Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Ciències econòmiques i empresarials. Relacions laborals

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

3051 termes, 1036 descriptors, 2015 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 15-M (Moviment)
* 15-M (Moviment), 2011-
* 35 hores

Abastament d'aliments
* Abastament en l'empresa
* Abastaments
* Abritratge financer
* Acaparament comercial
Acceptacions (Instruments de crèdit)
Accidents de treball
* Accidents industrials
* Accidents laborals
* Acció sindical
* Accionariat del personal
Accionariat dels treballadors
* Accionariat obrer
Accionistes
Accionistes minoritaris
Accions (Borsa)
Accions preferents
* Accises
Acomiadament de treballadors
* Acomiadament del personal
* Acords comercials
* Acords de llicències
* Acords de reciprocitat
* Acords de transferència de tecnologia
* Acords internacionals sobre les llicències
* Actituds dels consumidors
* Actiu de l'empresa
* Actius derivats (Finances)
Actius financers derivats
* Activitat bancària
* Activitat econòmica
* Activitat industrial
* Activitat professional
* Activitat professional de la dona
Activitats obreres internacionals
* Activitats professionals
* Activitats sindicals
* Acumulació de capital
Administració
* Administració d'empreses
* Administració d'hotels
* Administració de la pesca
* Administració de pesqueries
* Administració de xarxes d'ordinadors
* Administració de xarxes informàtiques
* Administració industrial
* Administració pesquera
Adoberies
* Adquisició (Compra)
Adquisició d'empreses
Adquisició de la propietat (Dret romà)
Adquisicions en l'empresa
Aforament (Duanes)
Agències d'avaluació de crèdit
* Agències de classificació financera
* Agències de col·locació
Agències de models
Agències de publicitat
* Agències de rating
* Agències de transport
* Agències de treball temporal
* Agències de turisme
Agències de viatges
* Agents administratius
Agents comercials
Agents consignataris de vaixells
Agents d'assegurances
* Agents de canvi i borsa
* Agents de l'Estat
* Agents de viatges
Agents literaris
* Agents públics
* Agrarisme
* Agricultura i Estat
* Agroindústria
* Agroindústries
* Agroturisme
* Agrupació d'empreses
* Agrupacions d'obreres
* Agrupacions obreres
* AI (Appreciative inquiry)
* Ajuda al desenvolupament
Ajuda alimentària
* Ajuda assistencial
* Ajuda de l'Estat a l'exportació
Ajuda econòmica
* Ajuda econòmica als països en vies de desenvolupament
Ajuda econòmica europea
Ajuda econòmica interior
* Ajuda econòmica pública
* Ajuda estatal
* Ajuda tècnica
* Ajudes i subvencions estatals
* Ajudes públiques a les empreses
* Ajustament de salaris i cost de la vida
Ajustament estructural
* Ajut al desenvolupament econòmic regional
* Ajuts assistencials
* Ajuts econòmics
* Ajuts financers
Albergs de joventut
* Albergs turístics
Aliança d'empreses
Aliances estratègiques (Negocis)
* Allotjament turístic
* Allotjaments d'ús turístic
Allotjaments turístics
* ALM
* Ambient en el lloc de treball
* Ambient laboral
Anàlisi conjunt (Màrqueting)
Anàlisi cost-benefici
Anàlisi d'entrada/sortida
* Anàlisi d'entrades i sortides
* Anàlisi d'entrades-sortides
Anàlisi d'impacte econòmic
* Anàlisi d'intercanvis intersectorials
* Anàlisi d'inversions
Anàlisi DAFO
* Anàlisi de cost-benefici
* Anàlisi de cost-eficàcia
* Anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (Planificació estratègica)
* Anàlisi de feines
* Anàlisi de l'espai (Economia)
* Anàlisi de mercat
* Anàlisi de mesures conjuntes (Màrqueting)
Anàlisi de necessitats
* Anàlisi de necessitats de formació
* Anàlisi de valors
* Anàlisi del mercat
* Anàlisi del risc
Anàlisi econòmica
* Anàlisi econòmica del dret
Anàlisi financera
* Anàlisi input-output
* Anàlisi intersectorial
* Anàlisi sectorial
* Anàlisi trade-off (Màrqueting)
* Anar de compres
Annata
* Anticipacions racionals (Teoria econòmica)
* Antropologia corporativa
* Antropologia del sector privat
* Antropologia del sector públic
Antropologia econòmica
Antropologia empresarial
* Antropologia industrial
* Aparells i accessoris industrials
* Aparells i materials industrials
Aplicacions industrials
* Aplicacions industrials de la biotecnologia
* Aportació a la societat (Dret mercantil)
* Aportació econòmica dels socis
* Aportació social (Dret mercantil)
* Aportacions (Dret mercantil)
Aportacions dels socis
Aprenents
Aprofitament per torns (Béns immobles)
* Aprovisionament en l'empresa
* Aptitud professional
* Aptituds professionals
Aranzels de duanes
* Aranzels duaners
Arbitratge (Borsa)
* Arbitratge (Economia)
* Arbitratge (Finances)
Arbitratge industrial
* Arbitratge laboral
Arbitrisme
* Arbitristes
* Àrea euro
* Àrees industrials
* Àrees monetàries
Armadors
* Armament (Indústria)
* Arrendador i arrendatari
* Arrendadors
Arrendadors i arrendataris
Arrendament financer
* Arrendament-venda
* Arrendataris
* Art de vendre
Artesania
Artesans
* Articles de marca
* Arts manuals
* Arxius administratius
* Arxius comercials
Arxius d'empresa
* Arxius d'oficina
* Arxius de societats
* Arxius econòmics
* Arxius empresarials
* Arxius industrials
* Ascensos
* Aspectes econòmics
* Aspectes econòmics de la cultura
* Assegurança col·lectiva
* Assegurança d'atur
Assegurança de caució
* Assegurança de grup
Assegurances
Assegurances aèries
Assegurances col·lectives
* Assegurances col·lectives de vida
* Assegurances contra accidents de treball
Assegurances contra els riscs de guerra
* Assegurances contra incendis
Assegurances d'accidents de treball
* Assegurances d'assistència en viatge
* Assegurances d'atur
* Assegurances d'atur forçós
Assegurances d'automòbils
* Assegurances d'incapacitat
Assegurances d'incendis
Assegurances d'invalidesa
* Assegurances de caució
Assegurances de crèdit
Assegurances de dipòsits bancaris
* Assegurances de grup
Assegurances de l'empresa
Assegurances de malaltia
Assegurances de mercaderies
* Assegurances de pensions
Assegurances de responsabilitat civil
* Assegurances de transport
* Assegurances de transport de viatgers
Assegurances de viatgers
Assegurances de vida
Assegurances marítimes
* Assegurances mèdiques
* Assegurances obligatòries de viatgers
* Assegurances sanitàries
* Assegurances turístiques
* Assemblees d'accionistes
* Assemblees de socis
Assessors d'empresa
* Asset-liability management
Assetjament immobiliari
Assignació d'actius
Assignació de recursos
* Assistència alimentària
* Assistència econòmica
* Assistència econòmica de la Comunitat Econòmica Europea
* Assistència econòmica estatal
* Assistència econòmica europea
* Assistència econòmica interior
Assistència tècnica
* Assistents del servei d'habitacions
* Associació d'empreses
* Associacions d'empresaris
* Associacions d'obrers
* Associacions de negocis
Associacions empresarials
* Associacions mutualistes
Associacions obreres
* Associacions professionals
* Atenció al client
Atur
* Atur juvenil
Aturats
* Aturs patronals
Auditoria ambiental
* Auditoria ecològica
Auditoria fiscal
* Auditoria mediambiental
Auditors
* Auditors interns
* Austeritat (Política econòmica)
Autarquia
* Autoconsum
Autogestió
* Autogestió de l'empresa
* Autogestió obrera
* Autoreglamentació
Autoregulació
* Autoregulació (Empreses)
* Autoregulació (Indústria)
* Autoserveis
* Autosubsistència
* Autosuficiència econòmica
Avaluació
Avaluació d'empreses
* Avaluació d'impacte econòmic
Avaluació de biblioteques
* Avaluació de l'empresa
Avaluació de les feines
* Avaluació de les ocupacions
* Avaluació de les tasques
* Avaluació de necessitats
* Avaluació de serveis de biblioteques
Avaluació del risc
* Avaluació dels llocs de treball
* Avaluació econòmica

* Baixa laboral
Baixa mèdica
* Baixa per malaltia
Balança comercial
Balança de pagaments
* Balanços (Comptabilitat)
* Banca
* Banca al detall
Banca detallista
* Banca minorista
* Banca oficial
* Banca pública
Bancs
* Bancs agrícoles
Bancs centrals
Bancs cooperatius
* Bancs d'emissió
* Bancs d'estalvis
Bancs d'inversió
Bancs de liquidació
Bancs hipotecaris
Bancs internacionals
* Bancs nacionals
* Bancs oficials
* Bancs populars
Bancs privats
* Bancs públics
Banquers
* Barreres comercials
Barreres no aranzelàries
Bars
Bé comú
* Bé públic
* Benchmarking
Beneficis
Beneficis eclesiàstics
* Benestar professional
* Béns
* Béns d'equip
* Béns d'equipament
* Béns de capital
Béns de consum
* Béns de domini públic
* Béns de l'Estat
* Béns de producció
Béns dels refugiats
* Béns demanials
* Béns nacionals
* Béns patrimonials
* Béns públics patrimonials
* Bescanvi
Bimetal·lisme
* Bioeconomía
* Bioindústries
Biologia econòmica
Bitcoin
Bitllets de banc
* Blanqueig de capital
Blanqueig de diners
* Blanqueig de fons
* Blockchains (Bases de dades)
Blocs comercials
* Blocs comercials regionals
* Blocs econòmics regionals
Boicot
Bombolla immobiliària
* Bonificacions per rendiment
Bons
* Bons de l'Estat
Bons hipotecaris
* Borsa
* Borsa de comerç
* Borsa de compensacions
* Borsa de treball
Borsa de valors
* Borses de contractació
* Borses de mercaderies
* Borses de treball
* Borses de valors
Bosses de compra
* Bosses de la compra
* Botigues en cadena
* Botigues sucursals
* Branding (Màrqueting)
* Bufets (Restaurants)

* C.C.B.B.
Caçadors i recol·lectors
* Caçadors prehistòrics
* Caçadors primitius
* Caçadors-recol·lectors
Cadena de blocs (Bases de dades)
Cadenes comercials
* Cadenes de blocs (Bases de dades)
Cafès
* Cafès (Establiments de begudes)
* Cafès literaris, artístics, etc.
Cafeteries
* Cafeteries-restaurant
Caixes d'estalvis
* Cambres de comerç
Cambres de comerç i indústria
* Cambres de comerç, indústria i navegació
* Cambres de compensació
Cameralisme
* Campanyes de promoció
* Canals comercials
* Canals de comercialització
* Canals de distribució comercial
Canvi
* Canvi (Economia)
* Canvi administratiu
* Canvi de divises
* Canvi de l'organització
* Canvi de titularitat de l'empresa
Canvi exterior
* Canvi monetari
Canvi organitzatiu
* Canvi urbà
* Capacitat de rendiment
Capital
* Capital circulant
* Capital d'amortització
* Capital d'especulació
Capital de risc
Capital intel·lectual
Capital social (Economia)
Capitalisme
Capitalistes
* Capitalistes i financers
* Caps executius
* Càrrecs electius
Càrrecs públics
* Càrrega fiscal
* Càrregues fiscals
* Càrregues socials
* Carta de serveis
Càrtels
* Cartera de valors
Cartes de crèdit
Cartes de serveis
* Cartilles de racionament
* Cases d'hostes
* Cases de la moneda
Cases de préstecs
* Cash flow
* Categories socioprofessionals
* CCBB
Cerca d'ocupació
* Cerveseries
* Cessament de treballadors
Cessió de crèdits
* Cibercomerç
* Ciberllibreries
* Cibermàrqueting
Cicle de treball
* Cicles de Kondràtiev (Economia)
Cicles econòmics
* Cicles econòmics de llarga durada
Cicles llargs (Economia)
* Ciència actuarial
* Ciència domèstica
* Ciència econòmica
* Ciència empresarial
Ciència regional
* Ciències actuarials
* Ciències econòmiques
Ciències empresarials
* CIM
* Circuits comercials
* Ciutats turístiques
* Classificació aranzelària
* Classificació del personal
Clàusula de l'Estat més afavorit
* Clients
* Clústers
* Clústers industrials
* CNY (Moneda)
* Coaching (Empreses)
* Cobrament d'impostos
Cobrament de comptes
* Cobrança
Codi postal
Codificació de productes
* Codis de conducta d'empreses
* Col·laboració entre els sectors públic i privat
* Col·laboració indústria-universitat
Col·laboració universitat-empresa
* Col·laboració universitat-indústria
* Col·lecta de fons
Col·lectivisme
Col·lectivització de l'agricultura
* Col·legis oficials
Col·legis professionals
* Combinacions industrials
Comerç
Comerç a l'engròs
* Comerç acaparador
Comerç al detall
Comerç d'aliments
Comerç d'armes
* Comerç d'esclaus
* Comerç d'ocasió
* Comerç de la llet
* Comerç de productes alimentaris
Comerç de segona mà
* Comerç detallista
Comerç electrònic
* Comerç en línea
* Comerç equitatiu
Comerç exterior
* Comerç il·legal d'armes
* Comerç interior
Comerç internacional
Comerç just
Comerç marítim
* Comerç mundial
* Comerç per Internet
* Comerç per mar
* Comerç solidari
Comercialització
* Comercialització de productes
* Comercialització dels productes ecològics
* Comercials
Comerciants
* Comissaris de comptes
Comissions d'empresa
* Comissions d'operaris
Comissions de barri
* Comissions mixtes
* Comissions obreres
* Comissions obreres d'empresa
* Comissions obreres de barri
Comissions paritàries
Comitès d'empresa
* Comitès de treballadors
* Companyies
Companyies colonials
* Companyies consolidades
Companyies d'assegurances
* Companyies d'inversions
* Companyies de llum i força
* Companyies de navegació
* Companyies de transport
* Companyies de transport marítim
* Companyies mares
* Companyies marítimes
* Companyies mercantils
* Companyies tenidores
* Compensació per acomiadament
* Competència d'acció professional
* Competència deslleial
Competència econòmica
Competència econòmica deslleial
Competència econòmica internacional
* Competència en els negocis
* Competència en la indústria
* Competència professional
* Competències d'acció professional
Competències professionals
* Competitivitat (Economia)
* Comportament del consumidor
* Comportament dels consumidors
* Comportament organitzacional
* Comportament organitzatiu
Compra
Compra d'aliments
* Compra d'equipament industrial
* Compra de béns immobles
* Compra industrial
* Compra-venda
* Compradors
Compravenda
* Compravenda (Dret internacional)
Compravenda (Dret islàmic)
Compravenda (Dret romà)
Compravenda de béns immobles
* Compravenda de béns mobles
Compres
* Compres a crèdit
Compres a terminis
* Compres en l'empresa
* Compres industrials
* Compromís envers l'empresa
Compromís organitzacional
* Compromis profesional
* Comptabilitat ambiental
Comptabilitat d'inflació
Comptabilitat nacional
* Comptabilitat normativa
* Comptabilitat per inflació
Comptabilitat regional
Comptes bancaris
Comptes corrents
* Comptes nacionals
* Comptes regionals
* Comunicació administrativa
* Comunicació dins les empreses
* Comunicació empresarial
* Comunicació en els negocis
Comunicació en l'empresa
* Comunicació en la indústria
* Comunicació en les empreses
* Comunicació en les organitzacions
* Comunicació industrial
* Comunicació interna en les empreses
Comunicacions
* Comunicat mèdica de baixa
* Comunitats caçadores i recol·lectores
* Comunitats econòmiques
* Concentració d'empreses
* Concentració econòmica
* Concentració empresarial
Concentració industrial
Concessions (Comerç al detall)
* Concessions (Dret administratiu)
Concessions administratives
* Concessions de llicències comercials
* Conciliació industrial
Conciliació laboral
* Concursos públics
Condicions de treball
Condicions econòmiques
* Condicions socioeconòmiques
* Conducta dels compradors
Conducta dels consumidors
* Conducta en les organitzacions
Conducta organitzacional
Conferències marítimes
Conflictes laborals
Confraries
Confraries de pescadors
* Conglomerat (Economia)
* Conglomerat d'empreses
* Conglomerat empresarial
Conglomerats d'empreses
* Conglomerats financers
* Consells de taller
* Conseqüència econòmica
* Conseqüències econòmiques
* Consignataris de vaixells
* Consolidació de societats
* Consorcis industrials
* Consorcis internacionals de negocis
Construcció de marca (Màrqueting)
* Construcció europea
* Consultoria d'empreses
* Consultors d'empresa
* Consultors de direcció
* Consultors de gestió
Consum (Economia)
* Consum alimentari
Consum d'aigua
Consum d'aliments
Consum d'energia
* Consum de recursos energètics
* Consum energètic
Consum familiar
* Consum infantil
* Consum racionat
Consumidors
Contraban
* Contraban d'armes
* Contractació de serveis
Contractació externa
* Contractació pública
* Contracte de compravenda
* Contracte de venda
* Contractes a temps parcial
* Contractes col·lectius de treball
Contractes d'aprenentatge
* Contractes d'assistència tècnica internacional
* Contractes d'opcions
* Contractes d'outsourcing
* Contractes de formació
Contractes de llicències
* Contractes de subministrament
Contractes de treball
* Contractes de treball a temps parcial
* Contractes de treball fixs discontinus
* Contractes de treball per a la formació
* Contractes de venda
* Contractes de venda internacional
* Contractes en pràctiques
* Contractes fixs discontinus
* Contractes internacionals de llicència
Contractes internacionals de llicències
* Contractes know-how
* Contribució territorial
* Contribucions
Contribuents
Control de costos
Control de preus
Control de producció
* Control del comerç
* Control fiscal
Convenis col·lectius de treball
* Convenis de llicències
Convenis de Lomé
Convergència (Economia)
* Convergència econòmica
* Cooperació
* Cooperació econòmica
Cooperació empresarial
* Cooperació entre els sectors públic i privat
* Cooperació entre empreses
* Cooperació entre estats
* Cooperació entre governs independents
Cooperació europea
* Cooperació industrial
* Cooperació interempresarial
Cooperació intergovernamental
Cooperació internacional
Cooperació mediterrània
Cooperació pública-privada
* Cooperació tècnica
* Cooperació universitat-empresa
Cooperatives
Cooperatives agrícoles
Cooperatives agrícoles de crèdit
* Cooperatives d'ensenyament
Cooperatives d'habitatges
Cooperatives de consum
* Cooperatives de crèdit
* Cooperatives de crèdit agrícola
Cooperatives de producció
* Cooperatives de treball associat
Cooperatives escolars
Cooperatives industrials de crèdit
Cooperativisme
Corba de Phillips
Corn Laws (Anglaterra)
Corporacions
* Corporacions (Estat corporatiu)
* Corporacions gremials
* Corporacions oficials
* Corporacions públiques
* Corporacions subsidiàries
Corporativisme
* Correcció monetària
Corredors de borsa
Corresponsals estrangers
* Cos de funcionaris
Cost
Cost de construcció
* Cost de l'assistència mèdica
Cost de l'assistència sanitària
Cost de la vida
Cost de mà d'obra
* Cost dels serveis sanitaris
* Cost i nivell de vida
* Cost-benefici
* Cost-eficàcia
* Costos de fabricació
* Costos de l'assistència mèdica
* Costos de l'assistència sanitària
Costos de producció
* Costos de salut
Costos de transacció
* Costos dels serveis sanitaris
* Costos industrials
* Costos sanitaris
* Costos socials
Cotització a la seguretat social
* Cotització empresarial
* Cotització fiscal
* Cotització salarial
* Cotització social
* Crac del 1929
* Crac econòmic de 1929
* Cracs borsaris
Creació d'empreses
* Creació d'indústries
Creació d'ocupació
* Creació de llocs de treball
* Creadors d'empreses
* Creativitat empresarial
Creativitat en els negocis
* Creativitat en les empreses
Crèdit
Crèdit a l'exportació
Crèdit agrícola
Crèdit al consum
* Crèdit als clients
Crèdit comercial
* Crèdit creuat
* Crèdit de cobrament dubtós
Crèdit documentari
* Crèdit interempresarial
Crèdit personal
* Crèdit rural
* Crèdit swap
* Crèdits financers
Creixement de l'empresa
* Creixement de les empreses
Creixement econòmic
* Creixement empresarial
* Creixement industrial
Creixement negatiu (Economia)
* Creixement sostenible
* Creixement urbà
Creuers turístics
* Criades
* Criats
* Crisi bursària (1929)
* Crisi de finals de la dècada del 2000
* Crisi de les hipoteques d'alt risc, 2007-2009
* Crisi de les hipoteques subprime, 2007-2009
* Crisi de les subprime, 2008-2009
Crisi econòmica del 1929
* Crisi econòmica global, 2008-
* Crisi econòmica mundial, 2007-
* Crisi econòmica, 2007-
Crisi econòmica, 2008-
* Crisi financera global, 2007-
* Crisi financera internacional, 2008-
* Crisi financera mundial, 2007-
* Crisi hipotecària de 2007-
* Crisis borsàries
Crisis econòmiques
* Crisis econòmiques, 2008-
Crisis financeres
Crisis monetàries
* Cronometratge del treball
* Cultura corporativa
* Cultura d'empresa
* Cultura de l'organització
* Cultura empresarial
* Cultura i economia
* Cultura i turisme
Cultura organitzativa
* Currículum
Curriculum vitae
* Currículums
* CV

* DAFO (Anàlisi)
* Declaració Schuman
* Decreixement econòmic
Dèficit públic
Deflació
* Delicte de tràfic d'armes
Delmes
* Demanda
Demanda (Teoria econòmica)
* Demanda de formació
* Demanda de mà d'obra
* Demanda de treball
* Democràcia econòmica
* Denominació d'origen
* Denominació d'origen protegida
* Denominació d'origen qualificada
Denominacions d'origen
* Dependència
Dependència (Política)
Dependents (Comerç al detall)
* Dependents de comerç
* Depressió econòmica
* Derivats financers
* Descans retribuït
Descompte
* Descripció dels llocs de treball
* Deseconomies externes
* Desenvolupament
* Desenvolupament de les carreres professionals
* Desenvolupament de professions
* Desenvolupament ecologicament sostenible
Desenvolupament econòmic
* Desenvolupament econòmic i educació
* Desenvolupament empresarial
Desenvolupament humà (Sociologia)
* Desenvolupament i educació
* Desenvolupament industrial
* Desenvolupament internacional
* Desenvolupament organitzatiu
Desenvolupament professional
Desenvolupament rural
Desenvolupament sostenible
Desenvolupament urbà
* Desequilibri (Economia)
* Desgravació d'impostos
Desgravacions fiscals
* Desigualtat entre els homes i les dones
* Desigualtat retributiva
* Deslocalització de les indústries
* Deslocalització empresarial
Deslocalització industrial
* Deslocalitzacions (Economia política)
* Deslocalitzacions (Economia)
* Deslocalitzacions empresarials
* Deslocalitzacions industrials
* Desocupació
* Desocupació juvenil
* Despatxos professionals col·lectius
* Despeses domèstiques
Despeses públiques
* Despossessió
Desregulació
* Detallistes
* Detecció de necessitats formatives
* Determinació de prioritats
Deute exterior
* Deute fiscal
* Deute internacional
* Deute nacional
Deute públic
Deute tributari
Devolució d'impostos
* Devolució tributaria
* Dia del Treball (1r maig)
* Dia Internacional del Treball
Diagrames de flux
* Diàleg Nord-Sud
* Dietes (Economia)
Dietes (Empresa)
* Dietes (Recursos humans)
* Dietes (Retribucions)
* Dietes (Treball)
Dimensió de les empreses
* Dinàmica econòmica
* Diner digital
* Diner electrònic
* Diner negre
Dineret de creu
* Diners
* Diners i política
Diplomats en relacions laborals
Dipòsits bancaris
* Dipòsits de mercaderies
Direcció d'empreses
* Direcció d'hotels
* Direcció de restauració (Gastronomia)
Direcció de restauració col·lectiva
* Direcció de restauració comercial
* Direcció de restauració comercial i per a col·lectivitats
Direcció de restaurants
* Direcció hotelera
* Direcció i administració d'empreses
* Dirigents d'empreses
Dirigents sindicals
Disciplina del treball
* Disciplina dels treballadors
* Disciplina laboral
* Discriminació econòmica
* Discriminació salarial
Discriminació sexual en el treball
* Disponibilitat d'aliments
* Disputes laborals
Distribució (Teoria econòmica)
Distribució comercial
Distribució de la renda
* Distribució de la riquesa
* Distribució de mercaderies
Distribució de terres
* Distribució en cooperació
* Distribuïdors comercials
* Districtes industrials
* Diversificació (Economia política)
* Diversificació (Economia)
* Diversificació a la indústria
* Diversificació comercial
* Diversificació de la producció
* Diversificació de les empreses
Diversificació industrial
Dividends
* Divises (Moneda)
* Divisió del sòl
Divisió del treball
* Divisió del treball per sexes
Divisió internacional del treball
Divisió sexual del treball
* DJIA (Índex borsari)
* DO
* Doble imposició
* Doble imposició internacional
* Doctrina keynesiana
Doctrines econòmiques
* Documents comercials
Documents mercantils
Documents negociables
Dòlar nord-americà
* Domèstics
Domini públic
Donacions
* Donacions entre vius
* Donatius
Dones de negocis
* Dones directoras i productores cinematogràfiques
* Dones directores
Dones economistes
* Dones empresàries
* Dones en la indústria
Dones en les finances
Dones en les professions
* Dones executives
* Dones productores i directores cinematogràfiques
* Dones treballadores
* Dones treballadores agrícoles
* Dow (Índex borsari)
* Dow Jones Industrial Average (Índex borsari)
* Dow-30 (Índex borsari)
* Dret de subscripció
* Dret de subscripció d'accions
Dret de subscripció preferent
Dret del treball
* Dret duaner
Dret i economia
* Dret laboral
* Dret obrer
* Dret processal del treball
Dret sindical
* Drets aranzelaris
* Drets d'importació
* Drets de duana
* Drets de duana preferencials
* Drets del timbre
* Drets econòmics i socials
Drets socials i econòmics
Duanes
Dúmping

* E-business
* EBT (Empresa)
* EBTs (Empreses)
* Ecoauditoria
* Ecoeconomia
* Ecoindústria
* Ecoindústries
Ecologia industrial
* Ecomàrqueting
Economia
Economia agrària
* Economia agrícola
* Economia alternativa
Economia ambiental
* Economia bancària
* Economia capitalista
Economia col·laborativa
* Economia comparada
* Economia cultural
Economia d'empresa
Economia de guerra
* Economia de l'assistència sanitària
Economia de l'educació
* Economia de l'empresa
* Economia de l'espai
Economia de l'oferta
Economia de la cultura
* Economia de la llar
Economia de la salut
Economia de mercat
Economia de postguerra
Economia de subsistència
* Economia del medi ambient
Economia del treball
* Economia dels règims feixistes
* Economia dirigida
Economia domèstica
* Economia ecològica
* Economia empresarial
* Economia evolucionista
Economia evolutiva
Economia experimental
Economia feixista
Economia feminista
* Economia financera
Economia forense
* Economia i cultura
* Economia i dret
* Economia i educació
* Economia industrial
* Economia informal
Economia institucional
* Economia interindustrial
Economia internacional
* Economia keynesiana
* Economia laboral
* Economia legal
* Economia liberal
Economia marxista
* Economia mèdica
Economia mixta
Economia monetària
* Economia mundial
* Economia no estructurada
* Economia no oficial
* Economia oculta
* Economia paral·lela
* Economia participativa
Economia planificada
* Economia política
* Economia postkeynesiana
Economia prehistòrica
* Economia primitiva
Economia regional
* Economia rural
* Economia sanitària
Economia social
* Economia solidària
* Economia sostenible
Economia submergida
* Economia subterrania
* Economia tancada
Economia urbana
* Economia verda
* Economies
Economies d'escala
* Economies de dimensió
* Economies externes
Economistes
Ecotaxa
* Ecotaxes
Ecoturisme
ECU
* Edat i feina
Edat i ocupació
* Edat i treball
* EDI
* Edificis de fàbriques
* Educació i desenvolupament
Educació i desenvolupament econòmic
* Educació i economia
* Educació i empreses
* Educació i indústria
Efecte de les innovacions tecnològiques sobre el personal
Efectes de la inflació sobre l'atur
* Efectes de la inflació sobre la comptabilitat
* Efectes externs (Economia)
* Efectes públics
* Eficàcia de costos
* Eficàcia organitzacional
Eficàcia organitzativa
Eficiència industrial
* EIA (Economic impact analysis)
* Eines de producció
Elecció social
* Emissió d'accions
* Emissió de valors mobiliaris
* Emissions de televisió
* Emissions públiques de valors
Emmagatzematge
* Emoluments
* Empleats
* Empleats d'hoteleria
* Empleats de banca
* Empleats de comerç
* Empleats de l'Estat
* Empleats ferroviaris
Emprenedoria
Emprenedoria social
* Emprenedors (Economia política)
* Empresa
* Empresa i escola
* Empresa lliure
Empresàries
Empresaris
* Empresaris industrials
Empreses
* Empreses associades
Empreses auditores
* Empreses capitalistes
* Empreses comercials
* Empreses comunes
* Empreses conjuntes
* Empreses cooperatives
* Empreses culturals
* Empreses d'electricitat
Empreses d'inserció
* Empreses d'inserció laboral
* Empreses d'inserció sociolaboral
* Empreses d'inversió
Empreses de base tecnològica
* Empreses de distribució d'electricitat
* Empreses de lleure
* Empreses de nova creació
* Empreses de producció cinematogràfica
* Empreses de serveis
Empreses de transport
* Empreses de transport marítim
Empreses de treball temporal
* Empreses derivades
Empreses elèctriques
Empreses familiars
Empreses filials
* Empreses grans
* Empreses i educació
* Empreses i universitats
* Empreses industrials
* Empreses internacionals
Empreses multinacionals
* Empreses navilieres
* Empreses noves
Empreses periodístiques
* Empreses petites
* Empreses petites i mitjanes
* Empreses socials
* Empreses spin-off
* Empreses subsidiàries
* Empreses televisives
* Empreses turístiques
* Empreses unipersonals
Empreses virtuals
* Emprèstits
* EMS
Encants
Encunyació
* Encunyació de moneda
* Enginyeria de la gestió
* Enginyeria de mètodes
Enginyeria de sistemes
Enginyeria financera
* Enginyeria humana
Enginyeria industrial
Enoturisme
Enquestes de consum
Enquestes per telèfon
* Enquestes telefòniques
* Ens públics
Ensenyament d'economia i empresa
* Ensenyament empresarial
* Ensenyament i indústria
* Ensenyaments d'economia i empresa
* Entitats de crèdit
* Entitats de crèdit i estalvi
* Entitats de finançament
* Entitats financeres
* Entitats financeres públiques
* Entitats públiques
* Entorn en el lloc de treball
* Entorn laboral
* Entrades-sortides
* Entrenament (Recursos humans)
* Entrenament executiu
* Entrepreneurship (Economia)
Equilibri (Economia)
* Equip i accessoris industrials
* Equip industrial
* Equipament (Indústria)
Equipament industrial
* Equips industrials
Ergonomia
* Escala mòbil de preus i salaris
* Escassedat (Economia)
Escassetat
* Escissió d'empreses
* Escissió de societats
Escola austríaca d'economia
Escola clàssica d'economia
* Escola de Cambridge (Economia)
* Escola de Cambridge d'economia
Escola de Chicago (Economia)
* Escola i empresa
* Escola monetarista
Escola neoclàssica d'economia
* Escola neoclàssica d'economia política
Espai (Economia)
* Espai econòmic
* Espai en economia
* Espai industrial
Especulació
* Especulacions mercantils
* Esperit emprenedor
* Esperit empresarial
* Espionatge comercial
* Espionatge econòmic
Espionatge industrial
* Estabilitat de l'ocupació
Estabilitat laboral
* Estabilització de preus
Estabilització econòmica
* Establiments comercials per seccions
* Establiments d'allotjament turístic
* Establiments de begudes
* Establiments de restauració
Estadística econòmica
Estadística financera
Estadística industrial
* Estagnació
Estalvi
* Estalvi i inversió
* Estalvis i economies
* Estancament (Economia)
Estancament econòmic
* Estancias
Estaries
* Estat benefactor
* Estat corporatiu
Estat del benestar
* Estat i agricultura
* Estat i ferrocarrils
* Estat social
* Estatalisme
* Estats dependents
Estats financers
Estimació de la base imposable
Estraperlo
* Estratègia de marca (Màrqueting)
* Estratègia dels negocis
* Estratègia empresarial
* Estrès degut al treball
* Estrès en el treball
Estrès laboral
* Estrès ocupacional
* Estrès professional
* Estructura de mercat
* Estructura de vendes
* Estructura econòmica
* Estructura industrial
* Estructures agraries
* Estructures agrícoles
* Estudi d'impacte (Economia)
* Estudi de mètodes (Treball)
Estudi de moviments
* Estudi de necesitats
Estudi de temps
* Estudi econòmic
* Estudis cinematogràfics (Empreses)
* Estudis de cinema (Empreses)
* Estudis de factibilitat
Estudis de mercat
* Estudis de rentabilitat
Estudis de viabilitat
Etiqueta en els negocis
* Etiqueta en l'empresa
* Etiqueta en la oficina
* Etiqueta professional
Etiquetatge
Etiquetatge ecològic
Etiquetes
* Etiquetes verdes
* ETT
Euro
* Euro àrea
* Eurobons
* Eurocrèdit
* Eurodivisa
* Eurodòlar
* Euroemissió
Euromercat
* European Currency Unit
* Eurozona
Evicció
* Evolució (Economia)
* Excedents agrícoles
* Exclusives (Comerç al detall)
* Excursions gastronòmiques
Excusat (Impost)
Executius
Executives
Exempció d'impostos
* Exercici en grup d'una professió liberal
Èxit en els negocis
* Expansió empresarial
* Expatriació professional
* Expectativa econòmica
Expectatives racionals (Teoria econòmica)
* Expertesa professional
* Explotació comercial
* Explotació pesquera
* Explotació sexual internacional
* Exportació de capitals
Exportacions
Extensió agrària
* Extensió agrícola
* Extensió rural
Externalitats (Economia)
* Externalitats econòmiques
* Externalització de l'empresa
* Extraversió (Ciències polítiques)

* Fabricació de productes químics
Fabricació integrada per ordinador
* Fabricants
Fàbriques
Fàbriques de productes químics
Fàbriques de sucre
* Factors humans en enginyeria
Factors humans en l'arquitectura
Facturatge
Farmacoeconomia
* Federalisme fiscal
* Feina i edat
* Feines
* Ferralla
* Ferrocarrils i Estat
* Ferrocarrils metropolitans
* Ferrocarrils subterranis
Ferroviaris
* Festa del 1r de maig
Festa del Treball (1r maig)
* Festa dels treballadors
* Fidelització
* Fidelització de la clientela
* Fidelització del client
* Fidelització del consumidor
Fidelització dels clients
* Fidelització dels consumidors
* Filials
* Fills de famílies pobres
* Fills dels pobres
Filosofia marxista
Finançament
* Finançament autonòmic
* Finançament col·laboratiu
Finançament col·lectiu
Finançament de l'empresa
* Finançament de les comunitats autònomes
* Finançament de les empreses
* Finançament empresarial
* Finançament participatiu
* Finançament popular
* Financers
Finances
Finances autonòmiques
* Finances computacionals
* Finances de l'administració autonòmica
* Finances de l'empresa
* Finances de les comunitats autònomes
Finances internacionals
Finances locals
Finances municipals
* Finances personals
Finances privades
Finances públiques
* Firmes
* Firmes electròniques
* Fiscalitat
* Fiscalitat de les empreses
* Fiscalitat dels no residents
* Fiscalitat indirecta
Fisiocràcia
* Fixació de preus
* Flexibilitat horària
* Flexibilitat organitzativa
Flexiseguretat
* Fluctuació de preus
* Fluctuacions econòmiques
Flux de caixa
* Flux de treball
* Fluxograma
* Foment de l'exportació
* Fondes
Fons d'amortització
* Fons d'inversió
* Fons d'inversió d'alt risc
* Fons de garantia de dipòsits
Fons de maniobra
* Fons de pensions
* Fons de titulització
Fons especulatius
Fons estructurals
* Fons hedge
* Formació del capital
Formació del personal
* Formació dins l'empresa
* Formació en el treball
* Fortuna
* Franchising
* Franquícies
* Funcionariat
Funcionaris
* Funcionaris i empleats
* Funcionaris públics
Fusió d'empreses
* Fusió de societats
* Futurs (Finances)
Futurs financers

* GAAP (Comptabilitat)
Gabella (Impost)
* Gabelles (Impost)
* Gabinets professionals col·lectius
* GAP
Geografia del turisme
* Geografia turística
* Gerència
* Gerència d'empreses
* Germandats
* Gestió
Gestió d'actius i passius
* Gestió d'actius i passius bancaris
* Gestió d'empreses
Gestió de cartera
* Gestió de cobrament
* Gestió de fons
* Gestió de la clientela
Gestió de la innovació
Gestió de la pesca
Gestió de la rendibilitat
* Gestió de negocis
* Gestió de pesqueries
* Gestió de rendibilitat
Gestió de tresoreria
Gestió de xarxes d'ordinadors
* Gestió de xarxes informàtiques
Gestió del lleure
Gestió del risc
Gestió del temps
* Gestió dels recursos pesquers
* Gestió empresarial
* Gestió estratègica
* Gestió externa de serveis
Gestió financera
Gestió hotelera
* Gestió industrial
* Gestió pesquera
* Ginys de sucre
Globalització (Economia)
* Globalització de l'economia internacional
Govern corporatiu
* Govern de l'empresa
* Graduats socials
* Gràfics de flux
* Gran depressió del 1929
* Gran indústria
* Gran Recessió, 2008-
Grans empreses
Grans magatzems
Grans potències
* Gratificacions
Gremis
Grups d'empreses
* Grups de societats
* Grups empresarials
* Grups financers
* Grups industrials
* GSP (Aranzels de duanes)
* Guanys
* Guanys i pèrdues
* Guerra i indústria
* Guíes de compres
Guies de turisme (Persones)
* Guies turístics

* Habitatge turístic
* Habitatges d'ús turístic
* Habitatges turístics
* Haciendas
* Harmonització econòmica
Harmonització fiscal
* Hipermercats
* Hipoteca pensió
Hipoteques
Hipoteques inverses
* Hisenda autonòmica
* Hisenda local
* Hisenda municipal
* Hisenda pública
Hisendes
Història econòmica
Holdings
Homes de negocis
Honoraris professionals
* Horari de treball
* Horari de treball flexible
* Horari flexible
* Horari laboral flexible
* Hores de treball
* Hostaleria
* Hostals
* Hostatgeries
Hoteleria
Hotels
* Humanització del treball

* I.A.E.
* I.R.P.F.
* Iberia Index (Índex borsari)
IBEX 35 (Índex borsari)
* IGP
* Igualtat d'oportunitats de les dones
Igualtat de gènere
* Igualtat de retribució
* Igualtat entre els homes i les dones
* Igualtat entre els sexes
* Igualtat entre homes i dones
Igualtat retributiva
* Igualtat salarial
* Impacte econòmic
* Implicació professional
* Importació
* Importació de capitals
Importacions
* Imposició
* Imposició fiscal
* Imposició fiscal indirecta
* Imposició tributària indirecta
* Impost de la mitja annata
* Impost sobre circulación de vehicles
* Impost sobre el patrimoni
* Impost sobre el tràfic de les empreses
Impost sobre el valor afegit
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys
Impost sobre la renda de les persones físiques
* Impost sobre societats
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost únic
Impostos
* Impostos a la renda
Impostos agrícoles
* Impostos ambientals
Impostos de plusvàlua
Impostos del timbre
Impostos dels no residents
Impostos directes
Impostos dobles
Impostos eclesiàstics
* Impostos ecològics
Impostos especials
Impostos estatals
Impostos immobiliaris
Impostos indirectes
* Impostos interiors
Impostos locals
* Impostos mediambientals
Impostos progressius
Impostos sobre activitats econòmiques
* Impostos sobre articles de consum
Impostos sobre automòbils
Impostos sobre béns
* Impostos sobre béns immobles
Impostos sobre béns mobles
* Impostos sobre consum especial
Impostos sobre el consum
Impostos sobre el patrimoni
* Impostos sobre el valor afegit
* Impostos sobre el valor de la terra
* Impostos sobre els ingressos
* Impostos sobre els negocis
Impostos sobre els salaris
* Impostos sobre guanys eventuals
* Impostos sobre l'impacte ambiental
* Impostos sobre l'increment del valor dels terrenys
Impostos sobre la renda
Impostos sobre les empreses
Impostos sobre les vendes
* Impostos sobre productes especials
Impostos sobre societats
Impostos sobre transmissió de béns
* Impostos sobre vehicles de motor
Impostos territorials
Incentius fiscals
Incertesa
* Incertitud
Incidència fiscal
Incoterms
* Indagació apreciativa
Indemnització per acomiadament
Indemnitzacions als treballadors
* Indemnitzacions per accidents de treball
* Indemnitzacions per acomiadament
* Índex borsari
* Índex de preus
Índex de preus al consum
* Índex IBEX 35
Indexació (Economia)
* Índexs (Economia)
Índexs borsaris
Índexs de preus
* Índexs econòmics
* Índexs estadístics de preus
* Indicació geogràfica protegida
Indicadors econòmics
Indicadors macroeconòmics
* Indigència
* Indignados (Moviment)
* Indignats (Moviment), 2011-
Indústria
* Indústria agrària
Indústria agrícola
* Indústria agro-pecuària
* Indústria agropecuària
Indústria alimentària
* Indústria cultural (Sociologia)
* Indústria d'adob de pells
Indústria d'internet
* Indústria de l'armament
* Indústria de l'electrònica
* Indústria de la defensa
* Indústria de la fusta
* Indústria de la llet
Indústria de la televisió
* Indústria de serveis
Indústria del gas
* Indústria del gas natural
Indústria del lleure
Indústria del plàstic
Indústria del programari
* Indústria del software
* Indústria elèctrica
Indústria electrònica
Indústria forestal
* Indústria gasista
* Indústria hotelera
* Indústria i educació
* Indústria i ensenyament
* Indústria i Estat
* Indústria i guerra
* Indústria i universitat
Indústria informàtica
Indústria lletera
* Indústria maquiladora
Indústria mecànica
Indústria militar
Indústria musical
* Indústria puntera
Indústria química
* Indústria televisiva
* Indústria turística
* Indústria urbana
Industrialització
Industrials
* Indústries
* Indústries agràries
* Indústries agrícoles
* Indústries agropecuàries
* Indústries alimentàries
Indústries biotecnològiques
Indústries culturals
Indústries d'alta tecnologia
* Indústries de defensa
* Indústries de l'armament
* Indústries de la cultura
* Indústries de la fusta
* Indústries de productes forestals
* Indústries de servei
* Indústries electròniques
* Indústries forestals
* Indústries mecàniques
* Indústries militars
* Indústries netes
* Indústries petites i mitjanes
* Indústries químiques
* Indústries verdes
* Infants com a consumidors
Infants consumidors
* Infants de famílies pobres
Infants pobres
* Infants treballadors
Inflació
Informació comercial
* Informació econòmica
Informació privilegiada
* Informes de mercat
Infraestructura (Economia)
* Infraestructura econòmica
* Ingenis de sucre
* Ingrés mínim familiar
* Ingrés mínim garantit
Ingressos fiscals
* Ingressos mínims
* Iniciativa empresarial
* Input-output
* Inseguretat laboral
* Inserció professional dels joves
Inspecció fiscal
* Instal·lacions industrials
* Institucionalisme
* Institucions de crèdit
* Institucions de finançament
Institucions financeres
Institucions financeres públiques
* Institucions internacionals
* Instruments del mercat de diner
* Instruments derivats (Finances)
Instruments financers
* Instruments financers derivats
* Instruments negociables
* Integració duanera
Integració econòmica
* Integració econòmica regional
Integració europea
* Integració monetària
* Integració política europea
Integració vertical
* Intel·ligència competitiva
Intel·ligència econòmica
* Intel·ligència estratégica
Intendents
Intercanvi econòmic
Intercanvi electrònic de dades
Interès
Interès de demora
* Interès de mora
* Interessos moratoris
* Intermediaris (Agents comercials)
* Internacionalització (Economia)
* Internacionalització de l'economia
* Intervencionisme públic
Inversions
Inversions bancàries
* Inversions de capital
Inversions estrangeres
Inversions immobiliàries
Inversions públiques
* Inversors
Investigació apreciativa
* Investigació comercial
* Investigació de mercat
* IPC
* IRPF
* Itineraris gastronòmics
* Iuan (Moneda)
* IVA
* IVTM

* JIT (Sistema)
* Jocs d'administració d'empreses
Jocs d'empresa
* Jocs de gestió d'empreses
Jornada de treball
Jornada de treball flexible
* Jornada laboral
* Jornada laboral flexible
* Jornals
* Junta d'accionistes
Juntes d'accionistes
* Juntes d'empresa
* Juntes de barri
* Juntes generals d'accionistes
* Juntes generals de societats anònimes
* Jurats d'empreses
Just a temps (Sistema)
* Just in time (Sistema)
* Just quan cal (Sistema)
* Just-in-time (Sistema)

* Kanban
Keynesianisme

* Laissez-faire
Latifundis
* Latifundisme
* Latifundium
* Leasing
Legislació duanera
* Liberalisme econòmic
* Liberalització
* Licitació pública
* Líders sindicals
* Líneas marítimas de navegació
* Línies de navegació
Línies marítimes
Liquiditat (Economia)
* Lísing
* Llançament a borsa
* Llei de Phillips
* Lleis sobre el blat
* Lleis sobre el gra
* Llengua de comunicació en les empreses
Llengua de treball
* Llengua en el lloc de treball
* Llengua en les empreses
* Llengua parlada a la feina
Llenguatge econòmic
Lletres de canvi
* Llibertat de circulació de mercaderies
* Llibertat de comerç
Llibreries a Internet
* Llibreries electròniques
* Llibreries en línia
* Llibreries virtuals
Llicències comercials
* Llicències d'importació i exportació
* Llicències de patents
Llicències de patents d'invenció
Llicències fiscals
* Lligues de consumidors
* Lliure canvi
* Lliure circulació de mercaderies
Lliure comerç
Lliure empresa
* Lliure mercat
* Lliurecanvisme
* Llocs de treball
* Llogaters
Lloguers
Llotges de comerç
* Llotges de mercaderies
* Lluita contra la pobresa
* Localització de les indústries
Localització industrial
Locauts
* Lockouts
Luxe

Macroeconomia
* Majoristes
Malthusianisme
* Management (Empreses)
* Mancança (Economia)
* Maniquins (Persones)
Manteniment de preus
* Manualitats
Manufactures
* Maquila
* Maquiladora
Maquiladoras
* Maquilas
* Maquinària industrial
* Marasme econòmic
Mares treballadores
* Marketing
* Marques (Productes)
Marques de ceràmica
* Marques de ceramistes
Marques de porcellana
* Marques de procedència
Màrqueting
Màrqueting bancari
* Màrqueting d'exportació
* Màrqueting de l'exportació
* Màrqueting de productes
Màrqueting de relacions
* Màrqueting de serveis bancaris
* Màrqueting dels productes ecològics
* Màrqueting digital
Màrqueting directe
Màrqueting ecològic
* Màrqueting electrònic
Màrqueting industrial
Màrqueting internacional
Màrqueting per Internet
* Màrqueting per telèfon
Màrqueting social
Màrqueting turístic
* Màrqueting verd
Màrqueting viral
* Material d'empreses
* Material industrial
* Medi ambient de treball
* Mediació i conciliació laboral
* Mediació industrial
Mediadors d' assegurances
* Menjadors públics
Mentoria
* Mentoria (Recursos humans)
Mentoria en l'empresa
* Mentoria professional
* Mercaderies importades
* Mercaders
Mercantilisme
Mercat
* Mercat d'eurodòlars
* Mercat d'exportació
* Mercat de capitals
* Mercat de capitals a curt termini
* Mercat de capitals a llarg termini
* Mercat de capitals a mitjà termini
* Mercat de diners
Mercat de futurs
* Mercat de productes
Mercat de treball
* Mercat econòmic
* Mercat exterior
Mercat financer
* Mercat interbancari
* Mercat interbancari de dipòsits
Mercat interior
* Mercat internacional
* Mercat internacional del sexe
* Mercat laboral
* Mercat lliure
Mercat monetari
* Mercat nacional
Mercat negre
* Mercat sexual internacional
Mercat Únic
* Mercat Únic Europeu
Mercats
* Mercats d'abastament
* Mercats d'exportació
* Mercats d'opcions
* Mercats de futurs
* Mercats estrangers
* Mercats financers
* Mercats internacionals
* Mesures de seguretat dels treballadors
* Mesures de seguretat en el treball
* Mesures de seguretat industrial
* Mètodes de treball
* Metro
* Metropolitans (Transports)
Metros
Microcrèdit
* Microcrèdits
Microeconomia
* Microempreses
* Microfinança
* Microfinançament
* Micromecenatge
* Micromecenatge col·lectiu
Milionaris
* Misèria
* Mitja annata (Impost)
* Mitjana empresa
Mitjana Industrial Dow Jones
* Mobbing immobiliari
* Mode asiàtic de producció
Mode de producció asiàtic
Model de creixement de Solow
* Model de creixement neoclàssic
* Model de Heckscher-Ohlin
* Model de Solow
* Model Heckscher-Ohlin
* Model HO
Models (Persones)
Models economètrics
* Models econòmics
Moneda
* Moneda digital
Moneda electrònica
* Moneda única
* Monedes úniques
* Monetarisme
* Monopoli de demanda
Monopolis
* Monopolis de l'Estat
Monopolis estatals
* Monopolis governamentals
* Monopolis parcials
Monopsonis
* Monts de pietat
Moratòria
Mostassafs
Motels
* Movilitat professional internacional
* Moviment cooperativista
* Moviment del 15-M
* Moviment del 15-M, 2011-
Moviment dels Indignats
* Moviment dels Indignats, 2011-
* Moviment en el treball
* Moviment paneuropeu
* Moviment sindical
Moviments de capital
* Multinacionals
Multiplicador (Economia)
* Multipropietat
* Mundialització (Economia)
* Mundialització de l'economia
Mutualisme (Economia)
Mutualitats

Nacionalització de terres
* Narcotràfic
* Navilieres
* Naviliers
Necessitats de formació
* Necessitats formatives
* Necroturisme
Negoci internacional del sexe
Negociació comercial
* Negociació empresarial
* Negociació en els negocis
Negociacions col·lectives de treball
* Negociacions comercials
* Negociacions Nord-Sud
* Negociants
Negocis
* Negocis familiars
Negocis i política
* NIEO
Nivell de vida
* NOEI
Nombres índexs (Economia)
Nomenclatura aranzelària
* Nòmines
* Normalització comptable
* Normativa comptable
Normes comptables
* Normes de comptabilitat
* Nou ordre econòmic
Nou ordre econòmic internacional
* Nous instruments de finançament
* Nous instruments financers
* Nous productes financers
* Noves empreses
* Noves empreses de base tecnològica
* NTB

* Objectes de consum
* Objectes de record
Obligacions (Finances)
* Obligacions (Valors)
* Obligacions de l'Estat
* Obligacions hipotecàries
* Obligacions públiques
* Obrers de la construcció
Obsolescència del producte
* Obsolescència planificada
* Obsolescència planificada del producte
* Obsolescència programada del producte
* Obsolescència tècnica
* Obstacles no aranzelaris
Ocupació
* Ocupació (Teoria econòmica)
* Ocupació a l'estranger
* Ocupació infantil
* Ocupació internacional
* Ocupacions
* Oferta de mà d'obra
* Oferta de treball
Oferta i demanda
* Oferta laboral
Oferta pública d'adquisició
* Oferta pública de compra
Oferta pública de venda (Valors)
* Ofertes públiques d'adquisició
* Ofertes públiques d'adquisició d'empreses
* Ofertes públiques de compra (Valors mobiliaris)
* Ofertes públiques de venda (Valors mobiliaris)
* Ofertes públiques de venda d'accions
* Oficines d'ocupació
Oficines de col·locació
Oligopolis
* Ona llarga (Teoria econòmica)
* Ones de Kondràtiev
* Ones llargues (Economia)
* OPA
* OPAS
Opcions (Finances)
* Opcions de compra
* Opcions de compra d'accions
* Opcions de compravenda
* Opcions de venda
* Opcions financeres
* Operació de canvi
Operacions bancàries
* Operacions financeres
* Operacions i serveis bancaris
* OPV
Or patró
* Ordenació rural
Organització
* Organització científica del treball
* Organització d'empreses
* Organització d'indústries
* Organització del temps
Organització del treball
Organització industrial
Organització internacional
Organitzacions complexes
* Organitzacions de treball
* Organitzacions empresarials
* Orientació ocupacional
Orientació professional
* Orientació vocacional
* Outplacement
* Outsourcing

* P.B.C.
Pagament
* Pagament electrònic
* Pagament per acomiadament
Pagaments per serveis ambientals
* Pagaments per serveis ecosistèmics
Pagarés
* Pagarés de l'Estat
* Països dependents
* Països poderosos
* Paleoeconomia
Paper moneda
* Paper segellat
Paradisos fiscals
Paradors de turisme
* Paradors nacionals
* Paradors nacionals de turisme
Parcel·lació del sòl
Parceria
* Paritat de gènere
* Paritat entre els sexes
* Paritat entre homes i dones
* Participació dels treballadors en l'accionariat
* Participacions preferents
* PAS
* Pas fronterer
* Patrimoni autonòmic
* Patrimoni de l'Estat
* Patrimoni públic
* Patró i treballador
* Patró or
Patrons i treballadors
* Pauperisme
* PCGA (Comptabilitat)
Pelleteria
* Pensament econòmic
Pensament únic
Pensions
* Pensions (Hotels)
Pensions a la vellesa
Pensions anuals
Pensions d'orfandat
Pensions de viduïtat
* Pensions de viudetat
* Pensions hipotecàries
Pensions no contributives
* Percepció d'impostos
* Perfil de competències
* Perfil professional
Permuta
* Permutes financeres
Personal
* Personal civil de l'Estat
* Personal d'administració i serveis
Personal d'hoteleria
Personal de banca
Personal de neteja (Hoteleria)
* Personal dels sindicats
* Personal tècnic
* Persones jurídiques d'interès públic
Pesseta
* Petit comerç
* Petita empresa
Petita i mitjana empresa
* PIB
* PIME
* PIMES
* PIRMI
* Pla comptable normalitzat
* Pla d'empresa
* Pla de carrera professional
* Pla de desenvolupament
* Pla de negoci
* Pla empresarial
* Pla general de comptabilitat
Pla Schuman
Planificació
* Planificació d'empreses
* Planificació de l'empresa
* Planificació de professions
Planificació econòmica
Planificació empresarial
Planificació estratègica
* Planificació pesquera
* Plans de desenvolupament
* Plans de jubilació
Plans de pensions
* Plans estratègics
* Plantes industrials
* Plantes químiques
* Plena ocupació
Plusvàlua
* Plusvàlua (Finances)
* Plusvàlues
* PNB
* Pobles caçadors i recol·lectors
* Pobles recol·lectors
Pobres
Pobres en el mitjà urbà
* Pobres en les ciutats
Pobresa
* Pobresa infantil
* Pobresa urbana
Poder adquisitiu
* Poder de compra
* Poders empresarials
* Política agrària
Política agrícola
Política aranzelària
Política comercial
* Política d'ajustament estructural
Política d'austeritat
* Política d'exportació
Política d'importació
Política d'intervenció
Política d'ocupació
Política de desenvolupament
Política de despeses públiques
* Política de distribució
Política de l'habitatge
* Política de l'ocupació
* Política de la mà d'obra
* Política de la pesca
* Política de les pesques
Política de plena ocupació
Política de preus
Política de rendes
* Política de transports ferroviaris
* Política de turisme
* Política de vendes
* Política del treball
* Política duanera
Política econòmica
* Política econòmica d'austeritat
* Política econòmica internacional
Política ferroviària
Política fiscal
Política forestal
* Política governamental de l'ocupació
* Política halièutica
* Política i negocis
Política industrial
Política laboral
Política monetària
* Política ocupacional
Política pesquera
* Política pressupostària
Política salarial
Política turística
* Polítiques d'austeritat
Portafolis professionals
Ports francs
* Pòsits
* Pòsits de pescadors
* Pòsits marítims
* Pràctica professional
* Pràctiques comercials deslleials
* Precarietat econòmica i social
* Precarietat laboral
* Preferències aranzelàries
* Preferències comercials
Preferències duaneres
* Preferències tarifàries
* Preferents (Valors mobiliaris)
Premis Delta
* Premis Delta de Disseny Industrial
* Presa de decisions dels consumidors
* Presents
Pressupost
Pressupost base zero
Pressupost familiar
* Pressupost zero
* Pressupostos de l'Estat
Pressupostos locals
* Prestacions de malaltia
* Prestacions familiars
* Prestacions per atur
Préstecs
* Préstecs a les empreses
Préstecs bancaris
* Préstecs comercials
Préstecs de l'Estat
* Préstecs governamentals
Préstecs hipotecaris
Préstecs internacionals
Préstecs personals
* Préstecs públics
* Préstecs subvencionats per l'Estat
* Préstecs usurers
Preu dels medicaments
Preus
Preus agrícoles
Preus de transferència
Preus predatoris
Preus públics
* Preus, Política de
* Prevenció d'accidents laborals
* Prevenció de riscos laborals
* Prevenció de riscos professionals
* Previsió comercial
Previsió de l'ocupació
* Previsió del mercat de treball
Previsió dels negocis
Previsió econòmica
* Primer de Maig (Festa del treball)
Primes (Assegurances)
* Primes a l'exportació
* Primes per rendiment
* Principis comptables
* Principis comptables generalment acceptats
Privatització
Procediment del treball
Procediment economicoadministratiu
* Procediment laboral
Producció
* Producció (Teoria econòmica)
* Producció alimentària
* Producció en cooperació
* Producció industrial
* Producció Just a temps
* Producció nacional
* Producció televisiva
Producte interior brut
* Producte marginal
Producte nacional
Producte nacional brut
Productes agrícoles excedents
Productes bàsics
Productes de marca
* Productes financers
* Productes financers derivats
* Productes importats
* Productes industrials
* Productes manufacturats
Productivitat
Productivitat agrícola
* Productivitat del capital
* Productivitat del treball
* Productivitat industrial
Productivitat laboral
Productivitat marginal
* Productivitat parcial
Productores (Cinematografia)
* Productores cinematogràfiques (Empreses)
Productores i directores cinematogràfiques
Professions
Professions liberals
* Profit
* Profits
* Programa d'ajut exterior
Programació (Gestió)
* Programes d'ajuda alimentària
* Programes d'ajustament estructural
* Programes d'assistència alimentària
* Programes de desenvolupament
* Programes de fidelització
* Projecció econòmica
* Projecció professional
Projecte d'empresa
* Projecte de creació d'empreses
* Projectes d'empresa
Projectes de desenvolupament econòmic
* Promoció comercial
* Promoció de les exportacions
Promoció de vendes
Promoció del comerç
Promoció industrial
* Promoció laboral
Promoció professional
* Pronòstic de l'economia
* Pronòstic dels negocis
* Propietari i llogater
Propietat
* Propietat de l'Estat
* Propietat del sòl urbà
* Propietat dels treballadors
Propietat estrangera
Propietat industrial
* Propietat múltiple
Propietat privada
* Propietat pública
Propietat urbana
Propines
* Prospecció comercial
* Protecció dels treballadors
* Protecció laboral
* Proveïment d'empreses
* Proveïment en l'empresa
* Proveïment industrial
* PSA
* Psicologia dels consumidors
* Publicitat social
* Publicitat viral
* Pubs

* Quadres sindicals
* Qualificació dels llocs de treball
* Qualificació dels treballadors
* Qualificacions professionals
* Qualitat de les condicions de treball
Qualitat de vida
Qualitat de vida en el treball
* Qualitat de vida laboral
Qualitat dels productes
* Qüestió agrària
Qüestió monetària
* Quint
Quint (Impost)
* Quitança
* Quota de la seguretat social

* Racionament
Racionament alimentari
* Racionament d'aliments
* Racionament de queviures
Racionament del consum
* Racionament dels aliments
* Radio-taxis
* Raresa (Economia)
* Reaganisme
* Reaganomia
* Reaganomics
* Reagrupament d'empreses
Reassegurances
Recaptació d'impostos
Recaptació de fons
* Recàrrec de mora
* Receptes fiscals
* Recessió econòmica
Reciprocitat comercial
* Reciprocitat duanera
* Reclamacions (Procediment economicoadministratiu)
* Recol·locació (Recursos humans)
Recol·locació laboral
* Recordatoris (Objectes)
Records (Objectes)
* Recurs econòmic administratiu
* Recursos alimentaris
* Recursos nacionals
Recursos naturals
Recursos naturals renovables
* Recursos renovables
* Recursos vitals
* Redistribució de la renda
* Reducció de costos
Reducció de jornada
* Reducció del temps de treball
* Reestructuració d'empreses
Referenciació (Economia)
* Referenciació competitiva (Economia)
* Refineries de sucre
Reforma fiscal
* Reforma regulatòria
* Reforma tributària
* Refugis fiscals
* Règim aranzelari
* Règim duaner
* Règim fiscal
Regionalització
* Reglamentació comercial
* Reglamentació del comerç
* Reglamentació duanera
* Reglamentació voluntària
* Reglaments de comerç
* Regulació comercial
* Regulació de preus
Regulació del comerç
* Regulació oficial del comerç
* Regulacions duaneres
* Reinserció laboral
* Reinserció professional
Relacions amb els clients
* Relacions amb la clientela
* Relacions centre-perifèria
* Relacions de dependència (Política)
* Relacions econòmiques exteriors
* Relacions econòmiques internacionals
* Relacions empreses-universitats
Relacions entre organitzacions
* Relacions fiscals d'un estat federal
* Relacions fiscals govern central-governs autonòmics
* Relacions fiscals govern central-governs locals
* Relacions fiscals govern central-governs regionals
Relacions fiscals intergovernamentals
* Relacions fiscals locals
* Relacions humanes en l'empresa
* Relacions industrials
* Relacions indústries-universitats
* Relacions interindustrials
* Relacions interorganitzacionals
* Relacions intersectorials
Relacions laborals
Relacions laborals de caràcter especial
* Relacions laborals especials
Relacions monetàries
* Relacions Nord-Sud
* Relacions universitat-indústria
* Relacions universitats-empreses
* Relacions universitats-indústries
* Remuneracions
* Ren min bi (Moneda)
Renda
* Renda anual garantida
Renda bàsica
Renda familiar
Renda mínima
* Renda mínima garantida
Renda nacional
* Renda universal garantida
Rendes agrícoles
* Rendes d'inversions
* Rendes de l'Estat
* Rendes interiors
* Rendes mínimes
Rendes públiques
Rendibilitat
* Rendibilitat de les inversions
* Rendibilitat financera
Rendiment
* Rendiment (Psicologia)
* Rendiment del capital invertit
* Rendiment industrial
* Rendiment personal
* Rendiments de les inversions
Renminbi
* Rentat de divises
Reorganització d'empreses
* Reorientació laboral
* Repartiment de la terra
* Repartiment de recursos
* Representants comercials
Representants de comerç
Representants sindicals
Reserves (Comptabilitat)
* Reserves alimentàries
* Residuos metal·lúrgics
* Residus de metalls
Residus metàl·lics
Restauració (Gastronomia)
Restaurants
* Restaurants-cafeteria
* Restitució d'impostos
Restriccions a la competència
Restriccions al comerç
* Retenció fiscal
* Retenció tributària
Retencions fiscals
* Retencions tributàries
* Retorn al mercat de treball
* Retribucions
* Retribucions de treball en espècie
* Retribucions en espècie
Revaloració de deutes
* Revisió de comptabilitat fiscal
Riquesa
* Riqueses naturals
* Risc
Risc (Assegurances)
Risc (Economia)
* Risc creditici
Risc de crèdit
* Riscos de solvència
* Riscos laborals
* RMB (Moneda)
* ROI
* RTT
Rutes comercials
* Rutes gastronòmiques
* Rutes literàries
* Rutes oceàniques
* Rutes turístiques del vi

* Salari garantitzat
* Salari igual per a un mateix treball
* Salari igual per a un treball d'igual valor
Salari mínim
* Salari mínim interprofessional
* Salari social
Salaris
* Salaris diferencials
Salaris en espècie
Salaris escalonats
* Salaris familiars
* Salaris mínims
* Satisfacció de l'usuari
* Satisfacció del client
Satisfacció del consumidor
* Satisfacció dels clients
* Satisfacció dels consumidors
* Satisfacció dels usuaris
Satisfacció en el treball
* Satisfacció laboral
* Satisfacció professional
Secretariat
Secrets industrials
* Sector dels serveis
* Sector elèctric
* Sector electrònic
* Sector informal (Economia política)
* Sector no estructurat (Economia politica)
Sector primari
* Sector químic
* Sector residual
* Sector secundari
* Sector serveis
Sector terciari
Sectors econòmics
Segmentació del mercat
* Segona mà (Comerç)
* Segregació laboral
Seguretat econòmica
Seguretat en el treball
* Seguretat industrial
* Seguretat laboral
Seques (Numismàtica)
* Servei al client
* Servei d'assistència tècnica
* Servei d'atenció al client
* Servei de reclamacions
Servei domèstic
* Servei postvenda
* Serveis (Indústria)
* Serveis a les empreses
* Serveis al client
* Serveis alimentaris
* Serveis bancaris
* Serveis contractats
* Serveis d'assistència tècnica
Serveis d'atenció al client
* Serveis d'electricitat
* Serveis d'interès econòmic general
Serveis d'interès general
* Serveis d'interès general (Dret comunitari)
* Serveis d'ocupació
* Serveis de restauració
* Serveis de taxis
Serveis de traducció
* Serveis de treball temporal
Serveis financers
* Serveis postvenda
* Serveis públics d'ocupació
* Serveis socials d'interès general
* Serveis tècnics
* Serventes
* Servents
Servucció
* SGEI
* SGP (Aranzels de duanes)
* SIEG
* SIG (Empreses)
* Signatura electrònica
* Signatura numèrica
* Signatures digitals
Signatures electròniques
* Signatures numèriques
* Simplificació del treball
Sindicalisme
Sindicalisme internacional
* Sindicalisme vertical
Sindicats
Sindicats agrícoles
Sindicats catòlics
* Sindicats de pagesos
* Sindicats de treballadors agrícoles
* Sindicats internacionals
Sindicats verticals
* Sistema alimentari mundial
* Sistema bimetal·lista
* Sistema fiscal
* Sistema Generalitzat de Preferències
* Sistema generalitzat de preferències aranzelàries
* Sistema impositiu (Impostos)
* Sistema Just a temps
* Sistema mercantil
Sistema monetari europeu
Sistema monetari internacional
* Sistema normalitzat de comptabilitat
* Sistema normalitzat de comptabilitat nacional
* Sistema tributari
* Sistemes agraris
Sistemes agrícoles
* Sistemes de fabricació integrada per ordinador
* Sistemes de treball
Sistemes econòmics comparats
* Sistemes electrònics de pagament
Sistemes integrats de gestió
Sistemes productius locals
* Situació de les indústries
* Situació econòmica
* SME
* Snack-bars
Sobreproducció
Sobresous per rendiment
* Socialització de la agricultura
Societat de consum
Societats
* Societats caçadores i recol·lectores
* Societats civils
* Societats comercials
* Societats cooperatives
* Societats d'ajuda mútua
* Societats d'empresaris
Societats d'inversió
* Societats d'inversió mobiliària
* Societats de capital
* Societats de cartera
* Societats de control
* Societats de crèdit
Societats de crèdit i estalvi
* Societats de garantia recíproca
* Societats de producció cinematogràfica
* Societats de transport
Societats econòmiques d'amics del país
* Societats financeres
* Societats hipotecàries
* Societats holdings
Societats laborals
* Societats mares
* Societats mercantils
* Societats obreres
* Societats per accions
Societats professionals
* Societats subsidiàries
Societats unipersonals
* Socioeconomia
Sociologia de l'economia
* Sociologia de l'empresa
* Sociologia del treball
* Sociologia econòmica
* Sociologia empresarial
Sociologia industrial
* Sòl industrial
Solidaritat
* Solidaritat internacional
* Sol·licituds d'ocupació
* Sol·licituds de col·locació
* Sol·licituds de feina
Sol·licituds de treball
* Sostenibilitat
* Sous
* Souvenirs (Objectes)
* Spin-off (Empresa)
* Spin-offs (Empreses)
Subcontractació deslocalitzada
Subdesenvolupament
* Subdesenvolupament econòmic
Subhastes
* Subhastes a través d'Internet
Subhastes d'art
Subhastes electròniques
* Subhastes en línia
* Subhastes per Internet
* Subministrament d'aliments
Subocupació
* Subscripció preferent
Subsidi d'atur
* Subsidis
* Subsidis agrícoles
* Subsidis d'atur
Subsidis familiars
Subvencions
Subvencions a l'exportació
Subvencions agrícoles
* Subvencions i ajudes públiques
* Successió d'empreses
Sucursals
* Sucursals d'empreses
* Sucursals de societats
Supermercats
* Superproducció
Swaps

* Tanaturisme
Targetes de crèdit
* Tarifa de la seguretat social
* Tarifa duanera comú
Tarifes de ferrocarrils
* Tarifes duaneres
* Tarifes preferents (Duanes)
* Tavernes
* Taxa ecològica
* Taxació
* Taxació de terres
* Taxes de rendibilitat
* Taxes de rendiment
* Taxes fiscals
Taxis
Taylorisme
Tècnics
* Tècniques de venda
* Tecnòlegs
* Tecnologia industrial
* Tecnologia puntera
Telemàrqueting
* Telepagament
Teletreball
* Temps compartit (Béns immobles)
* Temps de treball
Temps i comportament econòmic
* Temps i reaccions econòmiques
* Temps parcial (Treball)
Teorema de Heckscher-Ohlin
* Teorema Heckscher-Ohlin
* Teorema HO
Teoria de cues
* Teoria de cues d'espera
* Teoria de files d'espera
* Teoria de Heckscher-Ohlin
* Teoria de l'evolució econòmica
Teoria de la utilitat
* Teoria de les expectatives racionals
Teoria de les limitacions (Gestió)
* Teoria de les restriccions (Gestió)
* Teoria de línia d'espera
Teoria del benestar
* Teoria del valor
* Teoria dels moviments econòmics
Teoria econòmica
* Teoria Heckscher-Ohlin
* Teoria HO
* Teoria keynesiana
Teoria quantitativa de la moneda
* Teories econòmiques
* Terminologia aranzelària
* Timbres fiscals
Tipus d'interès
* Títols al portador
* Títols canviaris
* Títols de crèdit
* Títols de deute públic
* Títols de l'Estat
* Títols de valors
* Títols negociables
* Títols públics
* Títols valors de l'Estat
Titulització
* Titulització d'actius
* Titulització de crèdits
* Titulització hipotecària
* TOC (Gestió)
* Top models
* Tractants
Tractats comercials
* Tractats de reciprocitat
* Tràfic
Tràfic d'armes
Tràfic d'esclaus
* Tràfic d'estupefaents
* Tràfic de blanques
* Tràfic de dones
Tràfic de drogues
* Tràfic de negres
* Tràfic sexual internacional
* Transferència electrònica de fons
* Transformació urbana
Transició a la vida activa
* Transició escola-treball
* Transició escola-vida activa
* Transició escola-vida adulta
Transmissió d'empreses
* Transmissió de crèdits
* Transport de passatgers
Transport de viatgers
* Transportistes
* Transports i comunicacions
Treball
* Treball a distància
Treball a domicili
Treball a l'estranger
Treball a les presons
* Treball a mitja jornada
Treball a temps parcial
* Treball de la dona
Treball de les dones
* Treball domèstic
* Treball i edat
Treball infantil
Treball juvenil
Treball no-qualificat
Treball precari
Treball qualificat
Treball temporal
Treballadores
Treballadores agrícoles
Treballadores autònomes
Treballadores de la indústria maquiladora
Treballadores estrangeres
Treballadores tèxtils
Treballadors
Treballadors agrícoles
* Treballadors ambulants
Treballadors autònoms
* Treballadors de la banca
Treballadors de la construcció
* Treballadors de les indústries de serveis
* Treballadors del sector serveis
Treballadors del sector terciari
Treballadors del transport
Treballadors estrangers
* Treballadors immigrants
Treballadors migratoris
* Treballadors no-qualificats
* Treballadors qualificats
* Treballs
* Treballs manuals (Artesania)
* Tributació
* Tributació dels no residents
* Tributs
Trusts industrials
Turisme
* Turisme agrari
* Turisme ambiental
Turisme cultural
* Turisme de ciutat
* Turisme de la foscor
* Turisme de natura
* Turisme del dolor
* Turisme del vi
* Turisme ecològic
* Turisme enològic
Turisme esportiu
* Turisme funerari
Turisme gastronòmic
* Turisme i cultura
Turisme industrial
* Turisme macabre
Turisme negre
* Turisme obscur
Turisme rural
* Turisme sostenible
* Turisme tècnic
Turisme urbà
* Turisme verd
* Turisme vinícola
* Turisme vitícola
* Tutoratge professional
* Tutoria (Empreses)

* Ubicació de les indústries
* Unificació europea
* Unió monetària
Unions duaneres
Unions monetàries
* Unions temporals d'empreses
* Unitat europea
* Unitat monetària europea
* Unitats contribuents
* Unitats contributives
* Universitats i empreses
* Universitats i indústria
* Ús del temps
Usura
* Utilitats
* Utillatge de producció

* Vacances dels treballadors
Vacances laborals
* Vacances pagades
* Vagues patronals
Vaixells mercants
Valor (Economia)
Valoració
Valoració d'empreses
* Valoració de béns
Valoració de béns immobles
* Valoració de la propietat
* Valoració de necessitats
* Valoració de terres
* Valoració del risc
* Valoració econòmica
* Valoració financera
* Valoració inmobiliària
Valors
Valors de l'Estat
* Valors mobiliaris
* Valors negociables
* Valors públics
* Vellesa i ocupació
Venda
* Venda (Dret internacional)
* Venda (Dret)
Venda a pèrdua
* Venda amb pèrdua
Venda internacional
* Vendes
* Vendes (Dret)
* Vendes a pèrdua
* Vendes d'exportació (Dret)
* Vendes de béns immobles
* Venedors i vendes
* Verificació d'impostos
* Viatges biogràfics
* Viatges culturals
* Viatges gastronòmics
Viatges literaris
* Viatjants comercials
* Viatjants de comerç
* Vida econòmica
* Vida professional
* Vies marítimes
* Vies terrestres
* Vigilància comercial
* Visites a fàbriques
* Visites d'empreses

Wall Street

* Xarxa de carreteres
Xarxa viària
* Xarxes d'administració d'ordinadors
Xarxes d'empreses
* Xarxes de negocis
* Xarxes empresarials
* Xarxes viàries
* Xarxes viàries interurbanes
* Xarxes viàries urbanes
Xecs

* Yan min biao
* Yen min piao
* Yield management
* Yuan (Moneda)

* Zona duanera
Zona euro
* Zones franques
Zones industrials
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.