Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Treball social i serveis socials

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1453 termes, 459 descriptors, 994 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* A.T.S.
Abandó de la família
* Abandó de la llar
* Abastament d'emergència
Absentisme escolar
Absentisme laboral
* Abús
* Abús d'autoritat
* Abús de les drogues
* Abús dels infants
* Abús psicològic
* Abús sexual
Abús sexual envers els infants
* Abús sexual envers les dones
* Abusos sexuals
* Accés a l'educació
* Accès a la cultura
* Accessibilitat per als discapacitats físics
* Accessibilitat per als disminuïts físics
Accidents de treball
Accidents domèstics
* Accidents industrials
Accidents infantils
* Accidents laborals
Accidents marítims
* Acció comunitària
* Acció humanitària
Acció social
* Acció voluntària
* Accions humanitàries
Acolliment familiar
* Acolliment, Centres d'
* Aconsellament
* Acromícria congènita
* Actituds dels consumidors
* Activistes dels drets humans
* Adaptabilitat
* Adaptació (Sociologia)
Adaptació social
* Addicció a l'alcohol
* Addicció a les drogues
* Addictes a les drogues
Administració de justícia de menors
* Administració de justícia penal de menors
Adolescència
Adolescents
Adolescents desfavorits
* Adolescents en situació de risc (Ciències socials)
Adolescents hiperactius
* Adolescents i risc social
* Adolescents immigrants
* Adolescents inadaptats socials
Adolescents maltractats
* Adolescents socialment desfavorits
* Adolescents víctimes de la violència
Adopció
* Adopció d'infants
Adopció interracial
* Adulteració d'aliments
* Adulteració i inspecció d'aliments
* Adults i infants
Afectivitat
Agents d'assegurances
* Agents de policia
* Agressió (Psicologia)
* Agressió a les dones
* Agressió als homes (Violència de gènere)
* Agressions sexuals envers els infants
Agressivitat
* Agressivitat (Psicologia)
Agressivitat en els infants
* Agressivitat infantil
Aïllament social
* Ajuda a domicili
* Ajuda a les persones grans
* Ajuda assistencial
Ajuda humanitària
* Ajuda humanitària internacional
* Ajuda internacional
* Ajuda mèdica internacional
Ajuda mútua
* Ajuda mútua en grups
Ajuda sanitària
* Ajuda sanitària internacional
* Ajuda social
* Ajuda social a les persones grans
* Ajuts assistencials
* Ajuts tècnics per a disminuïts
Ajuts tecnològics per als discapacitats
Alcohòlics
Alcoholisme
* Alfabet Braille
* Aliments purs
* Almoina
* Alternatives a l'empresonament
Alternatives a la presó
Altruïsme
* Alzheimer
* Ambient en el lloc de treball
* Ambient laboral
* Ambulatoris
* Amor al proïsme
* Amor de mare
* Amor maternal
* Anàlisi del risc
* Anàlisi del risc ambiental
* Anàlisi del risc sanitari
* Anàlisi dels aliments
* Ancianitat
* Ancians
* Ancians maltractats
* Ancians víctimes de la violència
* Ancians voluntaris
* Animació comunitària
* Animals i home
* Antropologia cultural i social
* Antropologia de la salut
Antropologia mèdica
Antropologia social
Antropologia urbana
Aparells de comunicació per a persones amb discapacitat
* Arquitectura i disminuïts físics
Artistes discapacitats
* AS (Psiquiatria)
Asils
* Asils d'ancians
* Asils d'orfes
* Asils de dements
* Aspectes psicològics de la vellesa
* Aspectes socials
Assassins
Assassins en sèrie
* Assegurança d'atur
Assegurances d'accidents
* Assegurances d'atur
* Assegurances d'atur forçós
* Assegurances obreres
* Assegurances socials
* Assessorament
Assessorament psicològic
Assessors
* Assetjadors
* Assetjament laboral
* Assetjament moral
Assetjament psicològic
* Assetjament psicològic en el lloc de treball
* Assetjament psicològic en el treball
Assetjament sexual
* Assistència a domicili
* Assistència a la comunitat
* Assistència a la dona
* Assistència a la infància i a l'adolescència
* Assistència a la vellesa
Assistència a les persones grans
* Assistència domiciliària
* Assistència escolar
* Assistència escolar temporal
* Assistència humanitària
Assistència institucional
* Assistència mèdica a domicili
* Assistència mèdica internacional
* Assistència primària
* Assistència pública
Assistència social
* Assistència social a la infància
* Assistència social a les persones grans
* Assistència social de grup
* Assistència social familiar
* Assistència social privada
* Assistència social pública
* Assistents socials
Associacions
Associacions de consumidors
Associacions de dones
* Associacions femenines
* Atenció a la adolescència
* Atenció a la dona
Atenció a la infància i a l'adolescència
* Atenció a la infància i adolescència
* Atenció a la vellesa
* Atenció a les persones grans
* Atenció als malalts
Atenció domiciliària
Atenció primària
* Atención domiciliaria dels malalts
Audiodescripció
* Audiodescripció per a cecs
* Audiodescripció per a discapacitats visuals
Autisme
* Autisme en els infants
Autoritarisme
* Auxili internacional
* Avaluació de la qualitat assistencial
* Avaluació de programes socials
Avaluació de serveis socials
Avaluació del risc
Avaluació del risc ambiental
* Avaluació del risc ecològic
Avaluació del risc per la salut
* Avaluació del risc sanitari
* Avaluació en programes d'acció social
Avaluació en programes socials
* Avaluació en serveis socials
Avis i néts
Avortament

* Bancs d'hores
* Bancs de temps
* Bandes
* Bandes d'adolescents
* Bandes d'infants
* Bandes de carrer
Bandes de joves
* Bandes juvenils
* Barreres arquitectòniques
Beneficència
Beneficència mèdica
Benestar
* Benestar (Economia)
* Benestar dels infants
* Benestar públic
Benestar social
* Biblioteques i cecs
Biblioteques per a cecs
* Biblioteques per a discapacitats visuals
* Bogeria
* Bogeria i geni
* Bojos
* Bordells
* Borderies
* Borratxera
* Borratxos
Braille
Bulímia
* Bulímia nerviosa

Canvi social
* Canvi urbà
* CAP (Centres d'atenció primària)
* CAPs
* Captaires
* Captius
* Captives
* Caràcters Braille
Caritat
* Càrregues socials
* Cartilles de racionament
* Casals d'avis
Casals de joves
* Casals de la tercera edat
* Casals de lleure
* Casals de vells
* Case work
* Cases d'acolliment de dones maltractades
* Cases de joventut
* Cases de prostitució
* Casos
* Casos d'assistència social
* Categories socials
Cecs
* Cecs i biblioteques
Centres cívics
* Centres comunitaris
* Centres comunitaris de salut
* Centres d'acció social
Centres d'acolliment
Centres d'acolliment per a dones
* Centres d'assistència primària
Centres d'atenció primària
Centres d'educació especial
Centres de dia
* Centres de salut
* Centres diürns de serveis socials
Centres especials de treball
Centres oberts
* Centres oberts per a infants i adolescents
* Centres ocupacionals
* Centres penitenciaris
Centres residencials d'acció educativa
Centres socials
Classes socials
* Classes socials desfavorides
* Cohesió social
* Col·lectius sense sostre
* Colònies comunitàries
* Comissaris de policia
* Comportament agressiu
* Comportament del consumidor
* Comportament dels consumidors
* Comportament dependent
* Comportament discriminatori
Comptabilitat social
Comunes (Contracultura)
* Comunes (Grups comunitaris)
* Comunes hippies
Comunicació de risc
* Comunicació del risc
* Comunicació en famílies
Comunicació en la família
* Comunicació en servei social
Comunicació en treball social
* Comunicació entre cultures
* Comunicació familiar
Comunicació intercultural
* Comunicació interpersonal en la família
* Comunicació malalt-metge
* Comunicació metge-malalt
* Comunitat terapèutica
Comunitats
* Comunitats de treball
Comunitats terapèutiques
* Conciliació
* Conciliació familiar
* Concurrència a les classes
* Condició social
Condicions de treball
Condicions socials
* Conducta afectiva
* Conducta agressiva
* Conducta dels compradors
Conducta dels consumidors
* Conducta dependent
* Conducta discriminatòria
* Conducta social
* Conflicte de generacions
* Conflicte entre grups
Conflicte generacional
* Conflicte intergrupal
* Conflictes conjugals
Conflictes socials
* Confort
* Connexions socials
* Consellers
* Construccions de serveis socials
* Consultors
* Consum de drogues
* Control d'aliments
Control social
* Convictes
Cooperatives
Cooperatives d'habitatges
Cotització a la seguretat social
* Cotització empresarial
* Cotització salarial
* Cotització social
Crack (Droga)
* CRAE
* Creixement urbà
* Creu Roja
Creu Roja i Mitja Lluna Roja
* Crims violents
* Crisis socials
* Crueltat envers els infants
* Crueltat envers les persones grans
* Cruz Roja
* Cruz Roja y Media Luna Roja
* CSs
Cuidadors
* Cuidadors familiars
* Cuidadors voluntaris
* Cuidatge
* Cultura col·laborativa
* Cultura convergent
* Cultura de la col·laboració
* Cultura de la convergència
Cultura participativa
Cura (Ètica)
* Cura (Valor)
* Cura a domicili
* Cura de la gent gran
Cura de les persones grans
* Cura de malalts terminals
Cura dels malalts
Cura dels malalts terminals
* Cura dels pacients
* Cura dels vells
* Cura en fase terminal
* Cura i tractament
* Cures de desintoxicació d'alcohòlics
* Currículum integrat

* Decisió col·lectiva
* Decisió col·legiada
Decisió de grup
* Decisió en equip
* Decisió en grup
Defensor del poble
Defensors dels drets humans
* Deficients
* Deficients auditius
* Deficients físics
* Deficients mentals
* Deficients psíquics
* Deficients visuals
* Defraudació a la seguretat social
Delictes contra els infants
Delictes contra la persona
Delictes contra la seguretat social
Delictes sexuals
* Delictes sexuals contra els infants
Delictes violents
* Delinqüència femenina
* Delinqüència i drogues
* Delinqüència i educació
* Delinqüència infantil
Delinqüència juvenil
* Delinqüència sexual
Demència senil
* Dements
* Democratització de l'ensenyament
* Deontologia
Dependència (Psicologia)
* Dependents (Ciències socials)
* Desaparició de menors
* Descripció auditiva de la informació visual
* Desenvolupament afectiu
Desenvolupament comunitari
* Desenvolupament de la comunitat
* Desenvolupament emotiu
Desenvolupament rural
Desenvolupament social
Desenvolupament urbà
* Desigualtat d'oportunitats educatives
* Desintoxicació d'alcohòlics
Desintoxicació de les drogues
* Desordres alimentaris
* Desplaçament de població
* Despoblament
* Detecció de risc i maltractament de persones grans
* Detecció de risc i maltractament infantil
Detecció del maltractament en persones grans
Detecció del maltractament infantil
* Detingudes
* Detinguts
* Diàleg intercultural
* Diferències culturals
* Diferències de classes
* Diferències socials
Dinàmica de grups
* Dipsomania
Discapacitats
* Discapacitats auditius
* Discapacitats físics
* Discapacitats físics i arquitectura
* Discapacitats i arquitectura
Discapacitats mentals
* Discapacitats psíquics
Discapacitats visuals
Discriminació
Discriminació en l'habitatge
Discriminació per l'edat
Discriminació racial
* Discriminació religiosa
* Discriminació residencial
Discriminació sexual
* Discriminació social
* Disminuïts
* Disminuïts auditius
* Disminuïts físics
* Disminuïts físics i arquitectura
* Disminuïts mentals
* Disminuïts psíquics
* Disminuïts visuals
* Dispositius de comunicació per a minusvàlids
* Dispositius de comunicació per a persones amb discapacitat
* Disseny sense barreres arquitectòniques
* Distribució en cooperació
* Diversitat cultural
Dol
* Dones captives
Dones delinqüents
Dones desfavorides
* Dones detingudes
Dones en el desenvolupament comunitari
Dones en la guerra
* Dones en situació de risc (Ciències socials)
* Dones gitanes
* Dones i homes
* Dones i risc social
* Dones inadaptades socials
Dones maltractades
* Dones marginades
* Dones preses
* Dones presoneres
* Dones prostitutes
* Dones recluses
* Dones romaní
* Dones socialment desfavorides
Dones soles
* Dones víctimes d'abús sexual
* Dones víctimes d'agressió sexual
* Dones víctimes de la violència
* Dotacions
* Dret a l'assistència mèdica
Dret a l'habitatge
* Dret a la cultura
* Dret a la identitat cultural
Dret a la mort
Dret a la salut
* Dret a morir
* Dret a morir dignament
Dret al treball
Drets culturals
* Drets de l'home
Drets de les dones
Drets dels infants
Drets dels malalts
* Drets dels pacients
Drets humans
Drogoaddicció
Drogoaddictes
* Drogodependència
Drogues i delinqüència
Drogues i escoles
Drogues i joventut

* EAIA
* Ebrietat
* Ebris
* Economia de l'assistència sanitària
Economia de la salut
Economia del benestar
* Economia mèdica
* Economia sanitària
* Edat senil
Edificis de serveis socials
Educació i delinqüència
* Educació igualitària
* Educació interdisciplinar
* Eliminació de barreres arquitectòniques
* Elusió de quotes de la seguretat social
* Emancipació de la dona
* Emancipació de les dones
* Embriaguesa
* Emigració
* Emigració i immigració
* Emigrants
* Emotivitat
* Empleats
* Empreses cooperatives
Empreses d'inserció
* Empreses d'inserció laboral
* Empreses d'inserció sociolaboral
* Empreses de serveis
* Empreses de treball protegit
* Empreses socials
* Ensenyament multidisciplinar
* Ensenyament pluridisciplinar
* Entitats
* Entorn en el lloc de treball
* Entorn laboral
Entrevista en treball social
Envelliment
* Equilibri social en l'habitatge
* Equipament social
Equips d'atenció a la infància i l'adolescència
* Ergoterapia
* Escassetat d'aliments
* Escoles d'educació especial
Escoles de treball social
* Escoles i drogues
* Escoles integrades
* Escoles reformatori
Escoles tallers
* Escriptura Braille
* Éssers humans i animals
* Establiments penals
* Establiments penitenciaris
* Estat benefactor
Estat del benestar
* Estat i assegurances
* Estat i família
* Estat social
Estudi de casos
Ètica
Ètica aplicada
* Ètica de la cura
* Ètica pràctica
Etnicitat
Eutanàsia
* Exclosos socials
* Exclusió social
* Explotació sexual de menors
* Explotació sexual dels infants
Expòsits

* Falsificació d'aliments
Fam
* Fam col·lectiva
* Fam en el món
* Família adoptiva
* Família i estat
Família monoparental
* Famílies acollidores
Famílies adoptives
Famílies amb problemes
* Famílies cuidadores
Famílies d'acollida
* Famílies disfuncionals
* Famílies inadaptades
* Famílies monoparentals
* Famílies sense mare
* Famílies sense pare
* Famílies sobreendeutades
* Ferides emocionals
* Filantropia
* Fills adoptats
Fills adoptius
Fills d'alcohòlics
* Fills de famílies pobres
* Fills de pares alcohòlics
Fills de pares divorciats
Fills de preses
Fills de presos
* Fills dels pobres
* Fills i mares
* Fills i pares
* Filosofia moral
Fundacions

* GAM
* Geni i bogeria
Geni i malalties mentals
* Gent gran
* Gent gran voluntària
Gerontologia
Gerontologia educativa
Gerontologia social
Gestió de conflictes
Gitanes
Gitanos
Grups d'ajuda mútua
* Grups desfavorits
* Grups minoritaris
Grups socials
* Guàrdies

* H.P.O.
* Habitatge de protecció oficial
* Habitatge econòmic
Habitatge públic
* Habitatge social
* Habitatge subvencionat per l'Estat
* Habitatges de protecció oficial
* Habitatges econòmics
* Habitatges públics
* Habitatges socials
* Hàbits de salut
* Hàbits higiènics
Hàbits sanitaris
Heroïna
* Higiene mental
* Higiene pública
* Higiene social
Hiperactivitat
* Hipercinèsia
* Hiperfàgia
Història de la dona
Història social
* Home i animals
* Homeless
* Homes i dones
Homicidi
Homofòbia
Homosexualitat
Homosexualitat en la cinematografia
* Hospitalització parcial
* Hospitals de bojos
Hospitals de dia
* Hospitals de leprosos
Hospitals infantils
* Hospitals pediàtrics
* Hospitals per a infants
* Hospitals per a malalts mentals
Hospitals psiquiàtrics
* HPO
Humanitarisme
* Humanització del treball

Identitat col·lectiva
* Identitat comunitària
* Identitat cultural
* Identitat de comunitat
* Identitat de gènere (Identitat sexual)
* Identitat de grup
* Identitat en un grup ètnic
* Identitat ètnica
Identitat racial
Identitat sexual
* Identitat social
Igualtat d'oportunitats
Igualtat d'oportunitats educatives
* Igualtat d'oportunitats en el treball
* Igualtat davant els poders públics
* Igualtat davant la justícia
Igualtat davant la llei
* Igualtat de la dona
* Imatge corporal de la dona
Imatge corporal de les dones
* Imatge del cos en les dones
Imatge del propi cos en els adolescents
* Imatge del propi cos en la dona
* Imatge del propi cos en les dones
* Immigració
* Immigració infantil
* Immigrants
Immigrants adolescents
* Immigrants joves
* Immigrants menors d'edat
* Inadaptació social
* Inadaptats socials
* Incapacitats mentals
* Incapacitats visuals
Incest
* Incomunicació social
* Índex de nivell de salut
Indicadors de salut
Indicadors socials
* Indigència
* Indigents
* Indústria de serveis
* Indústries de servei
Infància
* Infantesa
Infanticidi
Infants
Infants abandonats
Infants acollits
* Infants adoptats
* Infants amb problemes
Infants autistes
Infants cecs
* Infants de famílies pobres
* Infants de pares alcohòlics
* Infants de pares divorciats
* Infants deficients
* Infants deficients físics
* Infants deficients psíquics
Infants del carrer
* Infants delinqüents
Infants desfavorits
Infants difícils
Infants discapacitats
Infants discapacitats físics
Infants discapacitats mentals
* Infants discapacitats psíquics
* Infants disminuïts
* Infants disminuïts psíquics
* Infants en la guerra
* Infants en situació de risc social
* Infants especials
Infants hiperactius
Infants i adults
Infants immigrants
Infants inadaptats
* Infants inadaptats socials
Infants malalts
Infants maltractats
* Infants marginats socials
* Infants pluridiscapacitats
Infants pobres
* Infants precoços
* Infants prodigi
Infants refugiats
* Infants segrestats
* Infants sense sostre
* Infants socialment desfavorits
Infants soldat
* Infants soldats
Infants sords
* Infants sordsmuts
Infants superdotats
* Infants vagabunds
* Infants víctimes de la violència
* Infermer i pacient
* Infermera i pacient
Infermeres
Infermeria a domicili
* Infermeria de salut mental
* Infermeria domiciliària
Infermeria geriàtrica
Infermeria oncològica
Infermeria psiquiàtrica
Infermers
* Informació del risc
* Infraccions contra la seguretat social
* Ingrés mínim familiar
* Ingrés mínim garantit
* Ingressos mínims
* Inserció social
* Inspecció alimentària
* Inspecció d'aliments
Inspecció dels aliments
* Inspectors de policia
* Institucions benèfiques
* Institucions de beneficència
Institucions socials
* Integració cultural
* Integració educativa
Integració escolar
* Integració racial
Integració social
Intel·ligència emocional
* Interacció humana
Interacció social
* Interculturalisme
* Interculturalitat
* Interdisciplina curricular
* Interdisciplinarietat en educació
Interdisciplinarietat en l'ensenyament
Internats
* Interrogatori de sospitosos
Interrogatori policial
* Intervenció comunitària
Intervenció en crisis (Psiquiatria)
* Intervenció en serveis socials
* Intervenció en treball social
Intervenció humanitària
Intervenció social
* Intervenció social amb famílies
* Investigació del maltractament en persones grans
* Investigació del maltractament infantil
Investigació en ciències socials
* Investigació social
Investigació social participativa
* Invidents

* Joventut i drogues
* Joves delinqüents
Joves desfavorits
Joves discapacitats
Joves discapacitats mentals
* Joves discapacitats psíquics
* Joves disminuïts
* Joves disminuïts psíquics
* Joves en situació de risc (Ciències socials)
* Joves i risc social
* Joves immigrants
* Joves inadaptats socials
* Joves marginats
* Joves pluridiscapacitats
* Joves socialment desfavorits
* Joves soldats
* Joves voluntaris
Jubilació
* Justícia juvenil

* Kibbuts
* Kibbutz
* Kibbutzim

* Legislació de menors
* Lesions de medul·la espinal
Lesions medul·lars
* LETS (Sistema monetari)
* Liberació de les dones
Llar
Llars de pas
* Llars de persones grans
* Llars de vells
* Llars temporeres
Llatzerets
* Llenguatge i racisme
* Llenguatge racista
* Llocs de treball
* Lluita contra la pobresa
* Lluites socials
* Llunàtics
Ludoteràpia

Malaltia d'Alzheimer
* Malaltia mental
Malalties mentals
* Malalts cerebrals
Malalts mentals
Malalts terminals
Maltractament
* Maltractament de la gent gran
Maltractament de les persones grans
* Maltractament dels adolescents
* Maltractament dels infants
* Maltractament dels vells
* Maltractament emocional
Maltractament infantil
* Maltractament psicològic
* Maltractaments
* Manicomis
* Manifestacions d'estudiants
Mares i filles
Mares i fills
Marginació social
* Marginats socials
* Medi ambient de treball
Mediació
* Mediació educativa
Mediació escolar
Mediació familiar
Mediació social
Mediadors
Mediadors d' assegurances
Mendicitat
* Menors immigrants
* Mesures alternatives a l'empresonament
* Mesures d'acció positiva
* Mesures de seguretat
* Mesures de substitució
* Metge i pacient
* Mètode Braille
* Meuques
Migració (Població)
* Migració internacional
* Migracions (Població)
* Migracions internacionals
Migrants
* Militants dels drets humans
Minories
* Minories ètniques
* Minories racials
Minories religioses
* Minusvàlids
* Misèria
* Mobbing
* Mongolisme
* Monoparentalitat
* Moral
* Moral aplicada
* Moralitat
* Moribunds
Mort
* Mort amb dignitat
* Mort violenta
* Mort voluntària
* Morts tràgiques
Morts violentes
* Movimen okupa
* Moviment estudiantil
* Moviment slow life
* Moviments d'estudiants
* Moviments de consumidors
Moviments estudiantils
Moviments socials
* Mullers maltractades
Multiculturalisme
* Multidiscapacitats
* Multidisciplinarietat en l'ensenyament

* Narcòmans
* Narcoticomania
* Nenes soldats
* Nens
* Nens del carrer
* Nens soldats
* Néts i avis
* Noies soldats
* Nois soldats
* Noves tecnologies de la informació per a disminuïts

* O.N.G.
* Obres de beneficència
* Obres de caritat
* Obstacles arquitectònics
* Ocupas
* Ocupes
* Ofenses sexuals
Okupes
* Ombudsman
* ONG
* Operacions humanitàries d'urgència
* Ordenació rural
Orfenats
* Organismes no governamentals
* Organització comunitària
* Organització de la comunitat
* Organitzacions
* Organitzacions de consumidors
* Organitzacions de dones
* Organitzacions femenines
Organitzacions no governamentals
* Orientació psicològica
* Outplacement

* Pacient i infermera
* Pacients de paràlisi cerebral
Paralítics cerebrals
Pares adoptius
Pares biològics
Pares divorciats
Pares i fills
* Pares naturals
* Participació de les dones en la guerra
Participació social
* Pauperisme
* Pederàstia
* Pedologia
* Penals
* Penes alternatives
* Penes substitutives
Pensions
Pensions a la vellesa
Pensions anuals
Pensions d'orfandat
Pensions no contributives
Pèrdua (Psicologia)
Personal
* Persones amb capacitat intel·lectual de frontera
* Persones amb capacitat intel·lectual límit
* Persones amb deficiències
* Persones amb deficiències mentals
* Persones amb discapacitat
* Persones amb discapacitat visual
* Persones amb minusvalidesa
* Persones atípiques
* Persones cegues
* Persones cuidadores
* Persones de la tercera edat
Persones dependents
Persones desfavorides
* Persones desfavorides culturalment
* Persones desfavorides socialment
* Persones diferents
* Persones discapacitades
* Persones en situació de risc social
Persones excepcionals
Persones grans
* Persones grans amb discapacitat
Persones grans dependents
Persones grans discapacitades
* Persones grans discapacitades físiques
* Persones grans fràgils
* Persones grans maltractades
Persones grans voluntàries
* Persones i animals
* Persones psicòpates
* Persones sense llar
Persones sense sostre
* Persones vulnerables
* PIRMI
* Pisos de reinserció
* Plagi (Segrest)
* Planejament social
* Planificació social
* Plans d'ajut a la dona
* Plans per a la igualtat professional
Pluridiscapacitats
* Població d'origen estrangera
* Població estrangera
Pobres
Pobres en el mitjà urbà
* Pobres en les ciutats
Pobresa
* Pobresa infantil
* Pobresa urbana
Policies
* Política d'ajut a la família
* Política de diversitat cultural
* Política de diversitat ètnica
* Política de pluralisme cultural
Política familiar
* Política governamental vers el multiculturalisme
Política sanitària
Política social
* Polítiques d'acció positiva
* Polítiques de discriminació positiva
* Precarietat econòmica i social
* Precocitat
* Prejudicis racials
* Presa de decisió en grup
* Presa de decisions dels consumidors
Preses
* Presoneres
* Presoners
Presons
Presons de dones
Presos
* Prestacions familiars
* Prestacions per atur
* Prestacions socials
Pretallers
* Pretallers per a infants i adolescents
Prevenció de toxicomanies
* Principi de no discriminació
* Problema generacional
* Problemes familiars
* Problemes racials
Problemes socials
* Producció en cooperació
* Professionals d'infermeria
* Professionals d'infermeria i pacients
Programes d'acció positiva
* Programes per a la igualtat professional
* Programes per a les dones
Programes socials
* Progrés social
* Projectes per a les dones
* Projectes socials
Prostitució
* Prostitució femenina
Prostitució infantil
* Prostitució juvenil
Prostitutes
* Protecció a la dona
* Protecció a la infància
* Protecció a la vellesa
* Protecció a les persones grans
* Protecció de menors
* Protecció dels infants
* Protecció dels menors
* Psicogerontologia
* Psicologia de grups
Psicologia de l'adolescència
Psicologia de la vellesa
* Psicologia de les masses
Psicologia del desenvolupament
* Psicologia dels adolescents
* Psicologia dels consumidors
* Psicologia dels grups
* Psicologia geriàtrica
Psicologia infantil
Psicologia social
Psicòpates
* Psicopatia
* Psicopatia autística
* Psicosociologia
* Psicoteràpia col·lectiva
Psicoteràpia de grup
Psicoteràpia familiar
Psicoteràpia infantil
* Psicoteràpia ocupacional
* Psiquiatria i servei social
Psiquiatria social
* Publicitat del risc
* Putes

* Qualitat de les condicions de treball
Qualitat de vida
Qualitat de vida en el treball
* Qualitat de vida laboral
* Quart món
* Querelles conjugals
* Questió racial
Quibbutsim
* Quibuts
* Quocient emocional
* Quota de la seguretat social

Racionament alimentari
* Racionament d'aliments
* Racionament de queviures
* Racionament dels aliments
Racisme en el llenguatge
* Racisme i llenguatge
* Rang social
* Rapte de menors
* Recluses
* Reclusos
* Recol·locació (Recursos humans)
Recol·locació laboral
* Recursos tecnològics per a discapacitats
* Red Cross
* Red Cross and Red Crescent
* Reforma dels delinqüents
* Reforma social
Reformatoris
Refugiats
Refugiats polítics
Rehabilitació d'alcohòlics
Rehabilitació de delinqüents
Rehabilitació de discapacitats
* Rehabilitació de disminuïts
Rehabilitació de drogoaddictes
* Rehabilitació de presoners
* Rehabilitació laboral
* Rehabilitació ocupacional
* Reinserció de delinqüents
* Reinserció de presoners
* Reinserció laboral
* Reinserció professional
* Reinserció social
* Relació dependent
* Relació infermer-pacient
* Relació infermera-pacient
* Relació malalt-metge
* Relació metge-malalt
* Relació metge-pacient
* Relació pacient-metge
* Relacions adults-infants
* Relacions animal-home
* Relacions animal-infant
* Relacions de dependència
* Relacions de gènere
* Relacions dona-home
* Relacions entre avis i nèts
Relacions entre grups
* Relacions entre nèts i avis
Relacions familiars
Relacions home-animal
Relacions home-dona
* Relacions homes-dones
* Relacions humanes en l'empresa
Relacions infant-animal
* Relacions infants-adults
* Relacions infermer-pacient
Relacions infermera-pacient
Relacions intergeneracionals
* Relacions intergrupals
* Relacions interracials
* Relacions malalt-metge
* Relacions mares i fills
* Relacions metge-malalt
Relacions metge-pacient
* Relacions pacient-infermera
* Relacions pares i fills
Relacions racials
Renda mínima
* Renda mínima garantida
* Rendes mínimes
* Reorientació laboral
* Reserves alimentàries
* Residències d'ancians
* Residències d'avis
Residències d'estiu per a treballadors
* Residències de la tercera edat
Residències de persones grans
* Residencies sindicals d'estiueig
Residus ramaders
Resiliència (Tret de la personalitat)
Resiliència (Tret de la personalitat) en els infants
* Resiliència humana
* Resolució de conflictes
* Resolució de conflictes socials
* Retardats mentals
* Retirs
* Retorn al mercat de treball
* Revoltes estudiantils
* Risc sanitari
* Risc social i adolescents
* Risc social i dones
* Risc social i joves

* Salari social
* Salaris familiars
* Salubritat
* Salut emocional
Salut mental
Salut pública
* Sanitat
* Sector dels serveis
* Sector residual
* Sector serveis
Sector terciari
* Segregació educativa
* Segregació en l'habitatge
* Segregació residencial
Segrest
* Segrest d'infants
Segrest de menors
* Seguretat de l'espai exterior
Seguretat espacial
* Seguretat sanitària
Seguretat social
* Senectud
* Senectut
* Senilitat
* Sense llar
* Sense sostre
* Servei social
* Servei social de grup
* Serveis (Indústria)
* Serveis a les empreses
* Serveis bibliotecaris per a persones amb discapacitat visual
* Serveis d'ajuda a domicili
* Serveis d'assistència
* Serveis d'assistència a les persones grans
* Serveis d'atenció domiciliària
* Serveis de mediació familiar
* Serveis de pediatria
* Serveis per a la joventut
Serveis socials
* Serveis socials d'atenció primària
* Serveis socials en psiquiatria
* Serveis socials en salut
* Serveis socials en salut mental
* Serveis socials familiars
Serveis socials per a les dones
Serveis socials per a les famílies
Serveis socials per a les persones grans
Serveis socials per als discapacitats
Serveis socials per als drogoaddictes
Serveis socials per als immigrants
Serveis socials per als infants
Serveis socials per als joves
* Serveis socials per als toxicòmans
* Síndic de greuges
Síndrome d'Asperger
Síndrome de Down
* Sistema Braille
Sistema de canvi local
* Sistema LETS
* Sistemes de comunicació augmentativa i alternativa
* Sistemes de comunicació per a discapacitats
* Sistemes de comunicació per a disminuïts
Sistemes de seguretat
* Situacions socials
Slow life (Moviment)
Sobreendeutament
* Sobreendeutament dels consumidors
* Sobreendeutament dels particulars
* Sobreendeutament familiar
* Societats caritatives
* Societats cooperatives
* Societats de beneficència
* Societats femenines
Societats secretes
* Sociodinàmica
* Sociologia descriptiva
* Sociòpates
* Socors als pobres
* Socors humanitari d'urgència
Socors internacional
* Sodomia
Solidaritat
* Solidaritat internacional
* Solució de conflictes
* Sordesa en els infants
* Sordmuts
Sords
* Squatters
Subsidi d'atur
* Subsidis d'atur
Subsidis familiars
* Substitutius a la presó
Suïcidi
Supervisió en treball social
Supressió de barreres arquitectòniques
* Sustracció de menors

* Tallers ocupacionals
* Tarifa de la seguretat social
* Tecnologia per a discapacitats
Teleassistència
* Teleassistència domiciliària
* Tensió social
* Terapèutica en grup
* Terapèutica ocupacional
* Terapèutica pel treball
Teràpia amb animals de companyia
* Teràpia de grup
* Teràpia familiar
Teràpia ocupacional
* Teràpia pel joc
* Tercera edat
* Toxicomania
* Toxicomans
* Tràfic de blanques
* Tràfic de dones
* Transeünts
* Transformació urbana
* Trastorn d'Asperger
Trastorns afectius
* Trastorns alimentaris
* Trastorns de l'alimentació
Trastorns de la conducta alimentària
Trastorns de la conducta en els adolescents
Trastorns de la conducta en els infants
Trastorns de la personalitat
* Trastorns del comportament alimentari
* Trastorns del comportament en els adolescents
* Trastorns del comportament en els infants
* Trastorns emotius
* Trauma emocional
* Trauma psíquic
Traumes psíquics
* Treball comunitari
* Treball de comunitat
* Treball de grup en serveis socials
* Treball de les dones en la guerra
* Treball protegit
Treball social
Treball social amb els discapacitats
* Treball social amb els disminuïts
Treball social amb els drogoaddictes
Treball social amb els immigrants
Treball social amb els infants
Treball social amb els joves
* Treball social amb els malalts mentals
Treball social amb els malalts terminals
Treball social amb els refugiats
Treball social amb les dones
* Treball social amb les famílies
Treball social amb les persones grans
Treball social basat en l'evidència
Treball social comunitari
Treball social de casos
* Treball social de casos individuals
* Treball social de comunitat
Treball social de grup
* Treball social en assistència sanitària
* Treball social en desenvolupament comunitari
Treball social en justícia
* Treball social en psiquiatria
* Treball social en salut
Treball social en salut mental
Treball social familiar
* Treball social geriàtric
* Treball social hospitalari
* Treball social judicial
Treball social mèdic
* Treball social penal
* Treball social policial
* Treball social psiquiàtric
* Treball social sanitari
* Treball voluntari
Treballadors familiars
Treballadors socials
* Treballadors voluntaris
Tribunals de menors
* Tribus urbanes
* Trisomia del cromosoma 21

* V.P.O.
* Vagabunds
* Vagabunds sense llar
Vagància
* Valoració del risc
Vellesa
* Vells
* Vells dependents
* Vells discapacitats
* Vells disminuïts físics
* Vells víctimes de la violència
* Vells voluntaris
Víctimes d'abús sexual
Víctimes de guerra
* Vida en comunes
* Viles comunitàries
* Vincle afectiu
Violència
* Violència a l'escola
* Violència a les escoles
Violència conjugal
* Violència contra els adolescents
Violència contra els homes
* Violència contra els infants
* Violència contra els vells
Violència contra les dones
* Violència de gènere
* Violència de parella
* Violència doméstica
* Violència en la família
* Violència envers els adolescents
* Violència envers els homes
* Violència envers els infants
* Violència envers els vells
* Violència envers les dones
Violència escolar
* Violència estudiantil
* Violència exercida sobre els infants
* Violència exercida sobre les persones grans
Violència familiar
* Violència marital
* Violència masclista
* Violència psicològica
* Violència sexista
* Violència sexual
* Visitadors socials
Voluntariat
Voluntaris
* Voluntaris d'ajuda a domicili
* Voluntaris d'atenció a domicili
* Voluntaris grans
Voluntaris joves
* VPO

Xarxes socials
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.