Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Medicina, infermeria i odontologia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

6671 termes, 2766 descriptors, 3905 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 5-alfa-dihidrotestosterona.
* 5-HT (Neurotransmisor)

* A.T.S.
* Abandó de l'hàbit de fumar.
* Abandó del tabac.
* ABC (Proteïnes)
Abdomen agut.
Abdomen.
* Aberracions cromosòmiques.
* Aberracions mentals.
* Aberracions sexuals.
Ablació amb làser.
* Ablació de la hipòfisi.
* Ablació de la pròstata.
* Ablació genital femenina.
Abortius.
Abscessos.
* Absència de cabells.
* Absència de pèl.
Absorció (Fisiologia)
Absorció cutània.
Absorció intestinal.
* Abstinència alimentària.
Abstinència sexual.
* Abstinència.
* Abús de les drogues.
Abús de substàncies.
Abús dels medicaments.
Abús sexual envers els infants.
* Abús.
* Acalàsia pelvirrectal.
Accés als medicaments.
* Accidents cerebrovasculars.
* Accidents de carretera.
Accidents de circulació
* Accidents de trànsit.
Accidents de treball.
Accidents domèstics.
* Accidents industrials.
Accidents infantils.
* Accidents laborals.
* Accidents vasculars cerebrals.
Accidents.
* Acció motriu.
* Acetat de lanreòtida.
* Acetoacetil coenzim A sintetasa.
Acetoacetil-CoA sintetasa.
* Àcid (Droga)
* Àcid acetilsalicílic.
* Àcid desoxiribonucleic recombinant.
Àcid úric.
Acidosi.
Àcids grassos en la nutrició
Acne.
* Acromatisme (Malaltia)
* Acromatopsia.
* Acromícria congènita.
* Actes reflexos.
* Actinoteràpia.
* Activació del limfòcit.
* Activació limfocitària.
* Activació metabòlica.
* Activitat motora.
* Activitat motriu.
Acufens.
* Acupressió
Acupuntura.
* Acústica auditiva.
* Acústica fisiològica.
* Adaptació neural.
* Adaptació neuronal.
* Addicció a l'alcohol.
* Addicció a les drogues.
Addicció al sexe.
* Addicció al tabac.
Addicció al treball.
* Addictes a les drogues.
Addictes.
* ADH (Hormona)
* Adherència terapèutica.
Adherències (Medicina)
* Adherències (Patologia)
Adhesius dentals.
* Adipositat.
* Adiüretina.
* Administració d'infermeria.
* Administració de medicaments per via oral.
* Administració de medicaments per via rectal.
Administració de medicaments.
* Administració dels hospitals.
Administració dels serveis d'infermeria.
* Administració dels serveis de salut.
* Administració dels serveis sanitaris.
* Administració hospitalària.
* Administració parenteral.
Administració sanitària.
* Administració transdèrmica de medicaments.
* Admissió i alta en els hospitals.
ADN recombinant.
* Adnexitis.
* Adolescents violents.
Adrenalina.
* Adrenèrgics.
Adrenoceptors beta.
* Adrenoceptors.
* Adrenomimètics.
* Adrenoreceptors.
* Adulteració d'aliments.
* Adulteració i inspecció d'aliments.
Aerobiologia.
Aerosolteràpia.
Aeroteràpia.
* Afàsia amnèsica.
* Afàsia nominal.
Afàsia.
Afrodisíacs.
* Aftes epizoòtiques.
* Agenesia ovariana.
* Agents adrenèrgics.
* Agents anestèsics.
* Agents antibacterians.
* Agents anticancerosos.
* Agents antidepressius.
* Agents antiepilèptics.
Agents antifibrinolítics.
* Agents antifúngics.
* Agents antihipertensius
* Agents antihistamínics.
Agents antiinfecciosos.
* Agents antiinflamatoris no esteroïdals.
Agents antiinflamatoris.
Agents antilipèmics.
* Agents antimicòtics.
* Agents antineoplàstics.
* Agents antiretrovirals.
* Agents antireumàtics.
* Agents antituberculosos.
Agents antiulcerosos.
* Agents antivírics.
* Agents bactericides.
Agents blocadors neuromusculars.
* Agents broncodilatadors.
* Agents cardiovasculars.
* Agents d'hepatitis GB.
* Agents fibrinolítics.
* Agents hipoglucèmics.
* Agents hipotensors.
* Agents inhibidors de la fibrinòlisi.
* Agents neurotòxics.
Agents noòtrops.
* Agents pirogens.
* Agents simpatomimètics.
Agents teratògens.
* Agents trombolítics.
* Agents vasoconstrictors.
* Agents vasodilatadors.
* Agents vasopressors.
* Agilitat.
Agnòsia.
* Agonistes vasoactius.
Agregació plaquetària.
* Agressions sexuals envers els infants.
* AGS (Síndrome)
* AIDS.
* Aigua corporal.
Aigua en l'organisme.
* Ajuda a domicili.
* Ajuda mèdica internacional.
* Ajuda sanitària internacional.
Ajuda sanitària.
* Ajuts tècnics per a disminuïts.
Ajuts tecnològics per als discapacitats.
Albinisme.
* Albins.
* Albuminúria.
Alcohòlics.
Alcoholisme en l'embaràs.
* Alcoholisme en la dona embarassada.
* Alcoholisme i accidents de circulació
Alcoholisme.
Aldosterona.
* Alentiment biliar
Aleteig auricular.
* Alexina.
Àlgebres de Hecke.
* Algodistròfia.
Alienació mental (Dret)
* Alienistes.
Alimentació
* Alimentació (Zootècnia)
Alimentació animal.
Alimentació artificial.
Alimentació de les persones grans.
* Alimentació dels animals domèstics.
* Alimentació dels animals salvatges.
* Alimentació dels animals.
* Alimentació dels atletes.
Alimentació dels escolars.
Alimentació dels esportistes.
* Alimentació dels nens.
Alimentació dels nodrissons.
* Alimentació en l'embaràs.
* Alimentació en les dones embarassades.
Alimentació enteral.
* Alimentació equilibrada.
* Alimentació escolar.
* Alimentació geriàtrica.
* Alimentació humana.
* Alimentació i Estat.
* Alimentació i salut.
Alimentació infantil.
* Alimentació macrobiòtica.
Alimentació parenteral.
* Alimentació pediàtrica.
* Alimentació per tub.
* Alimentació sana.
* Alimentació vegetariana.
* Aliments contaminats per bacteris.
* Aliments contaminats.
Aliments infantils.
* Aliments macrobiòtics.
* Aliments per a escolars.
* Aliments per a infants.
* Aliments purs.
Aliments sense gluten.
* Aliments tòxics.
Al·lèrgens.
Al·lèrgia alimentària.
* Al·lèrgia als aliments.
* Al·lèrgia als fàrmacs.
Al·lèrgia als medicaments.
* Al·lèrgia cutània.
* Al·lèrgia de contacte.
Al·lèrgia en els infants.
* Al·lèrgia en pediatria.
* Al·lèrgia infantil.
Al·lèrgia.
* Al·lèrgies.
* Alletament amb biberó
Alletament artificial.
* Alletament matern.
* Alletament natural.
Alletament.
* Alleugeriment del dolor.
* Alliberament retardat (Medicaments)
* Alliberament retardat dels medicaments.
Al·lopatia (Terapèutica)
* Al·lorítmia.
Al·lucinacions i il·lusions.
Al·lucinògens.
* Àloe.
Àloes.
Alopècia.
* Alteració compulsiva.
* Alteració obsessiva.
* Alteracions de la memòria.
* Alteracions de la visió
* Alteracions de la visió cromàtica.
* Alteracions del metabolisme.
* Alteracions en el metabolisme dels lípids.
* Alteracions sexuals.
* Alzheimer.
Amalgames dentals.
* Amaurosi.
Ambliopia.
Ambulàncies.
* Ambulatoris.
Amebiasi.
Amenorrea.
* Ametopterina.
* Amfetamina.
Amfetamines.
* Amígdala (Cervell)
Amigdalectomia.
Amígdales.
* Amigdalitis aguda.
Amigdalitis.
Amiloïdosi.
Amines biogèniques.
Amines en l'organisme.
* Amines simpatomimètiques.
Aminooxidasa.
Amiotròfia neural progressiva de Charcot-Marie-Tooth
* Amiotròfia.
Amnèsia.
Amputació
Amputats.
* Anabolisme.
Anabolitzants.
* Anacúsia.
Anafilaxi.
Analgèsia.
Analgèsics.
* Anàlisi bioquímica.
Anàlisi d'orina.
Anàlisi de sang
* Anàlisi del risc sanitari.
* Anàlisi del risc.
* Anàlisi dels aliments.
* Anàlisi genètic de la conducta.
* Anàlisi química de sang.
* Anàlisi radioinmunològica.
* Anàlisis clíniques.
Anamnesi.
* Anasarca.
* Anastomosi porto-caval.
Anastomosi portocaval.
* Anastomosis portocavals.
* Anatomia animal.
* Anatomia del sistema nerviós.
* Anatomia dental.
Anatomia humana.
* Anatomia microscòpica.
* Anatomia morbosa.
Anatomia patològica.
* Anatomia pràctica.
* Anatomia quirúrgica i topogràfica.
* Anatomia quirúrgica.
* Anatomia regional.
Anatomia topogràfica.
Anatomia.
* Ancianitat.
Andrògens.
Andrologia.
* Androstanolona.
Anell de Waldeyer.
* Anell faringi de Waldeyer.
* Anell limfàtic de Waldeyer
* Anell limfàtic perifaringi de Waldeyer.
Anèmia aplàstica.
* Anèmia biermeriana.
* Anèmia d'Addison-Biermer.
* Anèmia de Biermer.
* Anèmia de Cooley.
* Anèmia eritroblàstica.
Anèmia hemolítica.
* Anèmia mediterrània.
Anèmia perniciosa.
* Anèmia refractària.
Anèmia renal.
Anèmia.
* Anestèsia de conducció
Anestèsia elèctrica.
Anestèsia en cardiologia.
Anestèsia en geriatria.
Anestèsia en obstetrícia.
Anestèsia en odontologia.
Anestèsia en oftalmologia.
Anestèsia en otorrinolaringologia.
Anestèsia en pediatria.
Anestèsia en urologia.
Anestèsia en veterinària.
Anestèsia epidural.
* Anestèsia espinal.
* Anestesia extradural.
* Anestèsia general.
* Anestèsia geriàtrica.
* Anestèsia intradural.
Anestèsia intravenosa.
Anestèsia local.
* Anestèsia locorregional.
* Anestèsia pediàtrica.
Anestèsia per inhalació
* Anestèsia peridural.
* Anestèsia perineural.
* Anestèsia raquídia.
Anestèsia regional.
* Anestèsia urològica.
* Anestèsia veterinària.
Anestèsia.
* Anestèsics en odontologia.
* Anestèsics en pediatria.
* Anestèsics en veterinària.
Anestèsics locals
Anestèsics.
Anestesiòlegs.
Anestesiologia.
* Aneurisma aòrtic.
* Aneurisma cardíac.
* Aneurisma.
Aneurismes aòrtics.
Aneurismes cardíacs.
* Aneurismes de l'aorta.
* Aneurismes de miocardi.
* Aneurismes ventricular.
Aneurismes.
* Anexitis.
* Angiïtis.
* Angina cruris.
Angina de pit.
* Angines.
* Angioedema.
Angiogènesi.
Angiografia.
* Angiohemofília.
* Angiologia.
* Angiotensina.
Angiotensines.
Anglès mèdic.
* Animals i plantes perjudicials.
* Annexitis.
* Anomalies (Medicina)
* Anomalies cardíaques.
* Anomalies congènites en els animals domèstics.
* Anomalies congènites en els animals salvatges.
* Anomalies congènites en els animals.
* Anomalies congènites.
Anomalies cromosòmiques.
* Anomalies de l'aparell urogenital.
* Anomalies de la boca.
* Anomalies del desenvolupament.
* Anomalies del moviment.
* Anomalies del peu.
* Anomalies del sistema nerviós.
* Anomalies dentals.
* Anomalies hereditàries del metabolisme.
* Anomalies humanes.
* Anomalies maxil·lofacials.
Anomia (Medicina)
Anorèxia nerviosa.
* Anovulatoris.
Anoxèmia.
* Anòxia.
Anquilosi.
* Antagonistes beta adrenèrgics.
* Antagonistes de la fosfodiesterasa.
* Antagonistes vasoactius.
* Antialcoholisme.
* Antibacterians.
* Antibiogrames.
Antibiòtics.
* Anticancerosos.
Anticoagulants (Medicina)
* Anticoncepció
* Anticonceptius.
Anticonvulsius.
* Anticossos.
Antidepressius.
Antidiabètics.
Antídots.
* Antiepilèptics
Antiespasmòdics.
* Antifibrinolítics.
* Antifosfodiesterases.
* Antifúngics.
Antigen específic de la pròstata.
* Antigen prostàtic específic.
* Antigen PSA.
* Antígens d'histocompatibilitat HLA.
* Antígens de trasplantament HLA.
* Antígens dels leucòcits humans.
Antígens HLA.
Antígens tumorals.
Antígens.
Antihelmíntics.
Antihipertensius.
Antihistamínics.
Antiinflamatoris no esteroïdals.
* Antiinflamatoris no-esteroides.
* Antiinflamatoris.
* Antimicòtics.
* Antineoplàstics.
Antioncogens.
* Antipalúdics.
Antipirètics.
Antipsiquiatria.
Antiretrovirals.
Antireumàtics.
* Antisèpsia.
* Antisèptics en cirurgia.
Antisèptics.
* Antitèrmics.
* Antitrombòtics.
* Antituberculosos.
* Antivírics.
Àntrax.
* Antropoclimatologia.
* Antropologia de la salut.
Antropologia mèdica.
* Antropologia molecular.
Antropometria.
Anúria.
* Anus artificial.
Anus.
Aorta.
* Aortopaties.
* Apalaxia contagiosa bovina.
* Aparell cardiovascular.
* Aparell circulatori.
Aparell digestiu.
Aparell genital femení
Aparell genital masculí
Aparell genital.
Aparell genitourinari.
* Aparell gustatiu.
Aparell lacrimal.
* Aparell limfàtic.
Aparell locomotor.
* Aparell reproductor masculí
* Aparell reproductor.
Aparell respiratori.
Aparell urinari.
* Aparell urogenital.
* Aparells auditius.
Aparells d'ortodòncia.
* Aparells de correcció auditiva.
* Aparells dentals.
* Aparells i instrumental mèdics.
* Aparells i instrumental quirúrgics.
* Aparells i instruments dentals.
Aparells i instruments mèdics.
Aparells i instruments odontològics.
Aparells i instruments quirúrgics.
* Aparells i material mèdic.
* Aparells mèdics.
* Aparells ortodòntics.
Aparells ortopèdics.
* Aparells per respirar.
* Aparells quirúrgics.
Apendicitis.
Apèndix (Anatomia)
* Apèndix vermiforme.
* Aplasia ovariana.
* Aplicacions mèdiques
* Aplicacions mèdiques de l'intel·ligència artificial.
* Aplicacions terapèutiques
* Apnea del son
Apnea.
* Apofisitis.
Apomorfina.
* Apoplexia.
* Aportació alimentària.
* Aportació nutricional.
* Apòsits.
* Apractognòsia.
Apràxia.
* Aprenentatge assertiu.
Aprenentatge associatiu.
Aprenentatge discriminatiu.
Aprimament.
* Aptitud física.
* Aptitud manual.
* Aptitud motriu.
Aracnoïditis.
Aritmètica farmacèutica.
* Arítmia.
Aromateràpia.
* Arquitectura hospitalària.
* Arquitectura sanitària.
Arrel de la dent.
* Arrel dental.
* Arrel dentària.
Arrítmia.
* Artèria hepàtica comuna.
Artèria hepàtica.
* Artèria ilíaca.
* Artèria mesèntèrica inferior.
* Artèria mesèntèrica superior.
Artèria renal.
Artèries caròtides.
Artèries cerebrals.
Artèries coronàries.
Artèries ilíaques.
Artèries mesentèriques.
Artèries.
* Arteriopaties oclusives.
* Arteriopaties.
* Arteriosclerosi coronària.
Arteriosclerosi.
* Arteriotomia.
* Arteritis cranial.
Arteritis de cèl·lules gegants.
* Arteritis de Horton.
* Arteritis juvenil temporal.
* Arteritis temporal.
Arteritis.
Articulació coxofemoral.
* Articulació de l'anca.
* Articulació de l'espatlla.
* Articulació del colze.
Articulació del genoll.
* Articulació del maluc.
Articulació escapulohumeral.
* Articulació glenohumeral.
Articulació sacroilíaca.
Articulació temporomandibular.
* Articulacions artificials de genoll.
Articulacions artificials.
Articulacions.
* Artritis bacteriana.
* Artritis deformant.
* Artritis degenerativa.
Artritis infecciosa.
Artritis reumatoide.
* Artritis sèptica.
Artritis.
* Artritisme.
* Artropatia.
Artroplàstia.
Artroscòpia.
Artrosi.
* AS (Psiquiatria)
Asbestosi.
Ascites.
* Asèpsia en cirurgia.
Asèpsia i antisèpsia.
* Asèpsia quirúrgica.
Asfíxia neonatal.
Asfíxia.
* Asils de dements.
* Asimetria funcional cerebral.
* Asma bronquial.
Asma infantil.
Asma.
* Aspectes psicològics de les malalties.
Aspergil·losi.
* Aspiració de greix.
Aspirina.
Assaigs clínics de medicaments.
Assaigs clínics.
* Assaigs de toxicitat.
* Assaigs terapèutics.
Assessorament dietètic i nutricional.
Assessorament en salut.
* Assessorament genètic.
* Assessorament nutricional.
* Assessorament sanitari.
* Assistència a domicili.
Assistència ambulatòria.
* Assistència domiciliària.
Assistència hospitalària.
* Assistència mèdica a domicili.
* Assistència mèdica ambulatòria.
* Assistència mèdica internacional.
Assistència mèdica.
* Assistència medicosocial.
* Assistència primària.
Assistència psiquiàtrica.
* Assistència sanitària.
Astènia.
Astenopia.
Astigmatisme.
Astròcits.
* Atac de cor.
* Atacs d'angoixa.
Atacs de pànic.
* Atenció a les persones grans.
* Atenció d'infermeria.
Atenció domiciliària.
* Atenció hospitalària.
* Atenció mèdica.
* Atenció postnatal.
Atenció primària.
* Atenció psiquiàtrica.
* Atención domiciliaria dels malalts.
Aterosclerosi.
Atles anatòmics.
* Atles d'anatomia.
* Atles mèdics.
* ATM.
* Atròfia muscular del peritoneu.
* Atròfia muscular neural perifèrica progressiva peroneal de Charcot-Marie-Tooth.
Atròfia muscular.
Atropina.
* Aturada biliar.
Aturada cardíaca.
* Aturada cardiopulmonar.
* Aturada del cor.
* Audició (Fisiologia)
Audició en els infants.
Audiodescripció
* Audiodescripció per a cecs.
* Audiodescripció per a discapacitats visuals.
* Audiòfons.
Audiologia.
* Audiòmetres.
Audiometria.
* Auriculomedicina.
* Auriculopuntura.
Auriculoteràpia.
* Auroteràpia.
Auscultació
* Autisme en els infants.
Autisme.
* Autoal·lèrgia
Autoanticossos.
Autofàgia.
* Autogammagrafia.
Autoimmunitat.
Autòpsia.
* Autorregulació (Fisiologia)
* Autoscòpia.
* Autotrasplantació
Autotrasplantament.
Auxiliars d'infermeria.
* Auxiliars d'oficines de farmàcia.
Auxiliars de farmàcia.
* Auxiliars de psiquiatria.
Auxiliars dentals.
Auxiliars psiquiàtrics.
* Auxiliars sanitaris.
* Avaluació de l'aportació alimentària.
* Avaluació de l'aportació nutricional.
Avaluació de l'assistència mèdica.
* Avaluació de l'assistència sanitària.
Avaluació de l'estat nutricional
* Avaluació de la nutrició
* Avaluació de la vista.
* Avaluació de malalties mentals.
* Avaluació de medicaments.
Avaluació de resultats (Assistència mèdica)
Avaluació del risc per la salut.
* Avaluació del risc sanitari.
Avaluació del risc.
* Avaluació en medicina.
* Avaluació nutricional.
* AVC.
Avitaminosi.
Avortament.
Axons.
* Ayur-veda.
Ayurveda.

* Bacil de Koch.
* Bacil de la tuberculosis.
* Bacteriologia de l'aire.
* Bacteriologia dental.
Bacteriologia mèdica.
* Bacteriosi.
* Bacteris de la tuberculosi.
Bacteris patògens.
* Bacterium tuberculosis.
* Baixa laboral.
Baixa mèdica.
* Baixa per malaltia.
Baixa visió
* Balanç (Fisiologia)
* Ball de Sant Vito.
* Balneologia.
Balneoteràpia.
Bancs d'esperma.
Bancs d'òrgans.
Bancs d'ossos.
Bancs d'ulls.
Bancs de sang.
Bancs de teixits.
Banys de vapor.
* Banys finlandesos.
Banys.
* Barbeta.
Barrera hematoencefàlica.
* Base craniana.
Base del crani.
* Batec cardíac.
Batecs cardíacs.
* Batecs del cor.
* BCG.
* Bec de llebre.
* Beina de mielina.
* Beina medul·lar (Teixit nerviós)
Beneficència mèdica.
* Benes i embenat.
* Benes.
* Berenars per a escolars.
Bessons.
* Beta-blocadors (Farmacologia)
Beta-blocadors.
* Biblioteques de ciències de la salut.
* Biblioteques de medicina.
Biblioteques mèdiques.
Biblioteràpia.
Bilis.
Binifibrat.
* Bioactivació (Metabolisme)
* Biocatalitzadors
* Bioclimatologia humana.
* Bioclimatologia mèdica.
Biocompatibilitat.
* Biodegradació (Metabolisme)
Biodramina.
* Bioenergia.
* Bioflavonoides.
* Biologia del sistema nerviós.
Biologia humana.
* Biomaterials.
* Biomecànica humana
* Biomedicina.
* Biomonitoratge.
* Biòpsia amb agulla.
Biòpsia per aspiració
* Biòpsia per punció
* Biòpsia per succió
Biòpsia.
Bioquímica analítica.
Bioquímica clínica.
* Bioquímica de les malalties.
* Bioquímica mèdica.
* Bioquímica patològica.
* Biosíntesi de proteïnes
* Biotipologia.
Biotips.
* Biotolerància.
Biotransformació (Metabolisme)
Bisexualitat.
Blastoderma.
Blefaroplàstia.
Blennorràgia.
* Blocadors beta-adrenèrgics.
* Blocadors neuromusculars.
Blocatge nerviós.
Boca.
* Bogeria histèrica.
* Bogeria i geni.
* Bogeria.
* Bojos.
* Bomba de perfusió
* Borratxera.
* Borratxos.
* Borreliosi.
Botànica mèdica.
* Botox (Marca registrada)
* Botulina.
Botulisme.
Braç
* Braços.
* Braquioteràpia.
Braquiteràpia.
Broncodilatadors.
Broncopneumònia.
Broncoscòpia.
Bronquis.
Bronquitis.
* Brucel·losi en l'home.
Brucel·losi.
Bruxisme.
* Bufeta de l'orina.
* Bufeta urinària.
Bufeta.
Bulb raquidi.
* Bulímia nerviosa.
Bulímia.
* Burn out (Psicologia)
* Burnout (Psicologia)
* Burnout professional.
* Bursitis radiohumeral

* Cabell.
Cabells.
* Càculs nefrítics.
* Cadàvers animals.
* Cadàvers humans.
Cadàvers.
Cadires de rodes.
Caigudes (Accidents)
* Caigudes accidentals.
* Calbesa.
* Calçat ortopèdic.
Calci en l'organisme.
Calcificació
Calcitonina.
* Càlculs (Patologia)
Càlculs biliars.
* Càlculs de la vesícula biliar.
Càlculs renals.
Càlculs urinaris.
Càlculs.
Call ossi.
Calorimetria.
* Calostre.
* Calvície.
Cama.
* Cames.
Caminades.
Camps visuals.
* Canal digestiu.
* Canal.
* Canalicle lacrimal.
Canals de calci.
* Càncer broncopulmonar.
* Càncer bucal.
Càncer colorectal.
* Càncer cutani.
Càncer d'endometri.
Càncer d'ossos.
Càncer d'ovari.
* Càncer d'ovaris.
Càncer d'úter.
* Càncer de boca i d'orofaringe.
Càncer de boca.
* Càncer de bufeta urinària.
Càncer de bufeta.
Càncer de cap.
* Càncer de cèrvix.
Càncer de coll uterí
Càncer de coll.
* Càncer de còlon.
Càncer de fetge.
Càncer de laringe.
Càncer de mama.
* Càncer de matriu.
Càncer de pàncrees.
Càncer de pell.
* Càncer de pit.
Càncer de pròstata.
Càncer de pulmó
* Càncer de pulmons.
* Càncer de recte.
Càncer de ronyó
* Càncer de ronyons.
Càncer de tiroide.
Càncer en els infants.
Càncer en l'embaràs.
* Càncer endometrial.
* Càncer genital.
Càncer ginecològic.
* Càncer hepàtic.
* Càncer infantil.
* Càncer metastàtic.
* Càncer oral.
* Càncer pulmonar.
* Càncer renal.
* Càncer uterí
Càncer.
Candidiasi.
* Candidosi.
Canell.
* Canells.
* Canina (Odontologia)
* Cansament.
Canvi de sexe.
* CAP (Centres d'atenció primària)
Cap.
* Capa del cervell.
* CAPs.
Càpsula endoscòpica.
Càpsules (Farmàcia)
* Càpsules suprarenals.
Captopril.
Caquèxia.
Cara.
* Carbohidrats.
Carcinogènesi vírica.
Carcinogènesi.
* Carcinoma hepatocel·lular.
* Carcinoma.
* Carcinomes
* Carcinosi.
* Cardíacs.
* Cardiologia d'urgència.
Cardiologia geriàtrica.
Cardiologia pediàtrica.
Cardiologia veterinària.
Cardiologia.
* Cardiomiopaties.
* Cardiopatia isquèmica.
* Cardiopaties congènites.
* Cardiopaties.
* Cardioversors implantables.
* Carència de ferro.
* Carència de magnesi.
* Carència de vitamines.
* Carència vitamínica.
* Caretes antigàs.
Càries dental en els infants.
Càries dental.
* Càries dentària.
* Carp.
* Carrisqueig de dents
Cartílag.
* Cartílags semilunars.
* Cartografia (Medicina)
* Cartografia cerebral.
* Cartografia isotòpica.
* Casos clínics.
* Casos.
Castració
* CAT.
* Catabolisme.
Cataractes.
Catarro.
* Catàrtics.
Catatonia.
Catepsines.
Cateterisme cardíac.
Cateterisme intravascular.
* Cateterisme intravenós.
* Cateterisme vascular.
Cateterisme.
* Cateterització
Catèters.
Causàlgia.
Causes de la mort.
* Causes de les malalties.
* Causes de mortalitat infantil.
Cauterització
* Cavitat nasal.
* Cavitat pelviana.
* CCK-PZ.
Cecs.
Cefalàlgia.
* Cefalea.
Cefalometria.
Cefalosporines.
* Ceguera.
* Ceguesa cromàtica.
* Ceguesa per als colors.
Ceguesa.
* Ceguetat.
* Celiaquia.
* Celiotomia.
* Cèl·lula de la macròglia.
Cèl·lules acústiques.
Cèl·lules animals.
* Cèl·lules assassines.
* Cèl·lules auditives.
Cèl·lules B.
Cèl·lules canceroses.
* Cèl·lules ciliades.
* Cèl·lules citocides naturals.
* Cèl·lules citocides.
* Cèl·lules de Corti.
Cèl·lules de Sertoli.
Cèl·lules dendrítiques.
* Cèl·lules encebades.
Cèl·lules epitelials.
* Cèl·lules gegants de la medul·la òssia.
* Cèl·lules germinals primordials
Cèl·lules germinals.
Cèl·lules hepàtiques.
Cèl·lules immunocompetents.
Cèl·lules K.
Cèl·lules musculars.
* Cèl·lules nervioses.
* Cèl·lules NK.
* Cèl·lules reproductives.
* Cèl·lules reproductores.
Cèl·lules sanguínies.
* Cèl·lules sexuals primordials.
* Cèl·lules sexuals.
Cèl·lules.
Cel·lulitis.
* Centres cerebrals.
* Centres comunitaris de salut.
* Centres d'assistència primària.
Centres d'atenció primària.
* Centres de salut mental.
* Centres de salut.
* Centres hospitalaris.
Centres mèdics.
* Centres psiquiàtrics.
* Centres sanitaris.
Ceratosi.
Cerebel.
Certificació de defunció
* Certificat de mort.
* Certificats de la mort.
Cervell.
Cesària (Operació)
* Ch'i kung.
* Chi Kung.
* Chi-kung.
Cianosi.
Ciàtica.
Cicatrització
* Cicatrització de ferides i lesions.
Cicatrius.
* Cicle cardíac.
* Cicle de la vida humana.
Cicle menstrual.
* Cicle sexual de les dones.
* Cicle uterí
* Cicle vital de l'home.
* Cicle vital humà
Ciclines.
* Cicloamilosa
Ciclodextrines.
Ciclofosfamida.
* Cicloglucans.
* Cicloheptaamilosa.
* Ciclosporina A.
Ciclosporina.
* Ciència de l'alimentació
* Ciència dels aliments.
* Ciències biomèdiques.
Ciències de la salut.
Ciències de la vida.
* Ciències mèdiques.
* Ciències neurològiques.
Cifosi.
Cinema mèdic.
* Cinepatia.
Cinesiologia.
* Cinesiteràpia.
* Cinetosi.
* Circuit nerviós.
* Circuit neural.
Circuit neuronal.
Circulació cerebral.
* Circulació cerebrovascular.
Circulació coronària.
* Circulació de la sang.
* Circulació dels ronyons.
* Circulació extracorporal.
Circulació extracorpòria.
Circulació renal.
* Circulació sanguínia artificial.
Circulació sanguínia.
Circumcisió femenina.
Cirrosi hepàtica.
Cirurgia (Topologia)
Cirurgia abdominal.
Cirurgia ambulatòria.
* Cirurgia animal.
* Cirurgia antisèptica.
Cirurgia asèptica i antisèptica.
* Cirurgia asèptica.
* Cirurgia bariàtrica.
* Cirurgia bucal.
Cirurgia cardíaca.
Cirurgia cardiovascular.
Cirurgia cerebral.
Cirurgia colorectal.
* Cirurgia cosmètica.
Cirurgia cranial.
* Cirurgia cutània.
* Cirurgia d'animals.
* Cirurgia d'urgència.
Cirurgia de cataractes.
* Cirurgia de colon, recte i anus.
* Cirurgia de dia.
* Cirurgia de l'aparell digestiu.
* Cirurgia de l'aparell locomotor.
Cirurgia de l'obesitat.
* Cirurgia de la cara.
* Cirurgia de la còrnia.
Cirurgia de la mama.
Cirurgia de la pròstata.
* Cirurgia de la tràquea.
* Cirurgia de les cataractes.
* Cirurgia del càncer.
* Cirurgia del cervell.
Cirurgia del coll.
* Cirurgia del cor.
* Cirurgia del crani.
* Cirurgia del fetge.
* Cirurgia del sistema cardiovascular.
* Cirurgia del sistema nerviós.
* Cirurgia dels nervis.
Cirurgia dels ossos.
Cirurgia dental.
Cirurgia dermatològica.
Cirurgia digestiva.
* Cirurgia en otorrinolaringologia.
Cirurgia endocrina.
Cirurgia endoscòpica.
* Cirurgia estereotàctica.
* Cirurgia estètica.
Cirurgia experimental.
Cirurgia ginecològica.
Cirurgia hepàtica.
Cirurgia infantil.
Cirurgia laparoscòpica.
* Cirurgia mamària.
Cirurgia maxil·lofacial.
Cirurgia menor.
Cirurgia militar.
* Cirurgia mínimament invasiva.
* Cirurgia neurològica.
Cirurgia obstètrica.
Cirurgia ocular.
* Cirurgia oftalmològica.
Cirurgia oncològica.
Cirurgia operatòria.
Cirurgia oral
Cirurgia ortognàtica.
Cirurgia ortopèdica.
* Cirurgia otorrinolaringològica.
* Cirurgia pediàtrica.
* Cirurgia plàstica de les parpelles.
Cirurgia plàstica.
* Cirurgia psiquiàtrica.
* Cirurgia reconstructiva.
* Cirurgia reparadora.
Cirurgia toràcica.
Cirurgia traqueal.
Cirurgia urològica.
Cirurgia vascular.
Cirurgia veterinària.
Cirurgia.
Cirurgians.
Cisplatí
Cisticercosi.
Cistinosi.
Cistinúria.
Cistitis.
Citodiagnòstic.
* Citologia animal.
* Citologia clínica.
* Citologia veterinària.
* Citopatologia.
Citoquines.
Citosquelet.
* Citoteràpia.
Citotoxicitat per mediació cel·lular.
* Citrat de sildenafil.
* Classificació de les malalties.
* Classificació de malalties.
Classificació de tumors.
Claudicació intermitent.
* Climateri femení
Climateri masculí
Climateri.
* Clínica mèdica.
Clíniques dentals.
* Clíniques odontològiques.
* Clitoridectomia.
* CLL (Malaltia)
Clonatge humà
Clonidina.
* Cloranèmia.
Clorosi (Medicina)
* CMT (Malaltia de Charcot-Marie-Tooth)
* CNV (Genètica)
* Coagulació de la sang.
Coagulació sanguínia.
Cobaltoteràpia.
Coca-cola (Marca registrada)
Cocaïna.
* Codificació de tumors.
Coenzims.
* Coke (Marca registrada)
* Colangiocarcinoma.
Colangiografia.
Colecistocinina
* Colecistocinina-pancreozimina.
* colecistocininapancreozimina.
Colèdoc.
* Còlera morbo.
Còlera.
Colèstasi.
Colesteatoma.
Colesterol.
* Colibacil·losi.
* Colitis hemorràgica.
Colitis ulcerosa.
Colitis.
* Coll de l'úter.
Coll uterí
Coll.
Col·lagen.
Col·lagenosi.
* Col·lapse pulmonar.
Col·liris.
* Col·locació dels malalts.
* Col·locació dels pacients.
Col·loides en medicina.
* Còlon espàstic.
* Còlon irritable.
Còlon.
Colonoscòpia.
* Colopaties.
* Coloproctologia.
* Color de l'home.
Color de la pell.
* Colorecte.
Colostomia.
Colposcòpia.
Columna vertebral.
* Colze de tennis.
Colze.
* Colzes.
* Com deixar de fumar.
* Coma (Patologia)
* Coma irreversible.
* Coma sobrepassat.
Coma.
Comorbiditat.
* Compatibilitat biològica.
* Compatibilitat biomèdica.
* Compatibilitat d'empelts.
* Compatibilitat de teixits.
* Compatibilitat immunològica.
Complements (Immunitat)
* Complements alimentaris.
* Complements dietètics.
* Complex de vitamines B.
* Complex vitamínic B.
Complicacions (Medicina)
Complicacions de la diabetis.
Complicacions en el part
Complicacions en l'embaràs.
* Complicacions intraoperatòries.
* Complicacions operatòries.
* Complicacions per consum d'alcohol en la dona embarassada.
* Complicacions postoperatòries.
Complicacions quirúrgiques.
* Compliment terapèutic.
* Comportament addictiu.
* Comportament alimentari en els animals.
* Comportament alimentari.
* Comportament en salut.
* Comportament segons el sexe.
* Comportament suïcida.
Composició corporal.
* Composició d'aliments (Taules)
* Composició del cos humà
* Composició química del cos humà
Comprimits (Medicina)
Comunicació en farmàcia.
Comunicació en infermeria.
Comunicació en medicina.
* Comunicació farmacèutica.
* Comunicació malalt-metge.
* Comunicació metge-malalt.
* Comunicació sanitària.
* Comunicat mèdica de baixa.
* Comunitat terapèutica.
Comunitats terapèutiques.
* Conca de l'ull.
* Condicions sanitàries.
Condrogènesi.
* Conducta addictiva.
* Conducta alimentària en els animals.
* Conducta alimentària.
Conducta estereotipada (Psiquiatria)
* Conducta obsessiva-compulsiva.
Conducta orientada cap a la salut.
* Conducta sexual de les dones.
* Conducta sexual dels homes.
Conducta suïcida.
* Conducte digestiu.
Conductes biliars.
Conjuntiva.
* Conjuntivitis granulosa.
* conjuntivitis tracomatosa.
Conjuntivitis.
* Conmoció elèctrica.
* Connexina.
Connexines.
Consanguinitat.
* Consell dietètic.
Consell genètic.
* Consentiment de tractament.
* Consentiment del pacient.
Consentiment informat (Dret mèdic)
* Consentimiento exprès (Dret mèdic)
* Conservació criogènica d'òrgans, teixits, etc.
* Conservació d'òrgans, teixits, etc. a baixa temperatura.
Conservació d'òrgans.
Conservació de la sang.
Conservació de medicaments.
Conservació de teixits (Biologia)
* Constipació intestinal.
Consulta mèdica.
* Consultes dentals.
* Consultes mèdiques.
* Consultes odontològiques.
Consultoris dentals.
Consultoris mèdics.
Consum d'alcohol i accidents de circulació
Consum d'alcohol.
* Consum de begudes alcohòliques.
* Consum de drogues.
* Consum de medicaments.
* Consum de tabac.
* Contagi.
* Contaminació alimentària.
Contaminació atmosfèrica.
* Contaminació d'aliments.
* Contaminació de l'aire en llocs tancats.
* Contaminació de l'aire.
Contaminació de l'ambient interior
Contaminació dels aliments.
* Contaminació dels espais interiors.
Contaminació microbiana.
* Contaminació per microbis.
* Contaminació per microorganismes.
* Continència sexual.
* Contingut mineral ossi.
Contracció muscular.
* Contraccions espasmòdiques.
Contracepció
Contraceptius orals.
Contraceptius.
* Control antidopatge.
* Control d'aliments.
Control d'infeccions.
Control de la natalitat.
* Control de la obesitat.
Control de qualitat de l'assistència mèdica.
* Control del fetus.
* Control motor (Fisiologia)
Control natural de la natalitat.
* Control sobre els aliments.
Convulsions febrils.
Convulsions.
Cooperació dels malalts.
* Cooperació dels pacients.
* Coordinació dels moviments.
* Coordinació motriu.
* Coordinació muscular.
Cor artificial.
Cor.
* Cordal (Odontologia)
Cordes vocals.
Cordó espermàtic.
Cordó umbilical.
* Corea de Huntington (Malaltia)
Corea de Huntington.
Corea de Sydenham.
* Corea hereditària (Malaltia)
* Corea menor
* Corea reumàtica.
* Corionitis.
Còrnia.
* Coronariopaties.
Corones (Odontologia)
* Corpulència.
Corpuscle carotidi.
* Corpuscles sanguinis.
* Còrtex cerebral.
* Còrtex estriat.
Còrtex visual.
* Corticoides.
Corticosteroides.
* Cortisol.
Cortisona.
Cos amigdaloide.
* Cos carotidi.
Cos humà
* Cos pineal.
* Cos pituïtari.
Cossos estranys.
* Costums alimentaris.
* Cotilèdon placentari.
* Coxa.
* CPB.
* CPR.
Crack (Droga)
Crani.
* Creixement del fetus.
Creixement dels ossos.
* Creixement embrionari.
Creixement fetal.
Creixement humà
* Creixement intrauterí
* Creixement ossi.
Cremades.
* Cremat (Psicologia)
* Cretinisme endèmic.
Cretinisme.
* Cribratge de malalties.
Cribratge genètic
* Cribratge massiu.
Cribratge.
* Criminals malalts mentals.
Criocirurgia.
Crioconservació d'òrgans, teixits, etc.
* Criopreservació d'òrgans, teixits, etc.
Crioteràpia.
Criptorquídia.
Criptosporidiosi.
* Crisi d'angoixa.
* Crisi de pànic.
Crisoteràpia.
Cristal·lí
Cromosoma 15 humà
* Cromosoma 15.
* Cromosoma X-fràgil.
Cromosomes humans.
Cromosomes sexuals.
Cromosomes.
Cromoteràpia.
* Crueltat envers els infants.
* CSs.
* CT (Tomografia computada)
* Cucs intestinals.
* Cucs paràsits.
* Cuidadors familiars.
* Cuidadors voluntaris.
Cuidadors.
* Cuina baixa en greixos.
* Cuina macrobiòtica.
* Cuina per a infants.
* Cuina per a malalts.
* Cuina sense gluten.
Cuir cabellut.
Cultiu cel·lular.
* Cultiu de cèl·lules.
* Cultiu de teixits in vitro.
Cultiu de teixits.
* Cultiu in vitro de plantes.
Cultius bacteriològics.
Cultius cel·lulars humans.
* Cultius cel·lulars.
* Cultius i medis de cultiu de cèl·lules.
* Cultura i psiquiatria.
* Cura a domicili.
* Cura de Keeley.
* Cura de la boca.
* Cura de la gent gran.
Cura de les persones grans.
* Cura de malalts terminals.
* Cura dels infants.
Cura dels malalts terminals.
* Cura dels vells.
* Cura en fase terminal.
* Cura pal·liativa.
* Cura personal.
Cura postnatal.
Cura postoperatòria.
* Cura postpart.
Cura prenatal.
Cura preoperatòria.
* Cura puerperal.
* Curació vibracional.
Curanderes.
Curanderos.
* Cures d'infermeria en atenció primària.
* Cures d'infermeria.
* Cures de desintoxicació alcohòlica.
* Cures de desintoxicació d'alcohòlics.
* Cures intensives cardiològiques.
* Cures intensives.
* Cures pal·liatives.
* Cures postoperatòries.
* Cures preoperatòries.
* Cures respiratòries en infermeria.
* Cursos de preparació al part.
* Cursos prenatals.
* Cutis

Daltonisme.
* Dany cerebral.
* Danys cerebrals.
* Defectes cardíacs.
* Defectes congènits.
* Defectes de l'audició
* Defectes de la parla.
* Defectes de la visió
* Defectes de la visió del color.
* Defectes de naixement.
* Defectes de pronunciació
* Defectes fetals.
* Defenses immunitàries i estrès.
* Deficiència auditiva.
* Deficiència d'oxigen a la sang.
* Deficiència de vitamines.
* Deficiència immunitària.
Deficiència mental.
* Deficiència vitamínica.
* Deficients auditius.
* Deficients físics.
* Deficients mentals.
* Deficients psíquics.
* Deficients visuals.
* Deficients.
* Deficit alimentari.
Dèficit de ferro.
Dèficit de magnesi.
* Deformacions (Medicina)
* Deformitats congènites.
* Deformitats dentals.
* Deformitats en els animals domèstics.
* Deformitats en els animals salvatges.
* Deformitats en els animals.
Degeneració (Patologia)
* Degeneració axònica.
* Degeneració cel·lular.
* Degeneració de Nissl.
* Degeneració del sistema nerviós.
* Degeneració nerviosa.
* Degeneració neuronal.
* Degeneració retrògrada.
* Deglució
Deglutició
Dejuni (Dieta)
* Delictes sexuals contra els infants.
* Delinqüents bojos.
Delinqüents malalts mentals.
Demència amb cossos de Lewy.
* Demència precoç
Demència senil.
Demència.
* Dements.
Dengue.
* Densitat mineral òssia.
Densitometria òssia.
Dent canina.
Dent incisiva.
Dent molar.
Dent premolar.
* Dentadura.
* Dentadures postisses.
Dentició
Dentina.
* Dentistes.
* Dents artificials.
* Dents canines.
* Dents incisives.
* Dents premolars.
Dents.
* Dependència de productes químics.
* Dependència de substàncies.
* Dependents (Ciències socials)
* Depressió bipolar.
* Depressió d'esgotament.
* Depressió immunològica.
* Depressió maníaca.
Depressió postpart.
Depressió psíquica en els infants.
* Depressió puerperal.
Derivació cardiopulmonar.
* Derivació portocaval.
* Derma
* Dermatitis al·lèrgica.
Dermatitis atòpica.
Dermatitis de contacte.
Dermatitis.
* Dermatofitosi.
Dermatòfits.
Dermatòglifs.
Dermatòlegs.
Dermatologia pediàtrica.
* Dermatologia quirúrgica.
Dermatologia veterinària.
Dermatologia.
Dermatomicosi.
* Dermatomiïtis.
Dermatomiositis.
* Dermatopaties.
* Dermatosclerosi.
* Dermatosi.
Dermatotoxicologia.
* Dermis.
* Dermofarmàcia.
Dermofarmacologia.
Descans.
Descontaminació
* Descontaminació de gasos.
* Descontaminació de productes químics.
* Descripció auditiva de la informació visual.
* Desdejuni escolar.
Desdentats.
* Desdoblament de la personalitat.
* Desdoblament.
* Desè parell cranial.
Desensibilització i reprocessament pel moviment ocular.
* Desenterrament.
Desenvolupament de medicaments.
* Desenvolupament del sistema nerviós.
* Desenvolupament dels ossos.
* Desenvolupament embriològic.
* Desenvolupament embrional.
* Desenvolupament fetal.
* Desenvolupament motor.
* Desenvolupament neurològic.
Desequilibri àcid-base.
* Desequilibris àcid-base.
* Desequilibris aigua-electròlit.
* Desequilibris hidroelectrolítics.
Desfibril·ladors cardioversors implantables
* Desfibril·ladors implantables.
* Deshabituació del tabac.
* Deshidratació en els bebès.
* Deshidratació en els infants de pit.
* Deshidratació en els lactants.
Deshidratació en els nodrissons.
Desinfecció
Desinfectants.
* Desintoxicació alcohòlica.
* Desintoxicació d'alcohòlics.
Desintoxicació de les drogues.
* Desmai.
* Desmòcits.
Desnutrició
* Desordres alimentaris.
* Desordres del metabolisme.
* Desordres psiquiàtrics postpart.
* Desplaçament de l'úter.
Despreniment de retina.
* Despulles mortals.
* Destresa manual.
* Destresa motora.
* Destresa.
* Destret respiratori de l'adult.
* Desvetllament.
* Desviacions de la columna vertebral.
* Determinacio de la mort.
Determinació del sexe.
* Determinació genètica del sexe.
* Dexovirus.
* DHT.
* Diabetis bronzejada.
Diabetis en els infants.
Diabetis en l'embaràs.
* Diabetis gestacional.
* Diabetis infantil.
* Diabetis insulinodependent.
* Diabetis mellitus tipus 2.
* Diabetis mellitus.
Diabetis no-insulinodependent.
* Diabetis resistent.
* Diabetis sacarina.
* Diabetis tipus 1.
* Diabetis tipus 2.
Diabetis.
Diafragma (Anatomia)
* Diagnosi.
* Diagnòstic bioquímic.
* Diagnòstic cel·lular.
* Diagnòstic citològic.
* Diagnòstic citopatòlogic.
* Diagnòstic citoquímic.
Diagnòstic d'infermeria.
Diagnòstic de laboratori.
* Diagnòstic de malalties mentals.
Diagnòstic diferencial.
Diagnòstic dual.
* Diagnòstic en infermeria.
* Diagnòstic enzimàtic.
* Diagnòstic físic.
* Diagnòstic genètic.
* Diagnòstic histocitològic.
* Diagnostic històlogic.
Diagnòstic immunològic.
* Diagnòstic intrauterí
Diagnòstic microbiològic.
Diagnòstic molecular.
* Diagnòstic nutricional.
* Diagnòstic per imatge.
* Diagnòstic per imatges.
Diagnòstic per la imatge.
Diagnòstic per radioisòtops.
* Diagnòstic per raigs X.
* Diagnòstic per ressonància magnètica nuclear.
* Diagnòstic per ultrasons.
Diagnòstic prenatal.
Diagnòstic psiquiàtric.
* Diagnòstic químic.
Diagnòstic quirúrgic.
Diagnòstic radiològic.
* Diagnòstic roentgenològic.
* Diagnòstic serològic.
Diagnòstic.
* Diagnòstics d'infermeria.
* Diagnòstics etiològics.
Diàlisi peritoneal.
Diàlisi.
Diarrea.
Diatèrmia.
* Diàtesi hemorràgica.
Dides.
* Dieta baixa en calories.
* Dieta baixa en sal.
* Dieta baixa en sodi.
* Dieta baixa en sucre.
* Dieta d'aprimament.
Dieta hipocalòrica.
* Dieta hipoglúcida.
* Dieta hiposòdica.
* Dieta i malalties
Dieta macrobiòtica.
* Dieta per a malalts.
* Dieta per aprimar.
Dieta sense gluten.
Dieta sense greix.
Dieta sense sal.
Dieta sense sucre.
* Dieta terapèutica.
* Dieta vegetariana.
Dieta.
Dietes d'aprimament.
* Dietètica esportiva.
* Dietilamina de l'àcid d-lisèrgic.
* Dietistes-nutricionistes.
Dietistes.
Dietoteràpia.
* Diferència de sexes.
* Diferència entre sexes.
* Diferenciació hemisfèrica cerebral.
* Diferenciació neurològica.
Diferències entre sexes.
* Diferències sexuals.
* Diformisme sexual humà
Diftèria.
* Difunts.
Digestió
* Digital (Medicaments)
Digital purpúria.
Digitàlics.
* Digitalina.
* Digitalis (Medicaments)
* Digitalis purpurea.
* Digitalis.
* Digitals (Medicaments)
Digitals (Plantes)
Digitopuntura.
Digoxina.
Dihidrotestosterona.
Dilatació del cor.
* Dimetilxantina.
* Dinàmica urinària.
* Dinars escolars.
Dipiridamol.
* Dipsomania.
* Direcció i administració dels serveis d'infermeria.
Directors mèdics.
* Disàrtria.
* Disbàsia angioscleròtica.
* Disbàsia angiospàstica.
Discapacitat física.
* Discapacitat.
* Discapacitats auditius.
* Discapacitats físics.
* Discapacitats físiques
Discapacitats mentals.
* Discapacitats neurològics.
* Discapacitats psíquics.
Discapacitats visuals.
Discapacitats.
* Discriminació dels colors.
* Discromatòpsia.
* Discromia.
Disenteria.
* Disfàgia.
* Disfèmia.
* Disfonia.
* Disfuncions sexuals.
* Disgènesi gonadal.
* Dislipèmia.
* Dislipidèmia.
* Dislocacions.
Dismenorrea.
* Disminució del sucre de la sang.
* Disminuïts auditius.
* Disminuïts físics.
* Disminuïts mentals.
* Disminuïts psíquics.
* Disminuïts visuals.
* Disminuïts.
* Disoclusió
Dispensaris.
Dispèpsia.
Displàsia broncopulmonar.
Displàsia fibrosa òssia.
* Displàsia fibrosa.
Dispnea.
* Dispràxia.
* Disquinèsia.
Dissecció
Dissecció humana.
* Disseminació del càncer.
* Distòcia
* Distribució geogràfica de les malalties.
Distròfia muscular.
Distròfia simpàtica reflexa.
* Dits de la mà
Dits del peu.
Dits.
Diüresi.
Diürètics.
* DMNID (Diabetis)
* DNA recombinant.
* Doble personalitat.
Dobles.
* Dolor (Terapèutica)
Dolor abdominal.
Dolor crònic.
* Dolor d'esquena.
* Dolor de dents.
* Dolor del nervi trigemin.
Dolor facial.
* Dolor físic.
* Dolor miofascial.
* Dolor muscular.
Dolor orofacial.
* Dolor persistent.
Dolor postoperatori.
Dolor toràcic.
Dolor.
* Dolors d'esquena.
* Dolors lumbars.
* Dolors.
Dominància cerebral.
* Dominància hemisfèrica cerebral.
Donació d'òrgans i teixits.
Donants de sang.
Dones en la medicina.
* Dones obeses.
* Dopatge dels esportistes.
Dopatge en els esports.
* Dòping en els esports.
Dorsàlgia.
* Dosificació de medicaments.
* Dosimetria.
* Dotzè parell cranial.
Drenatge quirúrgic.
* Dret a l'assistència mèdica.
Dret a la salut.
Drets dels malalts.
* Drets dels pacients.
* DRMO (Psicoteràpia)
Drogoaddicció
Drogoaddicció en l'embaràs.
* Drogoaddicció i embaràs.
Drogoaddictes.
* Drogodependència.
Drogues i escoles.
Drogues i joventut.
Drogues.
* DSR.
Duodè

* E-salud.
* EBM.
* Ebola.
* Ebrietat.
* Ebris.
Ebrotidina.
* EBT (Psicoteràpia)
* ECG.
* Eclàmpsia gravídica.
Eclàmpsia.
Ecocardiografia.
* Ecodiagnòstic.
Ecoencefalografia.
Ecoendoscòpia.
Ecografia abdominal.
* Ecografia cerebral.
* Ecografia del fetus.
Ecografia Doppler.
* Ecografia en cardiologia.
* Ecografia en oftalmologia
* Ecografia en pediatria.
Ecografia fetal.
Ecografia obstètrica.
* Ecografia ocular.
Ecografia oftalmològica.
Ecografia pediàtrica.
* Ecografia prenatal.
Ecografia.
* Ecología clínica.
* Ecologia sanitària.
* Economia de l'assistència sanitària.
Economia de la salut.
* Economia mèdica.
* Economia sanitària.
* Ecotomografia computeritzada.
* Ecotomografia.
* Ecotoxicologia.
* Ectoparàsits.
* Ectròtics.
* Èczema atòpic.
Èczema.
* Edat de l'embrió
Edat gestacional.
* Edat senil.
* Edats de l'home.
Edats de la vida
Edema angioneuròtic.
Edema cerebral.
* Edema limfàtic.
Edema pulmonar.
Edema.
* Edifici malalt.
* Edificis per a hospitals.
Edificis sanitaris.
* Educació dels malalts.
Educació dels pacients
* Educació en higiene dental.
Educació física per a infants discapacitats.
* Educació maternal.
Educació mèdica.
* Educació per a l'higiene dental.
* Educació per a la salut.
* Educació sanitària de malalts.
* Educació sanitària de pacients.
Educació sanitària dental.
Educació sanitària.
Educació sexual.
* Efecte de l'estrès sobre la resposta immunitària.
* Efecte de l'estrès sobre les defenses immunitàries.
* Efecte del clima sobre els éssers humans.
Efecte del clima sobre l'home.
* Efecte del clima sobre les persones.
* Efecte dels medicaments sobre la pell.
* Efecte placebo.
* Efecte prolongat dels medicaments.
* Efectes adversos dels medicaments.
* Efectes dels medicaments en la depressió mental.
Efectes fisiològics de les radiacions.
* Efectes òptics.
Efectes secundaris
Efectes secundaris dels medicaments.
EIR (Examen)
* EKG.
* ELA (Malaltia)
* Electricitat en cirurgia.
* Electricitat en medicina.
Electroacupuntura.
Electrocardiografia.
Electrocirurgia.
Electrocoagulació
* Electrocució
Electrodiagnòstic.
Electrodiàlisi.
Electroencefalografia.
* Electroestimulació
Electromiografia.
* Electrònica en medicina.
Electrònica mèdica.
* Electroterapèutica.
Electroteràpia.
Electroxoc.
Elefantiasi.
* ELISA.
* Embaràs abdominal.
* Embaràs d'alt risc.
* Embaràs ectòpic.
Embaràs extrauterí
* Embaràs i hàbit de fumar.
* Embaràs i tabac.
* Embaràs i tabaquisme.
* Embaràs tubàric.
Embaràs.
Embassament pleural.
Embenats.
Embòlia grassa.
Embòlia i trombosi cerebral.
Embòlia pulmonar.
Embòlia.
* Embriaguesa i accidents de circulació
* Embriaguesa.
* Embriogènesi.
* Embriogènia.
* Embriologia animal.
Embriologia humana.
Embriologia.
* Embrioma.
* Embriopaties.
* Embriotomia veterinària.
* EMDR (Psicoteràpia)
* Emergències mèdiques.
* Emergències odontològiques.
* Emesi.
Emètics.
Emmetzinament.
* Empastaments (Odontologia)
* Empelts (Cirurgia)
Empelts de teixits.
Empelts ossis.
Empiema.
* Empremtes del peu.
* Empremtes digitals.
* Encarditis.
Encèfal.
Encefalitis.
* Encefalografia per ultrasons.
* Encefalografia ultrasònica.
Encefalomielitis.
* Encefalopatia espongiforme subaguda.
* Encefalopatia espongiforme.
Encefalopatia hepàtica.
Encefalopatia mioclònica infantil.
* Encefalopaties.
* Encephalon.
* Encopresi en els infants.
Encopresi.
* Endèmias
Endocarditis.
* Endocirurgia.
* Endocrinologia clínica.
* Endocrinologia gastrointestinal.
* Endocrinologia ginecològica.
Endocrinologia molecular.
Endocrinologia pediàtrica.
Endocrinologia veterinària.
Endocrinologia.
* Endocrinopaties.
Endodòncia.
Endometri.
Endometriosi.
* Endometrium.
* Endoparàsits.
* Endoradioteràpia.
Endorfines.
* Endoscòpia gàstrica.
* Endoscòpia operativa.
* Endoscòpia per videocàpsula.
* Endoscòpia quirúrgica.
* Endoscòpia terapèutica.
* Endoscòpia uterina.
Endoscòpia.
Endoscopis.
* Endosonografia.
Endoteli.
Endotoxines.
* Enduriment de les artèries.
* Energia biòtica.
* Enfermeros Internos y Residentes (Examen)
Enginyeria biomèdica.
* Enginyeria clínica.
Enginyeria de teixits.
Enginyeria genètica.
* Enginyeria mèdica.
* Enginyeria tisular.
Ensenyament de la medicina.
* Enteramina.
* Enteritis regional.
* Enteritis terminal.
Enteritis.
Enterocolitis necrosant del fetus.
* Enteropatia.
* Enteropaties.
Enterostomia.
* Entomologia mèdica.
Entomologia veterinària.
* Entrenament en assertivitat
* Entrevista en medicina.
Entrevista en psiquiatria.
* Entrevista psiquiàtrica.
* Entrevistes (Psiquiatria)
* Entrevistes clíniques.
* Entrevistes mèdiques.
* Enuresi nocturna.
Enuresi.
Envelliment cerebral.
* Envelliment del cervell.
* Enverinament (Dret penal)
* Enzimoimmunoassaig
Enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida.
Enzimologia clínica
* Enzimologia diagnòstica.
* Enzimopaties.
Enzims.
Eosinofília.
* Epicòndil medial de l'húmer.
* Epicondilàlgia externa.
* Epicondilàlgia.
* Epicondilitis externa.
* Epicondilitis humeral externa.
* Epicondilitis humeral o externa, epicondilàlgia.
* Epicondilitis radiohumeral.
Epicondilitis.
* Epidèmia.
Epidèmies.
* Epidemiologia del medicament.
* Epidemiologia farmacològica.
Epidemiologia genètica.
Epidemiologia molecular.
Epidemiologia.
Epidermis.
* Epífisi (Glàndula)
* Epifisitis.
* Epigastri.
Epilèpsia en els infants.
* Epilèpsia generalitzada amb flexió
Epilèpsia.
Episiotomia.
Epiteli.
* Epizous.
* EPO.
* EPOC (Malaltia)
Equilibri (Fisiologia)
Equilibri àcid-base.
* Equilibri en els animals.
* Equilibri en l'home.
* Equilibri hídric (Fisiologia)
Equinococcosi.
Equipaments de salut mental.
* Equipaments de salut.
* Equipaments mèdics.
* Equipaments psiquiàtrics.
Equipaments sanitaris.
* Ergoterapia.
Erisipela.
Eritema.
* Eritrocitopoesi.
* Eritrocitosi.
* Eritròcits.
Eritropoesi.
Eritropoetina.
* Erotomania
Errors congènits del metabolisme.
Errors mèdics.
* Erupció urticant.
* Escabiosi.
* Escaldadures.
Escales d'avaluació psiquiàtrica.
* Escales de valoració funcional (Medicina)
Escarlatina.
* Escassetat d'aliments.
* Escintigrafia.
* Escintil·lografia isotòpica.
* Escintil·lografia.
Esclerodèrmia.
* Escleroftàlmia.
* Esclerosi disseminada.
* Esclerosi en plaques.
Esclerosi lateral amiotròfica.
* Esclerosi lateral.
Esclerosi múltiple.
* Esclerosi pulmonar.
* Esclerosi sistèmica
* Esclerosi sistèmica progressiva.
Esclerosi tuberosa.
Escleròtica.
Escola de Cnidos.
Escoles d'infermeria.
* Escoles i drogues.
* Escoliosi congènita.
* Escoliosi idiopàtica.
Escoliosi.
Escorbut.
Escorça cerebral.
* Escorça estriada.
Esferocitosi hereditària.
* Esfínter de l'anus.
* Esgotament nerviós.
* Esgotament.
* Esmalt de les dents.
Esmalt dental.
Esòfag.
* Esofagitis.
* Espagírica.
Espais projectius.
Espasmes.
* Espasmolítics.
* Espasticitat muscular.
Espasticitat.
Espatlla.
* Espatlles.
* Especialització d'hemisferis cerebrals.
Espina bífida.
* Espina dorsal.
Espirometria.
* Esplacnografia.
Esplacnologia.
Esplenectomia.
* Espondilartritis anquilosant.
* Espondilitis anquilopoètica.
* Espondilitis anquilosant.
* Espondilitis de Bekhterev.
* Espondilitis de Marie-Strumpell.
* Espondilitis reumatoide.
* Espondiloartritis anquilopoètica.
Espondiloartritis anquilosant.
* Espondiloartritis.
Espondiloartropaties.
* Esports i alimentació
* Esprue no tropical.
Esput.
* Esquelet cel·lular.
Esquelet humà
Esquelet.
Esquena.
* Esquiascopi.
* Esquiascopis.
Esquizofrènia.
* Essència floral de Bach.
Estabilitat dels medicaments.
* Estabilitat dels productes farmacèutics.
* Establiments per a malalts mentals.
* Establiments psiquiàtrics.
Estadística mèdica.
* Estadística sanitària.
* Estafilocòccia.
* Estafilocòccies.
Estafilococs.
* Estanolona.
* Estat comatós.
* Estat de xoc.
* Estat i alimentació
* Estat nutricional.
* Estat puerperal.
Estat vegetatiu persistent.
* Estenocàrdia.
Estenosi.
Estereoencefalotomia.
Estereologia.
Esterilitat femenina.
* Esterilitat humana.
Esterilitat masculina.
Esterilitat.
Esterilització
Esterilització (Control de la natalitat)
* Esterilització de delinqüents i disminuïts.
Esterilització eugenèsica.
* Esterilització involuntària.
* Esteroides anabòlics.
* Esteroides anabolitzants.
* Esteroides hormonals.
* Esterols vegetals.
* Estesiologia.
* Estètica dental.
* Estetoscòpia.
* Estimulació cerebral.
Estimulació del cervell.
* Estimulació del limfòcit.
Estimulació elèctrica.
* Estimulació intracranial.
* Estimulació limfocitària.
* Estimuladors coclears.
Estimulants.
Estómac.
* Estomatitis epizoòtica.
* Estomatologia veterinària.
Estomatologia.
Estomes.
* Estrabisme convergent.
* Estrabisme divergent.
Estrabisme.
Estrangulació
* Estratigrafia radiològica.
Estrès (Fisiologia)
* Estrès i defenses immunitàries.
* Estrès i immunologia.
* Estrès posttraumàtic.
Estricnina.
Estriol.
Estrògens.
* Estudis clínics.
* Estudis terapèutics.
* Estupefaents.
Estupidesa.
Estupor (Patologia)
* Etapes de la vida.
Ètica en infermeria.
Ètica en odontologia.
Ètica mèdica.
* Ètica odontològica.
* Etiologia mèdica.
Etiologia.
* Etiquetatge de medicaments.
* Etnomedicina.
Etnopsiquiatria.
Eutanàsia.
* Evacuació sanitària.
* Examen de l'ull.
* Examen de la sang.
* Examen Doppler.
* Examen EIR.
* Examen físic (Medicina)
Examen físic.
* Examen mèdic (Diagnòstic)
* Examen mèdic.
* Examen MIR.
Examen neurològic.
Examen ocular.
* Examen optomètric.
* Examens funcionals (Medicina)
* Exàmens mèdics col·lectius.
* Examens preoperatoris.
Exantema.
* Excès d'àcid úric.
* Exercici per a dones embarassades.
* Exercici postnatal.
Exercici prenatal i postnatal.
* Exercici prenatal.
Exercici terapèutic.
* Exercicis pel part.
Exercicis respiratoris.
* Exercicis terapèutics.
Exhibicionisme.
Exhumació
* Exodòncia.
* Experiències de desdoblament.
Experiències properes a la mort.
Experimentació humana en medicina.
* Exploració clínica (Diagnòstic)
* Exploració clínica.
* Exploració de l'ull.
* Exploració Doppler.
* Exploració física (Medicina)
* Exploració funcional (Medicina)
* Exploració funcional.
* Exploració médica (Diagnòstic)
* Exploració neurològica.
* Exploració ocular.
* Exploració post mortem.
* Explotació sexual dels infants.
Èxtasi (Droga)
* Extintors d'incendis.
Extintors.
* Extirpació del càncer.
* Extracció (Odontologia)
Extracció dental.
* Extremitats (Anatomia)
* Extremitats inferiors.
* Extremitats superiors.
Extremitats.

* Fabry (Malaltia)
* Facioplegia.
* Facomatosi de Recklinghausen.
Facomatosis.
Factor Rh.
* Factor Rhesus.
Factors d'edat en les malalties.
Factors de creixement.
* Factors de risc (Medicina)
Factors de risc en les malalties.
Factors sexuals en les malalties.
* Factors teratògens.
Fagocitosi.
* Fallida sistèmica.
* Falsificació d'aliments.
* Fam col·lectiva.
* Fam en el món.
Fam.
* Família i personal sanitari.
* Famílies cuidadores.
Faringe.
Farmàcia militar.
* Farmacodependència.
Farmacoepidemiologia.
Farmacogenètica.
* Farmacogenòmica.
* Farmacoimmunologia.
* Farmacologia anestèsica.
* Farmacologia dermatològica.
Farmacologia.
* Farmacopea militar.
Farmacopees homeopàtiques.
Farmacopees veterinàries.
* Farmacoresistència.
* Farmacoteràpia.
* Fàrmacs antiherpentensius.
* Fàrmacs antilipèmics.
* Fàrmacs antiretrovirals.
* Fàrmacs.
* Fatiga crònica.
* Fatiga intel·lectual
* Fatiga nerviosa.
* Fatiga ocular.
Fatiga visual.
Fatiga.
* Febre aftosa.
* Febre cerebrospinal.
* Febre de Malta.
Febre del fenc.
Febre en els infants.
* Febre escarlatina.
* Febre glandular.
Febre groga.
* Febre hemorràgica de l'Ebola.
* Febre infantil.
* Febre intermitent.
* Febre palúdica.
Febre Q.
Febre recurrent.
Febre reumàtica.
Febre tifoide.
Febre.
Fecundació
* Fecundació artificial humana.
Fecundació in vitro humana.
Fecundació in vitro.
Fecunditat humana.
* Fel.
Fèmur.
* Fenedura palatina
Fenilcetonúria.
* Fenòmens autoscòpics.
Fenotiacina.
* Fer el llit.
Ferides de bala.
Ferides de guerra.
* Ferides i lesions en els infants.
Ferides i lesions.
* Ferides per arma de foc.
* Fermentació d'orina.
* Ferments.
Ferro en l'organisme.
* Ferropènia.
* Fertilitat humana.
* Fertilització (Biologia)
* Fertilització in vitro.
* Fesomia.
Fetge.
Fetus.
Fibra alimentària.
* Fibra dietètica.
* Fibra en l'alimentació humana.
* Fibra en la dieta.
* Fibra en la nutrició humana.
* Fibres musculars.
* Fibril·lació atrial.
Fibril·lació auricular.
Fibril·lació ventricular.
Fibrinogen.
Fibrinolítics.
Fibroblasts.
* Fibròcits.
Fibromes.
Fibromiàlgia.
Fibromiomes uterins.
* Fibrosi cística pancreàtica.
* Fibrosi cística.
Fibrosi pulmonar.
* Fibrosi quística pancreàtica.
Fibrosi quística.
* Fibrositis.
* Fil de sutura.
Filariosi.
* Filosofia de la medicina.
Filosofia mèdica.
* Filtres amorosos.
* Filtres solars.
* Fisiatria.
Física mèdica.
Fisiologia cel·lular.
Fisiologia comparada.
* Fisiologia de l'ull.
* Fisiología de la conducta.
* Fisiologia del sistema nerviós.
Fisiologia experimental.
Fisiologia humana.
* Fisiologia ocular.
Fisiologia patològica.
* Fisiopatologia.
* Fisiopsicologíi.
Fisioteràpia.
* Fisonomia.
* Fissura del paladar.
Fissura palatina.
Fístules.
Fitosterols.
Fitoteràpia.
Fitotoxines
* FIV
Fixació de fractures.
Fixació epitelial.
Flatulència.
* Flaviviridae.
Flavonoides.
Flebografia.
* Flebotomia.
* Flora gastrointestinal.
* Flora intestinal.
* Flora microbiana intestinal.
* Flora microbiana.
Flors de Bach.
Fluid gingival.
* Fluids corporals.
* Fluix menstrual.
Fluorofotometria.
* Flutter auricular.
* Foc de Sant Antoni.
* Foc de volatge.
* Folklore mèdic.
* Fol·licles limfàtics.
* Fonació
Foniatria.
Fons de l'ull.
Força vital.
* Formació d'òrgans.
* Formació d'ovuls.
* Formació de sang.
* Formació mèdica.
Fórmules magistrals.
* Fórmules mèdiques.
Fosfens.
Fossa nasal.
* Fosses nasals.
Fotografia dental.
* Fotografia en medicina.
* Fotografia en odontologia.
Fotografia mèdica.
* Fotoprotectors.
Fotoquimioteràpia.
* Fotosensibilització
Fotosensibilització (Biologia)
* Fotosensibilització biològica.
Fototeràpia.
* Fractures d'ossos.
* Fractures dentals.
Fractures.
Frenologia.
* Freqüència cardíaca.
* Funció motora.
* Funduscòpia.

* Galactina.
* Galteres.
* Galvanocirurgia.
* Gàmetes femenins.
* Gammaglobulina.
Gammaglobulines.
* Gammagrafia isotòpica.
Gammagrafia.
Ganglis basals.
* Ganglis limfàtics.
* Ganglis nerviosos.
Ganglis sentinella.
Gangrena.
* Gases.
Gasos asfixiants i verinosos.
Gasos en la sang.
* Gasos irrespirables.
* Gasos sanguinis.
* Gasos tòxics.
* Gasos verinosos.
Gastrectomia.
Gastrina.
Gastritis.
Gastroenteritis transmissible dels porcs.
Gastroenteritis.
Gastroenterologia pediàtrica.
Gastroenterologia.
Gastroscòpia.
Gastrostomia.
* Gaucher-Schlagenhaufer (Síndrome)
* GBV-C.
Gegants.
* Genèrics (Medicaments)
Genètica de la conducta.
* Genètica del comportament.
Genètica forense.
Genètica humana.
Genètica mèdica.
Genètica molecular humana.
* Geni i bogeria.
Geni i malalties mentals.
* Genitals.
Genives.
* Genoll artificial.
Genoll.
Genolls artificials.
* Genolls.
Genoma humà
* Genopaties.
* Gens del càncer.
* Gens supressors de tumors.
* Gens supressors del càncer.
* Geografia de la salut.
Geografia mèdica.
* Geomedicina.
* Geopatologia.
Geriatria.
* Germans bessons.
Germans siamesos.
* Gèrmens.
* Gerodontologia.
Gerontologia clínica.
Gerontologia experimental.
Gerontologia social.
Gerontologia.
* Gestació
* Gestació per substitució
Gestació subrogada.
Gestió hospitalària.
* Giardiasi.
Giardiosi.
* Gimnàstica mèdica.
* Gimnàstica postural.
* Gimnàstica prenatal i postnatal.
* Gimnàstica respiratòria.
* Ginecologia de l'adolescència.
Ginecologia endocrina.
* Ginecologia infantil.
* Ginecologia operatòria.
Ginecologia pediàtrica.
* Ginecologia quirúrgica.
* Glàndula carotídia.
* Glàndula de Brunner.
* Glàndula endocrina.
* Glàndula lacrimal.
Glàndula pineal.
* Glàndula pituïtària.
* Glàndula tim.
* Glàndula timus.
* Glàndula tiroide.
* Glàndules de Boerhaave.
Glàndules de Brunner.
* Glàndules de secreció interna.
* Glàndules de Wepfer.
* Glàndules duodenals.
Glàndules endocrines.
Glàndules exocrines.
* Glàndules limfàtiques.
Glàndules mamàries.
* Glàndules paratiroides.
Glàndules salivals.
* Glàndules seminals.
Glàndules sudorípares.
Glàndules suprarenals.
Glaucoma.
* Glia.
* Glicèmia.
Glicerina.
* Glicerol.
* Glícids.
* Glicòlisi.
* Gliòcit.
Glioma.
* Gliomes.
* Globulina g 7S.
* Glòbuls blancs.
* Glòbuls vermells.
* Glom carotidi.
* Glomèrol carotidi.
Glomerulonefritis.
* Glomèruls de Malpighi.
Glomèruls renals.
* Glomus carotidi.
Glossitis.
Glossopeda.
Glotis.
Glucagó
Glucèmia.
Glúcids.
Glucocorticoides.
Glucòlisi.
* Glucosa de la sang.
* Glucosa sanguínia.
Glutatió
Goll.
Gonioscòpia.
* Gonorrea.
Gota (Malaltia)
* Granuloma benigne.
* Granuloma inguinal.
* Granuloma maligne.
* Granuloma veneri.
* Grassor.
Grip aviària.
* Grip de les aus.
* Grip del pollastre.
* Grip dels ocells.
Grip.
Grups sanguinis.
* Guariment magnètic.
Guariment mental.
* Guariment psíquic.
Gust.

* Habilitat manual.
Hàbit de fumar en l'embaràs.
* Hàbit de fumar en la dona embarassada.
Hàbit de fumar.
* Hàbits alimentaris de l'home.
* Hàbits alimentaris en els animals.
Hàbits alimentaris.
* Hàbits de salut.
* Hàbits espasmòdics.
* Hàbits higiènics.
Hàbits sanitaris.
Halitosi.
* HCLN.
Helmintiasi.
Helmints.
Hematies.
* Hematofília.
* Hematologia infantil.
Hematologia pediàtrica.
Hematologia.
Hematopoesi.
Hemiplègia.
Hemiplègics.
Hemocromatosi.
* Hemocromatosis primitiva idiopática.
Hemoderivats.
Hemodiàlisi.
Hemodinàmica.
* Hemofília vascular.
Hemofília.
* Hemoglobina anormal.
Hemoglobina.
Hemoglobinometria.
Hemoglobinopatia.
Hemograma.
Hemòlisi.
* Hemolisina.
* Hemopoesi.
* Hemopoiesi.
* Hemoptisi.
* Hemorràgia de l'aparell digestiu.
Hemorràgia gastrointestinal.
Hemorràgia uterina.
Hemorràgia.
* Hemorràgies uterines.
Hemorroides.
* Hemosiderosi.
Hemostàsia.
Hemostàtics.
Hepatectomia.
Hepatitis A.
Hepatitis B.
Hepatitis C.
* Hepatitis epidèmica.
Hepatitis G.
* Hepatitis infecciosa.
* Hepatitis no A-no B.
* Hepatitis sèrica.
* Hepatitis vírica tipus B.
Hepatitis vírica.
Hepatitis.
* Hepatocits.
Hepatologia pediàtrica.
Hepatologia.
Hepatopaties alcohòliques.
* Hepatopaties per l'alcohol.
* Hepatopaties.
* Herba de Sant Joan.
Herència (Biologia)
* Herència en l'home.
Herència humana.
* Herència patològica.
Hermafroditisme.
* Hèrnia abdominal
* Hèrnia del disc intervertebral.
Hèrnia discal.
Hèrnia inguinal.
* Hèrnia intestinal.
Hèrnia.
* Hèrnies dels discs intervertebrals.
* Herniotomia.
Herpes genital.
Herpes zòster.
Herpes.
* Heterotropia
* HGV.
Hidantoïnes.
* Hidatidosi.
* Hidrats de carboni.
Hidrocortisona
* Hidrodinàmica urinària.
* Hidroperitoneu.
* Hidropesia abdominal.
* Hidropesia peritoneal.
* Hidropesia.
Hidroteràpia.
Hidròxid de magnesi.
* Hidroxitriptamina.
* Higiene alimentària.
Higiene ambiental.
Higiene bucal.
* Higiene bucodental.
* Higiene de la boca.
* Higiene del treball.
* Higiene dels animals domèstics.
* Higiene dels animals salvatges.
Higiene dental.
* Higiene en els hospitals.
Higiene hospitalària.
Higiene industrial.
* Higiene mental.
Higiene militar.
Higiene naval.
* Higiene oral.
* Higiene personal.
* Higiene postnatal.
Higiene rural.
Higiene sexual.
* Higiene urbana.
* Higiene veterinària pública.
Higiene veterinària.
Higiene.
Higienistes dentals.
Hiperactivitat.
* Hiperadrenocorticisme.
* Hiperalimentació enteral.
Hiperandrogenisme.
* Hipercinèsia.
* Hipercolesterinèmia.
Hipercolesterolèmia.
* Hiperfàgia.
* Hiperglicèmia.
Hiperglucèmia.
* Hiperglucosèmia.
Hiperhidrosi.
Hipèric.
* Hipericum virginicum.
Hiperlipèmia.
* Hiperlipidèmia.
Hiperparatiroïdisme.
Hiperplàsia suprarenal congènita.
* Hipersensibilitat de la dentina.
Hipersensibilitat dentinal.
* Hipersexualitat.
Hipertensió
* Hipertensió arterial en l'embaràs.
* Hipertensió arterial.
Hipertensió en l'embaràs.
* Hipertensió en la dona embarassada.
* Hipertensió parenquimatosa renal.
Hipertensió portal.
Hipertensió pulmonar.
Hipertensió renal.
Hipertiroïdisme.
* Hipertricosi.
* Hipertròfia cardíaca.
Hipertròfia.
Hiperuricèmia.
Hipervitaminosi
* Hipnosi dental.
* Hipnosi en cirurgia.
Hipnòtics.
Hipnotisme en cirurgia.
Hipnotisme en odontologia
Hipocamp (Cervell)
* Hipoferrèmia.
Hipofisectomia.
* Hipòfisi cerebral.
Hipòfisi.
Hipoglucèmia.
Hipogonadisme.
* Hiposiderèmia.
Hipotàlem.
* Hipotensió
Hipotensió arterial.
* Hipotensors.
Hipotèrmia.
Hipotiroïdisme.
* Hipotiroïdosi.
* Hipovitaminosi.
* Hipoxèmia.
Hirsutisme.
Histamina.
Histèria col·lectiva.
Histèria.
* Histerisme.
Histeroscòpia.
* Histiocitosis de classe II.
Histiocitosis sense cèl·lules de Langerhans.
Histocompatibilitat.
* Histologia humana.
* Histologia patològica.
Histologia.
Histopatologia.
Història de l'odontologia.
Història de la infermeria.
Història de la medicina.
Història de la veterinària.
* Historials clínics.
Històries clíniques.
* Histoteràpia.
* HLA.
Homeopatia.
Homeòstasi.
* Homes obesos.
Homosexualitat en la cinematografia.
* Homosexualitat femenina.
Homosexualitat masculina.
Homosexualitat.
* Hormona antidiürètica.
* Hormona del cos luti.
* Hormona del creixement.
* Hormona estimulant de la mama.
* Hormona galactopoètica.
* Hormona lactògena.
* Hormona luteïnitzant.
Hormona luteostimulant.
* Hormona pituïtària del creixement.
* Hormones adrenocorticals.
* Hormones andrògenes.
* Hormones de l'aparell digestiu.
* Hormones del còrtex suprarenal
* Hormones digestives.
Hormones esteroides.
Hormones gastrointestinals.
* Hormones hipofisiàries.
Hormones hipotalàmiques.
Hormones juvenils.
Hormones peptídiques.
Hormones pituïtàries.
* Hormones sexuals femenines.
* Hormones sexuals masculines.
Hormones sexuals.
Hormones tiroides.
Hormones.
Hormonoteràpia.
* Hospitalització
* Hospitalització parcial.
* Hospitalitzats.
* Hospitals de bojos.
* Hospitals de campanya.
Hospitals de dia.
Hospitals infantils.
Hospitals militars.
* Hospitals pediàtrics.
* Hospitals per a infants.
* Hospitals per a malalts mentals.
Hospitals psiquiàtrics.
Hospitals.
Húmer.
* Húmers.
* Humerus.
Humor aquós.
Humor vitri.
Humors corporals.
Huperzina A.
* Hypericum perforatum.
* Hypericum.

* Iatrogènesi.
* ICSH (Hormona)
Icterícia obstructiva.
Icterícia.
* Icterus (Patologia)
Ictiosi.
* Ictus apoplèctic.
* Idees fixes.
Identificació
* Idiotes prodigis.
Idiotes savis.
* IDS.
Iduronat-2-sulfatasa.
* Ig A.
* Ig E.
* Ig G.
* Ig M.
* Ig ND.
* IgA.
* IgE.
* IgG.
* IgM.
* IgND.
* Ileïtis regional.
Illots de Langerhans.
* Illots pancreàtics.
Il·lusions òptiques.
* Imatges diagnòstiques.
* Imatges en diagnòstic.
* Imatges en medicina.
Imatges mèdiques.
* Imatges per isòtops radioactius.
* Imatges per radionúclids.
Imatges per ressonància magnètica.
* Imidazol.
* Imidazole.
Imidazoles.
* Imidazols.
* Immobilització de fractures.
Immunitat cel·lular.
Immunitat.
Immunodeficiència.
* Immunodepressió
* Immunodiagnòstic.
Immunofarmacologia.
Immunofluorescència.
Immunogenètica.
Immunoglobulina A.
Immunoglobulina E.
Immunoglobulina G.
Immunoglobulina M.
Immunoglobulines.
* Immunologia cel·lular.
Immunologia clínica.
Immunologia de la trasplantació
* Immunologia médica.
Immunologia.
* Immunomodulació
Immunopatologia.
Immunoquímica.
* Immunoquimioteràpia.
* Immunoreacció
Immunoregulació
Immunosupressió
Immunoteràpia.
* Immunotoxicitat.
Immunotoxicologia.
* Implantació d'embrions.
* Implantació dental.
* Implantació dentària.
* Implantació electrònica intracoclear.
* Implantació oral.
* Implantologia bucal.
* Implantologia oral.
Implants artificials.
Implants coclears.
* Implants dentals endoossis.
Implants dentals intraossis.
Implants dentals.
* Implants endoossis.
* Implants ortopèdics.
* Implants quirúrgics.
Impotència sexual.
* Impressions del peu.
* Impressions digitals.
Inanició
* Incapacitat intel·lectual.
* Incapacitats mentals.
* Incapacitats visuals.
Incest.
* Incisiva (Odontologia)
* Incompliment terapèutic.
* Incontinència anal.
* Incontinència d'orina.
* Incontinència de micció
Incontinència fecal.
* Incontinència urinària nocturna.
Incontinència urinària.
* Índex de mortalitat infantil.
* Índex de nivell de salut.
Indicadors de salut.
* Indigestió
Inducció enzimàtica.
* Indústria de material sanitari.
* Indústria de productes sanitaris.
Indústria sanitària.
* Infantament.
* Infantilisme genital.
* Infantilisme sexual.
Infantilisme.
Infants autistes.
Infants malalts.
Infants nadons.
* Infants no nascuts.
* Infants pluridiscapacitats.
Infants prematurs.
* Infants proveta.
Infants sords.
* Infants sordsmuts.
Infart cerebral.
Infart de miocardi.
Infart.
* Infecció
* Infecció d'orígen hídric.
* Infecció de ferides quirúrgiques.
* Infecció en els infants.
* Infecció pèlvica.
* Infecció per càndides.
* Infecció per retrovirus humans.
* Infecció per virus d'immunodeficiència humana.
* Infecció tetànica.
* Infeccions bacterianes.
* Infeccions CMV.
* Infeccions d'hospital.
* Infeccions d'origen hídric.
* Infeccions de l'aparell respiratori.
* Infeccions de l'aparell urinari.
* Infeccions de la faringe.
Infeccions del tracte urinari.
* Infeccions dels ulls.
Infeccions en els infants.
* Infeccions en els peixos.
* Infeccions estafilocòcciques.
* Infeccions fúngiques.
* Infeccions hospitalàries.
* Infeccions listerials
Infeccions nosocomials.
Infeccions oculars.
Infeccions oportunistes.
Infeccions per citomegalovirus.
* Infeccions per CMV.
Infeccions per escheríchia coli.
Infeccions per estafilococs.
* Infeccions per herpesvirus.
* Infeccions per HIV.
* Infeccions per leptospires.
* Infeccions per listèria.
* Infeccions per micobacteris.
Infeccions per pneumococs.
* Infeccions per prions.
* Infeccions per protozous.
* Infeccions per treponemes.
Infeccions per VIH.
* Infeccions per virus en els animals.
* Infeccions per virus.
* Infeccions pneumocòcciques.
* Infeccions postoperatòries
* Infeccions produïdes per fongs.
Infeccions quirúrgiques.
Infeccions respiratòries.
* Infeccions transmeses per l'aigua.
* Infeccions urinàries.
* Infeccions virals.
* Infeccions víriques.
Infeccions.
* Infermer i pacient.
* Infermera i pacient.
* Infermeres auxiliars.
Infermeres.
Infermeria a domicili.
Infermeria basada en l'evidència.
Infermeria cardiovascular.
* Infermeria clínica.
* Infermeria comunitària.
* Infermeria d'atenció primària.
Infermeria d'urgència.
Infermeria de salut comunitària.
* Infermeria de salut mental.
Infermeria de salut pública.
Infermeria dermatològica.
* Infermeria domiciliària.
Infermeria en cures intensives.
Infermeria en l'atenció primària.
* Infermeria en medicina intensiva.
Infermeria geriàtrica.
Infermeria ginecològica.
* Infermeria intercultural.
Infermeria maternoinfantil.
* Infermeria neonatal
Infermeria neurològica.
* Infermeria obstètrica.
Infermeria oncològica.
Infermeria ortopèdica.
Infermeria pediàtrica.
* Infermeria perinatal.
Infermeria psiquiàtrica.
Infermeria quirúrgica.
Infermeria respiratòria.
* Infermeria sanitària.
Infermeria transcultural.
Infermeria traumatològica.
Infermeria urològica.
Infermeria.
* Infermers residents.
Infermers.
* Infertilitat.
* Infiltracions.
Inflamació
* Inflamació (Patologia)
* Inflamació de l'apèndix.
* Inflamació de l'endocardi.
* Inflamació de l'estómac.
* Inflamació de l'orella.
* Inflamació de l'ull.
* Inflamació de la conjuntiva.
* Inflamació de la còrnia.
* Inflamació de la medul·la espinal.
* Inflamació de la mucosa de l'estómac.
* Inflamació de la mucosa nasal.
* Inflamació de la pell.
* Inflamació de la pleura.
* Inflamació de les amígdales palatines.
* Inflamació de les arteries.
* Inflamació de les glandules paròtides.
* Inflamació del còlon.
* Inflamació del fetge.
* Inflamació del pàncrees.
* Inflamació del periodonci.
* Inflamació del teixit muscular.
* Inflamació dels ossos.
* Inflamació dels pulmons
* Inflamació dels tendons.
* Inflamació dels vasos sanguinis.
* Inflamació l'apèndix vermiforme.
* Inflamacions de la llengua.
* Inflament.
* Influència del clima en l'home.
* Influència del sexe en les malalties.
Influenzavirus.
* Informació sexual.
* Informàtica clínica.
Informàtica mèdica.
* Informes mèdics.
Ingressos i altes en els hospitals.
* Inhibició de la parla.
* Inhibidors d'úlcera gastrointestinal.
Inhibidors de fosfodiesterases.
* Injeccions articulars.
Injeccions hipodèrmiques.
Injeccions intraarticulars.
Injeccions intravenoses.
* Injeccions parenterals.
Injeccions.
* Inoculació
* Inoculació preventiva.
* Insectes com a portadors de malalties.
* Insectes portadors de malalties.
Insectes vectors.
* Inseguretat alimentària.
Inseminació artificial humana.
Insomni.
* Inspecció alimentària.
* Inspecció d'aliments.
Inspecció dels aliments.
* Instal·lacions mèdiques.
* Institucions benèfiques.
* Institucions de salut mental.
* Institucions de salut.
* Institucions per a malalts mentals.
* Institucions psiquiàtriques.
* Institucions sanitàries.
* Instrumental mèdic.
* Instrumental quirúrgic.
* Instruments de cirurgia.
* Instruments dentals.
* Instruments mèdics.
* Instruments ortopèdics.
* Instruments quirúrgics.
Insuficiència cardíaca.
Insuficiència hepàtica.
Insuficiència renal aguda.
Insuficiència renal crònica.
Insuficiència renal.
* Insuficiència respiratòria aguda.
Insuficiència respiratòria.
Insuficiència sistèmica.
Insuficiència venosa.
Insulina.
* Insulinoresistència.
* Insult apoplèctic.
Intel·ligència artificial en medicina.
* Interacció dieta i medicaments.
* Interacció medicament-nutrient.
* Interacció medicaments-aliments.
Interaccions dels medicaments.
* Interaccions dieta-medicament.
Interaccions medicament-nutrient.
* Interaccions nutrients-medicaments.
Internet en medicina.
* Intervenció genètica.
* Intervencions quirúrgiques.
Intestí gros.
Intestí prim.
Intestins.
* Intolerància al gluten.
* Intolerància ambiental idiopàtica.
Intoxicació
* Intoxicació (Dret penal)
* Intoxicació alimentària per bacteris.
Intoxicació alimentària.
* Intoxicació criminal.
* Intoxicació per aliments.
* Intoxicació per oli de colza.
Intoxicació plúmbica.
* Intoxicacions alimentàries.
Intubació
* Invalidesa.
Invàlids.
* Inventari clínic multiaxial de Millon.
Inventari multiaxial clínic de Millon.
* Investigació biomèdica.
Investigació mèdica.
* Invidents.
Iode en l'organisme.
* Iode en la sang.
Ionoforesi.
* Ionoteràpia.
* Iridodiagnòstic
Iridologia.
Iris (Ull)
* IRM.
* Irregularitats congènites.
Isoniazida.
* Isòtops radioactius en diagnòstic.
* Isòtops radioactius en medicina.
Isquèmia cerebral.
* Isquèmia miocardíaca.
Isquèmia.
* IV anèstesia.

Joc compulsiu.
* Joc patològic.
* Joventut i drogues.
* Joves pluridiscapacitats.
* Joves violents.
Jurament hipocràtic.
* Jurisprudència mèdica.

Ketoconazole.
* Kinesiologia.
* Kinsbourne (Síndrome)
Kuru.

Laberint (Orella)
* Labròcits.
Lactació
* Lactància artificial.
* Lactància materna.
* Lactància natural.
* Lactància.
* Lactotropina.
* Lambliasi.
* Lambliosi.
Laminectomia.
* Laminografía.
Lanreòtida.
* Laparatomia.
* Laparoscòpia operatòria.
* Laparoscòpia quirúrgica.
* Laparoscopia terapèutica.
Laparoscòpia.
* Laparotomia blanca.
Laringe.
Laringectomitzats.
* Laringologia.
Laringoscòpia.
Làsers en cirurgia.
Làsers en medicina.
Làsers en odontologia.
LASIK (Cirurgia ocular)
* Lateralitat cerebral.
Làudan.
* Laxants.
* LBD.
Legionel·la.
Legionel·losi.
Leishmaniosi.
* Lentícules.
* Lentilles.
* Lents (Oftalmologia)
* Lents correctives.
Lents de contacte.
Lents intraoculars.
Lents oftàlmiques
Lepra.
Leptina.
* Leptocitosi hereditària.
Leptospirosi.
* LES.
Lesbianisme.
* Lesió cerebral.
* Lesions (Dret)
Lesions cerebrals.
* Lesions congènites.
* Lesions cranials.
* Lesions de bala.
* Lesions de guerra.
* Lesions de les dents.
* Lesions de medul·la espinal.
* Lesions dentals.
Lesions esportives.
* Lesions hepàtiques per l'alcohol.
* Lesions i ferides.
Lesions medul·lars.
* Lesions nervioses perifèriques.
* Lesions traumàtiques dentals.
* Lesions.
Leucèmia en els infants.
* Leucèmia granulocítica.
* Leucèmia infantil.
* Leucèmia limfàtica crònica.
* Leucèmia limfoblàstica crònica.
* Leucèmia limfocitària crònica.
Leucèmia limfocítica crònica.
* Leucèmia limfoide crònica.
* Leucèmia mielocítica.
* Leucèmia mielògena.
Leucèmia mieloide.
Leucèmia.
* Leucocitosi eosinofílica.
* Leucocitosi mononuclear.
Leucòcits.
* Leucodèrmia.
* Leucopatia.
* LH (Hormona)
* Lichen ruber planus.
Limfa.
* Limfòcits B.
Limfoedema.
Limfografia.
* Limfogranuloma inguinal.
* Limfogranuloma maligne.
Limfogranuloma veneri.
* Limfogranulomatosi benigna.
* Limfoma de Hodgkin.
* Limfoma.
Limfomes.
* Limitació de naixements.
* Lindbergh, Bomba de.
* Liomioma uterí
Lipectomia.
* Lipidosi.
Lípids de la sang.
Lípids en la nutrició
* Lípids en la nutrició humana.
* Lípids en la sang.
* Lípids plasmàtics.
* Lípids sanguinis.
* Lípids sèrics.
* Lipodistròfia associada a VIH.
Lipoïdosi.
Lipoproteïnes de baixa densitat.
* Lipoproteïnes de densitat baixa.
Liposucció
Liquen pla.
Líquid amniòtic.
* Líquid cèfalo-raquidi.
Líquid cefaloraquidi.
* Líquid cerebrospinal.
* Líquid sinovial.
* Líquids corporals.
* Listerel·losi.
Listeriosi.
* Litiasi renal.
* Litotrícia.
Litotrípsia.
Llàgrimes.
Llavi leporí
Llavis.
* LLC (Malaltia)
Llengua (Anatomia)
* Llenguatge de la salut.
Llenguatge mèdic.
* Llet de mare.
* Llet humana.
Llet materna.
Llet maternitzada.
* Llets artificials.
* Llets humanitzades.
* Llets infantils.
Llevadores.
Lligament periodontal.
* Lligament.
Lligaments.
Llombrígol.
* Llum (üs terapèutic)
* Llunàtics.
Lòbul frontal.
Lòbul temporal.
* Lòbuls frontals.
* Lòbuls temporals.
* Localització de funcions cerebrals.
Localitzacions cerebrals.
* Locions solars.
Logopedes.
Logopèdia.
Logoteràpia.
Longevitat.
Lordosi.
* LSD (Droga)
LSD.
* Ludopatia.
* Lues.
* Lumbago.
Lumbàlgia.
* Lumbars.
* Lupus de Cazenave-Schede.
* Lupus eritematós discoide.
* Lupus eritematós sistèmic.
Lupus eritematós.
* Lupus erythematosus.
* Lupus vulgaris.
Lupus.
* Luteïna.
* Luteotropina.
* Lutropina.
Luxacions.


* Macrobiòtica.
Macròfags.
Magnesi en l'organisme.
* Magnetisme curatiu.
Magnetoteràpia.
* Mal d'esquena.
* Mal de cap.
* Mal de Sant Vito.
* Mal dels aviadors.
* Mal.
Malabsorció
Malaltia celíaca.
Malaltia d'Addison.
Malaltia d'Alzheimer.
* Malaltia de Basedow.
* Malaltia de Béard.
Malaltia de Behçet.
* Malaltia de Besnier-Boeck.
* Malaltia de Biermer.
* Malaltia de Bouillaud.
* Malaltia de Bourneville.
Malaltia de Chagas.
* Malaltia de Charcot-Marie-Tooth
* Malaltia de Charcot.
* Malaltia de CMT.
Malaltia de Creutzfeldt-Jakob.
Malaltia de Crohn.
Malaltia de Fabry.
* Malaltia de Fölling.
Malaltia de Gaucher.
* Malaltia de Gehrig.
* Malaltia de Gilles de la.
Malaltia de Graves.
* Malaltia de Hansen.
Malaltia de Hirschsprung.
* Malaltia de Hodgkin-Paltauf-Sternberg.
Malaltia de Hodgkin.
* Malaltia de Huntington.
* Malaltia de Jakob-Creutzfeld.
* Malaltia de Kienbock.
* Malaltia de Kinsbourne.
* Malaltia de Koehler.
* Malaltia de Kussmaul.
Malaltia de l'Ebola.
* Malaltia de la Tourette.
Malaltia de les inclusions citomegàliques.
* Malaltia de Libman-Sacks.
Malaltia de Lyme.
Malaltia de Ménière.
* Malaltia de Minkowski-Chauffard.
* Malaltia de Mya.
* Malaltia de Nicolas-Favre.
* Malaltia de Orgood-Schlatter.
Malaltia de Parkinson.
Malaltia de Pellegrini-Stieda.
* Malaltia de Pfeiffer.
* Malaltia de Pringle-Bourneville.
Malaltia de Raynaud.
* Malaltia de Recklinghausen-Applebaum.
* Malaltia de Recklinghausen.
* Malaltia de Rett.
* Malaltia de Ruysch.
* Malaltia de Schaumann.
* Malaltia de Sjögren.
Malaltia de von Willebrand.
* Malaltia de Willebrand-Jürgens.
* Malaltia de Willebrand.
* Malaltia de Willis.
* Malaltia dels tics.
* Malaltia inflamatòria intestinal.
Malaltia inflamatòria pèlvica.
* Malaltia mental.
* Malaltia pèlvica inflamatòria.
* Malaltia pulmonar obstructiva crònica.
* Malaltia.
* Malalties animals transmissibles.
Malalties arterials.
* Malalties associades.
* Malalties autoimmunes.
Malalties autoimmunitàries.
* Malalties aviars
Malalties bacterianes grampositives.
Malalties bacterianes.
Malalties biliars.
Malalties bronquials.
* Malalties cardíaques.
Malalties cardiovasculars.
Malalties cerebrals.
Malalties cerebrovasculars.
* Malalties coexistents.
* Malalties concomitants.
* Malalties congènites.
Malalties constitucionals.
* Malalties contagioses.
Malalties coronàries.
Malalties cròniques.
Malalties d'origen alimentari.
* Malalties d'origen hídric.
Malalties d'origen mediambiental.
Malalties d'origen nutricional.
Malalties de l'anus.
Malalties de l'aorta.
* Malalties de l'aparell cardiovascular.
Malalties de l'aparell digestiu.
Malalties de l'aparell genital femení
Malalties de l'aparell genital masculí
Malalties de l'aparell genital.
Malalties de l'aparell genitourinari.
Malalties de l'aparell locomotor.
Malalties de l'aparell respiratori en els infants.
Malalties de l'aparell respiratori.
Malalties de l'aparell urinari.
* Malalties de l'aparell urogenital.
Malalties de l'articulació temporomandibular.
* Malalties de l'articulació temporomaxil·lar.
Malalties de l'esòfag.
Malalties de l'estómac.
Malalties de l'orella.
Malalties de l'ovari.
* Malalties de l'ull.
* Malalties de l'úter.
Malalties de la boca.
Malalties de la bufeta.
Malalties de la columna vertebral.
Malalties de la còrnia.
Malalties de la dona.
* Malalties de la gent gran.
* Malalties de la infància.
Malalties de la laringe.
Malalties de la llengua.
Malalties de la mama.
Malalties de la pell.
Malalties de la placenta.
Malalties de la pleura.
Malalties de la polpa dental.
* Malalties de la polpa dentària.
Malalties de la pròstata.
Malalties de la retina.
* Malalties de la sang.
Malalties de la tiroide.
Malalties de la vagina.
* Malalties de la vellesa.
Malalties de la vesícula biliar.
Malalties de la vulva.
* Malalties de les artèries coronàries.
* Malalties de les artèries.
Malalties de les articulacions.
* Malalties de les aus.
* Malalties de les dents.
* Malalties de les dones.
Malalties de les genives.
Malalties de les glàndules endocrines.
Malalties de les glàndules salivals.
Malalties de les glàndules sebàcies.
Malalties de les glàndules suprarenals.
* Malalties de les orelles.
Malalties de les persones grans.
Malalties de les trompes de Fal·lopi.
Malalties de les ungles.
Malalties de transmissió sexual.
* Malalties degeneratives.
Malalties del cabell.
* Malalties del cervell.
Malalties del coll.
* Malalties del col·lagen.
Malalties del còlon.
Malalties del cor.
* Malalties del fetge produïdes per l'alcohol.
Malalties del fetge.
Malalties del fetus.
Malalties del genoll.
Malalties del mediastí
* Malalties del metabolisme.
* Malalties del nas.
Malalties del nervi òptic.
Malalties del pàncrees.
* Malalties del pèl.
Malalties del penis.
Malalties del pericardi.
Malalties del peu.
Malalties del recte.
Malalties del ronyó
* Malalties del sistema cardiovascular.
Malalties del sistema limfàtic.
* Malalties del sistema músculo-esquelètic.
Malalties del sistema nerviós autònom.
Malalties del sistema nerviós central.
Malalties del sistema nerviós.
* Malalties del teixit conjuntiu.
Malalties del teixit connectiu.
Malalties del testicle.
Malalties del tòrax.
Malalties del tracte gastrointestinal.
Malalties dels animals.
* Malalties dels bronquis.
Malalties dels cartílags.
Malalties dels conductes biliars.
Malalties dels ganglis basals.
* Malalties dels genolls.
* Malalties dels infants nadons.
Malalties dels infants.
* Malalties dels intestins.
* Malalties dels nervis perifèrics.
* Malalties dels nervis.
Malalties dels ocells.
Malalties dels ossos.
* Malalties dels ovaris.
* Malalties dels peus.
Malalties dels pulmons.
* Malalties dels ronyons.
* Malalties dels testicles.
* Malalties dels ulls.
* Malalties dels vasos sanguinis.
* Malalties digestives.
Malalties emergents.
* Malalties en els animals.
* Malalties encomanadisses.
* Malalties endocrines.
* Malalties epidèmiques.
* Malalties fememines.
* Malalties fetals.
* Malalties fúngiques en l'home.
* Malalties gàstriques.
* Malalties gastrointestinals.
* Malalties genètiques.
* Malalties genotípiques.
* Malalties ginecològiques.
Malalties hematològiques.
* Malalties hepàtiques produïdes per l'alcohol.
* Malalties hepàtiques.
* Malalties hereditàries metabòliques.
Malalties hereditàries.
* Malalties i dieta.
Malalties iatrogèniques.
Malalties immunològiques.
* Malalties industrials.
* Malalties infantils.
* Malalties infeccioses (Peixos)
* Malalties infeccioses d'origen hídric.
* Malalties infeccioses emergents.
Malalties infeccioses en els infants.
Malalties infeccioses en els peixos.
* Malalties infeccioses reemergents.
* Malalties infeccioses transmeses per l'aigua.
Malalties infeccioses.
Malalties inflamatòries intestinals.
* Malalties inflamatòries.
Malalties intestinals.
* Malalties mediambientals.
* Malalties mentals (Dret)
* Malalties mentals postpart.
Malalties mentals.
* Malalties metabòliques congènites.
* Malalties metabòliques hereditàries.
* Malalties moleculars.
Malalties musculars.
* Malalties músculo-esquelètiques.
Malalties nasals.
Malalties neonatals.
* Malalties neoplàstiques.
Malalties neurodegeneratives.
Malalties neuromusculars.
* Malalties nutricionals.
* Malalties oculars.
* Malalties ocupacionals.
* Malalties orals.
* Malalties òssies
Malalties otorinolaringològiques.
* Malalties parasitàries en els animals.
Malalties parasitàries.
* Malalties per carència de ferro.
* Malalties per carència de magnesi.
Malalties per carència.
* Malalties per citomegalovirus.
* Malalties per clostridi.
* Malalties per dèficit.
* Malalties per escheríchia coli.
* Malalties per estafilococs.
* Malalties per herpesvirus.
* Malalties per leptospires.
* Malalties per manca.
Malalties per micobacteris.
* Malalties per pneumococs.
Malalties per prions.
* Malalties per protozous.
* Malalties per treponemes.
* Malalties per virus en els animals
* Malalties per virus en els peixos.
* Malalties per virus.
Malalties periodontals.
* Malalties pleurals.
* Malalties priòniques.
* Malalties produïdes per fongs.
Malalties professionals.
Malalties pulmonars obstructives cròniques.
* Malalties pulmonars obstructives.
* Malalties pulmonars.
Malalties rares.
* Malalties reemergents.
* Malalties renals.
* Malalties respiratòries en els infants.
* Malalties respiratòries pediàtriques.
* Malalties respiratòries.
* Malalties reumàtiques.
* Malalties sanguínies.
* Malalties sexuals.
* Malalties simulades.
* Malalties toràciques.
Malalties transmeses per l'aigua.
* Malalties transmissibles a l'home pels animals.
* Malalties transmissibles en els infants.
* Malalties transmissibles entre els animals i l'home.
* Malalties transmissibles.
* Malalties tropicals.
Malalties uterines.
* Malalties vasculars cerebrals.
Malalties vasculars.
* Malalties venèries.
* Malalties veterinàries.
* Malalties víriques en el bestiar.
* Malalties víriques en els animals domèstics.
* Malalties víriques en els animals.
Malalties víriques.
Malalties.
Malalts cardíacs.
* Malalts cerebrals.
Malalts crònics.
Malalts de càncer.
Malalts de sida.
* Malalts del cor.
Malalts en estat crític.
Malalts hospitalitzats.
* Malalts infectats per VIH.
* Malalts laringectomitzats.
* Malalts mentals criminals.
* Malalts mentals delinqüents.
* Malalts mentals i criminalitat.
Malalts mentals.
* Malalts oncològics.
Malalts terminals.
Malalts.
Malària.
* Malatia dels legionaris.
* Malenconia intermitent.
* Malformacions cardíaques.
* Malformacions congènites en els animals.
* Malformacions congènites.
* Malformacions cromosòmiques.
Malformacions de l'aparell genitourinari.
* Malformacions de l'aparell urogenital.
Malformacions de l'articulació temporomandibular
Malformacions de la boca.
Malformacions de la columna vertebral.
Malformacions del cor.
Malformacions del fetus.
* Malformacions del maxil·lar.
Malformacions del peu.
Malformacions del sistema nerviós.
* Malformacions dels peus.
Malformacions dentals.
* Malformacions en els animals domèstics.
* Malformacions en els animals salvatges.
Malformacions en els animals.
* Malformacions fetals.
* Malformacions humanes.
* Malformacions maxil·lomandibulars.
Malformacions.
Malnutrició
Maloclusió
* Maloclusió dental.
* Maltractament dels infants.
Maltractament infantil
Maltractament.
* Maltractaments.
* Maluc.
* Malucs.
Mama.
* Mamectomia.
* Mamella.
* Mamelles.
* Mames.
Mamografia.
* Mamograma.
* Mamoplàstia.
* Mamotropina.
* Manca de vitamines.
* Mandíbules.
* Mania depressiva.
* Manicomis.
Manifestacions cutànies de les malalties.
* Manifestacions doloroses de les malalties.
* Manifestacions nervioses de les malalties.
Manifestacions neurològiques de les malalties.
Manifestacions oculars de les malalties.
* Manifestacions oftalmològiques de les malalties.
Manifestacions orals de les malalties.
Manipulació (Terapèutica)
* Manipulació genètica.
* Manipulació ortopèdica.
* Mans.
* Mapatge cerebral.
Mapatge del cervell.
* Mapatge topogràfic del cervell.
Marcapassos.
Mareig del viatger.
Marihuana.
* Marxa a peu.
* Marxa pedestre.
Màscares antigàs.
Masoquisme.
* Massa corporal
Massatge esportiu.
* Massatge infantil.
* Massatge per a esportistes.
Massatge per a infants.
* Massatge per a nadons.
Massatge terapèutic.
* Massatge vibratori.
Massatge.
Mastectomia.
Masticació
Mastitis bovina.
* Mastitis en els animals.
Mastòcits.
* Mastografia.
Mastoplàstia.
* Matèria mèdica àrab.
* Matèria mèdica vegetal.
* Material mèdic d'un únic ús.
* Material mèdic.
* Material odontògic.
* Materials biocompatibles
Materials biomèdics.
Materials dentals.
* Materials en medicina.
* Materials mèdics.
* Materials odontològics.
* Materials perillosos.
* Maternitat subrogada.
Maternitat.
* Matriu.
Maxil·lars.
* MBE.
* MCMI (Test de personalitat)
* MDMA (Droga)
* Mecànica del cos humà
Mecànica humana.
Mecanoteràpia.
* Medi ambient i salut.
Mediastí
* Medicació
Medicació oral.
* Medicació parenteral.
Medicació rectal.
Medicació transdèrmica.
* Medicaments administrats per via oral.
* Medicaments anestèsics.
Medicaments antibacterians.
* Medicaments anticancerosos.
* Medicaments anticonceptius.
* Medicaments anticonvulsius.
Medicaments antifúngics.
* Medicaments antihistamínics
* Medicaments antilipèmics.
* Medicaments antimicrobians.
Medicaments antineoplàstics.
Medicaments antipalúdics.
* Medicaments antiretrovirals.
* Medicaments antireumàtics.
Medicaments antituberculosos.
* Medicaments antiulcerosos.
Medicaments antivírics
* Medicaments broncodilatadors.
Medicaments cardiovasculars.
* Medicaments contraceptius.
* Medicaments d'acció retardada.
Medicaments d'alliberament retardat.
* Medicaments d'origen vegetal.
Medicaments genèrics.
* Medicaments hipnòtics.
* Medicaments hipoglucèmics.
* Medicaments hipolipemiants.
* Medicaments hipotensors.
* Medicaments magistrals.
Medicaments orfes.
* Medicaments per via oral.
* Medicaments psicòtrops.
* Medicaments radiofarmacèutics.
* Medicaments teratògens.
Medicaments.
* Medicina aborigen.
Medicina aeronàutica.
Medicina alternativa.
* Medicina ambulatòria.
* Medicina antenatal.
Medicina antiga.
Medicina àrab.
* Medicina aromàtica.
* Medicina assíria.
Medicina assiriobabilònica
* Medicina atòmica.
* Medicina aviar.
* Medicina ayur-veda.
* Medicina ayur-vèdica.
* Medicina babilònica.
Medicina basada en l'evidència.
* Medicina bucal.
Medicina clínica.
* Medicina crítica.
Medicina d'urgència.
* Medicina de capçalera.
Medicina de catàstrofes.
* Medicina de desastres.
* Medicina de família.
* Medicina de l'esport.
* Medicina de la llar.
* Medicina de laboratori.
Medicina del dolor.
* Medicina del fetus.
Medicina del treball.
* Medicina dental.
* Medicina domèstica.
Medicina espacial.
* Medicina espagírica.
Medicina esportiva.
Medicina experimental.
Medicina familiar.
* Medicina fetal.
Medicina física.
* Medicina forense.
* Medicina geogràfica.
Medicina grega i romana.
* Medicina hindú
Medicina holística.
* Medicina homeopàtica.
* Medicina i esports.
* Medicina i Intel·ligència artificial.
* Medicina i psicologia.
* Medicina i religió
* Medicina índia.
* Medicina industrial.
* Medicina intensiva cardiològica.
* Medicina intensiva cardiovascular.
Medicina intensiva en cardiologia.
Medicina intensiva.
Medicina interna.
* Medicina intravenosa.
Medicina legal.
Medicina màgica.
* Medicina manual.
Medicina medieval.
* Medicina mental.
Medicina militar.
* Medicina mística.
* Medicina natural.
* Medicina naturista.
Medicina naval.
Medicina nuclear.
* Medicina oral.
Medicina oriental.
Medicina ortomolecular.
* Medicina osteopàtica.
* Medicina pal·liativa.
Medicina pastoral.
* Medicina perinatal
Medicina popular.
Medicina prenatal.
* Medicina preventiva veterinària.
Medicina preventiva.
* Medicina primitiva.
Medicina privada.
Medicina psicosomàtica.
Medicina regenerativa.
Medicina religiosa.
Medicina rural.
Medicina social.
* Medicina subaquàtica.
Medicina submarina.
Medicina tradicional.
Medicina tropical.
* Medicina vegetal.
Medicina xinesa.
* Medicines.
* Médicos Internos y Residentes (Examen)
Medul·la espinal.
* Medul·la oblonga.
Medul·la òssia.
Megacariòcits.
* Megacòlon congènit.
* Meganutrició
* Megavitaminoteràpia.
* Melanisme.
* Melanocarcinoma.
* Melanoma cutani.
* Melanoma maligne.
Melanoma.
* Melanomes.
Melanosi.
* Melic.
Melsa.
* Membrana iridocoroïdal.
Membrana mucosa.
* Membrana periodòntica.
* Membres (Anatomia)
* Membres inferiors.
* Membres superiors.
* Menescals.
Meninges.
Meningioma.
Meningitis cerebrospinal epidèmica.
* Meningitis meningocòccica.
* Meningitis purulenta.
* Meningitis supurativa.
Meningitis.
* Meningococs.
Menisc (Anatomia)
* Meniscs (Anatomia)
* Menjars per a escolars.
* Menopausa masculina.
Menopausa.
Menstruació
Mentó
* Menús per a nens.
* Mercaderies perilloses.
* Mercaderies tòxiques i inflamables.
* Mercaptometiloxopropil-l-prolina.
* Mesòglia.
Mesotelioma.
Mesoteràpia.
* Mesurament de l'agudesa olfactòria.
* Mesurament del camp visual.
* Mesures de seguretat alimentàries.
* Mesures de seguretat dels treballadors.
* Mesures de seguretat en el treball.
* Mesures de seguretat industrial.
Metabolisme basal.
Metabolisme cel·lular.
Metabolisme de proteïnes.
Metabolisme dels glúcids.
* Metabolisme dels hidrats de carboni.
Metabolisme secundari.
Metabolisme.
Metadona.
Metal·loenzims.
* Metàstasi neoplàstica.
Metàstasi.
* Metàstasis hepàtiques.
* Meteorisme.
Metformina.
* Metge i pacient.
* Metges residents.
* Metges veterinaris.
Metges.
Metgesses.
* Metilaminopterina.
* Metilendioximetamfetamina.
* Mètode de Lamaze.
Mètode Pilates.
* Mètodes histològics.
* Mètodes immunològics.
* Mètodes per deixar de fumar.
Metotrexat.
Miàlgia.
Miasma.
Micció
* Micobacteriosis.
Micologia mèdica.
Micosi.
Micotoxines.
* Microbiologia animal.
* Microbiologia bucodental.
* Microbiologia clínica.
* Microbiologia de l'aire.
Microbiologia dental.
Microbiologia mèdica.
Microbiologia sanitària.
Microbiologia veterinària.
* Microbioma gastrointestinal.
* Microbioma humà
* Microbioma intestinal.
* Microbioma.
* Microbiota gastrointestinal.
Microbiota intestinal.
Microbiota.
Microcirculació
Microcirurgia.
Microdiàlisi cerebral.
* Microdissecció
Microencapsulació
* Microflora gastrointestinal.
* Microflora intestinal.
* Microflora.
Micròglia.
* Microgliòcit.
Micromanipulació
* Micronutrients.
Microorganismes patògens.
Micropropagació
* Micropropagació de plantes.
* Micropropagació vegetal.
* Microscòpia clínica.
Microscòpia mèdica.
* Microscopis en medicina.
Mielina.
Mielitis.
* Mieloesclerosi.
Mielofibrosi.
Mielomatosi.
Migranya.
* Miïtis.
* Millon Clinical Multiaxial Inventory.
* Minerals en l'alimentació humana.
Minerals en l'organisme.
Minerals en la nutrició humana.
* Minusvalidesa.
* Minusvàlids.
Miocardi.
* Miocardiopatia.
Miocardiopaties.
Miocarditis.
* Miocitomes.
* Miòcits.
* Miodínia.
* Miologia.
Miomes.
* Miopaties.
Miopia.
Miositis.
MIR (Examen)
* MIS (Cirurgia invasiva mínima)
Mobilitat dental.
* Mobilitat dentària.
Moc (Fisiologia)
* Model biopsicosocial (Medicina)
Models d'infermeria.
* Modificació de l'ADN
* Modificació del genoma.
Mola hidatídica
* Mola hidatidiforme
* Mola hidatiforme.
* Molar (Odontologia)
* Molars.
* Mongolisme.
* Moniliasi.
* Monitoratge biològic.
* Monitoratge de l'ús de medicaments.
Monitoratge de pacients.
Monitoratge fetal.
* Monitoratge fisiològic.
* Monitoratge obstètric.
* Monocromatisme.
* Mononucleosi infecciosa.
Mononucleosi.
Monoorquídia.
* Morbiditat associada.
Morbiditat.
Morfina.
Mort (Biologia)
Mort aparent.
Mort cel·lular.
Mort cerebral.
Mort del fetus.
* Mort fetal.
* Mort intrauterina.
Mort sobtada.
* Mort violenta.
* Mort voluntària.
Mortalitat infantil.
* Morts tràgiques.
Morts violentes.
* Morts.
* Motilitat digestiva.
Motilitat gastrointestinal.
* Motilitat intestinal.
* Motilitat ocular.
* Motoneurones.
Motricitat.
* Moviment dentari.
* Moviment ocular.
* Moviments del cos humà
* Moviments dels ulls.
* Moviments estereotipats (Psiquiatria)
* Moviments humans.
* Moviments involuntaris.
Moviments oculars.
* MPOC (Malaltia)
* MRI.
Mucines.
* Mucosa del tub digestiu.
* Mucosa gàstrica.
Mucosa gastrointestinal.
* Mucosa intestinal.
Mucosa oral.
* Mucosa uterina.
* Mucosa.
* Mucoses.
* Mucositat (Fisiologia)
* Mucoviscidosi.
* Mudesa.
* Multidiscapacitats.
* Múscul esquelètic.
* Múscul estriat esquelètic.
Múscul estriat.
Múscul gastrocnemi.
Múscul llis.
* Múscul no estriat.
* Musculatura.
* Músculs de l'aparell respiratori.
* Músculs estriats.
* Músculs llisos.
Músculs respiratoris.
Músculs.
Musicoteràpia.
Mutació (Biologia)
* Mutació biològica.
* Mutació de l'ADN.
* Mutacions (Biologia)
* Mutilació genital femenina.
Mutisme.
* Mycobacterium tuberculosis hominis.
Mycobacterium tuberculosis.

* NAC.
* Nadons preterme.
* Nadons.
* Nafres.
* Naixement prematur.
Naixement.
Nanisme.
Nanomedicina.
Nanotoxicologia.
Nans.
Narcolèpsia.
* Narcòmans.
* Narcoticomania.
Narcòtics.
Nas.
* Nasofaringe.
* Naturalisme (Medicina)
Naturisme.
* Naturopatia (Medicina)
* Necessitats alimentàries.
* Necessitats nutricionals.
Necrofília.
* Necròpsia.
Necrosi.
* Nefritis glomerular.
* Nefrolitiasi.
Nefrologia pediàtrica.
Nefrologia.
Nefropaties diabètiques.
* Nefropaties glomerulars.
* Nefropaties.
Neonatologia.
* Neoplàsia hepàtica maligna.
* Neoplàsia maligna de coll uterí
* Neoplàsies.
* Neoplasmes dels teixits tous.
* Neoplasmes.
Neopterina.
* Nervi acústic.
Nervi auditiu.
* Nervi cranial X.
* Nervi cranial XII.
* Nervi cranial.
Nervi cubital.
* Nervi espinal.
Nervi facial.
Nervi hipoglòs.
Nervi òptic.
* Nervi pneumogàstric.
Nervi trigemin.
* Nervi ulnar.
Nervi vague.
* Nervi vestíbulo-coclear.
* Nervi.
* Nervis cerebrals.
Nervis cranials.
Nervis espinals.
Nervis perifèrics.
* Nervis raquidis.
Nervis.
* Nervus hypoglossus.
* Nervus vagus.
Neteja de carrers.
* Neteja urbana.
Neuràlgia cervicobraquial.
* Neuràlgia ciàtica.
Neuràlgia del trigemin.
* Neuràlgia facial.
Neurastènia.
Neurinoma acústic.
* Neurinoma de l'acústic.
Neuritis.
Neuroanatomia.
Neurobiologia del desenvolupament.
Neurobiologia molecular.
Neurobiologia.
Neurociència cognitiva.
Neurociència computacional.
* Neurociència.
* Neurociències cognitives.
Neurociències.
Neurocirurgia.
Neuroendocrinologia.
Neurofibromatosi.
Neurofisiologia.
* Neurogènesi.
Neurogenètica.
* Neurogeriatria.
Neuròglia.
Neuroimmunologia.
Neuròlegs.
Neurolingüística.
* Neurologia animal.
* Neurologia conductual.
* Neurologia d'urgència.
* Neurologia de la conducta.
* Neurologia del comportament.
* Neurologia del desenvolupament.
Neurologia dels nadons.
* Neurologia en pediatria
Neurologia geriàtrica.
* Neurologia infantil
* Neurologia molecular.
Neurologia pediàtrica.
* Neurologia quirurgica.
Neurologia veterinària.
Neurologia.
* Neuroma acústic.
Neurones motores.
* Neurones sensitives.
Neurones sensorials.
Neurones.
Neurooftalmologia.
* Neuropatia hereditària motora i sensitiva
* Neuropatia.
Neuropaties diabètiques.
Neuropaties perifèriques.
* Neuropatologia.
* Neuropediatria.
Neuropèptids.
Neuroplasticitat.
* Neuropsicoendocrinologia.
Neuropsicofarmacologia.
Neuropsicologia clínica.
* Neuropsicologia cognitiva.
* Neuropsicologia infantil.
Neuropsicologia pediàtrica.
Neuropsicologia.
Neuropsiquiatria geriàtrica.
* Neuropsiquiatria infantil.
Neuropsiquiatria pediàtrica.
Neuropsiquiatria.
Neuroquímica.
* Neuroradiografia.
Neuroradiologia.
* Neuroreceptors.
* Neuroröntgengrafia.
* Neurosi compulsiva.
* Neurosi histèrica.
Neurosi infantil.
Neurosi obsessiva.
* Neurosi posttraumàtica.
Neurosi traumàtica.
Neurosi.
Neurosífilis.
* Neurotoxicitat.
Neurotoxicologia.
* Neurotòxics.
* Neurotoxina clostridial.
* Neurotoxina del botulisme.
Neurotoxines.
Neurotransmissió
Neurotransmissors.
Nistagme.
* Nitriteràpia.
Nitrogen en l'organisme.
Nodes limfàtics.
* Nòdul carotidi.
* Nòduls limfàtics.
Noradrenalina.
* Norepinefrina.
Nosologia.
* Noves tecnologies de la reproducció
* NSF Attachment Protein Receptor.
* Nucli amigdaloide.
Nuclis del rafe.
Nutrició
* Nutrició artificial.
* Nutrició clínica.
* Nutrició dels malalts.
* Nutrició dels nens.
* Nutrició dels vells.
Nutrició en l'embaràs.
* Nutrició en les dones embarassades.
* Nutrició enteral.
* Nutrició geriàtrica.
* Nutrició humana.
* Nutrició i esports.
* Nutrició infantil.
* Nutrició parenteral.
* Nutrició pediàtrica.
* Nutrició terapèutica.
* Nutricionistes.

Obesitat en els adolescents.
Obesitat en els infants.
Obesitat mòrbida.
Obesitat.
* Obesos.
* Obliteracions arterials.
* Observança terapèutica.
* Obsessió sexual
* Obsessions (Psicologia)
* Obstetrícia d'urgència.
* Obstetrícia operatòria
Obstetrícia veterinària.
Obstetrícia.
Obstrucció intestinal.
* Obstruccions arterials.
Obturacions (Odontologia)
* Oclusió (Odontologia)
Oclusió dental.
* Oclusió disfuncional.
* Oclusió intestinal.
Oclusions arterials.
Odontàlgia.
* Odontoestomatologia veterinària.
* Odontogeriatria.
* Odontografia.
Odontòlegs.
* Odontologia comunitària.
Odontologia d'urgència.
* Odontologia de salut pública.
Odontologia estètica.
* Odontologia forense.
Odontologia geriàtrica.
Odontologia infantil.
Odontologia legal.
* Odontologia operatòria.
* Odontologia pediàtrica.
Odontologia preventiva.
* Odontologia protèsica.
* Odontologia quirúrgica.
* Odontologia restauradora.
Odontologia veterinària.
Odontologia.
* Odontopediatria.
* OE.
* Ofec.
Oftàlmia.
* Oftalmofundoscòpia.
Oftalmologia d'urgència.
Oftalmologia geriàtrica.
Oftalmologia pediàtrica.
Oftalmologia veterinària.
Oftalmologia.
* Oftalmometria.
Oftalmopaties.
Oftalmoscòpia.
Oftalmoscopis.
Oïda
* Oïdiomicosi.
Oleat d'estrona.
* Oleoïl-estrona.
Olfactometria
* Oligoelements en alimentació
Oligoelements en la nutrició
* Oligofrènia fenilpirúvica
* Oligofrènia.
Oncocercosi.
Oncogènesi.
Oncogens.
Oncologia geriàtrica.
* Oncologia oral.
Oncologia pediàtrica.
* Oncologia quirúrgica.
Oncologia veterinària.
Oncologia.
Onicomicosi.
* Oòcits.
Oogènesi.
* Opacitat del cristal·lí
* Operació cesària.
* Operacions endoscòpiques.
* Operacions ginecològiques.
Operacions quirúrgiques.
Opi.
Opiacis.
Opiomania.
* Opoteràpia.
Òptica fisiològica.
* Òptica mèdica.
Optometria.
Òrbita (Anatomia)
* Òrbita.
* Òrbites (Anatomia)
* Orella interna.
Orella.
* Orelles.
Organogènesi.
* Organogènia.
* Organosiloxans.
Organoteràpia.
Òrgans (Anatomia)
Òrgans artificials.
* Òrgans de la reproducció
* Òrgans del cos.
* Òrgans digestius.
* Òrgans genitals.
* Òrgans reproductors.
* Òrgans respiratoris.
Òrgans sensorials.
* Organs sexuals masculins.
* Òrgans sexuals.
* Òrgans urinaris.
* Òrgans urogenitals.
Orgasme.
Orientació (Fisiologia)
* Orientació dietètica.
* Orientació en salut.
* Orientació espacial
* Orientació sanitària.
Orina.
Ortodòncia.
* Ortognatisme.
* Ortopèdia animal.
* Ortopèdia en els animals.
* Ortopèdia en geriatria.
* Ortopèdia en pediatria.
Ortopèdia geriàtrica.
Ortopèdia pediàtrica.
Ortopèdia veterinària.
Ortopèdia.
* Os radial.
Os temporal.
Osmoregulació
Ossificació
Ossos
* Ossos (Teixits)
Ossos de la cara.
* Ossos facials.
Osteïtis.
* Osteoartritis.
* Osteoartrosi deformant.
* Osteoartrosi.
* Osteocondritis.
Osteocondrosi.
Osteodistròfia renal.
* Osteogènesi.
Osteòlisi.
Osteologia forense.
* Osteologia medicolegal.
* Osteologia.
* Osteopatia cranial.
Osteopatia.
* Osteopaties.
* Osteoplàstia.
Osteoporosi.
Osteosarcoma.
Osteosíntesi.
Osteotomia.
* Ostomia intestinal.
Ostomitzats.
Otitis mitjana.
Otitis.
* Otoesclerosi.
* Otolaringologia.
Otologia.
* Otorinolaringologia geriàtrica.
* Otorinolaringologia pediàtrica.
* Otorinolaringologia quirúrgica.
* Otorinolaringologia.
Otorrinolaringologia geriàtrica.
Otorrinolaringologia pediàtrica.
Otorrinolaringologia quirúrgica.
Otorrinolaringologia.
Otosclerosi.
Otoscòpia.
* Ovari.
Ovaris.
* Ovòcits.
* Ovogènesi.
* Òvul.
Ovulació
Òvuls.
Oxidoreductases.
Oxigen en l'organisme.
Oxigenoteràpia.
Oximetria.
Oxitocina.
Ozena

* Pacient i infermera.
* Pacient i psicoterapeuta.
* Pacients amb dany cerebral.
Pacients amb lesions cerebrals.
* Pacients cardíacs
* Pacients de càncer.
* Pacients de malalties cròniques.
* Pacients de paràlisi cerebral.
* Pacients de sida.
* Pacients del cor.
* Pacients hospitalitzats.
* Pacients infectats per VIH.
* Pacients laringectomitzats.
* Pacients oncològics.
* Pacients ostomitzats.
Pacients.
* PAI.
Paladar.
* Palatòsquisi.
Paleopatologia.
Palpació
* Paludisme.
* Pancreasa.
Pancreatina.
Pancreatitis.
Pancreatografia.
Pàncrees.
* Pancreozimina.
* Pandèmies
* Pandèmies.
* Pànic (Psicologia)
* Pànic, Trastorns de
Pànic.
* Paper segons el sexe.
Papil·lomavirus.
* Paraectropia.
Parafarmàcia.
* Paragangli carotidi.
* Paràlisi agitant.
Paràlisi cerebral.
* Paràlisi de Bell.
* Paràlisi de Déjerine-Klumpke.
* Paràlisi de Duchenne-Erb.
Paràlisi facial.
Paràlisi obstètrica.
Paràlisi.
Paralítics cerebrals.
Paralítics.
* Paramnèsia.
Paranoia.
* Paraplegia espàstica.
Paraplegia.
Paraplègics.
Parapsoriasi.
* Parar el llit.
* Parasitologia clínica.
* Parasitologia humana.
Parasitologia mèdica.
* Parasitologia sanitària.
Parasitologia veterinària.
Parasitologia.
* Parasitosi.
* Paràsits animals.
* Paràsits intestinals.
Paràsits.
Paratiroïdectomia.
Paratiroides.
* Parentiu per consanguinitat.
Paret abdominal.
* Parodontitis.
Paròtides.
Parotiditis.
* Parotitis.
Parpelles.
* Part complicat.
* Part eutòcic.
Part múltiple.
Part natural.
Part prematur.
* Part psicoprofilàctic.
* Part sense dolor.
Part.
* Parteres.
* Participació dels malalts.
* Passejades a peu.
* Pastilles.
* Patiment físic.
* Patobioquímica.
* Patofisiologia.
* Patogènesi.
* Patògens.
* Patologia bucal.
Patologia cel·lular.
Patologia comparada.
Patologia dental.
* Patologia dual.
* Patología externa.
* Patologia fetal.
* Patologia geogràfica.
* Patologia mental.
Patologia molecular.
* Patologia nerviosa perifèrica.
* Patologia oral.
Patologia quirúrgica.
* Patologia vascular cerebral.
Patologia.
* Patrons alimentaris.
Pecilodèrmia.
* Pederàstia.
Pediatres.
* Pediatria d'urgència.
Pediatria intensiva.
* Pediatria neonatal.
Pediatria.
* Pedodòncia.
* Pedres renals.
* Pedres.
* Pèl.
Pell.
Pel·lagra.
* Pellegrini-Stieda (Malaltia)
Pelvimetria.
Pelvis.
Pèmfig.
Penis.
* Penjalls (Cirurgia)
Penjalls quirúrgics.
* Pensaments guaridors.
Pental.
Pepsina.
Percepció auditiva.
Percepció de l'espai.
* Percepció del color.
* Percepció espacial.
* Percepció gustativa.
* Percepció tàctil.
Percepció visual.
Percussió (Medicina)
* Pèrdua d'audició
* Pèrdua de cabells.
* Pèrdua de memòria.
* Pèrdua de pèl.
* Pèrdua de pes.
Perfusió (Fisiologia)
* Periarteritis nodosa.
Pericardi.
* Pericement.
* Pericementitis.
* Perident.
* Peridentitis.
Perimetria.
Perinatologia.
Perineu.
Període postoperatori.
* Períodes (Menstruació)
Periodonci.
Periodòncia.
Periodontitis.
* Periodontologia.
* Periosti alveolar.
Periosti.
* Peritoneoscòpia quirúrgica.
Peritoneu.
Peritonitis.
* Personal d'assistència mèdica.
* Personal d'assistència sanitària.
* Personal de ciències de la salut.
* Personal de la salut.
* Personal de la xarxa sanitària pública.
Personal de salut pública.
* Personal dental auxiliar.
* Personal mèdic.
* Personal sanitari i família.
Personal sanitari.
Personalitat múltiple.
* Persones addictes.
* Persones amb capacitat intel·lectual de frontera.
* Persones amb capacitat intel·lectual límit.
* Persones amb deficiències mentals.
* Persones amb deficiències.
* Persones amb discapacitat visual.
* Persones amb discapacitat.
* Persones amb lesions cerebrals.
* Persones amb minusvalidesa.
* Persones amb sida.
* Persones amb sobrepès.
* Persones cegues.
* Persones cuidadores.
Persones dependents.
* Persones discapacitades.
Persones obeses.
* Persones psicòpates.
Persones seropositives.
Perversions sexuals.
Pes corporal.
* Pes del cos.
Pesta bubònica.
Pesta Negra.
* Pestes.
* PET (Tomografia)
Peu diabètic.
Peu.
* Peus.
Pian.
* Pigmentació
Pílor.
* Píndoles.
* Piorrea alveolar.
Piretrines.
Pirogens.
* Pit.
* Pits.
* Pituïtària (Glàndula)
* PKU (Malaltia)
* Placebo (Medicina)
Placebos.
Placenta.
Plagues urbanes.
Plagues.
* Planificació familiar.
Planificació sanitària.
* Planificación familiar natural.
* Planigrafia.
* Plans d'actuació mèdica.
* Plantes i animals perjudicials.
Plaquetes sanguínies.
Plasma sanguini.
* Plasma.
Plasmafèresi.
* Plasticitat neural.
* Plasticitat neuronal.
* Plasticitat sinàptica.
Pletismografia.
Pleura.
Pleuresia.
* Pleuritis.
Plexe braquial.
Plexe hipogàstric.
Pluridiscapacitats.
* Pneumocòccia.
* Pneumococcosi.
Pneumococs.
Pneumoconiosi.
Pneumologia pediàtrica.
Pneumologia.
Pneumònia adquirida a la comunitat.
* Pneumònia extrahospitalària.
Pneumònia.
* Pneumopaties.
Pneumotòrax.
* PNL.
* Poagre.
Podòlegs.
Podologia.
* Poiquilodèrmia.
* Polaritat (Teràpia)
Poliarteritis nodosa.
* Poliartritis aguda febril.
Policitèmia.
* Poliglobúlia.
Polímers en medicina.
Poliomielitis.
Pòlips (Patologia)
Política alimentària.
* Política de la nutrició
Política farmacèutica.
* Política nutricional
Política sanitària.
* Pol·lució atmosfèrica.
Polpa dental.
* Polpa dentària.
Pols (Fisiologia)
* Pols cardíac.
* Pont cardiopulmonar.
Ponts (Odontologia)
Porfíria.
Porfirines.
* Posició erecta de l'home.
Posicions dels malalts.
* Posicions dels pacients.
* Posicions en radiografia.
Posicions radiogràfiques.
* Positura.
Posologia.
* Postoperatori.
* Postpart.
* Postració nerviosa.
* Postura del cos.
Postura humana.
* Pràctiques alimentàries.
* Praxi motriu.
* Prematurs.
* Premios Aspid de Publicidad Farmacéutica.
Premios Aspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia.
* Premolar (Odontologia)
* Premolars.
* Prenyat.
Preparació al part.
Preparació del llit.
* Preparacions farmacèutiques magistrals.
* Preparacions magistrals.
Presbiacúsia
Prescripció de medicaments.
* Prescripció farmacològica.
* Preservació criogènica.
* Preservació d'órgans a baixes temperatures.
* Preservació de la sang.
* Preservació de teixits (Biologia)
* Pressió arterial.
Pressió intraocular.
* Pressió sanguínia alta.
* Pressió sanguínia baixa.
Pressió sanguínia.
Pressió venosa.
Preu dels medicaments.
* Prevenció (Programes)
* Prevenció d'accidents laborals.
Prevenció d'accidents.
* Prevenció d'infeccions.
* Prevenció de les malalties en els animals
* Prevenció de les malalties.
* Prevenció de riscos laborals.
* Prevenció de riscos professionals.
Prevenció de toxicomanies.
Primers auxilis.
Principis variacionals.
* Privació d'aliments.
* Problemes sexuals.
* Procediment d'infermeria.
* Procediments d'infermeria.
* Procés d'atenció d'infermeria.
Procés d'infermeria.
* Processos al·lèrgics.
* Processos d'atenció d'infermeria.
* Procreació
Proctologia.
* Productes antisolars
* Productes de parafarmàcia.
* Productes mèdics.
* Productes parafarmacèutics.
* Productes radiofarmacèutics.
* Productes sanguinis.
Productes sanitaris d'un sol ús.
Productes sanitaris.
* Professionals d'infermeria i pacients.
* Professionals d'infermeria.
* Professionals de la salut.
* Profilaxi.
Progesterona.
Prognatisme.
* Prognosi mèdica.
* Prognosi.
Programació neurolingüística.
Programes de prevenció
Prolactina.
Prolapse de l'úter.
* Prolapse uterí
* Prolapse vaginal.
Promoció de la salut.
* Pronòstic de les malalties.
Pronòstic mèdic.
* Propagació de plantes amb tècniques de cultiu in vitro
* Propietats fisiològiques de l'aigua.
* Propietats mecàniques del cos humà
* Prosopoplegia.
Prospectes de medicaments.
Prostaciclina.
Prostaglandines.
Pròstata.
Prostatectomia.
Prostodòncia.
* Protecció dels treballadors.
Protectors solars.
* Proteïnes ABC.
* Proteïnes citoesquelètiques.
Proteïnes citosquelètiques.
Proteïnes de la sang.
* Proteïnes de vesícula.
* Proteïnes en la nutrició humana.
Proteïnes en nutrició humana.
Proteïnes G.
* Proteïnes objectiu
* Proteïnes plasmàtiques.
* Proteïnes sèriques.
Proteïnes SNARE.
Proteïnes supressores de tumors.
Proteïnúria.
* Proteogènesi
* Pròtesis acústiques.
* Pròtesis articulars.
Pròtesis auditives.
* Pròtesis coxofemoral.
* Pròtesis d'anca.
* Pròtesis de genolls.
Pròtesis de maluc.
Pròtesis de Stent.
Pròtesis dentals completes.
Pròtesis dentals parcials.
* Pròtesis dentals totals.
Pròtesis dentals.
Pròtesis internes.
Pròtesis mamàries.
Pròtesis maxil·lofacials.
* Pròtesis oculars.
Pròtesis ortopèdiques.
Pròtesis urològiques.
Pròtesis valvulars cardíaques.
Pròtesis vasculars.
Pròtesis.
Protocols clínics.
Protocols d'infermeria.
* Protocols de diagnòstic clínic.
* Protocols en medicina.
* Protocols mèdics.
* Protocols terapèutics.
Protozoosi.
Protozous patògens.
Proves d'esforç
* Proves de la mort.
* Proves de toxicitat.
Proves funcionals (Medicina)
* Proves funcionals de l'aparell respiratori.
* Proves funcionals pulmonars.
Proves funcionals respiratòries.
Pruïja.
* PSA (Antigen)
Pseudoartrosi.
* Pseudohemofília hereditària.
* Pseudohemofília.
* Psicoanalista i pacient.
Psicocirurgia.
Psicoendocrinologia.
* Psicoestimulants.
Psicofarmacologia.
Psicofàrmacs.
Psicofisiologia.
* Psicogenètica.
Psicologia clínica.
* Psicologia de la salut.
Psicologia dels malalts.
* Psicologia dels pacients.
* Psicologia fisiològica.
* Psicologia i medicina.
Psicologia mèdica.
* Psicologia patològica.
* Psiconeuroendocrinologia.
* Psiconeurofarmacologia.
Psicòpates.
* Psicopatia autística.
* Psicopatia.
Psicopatologia de l'adolescència.
Psicopatologia infantil.
Psicopatologia.
* Psicosi bipolar.
* Psicosi ciclotímica.
* Psicosi maniacodepressiva.
* Psicosi postpart.
* Psicoterapeuta i malalt.
* Psicoterapeuta i pacient.
Psicoteràpia basada en l'evidència.
Psicoteràpia geriàtrica.
* Psicoteràpia ocupacional.
* Psicoteràpia verbal.
* Psicòtrops.
Psiquiatres.
Psiquiatria biològica.
* Psiquiatria cultural.
* Psiquiatria d'urgència.
Psiquiatria de l'adolescència.
* Psiquiatria dels adolescents.
* Psiquiatria ètnica.
Psiquiatria forense.
Psiquiatria geriàtrica.
* Psiquiatria i cultura.
Psiquiatria infantil.
* Psiquiatria intercultural.
* Psiquiatria jurídica.
* Psiquiatria legal.
* Psiquiatría mèdicolegal.
Psiquiatria militar.
* Psiquiatria ortomolecular.
* Psiquiatria pediàtrica.
Psiquiatria social.
Psiquiatria transcultural.
Psiquiatria.
Psoriasi.
Pubertat precoç
Pubertat.
Puericultura.
Puerperi.
Pulmó
* Pulmó blanc.
* Pulmó de sèpsia.
* Pulmó de xoc.
* Pulmonia.
* Pulmons.
* Pulsació del cor.
* Pulsacions cardíaques.
Punció arterial.
* Punció espinal.
Punció lumbar.
Punció venosa.
Puncions.
* Punts (Cirurgia)
* Puny de la mà
Purgants.
* PVs (Virus)

* Qi gong.
* Qigong.
* Quadriplegics.
* Qualitat de l'assistència mèdica.
* Qualitat de vida dels pacients.
Queixal del seny.
* Queixal.
* Queixals del seny.
Quequesa.
Queratitis.
* Queratoconjuntivitis seca.
Queratoconjuntivitis.
* Queratomalacia.
* Queratomileusi in situ assistida amb làser.
Queratoplàstia.
Queratotomia radial.
Química clínica.
* Química del sistema nerviós.
* Química mèdica.
* Química neurològica.
* Quimiosensibilitat múltiple.
* Quimioteràpia anticancerosa.
* Quimioteràpia antineoplàsica.
Quimioteràpia del càncer.
Quimioteràpia.
Quinoleïna.
Quinolones.
Quiròfans.
Quiropràxia.
Quistos.

* Racions alimentàries dels animals.
* Racions alimentàries.
Radi (Os)
Radiació ionitzant.
Radiació no-ionitzant.
Radiocirurgia.
* Radiodiagnosi.
* Radiodiagnòstic.
* Radiofarmacèutics.
Radiofàrmacs.
* Radiografia (Medicina)
* Radiografia de l'aparell urinari.
* Radiografia de la mama.
* Radiografia de les venes.
* Radiografia de vasos limfàtics.
* Radiografía del sistema limfàtic.
* Radiografia del sistema nerviós.
* Radiografia dels conductes biliars
* Radiografia dels vasos sanguinis.
* Radiografia dental.
Radiografia mèdica.
* Radiografia per raigs gamma.
* Radiografia per seccions.
* Radiografia ultrasònica.
* Radioimmunoanàlisi.
Radioimmunoassaig.
* Radiologia (Medicina)
* Radiologia clínica.
Radiologia dental.
Radiologia intervencionista.
Radiologia mèdica.
Radiologia pediàtrica.
* Radiologia per al diagnòstic.
Radiologia veterinària.
* Radiomedicaments.
* Radioteràpia de contacte.
* Radioteràpia intersticial.
Radioteràpia.
Raigs gamma.
* Raigs X en odontologia.
Raigs X.
Raquianestèsia.
* Raquis.
Raquitisme.
* RCP.
* Reabsorció òssia.
* Reacció axònica.
* Reacció immunitària.
* Reacció immunològica.
* Reacció primària de Nissl.
* Reaccions adverses als medicaments.
* Reagines.
Reanimació
Reanimació cardíaca.
Reanimació cardiopulmonar.
* Reanimació respiratòria.
Rebuig (Biologia)
* Rebuig d'empelts.
* Rebuig d'òrgans trasplantats.
* Rebuig de teixits trasplantats.
* Recepta de medicaments.
* Receptes mèdiques.
* Receptores d'acetilcolina.
* Receptors adrenèrgics beta.
Receptors adrenèrgics.
* Receptors beta adrenèrgics.
Receptors cel·lulars.
Receptors colinèrgics.
Receptors d'endorfina.
Receptors d'Fc.
Receptors d'hormones.
Receptors d'insulina.
* Receptors d'opiacis.
* Receptors de la superfície cel·lular.
* Receptors de morfina.
* Receptors de narcòtics.
Receptors de neurotransmissors.
Receptors de serotonina.
* Receptors Fc.
* Receptors hormonals.
Receptors neurals.
Receptors nicotínics.
Receptors sensitius.
* Receptors serotoninèrgics.
* Recombinació ADN.
* Reconeixement de l'ull.
* Reconeixement ocular.
* Reconeixements mèdics sistemàtics.
* Reconeixements mèdics.
* Reconstrucció d'òrgans.
* Reconstrucció de mama.
* Reconstrucció de teixits.
* Reconstrucció mamària.
Recte.
* Recursos tecnològics per a discapacitats.
* Reducció de pes.
* Reeducació (Medicina)
* Reeducacio funcional.
Reflexos (Fisiologia)
Reflexos condicionats.
Reflexoteràpia.
Reflux gastroesofàgic.
Reflux vesicoureteral.
* Reforma de la salut pública.
Reforma dels serveis sanitaris.
* Reforma sanitària.
* Refredat.
* Regeneració de les neurones.
Regeneració del sistema nerviós.
* Regeneració neural.
* Regeneració neuronal.
* Règims alimentaris per a malalts.
* Règims alimentaris.
* Règims hipocalòrics.
* Règims per aprimar.
* Regió lumbar.
Regió lumbosacra.
* Regió pelviana.
* Regió sacrolumbar.
Registres d'infermeria.
* Regla (Fisiologia)
* Regulació de la immunoresposta.
* Regulació de la pressió osmòtica.
Regulació de la respiració
* Regulació de la resposta immunitària.
* Regulació natural de la natalitat.
* Regulació osmòtica.
Rehabilitació
Rehabilitació d'alcohòlics.
Rehabilitació de discapacitats.
* Rehabilitació de disminuïts.
Rehabilitació de drogoaddictes.
* Rehabilitació de malalts.
* Rehabilitació de pacients.
* Rehabilitació laboral.
Rehabilitació mèdica.
* Rehabilitació ocupacional.
Reiki.
Rejoveniment.
* Relació infermer-pacient.
* Relació infermera-pacient.
* Relació malalt-metge.
* Relació metge-malalt.
* Relació metge-pacient.
* Relació pacient-metge.
* Relacions cos humà-caràcter.
* Relacions família-personal sanitari.
* Relacions infermer-pacient.
Relacions infermera-pacient.
* Relacions malalt-metge.
* Relacions metge-malalt.
Relacions metge-pacient.
* Relacions morfologia humana-caràcter.
* Relacions pacient-infermera.
* Relacions personal mèdic-família.
Relacions personal sanitari-família.
Relacions psicoterapeuta-pacient.
Relacions sexuals.
Relaxació
Relaxants musculars.
* Religió i medicina.
* Remei floral de Bach.
* Remeieres.
Reperfusió (Fisiologia)
Reproducció
* Reproducció animal.
* Reproducció artificial.
* Reproducció assistida humana.
Reproducció assistida.
* Reproducció de l'home.
Reproducció humana assistida.
Reproducció humana.
* Reproducció sexual.
Requeriments nutricionals.
* Rescat de vides.
* Resecció del fetge.
* Resecció parcial del fetge.
Residents (Infermeria)
Residents (Medicina)
* Residents d'infermeria.
* Residus biomèdics.
* Residus biosanitaris.
* Residus d'hospitals.
* Residus de centres sanitaris
* Residus hospitalaris.
* Residus mèdics.
Residus sanitaris.
* Resines dentals.
Resines en odontologia.
Resistència a la insulina.
Resistència als medicaments.
Respiració
Respiració artificial.
Respiradors.
* Resposta condicionada.
Resposta immunitària.
Ressenyes sistemàtiques (Investigació mèdica)
* Restauració (Odontologia)
Restauració dental
Restrenyiment.
* Retard de creixement del fetus.
* Retard del creixement fetal.
Retard del creixement intrauterí
* Retard en el creixement intrauterí
* Retard mental.
* Retardament del creixement.
* Retardats mentals.
Retenció d'orina.
* Retenció urinària.
Retina.
Retinoides.
Retinopatia diabètica.
* Retinopatia.
* Retinopaties.
* Retinoscopi.
* Retinoscopis.
* Reumatisme articular agut.
* Reumatisme articular degeneratiu.
* Reumatisme muscular.
* Reumatisme poliarticular agut.
Reumatisme.
Reumatologia pediàtrica.
Reumatologia.
* Revisió mèdica.
* Revisió ocular.
Revisions mèdiques.
* Revisions sistemàtiques (Investigació mèdica)
* Rh (Factor)
* Rhesus (Factor)
* RIA.
Rifamicines.
Rifampicina.
* Rinitis al·lèrgica estacional.
* Rinitis atròfica.
Rinitis.
Rinofaringe.
Rinoplàstia.
* Risc (Medicina)
* Risc sanitari.
* Riscos laborals.
* Ritme cardíac.
* Ritmes cardíacs.
Robòtica en medicina.
* Robòtica mèdica.
Rol sexual.
* Rols masculins i femenins.
* Rols sexuals.
* Roncopatia.
* Roncs (Medicina)
Roncs.
Ronya.
Ronyó
* Ronyons.
* Rostre.
Ròtula.
Rubèola.
* Ruiter-Pompen-Wyers (Síndrome)

Sabates ortopèdiques.
* Sac lacrimal.
* Sacàrids.
Sadisme.
* SAF.
* Safisme.
Sagnia.
Sal en l'organisme.
* Sales d'urgències.
Salicilats.
Saliva.
Salmonel·la.
* Salpingitis.
* Salpingoovaritis.
* Salubritat pública.
* Saludadores.
* Saludadors.
* Salut ambiental.
* Salut bucal.
* Salut bucodental.
* Salut dels animals domèstics.
* Salut dels animals salvatges.
* Salut dels infants.
* Salut dental pública.
* Salut emocional.
* Salut en el treball.
Salut en línia.
* Salut i medi ambient.
* Salut industrial.
* Salut internacional.
* Salut laboral.
Salut mental.
Salut mundial.
Salut pública dental.
* Salut pública odontològica.
* Salut pública rural
* Salut pública urbana.
* Salut pública veterinària.
Salut urbana.
Salut.
* Salvament de vides.
Salvament.
* Sanadores.
Sanatoris.
* Sanejament en els hospitals.
Sanejament.
Sang.
* Sanitat naval.
* SAOS.
* SAP (Síndrome d'alienació parental)
* Sarcoide de Boeck.
* Sarcoide de Schaumann.
Sarcoïdosi.
Sarcoma d'Ewing.
* Sarcoma osteogen.
* Sarcoma osteoide.
* Sarcomes germinoblàstics.
* Sarcomes immunoblàstics.
* Sarcomes.
* Satisfacció dels malalts.
Satisfacció dels pacients.
* Saturnisme.
Sauna.
Scrapie.
* Screening.
* SDRA.
* SDRC2.
* Secreció d'orina.
* Secreció de llet.
* Secrecions de les glàndules salivals.
Secrecions.
* Secretariat mèdic.
Secretàries mèdiques.
Sedants.
Seguiment biològic
Seguretat alimentària.
Seguretat dels pacients.
Seguretat en el treball.
* Seguretat industrial.
* Seguretat laboral.
* Seguretat sanitària.
Semen.
* Semiologia (Medicina)
* Semiologia d'orina.
* Senectud.
* Senilitat.
* Sensacions.
Sensibilitat química múltiple.
* Sentit de l'equilibri.
* Sentit del color.
* Sentit del gust.
Sentits.
Septicèmia.
Serodiagnòstic.
* Seropositius.
* Seropositivitat.
Seroteràpia.
Serotonina.
Sèrum.
* Servei genètic.
* Servei mèdic rural.
* Servei mèdic.
* Serveis d'ajuda a domicili.
* Serveis d'ambulàncies.
* Serveis d'atenció domiciliària.
* Serveis d'emergències mèdiques.
Serveis d'infermeria.
Serveis d'urgències hospitalàries.
Serveis d'urgències mèdiques.
* Serveis d'urgències prehospitalàries.
* Serveis d'urgències.
* Serveis de pediatria.
* Serveis de salut maternal i infantil.
Serveis de salut maternal.
* Serveis de salut mental.
* Serveis de salut psiquiàtrica.
* Serveis de salut.
* Serveis mèdics d'urgència.
* Serveis mèdics.
* Serveis per a malalts mentals.
* Serveis psiquiàtrics.
* Serveis públics de salut mental.
Serveis sanitaris.
* Serveis socials d'atenció primària.
* Serveis socials en salut.
Sexòlegs.
Sexologia.
* Sexualitat compulsiva.
Sexualitat femenina.
Sexualitat masculina.
* Shiatsu.
* Shunt portocaval.
* Si accessori del nas.
Si cavernós.
* Si facial.
* Siamesos.
* Sida en el fetus.
Sida en els infants.
Sida en l'embaràs.
* Sida en la dona embarassada.
Sida en les dones.
* Sida infantil.
* Sida pediàtric.
* SIDA.
* Sideropènia.
* Sidosos.
Sífilis.
* Signes clínics.
* Signes i símptomes.
Sildenafil.
Silicones.
Simfisiotomia.
* Simpàtic (Sistema nerviós)
Simpatomimètics.
* Simptomatologia.
* Símptomes bucals de les malalties.
* Símptomes de les malalties.
* Símptomes neurològics de les malalties.
* Símptomes oculars de les malalties.
Símptomes.
Simulació (Ciències de la salut)
* Simulació (Farmàcia)
* Simulació (Infermeria)
* Simulació (Medicina)
* Simulació (Odontologia)
* Simulació de malalties.
* Sinapsi mioneural.
* Sinapsi neuromuscular.
Sinapsi.
Síncope (Patologia)
Sindesmologia.
* Síndreme de Bouley-Charcot.
* Síndrome abdominal agut.
* Síndrome algodistròfic.
Síndrome antifosfolipídica.
* Síndrome cerebrovascular.
* Síndrome ciàtic.
Síndrome d'abstinència.
* Síndrome d'Adamantiades-Behçet.
Síndrome d'Aicardi-Goutières
* Síndrome d'Alexander.
Síndrome d'alienació parental.
* Síndrome d'apnea obstructiva del son.
Síndrome d'Asperger.
Síndrome d'esgotament professional.
* Síndrome d'estenosi aòrtica supravalvular.
* Síndrome d'hipercalcèmia.
* Síndrome d'immune deficiència adquirida.
* Síndrome d'intolerància química múltiple.
* Síndrome de Behçet.
* Síndrome de Beuren.
* Síndrome de burn out.
* Síndrome de burnout.
* Síndrome de Charcot-Marie-Tooth.
* Síndrome de Charcot.
* Síndrome de Creutzfeldt-Jakob.
Síndrome de Cushing.
* Síndrome de desgast professional.
Síndrome de dolor miofascial.
* Síndrome de dolor regional complex tipus II.
* Síndrome de dolor regional complex.
Síndrome de Down.
* Síndrome de fàcies d'elf.
* Síndrome de Fanconi-Schlesinger.
Síndrome de fatiga crònica.
* Síndrome de Gaucher-Schlagenhaufer.
* Síndrome de Gilbert-Behçet.
Síndrome de Gilles de la Tourette.
* Síndrome de Gougerot-Sjögren-Houwers.
* Síndrome de Gougerot-Sjögren.
* Síndrome de Hughes.
* Síndrome de Kaposi-Libman-Sacks.
* Síndrome de Kinsbourne.
Síndrome de l'edifici malalt.
Síndrome de l'intestí irritable.
* Síndrome de l'oli de colza.
Síndrome de l'oli tòxic espanyol.
* Síndrome de l'oli tòxic.
* Síndrome de l'X-fràgil.
* Síndrome de la casa malalta.
* Síndrome de la immunodeficiència humana.
* Síndrome de la Tourette.
* Síndrome de Labhart-Willi-Prader.
Síndrome de Lesch-Nyhan.
* Síndrome de Lignac-Fanconi.
Síndrome de lipodistròfia associada a VIH.
Síndrome de Noonan.
* Síndrome de Nyhan.
* Síndrome de Prader-Labhart-Willi.
Síndrome de Prader-Willi.
* Síndrome de resistència a la insulina.
Síndrome de Rett.
* Síndrome de Ruiter-Pompen-Wyers.
* Síndrome de sensibilitat química múltiple.
Síndrome de Sjögren.
* Síndrome de supressió
* Síndrome de Tourette.
* Síndrome de Turner-Albrigh.
Síndrome de Turner.
* Síndrome de West.
* Síndrome de Willebrand.
* Síndrome de Williams-Barratt.
* Síndrome de Williams-Beuren.
Síndrome de Williams.
* Síndrome del bournout professional.
* Síndrome del burnout.
* Síndrome del còlon irritable.
* Síndrome del cremat (Treball)
* Síndrome del cremat.
Síndrome del cromosoma X-fràgil.
Síndrome del destret respiratori de l'adult.
Síndrome hepatorenal
Síndrome metabòlica.
Síndrome nefròtica.
* Síndrome posttraumàtica.
* Síndrome Prader-Willi.
Síndrome premenstrual.
* Síndrome químic múltiple.
* Síndrome seca.
* Síndrome tòxic.
* Síndrome X.
Síndromes d'apnea del son.
* Síndromes d'immunodeficiència.
Síndromes de deficiència immunitària.
* Síndromes de dolor miofascial.
Síndromes de l'ull sec.
* Síndromes mieloproliferatius.
Síndromes.
* Sines.
Sinòvia.
Sins paranasals.
* Síntesi de proteïnes.
Síntesi proteica.
* Sinus nasals.
* Sinus paranasals.
Sinusitis.
Siringomièlia.
* Sistema biliar.
Sistema cardiovascular.
* Sistema circulatori.
* Sistema digestiu.
* Sistema endocrí
* Sistema gastrointestinal.
* Sistema genitourinari.
* Sistema HLA.
Sistema immunològic.
* Sistema lacrimal.
Sistema límbic.
Sistema limfàtic.
* Sistema locomotor.
* Sistema muscular.
* Sistema músculo-esquelètic.
Sistema nerviós autònom.
Sistema nerviós central.
Sistema nerviós parasimpàtic.
* Sistema nerviós perifèric.
Sistema nerviós simpàtic.
* Sistema nerviós vasomotor.
* Sistema nerviós vegetatiu.
Sistema nerviós.
* Sistema neurovegetatiu.
* Sistema oculomotor.
* Sistema osteomuscular.
* Sistema respiratori.
Sistema reticuloendotelial.
* Sistema simpàtic.
* Sistema urogenital.
* Sistema vascular.
Sistema vasomotor.
* Sistema vegetatiu.
* Sistema visceral.
* Sistemes d'imatges en medicina.
* Sistemes terapèutics.
* SLN.
* Sobrealè
* Sobredosi de medicaments.
* Sobrepès.
* Societat i infermeria.
Sociologia de la infermeria.
* Sociologia mèdica.
* Sociòpates.
* Socorrisme.
Sodi en l'organisme.
* Sodomia.
Sofriment.
Sofrologia.
* Sòl de la pelvis.
Sòl pelvià
* Soluble N-ethylmaleimide-Sensitive-Factor Attachment Protein Receptor.
* Soluble NSF Attachment Protein Receptor.
Somatomedina.
* Somatomedines.
Somatostatina.
Somatotropina.
Somnambulisme.
* Somnífers.
Son.
* Sondatge (Medicina)
* Sondes (Medicina)
* Sonografia en diagnosi.
* Sonografia.
* Soporífers
* Soporífers.
* Sordesa en els infants.
* Sordesa en persones grans.
Sordesa.
* Sordmudesa
* Sordmuts.
Sords.
* SOT.
* SPA (Antigen)
* SPECT (Tomografia)
* SQM.
* Stents (Cirurgia)
* Streptococcus pneumoniae.
* Stress.
* Subministraments mèdics.
* Subnormalitat.
* Substància blanca de Schwann.
* Substàncies anabolitzants.
* Substàncies neurotransmissores.
Substàncies perilloses.
* Substàncies reguladores del creixement.
Suc gàstric.
Suc pancreàtic.
* Succedanis de la llet materna.
Sucralfat.
Sucre en l'organisme.
* Sucre sanguini.
Sucres.
Suïcidi.
* Sulfatiazol.
* Supervisió electrònica dels malalts.
* Supervisió electrònica dels pacients.
* Supervisió fetal.
* Supervivència (Accidents)
* Supervivència després d'accidents.
Supervivència en indrets salvatges.
Supervivència.
* Suplements dietètics.
* Suplements en la dieta.
* Suplements nutricionals.
Suplements nutritius.
Sutures (Cirurgia)

* T-SNARE.
* Tabaquisme en l'embaràs.
* Tabaquisme en la dona embarassada.
* Tabaquisme.
* Tabletes (Medicina)
* TAC.
Tacrina.
Tacte.
* Tai chi chih.
* Talassanèmia.
Talassèmia.
Talassoteràpia.
Tàlem (Anatomia)
* Tapament.
Taquicàrdia.
* Target Membrane SNARE Proteins.
* Tartamudesa.
Taules de composició d'aliments.
Taurina.
* Taxa de morbiditat.
* TC (Tomografia computada)
* TCA.
Tècnica Alexander.
Tècnica de l'anticòs fluorescent.
* Tècnica ELISA.
* Tècnica histològica.
* Tècnica immunofluorescent.
* Tècnica immunològica.
* Tècnica operatòria.
* Tècnica quirúrgica.
* Tècnics de farmàcia.
* Tècniques d'imatge en medicina.
Tècniques d'infermeria.
* Tècniques de cultiu cel·lular.
* Tècniques de reproducció assistida.
Tècniques histològiques.
Tècniques immunològiques.
* Tècniques quirúrgiques.
* Tecnologia de la reproducció
* Tecnologia de laboratoris de pròtesis dentals.
* Tecnologia de laboratoris dentals.
* Tecnologia de pròtesis dentals.
Tecnologia dental.
Tecnologia mèdica.
* Tecnologia per a discapacitats.
* Tecnologia reproductiva humana.
* Tecnologia reproductiva.
* Tecnologia sanitària.
Teixit adipós.
* Teixit conjuntiu.
Teixit connectiu.
* Teixit muscular.
Teixit nerviós.
* Teixit neural.
Teixit ossi.
* Teixit periapical.
* Teixits (Biologia)
Teixits (Histologia)
* Teixits animals.
* Teixits humans.
* Teixits orgànics.
* Teixits ossis
Telecomunicació en medicina.
Telemàtica mèdica.
* Telemedicina.
* Telesalud.
Telòmer.
Temperança.
* Temperatura animal.
* Temperatura corporal baixa.
Temperatura corporal.
* Temperatura del cos.
* Temperatura humana.
* Temporal.
* Tendències suïcides
Tendinitis.
* Tendó calcani.
Tendó d'Aquil·les.
Tendons.
* Tensió arterial.
* Tensió intravenosa.
* Tensió ocular.
* Tensió premenstrual.
* Tentatives de suïcidi
Teofil·lina.
* Terapèutica alimentària.
* Terapèutica cel·lular.
Terapèutica dental.
* Terapèutica dietètica.
* Terapèutica endocrina.
* Terapèutica física.
Terapèutica fisiològica.
* Terapèutica genètica.
* Terapèutica immunològica.
* Terapèutica magnètica.
* Terapèutica medicamentosa.
* Terapèutica musical.
* Terapèutica ocular.
* Terapèutica ocupacional.
* Terapèutica odontològica.
Terapèutica oftalmològica.
* Terapèutica osteopàtica.
* Terapèutica par via oral.
* Terapèutica pel treball.
* Terapèutica per agents químics (Medicina)
* Terapèutica per l'exercici.
* Terapèutica per xoc.
* Terapèutica quirúrgica veterinària.
Terapèutica sexual.
* Terapèutica vegetal.
Terapèutica veterinària.
Terapèutica.
* Terapèutiques alternatives.
* Teràpia adjuvant del càncer.
* Teràpia amb sals d'or.
Teràpia assertiva.
Teràpia cel·lular.
Teràpia craniosacral.
* Teràpia de l'exercici.
Teràpia de polaritat.
Teràpia de xoc.
* Teràpia física.
Teràpia genètica.
* Teràpia gènica.
* Teràpia hormonal.
Teràpia intravenosa.
* Terapia manipulativa.
* Teràpia musical.
Teràpia neural.
* Teràpia nutricional.
Teràpia ocupacional.
* Teràpia oral.
* Teràpia ortomolecular.
Teràpia parenteral.
* Teràpia pel moviment.
* Teràpia per inhalació
* Teràpia per l'aroma.
Teràpia respiratòria.
* Teràpia sacrocranial.
* Teràpia sexual.
* Teràpia transdèrmica.
* Teràpia verbal.
* Teràpia veterinària.
* Teràpia.
* Teràpies adjuvants del càncer.
* Teràpies alternatives.
* Teratògens.
* Teratologia animal.
* Teratologia humana.
Teratologia.
Teratoma.
* Tercer molar.
* Tercera edat.
* Termàlgia.
* Termografia clínica.
* Termografia en medicina.
Termografia mèdica.
Termoteràpia.
* Test MIR.
Testicle.
* Testicles.
Testosterona.
* Tests d'esforç
* Tests de funció (Medicina)
* Tests de la vista.
* Tests de medicaments.
Tests de sensibilitat microbiològica.
Tests de toxicitat.
* Tests funcionals (Medicina)
* Tests genètics.
Tètan.
* Tetanolisina.
* Tetrahidroaminoacridina.
Tetraplègics.
* Text MIR.
* THA.
Tíbia.
* Tic de Guinon.
Tics.
* Tifoide
* Tifus abdominal.
* Tifus epidèmic.
Tifus exantemàtic.
* Tifus recurrent.
* Tim (Glàndula)
Timosina.
Timpà (Anatomia)
Timus (Glàndula)
* Tinnitus.
Tinya.
* Tirocalcitonina.
Tiroide.
* Tisi.
* Tocologia.
* Tolerància a la insulina.
* Tolerància biològica.
* Tolerància biomèdica.
* Tomodensitometria.
* Tomografia axial computada de raigs X.
* Tomografia axial computada.
Tomografia computada per emissió de fotó simple.
* Tomografia computeritzada.
* Tomografia d'emissió
Tomografia òptica.
* Tomografia per emissió
* Tomografia per emissió computada.
Tomografia per emissió de positrons.
* Tomografia per ressonància magnètica nuclear.
* Tomografia ultrasònica.
Tomografia.
* Tonografia.
Tonometria.
* Tonsil·lectomia.
* Tonsil·litis.
* Topectomia.
* Topoectomia.
* Topografia del cervell.
* Topografia mèdica.
Tòrax.
Tos ferina.
Tos.
* Toxicitat alimentària.
* Toxicitat cutània.
* Toxicitat de les nanopartícules.
* Toxicitat dels aliments.
* Toxicitat dels nanomaterials.
* Toxicodèrmia.
Toxicologia alimentària.
Toxicologia ambiental.
* Toxicologia dermatològica.
Toxicologia experimental.
* Toxicologia immunològica.
Toxicologia industrial.
* Toxicologia mediambiental.
* Toxicologia nutricional.
Toxicologia pediàtrica.
Toxicologia.
* Toxicomania medicamentosa.
* Toxicomania.
* Toxicomans.
* Toxidèrmia.
* Toxiinfeccions alimentàries.
Toxina botulínica.
* Toxina del botulisme.
* Toxina del clostridium tetani.
Toxina tetànica.
Toxines bacterianes.
* Toxines de les plantes
* Toxines vegetals.
Toxines.
* Toxocariasi.
Toxocarosi.
Toxoplasmosi.
Tracoma.
* Tractament (Medicina)
Tractament adjuvant del càncer.
* Tractament amb medicaments
* Tractament ambulatori.
Tractament de l'alcoholisme.
* Tractament de les malalties del bestiar.
* Tractament de les malalties dels animals
* Tractament de les malalties dels animals domèstics.
* Tractament de les malalties.
Tractament del dolor.
Tractament del tabaquisme.
* Tractament dels trastorns de la parla.
* Tractament homeopàtic.
* Tractament hormonal.
* Tractament mèdic.
* Tractament osteopàtic.
Tractament pal·liatiu.
* Tractament per agents químics (Medicina)
* Tractament per xoc.
* Tractament quirúrgic.
* Tractaments adjuvants del càncer
* Tractaments alternatius.
* Tracte alimentari.
Tracte biliar.
* Tracte digestiu.
* Tracte gastroentèric.
Tracte gastrointestinal.
* Tracte urinari.
* Tracte uveal.
* Trajectòries clíniques (Infermeria)
* Trajectòries d'infermeria.
Tranquil·litzants.
Transcripció genètica.
Transferència d'embrions.
* Transferència gènica.
* Transformació del limfòcit.
Transformació genètica.
Transformació limfocítica.
Transfusió de sang.
* Transfusió sanguínea.
* Transmissió dels impulsos nerviosos.
* Transmissió maternofetal de la sida.
* Transmissió nerviosa.
* Transmissió sinàptica.
* Transmissors de l'impuls nerviós.
* Transmissors sinàptics.
* Transpiració excessiva.
* Transplantació d'embrions.
* Transplantació de teixits.
* Transport de ferits.
Transport de malalts i ferits.
* Transport de malalts.
* Transport de pacients.
* Transport sanitari.
Transportadors ABC.
* Transsexualisme.
Tràquea.
* Traqueostomia.
Traqueotomia.
* Trasllat de malalts i ferits.
* Trasllat de pacients.
* Trasplantació
* Trasplantació (Cirurgia)
* Trasplantació d'òrgans
* Trasplantació d'ossos.
* Trasplantació de cor.
* Trasplantació de ronyons.
* Trasplantament
* Trasplantament autogènic.
* Trasplantament autòleg.
Trasplantament cardíac
Trasplantament d'òrgans.
* Trasplantament de cor.
* Trasplantament de fetge.
* Trasplantament de ronyó
Trasplantament hepàtic.
* Trasplantament ossi.
Trasplantament renal.
Trastorn bipolar.
* Trastorn d'Asperger.
* Trastorn de l'activitat motora voluntària.
* Trastorn de Rett.
Trastorn per estrès posttraumàtic.
* Trastorns àcid-base.
* Trastorns alimentaris.
Trastorns auditius.
* Trastorns bipolars.
* Trastorns cerebrals.
* Trastorns cerebrovasculars.
* Trastorns comunicatius.
* Trastorns congènits del metabolisme.
* Trastorns congènits.
* Trastorns convulsius.
* Trastorns de l'alimentació
* Trastorns de l'apetit.
Trastorns de l'articulació
* Trastorns de l'articulació (Fonètica)
* Trastorns de l'articulació temporomandibular.
* Trastorns de l'audició
Trastorns de l'equilibri hidroelectrolític.
* Trastorns de l'excés d'andrògens.
* Trastorns de l'oïda.
* Trastorns de l'ull sec.
Trastorns de la comunicació
Trastorns de la conducta alimentària.
Trastorns de la conducta en els adolescents.
Trastorns de la conducta en els infants.
Trastorns de la deglució
* Trastorns de la fonació
Trastorns de la gana.
* Trastorns de la locomoció
Trastorns de la marxa
Trastorns de la memòria.
Trastorns de la menstruació
Trastorns de la micció
Trastorns de la nutrició
Trastorns de la nutrició en els nodrissons.
* Trastorns de la nutrició en geriatria.
* Trastorns de la nutrició en la vellesa.
Trastorns de la nutrició en les persones grans.
Trastorns de la parla en els infants.
Trastorns de la parla.
Trastorns de la percepció
* Trastorns de la percepció cromàtica.
Trastorns de la pigmentació
Trastorns de la postura.
Trastorns de la veu.
Trastorns de la visió
* Trastorns de la visió del color.
Trastorns de les plaquetes sanguínies.
Trastorns de pànic.
* Trastorns degeneratius.
* Trastorns del comportament alimentari.
* Trastorns del comportament en els adolescents.
* Trastorns del comportament en els infants.
Trastorns del creixement.
Trastorns del desenvolupament.
Trastorns del llenguatge.
Trastorns del metabolisme dels lípids.
Trastorns del metabolisme.
* Trastorns del moviment.
* Trastorns del ritme cardíac.
* Trastorns del sistema nerviós.
Trastorns del son.
Trastorns dels humors corporals.
* Trastorns digestius.
* Trastorns duals.
* Trastorns electrolítics.
* Trastorns genètics.
* Trastorns hereditaris metabòlics.
* Trastorns hidroelectrolítics.
* Trastorns hormonals.
* Trastorns locomotors.
* Trastorns mentals
* Trastorns mentals.
* Trastorns metabòlics hereditaris.
Trastorns microcirculatoris.
* Trastorns microvasculars.
Trastorns motors.
* Trastorns neuromotors
* Trastorns neuromusculars.
* Trastorns obsessius.
* Trastorns posturals.
Trastorns psiquiàtrics postpart.
Trastorns sexuals.
* Trastorns visuals.
* Trastorns vocals.
* Traumatisme dental.
Traumatisme.
Traumatismes cranials.
Traumatismes dentals
* Traumatismes.
Traumatologia en pediatria.
* Traumatologia pediàtrica.
Traumatologia.
* Traumes físics.
* Treball de rescat.
* Treball social en assistència sanitària.
* Treball social en salut.
* Treball social hospitalari.
Treball social mèdic.
* Treball social sanitari
* Trementinaires.
Tremolor.
* Trencadura.
Trepanació
* Treponemiasi
Treponemosi
Triatge (Medicina)
* Tribadisme.
* Tripanomiasi sud-americana.
* Tripanosomiasi americana.
* Triquina.
Triquinosi.
* Trisomia del cromosoma 21.
* Trombocitopatia.
* Trombòcits.
Tromboelastografia.
* Tromboembòlia.
Tromboembolisme.
Tromboflebitis.
* Trombolítics.
* Trombopatia constitucional.
* Trombopaties.
* Trombosi cerebral.
* Trombosi venosa.
Trombosi.
* Trompa auditiva.
Trompa d'Eustaqui.
Trompes de Fal·lopi.
Tronc (Anatomia)
* Tronc cerebral.
Tronc de l'encèfal.
* Truncus encephalicus.
* Truncus.
Tub digestiu.
Tub neural.
* Tuberculosi cutània lúpica.
Tuberculosi cutània.
* Tuberculosi lúpica.
* Tuberculosi luposa.
Tuberculosi.
* Tubus neuralis.
Tumors cerebrals.
Tumors de parts toves.
* Tumors de teixits tous.
* Tumors dels teixits tous.
Tumors en els animals.
* Tumors en els infants.
* Tumors malignes secundaris.
* Tumors melanocítics.
* Tumors metastàtics.
* Tumors secundaris.
Tumors.
* Túnica mucosa.
* Túnica vascular de l'ull.
* Tunica vasculosa bulbi.
Turmell.
* Turmells.
Txi-kung.

* U.C.I.
* UCI.
* Úlcera de decúbit.
* Úlcera de Rokitansky.
Úlcera gàstrica.
* Úlcera gastroduodenal.
Úlcera pèptica.
Úlcera per pressió
* Ulceració
* Úlceres de l'estómac.
* Úlceres gàstriques.
Úlceres.
Ull.
* Ullal (Odontologia)
Ulleres.
Ulls artificials.
* Ulls.
* Ultrasonografia Doppler.
* Ultrasonografia endoscòpica.
* Ultrasonografia fetal.
* Ultrasonografia.
* Ultrasonons en diagnosi.
Ultrasonoteràpia.
Ultrasons en medicina.
* Ultrasons en oftalmologia
* Ultrasons mèdics.
Ungla.
* Ungles.
* Unió mioneural.
Unió neuromuscular.
Unitats coronàries.
* Unitats d'urgències en els hospitals.
Unitats de cures intensives.
* Unitats intensives.
Urea.
Urèmia.
Urèter.
Uretra.
* Urgèncias neurològiques.
* Urgències (Medicina)
* Urgències cardiològiques.
Urgències cardiovasculars.
* Urgències en cardiologia.
Urgències en neurologia.
Urgències en obstetrícia.
* Urgències en oftalmologia.
Urgències en pediatria.
Urgències en psiquiatria.
* Urgències hospitalàries.
Urgències mèdiques.
* Urgències obstètriques.
* Urgències oftalmològiques.
* Urgències pediàtriques.
* Urgències psiquiàtriques.
Urgències quirúrgiques.
* Urgències vasculars.
* Urinàlisi.
* Uroanàlisi.
Urodinàmica.
Uroginecologia.
Urografia.
* Urologia en pediatria.
* Urologia ginecològica.
* Urologia infantil.
* Urologia operatòria.
Urologia pediàtrica.
* Urologia quirúrgica.
Urologia.
* Urticària gegant.
Urticària.
* Ús de medicaments.
* Ús dels medicaments.
* Ús en medecina.
* Ús terapèutic d'olis essencials.
* Ús terapèutic de l'aire.
* Ús terapèutic de l'exercici.
* Ús terapeútic de la calor.
* Ús terapèutic de la lectura.
* Ús terapèutic de la literatura.
* Ús terapèutic de la música.
* Ús terapèutic de les cèl·lules.
* Ús terapèutic de les plantes.
* Ús terapèutic de les vitamines.
* Ús terapèutic de plantes aromàtiques.
* Ús terapèutic del fred.
* Ús terapèutic del massatge.
* Ús terapèutic dels aliments.
* Ús terapèutic dels colors.
* Ús terapèutic dels llibres.
* Us terapèutic dels medicaments.
Ús terapèutic.
Úter.
* Uteroescòpia.
Utilització de medicaments.
* Utilització dels medicaments.
Úvea.
Uveïtis.

* V-SNARE.
* Vaccí BCG.
* Vaccí de Calmette i Guérin.
* Vaccí del bacil de Calmette i Guérin.
* Vaccinació
* Vaccins antituberculosos.
Vacuna anticolèrica.
Vacuna antidiftèrica.
Vacuna antipneumocòccica.
* Vacuna antituberculosi.
Vacuna antivariolosa.
Vacuna BCG.
* Vacuna contra el còlera.
* Vacuna contra el paludisme.
* Vacuna contra el VPH.
* Vacuna contra la malària.
* Vacuna contra la tuberculosi.
* Vacuna contra la verola.
* Vacuna de Calmette-Guérin.
Vacuna de la malària.
* Vacuna de Mycobacterium bovis.
* Vacuna del bacil Calmette-Guérin.
Vacuna del papil·lomavirus.
* Vacuna del virus del papil·loma humà
* Vacuna pneumocòccica.
Vacunació
Vacunació dels infants.
* Vacunació infantil.
* Vacunes antimicrobianes.
Vacunes antituberculoses.
Vacunes antivíriques.
* Vacunes BCG.
* Vacunes de la tuberculosis.
* Vacunes víriques.
Vacunes.
Vagina.
Vaginitis.
Vagotomia.
* Valoració clínica en infermeria
Valoració d'infermeria.
* Valoració de la salut en infermeria.
* Valoració de les capacitats funcionals (Medicina)
* Valoració del pacient en infermeria.
* Valoració del risc.
Valoració funcional (Medicina)
* Valoracions preoperatòries.
Valors de referència (Medicina)
* Valors normals (Medicina)
Vàlvules cardíaques.
* Vàlvules del cor.
Variació en el nombre de còpies.
Varices esofàgiques.
* Varices gàstriques.
Varices.
Vasculitis.
Vasectomia.
Vasoconstrictors.
Vasodilatadors.
Vasopressina.
* Vasopressors.
Vasos sanguinis.
Vegetarianisme.
Vellesa.
Vena cava inferior.
Vena porta.
* Venes varicoses.
Venes.
* Venipunció
* Venopunció
* Venotomia.
* Ventilació artificial.
* Ventilació mecànica (Terapèutica)
* Ventilació pulmonar artificial.
* Ventilació pulmonar mecànica.
* Ventiladors pulmonars.
* Ventiloteràpia.
* Ventre.
Ventricles cardíacs.
* Ventricles del cor.
Verins.
* Vermífugs.
Verola.
Vèrtebres cervicals.
Vèrtebres lumbars.
Vèrtebres.
* Vertigen auricular.
Vertigen.
* Vesicle SNARE Proteins.
Vesícula biliar.
Vesícules seminals.
Veterinària d'urgència.
* Veterinària de salut pública.
Veterinària preventiva.
Veterinaris.
Veu.
* VHG.
* Viagra (Marca registrada)
Vibració (Terapèutica)
Vibriosi.
* Videocàpsula endoscòpica.
* Videoendoscòpia amb càpsula.
* Vidres correctors.
* Vidres oftàlmics.
* Vies biliars.
* Vies respiratòries.
* Vies urinàries.
* Vigilància biològica.
* Vigilància fetal.
* Vigília (Fisiologia)
* Vigília fisiològica.
Vigília.
Violació
* Violència en els adolescents.
* Violència en els joves.
* Violència en l'adolescència.
* Violència envers els infants.
* Violència exercida sobre els infants.
Violència juvenil.
* Virologia de l'aire.
Virologia mèdica.
Virologia veterinària.
Virologia.
Virosi (Peixos)
* Virosis en els animals
* Virosis.
Virus ADN.
* Virus d'Ebola.
* Virus de l'hepatitis G.
* Virus de la grip.
* Virus del papil·loma humà
* Virus DNA.
* Virus en el bestiar.
* Virus en els animals domèstics.
Virus GB C.
* Virus GB-C.
* Virus gripal.
Vísceres.
Visió
* Visió acromàtica.
* Visió baixa.
Visió binocular.
Visió cromàtica.
* Visió defectuosa.
* Visió del color.
* Visió dels colors.
* Visió parcial.
* Vista curta.
* Vista.
* Vitamina K.
* Vitamina P.
* Vitamines antihemorràgiques.
Vitamines B.
* Vitamines de la coagulació
Vitamines en la nutrició humana.
Vitamines K.
* Vitamines P.
Vitamines.
Vitaminoteràpia.
Vitiligen.
Volèmia.
* Volum sanguini.
* Voluntaris d'ajuda a domicili.
* Voluntaris d'atenció a domicili.
Vòmit.
* Vomitius.
* VPH (Virus)

* West (Síndrome)

* X-fràgil.
Xantoma.
Xantomatosi.
Xarampió
* Xarxa assistencial de salut mental.
* Xarxes neurals (Neurobiologia)
Xarxes neuronals (Neurobiologia)
Xeroftàlmia.
* Xeroma.
* Xerosi conjuntival.
* Xoc (Medicina)
* Xoc (Patologia)
* Xoc elèctric.
* Xoc hipovolèmic.
Xoc sèptic.
Xoc.

* Zonografia.
Zoonosi.
* Zoovirosi.
* Zoster.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.