Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Ciències econòmiques i empresarials. Relacions laborals

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

2924 termes, 1011 descriptors, 1913 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 15-M (Moviment), 2011-
* 35 hores.

Abastament d'aliments.
* Abastament en l'empresa.
* Abastaments.
* Acaparament comercial.
Acceptacions (Instruments de crèdit)
Accidents de treball.
* Accidents industrials.
* Accidents laborals.
* Acció sindical.
* Accionariat del personal
Accionariat dels treballadors.
* Accionariat obrer.
Accionistes minoritaris.
Accionistes.
Accions (Borsa)
Accions preferents.
* Accises.
Acomiadament de treballadors.
* Acomiadament del personal.
* Acords comercials.
* Acords de llicències.
* Acords de reciprocitat.
* Acords de transferència de tecnologia.
* Acords internacionals sobre les llicències.
* Actituds dels consumidors.
* Actiu de l'empresa.
* Actius derivats (Finances)
Actius financers derivats.
* Activitat bancària.
* Activitat econòmica.
* Activitat industrial.
* Activitat professional de la dona.
* Activitat professional.
Activitats obreres internacionals.
* Activitats sindicals.
* Acumulació de capital.
* Administració d'empreses.
* Administració d'hotels.
* Administració de la pesca.
* Administració de pesqueries.
* Administració de xarxes d'ordinadors.
* Administració de xarxes informàtiques.
* Administració industrial
* Administració industrial.
* Administració pesquera.
Adoberies.
* Adquisició (Compra)
Adquisició d'empreses.
Adquisició de la propietat (Dret romà)
Adquisicions en l'empresa.
Aforament (Duanes)
Agències d'avaluació de crèdit
* Agències de classificació financera.
* Agències de col·locació
Agències de models.
Agències de publicitat.
* Agències de rating.
* Agències de transport.
* Agències de treball temporal.
* Agències de turisme.
Agències de viatges.
* Agents administratius.
Agents comercials.
Agents consignataris de vaixells.
Agents d'assegurances.
* Agents de canvi i borsa.
* Agents de l'Estat.
* Agents de viatges.
Agents literaris.
* Agents públics.
* Agrarisme.
* Agricultura i Estat.
* Agroindústria.
* Agroindústries.
* Agroturisme.
* Agrupació d'empreses.
* Agrupacions d'obreres.
* Agrupacions obreres.
* AI (Appreciative inquiry)
* Ajuda al desenvolupament.
Ajuda alimentària.
* Ajuda assistencial.
* Ajuda de l'Estat a l'exportació
* Ajuda econòmica als països en vies de desenvolupament.
Ajuda econòmica europea.
Ajuda econòmica interior.
* Ajuda econòmica pública.
Ajuda econòmica.
* Ajuda estatal.
* Ajuda tècnica.
* Ajudes i subvencions estatals.
* Ajudes públiques a les empreses.
* Ajustament de salaris i cost de la vida.
Ajustament estructural.
* Ajut al desenvolupament econòmic regional.
* Ajuts assistencials.
* Ajuts econòmics.
* Ajuts financers.
* Albergs turístics.
Aliança d'empreses.
Aliances estratègiques (Negocis)
* Allotjament turístic.
* Allotjaments d'ús turístic.
Allotjaments turístics.
* ALM.
* Ambient en el lloc de treball.
* Ambient laboral.
Anàlisi conjunt (Màrqueting)
Anàlisi cost-benefici.
Anàlisi d'entrada/sortida.
* Anàlisi d'entrades i sortides.
* Anàlisi d'entrades-sortides.
Anàlisi d'impacte econòmic.
* Anàlisi d'intercanvis intersectorials.
* Anàlisi d'inversions.
Anàlisi DAFO.
* Anàlisi de cost-benefici.
* Anàlisi de cost-eficàcia
* Anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (Planificació estratègica)
* Anàlisi de feines.
* Anàlisi de l'espai (Economia)
* Anàlisi de mercat.
* Anàlisi de mesures conjuntes (Màrqueting)
* Anàlisi de necessitats de formació
Anàlisi de necessitats.
* Anàlisi de valors
* Anàlisi del mercat.
* Anàlisi del risc.
* Anàlisi econòmica del dret.
Anàlisi econòmica.
Anàlisi financera.
* Anàlisi input-output.
* Anàlisi intersectorial.
* Anàlisi sectorial.
* Anàlisi trade-off (Màrqueting)
* Anar de compres.
Annata.
* Anticipacions racionals (Teoria econòmica)
* Antropologia corporativa.
* Antropologia del sector privat.
* Antropologia del sector públic.
Antropologia econòmica.
Antropologia empresarial.
* Antropologia industrial.
* Aparells i accessoris industrials.
* Aparells i materials industrials.
* Aplicacions industrials de la biotecnologia.
Aplicacions industrials.
* Aportació a la societat (Dret mercantil)
* Aportació econòmica dels socis.
* Aportació social (Dret mercantil)
* Aportacions (Dret mercantil)
Aportacions dels socis.
Aprenents.
Aprofitament per torns (Béns immobles)
* Aptitud professional.
* Aptituds professionals.
Aranzels de duanes.
* Aranzels duaners.
Arbitratge (Economia)
Arbitratge industrial.
* Arbitratge laboral.
Arbitrisme.
* Arbitristes.
* Àrea euro.
* Àrees industrials.
* Àrees monetàries.
Armadors
* Armament (Indústria)
* Arrendador i arrendatari.
Arrendadors i arrendataris.
* Arrendadors.
Arrendament financer.
* Arrendament-venda.
* Arrendataris.
* Art de vendre.
Artesania.
Artesans.
* Articles de marca.
* Arts manuals.
* Arxius administratius.
* Arxius comercials
Arxius d'empresa.
* Arxius d'oficina.
* Arxius de societats.
* Arxius econòmics.
* Arxius empresarials.
* Arxius industrials.
* Ascensos.
* Aspectes econòmics de la cultura.
* Aspectes econòmics.
* Assegurança col·lectiva
* Assegurança d'atur.
Assegurança de caució
* Assegurança de grup.
Assegurances aèries.
* Assegurances col·lectives de vida.
Assegurances col·lectives.
* Assegurances contra accidents de treball.
Assegurances contra els riscs de guerra.
* Assegurances contra incendis.
Assegurances d'accidents de treball.
* Assegurances d'assistència en viatge
* Assegurances d'atur forçós.
* Assegurances d'atur.
Assegurances d'automòbils.
* Assegurances d'incapacitat.
Assegurances d'incendis.
Assegurances d'invalidesa.
* Assegurances de caució
Assegurances de crèdit.
Assegurances de dipòsits bancaris.
* Assegurances de grup.
Assegurances de l'empresa.
Assegurances de malaltia.
Assegurances de mercaderies.
* Assegurances de pensions.
Assegurances de responsabilitat civil.
* Assegurances de transport de viatgers.
* Assegurances de transport.
Assegurances de viatgers.
Assegurances de vida.
Assegurances marítimes.
* Assegurances mèdiques.
* Assegurances obligatòries de viatgers.
* Assegurances sanitàries.
* Assegurances turístiques.
Assegurances.
* Assemblees d'accionistes.
* Assemblees de socis.
Assessors d'empresa.
* Asset-liability management.
Assetjament immobiliari.
Assignació d'actius.
Assignació de recursos.
* Assistència alimentària.
* Assistència econòmica de la Comunitat Econòmica Europea.
* Assistència econòmica estatal.
* Assistència econòmica europea.
* Assistència econòmica interior.
* Assistència econòmica.
Assistència tècnica.
* Assistents del servei d'habitacions.
* Associació d'empreses.
* Associacions d'empresaris.
* Associacions d'obrers.
* Associacions de negocis.
Associacions empresarials.
* Associacions mutualistes.
Associacions obreres.
* Associacions professionals.
* Atenció al client.
* Atur juvenil.
Atur.
Aturats.
* Aturs patronals.
Auditoria ambiental.
* Auditoria ecològica.
Auditoria fiscal.
* Auditoria mediambiental.
* Auditors interns.
Auditors.
* Austeritat (Política econòmica)
Autarquia.
Autogestió
* Autogestió de l'empresa.
* Autogestió obrera.
* Autoreglamentació
Autoregulació
* Autoregulació (Empreses)
* Autoregulació (Indústria)
* Autoserveis.
* Autosuficiència econòmica.
Avaluació
Avaluació d'empreses.
* Avaluació d'impacte econòmic.
Avaluació de biblioteques.
* Avaluació de l'empresa.
Avaluació de les feines.
* Avaluació de les ocupacions.
* Avaluació de les tasques.
* Avaluació de necessitats.
* Avaluació de serveis de biblioteques.
Avaluació del risc.
* Avaluació dels llocs de treball.
* Avaluació econòmica.

* Baixa laboral.
Baixa mèdica.
* Baixa per malaltia.
Balança comercial.
Balança de pagaments.
* Balanços (Comptabilitat)
* Banca al detall.
Banca detallista.
* Banca minorista.
* Banca oficial.
* Banca pública.
* Banca.
* Bancs agrícoles.
Bancs centrals.
Bancs cooperatius.
* Bancs d'emissió
* Bancs d'estalvis.
Bancs d'inversió
Bancs de liquidació
Bancs hipotecaris.
Bancs internacionals.
* Bancs nacionals.
* Bancs oficials.
* Bancs populars.
Bancs privats.
* Bancs públics.
Bancs.
Banquers.
* Barreres comercials.
Barreres no aranzelàries.
Bars.
Bé comú
* Bé públic.
* Benchmarking.
Beneficis eclesiàstics.
Beneficis.
* Benestar professional.
* Béns d'equip.
* Béns d'equipament.
* Béns de capital.
Béns de consum.
* Béns de domini públic.
* Béns de l'Estat.
* Béns de producció
Béns dels refugiats.
* Béns demanials.
* Béns nacionals.
* Béns patrimonials.
* Béns públics patrimonials.
* Béns.
* Bescanvi.
Bimetal·lisme.
* Bioeconomía.
* Bioindústries.
Biologia econòmica.
Bitcoin.
Bitllets de banc.
* Blanqueig de capital.
Blanqueig de diners.
* Blanqueig de fons.
Blocs comercials.
Boicot.
* Bonificacions per rendiment.
* Bons de l'Estat.
Bons hipotecaris.
Bons.
* Borsa de comerç
* Borsa de compensacions.
* Borsa de treball.
Borsa de valors.
* Borsa.
* Borses de contractació
* Borses de mercaderies.
* Borses de treball.
* Borses de valors.
Bosses de compra.
* Bosses de la compra.
* Botigues en cadena.
* Botigues sucursals.
* Branding (Màrqueting)
* Bufets (Restaurants)

* C.C.B.B.
Caçadors i recol·lectors.
* Caçadors prehistòrics.
* Caçadors primitius.
* Caçadors-recol·lectors.
Cadenes comercials.
* Cafès (Establiments de begudes)
* Cafès literaris, artístics, etc.
Cafès.
* Cafeteries-restaurant.
Cafeteries.
Caixes d'estalvis.
* Cambres de comerç
Cambres de comerç i indústria.
* Cambres de comerç, indústria i navegació
* Cambres de compensació
Cameralisme.
* Campanyes de promoció
* Canals comercials.
* Canals de comercialització
* Canals de distribució comercial.
* Canvi (Economia)
* Canvi administratiu.
* Canvi de divises.
* Canvi de l'organització
* Canvi de titularitat de l'empresa.
Canvi exterior.
* Canvi monetari.
Canvi organitzatiu.
* Canvi urbà
Canvi.
* Capacitat de rendiment.
* Capital d'amortització
* Capital d'especulació
Capital de risc.
Capital intel·lectual.
Capital social (Economia)
Capital.
Capitalisme.
* Capitalistes i financers.
Capitalistes.
* Caps executius.
* Càrrecs electius.
Càrrecs públics.
* Càrrega fiscal.
* Càrregues socials.
* Carta de serveis.
Càrtels.
* Cartera de valors.
Cartes de crèdit.
Cartes de serveis.
* Cartilles de racionament 
* Cases de la moneda.
Cases de préstecs.
* Cash flow.
* CCBB.
Cerca d'ocupació
* Cerveseries.
* Cessament de treballadors.
Cessió de crèdits.
* Cibercomerç
* Ciberllibreries.
* Cibermàrqueting.
Cicle de treball.
* Cicles de Kondràtiev (Economia)
* Cicles econòmics de llarga durada.
Cicles econòmics.
Cicles llargs (Economia)
* Ciència actuarial.
* Ciència domèstica.
* Ciència econòmica.
* Ciència empresarial.
Ciència regional.
* Ciències actuarials.
* Ciències econòmiques.
Ciències empresarials.
* CIM
* Circuits comercials.
* Classificació aranzelària.
* Classificació del personal.
Clàusula de l'Estat més afavorit.
* Clients.
* Clústers industrials.
* Clústers.
* Coaching (Empreses)
* Cobrament d'impostos.
Cobrament de comptes.
* Cobrança.
Codi postal.
Codificació de productes.
* Codis de conducta d'empreses.
* Col·laboració entre els sectors públic i privat.
* Col·laboració indústria-universitat.
Col·laboració universitat-empresa.
* Col·laboració universitat-indústria.
* Col·lecta de fons.
Col·lectivisme.
Col·lectivització de l'agricultura.
* Col·legis oficials.
Col·legis professionals.
* Combinacions industrials.
Comerç a l'engròs.
* Comerç acaparador.
Comerç al detall.
Comerç d'aliments.
Comerç d'armes.
* Comerç d'esclaus.
* Comerç d'ocasió
* Comerç de la llet.
* Comerç de productes alimentaris.
Comerç de segona mà
* Comerç detallista.
Comerç electrònic.
* Comerç en línea.
* Comerç equitatiu.
Comerç exterior.
* Comerç il·legal d'armes.
Comerç internacional.
Comerç just.
Comerç marítim.
* Comerç mundial.
* Comerç per Internet.
* Comerç per mar.
* Comerç solidari.
Comercialització
* Comercialització de productes.
* Comercialització dels productes ecològics.
* Comercials.
* Comissaris de comptes.
Comissions d'empresa.
* Comissions d'operaris.
Comissions de barri.
* Comissions mixtes.
* Comissions obreres d'empresa.
* Comissions obreres de barri.
* Comissions obreres.
Comissions paritàries.
Comitès d'empresa.
* Comitès de treballadors.
Companyies colonials.
* Companyies consolidades.
Companyies d'assegurances.
* Companyies d'inversions.
* Companyies de llum i força.
* Companyies de navegació
* Companyies de transport marítim.
* Companyies de transport.
* Companyies mares.
* Companyies marítimes.
* Companyies mercantils.
* Companyies tenidores.
* Companyies.
* Compensació per acomiadament.
* Competència d'acció professional
* Competència deslleial.
Competència econòmica deslleial.
Competència econòmica internacional.
Competència econòmica.
* Competència en els negocis.
* Competència en la indústria.
* Competència professional.
* Competències d'acció professional
Competències professionals.
* Competitivitat (Economia)
* Comportament del consumidor.
* Comportament dels consumidors.
* Comportament organitzacional
* Comportament organitzatiu.
Compra d'aliments.
* Compra d'equipament industrial.
* Compra de béns immobles.
* Compra-venda.
Compra.
* Compradors.
* Compravenda (Dret internacional)
Compravenda (Dret islàmic)
Compravenda (Dret romà)
Compravenda de béns immobles.
* Compravenda de béns mobles.
Compravenda.
* Compres a crèdit.
Compres a terminis.
* Compres en l'empresa.
* Compres industrials.
Compres.
* Compromís envers l'empresa.
Compromís organitzacional.
* Compromis profesional.
* Comptabilitat ambiental.
Comptabilitat d'inflació
Comptabilitat nacional.
* Comptabilitat normativa.
* Comptabilitat per inflació
Comptabilitat regional.
Comptes bancaris.
Comptes corrents.
* Comptes nacionals.
* Comptes regionals.
* Comunicació administrativa.
* Comunicació dins les empreses.
* Comunicació empresarial.
* Comunicació en els negocis.
Comunicació en l'empresa.
* Comunicació en la indústria.
* Comunicació en les empreses.
* Comunicació en les organitzacions.
* Comunicació industrial.
* Comunicació interna en les empreses.
Comunicacions.
* Comunicat mèdica de baixa.
* Comunitats caçadores i recol·lectores.
* Concentració d'empreses.
* Concentració econòmica.
* Concentració empresarial.
Concentració industrial.
Concessionaris.
Concessions (Comerç al detall)
* Concessions (Dret administratiu)
Concessions administratives.
* Concessions de llicències comercials.
* Conciliació industrial.
Conciliació laboral.
* Concursos públics.
Condicions de treball.
Condicions econòmiques.
* Condicions socioeconòmiques.
* Conducta dels compradors.
Conducta dels consumidors.
* Conducta en les organitzacions.
Conducta organitzacional.
Conferències marítimes.
Conflictes laborals.
Confraries de pescadors.
* Conglomerat (Economia)
* Conglomerat d'empreses.
* Conglomerat empresarial.
Conglomerats d'empreses.
* Conglomerats financers.
* Consells de taller.
* Conseqüència econòmica.
* Conseqüències econòmiques.
* Consignataris de vaixells.
* Consolidació de societats.
* Consorcis industrials.
* Consorcis internacionals de negocis.
Construcció de marca (Màrqueting)
* Construcció europea.
* Consultoria d'empreses.
* Consultors d'empresa.
* Consultors de direcció
* Consultors de gestió
Consum (Economia)
* Consum alimentari.
Consum d'aigua.
Consum d'aliments.
Consum d'energia.
* Consum de recursos energètics.
* Consum energètic.
Consum familiar.
Consum industrial.
* Consum infantil.
* Consum racionat.
Consumidors.
* Contraban d'armes.
Contraban.
* Contractació de serveis.
Contractació externa.
* Contractació pública.
* Contracte de compravenda.
* Contracte de venda.
* Contractes a temps parcial.
* Contractes col·lectius de treball.
Contractes d'aprenentatge.
* Contractes d'assistència tècnica internacional.
* Contractes d'opcions.
* Contractes d'outsourcing.
* Contractes de formació
Contractes de llicències.
* Contractes de subministrament.
* Contractes de treball a temps parcial.
* Contractes de treball fixs discontinus.
* Contractes de treball per a la formació
Contractes de treball.
* Contractes de venda internacional.
* Contractes de venda.
* Contractes en pràctiques.
* Contractes fixs discontinus.
* Contractes internacionals de llicència.
Contractes internacionals de llicències.
* Contractes know-how.
* Contribució territorial.
Contribuents.
Control de costos.
Control de preus.
Control de producció
* Control del comerç
* Control fiscal.
Convenis col·lectius de treball.
* Convenis de llicències.
Convenis de Lomé
Convergència (Economia)
* Convergència econòmica.
* Cooperació
* Cooperació econòmica.
Cooperació empresarial.
* Cooperació entre els sectors públic i privat.
* Cooperació entre empreses.
* Cooperació entre estats.
* Cooperació entre governs independents.
Cooperació europea.
* Cooperació industrial.
* Cooperació interempresarial.
Cooperació intergovernamental.
Cooperació internacional.
Cooperació mediterrània.
Cooperació pública-privada.
* Cooperació tècnica.
* Cooperació universitat-empresa.
Cooperatives agrícoles de crèdit.
Cooperatives agrícoles.
* Cooperatives d'ensenyament.
Cooperatives d'habitatges.
Cooperatives de consum.
* Cooperatives de crèdit agrícola.
* Cooperatives de crèdit.
Cooperatives de producció
* Cooperatives de treball associat.
Cooperatives escolars.
Cooperatives industrials de crèdit.
Cooperatives.
Cooperativisme.
Corba de Phillips.
Corn Laws (Anglaterra)
* Corporacions (Estat corporatiu)
* Corporacions subsidiàries.
Corporativisme.
* Correcció monetària.
Corredors de borsa.
Corresponsals estrangers.
* Cos de funcionaris.
Cost de construcció
Cost de la vida.
Cost de mà d'obra.
* Cost i nivell de vida.
* Cost-benefici.
* Cost-eficàcia.
Cost.
* Costos de fabricació
Costos de producció
Costos de salut.
Costos de transacció
* Costos industrials.
* Costos socials
Cotització a la seguretat social.
* Cotització empresarial.
* Cotització fiscal.
* Cotització salarial.
* Cotització social.
* Crac del 1929.
* Crac econòmic de 1929.
* Cracs borsaris.
Creació d'empreses.
* Creació d'indústries.
Creació d'ocupació
* Creació de llocs de treball.
* Creadors d'empreses.
* Creativitat empresarial.
Creativitat en els negocis.
* Creativitat en les empreses.
Crèdit a l'exportació
Crèdit agrícola.
Crèdit al consum.
* Crèdit als clients.
Crèdit comercial.
* Crèdit creuat.
* Crèdit de cobrament dubtós.
Crèdit documentari.
* Crèdit interempresarial.
Crèdit personal.
* Crèdit rural.
* Crèdit swap.
Crèdit.
* Crèdits financers.
Creixement de l'empresa.
Creixement econòmic.
* Creixement industrial.
Creixement negatiu (Economia)
* Creixement sostenible.
* Creixement urbà
Creuers turístics.
* Criades.
* Criats.
* Crisi bursària (1929)
* Crisi de finals de la dècada del 2000.
* Crisi de les hipoteques d'alt risc, 2007-2009
* Crisi de les hipoteques subprime, 2007-2009.
* Crisi de les subprime, 2008-2009.
Crisi econòmica del 1929.
* Crisi econòmica global, 2008-
* Crisi econòmica mundial, 2007-
* Crisi econòmica, 2007-
Crisi econòmica, 2008-
* Crisi financera global, 2007-
* Crisi financera internacional, 2008-
* Crisi financera mundial, 2007-
* Crisi hipotecària de 2007-
* Crisis borsàries.
* Crisis econòmiques, 2008-
Crisis econòmiques.
Crisis financeres.
Crisis monetàries.
* Cronometratge del treball.
* Cultura corporativa.
* Cultura d'empresa.
* Cultura de l'organització
* Cultura empresarial.
* Cultura i economia.
* Cultura i turisme.
Cultura organitzativa.
Curriculum vitae.
* Currículum.
* Currículums.
* CV.

* DAFO (Anàlisi)
* Declaració Schuman.
* Decreixement econòmic.
Dèficit públic.
Deflació
* Delicte de tràfic d'armes.
Delmes.
Demanda (Teoria econòmica)
* Demanda de formació
* Demanda de mà d'obra.
* Demanda de treball.
* Demanda.
* Democràcia econòmica.
* Denominació d'origen
* Denominació d'origen protegida
* Denominació d'origen qualificada
Denominacions d'origen.
Dependència (Política)
* Dependència.
Dependents (Comerç al detall)
* Dependents de comerç
* Depressió econòmica.
* Derivats financers.
* Descans retribuït
Descompte.
* Descripció dels llocs de treball.
* Deseconomies externes
* Desenvolupament
* Desenvolupament de les carreres professionals.
* Desenvolupament de professions.
* Desenvolupament ecologicament sostenible.
* Desenvolupament econòmic i educació
Desenvolupament econòmic.
Desenvolupament humà (Sociologia)
* Desenvolupament i educació
* Desenvolupament industrial.
* Desenvolupament internacional.
* Desenvolupament organitzatiu.
Desenvolupament professional.
Desenvolupament rural.
Desenvolupament sostenible.
Desenvolupament urbà
* Desequilibri (Economia)
* Desgravació d'impostos.
Desgravacions fiscals.
* Desigualtat entre els homes i les dones.
* Desigualtat retributiva.
* Deslocalització de les indústries.
* Deslocalització empresarial.
Deslocalització industrial
* Deslocalitzacions (Economia política)
* Deslocalitzacions (Economia)
* Deslocalitzacions empresarials.
* Deslocalitzacions industrials.
* Desocupació
* Desocupació juvenil.
* Despatxos professionals col·lectius.
* Despeses domèstiques.
Despeses públiques.
* Despossessió
Desregulació
* Detallistes.
* Detecció de necessitats formatives.
* Determinació de prioritats.
Deute exterior.
* Deute fiscal.
* Deute internacional.
* Deute nacional.
Deute públic.
Deute tributari.
Devolució d'impostos.
* Devolució tributaria.
* Dia del Treball (1r maig)
* Dia Internacional del Treball.
Diagrames de flux.
* Diàleg Nord-Sud.
* Dietes (Economia)
Dietes (Empresa)
* Dietes (Recursos humans)
* Dietes (Retribucions)
* Dietes (Treball)
Dimensió de les empreses.
* Dinàmica econòmica.
* Diner digital.
* Diner electrònic.
* Diner negre.
Dineret de creu.
* Diners i política.
Diplomats en relacions laborals.
Dipòsits bancaris.
* Dipòsits de mercaderies.
Direcció d'empreses.
* Direcció d'hotels.
* Direcció de restauració (Gastronomia)
Direcció de restauració col·lectiva.
* Direcció de restauració comercial i per a col·lectivitats.
* Direcció de restauració comercial.
Direcció de restaurants.
* Direcció hotelera.
* Direcció i administració d'empreses.
Directores i productores cinematogràfiques.
* Dirigents d'empreses.
Dirigents sindicals.
Disciplina del treball.
* Disciplina dels treballadors.
* Disciplina laboral.
* Discriminació econòmica.
* Discriminació salarial.
Discriminació sexual en el treball.
* Disponibilitat d'aliments.
* Disputes laborals.
Distribució (Teoria econòmica)
Distribució comercial.
Distribució de la renda.
* Distribució de la riquesa.
* Distribució de mercaderies.
Distribució de terres.
* Distribució en cooperació
* Districtes industrials.
* Diversificació (Economia política)
* Diversificació (Economia)
* Diversificació a la indústria.
* Diversificació comercial.
* Diversificació de la producció
* Diversificació de les empreses.
Diversificació industrial.
Dividends.
* Divises (Moneda)
* Divisió del sòl.
* Divisió del treball per sexes.
Divisió del treball.
Divisió internacional del treball.
Divisió sexual del treball.
* DJIA (Índex borsari)
* DO.
* Doble imposició
* Doble imposició internacional.
* Doctrina keynesiana.
Doctrines econòmiques.
* Documents comercials.
Documents mercantils.
Documents negociables.
Dòlar nord-americà
* Domèstics.
Domini públic.
* Donacions entre vius.
Donacions.
* Donatius.
Dones de negocis.
* Dones directoras i productores cinematogràfiques.
* Dones directores.
Dones economistes.
* Dones empresàries.
* Dones en la indústria.
Dones en les finances.
Dones en les professions.
* Dones executives.
* Dones treballadores agrícoles.
* Dones treballadores.
* Dow Jones Industrial Average (Índex borsari)
* Dow-30 (Índex borsari)
* Dret de subscripció
* Dret de subscripció d'accions.
Dret de subscripció preferent.
Dret del treball.
Dret i economia.
* Dret laboral.
* Dret obrer.
* Dret processal del treball.
Dret sindical.
* Drets aranzelaris
* Drets d'importació
* Drets de duana preferencials.
* Drets de duana.
* Drets del timbre.
* Drets econòmics i socials.
Drets socials i econòmics.
Duanes.
Dúmping.

* E-business.
* EBT (Empresa)
* EBTs (Empreses)
* Ecoauditoria.
* Ecoeconomia.
* Ecoindústria.
* Ecoindústries.
Ecologia industrial.
* Ecomàrqueting.
Economia agrària.
* Economia agrícola.
* Economia alternativa.
Economia ambiental.
* Economia bancària.
* Economia capitalista.
Economia col·laborativa.
* Economia comparada.
* Economia cultural.
Economia d'empresa.
Economia de guerra.
* Economia de l'assistència sanitària.
Economia de l'educació
* Economia de l'empresa.
* Economia de l'espai.
Economia de l'oferta.
Economia de la cultura.
* Economia de la llar.
Economia de la salut.
Economia de mercat.
Economia de postguerra.
Economia de subsistència.
* Economia del medi ambient.
Economia del treball.
* Economia dels règims feixistes.
* Economia dirigida.
Economia domèstica.
* Economia ecològica.
* Economia empresarial.
* Economia evolucionista.
Economia evolutiva.
Economia experimental
Economia feixista.
Economia feminista.
* Economia financera.
Economia forense.
* Economia i cultura.
* Economia i dret.
* Economia i educació
* Economia industrial.
* Economia informal.
Economia institucional.
* Economia interindustrial.
Economia internacional.
* Economia keynesiana.
* Economia laboral.
* Economia legal.
* Economia liberal.
Economia marxista.
* Economia mèdica.
Economia mixta.
Economia monetària.
* Economia mundial.
* Economia no estructurada.
* Economia no oficial.
* Economia oculta.
* Economia paral·lela.
* Economia participativa.
Economia planificada.
* Economia política.
* Economia postkeynesiana.
Economia prehistòrica.
* Economia primitiva.
Economia regional.
* Economia rural.
* Economia sanitària.
Economia social.
* Economia solidària.
* Economia sostenible.
Economia submergida.
* Economia subterrania.
* Economia tancada.
Economia urbana.
* Economia verda.
Economies d'escala.
* Economies de dimensió
* Economies externes
* Economies.
Economistes.
Ecotaxa.
* Ecotaxes.
Ecoturisme.
ECU.
* Edat i feina.
Edat i ocupació
* Edat i treball.
* EDI.
* Edificis de fàbriques.
Educació i desenvolupament econòmic.
* Educació i desenvolupament.
* Educació i economia.
* Educació i empreses.
* Educació i indústria.
Efecte de les innovacions tecnològiques sobre el personal.
Efectes de la inflació sobre l'atur.
* Efectes de la inflació sobre la comptabilitat.
* Efectes externs (Economia)
* Efectes públics.
* Eficàcia de costos.
* Eficàcia organitzacional.
Eficàcia organitzativa.
Eficiència industrial.
* EIA (Economic impact analysis)
* Eines de producció
Elecció social.
* Emissió d'accions.
* Emissió de valors mobiliaris
* Emissions de televisió
* Emissions públiques de valors.
Emmagatzematge.
* Empleats de banca.
* Empleats de comerç
* Empleats de l'Estat.
* Empleats ferroviaris.
* Empleats.
Emprenedoria social.
Emprenedoria.
* Emprenedors (Economia política)
* Empresa i escola.
* Empresa lliure.
* Empresa.
Empresàries.
* Empresaris industrials.
Empresaris.
* Empreses associades.
Empreses auditores.
* Empreses capitalistes.
* Empreses comercials.
* Empreses comunes.
* Empreses conjuntes.
* Empreses cooperatives.
* Empreses culturals.
* Empreses d'electricitat.
Empreses d'inserció
* Empreses d'inserció laboral.
* Empreses d'inserció sociolaboral.
* Empreses d'inversió
Empreses de base tecnològica.
* Empreses de distribució d'electricitat.
* Empreses de lleure.
* Empreses de nova creació
* Empreses de producció cinematogràfica.
* Empreses de serveis.
* Empreses de transport marítim.
Empreses de transport.
Empreses de treball temporal.
* Empreses derivades.
Empreses elèctriques.
Empreses familiars.
Empreses filials.
* Empreses grans.
* Empreses i educació
* Empreses i universitats.
* Empreses industrials.
* Empreses internacionals.
Empreses multinacionals.
* Empreses navilieres.
* Empreses noves.
Empreses periodístiques.
* Empreses petites i mitjanes.
* Empreses petites.
* Empreses socials.
* Empreses spin-off.
* Empreses subsidiàries.
* Empreses televisives.
* Empreses turístiques.
* Empreses unipersonals.
Empreses virtuals.
Empreses.
* Emprèstits.
* EMS.
Encants.
Encunyació
* Encunyació de moneda.
* Enginyeria de la gestió
* Enginyeria de mètodes.
Enginyeria de sistemes.
Enginyeria financera.
* Enginyeria humana.
Enginyeria industrial.
Enoturisme.
Enquestes de consum.
Enquestes per telèfon.
* Enquestes telefòniques.
Ensenyament d'economia i empresa.
* Ensenyament empresarial.
* Ensenyament i indústria.
* Ensenyaments d'economia i empresa.
* Entitats de crèdit i estalvi.
* Entitats de crèdit.
* Entitats de finançament.
* Entitats financeres públiques.
* Entitats financeres.
* Entorn en el lloc de treball.
* Entorn laboral.
* Entrades-sortides.
* Entrenament (Recursos humans)
* Entrenament executiu.
* Entrepreneurship (Economia)
Equilibri (Economia)
* Equip i accessoris industrials.
* Equip industrial.
* Equipament (Indústria)
Equipament industrial.
* Equips industrials.
Ergonomia.
* Escala mòbil de preus i salaris.
* Escassedat (Economia)
Escassetat.
* Escissió d'empreses.
* Escissió de societats.
Escola austríaca d'economia.
Escola clàssica d'economia.
* Escola de Cambridge (Economia)
* Escola de Cambridge d'economia.
Escola de Chicago (Economia)
* Escola i empresa.
* Escola monetarista.
* Escola neoclàssica d'economia política.
Escola neoclàssica d'economia.
Espai (Economia)
* Espai econòmic.
* Espai en economia.
* Espai industrial.
Especulació
* Especulacions mercantils.
* Esperit emprenedor.
* Esperit empresarial.
* Espionatge comercial.
* Espionatge econòmic.
Espionatge industrial.
* Estabilitat de l'ocupació
Estabilitat laboral.
* Estabilització de preus.
Estabilització econòmica.
* Establiments comercials per seccions.
* Establiments d'allotjament turístic.
* Establiments de begudes.
* Establiments de restauració
Estadística econòmica.
Estadística financera.
Estadística industrial.
* Estalvi i inversió
Estalvi.
* Estalvis i economies.
Estancament econòmic.
* Estancias.
Estaries.
* Estat benefactor.
* Estat corporatiu.
Estat del benestar.
* Estat i agricultura.
* Estat i ferrocarrils.
* Estat social.
* Estatalisme.
* Estats dependents.
Estats financers.
Estimació de la base imposable.
Estraperlo.
* Estratègia de marca (Màrqueting)
* Estratègia dels negocis.
* Estratègia empresarial.
* Estrès degut al treball.
* Estrès en el treball.
Estrès laboral.
* Estrès ocupacional.
* Estrès professional.
* Estructura de mercat.
* Estructura de vendes.
* Estructura econòmica.
* Estructura industrial.
* Estructures agraries.
* Estructures agrícoles.
* Estudi d'impacte (Economia)
* Estudi de mètodes (Treball)
Estudi de moviments.
* Estudi de necesitats.
Estudi de temps.
* Estudi econòmic.
* Estudis cinematogràfics (Empreses)
* Estudis de cinema (Empreses)
* Estudis de factibilitat.
Estudis de mercat.
* Estudis de rentabilitat.
Estudis de viabilitat.
Etiqueta en els negocis.
* Etiqueta en l'empresa.
* Etiqueta en la oficina.
* Etiqueta professional.
Etiquetatge ecològic.
Etiquetatge.
* Etiquetes verdes.
Etiquetes.
* ETT.
* Euro àrea.
Euro.
* Eurobons.
* Eurocrèdit.
* Eurodivisa.
* Eurodòlar.
* Euroemissió
Euromercat.
* European Currency Unit.
* Eurozona.
Evicció
* Evolució (Economia)
* Excedents agrícoles.
* Exclusives (Comerç al detall)
* Excursions gastronòmiques.
Excusat (Impost)
Executius.
Executives.
Exempció d'impostos.
* Exercici en grup d'una professió liberal.
Èxit en els negocis.
* Expatriació professional.
* Expectativa econòmica.
Expectatives racionals (Teoria econòmica)
* Expertesa professional.
* Explotació comercial.
* Explotació pesquera.
* Explotació sexual internacional.
* Exportació de capitals.
Exportacions.
Extensió agrària.
* Extensió agrícola.
* Extensió rural.
Externalitats (Economia)
* Externalitats econòmiques
* Externalització de l'empresa.
* Extraversió (Ciències polítiques)

* Fabricació de productes químics.
Fabricació integrada per ordinador.
* Fabricants.
Fàbriques de productes químics.
Fàbriques de sucre.
Fàbriques.
* Factors humans en enginyeria
Factors humans en l'arquitectura.
Facturatge.
Farmacoeconomia.
* Federalisme fiscal.
* Feina i edat
* Feines.
* Ferralla.
* Ferrocarrils i Estat.
* Ferrocarrils metropolitans.
* Ferrocarrils subterranis.
Ferroviaris.
* Festa del 1r de maig.
Festa del Treball (1r maig)
* Festa dels treballadors.
* Fidelització
* Fidelització de la clientela.
* Fidelització del client.
* Fidelització del consumidor.
Fidelització dels clients.
* Fidelització dels consumidors.
* Filials.
* Fills de famílies pobres
* Fills dels pobres.
Filosofia marxista.
* Finançament autonòmic.
Finançament de l'empresa.
* Finançament de les comunitats autònomes.
* Finançament de les empreses.
* Finançament empresarial.
Finançament.
* Financers.
Finances autonòmiques.
* Finances computacionals.
* Finances de l'administració autonòmica.
* Finances de l'empresa.
* Finances de les comunitats autònomes.
Finances internacionals.
Finances locals.
Finances municipals.
* Finances personals.
Finances privades.
Finances públiques.
Finances.
* Firmes electròniques.
* Firmes.
* Fiscalitat de les empreses.
* Fiscalitat dels no residents
* Fiscalitat indirecta.
* Fiscalitat.
Fisiocràcia.
* Fixació de preus
* Fixació de preus.
* Flexibilitat horària.
* Flexibilitat organitzativa.
* Fluctuació de preus.
* Fluctuacions econòmiques
Flux de caixa.
* Flux de treball.
* Fluxograma.
* Foment de l'exportació
Fons d'amortització
* Fons d'inversió
* Fons d'inversió d'alt risc.
* Fons de garantia de dipòsits.
* Fons de pensions.
* Fons de titulització
Fons especulatius.
Fons estructurals.
* Fons hedge.
* Formació del capital.
Formació del personal.
* Formació dins l'empresa.
* Formació en el treball.
* Fortuna.
* Franchising.
* Franquícies.
* Funcionariat.
* Funcionaris i empleats.
* Funcionaris públics.
Funcionaris.
Fusió d'empreses.
* Fusió de societats.
* Futurs (Finances)
Futurs financers.

* GAAP (Comptabilitat)
Gabella (Impost)
* Gabelles (Impost)
* Gabinets professionals col·lectius.
* GAP.
Geografia del turisme.
* Geografia turística.
* Gerència d'empreses.
* Gestió d'actius i passius bancaris.
Gestió d'actius i passius.
* Gestió d'empreses.
Gestió de cartera.
* Gestió de cobrament.
* Gestió de fons.
* Gestió de la clientela.
Gestió de la innovació
Gestió de la pesca
* Gestió de negocis.
* Gestió de pesqueries.
Gestió de tresoreria.
Gestió de xarxes d'ordinadors.
* Gestió de xarxes informàtiques.
Gestió del lleure.
Gestió del risc.
Gestió del temps.
* Gestió dels recursos pesquers.
* Gestió empresarial.
* Gestió estratègica.
* Gestió externa de serveis.
Gestió financera.
Gestió hotelera.
* Gestió industrial.
* Gestió pesquera.
* Ginys de sucre.
Globalització (Economia)
* Globalització de l'economia internacional.
Govern corporatiu.
* Govern de l'empresa.
* Graduats socials.
* Gràfics de flux.
* Gran depressió del 1929.
* Gran indústria.
* Gran Recessió, 2008-
Grans empreses.
Grans magatzems.
Grans potències.
* Gratificacions.
Grups d'empreses.
* Grups de societats.
* Grups empresarials.
* Grups financers.
* Grups industrials.
* GSP (Aranzels de duanes)
* Guanys i pèrdues.
* Guanys.
* Guerra i indústria.
* Guíes de compres.
Guies de turisme (Persones)
* Guies turístics.

* Habitatge turístic.
* Habitatges d'ús turístic.
* Habitatges turístics.
* Haciendas.
* Harmonització econòmica.
Harmonització fiscal.
* Hipermercats.
* Hipoteca pensió
Hipoteques inverses.
Hipoteques.
* Hisenda autonòmica.
* Hisenda local.
* Hisenda municipal.
* Hisenda pública.
Hisendes.
Història econòmica.
Holdings.
Homes de negocis.
Honoraris professionals.
* Horari de treball flexible.
* Horari de treball.
* Horari flexible.
* Horari laboral flexible.
* Hores de treball.
* Hostaleria.
Hoteleria.
* Humanització del treball.

* I.A.E.
* I.R.P.F.
* Iberia Index (Índex borsari)
IBEX 35 (Índex borsari)
* IGP.
* Igualtat d'oportunitats de les dones.
Igualtat de gènere
* Igualtat de retribució
* Igualtat entre els homes i les dones.
* Igualtat entre els sexes.
* Igualtat entre homes i dones.
Igualtat retributiva.
* Igualtat salarial.
* Impacte econòmic.
* Implicació professional.
* Importació
* Importació de capitals.
Importacions.
* Imposició
* Imposició fiscal indirecta.
* Imposició tributària indirecta.
* Impost de la mitja annata.
* Impost sobre circulación de vehicles.
* Impost sobre el patrimoni.
* Impost sobre el tràfic de les empreses.
Impost sobre el valor afegit.
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys.
Impost sobre la renda de les persones físiques.
* Impost sobre societats.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impost únic.
* Impostos a la renda.
Impostos agrícoles.
* Impostos ambientals
Impostos de plusvàlua.
Impostos del timbre.
Impostos dels no residents.
Impostos directes.
Impostos dobles.
Impostos eclesiàstics.
* Impostos ecològics.
Impostos especials.
Impostos estatals.
Impostos immobiliaris.
Impostos indirectes.
* Impostos interiors.
Impostos locals.
* Impostos mediambientals.
Impostos progressius.
Impostos sobre activitats econòmiques.
* Impostos sobre articles de consum.
Impostos sobre automòbils.
* Impostos sobre béns immobles.
Impostos sobre béns mobles.
Impostos sobre béns.
* Impostos sobre consum especial.
Impostos sobre el consum.
Impostos sobre el patrimoni.
* Impostos sobre el valor afegit.
* Impostos sobre el valor de la terra.
* Impostos sobre els ingressos.
* Impostos sobre els negocis.
Impostos sobre els salaris.
* Impostos sobre guanys eventuals.
* Impostos sobre l'impacte ambiental.
* Impostos sobre l'increment del valor dels terrenys.
Impostos sobre la renda.
Impostos sobre les empreses.
Impostos sobre les vendes.
* Impostos sobre productes especials.
Impostos sobre societats.
Impostos sobre transmissió de béns.
* Impostos sobre vehicles de motor.
Impostos territorials.
Incentius fiscals.
Incertesa.
* Incertitud.
Incidència fiscal.
Incoterms.
* Indagació apreciativa.
Indemnització per acomiadament.
Indemnitzacions als treballadors.
* Indemnitzacions per accidents de treball.
* Indemnitzacions per acomiadament.
Índex de preus al consum.
* Índex de preus.
* Índex IBEX 35.
Indexació (Economia)
Índexs de preus.
* Índexs econòmics.
* Índexs estadístics de preus.
* Indicació geogràfica protegida
Indicadors econòmics.
Indicadors macroeconòmics.
* Indigència.
* Indignats (Moviment), 2011-
* Indústria agrària.
Indústria agrícola.
* Indústria agro-pecuària.
* Indústria agropecuària.
Indústria alimentària.
* Indústria cultural (Sociologia)
* Indústria d'adob de pells.
Indústria d'internet.
* Indústria de l'armament.
* Indústria de l'electrònica
* Indústria de la defensa.
* Indústria de la fusta.
* Indústria de la llet.
Indústria de la televisió
* Indústria de serveis.
* Indústria del gas natural.
Indústria del gas.
Indústria del lleure.
Indústria del plàstic.
Indústria del programari.
* Indústria del software.
* Indústria elèctrica.
Indústria electrònica.
Indústria forestal.
* Indústria gasista.
* Indústria hotelera.
* Indústria i educació
* Indústria i ensenyament.
* Indústria i Estat.
* Indústria i guerra.
* Indústria i universitat.
Indústria informàtica.
Indústria lletera.
* Indústria maquiladora.
Indústria mecànica.
Indústria militar.
Indústria musical.
* Indústria puntera.
Indústria química.
* Indústria televisiva.
* Indústria turística.
* Indústria urbana.
Indústria.
Industrialització
Industrials.
* Indústries agràries.
* Indústries agrícoles.
* Indústries agropecuàries.
* Indústries alimentàries.
Indústries biotecnològiques.
Indústries culturals.
Indústries d'alta tecnologia.
* Indústries de defensa.
* Indústries de l'armament.
* Indústries de la cultura.
* Indústries de la fusta.
* Indústries de productes forestals.
* Indústries de servei.
* Indústries electròniques.
* Indústries forestals.
* Indústries mecàniques.
* Indústries militars.
* Indústries netes.
* Indústries petites i mitjanes.
* Indústries químiques.
* Indústries verdes.
* Indústries.
* Infants com a consumidors.
Infants consumidors.
* Infants de famílies pobres.
Infants pobres.
* Infants treballadors.
Inflació
Informació comercial.
* Informació econòmica.
Informació privilegiada.
* Informes de mercat.
Infraestructura (Economia)
* Infraestructura econòmica.
* Ingenis de sucre.
* Ingrés mínim familiar.
* Ingrés mínim garantit.
Ingressos fiscals.
* Ingressos mínims.
* Iniciativa empresarial.
* Input-output.
* Inseguretat laboral.
* Inserció professional dels joves.
Inspecció fiscal.
* Instal·lacions industrials.
* Institucionalisme.
* Institucions de crèdit.
* Institucions de finançament.
Institucions financeres públiques.
Institucions financeres.
* Institucions internacionals.
* Instruments del mercat de diner.
* Instruments derivats (Finances)
* Instruments financers derivats.
Instruments financers.
* Instruments negociables.
* Integració duanera.
* Integració econòmica regional.
Integració econòmica.
Integració europea.
* Integració monetària.
* Integració política europea.
Integració vertical.
* Intel·ligència competitiva.
Intel·ligència econòmica.
* Intel·ligència estratégica.
Intendents.
Intercanvi econòmic.
Intercanvi electrònic de dades.
Interès de demora.
* Interès de mora.
Interès.
* Interessos moratoris.
* Internacionalització (Economia)
* Internacionalització de l'economia.
* Intervencionisme públic.
Inversions bancàries.
* Inversions de capital.
Inversions estrangeres.
Inversions immobiliàries.
Inversions públiques.
Inversions.
* Inversors.
Investigació apreciativa.
* Investigació comercial.
* Investigació de mercat.
* IPC.
* IRPF.
* Itineraris gastronòmics.
* IVA.
* IVTM.

* JIT (Sistema)
* Jocs d'administració d'empreses.
Jocs d'empresa.
* Jocs de gestió d'empreses.
Jornada de treball flexible.
Jornada de treball.
* Jornada laboral flexible.
* Jornada laboral.
* Junta d'accionistes.
Juntes d'accionistes.
* Juntes d'empresa.
* Juntes de barri.
* Juntes generals d'accionistes.
* Juntes generals de societats anònimes.
* Jurats d'empreses.
Just a temps (Sistema)
* Just in time (Sistema)
* Just quan cal (Sistema)
* Just-in-time (Sistema)

* Kanban.
Keynesianisme.

* Laissez-faire.
Latifundis.
* Latifundisme.
* Latifundium.
* Leasing.
* Legislació duanera.
* Liberalisme econòmic.
* Liberalització
* Licitació pública.
* Líders sindicals.
* Líneas marítimas de navegació
* Línies de navegació
Línies marítimes.
Liquiditat (Economia)
* Lísing.
* Llançament a borsa.
* Llei de Phillips.
* Lleis sobre el blat.
* Lleis sobre el gra.
* Llengua de comunicació en les empreses.
Llengua de treball.
* Llengua en el lloc de treball.
* Llengua en les empreses.
* Llengua parlada a la feina.
Llenguatge econòmic.
Lletres de canvi.
* Llibertat de circulació de mercaderies.
* Llibertat de comerç
Llibreries a Internet.
* Llibreries electròniques.
* Llibreries en línia.
* Llibreries virtuals.
Llicències comercials.
* Llicències d'importació i exportació
Llicències de patents d'invenció
* Llicències de patents.
Llicències fiscals.
* Lligues de consumidors.
* Lliure canvi.
* Lliure circulació de mercaderies.
Lliure comerç
Lliure empresa.
* Lliure mercat.
* Lliurecanvisme.
* Llocs de treball.
* Llogaters.
Lloguers.
Llotges de comerç
* Llotges de mercaderies.
* Lluita contra la pobresa.
* Localització de les indústries.
Localització industrial.
Locauts.
* Lockouts.
Luxe.

Macroeconomia.
* Majoristes.
Malthusianisme.
* Management (Empreses)
* Mancança (Economia)
* Maniquins (Persones)
Manteniment de preus.
* Manualitats.
Manufactures.
* Maquila.
* Maquiladora.
Maquiladoras.
* Maquilas.
* Maquinària industrial
* Marketing.
* Marques (Productes)
Marques de ceràmica.
* Marques de ceramistes.
Marques de porcellana.
* Marques de procedència.
Màrqueting bancari.
* Màrqueting d'exportació
* Màrqueting de l'exportació
* Màrqueting de productes.
Màrqueting de relacions.
* Màrqueting de serveis bancaris.
* Màrqueting dels productes ecològics.
* Màrqueting digital
Màrqueting directe.
Màrqueting ecològic
* Màrqueting electrònic.
Màrqueting industrial.
Màrqueting internacional.
Màrqueting per Internet.
* Màrqueting per telèfon.
Màrqueting social.
Màrqueting turístic.
* Màrqueting verd.
Màrqueting viral.
Màrqueting.
* Material d'empreses.
* Material industrial.
* Medi ambient de treball.
* Mediació i conciliació laboral.
* Mediació industrial.
Mediadors d' assegurances.
* Menjadors públics.
* Mentoria (Recursos humans)
Mentoria en l'empresa.
* Mentoria professional.
* Mercaderies importades.
Mercantilisme.
* Mercat d'eurodòlars.
* Mercat d'exportació
* Mercat de capitals a curt termini.
* Mercat de capitals a llarg termini.
* Mercat de capitals a mitjà termini.
* Mercat de capitals.
* Mercat de diners.
Mercat de futurs.
* Mercat de productes.
Mercat de treball.
* Mercat exterior.
Mercat financer.
* Mercat interbancari de dipòsits.
* Mercat interbancari.
Mercat interior.
* Mercat internacional del sexe.
* Mercat internacional.
* Mercat laboral.
* Mercat lliure.
Mercat monetari.
* Mercat nacional.
Mercat negre.
* Mercat sexual internacional.
* Mercat Únic Europeu.
Mercat Únic.
Mercat.
* Mercats d'exportació
* Mercats d'opcions.
* Mercats de futurs.
* Mercats estrangers.
* Mercats financers.
* Mercats internacionals.
* Mesures de seguretat dels treballadors.
* Mesures de seguretat en el treball.
* Mesures de seguretat industrial.
* Mètodes de treball.
* Metro.
* Metropolitans (Transports)
Metros.
Microcrèdit.
* Microcrèdits.
Microeconomia.
* Microempreses.
* Microfinança.
* Microfinançament.
Milionaris.
* Misèria.
* Mitja annata (Impost)
* Mitjana empresa.
Mitjana Industrial Dow Jones
* Mobbing immobiliari.
* Mode asiàtic de producció
Mode de producció asiàtic.
Model de creixement de Solow.
* Model de creixement neoclàssic.
* Model de Heckscher-Ohlin.
* Model de Solow.
* Model Heckscher-Ohlin.
* Model HO.
Models (Persones)
Models economètrics.
* Models econòmics.
* Moneda digital.
Moneda electrònica.
* Moneda única.
* Monedes úniques.
* Monetarisme.
* Monopoli de demanda.
* Monopolis de l'Estat.
Monopolis estatals.
* Monopolis governamentals.
* Monopolis parcials.
Monopolis.
Monopsonis.
* Monts de pietat.
Moratòria.
Mostassafs.
Motels.
Motivació dels consumidors.
* Movilitat professional internacional.
* Moviment cooperativista.
* Moviment del 15-M, 2011-
Moviment dels Indignats, 2011-
* Moviment en el treball.
* Moviment paneuropeu.
* Moviment sindical.
Moviments de capital.
* Multinacionals.
Multiplicador (Economia)
* Multipropietat.
* Mundialització (Economia)
* Mundialització de l'economia.
Mutualisme (Economia)
Mutualitats.

Nacionalització de terres.
* Narcotràfic.
* Navilieres.
* Naviliers.
Necessitats de formació
* Necessitats formatives.
* Necroturisme
Negoci internacional del sexe.
Negociació comercial.
* Negociació empresarial.
* Negociació en els negocis.
Negociacions col·lectives de treball.
* Negociacions comercials.
* Negociacions Nord-Sud.
* Negociants.
* Negocis familiars.
Negocis i política.
Negocis.
* NIEO.
Nivell de vida.
* NOEI.
Nombres índexs (Economia)
Nomenclatura aranzelària.
* Normalització comptable.
* Normativa comptable.
Normes comptables.
* Normes de comptabilitat.
Nou ordre econòmic internacional.
* Nou ordre econòmic.
* Nous instruments de finançament.
* Nous instruments financers.
* Nous productes financers.
* Noves empreses de base tecnològica.
* Noves empreses.
* NTB.

* Objectes de consum.
* Objectes de record.
Obligacions (Finances)
* Obligacions (Valors)
* Obligacions de l'Estat.
* Obligacions hipotecàries.
* Obligacions públiques.
* Obrers de la construcció
Obsolescència del producte.
* Obsolescència planificada del producte.
* Obsolescència planificada.
* Obsolescència programada del producte.
* Obsolescència tècnica.
* Obstacles no aranzelaris.
Ocupació
* Ocupació (Teoria econòmica)
* Ocupació a l'estranger.
* Ocupació infantil
* Ocupació internacional.
* Ocupacions.
* Oferta de mà d'obra.
* Oferta de treball.
Oferta i demanda.
* Oferta laboral.
Oferta pública d'adquisició
* Oferta pública de compra.
Oferta pública de venda (Valors)
* Ofertes públiques d'adquisició
* Ofertes públiques d'adquisició d'empreses.
* Ofertes públiques de compra (Valors mobiliaris)
* Ofertes públiques de venda (Valors mobiliaris)
* Ofertes públiques de venda d'accions.
* Oficines d'ocupació
Oficines de col·locació
Oligopolis.
* Ona llarga (Teoria econòmica)
* Ones de Kondràtiev.
* Ones llargues (Economia)
* OPA.
* OPAS.
Opcions (Finances)
* Opcions de compra d'accions.
* Opcions de compra.
* Opcions de compravenda.
* Opcions de venda.
* Opcions financeres.
* Operació de canvi.
Operacions bancàries.
* Operacions financeres.
* OPV.
Or patró
* Ordenació rural.
Organització
* Organització científica del treball.
* Organització d'empreses.
* Organització d'indústries.
* Organització del temps.
Organització del treball.
Organització industrial.
Organització internacional.
Organitzacions complexes.
* Organitzacions empresarials.
* Orientació ocupacional.
Orientació professional.
* Orientació vocacional.
* Outplacement.
* Outsourcing.

* P.B.C.
* Pagament electrònic.
* Pagament per acomiadament.
Pagament.
Pagaments per serveis ambientals.
* Pagaments per serveis ecosistèmics.
* Pagarés de l'Estat.
Pagarés.
* Països dependents.
* Països poderosos.
* Paleoeconomia.
Paper moneda.
* Paper segellat.
Paradisos fiscals.
Paradors de turisme.
* Paradors nacionals de turisme.
* Paradors nacionals.
Parcel·lació del sòl.
Parceria.
* Paritat de gènere.
* Paritat entre els sexes.
* Paritat entre homes i dones.
* Participació dels treballadors en l'accionariat.
* Participacions preferents.
* Pas fronterer.
* PAS.
* Patrimoni autonòmic.
* Patrimoni de l'Estat.
* Patrimoni públic.
* Patró i treballador.
* Patró or.
Patrons i treballadors.
* Pauperisme.
* PCGA (Comptabilitat)
Pelleteria.
* Pensament econòmic.
Pensament únic.
Pensions a la vellesa.
Pensions anuals.
Pensions d'orfandat.
Pensions de viduïtat.
* Pensions de viudetat.
* Pensions hipotecàries.
Pensions no contributives.
Pensions.
* Percepció d'impostos.
* Perfil de competències.
* Perfil professional.
Permuta.
* Permutes financeres.
* Personal civil de l'Estat.
* Personal d'administració i serveis.
Personal de banca.
Personal de neteja (Hoteleria)
* Personal dels sindicats.
* Personal tècnic.
Personal.
Pesseta.
* Petit comerç
* Petita empresa.
Petita i mitjana empresa.
* PIB.
* PIME.
* PIMES.
* PIRMI.
* Pla comptable normalitzat.
* Pla d'empresa.
* Pla de carrera professional.
* Pla de desenvolupament.
* Pla de negoci.
* Pla empresarial.
* Pla general de comptabilitat.
Pla Schuman.
Planificació
* Planificació d'empreses.
* Planificació de l'empresa.
* Planificació de professions.
Planificació econòmica.
Planificació empresarial.
Planificació estratègica.
* Planificació pesquera.
* Plans de desenvolupament.
* Plans de jubilació
Plans de pensions.
* Plans estratègics.
* Plantes industrials.
* Plantes químiques.
* Plena ocupació
* Plusvàlua (Finances)
Plusvàlua.
* Plusvàlues.
* PNB.
* Pobles caçadors i recol·lectors.
* Pobles recol·lectors.
Pobres en el mitjà urbà
* Pobres en les ciutats.
Pobres.
* Pobresa infantil.
* Pobresa urbana.
Pobresa.
Poder adquisitiu.
* Poder de compra.
* Poders empresarials.
* Política agrària.
Política agrícola.
Política aranzelària.
Política comercial.
* Política d'ajustament estructural.
Política d'austeritat.
* Política d'exportació
Política d'importació
Política d'intervenció
Política d'ocupació
Política de desenvolupament.
Política de despeses públiques.
* Política de distribució
Política de l'habitatge.
* Política de l'ocupació
* Política de la mà d'obra.
* Política de la pesca.
* Política de les pesques.
Política de plena ocupació
Política de preus.
Política de rendes.
* Política de transports ferroviaris.
* Política de turisme.
* Política de vendes.
* Política del treball.
* Política duanera.
* Política econòmica d'austeritat.
* Política econòmica internacional.
Política econòmica.
Política ferroviària.
Política fiscal.
Política forestal.
* Política governamental de l'ocupació
* Política halièutica
* Política i negocis.
Política industrial.
Política laboral.
Política monetària.
* Política ocupacional.
Política pesquera.
* Política pressupostària.
Política salarial.
Política turística.
* Polítiques d'austeritat.
Portafolis professionals.
Ports francs.
* Pòsits de pescadors.
* Pòsits marítims.
* Pòsits.
* Pràctica professional.
* Pràctiques comercials deslleials.
* Precarietat econòmica i social.
* Precarietat laboral.
* Preferències aranzelàries.
* Preferències comercials.
Preferències duaneres.
* Preferències tarifàries.
* Preferents (Valors mobiliaris)
* Premis Delta de Disseny Industrial.
Premis Delta.
* Presa de decisions dels consumidors.
* Presents.
Pressupost base zero.
Pressupost familiar.
* Pressupost zero.
Pressupost.
* Pressupostos de l'Estat.
Pressupostos locals.
* Prestacions de malaltia.
* Prestacions familiars.
* Prestacions per atur.
* Préstecs a les empreses.
Préstecs bancaris.
* Préstecs comercials.
Préstecs de l'Estat
* Préstecs governamentals.
Préstecs hipotecaris.
Préstecs internacionals.
Préstecs personals.
* Préstecs públics.
* Préstecs subvencionats per l'Estat
Préstecs.
Preu dels medicaments.
Preus agrícoles.
Preus de transferència.
Preus predatoris.
Preus públics.
* Preus, Política de.
* Prevenció d'accidents laborals.
* Prevenció de riscos laborals.
* Prevenció de riscos professionals.
* Previsió comercial.
Previsió de l'ocupació
* Previsió del mercat de treball.
Previsió dels negocis.
Previsió econòmica.
* Primer de Maig (Festa del treball)
Primes (Assegurances)
* Primes a l'exportació
* Primes per rendiment.
* Principis comptables generalment acceptats
* Principis comptables.
Privatització
Procediment del treball.
Procediment economicoadministratiu.
* Procediment laboral.
Producció
* Producció (Teoria econòmica)
* Producció alimentària.
* Producció en cooperació
* Producció industrial.
* Producció Just a temps.
* Producció nacional.
* Producció televisiva.
Producte interior brut.
* Producte marginal.
Producte nacional brut.
Producte nacional.
Productes agrícoles excedents.
Productes bàsics.
Productes de marca.
* Productes financers derivats.
* Productes financers.
* Productes importats.
* Productes industrials.
* Productes manufacturats.
Productivitat agrícola.
* Productivitat del capital.
* Productivitat del treball.
* Productivitat industrial.
Productivitat laboral.
Productivitat marginal.
* Productivitat parcial.
Productivitat.
Productores (Cinematografia)
* Productores cinematogràfiques (Empreses)
Professions liberals.
Professions.
* Profit.
* Profits.
* Programa d'ajut exterior.
Programació (Gestió)
* Programes d'ajuda alimentària.
* Programes d'ajustament estructural.
* Programes d'assistència alimentària.
* Programes de desenvolupament.
* Programes de fidelització
* Projecció econòmica.
* Projecció professional.
Projecte d'empresa.
* Projecte de creació d'empreses.
* Projectes d'empresa.
Projectes de desenvolupament econòmic.
* Promoció comercial.
* Promoció de les exportacions.
Promoció de vendes.
Promoció del comerç
Promoció industrial.
* Promoció laboral.
Promoció professional.
* Pronòstic de l'economia.
* Pronòstic dels negocis.
* Propietari i llogater.
* Propietat de l'Estat.
* Propietat del sòl urbà
* Propietat dels treballadors.
Propietat estrangera.
Propietat industrial.
* Propietat múltiple.
Propietat privada.
* Propietat pública.
Propietat urbana.
Propietat.
Propines.
* Prospecció comercial.
* Protecció dels treballadors.
* Protecció laboral.
* Proveïment en l'empresa.
* PSA.
* Psicologia dels consumidors.
* Publicitat social.
* Publicitat viral.
* Pubs.

* Quadres sindicals.
* Qualificació dels llocs de treball.
* Qualificació dels treballadors.
* Qualificacions professionals.
* Qualitat de les condicions de treball.
Qualitat de vida en el treball.
* Qualitat de vida laboral.
Qualitat de vida.
Qualitat dels productes.
* Qüestió agrària.
Qüestió monetària.
Quint (Impost)
* Quint.
* Quitança
* Quota de la seguretat social.

Racionament alimentari.
* Racionament d'aliments.
* Racionament de queviures.
Racionament del consum.
* Racionament dels aliments.
* Racionament.
* Radio-taxis.
* Raresa (Economia)
* Reaganisme.
* Reaganomia.
* Reaganomics.
* Reagrupament d'empreses.
Reassegurances.
Recaptació d'impostos.
Recaptació de fons.
* Recàrrec de mora.
* Receptes fiscals.
* Recessió econòmica.
Reciprocitat comercial.
* Reciprocitat duanera.
* Reclamacions (Procediment economicoadministratiu)
* Recol·locació (Recursos humans)
Recol·locació laboral.
* Recordatoris (Objectes)
Records (Objectes)
* Recurs econòmic administratiu.
* Recursos alimentaris.
* Recursos nacionals.
Recursos naturals renovables.
Recursos naturals.
* Recursos renovables.
* Recursos vitals.
* Redistribució de la renda.
* Reducció de costos.
Reducció del temps de treball.
* Reestructuració d'empreses.
Referenciació (Economia)
* Referenciació competitiva (Economia)
* Refineries de sucre.
Reforma fiscal.
* Reforma regulatòria.
* Reforma tributària.
* Refugis fiscals.
* Règim aranzelari.
* Règim duaner.
* Règim fiscal.
Regionalització
* Reglamentació comercial.
* Reglamentació del comerç
Reglamentació duanera.
* Reglamentació voluntària.
* Reglaments de comerç
* Regulació comercial.
* Regulació de preus.
Regulació del comerç
* Regulació oficial del comerç
* Reinserció laboral.
* Reinserció professional.
Relacions amb els clients.
* Relacions amb la clientela.
* Relacions centre-perifèria.
* Relacions de dependència (Política)
* Relacions econòmiques exteriors.
* Relacions econòmiques internacionals.
* Relacions empreses-universitats.
Relacions entre organitzacions.
* Relacions fiscals d'un estat federal.
* Relacions fiscals govern central-governs autonòmics
* Relacions fiscals govern central-governs locals.
* Relacions fiscals govern central-governs regionals.
Relacions fiscals intergovernamentals.
* Relacions fiscals locals.
* Relacions humanes en l'empresa.
* Relacions industrials.
* Relacions indústries-universitats.
* Relacions interindustrials.
* Relacions interorganitzacionals.
* Relacions intersectorials.
Relacions laborals de caràcter especial.
* Relacions laborals especials.
Relacions laborals.
Relacions monetàries.
* Relacions Nord-Sud.
* Relacions universitat-indústria.
* Relacions universitats-empreses.
* Relacions universitats-indústries.
* Renda anual garantida.
Renda bàsica.
Renda familiar.
* Renda mínima garantida.
Renda mínima.
Renda nacional.
* Renda universal garantida.
Renda.
Rendes agrícoles.
* Rendes d'inversions.
* Rendes de l'Estat.
* Rendes interiors.
* Rendes mínimes.
Rendes públiques.
* Rendibilitat de les inversions.
* Rendibilitat financera.
Rendibilitat.
* Rendiment (Psicologia)
* Rendiment del capital invertit.
* Rendiment industrial.
* Rendiment personal.
Rendiment.
* Rendiments de les inversions.
* Rentat de divises.
Reorganització d'empreses.
* Reorientació laboral.
* Repartiment de la terra.
* Repartiment de recursos.
Representants comercials.
Representants sindicals.
Reserves (Comptabilitat)
* Reserves alimentàries.
* Residuos metal·lúrgics.
* Residus de metalls.
Residus metàl·lics.
Restauració (Gastronomia)
* Restaurants-cafeteria.
Restaurants.
* Restitució d'impostos.
Restriccions a la competència.
Restriccions al comerç
* Retenció fiscal.
* Retenció tributària.
Retencions fiscals.
* Retencions tributàries.
* Retorn al mercat de treball.
* Retribucions de treball en espècie.
* Retribucions en espècie.
Revaloració de deutes.
* Revisió de comptabilitat fiscal.
Riquesa.
* Riqueses naturals.
Risc (Assegurances)
Risc (Economia)
* Risc creditici.
Risc de crèdit.
* Risc.
* Riscos de solvència.
* Riscos laborals.
* ROI.
* RTT.
Rutes comercials.
* Rutes gastronòmiques.
* Rutes oceàniques.
* Rutes turístiques del vi.

* Salari garantitzat.
* Salari igual per a un mateix treball.
* Salari igual per a un treball d'igual valor.
* Salari mínim interprofessional.
Salari mínim.
* Salari social.
* Salaris diferencials.
Salaris en espècie.
Salaris escalonats.
* Salaris familiars.
* Salaris mínims.
* Satisfacció de l'usuari.
* Satisfacció del client.
Satisfacció del consumidor.
* Satisfacció dels clients.
* Satisfacció dels consumidors.
* Satisfacció dels usuaris.
Satisfacció en el treball.
* Satisfacció laboral.
* Satisfacció professional.
Secretariat.
Secrets industrials.
* Sector dels serveis.
* Sector elèctric.
* Sector electrònic.
* Sector informal (Economia política)
* Sector no estructurat (Economia politica)
Sector primari.
* Sector químic.
* Sector residual
* Sector secundari.
* Sector serveis.
Sector terciari.
Sectors econòmics.
Segmentació del mercat.
* Segona mà (Comerç)
* Segregació laboral.
Seguretat econòmica.
Seguretat en el treball.
* Seguretat industrial.
* Seguretat laboral.
Seques (Numismàtica)
* Servei al client.
* Servei d'assistència tècnica.
* Servei d'atenció al client.
* Servei de reclamacions.
Servei domèstic.
* Servei postvenda.
* Serveis (Indústria)
* Serveis a les empreses
* Serveis al client.
* Serveis alimentaris.
* Serveis contractats.
* Serveis d'assistència tècnica.
Serveis d'atenció al client.
* Serveis d'electricitat.
* Serveis d'interès econòmic general.
* Serveis d'interès general (Dret comunitari)
Serveis d'interès general.
* Serveis d'ocupació
* Serveis de restauració
* Serveis de taxis.
Serveis de traducció
* Serveis de treball temporal.
Serveis financers.
* Serveis postvenda.
* Serveis públics d'ocupació
* Serveis socials d'interès general.
* Serveis tècnics.
* Serventes.
* Servents.
Servucció
* SGEI.
* SGP (Aranzels de duanes)
* SIEG.
* SIG (Empreses)
* Signatura electrònica.
* Signatura numèrica.
* Signatures digitals.
Signatures electròniques.
* Signatures numèriques.
* Simplificació del treball.
Sindicalisme internacional.
* Sindicalisme vertical.
Sindicalisme.
Sindicats agrícoles.
Sindicats catòlics.
* Sindicats de pagesos.
* Sindicats de treballadors agrícoles.
* Sindicats internacionals.
Sindicats verticals.
Sindicats.
* Sistema alimentari mundial.
* Sistema bimetal·lista.
* Sistema fiscal.
* Sistema generalitzat de preferències aranzelàries
* Sistema Generalitzat de Preferències.
* Sistema impositiu (Impostos)
* Sistema Just a temps.
* Sistema mercantil.
Sistema monetari europeu.
Sistema monetari internacional.
Sistema monetari.
* Sistema normalitzat de comptabilitat nacional.
* Sistema normalitzat de comptabilitat.
* Sistema tributari.
* Sistemes agraris.
Sistemes agrícoles.
* Sistemes de fabricació integrada per ordinador.
* Sistemes de treball.
Sistemes econòmics comparats.
* Sistemes electrònics de pagament.
Sistemes integrats de gestió
Sistemes productius locals
* Situació de les indústries.
* Situació econòmica.
* SME.
* Snack-bars.
Sobreproducció
Sobresous per rendiment.
* Socialització de la agricultura.
Societat de consum.
* Societats caçadores i recol·lectores.
* Societats civils.
* Societats comercials.
* Societats cooperatives.
* Societats d'ajuda mútua.
* Societats d'empresaris.
Societats d'inversió
* Societats d'inversió mobiliària.
* Societats de cartera.
* Societats de control.
Societats de crèdit i estalvi.
* Societats de crèdit.
* Societats de garantia recíproca.
* Societats de producció cinematogràfica.
* Societats de transport.
Societats econòmiques d'amics del país.
* Societats financeres.
* Societats hipotecàries.
* Societats holdings.
Societats laborals
* Societats mares.
* Societats mercantils.
* Societats obreres.
* Societats per accions.
Societats professionals.
* Societats subsidiàries.
Societats unipersonals.
Societats.
* Socioeconomia.
Sociologia de l'economia.
* Sociologia de l'empresa.
* Sociologia del treball.
* Sociologia econòmica.
* Sociologia empresarial.
Sociologia industrial.
* Sòl industrial.
* Solidaritat internacional.
Solidaritat.
* Sol·licituds d'ocupació
* Sol·licituds de col·locació
* Sol·licituds de feina.
Sol·licituds de treball.
* Sostenibilitat.
* Souvenirs (Objectes)
* Spin-off (Empresa)
* Spin-offs (Empreses)
Subcontractació deslocalitzada.
* Subdesenvolupament econòmic.
Subdesenvolupament.
* Subhastes a través d'Internet.
Subhastes d'art.
Subhastes electròniques
* Subhastes en línia
* Subhastes per Internet.
Subhastes.
* Subministrament d'aliments.
Subocupació
* Subscripció preferent
Subsidi d'atur.
* Subsidis agrícoles.
* Subsidis d'atur.
Subsidis familiars.
* Subsidis.
Subvencions a l'exportació
Subvencions agrícoles.
* Subvencions i ajudes públiques.
Subvencions.
* Successió d'empreses.
* Sucursals d'empreses.
* Sucursals de societats
Sucursals.
Supermercats.
* Superproducció
Swaps.

* Tanaturisme.
Targetes de crèdit.
* Tarifa de la seguretat social
* Tarifa duanera comú
Tarifes de ferrocarrils.
* Tarifes duaneres.
* Tarifes preferents (Duanes)
* Tavernes.
* Taxa ecològica.
* Taxació de terres.
* Taxes de rendibilitat.
* Taxes de rendiment.
Taxis.
Taylorisme.
Tècnics.
* Tècniques de venda.
* Tecnòlegs.
* Tecnologia industrial.
* Tecnologia puntera.
Telemàrqueting.
* Telepagament.
Teletreball.
* Temps compartit (Béns immobles)
* Temps de treball.
Temps i comportament econòmic.
* Temps i reaccions econòmiques.
* Temps parcial (Treball)
Teorema de Heckscher-Ohlin.
* Teorema Heckscher-Ohlin.
* Teorema HO.
* Teoria de cues d'espera.
Teoria de cues.
* Teoria de files d'espera.
* Teoria de Heckscher-Ohlin.
* Teoria de l'evolució econòmica.
Teoria de la utilitat.
* Teoria de les expectatives racionals.
Teoria de les limitacions (Gestió)
* Teoria de les restriccions (Gestió)
* Teoria de línia d'espera.
Teoria del benestar.
* Teoria del valor.
* Teoria dels moviments econòmics.
Teoria econòmica.
* Teoria Heckscher-Ohlin.
* Teoria HO.
* Teoria keynesiana.
Teoria quantitativa de la moneda.
* Teories econòmiques.
* Terminologia aranzelària.
* Timbres fiscals.
Tipus d'interès.
* Títols al portador.
* Títols canviaris.
* Títols de crèdit.
* Títols de deute públic.
* Títols de l'Estat.
* Títols de valors.
* Títols negociables.
* Títols públics.
* Títols valors de l'Estat.
Titulització
* Titulització d'actius.
* Titulització de crèdits.
* Titulització hipotecària.
* TOC (Gestió)
* Top models.
Tractats comercials.
* Tractats de reciprocitat.
Tràfic d'armes.
Tràfic d'esclaus.
* Tràfic d'estupefaents.
* Tràfic de blanques.
* Tràfic de dones.
Tràfic de drogues.
* Tràfic de negres.
* Tràfic sexual internacional.
* Tràfic.
* Transferència electrònica de fons.
* Transformació urbana.
Transició a la vida activa.
* Transició escola-treball.
* Transició escola-vida activa.
* Transició escola-vida adulta.
Transmissió d'empreses.
* Transmissió de crèdits.
* Transport de passatgers.
Transport de viatgers.
* Transportistes.
* Transports i comunicacions.
* Treball a distància.
Treball a domicili.
Treball a l'estranger.
Treball a les presons.
* Treball a mitja jornada.
Treball a temps parcial.
Treball de la dona.
* Treball de les dones.
* Treball domèstic.
* Treball i edat.
Treball infantil.
Treball juvenil.
Treball no-qualificat.
Treball precari.
Treball qualificat.
Treball temporal.
Treball.
Treballadores agrícoles.
Treballadores autònomes.
Treballadores de la indústria maquiladora.
Treballadores estrangeres.
Treballadores tèxtils.
Treballadores.
Treballadors agrícoles.
* Treballadors ambulants.
Treballadors autònoms.
* Treballadors de la banca.
Treballadors de la construcció
* Treballadors de les indústries de serveis.
* Treballadors del sector serveis.
Treballadors del sector terciari.
Treballadors del transport.
Treballadors estrangers.
* Treballadors immigrants.
Treballadors migratoris.
* Treballadors no-qualificats.
* Treballadors qualificats.
Treballadors.
* Treballs manuals (Artesania)
* Treballs.
* Tributació
* Tributació dels no residents.
Trusts industrials.
* Turisme agrari.
* Turisme ambiental.
Turisme cultural.
* Turisme de la foscor.
* Turisme de natura.
* Turisme del dolor.
* Turisme del vi.
* Turisme ecològic.
* Turisme enològic
* Turisme funerari.
Turisme gastronòmic.
* Turisme i cultura.
Turisme industrial.
* Turisme macabre.
Turisme negre.
* Turisme obscur.
Turisme rural.
* Turisme sostenible.
* Turisme tècnic.
Turisme urbà
* Turisme verd.
* Turisme vinícola.
* Turisme vitícola.
Turisme.
* Tutoratge professional.
* Tutoria (Empreses)

* Ubicació de les indústries.
* Unificació europea.
* Unió monetària.
Unions duaneres.
Unions monetàries.
* Unions temporals d'empreses.
* Unitat europea.
* Unitat monetària europea.
* Unitats contribuents.
* Unitats contributives.
* Universitats i empreses.
* Universitats i indústria.
* Ús del temps.
* Utilitats.
* Utillatge de producció

* Vacances dels treballadors.
Vacances laborals.
* Vacances pagades.
* Vagues patronals.
Vaixells mercants.
Valor (Economia)
Valoració
Valoració d'empreses.
Valoració de béns immobles.
* Valoració de béns.
* Valoració de la propietat.
* Valoració de necessitats.
* Valoració de terres.
* Valoració del risc.
* Valoració econòmica.
* Valoració financera.
* Valoració inmobiliària.
Valors de l'Estat.
* Valors mobiliaris.
* Valors negociables.
* Valors públics.
Valors.
* Vellesa i ocupació
* Venda (Dret internacional)
* Venda (Dret)
Venda internacional.
Venda.
* Vendes (Dret)
* Vendes d'exportació (Dret)
* Vendes de béns immobles.
* Vendes.
* Venedors i vendes.
* Verificació d'impostos.
* Viatges culturals.
* Viatges gastronòmics.
* Viatjants comercials.
* Viatjants de comerç
* Vida econòmica.
* Vies marítimes.
* Vies terrestres.
* Vigilància comercial.
* Visites a fàbriques.
* Visites d'empreses.

Wall Street.

* Xarxa de carreteres.
Xarxa viària.
* Xarxes d'administració d'ordinadors.
Xarxes d'empreses.
* Xarxes de negocis.
* Xarxes empresarials.
* Xarxes viàries interurbanes.
* Xarxes viàries urbanes.
* Xarxes viàries.
Xecs.

* Zona duanera.
Zona euro.
* Zones franques.
Zones industrials.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.