Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Química

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

2046 termes, 1130 descriptors, 916 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 4-glucano-glucanohidrolasa β-1.
* 4-glucano-glucanohidrolasa beta-1.

* AAS (Anàlisi espectral)
* Ablanidors de plàstics.
Absorció
* Absorció (Fisicoquímica)
* Absorció química.
* Abús de medicaments sintètics.
Acabat de metalls.
* Acabat i poliment.
Acaricides.
Acer austenític.
Acer inoxidable.
Acer.
Acers aliats.
Acetats.
* Acetidinones.
Acetilcolinesterasa.
Acetilè
Acetoacetat d'etil
Acetoacetat de metil.
Acetona.
* Àcid 2,3-dihidroxi-butandioic.
* Àcid 2-amino-3-mercaptopropiònic.
* Àcid 2-aminoglutaràmic.
Àcid acètic.
Àcid araquídic.
Àcid araquidònic.
* Àcid ascòrbic.
* Àcid benzendicarboxílic.
Àcid benzoic.
Àcid cacodílic.
Àcid carbònic.
* Àcid carboxílic.
Àcid cianhídric.
Àcid cítric.
* Àcid dimetilarsínic.
* Àcid eicosanoic.
* Âcid fòlic reductasa.
Àcid fosfòric.
Àcid ftàlic.
Àcid glutàmic.
Àcid húmic.
* Àcid icosanic.
Àcid malònic.
Àcid mevalònic.
* Àcid ortosilícic
Àcid pamòic.
Àcid perclòric.
* Àcid prússic.
* Àcid racèmic.
Àcid salicílic.
Àcid sulfúric.
* Àcid tànnic.
* Àcid tartàric.
Àcid tàrtric.
* Àcids aminats.
Àcids carboxílics.
Àcids de Lewis.
* Àcids grassos esencials omega-3.
Àcids grassos essencials.
Àcids grassos insaturats.
* Àcids grassos N-3.
* Àcids grassos no-saturats.
Àcids grassos omega-3.
* Àcids grassos poliinsaturats.
Àcids grassos saturats.
Àcids grassos.
* Àcids greixosos.
* Àcids hidròxids.
Àcids inorgànics.
* Àcids minerals.
Àcids nucleics.
Àcids.
Acroleïna.
Actini.
Actínids.
* Acumulació de partícules.
Additius alimentaris.
Additius de pinsos.
Additius.
Adenina.
Adenosina.
* Adjuvants.
Adobs.
Adsorció
* Adsorció d'intercanvi.
Aerosols.
* Afaits.
Afinitat química.
* Agents catalítics.
* Agents de neteja.
* Agents de protecció
* Agents de síntesi (Química)
* Agents de superfície.
* Agents emulsionants.
* Agents estabilitzants (Química)
* Agents protectors.
* Agents quelants.
* Agents resistents al foc.
* Agents retardants de la ignició
Agents tensioactius.
Agregació (Química)
* Agregació de partícules.
* Agregats (Física)
* Agregats atòmics.
* Agregats moleculars.
* Agroquímica.
Agua del Carmen (Marca registrada)
Aigua dolça.
Aigua oxigenada.
Aigua pesant.
* Aigua salabrosa.
Aigua salada.
* Aiguardent de canya.
* Aiguardent de vi
Aiguardents.
* Aigües salades.
Aire.
* Albúmina.
Albúmines.
* Àlcali volàtil.
Alcaloides.
Alcans.
Alcohol butílic.
* Alcohol de fusta.
* Alcohol metílic.
Alcohol.
Alcohols.
* Aldehid acrílic.
* Aldehid fòrmic.
Aldehids.
* Aldolització
Aliatges binaris.
Aliatges coure-cobalt.
* Aliatges d'acer.
Aliatges de cobalt.
* Aliatges de metalls lleugers.
Aliatges de silici.
Aliatges lleugers.
* Aliatges nanocristal·lines.
Aliatges ternaris.
Aliatges.
Aliments artificials.
* Aliments de síntesi.
* Aliments en conserva.
* Aliments sintètics.
Alnico.
Alquens.
Alteració d'aliments.
* Alteració dels aliments.
Alum.
Alumini.
Amalgames.
Americi.
Amides.
Amines.
Aminoàcids essencials.
* Aminoàcids indispensables.
Aminoàcids.
Aminooxidasa.
* Aminopurina.
Amoníac.
* Anàlisi (Química)
* Anàlisi bioquímica.
* Anàlisi bromatològic.
Anàlisi conformacional.
* Anàlisi cromatogràfica.
* Anàlisi d'aliments.
Anàlisi d'aminoàcids.
* Anàlisi d'espectre.
Anàlisi de l'aigua.
* Anàlisi de la fusta.
Anàlisi de medicaments.
Anàlisi de pèptids.
Anàlisi de proteïnes.
Anàlisi de traces.
* Anàlisi dels aliments.
* Anàlisi dels espectres.
* Anàlisi electrolític.
Anàlisi electroquímica.
* Anàlisi espectral.
* Anàlisi espectroquímica.
* Anàlisi espectroscòpica.
* Anàlisi farmacèutic.
* Anàlisi gravimètrica.
Anàlisi instrumental.
* Anàlisi microquímica.
* Anàlisi microscòpica.
Anàlisi per activació amb neutrons.
* Anàlisi per activació neutrònica.
* Anàlisi per activació nuclear.
* Anàlisi per injecció contínua.
Anàlisi per injecció en flux.
Anàlisi per microsonda.
* Anàlisi qualitativa (Química)
* Anàlisi químic de medicaments.
* Anàlisi química qualitativa.
* Anàlisi química quantitativa.
* Anàlisi química.
* Anàlisi radiomètrica.
Anàlisi radioquímica.
* Anàlisi seqüencial d'àcids nucleics.
* Anàlisi tèrmica diferencial.
Anàlisi tèrmica.
Anàlisi volumètrica.
* Anàlisis clíniques.
* Anatasa.
Anhídrid acètic.
* Anhídrid carbònic atmosfèric.
* Anhídrid carbònic.
* Anhídrid cumarinic.
* Anhídrid de l'àcid acètic.
* Anhídrid sulfurós.
* Anihilació (Reaccions nuclears)
Anilina.
* Anions superòxid.
Anions.
Anisotropia.
* Anthocyaninas.
Antimoni.
Antioxidants.
* Antípodes òptics.
* Antocianina.
Antocianines.
Aparells de destil·lació
* Aparells i instruments químics.
Aparells químics.
Argamassa.
* Argent viu.
Argent.
* Argila blanca.
Argó
Armadures (Construcció)
Armes incendiàries.
Armes químiques.
Aromatitzants.
* Arseni.
Arsènic.
* Articles de neteja.
* Articles de tocador.
* Artificis (Pirotècnia)
Asfalt.
Asfaltè
* Asimetria molecular.
* Asmanita.
Assecatge.
* Associació de molècules.
Associació molecular.
* Associacions moleculars.
Atomització
Àtoms.
Atropina.
* Autooxidació
* Aziridina.
Aziridines.
* Azocompostos.
* Azot.

Bari.
Barita.
* Barreja (Ram de paleta)
Bases (Química)
Bàtik.
Bauxita.
* Begudes destil·lades.
* Beina de mielina.
* Beina medul·lar (Teixit nerviós)
Benzè
Benzimidazoles
Benzodiazepines.
* Benzol.
* Benzopirona, 1-2-
Beril·li.
Bescanvi iònic.
Betaïna.
Betum.
Bifenils policlorats.
Biocatàlisi.
* Bioflavonoides.
Biogàs.
Biogeoquímica.
* Bioincrustació
* Biomaterials.
* Biometà
Biomimètica.
Bioquímica analítica.
* Bioquímica de les plantes.
* Bioquímica inorgànica.
* Bioquímica orgànica.
* Bioquímica vegetal.
Bioreactors.
* Biosíntesi de proteïnes
Bioterrorisme.
Bismut.
Blanqueig.
* Blenda.
Bor.
Borats.
* Botànica química.
* Bourbon.
Brandi.
* Brandy.
* Breves.
* Brillants.
* Bromatologia.
Bromocriptina.
Bronze.
* Brookita.
* Bugies.
* Butanol.

* Cacodilat.
* Cadenes de les proteïnes.
* Cadenes dels aminoàcids.
* Cadenes dels pèptids.
Cadmi.
* Caesium.
Cafeïna.
* Calç amarada.
* Calç apagada.
* Calç morta.
Calci.
Calcita.
Calcopirita.
Californi.
Calixarens.
* Calor total.
Càmfora.
* Canadian whisky.
Candeles.
* Canvi d'ions
Caolí
* Capes fines.
* Capes primes.
* Carbè
* Carbens (Compostos de metilè)
Carbens.
* Carbinol.
* Carbó actiu.
Carbó activat.
Carbó bituminós.
Carbó de coc.
* Carbó de fusta.
Carbó vegetal.
Carbocations.
* Carbohidrats.
* Carbonat de calci.
Carbonats.
Carboners.
* Carboni divalent.
* Carboni isotòpic.
* Carboni-14.
Carboni.
Carbonils metàl·lics
Carbonització
Carborans.
Carbur de silici.
Carburants.
Carburs.
Carnitina palmitoïl-transferasa 1.
* Carnitina palmitoïl-transferasa I.
* Carnitina palmitoïltransferasa 1.
* Carnitina palmitoïltransferasa I.
Carotenoides.
* Cataforesi.
Catàlisi asimètrica.
* Catàlisi de contacte.
* Catàlisi de superfície.
* Catàlisi enantioselectiva heterogènia.
* Catàlisi enantioselectiva.
* Catàlisi heterogènia enantioselectiva.
Catàlisi heterogènia.
Catàlisi homogènia.
* Catàlisi quiral.
Catàlisi.
Catalitzadors metàl·lics.
Catalitzadors.
Catecolamines.
Cations.
* Caves.
* CCD.
Cellers.
Cel·lulasa.
* Cèl·lules de combustible.
Cel·lulosa.
Centrifugació
* Ceràmica electrònica.
Ceràmiques electròniques.
Ceres.
Ceri (Element químic)
* Cerilles.
* Cermets.
Cesi.
Cetones.
* CFC.
* CFCs (Productos químicos)
* Chitosan.
Cianamida.
* Cianur d'hidrògen.
Cianuració
Cianurs.
* Ciclació (Química)
* Ciclacions (Química)
Cicle de Krebs.
Cicle del ferro.
Ciclització (Química)
* Cicloaddició (Química)
Ciclododecà
Cigars.
Ciment pòrtland.
Ciment.
Cinètica química.
Ciprofloxacina.
* Ciris.
Cisplatí
Cisteïna.
* Citrat de sildenafil.
* Classificació de Mendelejev.
* Classificació periòdica dels elements.
* Clatrats.
* Clients.
Clor.
Cloramines.
Clorita.
Clorofenols.
Clorofil·la.
* Clorofluorocarbonis.
Clorofluorocarburs
Cloroform.
Clorur de ferro.
Clorur de liti.
Clorur de polivinil.
* Clorur de sodi.
Clorur de vinil.
* Clorur fèrric.
Clorurs.
* Clústers atòmics.
* Clústers moleculars.
Coagulació
Cobalt.
Coca.
Cocaïna.
Colesterol.
* Colinoesterasa I.
Col·loides en medicina.
Col·loides.
Color.
Coloració dels metalls.
Colorants de quitrà d'hulla.
Colorants en els aliments.
Colorants.
* Columbi.
Combustibles líquids.
Combustió
* Comerç del tabac.
* Complexes biomimètics.
* Complexes de metall.
Complexometria.
* Complexos (Química)
* Complexos de metall.
Complexos metàl·lics.
* Composició dels aliments.
* Composició química de la terra.
Compost.
Compostatge.
Compostos alicíclics.
* Compostos alifaticíclics.
Compostos alifàtics.
Compostos aromàtics.
* Compostos azo.
Compostos azoics.
* Compostos bioactius de les plantes.
Compostos bioactius vegetals.
Compostos bioactius.
* Compostos biològicament actius.
Compostos carbonílics.
Compostos cíclics.
* Compostos cicloalifàtics.
Compostos clatrats.
Compostos complexos.
Compostos d'arsènic.
Compostos d'halògens.
* Compostos d'intercalació
Compostos d'or.
* Compostos d'organocoure
Compostos d'organoníquel.
Compostos de bor.
Compostos de carboni.
Compostos de coordinació
Compostos de ferro.
Compostos de fluor.
* Compostos de fòsfor.
* Compostos de matriu metàl·lica.
* Compostos de matriu polimèrica.
Compostos de mercuri.
Compostos de metalls de transició
* Compostos de metilè
Compostos de níquel.
Compostos de nitrogen.
Compostos de silici.
Compostos de sofre.
Compostos de tungstè
* Compostos epoxídics.
* Compostos fenòlics.
* Compostos fisiològicament actius.
Compostos fosforosos.
Compostos heterocíclics.
Compostos inorgànics.
* Compostos intermediaris (Química)
Compostos intermetàl·lics.
Compostos macrocíclics.
* Compostos metàl·lics de transició
Compostos metàl·lics.
* Compostos nitrogenats.
* Compostos orgànics de clor
* Compostos orgànics de coure.
* Compostos orgànics de tel·luri.
* Compostos orgànics de zinc.
* Compostos orgànics en l'aigua.
Compostos orgànics volàtils.
Compostos orgànics.
Compostos organobòrics.
Compostos organoclorats.
* Compostos organocuprats.
* Compostos organocúprics.
Compostos organoestànnics.
Compostos organofluorats.
Compostos organofosforats.
Compostos organohalogenats.
Compostos organomagnèsics.
Compostos organometàl·lics de transició
Compostos organometàl·lics.
Compostos organotel·lúrics.
Compostos organozíncics.
Compostos policíclics.
Compostos polimèrics.
Compostos termoplàstics.
* Compradors.
Concentració dels ions d'hidrogen.
Condensació
Condensació aldòlica.
Condensació de Darzens.
Condicions i lleis de les reaccions químiques.
Conserves alimentàries.
* Conserves enllaunades.
Conserves vegetals.
Consumidors.
Contaminació microbiana.
* Contaminació orgànica de l'aigua.
* Contaminació per microbis.
* Contaminació per microorganismes.
Contaminants emergents en l'aigua.
* Contaminants emergents microbians en l'aigua.
Contaminants orgànics de l'aigua.
Contaminants persistents.
Control de processos químics.
Conyac (Aiguardent)
* Conyac (Denominació d'origen)
Copolímers.
Corbes de refredament.
* Corbes tèrmiques diferencials.
* Cordials (Licors)
Cordierita.
Corindó
Cornetto (Marca registrada)
Corrosió i anticorrosius.
Cosmètics.
Cosmoquímica.
Coure en l'organisme.
Coure.
* CPT-I.
* CPT1.
* Cracking catalític.
* Cracking.
Craqueig catalític.
Craqueig.
Creatina.
Creixement cristal·lí
* Criometria.
Crioscòpia.
Cristal·lització
* Cristal·lofísica.
* Cristal·lografia de raigs X.
* Cristal·lografia per raigs X.
Cristal·lografia.
* Cristal·loquímica.
* Cristalls anisòtrops.
Cristalls ferroelèctrics.
Cristalls iònics.
Cristalls líquids.
Cristalls metàl·lics.
Cristalls moleculars.
Cristalls.
Crom.
Cromatge.
* Cromatografia a gran velocitat.
Cromatografia d'afinitat.
Cromatografia de bescanvi iònic.
* Cromatografia de capa fina.
Cromatografia de capa prima.
* Cromatografia de filtració per gel.
Cromatografia de gasos.
* Cromatografia de líquids d'alta pressió
Cromatografia de líquids d'alta resolució
Cromatografia de líquids.
Cromatografia de paper.
Cromatografia de permeació per gel
* Cromatografia en capa fina.
* Cromatografia líquida d'alta resolució
* Cromatografia sobre paper.
Cromatografia.
Cumarines.
Curi.
* CVD.

Defectes cristal·lins.
* Defectes dels cristalls
* Defectes en els cristalls.
* Deflagracions.
* Degradació d'aliments.
Degradació de polímers.
Dendrímers.
Dentifricis.
Deposició química en fase vapor.
* Depuració biològica d'aigües residuals per fangs activats.
* Depuració biològica d'aigües residuals.
Depuració d'aigües residuals.
Depuració de l'aigua.
Desacidificació
* Desacidificació del paper.
* Desactivació de catalitzadors.
Descomposició (Química)
* Descomposició doble (Química)
* Descontaminació de l'aigua.
Deshalogenació
Deshidratació d'aliments.
* Deshidratación natural.
* Desinfecció d'aigües residuals.
* Desinfecció de l'aigua.
Desinfectants.
* Desintegració de materials.
* Desmineralització d'aigua salada.
* Desmineralització de les aigües.
Desnaturalització de proteïnes.
Desnitrificació
Desorció-ionització amb làser assistit per matriu.
* Despolimerització
* Dessalatge d'aigua salada.
* Dessalinització d'aigua salada.
Dessalinització de l'aigua.
* Dessecació d'aliments.
Dessulfuració
Destil·lació
Destil·leries d'alcohol.
Detectors de gasos.
* Detectors de productes químics.
Detectors químics.
Detectors.
Detergents.
* Deterioració d'aliments.
Deterioració de materials.
* Deterioració de polímers.
* Deteriorament de materials.
Determinació de la grandària de les partícules.
Dextrines.
* DHFR.
* Diagnòstic bioquímic.
* Diagnòstic químic.
Diagrames de fase.
Diamants artificials.
Diamants industrials.
* Diamants sintètics.
Diamants.
Diamines.
Diazocomposts.
* Dicroïta.
Dielèctrics.
Dielectroforesi.
* Diels-Alder (Reacció química)
* Dietilzinc.
Digestió anaeròbia.
* Digestió anaeròbica.
Dihidrofolat reductasa.
Diòxid de carboni atmosfèric.
Diòxid de carboni.
* Diòxid de silici.
Diòxid de sofre.
Diòxid de titani.
Dioxines.
Disacàrids.
Dislocacions en cristalls.
* Dispersoides.
Dissociació (Química)
* Dissolucions electrolítiques.
* Dissolucions iòniques
* Dissolucions.
Dissolvents no aquosos.
Dissolvents orgànics.
Dissolvents.
Doble capa elèctrica.
* Doble descomposició (Química)
Dones químiques.
Dopamina.
Drogues de disseny.
* Drogues de síntesi.
* Drogues sintétiques.
Duresa.

Ebrotidina.
* Efecte electrocalòric.
Efecte Jahn-Teller.
* Efecte piezoelèctric.
* Eicosanoides.
* Eines de diamant.
* Elaboració del pa.
* Elaboració del vi.
Elastòmers.
* Electroanàlisi.
Electrocatàlisi.
* Electroceràmica.
* Electroceràmiques.
Electrocristal·lització
Elèctrodes de platí
Elèctrodes selectius d'ions.
Elèctrodes.
Electrodiàlisi.
Electroforesi capil·lar.
* Electroforesi de gel capil·lar.
* Electroforesi de zona capil·lar.
Electroforesi sobre paper.
Electroforesi.
* Electrografia.
Electròlits.
Electronografia.
Electroquímica.
* Elements de transició
* Elements no metàl·lics.
* Elements nutrients.
Elements químics.
* Elements traça.
Elements transplutònics.
Elements transurànics.
Emetina.
* Emulgents.
Emulsionants.
Emulsions (Farmàcia)
* Emulsions farmacèutiques.
Emulsions fotogràfiques.
Emulsions.
* Emulsius.
Enamines.
Enantiòmers.
* Enantiomorfes.
* Endo-1,4-beta-glucanasa.
Enginyeria de gas.
* Enginyeria genètica de proteïnes.
Enginyeria química.
Enllaços d'hidrogen.
Enllaços químics.
Enllumenat de gas.
Enologia.
Ensenyament de la química.
Entalpia.
Entropia.
* Enverinament catalític.
Enverinament de catalitzadors.
Epòxids.
* EPR.
Equilibri àcid-base.
* Equilibri d'ions.
* Equilibri de fases.
Equilibri iònic.
Equilibri líquid-líquid.
Equilibri químic.
* Erythroxylum coca.
* Escuma (Química)
Escuma.
* Escumes (Química)
Escumes plàstiques.
Esfalerita.
Esfingolípids.
* ESI-MS (Anàlisi espectral)
* ESIMS (Anàlisi espectral)
Espai químic.
* Espat de fluor.
Especiació (Química)
* Especiació bioquímica.
* Especiació química.
Especificacions.
* Espectometria Raman.
* Espectres (Física)
Espectres atòmics.
Espectres de vibració
* Espectroanàlisi.
* Espectrofotometria d'absorció atòmica.
Espectrofotometria.
* Espectrògraf de masses.
* Espectrografia
Espectrometria de masses amb ionització per electroesprai.
Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament.
Espectrometria de masses.
Espectrometria de raigs beta.
Espectrometria de raigs gamma.
* Espectrometria de raigs X.
* Espectrometria infraroja.
* Espectrometria X.
* Espectrometria.
* Espectroquímica.
Espectroscòpia atòmica.
* Espectroscòpia beta.
Espectroscòpia d'absorció atòmica.
Espectroscòpia d'alta ressolució
Espectroscòpia d'emissió
* Espectroscòpia d'impedància electroquímica.
Espectroscòpia d'impedància.
Espectroscòpia d'infraroigs per transformada de Fourier.
* Espectroscòpia d'infraroigs.
* Espectroscòpia de fluorescència X.
Espectroscòpia de fluorescència.
Espectroscòpia de fosforescència.
Espectroscòpia de làser.
Espectroscòpia de luminiscència.
Espectroscòpia de microones.
* Espectroscòpia de Mössbauer.
Espectroscòpia de plasma.
* Espectroscòpia de raigs beta.
Espectroscòpia de raigs X.
* Espectroscòpia de Raman.
* Espectroscòpia de ressonància d'spin electrònic.
Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear.
Espectroscòpia de ressonància paramagnètica electrònica.
* Espectroscòpia EPR.
* Espectroscopía FTIR.
* Espectroscòpia infraroja de transformació de Fourier.
Espectroscòpia infraroja.
* Espectroscòpia IR.
Espectroscòpia Mössbauer.
* Espectroscòpia NMR.
Espectroscòpia nuclear.
Espectroscòpia Raman.
* Espectroscòpia RMN.
* Espectroscòpia RPE.
* Espectroscòpia X.
Espectroscòpia.
Espectroscopis.
* Espelmes.
* Esperit de vi.
* ESR.
* Essència de trementina.
* Essències aromatitzants.
Estabilitzadors.
Estany.
Estequiometria.
Estereoquímica.
Esterificació
Esteroides.
* Èsters cel·lulòsics.
Èsters de cel·lulosa.
Èsters.
* Estris d'escriptura.
Estronci.
Estructura atòmica.
Estructura cristal·lina (Sòlids)
* Estructura cristal·lina.
* Estructura de cristalls.
Estructura electrònica.
* Estructura en capes (Sòlids)
Estructura molecular.
Estructura química.
* Etanol.
* Èter metílic de la cefalina.
Èters de cel·lulosa.
* Èters sòlids.
Èters.
* Etí
Etilè
* Etilen amina.
Evaporació
Explosions.
Explosius.
Èxtasi (Droga)
Extracció (Química)
Extracció per fluids supercrítics.

* Fabricació de productes químics.
* Fabricació del pa.
* Fabricació del vi.
Factors de transcripció
* Factors de transcripció genètica.
* Fang actiu.
* Fang activat.
* Fangs actius.
Fangs activats.
* Farina (Aliment)
* Farina de cereals.
Farines.
* Farmacoquímica.
* Fase (Física i química)
* Fècula.
* Feix de làser.
Feixos atòmics.
Feixos de làser.
* Feixos làser.
Feixos moleculars.
Feldspats.
* Fenòlics.
Fenols.
* Fenòmens de superfície.
Fenotiacina.
Fermentació
* Fermentació anaeròbia.
* Fermi (Gas)
Fermions.
Ferrita.
Ferro.
* Ferroelèctrics.
* Fertilitzants orgànics refinats.
* Fertilitzants.
Filtració
* Física de clústers.
* Física química.
* Físico-química.
* Fisicoquímica orgànica.
* Fisicoquímica teòrica.
* Fisicoquímica.
Fitoquímica.
Fixació de nitrogen.
Flama.
Flavonoides.
Flequers.
Floculació
Fluïdització
* Fluor (Mineralogia)
Fluor.
Fluoració de l'aigua.
Fluorita.
* Fluorocarbonis.
Fluorocarburs.
Fluorofotometria.
Fluoropolímers.
Fluorurs.
Foc.
Focs artificials.
* Focs d'artifici.
* Fonoquímica.
Forces intermoleculars.
* Formació d'anells (Química)
* Formació del núcli (Química)
Formaldehid.
* Formalina.
* Formol.
Fórmules químiques.
* Forners.
* Fosfamina.
* Fosfatació (Anticorrosius)
* Fosfatidilcolina.
Fosfatidilinositols.
Fosfats.
Fosfina.
* Fosfoglicèrids de inositol.
Fosfoinosítids.
Fosfolípids.
Fòsfor.
Fosforilació
* Fosfur d'hidrogen.
Fotocatàlisi.
Fotoelectroquímica.
* Fotografia electrònica.
* Fotòlisi.
Fotoquímica.
* Freó
Fructosa.
Ftalocianines.
* FTIR (Espectroscòpia)
Ful·lerens.
Fum.
Funció d'acidesa.
Fungicides.
Fusió

Galena.
Gal·li.
* Gas biològic.
* Gas d'aire.
Gas d'electrons.
* Gas de bioconversió
* Gas de carbó
* Gas de Fermi.
* Gas de l'enllumenat.
* Gas de residuos orgànics.
* Gas manufacturat
Gas natural.
* Gas, Enllumenat de.
Gas.
Gasificació del carbó
Gasolina.
Gasos asfixiants i verinosos.
Gasos d'efecte hivernacle.
* Gasos hivernacle.
* Gasos inerts.
Gasos ionitzats.
* Gasos irrespirables.
Gasos liquats.
* Gasos nobles.
Gasos rars.
* Gasos tòxics.
* Gasos verinosos.
Gel de sílice.
Gelats.
Gels (Farmàcia)
* Gels cosmètics.
* Gels farmacèutics.
Gemmes.
Gemmologia.
* Geologia química.
Geoquímica ambiental.
Geoquímica analítica.
* Geoquímica biològica.
Geoquímica inorgànica.
Geoquímica.
Germani.
* Germicides.
* Glícids.
Glicoconjugats.
Glicogen.
Glicolípids.
Glicols.
Glicopèptids.
Glicoproteïnes.
* Glicòsids.
Glucagó
* Glucans.
Glúcids.
Glucocinasa.
Glucocorticoides.
* Glucoprotèids.
* Glucoproteïnes.
Glucosa.
Glucòsids.
Glutamina.
Glutatió
* Gomes i resines artificials.
Gomes i resines sintètiques.
Gomes i resines.
* Gomes sintètiques.
* Gomes.
* GPC.
Grafit.
Granat.
Gravimetria (Química)
* Greixos.
* Guaranina.
Guerra química.
Guix.
* Gust dels aliments.

Halògens.
* Halogenurs.
* Haloides.
Halurs.
* Havans.
Heli líquid.
Heli sòlid.
Heli.
Hemicel·lulosa.
Heparina.
Herbicides.
Heroïna.
* Heterocíclics.
* Hexocinasa.
Hidratació
* Hidrats de carboni.
Hidrats de gas natural.
* Hidrats de metà
* Hidrocarburs acíclics.
Hidrocarburs.
Hidrocol·loides
Hidroformilació
* Hidrogen (Combustible)
Hidrogen com a combustible.
* Hidrogen fosfurat.
Hidrogen.
Hidrogenació
Hidròlisi.
* Hidrologia química.
* Hidroquímica.
Hidroxiàcids.
Hidròxid de calci.
Hidròxid de magnesi.
Hidròxid de sodi.
* Hidròxid sòdic.
Hidroxilamina.
* Hidrurs metàl·lics.
Hidrurs.
* Higiene del treball.
Higiene industrial.
Histones.
* Horn (Marca registrada)
* HPLC.
Huperzina A.

Icosanoides.
* ICP-MS.
* ICPMS.
* Ignífugants.
Imines.
Inclusions fluides.
* Inclusions líquides.
Incrustació biològica.
Indi (Metall)
Indicadors (Química)
* Indicadors químics i papers reactius.
* Indium.
* Inducció asimètrica.
* Indústria cimentera
Indústria cosmètica.
Indústria de la calç
Indústria del ciment.
Indústria del coure.
* Indústria del gas natural.
Indústria del gas.
* Indústria del tabac.
* Indústria dels perfums.
* Indústria gasista.
Indústria química.
Indústria tabaquera.
* Indústria vinícola.
* Indústries del ciment.
* Indústries químiques.
* Informàtica química.
* Instruments de destil·lació
* Instruments químics.
* Intercanvi d'ions.
Intermediaris (Química)
* Intermediaris de reacció (Química)
* Intermediaris de síntesi (Química)
Iode.
Ionització
Ionització de gasos.
Ions metàl·lics.
* Ions negatius.
* Ions positius.
Iridi.
* IS (Anàlisi electroquímica)
* Isaxozoles.
Isocianats.
* Isocianurs.
Isomeria.
Isomerització
* Isòmers òpticament actius.
* Isòmers òptics actius.
Isòmers òptics.
Isomorfisme (Cristal·lografia)
Isonitrils.
Isoprenoides.
Isoquinolina.
Isòtops de carboni.
* Isòtops inestables
Isòtops radioactius en biologia.
Isòtops radioactius en farmacologia.
Isòtops radioactius en geologia.
Isòtops radioactius.
Isòtops.
Itri.

* Jahn-Teller, Efecte.
James Flack Norris Award in Physical Organic Chemistry.
* James Flack Norris Award.
Jarosita.

Laboratoris químics.
Lactames.
Lactones.
Lactosa.
* Làmines primes.
* Lantà
Lantani.
* Lantànids.
* Làser-feix.
Làsers en química.
Làtex sintètic.
Lecitina.
Leucotriens.
* Lewis (Àcids)
* Licors espirituosos.
Licors.
Lignina.
Lipofília.
* Lipofilicitat.
Liqüefacció del carbó
* Líquids combustibles.
Líquids inflamables.
* Líquids iònics.
* Líquids polimèrics.
Líquids.
Liti.
Lixiviació
Lixiviats.
Llauna.
* Llei de les fases.
* Llei periòdica (Química)
Lligands (Bioquímica)
Lligands.
* Llots activats.
Llumins.
* Luteïnes.

* Macrocíclics.
Macromolècules.
Magnesi.
Magnetoquímica.
* MALDI (Anàlisi espectral)
* MALDI MS (Anàlisi espectral)
Manganès.
Mantega.
* Maquillatge (Cosmètics)
Maquillatge.
* Massa atòmica.
* Massa molecular.
* Masses moleculars.
Materials a altes temperatures.
Materials a baixes temperatures.
* Materials amorfes.
* Materials biocompatibles
Materials biomèdics.
Materials bituminosos.
* Materials ceràmics en electrònica.
Materials ceràmics.
* Materials compostos de matriu polimèrica.
* Materials compostos metàl·lics.
Materials compostos.
Materials d'escriptura.
* Materials d'escultura.
* Materials de microestructura ultrafina.
* Materials de nanoestructura controlada.
* Materials de nanofase.
* Materials de nanòmetre.
Materials dentals.
* Materials elàstics.
Materials electrònics.
* Materials en l'enginyeria.
* Materials en la indústria.
* Materials en medicina.
Materials escultòrics.
Materials estratègics.
* Materials ferroelèctrics.
Materials ferromagnètics.
Materials fotorefractius.
* Materials ignífugs.
* Materials industrials.
Materials inflamables.
Materials magnètics.
* Materials mèdics.
* Materials nanocompostos.
* Materials nanocristal·lins.
Materials nanoestructurats.
Materials no-metàl·lics.
* Materials odontològics.
Materials òptics.
* Materials perillosos.
* Materials polimèrics compostos.
Materials porosos.
Materials refractaris.
Materials.
* Matèries colorants.
* MDMA (Droga)
* Mecanismes de les reaccions inorgàniques.
Mecanismes de reacció (Química)
* Mecanismes de reacció inorgànica.
Melassa.
* Mendelejev, Classificació de.
* Merbromina.
* Mercaderies perilloses.
* Mercaderies tòxiques i inflamables.
* Mercaptans.
* Mercat del tabac.
* Mercromina.
Mercuri.
Mercurocrom.
Mescal.
Mescles.
Metà
* Metà biològic.
* Metaamfetamines.
Metabolisme dels glúcids.
* Metabolisme dels hidrats de carboni.
* Metagas.
* Metal·locromia.
Metal·loenzims.
* Metal·loides orgànics.
Metal·loporfirines.
Metalls a altes temperatures.
Metalls a baixes temperatures.
Metalls alcalinoterris.
Metalls alcalins.
Metalls ceràmics.
Metalls de terres rares.
Metalls de transició
Metalls líquids.
Metalls lleugers.
* Metalls nanocristal·lins.
Metalls no ferrosos.
Metalls pesants.
Metalls preciosos.
Metalls.
Metal·lúrgia extractiva.
* Metal·lúrgia química.
* Metaloides.
* Metanal.
Metanol.
Metàtesi (Química)
Metilació
* Metilendioximetamfetamina.
Metilmercuri.
* Mètode d'injecció en flux (Química analítica)
* Mezcal.
Micel·les.
Microagregats.
* Microanàlisi (Química)
* Microclústers.
* Microelements.
* Micronutrients.
Microplàstics.
Microquímica.
Microscòpia de fluorescència.
Microscòpia electrònica d'escombratge.
* Microscòpia electrònica de rastreig.
Microscòpia electrònica.
* Microscòpia lumínica.
* Microscòpia òptica.
Microscòpia.
* Microscopis i microscòpia.
Midó
Mielina.
* Minerals de terres rares.
Minerals de tungstè
* Minerals de wolframi.
* Minerals wolfràmics.
Miques.
Models moleculars.
* Models nuclears de capes.
Models nuclears.
* Modificació de les proteïnes.
* Modificació proteica.
Modificació química de les proteïnes.
Molibdè
Monoamines.
Monosacàrids.
Monòxid de carboni.
* Morter (Ram de paleta)
* Mostratge.
Mostreig.
Mucopolisacàrids.

* Nafta de fusta.
Naftalè
* Naftalina.
Naltrexona.
Nanocristalls semiconductors.
Nanocristalls.
* Nanomaterials.
Nanoquímica.
* Nanotubs de carboni.
Nanotubs.
* NaOH.
Napalm.
Neó
Neodimi.
* Netejadors (Productes)
Neuroquímica.
Nicotina.
Nifedipina.
Niló
Niobi.
Níquel.
Nitració
* Nitrat de potassi.
* Nitrat potàssic.
Nitrats.
Nitre.
Nitrificació
Nitrils.
Nitrits.
Nitrocel·lulosa.
Nitrofurans.
Nitrogen.
Nitrosamines.
Nitrur de bor.
Nitrur de gal·li.
Nitrurs.
No-metalls.
* Norris Award in Physical Organic Chemistry.
Nucleació
Nucleòsids.
Nucleòtids cíclics.
Nucleòtids.
* Nylon.

Oceanografia química.
* Octaedrita.
* OE.
Oleat d'estrona.
* Olefines.
* Oleoïl-estrona.
Oli d'oliva.
Oli de colza.
Oli de llinosa.
* Oligoelements en alimentació
Oligoelements en l'aigua.
Oligoelements en la nutrició
Oligoelements.
Oligòmers.
Oligonucleòtids.
Oligosacàrids.
Olis i greixos comestibles.
Olis i greixos.
Olis minerals.
* Olis.
Òpals.
Òptica cristal·logràfica.
Or col·loïdal.
Or.
Orbitals atòmics.
* Orbitals electrònics en l'àtom.
Orbitals moleculars.
Organocoures.
* Organocuprats.
* Organohalogenats.
* Organomagnèsics.
* Organometàl·lics.
* Organometal·loides.
* Organosiloxans.
Osmi.
Osmosi inversa.
* Oxazole.
Oxazoles.
* Oxiàcids.
Òxid d'etilé
* Òxid de carboni.
* Òxid de deuteri.
Òxid de ferro.
Òxid de magnesi.
* Òxid de nitrògen.
* Òxid de titani.
Òxid de zinc.
Òxid nítric.
Oxidació
* Oxidació anòdica.
* Oxidació electrolítica.
Oxidació electroquímica.
* Oxidació-reducció
* Òxids de terres rares
Òxids metàl·lics.
Òxids.
Oxigen actiu.
* Oxigen dissolt a l'aigua.
Oxigen dissolt en l'aigua.
* Oxigen dissolt.
* Oxigen reactiu.
Oxigen.
Oxoàcids.
Ozó
Ozó atmosfèric.
Ozonització

Pal·ladi (Element químic)
Panificació
* Paper pH (Química)
* Paper tornassol.
* Papers reactius.
* Parafines.
Paramagnetisme.
Partícules (Matèria)
* Partícules de Fermi-Dirac.
* Partícules de plàstic.
* Partícules protèiques infeccioses.
* Partícules.
* Pastes de dents.
Pàtina de metalls.
* PC (Química)
* PCBs.
Pectina.
* Pedres de joieria.
* Pedres precioses tallades.
Pedres precioses.
* Pedres semiprecioses.
Pel·lícules fines de diamant.
Pel·lícules fines.
* Pel·lícules primes
Pentoses.
Pèptids.
* Percloroetilè
* Percolats.
Perfumeria.
Perfums.
Permanganat de potassi.
Permanganats.
* Peròxid d'hidrogen.
Peroxidació
Peròxids.
Pes atòmic.
Pesos moleculars.
* Pesticides.
* PET (Química)
Petroli.
* pH.
* Pic de Hubbert.
Pic petrolier.
Piezoelectricitat.
* Pigments cloroplats.
* Pigments de ftalocianina.
Pigments.
Piles de combustible.
* Pintura (Pigments)
Pintura (Producte químic)
* Pintures.
Piretrines.
Pirimidines.
* Pirita de coure.
Pirites.
Piroelectricitat.
Piròlisi.
* Pirotècnia.
Piroxè
Pirroles.
* PKR.
Plaguicides.
Plantes tintòries.
Plaques de cava.
Plasma (Gasos ionitzats)
* Plàstic esponjós.
Plàstics biodegradables.
* Plàstics cel·lulars.
* Plàstics expandits.
* Plàstics fluorats.
Plastificants.
* Plata.
Platí
* Plom blau.
* Plom brillant.
Plom.
Plutoni.
Polarografia.
Poliamines.
Policarbonats.
* Policlorur de vinil.
* Policlorurs de bifenil.
Polielectròlits.
Polièsters.
Poliestirè
Polietilè
Polifenols.
Poliment electrolític.
Poliment i acabat.
* Polímer de l'estirè
Polimerització
* Polímers de fluorcarboni.
* Polímers en solució
* Polímers fluorats.
Polímers hidrosolubles.
Polímers ignífugs.
Polímers inorgànics.
Polímers orgànics.
* Polímers resistents al foc.
* Polímers solubles en aigua.
Polímers vinílics.
Polímers.
Polimorfisme (Cristal·lografia)
* Polioxoanions.
Polioxometal·lats.
Polipropilè
Polisacàrids.
* Politereftalat d'etilè
Poliuretans.
Poloni.
* Pols atmosfèrica.
Pols.
Pólvora.
* Polyethylene Terephthalates.
* POM.
* POMs.
Porfirines.
* Pòrtland.
* Postman's horn (Marca registrada)
* Potabilització de l'aigua.
Potassi.
* Potencial d'oxidació-reducció
Potenciòmetres.
Potenciometria.
Precipitació (Química)
Premses a mà
* Premses manuals.
Premses.
* Preparació del compost.
* Presa de mostres.
* Primeres matèries estratègiques.
Prions.
* Procés de fang activat.
* Procés de fangs activats.
* Processos de separació (Tecnologia)
Processos químics.
* Productes combustibles.
Productes de bellesa.
Productes de forn i pastisseria.
* Productes de lixiviació
Productes de neteja.
Productes del petroli.
* Productes derivats del petroli.
* Productes ignífugs.
* Productes inflamables.
* Productes intermediaris (Química)
* Productes petrolífers.
Productes químics agrícoles.
* Productes químics inorgànics.
* Productes químics per netejar.
Productes químics.
* Productes refractaris.
Productes sintètics.
Propà
Propanol.
* Propanona.
Protamines.
Proteïnes dels aliments.
* Proteïnes en la nutrició humana.
Proteïnes en nutrició humana.
* Proteïnes obtingudes per enginyeria genètica.
* Proteïnes prions.
* Proteïnes PrP.
Proteïnes recombinants.
* Proteïnes xaperones.
Proteïnes.
* Proteogènesi
Proves i reactius químics.
* Proves químiques.
Pulegona.
* Punts de congelació de solucions.
Purificació
* Purificació d'aigües residuals.
* Purificació de l'aigua.
Purificació de l'aire.
Purificació de proteïnes.
* Purines (Química)
Purines.
* PVC.

* QSPR (Bioquímica)
QSPR (Relacions estructura-propietat quantitatives)
* Quantitative Structure-Property Relationships
Quelants.
* Quelatometria Valoración complexométrica.
Química agrícola.
Química analítica qualitativa.
Química analítica quantitativa.
Química analítica.
* Química aplicada.
Química atmosfèrica.
Química bioinorgànica.
* Química biològica inorgànica.
* Química biològica orgànica.
* Química biomimètica.
Química biorgànica.
* Química botànica.
Química clínica.
Química combinatòria.
Química de l'aigua.
Química de l'estat sòlid.
* Química de la atmosfera.
Química de la cel·lulosa
Química de la fusta.
* Química de les plantes.
* Química de radiacions.
Química de superfícies.
* Química del sistema nerviós.
Química del vi.
Química dels aliments.
* Química dels arbres.
* Química dels medicaments.
Química dels sòls.
Química dental.
* Química en la guerra.
* Química en nanoescala.
Química farmacèutica.
* Química física i teòrica.
Química física inorgànica.
Química física orgànica.
Química física.
* Química forense.
Química heterocíclica.
Química industrial.
* Química inorgànica física.
Química inorgànica.
Química legal.
* Química macromolecular.
* Química magnètica.
* Química marina.
* Química mèdica.
* Química metal·lúrgica.
Química mineralògica.
* Química neurològica.
Química nuclear.
* Química oceanogràfica.
* Química orgànica biològica.
* Química orgànica física
Química orgànica.
Química organometàl·lica.
* Química patològica.
Química quàntica.
Química sanitària.
* Química sintètica orgànica.
* Química sintètica.
* Química sostenible.
Química supramolecular.
* Química tècnica.
* Química teòrica.
* Química terapèutica.
Química tèxtil.
* Química vegetal.
Química verda.
Químics.
Quimiocines.
Quimioinformàtica.
Quimiometria.
Quimioteques.
* Químiques.
Quimisorció
Quinina.
Quinoxalina.
Quiralitat.
Quitina.
Quitosan.
Quitrà

Radi (Metall)
* Radiació de làser.
Radicals (Química)
* Radicals d'oxigen.
Radicals lliures (Química)
* Radicals químics.
* Radiocarboni.
Radiocristal·lografia.
* Radiofarmacologia.
* Radioisòtops en biologia.
* Radioisòtops en geologia.
* Radioisòtops.
Radioquímica.
Radó
* Raigs X en cristal·lografia.
Reacció aldòlica
Reacció d'oxidació-reducció
Reacció de Diels-Alder.
Reacció de Maillard.
Reacció de Pauson-Khand.
* Reacció de transferència d'electrons.
* Reacció redox
* Reaccions aldòliques.
Reaccions d'addició
Reaccions d'anihilació
Reaccions d'eliminació
Reaccions d'intercanvi.
* Reaccions de bescanvi.
* Reaccions de desplaçament.
Reaccions de radicals lliures.
Reaccions de substitució
* Reaccions monomoleculars.
Reaccions químiques.
Reaccions unimoleculars.
* Reactius i proves químics.
* Reactius químics.
Reactivitat (Química)
Reactors de membrana.
Reactors químics.
Receptaris industrials.
Recristal·lització (Metal·lúrgia)
* Redox.
* Reducció (Química)
Reducció química.
Refinació del petroli.
* Refractaris.
Regalèssia.
Regla de les fases i equilibri.
Relacions estructura-activitat (Bioquímica)
* Relacions estructura-propietat quantitatives.
Relaxació dielèctrica.
Reni.
Resines acríliques.
Resines alcídiques.
* Resines aniòniques.
* Resines artificials.
* Resines catiòniques.
* Resines de bescanvi catiònic.
Resines de bescanvi iònic.
* Resines epoxi.
Resines epoxídiques.
Resines fenòliques.
* Resines sintètiques.
* Resines.
* Resistències NTC.
* Resistències PTC.
* Resistències tèrmiques.
* Ressonància electrònica de spin.
* Ressonància electrònica.
Ressonància paramagnètica electrònica.
Retardants de flama.
* Retardants químics de foc.
* Retinol.
* RN 7440-74-6.
* RN 91-64-5.
Robins.
Rodi.
Rom (Aiguardent)
* Rovell.
* RPE (Magnetisme nuclear)
Ruteni.
* Rye.

Sabó
* Sabons.
* Sabor dels aliments
Sabor.
* Sacàrids.
Safirs.
Sal de Reinecke.
* Sal disòdica de la dibromohidroximercurifluoresceïna.
Sal.
Salinitat.
* Salnitre.
Sals de coure.
Sals foses.
* Sals minerals.
Sals.
* Salut en el treball.
* Salut laboral.
Sämi (Marca registrada)
* Sanejament de l'aigua.
Scheelita.
* Scotch whisky.
* Sector químic.
Seleni.
* SEM.
Semimetalls.
* Sensors químics.
* Sensors.
Separació (Tecnologia)
* Seqüència ADN.
Seqüència d'aminoàcids.
* Seqüència de l'ADN.
Seqüència de nucleòtids.
* Seqüència de pèptids.
* Seqüència de proteïnes.
* Seqüenciació d'aminoàcids.
* Seqüenciació de pèptids.
* Seqüenciació de proteïnes.
* Seqüències bioquímiques.
* Seqüències de les proteïnes.
* Seqüències de nucleòtids.
* Seqüències dels aminoàcids
* Seqüències dels nucleòtids.
* Seqüències dels pèptids.
* Sèu.
Sildenafil.
Silicats.
Sílice.
Silici.
Silicones.
* Síntesi (Química)
Síntesi asimètrica.
* Síntesi biomimètica.
* Síntesi combinatòria (Química orgànica)
* Síntesi de compostos orgànics.
Síntesi de fàrmacs.
* Síntesi de medicaments.
* Síntesi de proteïnes.
* Síntesi dels compostos orgànics.
Síntesi en fase sólida.
Síntesi inorgànica.
* Síntesi orgànica (Química)
* Síntesi orgànica combinatòria.
Síntesi orgànica.
Síntesi proteica.
Sis Sigma (Norma de control de qualitat)
* Sistema periòdic.
* Sistemes binaris (Metal·lúrgia)
* Sistemes d'injecció en flux (Química analítica)
* Sistemes macromoleculars.
Sodi.
Sofre.
Solidificació
Sòlids.
Solubilitat.
* Solució (Química)
Solucions (Química)
* Solucions d'electròlits.
* Solucions de polímers.
Solucions electrolítiques.
Solucions iòniques.
Solucions polimèriques.
Solvatació
* Solvents no aquosos.
* Solvents.
Sonoquímica.
* Sorbets.
* Sosa càustica.
* SRS-A.
* STPP (Química)
* STTP (Química)
* Substància blanca de Schwann.
Substàncies amorfes.
* Substàncies cèries.
* Substàncies colorants.
* Substàncies combustibles.
* Substàncies ignífugues.
* Substàncies inflamables.
Substàncies perilloses.
* Substàncies químiques persistents.
* Substàncies tensioactives.
* Substàncies tintòries.
Sucralfat.
* Sucre de llet.
Sucre de remolatxa.
Sucre.
Sulfamides.
Sulfat d'amoni.
Sulfat de bari.
Sulfat de ferro.
Sulfat de sodi.
Sulfats.
Sulfits.
Sulfonació
Sulfurs.
* Superfícies (Química)
Superfícies hidrofòbiques.
Superòxid dismutasa.
Suspensions (Química)

* Tabacs (Cigars)
Tacrina.
Talc.
Tal·li.
Tanins.
Tàntal.
Tàrtar emètic.
* Taula de Mendelejev.
Taula periòdica (Química)
* Taula periòdica de Mendelejev.
* Taula periòdica dels elements.
* Tb.
Tecneci.
* Tècnica microscòpica.
* Tècnica química.
* Tècniques d'activació nuclear.
* Tècniques instrumentals.
* Tecnologia de laboratoris de pròtesis dentals.
* Tecnologia de laboratoris dentals.
* Tecnologia de pròtesis dentals.
Tecnologia dental.
* Tecnologia química.
* Teïna.
* Tel·lur.
Tel·luri.
* Tensioactius.
* Tenyit.
Teoria atòmica.
Teoria de les capes del nucli.
* Teoria del pic de Hubbert.
* Teoria del pic petrolier.
Terbi.
Tereftalat de polietilè
* Termistàncies.
Termistors.
* Termoanàlisi.
* Termodinàmica química.
Termoplàstics.
Termoquímica.
* Terpenoides.
Terpens.
Terres rares.
* Terrorisme biològic.
* Tetraclorodibenzodioxina-derivats.
Tetracloroetilè
* Tetrahidroaminoacridina.
Tetrapirroles.
* THA.
Tiazoles.
Tinta.
Tints (Indústria tèxtil)
* Tints vegetals.
* Tintura.
* Tintures.
Tiols.
Titani.
* Titulacions volumètriques.
Tixotropia.
* Tocoferol.
Tori.
Traçadors (Química)
* Tractament biològic d'aigües residuals.
Tractament biològic de depuració d'aigües residuals.
* Tractament biològic per fangs activats.
* Tractament d'aigües residuals
Tractament de gasos.
* Tractament de l'aigua.
* Tractament per fangs activats.
Tractament tèrmic dels metalls.
Transferència de càrrega.
Transferència de massa.
Transformacions martensítiques.
Transmutació química.
Trementina.
Triazoles.
Tricloroetilè
Tridimita.
Triglicèrids.
Tripolifosfat sòdic.
Triptòfan.
* Tungstats.
Tungstè

Ubiqüitina.
* Ultracentrifugació
* Ultrasons en química.
Urani.
* Ús bèl·lic de productes químics.

Vaixella.
València (Química teòrica)
* Valoració complexomètrica.
Vanadi.
* Velocitat de reacció (Química)
* Viagra (Marca registrada)
Vinicultura.
* Vinificació
* Vins.
* Viscositat de gasos.
* Viscositat de líquids.
Viscositat.
Vitamina A.
* Vitamina antixeroftàlmica.
Vitamina C.
Vitamina D.
Vitamina E.
* Vitamina F.
* Vitamina K.
* Vitamina P.
* Vitamines antihemorràgiques.
* Vitamines de la coagulació
* Vitamines F.
Vitamines K.
* Vitamines P.
Vitamines.
Voladures.
* Volframi.
Voltametria.
* Volumetria.

Whisky
Wolframats.
* Wolframi.

Xaperones moleculars.
* Xaperonines.
* Xapes de cava.
* Xapes primes.

* Zenc.
Zeolites.
Zinc en l'organisme.
Zinc.
Zirconi.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.