Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Biologia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

5191 termes, 2188 descriptors, 3003 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 3-hydroxi-3-metilglutaril coenzim A reductases.
* 4-glucano-glucanohidrolasa β-1.
* 4-glucano-glucanohidrolasa beta-1.
* 5-alfa-dihidrotestosterona.
* 5-HT (Neurotransmisor)

* ABA.
* ABC (Proteïnes)
Abella de la mel.
* Abella europea comuna.
* Aberracions cromosòmiques.
Absorció
* Absorció (Fisicoquímica)
Absorció de gasos.
Absorció de l'aigua en les plantes.
Absorció de la llum.
* Abstinència alimentària.
Acantocèfals.
* Acàrids.
Acarologia.
Àcars.
Acels.
Acetilcolinesterasa.
* Àcid 2-amino-3-mercaptopropiònic.
* Àcid 2-aminoglutaràmic.
Àcid abscísic.
* Àcid adenílic.
* Àcid adenosina-monofosfòric.
Àcid araquídic.
Àcid araquidònic.
* Àcid ascòrbic.
* Àcid desoxiribonucleic recombinant.
* Àcid desoxiribonucleic.
* Àcid eicosanoic.
* Âcid fòlic reductasa.
Àcid glutàmic.
Àcid hialurònic.
* Àcid icosanic.
Àcid mevalònic.
* Àcid octadecenoic.
Àcid oleic.
* Àcid ribonucleic.
Àcid úric.
* Àcids aminats.
Àcids biliars.
Àcids grassos en la nutrició
Àcids grassos saturats.
Àcids orgànics.
* Acipenser sturio.
* Acipenseridae.
* Acipensèrids.
Aclimatació
Aclimatació (Plantes)
* Aclimatació vegetal.
Acònit.
* Aconitum.
Acritarcs.
Actinomicetals.
* Actinomicets.
* Actinomycetes.
Actinopterigis.
* Activació cel·lular.
* Activació del limfòcit.
* Activació limfocitària.
* Activació metabòlica.
* Activador del plasminogen cel·lular.
* Activador del plasminogen urinari.
Activador del plasminogen.
* Activadors de la resposta immunitària.
* Activadors del plasminogen.
* Activadors plasminogènics.
* Activadors plasminògens.
* Activitat enzimàtica.
* Aculeata.
* Acústica auditiva.
* Acústica fisiològica.
Adaptació (Biologia)
Adaptació (Fisiologia)
* Adaptació al fred.
Adaptació animal.
* Adaptació biològica.
Adaptació de les plantes.
* Adaptació dels animals.
* Adaptació vegetal.
* Adelomicets.
* Adenosina 5p-fosfat.
* Adenosina monofosfat.
Adenovirus.
* ADH (Hormona)
Adherència bacteriana.
* Adhesió bacteriana.
* Adiüretina.
Adjuvants immunològics.
ADN fòssil.
ADN mitocondrial.
ADN recombinant.
ADN.
Adrenoceptors beta.
* Adsorció de gasos.
* Adulteració d'aliments.
* Adulteració i inspecció d'aliments.
Aerobiologia.
Afídids.
* Àfids.
* Aflatoxines B.
* Aflatoxines D.
* Aflatoxines G.
* Aflatoxines M.
* Aflatoxines Q.
* Aflatoxines R.
Aflatoxines.
Aflorament (Oceanografia)
* AFM.
Agapornis.
Agaricals.
* Agave americana.
Agaves.
* Agent delta.
* Agents contaminants.
* AgHD.
* Aglaner.
* Aglaners.
* Agnatha.
Àgnats.
Agregació plaquetària.
Agressivitat en els animals.
* Agricultura permanent.
* Agroecologia.
* Agroecosistema.
* Agroindústria.
* Agroindústries.
Agrosilvicultura.
* Agrupacions vegetals.
Àguila imperial ibèrica.
Àguiles.
* Aigua contaminada.
* Aigua corporal.
Aigua en l'organisme.
Aigua requerida per les plantes.
* Aigua salabrosa.
Aigua salada.
Aigua.
* Aigües carbonatades.
* Aigües medicinals.
Aigües minerals.
* Aigües naturals.
* Aigües salades.
* Ailuropoda melanoleuca.
* Aladrocs.
* Alaudidae
Albinisme.
* Albins.
* Albúmina.
Albúmines.
Alcaravia.
* Alces alces alces.
* Alces alces.
Aldosterona.
* Alexina.
Alfa 1-antitripsina.
Alfàbrega.
* Algues blaves.
* Algues brunes.
* Algues cromofites.
Algues d'aigua dolça.
Algues fòssils.
Algues marines.
Algues tòxiques.
* Algues verdes.
* Algues verinoses.
* Algues vermelles.
Algues.
* Âlics roigs.
* Àligues.
Alimentació
* Alimentació dels atletes.
Alimentació dels escolars.
Alimentació dels esportistes.
* Alimentació dels nens.
Alimentació dels nodrissons.
* Alimentació equilibrada.
* Alimentació escolar.
* Alimentació humana.
* Alimentació i salut.
Alimentació infantil.
* Alimentació macrobiòtica.
* Alimentació pediàtrica.
* Alimentació sana.
* Aliments biològics.
* Aliments contaminats.
* Aliments d'origen vegetal.
Aliments dietètics.
* Aliments ecològics.
* Aliments genèticament modificats.
Aliments infantils.
* Aliments integrals.
* Aliments irradiats.
* Aliments macrobiòtics.
* Aliments modificats genèticament.
Aliments naturals.
* Aliments orgànics.
* Aliments per a escolars.
* Aliments per a infants.
* Aliments purs.
* Aliments saludables.
Aliments transgènics.
* Aliments vegetals.
Aliments.
All.
Al·lelomorfisme.
Al·lelopatia.
* Alliaceae.
* Allium sativum.
Allium.
Al·lometria.
* Al·losteria.
* Allotjament dels animals.
* Alls.
* Àloe.
Àloes.
Aloses.
* Alouatta.
Alteració d'aliments.
* Alteració dels aliments.
* Altimira.
* Aluata.
Aluates.
* Alzina surera.
Alzina.
* Alzines sureres.
* Alzines.
* Amanita muscaria.
Amaril·lidàcies.
* Amaryllidaceae.
Amebes.
Ametller.
* Ametllers.
Ametlles.
* Ametropia.
Amfibis.
Amfiox
Amfípodes.
Amines biogèniques.
Amines en l'organisme.
Aminoàcids essencials.
* Aminoàcids indispensables.
Aminoàcids.
Aminooxidasa.
Aminopeptidases.
Ammonits.
* Ammonoidea.
* Amomum cardamomum.
* AMP cíclic.
* AMP.
* Anabolisme.
* Anacanthini.
* Anacantins.
* Anàlisi bioquímica.
* Anàlisi cladística.
Anàlisi d'aminoàcids.
* Anàlisi de la fusta.
* Anàlisi de la supervivència (Biometria)
Anàlisi de pèptids.
Anàlisi de perills i punts de control crític.
Anàlisi de proteïnes.
* Anàlisi de riscs i control de punts crítics.
Anàlisi de supervivència (Biometria)
* Anàlisi dels aliments.
Anàlisi enzimàtica.
* Anàlisi genètic de la conducta.
* Anàlisi organolèptica dels aliments.
* Anàlisi sensorial dels aliments.
Anàpsids.
* Anatomia animal comparada.
* Anatomia botànica.
Anatomia comparada.
* Anatomia de les plantes.
* Anatomia del bestiar.
* Anatomia del sistema nerviós.
* Anatomia dels animals domèstics.
* Anatomia humana comparada.
* Anatomia microscòpica.
* Anatomia pràctica.
Anatomia vegetal.
Anatomia veterinària.
* Andropogon muricatus.
* Androstanolona.
Ànecs.
Anèl·lids.
Anestèsia en veterinària.
* Anestèsia veterinària.
* Anestèsics en veterinària.
Angiospermes.
* Angiotensina.
Angiotensines.
Angostura.
* Anguila comú
* Anguila europea.
Anguiles.
* Anguilla anguilla.
* Anguíl·lules.
Anhidrobiosi.
* Animals (Introducció)
* Animals agressius.
* Animals amenaçats.
* Animals antediluvians.
* Animals aquàtics.
* Animals captius.
* Animals carnívors.
* Animals casolans.
* Animals d'aigua dolça.
* Animals de ciutat.
Animals de companyia.
* Animals de granja.
Animals de laboratori.
* Animals de les illes.
Animals de les zones humides
* Animals de pagès.
* Animals de sang freda.
Animals del desert
Animals del zoo.
* Animals dels jardins zoològics.
* Animals dels jardins.
* Animals dels parcs zoològics.
* Animals dels sòls.
Animals domèstics.
* Animals ectoterms.
* Animals en captivitat.
Animals en el folklore.
Animals en perill d'extinció
* Animals en perill.
* Animals en vies d'extinció
Animals exòtics.
* Animals extingits.
Animals extints.
Animals fòssils.
* Animals herbívors.
* Animals heteroterms.
Animals i civilització
* Animals i home.
* Animals i plantes.
* Animals imaginaris.
* Animals insulars.
Animals invasors.
* Animals joves.
* Animals marins.
* Animals multicel·lulars.
Animals nocturns.
Animals perillosos.
* Animals pluricel·lulars.
* Animals prehistòrics.
* Animals rars
* Animals salvatges captius.
Animals salvatges en captivitat.
Animals salvatges.
Animals transgènics.
* Animals ungulats.
* Animals urbans.
Animals verinosos.
Animals.
* Annelida.
* Annona cherimola.
* Annona cherimolia.
* Annonàcia.
Annonàcies.
* Anòfels.
* Anomalies congènites en els animals domèstics.
* Anomalies congènites en els animals salvatges.
* Anomalies congènites en els animals.
Anomalies cromosòmiques.
* Anomalies del peu.
Anopheles
Anseriformes.
Ant.
* Antagonisme bacterià
* Antagonistes de la fosfodiesterasa.
Antagonistes del calci.
* Antagonistes enzimàtics.
* Antelona
* Antibiogrames.
Antibiosi.
Anticossos monoclonals.
Anticossos policlonals.
* Anticossos.
* Antienzims.
* Antifosfodiesterases.
* Antigen associat a l'hepatitis B.
* Antigen AuSH.
Antigen Austràlia.
* Antigen CD.
Antigen CD5.
* Antigen de diferenciació del leucòcit humà
* Antigen de l'hepatitis B.
* Antigen delta.
* Antigen SH.
* Antigen T1.
Antígens bacterians.
Antígens CD.
Antígens de diferenciació
* Antígens de diferenciació leucocitària.
* Antígens leucocitaris.
Antígens tumorals.
Antígens.
Antioxidants.
* Antirrhinum maius.
* Antirrhinum majus.
Antitoxines.
Antozous.
* Antropobiologia.
* Antropoclimatologia.
* Antropologia biològica.
Antropologia dental.
Antropologia física.
* Antropologia humana.
* Antropologia molecular.
Antropologia prehistòrica.
* Anura.
Anurs.
Anxoves.
Aorta.
Aparell de Golgi.
Aparell digestiu.
Aparell genital femení
Aparell genital masculí
Aparell genital.
Aparell genitourinari.
* Aparell limfàtic.
* Aparell reproductor masculí
* Aparell reproductor.
Aparell respiratori.
Aparell urinari.
* Aparell urogenital.
Àpids.
* Apis mellifera.
* Apis mellifica.
* Aplicacions industrials de la biotecnologia.
Apodiformes.
Apoproteïnes.
Apoptosi.
* APPCC (Sistema de seguretat alimentària)
* Apreciació sensorial dels aliments.
* Aprenentatge animal.
Aprenentatge en els animals.
* Aprofitament de boscos.
* Aprofitament de les aigües residuals.
* Apterigògens.
Apterigots.
Aquaris.
* Aquàriums.
Aqüicultura marina.
Aqüicultura.
* Aquila adalberti.
Arabidopsis thaliana.
Arabidopsis.
* Arabis thaliana.
Àrabis.
Aràcies.
Aràcnids fòssils.
Aràcnids.
* Aralia ginseng.
Araneids
* Aranèids.
Aranges.
Aranyes.
* Arbre del té d'Austràlia.
Arbres en l'art.
Arbres fòssils.
Arbres fruiters.
* Arbres històrics.
* Arbres miniatura.
Arbres monumentals.
* Arbres nans en testos.
Arbres per a fusta.
* Arbres singulars.
Arbres.
Arbustos.
* Arbusts.
Arcosaures.
* ARCPC (Sistema de seguretat alimentària)
* Arecàcies.
* Àrees naturals protegides.
* Àrees naturals.
* Àrees protegides.
* ARICPC (Sistema de seguretat alimentària)
* ARN.
Arna de la roba.
Àrnica.
* Aroma dels aliments.
* Aromes.
Arqueobotànica.
* Arqueologia de la mort.
* Arqueotanatologia
Arrels (Botànica)
Arròs.
* Artemia salina.
* Artèmies de les salines.
Artèmies.
Artemísia.
* Artèria ilíaca.
Artèries ilíaques.
* Arthropoda.
* Arthropopitecus troglodytes.
Articulació coxofemoral.
* Articulació de l'anca.
* Articulació del colze.
* Articulació del maluc.
Artiodàctils.
* Artiodactyla.
Artròpodes fòssils.
Artròpodes.
* ARV (Virus)
* Arvicola terrestris.
* Aschelminthia.
Ascidiacis.
Ascomicets.
* Asimetria funcional cerebral.
* Aspectes ambientals dels focs.
* Aspectes ambientals dels incendis.
* Aspectes econòmics del mar.
* Aspectes fisiològics de l'exercici físic.
* Aspectes fisiològics del son.
* Aspectes genètics de la nutrició
* Aspectes genètics de les malalties dels animals.
Aspergillus flavus.
Aspergillus parasiticus.
* Aspergillus parasitus.
* Assaigs biològics.
* Assaigs de toxicitat.
* Asseitons.
* Assimilació (Biologia)
* Assimilació (Botànica)
Assimilació de les plantes.
* Assimilació vegetal.
* Associacions animals.
Associacions vegetals.
* Astacidae.
* Asteràcies.
* Asteroïdeus.
* Astrobiologia.
Astròcits.
* Astylosternus robustus.
* Ateles geoffroyi.
* Atols.
* Atzavares.
* Au indicadora de mel.
* Audició (Fisiologia)
* Aurada.
* Auradella.
* Aurococcus aureus.
* Autodefensa en els animals.
* Autodefensa en les plantes.
* Autoprotecció en els animals.
* Autoprotecció en les plantes.
Autòpsia.
Avaluació sensorial dels aliments.
Axons.

Babuïns.
Bacallà
* Bacil de Friedländer.
* Bacil de Koch.
* Bacil de la tuberculosis.
* Bacil·lariofícies
* Bacillus marcescens.
* Bacillus prodigiosus.
Bacillus thuringiensis.
* Bacils (Bacteris)
Bacils.
* Bacones
* Bacteria enterocolítica.
* Bactèries làctiques.
Bacteriòfags.
Bacteriologia agrícola.
* Bacteriologia alimentària.
* Bacteriologia de l'aigua
* Bacteriologia de l'aire.
* Bacteriologia dels aliments.
* Bacteriologia dels sòls.
* Bacteriologia dental.
* Bacteriologia marina.
Bacteriologia mèdica.
* Bacteriologia molecular.
Bacteriologia veterinària.
Bacteriologia.
* Bacteris anaeròbics.
Bacteris anaerobis.
* Bacteris de l'àcid làctic.
* Bacteris de la tuberculosi.
Bacteris fotosintetitzadors.
* Bacteris fototròfics.
Bacteris gramnegatius.
Bacteris nitrificants.
Bacteris patògens.
Bacteris.
* Bacterium tuberculosis.
Baculovirus.
* Balanç (Fisiologia)
Balenes.
Bambú
* Bambús.
* Banana.
Bananes.
* Bancs de corall.
Bardisses.
* Base craniana.
Base del crani.
Basidiomicets.
* Batec cardíac.
Batecs cardíacs.
* Batecs del cor.
* Batracis.
* BCG.
Beagle (Gos)
* Beagles.
Becades.
Benestar dels animals.
Bentos.
* Berenars per a escolars.
Bestiar lleter.
* Bestiar porcí
Bestiar.
* Beta vulgaris cicla.
* Beta-Urogastrona.
* Bicapa lipídica.
* Bicapes fosfolipídiques.
Bicapes lipídiques.
Bifidobacteris.
* Bifidobacterium.
* Bifidus.
* Bignònia.
* Bignoniacea.
Bignoniàcies.
* Bilharzia.
* Bioactivació (Metabolisme)
Bioassaigs.
* Bioaustronàutica.
* Biocatalitzadors
Biocenosis.
* Biocibernètica.
* Bioclimatologia botànica.
* Bioclimatologia fitològica.
* Bioclimatologia humana.
* Bioclimatologia mèdica.
* Bioclimatologia vegetal.
* Biocontrol de plagues.
* Biocorrosió
Biodegradació
* Biodegradació (Metabolisme)
* Biodeterioració
Biodisponibilitat.
Biodiversitat.
* Bioeconomía.
Bioelectrònica.
Bioenergètica.
* Bioenergia.
Bioenginyeria.
* Bioestadística.
Bioestratigrafia.
Bioètica.
* Biofeedback.
Biofilms.
* Biofísica de control.
* Biofísica molecular.
* Bioflavonoides.
* Biogènesi.
* Biogeocenosi.
* Biogeoecologia.
Biogeoquímica.
* Bioindicadors.
* Bioindústries.
Bioinformàtica.
* Biointerfícies.
Biòlegs.
* Biologia aeroespacial.
Biologia aquàtica.
* Biologia cel·lular.
Biologia computacional.
Biologia d'aigua dolça.
Biologia de la conservació
* Biologia de la conservació de recursos.
Biologia de poblacions.
Biologia de sistemes.
* Biologia del comportament.
Biologia del desenvolupament.
* Biologia del sistema nerviós.
* Biologia dels deserts.
Biologia dels sòls.
Biologia desèrtica.
Biologia econòmica.
Biologia espacial.
Biologia experimental.
Biologia humana.
* Biologia i ètica.
Biologia marina.
* Biologia molecular de les plantes.
Biologia molecular vegetal.
Biologia molecular.
* Biologia quàntica.
* Biologia sistemàtica.
* Biologia tradicional.
Biologia.
Biòlogues.
* Biomarcadors.
* Biomassa dels boscos.
Biomassa forestal.
Biomatemàtica.
* Biomecànica humana
Biomecànica.
Biometria.
Biomimètica.
Biomineralització
Biomolècules.
* Biomonitoratge.
Biopolímers.
* Bioproductes.
* Bioproductivitat.
Bioquímica analítica.
Bioquímica clínica veterinària.
Bioquímica clínica.
* Bioquímica de les malalties.
* Bioquímica de les plantes.
Bioquímica física.
* Bioquímica mèdica.
* Bioquímica molecular.
* Bioquímica patològica.
Bioquímica quàntica.
* Bioquímica vegetal.
* Bioquímica veterinària clínica.
* Bioquímica veterinària.
Bioquímica.
Bioquímics.
Bioreactors.
Bioremediació
* Bioremediació vegetal.
* Bioremeiació
* Bioreologia.
* Bioreparació
* Bioretroalimentació
Bioritmes.
Biosensors.
* Biosíntesi de proteïnes
Biosíntesi.
* Biosistemàtica.
* Biosistemes.
* Biosuperfícies.
* Biotaxonomia.
Biotecnologia agrícola.
* Biotecnologia agroalimentària.
Biotecnologia alimentària.
* Biotecnologia ambiental.
Biotecnologia animal.
* Biotecnologia de les plantes.
* Biotecnologia del medi ambient.
* Biotecnologia dels conreus.
Biotecnologia marina.
Biotecnologia microbiana.
Biotecnologia vegetal.
Biotecnologia.
Biotelemetria.
Bioterrorisme.
* Biotipologia.
Biotips.
Biotransformació (Metabolisme)
* Bioxips d'ADN.
* Bisó
* Bisó americà
* Bisó europeu.
* Bison.
Bisons.
Bivalves fòssils.
* Blanqueig de coralls.
* Blat comú
* Blat de l'Índia.
Blat de moro.
* Blat xeixa.
Blat.
Bledes.
* BLMs (Membranes)
Bobtail
* Bobtails.
Bolets al·lucinògens.
Bolets comestibles.
* Bolets màgics.
* Bolets psiquedèlics.
* Bolets sagrats.
Bolets verinosos.
Bolets.
* Bon-sai.
Bonobos.
Bonsai.
* Bonzai.
Borrèlia
* Boscos equatorials.
* Boscos pluvials.
* Boscos tropicals.
* Botànica agrícola.
* Botànica aquàtica.
Botànica econòmica.
Botànica forense.
* Botànica i clima.
Botànica mèdica.
* Botànica química.
* Botànica sistemàtica.
Botànics.
* Botox (Marca registrada)
* Botulina.
* Bovidae.
Bòvids.
Bòxer.
* Bòxers.
* Braconidae.
Bracònids.
* Branchiostoma lanceolatum.
Branquiòpodes.
Braquiòpodes fòssils.
Braquiòpodes.
* Braquiürs
* Brassica asperifolia.
* Brassica campestris.
* Brassica napus.
* Brassica.
* Brassicàcies.
* Brauneria.
* Braus.
* Briates.
Briòfits.
Briologia.
* Briòpsids.
Briozous fòssils.
Briozous.
* Bromeliaceae.
Bromeliàcies.
Brugueroles.
* Bulbs.

* Caatinga.
Caatingues.
* Cabell.
Cabells.
Cabra pirinenca.
Cabres.
* Cactàcies.
Cactus.
* Cadàvers animals.
* Cadàvers humans.
Cadàvers.
* Cadena alimentària (Ecologia)
Cadenes alimentàries (Ecologia)
* Cadenes de reacció de la polimerasa.
* Cadenes tròfiques (Ecologia)
* Caducitat dels aliments.
* Caducitat dels medicaments.
* Caducitat dels productes farmacològics.
Cafè (Planta)
* Caiguda de fulles.
Caixes niu per a ocells.
* CAL.
Calci en l'organisme.
* Calci modulador.
Calmodulina.
Calor animal.
* Calories
* Calories alimentàries.
Calories dels aliments.
* Calostre.
Cama.
Camaleons.
* Camaleòntids.
Camamilla.
Cambrià (Període)
* Cames.
Caminades.
* Campylobacter pylori.
* Canal.
Canals de clorur.
Canals de potassi.
Canals iònics.
* Canals potàssics.
Canaris (Ocells)
Candida albicans.
* Cànem indi.
Cànem.
Caniches.
* Canina (Odontologia)
* Canis lupus.
* Cannabis gigantea.
* Cannabis indica.
* Cannabis sativa indica.
* Cannabis sativa.
Cànnabis.
* Cant d'ocells.
* Cant dels ocells.
Cants dels ocells.
* Canvi climàtic global.
* Canvi climàtic.
* Canvi global mediambiental.
* Canvi mediambiental a escala global.
Canvi mediambiental global.
Canvis climàtics.
* Canvis mediambientals globals.
* Canya americana.
* Capacitat cranial.
Caparàcies.
* Capra ibex.
* Capra pyrenaica.
* Capsa niu per a ocells.
* Càpsules suprarenals.
* Captura i emmagatzematge de CO2.
Captura i emmagatzematge de diòxid de carboni
Caràbids.
Caradriformes.
* Caragols (Zoologia)
* Carbohidrats.
Cardamom.
* Cardamomum officinale.
Cardiologia veterinària.
Cargols (Zoologia)
* Cargols fòssils.
* Cariocinesi.
Cariofil·làcies.
Cariotips.
Carnitina palmitoïl-transferasa 1.
* Carnitina palmitoïl-transferasa I.
* Carnitina palmitoïltransferasa 1.
* Carnitina palmitoïltransferasa I.
Carnívors fòssils.
Carnívors.
* Carofícies.
Caròfits.
* Cartografia botànica.
* Cartografia cerebral.
* Cartografia de gens.
* Cartografia de la botànica.
Cartografia de la vegetació
* Cartografia vegetal.
* Carum carvi.
Carxofes.
* Cases niu per a ocells.
Cassola de les Moluques.
Castanyers.
* Castòrids.
Castors.
* Catabolisme.
Catarins.
* Catarrhini.
Catopidae.
* Caudata.
* Caus d'animals.
* Caus.
* Cavicornis.
* Cavitat pelviana.
* CCK-PZ.
* CDP-Colina.
Cèbids.
* CEDC.
Cefalocordats.
Cefalòpodes fòssils.
Cefalòpodes.
Celacantiformes.
* Celenterats.
* Cèl·lula de la macròglia.
Cel·lulasa.
Cèl·lules acústiques.
Cèl·lules animals.
* Cèl·lules auditives.
* Cèl·lules ciliades.
* Cèl·lules de Corti.
Cèl·lules de Sertoli.
Cèl·lules dendrítiques.
* Cèl·lules encebades.
Cèl·lules eucariotes.
* Cèl·lules gegants de la medul·la òssia.
Cèl·lules hepàtiques.
Cèl·lules i teixits vegetals.
Cèl·lules immunocompetents.
Cèl·lules mare embrionàries.
Cèl·lules mare.
* Cèl·lules nervioses.
Cèl·lules T.
* Cèl·lules timodependents.
* Cèl·lules vegetals.
* Cent cames.
* Cent peus.
* Centaurea.
Centàurees.
* Centrals depuradores d'aigua.
Centres actius (Bioquímica)
* Centres cerebrals.
* Centres de combinació (Bioquímica)
* Centres de fixació (Bioquímica)
* Centres detectors (Bioquímica)
* Centres receptors (Bioquímica)
* Cephalochordata.
* Cephalopoda.
Cerambícids.
Ceratina.
* Cercocebus albigena.
* Cercocebus atys ssp. lunulatus.
* Cercocebus atys.
* Cercocebus torquatus.
* Cercocebus.
* Cercophitecus.
Cercopitec verd.
Cercopitècids.
* Cercopitecs verds.
Cercopitecs.
* Cercopithecidae.
* Cercopithecus aethiops
* Cercopithecus pygerythrus.
* Cercopithecus tantalus.
Cereals (Aliment)
* Cereals com a aliment.
Cereals.
* Cèrvia.
* Cervidae.
Cèrvids.
* Cerviola.
* Cestoda
Cestodes.
* Cestoidea.
Cetacis.
* Chaetognatha.
* Chamaeleonidae.
* Charophyta.
* Chilopodes.
* Chlorocebus aethiops.
* Chondrichthyes.
* Chordata.
* Chromophyceae.
* Chrysophyta.
Cianobacteris.
* Cianofícies.
* Cianòfits.
* Cibernètica biològica.
Cicàdids.
* Cicle biològic.
* Cicle cardíac.
Cicle cel·lular.
* Cicle de la cèl·lula.
Cicle de la pentosa-fosfat.
* Cicle de les pentoses.
Cicle del carboni (Biogeoquímica)
Cicle del nitrogen.
Cicle menstrual.
* Cicle mitòtic.
* Cicle nuclear (Citologia)
* Cicle sexual de les dones.
* Cicle uterí
* Cicles (Biologia)
* Cicles biològics.
* Cicles climàtics.
* Cicles d'activitat diària.
Cicles de nutrients.
* Cicles nutritius.
Cicles vitals (Biologia)
* Cicles vitals.
* Ciclo de Dickens-Horecker.
* Ciclòstoms (Vertebrats)
* Cicònids
Ciconiformes.
Cicuta.
* Ciència de l'alimentació
* Ciència dels aliments.
* Ciències biològiques.
* Ciències de la naturalesa.
Ciències de la vida.
Ciències del mar.
* Ciències marines.
Ciències naturals.
Cigonyes.
Ciliats.
Cinesina.
* Cinètica d'enzims.
Cinètica enzimàtica.
* Circuit nerviós.
* Circuit neural.
Circuit neuronal.
* Cirurgia animal.
* Cirurgia d'animals.
Cirurgia veterinària.
Círvia.
* Cirviola.
Cisteïna.
* Citicolina.
* Citidina difosfat colina.
Citidina difosfat de colina.
Citocrom P-450.
* Citodiferenciació
* Citofluorometria de fluxe.
* Citofotometria de fluxe.
Citogenètica humana.
Citogenètica.
* Citologia animal.
* Citologia veterinària.
Citologia.
Citomegalovirus.
Citometria d'imatge
Citometria de fluxe.
Citoplasma.
Citoquímica.
Citoquines.
* Citotúbuls.
* Citrus decumana.
* Citrus grandis.
* Citrus maxima.
* Civilització i animals.
* CK (Enzim)
* Cladisme.
Cladística.
Cladòcers.
* Cladogrames.
* Cladoniaceae.
Cladoniàcies.
Cladònies.
* Classificació (Biologia)
* Classificació de les plantes.
* Classificació dels animals.
* Classificació dels organismes vius.
Clavells.
Clavíceps.
* Clima i botànica.
* Clima i flora.
* Clima i plantes.
* Clima i vegetació
* Climatologia botànica.
* Climatologia fitològica
* Climatologia vegetal.
Cloïsses.
* Clonació
* Clonació molecular.
* Clonatge d'ADN.
* Clonatge de gens.
* Clonatge de molècules.
Clonatge humà
Clonatge molecular.
Clonatge.
* Clorofícies.
Cloròfits.
* Cloroplàstids.
Cloroplasts.
* Closques de mol·luscos.
Clostridi.
* Clostridium.
* Clusiàcies.
* Cluster de diferenciació
* CMV.
* Cnidaria.
Cnidaris.
* Coagulació de la sang.
Coagulació sanguínia.
* Cobais.
Còccids.
* Coccinellidae.
* Coccinèl·lids.
* Cocker.
* Cockers.
Codi genètic.
* Coelenterata.
* Coelenterates.
Coenzims.
* Coffea arabica
* Coffea.
Cogombres.
Colecistocinina
* Colecistocinina-pancreozimina.
* colecistocininapancreozimina.
Coleòpters.
* Còlera porcina.
Coliformes.
* Colinoesterasa I.
* Coll de l'úter.
Coll uterí
Col·lagen.
* Col·lecció d'espècimens animals.
* Col·lecció d'espècimens zoològics.
Col·lèmbols.
Collie
* Collies.
* Colobres.
Còlobs.
* Colobus.
Coloms missatgers.
Coloms.
Colònies animals.
Color de les plantes.
Color dels animals.
* Coloració animal.
* Coloració de les plantes.
Columbiformes.
Columbofília.
Colza.
Colze.
* Colzes.
* Comerç d'emissions de gasos efecte hivernacle.
* Comerç de crèdits d'emissions.
* Comerç de drets d'emissió
* Comerç de la llet.
* Compensació (Fisiologia)
Complements (Immunitat)
* Complements alimentaris vius.
* Complements alimentaris.
* Complements dietètics.
* Complex de Golgi.
* Complexes biomimètics.
* Comportament agressiu en els animals.
* Comportament animal.
* Comportament instintiu
* Comportament lúdic en els animals.
* Comportament parental en els animals.
* Comportament sexual dels animals.
* Comportament social dels animals.
Comportament social en els animals.
* Comportament territorial dels animals.
Composició corporal.
* Composició d'aliments (Taules)
* Composició del cos humà
Composició dels sòls.
* Composició química del cos humà
Compostes.
* Compostos bioactius de les plantes.
Compostos bioactius vegetals.
Compostos bioactius.
* Compostos biològicament actius.
* Compostos fisiològicament actius.
* Compostos orgànics en l'aigua.
Comunicació amb els animals.
* Comunicació animal-home.
Comunicació animal.
* Comunicació cel·lular.
* Comunicació entre els animals.
* Comunicació home-animal.
Comunitats animals.
* Comunitats biològiques.
* Comunitats biòtiques.
* Comunitats de plantes.
* Comunitats ecològiques.
* Comunitats vegetals.
* Conca de l'ull.
Concepció
Condiments.
Condrictis.
* Condriosomes.
* Conducta agressiva en els animals.
* Conducta animal.
* Conducta dels animals.
* Conducta innata
* Conducta instintiva.
* Conducta lúdica en els animals.
* Conducta maternal en els animals.
Conducta parental en els animals.
* Conducta sexual de les dones.
Conducta sexual dels animals.
* Conducta sexual dels homes.
* Conducta social dels animals.
* Conducta social en els animals.
Conductes biliars.
Conformació de proteïnes.
Coníferes.
Conillets (Planta)
* Conills d'Índies.
Conills porquins.
Conills.
Conjuntiva.
* Connexina.
Connexines.
Conodonts.
* Conquiliologia.
Conquilles.
* Conraua goliath.
* Conreu de la seda.
Conreus extensius.
* Conreus industrials.
* Conreus transgènics.
* Conservació ambiental.
Conservació d'aliments.
* Conservació d'animals.
* Conservació d'espècimens animals.
Conservació d'espècimens zoològics.
Conservació de l'aigua.
* Conservació de la biodiversitat.
Conservació de la diversitat biològica.
* Conservació de la fauna.
* Conservació de la flora.
* Conservació de la natura.
* Conservació de la vegetació
Conservació de les zones humides.
* Conservació de recursos biològics.
* Conservació de recursos genètics.
Conservació de recursos marins.
Conservació de teixits (Biologia)
* Conservació de zones humides.
* Conservació del medi ambient.
* Conservació del patrimoni biològic.
* Conservació dels aliments.
* Conservació dels animals.
Conservació dels boscos.
Conservació dels recursos naturals.
* Conservació forestal.
* Conservació per ionització dels aliments.
* Conservació per irradiació dels aliments.
Conserves de peix.
* Construcció de nius.
Contaminació
Contaminació acústica.
* Contaminació alimentària.
* Contaminació ambiental.
Contaminació atmosfèrica.
* Contaminació d'aigües.
* Contaminació d'aliments.
Contaminació de l'aigua.
* Contaminació de l'aire en llocs tancats.
* Contaminació de l'aire.
Contaminació de l'ambient interior
Contaminació del mar.
Contaminació dels aliments.
* Contaminació dels corrents d'aigua.
* Contaminació dels cursos d'aigua.
* Contaminació dels espais interiors.
* Contaminació dels rius.
* Contaminació dels sediments.
Contaminació dels sòls.
* Contaminació industrial.
* Contaminació orgànica de l'aigua.
* Contaminació química.
Contaminació radioactiva.
* Contaminants ambientals.
Contaminants orgànics de l'aigua.
Contaminants persistents.
* Contaminants químics.
Contaminants.
* Contingut calòric dels aliments.
* Contingut energètic dels aliments.
Contracció muscular.
* Control ambiental.
* Control biofísic.
Control biològic de plagues.
Control biològic.
* Control d'aliments.
Control de la natalitat.
Control de plagues.
* Control de qualitat de la indústria agroalimentària.
* Control de qualitat de la indústria alimentària.
Control de qualitat dels aliments.
* Control de qualitat dels productes agroalimentaris.
* Control del medi ambient.
* Control del metabolisme.
* Control integral de malalties.
Control integrat de plagues
* Control integrat.
* Control mediambiental.
* Control metabòlic.
Control natural de la natalitat.
* Control per retroacció (Biologia)
* Control químic de plagues.
Copèpodes.
* Copito de nieve (Goril·la)
Coraciformes.
Coralls fòssils.
Coralls.
Corb marí de doble cresta
Cordats.
Cordó espermàtic.
* Corredors (Ecologia)
Corredors biològics.
* Corredors ecològics
* Corrosió biològica.
* Còrtex estriat.
Còrtex visual.
* Corticoides.
Corticosteroides.
* Cortisol.
* Corvidae.
Còrvids.
* Cosmètics d'herbes.
* Cosmètics d'origen vegetal.
* Cosmètics vegetals.
* Cosmobiologia.
* Costums animals.
* Costums dels animals.
* Cotilèdon placentari.
* Coturnix coturnix.
Coure en l'organisme.
* Coxa.
* CPT-I.
* CPT1.
Crancs de riu.
Crancs.
Craniologia.
Craniometria.
Cràssula.
* Creació de models (Biologia)
* Creacionisme científic.
Creacionisme.
Creatina quinasa.
Creatina.
Creixement (Plantes)
Creixement bacterià
* Creixement de les plantes.
* Creixement del fetus.
Creixement dels ossos.
* Creixement embrionari.
Creixement fetal.
* Creixement intrauterí
Creixement microbià
* Creixement ossi.
* Creixement vegetal.
Creixement.
* Cria d'animals domèstics.
* Cria d'animals.
* Cria de cargols.
* Cria de conills.
* Cria de cucs de seda.
Cries d'animals
* Cries.
Criobiologia.
* Criptògames vasculars.
Criptògames.
Crisòfits.
* Crits dels animals.
Cromatina.
Cromòfits.
Cromogranines.
Cromosoma 15 humà
* Cromosoma 15.
Cromosomes humans.
Cromosomes sexuals.
Cromosomes.
Cronobiologia.
* Cruciferae.
Crucíferes.
* Crueltat vers els animals.
* Crustacis (Aliment)
* Crustacis comestibles.
Crustacis fòssils.
Crustacis.
* Cryptophyceae.
Cryptosporidium.
Cucs de terra.
* Cucs intestinals.
* Cucs paràsits.
Cucs.
* Cucumis sativa.
* Cuina (Condiments)
* Cuina baixa en greixos.
* Cuina macrobiòtica.
* Cuina per a infants.
* Culicidae.
* Culícids.
Cultiu cel·lular.
Cultiu de cèl·lules i teixits vegetals.
* Cultiu de cèl·lules.
* Cultiu de teixits in vitro.
Cultiu de teixits.
* Cultiu in vitro de plantes.
Cultius (Biologia)
Cultius bacteriològics.
Cultius cel·lulars humans.
* Cultius cel·lulars.
* Cultius i medis de cultiu de cèl·lules.
* Cultura i herència.
Cuniculicultura.
* Cunicultura.
* Cura de les cries.
Curculiònids.
Cúrcuma.
* Cutis
* Cyanophyceae.
* Cyanophyta.
Cymbopogon.

* Dacsa.
* Danio rerio.
* Danio.
* Darwinisme.
* Dasonomia.
Data de caducitat.
Dàtils.
* Datura stramonium.
* Daurada.
Decàpodes (Crustacis)
* Defensa en els animals.
* Defenses de les plantes.
* Defenses immunitàries i estrès.
* Deficiència immunitària.
Defoliació
* Deformitats en els animals domèstics.
* Deformitats en els animals salvatges.
* Deformitats en els animals.
Degradació ambiental
* Degradació biològica.
* Degradació d'aliments.
* Degradació del medi ambient.
* Degradació ecològica.
* Degustació (Enologia)
* Degustació dels aliments.
Dejuni (Dieta)
Delfínids.
Delphinium.
* Dendrologia.
Dent canina.
Dent molar.
Dent premolar.
* Dents canines.
Dents fòssils.
* Dents premolars.
* Depredació (Biologia)
* Depredadors i preses.
Depuració de l'aigua.
* Depuradores d'aigua.
* Depuradores.
* Derma
Dermàpters
Dermatòfits.
Dermatologia veterinària.
* Dermis.
* Desaparició d'espècies (Biologia)
Desboscament.
* Descomposició (Biologia)
Descontaminació
* Descontaminació biològica.
* Descontaminació de gasos.
* Descontaminació de l'aigua.
* Descontaminació de productes químics.
* Desdejuni escolar.
* Desè parell cranial.
* Desembosc.
* Desenvolupament (Biologia)
* Desenvolupament d'animals domèstics.
* Desenvolupament de formes (Biologia)
* Desenvolupament de l'infant.
* Desenvolupament de les fibres musculars.
Desenvolupament de les plantes.
* Desenvolupament de plantes cultivades.
* Desenvolupament de plantes salvatges.
* Desenvolupament del sistema nerviós.
* Desenvolupament dels músculs.
* Desenvolupament dels ossos.
* Desenvolupament fetal.
Desenvolupament infantil.
* Desenvolupament muscular.
* Desenvolupament neurològic.
* Desenvolupament.
Desequilibri àcid-base.
* Desequilibris àcid-base.
* Desforestació
Deshidratació d'aliments.
Deshidrogenases.
* Desinfecció de l'aigua.
Desinfecció de sòls.
* Desmineralització d'aigua salada.
* Desmineralització de les aigües.
* Desmòcits.
* Despulles mortals.
* Dessalatge d'aigua salada.
* Dessalinització d'aigua salada.
Dessalinització de l'aigua.
* Dessecació d'aliments.
* Destrucció del medi ambient
* Deterioració d'aliments.
Determinació de l'edat (Zoologia)
* Determinació de l'edat en els animals.
Determinació del sexe.
* Determinació genètica del sexe.
Deuteromicets.
* Deuteromycota.
* Dexovirus.
* DHFR.
* DHT.
* Diagnòstic enzimàtic.
Diagnòstic microbiològic.
* Dianthus caryophylus.
* Diatomàcies.
Diatomees.
* Dicentrarchus labrax.
Dicotiledònies.
* Dicotyledoneae.
Dictiòpters.
* Dictyoptera.
Didàctica de les ciències naturals.
Dides.
Dieta macrobiòtica.
Dieta sense greix.
Dieta.
* Dietètica esportiva.
* Diferència de sexes.
* Diferència entre sexes.
Diferenciació cel·lular.
* Diferenciació de les cèl·lules.
* Diferenciació hemisfèrica cerebral.
* Diferenciació muscular.
* Diferenciació neurològica.
Diferenciació sexual.
Diferències entre sexes.
* Diferències sexuals.
* Diformisme sexual humà
* Difunts.
Digital purpúria.
* Digitalis purpurea.
Dihidrofolat reductasa.
Dihidrotestosterona.
Dimorfisme sexual en els animals.
Dimorfisme sexual en les plantes.
* Dinàmica d'enzims.
Dinàmica de la vegetació
* Dinàmica de poblacions animals.
* Dinàmica depredador-presa.
* Dinàmica enzimàtica.
* Dinars escolars.
* Dinofícies.
* Dinòfits.
Dinoflagel·lades fòssils.
Dinoflagel·lades.
* Dinoflagellata.
* Dinoflagel·lats.
* Dinomonadines.
Dinosaures.
Diplòpodes.
* Diptera.
Dípters.
* Discriminació dels colors.
* Dispersió (Botànica)
* Dispersió de llavors.
* Dispersió de plantes.
Dispersió dels animals.
* Disponibilitat biològica.
* Disponibilitat fisiològica.
Dissecció
Dissecció humana.
Dissecció veterinària.
* Disseminació (Botànica)
Disseminació de llavors.
Disseminació de plantes.
* Distribució dels animals.
* Distribució geogràfica dels animals.
* Dits de la mà
Dits del peu.
Dits.
* Diversitat biològica.
* Diversitat d'ecosistemes.
* Diversitat d'espècies.
* Diversitat genètica.
Divisió cel·lular.
* Divisió de cèl·lules.
* DNA recombinant.
* DNA.
Dòberman.
* Dòbermans.
* Dobles capes lipídiques.
Dofins.
* Domadura
* Domatge.
Domesticació
Dominància cerebral.
* Dominància hemisfèrica cerebral.
* Dominància jeràrquica en els animals.
* Dones primatòlogues.
* Doradeta.
* Dormina.
* Dotzè parell cranial.
Dracs.
Dragó de Komodo.
* Drets d'emissió transferibles
Dril.
Drosòfila melanogaster.
Drosòfila subobscura.
Drosòfila.
* Drosophila melanogaster.
* Drosophila subobscura.
* Drosophila.
Dulcamara.
Duplicació de l'ADN.
* Duplicidentata.

* E. Coli.
* Ebola.
Ebrotidina.
* Echinacea (Planta)
* Echinodermata.
* Echiurida.
* Echiuroidea.
* Ecoetologia.
Ecofilosofia.
Ecofisiologia animal.
* Ecofisiologia de les plantes.
Ecofisiologia vegetal.
* Ecogestió
* Ecoindústria.
* Ecoindústries.
Ecolocalització (Fisiologia)
Ecologia agrícola.
* Ecologia alpina.
Ecologia animal.
Ecologia aquàtica.
* Ecologia ciutadana.
* Ecologia costanera.
Ecologia d'aigua dolça.
* Ecologia d'aigües dolces.
Ecologia d'estuaris.
* Ecologia d'illes.
* Ecologia de boscos equatorials.
* Ecologia de boscos pluvials.
* Ecologia de boscos tropicals.
* Ecologia de l'agricultura.
* Ecologia de la costa.
* Ecologia de la selva tropical.
Ecologia de les costes.
Ecologia de les illes.
Ecologia de les maresmes.
Ecologia de les muntanyes.
Ecologia de les praderies.
Ecologia de les regions àrides.
* Ecologia de les selves equatorials.
Ecologia de les selves pluvials.
Ecologia de les zones humides.
* Ecologia de llacs.
* Ecologia de muntanya.
* Ecologia de pantans.
* Ecologia de poblacions.
* Ecologia de ribera.
Ecologia del foc.
Ecologia del paisatge.
* Ecologia del sòl.
* Ecologia dels boscos.
* Ecologia dels cursos d'aigua.
Ecologia dels deserts.
* Ecologia dels embassaments
Ecologia dels esculls coral·lins.
* Ecologia dels focs.
* Ecologia dels incendis forestals.
Ecologia dels llacs.
* Ecologia dels microorganismes.
Ecologia dels pantans.
* Ecologia dels prats.
* Ecologia dels rius.
Ecologia dels sòls
* Ecologia desèrtica.
Ecologia espacial.
* Ecologia fisiològica animal.
* Ecologia fisiològica vegetal.
Ecologia fluvial.
Ecologia forestal.
Ecologia humana.
Ecologia industrial.
* Ecologia insular.
* Ecologia lacustre.
Ecologia litoral.
Ecologia marina.
Ecologia microbiana.
* Ecologia oceànica.
Ecologia química.
* Ecologia ripariària
Ecologia ripícola.
* Ecologia sanitària.
* Ecologia social.
Ecologia submarina.
Ecologia teòrica.
Ecologia urbana.
* Ecologia vegetal fisiològica.
Ecologia vegetal.
* Ecoproductes.
* Ecosistemas de les illes.
* Ecosistemes aquàtics.
* Ecosistemes d'aigua dolça.
* Ecosistemes de les regions àrides.
* Ecosistemes de les zones humides.
* Ecosistemes de muntanya.
* Ecosistemes dels deserts.
* Ecosistemes dels focs.
* Ecosistemes muntanyosos.
* Ecosistemes naturals.
Ecosistemes.
Ecotecnologia.
* Ecotoxicologia.
* Ectoparàsits.
* Ectoproctes.
* Ectoterms.
* Edat de l'embrió
Edat gestacional.
Edat.
Efecte de l'estrès sobre els animals.
* Efecte de l'estrès sobre la resposta immunitària.
* Efecte de l'estrès sobre les defenses immunitàries.
Efecte de l'estrès sobre les plantes.
Efecte de la calor sobre les plantes.
Efecte de la contaminació sobre els animals.
Efecte de la contaminació sobre les plantes.
Efecte de la llum sobre les plantes.
Efecte de la radiació sobre les plantes.
Efecte de la sal sobre les plantes.
Efecte de la temperatura sobre les plantes.
* Efecte del clima sobre els éssers humans.
Efecte del clima sobre l'home.
* Efecte del clima sobre la vegetació
* Efecte del clima sobre les persones.
Efecte del clima sobre les plantes.
Efecte del fred sobre les plantes.
Efecte del nitrògen sobre les plantes.
Efecte del vent sobre les plantes.
* Efecte dels medicaments sobre els animals.
Efecte dels metalls pesants sobre les plantes.
Efecte dels minerals sobre les plantes.
Efecte dels oligoelements sobre les plantes.
* Efectes ambientals sobre l'home.
* Efectes antropogènics sobre la natura
* Efectes de l'aigua sobre les plantes.
* Efectes de la llum sobre les plantes.
* Efectes de les radiacions sobre les plantes.
* Efectes del clima sobre les plantes.
* Efectes del medi ambient sobre l'home.
* Efectes fisiològics de l'exercici físic.
Efectes fisiològics.
Efemeròpters.
Egagròpiles.
* EGF-Urogastrona.
* Elasmobranchii.
* Elasmobranquis.
* Electricitat animal.
* Electrobiologia.
Electrofisiologia.
* Electrònica biològica.
Elefants.
Elements genètics mòbils.
* Elephantidae.
* Elephas.
* Elettaria cardamomum.
* Eliminació (Fisiologia)
* Embriologia de les plantes.
Embriologia vegetal.
* Embriotomia veterinària.
* Emocions animals.
Emocions en els animals.
Empolainament
* Empolainament en els animals.
* Empremta ecològica.
Empremtes d'animals.
* Empremtes de l'ADN.
Empremtes fòssils.
* Empremtes genètiques.
Encens.
* Endo-1,4-beta-glucanasa.
Endocrinologia veterinària.
* Endoparàsits.
Endorfines.
* Endòspores.
* Energia biològica.
* Energia biòtica.
* Enfiladisses (Plantes)
* Enginyeria biològica.
Enginyeria bioquímica.
Enginyeria de proteïnes.
Enginyeria forestal.
Enginyeria genètica animal.
* Enginyeria genètica de les plantes.
* Enginyeria genètica de proteïnes.
Enginyeria genètica vegetal.
Enginyeria genètica.
* Engraulis amara.
* Engraulis argyrophanus.
* Engraulis capensis.
* Engraulis enchrasicholus.
* Engraulis encrasicolus.
* Engraulis meletta.
* Engraulis quineensis.
* Engraulis russoi.
* Engraulis vulgaris.
* Engraulus encrasicholus.
* Ensenyament de les ciències de la naturalesa.
Ensenyament de les ciències naturals.
Ensinistrament d'animals.
* Enteramina.
Enterobacteriàcies.
Entomòlegs.
* Entomologia econòmica.
* Entomologia forestal.
* Entomologia mèdica.
Entomologia urbana.
Entomologia veterinària.
Entomologia.
Envasament d'aliments.
Enzimologia clínica
* Enzimologia diagnòstica.
Enzimologia.
Enzims al·lostèrics.
* Enzims antagonistes.
* Enzims d'origen microbià
* Enzims inhibidors.
Enzims microbians.
Enzims proteolítics.
Enzims.
* Ephemeroptera.
* Epidèmies en els animals.
Epigènesi.
Episomes.
* Epizous.
* EPO.
Equilibri (Fisiologia)
Equilibri àcid-base.
* Equilibri en els animals.
* Equilibri en l'home.
* Equilibri energètic (Fisiologia)
* Equilibri hídric (Fisiologia)
* Equilibri tèrmic (Biologia)
Equinàcies.
Equinoderms fòssils.
Equinoderms.
Equiuroïdeus.
* Equiürs.
* Ergometria.
Ergotamina.
Ericàcies.
Eriçons de mar.
* Eriobotrya japonica.
* Eritrocitopoesi.
Eritropoesi.
Eritropoetina.
Esblanqueïment de coralls.
* Escarabats.
Escarabeids
* Escassetat d'aliments.
Escheríchia coli.
* Escleractini.
Escolítids.
* Escorça estriada.
Escorpins com a animals de companyia.
Escorpins.
Escrofulariàcies.
* Escullats i illes del corall.
Esculls coral·lins.
* Esculls de coralls.
* Esculls de madrèpores.
* Escurçons.
* Esfenisciformes.
* Esmalt de les dents.
Esmalt dental.
Espai extracel·lular.
* Espais d'interès natural.
Espais naturals protegits.
* Espais naturals urbans.
* Espais protegits naturals.
* Espais protegits.
* Espais verds.
Espart.
* Especiació (Biologia)
* Especialització d'hemisferis cerebrals.
* Espècie humana.
Espècies (Biologia)
* Espècies al·lòctones.
* Espècies amenaçades.
* Espècies animals en perill
* Espècies d'animals en perill d'extinció
* Espècies en perill d'extinció
* Espècies exòtiques.
* Espècies forànies.
* Espècies introduïdes invasores
* Espècies introduïdes invasores.
Espècies introduïdes.
* Espècies invasores.
* Espècies no autòctones.
* Espècies relictes.
* Espècies vegetals amenaçades.
* Espècies vegetals en perill.
* Espècies vegetals en vies d'extinció
* Espècimens biològics.
* Espermatòfits.
Espermatogènesi en els animals.
Espermatogènesi.
Espermatozoides.
* Espermatozous.
* Esperó (gènere)
Espígols.
Esponges.
* Espores (Bacteris)
* Espores (Botànica)
Espores bacterianes.
Espores de plantes fòssils.
Espores de plantes.
* Espores fòssils (Botànica)
* Espores vegetals.
* Esports i alimentació
* Esquelet humà (Arqueologia)
Esquirols.
Esquistosomes.
Esquistosomiasi de Manson.
* Esquistosomiasi mansoni.
Esquistosomiasi.
* Esquizofícies.
* Esquizòfits.
* Essència floral de Bach.
* Essències i olis essencials.
* Essències.
* Ésser humà
* Éssers humans i animals.
* Estacions de tractament d'aigües residuals.
* Estacions depuradores d'aigua.
Estafilínids.
* Estafilococ daurat
* Estafilocòccia.
* Estafilocòccies.
* Estafilococs daurats.
* Estanolona.
Esterases.
Estereologia.
* Esterilitat animal.
Esterilitat en els animals.
* Esterilització de delinqüents i disminuïts.
* Esterilització de sòls.
Esterilització eugenèsica.
* Esterilització involuntària.
* Esterilització per irradiació dels aliments.
* Esterols vegetals.
* Estèvia.
* Estimulació cerebral.
Estimulació del cervell.
* Estimulació del limfòcit.
* Estimulació intracranial.
* Estimulació limfocitària.
Estómac.
* Estomatologia veterinària.
Estornell negre.
Estornell vulgar.
Estramoni.
Estrelles de mar
Estreptococs.
Estrès (Fisiologia)
* Estrès i defenses immunitàries.
* Estrès i immunologia.
Estrès oxidatiu.
* Estrígids.
* Estrigiformes
Estriol.
Estrògens.
* Estruciònids.
* Estrucioniformes.
Estruços.
* Estructura biològica.
* Estructura de les plantes.
* Estructura en biología.
* Estructura secundària de proteïnes.
* Estructures socials dels animals.
Esturions.
Estúrnids.
Etiquetatge ecològic.
* Etiquetes verdes.
Etnobiologia.
Etnobotànica.
* Etnografia botànica.
Etnozoologia.
Etòlegs.
* Etologia animal.
Etologia.
Eucaliptus.
* Eucariotes.
Eufausiacis.
Euforbiàcies.
Eugenèsia.
Euglenòfits.
* Euglenophyceae.
* Eupatorium rebaudianum.
* Euphausiacea.
* Euphorbiaceae.
* Evaporació per transpiració
Evapotranspiració
Evolució
Evolució (Biologia)
* Evolució animal.
* Evolució biològica.
* Evolució bioquímica.
* Evolució cerebral.
* Evolució de l'home.
Evolució del cervell.
* Evolució dels animals.
Evolució humana.
Evolució molecular.
* Evolució química.
Evolució vegetal.
Examen neurològic.
* Examen organolèptic (Enologia)
* Excavacions paleontològiques.
Excitació (Fisiologia)
Excreció
* Excreció fisiològica.
Excrements.
* Excreta
Exobiologia.
Experimentació agrícola.
* Experimentació amb animals.
Experimentació animal.
* Experiments amb animals.
* Exploració neurològica.
* Exploració post mortem.
* Explotació animal.
* Explotació d'animals domèstics.
Explotació forestal.
* Explotacó de recursos forestals.
* Expressió dels gens.
* Expressió genètica.
Expressió gènica.
* Expressivitat genètica.
* Expressivitat gènica.
* Expulsió fisiològica.
* Exterminació de plagues.
Extinció (Biologia)
* Extinció d'espècies.
* Extremitats (Anatomia)
* Extremitats inferiors.
Extremitats.
* Extremòfils.

* Fabaceae.
* Fabàcies.
Factor d'activació plaquetari.
Factor de creixement de l'endoteli vascular.
Factor de creixement epidèrmic.
Factor Rh.
* Factor Rhesus.
* Factors angiogènics.
* Factors de creixement epidèrmic.
Factors de creixement.
Factors de transcripció
* Factors de transcripció genètica.
Fagàcies.
Faig.
* Faigs.
Falconiformes.
Falgueres.
* Falsificació d'aliments.
* Fam col·lectiva.
* Fam en el món.
Fam.
Fanerògames.
* Farina (Aliment)
* Farina de cereals.
Farines.
Faringe.
* Farmàcia veterinària.
* Farmacoimmunologia.
Farmacologia veterinària.
Farmacopees veterinàries.
Farratge.
Fasianiformes.
* Fauna amenaçada.
Fauna aquàtica.
Fauna d'aigua dolça.
Fauna de coves.
Fauna de les illes
* Fauna de les zones humides.
* Fauna del desert.
Fauna dels jardins.
Fauna dels sòls.
* Fauna desèrtica.
* Fauna en perill.
* Fauna insular.
Fauna marina.
* Fauna prehistòrica.
* Fauna salvatge.
Fauna urbana.
Fauna.
* FCEAG.
* Febre hemorràgica de l'Ebola.
Fecundació
* Fecundació artificial.
Fecundació de les plantes.
Fecundació in vitro humana.
Fecundació in vitro.
Fecunditat humana.
Fecunditat.
Fèlids.
* Felins.
* Felis catus domestica.
* Felis catus.
* Felis domestica.
* Felis pardus.
* Felis silvestris catus.
* Felis tigris.
* Femelles del porc
* Fems líquids.
* Femtes.
* Fenicopteriformes.
* Fenicòpters.
Fenotip.
* Fenotips.
Feofícies.
* Feòfits.
* Feres.
* Ferments làctics.
* Ferments.
Feromones.
Ferritina.
Ferro en l'organisme.
* Fertilitat animal.
* Fertilitat humana.
* Fertilitat.
* Fertilització (Biologia)
* Fertilització in vitro.
Fetus.
Fibra alimentària.
* Fibra dietètica.
* Fibra en l'alimentació humana.
* Fibra en la dieta.
* Fibra en la nutrició humana.
Fibrinogen.
* Fibrinogenòlisi.
Fibrinòlisi.
Fibroblasts.
* Fibròcits.
Ficologia.
* Ficus carica.
Figuera de moro.
Figuera.
Fil·loxera.
* Filogenètica
Filogènia (Botànica)
* Filogènia (Zoologia)
* Filogènia animal.
Filogènia.
Filogeografia.
* Filtres d'ADN d'alta densitat.
* Filtres d'ADN.
* Filtres d'alta densitat d'ADN.
* Finances de l'empresa.
Fisiòlegs.
Fisiologia animal.
Fisiologia cel·lular.
* Fisiologia de l'esforç
* Fisiologia de l'esport.
Fisiologia de l'exercici.
Fisiologia del son.
* Fisiologia esportiva.
* Fisiologia postcollita de productes vegetals.
Fisiologia postcollita.
Fisiologia vegetal.
Fisiologia.
* Fitocartografia.
* Fitocenologia.
Fitocosmètics.
* Fitodinàmica.
* Fitòfags.
* Fitogenètica molecular.
* Fitogenètica.
* Fitohormones.
* Fitòlits calcaris.
* Fitòlits silícics.
Fitòlits.
* Fitoparàsits.
Fitoplàncton d'aigua dolça.
Fitoplàncton marí
Fitoplàncton.
Fitoquímica.
Fitoremediació
* Fitosociologia.
Fitosterols.
Fitotoxines
* Fitovirosi.
* FIV
Fixació de proteïnes.
* Fixisme.
* Flagel·lades.
Flagel·lats.
Flamencs (Ocells)
Flavonoides.
Floema.
Floquet de Neu (Goril·la)
Flora alpina.
Flora amenaçada.
* Flora aquàtica.
Flora d'aigua dolça.
* Flora d'alta muntanya.
* Flora de les ribes.
* Flora de ribera.
* Flora del desert.
* Flora desèrtica.
* Flora desertícola.
* Flora en perill.
* Flora exòtica.
* Flora gastrointestinal.
* Flora i clima.
* Flora intestinal.
Flora marina.
* Flora microbiana intestinal.
* Flora microbiana.
* Flora oceànica.
Flora ripícola.
Flora tropical.
Flora urbana.
Flora.
Floració
* Floració de les plantes.
Floricultura.
Flors de Bach.
Flors silvestres.
Flors.
* Fluctuacions climàtiques.
* Fluid extracel·lular.
* Fluix menstrual.
Flunaricina.
* Folklore dels animals.
* Fongs comestibles.
* Fongs de les plantes.
Fongs fitopatògens.
Fongs fòssils.
* Fongs imperfectes.
Fongs patògens.
* Fongs verinosos.
Fongs.
Foques.
Foraminífers fòssils.
Foraminífers.
Força vital.
* Forma biològica.
* Formació d'espermatozoides.
* Formació d'estructures (Biologia)
* Formació d'òrgans.
* Formació d'ovuls.
Formació de models (Biologia)
* Formacions coral·lines.
* Formacions vegetals.
* Forment.
* Formes de creixement (Biologia)
* Formigues blanques.
Formigues.
Foronidis.
Fosfatases.
Fosfodiesterases.
* Fosfoesterases.
* Fosfohidrolases
Fossilització
* Fòssils invertebrats.
Fòssils.
Fotobiologia.
* Fotologia.
Fotoperiodicitat en les plantes.
Fotoperiodicitat.
Fotoquímica orgànica.
Fotoreceptors.
Fotosíntesi.
Fox-terrier (Gos)
* Fox-terriers (Gossos)
* Fragàncies.
* Freqüència cardíaca.
* Fringilla coelebs.
Fringíl·lids.
Fruita de pinyol.
Fruita tropical.
Fruita.
* Fruiters.
* Fruites tropicals.
* Fruites.
* Fruits comestibles.
* Fruits tropicals.
* Fruits.
* Fullatge.
Fulles.
* Fusió cel·lular.
* Fusió de membranes.
Fusió membranària.
* Fusta fòssil.
Fusta.

Gadiformes.
Galago (Gènere)
* Galliformes.
* Gallines domèstiques.
* Gallines ponedores
Gallines.
Galls dindi.
* Galls domèstics.
Galls.
* Gallus domesticus
* Gallus gallus
* Gallus gallus.
* Gambes de salmorra.
* Gàmetes femenins.
* Gàmetes masculins.
Gametogènesi.
* Gamma-urogastrona.
* Gammaglobulina.
Gammaglobulines.
Ganglis basals.
* Ganglis nerviosos.
* Gardenyes.
* Garotes.
Garrins.
Gaseles.
Gasteromicets.
* Gasteròpodes.
Gastrina.
Gastròpodes fòssils.
Gastròpodes.
Gat.
* Gats domèstics.
* Gats.
* Gavians.
Gavines.
* Gazella.
* Gemmació (Botànica)
* Gemmació (Zoologia)
Generació espontània.
* Gènere humà
Genètica animal.
Genètica bacteriana.
Genètica bioquímica.
* Genètica cel·lular.
Genètica de la conducta.
* Genètica de les plantes.
Genètica de poblacions humanes.
Genètica de poblacions.
* Genètica del comportament.
Genètica del desenvolupament.
Genètica evolutiva.
Genètica forense.
Genètica humana.
* Genètica i medi.
* Genètica mèdica veterinària.
Genètica microbiana.
Genètica molecular humana.
Genètica molecular vegetal.
Genètica molecular.
* Genètica nutricional.
Genètica quantitativa.
* Genètica química.
Genètica vegetal.
Genètica veterinària.
* Genètica viral.
Genètica vírica.
Genètica.
* Genitals.
Genoma humà
* Genoma mitocondrial.
* Genoma.
* Genomes mitocondrials.
Genomes.
* Genòmica nutricional.
Genòmica.
Genoteques.
* Genotoxicitat.
* Genotoxicologia.
* Gens del càncer.
Gens.
* Geografia animal.
Geomicrobiologia.
* Geoquímica biològica.
Geraniàcies.
* Gèrmens.
Germinació
* Germinació de llavors.
* Germinació de plantes.
* Germoplasma.
Gespa.
Gestió ambiental
* Gestió cinegètica.
* Gestió d'ecosistemes.
Gestió de la fauna.
* Gestió de la vida salvatge.
* Gestió del medi ambient.
Gestió dels ecosistemes.
* Gestió ecològica.
Gestió financera.
* Gestió mediambiental.
* Gestión de les poblacions d'animals
Giàrdia.
Gimnospermes.
Gingebre.
* Ginkgo biloba.
Ginkgo.
* Ginkgoàcies.
Ginseng.
Gira-sols.
Girafa.
* Giraffa camelopardalis
* Giraffa.
Giràfids fòssils.
Giràfids.
Gladiols.
* Gladiolus.
* Glàndula tim.
* Glàndula timus.
* Glàndula tiroide.
* Glàndules de Boerhaave.
* Glàndules seminals.
Glàndules sudorípares.
Glàndules suprarenals.
* Glaner.
* Glaners.
* Glia.
* Glícids.
* Glicobiologia.
Glicòmica.
Gliconeogènesi.
* Glicoproteïnes CD.
Glicoproteïnes.
* Gliòcit.
* Globulina g 7S.
* Glucahidrolasa.
Glúcids.
Glucocinasa.
* Glucòmica.
* Gluconeogènesi.
* Glucoprotèids.
* Glucoproteïnes.
Glutamina.
* Godells
* Godins
* Gorilla beringei beringei.
Goril·la de costa.
Goril·la de muntanya.
* Gorilla gorilla beringei.
* Gorilla gorilla gorilla.
* Gorilla gorilla ssp. beringei.
* Gorilla gorilla.
Goril·la.
* Goril·les.
Gos.
Gossos d'atura.
Gossos de caça.
Gossos de guarda.
* Gossos pastor.
* Gossos.
* Gra.
Gramínies.
* Granota gegant.
Granota goliat.
Granota peluda.
Granotes.
* Grans conreus.
* Grans simis.
* Grànul d'Altmann.
* Graptolithes.
* Graptolithina.
Graptòlits.
Gripaus.
Gruïformes.
Grups sanguinis.
* GTP.
Guanetidina.
Guatlles.
* Guerra bacteriològica.
Guerra biològica.
* Guilles.
Guineus.
Gutíferes.
* Gypaëtus barbatus.

* Habitacles d'animals.
* Habitacles dels animals salvatges.
Habitacles dels animals.
Hàbitat (Ecologia)
* Hàbitat de les plantes.
* Hàbitat dels animals.
* Habitatge d'animals.
* Habitatge dels animals domèstics.
* Habitatge dels animals salvatges.
Habitatge dels animals.
* Hàbits dels animals.
* Hàbits i conducta dels animals.
* Hàbits i costums dels animals.
* HACCP (Sistema de seguretat alimentària)
Haixix.
Halobacterium.
* Halòfils.
Hàmsters com a animals de companyia.
Hàmsters.
* Haptòfits.
Haptoglobines.
* Hazard Analysis anc Critical Control Point.
* HBd Ag.
* HBV (Virus)
* HDV.
* Helianthus annuus
Helicicultura.
* Helicobacter pylori.
* Helicobacteri del pílor.
Helicobacteri pilòric.
Helmints.
* Hematotalasia.
Hemípters.
Hemodinàmica.
Hemòlisi.
* Hemolisina.
Hemostàsia.
Heparina.
* Hepaticae.
* Hepaticopsidae.
* Hepàtiques (Plantes)
Hepàtiques.
* Hepatitis B (Virus)
* Hepatitis D (Virus)
* Hepatitis delta (Virus)
* Hepatitis E (Virus)
* Hepatocits.
* Herba de Sant Joan.
* Herba del vesc.
* Herba talpera.
* Herbaria
Herbaris.
* Herbariums
* Herbes medicinals.
* Herbes.
Herbicides.
Herbívors.
Herència (Biologia)
Herència citoplasmàtica.
* Herència en l'home.
Herència humana.
Herència i medi.
Herpesvirus.
Herpetologia.
* Herpetoviridae
* Hèrptils.
Heterocromatina.
* Heteròpters.
* Heteroterms.
* Hexàpodes.
* Hexocinasa.
Hibridació
* Hibridació de les plantes.
* Hibridació genètica.
Hibridació vegetal.
* Hibridització
* Hidrats de carboni.
* Hidrobiologia.
Hidrocortisona
* Hidròfits.
* Hidrolasa.
* Hidrolases peptídiques.
Hidrolases.
* Hidroximetil- glutaril CoA reductases.
* Hidroxitriptamina.
Hidrozous.
* Hifals
* Hifomicets
* Higiene alimentària.
Higiene ambiental.
* Higiene dels animals domèstics.
* Higiene dels animals salvatges.
Higiene veterinària.
Himenòpters.
Hipèric.
* Hipericàcies.
* Hipericum virginicum.
Hipervitaminosi
Hipotèrmia.
Hipòtesi de Gaia.
* Hipòtesi Gaia.
* Hirudinis.
* Hirundinidae.
* Hirundínids.
Histamina.
* Histogènesi.
* Histologia animal.
* Histologia del bestiar.
* Histologia dels animals domèstics.
* Histologia dels animals salvatges.
* Histologia humana.
* Histologia patològica.
* Histologia vegetal
* Histologia vegetal.
Histologia veterinària.
Histologia.
Histopatologia.
Histoquímica.
Història de l'alimentació
Història de la veterinària.
* Història natural.
* HIV (Virus)
Hivernació
HMG-CoA reductases.
* HMG-CoA.
* HMP (Bioquímica)
* HMS (Bioquímica)
Holocè
Home de Pequín.
* Home fòssil.
* Home i animals.
Home.
* Hominidae.
Homínids fòssils.
Homínids.
* Homo erectus pekinensis.
Homo erectus.
Homologia (Biologia)
* Homoptera.
Homòpters.
Homosexualitat en la cinematografia.
* Homosexualitat femenina.
Homosexualitat masculina.
Homosexualitat.
* Hormona antidiürètica.
* Hormona del creixement.
* Hormona pituïtària del creixement.
* Hormones adrenocorticals.
* Hormones del còrtex suprarenal
Hormones vegetals.
Hortènsies.
* Hostes i paràsits.
* HTLV-III (Virus)
* HTLV-III-LAV (Virus)
Húmer.
* Húmers.
* Humerus.
Humus.
* Hydrangeas.
* Hydroximetilglutaril coenzim A reductases.
* Hyoscarpus.
* Hyoscyamus.
* Hypericum perforatum.
* Hypericum.
* Hyperoartia.

Icnologia.
Ictiologia.
* Ictioplàncton.
Identificació
Identificació dels microoganismes.
* Identificació genètica.
* Identificació per l'ADN.
* IDS.
Iduronat-2-sulfatasa.
* Ig A.
* Ig E.
* Ig G.
* Ig M.
* Ig ND.
* IgA.
* IgE.
* IgG.
* IgM.
* IgND.
Iguanes com a animals de companyia
Iguanes.
* Iguanidae.
* Iguànids.
* Illes coral·lines.
* Illes de corall.
* Illes madrepòriques.
* Illots coral·lins.
Il·lustració biològica.
* Il·lustració científica d'animals.
* Il·lustració d'animals.
* Il·lustració en zoologia.
Il·lustració zoològica.
Immunitat cel·lular.
Immunitat de les plantes.
* Immunitat innata de les plantes.
Immunitat.
* Immunoactivadors
* Immunoadjuvants
Immunoassaig.
Immunocitoquímica.
Immunodeficiència.
* Immunoestimulants
Immunofarmacologia.
Immunogenètica.
Immunoglobulina A.
Immunoglobulina E.
Immunoglobulina G.
Immunoglobulina M.
* Immunoglobulines monoclonals.
Immunoglobulines.
* Immunohistologia.
Immunohistoquímica.
* Immunologia cel·lular.
Immunologia.
Immunopatologia.
* Immunopotenciadors.
Immunoquímica.
* Immunoreacció
* Immunotoxicitat.
Immunotoxicologia.
* Impennis.
* Implantació d'embrions.
Implantació de l'ou.
* Impregnació artificial.
* Indicador cua de llira.
Indicador de cua de llira.
* Indicadors (Biologia)
* Indicadors ambientals biològics.
Indicadors biològics.
* Indicadors ecològics.
* Indiots.
Inducció enzimàtica.
* Indústria agrària.
Indústria agrícola.
* Indústria agro-pecuària.
* Indústria agropecuària.
* Indústria de la llet.
Indústria lletera.
* Indústries agràries.
* Indústries agrícoles.
* Indústries agropecuàries.
Indústries biotecnològiques.
* Indústries netes.
* Indústries verdes.
* Infants no nascuts.
* Infants proveta.
* Infeccions en els peixos.
* Infeccions estafilocòcciques.
Infeccions per estafilococs.
* Infeccions per treponemes.
* Infeccions per virus en els animals.
* Infeccions per virus en les plantes.
* Infeccions per virus.
* Infeccions virals.
* Infeccions víriques.
* Influencia ambiental en l'home.
Influència de l'altitud.
Influència de l'home en la natura.
* Influència de l'home sobre el medi ambient.
* Influència de l'home sobre la terra.
* Influència de les altituds.
* Influència del clima en l'home.
Influència del medi ambient en l'home.
Influenzavirus.
* Informàtica biològica.
Infusoris.
Inhibidors de fosfodiesterases.
Inhibidors enzimàtics.
* Inhibidors metabòlics.
Innervació
Inocybe.
Insectes aquàtics.
* Insectes beneficiosos.
* Insectes com a portadors de malalties.
* Insectes d'aigua.
* Insectes dels boscos.
Insectes fitòfags.
Insectes forestals.
Insectes fòssils.
Insectes hematòfags.
* Insectes nocius per a l'agricultura.
* Insectes nocius.
Insectes paràsits
Insectes pol·linitzadors.
* Insectes portadors de malalties.
* Insectes sense ales.
* Insectes socials.
* Insectes útils i perjudicials.
Insectes útils.
Insectes vectors en les plantes.
Insectes vectors.
* Insectes xucladors de sang.
Insectes.
Insectívors (Mamífers)
* Insectívors.
* Inseminació artificial dels animals.
Inseminació artificial.
* Inseparables.
* Inspecció alimentària.
* Inspecció d'aliments.
Inspecció dels aliments.
* Instal·lacions de depuració d'aigües residuals.
* Instint animal.
Instint.
Integrines.
Intel·ligència animal.
* Intel·ligència dels animals.
Interacció cel·lular.
* Interaccions depredador-presa.
* Interaccions planta-microbi.
Interferó
* Interferons.
* Interfícies (Biologia)
Interfícies biològiques.
* Interfícies en biologia.
Interleucines.
* Intervenció genètica.
Intestí gros.
Intestí prim.
* Introducció d'animals exòtics.
Introducció d'animals.
* Invasió de plantes.
Invasions biològiques.
Invertebrats aquàtics.
Invertebrats d'aigua dolça.
Invertebrats fòssils.
Invertebrats marins.
Invertebrats.
Iode en l'organisme.
* Iode en la sang.
* Ionització dels aliments.
Iris (Ull)
Irradiació dels aliments.
* Irritabilitat de les plantes.
Irritabilitat.
Isards.
Isoenzims.
* Isopoda.
Isòpodes.
* Isoptera.
* Isòpters.
Isòtops estables en ecologia.
* Isòtops estables en la investigació ecològica.
Isòtops radioactius en biologia.
* Izards.

* Jaciments fòssils.
Jaciments paleontològics.
* Japanese medlar.
Jerarquia social en els animals.
* Jin-seng.
Joc en els animals.
* Juglans regia.
Juniperus.
Jusquiams.
* Jute (Fibra)
Jute.

* Kava (Planta)
* Kava-Kava.
Kava.
Klebsiella pneumoniae.
Krill.

Labiades.
* Labròcits.
* Lacertidae.
Lacèrtids.
* Lacertilia.
Lactació
Lactasa.
Lactobacils.
* Lactobacteris.
Lactosa.
Lagomorfs fòssils.
Lagomorfs.
* Lamel·libranquis fòssils.
* Lamiàcies.
Laminina.
Larves.
* Lateralitat cerebral.
* Lavandula.
* LBD.
Lecanorals.
* Lectina.
Lectines.
* Lectins.
Legionel·la.
* Leguminosae.
Leishmania infantum.
Leishmània.
Lèmurs.
* Leo pardus.
* Leo tigris.
* Lepidòpter tinèid.
* Lepidoptera.
Lepidòpters.
Lepidosaures.
Lepòrids.
Lesbianisme.
* Letxa.
* Letxola.
* Leucòcits polimorfonuclears.
* Leucòcits polinuclears.
* Leucopatia.
Libèl·lules.
* Líber.
* Liliaceae.
Liliàcies.
Limàntrids
* Limfòcits T.
* Limfòcits timodependents.
Limfòcits.
* Limitació de naixements.
* Límules.
* Limulus polyphemus
Linx ibèric.
* Linx pardina.
Lipases.
Lípids de la sang.
Lípids en la nutrició
* Lípids en la nutrició humana.
* Lípids en la sang.
* Lípids plasmàtics.
* Lípids sanguinis.
* Lípids sèrics.
Lípids.
* Lipoides.
Lipoproteïnes de baixa densitat.
* Lipoproteïnes de densitat baixa.
Lipoproteïnes de la sang.
* Lipoproteïnes plasmàtiques.
* Lipoproteïnes sanguínies.
* Lipoproteïnes sèriques.
Lipoproteïnes.
Liposomes.
* Líquens epifítics.
Líquens epífits.
Líquens.
* Líquid sinovial.
Lisina.
Lisosomes.
Lisozim.
Listeria.
Litràcies.
* Little Snowflake (Goril·la)
Llagostes (Crustacis)
Llagostes (Insectes)
Llamprees.
Llampuga.
* Llanceta.
Llangardaixos.
* Llangostes.
Llavors.
Llebres.
Lleguminoses.
Llegums (Aliment)
* Llegums com a aliment.
* Llegums secs com a aliment.
* Llegums verds com a aliment.
Lleis de Mendel.
Llengua (Anatomia)
Llenguados.
* Llenguatge animal.
* Llenguatge dels animals.
Lleó (Animal)
Lleons marins.
* Lleons.
Lleopard.
* Lleopards.
* Llet de mare.
* Llet humana.
Llet materna.
Llet maternitzada.
* Llets artificials.
* Llets humanitzades.
* Llets infantils.
* Llevat de cervesa.
Llevats (Botànica)
Llevats.
* Llicències ambientals.
Llicències d'emissió transferibles.
* Llicències per a contaminar.
* Lligament.
Lligaments.
Lligands (Bioquímica)
Llobarros.
* Llobina.
* Llocs actius (Bioquímica)
* Llop comú
* Llop de mar.
* Llop gris.
Llop.
* Llops.
* Lloros inseparables.
Lloros.
Lluç
Llúdries.
* Llúdrigues.
* Lluita contra plagues.
* Localització de funcions cerebrals.
Localitzacions cerebrals.
Locomoció
Locomoció animal.
Locomoció humana.
* Longicornis.
Lophiostomataceae.
* Lophophora (Cactus)
* Lophophora williamsii.
* Loridae.
* Lorisidae.
Lorísids.
* Lutrinae.
* Lycopersicon esculentum
* Lynx pardinus.
* Lyre-tailed Honeyguide.

* Macaca.
Macacos.
* Maçanera.
* Macrobiòtica.
Macròfags.
Macròfits.
* Macrouroidei.
Madreporaris
Madreporaris fòssils.
Magnesi en l'organisme.
Magnetisme animal.
* Magnolia grandiflora.
* Magnòlia.
Magnòlies.
Magranes.
* Mala herba.
* Malacologia.
Malacostracis.
Malaltia de l'Ebola.
* Malaltia de Montgomery.
* Malalties aviars
Malalties bacterianes grampositives.
* Malalties criptogàmiques.
* Malalties cutànies en els animals.
Malalties de la pell en els animals.
* Malalties de les aus.
Malalties dels animals.
* Malalties dels arbres.
Malalties dels ocells.
Malalties dels peixos.
* Malalties en els animals.
* Malalties epizoòtiques.
* Malalties fúngiques de les plantes.
* Malalties fúngiques en els animals.
Malalties i plagues dels arbres.
Malalties i plagues postcollita.
* Malalties infeccioses (Peixos)
Malalties infeccioses en els animals.
Malalties infeccioses en els peixos.
* Malalties parasitàries de les plantes.
* Malalties parasitàries en els animals.
* Malalties per estafilococs.
* Malalties per treponemes.
* Malalties per virus (Plantes)
* Malalties per virus en els animals
* Malalties per virus en els peixos.
* Malalties per virus en les plantes.
* Malalties per virus.
* Malalties transmissibles en els animals.
* Malalties veterinàries.
* Malalties víriques en el bestiar.
* Malalties víriques en els animals domèstics.
* Malalties víriques en els animals.
Malalties víriques en les plantes.
* Malalties víriques vegetals.
Malalties víriques.
Males herbes.
* Malformacions congènites en els animals.
* Malformacions cromosòmiques.
Malformacions del peu.
* Malformacions dels peus.
* Malformacions en els animals domèstics.
* Malformacions en els animals salvatges.
Malformacions en els animals.
Malòfags.
* Maltractament dels animals.
* Maluc.
* Malucs.
Mamífers aquàtics.
Mamífers fòssils.
* Mamífers insectívors.
Mamífers marins.
* Mamífers ungulats.
Mamífers.
Mandril.
* Mandrillus leucophaeus.
* Mandrillus sphinx.
* Mandrils.
Mangabei de collar.
Mangabei de galtes grises.
Mangabeis.
Manglars.
* Manipulació genètica.
* Manteniment a llarg termini de la productivitat forestal.
* Mapa de gens humans.
* Mapa del genoma humà
* Mapa genètic humà
* Mapa genètic.
* Mapatge cerebral.
Mapatge cromosòmic humà
Mapatge cromosòmic.
* Mapatge de cromosomes.
* Mapatge de genomes.
* Mapatge de gens.
Mapatge del cervell.
* Mapatge del genoma humà
* Mapatge genètic humà
* Mapatge genètic.
* Mapatge topogràfic del cervell.
* Mapes genètics.
* Maquei.
* Maquís (Primats)
* Marcadors biològics (Oncologia)
* Marcadors biològics.
Marcadors bioquímics.
* Marcadors de càncer.
* Marcadors de tumors.
Marcadors genètics.
* Marcadors oncològics.
Marcadors tumorals.
Marcatge d'animals.
Marea roja.
* Marea vermella.
* Marees vermelles.
Marietes.
Marihuana.
Marisc.
* Marmellons.
Marsupials.
* Martes (Zoologia)
Martes.
* Marts (Zoologia)
* Marxa a peu.
* Marxa humana.
* Marxa pedestre.
Mastí
Mastòcits.
* Matamosques.
* Matèria mèdica veterinària.
* Material genètic.
* Matèries fecals.
Matriu extracel·lular.
* Matriu intersticial.
* Matriu intracel·lular.
Mecànica animal.
* Mecànica del cos humà
Mecànica humana.
* Mecanismes de control cel·lular.
* Mecanismes de defensa (Zoologia)
* Mecanismes de defensa dels animals.
Mecanismes de defensa en els animals.
Mecanismes de defensa en les plantes.
* Mecanismes de regulació cel·lular.
* Mecanismes de reparació de l'àcid desoxiribonucleic.
Mecòpters.
* Medi ambient i agricultura.
* Medi ambient urbà
* Medi i herència.
* Medi natural.
Medicaments veterinaris.
* Medicina aviar.
* Medicina vegetal.
Megacariòcits.
Meiosi.
* Melaleuca alternifolia.
Melaleuca.
Melanina.
* Melanisme.
* Melanocarcinoma.
* Melanoma cutani.
* Melanoma maligne.
Melanoma.
* Melanomes.
Melanosi.
Melatonina.
* Melichneutes robustus.
* Melinae.
* Membrana iridocoroïdal.
Membrana mucosa.
Membranes (Biologia)
* Membranes biològiques de doble capa lipídica.
Membranes cel·lulars.
Membranes lipídiques
* Membranes lipídiques biomoleculars.
* Membranes plasmàtiques.
* Membres (Anatomia)
* Membres inferiors.
* Menescals.
Meninges.
Menjadores per a ocells.
Menjadores.
* Menjars per a escolars.
Menstruació
* Menta.
Mentes (Plantes)
* Mentha.
* Menús per a nens.
* Merluciidae.
* Mesòglia.
* Mesurament de la qualitat ambiental.
* Mesurament del crani.
* Metabolisme bacterià
Metabolisme basal.
Metabolisme cel·lular.
* Metabolisme de l'aigua de plantes.
Metabolisme de les plantes.
Metabolisme de proteïnes.
Metabolisme dels glúcids.
* Metabolisme dels hidrats de carboni.
Metabolisme dels lípids.
Metabolisme energètic.
Metabolisme microbià
Metabolisme mineral.
Metabolisme secundari.
* Metabolisme vegetal.
Metabolisme.
Metabòlits marins.
Metabòlits.
Metal·loproteïnases.
Metal·loproteïnes.
Metamorfosi en els amfibis.
Metamorfosi en els insectes.
Metazous.
* Metges veterinaris.
* Mètode cladístic.
* Mètode de punts crítics d'inspecció per a l'anàlisi de riscs.
Mètode Viraden.
* Mètodes histològics.
* miARNs.
Micobacteris.
* Micobacterium.
* Micologia animal.
Micologia veterinària.
Micologia.
* Micoplasmatals.
Micoplasmes.
Micorizes.
* Micorrizes.
* Micosi de les plantes.
Micosi vegetal.
Micotoxines.
Micro RNAs.
Microalgues.
* MicroARNs.
Microbiòlegs.
Microbiologia agrícola.
* Microbiologia alimentària.
* Microbiologia ambiental.
* Microbiologia animal.
Microbiologia aquàtica.
* Microbiologia bucodental.
* Microbiologia clínica.
Microbiologia d'aigua dolça.
* Microbiologia de l'aigua.
* Microbiologia de l'aire.
* Microbiologia del medi ambient
Microbiologia dels aliments.
Microbiologia dels sòls.
Microbiologia dental.
Microbiologia farmacèutica.
* Microbiologia geològica.
Microbiologia industrial.
Microbiologia marina.
Microbiologia mèdica.
Microbiologia molecular.
Microbiologia sanitària.
Microbiologia veterinària.
Microbiologia.
* Microbioma gastrointestinal.
* Microbioma humà
* Microbioma intestinal.
* Microbioma.
* Microbiota gastrointestinal.
Microbiota intestinal.
Microbiota.
* Microbis.
Microcirculació
* Micrococcus aureus.
* Micrococcus citreus
* Micrococcus lactis varians.
* Micrococcus pyogenes aureus.
* Micrococs de la meningitis.
Microencapsulació
* Microfauna.
* Microfiltres d'ADN d'alta densitat.
* Microfiltres d'ADN.
* Microfiltres d'alta densitat d'ADN.
* Microflora gastrointestinal.
* Microflora intestinal.
* Microflora.
Micròglia.
* Microgliòcit.
* Microhàbitat.
Micromanipulació
* Micromatrius d'ADN.
* Micromatrius de sondes moleculars.
* Micronutrients.
* Microorganismes dels sòls.
Microorganismes extremòfils.
Microorganismes fitopatògens.
Microorganismes halòfils.
Microorganismes patògens.
Microorganismes termòfils.
Microorganismes.
Micropaleontologia.
Micropropagació
* Micropropagació de plantes.
* Micropropagació vegetal.
* MicroRNAs.
Microscòpia de força atòmica.
Microsporidis.
* Microspòrids.
Microtúbuls.
Microxips d'ADN.
* Microxips de DNA.
* Mida corporal.
Mida del cos.
Migració cel·lular.
Migració d'animals.
Migració d'ocells.
Migració de plantes.
Mill.
* Millora animal.
Millora de les espècies.
* Millora de plantes.
* Millora genètica d'animals domèstics.
* Millora genètica.
* Millorament de conreus.
* Millorament de la raça.
* Millorament genètic d'animals.
* Millorament genètic de conreus.
* Millorament genètic de les plantes.
* Millorament genètic de plantes conreades.
Millorament selectiu d'animals.
* Millorament selectiu de les espècies.
Millorament selectiu de plantes.
* Millorament vegetal.
* Milpeus.
Mimetisme (Biologia)
Mimosàcies.
* Mineralització biològica.
* Minerals en l'alimentació humana.
Minerals en l'organisme.
Minerals en la nutrició humana.
* Minerals en les plantes.
* Miningococs.
Miocardi.
Miogènesi.
* Miogènia.
Miriàpodes.
* miRNAs.
Mirtàcies.
Missatgers secundaris (Bioquímica)
* Mitjans de defensa dels animals.
* Mitocondri.
* Mitocòndria.
Mitocondris.
Mitosi.
* Mixofites.
Mixomicets.
* Model de depredador-presa Volterra-Lotka.
Model de Lotka-Volterra.
* Model de presa-depredador Lotka-Volterra.
* Model de Volterra-Lotka.
* Modelització de formes (Biologia)
Models animals en la investigació
Models biològics.
* Modificació de l'ADN
* Modificació del genoma.
* Moixada.
* Moixarra.
* Moixina.
* Molar (Odontologia)
* Molars.
* Molècules biològiques.
* Molècules CD.
* Molge.
* Mol·luscos fòssils.
* Mol·luscos.
* Mol·luscs (Aliment)
* Mol·luscs comestibles.
Mol·luscs fòssils.
Mol·luscs.
Molses.
Mona aranya de mans negres.
* Mona verda.
* Mones udoladores.
* Mones verdes.
Mones.
Mongetes tendres.
Mongetes.
* Monilia albicans.
* Monitoratge ambiental.
* Monitoratge biològic.
* Monitoratge del medi ambient.
* Monitorització ambiental.
* Monoconreus.
Monocotiledònies.
Monofosfat d'adenosina cíclic.
Monotremes.
Moreres.
* Moresc.
Morfogènesi.
* Morfogènia.
Morfologia (Biologia)
Morfologia animal.
* Morfologia comparada.
* Morfologia de les plantes.
Morfologia vegetal.
* Morgologia (Botànica)
Mort (Biologia)
* Morts.
Mosques.
Mosquits.
Mostres biològiques.
Motilitat cel·lular.
* Motilitat digestiva.
Motilitat gastrointestinal.
* Motilitat intestinal.
* Mountain gorilla.
* Moviment cel·lular.
* Moviment de les plantes.
Moviments de les plantes.
* Moviments del cos humà
* Moviments dels animals.
* Moviments humans.
Mucines.
Mucopolisacàrids.
Mucoproteïnes.
* Mucosa.
* Mucoses.
* Multiplicació asexual.
Multiplicació de les plantes.
* Multiplicació vegetativa.
* Muramidasa.
* Muridae.
Múrids.
Musclos.
* Múscul esquelètic.
* Múscul estriat esquelètic.
Múscul estriat.
Múscul llis.
* Múscul no estriat.
* Músculs estriats.
* Músculs llisos.
Mussols.
* Mustela lutreola.
* Mustela vison.
Mutació (Biologia)
* Mutació biològica.
* Mutació de l'ADN.
* Mutacions (Biologia)
Mutagènesi química.
Mutagènesi.
Mutualisme (Biologia)
* Mycobacterium tuberculosis hominis.
Mycobacterium tuberculosis.
* Myxophyceae.
* Myzomya.

NAD (Coenzim)
* Nanobioingenieria.
* Nanobiologia.
* Nanobiotecnologia.
* Nap rodó
Naps.
Narcisos.
* Narcissus.
* Necessitats alimentàries.
* Necessitats nutricionals.
* Necròpsia.
* Negligència amb els animals.
Neissèria de la meningitis.
* Neissèria de Weichselbaum.
* Neissèria intracel·lular.
* Neisseria meningitidis.
* Nematòcers.
* Nematodes de les plantes.
Nematodes fitoparàsits.
* Nematodes paràsits de les plantes.
Nematodes.
Nemertins.
* Neovison vison.
* Nervi cranial X.
* Nervi cranial XII.
* Nervi cranial.
* Nervi espinal.
Nervi hipoglòs.
Nervi òptic.
* Nervi pneumogàstric.
Nervi vague.
* Nervi.
* Nervis cerebrals.
Nervis cranials.
Nervis espinals.
* Nervis raquidis.
Nervis.
* Nervus hypoglossus.
* Nervus vagus.
Nesprer.
Neuroanatomia.
Neurobiologia del desenvolupament.
Neurobiologia molecular.
Neurobiologia.
* Neurogènesi.
Neuròglia.
Neuroimmunologia.
* Neurologia animal.
* Neurologia del desenvolupament.
* Neurologia molecular.
Neurologia veterinària.
Neurones mirall.
* Neurones sensitives.
Neurones sensorials.
Neurones.
Neuròpters.
* Neurotoxina clostridial.
* Neurotoxina del botulisme.
Neurotransmissors.
Neutròfils.
* Nfumu-Ngui (Goril·la)
* Nidació
Nidificació
Nínxol ecològic.
* Nitrobacteriàcies.
Nitrogen en l'organisme.
* Nius d'animals.
Nius d'ocells.
* Nius.
* Noguer.
Noguera.
* Nombre cromosòmic de les plantes.
Nombre de cromosomes de les plantes.
* Nombres cromosòmics de les plantes.
* Noves tecnologies de la reproducció
* NSF Attachment Protein Receptor.
Nucleoproteïnes.
Nuclis cel·lulars.
Nuclis del rafe.
Nummulits.
Nutrició animal.
* Nutrició de les plantes.
* Nutrició del bestiar.
* Nutrició dels animals domèstics.
* Nutrició dels animals salvatges.
* Nutrició dels nens.
* Nutrició i esports.
* Nutrició infantil.
* Nutrició pediàtrica.
Nutrició vegetal.
Nutrigenòmica.

* Observació d'animals salvatges.
* Observació de la fauna.
Observació dels animals.
Observació dels ocells.
Obstetrícia veterinària.
* Ocell cua de llira.
* Ocell de cua de llira.
* Ocell indicador de mel.
Ocells aquàtics.
* Ocells com a animals de companyia.
Ocells de gàbia.
* Ocells de presa.
* Ocells domèstics.
* Ocells exòtics.
Ocells fòssils.
Ocells marins.
Ocells nocturns.
* Ocells rapinyaires.
Ocells tropicals.
* Ocimum basilicum.
* Ocimum bullatum.
* Ocimum.
Odonats.
* Odontoestomatologia veterinària.
Odontologia veterinària.
* OE.
* Ofidis.
Oftalmologia veterinària.
Oïda
* Olea communis.
* Olea europaea.
* Olea polymorpha.
* Olea.
* Oleaginoses.
Oleat d'estrona.
* Oleoïl-estrona.
Olfacte.
Oli d'oliva.
Oli de colza.
Oli de fetge de bacallà
Oli de llinosa.
Oli de palma.
* Oli de peix.
* Oligoelements en alimentació
Oligoelements en la nutrició
Oligoquets.
Olis de peix.
Olis essencials
Olis i greixos comestibles.
Olis vegetals.
* Olis volàtils.
* Oliva.
Olivera.
* Oliveres.
Olives.
* Olor dels aliments.
Olors dels aliments.
Olors.
Oncogens.
Oncologia veterinària.
Ontogènesi.
* Ontogènia.
* Oòcits.
Oogènesi.
Opilions.
* Opuntia ficus-indica.
Orada
* Orades.
Orangutan.
* Orangutans.
Òrbita (Anatomia)
* Òrbita.
* Òrbites (Anatomia)
* Orchidaceae.
* Ordre jeràrquic en els animals.
Orella.
* Orelles.
Orenetes.
* Organismes animals pluricel·lulars.
Organismes aquàtics.
* Organismes bentònics.
* Organismes demersals.
* Organismes ectoterms.
* Organismes exòtics.
* Organismes foranis.
* Organismes heteroterms.
* Organismes introduïts.
* Organismes microscòpics.
* Organismes modificats genèticament.
* Organismes no autòctons.
* Organismes no nadius.
* Organismes poiquiloterms.
Organismes transgènics.
Organogènesi.
* Organogènia.
* Òrgans de la reproducció
* Òrgans digestius.
* Òrgans genitals.
* Òrgans reproductors.
* Òrgans respiratoris.
* Organs sexuals masculins.
* Òrgans sexuals.
* Òrgans urinaris.
* Òrgans urogenitals.
Orientació animal.
* Orientació dels animals.
* Origen biogènic.
Origen de l'home.
Origen de la vida.
* Origen de les espècies.
* Oriol foll.
* Ornitodelfs.
Ornitòlegs.
Ornitologia.
* Orquidàcies.
Orquídies.
* Orthoptera.
Ortigues.
* Ortopèdia animal.
* Ortopèdia en els animals.
Ortopèdia veterinària.
Ortòpters.
* Oryza sativa.
Ós blanc.
Ós bru.
* Ós panda gegant.
* Ós polar.
* Os radial.
* Oscil·lacions climàtiques.
Osmoregulació
Osmosi.
* Ossades humanes (Arqueologia)
Ossos
Óssos (Mamífers)
* Ossos (Teixits)
Osteïctis.
* Osteoarqueologia humana.
* Osteogènesi.
* Osteologia.
Ostracodes fòssils.
Ostracodes.
Ostres.
* Otariinae.
Otòlits.
Ou (Biologia)
* Ou.
Ous de peix.
* Ovari.
Ovaris.
* Ovòcits.
* Ovogènesi.
* Òvul fecundat.
* Òvul.
Òvuls.
* Oxidació biològica.
Oxidació fisiològica.
Oxidoreductases.
Oxigen en l'organisme.
Oximetria.

* PAF-ACETHER.
Paladar.
Paleoantropologia.
Paleobiogeografia.
* Paleobiologia de l'evolució
Paleobiologia evolutiva.
Paleobiologia.
Paleobotànica.
Paleocè
Paleoecologia.
Paleogen.
* Paleoicnología.
Paleontòlegs.
* Paleontologia estratigràfica.
* Paleontologia humana.
* Paleontologia zoològica.
Paleontologia.
* Paleozoologia.
Palinologia.
* Palinurus elephas.
* Palinurus.
Palmera de dàtils.
* Palmeres.
Palmes.
* Pan (Mamífers)
* Pan paniscus.
* Pan troglodytes.
* Panax ginseng.
* Panax schinseng.
* Pancreozimina.
Panda gegant.
* Panís de l'Índia.
* Panís.
* Pantera negra.
* Pantera.
* Panteres (Panthera pardus)
Panteres.
* Panthera leo.
* Panthera pardus.
* Panthera tigris.
Papagais.
Papallones.
Paparres.
* Papilionàcees.
* Papio leucophaeus.
* Papio sphinx.
* Papions.
* Paragens.
Parasitisme.
* Parasitologia vegetal.
Parasitologia veterinària.
Parasitologia.
* Paràsits agrícoles.
* Paràsits animals.
Paràsits de les plantes.
* Paràsits i hostes.
* Paràsits intestinals.
Paràsits.
Parcs nacionals.
Parcs naturals.
Pardals.
Parets cel·lulars vegetals
Paròtides.
Partenogènesi.
* Partícules protèiques infeccioses.
* Partícules ribonucleoproteíniques.
* Passejades a peu.
Passeriformes.
* Past.
* Pasteurella X.
Pastor alemany (Gos)
Pastor belga (Gos)
* Pastors alemanys (Gossos)
* Pastors belgues (Gossos)
* Pasturament.
Pasturatge.
* Patobioquímica.
* Patògens.
* Patologia animal.
* Patologia dels arbres.
* Patologia forestal.
* Patologia postcollita.
Patologia veterinària.
* Patrimoni biològic.
* Patrimoni genètic.
* PCCAR
* PCR (Bioquímica)
* Pebre blanc.
* Pebre negre.
Pebre.
Pebrots.
* Peciloterms.
* Pecten maximus.
Pediatria veterinària.
* Pediculariácees
Peiot.
* Peix en conserva.
Peix zebra
* Peixos cartilaginosos.
* Peixos com a animals de companyia
* Peixos d'aigua dolça d'aquari.
Peixos d'aigua dolça.
* Peixos d'aigua salada.
Peixos d'aquari.
* Peixos de mar.
Peixos exòtics.
Peixos fòssils.
Peixos marins.
* Peixos ossis
Peixos plans.
* Peixos salmònids.
Peixos tropicals.
* Peixos zebra.
Peixos.
* Pèl.
Pelicaniformes.
Pell.
* Pel·lícules biològiques.
Pelvis.
Penicil·lina.
Pequinès (Gos)
* Pequinesos (Gossos)
* Percepció del color.
Percepció en els animals.
Perciformes.
Perdius.
* Perfum dels aliments.
* Peridínies.
Perífiton.
* Període Cambrià
* Períodes (Menstruació)
Periquitos.
Perissodàctils fòssils.
Perissodàctils.
* Peristèdids.
* Peristediontids.
Perles.
Permacultura.
* Permisos d'emissió
* Permisos transferibles d'emissió
Peroxidasa.
Peroxisomes.
* Persones i animals.
Pesta porcina africana.
* Pesta porcina clàssica.
Pesta porcina.
* Pesticides microbians
Petjada ecològica.
* Petromizòntids.
Petxina de pelegrí de l'Atlàntic.
Pezizals.
* PFNF.
* Phalacrocorax auritus
* Phocidae.
* Phoenicopteridae.
* Phoenicopteriformes.
* Phoenicopterus ruber.
* Phoenix dactylifera.
* Phoronida
* Phylloxera.
* Pi.
Piciformes.
Picnogònids.
* Pigmentació
Pigments (Biologia)
Pigments biliars.
Pigments vegetals.
Pingüins.
Pinnípedes.
Pins.
* Pinsà
Pinsans.
* Pinus.
* Piper methysticum.
* Pisces.
Piscicultura.
* Pita.
* Pithecanthropus erectus.
* Pithecanthropus pekinensis.
* Pithecanthropus sinensis.
Placenta.
* Plagues i malalties postcollita.
Plaguicides microbians.
Planària (Gènere)
* Planariidae.
* Plàncton vegetal.
Plàncton.
* Planes fanerògames.
* Planificació familiar.
* Planificación familiar natural.
* Planipennis.
Plantes alimentàries.
* Plantes al·lòctones.
Plantes al·lucinògenes.
* Plantes alpines.
* Plantes amb llavor.
* Plantes amenaçades.
Plantes aquàtiques.
Plantes bulboses.
Plantes carnívores.
* Plantes comestibles conreades.
Plantes comestibles.
* Plantes conreades amenaçades.
* Plantes conreades comestibles
* Plantes crasses.
* Plantes d'aigua dolça.
* Plantes d'alta muntanya.
* Plantes de tractament d'aigua.
Plantes de tractament d'aigües residuals.
Plantes del cautxú
Plantes del desert.
* Plantes depuradores.
* Plantes desèrtiques.
* Plantes en l'alimentació
* Plantes en perill.
Plantes en testos.
* Plantes en vies d'extinció
Plantes endèmiques.
Plantes enfiladisses.
* Plantes estrangeres.
Plantes exòtiques.
Plantes farratgeres.
Plantes fixadores de nitrogen.
Plantes fòssils.
* Plantes GMO.
Plantes hostes.
* Plantes i animals.
* Plantes i clima.
* Plantes inferiors.
* Plantes insectívores.
* Plantes invasives.
Plantes invasores.
Plantes llenyoses.
Plantes medicinals.
Plantes mel·líferes.
* Plantes modificades genèticament.
* Plantes naturalitzades.
* Plantes no autòctones.
* Plantes no vasculares.
Plantes oleaginoses.
Plantes ornamentals.
Plantes paràsites.
* Plantes psicodèliques.
* Plantes psiquedèliques.
* Plantes remeieres.
Plantes silvestres.
* Plantes subaquàtiques.
Plantes suculentes.
* Plantes superiors.
Plantes tintòries.
Plantes transgèniques.
Plantes tropicals.
Plantes útils.
* Plantes vasculares.
Plantes verinoses.
Plantes.
* Plasma germinador.
Plasma sanguini.
* Plasma.
Plasmidis.
* Plasmina inactiva.
Plasminogen.
* Plasmodi falcípar.
Plasmodium falciparum.
Plasmodium vivax
* Plasticitat (Fisiologia)
* Plàtans (Fruita)
Platihelmints.
Plecòpters.
* Pleuronectiformes.
Pliocè
* Plomatge.
Plomes
* Pluviïsilva.
* Pneumobacil.
Pneumococs.
* Poaceae.
* Població animal.
Poblacions animals
Pointer (Gos)
* Pointers (Gossos)
Poiquiloterms.
* Polímers biològics.
* Polímers d'origen natural.
* Polímers naturals.
Polímers vegetals.
Polimorfisme (Zoologia)
Polimorfisme genètic.
Poliplacòfors.
Poliquets.
* Polla bruna.
Pollastres.
Pol·len fòssil.
Pol·len.
Pol·linització
* Pol·linització de les plantes.
Pol·linització per insectes.
* Pol·lució
* Pol·lució atmosfèrica.
Pols (Fisiologia)
* Pols cardíac.
* Pomer.
Pomera.
Pomes.
* Ponedores.
* Pòngids.
* Pongo pygmaeus.
* Pongo.
* Porc domèstic.
* Porc senglar.
Porc.
* Porcells.
* Porcs domèstics.
* Porcs salvatges.
* Porcs senglars.
* Porcs.
* Porífers.
* Porques
* Posició erecta de l'home.
Posidònia oceànica.
Posidònia.
* Positura.
* Postura del cos.
Postura humana.
* Potabilització de l'aigua.
Potencials evocats (Electrofisiologia)
Praderies.
* Prats naturals.
Prats.
Prebiòtics
Predació (Biologia)
* Predeterminació del sexe.
Preferències alimentàries.
* Premi Ramon Margalef d'Ecologia i Ciències Ambientals.
Premi Ramon Margalef d'Ecologia.
* Premolar (Odontologia)
* Premolars.
* Preparats probiòtics.
Preselecció del sexe.
* Preservació d'aliments.
* Preservació d'espècimens animals.
* Preservació d'espècimens zoològics.
* Preservació de la biodiversitat.
* Preservació de la diversitat biològica.
* Preservació de la fauna.
* Preservació de teixits (Biologia)
* Preservació dels aliments.
* Preservació dels boscos.
* Preses i depredadors
Préssecs.
* Primatologia.
Primatòlogues.
* Primats antropomorfs.
* Primats catarins.
Primats fòssils.
* Primats inferiors.
* Primats superiors.
Primats.
Primnesiòfits.
Prions.
* Privació d'aliments.
Probiòtics.
Proboscidis.
Procariotes.
Procel·lariformes.
* Procreació
* Producció (Ecologia)
Producció animal.
* Producció biològica.
* Producció d'animals domèstics.
* Producció d'animals.
Producció de sons pels animals.
* Producció forestal integrada.
* Producció primària (Biologia)
* Productes alimentaris.
* Productes amb criteris ambientals.
* Productes biològics (Aliments)
Productes biològics.
* Productes cereals.
* Productes contaminants.
* Productes de la pesca.
* Productes derivats de la indústria pesquera.
* Productes dietètics.
Productes ecològics.
* Productes farmacèutics veterinaris.
Productes forestals no fustaners.
* Productes forestals no fusters.
* Productes marins naturals.
* Productes naturals (Aliments)
Productes naturals marins.
Productes naturals.
Productes pesquers.
* Productes verds.
* Productivitat (Ecologia)
Productivitat biològica.
Productivitat marina.
Productivitat primària (Biologia)
* Profibrinolisina.
Proliferació cel·lular.
* Propagació de plantes amb tècniques de cultiu in vitro
* Propietats fisiològiques de l'aigua.
* Propietats gustatives dels aliments.
* Propietats mecàniques del cos humà
* Propietats organolèptiques dels aliments.
* Proplasmina.
* Prosimiae.
Prosimis.
Prosobranquis.
* Proteases.
Protecció ambiental.
Protecció de la fauna.
Protecció de la flora.
Protecció de la natura.
* Protecció de les flors.
* Protecció de les plantes conreades.
* Protecció de les plantes i flors.
Protecció de les plantes.
* Protecció de les zones humides.
* Protecció del medi ambient.
* Protecció dels animals salvatges.
* Protecció dels animals.
* Protecció dels conreus.
* Protecció dels recursos naturals.
* Protecció mediambiental.
* Proteïna activadora dependent del calci.
* Proteïna reguladora dependent del calci.
Proteïna-tirosina-fosfatasa.
* Proteïnes ABC.
* Proteïnes angiogèniques.
* Proteïnes citoesquelètiques.
Proteïnes citosquelètiques.
Proteïnes de la sang.
Proteïnes de membrana.
* Proteïnes de membranes.
* Proteïnes de vesícula.
Proteïnes dels aliments.
* Proteïnes fixadores.
Proteïnes G.
* Proteïnes objectiu
* Proteïnes obtingudes per enginyeria genètica.
* Proteïnes plasmàtiques.
Proteïnes portadores.
* Proteïnes prions.
* Proteïnes PrP.
Proteïnes quinases.
Proteïnes ras.
Proteïnes recombinants.
* Proteïnes sèriques.
Proteïnes SNARE.
Proteïnes supressores de tumors.
* Proteïnes transportadores.
Proteïnes vegetals.
Proteïnes.
* Proteogènesi
Proteòmica.
* Protists eucariotes
Protists.
Protoplasma.
Protoplasts.
Protozoologia.
* Protozous ciliats.
Protozous patògens.
Protozous.
* Prova de l'ADN.
* Proves biològiques.
* Proves de toxicitat.
* Prunus amygdalus.
* Prunus communis.
* Prunus dulcis.
* Psetta maxima.
Pseudoescorpins.
Pseudomonadals.
* Pseudomònades.
Pseudomonas.
Psicobiologia del desenvolupament.
Psicobiologia.
* Psicogenètica.
Psicologia animal.
Pteridòfits.
* Pteridophyta.
Ptínids.
* Puces d'aigua.
Puces.
* Pugons.
* Pulsació del cor.
* Pulsacions cardíaques.
* Punica granatum.
* Punica malus.
* Purgues de mar.
* Purificació de l'aigua.
Purificació de proteïnes.
* Purines (Biologia)
* Purines (Zootècnia)
Purins.

QSAR (Bioquímica)
* QSPR (Bioquímica)
QSPR (Relacions estructura-propietat quantitatives)
* Qualitat alimentària.
Qualitat dels aliments.
* Quantitative Structure-Activity Relationships (Bioquímica)
* Quantitative Structure-Property Relationships
* Queixal.
Quelonis.
* Queratina.
* Quercus ilex.
* Quercus suber.
* Quercus.
Quetògnats.
Quilòpodes.
Química ambiental.
* Química biofísica.
* Química biològica.
* Química biomimètica.
* Química botànica.
* Química cel·lular.
Química de la fusta.
* Química de les plantes.
* Química del medi ambient.
* Química dels arbres.
* Química ecològica.
* Química fisiològica.
* Química histològica.
Química microbiològica.
* Química vegetal.
* Quimiosistemàtica.
Quimiotaxi.
Quimiotaxonomia.
Quina.
* Quiròpters.

Ràbia.
* Raboses.
Raça.
Races animals.
Races de gossos.
* Races humanes.
* Racions alimentàries.
Radi (Os)
Radiobiologia.
* Radioconservació dels aliments.
* Radioesterilització dels aliments.
* Radioisòtops en biologia.
Radiolaris fòssils.
Radiologia veterinària.
Rajades.
* Rana goliath
Ranunculàcies.
* Rapinyaires diürns.
Rapinyaires.
Rata talpera.
Ratapinyades.
Rates (Animals de laboratori)
* Rates com a animals de laboratori.
* Rates-pinyades.
Rates.
Ratolins (Animals de laboratori)
* Ratolins com a animals de laboratori.
* Ratolins genèticament modificats.
Ratolins transgènics.
Ratolins.
Reacció en cadena de la polimerasa.
* Reacció en cadena per la polimerasa.
* Reacció immunitària.
* Reacció immunològica.
* Reagines.
* Receptores d'acetilcolina.
* Receptors adrenèrgics beta.
* Receptors beta adrenèrgics.
* Receptors CD.
Receptors cel·lulars.
Receptors colinèrgics.
Receptors d'Fc.
* Receptors de la superfície cel·lular.
Receptors de neurotransmissors.
Receptors de serotonina.
* Receptors Fc.
Receptors nicotínics.
Receptors nuclears (Bioquímica)
* Receptors serotoninèrgics.
* Recombinació ADN.
Recombinació genètica.
Reconciliació en els animals.
* Reconeixement biomolecular.
Reconeixement molecular.
* Recursos de germoplasma.
* Recursos de l'oceà
* Recursos del mar.
Recursos genètics.
Recursos marins.
* Recursos marítims.
* Recursos nacionals.
Recursos naturals renovables.
Recursos naturals.
* Recursos oceànics.
* Recursos renovables.
* Recursos vitals.
* Reductases HMG-CoA.
Refracció ocular.
Regalèssia.
Regeneració (Biologia)
* Regeneració biològica.
* Regeneració d'òrgans.
* Regeneració de les neurones.
Regeneració del sistema nerviós.
* Regeneració neural.
* Regeneració neuronal.
* Règims alimentaris.
* Regió lumbar.
Regió lumbosacra.
* Regió pelviana.
* Regió sacrolumbar.
* Regla (Fisiologia)
* Regne animal.
* Regne vegetal.
* Regulació (Biologia)
Regulació cel·lular.
* Regulació de la pressió osmòtica.
* Regulació de la temperatura corporal.
* Regulació del calor animal.
Regulació del metabolisme.
Regulació genètica.
* Regulació metabòlica.
* Regulació natural de la natalitat.
* Regulació osmòtica.
* Regulació tèrmica (Biologia)
* Regulador del calci.
Reig bord.
* Reig foll.
* Reig vermell.
* Reintroducció d'animals en perill d'extinció
Reintroducció d'animals.
* Reintroducció de fauna.
* Relació estructura-activitat quantitativa.
* Relacions aigua-planta.
* Relacions animal-home.
* Relacions animal-infant.
Relacions animal-planta.
* Relacions cos humà-caràcter.
* Relacions depredador-presa.
Relacions estructura-activitat (Bioquímica)
* Relacions estructura-activitat quantitatives.
* Relacions estructura-propietat quantitatives.
Relacions home-animal.
* Relacions home-natura.
Relacions hoste-paràsit.
Relacions infant-animal.
Relacions insecte-planta.
* Relacions morfologia humana-caràcter.
* Relacions natura-home.
* Relacions paràsit-hoste.
Relacions planta-aigua.
Relacions planta-microbi.
* Relacions plantes-animals.
* Relacions sexuals dels animals.
* Relacions tròfiques.
* Relacions vegetals-animals.
Relíquies (Biologia)
* Rellotges biològics diaris.
* Remei floral de Bach.
Rèmol de petxines.
* Rèmol empetxinat.
Remugants.
* Renards.
Reologia (Biologia)
Reovirus.
* Reparació de l'àcid desoxiribonucleic.
Reparació de l'ADN.
Reperfusió (Fisiologia)
* Replicació de l'ADN.
* Repoblació d'espècies en perill.
* Repoblació de fauna.
Reproducció
* Reproducció animal.
* Reproducció artificial.
Reproducció asexual.
Reproducció assistida.
* Reproducció de l'home.
Reproducció de les plantes.
Reproducció humana.
* Reproducció sexual.
* Reproducció vegetal.
Rèptils com a animals de companyia.
Rèptils fòssils.
Rèptils.
Requeriments nutricionals.
* Rerio.
* Reserves ecològiques
* Reserves naturals
* Resistència a la sequera de les plantes.
Resistència al fred.
Resistència de les plantes a la sequera.
* Resistència de les plantes a malalties i plagues.
Respiració de les plantes.
* Respiració vegetal.
Resposta immunitària.
Ressenya genètica.
* Ressonància de plasmó superficial.
* Ressonància de plasmònica de superficie.
* Ressonància de plasmons de superficie.
Ressonància de plasmons superficials.
* Restes d'esquelets (Arqueologia)
Restes humanes (Arqueologia)
* Restes ossis (Arqueologia)
Reticle endoplasmàtic.
* Retinol.
Retrovirus.
* Reure.
* Reures.
Reutilització de l'aigua.
* Reutilització de les aigües residuals.
* Rh (Factor)
* Rhesus (Factor)
* Rhinanthaceae.
Ribonucleases.
* Ribonucleoproteïnes.
Ribosomes.
* Rinantàcees.
Rinocèfals.
Rinoceronts.
* Rinoceròtids.
* Riqueses naturals.
* Ritme cardíac.
Ritmes biològics en les plantes.
* Ritmes biològics.
Ritmes circadiaris.
Rizobiàcies.
RNA.
* RNases.
Rodòfits.
* Romanell.
Romaní
* Romaní (Planta)
* Romanill.
* Romer (Planta)
Ronyó
* Ronyons.
* Rosa.
* Rosaceae.
Rosàcies.
Rosegadors fòssils.
Rosegadors.
Roses.
* Rosmarinus officinalis.
Rotífers.
* Roure.
Roures.
* Rupicapra pyrenaica.
* Rupicapra rupicapra.
* Ruta de la pentosa-fosfat.
* Ruta del fosfogluconat.
* Ruta dels fosfats de pentosa.
* Ruta oxidativa dels fosfats de pentosa.

Saba.
* Sacàrids.
Sacaromicetàcies.
Saccharomyces cerevisiae.
Safaris.
* Safisme.
Safrà
Saimiris.
* Sala blanca.
* Salamandres.
Sales blanques.
* Sales estèrils.
* Sales netes.
* Salientia.
Saliva.
* Salmó
Salmonel·la.
Salmònids.
Salmoniformes.
Salmons.
* Saltamartins
* Salut ambiental.
* Salut dels animals domèstics.
* Salut dels animals salvatges.
Salut.
* Sambucus nigra.
* Sanejament de l'aigua.
Sangoneres.
* Sardina pilchardus.
Sardines.
Saüc.
* Saücs.
* Saures
* Schinseng.
* Schistosoma.
* Schizophyceae.
* Sciurus.
* Scleractinia.
* Scolopax rusticola.
* Scrophulariaceae.
Secreció
* Secreció biològica.
* Secreció de llet.
* Secreció fisològica.
* Secrecions de les glàndules salivals.
Secrecions.
Sediments contaminats.
* Sègol banyut.
Seguiment ambiental.
Seguiment biològic
* Seguiment de la qualitat ambiental.
Seitons.
* Selecció artificial d'animals.
* Selecció artificial de les plantes.
* Selecció artificial.
* Selecció d'aliments.
* Selecció del sexe.
Selecció natural.
Selves pluvials.
* Selves tropicals.
* Selves verges.
* Selves.
Senglar.
* Senglars.
* Sentit de l'equilibri.
* Sentit del color.
Sericicultura.
* Serinus canaria.
* Serinus canarius canarius.
* Seriola dumerili.
Serotonina.
Serps.
Serratia marcescens.
Sesamum.
Set.
* Setter (Gossos)
Setters.
Sexologia.
Sexualitat (Biologia)
* Sexualitat en els animals.
Sexualitat femenina.
Sexualitat masculina.
* Si accessori del nas.
* Si facial.
* Sida (Virus)
* Sifonàpters.
Sifonòfors.
* Silvicultura alternativa.
* Silvicultura integrada.
Silvicultura sostenible.
* Silvicultura viable.
Simbiosi.
Simetria (Biologia)
* Simia pygmaeus.
* Simia satyrus.
Simis.
* Simpàtic (Sistema nerviós)
* Sinanthropus pekinensis.
* Sinapsi mioneural.
* Sinapsi neuromuscular.
Sinapsi.
Singnàtids.
Sinòvia.
Sins paranasals.
* Síntesi (Biologia)
* Síntesi biomimètica.
* Síntesi de l'àcid desoxiribonucleic.
Síntesi de l'ADN.
Síntesi de pèptids.
* Síntesi de proteïnes.
* Síntesi peptídica.
Síntesi proteica.
* Sinus nasals.
* Sinus paranasals.
* Siphonophorae.
* Sipuncula.
* Sipunculida.
Sipuncúlids.
* Sipunculoidea.
Sirenis fòssils.
* Sistema ARICPC-HACCP.
* Sistema biliar.
* Sistema d'anàlisi de riscs i punts crítics.
* Sistema de Lotka-Volterra.
* Sistema digestiu.
* Sistema gastrointestinal.
* Sistema genitourinari.
Sistema immunològic.
Sistema límbic.
Sistema limfàtic.
Sistema nerviós autònom.
Sistema nerviós parasimpàtic.
Sistema nerviós simpàtic.
* Sistema nerviós vasomotor.
* Sistema nerviós vegetatiu.
* Sistema neurovegetatiu.
* Sistema respiratori.
* Sistema simpàtic.
* Sistema urogenital.
Sistema vascular de les plantes.
Sistema vasomotor.
* Sistema vegetatiu.
* Sistema visceral.
* Sistemàtica (Biologia)
* Sistemàtica filogenètica.
* Sistemes biològics artificials.
* Sistemes biològics secs.
Sistemes biològics.
Sistemes de control biològic.
* Sistemes de control per retroacció (Biologia)
* Sistemes ecològics.
* Sisymbrium thalianum.
* Snowflake (Goril·la)
* So animal.
Societats animals.
* Societats d'animals.
Societats d'insectes.
* Societats vegetals.
Sociobiologia.
* Socioecologia.
* Sociologia vegetal.
* Sodomia.
Solanàcies.
* Solanum dulcamara.
* Solanum lycopersicum
* Soluble N-ethylmaleimide-Sensitive-Factor Attachment Protein Receptor.
* Soluble NSF Attachment Protein Receptor.
* Somatologia.
Somatotropina.
* Sondes cromosòmiques.
Sondes d'ADN.
* Sondes gèniques.
* Sondes moleculars.
* Sons animals.
Sons de la natura.
Sons dels animals.
* Soricidae.
Sorícids.
* Sorolls dels animals.
Spaniels
* Sparus auratus.
* Spermatophyta.
* Spheniscidae.
* Staphylococcus aureus anaerobius.
* Staphylococcus aureus aureus.
Staphylococcus aureus.
* Staphylococcus citreus.
* Staphylococcus pyogenes aureus.
* Staphylococcus pyogenes citreus.
* Staphylococcus pyogenes.
Stevia rebaudiana.
* Stipa tenacissima.
* Streptococcus pneumoniae.
* Streptococcus.
* Streptopelia turtur.
* Stress.
* Sturnidae.
* Sturnus unicolor.
* Sturnus vulgaris.
* Substàncies biològiques.
* Substàncies contaminants.
* Substàncies farmacèutiques orgàniques.
* Substàncies naturals.
* Substàncies neurotransmissores.
* Substàncies químiques persistents.
* Substàncies reguladores del creixement.
* Succedanis de la llet materna.
Successió vegetal.
* Sucre de llet.
Sucre.
Sucres.
Sucs de fruita.
Sucs de vegetals.
* Suculentes.
* Superfícies (Biologia)
* Superfícies biològiques.
* Suplements dietètics.
* Suplements en la dieta.
* Suplements nutricionals.
Suplements nutritius.
* Suplements probiòtics.
Surera.
* Sureres.
Suro.
* Sus domestica
* Sus scrofa domestica
* Sus scrofa.
* Sus.

* T-SNARE.
Tafonomia.
Tala d'arbres.
* Tala de boscos.
* Tallada d'arbres.
* Talp de camp.
* Talpa europaea.
* Tamarins.
* Tanaidacea.
Tanaidacis.
Taràntules.
* Tardigrada.
Tardígrads.
* Target Membrane SNARE Proteins.
Taronges.
Taules de composició d'aliments.
Taurina.
Taurons.
Taxidèrmia.
* Taxometria.
Taxonomia (Biologia)
* Taxonomia animal.
Taxonomia botànica.
* Taxonomia cladística.
* Taxonomia de les plantes.
* Taxonomia filogenètica.
Taxonomia numèrica.
* Taxonomia quantitativa.
* Taxonomia química.
Taxonomia zoològica.
* Taxonomia.
* Taxus baccata.
* TCA.
* Te (Beguda)
Te.
* Tècnica bacteriològica.
* Tècnica histològica.
Tècnica microbiològica.
Tècniques bacteriològiques.
Tècniques citològiques.
* Tècniques de cultiu cel·lular.
* Tècniques de reproducció assistida.
Tècniques histològiques.
* Tecnologia alternativa.
* Tecnologia de la reproducció
* Tecnologia neta.
* Tecnologia reproductiva.
* Tecnologia verda.
* Tecnologies verdes.
Teixit adipós.
* Teixit conjuntiu.
Teixit connectiu.
Teixit nerviós.
* Teixit neural.
Teixit ossi.
* Teixits (Biologia)
Teixits (Histologia)
* Teixits animals.
* Teixits humans.
* Teixits orgànics.
* Teixits ossis
* Teixits vegetals conductors.
* Teixits vegetals.
* Teixons.
Teixos.
* Telemetria biològica.
* Telemetria en investigació biològica.
Teleostis.
Telòmer.
Tempeh.
* Temperatura animal.
* Temperatura corporal baixa.
Temperatura corporal.
* Temperatura del cos.
* Temperatura humana.
* Temps biològic.
Tendons.
* Teoría de control en biología.
* Terapèutica quirúrgica veterinària.
Terapèutica veterinària.
* Teràpia veterinària.
Tèrmits.
* Termòfils.
Termoregulació
Terranova (Gos)
* Terranoves (Gossos)
Terraris.
* Terres vegetals.
Territorialitat (Zoologia)
* Terrorisme biològic.
Testicle.
* Testicles.
Testosterona.
Tests de sensibilitat microbiològica.
Tests de toxicitat.
* Tetanolisina.
Textura dels aliments.
* Thalarctos maritimus.
* Thalassarctos maritimus.
Tigre (Animal)
* Tigres.
* Tigris regalis.
* Tigris striatus.
* Tim (Glàndula)
* Timòcits
Timus (Glàndula)
* Tinamiformes.
Tinamús
* Tinea biscutella.
* Tineola bisselliela.
* Tints vegetals.
Tiroide.
* Tirosinfosfatasa.
* Tití
Titís.
* Tocoferol.
Tòfones.
Toixons.
* Tolerància a la sequera de les plantes.
* Tomaques
Tomàquets.
* Tomàtecs
* Tomates
* Tomàtigues.
Tonyines.
* Topografia del cervell.
Toros.
Tòrtores.
Tortugues com a animals de companyia.
* Tortugues de mar.
Tortugues marines.
Tortugues.
Toxicologia ambiental.
Toxicologia bioquímica.
Toxicologia genètica.
* Toxicologia immunològica.
Toxicologia industrial.
* Toxicologia mediambiental.
Toxicologia pediàtrica.
Toxicologia.
Toxina botulínica.
* Toxina del botulisme.
* Toxina del clostridium tetani.
Toxina tetànica.
Toxines bacterianes.
* Toxines de les plantes
* Toxines vegetals.
Toxines.
Toxocara.
* Toxocariasi.
Toxocarosi.
Toxoplasma gondii.
Toxoplasma.
* Tractament de l'aigua.
* Tractament de les malalties del bestiar.
* Tractament de les malalties dels animals
* Tractament de les malalties dels animals domèstics.
Tracte biliar.
* Tracte gastroentèric.
Tracte gastrointestinal.
* Tracte urinari.
* Tracte uveal.
* Tracte vers els animals.
Transcripció genètica.
* Transducció de la informació cel·lular.
Transducció de senyal cel·lular.
Transferases.
Transferència d'embrions.
* Transferència gènica.
Transformació cel·lular.
* Transformació del limfòcit.
Transformació genètica.
Transformació limfocítica.
* Transgènics.
* Translocació (Botànica)
Translocació (Genètica)
Translocació en plantes.
* Translocacio.
* Transmissors de l'impuls nerviós.
* Transmissors sinàptics.
* Transplantació d'embrions.
* Transport biològic passiu.
Transport biològic.
* Transport de membrana.
* Transport fisiològic.
Transportadors ABC.
* Trastorns àcid-base.
Trematodes.
Trencalòs.
* Treponemiasi
Treponemosi
* Tria d'aliments.
* Tribadisme.
* Trichobatrachus robustus.
Tricòpters.
Trifosfat de guanosina.
* Trifosfatasa de guanosina.
Tríglids.
Trilobits.
Tripanosoma.
* Tripanosomes.
Triptòfan.
* Triticum aestivum.
* Triticum.
Tritons.
* Triturus.
* Troglodytes (Mamífers)
Tronc (Anatomia)
* Tronc cerebral.
Tronc de l'encèfal.
Tropisme.
Truges.
Truites (Peixos)
* Truncus encephalicus.
* Truncus.
Tub neural.
Tubercles.
Tuberculosi en els animals.
* Tubus neuralis.
Tumors en els animals.
* Tumors melanocítics.
* Túnica mucosa.
* Túnica vascular de l'ull.
* Tunica vasculosa bulbi.
* Tunicats.
* Turbellaria.
Turbel·laris.
* Turbots.

Ubiqüitina.
* Udoladors.
Ull.
* Ullal (Odontologia)
* Ulls.
Ultraestructura (Biologia)
* Ultraestructura cel·lular.
* Ultravirus.
Umbel·líferes.
* Ungulata.
Ungulats.
* Unió mioneural.
Unió neuromuscular.
* Unitats d'informació genètica.
* Uroantelona.
Urocordats.
* Urodela.
Urodels.
* Uroenterona.
* Urogastrona.
* Ursidae.
* Úrsids.
* Ursus arctos.
* Ursus maritimus.
* Ursus melanoleucus.
* Urtica.
* Ús bèl·lic de bacteris patògens.
* Ús bèl·lic de gèrmens.
* Ús d'eines en els animals.
Ús dels utensilis en els animals.
* Ús terapèutic de les vitamines.
Utensilis fabricats per animals.
Úvea.

* V-SNARE.
* Vaccí BCG.
* Vaccí de Calmette i Guérin.
* Vaccí del bacil de Calmette i Guérin.
* Vaccins antituberculosos.
Vacuna anticolèrica.
Vacuna antidiftèrica.
Vacuna antipneumocòccica.
* Vacuna antituberculosi.
Vacuna BCG.
* Vacuna contra el còlera.
* Vacuna contra la tuberculosi.
* Vacuna de Calmette-Guérin.
* Vacuna de Mycobacterium bovis.
* Vacuna del bacil Calmette-Guérin.
* Vacuna pneumocòccica.
* Vacunes antimicrobianes.
Vacunes antituberculoses.
Vacunes antivíriques.
* Vacunes BCG.
* Vacunes de la tuberculosis.
* Vacunes víriques.
Vacunes.
Vagina.
Vainilla.
* Valor calòric dels aliments.
* Valor energètic dels aliments.
* Vaques de llet.
* Vaques lleteres.
Vaques.
* Varà de Komodo.
* Varanus komodoensis.
Variació (Biologia)
* Variacions climàtiques.
* Varietats de plantes conreades.
Varietats de plantes.
* Varietats vegetals.
Vasopressina.
* Vectors de clonatge.
Vectors genètics.
Vegetació
* Vegetació aquàtica.
* Vegetació i clima.
* Vegetals.
* VEGF.
* Veneridae.
Venes.
Ventricles cardíacs.
* Ventricles del cor.
Verins animals.
* Verres.
Vertebrats fòssils.
Vertebrats.
Vesc.
* Vesicle SNARE Proteins.
Vesícules seminals.
Vespes.
* Vesquercí
* Vestigis humans (Arqueologia)
* Vestigis ossis (Arqueologia)
Veterinària d'urgència.
Veterinaris.
* Vetiver bourbon.
Vetiver.
* Vetiveria zizanioides.
* Vetiveria zizanoides.
* Vetyver.
* VHA (Virus)
* Via de Dickens-Horecker.
* Via del fosfogluconat.
Vida (Biologia)
Vida artificial.
Vida en altres planetes.
* Vida en els deserts.
* Vida extraterrestre.
* Vida oceànica.
* Vida sexual dels animals.
* Vieires.
* Vies biliars.
* Vies respiratòries.
* Vies urinàries.
* Vigilància biològica.
* Vigilància ecològica.
* Vigilància medioambiental.
VIH (Virus)
* VIRADEN (Mètode)
* Virologia alimentària.
* Virologia de l'aire.
* Virologia dels aliments.
Virologia mèdica.
Virologia molecular.
Virologia veterinària.
Virologia.
Virosi (Peixos)
* Virosis (Plantes)
* Virosis en els animals
* Virosis vegetals.
* Virosis.
Virulència (Microbiologia)
* Virulència microbiana.
Virus ADN.
* Virus adsorption enumeration (Mètode)
* Virus cancerígens.
* Virus d'Ebola.
* Virus D.
Virus de l'hepatitis A.
Virus de l'hepatitis B.
Virus de l'hepatitis C.
* Virus de l'hepatitis D.
Virus de l'hepatitis delta.
Virus de l'hepatitis E.
* Virus de l'hepatitis infecciosa.
* Virus de la grip.
* Virus de la immunodeficiència humana.
* Virus de la sida.
* Virus de les glàndules salivals.
* Virus delta.
* Virus DNA.
* Virus en el bestiar.
* Virus en els animals domèstics.
* Virus gripal.
Virus oncogènics.
* Virus RNA.
* Virus VHC.
Virus.
* Visc.
Vísceres.
* Viscum album.
Visió cromàtica.
* Visió del color.
* Visió dels colors.
* Visó americà
* Visó europeu.
Visons.
Vitalisme.
Vitamina A.
* Vitamina antixeroftàlmica.
Vitamina C.
Vitamina D.
Vitamina E.
* Vitamina K.
* Vitamina P.
* Vitamines antihemorràgiques.
* Vitamines de la coagulació
Vitamines en la nutrició humana.
Vitamines hidrosolubles.
Vitamines K.
Vitamines liposolubles.
* Vitamines P.
Vitaminoteràpia.
Vivers (Piscicultura)
Vivisecció
* Vocalització animal.
Vol animal.
* Vol dels animals.
Volèmia.
* Volum sanguini.

* Western lowland gorilla.

* Xarxa tròfica.
* Xarxes neurals (Neurobiologia)
Xarxes neuronals (Neurobiologia)
* Xarxes tròfiques.
Xenobiòtics.
Xilema.
* Ximpanzés nans.
* Ximpanzés pigmeus.
Ximpanzés.
* Xips d'ADN.
Xirimoier.
* Xufa.
* Xufes.
Xufla.
* Xufles.

Yersinia enterocolítica.
Yersinia.
Yeti.

* Zea mays.
Zebres.
* Zigot.
Zinc en l'organisme.
Zingiberàcies.
* Zingiver officinale.
* Zones naturals protegides.
* Zones naturals.
* Zones protegides.
Zones verdes.
* Zoocenosi.
Zoogeografia.
* Zooides.
Zoòlegs.
Zoologia econòmica.
* Zoologia marina.
* Zoologia sistemàtica.
Zooplàncton d'aigua dolça.
Zooplàncton marí
Zooplàncton.
* Zoosemiòtica.
* Zoosociologia.
Zootècnia.
* Zoovirosi.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.