Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Ciències. Qüestions generals

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

295 termes, 108 descriptors, 187 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


Adoberies.
Aeroelasticitat.
Anàlisi.
* Anglès científic.
Anglès tècnic.
Any Polar Internacional, 2007-2008.
* Aparells científics.
* Aparells de laboratori.
* Aparells de mesura.
Aparells i instruments científics.
Aparells i instruments de laboratori.
* API, 2007-2008.
* Aplicacions industrials dels làsers.
* Aproximació interdisciplinar del coneixement.
Art i ciència.
* Art i natura.
Atles (Científic)
* Atles científics.
* Atles.
* Avaries (Enginyeria)

Bastides.

* Carcasses (Construcció)
Carros de guerra (Antiguitat)
* Carros de guerra de l'antiguitat.
Centres d'investigació
* Centres de recerca.
Ciència antiga.
Ciència àrab.
* Ciència i art.
* Ciència i Estat.
Ciència i ètica.
Ciència i humanitats.
* Ciència i societat.
* Ciència islàmica.
Ciència medieval.
* Ciència primitiva.
Ciència recreativa.
Ciències del Renaixement.
Científics.
Científiques.
Classificació de les ciències.
* Col·lecció i conservació
Combustió
* Comunicació científica.
* Comunicació d'informació tècnica.
* Comunicació de la informació científica.
* Comunicació de la informació tècnica.
* Comunicació en ciència.
* Comunicació en ciències.
* Comunicació en la investigació
* Comunicació en tecnologia.
* Comunicació tècnica.
* Coneixement i interdisciplinarietat.
* Conflictes científics.
Conservació de materials.
Controvèrsies científiques.
* Conversió de valors (Taules)

* Debats científics.
Descobriments científics.
* Desenvolupament i investigació científica.
* Desenvolupament tecnològic i investigació científica.
Destrals prehistòriques.
* Detecció a distància.
* Detecció remota.
Diagrames.
* Didàctica científica.
Didàctica de la ciència.
* Dispositius de mesura.
* Distàncies entre llocs (Taules)
* Documentació científica.
* Dones científiques.
Dones en la ciència.

* Educació científica.
* Energia (Mecànica)
* Energia cinètica
Energia mecànica.
* Energia potencial
Enginyeria geotèrmica.
Ensenyament científic.
* Ensenyament de la ciència.
* Entramat.
Entramats.
* Entreteniments científics.
Errors científics.
* Errors de sistemes (Enginyeria)
Escola cristiana d'Alexandria.
* Escola d'Alexandria.
* Escrits científics.
* Esquemes.
* Estacions biològiques.
* Estacions meteorològiques.
* Estat i ciència
* Estat i tecnologia.
* Estris.
* Estudis interdisciplinars.
* Ètica i ciència.
Experiments.

Fallades de sistemes (Enginyeria)
* Fermi (Paradoxa)
Fiabilitat (Enginyeria)
* Fiabilitat de l'equipament industrial.
* Fiabilitat dels sistemes.
* Filtració per membrana.
* Força motriu.
Fórmules (Ciència)
Fórmules.
* Fracking.
* Fractura hidràulica.
Fracturació hidràulica.
* Futurologia.

* Gabinets de col·leccionistes.
Gabinets de curiositats.
* Generació google.
* Generació Z.
Gràfic de Gantt.
* Gràfics.

* Hidrofracturació
* Història natural bíblica.
* Homes de ciència.
* Hores (Temps)
* Humanitats i ciència.

* I + D + I.
* I + D.
* I+D+I.
* I+D.
* Indústria d'adob de pells.
* Indústria prehistòrica.
* Indústria protohistòrica.
Indústries prehistòriques.
* Indústries protohistòriques.
* Infants i tecnologia.
* Informació científica
Informació científica i tècnica.
* Informació sobre ciència.
* Informació tècnica.
* Informes científics.
Informes tècnics.
* Instituts de recerca.
* Instruments científics.
* Instruments de laboratori.
* Instruments de mesura.
Instruments de mesurament.
* Instruments, utensilis, etc.
* Interdisciplinarietat de les ciències.
* Interdisciplinarietat del coneixement.
Interdisciplinarietat.
Investigació
Investigació amb mètodes mixtos.
* Investigació científica i desenvolupament
* Investigació científica.
* Investigació i desenvolupament.
* Investigació industrial.
* Investigació interdisciplinar.
* Investigació mixta.
* Investigació tecnològica.
* Investigació, desenvolupament i innovació
* IPY, 2007-2008.

* Joves i tecnologia.

Laboratoris biològics.
Laboratoris clínics.
* Laboratoris d'anàlisis clíniques.
* Laboratoris de biologia.
* Laboratoris de diagnòstic.
* Laboratoris mèdics.
Laboratoris.
Làsers en enginyeria.
* Làsers en la indústria.
Literatura científica.
* Llànties antigues.
* Llànties clàssiques.
* Llànties romanes.
Llenguatge científic.
* Llumeneres romanes.
Llums antics.
Llums romans

* Manteniment preventiu.
Manteniment.
Manuals de laboratori.
* Material de laboratori.
* Material de recerca.
Materials inflamables.
* Medi natural.
Mems.
* Mesures i pesos.
* Mesures.
Metaestabilitat.
* Mètode científic.
* Mètode de recerca mixt.
* Mètodes d'investigació mixtos.
* Mètodes de recerca mixtos.
Mètodes experimentals.
Mètodes gràfics.
* Mètodes mixtos (Investigació)
* Metodologia científica.
Metodologia de la ciència.
Metralladores.
Metre (Unitat de longitud)
* Metrologia.
Microtecnologia.
* Microtecnologies.
Models (Representacions)
* Molineria i molins
* Molins i molineria.
Molins.
* Multimetodologia de recerca.
* Museus científics i tècnics.
* Museus científics.
* Museus de ciència i tecnologia.
* Museus de ciència.
Museus de ciències.
* Museus de la marina.
* Museus de navegació
Museus marítims.
* Museus nàutics.

* Nadius digitals.
Nanociència.
* Nanociències.
Natura (Estètica)
* Natura en l'art.
Natura en la Bíblia.
* Natura i art.
Natura.
Naturalistes.

Observació (Mètode científic)
Observatoris astronòmics.
Observatoris meteorològics.
Observatoris.
Organigrames.
* Organismes de recerca.

Paradoxa de Fermi.
* Percepció remota.
Pesos i mesures.
* Piano mecànic.
Pianola.
* Pianoles.
* Pianos mecànics.
* Polèmiques científiques.
Política científica.
Política tecnològica.
* Predicció
Premis d'investigació
* Premis de recerca.
* Preservació de materials.
Previsió
* Productes combustibles.
* Productes inflamables.
* Prospectiva.
Pseudociència.
* Publicacions científiques.

* Quadres i gràfics.
* Querelles científiques.

* R + D + I.
* R + D.
* R+D+I.
* R+D.
* Radio-taxis.
* Receptes.
* Recerca de mètodes mixtos.
Recerca industrial.
* Recerca, desenvolupament i innovació
* Recerca.
* Reciclatge de deixalles.
Reciclatge de residus.
* Reutilització de deixalles.

* Seguretat de funcionament.
Separació per membrana.
* Serveis de taxis.
Sociologia de la ciència.
* Substàncies combustibles.
* Substàncies inflamables.

Taules (Llistes sistemàtiques)
Taules de conversió
Taules de distàncies.
Taxis.
Tècnics de laboratori.
* Tècniques de fiabilitat.
* Tècniques de laboratori.
* Tècniques prehistòriques.
* Tècniques protohistòriques.
* Tecnologia i Estat.
Tecnologia i infants.
Tecnologia i joves.
* Tecnologia prehistòrica.
* Tecnologia protohistòrica.
Teledetecció
* Teledetecció aerospacial.
* Teledetecció per satèl·lit.
Temps.
* Teoria dels mems.
* Tractament de residus.
Tractament tèrmic.
Treball de camp.
* Treballs de manteniment.

* Utensilis domèstics.
Utensilis.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.