Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Química

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

2075 termes, 1136 descriptors, 939 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 4-glucano-glucanohidrolasa β-1
* 4-glucano-glucanohidrolasa beta-1

* AAS (Anàlisi espectral)
* Ablanidors de plàstics
Absorció
* Absorció (Fisicoquímica)
* Absorció química
* Abús de medicaments sintètics
Acabat de metalls
* Acabat i poliment
Acaricides
Acer
Acer austenític
Acer inoxidable
Acers aliats
Acetats
* Acetidinones
Acetilcolinesterasa
Acetilè
Acetoacetat d'etil
Acetoacetat de metil
Acetona
* Àcid 2,3-dihidroxi-butandioic
* Àcid 2-amino-3-mercaptopropiònic
* Àcid 2-aminoglutaràmic
Àcid acètic
Àcid araquídic
Àcid araquidònic
* Àcid ascòrbic
* Àcid benzendicarboxílic
Àcid benzoic
Àcid cacodílic
Àcid carbònic
* Àcid carboxílic
Àcid cianhídric
Àcid cítric
* Àcid dimetilarsínic
* Àcid eicosanoic
* Âcid fòlic reductasa
Àcid fosfòric
Àcid ftàlic
Àcid glutàmic
Àcid húmic
* Àcid icosanic
Àcid malònic
Àcid mevalònic
* Àcid ortosilícic
Àcid pamòic
Àcid perclòric
* Àcid prússic
* Àcid racèmic
Àcid salicílic
Àcid sulfúric
* Àcid tànnic
* Àcid tartàric
Àcid tàrtric
Àcids
* Àcids aminats
Àcids carboxílics
Àcids de Lewis
Àcids grassos
* Àcids grassos esencials omega-3
Àcids grassos essencials
Àcids grassos insaturats
* Àcids grassos N-3
* Àcids grassos no-saturats
Àcids grassos omega-3
* Àcids grassos poliinsaturats
Àcids grassos saturats
* Àcids greixosos
* Àcids hidròxids
Àcids inorgànics
* Àcids minerals
Àcids nucleics
Acroleïna
Actini
Actínids
* Acumulació de partícules
Additius
Additius alimentaris
Additius de pinsos
Adenina
Adenosina
* Adjuvants
Adobs
Adsorció
* Adsorció d'intercanvi
Aerosols
* Afaits
Afinitat química
* Agents catalítics
* Agents de neteja
* Agents de protecció
* Agents de síntesi (Química)
* Agents de superfície
* Agents emulsionants
* Agents estabilitzants (Química)
* Agents protectors
* Agents quelants
* Agents resistents al foc
* Agents retardants de la ignició
Agents tensioactius
Agregació (Química)
* Agregació de partícules
* Agregats (Física)
* Agregats atòmics
* Agregats moleculars
* Agroquímica
Agua del Carmen (Marca registrada)
Aigua dolça
Aigua oxigenada
Aigua pesant
* Aigua salabrosa
Aigua salada
* Aiguardent de canya
* Aiguardent de vi
Aiguardents
* Aigües salades
Aire
* Albúmina
Albúmines
* Àlcali volàtil
Alcaloides
Alcans
Alcohol
Alcohol butílic
* Alcohol de fusta
* Alcohol metílic
Alcohols
* Aldehid acrílic
* Aldehid fòrmic
Aldehids
* Aldolització
Aliatges
Aliatges binaris
Aliatges coure-cobalt
* Aliatges d'acer
Aliatges de cobalt
* Aliatges de metalls lleugers
Aliatges de silici
Aliatges lleugers
* Aliatges nanocristal·lines
Aliatges ternaris
Aliments artificials
* Aliments de síntesi
* Aliments en conserva
* Aliments sintètics
Alnico
Alquens
Alquímia
Alteració d'aliments
* Alteració dels aliments
Alum
Alumini
Amalgames
Americi
Amides
Amines
Aminoàcids
Aminoàcids essencials
* Aminoàcids indispensables
Aminooxidasa
* Aminopurina
Amoníac
* Anàlisi (Química)
* Anàlisi bioquímica
* Anàlisi bromatològic
Anàlisi conformacional
* Anàlisi cromatogràfica
* Anàlisi d'aliments
Anàlisi d'aminoàcids
* Anàlisi d'espectre
Anàlisi de l'aigua
* Anàlisi de la fusta
Anàlisi de medicaments
Anàlisi de pèptids
Anàlisi de proteïnes
Anàlisi de traces
* Anàlisi dels aliments
* Anàlisi dels espectres
* Anàlisi electrolític
Anàlisi electroquímica
* Anàlisi espectral
* Anàlisi espectroquímica
* Anàlisi espectroscòpica
* Anàlisi farmacèutic
* Anàlisi gravimètrica
Anàlisi instrumental
* Anàlisi microquímica
* Anàlisi microscòpica
Anàlisi per activació amb neutrons
* Anàlisi per activació neutrònica
* Anàlisi per activació nuclear
* Anàlisi per injecció contínua
Anàlisi per injecció en flux
Anàlisi per microsonda
* Anàlisi qualitativa (Química)
* Anàlisi químic de medicaments
* Anàlisi química
* Anàlisi química qualitativa
* Anàlisi química quantitativa
* Anàlisi radiomètrica
Anàlisi radioquímica
* Anàlisi seqüencial d'àcids nucleics
Anàlisi tèrmica
* Anàlisi tèrmica diferencial
Anàlisi volumètrica
* Anàlisis clíniques
* Anatasa
Anhídrid acètic
* Anhídrid carbònic
* Anhídrid carbònic atmosfèric
* Anhídrid cumarinic
* Anhídrid de l'àcid acètic
* Anhídrid sulfurós
* Anihilació (Reaccions nuclears)
Anilina
Anions
* Anions superòxid
Anisotropia
* Anthocyaninas
Antimoni
Antioxidants
* Antípodes òptics
* Antocianina
Antocianines
Aparells de destil·lació
* Aparells i instruments químics
Aparells químics
Argamassa
Argent
* Argent viu
* Argila blanca
Argó
Armadures (Construcció)
Armes incendiàries
Armes químiques
Aromatitzants
* Arseni
Arsènic
* Articles de neteja
* Articles de tocador
* Artificis (Pirotècnia)
Asfalt
Asfaltè
* Asimetria molecular
* Asmanita
Assecatge
* Associació de molècules
Associació molecular
* Associacions moleculars
Atomització
Àtoms
Atropina
* Autooxidació
* Aziridina
Aziridines
* Azocompostos
* Azot

Bari
Barita
* Barreja (Ram de paleta)
Bases (Química)
Bàtik
Bauxita
* Begudes destil·lades
* Beina de mielina
* Beina medul·lar (Teixit nerviós)
Benzè
Benzimidazoles
Benzodiazepines
* Benzol
* Benzopirona, 1-2-
Beril·li
Bescanvi iònic
Betaïna
Betum
Bifenils policlorats
Biocatàlisi
* Bioflavonoides
Biogàs
Biogeoquímica
* Bioincrustació
* Biomaterials
* Biometà
Biomimètica
Bioquímica analítica
* Bioquímica de les plantes
* Bioquímica inorgànica
* Bioquímica orgànica
* Bioquímica vegetal
Bioreactors
* Biosíntesi de proteïnes
Bioterrorisme
* Bioxips
Bismut
Blanqueig
* Blenda
Bor
Borats
* Botànica química
* Bourbon
Brandi
* Brandy
* Breves
* Brillants
* Bromatologia
Bromocriptina
Bronze
* Brookita
* Bugies
* Butanol

* Cacodilat
* Cadenes de les proteïnes
* Cadenes dels aminoàcids
* Cadenes dels pèptids
Cadmi
* Caesium
Cafeïna
* Calç amarada
* Calç apagada
* Calç morta
Calci
Calcita
Calcopirita
Californi
Calixarens
* Calor total
Càmfora
* Canadian whisky
Candeles
* Canvi d'ions
Caolí
* Capes fines
* Capes primes
* Carbè
Carbens
* Carbens (Compostos de metilè)
* Carbinol
* Carbó actiu
Carbó activat
Carbó bituminós
Carbó de coc
* Carbó de fusta
Carbó vegetal
Carbocations
* Carbohidrats
* Carbonat de calci
Carbonats
Carboners
Carboni
* Carboni divalent
* Carboni isotòpic
* Carboni-14
Carbonils metàl·lics
Carbonització
Carborans
Carbur de silici
Carburants
Carburs
Carnitina palmitoïl-transferasa 1
* Carnitina palmitoïl-transferasa I
* Carnitina palmitoïltransferasa 1
* Carnitina palmitoïltransferasa I
Carotenoides
* Cataforesi
Catàlisi
Catàlisi asimètrica
* Catàlisi de contacte
* Catàlisi de superfície
* Catàlisi enantioselectiva
* Catàlisi enantioselectiva heterogènia
Catàlisi heterogènia
* Catàlisi heterogènia enantioselectiva
Catàlisi homogènia
* Catàlisi quiral
Catalitzadors
Catalitzadors metàl·lics
Catecolamines
Cations
* Caves
* CCD
Cellers
* Cellers de caves
* Cellers de vins
* Cellers de vins i caves
Cel·lulasa
* Cèl·lules de combustible
Cel·lulosa
Centrifugació
* Cera
* Ceràmica electrònica
Ceràmiques electròniques
Ceres
Ceri (Element químic)
* Cerilles
* Cermets
Cesi
Cetones
* CFC
* CFCs (Productos químicos)
* Chitosan
Cianamida
* Cianur d'hidrògen
Cianuració
Cianurs
* Ciclació (Química)
* Ciclacions (Química)
Cicle de Krebs
Cicle del ferro
Ciclització (Química)
* Cicloaddició (Química)
Ciclododecà
Cigars
Ciment
Ciment pòrtland
Cinètica química
Ciprofloxacina
* Ciris
Cisplatí
Cisteïna
* Citrat de sildenafil
* Classificació de Mendeleiev
Classificació periòdica dels elements
* Clatrats
* Clients
Clor
Cloramines
Clorita
Clorofenols
Clorofil·la
* Clorofluorocarbonis
Clorofluorocarburs
Cloroform
Clorur de ferro
Clorur de liti
Clorur de polivinil
* Clorur de sodi
Clorur de vinil
* Clorur fèrric
Clorurs
* Clústers atòmics
* Clústers moleculars
Coagulació
Cobalt
Coca
Cocaïna
Colesterol
* Colinoesterasa I
Col·loides
Col·loides en medicina
Color
Coloració dels metalls
Colorants
Colorants de quitrà d'hulla
Colorants en els aliments
* Columbi
Combustibles líquids
Combustió
* Comerç del tabac
* Complexes biomimètics
* Complexes de metall
Complexometria
* Complexos (Química)
* Complexos de metall
Complexos metàl·lics
* Composició dels aliments
* Composició química de la terra
Compost
Compostatge
Compostos alicíclics
* Compostos alifaticíclics
Compostos alifàtics
Compostos aromàtics
* Compostos azo
Compostos azoics
Compostos bioactius
* Compostos bioactius de les plantes
Compostos bioactius vegetals
* Compostos biològicament actius
Compostos carbonílics
Compostos cíclics
* Compostos cicloalifàtics
Compostos clatrats
Compostos complexos
Compostos d'arsènic
Compostos d'halògens
* Compostos d'intercalació
Compostos d'or
* Compostos d'organocoure
Compostos d'organoníquel
Compostos de bor
Compostos de carboni
Compostos de coordinació
Compostos de ferro
Compostos de fluor
* Compostos de fòsfor
* Compostos de matriu metàl·lica
* Compostos de matriu polimèrica
Compostos de mercuri
Compostos de metalls de transició
* Compostos de metilè
Compostos de níquel
Compostos de nitrogen
Compostos de silici
Compostos de sofre
Compostos de tungstè
* Compostos epoxídics
* Compostos fenòlics
* Compostos fisiològicament actius
Compostos fosforosos
Compostos heterocíclics
Compostos inorgànics
* Compostos intermediaris (Química)
Compostos intermetàl·lics
Compostos macrocíclics
Compostos metàl·lics
* Compostos metàl·lics de transició
* Compostos nitrogenats
Compostos orgànics
* Compostos orgànics de clor
* Compostos orgànics de coure
* Compostos orgànics de tel·luri
* Compostos orgànics de zinc
* Compostos orgànics en l'aigua
Compostos orgànics volàtils
Compostos organobòrics
Compostos organoclorats
* Compostos organocuprats
* Compostos organocúprics
Compostos organoestànnics
Compostos organofluorats
Compostos organofosforats
Compostos organohalogenats
Compostos organomagnèsics
Compostos organometàl·lics
Compostos organometàl·lics de transició
Compostos organotel·lúrics
Compostos organozíncics
Compostos policíclics
Compostos polimèrics
Compostos termoplàstics
* Compradors
Concentració dels ions d'hidrogen
Condensació
Condensació aldòlica
Condensació de Darzens
Condicions i lleis de les reaccions químiques
Conserves alimentàries
* Conserves enllaunades
Conserves vegetals
Consumidors
Contaminació microbiana
* Contaminació orgànica de l'aigua
* Contaminació per microbis
* Contaminació per microorganismes
Contaminants emergents en l'aigua
* Contaminants emergents microbians en l'aigua
Contaminants orgànics de l'aigua
Contaminants persistents
Control de processos químics
Conyac (Aiguardent)
* Conyac (Denominació d'origen)
Copolímers
Corbes de refredament
* Corbes tèrmiques diferencials
* Cordials (Licors)
Cordierita
Corindó
Cornetto (Marca registrada)
Corrosió i anticorrosius
* Cosmètica
Cosmètics
* Cosmetologia
Cosmoquímica
Coure
Coure en l'organisme
* CPT-I
* CPT1
* Cracking
* Cracking catalític
Craqueig
Craqueig catalític
Creatina
Creixement cristal·lí
* Criometria
Crioscòpia
Cristal·lització
* Cristal·lofísica
Cristal·lografia
* Cristal·lografia de raigs X
* Cristal·lografia per raigs X
* Cristal·loquímica
Cristalls
* Cristalls anisòtrops
Cristalls ferroelèctrics
Cristalls iònics
Cristalls líquids
Cristalls metàl·lics
Cristalls moleculars
Crom
Cromatge
Cromatografia
* Cromatografia a gran velocitat
Cromatografia d'afinitat
Cromatografia de bescanvi iònic
* Cromatografia de capa fina
Cromatografia de capa prima
* Cromatografia de filtració per gel
Cromatografia de gasos
Cromatografia de líquids
* Cromatografia de líquids d'alta pressió
Cromatografia de líquids d'alta resolució
Cromatografia de paper
Cromatografia de permeació per gel
* Cromatografia en capa fina
* Cromatografia líquida d'alta resolució
* Cromatografia sobre paper
Cumarines
Curi
* CVD

Defectes cristal·lins
* Defectes dels cristalls
* Defectes en els cristalls
* Deflagracions
* Degradació d'aliments
Degradació de polímers
Dendrímers
Dentifricis
Deposició química en fase vapor
* Depuració biològica d'aigües residuals
* Depuració biològica d'aigües residuals per fangs activats
Depuració d'aigües residuals
Depuració de l'aigua
Desacidificació
* Desacidificació del paper
* Desactivació de catalitzadors
Descomposició (Química)
* Descomposició doble (Química)
* Descontaminació de l'aigua
Deshalogenació
Deshidratació d'aliments
* Deshidratación natural
* Desinfecció d'aigües residuals
* Desinfecció de l'aigua
Desinfectants
* Desintegració de materials
* Desmineralització d'aigua salada
* Desmineralització de les aigües
Desnaturalització de proteïnes
Desnitrificació
Desorció-ionització amb làser assistit per matriu
* Despolimerització
* Dessalatge d'aigua salada
* Dessalinització d'aigua salada
Dessalinització de l'aigua
* Dessecació d'aliments
Dessulfuració
Destil·lació
Destil·leries d'alcohol
Detectors
Detectors de gasos
* Detectors de productes químics
Detectors químics
Detergents
* Deterioració d'aliments
Deterioració de materials
* Deterioració de polímers
* Deteriorament de materials
Determinació de la grandària de les partícules
Dextrines
* DHFR
* Diagnòstic bioquímic
* Diagnòstic químic
Diagrames de fase
Diamants
Diamants artificials
Diamants industrials
* Diamants sintètics
Diamines
Diazocomposts
* Dicroïta
Dielèctrics
Dielectroforesi
* Diels-Alder (Reacció química)
* Dietilzinc
Digestió anaeròbia
* Digestió anaeròbica
Dihidrofolat reductasa
Diòxid de carboni
Diòxid de carboni atmosfèric
* Diòxid de silici
Diòxid de sofre
Diòxid de titani
Dioxines
Disacàrids
Dislocacions en cristalls
* Dispersoides
Dissociació (Química)
* Dissolucions
* Dissolucions electrolítiques
* Dissolucions iòniques
Dissolvents
Dissolvents no aquosos
Dissolvents orgànics
Doble capa elèctrica
* Doble descomposició (Química)
Dones químiques
Dopamina
Drogues de disseny
* Drogues de síntesi
* Drogues sintétiques
Duresa

Ebrotidina
* Efecte electrocalòric
Efecte Jahn-Teller
* Efecte piezoelèctric
* Eicosanoides
* Eines de diamant
* Elaboració del pa
* Elaboració del vi
Elastòmers
* Electroanàlisi
Electrocatàlisi
* Electroceràmica
* Electroceràmiques
Electrocristal·lització
Elèctrodes
Elèctrodes de platí
Elèctrodes selectius d'ions
Electrodiàlisi
Electroforesi
Electroforesi capil·lar
* Electroforesi de gel capil·lar
* Electroforesi de zona capil·lar
Electroforesi sobre paper
* Electrografia
Electròlits
Electronografia
Electroquímica
* Elements de transició
* Elements no metàl·lics
* Elements nutrients
Elements químics
* Elements traça
Elements transplutònics
Elements transurànics
* Eliminació del sofre
Emetina
* Emulgents
Emulsionants
Emulsions
Emulsions (Farmàcia)
* Emulsions farmacèutiques
Emulsions fotogràfiques
* Emulsius
Enamines
Enantiòmers
* Enantiomorfes
* Endo-1,4-beta-glucanasa
Enginyeria de gas
* Enginyeria genètica de proteïnes
Enginyeria química
Enllaços d'hidrogen
Enllaços químics
Enllumenat de gas
Enologia
Ensenyament de la química
Entalpia
Entropia
* Enverinament catalític
Enverinament de catalitzadors
Epòxids
* EPR
Equilibri àcid-base
* Equilibri d'ions
* Equilibri de fases
Equilibri iònic
Equilibri líquid-líquid
Equilibri químic
* Eritròxil
* Erythroxylum coca
Escuma
* Escuma (Química)
* Escumes (Química)
Escumes plàstiques
Esfalerita
Esfingolípids
* ESI-MS (Anàlisi espectral)
* ESIMS (Anàlisi espectral)
Espai químic
* Espat de fluor
Especiació (Química)
* Especiació bioquímica
* Especiació química
Especificacions
* Espectometria Raman
* Espectres (Física)
Espectres atòmics
Espectres de vibració
* Espectroanàlisi
Espectrofotometria
* Espectrofotometria d'absorció atòmica
* Espectrògraf de masses
* Espectrografia
* Espectrometria
Espectrometria de masses
Espectrometria de masses amb ionització per electroesprai
Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament
Espectrometria de raigs beta
Espectrometria de raigs gamma
* Espectrometria de raigs X
* Espectrometria infraroja
* Espectrometria X
* Espectroquímica
Espectroscòpia
Espectroscòpia atòmica
* Espectroscòpia beta
Espectroscòpia d'absorció atòmica
Espectroscòpia d'alta ressolució
Espectroscòpia d'emissió
Espectroscòpia d'impedància
* Espectroscòpia d'impedància electroquímica
* Espectroscòpia d'infraroigs
Espectroscòpia d'infraroigs per transformada de Fourier
Espectroscòpia de fluorescència
* Espectroscòpia de fluorescència X
Espectroscòpia de fosforescència
Espectroscòpia de làser
Espectroscòpia de luminiscència
Espectroscòpia de microones
* Espectroscòpia de Mössbauer
Espectroscòpia de plasma
* Espectroscòpia de raigs beta
Espectroscòpia de raigs X
* Espectroscòpia de Raman
* Espectroscòpia de ressonància d'spin electrònic
Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear
Espectroscòpia de ressonància paramagnètica electrònica
* Espectroscòpia EPR
* Espectroscopía FTIR
Espectroscòpia infraroja
* Espectroscòpia infraroja de transformació de Fourier
* Espectroscòpia IR
Espectroscòpia Mössbauer
* Espectroscòpia NMR
Espectroscòpia nuclear
Espectroscòpia Raman
* Espectroscòpia RMN
* Espectroscòpia RPE
* Espectroscòpia X
Espectroscopis
* Espelmes
* Esperit de vi
* ESR
* Essència de trementina
* Essències aromatitzants
Estabilitzadors
Estany
Estequiometria
Estereoquímica
Esterificació
Esteroides
Èsters
* Èsters cel·lulòsics
Èsters de cel·lulosa
* Estris d'escriptura
Estronci
Estructura atòmica
* Estructura cristal·lina
Estructura cristal·lina (Sòlids)
* Estructura de cristalls
Estructura electrònica
* Estructura en capes (Sòlids)
Estructura molecular
Estructura química
* Etanol
* Èter metílic de la cefalina
Èters
Èters de cel·lulosa
* Èters sòlids
* Etí
Etilè
* Etilen amina
Evaporació
Explosions
Explosius
Èxtasi (Droga)
Extracció (Química)
Extracció per fluids supercrítics

* Fabricació de productes químics
* Fabricació del pa
* Fabricació del vi
Factors de transcripció
* Factors de transcripció genètica
* Fang actiu
* Fang activat
* Fangs actius
Fangs activats
* Farina (Aliment)
* Farina de cereals
Farines
* Farmacoquímica
* Fase (Física i química)
* Fècula
* Feix de làser
Feixos atòmics
Feixos de làser
* Feixos làser
Feixos moleculars
Feldespats
* Feldspats
* Fenòlics
Fenols
* Fenòmens de superfície
Fenotiacina
Fermentació
* Fermentació anaeròbia
* Fermi (Gas)
Fermions
Ferrita
Ferro
* Ferroelèctrics
* Fertilitzants
* Fertilitzants orgànics refinats
Filtració
* Física de clústers
* Física química
* Físico-química
* Fisicoquímica
* Fisicoquímica orgànica
* Fisicoquímica teòrica
Fitoquímica
Fixació de nitrogen
Flama
Flavonoides
Flequers
Floculació
Fluïdització
Fluor
* Fluor (Mineralogia)
Fluoració de l'aigua
Fluorita
* Fluorocarbonis
Fluorocarburs
Fluorofotometria
Fluoropolímers
Fluorurs
Foc
Focs artificials
* Focs d'artifici
* Fonoquímica
Forces intermoleculars
* Formació d'anells (Química)
* Formació del núcli (Química)
Formaldehid
* Formalina
* Formol
Fórmules químiques
* Forners
* Fosfamina
* Fosfatació (Anticorrosius)
* Fosfatidilcolina
Fosfatidilinositols
Fosfats
Fosfina
* Fosfoglicèrids de inositol
Fosfolípids
Fòsfor
Fosforilació
* Fosfur d'hidrogen
Fotocatàlisi
Fotoelectroquímica
* Fotografia electrònica
* Fotòlisi
Fotoquímica
* Freó
Fructosa
Ftalocianines
* FTIR (Espectroscòpia)
Ful·lerens
Fum
Funció d'acidesa
Fungicides
Fusió

Galena
Gal·li
Gas
* Gas biològic
* Gas d'aire
Gas d'electrons
* Gas de bioconversió
* Gas de carbó
* Gas de Fermi
* Gas de l'enllumenat
* Gas de residuos orgànics
* Gas manufacturat
Gas natural
* Gas, Enllumenat de
Gasificació del carbó
Gasolina
Gasos asfixiants i verinosos
Gasos d'efecte hivernacle
* Gasos hivernacle
* Gasos inerts
Gasos ionitzats
* Gasos irrespirables
Gasos liquats
* Gasos nobles
Gasos rars
* Gasos tòxics
* Gasos verinosos
Gel de sílice
Gelats
Gels (Farmàcia)
* Gels cosmètics
* Gels farmacèutics
Gemmes
Gemmologia
* Geologia química
Geoquímica
Geoquímica ambiental
Geoquímica analítica
* Geoquímica biològica
Geoquímica inorgànica
Germani
* Germicides
* Glícids
Glicoconjugats
Glicogen
Glicolípids
Glicols
Glicopèptids
Glicoproteïnes
* Glicòsids
Glucagó
* Glucans
Glúcids
Glucocinasa
Glucocorticoides
* Glucoprotèids
* Glucoproteïnes
Glucosa
Glucòsids
Glutamina
Glutatió
* Gomes
Gomes i resines
* Gomes i resines artificials
Gomes i resines sintètiques
* Gomes sintètiques
* GPC
Grafit
Granat
Gravimetria (Química)
* Greixos
* Guaranina
Guerra química
Guix
* Gust dels aliments

Halògens
* Halogenurs
* Haloides
Halurs
* HAP (Productes químics)
* HAPs (Productes químics)
* Havans
Heli
Heli líquid
Heli sòlid
Hemicel·lulosa
Heparina
Herbicides
Heroïna
* Heterocíclics
* Hexocinasa
Hidratació
* Hidrats de carboni
Hidrats de gas natural
* Hidrats de metà
Hidrocarburs
* Hidrocarburs acíclics
Hidrocarburs aromàtics policíclics
* Hidrocarburs aromàtics polinuclears
* Hidrocarburs benzenoides
Hidrocol·loides
Hidroformilació
Hidrogen
* Hidrogen (Combustible)
Hidrogen com a combustible
* Hidrogen fosfurat
Hidrogenació
Hidròlisi
* Hidrologia química
* Hidroquímica
Hidroxiàcids
Hidròxid de calci
Hidròxid de magnesi
Hidròxid de sodi
* Hidròxid sòdic
Hidroxilamina
Hidrurs
* Hidrurs metàl·lics
* Higiene del treball
Higiene industrial
Histones
* Horn (Marca registrada)
* HPLC
* Huanuco coca
Huperzina A

Icosanoides
* ICP-MS
* ICPMS
* Ignífugants
Imines
Inclusions fluides
* Inclusions líquides
Incrustació biològica
Indi (Metall)
Indicadors (Química)
* Indicadors químics i papers reactius
* Indium
* Inducció asimètrica
* Indústria cimentera
Indústria cosmètica
Indústria de la calç
Indústria del ciment
Indústria del coure
Indústria del gas
* Indústria del gas natural
* Indústria del tabac
* Indústria dels perfums
* Indústria gasista
Indústria química
Indústria tabaquera
* Indústria vinícola
* Indústries del ciment
* Indústries químiques
* Informàtica química
* Instruments de destil·lació
* Instruments químics
* Intercanvi d'ions
Intermediaris (Química)
* Intermediaris de reacció (Química)
* Intermediaris de síntesi (Química)
Iode
Ionització
Ionització de gasos
Ions metàl·lics
* Ions negatius
* Ions positius
Iridi
* IS (Anàlisi electroquímica)
* Isaxozoles
Isocianats
* Isocianurs
Isomeria
Isomerització
* Isòmers òpticament actius
Isòmers òptics
* Isòmers òptics actius
Isomorfisme (Cristal·lografia)
Isonitrils
Isoprenoides
Isoquinolina
Isòtops
Isòtops de carboni
* Isòtops inestables
Isòtops radioactius
Isòtops radioactius en biologia
Isòtops radioactius en farmacologia
Isòtops radioactius en geologia
Itri

* Jahn-Teller, Efecte
* James Flack Norris Award
James Flack Norris Award in Physical Organic Chemistry
Jarosita

Laboratoris químics
Lactames
Lactones
Lactosa
* Làmines primes
* Lantà
Lantani
* Lantànids
* Làser-feix
Làsers en química
Làtex sintètic
Lecitina
Leucotriens
* Lewis (Àcids)
Licors
* Licors espirituosos
Lignina
Lipofília
* Lipofilicitat
Liqüefacció del carbó
Líquids
* Líquids combustibles
Líquids inflamables
* Líquids iònics
* Líquids polimèrics
Liti
Lixiviació
Lixiviats
Llauna
* Llei de les fases
* Llei periòdica (Química)
Lligands
Lligands (Bioquímica)
* Llots activats
Llumins
* Luteïnes

* Macrocíclics
Macromolècules
Magnesi
Magnetoquímica
* MALDI (Anàlisi espectral)
* MALDI MS (Anàlisi espectral)
Manganès
Mantega
Maquillatge
* Maquillatge (Cosmètics)
* Massa atòmica
* Massa molecular
* Masses moleculars
Materials
Materials a altes temperatures
Materials a baixes temperatures
* Materials amorfes
* Materials biocompatibles
Materials biomèdics
Materials bituminosos
Materials ceràmics
* Materials ceràmics en electrònica
Materials compostos
* Materials compostos de matriu polimèrica
* Materials compostos metàl·lics
Materials d'escriptura
* Materials d'escultura
* Materials de microestructura ultrafina
* Materials de nanoestructura controlada
* Materials de nanofase
* Materials de nanòmetre
Materials dentals
* Materials elàstics
Materials electrònics
* Materials en l'enginyeria
* Materials en la indústria
* Materials en medicina
Materials escultòrics
Materials estratègics
* Materials ferroelèctrics
Materials ferromagnètics
Materials fotorefractius
* Materials ignífugs
* Materials industrials
Materials inflamables
Materials magnètics
* Materials mèdics
* Materials nanocompostos
* Materials nanocristal·lins
Materials nanoestructurats
Materials no-metàl·lics
* Materials odontològics
Materials òptics
* Materials perillosos
* Materials polimèrics compostos
Materials porosos
Materials refractaris
* Matèries colorants
* MDMA (Droga)
* Mecanismes de les reaccions inorgàniques
Mecanismes de reacció (Química)
* Mecanismes de reacció inorgànica
Melassa
* Merbromina
* Mercaderies perilloses
* Mercaderies tòxiques i inflamables
* Mercaptans
* Mercat del tabac
* Mercromina
Mercuri
Mercurocrom
Mescal
Mescles
Metà
* Metà biològic
* Metaamfetamines
Metabolisme dels glúcids
* Metabolisme dels hidrats de carboni
* Metagas
* Metal·locromia
Metal·loenzims
* Metal·loides orgànics
Metal·loporfirines
Metalls
Metalls a altes temperatures
Metalls a baixes temperatures
Metalls alcalinoterris
Metalls alcalins
Metalls ceràmics
Metalls de terres rares
Metalls de transició
Metalls líquids
Metalls lleugers
* Metalls nanocristal·lins
Metalls no ferrosos
Metalls pesants
Metalls preciosos
Metal·lúrgia extractiva
* Metal·lúrgia química
* Metaloides
* Metanal
Metanol
Metàtesi (Química)
Metilació
* Metilendioximetamfetamina
Metilmercuri
* Mètode d'injecció en flux (Química analítica)
* Mezcal
Micel·les
Microagregats
* Microanàlisi (Química)
* Microarray
Microarrays
* Microclústers
* Microelements
* Micronutrients
Microplàstics
Microquímica
Microscòpia
Microscòpia de fluorescència
Microscòpia electrònica
Microscòpia electrònica d'escombratge
* Microscòpia electrònica de rastreig
* Microscòpia lumínica
* Microscòpia òptica
* Microscopis i microscòpia
Midó
Mielina
* Minerals de terres rares
Minerals de tungstè
* Minerals de wolframi
* Minerals wolfràmics
Miques
Models moleculars
Models nuclears
* Models nuclears de capes
* Modificació de les proteïnes
* Modificació proteica
Modificació química de les proteïnes
Molibdè
Monoamines
Monosacàrids
Monòxid de carboni
* Morter (Ram de paleta)
* Mostratge
Mostreig
Mucopolisacàrids

* Nafta de fusta
Naftalè
* Naftalina
Naltrexona
Nanocristalls
Nanocristalls semiconductors
Nanofluids
* Nanomaterials
* Nanopartícules en solució col·loïdal
Nanoquímica
Nanotubs
* Nanotubs de carboni
* NaOH
Napalm
Neó
Neodimi
* Netejadors (Productes)
Neuroquímica
Nicotina
Nifedipina
Niló
Niobi
Níquel
Nitració
* Nitrat de potassi
* Nitrat potàssic
Nitrats
Nitre
Nitrificació
Nitrils
Nitrits
Nitrocel·lulosa
Nitrofurans
Nitrogen
Nitrosamines
Nitrur de bor
Nitrur de gal·li
Nitrurs
No-metalls
* Norris Award in Physical Organic Chemistry
Nucleació
Nucleòsids
Nucleòtids
Nucleòtids cíclics
* Nylon

Oceanografia química
* Octaedrita
* OE
Oleat d'estrona
* Olefines
* Oleoïl-estrona
Oli d'oliva
Oli de colza
Oli de llinosa
Oligoelements
* Oligoelements en alimentació
Oligoelements en l'aigua
Oligoelements en la nutrició
Oligòmers
Oligonucleòtids
Oligosacàrids
* Olis
Olis i greixos
Olis i greixos comestibles
Olis minerals
Òpals
Òptica cristal·logràfica
Or
Or col·loïdal
Orbitals atòmics
* Orbitals electrònics en l'àtom
Orbitals moleculars
Organocoures
* Organocuprats
* Organohalogenats
* Organomagnèsics
* Organometàl·lics
* Organometal·loides
* Organosiloxans
Osmi
Osmosi inversa
* Oxazole
Oxazoles
* Oxiàcids
Òxid d'etilé
* Òxid de carboni
* Òxid de deuteri
Òxid de ferro
Òxid de magnesi
* Òxid de nitrògen
* Òxid de titani
Òxid de zinc
Òxid nítric
Oxidació
* Oxidació anòdica
* Oxidació electrolítica
Oxidació electroquímica
* Oxidació-reducció
Òxids
* Òxids de terres rares
Òxids metàl·lics
Oxigen
Oxigen actiu
* Oxigen dissolt
* Oxigen dissolt a l'aigua
Oxigen dissolt en l'aigua
* Oxigen reactiu
Oxoàcids
Ozó
Ozó atmosfèric
Ozonització

Pal·ladi (Element químic)
Panificació
* Paper pH (Química)
* Paper tornassol
* Papers reactius
* Parafines
Paramagnetisme
* Partícules
Partícules (Matèria)
* Partícules de Fermi-Dirac
* Partícules de plàstic
* Partícules protèiques infeccioses
* Pastes de dents
Pàtina de metalls
* PC (Química)
* PCBs
Pectina
* Pedra filosofal
* Pedres de joieria
Pedres precioses
* Pedres precioses tallades
* Pedres semiprecioses
Pel·lícules fines
Pel·lícules fines de diamant
* Pel·lícules primes
Pentoses
Pèptids
* Percloroetilè
* Percolats
Perfumeria
Perfums
Permanganat de potassi
Permanganats
* Peròxid d'hidrogen
Peroxidació
Peròxids
Pes atòmic
Pesos moleculars
* Pesticides
* PET (Química)
Petroli
* pH
* Pic de Hubbert
Pic petrolier
Piezoelectricitat
Pigments
* Pigments cloroplats
* Pigments de ftalocianina
Piles de combustible
* Pintura (Pigments)
Pintura (Producte químic)
* Pintures
Piretrines
Pirimidines
* Pirita de coure
Pirites
Piroelectricitat
Piròlisi
* Pirotècnia
Piroxè
Pirroles
* PKR
Plaguicides
Plantes tintòries
Plaques de cava
Plasma (Gasos ionitzats)
* Plàstic esponjós
Plàstics biodegradables
* Plàstics cel·lulars
* Plàstics expandits
* Plàstics fluorats
Plastificants
* Plata
Platí
* Plegament proteic
Plom
* Plom blau
* Plom brillant
Plutoni
Polarografia
Poliamines
* Poliarenes
Policarbonats
* Policlorur de vinil
* Policlorurs de bifenil
Polielectròlits
Polièsters
Poliestirè
Polietilè
Polifenols
Poliment electrolític
Poliment i acabat
* Polímer de l'estirè
Polimerització
Polímers
* Polímers de fluorcarboni
* Polímers en solució
* Polímers fluorats
Polímers hidrosolubles
Polímers ignífugs
Polímers inorgànics
Polímers orgànics
* Polímers resistents al foc
* Polímers solubles en aigua
Polímers vinílics
Polimorfisme (Cristal·lografia)
* Polioxoanions
Polioxometal·lats
Polipropilè
Polisacàrids
* Politereftalat d'etilè
Poliuretans
Poloni
Pols
* Pols atmosfèrica
Pólvora
* Polyethylene Terephthalates
* POM
* POMs
Porfirines
* Pòrtland
* Postman's horn (Marca registrada)
* Potabilització de l'aigua
Potassi
* Potencial d'oxidació-reducció
Potenciòmetres
Potenciometria
Precipitació (Química)
Premses
Premses a mà
* Premses manuals
* Preparació del compost
* Presa de mostres
* Primeres matèries estratègiques
Prions
* Procés de fang activat
* Procés de fangs activats
* Processos de separació (Tecnologia)
Processos químics
* Productes combustibles
Productes de bellesa
Productes de forn i pastisseria
* Productes de lixiviació
Productes de neteja
Productes del petroli
* Productes derivats del petroli
* Productes ignífugs
* Productes inflamables
* Productes intermediaris (Química)
* Productes petrolífers
Productes químics
Productes químics agrícoles
* Productes químics inorgànics
* Productes químics per netejar
* Productes refractaris
Productes sintètics
Propà
Propanol
* Propanona
Protamines
Proteïnes
Proteïnes dels aliments
* Proteïnes en la nutrició humana
Proteïnes en nutrició humana
* Proteïnes obtingudes per enginyeria genètica
* Proteïnes prions
* Proteïnes PrP
Proteïnes recombinants
* Proteïnes xaperones
* Proteogènesi
Proves i reactius químics
* Proves químiques
Pulegona
* Punts de congelació de solucions
Purificació
* Purificació d'aigües residuals
* Purificació de l'aigua
Purificació de l'aire
Purificació de proteïnes
Purines
* Purines (Química)
* PVC

* QSPR (Bioquímica)
QSPR (Relacions estructura-propietat quantitatives)
* Quantitative Structure-Property Relationships
Quelants
* Quelatometria Valoración complexométrica
Química
Química agrícola
Química analítica
Química analítica qualitativa
Química analítica quantitativa
* Química aplicada
Química atmosfèrica
Química bioinorgànica
* Química biològica inorgànica
* Química biològica orgànica
* Química biomimètica
Química biorgànica
* Química botànica
Química clínica
Química combinatòria
Química de l'aigua
Química de l'estat sòlid
* Química de la atmosfera
Química de la cel·lulosa
Química de la fusta
* Química de les plantes
* Química de radiacions
Química de superfícies
* Química del sistema nerviós
Química del vi
Química dels aliments
* Química dels arbres
* Química dels medicaments
Química dels sòls
Química dental
* Química en la guerra
* Química en nanoescala
Química farmacèutica
Química física
* Química física i teòrica
Química física inorgànica
Química física orgànica
* Química forense
Química heterocíclica
Química industrial
Química inorgànica
* Química inorgànica física
Química legal
* Química macromolecular
* Química magnètica
* Química marina
* Química mèdica
* Química metal·lúrgica
Química mineralògica
* Química neurològica
Química nuclear
* Química oceanogràfica
Química orgànica
* Química orgànica biològica
* Química orgànica física
Química organometàl·lica
* Química patològica
Química quàntica
Química sanitària
* Química sintètica
* Química sintètica orgànica
* Química sostenible
Química supramolecular
* Química tècnica
* Química teòrica
* Química terapèutica
Química tèxtil
* Química vegetal
Química verda
Químics
Quimiocines
Quimioinformàtica
Quimiometria
Quimioteques
* Químiques
Quimisorció
Quinina
Quinoxalina
Quiralitat
Quitina
Quitosan
Quitrà

Radi (Metall)
* Radiació de làser
Radicals (Química)
* Radicals d'oxigen
Radicals lliures (Química)
* Radicals químics
* Radiocarboni
Radiocristal·lografia
* Radiofarmacologia
* Radioisòtops
* Radioisòtops en biologia
* Radioisòtops en geologia
Radioquímica
Radó
* Raigs X en cristal·lografia
Reacció aldòlica
Reacció d'oxidació-reducció
Reacció de Diels-Alder
Reacció de Maillard
Reacció de Pauson-Khand
* Reacció de transferència d'electrons
* Reacció redox
* Reaccions aldòliques
Reaccions d'addició
Reaccions d'anihilació
Reaccions d'eliminació
Reaccions d'intercanvi
* Reaccions de bescanvi
* Reaccions de desplaçament
Reaccions de radicals lliures
Reaccions de substitució
* Reaccions monomoleculars
Reaccions químiques
Reaccions unimoleculars
* Reactius i proves químics
* Reactius químics
Reactivitat (Química)
Reactors de membrana
Reactors químics
Receptaris industrials
Recristal·lització (Metal·lúrgia)
* Redox
* Reducció (Química)
Reducció química
Refinació del petroli
* Refractaris
Regalèssia
Regla de les fases i equilibri
Relacions estructura-activitat (Bioquímica)
* Relacions estructura-propietat quantitatives
Relaxació dielèctrica
Reni
* Resines
Resines acríliques
Resines alcídiques
* Resines aniòniques
* Resines artificials
* Resines catiòniques
* Resines de bescanvi catiònic
Resines de bescanvi iònic
* Resines epoxi
Resines epoxídiques
Resines fenòliques
* Resines sintètiques
* Resistències NTC
* Resistències PTC
* Resistències tèrmiques
* Ressonància electrònica
* Ressonància electrònica de spin
Ressonància paramagnètica electrònica
Retardants de flama
* Retardants químics de foc
* Retinol
* RN 7440-74-6
* RN 91-64-5
Robins
Rodi
Rom (Aiguardent)
* Rovell
* RPE (Magnetisme nuclear)
Ruteni
* Rye

Sabó
* Sabons
Sabor
* Sabor dels aliments
* Sacàrids
Safirs
Sal
Sal de Reinecke
* Sal disòdica de la dibromohidroximercurifluoresceïna
Salinitat
* Salnitre
Sals
Sals de coure
Sals foses
* Sals minerals
* Salut en el treball
* Salut laboral
Sämi (Marca registrada)
* Sanejament de l'aigua
Scheelita
* Scotch whisky
* Sector químic
Seleni
* SEM
Semimetalls
* Sensors
* Sensors químics
Separació (Tecnologia)
* Seqüència ADN
Seqüència d'aminoàcids
* Seqüència de l'ADN
Seqüència de nucleòtids
* Seqüència de pèptids
* Seqüència de proteïnes
* Seqüenciació d'aminoàcids
* Seqüenciació de pèptids
* Seqüenciació de proteïnes
* Seqüències bioquímiques
* Seqüències de les proteïnes
* Seqüències de nucleòtids
* Seqüències dels aminoàcids
* Seqüències dels nucleòtids
* Seqüències dels pèptids
* Sèu
Sildenafil
Silicats
Sílice
Silici
Silicones
* Síntesi (Química)
Síntesi asimètrica
* Síntesi biomimètica
* Síntesi combinatòria (Química orgànica)
* Síntesi de compostos orgànics
Síntesi de fàrmacs
* Síntesi de medicaments
* Síntesi de proteïnes
* Síntesi dels compostos orgànics
Síntesi en fase sólida
Síntesi inorgànica
Síntesi orgànica
* Síntesi orgànica (Química)
* Síntesi orgànica combinatòria
Síntesi proteica
Sis Sigma (Norma de control de qualitat)
* Sistema periòdic
* Sistema periòdic dels elements
* Sistemes binaris (Metal·lúrgia)
* Sistemes d'injecció en flux (Química analítica)
* Sistemes macromoleculars
Sodi
Sofre
Solidificació
Sòlids
Solubilitat
* Solució (Química)
Solucions (Química)
* Solucions col·loïdals de nanopartícules
* Solucions d'electròlits
* Solucions de polímers
Solucions electrolítiques
Solucions iòniques
Solucions polimèriques
Solvatació
* Solvents
* Solvents no aquosos
Sonoquímica
* Sorbets
* Sosa càustica
* SRS-A
* STPP (Química)
* STTP (Química)
* Substància blanca de Schwann
Substàncies amorfes
* Substàncies cèries
* Substàncies colorants
* Substàncies combustibles
* Substàncies ignífugues
* Substàncies inflamables
Substàncies perilloses
* Substàncies químiques persistents
* Substàncies tensioactives
* Substàncies tintòries
Sucralfat
Sucre
* Sucre de llet
Sucre de remolatxa
Sulfamides
Sulfat d'amoni
Sulfat de bari
Sulfat de ferro
Sulfat de sodi
Sulfats
Sulfits
Sulfonació
Sulfurs
* Superfícies (Química)
Superfícies hidrofòbiques
Superòxid dismutasa
Suspensions (Química)

* Tabacs (Cigars)
Tacrina
Talc
Tal·li
Tanins
Tàntal
Tàrtar emètic
* Taula de Mendelejev
Taula periòdica (Química)
* Taula periòdica de Mendelejev
* Taula periòdica dels elements
* Tb
Tecneci
* Tècnica microscòpica
* Tècnica química
* Tècniques d'activació nuclear
* Tècniques instrumentals
* Tecnologia de laboratoris de pròtesis dentals
* Tecnologia de laboratoris dentals
* Tecnologia de pròtesis dentals
Tecnologia dental
* Tecnologia química
* Teïna
* Tel·lur
Tel·luri
* Tensioactius
* Tenyit
Teoria atòmica
Teoria de les capes del nucli
* Teoria del pic de Hubbert
* Teoria del pic petrolier
Terbi
Tereftalat de polietilè
* Termistàncies
Termistors
* Termoanàlisi
* Termodinàmica química
Termoplàstics
Termoquímica
* Terpenoides
Terpens
Terres rares
* Terrorisme biològic
* Tetraclorodibenzodioxina-derivats
Tetracloroetilè
* Tetrahidroaminoacridina
Tetrapirroles
* THA
Tiazoles
Tinta
Tints (Indústria tèxtil)
* Tints vegetals
* Tintura
* Tintures
Tiols
Titani
* Titulacions volumètriques
Tixotropia
* Tocoferol
Tori
Traçadors (Química)
* Tractament biològic d'aigües residuals
Tractament biològic de depuració d'aigües residuals
* Tractament biològic per fangs activats
* Tractament d'aigües residuals
Tractament de gasos
* Tractament de l'aigua
* Tractament per fangs activats
Tractament tèrmic dels metalls
Tractaments de bellesa
* Tractaments estètics
Transferència de càrrega
Transferència de massa
Transformacions martensítiques
* Transmutació dels metalls
Transmutació química
Trementina
Triazoles
Tricloroetilè
* Triclorometà
Tridimita
Triglicèrids
Tripolifosfat sòdic
Triptòfan
* Tungstats
Tungstè

Ubiqüitina
* Ultracentrifugació
* Ultrasons en química
Urani
* Ús bèl·lic de productes químics

Vaixella
València (Química teòrica)
* Valoració complexomètrica
Vanadi
* Velocitat de reacció (Química)
* Viagra (Marca registrada)
Vinicultura
* Vinificació
* Vins
Viscositat
* Viscositat de gasos
* Viscositat de líquids
Vitamina A
* Vitamina antixeroftàlmica
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
* Vitamina F
* Vitamina K
* Vitamina P
Vitamines
* Vitamines antihemorràgiques
* Vitamines de la coagulació
* Vitamines F
Vitamines K
* Vitamines P
Voladures
* Volframi
Voltametria
* Volumetria

Whisky
Wolframats
* Wolframi

Xaperones moleculars
* Xaperonines
* Xapes de cava
* Xapes primes

* Zenc
Zeolites
Zinc
Zinc en l'organisme
Zirconi
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.