Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Ciències de la Terra

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1271 termes, 638 descriptors, 633 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Absorció atmosfèrica
* Accidents del relleu
* Accidents topogràfics
* Acidesa del sòl
Acidesa dels sòls
Acritarcs
* Activitat eòlica
* Activitat vulcànica
Acústica submarina
ADN fòssil
* Aerofísica
* Aeròlits
* Aeronomia
* Afluents
* Agricultura i clima
* Agrometeorologia
Aigua
Aigua de mar
Aigua de pluja
* Aigua de superfície
Aigua dolça
* Aigua glaçada
Aigua potable
* Aigua salabrosa
Aigua salada
* Aigües carbonatades
* Aigües continentals
* Aigües del subsòl
* Aigües freàtiques
* Aigües geotermals
* Aigües marines
* Aigües medicinals
Aigües minerals
* Aigües naturals
* Aigües pluvials
* Aigües salades
* Aigües subterrànies
Aigües superficials
* Aigües termals
Aireació de sòls
Alabastre
Albitita
Alexandrita
* Algues calcàries fòssils
Algues fòssils
* Algues fòssils calcàries
Allaus
Al·luvions
* Al·luvions glacials
* Alteració de les roques
Alteració hidrotermal
Altituds
* Altures
Ambre
* Ambre negre
Amfíbols
* Amiant
* Amiant de serpentina
Ammonits
* Ammonoidea
Anàlisi de roques
* Anàlisi del risc sísmic
* Anàlisi granulomètrica
Andesita
Anemòmetres
* Animals antediluvians
Animals fòssils
* Animals prehistòrics
Anomalies magnètiques
* Antropoclimatologia
* Antropologia humana
Antropologia prehistòrica
* Aparells meteorològics
* Apertures
Aplita
* Aplites
Aproz (Marca registrada)
Aptià
Aqüífers
Arbres fòssils
Arc de Sant Martí
Arcs d'illes
* Arcs insulars
* Arcs volcànics
* Àrees de muntanya
Arenària
Argila
* Argila blanca
Arqueà
Arqueobotànica
* Arqueogeologia
* Arqueologia geològica
* Arqueozoic
Artròpodes fòssils
Asbest
Atmosfera
* Atmosfera inferior
Atmosfera lliure
Atmosfera superior
* Atmosfera terrestre
* Atols
Atzabeja
Aurores
* Aurores australs
* Aurores boreals
* Aurores polars
* Autometamorfisme
* Avaluació del risc de terratremols
Avencs

Badies
* Bancs de corall
* Bancs de sorra
Baròmetres
Basalt
* Belleses naturals
Bentonita
Bioclimatologia
* Bioclimatologia de les plantes
* Bioclimatologia humana
* Bioclimatologia mèdica
Bioestratigrafia
Biogeoquímica
Biomagnetisme
* Biometeorologia
Biomineralització
Biosfera
Bivalves fòssils
* Blanqueig de coralls
* Blocs de glaç
Boira
* Boirina
* Bòlids
* Borrasques
* Braços de mar
Braquiòpodes fòssils
Briozous fòssils

* Cabal (Hidrologia)
Cabal dels rius
* Cadena alpina
Cadenes alpines
* Cadenes d'illes
Calcària
* Cales
Caliche
* Caliches
* Calitx
Cambrià (Període)
* Camp geomagnètic
* Camp magnètic
* Camp magnètic terrestre
* Camps de petroli
* Camps petrolífers
* Canals (Geomorfologia)
* Canvi climàtic
* Canvi climàtic global
Canvis climàtics
Canvis costaners
* Canvis de la costa
* Canvis del litoral
* Canvis litorals
* Canyons
* Canyons submarins
Caolí
* Capa d'Heaviside
Capa d'ozó
* Capa de fricció (Meteorologia)
* Capa de Kennelly-Heaviside
Capa límit (Meteorologia)
* Capa límit atmosfèrica
* Capa límit planetària
* Captura i emmagatzematge de CO2
Captura i emmagatzematge de diòxid de carboni
Carbó
* Carbó mineral
Carbonífer
* Cargols fòssils
Carnívors fòssils
Caròfits fòssils
Carst
* Carst (Hidrologia)
* Carsts
* Cartes de navegació
* Cartes marines
Cartes nàutiques
Cartografia geològica
* Cartografia topogràfica
Cascades
Catàstrofes (Geologia)
Catàstrofes meteorològiques
Catàstrofes naturals
* Cavernes
Cavitació
* Cavitats
* CEDC
Cefalòpodes fòssils
Cel
* Cendres i toves volcàniques
Cendres volcàniques
* Cenotes
Cenozoic
* Centelles
* Centrals geotèrmiques
Cicle de l'aigua
* Cicle hidrològic
Cicles biogeoquímics
* Cicles biosfèrics
* Cicles climàtics
Cicles sedimentaris
Ciclons
* Ciència del sòl
* Ciències atmosfèriques
Ciències de la Terra
Ciències del mar
* Ciències marines
Cimentació (Petrologia)
Circulació atmosfèrica
Circulació d'aigües subterrànies
* Circulació general atmosfèrica
* Circulació marina
Circulació oceànica
* Ciutats marítimes
Classificació de les roques
Classificació de sòls
Classificació dels minerals
Clima
Clima de muntanya
* Clima i conreus
Clima mediterrani
Clima tropical
Climatologia
Climatologia agrícola
Climatologia mèdica
Climatologia urbana
* Clorur de sodi
* Collites i clima
Composició dels sòls
* Composició mineralògica
* Composició química de la terra
* Compostos orgànics en l'aigua
Condensació
* Condicions atmosfèriques
* Condicions meteorològiques
* Congelació
Congostos
Conodonts
* Conques de cursos d'aigua
* Conques de drenatge
* Conques de rius
* Conques fluvials
Conques hidrogràfiques
Conques sedimentàries
* Conreus i clima
Cons de dejecció
* Cons torrencials
* Conservació de les belleses naturals
Conservació dels sòls
* Consolidació de sòls
Contaminació atmosfèrica
* Contaminació de l'aire
Contaminació del mar
* Contaminació dels sediments
Contaminació dels sòls
* Contaminació orgànica de l'aigua
Contaminants orgànics de l'aigua
Continents
* Coordenades geodèsiques
Coralls fòssils
Corindó
Correlació estratigràfica
* Corrents d'aigua
* Corrents d'aire
Corrents marins
* Corrents marítims
* Corrents oceànics
* Corriments de terres
Cosmogonia
Costes
* Costres calcàries
Coves
* Coves prehistòriques
* Coves-avencs
Cràters
* Cràters d'impacte
* Cràters de meteorits
Cràters meteorítics
Cratons
Creixement cristal·lí
* Crescudes
Cretaci
Criosfera
* Cristall de roca
Cromita
* Cronoestratigrafia
* Cronologia geològica
Crustacis fòssils
Cursos d'aigua
* Cursos d'aigua internacionals

* Dèbit (Hidrologia)
* Deformació (Geologia)
Deformació de les roques
* Degradació del sòl
Degradació dels sòls
Deltes
Dendroclimatologia
Dents fòssils
* Deposició i sedimentació
* Depressions tectòniques
Deriva continental
* Desastres geològics
* Desastres meteorològics
* Desastres naturals
* Descomposició (Geoquímica)
Descontaminació
* Descontaminació de gasos
* Descontaminació de productes químics
Desertització
Deserts
* Desintegració de materials
* Despreniments de terres
Deterioració de materials
* Deterioració del sòl
* Deterioració dels sòls
* Deteriorament de materials
* Deus (Hidrografia)
Devonià
Diàclasi
Diagènesi
Diagrafies
* Diagrafies de pou
Diapirs
Dics
Dics (Geologia)
* Dimensions de les partícules
Dinoflagel·lades fòssils
Dinosaures
* Dipòsits al·luvials
* Dipòsits continentals
Dipòsits d'hidrocarburs
* Dipòsits fluvials
* Dipòsits glacials
* Dipòsits hidrotermals
* Dipòsits lacustres
* Dipòsits minerals
* Dipòsits oceànics
* Dipòsits pelàgics
* Dipòsits salins
* Dipòsits sedimentaris
* Dipòsits submarins
Dolomia
* Dolomita
Doms (Geologia)
Dorsals oceàniques
Dunes

Eclogita
* Ecologia de ribera
Ecologia dels esculls coral·lins
Ecologia marina
* Ecologia oceànica
* Ecologia ripariària
Ecologia ripícola
Ecologia submarina
Edafologia
Edat de la Terra
* Efecte del clima sobre els éssers humans
Efecte del clima sobre l'home
* Efecte del clima sobre les persones
Efecte hivernacle (Meteorologia)
Electricitat atmosfèrica
* Elevacions
* Embassaments
Empremtes d'animals
Empremtes fòssils
Energia geotèrmica
Energia maremotriu
Enginyeria de costes
* Enginyeria de ports
Enginyeria geològica
Enginyeria meteorològica
Enginyeria sísmica
* Engolidors
* Engorjats
* Engreixament de platges
* Eó arcaic
Eocè
* Època oligocena
Equinoderms fòssils
* Era arcaica
* Era cenozoica
* Era mesozoica
* Era paleozoica
* Era precambriana
* Era primària
* Era quaternària
* Era terciaria
Erosió
* Erosió accelerada dels sòls
Erosió costanera
* Erosió de costes
* Erosió del vent
Erosió dels sòls
Erosió eòlica
* Erosió geològica
Erupcions volcàniques
Esblanqueïment de coralls
* Escalfament de la terra
Escalfament global
* Escolaments
* Escullats
* Escullats i illes del corall
Esculls
Esculls artificials
Esculls coral·lins
* Esculls de coralls
* Esculls de madrèpores
* Esferes terrestres
Esllavissades
* Espat de fluor
Espeleologia
Espores de plantes fòssils
* Espores fòssils (Botànica)
* Esquistos
* Esquistos argilosos
* Esquistos bituminosos
Esquists
Esquists bituminosos
* Esquists petroliers
Estabilització de sòls
Estacions de l'any
* Estacions meteorològiques
* Estadística geològica
Estanys
* Estat atmosfèric
* Estat del temps
* Estefanià
* Estels fugaços
Estepes
Estiu
Estratigrafia
* Estratigrafia cíclica
Estratigrafia seqüencial
Estratigrafia sísmica
Estratosfera
Estrets
* Estrets (Geomorfologia)
Estromatòlits
* Estructura geològica
Estructura interna de la terra
* Estructura terrestre
* Estructures diapíriques
Estructures marines
* Estructures marítimes
* Estructures offshore
Estructures sedimentàries
* Estructurologia (Geologia)
Estuaris
Eutrofització
Evaporació (Meteorologia)
* Evaporació per transpiració
Evaporites
Evapotranspiració
* Evolució hidrotermal
* Excavacions paleontològiques
Excursions geològiques
* Exploracions geofísiques
Exploracions submarines
Explotació de recursos hidràulics
* Explotació de recursos hídrics
* Explotació de recursos hidrològics
* Extracció de sal

* Fàbrica (Petrofàbrica)
* Façanes fluvials
Façanes marítimes
Fàcies (Geologia)
* Fàcies estratigràfiques
* Fàcies flysch
Falles (Geologia)
Fanerozoic
Fang
* Fases minerals
* Fauna prehistòrica
Feldespats
* Feldspats
Fenologia
* Fenòmens periglacials
Fertilitat del sòl
* Fertilitat dels sòls
* Filons minerals
* Finances de l'empresa
Física atmosfèrica
* Física de l'atmosfera
* Física geològica
* Física terrestre
* Fisiografia
Fitòlits
* Fitòlits calcaris
* Fitòlits silícics
* Flocs de neu
Floculació
* Fluctuacions climàtiques
Fluor
* Fluor (Mineralogia)
Fluorita
* Fluxe d'aigües subterrànies
Flysch
Fongs fòssils
* Fons de l'oceà
* Fons del mar
* Fons dels oceans
Fons marins
* Fons oceànics
* Fons submarins
Fonts
Fonts (Hidrografia)
* Fonts ornamentals
Foraminífers fòssils
Forats
Forma de la Terra
* Forma terrestre
Formació de cràters
Formació de sòls
* Formació del petroli
* Formacions aqüíferes
* Formacions coral·lines
* Formacions detrítiques
* Formacions geològiques emmagatzemadores d'aigua
* Formacions lacustres
* Formacions sedimentaries
* Formes del relleu
* Fosses tectòniques
Fossilització
Fòssils
* Fòssils invertebrats
* Fractures (Geologia)
* Freus
* Fronts marítims
* Fusta fòssil

Galena
Gasos d'efecte hivernacle
* Gasos hivernacle
Gastròpodes fòssils
* Gebre
* Geiode
* Gel
Gemmes
* Genèsi de sòls
Geoarqueologia
Geobiologia
* Geociències
Geocronologia
Geodèsia
Geodinàmica
* Geoecologia
Geoestadística
Geofísica
* Geofísica nuclear
Geofísics
* Geografia dels climes
Geòlegs
Geologia
Geologia ambiental
Geologia aplicada
* Geologia arqueològica
Geologia de mines
Geologia del gas natural
* Geologia del medi ambient
Geologia del petroli
* Geologia dels isòtops
* Geologia dels planetes
Geologia econòmica
* Geologia estratigràfica
Geologia estructural
* Geologia física
Geologia històrica
Geologia isotòpica
Geologia lunar
* Geologia marina
* Geologia matemàtica
* Geologia nuclear
* Geologia oceànica
Geologia planetària
* Geologia química
Geologia submarina
* Geologia tècnica
Geologia urbana
Geomagnetisme
Geomatemàtica
Geomaterials
Geomicrobiologia
Geomorfologia
* Geomorfologia bioclimàtica
* Geomorfologia càrstica
Geomorfologia climàtica
* Geomorfologia costanera
* Geomorfologia dinàmica
Geomorfologia fluvial
Geomorfologia glacial
Geomorfologia litoral
Geomorfologia periglacial
Geoquímica
Geoquímica ambiental
Geoquímica analítica
* Geoquímica biològica
Geoquímica inorgànica
* Geoquímica isotòpica
* Geoquímica nuclear
Geoquímica orgànica
Geosinclinal
Geotècnia marina
* Geotectònica
Geotèrmia
* Geotomografia
* Geoturisme
* Gestió de l'aigua
* Gestió de recursos hidràulics
* Gestió de recursos hídrics
Gestió financera
* Gestió hidrològica
Giràfids fòssils
Glaç
Glaçada
Glaceres
Glaceres rocalloses
Glaciologia
Globus terraqüis
Gneis
* Golfs
Granit
Granulometria
* Graptolithes
* Graptolithina
Graptòlits
* Graus de latitud i longitud
Gresos
* Grutes

* Hàbitat submarí
Hidrodinàmica
Hidrogeologia
* Hidrogeomorfologia
Hidrografia
Hidrologia
Hidrologia càrstica
Hidrologia d'aigües subterrànies
Hidrologia forestal
* Hidrologia marina
* Hidrologia subterrània
Hidrologia urbana
Hidrometeorologia
* Hidrotermalisme
Higrometria
* Higroscòpia
Hivern
Holocè
Home de Pequín
* Home fòssil
Homínids fòssils
Homo erectus
* Homo erectus pekinensis
* Hulla
Humitat dels sòls
Humus
Huracà Katrina, 2005
Huracans

Icebergs
Icnologia
Ignimbrites
Illes
* Illes coral·lines
* Illes de corall
* Illes madrepòriques
* Illots coral·lins
Inclusions (Geologia)
* Influència del clima en l'home
Insectes fòssils
Instruments meteorològics
* Interacció atmosfera-mar
* Interacció mar-aire
* Interacció mar-atmosfera
Interacció oceà-atmosfera
* Interacció oceà-mar
* Intrusió d'aigua de mar
* Intrusió d'aigua salada
Intrusió marina
Intrusions (Geologia)
Inundacions
Inversió (Geofísica)
Invertebrats fòssils
Ionosfera
Isostàsia
* Isotermes
Isòtops radioactius en geologia
Isòtops radioactius en hidrologia
* Itineraris geològics

Jaciments de petroli
Jaciments de sal
* Jaciments fòssils
Jaciments hidrotermals
Jaciments minerals
* Jaciments minerals hidrotermals
Jaciments paleontològics
* Jaciments petrolífers
Jade
Juràssic

Kimberlita

Lacòlits
Lagomorfs fòssils
* Lamel·libranquis fòssils
Lamproites
Laterita
Lava
Lignit
Limnologia
* Línies isògones
* Línies isotermes
* Lisímetre
Lisímetres
Litoestratigrafia
* Litologia
Litoral
Llacs
* Llacs artificials
Llacs internacionals
Llacunes
* Llampecs
Llamps
* Llandoverià (Silurià inferior)
* Llim
* Llit oceànic
* Llot
* Llots
Loess
* Ludlowià (Silurià superior)

Madreporaris fòssils
Magmatisme
* Magnetisme biològic
* Magnetisme romanent
* Magnetisme terrestre
Magnetita
Magnetoestratigrafia
Magnetosfera
* Magnetostratigrafia
Mamífers fòssils
Manglars
Mantell terrestre
Mapes
Mapes batimètrics
* Mapes de navegació
Mapes geològics
Mapes satel·litaris
Mapes topogràfics
Mar
Marbre
Marees
Mareògrafs
* Marge continental
Marges continentals
* Mars
* Mars continentals
* Mars epicontinentals
* Mars interiors
* Matemàtica per la geologia
Mecànica de roques
Menes
Mesosfera
Mesozoic
Messinià
* Mesurament de la humitat atmosfèrica
* Mesurament de la pluja
Mesurament de superfícies
* Metal·logènesi
Metal·logènia
Metamorfisme
Metasomatisme (Mineralogia)
Meteorits
Meteorització (Geomorfologia)
Meteorització química
Meteorologia
Meteorologia agrícola
* Meteorologia dels boscos
Meteorologia dinàmica
Meteorologia en l'aeronàutica
* Meteorologia física
Meteorologia forestal
* Meteorologia marina
Meteorologia marítima
Meteorologia sinòptica
Mètode de reflexió sísmica
* Métodes geofísics en prospecció
* Mètodes granulomètrics
* Mètodo invers (Geofísica)
* Microbiologia geològica
Microclimatologia
Microfàcies
* Microgranulometria
* Micrometeorits
Micrometeorologia
Micropaleontologia
Microsismes
* Microtectònica
Migmatita
Migració del petroli
* Mineralització biològica
Mineralogia
Mineralogia determinativa
Minerals
Minerals d'argila
Minerals d'or
Minerals d'òxid
Minerals d'urani
Minerals de ferro
Minerals de manganès
Minerals de platí
Minerals de tori
Minerals de tungstè
* Minerals de wolframi
Minerals pesants
* Minerals wolfràmics
* Mines de sal
Miocè
* Mitigació de gasos d'efecte hivernacle
* Model càrstic
* Model periglacial
* Models d'inversió (Geofísica)
* Models en geologia
Models geològics
* Modificacions costaneres
* Modificacions de la costa
* Modificacions del litoral
* Mol·luscos fòssils
Mol·luscs fòssils
Monsons
Monuments naturals
* Morfologia (Ciències de la Terra)
* Moviment atmosfèric
* Moviment de les aigües del mar
Moviments de la terra
Moviments de massa
* Moviments del sòl
* Moviments del terreny
* Moviments sísmics del sòl
* Moviments tectònics
Muntanyes

* Navegació fluvial internacional
* Navegació internacional fluvial
Neogen
Neotectònica
Neu
Nivell del mar
* Nivell dels mars i oceans
* Nomenclatura de les roques
* Nucli de la Terra
Nucli terrestre
Nummulits
Núvols

* Obres costeres
* Obres marítimes
* Obres portuàries
Observacions meteorològiques
Observatoris meteorològics
Obsidiana
* Oceà
Oceanografia
* Oceanografia física
* Oceanografia hidrològica
Oceanografia química
Oceanògrafs
Oceans
Ocells fòssils
Ofiolites
Oligocè
Olis minerals
Onades
* Onades sísmiques
Ones de gravetat
* Ones de translació
* Ones gravitatòries
Ones sísmiques
* Òptica atmosfèrica
Òptica meteorològica
Ordovicià
* Orificis
Orogènesi
* Orografia
* Oscil·lacions climàtiques
Ostracodes fòssils
Otòlits
Ozó atmosfèric
* Ozonosfera

Paleoantropologia
Paleobiogeografia
Paleobiologia
* Paleobiologia de l'evolució
Paleobiologia evolutiva
Paleobotànica
Paleocè
Paleoceanografia
Paleoclimatologia
Paleoecologia
Paleogen
Paleogeografia
Paleohidrologia
* Paleoicnología
Paleolimnologia
Paleomagnetisme
Paleontòlegs
Paleontologia
* Paleontologia estratigràfica
* Paleontologia humana
* Paleontologia zoològica
Paleopedologia
* Paleosismicitat
Paleosismologia
* Paleosòl
Paleozoic
* Paleozoologia
Pantans
Pantans (Enginyeria civil)
Paragènesi
* Paragènesi mineral
* Passeigs marítims
Patrimoni geològic
* Patrimoni natural
Pediments
* Pedologia (Ciència del sòl)
Pedra
Pedreres
* Pedres de joieria
Pedres ornamentals
Pedres precioses
* Pedres precioses tallades
* Pedres semiprecioses
Pegmatites
Peixos fòssils
* Pendents i vessants (Geomorfologia)
* Perforacions
Peridotita
* Periglacial
* Periglaciarisme
* Període Cambrià
* Període devonià
* Període oligocè
Períodes glacials
Perissodàctils fòssils
* Permafrost
Permià
Petrofàbrica
Petrogènesi
* Petrogènia
* Petrografia
Petrologia
* Petrologia estructural
* Petrotectònica
* pH dels sòls
Pirometria
Pissarra
* Pithecanthropus erectus
* Pithecanthropus pekinensis
* Pithecanthropus sinensis
* Planes
* Planícies
* Plànols topogràfics
Plantes fòssils
Planures
Plataforma continental
* Plataforma litoral
* Plataformes continentals
* Plataformes marines
* Plataformes marítimes
Platges
* Plecs diapírics
* Plecs perforants
Plegaments (Geologia)
* Pleistocè
Pliocè
Plistocè
* Plom blau
* Plom brillant
Pluja
Pluja àcida
* Plutó (Geologia)
* Plutonisme
Pluviometria
Pol·len fòssil
* Pol·lució atmosfèrica
Porfirita
* Potencial geotèrmic
Precambrià
* Precipitació atmosfèrica
Precipitacions (Meteorologia)
* Precipitacions atmosfèriques
* Precontinent
Predicció de terratrèmols
* Predicció del temps
* Predicció meteorològica
Pressió atmosfèrica
Previsió del temps
* Previsió meteorològica
* Pridolià (Silurià inferior)
Primats fòssils
Primavera
* Problema invers (Geofísica)
Processos eòlics
* Processos periglacials
* Pronòstic del temps
* Pronòstic meteorològic
* Propagació d'ones sísmiques
Prospecció elèctrica
* Prospecció geoelèctrica
Prospecció geofísica
Prospecció magnetotel·lúrica
* Protecció dels monuments naturals
Proterozoic
* Psicròmetres
* Pujols

Quars
Quaternari
Química atmosfèrica
* Química de la atmosfera
* Química marina
* Química oceanogràfica

Radiació
Radiació atmosfèrica
* Radiació còsmica
Radiació solar
* Radioisòtops en geologia
* Radioisòtops en hidrologia
Radiolaris fòssils
Raigs còsmics
* Raigs de Millikan
* Recursos geotèrmics
* Recursos hidràulics
Recursos minerals marins
Reducció de gasos d'efecte hivernacle
Regeneració de platges
* Règim pluviomètric
Regions àrides
* Regions periglacials
* Regions petrolíferes
* Regions semiàrides
Relleu (Geografia)
* Relleu càrstic
* Relleu glacial
* Relleu submarí
* Relleu terrestre
Rèptils fòssils
* Rescalfament global
* Reservoris d'hidrocarburs
Ressaques
* Restauració de platges
Riberes
* Riberes d'estanys
* Riberes de cursos d'aigua
* Riberes de llacs
* Riberes de rius
* Rierols
* Ries
Rifts
Risc sísmic
* Riscos sísmics
* Rius
Rius d'al·luvió
Rius internacionals
Rizosfera
Robins
* Roca calcària
* Roca serpentinita
Roques
* Roques (Classificació)
* Roques alcalines
* Roques basàltiques
Roques calcàries
* Roques carbonatades
* Roques carbonàtiques
Roques cristal·lines
* Roques de carbonats
* Roques endògenes
* Roques eruptives
* Roques evaporítiques
Roques ferruginoses
Roques fosfatades
Roques ígnies
Roques ígnies alcalines
* Roques intrusives
* Roques magmàtiques
Roques metamòrfiques
* Roques ornamentals
* Roques piroclàstiques
Roques plutòniques
Roques sedimentàries
Roques siliciclàstiques
Roques silíciques
Roques ultrabàsiques
* Roques ultramàfiques
Roques volcàniques
Rosegadors fòssils

Safirs
Sal
Salines
* Salinitat dels sòls
* Sallents
Sals
* Sals minerals
* Saltants
* Salts d'aigua
Satèl·lits meteorològics
Sauló
Scheelita
* Secades
Sedimentació
* Sedimentació eòlica
* Sedimentació fluvial
* Sedimentació glacial
* Sedimentació i deposició
* Sedimentació lacustre
* Sedimentació litoral
* Sedimentació marina
Sedimentologia
Sediments (Geologia)
Sediments contaminats
* Sediments costaners
Sediments d'estuaris
* Sediments de les costes
* Sediments del llacs
* Sediments dels rius
* Sediments eòlics
Sediments fluvials
Sediments glacials
Sediments lacustres
Sediments litorals
Sediments marins
* Seqüència sedimentària
* Seqüències estratigràfiques
* Sequera
Sequeres
Serpentinita
* Serralades
* Serres (Geografia)
Sílex
Silurià
* Silurià inferior
* Silurià superior
* Sinanthropus pekinensis
Sirenis fòssils
* Sismes
* Sismografia
* Sismògrafs
Sismologia
* Sismologia històrica
Sismòmetres
* Sismometria
* Sistemes aqüífers
Skarn
Sòls
Sòls àcids
Sòls agrícoles
* Sòls amb cuirasses
Sòls àrids
* Sòls congelats
* Sòls dels boscos
* Sòls ferral·lítics
Sòls forestals
Sòls gelats
* Sòls glaçats
Sòls salins
* Sòls semiàrids
Sòls volcànics
Sons de la natura
Sorra
* Sorramolls
* Sortides de camp de geologia
Subducció
Subsòls

Tafonomia
Talla de la pedra
Talls geològics
Talussos (Geografia física)
* Talussos (Geomorfologia)
Talussos (Mecànica de sòls)
* Tapàs
Tardor
Tectònica
Tectònica de plaques
* Tectònica recent
Tectònica salina
Temperatura atmosfèrica
* Temperatura de l'atmosfera
* Temperatura de la Terra
* Temperatura terrestre
* Tempestats
* Tempestats de sorra
Tempestes
Tempestes de sorra
* Temporals
Temps (Meteorologia)
* Temps atmosfèric
* Temps geològic
* Temps meteorològic
* Teoria inversa (Geofísica)
Terciari
Termodinàmica atmosfèrica
Termòmetres
Terratrèmols
* Terreny congelat
* Terreny gelat
* Terreny glaçat
* Terrenys al·luvials
* Terrenys aqüífers
* Terres agrícoles
* Terres àrides
* Terres d'al·luvió
* Terres semiàrides
* Terres vegetals
* Terrreny glacial
Tifons
Til·lita
* Tipus de sòls
Tomografia (Oceanografia)
* Tomografia en oceanografia
* Tomografia oceànica
Tomografia sísmica
Topografia
Topografia antiga
Topografia submarina
Torba
Tornados
* Tosca calcària
* Tosques calcàries
* Toves volcàniques
Transport de sediments
* Transport de sediments fluvials
Travertí
* Travertins
* Treballs marítims
Triangulació
Triàsic
Trilobits
* Trombes terrestres
Troposfera
Tsunamis
* Tufs volcànics
Turbidites
Turbulència atmosfèrica
* Turisme geològic
* Turons
* Turquesa (Minerologia)
Turqueses

* Univers (Astronomia)
* Ús agrícola del sòl
* Utilització agrícola del sòl

Valls submarines
* Variacions climàtiques
* Vendavals
* Vent
* Ventilació de sòls
Vents
Vertebrats fòssils
* Vessants (Geografia física)
* Vidre volcànic
Voladures
Volcans
Vulcanisme
Vulcanologia

* Well logging
* Wenlockià (Silurià inferior)

Zircó
* Zones agroclimàtiques
* Zones aqüíferes
* Zones àrides
Zones climàtiques
* Zones de muntanya
* Zones de subducció
* Zones semiàrides
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.