Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Treball social i serveis socials

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1438 termes, 453 descriptors, 985 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* A.T.S.
Abandó de la família.
* Abandó de la llar.
* Abastament d'emergència.
Absentisme escolar.
Absentisme laboral.
* Abús d'autoritat.
* Abús de les drogues.
* Abús dels infants.
* Abús psicològic.
Abús sexual envers els infants.
* Abús sexual envers les dones.
* Abús sexual.
* Abús.
* Abusos sexuals.
* Accés a l'educació
* Accès a la cultura.
* Accessibilitat per als discapacitats físics.
* Accessibilitat per als disminuïts físics.
Accidents de treball.
Accidents domèstics.
* Accidents industrials.
Accidents infantils.
* Accidents laborals.
Accidents marítims.
* Acció comunitària.
* Acció humanitària.
Acció social.
* Acció voluntària.
* Accions humanitàries.
Acolliment familiar.
* Acolliment, Centres d'
* Aconsellament.
* Acromícria congènita.
* Actituds dels consumidors.
* Activistes dels drets humans.
* Adaptabilitat.
* Adaptació (Sociologia)
Adaptació social.
* Addicció a l'alcohol.
* Addicció a les drogues.
* Addictes a les drogues.
Administració de justícia de menors.
* Administració de justícia penal de menors.
Adolescència.
Adolescents desfavorits.
* Adolescents en situació de risc (Ciències socials)
Adolescents hiperactius.
* Adolescents i risc social.
* Adolescents immigrants.
* Adolescents inadaptats socials.
Adolescents maltractats.
* Adolescents socialment desfavorits.
* Adolescents víctimes de la violència.
Adolescents.
Adopció
* Adopció d'infants.
Adopció interracial.
* Adulteració d'aliments.
* Adulteració i inspecció d'aliments.
* Adults i infants.
Afectivitat.
Agents d'assegurances.
* Agents de policia.
* Agressió (Psicologia)
* Agressió a les dones.
* Agressió als homes (Violència de gènere)
* Agressions sexuals envers els infants.
* Agressivitat (Psicologia)
Agressivitat en els infants.
* Agressivitat infantil.
Agressivitat.
Aïllament social.
* Ajuda a domicili.
* Ajuda a les persones grans.
* Ajuda assistencial.
* Ajuda humanitària internacional
* Ajuda humanitària internacional.
Ajuda humanitària.
* Ajuda internacional
* Ajuda mèdica internacional.
* Ajuda mútua en grups.
Ajuda mútua.
* Ajuda sanitària internacional.
Ajuda sanitària.
* Ajuda social a les persones grans.
* Ajuda social.
* Ajuts assistencials.
* Ajuts tècnics per a disminuïts.
Ajuts tecnològics per als discapacitats.
Alcohòlics.
Alcoholisme.
* Alfabet Braille.
* Aliments purs.
* Almoina.
* Alternatives a l'empresonament.
Alternatives a la presó
Altruïsme.
* Alzheimer.
* Ambient en el lloc de treball.
* Ambient laboral.
* Ambulatoris.
* Amor al proïsme.
* Amor de mare.
* Amor maternal.
* Anàlisi del risc ambiental.
* Anàlisi del risc sanitari.
* Anàlisi del risc.
* Anàlisi dels aliments.
* Ancianitat.
* Ancians maltractats.
* Ancians víctimes de la violència.
* Ancians voluntaris.
* Ancians.
* Animació comunitària.
* Animals i home.
* Antropologia cultural i social.
* Antropologia de la salut.
Antropologia mèdica.
Antropologia social.
Antropologia urbana.
Aparells de comunicació per a persones amb discapacitat.
* Arquitectura i disminuïts físics.
Artistes discapacitats.
* AS (Psiquiatria)
* Asils d'ancians.
* Asils d'orfes.
* Asils de dements.
Asils.
* Aspectes psicològics de la vellesa.
* Aspectes socials.
Assassins en sèrie.
Assassins.
* Assegurança d'atur.
Assegurances d'accidents.
* Assegurances d'atur forçós.
* Assegurances d'atur.
* Assegurances obreres
* Assegurances socials.
* Assessorament
Assessorament psicològic.
Assessors.
* Assetjadors.
* Assetjament laboral.
* Assetjament moral.
* Assetjament psicològic en el lloc de treball.
* Assetjament psicològic en el treball.
Assetjament psicològic.
Assetjament sexual.
* Assistència a domicili.
* Assistència a la comunitat.
* Assistència a la dona.
* Assistència a la infància i a l'adolescència.
* Assistència a la vellesa.
Assistència a les persones grans.
* Assistència domiciliària.
* Assistència escolar temporal.
* Assistència escolar.
* Assistència humanitària.
Assistència institucional.
* Assistència mèdica a domicili.
* Assistència mèdica internacional.
* Assistència primària.
* Assistència pública.
* Assistència social a la infància.
* Assistència social a les persones grans.
* Assistència social de grup.
* Assistència social familiar.
* Assistència social privada.
* Assistència social pública.
Assistència social.
* Assistents socials.
Associacions de consumidors.
Associacions de dones.
* Associacions femenines.
* Atenció a la adolescència.
* Atenció a la dona.
Atenció a la infància i a l'adolescència.
* Atenció a la infància i adolescència.
* Atenció a la vellesa.
* Atenció a les persones grans.
* Atenció als malalts.
Atenció domiciliària.
Atenció primària.
* Atención domiciliaria dels malalts.
Audiodescripció
* Audiodescripció per a cecs.
* Audiodescripció per a discapacitats visuals.
* Autisme en els infants.
Autisme.
Autoritarisme.
* Auxili internacional.
* Avaluació de la qualitat assistencial.
* Avaluació de programes socials.
Avaluació de serveis socials.
Avaluació del risc ambiental.
* Avaluació del risc ecològic.
Avaluació del risc per la salut.
* Avaluació del risc sanitari.
Avaluació del risc.
* Avaluació en programes d'acció social.
Avaluació en programes socials.
* Avaluació en serveis socials.
Avis i néts.
Avortament.

* Bancs d'hores.
* Bancs de temps.
* Bandes d'adolescents.
* Bandes d'infants.
* Bandes de carrer.
Bandes de joves.
* Bandes juvenils.
* Bandes.
* Barreres arquitectòniques.
Beneficència mèdica.
Beneficència.
* Benestar (Economia)
* Benestar dels infants.
* Benestar públic.
Benestar social.
Benestar.
* Biblioteques i cecs.
Biblioteques per a cecs.
* Biblioteques per a discapacitats visuals.
* Bogeria i geni.
* Bogeria.
* Bojos.
* Bordells.
* Borderies.
* Borratxera.
* Borratxos.
Braille.
* Bulímia nerviosa.
Bulímia.

Canvi social.
* Canvi urbà
* CAP (Centres d'atenció primària)
* CAPs.
* Captaires.
* Captius.
* Captives.
* Caràcters Braille.
Caritat.
* Càrregues socials.
* Cartilles de racionament 
* Casals d'avis.
Casals de joves.
* Casals de la tercera edat.
* Casals de lleure.
* Casals de vells.
* Case work.
* Cases d'acolliment de dones maltractades.
* Cases de joventut.
* Cases de prostitució
* Casos d'assistència social.
* Casos.
* Categories socials.
* Cecs i biblioteques.
Cecs.
Centres cívics.
* Centres comunitaris de salut.
* Centres comunitaris.
* Centres d'acció social.
Centres d'acolliment per a dones.
Centres d'acolliment.
* Centres d'assistència primària.
Centres d'atenció primària.
Centres d'educació especial.
Centres de dia.
* Centres de salut.
* Centres diürns de serveis socials.
Centres especials de treball
* Centres oberts per a infants i adolescents.
Centres oberts.
* Centres ocupacionals.
* Centres penitenciaris.
Centres residencials d'acció educativa
Centres socials.
* Classes socials desfavorides
Classes socials.
* Cohesió social.
* Col·lectius sense sostre.
* Colònies comunitàries.
* Comissaris de policia.
* Comportament agressiu.
* Comportament del consumidor.
* Comportament dels consumidors.
* Comportament dependent.
* Comportament discriminatori.
Comptabilitat social.
Comunes (Contracultura)
* Comunes (Grups comunitaris)
* Comunes hippies.
Comunicació de risc.
* Comunicació del risc.
* Comunicació en famílies.
Comunicació en la família.
* Comunicació en servei social.
Comunicació en treball social.
* Comunicació entre cultures.
* Comunicació familiar.
Comunicació intercultural.
* Comunicació interpersonal en la família.
* Comunicació malalt-metge.
* Comunicació metge-malalt.
* Comunitat terapèutica.
* Comunitats de treball.
Comunitats terapèutiques.
Comunitats.
* Conciliació
* Conciliació familiar.
* Concurrència a les classes.
* Condició social.
Condicions de treball.
Condicions socials.
* Conducta afectiva.
* Conducta agressiva.
* Conducta dels compradors.
Conducta dels consumidors.
* Conducta dependent.
* Conducta discriminatòria.
* Conducta social.
* Conflicte de generacions.
* Conflicte entre grups.
Conflicte generacional.
* Conflicte intergrupal.
* Conflictes conjugals.
Conflictes socials.
* Confort.
* Connexions socials.
* Consellers.
* Construccions de serveis socials.
* Consultors.
* Consum de drogues.
* Control d'aliments.
Control social.
* Convictes.
Cooperatives d'habitatges.
Cooperatives.
Cotització a la seguretat social.
* Cotització empresarial.
* Cotització salarial.
* Cotització social.
Crack (Droga)
* CRAE.
* Creixement urbà
Creu Roja i Mitja Lluna Roja.
* Creu Roja.
* Crims violents.
* Crisis socials.
* Crueltat envers els infants.
* Crueltat envers les persones grans.
* Cruz Roja y Media Luna Roja.
* Cruz Roja.
* CSs.
* Cuidadors familiars.
* Cuidadors voluntaris.
Cuidadors.
* Cuidatge.
* Cultura col·laborativa.
* Cultura convergent.
* Cultura de la col·laboració
* Cultura de la convergència.
Cultura participativa.
Cura (Ètica)
* Cura (Valor)
* Cura a domicili.
* Cura de la gent gran.
Cura de les persones grans.
* Cura de malalts terminals.
Cura dels malalts terminals.
Cura dels malalts.
* Cura dels pacients.
* Cura dels vells.
* Cura en fase terminal.
* Cura i tractament.
* Cures de desintoxicació d'alcohòlics.
* Currículum integrat.

* Decisió col·lectiva.
* Decisió col·legiada.
Decisió de grup.
* Decisió en equip.
* Decisió en grup.
Defensor del poble.
Defensors dels drets humans.
* Deficients auditius.
* Deficients físics.
* Deficients mentals.
* Deficients psíquics.
* Deficients visuals.
* Deficients.
* Defraudació a la seguretat social.
Delictes contra els infants.
Delictes contra la persona.
Delictes contra la seguretat social.
* Delictes sexuals contra els infants.
Delictes sexuals.
Delictes violents.
* Delinqüència femenina.
* Delinqüència i drogues.
* Delinqüència i educació
* Delinqüència infantil.
Delinqüència juvenil.
* Delinqüència sexual.
Demència senil.
* Dements.
* Democratització de l'ensenyament.
* Deontologia.
Dependència (Psicologia)
* Dependents (Ciències socials)
* Desaparició de menors.
* Descripció auditiva de la informació visual.
* Desenvolupament afectiu.
Desenvolupament comunitari.
* Desenvolupament de la comunitat.
* Desenvolupament emotiu.
Desenvolupament rural.
Desenvolupament social.
Desenvolupament urbà
* Desigualtat d'oportunitats educatives.
* Desintoxicació d'alcohòlics.
Desintoxicació de les drogues.
* Desordres alimentaris.
* Desplaçament de població
* Despoblament.
* Detecció de risc i maltractament de persones grans.
* Detecció de risc i maltractament infantil.
Detecció del maltractament en persones grans
Detecció del maltractament infantil.
* Detingudes.
* Detinguts.
* Diàleg intercultural
* Diferències culturals.
* Diferències de classes.
* Diferències socials.
Dinàmica de grups.
* Dipsomania.
* Discapacitats auditius.
* Discapacitats físics i arquitectura.
* Discapacitats físics.
* Discapacitats i arquitectura.
Discapacitats mentals.
* Discapacitats psíquics.
Discapacitats visuals.
Discapacitats.
Discriminació
Discriminació en l'habitatge.
Discriminació per l'edat
Discriminació racial.
* Discriminació religiosa.
* Discriminació residencial.
Discriminació sexual.
* Discriminació social.
* Disminuïts auditius.
* Disminuïts físics i arquitectura.
* Disminuïts físics.
* Disminuïts mentals.
* Disminuïts psíquics.
* Disminuïts visuals.
* Disminuïts.
* Dispositius de comunicació per a minusvàlids.
* Dispositius de comunicació per a persones amb discapacitat.
* Disseny sense barreres arquitectòniques.
* Distribució en cooperació
* Diversitat cultural.
Dol.
* Dones captives.
Dones delinqüents.
Dones desfavorides.
* Dones detingudes.
Dones en el desenvolupament comunitari.
Dones en la guerra.
* Dones en situació de risc (Ciències socials)
Dones gitanes.
* Dones i homes.
* Dones i risc social.
* Dones inadaptades socials.
Dones maltractades.
* Dones marginades.
* Dones preses.
* Dones presoneres.
* Dones prostitutes.
* Dones recluses.
* Dones romaní
* Dones socialment desfavorides.
Dones soles.
* Dones víctimes d'abús sexual.
* Dones víctimes d'agressió sexual.
* Dones víctimes de la violència.
* Dotacions.
* Dret a l'assistència mèdica.
Dret a l'habitatge.
* Dret a la cultura.
* Dret a la identitat cultural.
Dret a la mort.
Dret a la salut.
* Dret a morir dignament
* Dret a morir.
Dret al treball.
Drets culturals.
* Drets de l'home.
Drets de les dones.
Drets dels infants.
Drets dels malalts.
* Drets dels pacients.
Drets humans.
Drogoaddicció
Drogoaddictes.
* Drogodependència.
Drogues i delinqüència.
Drogues i escoles.
Drogues i joventut.

* EAIA.
* Ebrietat.
* Ebris.
* Economia de l'assistència sanitària.
Economia de la salut.
Economia del benestar.
* Economia mèdica.
* Economia sanitària.
* Edat senil.
Edificis de serveis socials.
Educació i delinqüència.
* Educació igualitària.
* Educació interdisciplinar.
* Eliminació de barreres arquitectòniques.
* Elusió de quotes de la seguretat social.
* Emancipació de la dona.
* Emancipació de les dones
* Embriaguesa.
* Emigració
Emigració i immigració
* Emigrants.
* Emotivitat.
* Empleats.
* Empreses cooperatives.
Empreses d'inserció
* Empreses d'inserció laboral.
* Empreses d'inserció sociolaboral.
* Empreses de serveis.
* Empreses de treball protegit.
* Empreses socials.
* Ensenyament multidisciplinar
* Ensenyament pluridisciplinar.
* Entorn en el lloc de treball.
* Entorn laboral.
Entrevista en treball social.
Envelliment.
* Equilibri social en l'habitatge.
* Equipament social.
Equips d'atenció a la infància i l'adolescència.
* Ergoterapia.
* Escassetat d'aliments.
* Escoles d'educació especial.
Escoles de treball social.
* Escoles i drogues.
* Escoles integrades.
* Escoles reformatori.
Escoles tallers.
* Escriptura Braille.
* Éssers humans i animals.
* Establiments penals.
* Establiments penitenciaris.
* Estat benefactor.
Estat del benestar.
* Estat i assegurances.
* Estat i família.
* Estat social.
Estudi de casos.
Ètica aplicada.
* Ètica de la cura.
* Ètica pràctica.
Ètica.
Etnicitat.
Eutanàsia.
* Exclosos socials.
* Exclusió social.
* Explotació sexual de menors.
* Explotació sexual dels infants.
Expòsits.

* Falsificació d'aliments.
* Fam col·lectiva.
* Fam en el món.
Fam.
* Família adoptiva.
* Família i estat.
Família monoparental.
* Famílies acollidores.
Famílies adoptives.
Famílies amb problemes.
* Famílies cuidadores.
Famílies d'acollida.
* Famílies disfuncionals.
* Famílies inadaptades.
* Famílies monoparentals.
* Famílies sense mare.
* Famílies sense pare.
* Famílies sobreendeutades.
* Ferides emocionals.
* Filantropia.
* Fills adoptats.
Fills adoptius.
Fills d'alcohòlics.
* Fills de famílies pobres
* Fills de pares alcohòlics.
Fills de pares divorciats.
Fills de preses.
Fills de presos.
* Fills dels pobres.
* Fills i mares.
* Fills i pares.
* Filosofia moral.
Fundacions.

* GAM.
* Geni i bogeria.
Geni i malalties mentals.
* Gent gran voluntària.
* Gent gran.
Gerontologia social.
Gerontologia.
Gestió de conflictes.
* Gitanes.
Gitanos.
Grups d'ajuda mútua.
* Grups desfavorits.
* Grups minoritaris.
Grups socials.
* Guàrdies.

* H.P.O.
* Habitatge de protecció oficial.
* Habitatge econòmic.
Habitatge públic.
* Habitatge social.
* Habitatge subvencionat per l'Estat.
* Habitatges de protecció oficial.
* Habitatges econòmics.
* Habitatges públics.
* Habitatges socials.
* Hàbits de salut.
* Hàbits higiènics.
Hàbits sanitaris.
Heroïna.
* Higiene mental.
Hiperactivitat.
* Hipercinèsia.
* Hiperfàgia.
Història de la dona.
Història social.
* Home i animals.
* Homeless.
* Homes i dones.
Homicidi.
Homofòbia.
Homosexualitat en la cinematografia.
Homosexualitat.
* Hospitalització parcial.
* Hospitals de bojos.
Hospitals de dia.
* Hospitals de leprosos.
Hospitals infantils.
* Hospitals pediàtrics.
* Hospitals per a infants.
* Hospitals per a malalts mentals.
Hospitals psiquiàtrics.
* HPO.
Humanitarisme.
* Humanització del treball.

Identitat col·lectiva.
* Identitat comunitària.
* Identitat cultural.
* Identitat de comunitat.
* Identitat de gènere (Identitat sexual)
* Identitat de grup.
* Identitat en un grup ètnic.
* Identitat ètnica.
Identitat racial.
Identitat sexual.
* Identitat social.
Igualtat d'oportunitats educatives.
* Igualtat d'oportunitats en el treball.
Igualtat d'oportunitats.
* Igualtat davant els poders públics.
* Igualtat davant la justícia.
Igualtat davant la llei.
* Igualtat de la dona.
Imatge corporal de la dona.
Imatge del propi cos en els adolescents.
* Imatge del propi cos en la dona.
* Immigració
* Immigració i emigració
* Immigració infantil.
Immigrants adolescents.
* Immigrants joves.
* Immigrants menors d'edat.
Immigrants.
* Inadaptació social.
* Inadaptats socials.
* Incapacitats mentals.
* Incapacitats visuals.
Incest.
* Incomunicació social.
* Índex de nivell de salut.
Indicadors de salut.
Indicadors socials.
* Indigència.
* Indigents.
* Indústria de serveis.
* Indústries de servei.
Infància.
* Infantesa.
Infanticidi.
Infants abandonats.
Infants acollits.
* Infants adoptats.
* Infants amb problemes.
Infants autistes.
Infants cecs.
* Infants de famílies pobres.
* Infants de pares alcohòlics.
* Infants de pares divorciats.
* Infants deficients físics.
* Infants deficients psíquics.
* Infants deficients.
Infants del carrer.
* Infants delinqüents.
Infants desfavorits.
Infants difícils.
Infants discapacitats físics.
Infants discapacitats mentals.
* Infants discapacitats psíquics.
Infants discapacitats.
* Infants disminuïts psíquics.
* Infants disminuïts.
* Infants en la guerra.
* Infants en situació de risc social.
* Infants especials.
Infants hiperactius.
Infants i adults.
Infants immigrants.
* Infants inadaptats socials
Infants inadaptats.
Infants malalts.
Infants maltractats.
* Infants marginats socials.
* Infants pluridiscapacitats.
Infants pobres.
* Infants precoços.
* Infants prodigi.
Infants refugiats.
* Infants segrestats.
* Infants sense sostre.
* Infants socialment desfavorits.
Infants soldat.
* Infants soldats.
Infants sords.
* Infants sordsmuts.
Infants superdotats.
* Infants vagabunds.
* Infants víctimes de la violència.
Infants.
* Infermer i pacient.
* Infermera i pacient.
Infermeres.
Infermeria a domicili.
* Infermeria de salut mental.
* Infermeria domiciliària.
Infermeria geriàtrica.
Infermeria oncològica.
Infermeria psiquiàtrica.
Infermers.
* Informació del risc.
* Infraccions contra la seguretat social.
* Ingrés mínim familiar.
* Ingrés mínim garantit.
* Ingressos mínims.
* Inserció social.
* Inspecció alimentària.
* Inspecció d'aliments.
Inspecció dels aliments.
* Inspectors de policia.
* Institucions benèfiques.
* Institucions de beneficència.
Institucions socials.
* Integració cultural.
* Integració educativa.
Integració escolar.
* Integració racial.
Integració social.
Intel·ligència emocional.
* Interacció humana.
Interacció social.
* Interculturalisme.
* Interculturalitat.
* Interdisciplina curricular.
* Interdisciplinarietat en educació
Interdisciplinarietat en l'ensenyament.
Internats.
* Interrogatori de sospitosos.
Interrogatori policial.
* Intervenció comunitària.
Intervenció en crisis (Psiquiatria)
* Intervenció en serveis socials.
* Intervenció en treball social.
Intervenció humanitària.
* Intervenció social amb famílies.
Intervenció social.
* Investigació del maltractament en persones grans.
* Investigació del maltractament infantil.
Investigació en ciències socials.
Investigació social participativa.
* Investigació social.
* Invidents.

* Joventut i drogues.
* Joves delinqüents.
Joves desfavorits.
Joves discapacitats mentals.
* Joves discapacitats psíquics.
Joves discapacitats.
* Joves disminuïts psíquics.
* Joves disminuïts.
* Joves en situació de risc (Ciències socials)
* Joves i risc social.
* Joves immigrants.
* Joves inadaptats socials.
* Joves marginats.
* Joves pluridiscapacitats.
* Joves socialment desfavorits.
* Joves soldats.
* Joves voluntaris.
Jubilació
* Justícia juvenil.

Kibbuts.
* Kibbutz.

* Legislació de menors.
* Lesions de medul·la espinal.
Lesions medul·lars.
* LETS (Sistema monetari)
* Liberació de les dones.
Llar.
Llars de pas.
* Llars de persones grans.
* Llars de vells.
* Llars temporeres.
Llatzerets.
* Llenguatge i racisme.
* Llenguatge racista.
* Llocs de treball.
* Lluita contra la pobresa.
* Lluites socials.
* Llunàtics.
Ludoteràpia.

Malaltia d'Alzheimer.
* Malaltia mental.
Malalties mentals.
* Malalts cerebrals.
Malalts mentals.
Malalts terminals.
* Maltractament de la gent gran.
Maltractament de les persones grans.
* Maltractament dels adolescents.
* Maltractament dels infants.
* Maltractament dels vells
* Maltractament dels vells.
* Maltractament emocional.
Maltractament infantil
* Maltractament psicològic.
Maltractament.
* Maltractaments.
* Manicomis.
* Manifestacions d'estudiants.
Mares i filles.
Mares i fills.
Marginació social.
* Marginats socials.
* Medi ambient de treball.
Mediació
* Mediació educativa.
Mediació escolar.
Mediació familiar.
Mediació social.
Mediadors d' assegurances.
Mediadors.
Mendicitat.
* Menors immigrants.
* Mesures alternatives a l'empresonament.
* Mesures d'acció positiva.
* Mesures de seguretat.
* Mesures de substitució
* Metge i pacient.
* Mètode Braille.
* Meuques.
* Migració (Població)
* Migració internacional.
* Migracions (Població)
* Migracions internacionals.
* Migrants.
* Militants dels drets humans.
* Minories ètniques.
* Minories racials.
Minories religioses.
Minories.
* Minusvàlids.
* Misèria.
* Mobbing.
* Mongolisme.
* Monoparentalitat.
* Moral aplicada.
* Moral.
* Moralitat.
* Mort amb dignitat.
* Mort violenta.
* Mort voluntària.
* Morts tràgiques.
Morts violentes.
* Movimen okupa.
* Moviment estudiantil.
* Moviment slow life.
* Moviments d'estudiants.
* Moviments de consumidors.
Moviments estudiantils.
Moviments socials.
* Mullers maltractades.
Multiculturalisme.
* Multidiscapacitats.
* Multidisciplinarietat en l'ensenyament.

* Narcòmans.
* Narcoticomania.
* Nenes soldats.
* Nens del carrer.
* Nens soldats.
* Nens.
* Néts i avis.
* Noies soldats.
* Nois soldats.
* Noves tecnologies de la informació per a disminuïts.

* O.N.G.
* Obres de beneficència.
* Obres de caritat.
* Obstacles arquitectònics.
* Ocupas.
* Ocupes.
* Ofenses sexuals.
Okupes.
* Ombudsman.
* ONG.
* Operacions humanitàries d'urgència.
* Ordenació rural.
Orfenats.
* Organismes no governamentals.
* Organització comunitària.
* Organització de la comunitat.
* Organitzacions de consumidors.
* Organitzacions de dones.
* Organitzacions femenines.
Organitzacions no governamentals.
* Orientació psicològica.
* Outplacement.

* Pacient i infermera.
* Pacients de paràlisi cerebral.
Paralítics cerebrals.
Pares adoptius.
Pares biològics.
Pares divorciats.
Pares i fills.
* Pares naturals.
* Participació de les dones en la guerra.
Participació social.
* Pauperisme.
* Pederàstia.
* Pedologia.
* Penals.
* Penes alternatives.
* Penes substitutives.
Pensions a la vellesa.
Pensions anuals.
Pensions d'orfandat.
Pensions no contributives.
Pensions.
Pèrdua (Psicologia)
Personal.
* Persones amb capacitat intel·lectual de frontera.
* Persones amb capacitat intel·lectual límit.
* Persones amb deficiències mentals.
* Persones amb deficiències.
* Persones amb discapacitat visual.
* Persones amb discapacitat.
* Persones amb minusvalidesa.
* Persones atípiques.
* Persones cegues.
* Persones cuidadores.
* Persones de la tercera edat.
Persones dependents.
* Persones desfavorides culturalment.
* Persones desfavorides socialment.
Persones desfavorides.
* Persones diferents.
* Persones discapacitades.
* Persones en situació de risc social.
Persones excepcionals.
* Persones grans amb discapacitat.
Persones grans dependents.
* Persones grans discapacitades físiques.
Persones grans discapacitades.
* Persones grans fràgils.
* Persones grans maltractades.
Persones grans voluntàries.
Persones grans.
* Persones i animals.
* Persones psicòpates.
* Persones sense llar.
Persones sense sostre.
* Persones vulnerables.
* PIRMI.
* Pisos de reinserció
* Plagi (Segrest)
* Planejament social.
* Planificació social.
* Plans d'ajut a la dona.
* Plans per a la igualtat professional.
Pluridiscapacitats.
* Població d'origen estrangera.
* Població estrangera.
Pobres en el mitjà urbà
* Pobres en les ciutats.
Pobres.
* Pobresa infantil.
* Pobresa urbana.
Pobresa.
Policies.
* Política d'ajut a la família.
* Política de diversitat cultural.
* Política de diversitat ètnica.
* Política de pluralisme cultural.
Política familiar.
* Política governamental vers el multiculturalisme.
Política sanitària.
Política social.
* Polítiques d'acció positiva.
* Polítiques de discriminació positiva.
* Precarietat econòmica i social.
* Precocitat.
* Prejudicis racials.
* Presa de decisió en grup.
* Presa de decisions dels consumidors.
Preses.
* Presoneres.
* Presoners.
Presons.
Presos.
* Prestacions familiars.
* Prestacions per atur.
* Prestacions socials.
* Pretallers per a infants i adolescents.
Pretallers.
Prevenció de toxicomanies.
* Principi de no discriminació
* Problema generacional.
* Problemes familiars.
* Problemes racials.
Problemes socials.
* Producció en cooperació
* Professionals d'infermeria i pacients.
* Professionals d'infermeria.
Programes d'acció positiva.
* Programes per a la igualtat professional.
* Programes per a les dones.
Programes socials.
* Progrés social.
* Projectes per a les dones.
* Projectes socials.
Prostitució
* Prostitució femenina.
Prostitució infantil.
* Prostitució juvenil.
Prostitutes.
* Protecció a la dona.
* Protecció a la infància.
* Protecció a la vellesa.
* Protecció a les persones grans.
* Protecció de menors.
* Protecció dels infants.
* Protecció dels menors.
* Psicogerontologia.
* Psicologia de grups.
Psicologia de l'adolescència.
Psicologia de la vellesa.
* Psicologia de les masses.
Psicologia del desenvolupament.
* Psicologia dels adolescents.
* Psicologia dels consumidors.
* Psicologia dels grups.
* Psicologia geriàtrica.
Psicologia infantil.
Psicologia social.
Psicòpates.
* Psicopatia autística.
* Psicopatia.
* Psicosociologia.
* Psicoteràpia col·lectiva.
Psicoteràpia de grup.
Psicoteràpia familiar.
Psicoteràpia infantil.
* Psicoteràpia ocupacional.
* Psiquiatria i servei social
Psiquiatria social.
* Publicitat del risc.
* Putes.

* Qualitat de les condicions de treball.
Qualitat de vida en el treball.
* Qualitat de vida laboral.
Qualitat de vida.
* Quart món.
* Querelles conjugals.
* Questió racial.
* Quocient emocional.
* Quota de la seguretat social.

Racionament alimentari.
* Racionament d'aliments.
* Racionament de queviures.
* Racionament dels aliments.
Racisme en el llenguatge.
* Racisme i llenguatge.
* Rang social.
* Rapte de menors.
* Recluses.
* Reclusos.
* Recol·locació (Recursos humans)
Recol·locació laboral.
* Recursos tecnològics per a discapacitats.
* Red Cross and Red Crescent.
* Red Cross.
* Reforma dels delinqüents.
* Reforma social.
Reformatoris.
Refugiats polítics.
Refugiats.
Rehabilitació d'alcohòlics.
Rehabilitació de delinqüents.
Rehabilitació de discapacitats.
* Rehabilitació de disminuïts.
Rehabilitació de drogoaddictes.
* Rehabilitació de presoners.
* Rehabilitació laboral.
* Rehabilitació ocupacional.
* Reinserció de delinqüents.
* Reinserció de presoners.
* Reinserció laboral.
* Reinserció professional.
* Reinserció social.
* Relació dependent.
* Relació infermer-pacient.
* Relació infermera-pacient.
* Relació malalt-metge.
* Relació metge-malalt.
* Relació metge-pacient.
* Relació pacient-metge.
* Relacions adults-infants.
* Relacions animal-home.
* Relacions animal-infant.
* Relacions de dependència.
* Relacions de gènere.
* Relacions dona-home.
* Relacions entre avis i nèts.
Relacions entre grups.
* Relacions entre nèts i avis.
Relacions familiars.
Relacions home-animal.
Relacions home-dona.
* Relacions homes-dones.
* Relacions humanes en l'empresa.
Relacions infant-animal.
* Relacions infants-adults.
* Relacions infermer-pacient.
Relacions infermera-pacient.
Relacions intergeneracionals.
* Relacions intergrupals.
* Relacions interracials.
* Relacions malalt-metge.
* Relacions mares i fills.
* Relacions metge-malalt.
Relacions metge-pacient.
* Relacions pacient-infermera.
* Relacions pares i fills.
Relacions racials.
* Renda mínima garantida.
Renda mínima.
* Rendes mínimes.
* Reorientació laboral.
* Reserves alimentàries.
* Residències d'ancians.
* Residències d'avis.
Residències d'estiu per a treballadors.
* Residències de la tercera edat.
Residències de persones grans.
* Residencies sindicals d'estiueig.
Residus ramaders
Resiliència (Tret de la personalitat)
Resiliència (Tret de la personalitat) en els infants.
* Resiliència humana.
* Resolució de conflictes socials.
* Resolució de conflictes.
* Retardats mentals.
* Retirs.
* Retorn al mercat de treball.
* Revoltes estudiantils.
* Risc sanitari.
* Risc social i adolescents.
* Risc social i dones.
* Risc social i joves.

* Salari social.
* Salaris familiars.
* Salut emocional.
Salut mental.
* Sector dels serveis.
* Sector residual
* Sector serveis.
Sector terciari.
* Segregació educativa.
* Segregació en l'habitatge.
* Segregació residencial.
* Segrest d'infants.
Segrest de menors.
Segrest.
* Seguretat de l'espai exterior.
Seguretat espacial.
* Seguretat sanitària.
Seguretat social.
* Senectud.
* Senectut.
* Senilitat.
* Sense llar.
* Sense sostre.
* Servei social de grup.
* Servei social.
* Serveis (Indústria)
* Serveis a les empreses
* Serveis bibliotecaris per a persones amb discapacitat visual.
* Serveis d'ajuda a domicili.
* Serveis d'assistència a les persones grans.
* Serveis d'assistència.
* Serveis d'atenció domiciliària.
* Serveis de mediació familiar.
* Serveis de pediatria.
* Serveis per a la joventut.
* Serveis socials d'atenció primària.
* Serveis socials en psiquiatria.
* Serveis socials en salut mental.
* Serveis socials en salut.
* Serveis socials familiars.
Serveis socials per a les dones.
Serveis socials per a les famílies.
Serveis socials per a les persones grans.
Serveis socials per als discapacitats.
Serveis socials per als drogoaddictes.
Serveis socials per als immigrants.
Serveis socials per als infants.
Serveis socials per als joves.
* Serveis socials per als toxicòmans.
Serveis socials.
* Síndic de greuges.
Síndrome d'Asperger.
Síndrome de Down.
* Sistema Braille.
Sistema de canvi local.
* Sistema LETS.
* Sistemes de comunicació augmentativa i alternativa.
* Sistemes de comunicació per a discapacitats.
* Sistemes de comunicació per a disminuïts.
Sistemes de seguretat.
* Situacions socials.
Slow life (Moviment)
* Sobreendeutament dels consumidors.
* Sobreendeutament dels particulars.
* Sobreendeutament familiar.
Sobreendeutament.
* Societats caritatives.
* Societats cooperatives.
* Societats de beneficència.
* Societats femenines.
Societats secretes.
* Sociodinàmica
* Sociologia descriptiva.
* Sociòpates.
* Socors als pobres.
* Socors humanitari d'urgència.
Socors internacional.
* Sodomia.
* Solidaritat internacional
* Solidaritat internacional.
Solidaritat.
* Solució de conflictes.
* Sordesa en els infants.
* Sordmuts.
Sords.
* Squatters.
Subsidi d'atur.
* Subsidis d'atur.
Subsidis familiars.
* Substitutius a la presó
Suïcidi.
Supervisió en treball social.
Supressió de barreres arquitectòniques.
* Sustracció de menors.

* Tallers ocupacionals.
* Tarifa de la seguretat social
* Tecnologia per a discapacitats.
* Teleassistència domiciliària.
Teleassistència.
* Tensió social.
* Terapèutica en grup.
* Terapèutica ocupacional.
* Terapèutica pel treball.
* Teràpia de grup.
* Teràpia familiar.
Teràpia ocupacional.
* Teràpia pel joc.
* Tercera edat.
* Toxicomania.
* Toxicomans.
* Tràfic de blanques.
* Tràfic de dones.
* Transeünts.
* Transformació urbana.
* Trastorn d'Asperger.
Trastorns afectius.
* Trastorns alimentaris.
* Trastorns de l'alimentació
Trastorns de la conducta alimentària.
Trastorns de la conducta en els adolescents.
Trastorns de la conducta en els infants.
Trastorns de la personalitat.
* Trastorns del comportament alimentari.
* Trastorns del comportament en els adolescents.
* Trastorns del comportament en els infants.
* Trastorns emotius.
* Trauma emocional.
* Trauma psíquic.
Traumes psíquics.
* Treball comunitari.
* Treball de comunitat.
* Treball de grup en serveis socials.
* Treball de les dones en la guerra.
* Treball protegit.
Treball social amb els discapacitats.
* Treball social amb els disminuïts.
Treball social amb els drogoaddictes.
Treball social amb els immigrants.
Treball social amb els infants.
Treball social amb els joves.
* Treball social amb els malalts mentals.
Treball social amb els malalts terminals.
Treball social amb els refugiats.
Treball social amb les dones.
* Treball social amb les famílies.
Treball social amb les persones grans.
Treball social basat en l'evidència.
Treball social comunitari.
* Treball social de casos individuals.
Treball social de casos.
* Treball social de comunitat.
Treball social de grup.
* Treball social en assistència sanitària.
* Treball social en desenvolupament comunitari.
Treball social en justícia.
* Treball social en psiquiatria.
Treball social en salut mental.
* Treball social en salut.
Treball social familiar.
* Treball social geriàtric.
* Treball social hospitalari.
* Treball social judicial.
Treball social mèdic.
* Treball social penal.
* Treball social policial.
* Treball social psiquiàtric.
* Treball social sanitari
Treball social.
* Treball voluntari.
Treballadors familiars.
Treballadors socials.
* Treballadors voluntaris.
Tribunals de menors.
* Tribus urbanes.
* Trisomia del cromosoma 21.

* V.P.O.
* Vagabunds sense llar.
* Vagabunds.
Vagància.
* Valoració del risc.
Vellesa.
* Vells dependents.
* Vells discapacitats.
* Vells disminuïts físics.
* Vells víctimes de la violència.
* Vells voluntaris.
* Vells.
Víctimes d'abús sexual.
Víctimes de guerra.
* Vida en comunes.
* Viles comunitàries.
* Vincle afectiu.
* Violència a l'escola.
* Violència a les escoles.
Violència conjugal.
* Violència contra els adolescents.
Violència contra els homes.
* Violència contra els infants.
* Violència contra els vells.
Violència contra les dones.
* Violència de gènere.
* Violència de parella.
* Violència doméstica.
* Violència en la família.
* Violència envers els adolescents.
* Violència envers els homes.
* Violència envers els infants.
* Violència envers els vells.
* Violència envers les dones.
Violència escolar.
* Violència estudiantil.
* Violència exercida sobre els infants.
* Violència exercida sobre les persones grans
Violència familiar.
* Violència marital.
* Violència masclista.
* Violència psicològica.
* Violència sexista.
* Violència sexual.
Violència.
* Visitadors socials.
Voluntariat.
* Voluntaris d'ajuda a domicili.
* Voluntaris d'atenció a domicili.
* Voluntaris grans.
Voluntaris joves.
Voluntaris.
* VPO.

Xarxes socials.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.