Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Biologia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

5294 termes, 2216 descriptors, 3078 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 3-hydroxi-3-metilglutaril coenzim A reductases
* 4-glucano-glucanohidrolasa β-1
* 4-glucano-glucanohidrolasa beta-1
* 5-alfa-dihidrotestosterona
* 5-HT (Neurotransmisor)

* ABA
* ABC (Proteïnes)
Abella de la mel
* Abella europea comuna
* Aberracions cromosòmiques
Absorció
* Absorció (Fisicoquímica)
Absorció de gasos
Absorció de l'aigua en les plantes
Absorció de la llum
* Abstinència alimentària
Acantocèfals
* Acàrids
Acarologia
Àcars
Acels
Acetilcolinesterasa
* Àcid 2-amino-3-mercaptopropiònic
* Àcid 2-aminoglutaràmic
Àcid abscísic
* Àcid adenílic
* Àcid adenosina-monofosfòric
Àcid araquídic
Àcid araquidònic
* Àcid ascòrbic
* Àcid desoxiribonucleic
* Àcid desoxiribonucleic recombinant
* Àcid eicosanoic
* Âcid fòlic reductasa
Àcid glutàmic
Àcid hialurònic
* Àcid icosanic
Àcid mevalònic
* Àcid octadecenoic
Àcid oleic
* Àcid ribonucleic
Àcid úric
* Àcids aminats
Àcids biliars
Àcids grassos en la nutrició
Àcids grassos saturats
Àcids orgànics
* Acipenser sturio
* Acipenseridae
* Acipensèrids
Aclimatació
Aclimatació (Plantes)
* Aclimatació vegetal
Acònit
* Aconitum
Acritarcs
Actinomicetals
* Actinomicets
* Actinomycetes
Actinopterigis
* Activació cel·lular
* Activació del limfòcit
* Activació limfocitària
* Activació metabòlica
Activador del plasminogen
* Activador del plasminogen cel·lular
* Activador del plasminogen urinari
* Activadors de la resposta immunitària
* Activadors del plasminogen
* Activadors plasminogènics
* Activadors plasminògens
* Activitat enzimàtica
* Aculeata
* Acústica auditiva
* Acústica fisiològica
Adaptació (Biologia)
Adaptació (Fisiologia)
* Adaptació al fred
Adaptació animal
* Adaptació biològica
Adaptació de les plantes
* Adaptació dels animals
* Adaptació vegetal
* Adelomicets
* Adenosina 5p-fosfat
* Adenosina monofosfat
Adenovirus
* ADH (Hormona)
Adherència bacteriana
* Adhesió bacteriana
* Adiüretina
Adjuvants immunològics
ADN
ADN fòssil
ADN mitocondrial
* ADN mòbil
ADN recombinant
Adrenoceptors beta
* Adsorció de gasos
* Adulteració d'aliments
* Adulteració i inspecció d'aliments
Aerobiologia
Afídids
* Àfids
Aflatoxines
* Aflatoxines B
* Aflatoxines D
* Aflatoxines G
* Aflatoxines M
* Aflatoxines Q
* Aflatoxines R
Aflorament (Oceanografia)
* AFM
Agapornis
Agaricals
* Agave americana
Agaves
* Agent delta
* Agents contaminants
* AgHD
* Aglaner
* Aglaners
* Agnatha
Àgnats
Agregació plaquetària
Agressivitat en els animals
* Agricultura permanent
* Agroecologia
* Agroecosistema
* Agroindústria
* Agroindústries
Agrosilvicultura
* Agrupacions vegetals
Àguila imperial ibèrica
Àguiles
Aigua
* Aigua contaminada
* Aigua corporal
Aigua en l'organisme
Aigua requerida per les plantes
* Aigua salabrosa
Aigua salada
* Aigües carbonatades
* Aigües medicinals
Aigües minerals
* Aigües naturals
* Aigües salades
* Ailuropoda melanoleuca
* Aladrocs
* Alaudidae
Albinisme
* Albins
* Albúmina
Albúmines
Alcaravia
* Alces alces
* Alces alces alces
Aldosterona
* Alexina
Alfa 1-antitripsina
Alfàbrega
Algues
* Algues blaves
* Algues brunes
* Algues cromofites
Algues d'aigua dolça
Algues fòssils
Algues marines
Algues tòxiques
* Algues verdes
* Algues verinoses
* Algues vermelles
* Âlics roigs
* Àligues
Alimentació
* Alimentació dels atletes
Alimentació dels escolars
Alimentació dels esportistes
* Alimentació dels nens
Alimentació dels nodrissons
* Alimentació equilibrada
* Alimentació escolar
* Alimentació humana
* Alimentació i salut
Alimentació infantil
* Alimentació macrobiòtica
* Alimentació pediàtrica
* Alimentació sana
Aliments
* Aliments biològics
* Aliments contaminats
* Aliments d'origen vegetal
Aliments dietètics
* Aliments ecològics
* Aliments genèticament modificats
Aliments infantils
* Aliments integrals
* Aliments irradiats
* Aliments macrobiòtics
* Aliments modificats genèticament
Aliments naturals
* Aliments orgànics
* Aliments per a escolars
* Aliments per a infants
* Aliments purs
* Aliments saludables
Aliments transgènics
* Aliments vegetals
All
Al·lelomorfisme
Al·lelopatia
* Alliaceae
Allium
* Allium sativum
Al·lometria
* Al·losteria
* Allotjament dels animals
* Alls
* Àloe
Àloes
Aloses
* Alouatta
Alteració d'aliments
* Alteració dels aliments
* Altimira
* Aluata
Aluates
Alzina
* Alzina surera
* Alzines
* Alzines sureres
* Amanita muscaria
Amaril·lidàcies
* Amaryllidaceae
Amebes
Ametller
* Ametllers
Ametlles
* Ametropia
Amfibis
Amfiox
Amfípodes
Amines biogèniques
Amines en l'organisme
Aminoàcids
Aminoàcids essencials
* Aminoàcids indispensables
Aminooxidasa
Aminopeptidases
Ammonits
* Ammonoidea
* Amomum cardamomum
* AMP
* AMP cíclic
* Ampelografia
* Anabolisme
* Anacanthini
* Anacantins
* Anàlisi bioquímica
* Anàlisi cladística
Anàlisi d'aminoàcids
* Anàlisi de la fusta
* Anàlisi de la supervivència (Biometria)
Anàlisi de pèptids
Anàlisi de perills i punts de control crític
Anàlisi de proteïnes
* Anàlisi de riscs i control de punts crítics
Anàlisi de supervivència (Biometria)
* Anàlisi dels aliments
Anàlisi enzimàtica
* Anàlisi genètic de la conducta
* Anàlisi organolèptica dels aliments
* Anàlisi sensorial
* Anàlisi sensorial dels aliments
Anàpsids
* Anatomia animal comparada
* Anatomia botànica
Anatomia comparada
* Anatomia de les plantes
* Anatomia del bestiar
* Anatomia del sistema nerviós
* Anatomia dels animals domèstics
* Anatomia humana comparada
* Anatomia microscòpica
* Anatomia pràctica
Anatomia vegetal
Anatomia veterinària
* Andropogon muricatus
* Androstanolona
Ànecs
Anèl·lids
Anestèsia en veterinària
* Anestèsia veterinària
* Anestèsics en veterinària
Angiospermes
* Angiotensina
Angiotensines
Angostura
* Anguila comú
* Anguila europea
Anguiles
* Anguilla anguilla
* Anguíl·lules
Anhidrobiosi
Animals
* Animals (Introducció)
* Animals agressius
* Animals amenaçats
* Animals antediluvians
* Animals aquàtics
* Animals captius
* Animals carnívors
* Animals casolans
* Animals d'aigua dolça
* Animals de ciutat
Animals de companyia
* Animals de granja
Animals de laboratori
* Animals de les illes
Animals de les zones humides
* Animals de pagès
* Animals de sang freda
Animals del desert
Animals del zoo
* Animals dels jardins
* Animals dels jardins zoològics
* Animals dels parcs zoològics
* Animals dels sòls
Animals domèstics
* Animals ectoterms
* Animals en captivitat
Animals en el folklore
* Animals en perill
Animals en perill d'extinció
* Animals en vies d'extinció
Animals exòtics
* Animals extingits
Animals extints
Animals fòssils
* Animals herbívors
* Animals heteroterms
Animals i civilització
* Animals i home
* Animals i plantes
* Animals imaginaris
* Animals insulars
Animals invasors
* Animals joves
* Animals marins
* Animals multicel·lulars
Animals nocturns
Animals perillosos
* Animals pluricel·lulars
* Animals prehistòrics
* Animals rars
Animals salvatges
* Animals salvatges captius
Animals salvatges en captivitat
Animals transgènics
* Animals ungulats
* Animals urbans
Animals verinosos
* Annelida
* Annona cherimola
* Annona cherimolia
* Annonàcia
Annonàcies
* Anòfels
* Anomalies congènites en els animals
* Anomalies congènites en els animals domèstics
* Anomalies congènites en els animals salvatges
Anomalies cromosòmiques
* Anomalies del peu
Anopheles
Anseriformes
Ant
* Antagonisme bacterià
* Antagonistes de la fosfodiesterasa
Antagonistes del calci
* Antagonistes enzimàtics
* Antelona
* Antibiogrames
Antibiosi
* Anticossos
Anticossos monoclonals
Anticossos policlonals
* Antienzims
* Antifosfodiesterases
* Antigen associat a l'hepatitis B
* Antigen AuSH
Antigen Austràlia
* Antigen CD
Antigen CD5
* Antigen de diferenciació del leucòcit humà
* Antigen de l'hepatitis B
* Antigen delta
* Antigen SH
* Antigen T1
Antígens
Antígens bacterians
Antígens CD
Antígens de diferenciació
* Antígens de diferenciació leucocitària
* Antígens leucocitaris
Antígens tumorals
Antioxidants
* Antirrhinum maius
* Antirrhinum majus
Antitoxines
Antozous
* Antropobiologia
* Antropoclimatologia
* Antropologia biològica
Antropologia dental
Antropologia física
* Antropologia humana
* Antropologia molecular
Antropologia prehistòrica
* Anura
Anurs
Anxoves
Aorta
Aparell de Golgi
Aparell digestiu
Aparell genital
Aparell genital femení
Aparell genital masculí
Aparell genitourinari
* Aparell limfàtic
* Aparell reproductor
* Aparell reproductor masculí
Aparell respiratori
Aparell urinari
* Aparell urogenital
Àpids
* Apis mellifera
* Apis mellifica
* Aplicacions industrials de la biotecnologia
Apodiformes
Apoproteïnes
Apoptosi
* APPCC (Sistema de seguretat alimentària)
* Apreciació sensorial dels aliments
* Aprenentatge animal
Aprenentatge en els animals
* Aprofitament de boscos
* Aprofitament de les aigües residuals
* Apterigògens
Apterigots
Aquaris
* Aquàriums
Aqüicultura
Aqüicultura marina
* Aquila adalberti
Arabidopsis
Arabidopsis thaliana
Àrabis
* Arabis thaliana
Aràcies
Aràcnids
Aràcnids fòssils
* Aralia ginseng
Araneids
Aranges
Aranyes
* Arbre del té d'Austràlia
Arbres
Arbres en l'art
Arbres fòssils
Arbres fruiters
* Arbres històrics
* Arbres miniatura
Arbres monumentals
* Arbres nans en testos
Arbres per a fusta
* Arbres singulars
Arbustos
* Arbusts
Arcosaures
* ARCPC (Sistema de seguretat alimentària)
* Arecàcies
* Àrees naturals
* Àrees naturals protegides
* Àrees protegides
* ARICPC (Sistema de seguretat alimentària)
* ARN
Arna de la roba
Àrnica
* Aroma dels aliments
* Aromes
Arqueobotànica
* Arqueologia de la mort
* Arqueotanatologia
Arrels (Botànica)
Arròs
Art topiària
* Artemia salina
Artèmies
* Artèmies de les salines
Artemísia
* Artèria ilíaca
Artèries ilíaques
* Arthropoda
* Arthropopitecus troglodytes
Articulació coxofemoral
* Articulació de l'anca
* Articulació del colze
* Articulació del maluc
Artiodàctils
* Artiodactyla
Artròpodes
Artròpodes fòssils
* ARV (Virus)
* Arvicola terrestris
* Aschelminthia
Ascidiacis
Ascomicets
Ases
* Asimetria funcional cerebral
* Aspectes ambientals dels focs
* Aspectes ambientals dels incendis
* Aspectes econòmics del mar
* Aspectes fisiològics de l'exercici físic
* Aspectes fisiològics del son
* Aspectes genètics de la nutrició
* Aspectes genètics de les malalties dels animals
Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
* Aspergillus parasitus
* Assaigs biològics
* Assaigs de toxicitat
* Asseitons
* Assimilació (Biologia)
* Assimilació (Botànica)
Assimilació de les plantes
* Assimilació vegetal
* Associacions animals
Associacions vegetals
* Astacidae
* Asteràcies
* Asteroïdeus
* Astrobiologia
Astròcits
* Astylosternus robustus
* Ateles geoffroyi
* Atols
* Atzavares
* Au indicadora de mel
* Audició (Fisiologia)
* Aurada
* Auradella
* Aurococcus aureus
* Aus
* Autodefensa en els animals
* Autodefensa en les plantes
* Autoprotecció en els animals
* Autoprotecció en les plantes
Autòpsia
Avaluació sensorial
Avaluació sensorial dels aliments
Axons

Babuïns
Bacallà
* Bacil de Friedländer
* Bacil de Koch
* Bacil de la tuberculosis
* Bacil·lariofícies
* Bacillus marcescens
* Bacillus prodigiosus
Bacillus thuringiensis
Bacils
* Bacils (Bacteris)
* Bacones
* Bacteria enterocolítica
* Bactèries làctiques
Bacteriòfags
Bacteriologia
Bacteriologia agrícola
* Bacteriologia alimentària
* Bacteriologia de l'aigua
* Bacteriologia de l'aire
* Bacteriologia dels aliments
* Bacteriologia dels sòls
* Bacteriologia dental
* Bacteriologia marina
Bacteriologia mèdica
* Bacteriologia molecular
Bacteriologia veterinària
Bacteris
* Bacteris anaeròbics
Bacteris anaerobis
* Bacteris de l'àcid làctic
* Bacteris de la tuberculosi
Bacteris fotosintetitzadors
* Bacteris fototròfics
Bacteris gramnegatius
Bacteris nitrificants
Bacteris patògens
* Bacterium tuberculosis
Baculovirus
* Balanç (Fisiologia)
Balenes
Bambú
* Bambús
* Banana
Bananes
* Bancs de corall
Bardisses
* Base craniana
Base del crani
Basidiomicets
* Batec cardíac
Batecs cardíacs
* Batecs del cor
* Batracis
* BCG
Beagle (Gos)
* Beagles
Becades
Benestar dels animals
Bentos
* Berenars per a escolars
Bestiar
Bestiar lleter
* Bestiar porcí
* Beta vulgaris cicla
* Beta-Urogastrona
* Bicapa lipídica
* Bicapes fosfolipídiques
Bicapes lipídiques
Bifidobacteris
* Bifidobacterium
* Bifidus
* Bignònia
* Bignoniacea
Bignoniàcies
* Bilharzia
* Bioactivació (Metabolisme)
* Bioamines
Bioassaigs
* Bioaustronàutica
* Biocatalitzadors
Biocenosis
* Biocibernètica
* Bioclimatologia botànica
* Bioclimatologia fitològica
* Bioclimatologia humana
* Bioclimatologia mèdica
* Bioclimatologia vegetal
* Biocontrol de plagues
* Biocorrosió
Biodegradació
* Biodegradació (Metabolisme)
* Biodeterioració
Biodisponibilitat
Biodiversitat
* Bioeconomía
Bioelectrònica
Bioenergètica
* Bioenergia
Bioenginyeria
* Bioestadística
Bioestratigrafia
Bioètica
* Biofeedback
Biofilms
* Biofísica de control
* Biofísica molecular
* Bioflavonoides
* Biogènesi
* Biogeocenosi
* Biogeoecologia
Biogeoquímica
* Bioindicadors
* Bioindústries
Bioinformàtica
* Biointerfícies
Biòlegs
Biologia
* Biologia aeroespacial
* Biología animal
Biologia aquàtica
* Biologia cel·lular
Biologia computacional
Biologia d'aigua dolça
Biologia de la conservació
* Biologia de la conservació de recursos
* Biologia de les plantes
Biologia de poblacions
Biologia de sistemes
* Biologia del comportament
Biologia del desenvolupament
* Biologia del sistema nerviós
* Biologia dels deserts
Biologia dels sòls
Biologia desèrtica
Biologia econòmica
Biologia espacial
Biologia experimental
Biologia humana
* Biologia i ètica
Biologia marina
Biologia molecular
* Biologia molecular de les plantes
Biologia molecular vegetal
* Biologia quàntica
* Biologia sistemàtica
* Biologia tradicional
* Biologia vegetal
Biòlogues
* Biomarcadors
* Biomassa dels boscos
Biomassa forestal
Biomatemàtica
Biomecànica
* Biomecànica humana
Biometria
* Biometria (Identificació)
Biomimètica
Biomineralització
Biomolècules
* Biomonitoratge
* Bionomia
Biopolímers
* Biopolímers vegetals
* Bioproductes
* Bioproductivitat
Bioquímica
Bioquímica analítica
Bioquímica clínica
Bioquímica clínica veterinària
* Bioquímica de les malalties
* Bioquímica de les plantes
Bioquímica física
* Bioquímica mèdica
* Bioquímica molecular
* Bioquímica patològica
Bioquímica quàntica
* Bioquímica vegetal
* Bioquímica veterinària
* Bioquímica veterinària clínica
Bioquímics
Bioreactors
Bioremediació
* Bioremediació vegetal
* Bioremeiació
* Bioreologia
* Bioreparació
* Bioretroalimentació
Bioritmes
Biosensors
Biosíntesi
* Biosíntesi de proteïnes
* Biosistemàtica
* Biosistemes
* Biosuperfícies
* Biotaxonomia
Biotecnologia
Biotecnologia agrícola
* Biotecnologia agroalimentària
Biotecnologia alimentària
* Biotecnologia ambiental
Biotecnologia animal
* Biotecnologia de les plantes
* Biotecnologia del medi ambient
* Biotecnologia dels conreus
Biotecnologia marina
Biotecnologia microbiana
Biotecnologia vegetal
Biotelemetria
Bioterrorisme
* Biotipologia
Biotips
Biotransformació (Metabolisme)
* Bioxips d'ADN
* Bisó
* Bisó americà
* Bisó europeu
* Bison
Bisons
Bivalves fòssils
* Blanqueig de coralls
Blat
* Blat comú
* Blat de l'Índia
Blat de moro
* Blat xeixa
Bledes
* BLMs (Membranes)
Bobtail
* Bobtails
Bolets
Bolets al·lucinògens
Bolets comestibles
* Bolets màgics
* Bolets psiquedèlics
* Bolets sagrats
Bolets verinosos
* Bon-sai
Bonobos
Bonsai
* Bonzai
Borrèlia
* Boscos equatorials
* Boscos pluvials
* Boscos tropicals
Botànica
* Botànica agrícola
* Botànica aquàtica
Botànica econòmica
Botànica forense
* Botànica forestal
* Botànica i clima
Botànica mèdica
* Botànica química
* Botànica sistemàtica
Botànics
* Botox (Marca registrada)
* Botulina
* Bovidae
Bòvids
Bòxer
* Bòxers
* Braconidae
Bracònids
* Branchiostoma lanceolatum
Branquiòpodes
Braquiòpodes
Braquiòpodes fòssils
* Braquiürs
* Brassica
* Brassica asperifolia
* Brassica campestris
* Brassica napus
* Brassicàcies
* Brauneria
* Braus
* Briates
Briòfits
Briologia
* Briòpsids
Briozous
Briozous fòssils
* Bromeliaceae
Bromeliàcies
Brugueroles
* Bulbs
* Burros

* Caatinga
Caatingues
* Cabell
Cabells
* Cabra montés dels Pirineus
* Cabra montesa dels Pirineus
Cabra pirinenca
* Cabra salvatge pirinenca
Cabres
* Cactàcies
Cactus
Cadàvers
* Cadàvers animals
* Cadàvers humans
* Cadena alimentària (Ecologia)
Cadenes alimentàries (Ecologia)
* Cadenes de reacció de la polimerasa
* Cadenes tròfiques (Ecologia)
* Caducitat dels aliments
* Caducitat dels medicaments
* Caducitat dels productes farmacològics
Cafè (Planta)
* Caiguda de fulles
Caixes niu per a ocells
* CAL
Calci en l'organisme
* Calci modulador
Calmodulina
Calor animal
* Calories
* Calories alimentàries
Calories dels aliments
* Calostre
Cama
Camaleons
* Camaleòntids
Camamilla
Cambrià (Període)
* Cames
Caminades
* Campylobacter pylori
* Canal
Canals de clorur
Canals de potassi
Canals iònics
* Canals potàssics
Canaris (Ocells)
Candida albicans
Cànem
* Cànem indi
Caniches
* Canina (Odontologia)
* Canis lupus
Cànnabis
* Cannabis gigantea
* Cannabis indica
* Cannabis sativa
* Cannabis sativa indica
* Cant d'ocells
* Cant dels ocells
Cants dels ocells
* Canvi climàtic
* Canvi climàtic global
* Canvi global mediambiental
* Canvi mediambiental a escala global
Canvi mediambiental global
Canvis climàtics
* Canvis mediambientals globals
* Canya americana
* Capacitat cranial
Caparàcies
* Capra ibex
* Capra pyrenaica
* Capsa niu per a ocells
* Càpsules suprarenals
* Captura i emmagatzematge de CO2
Captura i emmagatzematge de diòxid de carboni
* Carabidae
Caràbids
Caradriformes
* Caragols (Zoologia)
* Carbohidrats
Cardamom
* Cardamomum officinale
Cardiologia veterinària
Cargols (Zoologia)
* Cargols fòssils
* Cariocinesi
Cariofil·làcies
Cariotips
Carnitina palmitoïl-transferasa 1
* Carnitina palmitoïl-transferasa I
* Carnitina palmitoïltransferasa 1
* Carnitina palmitoïltransferasa I
Carnívors
Carnívors fòssils
* Carofícies
Caròfits
Caròfits fòssils
* Cartografia botànica
* Cartografia cerebral
* Cartografia de gens
* Cartografia de la botànica
Cartografia de la vegetació
* Cartografia vegetal
* Carum carvi
Carxofes
* Cases niu per a ocells
Cassola de les Moluques
Castanyers
* Castòrids
Castors
* Catabolisme
* Catarins
* Catarrhini
Catarrins
Catopidae
* Caudata
* Caus
* Caus d'animals
Cavalls
* Cavicornis
Càvids
* Cavitat pelviana
* CCK-PZ
* CDP-Colina
Cèbids
* CEDC
Cefalocordats
Cefalòpodes
Cefalòpodes fòssils
Celacantiformes
* Celenterats
* Cèl·lula de la macròglia
Cel·lulasa
Cèl·lules acústiques
Cèl·lules animals
* Cèl·lules auditives
* Cèl·lules ciliades
* Cèl·lules de Corti
Cèl·lules de Sertoli
Cèl·lules dendrítiques
* Cèl·lules encebades
Cèl·lules eucariotes
* Cèl·lules gegants de la medul·la òssia
Cèl·lules hepàtiques
Cèl·lules i teixits vegetals
Cèl·lules immunocompetents
Cèl·lules mare
Cèl·lules mare embrionàries
* Cèl·lules nervioses
Cèl·lules T
* Cèl·lules timodependents
* Cèl·lules vegetals
* Cent cames
* Cent peus
* Centaurea
Centàurees
* Centrals depuradores d'aigua
Centres actius (Bioquímica)
* Centres cerebrals
* Centres de combinació (Bioquímica)
* Centres de fixació (Bioquímica)
* Centres detectors (Bioquímica)
* Centres receptors (Bioquímica)
* Cep (Botànica)
* Cephalochordata
* Cephalopoda
Cerambícids
Ceratina
* Cercocebus
* Cercocebus albigena
* Cercocebus atys
* Cercocebus atys ssp. lunulatus
* Cercocebus torquatus
* Cercophitecus
Cercopitec verd
Cercopitècids
Cercopitecs
* Cercopitecs verds
* Cercopithecidae
* Cercopithecus aethiops
* Cercopithecus pygerythrus
* Cercopithecus tantalus
Cereals
Cereals (Aliment)
* Cereals com a aliment
* Cèrvia
* Cervidae
Cèrvids
* Cerviola
* Cestoda
Cestodes
* Cestoidea
Cetacis
* Chaetognatha
* Chamaeleonidae
* Charophyta
* Chilopodes
* Chlorocebus aethiops
* Chondrichthyes
* Chordata
* Chromophyceae
* Chrysophyta
Cianobacteris
* Cianofícies
* Cianòfits
* Cibernètica biològica
Cicàdids
* Cicer arietinum
* Cicle biològic
* Cicle cardíac
Cicle cel·lular
* Cicle de la cèl·lula
Cicle de la pentosa-fosfat
* Cicle de les pentoses
Cicle del carboni (Biogeoquímica)
Cicle del nitrogen
Cicle menstrual
* Cicle mitòtic
* Cicle nuclear (Citologia)
* Cicle sexual de les dones
* Cicle uterí
* Cicles (Biologia)
* Cicles biològics
* Cicles climàtics
* Cicles d'activitat diària
Cicles de nutrients
* Cicles nutritius
* Cicles vitals
Cicles vitals (Biologia)
* Ciclo de Dickens-Horecker
* Ciclòstoms (Vertebrats)
* Cicònids
Ciconiformes
Cicuta
* Ciència de l'alimentació
* Ciència dels aliments
* Ciència ecològica
* Ciències biològiques
* Ciències de la naturalesa
Ciències de la vida
Ciències del mar
* Ciències marines
Ciències naturals
Cigonyes
Cigró
* Cigró (Fruit)
* Cigró (Llavor)
* Cigroner
* Cigronera
* Cigrons
Ciliats
Cinesina
* Cinètica d'enzims
Cinètica enzimàtica
* Circuit nerviós
* Circuit neural
Circuit neuronal
* Cirurgia animal
* Cirurgia d'animals
Cirurgia veterinària
Círvia
* Cirviola
Cisteïna
* Citicolina
* Citidina difosfat colina
Citidina difosfat de colina
Citocrom P-450
* Citodiferenciació
* Citofluorometria de fluxe
* Citofotometria de fluxe
Citogenètica
Citogenètica humana
Citologia
* Citologia animal
* Citologia veterinària
Citomegalovirus
Citometria d'imatge
Citometria de fluxe
Citoplasma
Citoquímica
Citoquines
* Citotúbuls
* Citrus decumana
* Citrus grandis
* Citrus maxima
* Ciuró (Llavor)
* Ciuronera
* Civilització i animals
* CK (Enzim)
* Cladisme
Cladística
Cladòcers
* Cladogrames
* Cladoniaceae
Cladoniàcies
Cladònies
* Classificació (Biologia)
* Classificació de les plantes
* Classificació dels animals
* Classificació dels organismes vius
Clavells
Clavíceps
* Clima i botànica
* Clima i flora
* Clima i plantes
* Clima i vegetació
* Climatologia botànica
* Climatologia fitològica
* Climatologia vegetal
Cloïsses
* Clonació
* Clonació molecular
Clonatge
* Clonatge d'ADN
* Clonatge de gens
* Clonatge de molècules
Clonatge humà
Clonatge molecular
* Clorofícies
Cloròfits
* Cloroplàstids
Cloroplasts
* Closques de mol·luscos
Clostridi
* Clostridium
* Clusiàcies
* Cluster de diferenciació
* CMV
* Cnidaria
Cnidaris
* Coagulació de la sang
Coagulació sanguínia
* Cobais
Còccids
* Coccinellidae
* Coccinèl·lids
* Cocker
* Cockers
Codi genètic
* Coelenterata
* Coelenterates
Coenzims
* Coffea
* Coffea arabica
Cogombres
Colecistocinina
* Colecistocinina-pancreozimina
* colecistocininapancreozimina
Coleòpters
* Còlera porcina
Coliformes
* Colinoesterasa I
* Coll de l'úter
Coll uterí
Col·lagen
* Col·lecció d'espècimens animals
* Col·lecció d'espècimens zoològics
Col·lèmbols
Collie
* Collies
* Colobres
Còlobs
* Colobus
Coloms
Coloms missatgers
Colònies animals
Color de les plantes
Color dels animals
* Coloració animal
* Coloració de les plantes
Columbiformes
Columbofília
Colza
Colze
* Colzes
* Comerç d'emissions de gasos efecte hivernacle
* Comerç de crèdits d'emissions
* Comerç de drets d'emissió
* Comerç de la llet
* Compensació (Fisiologia)
Complements (Immunitat)
* Complements alimentaris
* Complements alimentaris vius
* Complements dietètics
* Complex de Golgi
* Complexes biomimètics
* Comportament agressiu en els animals
* Comportament animal
* Comportament instintiu
* Comportament lúdic en els animals
* Comportament parental en els animals
* Comportament sexual dels animals
* Comportament social dels animals
Comportament social en els animals
* Comportament territorial dels animals
Composició corporal
* Composició d'aliments (Taules)
* Composició del cos humà
Composició dels sòls
* Composició química del cos humà
Compostes
Compostos bioactius
* Compostos bioactius de les plantes
Compostos bioactius vegetals
* Compostos biològicament actius
* Compostos fisiològicament actius
* Compostos orgànics en l'aigua
Comunicació amb els animals
Comunicació animal
* Comunicació animal-home
* Comunicació cel·lular
* Comunicació entre els animals
* Comunicació home-animal
Comunitats animals
* Comunitats biològiques
* Comunitats biòtiques
* Comunitats de plantes
* Comunitats ecològiques
* Comunitats vegetals
* Conca de l'ull
Concepció
Condiments
Condrictis
* Condriosomes
* Conducta agressiva en els animals
* Conducta animal
* Conducta dels animals
* Conducta innata
* Conducta instintiva
* Conducta lúdica en els animals
* Conducta maternal en els animals
Conducta parental en els animals
* Conducta sexual de les dones
Conducta sexual dels animals
* Conducta sexual dels homes
* Conducta social dels animals
* Conducta social en els animals
Conductes biliars
Conformació de proteïnes
Coníferes
Conillets (Planta)
Conills
* Conills d'Índies
Conills porquins
Conjuntiva
* Connexina
Connexines
Conodonts
* Conquiliologia
Conquilles
* Conraua goliath
* Conreu de la cotonera
* Conreu de la seda
* Conreu del cotó
Conreu del cotoner
Conreus extensius
* Conreus industrials
* Conreus transgènics
* Conservació ambiental
Conservació d'aliments
* Conservació d'animals
* Conservació d'espècimens animals
Conservació d'espècimens zoològics
Conservació de l'aigua
* Conservació de la biodiversitat
Conservació de la diversitat biològica
* Conservació de la fauna
* Conservació de la flora
* Conservació de la natura
* Conservació de la vegetació
Conservació de les zones humides
* Conservació de recursos biològics
* Conservació de recursos genètics
Conservació de recursos marins
Conservació de teixits (Biologia)
* Conservació de zones humides
* Conservació del medi ambient
* Conservació del patrimoni biològic
* Conservació dels aliments
* Conservació dels animals
Conservació dels boscos
Conservació dels recursos naturals
* Conservació forestal
* Conservació per ionització dels aliments
* Conservació per irradiació dels aliments
Conserves de peix
* Construcció de nius
Contaminació
Contaminació acústica
* Contaminació alimentària
* Contaminació ambiental
Contaminació atmosfèrica
* Contaminació d'aigües
* Contaminació d'aliments
Contaminació de l'aigua
* Contaminació de l'aire
* Contaminació de l'aire en llocs tancats
Contaminació de l'ambient interior
Contaminació del mar
Contaminació dels aliments
* Contaminació dels corrents d'aigua
* Contaminació dels cursos d'aigua
* Contaminació dels espais interiors
* Contaminació dels rius
* Contaminació dels sediments
Contaminació dels sòls
* Contaminació industrial
* Contaminació orgànica de l'aigua
* Contaminació química
Contaminació radioactiva
Contaminants
* Contaminants ambientals
Contaminants orgànics de l'aigua
Contaminants persistents
* Contaminants químics
* Contingut calòric dels aliments
* Contingut energètic dels aliments
Contracció muscular
* Control ambiental
* Control biofísic
Control biològic
Control biològic de plagues
* Control d'aliments
Control de la natalitat
Control de plagues
* Control de qualitat de la indústria agroalimentària
* Control de qualitat de la indústria alimentària
Control de qualitat dels aliments
* Control de qualitat dels productes agroalimentaris
* Control del medi ambient
* Control del metabolisme
* Control integral de malalties
* Control integrat
Control integrat de plagues
* Control mediambiental
* Control metabòlic
Control natural de la natalitat
* Control per retroacció (Biologia)
* Control químic de plagues
Copèpodes
* Copito de nieve (Goril·la)
Coraciformes
Coralls
Coralls fòssils
Corb marí de doble cresta
Cordats
Cordó espermàtic
* Corredors (Ecologia)
Corredors biològics
* Corredors ecològics
* Corrosió biològica
* Còrtex estriat
Còrtex visual
* Corticoides
Corticosteroides
* Cortisol
* Corvidae
Còrvids
* Cosmètics d'herbes
* Cosmètics d'origen vegetal
* Cosmètics vegetals
* Cosmobiologia
* Costums animals
* Costums dels animals
* Cotilèdon placentari
* Coturnix coturnix
Coure en l'organisme
* Coxa
* CPT-I
* CPT1
Crancs
Crancs de riu
Craniologia
Craniometria
Cràssula
* Creació de models (Biologia)
Creacionisme
* Creacionisme científic
Creatina
Creatina quinasa
Creixement
Creixement (Plantes)
Creixement bacterià
* Creixement de les plantes
* Creixement del fetus
Creixement dels ossos
* Creixement embrionari
Creixement fetal
* Creixement intrauterí
Creixement microbià
* Creixement ossi
* Creixement vegetal
* Cria d'animals
* Cria d'animals domèstics
* Cria de cargols
* Cria de conills
* Cria de cucs de seda
* Cries
Cries d'animals
Criobiologia
Criptògames
* Criptògames vasculars
Crisòfits
* Crits dels animals
Cromatina
Cromòfits
Cromogranines
* Cromosoma 15
Cromosoma 15 humà
Cromosomes
Cromosomes humans
Cromosomes sexuals
Cronobiologia
* Cruciferae
Crucíferes
* Crueltat vers els animals
Crustacis
* Crustacis (Aliment)
* Crustacis comestibles
Crustacis fòssils
* Cryptophyceae
Cryptosporidium
Cucs
Cucs de terra
* Cucs intestinals
* Cucs paràsits
* Cucumis sativa
* Cuina (Condiments)
* Cuina amb condiments
* Cuina baixa en greixos
* Cuina macrobiòtica
* Cuina per a infants
* Culicidae
* Culícids
Cultiu cel·lular
* Cultiu de cèl·lules
Cultiu de cèl·lules i teixits vegetals
Cultiu de teixits
* Cultiu de teixits in vitro
* Cultiu in vitro de plantes
Cultius (Biologia)
Cultius bacteriològics
* Cultius cel·lulars
Cultius cel·lulars humans
* Cultius i medis de cultiu de cèl·lules
* Cultura i herència
Cuniculicultura
* Cunicultura
* Cura de les cries
Curculiònids
Cúrcuma
* Cutis
* Cyanophyceae
* Cyanophyta
Cymbopogon

* Dacsa
* Danio
* Danio rerio
* Darwinisme
* Dasonomia
Data de caducitat
Dàtils
* Datura stramonium
* Daurada
Decàpodes (Crustacis)
* Defensa en els animals
* Defenses de les plantes
* Defenses immunitàries i estrès
* Deficiència immunitària
Defoliació
* Deformitats en els animals
* Deformitats en els animals domèstics
* Deformitats en els animals salvatges
Degradació ambiental
* Degradació biològica
* Degradació d'aliments
* Degradació del medi ambient
* Degradació ecològica
* Degustació (Enologia)
* Degustació dels aliments
Dejuni (Dieta)
Delfínids
Delphinium
* Dendrologia
Dent canina
Dent molar
Dent premolar
* Dents canines
Dents fòssils
* Dents premolars
* Depredació (Biologia)
* Depredadors i preses
Depuració de l'aigua
* Depuradores
* Depuradores d'aigua
* Derma
Dermàpters
Dermatòfits
Dermatologia veterinària
* Dermis
* Desaparició d'espècies (Biologia)
Desboscament
* Descomposició (Biologia)
Descontaminació
* Descontaminació biològica
* Descontaminació de gasos
* Descontaminació de l'aigua
* Descontaminació de productes químics
* Desdejuni escolar
* Desè parell cranial
* Desembosc
* Desenvolupament
* Desenvolupament (Biologia)
* Desenvolupament d'animals domèstics
* Desenvolupament de formes (Biologia)
* Desenvolupament de l'infant
* Desenvolupament de les fibres musculars
Desenvolupament de les plantes
* Desenvolupament de plantes cultivades
* Desenvolupament de plantes salvatges
* Desenvolupament del sistema nerviós
* Desenvolupament dels músculs
* Desenvolupament dels ossos
* Desenvolupament fetal
Desenvolupament infantil
* Desenvolupament muscular
* Desenvolupament neurològic
Desequilibri àcid-base
* Desequilibris àcid-base
* Desforestació
Deshidratació d'aliments
Deshidrogenases
* Desinfecció de l'aigua
Desinfecció de sòls
* Desmineralització d'aigua salada
* Desmineralització de les aigües
* Desmòcits
* Despulles mortals
* Dessalatge d'aigua salada
* Dessalinització d'aigua salada
Dessalinització de l'aigua
* Dessecació d'aliments
* Destrucció del medi ambient
* Deterioració d'aliments
Determinació de l'edat (Zoologia)
* Determinació de l'edat en els animals
Determinació del sexe
* Determinació genètica del sexe
Deuteromicets
* Deuteromycota
* Dexovirus
* DHFR
* DHT
* Diagnòstic enzimàtic
Diagnòstic microbiològic
* Dianthus caryophylus
* Diatomàcies
Diatomees
* Dicentrarchus labrax
Dicotiledònies
* Dicotyledoneae
Dictiòpters
* Dictyoptera
Didàctica de les ciències naturals
Dides
Dieta
Dieta macrobiòtica
Dieta sense greix
* Dietètica esportiva
* Diferència de sexes
* Diferència entre sexes
Diferenciació cel·lular
* Diferenciació de les cèl·lules
* Diferenciació hemisfèrica cerebral
* Diferenciació muscular
* Diferenciació neurològica
Diferenciació sexual
Diferències entre sexes
* Diferències sexuals
* Diformisme sexual humà
* Difunts
Digital purpúria
* Digitalis purpurea
Dihidrofolat reductasa
Dihidrotestosterona
Dimorfisme sexual en els animals
Dimorfisme sexual en les plantes
* Dinàmica d'enzims
Dinàmica de la vegetació
* Dinàmica de poblacions animals
* Dinàmica depredador-presa
* Dinàmica enzimàtica
* Dinars escolars
* Dinofícies
* Dinòfits
Dinoflagel·lades
Dinoflagel·lades fòssils
* Dinoflagellata
* Dinoflagel·lats
* Dinomonadines
Dinosaures
Diplòpodes
* Diptera
Dípters
* Discriminació dels colors
* Dispersió (Botànica)
* Dispersió de llavors
* Dispersió de plantes
Dispersió dels animals
* Disponibilitat biològica
* Disponibilitat fisiològica
Dissecció
Dissecció humana
Dissecció veterinària
* Disseminació (Botànica)
Disseminació de llavors
Disseminació de plantes
* Distribució dels animals
* Distribució geogràfica dels animals
Dits
* Dits de la mà
Dits del peu
* Diversitat biològica
* Diversitat d'ecosistemes
* Diversitat d'espècies
* Diversitat genètica
Divisió cel·lular
* Divisió de cèl·lules
* DNA
* DNA recombinant
Dòberman
* Dòbermans
* Dobles capes lipídiques
Dofins
* Domadura
* Domatge
Domesticació
Dominància cerebral
* Dominància hemisfèrica cerebral
* Dominància jeràrquica en els animals
* Dones primatòlogues
* Doradeta
* Dormina
* Dotzè parell cranial
Dracs
Dragó de Komodo
* Drets d'emissió transferibles
Dril
Drosòfila
Drosòfila melanogaster
Drosòfila subobscura
* Drosophila
* Drosophila melanogaster
* Drosophila subobscura
Dulcamara
Duplicació de l'ADN
* Duplicidentata

* E. Coli
* Ebola
Ebrotidina
* Echinacea (Planta)
* Echinodermata
* Echiurida
* Echiuroidea
* Ecoetologia
Ecofilosofia
Ecofisiologia animal
* Ecofisiologia de les plantes
Ecofisiologia vegetal
* Ecogestió
* Ecoindústria
* Ecoindústries
Ecolocalització (Fisiologia)
Ecologia
Ecologia agrícola
* Ecologia alpina
Ecologia animal
Ecologia aquàtica
* Ecologia ciutadana
* Ecologia costanera
Ecologia d'aigua dolça
* Ecologia d'aigües dolces
Ecologia d'estuaris
* Ecologia d'illes
* Ecologia de boscos equatorials
* Ecologia de boscos pluvials
* Ecologia de boscos tropicals
* Ecologia de l'agricultura
Ecologia de la capçada
* Ecologia de la costa
* Ecologia de la selva tropical
Ecologia de les costes
Ecologia de les illes
Ecologia de les maresmes
Ecologia de les muntanyes
Ecologia de les praderies
Ecologia de les regions àrides
* Ecologia de les selves equatorials
Ecologia de les selves pluvials
Ecologia de les zones humides
* Ecologia de llacs
* Ecologia de muntanya
* Ecologia de pantans
* Ecologia de poblacions
* Ecologia de ribera
Ecologia del foc
Ecologia del paisatge
* Ecologia del sòl
* Ecologia dels boscos
* Ecologia dels cursos d'aigua
Ecologia dels deserts
* Ecologia dels embassaments
Ecologia dels esculls coral·lins
* Ecologia dels focs
* Ecologia dels incendis forestals
Ecologia dels llacs
* Ecologia dels microorganismes
Ecologia dels pantans
* Ecologia dels prats
* Ecologia dels rius
Ecologia dels sòls
* Ecologia desèrtica
Ecologia espacial
* Ecologia fisiològica animal
* Ecologia fisiològica vegetal
Ecologia fluvial
Ecologia forestal
Ecologia humana
Ecologia industrial
* Ecologia insular
* Ecologia lacustre
Ecologia litoral
Ecologia marina
Ecologia microbiana
* Ecologia oceànica
Ecologia química
* Ecologia ripariària
Ecologia ripícola
* Ecologia sanitària
* Ecologia social
Ecologia submarina
Ecologia teòrica
Ecologia urbana
Ecologia vegetal
* Ecologia vegetal fisiològica
* Ecoproductes
* Ecosistemas de les illes
Ecosistemes
* Ecosistemes aquàtics
* Ecosistemes d'aigua dolça
* Ecosistemes de les regions àrides
* Ecosistemes de les zones humides
* Ecosistemes de muntanya
* Ecosistemes dels deserts
* Ecosistemes dels focs
* Ecosistemes muntanyosos
* Ecosistemes naturals
Ecotecnologia
* Ecotoxicologia
* Ectoparàsits
* Ectoproctes
* Ectoterms
Edat
* Edat de l'embrió
Edat gestacional
Efecte de l'estrès sobre els animals
* Efecte de l'estrès sobre la resposta immunitària
* Efecte de l'estrès sobre les defenses immunitàries
Efecte de l'estrès sobre les plantes
Efecte de la calor sobre les plantes
Efecte de la contaminació sobre els animals
Efecte de la contaminació sobre les plantes
Efecte de la llum sobre les plantes
Efecte de la radiació sobre les plantes
Efecte de la sal sobre les plantes
Efecte de la temperatura sobre les plantes
* Efecte del clima sobre els éssers humans
Efecte del clima sobre l'home
* Efecte del clima sobre la vegetació
* Efecte del clima sobre les persones
Efecte del clima sobre les plantes
Efecte del fred sobre les plantes
Efecte del nitrògen sobre les plantes
Efecte del vent sobre les plantes
* Efecte dels medicaments sobre els animals
Efecte dels metalls pesants sobre les plantes
Efecte dels minerals sobre les plantes
Efecte dels oligoelements sobre les plantes
* Efectes ambientals sobre l'home
* Efectes antropogènics sobre la natura
* Efectes de l'aigua sobre les plantes
* Efectes de la llum sobre les plantes
* Efectes de les radiacions sobre les plantes
* Efectes del clima sobre les plantes
* Efectes del medi ambient sobre l'home
Efectes fisiològics
* Efectes fisiològics de l'exercici físic
Efemeròpters
Egagròpiles
* EGF-Urogastrona
* Eixordiga
* Elasmobranchii
* Elasmobranquis
* Electricitat animal
* Electrobiologia
Electrofisiologia
* Electrònica biològica
Elefants
Elements genètics mòbils
* Elements mòbils genètics
* Elephantidae
* Elephas
* Elettaria cardamomum
* Eliminació (Fisiologia)
* Embriologia de les plantes
Embriologia vegetal
* Embriotomia veterinària
* Emocions animals
Emocions en els animals
Empolainament
* Empolainament en els animals
* Empremta ecològica
Empremtes d'animals
* Empremtes de l'ADN
Empremtes fòssils
* Empremtes genètiques
Encens
* Endo-1,4-beta-glucanasa
Endocrinologia veterinària
* Endoparàsits
Endorfines
* Endòspores
* Energia biològica
* Energia biòtica
* Enfiladisses (Plantes)
* Enginyeria biològica
Enginyeria bioquímica
Enginyeria de proteïnes
Enginyeria forestal
Enginyeria genètica
Enginyeria genètica animal
* Enginyeria genètica de les plantes
* Enginyeria genètica de proteïnes
Enginyeria genètica vegetal
* Engraulis amara
* Engraulis argyrophanus
* Engraulis capensis
* Engraulis enchrasicholus
* Engraulis encrasicolus
* Engraulis meletta
* Engraulis quineensis
* Engraulis russoi
* Engraulis vulgaris
* Engraulus encrasicholus
* Ensenyament de les ciències de la naturalesa
Ensenyament de les ciències naturals
Ensinistrament d'animals
* Enteramina
Enterobacteriàcies
Entomòlegs
Entomologia
* Entomologia econòmica
* Entomologia forestal
* Entomologia mèdica
Entomologia urbana
Entomologia veterinària
Envasament d'aliments
Enzimologia
Enzimologia clínica
* Enzimologia diagnòstica
Enzims
Enzims al·lostèrics
* Enzims antagonistes
* Enzims d'origen microbià
* Enzims inhibidors
Enzims microbians
Enzims proteolítics
* Ephemeroptera
* Epidèmies en els animals
Epigènesi
Epigenètica
Episomes
* Epizous
* EPO
Èquids
Equilibri (Fisiologia)
Equilibri àcid-base
* Equilibri en els animals
* Equilibri en l'home
* Equilibri en la natura
* Equilibri energètic (Fisiologia)
* Equilibri hídric (Fisiologia)
* Equilibri tèrmic (Biologia)
Equinàcies
Equinoderms
Equinoderms fòssils
Equiuroïdeus
* Equiürs
* Equus
* Equus asinus
* Ergometria
Ergotamina
Ericàcies
Eriçons de mar
* Eriobotrya japonica
* Eritrocitopoesi
Eritropoesi
Eritropoetina
Esblanqueïment de coralls
* Escarabats
Escarabeids
* Escassetat d'aliments
Escheríchia coli
* Escleractini
Escolítids
* Escorça estriada
Escorpins
Escorpins com a animals de companyia
Escrofulariàcies
* Escullats i illes del corall
Esculls coral·lins
* Esculls de coralls
* Esculls de madrèpores
* Escultura vegetal
* Escurçons
* Esfenisciformes
* Esmalt de les dents
Esmalt dental
Espai extracel·lular
* Espais d'interès natural
Espais naturals protegits
* Espais naturals urbans
* Espais protegits
* Espais protegits naturals
* Espais verds
Espart
* Especiació (Biologia)
* Especialització d'hemisferis cerebrals
* Espècie humana
Espècies (Biologia)
* Espècies al·lòctones
* Espècies amenaçades
* Espècies animals en perill
* Espècies d'animals en perill d'extinció
* Espècies en perill d'extinció
* Espècies exòtiques
* Espècies forànies
Espècies introduïdes
* Espècies introduïdes invasores
* Espècies invasores
* Espècies no autòctones
* Espècies relictes
* Espècies vegetals amenaçades
* Espècies vegetals en perill
* Espècies vegetals en vies d'extinció
* Espècimens biològics
* Espermatòfits
Espermatogènesi
Espermatogènesi en els animals
Espermatozoides
* Espermatozous
* Esperó (gènere)
Espígols
Esponges
* Espores (Bacteris)
* Espores (Botànica)
Espores bacterianes
Espores de plantes
Espores de plantes fòssils
* Espores fòssils (Botànica)
* Espores vegetals
* Esports i alimentació
* Esquelet humà (Arqueologia)
Esquirols
Esquistosomes
Esquistosomiasi
Esquistosomiasi de Manson
* Esquistosomiasi mansoni
* Esquistosomosi
* Esquistosomosi de Manson
* Esquistosomosi intestinal
* Esquizofícies
* Esquizòfits
* Essència floral de Bach
* Essències
* Essències i olis essencials
* Ésser humà
* Éssers humans i animals
* Estacions de tractament d'aigües residuals
* Estacions depuradores d'aigua
Estafilínids
* Estafilococ daurat
* Estafilocòccia
* Estafilocòccies
* Estafilococs daurats
* Estanolona
Esterases
Estereologia
* Esterilitat animal
Esterilitat en els animals
* Esterilització de delinqüents i disminuïts
* Esterilització de sòls
Esterilització eugenèsica
* Esterilització involuntària
* Esterilització per irradiació dels aliments
* Esterols vegetals
* Estèvia
* Estimulació cerebral
Estimulació del cervell
* Estimulació del limfòcit
* Estimulació intracranial
* Estimulació limfocitària
Estómac
* Estomatologia veterinària
Estomocordats
Estornell negre
Estornell vulgar
Estramoni
Estrelles de mar
Estreptococs
Estrès (Fisiologia)
* Estrès i defenses immunitàries
* Estrès i immunologia
Estrès oxidatiu
* Estrígids
* Estrigiformes
Estriol
Estrògens
* Estruciònids
* Estrucioniformes
Estruços
* Estructura biològica
* Estructura de les plantes
* Estructura en biología
* Estructura secundària de proteïnes
* Estructures socials dels animals
Esturions
Estúrnids
Etiquetatge ecològic
* Etiquetes verdes
Etnobiologia
Etnobotànica
* Etnografia botànica
Etnozoologia
Etòlegs
Etologia
* Etologia animal
Eucaliptus
* Eucariotes
Eufausiacis
Euforbiàcies
Eugenèsia
Euglenòfits
* Euglenophyceae
* Eupatorium rebaudianum
* Euphausiacea
* Euphorbiaceae
* Evaporació per transpiració
Evapotranspiració
Evolució
Evolució (Biologia)
* Evolució animal
* Evolució biològica
* Evolució bioquímica
* Evolució cerebral
* Evolució de l'home
Evolució del cervell
* Evolució dels animals
Evolució humana
Evolució molecular
* Evolució química
Evolució vegetal
Examen neurològic
* Examen organolèptic (Enologia)
* Excavacions paleontològiques
Excitació (Fisiologia)
Excreció
* Excreció fisiològica
Excrements
* Excreta
Exobiologia
Experimentació agrícola
* Experimentació amb animals
Experimentació animal
* Experiments amb animals
* Exploració neurològica
* Exploració post mortem
* Explotació animal
* Explotació d'animals domèstics
Explotació forestal
* Explotacó de recursos forestals
* Expressió dels gens
* Expressió genètica
Expressió gènica
* Expressivitat genètica
* Expressivitat gènica
* Expulsió fisiològica
* Exterminació de plagues
Extinció (Biologia)
* Extinció d'espècies
Extremitats
* Extremitats (Anatomia)
* Extremitats inferiors
* Extremòfils

* Fabaceae
* Fabàcies
Factor d'activació plaquetari
Factor de creixement de l'endoteli vascular
Factor de creixement epidèrmic
Factor Rh
* Factor Rhesus
* Factors angiogènics
Factors de creixement
* Factors de creixement epidèrmic
Factors de transcripció
* Factors de transcripció genètica
Fagàcies
Faig
* Faigs
Falconiformes
Falgueres
* Falsificació d'aliments
Fam
* Fam col·lectiva
* Fam en el món
Fanerògames
* Farina (Aliment)
* Farina de cereals
Farines
Faringe
* Farmàcia veterinària
* Farmacoimmunologia
Farmacologia veterinària
Farmacopees veterinàries
Farratge
Fasianiformes
Fauna
* Fauna amenaçada
Fauna aquàtica
Fauna d'aigua dolça
Fauna de coves
Fauna de les illes
* Fauna de les zones humides
* Fauna del desert
Fauna dels jardins
Fauna dels sòls
* Fauna desèrtica
* Fauna en perill
* Fauna insular
Fauna marina
* Fauna prehistòrica
* Fauna salvatge
Fauna urbana
* FCEAG
* Febre hemorràgica de l'Ebola
Fecundació
* Fecundació artificial
Fecundació de les plantes
Fecundació in vitro
Fecundació in vitro humana
Fecunditat
Fecunditat humana
Fèlids
* Felins
* Felis catus
* Felis catus domestica
* Felis domestica
* Felis pardus
* Felis silvestris catus
* Felis tigris
* Femelles del porc
* Fems líquids
* Femtes
* Fenicopteriformes
* Fenicòpters
Fenotip
* Fenotips
Feofícies
* Feòfits
* Feres
* Ferments
* Ferments làctics
Feromones
Ferritina
Ferro en l'organisme
* Fertilitat
* Fertilitat animal
* Fertilitat humana
* Fertilització (Biologia)
* Fertilització in vitro
Fetus
Fibra alimentària
* Fibra dietètica
* Fibra en l'alimentació humana
* Fibra en la dieta
* Fibra en la nutrició humana
Fibrinogen
* Fibrinogenòlisi
Fibrinòlisi
Fibroblasts
* Fibròcits
Ficologia
* Ficus carica
Figuera
Figuera de moro
Fil·loxera
* Filogenètica
Filogènia
Filogènia (Botànica)
* Filogènia (Zoologia)
* Filogènia animal
Filogeografia
* Filtres d'ADN
* Filtres d'ADN d'alta densitat
* Filtres d'alta densitat d'ADN
* Finances de l'empresa
Fisiòlegs
Fisiologia
Fisiologia animal
Fisiologia cel·lular
* Fisiologia de l'esforç
* Fisiologia de l'esport
Fisiologia de l'exercici
Fisiologia del son
* Fisiologia esportiva
Fisiologia postcollita
* Fisiologia postcollita de productes vegetals
Fisiologia vegetal
* Fitocartografia
* Fitocenologia
Fitocosmètics
* Fitodinàmica
* Fitòfags
* Fitogenètica
* Fitogenètica molecular
* Fitografia
* Fitohormones
Fitòlits
* Fitòlits calcaris
* Fitòlits silícics
* Fitologia
* Fitoparàsits
Fitoplàncton
Fitoplàncton d'aigua dolça
Fitoplàncton marí
Fitoquímica
Fitoremediació
* Fitosociologia
Fitosterols
Fitotoxines
* Fitovirosi
* FIV
Fixació de proteïnes
* Fixisme
* Flagel·lades
Flagel·lats
Flamencs (Ocells)
Flavonoides
Floema
Floquet de Neu (Goril·la)
Flora
Flora alpina
Flora amenaçada
* Flora aquàtica
Flora d'aigua dolça
* Flora d'alta muntanya
* Flora de les ribes
* Flora de ribera
* Flora del desert
* Flora dels boscos
* Flora desèrtica
* Flora desertícola
* Flora en perill
* Flora exòtica
Flora forestal
* Flora gastrointestinal
* Flora i clima
* Flora intestinal
Flora marina
* Flora microbiana
* Flora microbiana intestinal
* Flora oceànica
Flora ripícola
Flora tropical
Flora urbana
Floració
* Floració de les plantes
Floricultura
Flors
Flors de Bach
Flors silvestres
* Fluctuacions climàtiques
* Fluid extracel·lular
* Fluix menstrual
Flunaricina
* Folklore dels animals
Fongs
* Fongs comestibles
* Fongs de les plantes
Fongs fitopatògens
Fongs fòssils
* Fongs imperfectes
Fongs patògens
* Fongs verinosos
Foques
Foraminífers
Foraminífers fòssils
Força vital
* Forma biològica
* Formació d'espermatozoides
* Formació d'estructures (Biologia)
* Formació d'òrgans
* Formació d'ovuls
Formació de models (Biologia)
* Formacions coral·lines
* Formacions vegetals
* Forment
* Formes de creixement (Biologia)
Formigues
* Formigues blanques
Foronidis
Fosfatases
Fosfodiesterases
* Fosfoesterases
* Fosfohidrolases
Fossilització
Fòssils
* Fòssils invertebrats
Fotobiologia
* Fotologia
Fotoperiodicitat
Fotoperiodicitat en les plantes
Fotoquímica orgànica
Fotoreceptors
Fotosíntesi
Fox-terrier (Gos)
* Fox-terriers (Gossos)
* Fragàncies
* Freqüència cardíaca
* Fringilla coelebs
Fringíl·lids
Fruita
Fruita de pinyol
Fruita tropical
* Fruiters
* Fruites
* Fruites tropicals
* Fruits
* Fruits comestibles
* Fruits tropicals
* Fullatge
Fulles
* Fusió cel·lular
* Fusió de membranes
Fusió membranària
Fusta
* Fusta fòssil

Gadiformes
Galago (Gènere)
* Galliformes
Gallines
* Gallines domèstiques
* Gallines ponedores
Galls
Galls dindi
* Galls domèstics
* Gallus domesticus
* Gallus gallus
* Gambes de salmorra
* Gàmetes femenins
* Gàmetes masculins
Gametogènesi
* Gamma-urogastrona
* Gammaglobulina
Gammaglobulines
Ganglis basals
* Ganglis nerviosos
* Gardenyes
* Garotes
Garrins
Gaseles
Gasteromicets
* Gasteròpodes
Gastrina
Gastròpodes
Gastròpodes fòssils
* Gat
Gats
* Gats domèstics
* Gavians
Gavines
* Gazella
* Gemmació (Botànica)
* Gemmació (Zoologia)
Generació espontània
* Gènere humà
Genètica
Genètica animal
Genètica bacteriana
Genètica bioquímica
* Genètica cel·lular
Genètica de la conducta
* Genètica de les plantes
Genètica de poblacions
Genètica de poblacions humanes
* Genètica del comportament
Genètica del desenvolupament
Genètica evolutiva
Genètica forense
Genètica humana
* Genètica i medi
* Genètica mèdica veterinària
Genètica microbiana
Genètica molecular
Genètica molecular humana
Genètica molecular vegetal
* Genètica nutricional
Genètica quantitativa
* Genètica química
Genètica vegetal
Genètica veterinària
* Genètica viral
Genètica vírica
* Genitals
* Genoma
Genoma humà
* Genoma mitocondrial
Genomes
* Genomes mitocondrials
Genòmica
* Genòmica nutricional
Genoteques
* Genotoxicitat
* Genotoxicologia
Gens
* Gens del càncer
* Geografia animal
Geomicrobiologia
* Geoquímica biològica
Geraniàcies
* Gèrmens
Germinació
* Germinació de llavors
* Germinació de plantes
* Germoplasma
Gespa
Gestió ambiental
* Gestió cinegètica
* Gestió d'ecosistemes
Gestió de la fauna
* Gestió de la vida salvatge
* Gestió del medi ambient
Gestió dels ecosistemes
* Gestió ecològica
Gestió financera
* Gestió mediambiental
* Gestión de les poblacions d'animals
Giàrdia
Gimnospermes
Gingebre
Ginkgo
* Ginkgo biloba
* Ginkgoàcies
Ginseng
Gira-sols
Girafa
* Giraffa
* Giraffa camelopardalis
Giràfids
Giràfids fòssils
Gladiols
* Gladiolus
* Glàndula tim
* Glàndula timus
* Glàndula tiroide
* Glàndules de Boerhaave
* Glàndules seminals
Glàndules sudorípares
Glàndules suprarenals
* Glaner
* Glaners
* Glia
* Glícids
* Glicobiologia
Glicòmica
Gliconeogènesi
Glicoproteïnes
* Glicoproteïnes CD
* Gliòcit
* Globulina g 7S
* Glucahidrolasa
Glúcids
Glucocinasa
* Glucòmica
* Gluconeogènesi
* Glucoprotèids
* Glucoproteïnes
Glutamina
* Godells
* Godins
* Gonosomes
Goril·la
* Gorilla beringei beringei
Goril·la de costa
Goril·la de muntanya
* Gorilla gorilla
* Gorilla gorilla beringei
* Gorilla gorilla gorilla
* Gorilla gorilla ssp. beringei
* Goril·les
* Gos
Gossos
Gossos d'atura
Gossos de caça
Gossos de guarda
* Gossos pastor
* Gra
Gramínies
* Granota gegant
Granota goliat
Granota peluda
Granotes
* Grans conreus
* Grans simis
* Grànul d'Altmann
* Graptolithes
* Graptolithina
Graptòlits
Gripaus
Gruïformes
Grups sanguinis
* GTP
Guanetidina
Guatlles
* Guerra bacteriològica
Guerra biològica
* Guilles
Guineus
Gutíferes
* Gypaëtus barbatus

* Habitacles d'animals
Habitacles dels animals
* Habitacles dels animals salvatges
Hàbitat (Ecologia)
* Hàbitat de les plantes
* Hàbitat dels animals
* Habitatge d'animals
Habitatge dels animals
* Habitatge dels animals domèstics
* Habitatge dels animals salvatges
* Hàbits dels animals
* Hàbits i conducta dels animals
* Hàbits i costums dels animals
* HACCP (Sistema de seguretat alimentària)
Haixix
Halobacteri
* Halòfils
Hàmsters
Hàmsters com a animals de companyia
* Haptòfits
Haptoglobines
* Hazard Analysis anc Critical Control Point
* HBd Ag
* HBV (Virus)
* HDV
* Helianthus annuus
Helicicultura
* Helicobacter pylori
* Helicobacteri del pílor
Helicobacteri pilòric
Helmints
* Hematotalasia
* Hemicordats
Hemípters
Hemodinàmica
Hemòlisi
* Hemolisina
Hemostàsia
Heparina
* Hepaticae
* Hepaticopsidae
Hepàtiques
* Hepàtiques (Plantes)
* Hepatitis B (Virus)
* Hepatitis D (Virus)
* Hepatitis delta (Virus)
* Hepatitis E (Virus)
* Hepatocits
* Herba de Sant Joan
* Herba del vesc
* Herba mate
* Herba talpera
* Herbaria
Herbaris
* Herbariums
* Herbes
* Herbes medicinals
Herbicides
Herbívors
Herència (Biologia)
Herència citoplasmàtica
* Herència en l'home
Herència humana
Herència i medi
Herpesvirus
Herpetologia
* Herpetoviridae
* Hèrptils
Heterocromatina
* Heteròpters
* Heteroterms
* Hexàpodes
* Hexocinasa
Hibridació
* Hibridació de les plantes
* Hibridació genètica
Hibridació vegetal
* Hibridització
* Hidrats de carboni
* Hidrobiologia
Hidrocortisona
* Hidròfits
* Hidrolasa
Hidrolases
* Hidrolases peptídiques
* Hidroximetil- glutaril CoA reductases
* Hidroxitriptamina
Hidrozous
* Hifals
* Hifomicets
* Higiene alimentària
Higiene ambiental
* Higiene dels animals domèstics
* Higiene dels animals salvatges
Higiene veterinària
Himenòpters
Hipèric
* Hipericàcies
* Hipericum virginicum
Hipervitaminosi
Hipotèrmia
Hipòtesi de Gaia
* Hipòtesi Gaia
* Hirudinis
* Hirundinidae
* Hirundínids
Histamina
* Histogènesi
Histologia
* Histologia animal
* Histologia del bestiar
* Histologia dels animals domèstics
* Histologia dels animals salvatges
* Histologia humana
* Histologia patològica
* Histologia vegetal
Histologia veterinària
Histopatologia
Histoquímica
Història de l'alimentació
Història de la veterinària
* Història natural
* HIV (Virus)
Hivernació
* HMG-CoA
HMG-CoA reductases
* HMP (Bioquímica)
* HMS (Bioquímica)
Holocè
Home
Home de Pequín
* Home fòssil
* Home i animals
* Hominidae
Homínids
Homínids fòssils
Homo erectus
* Homo erectus pekinensis
Homologia (Biologia)
* Homoptera
Homòpters
Homosexualitat
Homosexualitat en la cinematografia
* Homosexualitat femenina
Homosexualitat masculina
* Hormona antidiürètica
* Hormona del creixement
* Hormona pituïtària del creixement
* Hormones adrenocorticals
* Hormones del còrtex suprarenal
Hormones vegetals
Hortènsies
* Hostes i paràsits
* HTLV-III (Virus)
* HTLV-III-LAV (Virus)
Húmer
* Húmers
* Humerus
Humus
* Hydrangeas
* Hydroximetilglutaril coenzim A reductases
* Hyoscarpus
* Hyoscyamus
* Hypericum
* Hypericum perforatum
* Hyperoartia

* Íbex ibèric
Icnologia
Ictiologia
* Ictioplàncton
Identificació
Identificació biomètrica
Identificació de persones
Identificació dels microoganismes
* Identificació genètica
* Identificació per l'ADN
* IDS
Iduronat-2-sulfatasa
* Ig A
* Ig E
* Ig G
* Ig M
* Ig ND
* IgA
* IgE
* IgG
* IgM
* IgND
Iguanes
Iguanes com a animals de companyia
* Iguanidae
* Iguànids
* Ilex paraguariensis
* Illes coral·lines
* Illes de corall
* Illes madrepòriques
* Illots coral·lins
Il·lustració biològica
* Il·lustració científica d'animals
* Il·lustració d'animals
* Il·lustració en zoologia
Il·lustració zoològica
Immunitat
Immunitat cel·lular
Immunitat de les plantes
* Immunitat innata de les plantes
* Immunoactivadors
* Immunoadjuvants
Immunoassaig
Immunocitoquímica
Immunodeficiència
* Immunoestimulants
Immunofarmacologia
Immunogenètica
Immunoglobulina A
Immunoglobulina E
Immunoglobulina G
Immunoglobulina M
Immunoglobulines
* Immunoglobulines monoclonals
* Immunohistologia
Immunohistoquímica
Immunologia
* Immunologia cel·lular
Immunopatologia
* Immunopotenciadors
Immunoquímica
* Immunoreacció
* Immunotoxicitat
Immunotoxicologia
* Impennis
* Implantació d'embrions
Implantació de l'ou
* Impregnació artificial
* Indicador cua de llira
Indicador de cua de llira
* Indicadors (Biologia)
* Indicadors ambientals biològics
Indicadors biològics
* Indicadors ecològics
* Indiots
Inducció enzimàtica
* Inducció enzímica
* Indústria agrària
Indústria agrícola
* Indústria agro-pecuària
* Indústria agropecuària
* Indústria de la llet
Indústria lletera
* Indústries agràries
* Indústries agrícoles
* Indústries agropecuàries
Indústries biotecnològiques
* Indústries netes
* Indústries verdes
* Infants no nascuts
* Infants proveta
* Infeccions en els peixos
* Infeccions estafilocòcciques
Infeccions per estafilococs
* Infeccions per treponemes
* Infeccions per virus
* Infeccions per virus en els animals
* Infeccions per virus en les plantes
* Infeccions virals
* Infeccions víriques
* Influencia ambiental en l'home
Influència de l'altitud
Influència de l'home en la natura
* Influència de l'home sobre el medi ambient
* Influència de l'home sobre la terra
* Influència de les altituds
* Influència del clima en l'home
Influència del medi ambient en l'home
Influenzavirus
* Informàtica biològica
Infusoris
Inhibidors de fosfodiesterases
Inhibidors enzimàtics
* Inhibidors metabòlics
Innervació
Inocybe
Insectes
Insectes aquàtics
* Insectes beneficiosos
* Insectes com a portadors de malalties
* Insectes d'aigua
* Insectes dels boscos
Insectes fitòfags
Insectes forestals
Insectes fòssils
Insectes hematòfags
* Insectes nocius
* Insectes nocius per a l'agricultura
Insectes paràsits
Insectes pol·linitzadors
* Insectes portadors de malalties
* Insectes sense ales
* Insectes socials
Insectes útils
* Insectes útils i perjudicials
Insectes vectors
Insectes vectors en les plantes
* Insectes xucladors de sang
* Insectívors
Insectívors (Mamífers)
Inseminació artificial
* Inseminació artificial dels animals
* Inseparables
* Inspecció alimentària
* Inspecció d'aliments
Inspecció dels aliments
* Instal·lacions de depuració d'aigües residuals
Instint
* Instint animal
Integrines
Intel·ligència animal
* Intel·ligència dels animals
Interacció cel·lular
* Interaccions depredador-presa
* Interaccions planta-microbi
Interferó
* Interferons
* Interfícies (Biologia)
Interfícies biològiques
* Interfícies en biologia
Interleucines
* Intervenció genètica
Intestí gros
Intestí prim
Introducció d'animals
* Introducció d'animals exòtics
* Invasió de plantes
Invasions biològiques
Invertebrats
Invertebrats aquàtics
Invertebrats d'aigua dolça
Invertebrats fòssils
Invertebrats marins
Iode en l'organisme
* Iode en la sang
* Ionització dels aliments
Iris (Ull)
Irradiació dels aliments
Irritabilitat
* Irritabilitat de les plantes
Isards
Isoenzims
* Isopoda
Isòpodes
* Isoptera
* Isòpters
Isòtops estables en ecologia
* Isòtops estables en la investigació ecològica
Isòtops radioactius en biologia
* Iuca
* Izards

* Jaciments fòssils
Jaciments paleontològics
* Japanese medlar
Jerarquia social en els animals
* Jin-seng
Joc en els animals
* Juglans regia
Juniperus
Jusquiams
Jute
* Jute (Fibra)

Kava
* Kava (Planta)
* Kava-Kava
Klebsiella pneumoniae
Krill

Labiades
* Labròcits
* Lacertidae
Lacèrtids
* Lacertilia
Lactació
Lactasa
Lactobacils
* Lactobacteris
Lactosa
Lagomorfs
Lagomorfs fòssils
* Lamel·libranquis fòssils
* Lamiàcies
Laminina
Larves
* Lateralitat cerebral
* Lavandula
* LBD
Lecanorals
* Lectina
Lectines
* Lectins
Legionel·la
* Leguminosae
Leishmània
Leishmania infantum
Lèmurs
* Leo pardus
* Leo tigris
* Lepidòpter tinèid
* Lepidoptera
Lepidòpters
Lepidosaures
Lepòrids
Lesbianisme
* Letxa
* Letxola
* Leucòcits polimorfonuclears
* Leucòcits polinuclears
* Leucopatia
Libèl·lules
* Líber
* Liliaceae
Liliàcies
Limàntrids
Limfòcits
* Limfòcits T
* Limfòcits timodependents
* Limitació de naixements
* Límules
* Limulus polyphemus
Linx ibèric
* Linx pardina
Lipases
Lípids
Lípids de la sang
Lípids en la nutrició
* Lípids en la nutrició humana
* Lípids en la sang
* Lípids plasmàtics
* Lípids sanguinis
* Lípids sèrics
* Lipoides
Lipoproteïnes
Lipoproteïnes de baixa densitat
* Lipoproteïnes de densitat baixa
Lipoproteïnes de la sang
* Lipoproteïnes plasmàtiques
* Lipoproteïnes sanguínies
* Lipoproteïnes sèriques
Liposomes
Líquens
* Líquens epifítics
Líquens epífits
* Líquid sinovial
Lisina
Lisosomes
Lisozim
Listeria
Litràcies
* Little Snowflake (Goril·la)
Llagostes (Crustacis)
Llagostes (Insectes)
Llamprees
Llampuga
* Llanceta
Llangardaixos
* Llangostes
Llavors
Llebres
Lleguminoses
Llegums (Aliment)
* Llegums com a aliment
* Llegums secs com a aliment
* Llegums verds com a aliment
Lleis de Mendel
Llengua (Anatomia)
Llenguados
* Llenguatge animal
* Llenguatge dels animals
Lleó (Animal)
* Lleons
Lleons marins
Lleopard
* Lleopards
* Llet de mare
* Llet humana
Llet materna
Llet maternitzada
* Llets artificials
* Llets humanitzades
* Llets infantils
* Llevat de cervesa
Llevats
Llevats (Botànica)
* Llicències ambientals
Llicències d'emissió transferibles
* Llicències per a contaminar
* Lligament
Lligaments
Lligands (Bioquímica)
Llimacs
Llobarros
* Llobina
* Llocs actius (Bioquímica)
Llop
* Llop comú
* Llop de mar
* Llop gris
* Llops
Lloros
* Lloros inseparables
Lluç
Llúdries
* Llúdrigues
* Lluita contra plagues
* Localització de funcions cerebrals
Localitzacions cerebrals
Locomoció
Locomoció animal
Locomoció humana
* Longicornis
Lophiostomataceae
* Lophophora (Cactus)
* Lophophora williamsii
* Loridae
* Lorisidae
Lorísids
* Lutrinae
* Lycopersicon esculentum
* Lynx pardinus
* Lyre-tailed Honeyguide

* Macaca
Macacos
* Maçanera
* Macrobiòtica
Macròfags
Macròfits
* Macrouroidei
Madreporaris
Madreporaris fòssils
Magnesi en l'organisme
Magnetisme animal
* Magnòlia
* Magnolia grandiflora
Magnòlies
Magranes
* Mala herba
* Malacologia
Malacostracis
Malaltia de l'Ebola
* Malaltia de Montgomery
* Malalties aviars
Malalties bacterianes grampositives
* Malalties criptogàmiques
* Malalties cutànies en els animals
Malalties de la pell en els animals
* Malalties de les aus
Malalties dels animals
* Malalties dels arbres
Malalties dels ocells
Malalties dels peixos
* Malalties en els animals
* Malalties epizoòtiques
* Malalties fúngiques de les plantes
* Malalties fúngiques en els animals
Malalties i plagues dels arbres
Malalties i plagues postcollita
* Malalties infeccioses (Peixos)
Malalties infeccioses en els animals
Malalties infeccioses en els peixos
* Malalties parasitàries de les plantes
* Malalties parasitàries en els animals
* Malalties per estafilococs
* Malalties per treponemes
* Malalties per virus
* Malalties per virus (Plantes)
* Malalties per virus en els animals
* Malalties per virus en els peixos
* Malalties per virus en les plantes
* Malalties transmissibles en els animals
* Malalties veterinàries
Malalties víriques
* Malalties víriques en el bestiar
* Malalties víriques en els animals
* Malalties víriques en els animals domèstics
Malalties víriques en les plantes
* Malalties víriques vegetals
Males herbes
* Malformacions congènites en els animals
* Malformacions cromosòmiques
Malformacions del peu
* Malformacions dels peus
Malformacions en els animals
* Malformacions en els animals domèstics
* Malformacions en els animals salvatges
Malòfags
* Maltractament dels animals
* Maluc
* Malucs
Mamífers
Mamífers aquàtics
Mamífers fòssils
* Mamífers insectívors
Mamífers marins
* Mamífers ungulats
Mandioca
Mandril
* Mandrillus leucophaeus
* Mandrillus sphinx
* Mandrils
Mangabei de collar
Mangabei de galtes grises
Mangabeis
Manglars
* Manihot esculenta
* Manihot utilissima
* Manipulació genètica
* Manteniment a llarg termini de la productivitat forestal
* Mapa de gens humans
* Mapa del genoma humà
* Mapa genètic
* Mapa genètic humà
* Mapatge cerebral
Mapatge cromosòmic
Mapatge cromosòmic humà
* Mapatge de cromosomes
* Mapatge de genomes
* Mapatge de gens
Mapatge del cervell
* Mapatge del genoma humà
* Mapatge genètic
* Mapatge genètic humà
* Mapatge topogràfic del cervell
* Mapes genètics
* Maquei
* Maquís (Primats)
* Marcadors biològics
* Marcadors biològics (Oncologia)
Marcadors bioquímics
* Marcadors de càncer
* Marcadors de tumors
Marcadors genètics
* Marcadors oncològics
Marcadors tumorals
Marcatge d'animals
Marea roja
* Marea vermella
* Marees vermelles
Marietes
Marihuana
Marisc
* Marmellons
Marsupials
Martes
* Martes (Zoologia)
* Marts (Zoologia)
* Marxa a peu
* Marxa humana
* Marxa pedestre
Mastí
Mastòcits
* Matamosques
Mate
* Matèria mèdica veterinària
* Material genètic
* Matèries fecals
Matriu extracel·lular
* Matriu intersticial
* Matriu intracel·lular
Mecànica animal
* Mecànica del cos humà
Mecànica humana
* Mecanismes d'inducció enzimàtica
* Mecanismes de control cel·lular
* Mecanismes de defensa (Zoologia)
* Mecanismes de defensa dels animals
Mecanismes de defensa en els animals
Mecanismes de defensa en les plantes
* Mecanismes de regulació cel·lular
* Mecanismes de reparació de l'àcid desoxiribonucleic
Mecòpters
* Medi
Medi ambient
* Medi ambient i agricultura
* Medi ambient urbà
* Medi i herència
* Medi natural
Medicaments veterinaris
* Medicina aviar
* Medicina vegetal
Megacariòcits
Meiosi
Melaleuca
* Melaleuca alternifolia
Melanina
* Melanisme
* Melanocarcinoma
Melanoma
* Melanoma cutani
* Melanoma maligne
* Melanomes
Melanosi
Melatonina
* Melichneutes robustus
* Melinae
* Membrana iridocoroïdal
Membrana mucosa
Membranes (Biologia)
* Membranes biològiques de doble capa lipídica
Membranes cel·lulars
Membranes lipídiques
* Membranes lipídiques biomoleculars
* Membranes plasmàtiques
* Membres (Anatomia)
* Membres inferiors
* Menescals
Meninges
Menjadores
Menjadores per a ocells
* Menjars per a escolars
Menstruació
* Menta
Mentes (Plantes)
* Mentha
* Menús per a nens
* Merluciidae
* Mesòglia
* Mesurament de la qualitat ambiental
* Mesurament del crani
Metabolisme
* Metabolisme bacterià
Metabolisme basal
Metabolisme cel·lular
* Metabolisme de l'aigua de plantes
Metabolisme de les plantes
Metabolisme de proteïnes
Metabolisme dels glúcids
* Metabolisme dels hidrats de carboni
Metabolisme dels lípids
Metabolisme energètic
Metabolisme microbià
Metabolisme mineral
Metabolisme secundari
* Metabolisme vegetal
Metabòlits
Metabòlits marins
Metal·loproteïnases
Metal·loproteïnes
Metamorfosi en els amfibis
Metamorfosi en els insectes
Metazous
* Metges veterinaris
* Mètode cladístic
* Mètode de punts crítics d'inspecció per a l'anàlisi de riscs
Mètode Viraden
* Mètodes histològics
* miARNs
Micobacteris
* Micobacterium
Micologia
* Micologia animal
Micologia veterinària
* Micoplasmatals
Micoplasmes
* Micorizes
Micorrizes
* Micosi de les plantes
Micosi vegetal
Micotoxines
Micro RNAs
Microalgues
* MicroARNs
Microbiòlegs
Microbiologia
Microbiologia agrícola
* Microbiologia alimentària
* Microbiologia ambiental
* Microbiologia animal
Microbiologia aquàtica
* Microbiologia bucodental
* Microbiologia clínica
Microbiologia d'aigua dolça
* Microbiologia de l'aigua
* Microbiologia de l'aire
* Microbiologia del medi ambient
Microbiologia dels aliments
Microbiologia dels sòls
Microbiologia dental
Microbiologia farmacèutica
* Microbiologia geològica
Microbiologia industrial
Microbiologia marina
Microbiologia mèdica
Microbiologia molecular
Microbiologia sanitària
Microbiologia veterinària
* Microbioma
* Microbioma gastrointestinal
* Microbioma humà
* Microbioma intestinal
Microbiota
* Microbiota gastrointestinal
Microbiota intestinal
* Microbis
Microcirculació
* Micrococcus aureus
* Micrococcus citreus
* Micrococcus lactis varians
* Micrococcus pyogenes aureus
* Micrococs de la meningitis
Microencapsulació
* Microfauna
* Microfiltres d'ADN
* Microfiltres d'ADN d'alta densitat
* Microfiltres d'alta densitat d'ADN
* Microflora
* Microflora gastrointestinal
* Microflora intestinal
Micròglia
* Microgliòcit
* Microhàbitat
Micromanipulació
* Micromatrius d'ADN
* Micromatrius de sondes moleculars
* Micronutrients
Microorganismes
* Microorganismes dels sòls
Microorganismes extremòfils
Microorganismes fitopatògens
Microorganismes halòfils
Microorganismes patògens
Microorganismes termòfils
Micropaleontologia
Micropropagació
* Micropropagació de plantes
* Micropropagació vegetal
* MicroRNAs
Microscòpia de força atòmica
Microsporidis
* Microspòrids
Microtúbuls
Microxips d'ADN
* Microxips de DNA
* Mida corporal
Mida del cos
Migració cel·lular
Migració d'animals
Migració d'ocells
Migració de plantes
Mill
* Millora animal
Millora de les espècies
* Millora de plantes
* Millora genètica
* Millora genètica d'animals domèstics
* Millorament de conreus
* Millorament de la raça
* Millorament genètic d'animals
* Millorament genètic de conreus
* Millorament genètic de les plantes
* Millorament genètic de plantes conreades
Millorament selectiu d'animals
* Millorament selectiu de les espècies
Millorament selectiu de plantes
* Millorament vegetal
* Milpeus
Mimetisme (Biologia)
Mimosàcies
* Mineralització biològica
* Minerals en l'alimentació humana
Minerals en l'organisme
Minerals en la nutrició humana
* Minerals en les plantes
* Miningococs
Miocardi
Miogènesi
* Miogènia
Miriàpodes
* miRNAs
Mirtàcies
Missatgers secundaris (Bioquímica)
* Mitjans de defensa dels animals
* Mitocondri
* Mitocòndria
Mitocondris
Mitosi
* Mixofites
Mixomicets
* Model de depredador-presa Volterra-Lotka
Model de Lotka-Volterra
* Model de presa-depredador Lotka-Volterra
* Model de Volterra-Lotka
* Modelització de formes (Biologia)
Models animals en la investigació
Models biològics
* Modificació de l'ADN
* Modificació del genoma
* Moixada
* Moixarra
* Moixina
* Molar (Odontologia)
* Molars
* Molècules biològiques
* Molècules CD
* Molge
* Mol·luscos
* Mol·luscos fòssils
Mol·luscs
* Mol·luscs (Aliment)
* Mol·luscs comestibles
Mol·luscs fòssils
Molses
Mona aranya de mans negres
* Mona verda
Mones
* Mones udoladores
* Mones verdes
Mongetes
Mongetes tendres
* Monilia albicans
* Monitoratge ambiental
* Monitoratge biològic
* Monitoratge del medi ambient
* Monitorització ambiental
* Monoconreus
Monocotiledònies
Monofosfat d'adenosina cíclic
Monotremes
Moreres
* Moresc
Morfogènesi
* Morfogènia
Morfologia (Biologia)
Morfologia animal
* Morfologia comparada
* Morfologia de les plantes
Morfologia vegetal
* Morgologia (Botànica)
Mort (Biologia)
* Morts
Mosques
Mosquits
Mostres biològiques
Motilitat cel·lular
* Motilitat digestiva
Motilitat gastrointestinal
* Motilitat intestinal
* Mountain gorilla
* Moviment cel·lular
* Moviment de les plantes
Moviments de les plantes
* Moviments del cos humà
* Moviments dels animals
* Moviments humans
Mucines
Mucopolisacàrids
Mucoproteïnes
* Mucosa
* Mucoses
* Mules
Muls
* Multiplicació asexual
Multiplicació de les plantes
* Multiplicació vegetativa
* Muramidasa
* Muridae
Múrids
Musclos
* Múscul esquelètic
Múscul estriat
* Múscul estriat esquelètic
Múscul llis
* Múscul no estriat
* Músculs estriats
* Músculs llisos
Mussols
* Mustela lutreola
* Mustela vison
Mutació (Biologia)
* Mutació biològica
* Mutació de l'ADN
* Mutacions (Biologia)
Mutagènesi
Mutagènesi química
Mutualisme (Biologia)
Mycobacterium tuberculosis
* Mycobacterium tuberculosis hominis
* Myxophyceae
* Myzomya

NAD (Coenzim)
* Nanobioingenieria
* Nanobiologia
* Nanobiotecnologia
* Nap rodó
Naps
Narcisos
* Narcissus
* Necessitats alimentàries
* Necessitats nutricionals
* Necròpsia
* Negligència amb els animals
Neissèria de la meningitis
* Neissèria de Weichselbaum
* Neissèria intracel·lular
* Neisseria meningitidis
* Nematòcers
Nematodes
* Nematodes de les plantes
Nematodes fitoparàsits
* Nematodes paràsits de les plantes
Nemertins
* Neovison vison
* Nervi
* Nervi cranial
* Nervi cranial X
* Nervi cranial XII
* Nervi espinal
Nervi hipoglòs
Nervi òptic
* Nervi pneumogàstric
Nervi vague
Nervis
* Nervis cerebrals
Nervis cranials
Nervis espinals
* Nervis raquidis
* Nervus hypoglossus
* Nervus vagus
Nesprer
* Neurites
Neuroanatomia
Neurobiologia
Neurobiologia del desenvolupament
Neurobiologia molecular
* Neurogènesi
Neuròglia
Neuroimmunologia
* Neurologia animal
* Neurologia del desenvolupament
* Neurologia molecular
Neurologia veterinària
Neurones
Neurones mirall
* Neurones sensitives
Neurones sensorials
Neuròpters
* Neurotoxina clostridial
* Neurotoxina del botulisme
Neurotransmissors
Neutròfils
* Nfumu-Ngui (Goril·la)
* Nidació
Nidificació
Nínxol ecològic
* Nitrobacteriàcies
Nitrogen en l'organisme
* Nius
* Nius d'animals
Nius d'ocells
* Noguer
Noguera (Arbre)
* Nombre cromosòmic de les plantes
Nombre de cromosomes de les plantes
* Nombres cromosòmics de les plantes
* Noves tecnologies de la reproducció
* NSF Attachment Protein Receptor
Nucleoproteïnes
Nuclis cel·lulars
* Nuclis de la rafe
Nuclis del rafe
Nummulits
Nutrició animal
* Nutrició de les plantes
* Nutrició del bestiar
* Nutrició dels animals domèstics
* Nutrició dels animals salvatges
* Nutrició dels nens
* Nutrició i esports
* Nutrició infantil
* Nutrició pediàtrica
Nutrició vegetal
Nutrigenòmica

* Observació d'animals salvatges
* Observació de la fauna
Observació dels animals
Observació dels ocells
Obstetrícia veterinària
* Ocell cua de llira
* Ocell de cua de llira
* Ocell indicador de mel
Ocells
Ocells aquàtics
* Ocells com a animals de companyia
Ocells de gàbia
* Ocells de presa
* Ocells domèstics
* Ocells exòtics
Ocells fòssils
Ocells marins
Ocells nocturns
* Ocells rapinyaires
Ocells tropicals
* Ocimum
* Ocimum basilicum
* Ocimum bullatum
Odonats
* Odontoestomatologia veterinària
Odontologia veterinària
* OE
* Ofidis
Oftalmologia veterinària
Oïda
* Olea
* Olea communis
* Olea europaea
* Olea polymorpha
* Oleaginoses
Oleat d'estrona
* Oleoïl-estrona
Olfacte
Oli d'oliva
Oli de colza
Oli de fetge de bacallà
Oli de llinosa
Oli de palma
* Oli de peix
* Oligoelements en alimentació
Oligoelements en la nutrició
Oligoquets
Olis de peix
Olis essencials
Olis i greixos comestibles
Olis vegetals
* Olis volàtils
* Oliva
Olivera
* Oliveres
Olives
* Olor dels aliments
Olors
Olors dels aliments
Oncogens
Oncologia veterinària
Ontogènesi
* Ontogènia
* Oòcits
Oogènesi
Opilions
* Opuntia ficus-indica
Orada
* Orades
Orangutan
* Orangutans
* Òrbita
Òrbita (Anatomia)
* Òrbites (Anatomia)
* Orchidaceae
* Ordre jeràrquic en els animals
Orella
* Orelles
Orenetes
* Organismes animals pluricel·lulars
Organismes aquàtics
* Organismes bentònics
* Organismes demersals
* Organismes ectoterms
* Organismes exòtics
* Organismes foranis
* Organismes heteroterms
* Organismes introduïts
* Organismes microscòpics
* Organismes modificats genèticament
* Organismes no autòctons
* Organismes no nadius
* Organismes poiquiloterms
Organismes transgènics
Organogènesi
* Organogènia
* Òrgans de la reproducció
* Òrgans digestius
* Òrgans genitals
* Òrgans reproductors
* Òrgans respiratoris
* Òrgans sexuals
* Organs sexuals masculins
* Òrgans urinaris
* Òrgans urogenitals
Orientació animal
* Orientació dels animals
* Origen biogènic
Origen de l'home
Origen de la vida
* Origen de les espècies
* Oriol foll
* Ornitodelfs
Ornitòlegs
Ornitologia
* Orquidàcies
Orquídies
* Orthoptera
Ortigues
* Ortopèdia animal
* Ortopèdia en els animals
Ortopèdia veterinària
Ortòpters
* Oryza sativa
Ós blanc
Ós bru
* Ós panda gegant
* Ós polar
* Os radial
* Oscil·lacions climàtiques
Osmoregulació
Osmosi
* Ossades humanes (Arqueologia)
Ossos
Óssos (Mamífers)
* Ossos (Teixits)
Osteïctis
* Osteoarqueologia humana
* Osteogènesi
* Osteologia
Ostracodes
Ostracodes fòssils
Ostres
* Otariinae
Otòlits
* Ou
Ou (Biologia)
Ous de peix
* Ovari
Ovaris
* Ovòcits
* Ovogènesi
* Òvul
* Òvul fecundat
Òvuls
* Oxidació biològica
Oxidació fisiològica
Oxidoreductases
Oxigen en l'organisme
Oximetria

* PAF-ACETHER
Paladar
Paleoantropologia
Paleobiogeografia
Paleobiologia
* Paleobiologia de l'evolució
Paleobiologia evolutiva
Paleobotànica
Paleocè
Paleoecologia
Paleogen
* Paleoicnología
Paleontòlegs
Paleontologia
* Paleontologia estratigràfica
* Paleontologia humana
* Paleontologia zoològica
* Paleozoologia
Palinologia
* Palinurus
* Palinurus elephas
Palmera de dàtils
* Palmeres
Palmes
* Pan (Mamífers)
* Pan paniscus
* Pan troglodytes
* Panax ginseng
* Panax schinseng
* Pancreozimina
Panda gegant
* Panís
* Panís de l'Índia
* Pantera
* Pantera negra
Panteres
* Panteres (Panthera pardus)
* Panthera leo
* Panthera pardus
* Panthera tigris
Papagais
Papallones
Paparres
* Papilionàcees
* Papio leucophaeus
* Papio sphinx
* Papions
* Paragens
Parasitisme
Parasitologia
* Parasitologia vegetal
Parasitologia veterinària
Paràsits
* Paràsits agrícoles
* Paràsits animals
Paràsits de les plantes
* Paràsits i hostes
* Paràsits intestinals
Parcs nacionals
Parcs naturals
Pardals
Parets cel·lulars vegetals
Paròtides
Partenogènesi
* Partícules protèiques infeccioses
* Partícules ribonucleoproteíniques
* Passejades a peu
Passeriformes
* Past
* Pasteurella X
Pastor alemany (Gos)
Pastor belga (Gos)
* Pastors alemanys (Gossos)
* Pastors belgues (Gossos)
* Pasturament
Pasturatge
* Patobioquímica
* Patògens
* Patologia animal
* Patologia dels arbres
* Patologia forestal
* Patologia postcollita
Patologia veterinària
* Patrimoni biològic
* Patrimoni genètic
* PCCAR
* PCR (Bioquímica)
Pebre
* Pebre blanc
* Pebre negre
Pebrots
* Peciloterms
* Pecten maximus
Pediatria veterinària
* Pediculariácees
Peiot
* Peix en conserva
Peix zebra
Peixos
* Peixos cartilaginosos
* Peixos com a animals de companyia
Peixos d'aigua dolça
* Peixos d'aigua dolça d'aquari
* Peixos d'aigua salada
Peixos d'aquari
* Peixos de mar
Peixos exòtics
Peixos fòssils
Peixos marins
* Peixos ossis
Peixos plans
* Peixos salmònids
Peixos tropicals
* Peixos zebra
* Pèl
Pelicaniformes
Pell
* Pel·lícules biològiques
Pelvis
Penicil·lina
Pequinès (Gos)
* Pequinesos (Gossos)
* Percepció del color
Percepció en els animals
Perciformes
Perdius
* Perfum dels aliments
* Peridínies
Perífiton
* Període Cambrià
* Períodes (Menstruació)
Periquitos
Perissodàctils
Perissodàctils fòssils
* Peristèdids
* Peristediontids
Perles
Permacultura
* Permisos d'emissió
* Permisos transferibles d'emissió
Peroxidasa
Peroxisomes
* Persones i animals
Pesta porcina
Pesta porcina africana
* Pesta porcina clàssica
* Pesticides microbians
Petjada ecològica
* Petromizòntids
Petxina de pelegrí de l'Atlàntic
Pezizals
* PFNF
* Phalacrocorax auritus
* Phocidae
* Phoenicopteridae
* Phoenicopteriformes
* Phoenicopterus ruber
* Phoenix dactylifera
* Phoronida
* Phylloxera
* Pi
Piciformes
Picnogònids
* Pigmentació
Pigments (Biologia)
Pigments biliars
Pigments vegetals
Pingüins
Pinnípedes
Pins
* Pinsà
Pinsans
* Pinus
* Piper methysticum
* Pisces
Piscicultura
* Pita
* Pithecanthropus erectus
* Pithecanthropus pekinensis
* Pithecanthropus sinensis
Placenta
* Plagues i malalties postcollita
Plaguicides microbians
Planària (Gènere)
* Planariidae
Plàncton
* Plàncton vegetal
* Planes fanerògames
* Planificació familiar
* Planificación familiar natural
* Planipennis
* Plantacions de cotó
Plantes
Plantes alimentàries
* Plantes al·lòctones
Plantes al·lucinògenes
* Plantes alpines
* Plantes amb llavor
* Plantes amenaçades
Plantes aquàtiques
Plantes bulboses
Plantes carnívores
Plantes comestibles
* Plantes comestibles conreades
* Plantes conreades amenaçades
* Plantes conreades comestibles
* Plantes crasses
* Plantes d'aigua dolça
* Plantes d'alta muntanya
* Plantes de jardí
* Plantes de tractament d'aigua
Plantes de tractament d'aigües residuals
Plantes del cautxú
Plantes del desert
* Plantes dels boscos
* Plantes depuradores
* Plantes desèrtiques
* Plantes en l'alimentació
* Plantes en perill
Plantes en testos
* Plantes en vies d'extinció
Plantes endèmiques
Plantes enfiladisses
* Plantes estrangeres
Plantes exòtiques
Plantes farratgeres
Plantes fixadores de nitrogen
* Plantes forestals
Plantes fòssils
* Plantes GMO
Plantes hostes
* Plantes i animals
* Plantes i clima
* Plantes inferiors
* Plantes insectívores
* Plantes invasives
Plantes invasores
Plantes llenyoses
Plantes medicinals
Plantes mel·líferes
* Plantes modificades genèticament
* Plantes naturalitzades
* Plantes no autòctones
* Plantes no vasculares
Plantes oleaginoses
Plantes ornamentals
Plantes paràsites
* Plantes psicodèliques
* Plantes psiquedèliques
* Plantes remeieres
Plantes silvestres
* Plantes subaquàtiques
Plantes suculentes
* Plantes superiors
Plantes tintòries
Plantes transgèniques
Plantes tropicals
Plantes útils
* Plantes vasculares
Plantes verinoses
* Plasma
* Plasma germinador
Plasma sanguini
Plasmidis
* Plasmina inactiva
Plasminogen
* Plasmodi falcípar
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
* Plasticitat (Fisiologia)
* Plàtan (Fruita)
* Plàtans
Platihelmints
Plecòpters
* Pleuronectiformes
Pliocè
* Plomatge
Plomes
* Pluviïsilva
* Pneumobacil
Pneumococs
* Poaceae
* Població animal
Poblacions animals
Pointer (Gos)
* Pointers (Gossos)
Poiquiloterms
* Poligalàcia
Poligalàcies
* Polímers biològics
* Polímers d'origen natural
* Polímers de les plantes
* Polímers naturals
Polímers vegetals
Polimorfisme (Zoologia)
Polimorfisme genètic
Poliplacòfors
Poliquets
* Polla bruna
Pollastres
Pol·len
Pol·len fòssil
Pol·linització
* Pol·linització de les plantes
Pol·linització per insectes
* Pol·lució
* Pol·lució atmosfèrica
Pols (Fisiologia)
* Pols cardíac
* Polygalaceae
* Pomer
Pomera
Pomes
* Ponedores
* Pòngids
* Pongo
* Pongo pygmaeus
Porc
* Porc domèstic
* Porc senglar
* Porcells
* Porcs
* Porcs domèstics
* Porcs salvatges
* Porcs senglars
* Porífers
* Porques
* Posició erecta de l'home
Posidònia
Posidònia oceànica
* Positura
* Postura del cos
Postura humana
* Potabilització de l'aigua
Potencials evocats (Electrofisiologia)
Praderies
Prats
* Prats naturals
Prebiòtics
Predació (Biologia)
* Predeterminació del sexe
Preferències alimentàries
Premi Ramon Margalef d'Ecologia
* Premi Ramon Margalef d'Ecologia i Ciències Ambientals
* Premolar (Odontologia)
* Premolars
* Preparats probiòtics
Preselecció del sexe
* Preservació d'aliments
* Preservació d'espècimens animals
* Preservació d'espècimens zoològics
* Preservació de la biodiversitat
* Preservació de la diversitat biològica
* Preservació de la fauna
* Preservació de teixits (Biologia)
* Preservació dels aliments
* Preservació dels boscos
* Preses i depredadors
Préssecs
* Primatologia
Primatòlogues
Primats
* Primats antropomorfs
* Primats catarrins
Primats fòssils
* Primats inferiors
* Primats superiors
Primnesiòfits
Prions
* Privació d'aliments
Probiòtics
Proboscidis
Procariotes
Procel·lariformes
* Processos ecològics
* Procreació
* Producció (Ecologia)
Producció animal
* Producció biològica
* Producció d'animals
* Producció d'animals domèstics
Producció de sons pels animals
* Producció forestal integrada
* Producció primària (Biologia)
* Productes alimentaris
* Productes amb criteris ambientals
Productes biològics
* Productes biològics (Aliments)
* Productes cereals
* Productes contaminants
* Productes de la pesca
* Productes derivats de la indústria pesquera
* Productes dietètics
Productes ecològics
* Productes farmacèutics veterinaris
Productes forestals no fustaners
* Productes forestals no fusters
* Productes marins naturals
Productes naturals
* Productes naturals (Aliments)
Productes naturals marins
Productes pesquers
* Productes verds
* Productivitat (Ecologia)
Productivitat biològica
Productivitat marina
Productivitat primària (Biologia)
* Profibrinolisina
Proliferació cel·lular
* Propagació de plantes amb tècniques de cultiu in vitro
* Propietats fisiològiques de l'aigua
* Propietats gustatives dels aliments
* Propietats mecàniques del cos humà
* Propietats organolèptiques dels aliments
* Proplasmina
* Prosimiae
Prosimis
Prosobranquis
* Proteases
Protecció ambiental
Protecció de la fauna
Protecció de la flora
Protecció de la natura
* Protecció de les flors
Protecció de les plantes
* Protecció de les plantes conreades
* Protecció de les plantes i flors
* Protecció de les zones humides
* Protecció del medi ambient
* Protecció dels animals
* Protecció dels animals salvatges
* Protecció dels conreus
* Protecció dels recursos naturals
* Protecció mediambiental
* Proteïna activadora dependent del calci
* Proteïna reguladora dependent del calci
Proteïna-tirosina-fosfatasa
Proteïnes
* Proteïnes ABC
* Proteïnes angiogèniques
* Proteïnes citoesquelètiques
Proteïnes citosquelètiques
Proteïnes de la llet
Proteïnes de la sang
Proteïnes de membrana
* Proteïnes de membranes
* Proteïnes de vesícula
Proteïnes dels aliments
* Proteïnes fixadores
Proteïnes G
* Proteïnes làcties
* Proteïnes objectiu
* Proteïnes obtingudes per enginyeria genètica
* Proteïnes plasmàtiques
Proteïnes portadores
* Proteïnes prions
* Proteïnes PrP
Proteïnes quinases
Proteïnes ras
Proteïnes recombinants
* Proteïnes sèriques
Proteïnes SNARE
Proteïnes supressores de tumors
* Proteïnes transportadores
Proteïnes vegetals
* Proteogènesi
Proteòmica
Protists
* Protists eucariotes
Protoplasma
Protoplasts
Protozoologia
Protozous
* Protozous ciliats
Protozous patògens
* Prova de l'ADN
* Proves biològiques
* Proves de toxicitat
* Prunus amygdalus
* Prunus communis
* Prunus dulcis
* Psetta maxima
Pseudoescorpins
Pseudomonadals
* Pseudomònades
Pseudomonas
Psicobiologia
Psicobiologia del desenvolupament
* Psicogenètica
Psicologia animal
Pteridòfits
* Pteridophyta
Ptínids
Puces
* Puces d'aigua
* Pugons
* Pulsació del cor
* Pulsacions cardíaques
* Punica granatum
* Punica malus
* Purgues de mar
* Purificació de l'aigua
Purificació de proteïnes
* Purines (Biologia)
* Purines (Zootècnia)
Purins

QSAR (Bioquímica)
* QSPR (Bioquímica)
QSPR (Relacions estructura-propietat quantitatives)
* Qualitat alimentària
Qualitat dels aliments
* Quantitative Structure-Activity Relationships (Bioquímica)
* Quantitative Structure-Property Relationships
* Queixal
Quelonis
* Queratina
* Quercus
* Quercus ilex
* Quercus suber
Quetògnats
Quilòpodes
Química ambiental
* Química biofísica
* Química biològica
* Química biomimètica
* Química botànica
* Química cel·lular
Química de la fusta
* Química de les plantes
* Química del medi ambient
* Química dels arbres
* Química ecològica
* Química fisiològica
* Química histològica
Química microbiològica
* Química vegetal
* Quimiosistemàtica
Quimiotaxi
Quimiotaxonomia
Quina
* Quiròpters

Ràbia
* Raboses
Raça
Races animals
Races de gossos
* Races humanes
* Racions alimentàries
Radi (Os)
Radiobiologia
* Radioconservació dels aliments
* Radioesterilització dels aliments
* Radioisòtops en biologia
Radiolaris fòssils
Radiologia veterinària
Rajades
* Rana goliath
Ranunculàcies
Rapinyaires
* Rapinyaires diürns
Rata talpera
Ratapinyades
Rates
Rates (Animals de laboratori)
* Rates com a animals de laboratori
* Rates-pinyades
Ratolins
Ratolins (Animals de laboratori)
* Ratolins com a animals de laboratori
* Ratolins genèticament modificats
Ratolins transgènics
Reacció en cadena de la polimerasa
* Reacció en cadena per la polimerasa
* Reacció immunitària
* Reacció immunològica
* Reagines
* Receptores d'acetilcolina
* Receptors adrenèrgics beta
* Receptors beta adrenèrgics
* Receptors CD
Receptors cel·lulars
Receptors colinèrgics
Receptors d'Fc
* Receptors de la superfície cel·lular
Receptors de neurotransmissors
Receptors de serotonina
* Receptors Fc
Receptors nicotínics
Receptors nuclears (Bioquímica)
* Receptors serotoninèrgics
* Recombinació ADN
Recombinació genètica
Reconciliació en els animals
* Reconeixement biomolecular
Reconeixement molecular
* Recursos de germoplasma
* Recursos de l'oceà
* Recursos del mar
Recursos genètics
Recursos marins
* Recursos marítims
* Recursos nacionals
Recursos naturals
Recursos naturals renovables
* Recursos oceànics
* Recursos renovables
* Recursos vitals
* Reductases HMG-CoA
Refracció ocular
Regalèssia
Regeneració (Biologia)
* Regeneració biològica
* Regeneració d'òrgans
* Regeneració de les neurones
Regeneració del sistema nerviós
* Regeneració neural
* Regeneració neuronal
* Règims alimentaris
* Regió lumbar
Regió lumbosacra
* Regió pelviana
* Regió sacrolumbar
* Regla (Fisiologia)
* Regne animal
* Regne vegetal
* Regulació (Biologia)
Regulació cel·lular
* Regulació de la pressió osmòtica
* Regulació de la temperatura corporal
* Regulació del calor animal
Regulació del metabolisme
Regulació genètica
* Regulació metabòlica
* Regulació natural de la natalitat
* Regulació osmòtica
* Regulació tèrmica (Biologia)
* Regulador del calci
Reig bord
* Reig foll
* Reig vermell
Reintroducció d'animals
* Reintroducció d'animals en perill d'extinció
* Reintroducció de fauna
* Relació estructura-activitat quantitativa
* Relacions aigua-planta
* Relacions animal-home
* Relacions animal-infant
Relacions animal-planta
* Relacions cos humà-caràcter
* Relacions depredador-presa
Relacions estructura-activitat (Bioquímica)
* Relacions estructura-activitat quantitatives
* Relacions estructura-propietat quantitatives
Relacions home-animal
* Relacions home-natura
Relacions hoste-paràsit
Relacions infant-animal
Relacions insecte-planta
* Relacions morfologia humana-caràcter
* Relacions natura-home
* Relacions paràsit-hoste
Relacions planta-aigua
Relacions planta-microbi
* Relacions plantes-animals
* Relacions sexuals dels animals
* Relacions tròfiques
* Relacions vegetals-animals
Relíquies (Biologia)
* Rellotges biològics diaris
* Remei floral de Bach
Rèmol de petxines
* Rèmol empetxinat
Remugants
* Renards
Reologia (Biologia)
Reovirus
* Reparació de l'àcid desoxiribonucleic
Reparació de l'ADN
Reperfusió (Fisiologia)
* Replicació de l'ADN
* Repoblació d'espècies en perill
* Repoblació de fauna
Reproducció
* Reproducció animal
* Reproducció artificial
Reproducció asexual
Reproducció assistida
* Reproducció de l'home
Reproducció de les plantes
Reproducció humana
* Reproducció sexual
* Reproducció vegetal
Rèptils
Rèptils com a animals de companyia
Rèptils fòssils
Requeriments nutricionals
* Rerio
* Reserves ecològiques
* Reserves naturals
* Resistència a la sequera de les plantes
Resistència al fred
Resistència de les plantes a la sequera
* Resistència de les plantes a malalties i plagues
Respiració de les plantes
* Respiració vegetal
Resposta immunitària
Ressenya genètica
* Ressonància de plasmó superficial
* Ressonància de plasmònica de superficie
* Ressonància de plasmons de superficie
Ressonància de plasmons superficials
* Restes d'esquelets (Arqueologia)
Restes humanes (Arqueologia)
* Restes ossis (Arqueologia)
Reticle endoplasmàtic
* Retinol
Retrovirus
* Reure
* Reures
Reutilització de l'aigua
* Reutilització de les aigües residuals
* Rh (Factor)
* Rhesus (Factor)
* Rhinanthaceae
Ribonucleases
* Ribonucleoproteïnes
Ribosomes
* Rinantàcees
Rinocèfals
Rinoceronts
* Rinoceròtids
* Riqueses naturals
* Ritme cardíac
* Ritmes biològics
Ritmes biològics en les plantes
Ritmes circadiaris
Rizobiàcies
RNA
* RNases
Rodòfits
* Romanell
Romaní
* Romaní (Planta)
* Romanill
* Romer (Planta)
Ronyó
* Ronyons
* Rosa
* Rosaceae
Rosàcies
Rosegadors
Rosegadors fòssils
Roses
* Rosmarinus officinalis
Rotífers
* Roure
Roures
* Rucs
* Rupicapra pyrenaica
* Rupicapra rupicapra
* Ruta de la pentosa-fosfat
* Ruta del fosfogluconat
* Ruta dels fosfats de pentosa
* Ruta oxidativa dels fosfats de pentosa

Saba
* Sacàrids
Sacaromicetàcies
Saccharomyces cerevisiae
Safaris
* Safisme
Safrà
Saimiris
* Sala blanca
* Salamandres
Sales blanques
* Sales estèrils
* Sales netes
* Salientia
Saliva
* Salmó
Salmonel·la
Salmònids
Salmoniformes
Salmons
* Saltamartins
Salut
* Salut ambiental
* Salut dels animals domèstics
* Salut dels animals salvatges
* Sambucus nigra
* Sanejament de l'aigua
Sangoneres
* Sardina pilchardus
Sardines
Saüc
* Saücs
* Saures
* Schinseng
* Schistosoma
* Schizophyceae
* Sciurus
* Scleractinia
* Scolopax rusticola
* Scrophulariaceae
Secreció
* Secreció biològica
* Secreció de llet
* Secreció fisològica
Secrecions
* Secrecions de les glàndules salivals
Sediments contaminats
* Sègol banyut
Seguiment ambiental
Seguiment biològic
* Seguiment de la qualitat ambiental
Seitons
* Selecció artificial
* Selecció artificial d'animals
* Selecció artificial de les plantes
* Selecció d'aliments
* Selecció del sexe
Selecció natural
* Selves
Selves pluvials
* Selves tropicals
* Selves verges
Senglar
* Senglars
* Sentit de l'equilibri
* Sentit del color
* Seqüències mòbils (Genètica)
Sericicultura
* Serinus canaria
* Serinus canarius canarius
* Seriola dumerili
Serotonina
Serps
Serratia marcescens
Sesamum
Set
* Setter (Gossos)
Setters
Sexologia
Sexualitat (Biologia)
* Sexualitat en els animals
Sexualitat femenina
Sexualitat masculina
* Si accessori del nas
* Si facial
* Sida (Virus)
* Sifonàpters
Sifonòfors
* Silvicultura alternativa
* Silvicultura integrada
Silvicultura sostenible
* Silvicultura viable
Simbiosi
Simetria (Biologia)
* Simia pygmaeus
* Simia satyrus
Simis
* Simpàtic (Sistema nerviós)
* Sinanthropus pekinensis
Sinapsi
* Sinapsi mioneural
* Sinapsi neuromuscular
Singnàtids
Sinòvia
Sins paranasals
* Síntesi (Biologia)
* Síntesi biomimètica
* Síntesi de l'àcid desoxiribonucleic
Síntesi de l'ADN
Síntesi de pèptids
* Síntesi de proteïnes
* Síntesi peptídica
Síntesi proteica
* Sinus nasals
* Sinus paranasals
* Siphonophorae
* Sipuncula
* Sipunculida
Sipuncúlids
* Sipunculoidea
Sirenis fòssils
* Sistema ARICPC-HACCP
* Sistema biliar
* Sistema d'anàlisi de riscs i punts crítics
* Sistema de Lotka-Volterra
* Sistema digestiu
* Sistema gastrointestinal
* Sistema genitourinari
Sistema immunològic
Sistema límbic
Sistema limfàtic
Sistema nerviós autònom
Sistema nerviós parasimpàtic
Sistema nerviós simpàtic
* Sistema nerviós vasomotor
* Sistema nerviós vegetatiu
* Sistema neurovegetatiu
* Sistema respiratori
* Sistema simpàtic
* Sistema urogenital
Sistema vascular de les plantes
Sistema vasomotor
* Sistema vegetatiu
* Sistema visceral
* Sistemàtica (Biologia)
* Sistemàtica filogenètica
Sistemes biològics
* Sistemes biològics artificials
* Sistemes biològics secs
Sistemes de control biològic
* Sistemes de control per retroacció (Biologia)
* Sistemes ecològics
* Sisymbrium thalianum
* Snowflake (Goril·la)
* So animal
* Soca de la vinya
Societats animals
* Societats d'animals
Societats d'insectes
* Societats vegetals
Sociobiologia
* Socioecologia
* Sociologia vegetal
* Sodomia
Solanàcies
* Solanum dulcamara
* Solanum lycopersicum
* Soluble N-ethylmaleimide-Sensitive-Factor Attachment Protein Receptor
* Soluble NSF Attachment Protein Receptor
* Somatologia
Somatotropina
* Sondes cromosòmiques
Sondes d'ADN
* Sondes gèniques
* Sondes moleculars
* Sons animals
Sons de la natura
Sons dels animals
* Soricidae
Sorícids
* Sorolls dels animals
Spaniels
* Sparus auratus
* Spermatophyta
* Spheniscidae
Staphylococcus aureus
* Staphylococcus aureus anaerobius
* Staphylococcus aureus aureus
* Staphylococcus citreus
* Staphylococcus pyogenes
* Staphylococcus pyogenes aureus
* Staphylococcus pyogenes citreus
Stevia rebaudiana
* Stipa tenacissima
* Streptococcus
* Streptococcus pneumoniae
* Streptopelia turtur
* Stress
* Sturnidae
* Sturnus unicolor
* Sturnus vulgaris
* Substàncies biològiques
* Substàncies contaminants
* Substàncies farmacèutiques orgàniques
* Substàncies naturals
* Substàncies neurotransmissores
* Substàncies químiques persistents
* Substàncies reguladores del creixement
* Succedanis de la llet materna
Successió vegetal
Sucre
* Sucre de llet
Sucres
Sucs de fruita
Sucs de vegetals
* Suculentes
* Superfícies (Biologia)
* Superfícies biològiques
* Suplements dietètics
* Suplements en la dieta
* Suplements nutricionals
Suplements nutritius
* Suplements probiòtics
Surera
* Sureres
Suro
* Sus
* Sus domestica
* Sus scrofa
* Sus scrofa domestica

* T-SNARE
Tafonomia
Tala d'arbres
* Tala de boscos
* Tallada d'arbres
* Talp de camp
* Talpa europaea
* Tamarins
* Tanaidacea
Tanaidacis
Taràntules
* Tardigrada
Tardígrads
* Target Membrane SNARE Proteins
Taronges
Taules de composició d'aliments
Taurina
Taurons
Taxidèrmia
* Taxometria
* Taxonomia
Taxonomia (Biologia)
* Taxonomia animal
Taxonomia botànica
* Taxonomia cladística
* Taxonomia de les plantes
* Taxonomia filogenètica
Taxonomia numèrica
* Taxonomia quantitativa
* Taxonomia química
Taxonomia zoològica
* Taxus baccata
* TCA
Te
* Te (Beguda)
* Te del Paraguai
* Tècnica bacteriològica
* Tècnica histològica
Tècnica microbiològica
Tècniques bacteriològiques
Tècniques citològiques
* Tècniques de cultiu cel·lular
* Tècniques de reproducció assistida
Tècniques histològiques
* Tecnologia alternativa
* Tecnologia de la reproducció
* Tecnologia neta
* Tecnologia reproductiva
* Tecnologia verda
* Tecnologies verdes
Teixit adipós
* Teixit conjuntiu
Teixit connectiu
Teixit nerviós
* Teixit neural
Teixit ossi
* Teixits (Biologia)
Teixits (Histologia)
* Teixits animals
* Teixits humans
* Teixits orgànics
* Teixits ossis
* Teixits vegetals
* Teixits vegetals conductors
* Teixons
Teixos
* Telemetria biològica
* Telemetria en investigació biològica
Teleostis
Telòmer
Tempeh
* Temperatura animal
Temperatura corporal
* Temperatura corporal baixa
* Temperatura del cos
* Temperatura humana
* Temps biològic
Tendons
* Teoría de control en biología
* Terapèutica quirúrgica veterinària
Terapèutica veterinària
Teràpia amb animals de companyia
* Teràpia veterinària
Tèrmits
* Termòfils
Termoregulació
Terranova (Gos)
* Terranoves (Gossos)
Terraris
* Terres vegetals
Territorialitat (Zoologia)
* Terrorisme biològic
Testicle
* Testicles
Testosterona
* Tests de sensibilitat als antibiòtics
* Tests de sensibilitat antimicrobiana
Tests de sensibilitat microbiològica
* Tests de susceptibilitat microbiològica
Tests de toxicitat
* Tetanolisina
Textura dels aliments
* Thalarctos maritimus
* Thalassarctos maritimus
Tigre (Animal)
* Tigres
* Tigris regalis
* Tigris striatus
* Tim (Glàndula)
* Timòcits
Timus (Glàndula)
* Tinamiformes
Tinamús
* Tinea biscutella
* Tineola bisselliela
* Tints vegetals
Tiroide
* Tirosinfosfatasa
* Tití
Titís
* Tocoferol
Tòfones
Toixons
* Tolerància a la sequera de les plantes
* Tomaques
Tomàquets
* Tomàtecs
* Tomates
* Tomàtigues
Tonyines
* Topografia del cervell
Toros
Tòrtores
Tortugues
Tortugues com a animals de companyia
* Tortugues de mar
Tortugues marines
Toxicologia
Toxicologia ambiental
Toxicologia bioquímica
Toxicologia genètica
* Toxicologia immunològica
Toxicologia industrial
* Toxicologia mediambiental
Toxicologia pediàtrica
Toxina botulínica
* Toxina del botulisme
* Toxina del clostridium tetani
Toxina tetànica
Toxines
Toxines bacterianes
* Toxines de les plantes
* Toxines vegetals
Toxocara
* Toxocariasi
Toxocarosi
Toxoplasma
Toxoplasma gondii
* Tractament de l'aigua
* Tractament de les malalties del bestiar
* Tractament de les malalties dels animals
* Tractament de les malalties dels animals domèstics
Tracte biliar
* Tracte gastroentèric
Tracte gastrointestinal
* Tracte urinari
* Tracte uveal
* Tracte vers els animals
Transcripció genètica
* Transducció de la informació cel·lular
Transducció de senyal cel·lular
Transferases
Transferència d'embrions
* Transferència gènica
Transformació cel·lular
* Transformació del limfòcit
Transformació genètica
Transformació limfocítica
* Transgènics
* Translocacio
* Translocació (Botànica)
Translocació (Genètica)
Translocació en plantes
* Transmissors de l'impuls nerviós
* Transmissors sinàptics
* Transplantació d'embrions
Transport biològic
* Transport biològic passiu
* Transport de membrana
* Transport fisiològic
Transportadors ABC
* Trastorns àcid-base
Trematodes
Trencalòs
* Treponemiasi
Treponemosi
* Tria d'aliments
* Tribadisme
* Trichobatrachus robustus
Tricòpters
Trifosfat de guanosina
* Trifosfatasa de guanosina
Tríglids
Trilobits
Tripanosoma
* Tripanosomes
Triptòfan
* Triticum
* Triticum aestivum
Tritons
* Triturus
* Troglodytes (Mamífers)
Tronc (Anatomia)
* Tronc cerebral
Tronc de l'encèfal
Tropisme
Truges
Truites (Peixos)
* Truncus
* Truncus encephalicus
Tub neural
Tubercles
Tuberculosi en els animals
* Tubus neuralis
Tumors en els animals
* Tumors melanocítics
* Túnica mucosa
* Túnica vascular de l'ull
* Tunica vasculosa bulbi
* Tunicats
* Turbellaria
Turbel·laris
* Turbots

Ubiqüitina
* Udoladors
Ull
* Ullal (Odontologia)
* Ulls
Ultraestructura (Biologia)
* Ultraestructura cel·lular
* Ultravirus
Umbel·líferes
* Ungulata
Ungulats
* Unió mioneural
Unió neuromuscular
* Unitats d'informació genètica
* Uroantelona
Urocordats
* Urodela
Urodels
* Uroenterona
* Urogastrona
* Ursidae
* Úrsids
* Ursus arctos
* Ursus maritimus
* Ursus melanoleucus
* Urtica
* Ús bèl·lic de bacteris patògens
* Ús bèl·lic de gèrmens
* Ús d'eines en els animals
Ús dels utensilis en els animals
* Ús terapèutic de les vitamines
Utensilis fabricats per animals
Úvea

* V-SNARE
* Vaccí BCG
* Vaccí de Calmette i Guérin
* Vaccí del bacil de Calmette i Guérin
* Vaccins antituberculosos
Vacuna anticolèrica
Vacuna antidiftèrica
Vacuna antipneumocòccica
* Vacuna antituberculosi
Vacuna BCG
* Vacuna contra el còlera
* Vacuna contra la tuberculosi
* Vacuna de Calmette-Guérin
* Vacuna de Mycobacterium bovis
* Vacuna del bacil Calmette-Guérin
* Vacuna pneumocòccica
Vacunes
* Vacunes antimicrobianes
Vacunes antituberculoses
Vacunes antivíriques
* Vacunes BCG
* Vacunes de la tuberculosis
* Vacunes víriques
Vagina
Vainilla
* Valor calòric dels aliments
* Valor energètic dels aliments
Vaques
* Vaques de llet
* Vaques lleteres
* Varà de Komodo
* Varanus komodoensis
Variació (Biologia)
* Variacions climàtiques
Varietats de plantes
* Varietats de plantes conreades
* Varietats vegetals
Vasopressina
* Vectors de clonatge
Vectors genètics
Vegetació
* Vegetació aquàtica
* Vegetació dels boscos
* Vegetació forestal
* Vegetació i clima
* Vegetals
* VEGF
* Veneridae
Venes
Ventricles cardíacs
* Ventricles del cor
Verins animals
* Verres
Vertebrats
Vertebrats fòssils
Vesc
* Vesicle SNARE Proteins
Vesícules seminals
Vespes
* Vesquercí
* Vestigis humans (Arqueologia)
* Vestigis ossis (Arqueologia)
Veterinària d'urgència
Veterinaris
Vetiver
* Vetiver bourbon
* Vetiveria zizanioides
* Vetiveria zizanoides
* Vetyver
* VHA (Virus)
* Via de Dickens-Horecker
* Via del fosfogluconat
Vida (Biologia)
Vida artificial
Vida en altres planetes
* Vida en els deserts
* Vida extraterrestre
* Vida oceànica
* Vida sexual dels animals
* Vieires
* Vies biliars
* Vies respiratòries
* Vies urinàries
* Vigilància biològica
* Vigilància ecològica
* Vigilància medioambiental
VIH (Virus)
Vinya
* VIRADEN (Mètode)
Virologia
* Virologia alimentària
* Virologia de l'aire
* Virologia dels aliments
Virologia mèdica
Virologia molecular
Virologia veterinària
Virosi (Peixos)
* Virosis
* Virosis (Plantes)
* Virosis en els animals
* Virosis vegetals
Virulència (Microbiologia)
* Virulència microbiana
Virus
Virus ADN
* Virus adsorption enumeration (Mètode)
* Virus cancerígens
* Virus D
* Virus d'Ebola
Virus de l'hepatitis A
Virus de l'hepatitis B
Virus de l'hepatitis C
* Virus de l'hepatitis D
Virus de l'hepatitis delta
Virus de l'hepatitis E
* Virus de l'hepatitis infecciosa
* Virus de la grip
* Virus de la immunodeficiència humana
* Virus de la sida
* Virus de les glàndules salivals
* Virus delta
* Virus DNA
* Virus en el bestiar
* Virus en els animals domèstics
* Virus gripal
Virus oncogènics
* Virus RNA
* Virus VHC
* Visc
Vísceres
* Viscum album
Visió cromàtica
* Visió del color
* Visió dels colors
* Visó americà
* Visó europeu
Visons
Vitalisme
Vitamina A
* Vitamina antixeroftàlmica
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
* Vitamina K
* Vitamina P
* Vitamines antihemorràgiques
* Vitamines de la coagulació
Vitamines en la nutrició humana
Vitamines hidrosolubles
Vitamines K
Vitamines liposolubles
* Vitamines P
Vitaminoteràpia
* Vitis vinifera
Vivers (Piscicultura)
Vivisecció
* Vocalització animal
Vol animal
* Vol dels animals
Volèmia
* Volum sanguini

* Western lowland gorilla

* Xarxa tròfica
* Xarxes neurals (Neurobiologia)
Xarxes neuronals (Neurobiologia)
* Xarxes tròfiques
Xenobiòtics
Xilema
Ximpanzés
* Ximpanzés nans
* Ximpanzés pigmeus
* Xips d'ADN
Xirimoier
* Xiripia
* Xufa
* Xufes
Xufla
* Xufles

* Yerba mate
Yersinia
Yersinia enterocolítica
Yeti

* Zea mays
Zebres
* Zigot
Zinc en l'organisme
Zingiberàcies
* Zingiver officinale
* Zones naturals
* Zones naturals protegides
* Zones protegides
Zones verdes
* Zoocenosi
Zoogeografia
* Zooides
Zoòlegs
Zoologia
Zoologia econòmica
* Zoologia marina
* Zoologia sistemàtica
Zooplàncton
Zooplàncton d'aigua dolça
Zooplàncton marí
* Zoosemiòtica
* Zoosociologia
Zootècnia
* Zoovirosi
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.