Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Coneixement i cultura. Qüestions generals

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

945 termes, 373 descriptors, 572 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* A.A.V.V.
* AAVV.
Abreviatures alemanyes.
Abreviatures angleses.
Abreviatures castellanes.
Abreviatures catalanes.
Abreviatures franceses.
Abreviatures gregues.
Abreviatures hebraiques.
Abreviatures italianes.
Abreviatures llatines.
Abreviatures russes.
Abreviatures.
* Acadèmies científiques.
Acadèmies.
* Accès a la cultura.
* Acció cultural.
* Acords culturals.
Acrònims.
Actes acadèmics.
* Activitat intel·lectual.
* Administració de serveis culturals.
* Administració del patrimoni cultural.
* Administració dels béns culturals.
* Adolescents i televisió
* Agències d'informació
Agències de notícies.
* Agències de premsa.
* Agrupacions d'obreres.
* Agrupacions obreres.
* Alfabet Braille.
* Alfabet Morse.
Alfabetització tecnològica.
* Altruistes.
Americanistes.
* AMPAS.
Anagrames.
* Anàlisi cultural comparat.
Anàlisi de sistemes.
* Anàlisi grafèmica.
* Anàlisi qualitativa (Investigació)
* Anàlisi quantitatiu (Investigació)
Anàlisi transcultural.
* Anotacions.
* ANSI Z39.50 (Norma)
* ANSI/NISO Z39.50 (Norma)
* APAS.
* Aprenentatge (Intel·ligència artificial)
Aprenentatge automàtic.
* Aprenentatge estadístic.
* Apunts.
Arabistes.
* ARQ-INFAD (Premis)
* Art i Estat.
* Art nouveau.
* Articles d'opinió
* Articles periodístics.
* Assemblees (Organització)
* Associacions científiques.
Associacions culturals.
* Associacions d'alumnes.
Associacions d'arxivers.
* Associacions d'empresaris.
Associacions d'estudiants.
* Associacions d'obrers.
Associacions de bibliotecaris i documentalistes.
Associacions de consumidors.
* Associacions de documentalistes.
Associacions de dones.
* Associacions de fidels.
* Associacions de mares i pares d'alumnes.
Associacions de mestres.
Associacions de pares d'alumnes.
Associacions de professionals i tècnics.
* Associacions de tècnics.
Associacions de veïns.
Associacions empresarials.
* Associacions femenines.
* Associacions no lucratives.
Associacions obreres.
Associacions patronals.
Associacions polítiques.
* Associacions professionals.
Associacions religioses.
Ateneus obrers.
Ateneus.
* Audiovisual (Comunicació)
Autògrafs.
Autopoesi.
* Avaluació de la recerca tècnica.

* Banca oficial.
* Banca pública.
* Bancs oficials.
* Bancs públics.
Beatus.
Benefactors.
* Béns culturals.
* Bescanvi de llibres.
* Bescanvi de publicacions.
* Bescanvi literari i científic.
Bíblia de Gutenberg.
Braille.
* Butlletins informatius radiofònics.

* C.I.P. (Equipament cultural)
Cal·ligrafia àrab.
Cal·ligrafia islàmica.
Cal·ligrafia japonesa.
* Cal·ligrafia musulmana.
Cal·ligrafia xinesa.
Cal·ligrafia.
Cal·lígrafs.
* Captació electrònica de notícies.
* Caràcters Braille.
Casals de joves.
* Casals de lleure.
* Cases de joventut.
* Cases editores.
* Casos.
* Catàlegs automatitzats d'arxius.
* Catàlegs automatitzats de biblioteques.
* Catàlegs automatitzats de museus.
* Catàlegs d'arxius en línia.
* Catàlegs de biblioteques en línia.
* Catàlegs de museus en línia.
Catàlegs en línia.
* Catàlegs on-line.
* Catàlegs online.
Centres d'esbarjo.
* Centres d'interpretació
* Centres d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni.
* Centres d'interpretació del patrimoni cultural.
* Centres d'interpretació del patrimoni local.
Centres d'interpretació del patrimoni.
Centres d'investigació
* Centres d'oci.
* Centres de lleure.
* Centres de recerca.
* Centres de visitants.
* Centres recreatius.
* Cerimònies acadèmiques.
Cerimònies de graduació
* Ciberpremsa.
* Ciència de la informació
* Ciència i Estat.
* Ciències de la documentació
Ciències de la informació
* Ciències humanes.
* Cinema en la premsa.
* Cinematografia en la premsa.
* CIP (Equipament cultural)
Civilització africana.
* Civilització basca.
* Civilització britànica.
* Civilització catalana.
Civilització eslava.
* Civilització espanyola.
* Civilització europea.
* Civilització francesa.
* Civilització russa.
* Classificació de les malalties.
* Classificació de malalties.
* Clubs polítics.
* Cobertura electrònica de la informació
* Cobertura periodística sobre les dones.
Cobertura periodística.
Codi Morse.
Codi postal.
* Codificació, Teoria de la.
* Codis tipogràfics (Periodisme)
Col·leccionistes i col·leccions.
* Col·leccions arqueològiques.
* Col·leccions etnològiques.
* Col·leccions.
* Col·legis oficials.
Col·legis professionals.
* Col·loquis.
* Columnistes (Dones)
* Columnistes.
* Comentaristes (Dones)
* Comentaristes.
* Comerç de llibres.
* Comissions obreres.
* Comparació de cultures.
* Composició (Impremta)
* Composició de tipus d'impremta.
* Composició electrònica.
* Composició tipogràfica automàtica
Composició tipogràfica automatitzada.
* Composició tipogràfica per ordinador.
* Composició tipogràfica programada
Composició tipogràfica.
Comunicació audiovisual.
* Comunicació concisa.
* Comunicació cultural.
* Comunicació de massa.
Comunicació internacional.
* Comunicació mundial.
* Conferències i congressos (Organització)
Conferències.
* Congregacions religioses seculars.
* Congressos (Organització)
* Congressos i conferències (Organització)
Congressos.
* Consells de barri.
* Conservació del patrimoni cultural.
* Consum cultural i d'oci.
Consum cultural.
* Consum d'espectacles.
* Consum d'oci.
* Consum de cinema.
* Consum de cultura.
* Consum de llibres.
* Consum de música.
* Consum de premsa.
* Consum de productes culturals.
* Consum mediàtic.
* Consum televisiu.
* Contacte cultural.
* Contacte intercultural.
* Contraccions.
* Convencions (Organització)
Cooperació cultural.
* Cooperació intel·lectual.
* Còpia a la pecia.
Copistes.
Corresponsals de guerra.
Corresponsals estrangers.
Criptografia.
* Crònica real.
* Cròniques científiques.
* Cròniques periodístiques.
* Cultura africana.
Cultura basca.
Cultura britànica.
Cultura calima.
Cultura catalana.
Cultura centreeuropea.
* Cultura eslava.
Cultura espanyola.
Cultura europea.
Cultura francesa.
* Cultura i globalització
Cultura italiana.
Cultura russa.
* Cultura tecnològica.
Cultura xinesa.
Cultura.
* Curiositats i meravelles naturals.
Curiositats.

* Data de mort.
* Demòtic.
* Desenvolupament cultural.
* Diari parlat.
* Diari televisat.
Diaris catalans.
Diaris cubans.
* Diaris digitals.
Diaris electrònics.
* Diaris en format llegible per màquina.
* Diaris en línia.
Diaris en microfilm.
Diaris en microforma.
* Diaris on-line.
* Diaris online.
Diaris.
Difusió cultural.
* Difusió de la ciència.
* Difusió de la cultura.
* Direcció de televisió
Direcció i producció de televisió
Directors i productors de televisió
* Dissertacions.
Divulgació científica.
* Documentació científica.
* Donants.
Dones en els mitjans de comunicació de massa.
Dones en la premsa.
* Dones guanyadores del Premi Nobel.
Dones intel·lectuals.
Dones periodistes.
* Dossiers de premsa.
* Dotacions.
* Dret a la cultura.
* Dret a la identitat cultural.
Drets culturals.

* Ecomuseus.
* Economia en la premsa.
* Editorials.
* Editors i edició
Editors.
* Educació i museus.
* Efemèrides.
* Emissions de notícies per televisió
* Emissions de televisió
* Empreses culturals.
Empreses periodístiques.
* Empreses televisives.
* ENG (Periodisme)
* Enigmes.
Enquadernacions artístiques.
* Enquadernacions de disseny.
* Enquadernacions de luxe.
* Enquadernacions ornamentades.
* Entitats científiques.
* Entitats culturals.
* Entitats de finançament.
* Entitats financeres públiques.
* Entitats financeres.
* Entitats no lucratives.
* Entitats religioses.
Entitats sense ànim de lucre.
* Entitats.
* Entrevista de grup focalitzada.
Entrevista en profunditat.
* Entrevista grupal.
Entrevistes (Televisió)
* Entrevistes focalitzades de grups.
Erasmisme.
Erudició
Erudits.
Escribes.
* Escriptura a mà
Escriptura beneventana.
* Escriptura beneventano-cassinesa.
* Escriptura Braille.
Escriptura cuneïforme.
Escriptura demòtica egípcia.
* Escriptura demòtica.
* Escriptura egípcia.
Escriptura gòtica.
Escriptura humanística.
* Escriptura ideogràfica.
Escriptura japonesa.
Escriptura jeroglífica egípcia.
Escriptura jeroglífica maia.
* Escriptura neocarolina.
* Escriptura pictogràfica.
* Escriptura secreta.
Escriptura visigòtica.
Escriptura xinesa.
Escriptura.
* Escrits científics.
* Esdeveniments especials (Organització)
* Espais creatius oberts.
* Espais de creació oberts.
* Espais de creativitat
* Especialistes en estudis americans.
* Especialistes en estudis àrabs.
* Especialistes en estudis asiàtics.
* Especialistes en estudis de l'Extrem Orient.
* Especialistes en estudis de l'Orient Mitjà
* Especialistes en estudis orientals.
Especialistes.
* Espectadors (Televisió)
* Esport en la premsa.
Esqueles mortuòries.
* Estandarització
* Estat i ciència
* Estil periodístic.
* Estris d'escriptura.
Estudi de casos.
* Estudis interculturals.
* Estudis transculturals.
* Experts.
* Exposicions (Organització)
Exposicions universals.
* Exposicions virtuals.

* FabLabs.
* Fabrication Laboratories.
Fanzines.
* Filantropia.
Filàntrops.
* Finances en la premsa.
* Fires comercials.
* Fires de mostres.
Fires.
* Francmaçoneria.
* Freqüència d'assistència a actes culturals.
* Fullets de notícies.
* Fullets de successos.
* Fundacions culturals.
Fundacions.

* Gabinets de col·leccionistes.
* Gabinets de comunicació
Gabinets de curiositats.
Gabinets de premsa.
* Galeries i museus d'art.
Gestió cultural.
* Gestió d'assemblees.
* Gestió d'esdeveniments especials.
* Gestió d'exposicions
* Gestió de conferències.
* Gestió de congressos.
* Gestió de convencions.
* Gestió de la cultura.
* Gestió del patrimoni cultural.
* Gestió del patrimoni històric.
Globalització cultural.
* Globalització de la cultura.
* Globalització i cultura.
Govern i premsa.
* Grafemes.
* Grafia.
Grafoteràpia.
* Grups de discussió
* Grups polítics
* Guanyadors del Premi Nobel.
* Guardons.
* Guerra en la premsa.

* Hàbits culturals.
* Hàbits de consum cultural.
* Hacker spaces.
* Hacklabs.
* Història de l'escriptura.
Homenatges.
Humanisme.
Humanistes.
Humanitats.

* Ideografia.
* Ideogrames.
* Imatge de la dona en els mitjans de comunicació de massa.
Inauguracions de cursos acadèmics.
Inauguracions.
Incunables.
* Incunabula.
Indicadors tecnològics.
* Indústria cultural (Sociologia)
Indústria de la televisió
* Indústria televisiva.
Indústries culturals.
* Indústries de la cultura.
* Infants i televisió
Influència cultural.
Influència.
* Influències culturals.
* Influències.
* Informació internacional.
* Informació periodística especialitzada.
* Informació política.
* Information and Documentation: Records Management.
* Informatius radiofònics.
* Informatius.
* Informes científics.
Informes tècnics.
Institucions científiques.
* Institucions culturals.
* Institucions de finançament.
* Institucions eclesiàstiques.
Institucions financeres públiques.
Institucions financeres.
Institucions polítiques.
Institucions públiques.
Institucions religioses.
Institucions socials.
Institucions.
* Instituts de recerca.
* Intel·lectualitat
Intel·lectuals.
* Interacció cultural.
* Intercanvi cultural.
* Intercanvi de publicacions literàries i científiques.
Intercanvi de publicacions.
* Intercanvi institucional de publicacions.
* Intercanvi literari i científic.
* Intercanvis de publicacions.
* Intercanvis literaris i científics.
* Interculturalisme.
Internacionalisme.
* International Organitzation for Standardization 14000 Series.
* International Organitzation for Standardization 9000 Series.
* International Organization for Standardization 14001 Standard.
* International Organization for Standardization 14051 Standard.
* International Organization for Standardization 9001 Standard.
* International Organization for Standardization 9241 Standard.
Inventaris.
Investidures de Doctors Honoris Causa.
Investigació
Investigació amb mètodes mixtos.
* Investigació científica.
Investigació en ciències socials.
* Investigació intercultural.
* Investigació mixta.
Investigació operativa.
* Investigació periodística.
Investigació qualitativa.
Investigació quantitativa.
Investigació social participativa.
* Investigació social.
* Investigació tecnològica.
* Investigació transcultural.
Investigadors.
* ISO (Normes)
* ISO 14000 (Normes)
* ISO 14000 Series Standards.
* ISO 14001 (Normes)
* ISO 14051 (Normes)
* ISO 15489.
* ISO 9000 Series Standards.
* ISO 9001.
* ISO 9241 (Norma)
* ISO Standard 15489.
* ISO Standard 9001.
* ISO Standards Series 14000.
* ISO Standards Series 9000.
* ISO/IEC 15489.

* Jeroglífics egipcis.
* Jeroglífics maies.
Jeroglífics.
* Jornades d'estudi.
* Jugendstil.

* Lectura d'imatges.
* Lectura electrònica.
* Lectura hipertextual.
Lectura sobre pantalla.
Literatura científica.
* Literatura com a professió
* Literatura i periodisme.
* Llenguatge audiovisual.
* Llibres curiosos.
* Llibres d'estil (Periodisme)
* Llibres d'inventaris.
Llibres en microfilm.
* Llibres preciosos
Llibres rars i preciosos.
* Logotip.
Logotips.

Maçoneria.
Makerspaces.
Malcolm Baldrige National Quality Award.
Manifests.
* Manuals d'estil (Periodisme)
* Manuscrits (Palimpsestos)
Manuscrits (Papirs)
Manuscrits alemanys.
Manuscrits anglesos.
Manuscrits anglosaxons.
* Manuscrits àrabs (Papirs)
Manuscrits àrabs.
* Manuscrits arameus (Papirs)
Manuscrits arameus.
Manuscrits armenis.
Manuscrits castellans.
Manuscrits catalans.
* Manuscrits coptes (Papirs)
Manuscrits coptes.
Manuscrits del Renaixement.
Manuscrits egipcis.
Manuscrits en microfilm.
Manuscrits etiòpics.
Manuscrits francesos.
* Manuscrits grecs (Papirs)
Manuscrits grecs.
Manuscrits hebraics
* Manuscrits hebreus.
Manuscrits indis.
Manuscrits italians.
* Manuscrits llatins (Papirs)
Manuscrits llatins medievals i moderns.
Manuscrits llatins.
Manuscrits maies.
Manuscrits medievals.
Manuscrits mexicans.
Manuscrits mixteques.
Manuscrits orientals.
Manuscrits perses.
Manuscrits polonesos.
Manuscrits portuguesos.
Manuscrits provençals.
Manuscrits siríacs.
* Manuscrits siris.
Manuscrits turcs.
Manuscrits visigòtics.
Manuscrits.
Màquines d'escriure.
Materials d'escriptura.
Mems.
* Meravelles del món.
* Mètode Braille.
* Mètode de recerca mixt.
* Mètodes d'investigació mixtos.
* Mètodes de recerca mixtos.
* Mètodes mixtos (Investigació)
* Mètodes qualitatius (Investigació)
* Mètodes quantitatius (Investigació)
Micrografia.
Miniatura carolingia.
* Miscel·lànies.
* Mitjans de comunicació
* Mitjans de comunicació audiovisual.
Mitjans de comunicació de massa.
Models animals en la investigació
Modernisme.
* Moviments de consumidors.
* Multimetodologia de recerca.
* Museografia.
Museologia.
Museus antropològics.
Museus arqueològics.
* Museus científics i tècnics.
* Museus científics.
* Museus comunitaris i socials.
* Museus comunitaris.
* Museus d'antropologia.
* Museus d'arqueologia.
Museus d'art.
* Museus d'arts i tradicions populars.
* Museus d'etnologia.
* Museus d'història local.
* Museus d'història natural.
Museus d'història.
* Museus de ciència i tecnologia.
* Museus de ciència.
Museus de ciències naturals.
Museus de ciències.
* Museus de comunitats locals.
* Museus de la marina.
* Museus de navegació
* Museus digitals.
* Museus electrònics.
Museus en l'ensenyament.
* Museus en línia.
* Museus etnogràfics.
Museus etnològics.
* Museus històrics.
* Museus i educació
Museus industrials.
Museus locals.
Museus marítims.
* Museus nàutics.
* Museus tecnològics.
Museus virtuals.
* Museus Web.
Museus.

Necrologies.
* Necrologis.
* Nobel (Premi)
Norma ISO 14001.
Norma ISO 14051.
Norma ISO 15489.
* Norma ISO 9000.
Norma ISO 9001.
Norma ISO 9241.
Normalització
* Normes de la sèrie ISO 14000.
* Normes de la sèrie ISO 9000.
Normes ISO 14000.
Normes ISO 9000.
Normes ISO.
Normes UNE.
Normes.
Nosologia.
* Notes
Noticiaris cinematogràfics.
* Noticiaris per televisió
* Noticiaris radiofònics.
* Noticiaris.
* Notícies de l'estranger.
* Notícies del món.
Notícies estrangeres.
* Notícies internacionals.
* Notícies necrològiques.
* Notícies per televisió
* Notícies radiades.

Obituaris.
* Oci i consum cultural.
Oficines.
* OPACs (Arxius)
* OPACs (Biblioteques)
* OPACs (Museus)
* OPACs.
* Organismes de recerca.
* Organització d'assemblees.
Organització d'esdeveniments especials.
Organització d'exposicions.
* Organització de conferències.
Organització de congressos.
* Organització de convencions.
* Organització de simposis.
* Organitzacions culturals.
* Organitzacions de consumidors.
* Organitzacions de dones.
* Organitzacions de veïns.
* Organitzacions femenines.
* Organitzacions no lucratives.
* Organitzacions patronals.
* Organitzacions polítiques.
* Organitzacions professionals.
* Organitzacions sense ànim de lucre
Orientalistes.

Palimpsestos.
Panislamisme.
Papirs àrabs.
Papirs arameus.
Papirs coptes.
* Papirs egipcis.
Papirs grecs.
Papirs llatins.
* Patrimoni (Cultura)
* Patrimoni arqueològic.
* Patrimoni artístic.
* Patrimoni cultural marítim.
* Patrimoni cultural subaquàtic.
Patrimoni cultural.
* Patrimoni etnogràfic.
* Patrimoni etnològic.
* Patrimoni fluvial.
* Patrimoni històric i artístic.
* Patrimoni històric.
* Patrimoni immaterial.
* Patrimoni intel·lectual.
* Patrimoni marítim.
Patrimoni subaquàtic.
* Patronals.
Pecia.
* Pel·lícules de notícies.
Pergamí
* Periòdics.
* Periodisme catòlic.
Periodisme científic.
Periodisme cinematogràfic.
* Periodisme comercial.
Periodisme cultural.
Periodisme d'estudiants.
Periodisme d'investigació
Periodisme d'opinió
Periodisme de guerra.
Periodisme econòmic.
Periodisme electrònic.
* Periodisme especialitzat.
Periodisme esportiu.
* Periodisme gràfic.
Periodisme i literatura.
Periodisme polític.
Periodisme radiofònic.
Periodisme.
* Periodistes (Dones)
Periodistes.
* Personal d'investigació
* Personal investigador.
Pictografia.
* Pinacoteques.
Política científica.
Política cultural.
* Política de protecció del patrimoni cultural.
* Política en la premsa.
* Política envers les arts.
* Política governamental de protecció del patrimoni cultural.
* Popularització de la ciència.
Pràctiques d'oficina.
Premi Internacional de Dibuix Joan Miró
Premi Minerva.
Premi Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver.
* Premi Nobel.
Premio Casa de las Américas.
* Prémio Internacional de Desenho Joan Miró
Premio Nacional de Periodismo Juan Mañé y Flaquer.
* Premio Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver.
* Premios FAD de Arquitectura y Interiorismo.
* Premios LAUS.
Premios Príncipe de Asturias.
Premios San Marcos.
* Premis ARQ-INFAD.
Premis Carlemany.
Premis d'art.
Premis d'investigació
Premis de disseny.
Premis de fotografia.
Premis de la Fundació Catalana per a la Recerca.
Premis de periodisme.
* Premis de recerca.
* Premis Delta de Disseny Industrial.
Premis Delta.
Premis FAD d'Arquitectura i d'Interiorisme.
Premis LAUS.
Premis literaris.
Premis Nobel.
Premis Oscar.
Premis Planeta.
Premis Pulitzer.
Premis.
Premsa alternativa.
Premsa catòlica.
* Premsa científica.
* Premsa cinematogràfica.
* Premsa de guerra.
* Premsa dels partits polítics.
* Premsa diària.
* Premsa econòmica.
Premsa electrònica.
Premsa en l'ensenyament.
* Premsa en línia.
* Premsa esportiva.
* Premsa financera.
Premsa gràfica.
* Premsa groga.
Premsa jueva.
Premsa local.
Premsa obrera.
* Premsa política.
* Premsa sensacionalista.
Premsa.
Presa d'apunts.
* Presa de notes.
Presentadors de televisió
Procediments normalitzats de treball.
* Producció de televisió
* Producció televisiva.
* Professors investigadors.
* Programes radiofònics de notícies.
* Protecció de tresors artístics.
Protecció del patrimoni cultural.
* Protecció del patrimoni històric.
* Protecció dels béns culturals.
* Protecció dels tresors artístics.
* Protectors.
* Publicacions científiques.
* Publicacions periòdiques.
Publicitaris.

* Radiodiaris.
* Radioperiodisme.
* Radioteledifusió
* Reality shows (Programes televisius)
* Realització de televisió
* Recerca de mètodes mixtos.
* Recerca.
* Recompenses.
* Reconeixements.
Rècords.
Reculls d'articles de premsa.
* Reculls d'articles de revistes.
* Reculls d'articles periodístics.
* Reculls d'escrits (Homenatges)
* Redacció de notícies.
Redacció periodística.
* Redactors publicitaris.
* Registres d'òbits.
* Registres de defuncions.
* Registres de morts.
* Reials acadèmies.
Relacions culturals.
Relacions de successos.
* Relacions interculturals.
* Reportatges digitals.
Reportatges.
Reporters.
Representació del coneixement (Teoria de la informació)
Ressenya de llibres.
Reunions.
* Ritus acadèmics.
* Rúbriques (Signatures)

* Saber.
* Salons artístics.
* Salons francesos.
Salons literaris.
* Seleccions d'articles de premsa.
* Seleccions d'articles de revistes.
* Seleccions d'articles periodístics.
Sensacionalisme en la premsa.
Sensacionalisme en la televisió
* Senyalització
* Senyals i senyalització
Senyals.
* Sèrie ISO 14000 (Normes)
* Serveis de premsa.
* Sigles.
Signatures.
* Signes gràfics.
* Signes i símbols.
Símbols.
* Simposis (Organització)
* Simposis.
* Sindicats patronals.
Sis Sigma (Norma de control de qualitat)
* Sistema Braille.
* Sistemes biològics artificials.
* Sistemes d'escriptura.
Sistemes no lineals.
Societats científiques.
* Societats culturals.
* Societats d'empresaris.
* Societats femenines.
* Societats financeres.
* Societats obreres.
* Societats polítiques.
* Societats religioses.
* Sociologia cultural.
* Sociologia de la cultura.
Sociologia del coneixement.

* Taules rodones (Debats)
* TDT.
* Tècnics de publicitat.
* Tècniques museogràfiques.
* Tècniques museològiques.
* Telediaris.
Teleespectadors.
Telenotícies.
Teletext.
Televisió
Televisió de pagament.
Televisió digital.
Televisió en color.
* Televisió en colors.
Televisió en l'ensenyament.
Televisió en la política.
* Televisió estatal.
Televisió i adolescents.
Televisió i infants.
Televisió interactiva.
Televisió local
* Televisió no comercial.
Televisió privada.
Televisió pública.
* Teoria de l'aprenentatge estadístic.
Teoria de la codificació
* Teoria de la comunicació
Teoria de la informació
Teoria de senyals (Telecomunicació)
Teoria de sistemes.
* Teoria del coneixement (Sociologia)
* Teoria dels mems.
* Tercer sector
* Tractament periodístic.
Tradició oral.
* Transmissió cultural.
* Treball administratiu.
* Treball d'oficina.
Treball intel·lectual.
* Treballadors intel·lectuals
* Tresor històric i artístic.
* Tribuna lliure.

* Una Norma Española (Normes)
* UNE (Normes)
* Uniformació
* Ús terapèutic de l'escriptura.
* Usos culturals.
* Usos i consums culturals.

Vida artificial.
* Vida cultural.
Vida intel·lectual.
* Videoperiodisme.
* Vitel·la.

* Xerrades.
Xous d'impacte

Z39.50 (Norma)
* Z39.50 (Protocol de xarxes d'ordinadors)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.