aplicats, donen com a resultat quatre grups de classificació:

A, B, C o Excel·lència.


Contacte:

Daniel Torres Salinas – Grupo EC3 (Universidad de Navarra).

torressalinas(at)gmail.com

Elea Giménez Toledo – Grupo EPUC (IEDCYT-CCHS)

elea.gimenez(at)cchs.csic.es

Citations in Economics

Citation in Economics. Servei ofert pel Departament de Sistemes d'Informació i Computació de la Universitat Politècnica de València, que proporciona l'anàlisi de les citacions dels documents disponibles a la biblioteca digital RePEc (Research Papers in Ecnomy) Recull títols de revistes, a més d'altres documents com congressos, software i llibres.

Indicador de Publicació

Factor d'impacte

Índex H

 

Si malgrat que els articles no estan en accés obert volem que formin part de CitEc, cal contactar amb: José Manuel Barrueco. barrueco(at)uv.es

DICE

DICE. DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  Valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en fan difusió.

Indicador de PublicacióInforma dels criteris Latindex que compleixen i a vegades també ens indica ERIH, CARHUS Plus+.

 

Per a qualsevol suggeriment, comentari o informació addicional:
EPUC, IEDCYT, CCHS, (CSIC).    Albasanz, 26-28. 28037 Madrid.
Telf, 91 602 23 55/91 602 28 92
Fax: 91 304 57 10 dice(at)cchs.csic.es

European Science Foundation

ERIH 'Initial' List. Educational Reference Index for the Humanities. Creada per l’European Science Fondation.  Classifica revistes europees en els àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats.

Indicador de PublicacióERIH: AIM, QUALITY CONTROL CRITERIA AND DEFINITION OF
CATEGORIES

No és possible la inclusió de noves revistes o la revisió del posicionament de les ja incloses.

IN-RECS

InRecs. Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Sociales. Elaborat per un grup d’investigació d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada. Calcula el factor d'impacte de revistes espanyoles de l'àmbit de les ciències socials. Es pot consultar per matèries i per tí­tols de revistes, articles, autors i institucions. Cobertura des de 1996.

Indicador de Publicació

Indicador d'Investigador

Factor d'Impacte

Quartil

Podeu consultar els 4 criteris de valoració a l'apartat: 3. Selección de las revistas fuente.

IN-RECS permet que qualsevol autor introdueixi articles publicats en revistes científiques espanyoles des de 1994.
http://ec3.ugr.es/in-recs/informacion/ayudanos.htm

IN-RECJ

InRecj. Índice de impacto: Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas. Elaborat per un grup d’investigació d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica de la Universidad de Granada. Calculen l’impacte de revistes espanyoles de ciències jurídiques. Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions, d’autors i institucions més citades.

Indicador de Publicació

Indicador d'Investigador

Factor d'Impacte

Quartil

Podeu consultar els 3 criteris de valoració a l'apartat: 3. Selección de las revistas fuente


IN-RECJ permet que qualsevol autor introdueixi articles publicats en revistes científiques espanyoles des de 1994.
http://ec3.ugr.es/in-recj/informacion/ayudanos.htm
 

MIAR

MIAR. Elaborat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, és un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un rànquing basat en l’ICDS.

Indicador de Publicació

 

Per tal de sol·licitar la inclusió podeu omplir el formulari.

RESH

RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) és un sistema d'informació que integra els indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles en Ciències Socials i Humanitats.

Aglutina els projectes desenvolupats pel EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i pel EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, reunint indicadors que han estat desenvolupats, aplicats i actualitzats per ambdós grups.

Indicador de Publicació

Indicador d'Investigador


 

Podeu consultar els 4 criteris que s'han aplicat per seleccionar les revistes a l'apartat: 4. ImpactoMés informació

Inici

 
Versió per imprimir Telèfons d'informació Directori de la UB
versió per imprimir
Telèfons
Directori UB
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona
Edició: Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Última actualització: 29/01/2014