Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Coneixement i cultura. Qüestions generals

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1017 termes, 387 descriptors, 630 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* A.A.V.V.
* A.M. Turing Award
* AAVV
* Abel (Premi)
* Abelprisen
Abreviatures
Abreviatures alemanyes
Abreviatures angleses
Abreviatures castellanes
Abreviatures catalanes
Abreviatures franceses
Abreviatures gregues
Abreviatures hebraiques
Abreviatures italianes
Abreviatures llatines
Abreviatures russes
Acadèmies
* Acadèmies científiques
* Accès a la cultura
* Acció cultural
* ACM A.M. Turing Award
* Acords culturals
Acrònims
Actes acadèmics
* Activitat intel·lectual
* Administració de serveis culturals
* Administració del patrimoni cultural
* Administració dels béns culturals
* Admiradors
* Adolescents i televisió
Afeccionats
* Aficionats
* Agències d'informació
Agències de notícies
* Agències de premsa
* Agrupacions d'obreres
* Agrupacions obreres
* Alfabet Braille
* Alfabet Morse
Alfabetització tecnològica
* Altruistes
Americanistes
* AMPAS
Anagrames
* Anàlisi cultural comparat
Anàlisi de sistemes
* Anàlisi grafèmica
* Anàlisi qualitativa (Investigació)
* Anàlisi quantitatiu (Investigació)
Anàlisi transcultural
* Animació de reunions
* Anotacions
* ANSI Z39.50 (Norma)
* ANSI/NISO Z39.50 (Norma)
* APAS
* Aprenentatge (Intel·ligència artificial)
Aprenentatge automàtic
* Aprenentatge estadístic
* Apunts
Arabistes
* ARQ-INFAD (Premis)
* Art i Estat
* Art nouveau
* Articles d'opinió
* Articles periodístics
* Assemblees
* Assemblees (Organització)
Associacions
* Associacions científiques
Associacions culturals
* Associacions d'alumnes
Associacions d'arxivers
* Associacions d'empresaris
Associacions d'estudiants
* Associacions d'obrers
Associacions de bibliotecaris i documentalistes
Associacions de consumidors
* Associacions de documentalistes
Associacions de dones
* Associacions de fidels
* Associacions de mares i pares d'alumnes
Associacions de mestres
Associacions de pares d'alumnes
Associacions de professionals i tècnics
* Associacions de tècnics
Associacions de veïns
Associacions empresarials
* Associacions femenines
* Associacions no lucratives
Associacions obreres
Associacions patronals
Associacions polítiques
* Associacions professionals
Associacions religioses
Ateneus
Ateneus obrers
* Audiovisual (Comunicació)
Autògrafs
Autopoesi
* Autoritats (Persones)
* Avaluació de la recerca tècnica

* Banca oficial
* Banca pública
* Bancs oficials
* Bancs públics
Beatus
Benefactors
* Béns culturals
* Bescanvi de llibres
* Bescanvi de publicacions
* Bescanvi literari i científic
Bíblia de Gutenberg
Braille
* Butlletins informatius radiofònics

* C.I.P. (Equipament cultural)
Cal·ligrafia
Cal·ligrafia àrab
Cal·ligrafia islàmica
Cal·ligrafia japonesa
* Cal·ligrafia musulmana
Cal·ligrafia xinesa
Cal·lígrafs
* Captació electrònica de notícies
* Caràcters Braille
Casals de joves
* Casals de lleure
* Cases de joventut
* Cases editores
* Casos
* Catàlegs automatitzats d'arxius
* Catàlegs automatitzats de biblioteques
* Catàlegs automatitzats de museus
* Catàlegs d'arxius en línia
* Catàlegs de biblioteques en línia
* Catàlegs de museus en línia
Catàlegs en línia
* Catàlegs on-line
* Catàlegs online
Centres d'esbarjo
* Centres d'interpretació
* Centres d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni
Centres d'interpretació del patrimoni
* Centres d'interpretació del patrimoni cultural
* Centres d'interpretació del patrimoni local
Centres d'investigació
* Centres d'oci
* Centres de lleure
* Centres de recerca
* Centres de visitants
* Centres recreatius
* Cerimònies acadèmiques
Cerimònies de graduació
* Ciberpremsa
Ciència ciutadana
* Ciència col·laboradora
* Ciència de la informació
* Ciència i Estat
* Ciència participada
* Ciències de la documentació
Ciències de la informació
* Ciències humanes
* Cinema en la premsa
* Cinematografia en la premsa
* CIP (Equipament cultural)
Civilització africana
* Civilització aragonesa
* Civilització basca
* Civilització brasilera
* Civilització britànica
* Civilització catalana
Civilització eslava
* Civilització espanyola
* Civilització europea
* Civilització francesa
* Civilització russa
* Classificació de les malalties
* Classificació de malalties
* Clubs polítics
* Cobertura electrònica de la informació
Cobertura periodística
* Cobertura periodística sobre les dones
* Còdexs
Codi Morse
Codi postal
* Codificació, Teoria de la
* Codis tipogràfics (Periodisme)
Col·leccionistes i col·leccions
* Col·leccions
* Col·leccions arqueològiques
* Col·leccions etnològiques
* Col·legis oficials
Col·legis professionals
* Col·loquis
* Columnistes
* Columnistes (Dones)
* Comentaristes
* Comentaristes (Dones)
* Comerç de llibres
* Comissions obreres
* Comparació de cultures
* Composició (Impremta)
* Composició de tipus d'impremta
* Composició electrònica
Composició tipogràfica
* Composició tipogràfica automàtica
Composició tipogràfica automatitzada
* Composició tipogràfica per ordinador
* Composició tipogràfica programada
Comunicació audiovisual
* Comunicació concisa
* Comunicació cultural
* Comunicació de massa
Comunicació internacional
* Comunicació mundial
* Conducció de reunions
Conferències
* Conferències i congressos (Organització)
Confraries
* Congregacions religioses seculars
Congressos
* Congressos (Organització)
* Congressos i conferències (Organització)
* Consells de barri
* Conservació del patrimoni cultural
Consum cultural
* Consum cultural i d'oci
* Consum d'espectacles
* Consum d'oci
* Consum de cinema
* Consum de cultura
* Consum de llibres
* Consum de música
* Consum de premsa
* Consum de productes culturals
* Consum mediàtic
* Consum televisiu
* Contacte cultural
* Contacte intercultural
* Contraccions
* Convencions (Organització)
Cooperació cultural
* Cooperació intel·lectual
* Còpia a la pecia
Copistes
* Corporacions gremials
Corresponsals de guerra
Corresponsals estrangers
Criptografia
* Crònica real
* Cròniques científiques
* Cròniques periodístiques
Cultura
* Cultura africana
Cultura aragonesa
Cultura basca
Cultura brasilera
Cultura britànica
Cultura calima
Cultura catalana
Cultura centreeuropea
* Cultura eslava
Cultura espanyola
Cultura europea
Cultura francesa
* Cultura i globalització
Cultura italiana
Cultura russa
* Cultura tecnològica
Cultura xinesa
Curiositats
* Curiositats i meravelles naturals

* Data de mort
* Demòtic
* Desenvolupament cultural
* Diari parlat
* Diari televisat
Diaris
Diaris catalans
Diaris cubans
* Diaris digitals
Diaris electrònics
* Diaris en format llegible per màquina
* Diaris en línia
Diaris en microfilm
Diaris en microforma
* Diaris on-line
* Diaris online
Difusió cultural
* Difusió de la ciència
* Difusió de la cultura
* Direcció de televisió
* Dissertacions
* Distincions
Divulgació científica
* Documentació científica
* Donants
Dones en els mitjans de comunicació de massa
Dones en la premsa
* Dones guanyadores de la Medalla Fields
* Dones guanyadores del Premi Abel
* Dones guanyadores del Premi Nevanlinna
* Dones guanyadores del Premi Nobel
* Dones guanyadores del Premi Turing
Dones intel·lectuals
Dones periodistes
* Dossiers de premsa
* Dotacions
* Dret a la cultura
* Dret a la identitat cultural
Drets culturals

* Ecomuseus
* Economia en la premsa
* Editorials
Editors
* Editors i edició
* Educació i museus
* Efemèrides
* Emissions de notícies per televisió
* Emissions de televisió
* Empreses culturals
Empreses periodístiques
* Empreses televisives
* ENG (Periodisme)
* Enigmes
Enquadernacions artístiques
* Enquadernacions de disseny
* Enquadernacions de luxe
* Enquadernacions ornamentades
* Entitats
* Entitats científiques
* Entitats culturals
* Entitats de finançament
* Entitats financeres
* Entitats financeres públiques
* Entitats no lucratives
* Entitats religioses
Entitats sense ànim de lucre
* Entrevista de grup focalitzada
Entrevista en profunditat
* Entrevista grupal
Entrevistes (Televisió)
* Entrevistes focalitzades de grups
Erasmisme
Erudició
Erudits
Escribes
Escriptura
* Escriptura a mà
Escriptura beneventana
* Escriptura beneventano-cassinesa
* Escriptura Braille
Escriptura cuneïforme
* Escriptura demòtica
Escriptura demòtica egípcia
* Escriptura egípcia
Escriptura gòtica
Escriptura humanística
* Escriptura ideogràfica
Escriptura japonesa
Escriptura jeroglífica egípcia
Escriptura jeroglífica maia
* Escriptura neocarolina
* Escriptura pictogràfica
* Escriptura secreta
Escriptura visigòtica
Escriptura xinesa
* Escrits científics
* Esdeveniments especials (Organització)
* Espais creatius oberts
* Espais de creació oberts
* Espais de creativitat
Especialistes
* Especialistes en estudis americans
* Especialistes en estudis àrabs
* Especialistes en estudis asiàtics
* Especialistes en estudis de l'Extrem Orient
* Especialistes en estudis de l'Orient Mitjà
* Especialistes en estudis orientals
* Especialistes en llengua i cultura àrab
* Espectadors (Televisió)
* Esport en la premsa
Esqueles mortuòries
* Estandarització
* Estat i ciència
* Estil periodístic
* Estris d'escriptura
Estudi de casos
* Estudis interculturals
* Estudis transculturals
* Experts
Exposicions
* Exposicions (Organització)
Exposicions universals
* Exposicions virtuals

* FabLabs
* Fabrication Laboratories
* Fans
Fanzines
* Fields (Distinció)
* Fields (Medalla)
* Fields (Premis)
* Filantropia
Filàntrops
* Finances en la premsa
Fires
* Fires comercials
* Fires de mostres
* Francmaçoneria
* Freqüència d'assistència a actes culturals
* Fullets de notícies
* Fullets de successos
Fundacions
* Fundacions culturals

* Gabinets de col·leccionistes
* Gabinets de comunicació
Gabinets de curiositats
Gabinets de premsa
* Galeries i museus d'art
* Germandats
Gestió cultural
* Gestió d'assemblees
* Gestió d'esdeveniments especials
* Gestió d'exposicions
* Gestió de conferències
* Gestió de congressos
* Gestió de convencions
* Gestió de la cultura
* Gestió del patrimoni cultural
* Gestió del patrimoni històric
Globalització cultural
* Globalització de la cultura
* Globalització i cultura
Govern i premsa
* Grafemes
* Grafia
Grafoteràpia
Gremis
* Grups de discussió
* Grups polítics
* Guanyadors de la Medalla Fields
* Guanyadors del Premi Abel
* Guanyadors del Premi Nevanlinna
* Guanyadors del Premi Nobel
* Guanyadors del Premi Turing
* Guardons
* Guerra en la premsa

* Hàbits culturals
* Hàbits de consum cultural
* Hacker spaces
* Hacklabs
* Història de l'escriptura
Homenatges
Humanisme
Humanistes
Humanitats

* Ideografia
* Ideogrames
* Imatge de la dona en els mitjans de comunicació de massa
Inauguracions
Inauguracions de cursos acadèmics
Incunables
* Incunabula
Indicadors tecnològics
* Indústria cultural (Sociologia)
Indústria de la televisió
* Indústria televisiva
Indústries culturals
* Indústries de la cultura
* Infants i televisió
Influència
Influència cultural
* Influències
* Influències culturals
* Informació internacional
* Informació periodística especialitzada
* Informació política
* Information and Documentation: Records Management
* Informatius
* Informatius radiofònics
* Informes científics
Informes tècnics
Institucions
Institucions científiques
* Institucions culturals
* Institucions de finançament
* Institucions eclesiàstiques
Institucions financeres
Institucions financeres públiques
Institucions polítiques
Institucions públiques
Institucions religioses
Institucions socials
* Instituts de recerca
* Intel·lectualitat
Intel·lectuals
* Interacció cultural
* Intercanvi cultural
Intercanvi de publicacions
* Intercanvi de publicacions literàries i científiques
* Intercanvi institucional de publicacions
* Intercanvi literari i científic
* Intercanvis de publicacions
* Intercanvis literaris i científics
* Interculturalisme
Internacionalisme
* International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics
* International Organitzation for Standardization 14000 Series
* International Organitzation for Standardization 9000 Series
* International Organization for Standardization 14001 Standard
* International Organization for Standardization 14051 Standard
* International Organization for Standardization 9001 Standard
* International Organization for Standardization 9241 Standard
Inventaris
Investidures de Doctors Honoris Causa
Investigació
Investigació amb mètodes mixtos
* Investigació científica
Investigació en ciències socials
* Investigació intercultural
* Investigació mixta
Investigació operativa
* Investigació periodística
Investigació qualitativa
Investigació quantitativa
* Investigació social
Investigació social participativa
* Investigació tecnològica
* Investigació transcultural
Investigadors
* ISO (Normes)
* ISO 14000 (Normes)
* ISO 14000 Series Standards
* ISO 14001 (Normes)
* ISO 14051 (Normes)
* ISO 15489
* ISO 9000 Series Standards
* ISO 9001
* ISO 9241 (Norma)
* ISO Standard 15489
* ISO Standard 9001
* ISO Standards Series 14000
* ISO Standards Series 9000
* ISO/IEC 15489

Jeroglífics
* Jeroglífics egipcis
* Jeroglífics maies
* Jornades d'estudi
* Jugendstil

* Lectura d'imatges
* Lectura electrònica
* Lectura hipertextual
Lectura sobre pantalla
Literatura científica
* Literatura com a professió
* Literatura i periodisme
* Llenguatge audiovisual
* Llibres curiosos
* Llibres d'estil (Periodisme)
* Llibres d'inventaris
Llibres en microfilm
* Llibres manuscrits
* Llibres preciosos
Llibres rars i preciosos
* Logotip
Logotips

Maçoneria
Makerspaces
Malcolm Baldrige National Quality Award
Manifests
* Manuals d'estil (Periodisme)
Manuscrits
* Manuscrits (Palimpsestos)
Manuscrits (Papirs)
Manuscrits alemanys
Manuscrits anglesos
Manuscrits anglosaxons
Manuscrits àrabs
* Manuscrits àrabs (Papirs)
Manuscrits arameus
* Manuscrits arameus (Papirs)
Manuscrits armenis
Manuscrits castellans
Manuscrits catalans
Manuscrits coptes
* Manuscrits coptes (Papirs)
Manuscrits del Renaixement
Manuscrits egipcis
Manuscrits en microfilm
Manuscrits etiòpics
Manuscrits francesos
Manuscrits grecs
* Manuscrits grecs (Papirs)
Manuscrits hebraics
* Manuscrits hebreus
Manuscrits indis
Manuscrits italians
Manuscrits llatins
* Manuscrits llatins (Papirs)
Manuscrits llatins medievals i moderns
Manuscrits maies
Manuscrits medievals
Manuscrits mexicans
Manuscrits mixteques
Manuscrits orientals
Manuscrits perses
Manuscrits polonesos
Manuscrits portuguesos
Manuscrits provençals
Manuscrits siríacs
* Manuscrits siris
Manuscrits turcs
Manuscrits visigòtics
Màquines d'escriure
Materials d'escriptura
Medalla Fields
* Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas
* Medalla Internacional per Descobriments Excel·lents en Matemàtiques
* Medallas Fields
Mems
* Meravelles del món
* Mètode Braille
* Mètode de recerca mixt
* Mètodes d'investigació mixtos
* Mètodes de recerca mixtos
* Mètodes mixtos (Investigació)
* Mètodes qualitatius (Investigació)
* Mètodes quantitatius (Investigació)
Micrografia
Miniatura
Miniatura carolingia
* Miniatures
* Miscel·lànies
* Missatges publicitaris escrits
* Mítings
* Mitjans de comunicació
* Mitjans de comunicació audiovisual
Mitjans de comunicació de massa
Models animals en la investigació
Modernisme
* Moviments de consumidors
* Multimetodologia de recerca
* Museografia
Museologia
Museus
Museus antropològics
Museus arqueològics
* Museus científics
* Museus científics i tècnics
* Museus comunitaris
* Museus comunitaris i socials
* Museus d'antropologia
* Museus d'arqueologia
Museus d'art
* Museus d'arts i tradicions populars
* Museus d'etnologia
Museus d'història
* Museus d'història local
* Museus d'història natural
* Museus de ciència
* Museus de ciència i tecnologia
Museus de ciències
Museus de ciències naturals
* Museus de comunitats locals
* Museus de la marina
* Museus de navegació
* Museus digitals
* Museus electrònics
Museus en l'ensenyament
* Museus en línia
* Museus etnogràfics
Museus etnològics
* Museus històrics
* Museus i educació
Museus industrials
Museus locals
Museus marítims
* Museus nàutics
* Museus tecnològics
Museus virtuals
* Museus Web

Necrologies
* Necrologis
* Nevanlinna (Premi)
* Nobel (Premi)
Norma ISO 14001
Norma ISO 14051
Norma ISO 15489
* Norma ISO 9000
Norma ISO 9001
Norma ISO 9241
Normalització
Normes
* Normes de la sèrie ISO 14000
* Normes de la sèrie ISO 9000
Normes ISO
Normes ISO 14000
Normes ISO 9000
Normes UNE
Nosologia
* Notes
* Noticiaris
Noticiaris cinematogràfics
* Noticiaris per televisió
* Noticiaris radiofònics
* Notícies de l'estranger
* Notícies del món
Notícies estrangeres
* Notícies internacionals
* Notícies necrològiques
* Notícies per televisió
* Notícies radiades

Obituaris
* Oci i consum cultural
Oficines
* OPACs
* OPACs (Arxius)
* OPACs (Biblioteques)
* OPACs (Museus)
* Organismes de recerca
* Organització d'assemblees
Organització d'esdeveniments especials
Organització d'exposicions
* Organització de conferències
Organització de congressos
* Organització de convencions
* Organització de simposis
* Organitzacions
* Organitzacions culturals
* Organitzacions de consumidors
* Organitzacions de dones
* Organitzacions de treball
* Organitzacions de veïns
* Organitzacions femenines
* Organitzacions no lucratives
* Organitzacions patronals
* Organitzacions polítiques
* Organitzacions professionals
* Organitzacions sense ànim de lucre
Orientalistes

Palimpsestos
Panislamisme
Papirs àrabs
Papirs arameus
Papirs coptes
* Papirs egipcis
Papirs grecs
Papirs llatins
* Patrimoni (Cultura)
* Patrimoni arqueològic
* Patrimoni artístic
Patrimoni cultural
* Patrimoni cultural marítim
* Patrimoni cultural subaquàtic
* Patrimoni etnogràfic
* Patrimoni etnològic
* Patrimoni fluvial
* Patrimoni històric
* Patrimoni històric i artístic
* Patrimoni immaterial
* Patrimoni intel·lectual
* Patrimoni literari
* Patrimoni marítim
Patrimoni subaquàtic
* Patronals
Pecia
* Pel·lícules de notícies
Pergamí
* Periòdics
Periodisme
* Periodisme catòlic
Periodisme científic
Periodisme cinematogràfic
* Periodisme comercial
Periodisme cultural
Periodisme d'estudiants
Periodisme d'investigació
Periodisme d'opinió
Periodisme de guerra
Periodisme econòmic
Periodisme electrònic
* Periodisme especialitzat
Periodisme esportiu
* Periodisme gràfic
Periodisme i literatura
Periodisme polític
Periodisme radiofònic
Periodistes
* Periodistes (Dones)
* Personal d'investigació
* Personal investigador
Pictografia
* Pinacoteques
* Pintura de miniatures
Política científica
Política cultural
* Política de protecció del patrimoni cultural
* Política en la premsa
* Política envers les arts
* Política governamental de protecció del patrimoni cultural
* Popularització de la ciència
Pràctiques d'oficina
Premi Abel
* Premi ACM A.M. Turing
* Premi Alan Mathison Turing
* Premi Alan Turing
Premi Internacional de Dibuix Joan Miró
Premi Minerva
Premi Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver
Premi Nevanlinna
* Premi Nobel
Premi Turing
Premio Casa de las Américas
* Prémio Internacional de Desenho Joan Miró
Premio Nacional de Periodismo Juan Mañé y Flaquer
* Premio Nacional de Pintura Juan Ramón Masoliver
* Premios FAD de Arquitectura y Interiorismo
* Premios LAUS
Premios Príncipe de Asturias
Premios San Marcos
Premis
* Premis ARQ-INFAD
Premis Carlemany
Premis d'art
Premis d'investigació
Premis de disseny
Premis de fotografia
Premis de la Fundació Catalana per a la Recerca
Premis de periodisme
* Premis de recerca
Premis Delta
* Premis Delta de Disseny Industrial
Premis FAD d'Arquitectura i d'Interiorisme
* Premis Fields
Premis LAUS
Premis literaris
Premis Nobel
Premis Oscar
Premis Planeta
Premis Pulitzer
Premsa
Premsa alternativa
Premsa catòlica
* Premsa científica
* Premsa cinematogràfica
* Premsa de guerra
* Premsa dels partits polítics
* Premsa diària
* Premsa econòmica
Premsa electrònica
Premsa en l'ensenyament
* Premsa en línia
* Premsa esportiva
* Premsa financera
Premsa gràfica
* Premsa groga
Premsa jueva
Premsa local
Premsa obrera
* Premsa política
* Premsa sensacionalista
Presa d'apunts
* Presa de notes
Presentadors de televisió
Procediments normalitzats de treball
* Producció de televisió
Producció i direcció de televisió
* Producció televisiva
Productors i directors de televisió
* Professors investigadors
* Programes radiofònics de notícies
* Protecció de tresors artístics
Protecció del patrimoni cultural
* Protecció del patrimoni històric
* Protecció dels béns culturals
* Protecció dels tresors artístics
* Protectors
* Publicacions científiques
* Publicacions periòdiques
Publicitaris
* Publicitat en els diaris
Publicitat en la premsa
* Publicitat en les publicacions periòdiques
* Publicitat en les revistes
* Publireportatges

* Radiodiaris
* Radioperiodisme
* Radioteledifusió
* Reality shows (Programes televisius)
* Realització de televisió
* Recerca
* Recerca de mètodes mixtos
* Recompenses
* Reconeixements
Rècords
* Recull d'articles de premsa
Reculls d'articles de premsa
* Reculls d'articles de revistes
* Reculls d'articles periodístics
* Reculls d'escrits (Homenatges)
* Redacció de notícies
Redacció periodística
* Redactors publicitaris
* Registres d'òbits
* Registres de defuncions
* Registres de morts
* Reials acadèmies
Relacions culturals
Relacions de successos
* Relacions interculturals
Reportatges
* Reportatges digitals
* Reportatges publicitaris
Reporters
Representació del coneixement (Teoria de la informació)
Ressenya de llibres
Reunions
* Ritus acadèmics
* Rolf Nevanlinna Prize
* Rotlles (Manuscrits)
* Rúbriques (Signatures)

* Saber
* Salons artístics
* Salons francesos
Salons literaris
* Seguidors
* Seleccions d'articles de premsa
* Seleccions d'articles de revistes
* Seleccions d'articles periodístics
Sensacionalisme en la premsa
Sensacionalisme en la televisió
* Senyalització
Senyals
* Senyals i senyalització
* Sèrie ISO 14000 (Normes)
* Serveis de premsa
* Sigles
Signatures
* Signes gràfics
* Signes i símbols
Símbols
* Simposis
* Simposis (Organització)
* Sindicats patronals
Sis Sigma (Norma de control de qualitat)
* Sistema Braille
* Sistemes biològics artificials
* Sistemes d'escriptura
Sistemes no lineals
Societats científiques
* Societats culturals
* Societats d'empresaris
* Societats femenines
* Societats financeres
* Societats obreres
* Societats polítiques
* Societats religioses
* Sociologia cultural
* Sociologia de la cultura
Sociologia del coneixement

* Taules rodones (Debats)
* TDT
* Tècnics de publicitat
* Tècniques museogràfiques
* Tècniques museològiques
* Telediaris
Teleespectadors
Telenotícies
Teletext
Televisió
Televisió de pagament
Televisió digital
Televisió en color
* Televisió en colors
Televisió en l'ensenyament
Televisió en la política
* Televisió estatal
Televisió i adolescents
Televisió i infants
Televisió interactiva
Televisió local
* Televisió no comercial
Televisió privada
Televisió pública
* Teoria de l'aprenentatge estadístic
Teoria de la codificació
* Teoria de la comunicació
Teoria de la informació
Teoria de senyals (Telecomunicació)
Teoria de sistemes
* Teoria del coneixement (Sociologia)
* Teoria dels mems
* Tercer sector
* Tractament periodístic
Tradició oral
* Transmissió cultural
* Treball administratiu
* Treball d'oficina
Treball intel·lectual
* Treballadors intel·lectuals
* Tresor històric i artístic
* Tribuna lliure
* Turing (Premi)

* Una Norma Española (Normes)
* UNE (Normes)
* Uniformació
* Ús terapèutic de l'escriptura
* Usos culturals
* Usos i consums culturals

Vida artificial
* Vida cultural
Vida intel·lectual
* Videoperiodisme
* Vitel·la

* Xerrades
Xous d'impacte

Z39.50 (Norma)
* Z39.50 (Protocol de xarxes d'ordinadors)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.