Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Ciències de la Terra

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1248 termes, 630 descriptors, 618 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Absorció atmosfèrica.
* Accidents del relleu.
* Accidents topogràfics.
* Acidesa del sòl.
Acidesa dels sòls.
Acritarcs.
* Activitat eòlica.
* Activitat vulcànica.
Acústica submarina.
ADN fòssil.
* Aerofísica.
* Aeròlits.
* Aeronomia.
* Afluents.
* Agricultura i clima.
* Agrometeorologia.
Aigua de mar.
Aigua de pluja.
* Aigua de superfície.
Aigua dolça.
* Aigua glaçada.
Aigua potable.
* Aigua salabrosa.
Aigua salada.
Aigua.
* Aigües carbonatades.
* Aigües continentals.
* Aigües del subsòl.
* Aigües freàtiques.
* Aigües geotermals.
* Aigües marines.
* Aigües medicinals.
Aigües minerals.
* Aigües naturals.
* Aigües pluvials.
* Aigües salades.
* Aigües subterrànies
Aigües superficials.
* Aigües termals.
Aireació de sòls.
Alabastre.
Albitita.
Alexandrita.
* Algues calcàries fòssils.
* Algues fòssils calcàries.
Algues fòssils.
Allaus.
* Al·luvions glacials.
Al·luvions.
* Alteració de les roques.
Alteració hidrotermal.
Altituds.
* Altures.
* Ambre negre.
Ambre.
Amfíbols.
* Amiant de serpentina.
* Amiant.
Ammonits.
* Ammonoidea.
Anàlisi de roques.
* Anàlisi del risc sísmic.
* Anàlisi granulomètrica.
Andesita.
Anemòmetres.
* Animals antediluvians.
Animals fòssils.
* Animals prehistòrics.
Anomalies magnètiques.
* Antropoclimatologia.
* Antropologia humana.
Antropologia prehistòrica.
* Aparells meteorològics.
* Apertures.
Aplita.
* Aplites.
Aproz (Marca registrada)
Aptià
Aqüífers.
Arbres fòssils.
Arc de Sant Martí
Arcs d'illes.
* Arcs insulars.
* Arcs volcànics.
* Àrees de muntanya.
Arenària.
* Argila blanca.
Argila.
Arqueà
Arqueobotànica.
* Arqueogeologia.
* Arqueologia geològica.
* Arqueozoic.
Artròpodes fòssils.
Asbest.
* Atmosfera inferior.
Atmosfera lliure
Atmosfera superior.
* Atmosfera terrestre.
Atmosfera.
* Atols.
Atzabeja.
Aurores
* Aurores australs.
* Aurores boreals.
* Aurores polars.
* Autometamorfisme.
* Avaluació del risc de terratremols.

* Bancs de corall.
* Bancs de sorra.
Baròmetres.
Basalt.
* Belleses naturals.
Bentonita.
* Bioclimatologia de les plantes.
* Bioclimatologia humana.
* Bioclimatologia mèdica.
Bioclimatologia.
Bioestratigrafia.
Biogeoquímica.
Biomagnetisme.
* Biometeorologia.
Biomineralització
Biosfera.
Bivalves fòssils.
* Blanqueig de coralls.
* Blocs de glaç
Boira.
* Boirina.
* Bòlids.
* Borrasques.
Braquiòpodes fòssils.
Briozous fòssils.

* Cabal (Hidrologia)
Cabal dels rius.
* Cadena alpina.
Cadenes alpines.
* Cadenes d'illes.
Calcària.
Caliche.
* Caliches.
* Calitx.
Cambrià (Període)
* Camp geomagnètic.
* Camp magnètic terrestre.
* Camp magnètic.
* Camps de petroli.
* Camps petrolífers.
* Canals (Geomorfologia)
* Canvi climàtic global.
* Canvi climàtic.
Canvis climàtics.
Canvis costaners.
* Canvis de la costa.
* Canvis del litoral.
* Canvis litorals.
* Canyons submarins.
* Canyons.
Caolí
* Capa d'Heaviside.
Capa d'ozó
* Capa de fricció (Meteorologia)
* Capa de Kennelly-Heaviside.
Capa límit (Meteorologia)
* Capa límit atmosfèrica.
* Capa límit planetària.
* Captura i emmagatzematge de CO2.
Captura i emmagatzematge de diòxid de carboni
Carbó
* Carbó mineral.
Carbonífer.
* Cargols fòssils.
Carnívors fòssils.
* Carst (Hidrologia)
Carst.
* Carsts.
* Cartes de navegació
* Cartes marines.
Cartes nàutiques.
Cartografia geològica.
* Cartografia topogràfica.
Cascades.
Catàstrofes (Geologia)
Catàstrofes meteorològiques.
Catàstrofes naturals.
* Cavernes.
Cavitació
* Cavitats.
* CEDC.
Cefalòpodes fòssils.
Cel.
* Cendres i toves volcàniques.
Cendres volcàniques.
Cenozoic.
* Centelles.
* Centrals geotèrmiques.
Cicle de l'aigua.
* Cicle hidrològic.
Cicles biogeoquímics.
* Cicles biosfèrics.
* Cicles climàtics.
Cicles sedimentaris.
Ciclons.
* Ciència del sòl.
* Ciències atmosfèriques.
Ciències de la terra.
Ciències del mar.
* Ciències marines.
Cimentació (Petrologia)
Circulació atmosfèrica.
Circulació d'aigües subterrànies.
* Circulació general atmosfèrica.
* Circulació marina.
Circulació oceànica.
* Ciutats marítimes.
Classificació de les roques.
Classificació de sòls.
Classificació dels minerals.
Clima de muntanya.
* Clima i conreus.
Clima mediterrani.
Clima tropical.
Climatologia agrícola.
Climatologia mèdica.
Climatologia urbana.
Climatologia.
* Clorur de sodi.
* Collites i clima.
Composició dels sòls.
* Composició mineralògica.
* Composició química de la terra.
* Compostos orgànics en l'aigua.
Condensació
* Condicions atmosfèriques.
* Condicions meteorològiques.
* Congelació
Congostos.
Conodonts.
* Conques de cursos d'aigua.
* Conques de drenatge
* Conques de rius.
* Conques fluvials.
Conques hidrogràfiques.
Conques sedimentàries.
* Conreus i clima.
Cons de dejecció
* Cons torrencials.
* Conservació de les belleses naturals.
Conservació dels sòls.
* Consolidació de sòls.
Contaminació atmosfèrica.
* Contaminació de l'aire.
Contaminació del mar.
* Contaminació dels sediments.
Contaminació dels sòls.
* Contaminació orgànica de l'aigua.
Contaminants orgànics de l'aigua.
Continents.
* Coordenades geodèsiques.
Coralls fòssils.
Corindó
Correlació estratigràfica.
* Corrents d'aigua.
* Corrents d'aire.
Corrents marins.
* Corrents marítims.
* Corrents oceànics.
* Corriments de terres.
Cosmogonia.
Costes.
* Costres calcàries.
* Coves prehistòriques.
Coves.
* Cràters d'impacte.
Cràters de meteorits.
* Cràters meteorítics.
Cràters.
Cratons.
Creixement cristal·lí
* Crescudes.
Cretaci.
Criosfera.
* Cristall de roca.
Cromita.
* Cronoestratigrafia.
* Cronologia geològica.
Crustacis fòssils.
* Cursos d'aigua internacionals.
Cursos d'aigua.

* Dèbit (Hidrologia)
* Deformació (Geologia)
Deformació de les roques
* Degradació del sòl.
Degradació dels sòls.
Deltes.
Dendroclimatologia.
Dents fòssils.
* Deposició i sedimentació
* Depressions tectòniques.
Deriva continental.
* Desastres geològics.
* Desastres meteorològics.
* Desastres naturals.
* Descomposició (Geoquímica)
Descontaminació
* Descontaminació de gasos.
* Descontaminació de productes químics.
Desertització
Deserts.
* Desintegració de materials.
* Despreniments de terres.
Deterioració de materials.
* Deterioració del sòl.
* Deterioració dels sòls.
* Deteriorament de materials.
* Deus (Hidrografia)
Devonià
Diàclasi.
Diagènesi.
* Diagrafies de pou.
Diagrafies.
Diapirs.
Dics (Geologia)
Dics.
* Dimensions de les partícules.
Dinoflagel·lades fòssils.
Dinosaures.
* Dipòsits al·luvials.
* Dipòsits continentals.
Dipòsits d'hidrocarburs.
* Dipòsits fluvials.
* Dipòsits glacials.
* Dipòsits hidrotermals.
* Dipòsits lacustres.
* Dipòsits minerals.
* Dipòsits oceànics.
* Dipòsits pelàgics.
* Dipòsits salins.
* Dipòsits sedimentaris.
* Dipòsits submarins.
Dolomia.
* Dolomita.
Doms (Geologia)
Dorsals oceàniques.
Dunes.

Eclogita.
* Ecologia de ribera.
Ecologia dels esculls coral·lins.
Ecologia marina.
* Ecologia oceànica.
* Ecologia ripariària
Ecologia ripícola.
Ecologia submarina.
Edafologia.
Edat de la Terra.
* Efecte del clima sobre els éssers humans.
Efecte del clima sobre l'home.
* Efecte del clima sobre les persones.
Efecte hivernacle (Meteorologia)
Electricitat atmosfèrica.
* Elevacions.
* Embassaments.
Empremtes d'animals.
Empremtes fòssils.
Energia geotèrmica.
Energia maremotriu.
Enginyeria de costes.
* Enginyeria de ports.
Enginyeria geològica.
Enginyeria meteorològica.
Enginyeria sísmica.
* Engorjats.
* Engreixament de platges.
* Eó arcaic.
Eocè
* Època oligocena
Equinoderms fòssils.
* Era arcaica.
* Era cenozoica.
* Era mesozoica.
* Era paleozoica.
* Era precambriana.
* Era primària.
* Era quaternària.
* Era terciaria.
Erosió
* Erosió accelerada dels sòls.
Erosió costanera.
* Erosió de costes.
* Erosió del vent.
Erosió dels sòls.
Erosió eòlica.
* Erosió geològica.
Erupcions volcàniques.
Esblanqueïment de coralls.
* Escalfament de la terra.
Escalfament global.
* Escolaments.
* Escullats i illes del corall.
* Escullats.
Esculls artificials.
Esculls coral·lins.
* Esculls de coralls.
* Esculls de madrèpores.
Esculls.
* Esferes terrestres.
Esllavissades.
* Espat de fluor.
Espeleologia.
Espores de plantes fòssils.
* Espores fòssils (Botànica)
* Esquistos argilosos.
* Esquistos bituminosos.
* Esquistos.
Esquists bituminosos.
* Esquists petroliers.
Esquists.
Estabilització de sòls.
Estacions de l'any.
* Estacions meteorològiques.
* Estadística geològica.
Estanys.
* Estat atmosfèric.
* Estat del temps.
* Estefanià
* Estels fugaços.
Estepes.
Estiu.
* Estratigrafia cíclica.
Estratigrafia seqüencial.
Estratigrafia sísmica.
Estratigrafia.
Estratosfera.
* Estrets (Geomorfologia)
Estrets.
Estromatòlits.
* Estructura geològica.
Estructura interna de la terra.
* Estructura terrestre.
Estructures marines.
* Estructures marítimes.
* Estructures offshore.
Estructures sedimentàries.
* Estructurologia (Geologia)
Estuaris.
Eutrofització
Evaporació (Meteorologia)
* Evaporació per transpiració
Evaporites.
Evapotranspiració
* Evolució hidrotermal.
* Excavacions paleontològiques.
Excursions geològiques.
* Exploracions geofísiques.
Exploracions submarines.
Explotació de recursos hidràulics.
* Explotació de recursos hídrics.
* Explotació de recursos hidrològics.
* Extracció de sal.

* Fàbrica (Petrofàbrica)
* Façanes fluvials.
Façanes marítimes.
Fàcies (Geologia)
* Fàcies estratigràfiques.
* Fàcies flysch.
Falles (Geologia)
Fanerozoic.
Fang.
* Fases minerals.
* Fauna prehistòrica.
Feldspats.
Fenologia.
* Fenòmens periglacials.
Fertilitat del sòl.
* Fertilitat dels sòls.
* Filons minerals.
* Finances de l'empresa.
Física atmosfèrica.
* Física de l'atmosfera.
* Física geològica.
* Física terrestre.
* Fisiografia.
* Fitòlits calcaris.
* Fitòlits silícics.
Fitòlits.
* Flocs de neu.
Floculació
* Fluctuacions climàtiques.
* Fluor (Mineralogia)
Fluor.
Fluorita.
* Fluxe d'aigües subterrànies.
Flysch.
Fongs fòssils.
* Fons de l'oceà
* Fons del mar.
* Fons dels oceans.
Fons marins.
* Fons oceànics.
* Fons submarins.
Fonts (Hidrografia)
* Fonts ornamentals.
Fonts.
Foraminífers fòssils.
Forats.
Forma de la Terra.
* Forma terrestre.
Formació de cràters.
Formació de sòls.
* Formació del petroli.
* Formacions aqüíferes.
* Formacions coral·lines.
* Formacions detrítiques.
* Formacions geològiques emmagatzemadores d'aigua.
* Formacions lacustres.
* Formacions sedimentaries.
* Formes del relleu.
* Fosses tectòniques.
Fossilització
* Fòssils invertebrats.
Fòssils.
* Fractures (Geologia)
* Freus
* Fronts marítims.
* Fusta fòssil.

Galena.
Gasos d'efecte hivernacle.
* Gasos hivernacle.
Gastròpodes fòssils.
* Gebre.
* Geiode.
* Gel
Gemmes.
* Genèsi de sòls.
Geoarqueologia.
Geobiologia.
* Geociències.
Geocronologia.
Geodèsia.
Geodinàmica.
* Geoecologia.
Geoestadística.
* Geofísica nuclear.
Geofísica.
Geofísics.
* Geografia dels climes.
Geòlegs.
Geologia ambiental.
Geologia aplicada.
* Geologia arqueològica.
Geologia de mines.
Geologia del gas natural.
* Geologia del medi ambient.
Geologia del petroli.
* Geologia dels isòtops.
* Geologia dels planetes.
Geologia econòmica.
* Geologia estratigràfica.
Geologia estructural.
* Geologia física.
Geologia històrica.
Geologia isotòpica.
Geologia lunar.
* Geologia marina.
* Geologia matemàtica.
* Geologia nuclear.
* Geologia oceànica.
Geologia planetària.
* Geologia química.
Geologia submarina.
* Geologia tècnica
Geologia urbana.
Geologia.
Geomagnetisme.
Geomatemàtica.
Geomaterials.
Geomicrobiologia.
* Geomorfologia bioclimàtica.
* Geomorfologia càrstica
Geomorfologia climàtica.
* Geomorfologia costanera.
* Geomorfologia dinàmica.
Geomorfologia fluvial.
Geomorfologia glacial.
Geomorfologia litoral.
Geomorfologia periglacial.
Geomorfologia.
Geoquímica ambiental.
Geoquímica analítica.
* Geoquímica biològica.
Geoquímica inorgànica.
* Geoquímica isotòpica.
* Geoquímica nuclear.
Geoquímica orgànica.
Geoquímica.
Geosinclinal.
Geotècnia marina.
* Geotectònica.
Geotèrmia.
* Geotomografia.
* Geoturisme.
* Gestió de l'aigua.
* Gestió de recursos hidràulics.
* Gestió de recursos hídrics.
Gestió financera.
* Gestió hidrològica.
Giràfids fòssils.
Glaç
Glaçada.
Glaceres rocalloses.
Glaceres.
Glaciologia.
Globus terraqüis.
Gneis.
Granit.
Granulometria.
* Graptolithes.
* Graptolithina.
Graptòlits.
* Graus de latitud i longitud.
Gresos.
* Grutes.

* Hàbitat submarí
Hidrodinàmica.
Hidrogeologia.
* Hidrogeomorfologia.
Hidrografia.
Hidrologia càrstica.
Hidrologia d'aigües subterrànies.
Hidrologia forestal.
* Hidrologia marina.
* Hidrologia subterrània.
Hidrologia urbana.
Hidrologia.
Hidrometeorologia.
* Hidrotermalisme.
Higrometria.
* Higroscòpia
Hivern
Holocè
Home de Pequín.
* Home fòssil.
Homínids fòssils.
* Homo erectus pekinensis.
Homo erectus.
* Hulla.
Humitat dels sòls.
Humus.
Huracà Katrina, 2005.
Huracans.

Icebergs.
Icnologia.
Ignimbrites.
* Illes coral·lines.
* Illes de corall.
* Illes madrepòriques.
Illes.
* Illots coral·lins.
Inclusions (Geologia)
* Influència del clima en l'home.
Insectes fòssils.
Instruments meteorològics.
* Interacció atmosfera-mar.
* Interacció mar-aire.
* Interacció mar-atmosfera.
Interacció oceà-atmosfera.
* Interacció oceà-mar.
* Intrusió d'aigua de mar.
* Intrusió d'aigua salada.
Intrusió marina.
Intrusions (Geologia)
Inundacions.
Inversió (Geofísica)
Invertebrats fòssils.
Ionosfera.
Isostàsia.
* Isotermes.
Isòtops radioactius en geologia.
Isòtops radioactius en hidrologia.
* Itineraris geològics.

Jaciments de petroli.
Jaciments de sal.
* Jaciments fòssils.
Jaciments hidrotermals.
* Jaciments minerals hidrotermals.
Jaciments minerals.
Jaciments paleontològics.
* Jaciments petrolífers.
Jade.
Juràssic.

Kimberlita.

Lacòlits.
Lagomorfs fòssils.
* Lamel·libranquis fòssils.
Lamproites.
Laterita.
Lava.
Lignit.
Limnologia.
* Línies isògones.
* Línies isotermes.
* Lisímetre.
Lisímetres.
Litoestratigrafia.
* Litologia.
Litoral.
* Llacs artificials.
Llacs internacionals.
Llacs.
Llacunes.
* Llampecs.
Llamps.
* Llandoverià (Silurià inferior)
* Llim.
* Llit oceànic.
* Llot.
* Llots.
Loess.
* Ludlowià (Silurià superior)

Madreporaris fòssils.
Magmatisme.
* Magnetisme biològic.
* Magnetisme romanent.
* Magnetisme terrestre.
Magnetita.
Magnetoestratigrafia.
Magnetosfera.
* Magnetostratigrafia.
Mamífers fòssils.
Manglars.
Mantell terrestre.
Mapes batimètrics.
* Mapes de navegació
Mapes geològics.
Mapes satel·litaris.
Mapes topogràfics.
Mapes.
Marbre.
Marees.
Mareògrafs.
* Marge continental.
Marges continentals.
* Matemàtica per la geologia.
Mecànica de roques.
Menes.
Mesosfera.
Mesozoic.
Messinià
* Mesurament de la humitat atmosfèrica.
* Mesurament de la pluja.
Mesurament de superfícies.
* Metal·logènesi.
Metal·logènia.
Metamorfisme.
Metasomatisme (Mineralogia)
Meteorits.
Meteorització (Geomorfologia)
Meteorització química.
Meteorologia agrícola.
* Meteorologia dels boscos.
Meteorologia dinàmica.
Meteorologia en l'aeronàutica.
* Meteorologia física.
Meteorologia forestal.
* Meteorologia marina.
Meteorologia marítima.
Meteorologia sinòptica.
Meteorologia.
Mètode de reflexió sísmica.
* Métodes geofísics en prospecció
* Mètodes granulomètrics.
* Mètodo invers (Geofísica)
* Microbiologia geològica.
Microclimatologia.
Microfàcies.
* Microgranulometria.
* Micrometeorits.
Micrometeorologia.
Micropaleontologia.
Microsismes.
* Microtectònica.
Migmatita.
Migració del petroli.
* Mineralització biològica.
Mineralogia determinativa.
Minerals d'argila.
Minerals d'or.
Minerals d'òxid.
Minerals d'urani.
Minerals de ferro.
Minerals de manganès.
Minerals de platí
Minerals de tori.
Minerals de tungstè
* Minerals de wolframi.
Minerals pesants.
* Minerals wolfràmics.
Minerals.
* Mines de sal.
Miocè
* Mitigació de gasos d'efecte hivernacle.
* Model càrstic.
* Model periglacial.
* Models d'inversió (Geofísica)
* Models en geologia.
Models geològics.
* Modificacions costaneres.
* Modificacions de la costa.
* Modificacions del litoral.
* Mol·luscos fòssils.
Mol·luscs fòssils.
Monsons.
Monuments naturals.
* Morfologia (Ciències de la Terra)
* Moviment atmosfèric.
* Moviment de les aigües del mar.
Moviments de la terra.
Moviments de massa.
* Moviments del sòl
* Moviments del terreny.
* Moviments sísmics del sòl.
* Moviments tectònics.
Muntanyes.

* Navegació fluvial internacional.
* Navegació internacional fluvial.
Neogen.
Neotectònica.
Neu.
Nivell del mar.
* Nivell dels mars i oceans.
* Nomenclatura de les roques.
* Nucli de la Terra.
Nucli terrestre.
Nummulits.
Núvols.

* Obres costeres.
* Obres marines.
* Obres portuàries.
Observacions meteorològiques.
Observatoris meteorològics.
* Oceà
* Oceanografia física.
* Oceanografia hidrològica.
Oceanografia química.
Oceanografia.
Oceanògrafs.
Oceans.
Ocells fòssils.
Ofiolites.
Oligocè
Olis minerals.
* Onades sísmiques.
Onades.
Ones de gravetat.
* Ones de translació
* Ones gravitatòries.
Ones sísmiques.
* Òptica atmosfèrica.
Òptica meteorològica.
Ordovicià
* Orificis.
Orogènesi.
* Orografia.
* Oscil·lacions climàtiques.
Ostracodes fòssils.
Otòlits.
Ozó atmosfèric.
* Ozonosfera.

Paleoantropologia.
Paleobiogeografia.
* Paleobiologia de l'evolució
Paleobiologia evolutiva.
Paleobiologia.
Paleobotànica.
Paleocè
Paleoceanografia.
Paleoclimatologia.
Paleoecologia.
Paleogen.
Paleogeografia.
Paleohidrologia.
* Paleoicnología.
Paleolimnologia.
Paleomagnetisme.
Paleontòlegs.
* Paleontologia estratigràfica.
* Paleontologia humana.
* Paleontologia zoològica.
Paleontologia.
Paleopedologia.
* Paleosismicitat.
Paleosismologia.
* Paleosòl.
Paleozoic.
* Paleozoologia.
Pantans (Enginyeria civil)
Pantans.
* Paragènesi mineral.
Paragènesi.
* Passeigs marítims.
Patrimoni geològic.
* Patrimoni natural.
Pediments.
* Pedologia (Ciència del sòl)
Pedra.
Pedreres.
* Pedres de joieria.
Pedres ornamentals.
* Pedres precioses tallades.
Pedres precioses.
* Pedres semiprecioses.
Pegmatites.
Peixos fòssils.
* Pendents i vessants (Geomorfologia)
* Perforacions.
Peridotita.
* Periglacial.
* Periglaciarisme.
* Període Cambrià
* Període devonià
* Període oligocè
Períodes glacials.
Perissodàctils fòssils.
* Permafrost.
Permià
Petrofàbrica.
Petrogènesi.
* Petrogènia.
* Petrografia.
* Petrologia estructural.
Petrologia.
* Petrotectònica.
* pH dels sòls.
Pirometria.
Pissarra.
* Pithecanthropus erectus.
* Pithecanthropus pekinensis.
* Pithecanthropus sinensis.
* Planes.
* Planícies.
* Plànols topogràfics.
Plantes fòssils.
Planures.
Plataforma continental.
* Plataforma litoral.
* Plataformes continentals.
* Plataformes marines.
* Plataformes marítimes.
Platges.
* Plecs perforants.
Plegaments (Geologia)
* Pleistocè
Pliocè
Plistocè
* Plom blau.
* Plom brillant.
Pluja àcida.
Pluja.
* Plutó (Geologia)
* Plutonisme.
Pluviometria.
Pol·len fòssil.
* Pol·lució atmosfèrica.
Porfirita.
* Potencial geotèrmic.
Precambrià
* Precipitació atmosfèrica.
Precipitacions (Meteorologia)
* Precipitacions atmosfèriques.
* Precontinent.
Predicció de terratrèmols.
* Predicció del temps.
* Predicció meteorològica.
Pressió atmosfèrica.
Previsió del temps
* Previsió meteorològica.
* Pridolià (Silurià inferior)
Primats fòssils.
Primavera.
* Problema invers (Geofísica)
Processos eòlics.
* Processos periglacials.
* Pronòstic del temps.
* Pronòstic meteorològic.
* Propagació d'ones sísmiques.
Prospecció elèctrica.
* Prospecció geoelèctrica.
Prospecció geofísica.
Prospecció magnetotel·lúrica.
* Protecció dels monuments naturals.
Proterozoic.
* Psicròmetres.
* Pujols.

Quars.
Quaternari.
Química atmosfèrica.
* Química de la atmosfera.
* Química marina.
* Química oceanogràfica.

Radiació
Radiació atmosfèrica.
* Radiació còsmica.
Radiació solar.
* Radioisòtops en geologia.
* Radioisòtops en hidrologia.
Radiolaris fòssils.
Raigs còsmics.
* Raigs de Millikan.
* Recursos geotèrmics.
* Recursos hidràulics.
Recursos minerals marins.
Reducció de gasos d'efecte hivernacle.
Regeneració de platges.
* Règim pluviomètric.
Regions àrides.
* Regions periglacials.
* Regions petrolíferes.
* Regions semiàrides.
Relleu (Geografia)
* Relleu càrstic.
* Relleu glacial.
* Relleu submarí
* Relleu terrestre.
Rèptils fòssils.
* Rescalfament global.
* Reservoris d'hidrocarburs.
Ressaques.
* Restauració de platges.
* Riberes d'estanys.
* Riberes de cursos d'aigua.
* Riberes de llacs
* Riberes de rius.
Riberes.
* Rierols.
* Ries.
Rifts.
Risc sísmic.
* Riscos sísmics.
Rius d'al·luvió
Rius internacionals.
* Rius.
Rizosfera.
Robins.
* Roca calcària.
* Roca serpentinita
* Roques (Classificació)
* Roques alcalines.
* Roques basàltiques.
Roques calcàries.
* Roques carbonatades.
* Roques carbonàtiques.
Roques cristal·lines.
* Roques de carbonats.
* Roques endògenes
* Roques eruptives.
* Roques evaporítiques.
Roques ferruginoses.
Roques fosfatades.
Roques ígnies alcalines.
Roques ígnies.
* Roques intrusives.
* Roques magmàtiques.
Roques metamòrfiques.
* Roques ornamentals.
* Roques piroclàstiques.
Roques plutòniques.
Roques sedimentàries.
Roques siliciclàstiques.
Roques silíciques.
Roques ultrabàsiques.
* Roques ultramàfiques.
Roques volcàniques.
Roques.
Rosegadors fòssils.

Safirs.
Sal.
Salines.
* Salinitat dels sòls.
* Sallents.
* Sals minerals.
Sals.
* Saltants.
* Salts d'aigua.
Satèl·lits meteorològics.
Sauló
Scheelita.
* Secades.
Sedimentació
* Sedimentació eòlica.
* Sedimentació fluvial.
* Sedimentació glacial.
* Sedimentació i deposició
* Sedimentació lacustre.
* Sedimentació litoral.
* Sedimentació marina.
Sedimentologia.
Sediments (Geologia)
Sediments contaminats.
* Sediments costaners.
Sediments d'estuaris.
* Sediments de les costes.
* Sediments del llacs.
* Sediments dels rius.
* Sediments eòlics.
Sediments fluvials.
Sediments glacials.
Sediments lacustres.
Sediments litorals.
Sediments marins.
* Seqüència sedimentària.
* Seqüències estratigràfiques.
* Sequera.
Sequeres.
Serpentinita.
* Serralades.
* Serres (Geografia)
Sílex.
Silurià
* Silurià inferior.
* Silurià superior.
* Sinanthropus pekinensis.
Sirenis fòssils.
* Sismes.
* Sismografia.
* Sismògrafs.
* Sismologia històrica.
Sismologia.
Sismòmetres.
* Sismometria.
* Sistemes aqüífers.
Skarn.
Sòls àcids.
Sòls agrícoles.
* Sòls amb cuirasses.
Sòls àrids.
* Sòls congelats.
* Sòls dels boscos.
* Sòls ferral·lítics.
Sòls forestals.
Sòls gelats.
* Sòls glaçats.
Sòls salins.
* Sòls semiàrids.
Sòls volcànics.
Sòls.
Sons de la natura.
Sorra.
* Sorramolls.
* Sortides de camp de geologia.
Subsòls.

Tafonomia.
Talla de la pedra.
Talls geològics.
Talussos (Geografia física)
* Talussos (Geomorfologia)
Talussos (Mecànica de sòls)
* Tapàs.
Tardor.
Tectònica de plaques.
* Tectònica recent.
Tectònica salina.
Tectònica.
Temperatura atmosfèrica.
* Temperatura de l'atmosfera.
* Temperatura de la Terra.
* Temperatura terrestre.
* Tempestats de sorra.
* Tempestats.
Tempestes de sorra.
Tempestes.
* Temporals.
Temps (Meteorologia)
* Temps atmosfèric.
* Temps geològic.
* Temps meteorològic.
* Teoria inversa (Geofísica)
Terciari.
Termodinàmica atmosfèrica.
Termòmetres.
Terratrèmols.
* Terreny congelat.
* Terreny gelat.
* Terreny glaçat.
* Terrenys al·luvials.
* Terrenys aqüífers.
* Terres agrícoles.
* Terres àrides.
* Terres d'al·luvió
* Terres semiàrides.
* Terres vegetals.
* Terrreny glacial.
Tifons.
Til·lita.
* Tipus de sòls.
Tomografia (Oceanografia)
* Tomografia en oceanografia.
* Tomografia oceànica.
Tomografia sísmica.
Topografia antiga.
Topografia submarina.
Topografia.
Torba.
Tornados.
* Tosca calcària.
* Tosques calcàries.
* Toves volcàniques.
* Transport de sediments fluvials
Transport de sediments.
Travertí
* Travertins.
* Treballs marítims.
Triangulació
Triàsic.
Trilobits.
* Trombes terrestres.
Troposfera.
Tsunamis.
* Tufs volcànics.
Turbidites.
Turbulència atmosfèrica.
* Turisme geològic.
* Turons.
* Turquesa (Minerologia)
Turqueses.

* Univers (Astronomia)
* Ús agrícola del sòl.
* Utilització agrícola del sòl.

Valls submarines.
* Variacions climàtiques.
* Vendavals.
* Vent.
* Ventilació de sòls.
Vents.
Vertebrats fòssils.
* Vessants (Geografia física)
Voladures.
Volcans.
Vulcanisme.
Vulcanologia.

* Well logging.
* Wenlockià (Silurià inferior)

Zircó
* Zones agroclimàtiques.
* Zones aqüíferes.
* Zones àrides.
Zones climàtiques.
* Zones de muntanya.
* Zones semiàrides.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.