Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Medicina, infermeria i odontologia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

6763 termes, 2784 descriptors, 3979 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 5-alfa-dihidrotestosterona
* 5-HT (Neurotransmisor)

* A.T.S.
* Abandó de l'hàbit de fumar
* Abandó del tabac
* ABC (Proteïnes)
Abdomen
Abdomen agut
* Aberracions cromosòmiques
* Aberracions mentals
* Aberracions sexuals
Ablació amb làser
* Ablació de la hipòfisi
* Ablació de la pròstata
* Ablació genital femenina
Abortius
Abscessos
* Absència d'orina
* Absència de cabells
* Absència de pèl
Absorció (Fisiologia)
Absorció cutània
Absorció intestinal
* Abstenció terapèutica
* Abstinència
* Abstinència alimentària
Abstinència sexual
* Abús
* Abús de les drogues
Abús de substàncies
Abús dels medicaments
Abús sexual envers els infants
* Acalàsia pelvirrectal
Accés als medicaments
Accidents
* Accidents cerebrovasculars
* Accidents de carretera
* Accidents de circulació
Accidents de trànsit
Accidents de treball
Accidents domèstics
* Accidents industrials
Accidents infantils
* Accidents laborals
* Accidents vasculars cerebrals
* Acció motriu
* Acetat de lanreòtida
* Acetoacetil coenzim A sintetasa
Acetoacetil-CoA sintetasa
* Àcid (Droga)
* Àcid acetilsalicílic
* Àcid desoxiribonucleic recombinant
Àcid úric
Acidosi
Àcids grassos en la nutrició
Acne
* Acromatisme (Malaltia)
* Acromatopsia
* Acromícria congènita
* Actes reflexos
* Actinoteràpia
* Activació del limfòcit
* Activació limfocitària
* Activació metabòlica
* Activitat motora
* Activitat motriu
Acufens
* Acupressió
Acupuntura
* Acústica auditiva
* Acústica fisiològica
* Adaptació neural
* Adaptació neuronal
* Addicció a l'alcohol
* Addicció a l'opi
* Addicció a les drogues
Addicció al sexe
* Addicció al tabac
Addicció al treball
Addictes
* Addictes a les drogues
* ADH (Hormona)
* Adherència terapèutica
Adherències (Medicina)
* Adherències (Patologia)
Adhesius dentals
* Adipositat
* Adiüretina
* Administració d'infermeria
Administració de medicaments
* Administració de medicaments per via oral
* Administració de medicaments per via rectal
* Administració dels hospitals
Administració dels serveis d'infermeria
* Administració dels serveis de salut
* Administració dels serveis sanitaris
* Administració hospitalària
* Administració parenteral
Administració sanitària
* Administració transdèrmica de medicaments
* Admissió i alta en els hospitals
ADN recombinant
* Adnexitis
* Adolescents violents
Adrenalina
* Adrenèrgics
* Adrenoceptors
Adrenoceptors beta
* Adrenomimètics
* Adrenoreceptors
* Adulteració d'aliments
* Adulteració i inspecció d'aliments
Aerobiologia
Aerosolteràpia
Aeroteràpia
Afàsia
* Afàsia amnèsica
* Afàsia nominal
Afrodisíacs
* Aftes epizoòtiques
* Agenesia ovariana
* Agents adrenèrgics
* Agents anestèsics
* Agents antibacterians
* Agents anticancerosos
* Agents antidepressius
* Agents antiepilèptics
Agents antifibrinolítics
* Agents antifúngics
* Agents antihipertensius
* Agents antihistamínics
Agents antiinfecciosos
Agents antiinflamatoris
* Agents antiinflamatoris no esteroïdals
Agents antilipèmics
* Agents antimicòtics
* Agents antineoplàstics
* Agents antiretrovirals
* Agents antireumàtics
* Agents antituberculosos
Agents antiulcerosos
* Agents antivírics
* Agents bactericides
Agents blocadors neuromusculars
* Agents broncodilatadors
* Agents cardiovasculars
* Agents d'hepatitis GB
* Agents fibrinolítics
* Agents hipoglucèmics
* Agents hipotensors
* Agents inhibidors de la fibrinòlisi
* Agents neurotòxics
Agents noòtrops
* Agents pirogens
* Agents simpatomimètics
Agents teratògens
* Agents trombolítics
* Agents vasoconstrictors
* Agents vasodilatadors
* Agents vasopressors
* Agilitat
Agnòsia
* Agonistes vasoactius
Agregació plaquetària
* Agressions sexuals envers els infants
* AGS (Síndrome)
* AIDS
* Aigua corporal
Aigua en l'organisme
* Ajuda a domicili
* Ajuda mèdica internacional
Ajuda sanitària
* Ajuda sanitària internacional
* Ajuts tècnics per a disminuïts
Ajuts tecnològics per als discapacitats
Albinisme
* Albins
* Albuminúria
Alcohòlics
Alcoholisme
Alcoholisme en l'embaràs
* Alcoholisme en la dona embarassada
* Alcoholisme i accidents de trànsit
Aldosterona
* Alentiment biliar
Aleteig auricular
* Alexina
Àlgebres de Hecke
* Algodistròfia
Alienació mental (Dret)
* Alienistes
Alimentació
* Alimentació (Zootècnia)
Alimentació animal
Alimentació artificial
Alimentació de les persones grans
* Alimentació dels animals
* Alimentació dels animals domèstics
* Alimentació dels animals salvatges
* Alimentació dels atletes
Alimentació dels escolars
Alimentació dels esportistes
* Alimentació dels nens
Alimentació dels nodrissons
* Alimentació en l'embaràs
* Alimentació en les dones embarassades
Alimentació enteral
* Alimentació equilibrada
* Alimentació escolar
* Alimentació geriàtrica
* Alimentació humana
* Alimentació i Estat
* Alimentació i salut
Alimentació infantil
* Alimentació macrobiòtica
Alimentació parenteral
* Alimentació pediàtrica
* Alimentació per tub
* Alimentació sana
* Alimentació vegetariana
* Aliments contaminats
* Aliments contaminats per bacteris
Aliments infantils
* Aliments macrobiòtics
* Aliments per a escolars
* Aliments per a infants
* Aliments purs
Aliments sense gluten
* Aliments tòxics
Al·lèrgens
Al·lèrgia
Al·lèrgia alimentària
* Al·lèrgia als aliments
* Al·lèrgia als fàrmacs
Al·lèrgia als medicaments
* Al·lèrgia cutània
* Al·lèrgia de contacte
Al·lèrgia en els infants
* Al·lèrgia en pediatria
* Al·lèrgia infantil
* Al·lèrgies
Alletament
* Alletament amb biberó
Alletament artificial
* Alletament matern
* Alletament natural
* Alleugeriment del dolor
* Alliberament retardat (Medicaments)
* Alliberament retardat dels medicaments
Al·lopatia (Terapèutica)
* Al·lorítmia
Al·lucinacions i il·lusions
Al·lucinògens
* Àloe
Àloes
Alopècia
* Alteració compulsiva
* Alteració obsessiva
* Alteracions de la memòria
* Alteracions de la visió
* Alteracions de la visió cromàtica
* Alteracions del metabolisme
* Alteracions en el metabolisme dels lípids
* Alteracions sexuals
* Alzheimer
Amalgames dentals
* Amaurosi
Ambliopia
Ambulàncies
* Ambulatoris
Amebiasi
Amenorrea
* Ametopterina
* Amfetamina
Amfetamines
* Amígdala (Cervell)
Amigdalectomia
Amígdales
Amigdalitis
* Amigdalitis aguda
Amiloïdosi
Amines biogèniques
Amines en l'organisme
* Amines simpatomimètiques
Aminooxidasa
* Amiotròfia
Amiotròfia neural progressiva de Charcot-Marie-Tooth
Amnèsia
Amputació
Amputats
* Anabolisme
Anabolitzants
* Anacúsia
Anafilaxi
Analgèsia
Analgèsics
* Anàlisi bioquímica
Anàlisi d'orina
Anàlisi de sang
* Anàlisi del risc
* Anàlisi del risc sanitari
* Anàlisi dels aliments
* Anàlisi genètic de la conducta
* Anàlisi química de sang
* Anàlisi radioinmunològica
* Anàlisis clíniques
Anamnesi
* Anasarca
* Anastomosi porto-caval
Anastomosi portocaval
* Anastomosis portocavals
Anatomia
* Anatomia animal
* Anatomia del sistema nerviós
* Anatomia dental
Anatomia humana
* Anatomia microscòpica
* Anatomia morbosa
Anatomia patològica
* Anatomia pràctica
* Anatomia quirúrgica
* Anatomia quirúrgica i topogràfica
* Anatomia regional
Anatomia topogràfica
* Ancianitat
Andrògens
Andrologia
* Androstanolona
Anell de Waldeyer
* Anell faringi de Waldeyer
* Anell limfàtic de Waldeyer
* Anell limfàtic perifaringi de Waldeyer
Anèmia
Anèmia aplàstica
* Anèmia biermeriana
* Anèmia d'Addison-Biermer
* Anèmia de Biermer
* Anèmia de Cooley
* Anèmia eritroblàstica
Anèmia hemolítica
* Anèmia mediterrània
Anèmia perniciosa
* Anèmia refractària
Anèmia renal
Anestèsia
* Anestèsia de conducció
Anestèsia elèctrica
Anestèsia en cardiologia
Anestèsia en geriatria
Anestèsia en obstetrícia
Anestèsia en odontologia
Anestèsia en oftalmologia
Anestèsia en otorrinolaringologia
Anestèsia en pediatria
Anestèsia en urologia
Anestèsia en veterinària
Anestèsia epidural
* Anestèsia espinal
* Anestesia extradural
* Anestèsia general
* Anestèsia geriàtrica
* Anestèsia intradural
Anestèsia intravenosa
Anestèsia local
* Anestèsia locorregional
* Anestèsia pediàtrica
Anestèsia per inhalació
* Anestèsia peridural
* Anestèsia perineural
* Anestèsia raquídia
Anestèsia regional
* Anestèsia urològica
* Anestèsia veterinària
Anestèsics
* Anestèsics en odontologia
* Anestèsics en pediatria
* Anestèsics en veterinària
Anestèsics locals
Anestesiòlegs
Anestesiologia
* Aneurisma
* Aneurisma aòrtic
* Aneurisma cardíac
Aneurismes
Aneurismes aòrtics
Aneurismes cardíacs
* Aneurismes de l'aorta
* Aneurismes de miocardi
* Aneurismes ventricular
* Anexitis
* Angiïtis
* Angina cruris
Angina de pit
* Angines
* Angioedema
Angiogènesi
Angiografia
* Angiohemofília
* Angiologia
* Angiotensina
Angiotensines
Anglès mèdic
* Animals i plantes perjudicials
* Annexitis
* Anomalies (Medicina)
* Anomalies cardíaques
* Anomalies congènites
* Anomalies congènites en els animals
* Anomalies congènites en els animals domèstics
* Anomalies congènites en els animals salvatges
Anomalies cromosòmiques
* Anomalies de l'aparell urogenital
* Anomalies de la boca
* Anomalies del desenvolupament
* Anomalies del moviment
* Anomalies del peu
* Anomalies del sistema nerviós
* Anomalies dentals
* Anomalies hereditàries del metabolisme
* Anomalies humanes
* Anomalies maxil·lofacials
Anomia (Medicina)
Anorèxia nerviosa
* Anovulatoris
Anoxèmia
* Anòxia
Anquilosi
* Antagonistes beta adrenèrgics
* Antagonistes de la fosfodiesterasa
* Antagonistes vasoactius
* Antialcoholisme
* Antibacterians
* Antibiogrames
Antibiòtics
* Anticancerosos
Anticoagulants (Medicina)
* Anticoncepció
* Anticonceptius
Anticonvulsius
* Anticossos
Antidepressius
Antidiabètics
Antídots
* Antiepilèptics
Antiespasmòdics
* Antifibrinolítics
* Antifosfodiesterases
* Antifúngics
Antigen específic de la pròstata
* Antigen prostàtic específic
* Antigen PSA
Antígens
* Antígens d'histocompatibilitat HLA
* Antígens de trasplantament HLA
* Antígens dels leucòcits humans
Antígens HLA
Antígens tumorals
Antihelmíntics
Antihipertensius
Antihistamínics
* Antiinflamatoris
Antiinflamatoris no esteroïdals
* Antiinflamatoris no-esteroides
* Antimicòtics
* Antineoplàstics
Antioncogens
* Antipalúdics
Antipirètics
Antipsiquiatria
Antiretrovirals
Antireumàtics
* Antisèpsia
Antisèptics
* Antisèptics en cirurgia
* Antitèrmics
* Antitrombòtics
* Antituberculosos
* Antivírics
Àntrax
* Antropoclimatologia
* Antropologia de la salut
Antropologia mèdica
* Antropologia molecular
Antropometria
Anúria
Anus
* Anus artificial
* Anus contra natura
Aorta
* Aortopaties
* Apalaxia contagiosa bovina
* Aparell cardiovascular
* Aparell circulatori
Aparell digestiu
Aparell genital
Aparell genital femení
Aparell genital masculí
Aparell genitourinari
* Aparell gustatiu
Aparell lacrimal
* Aparell limfàtic
Aparell locomotor
* Aparell reproductor
* Aparell reproductor masculí
Aparell respiratori
Aparell urinari
* Aparell urogenital
* Aparells auditius
Aparells d'ortodòncia
* Aparells de correcció auditiva
* Aparells dentals
* Aparells i instrumental mèdics
* Aparells i instrumental quirúrgics
* Aparells i instruments dentals
Aparells i instruments mèdics
Aparells i instruments odontològics
Aparells i instruments quirúrgics
* Aparells i material mèdic
* Aparells mèdics
* Aparells ortodòntics
Aparells ortopèdics
* Aparells per respirar
* Aparells quirúrgics
Apendicitis
Apèndix (Anatomia)
* Apèndix vermiforme
* Aplasia ovariana
* Aplicacions mèdiques
* Aplicacions mèdiques de l'intel·ligència artificial
* Aplicacions terapèutiques
Apnea
* Apnea del son
* Apofisitis
Apomorfina
* Apoplexia
* Aportació alimentària
* Aportació nutricional
* Apòsits
* Apractognòsia
Apràxia
* Aprenentatge assertiu
Aprenentatge associatiu
Aprenentatge discriminatiu
Aprimament
* Aptitud física
* Aptitud manual
* Aptitud motriu
Aracnoïditis
Aritmètica farmacèutica
* Arítmia
Aromateràpia
* Arquitectura hospitalària
* Arquitectura sanitària
Arrel de la dent
* Arrel dental
* Arrel dentària
Arrítmia
Artèria hepàtica
* Artèria hepàtica comuna
* Artèria ilíaca
* Artèria mesèntèrica inferior
* Artèria mesèntèrica superior
Artèria renal
Artèries
Artèries caròtides
Artèries cerebrals
Artèries coronàries
Artèries ilíaques
Artèries mesentèriques
Arterioesclerosi
* Arterioesclerosi coronària
* Arteriopaties
* Arteriopaties oclusives
* Arteriosclerosi
* Arteriotomia
Arteritis
* Arteritis cranial
Arteritis de cèl·lules gegants
* Arteritis de Horton
* Arteritis juvenil temporal
* Arteritis temporal
Articulació coxofemoral
* Articulació de l'anca
* Articulació de l'espatlla
* Articulació del colze
Articulació del genoll
* Articulació del maluc
Articulació escapulohumeral
* Articulació glenohumeral
Articulació sacroilíaca
Articulació temporomandibular
Articulacions
Articulacions artificials
* Articulacions artificials de genoll
Artritis
* Artritis bacteriana
* Artritis de Lyme
* Artritis deformant
* Artritis degenerativa
Artritis infecciosa
Artritis reumatoide
* Artritis sèptica
* Artritisme
* Artropatia
Artroplàstia
Artroscòpia
Artrosi
* AS (Psiquiatria)
Asbestosi
Ascites
* Asèpsia en cirurgia
Asèpsia i antisèpsia
* Asèpsia quirúrgica
Asfíxia
Asfíxia neonatal
* Asils de dements
* Asimetria funcional cerebral
Asma
* Asma bronquial
Asma infantil
* Aspectes psicològics de les malalties
Aspergil·losi
* Aspiració de greix
Aspirina
Assaigs clínics
Assaigs clínics de medicaments
* Assaigs de toxicitat
* Assaigs terapèutics
Assessorament dietètic i nutricional
Assessorament en salut
* Assessorament genètic
* Assessorament nutricional
* Assessorament sanitari
* Assistència a domicili
Assistència ambulatòria
* Assistència domiciliària
Assistència hospitalària
Assistència mèdica
* Assistència mèdica a domicili
* Assistència mèdica ambulatòria
* Assistència mèdica internacional
* Assistència medicosocial
* Assistència primària
Assistència psiquiàtrica
* Assistència sanitària
Astènia
Astenopia
Astigmatisme
Astròcits
* Atac de cor
* Atacs d'angoixa
Atacs de pànic
* Atenció a les persones grans
* Atenció d'infermeria
Atenció domiciliària
* Atenció emocional a l'adolescent hospitalitzat
* Atenció emocional a l'adolescent hospitalitzat i la seva família
* Atenció emocional a l'adolescent malalt
* Atenció emocional a l'adolescent malalt i la seva família
* Atenció emocional a l'infant hospitalitzat
* Atenció emocional a l'infant hospitalitzat i la seva família
* Atenció emocional a l'infant malalt
* Atenció emocional a l'infant malalt i la seva família
* Atenció emocional als adolescents hospitalitzats
* Atenció emocional als adolescents malalts
* Atenció emocional als infants hospitalitzats
* Atenció emocional als infants malalts
Atenció emocional pediàtrica
* Atenció hospitalària
* Atenció mèdica
* Atenció postnatal
Atenció primària
* Atenció psiquiàtrica
* Atención domiciliaria dels malalts
Aterosclerosi
Atles anatòmics
* Atles d'anatomia
* Atles mèdics
* ATM
Atròfia muscular
* Atròfia muscular del peritoneu
* Atròfia muscular neural perifèrica progressiva peroneal de Charcot-Marie-Tooth
Atropina
* Aturada biliar
Aturada cardíaca
* Aturada cardiopulmonar
* Aturada del cor
* Audició (Fisiologia)
Audició en els infants
Audiodescripció
* Audiodescripció per a cecs
* Audiodescripció per a discapacitats visuals
* Audiòfons
Audiologia
* Audiòmetres
Audiometria
* Auriculomedicina
* Auriculopuntura
Auriculoteràpia
* Auroteràpia
Auscultació
Autisme
* Autisme en els infants
* Autoal·lèrgia
Autoanticossos
Autofàgia
* Autogammagrafia
Autoimmunitat
Autòpsia
* Autorregulació (Fisiologia)
* Autotrasplantació
Autotrasplantament
Auxiliars d'infermeria
* Auxiliars d'oficines de farmàcia
Auxiliars de farmàcia
* Auxiliars de psiquiatria
Auxiliars dentals
Auxiliars psiquiàtrics
* Auxiliars sanitaris
* Avaluació de l'aportació alimentària
* Avaluació de l'aportació nutricional
Avaluació de l'assistència mèdica
* Avaluació de l'assistència sanitària
Avaluació de l'estat nutricional
* Avaluació de la nutrició
* Avaluació de la vista
* Avaluació de malalties mentals
* Avaluació de medicaments
Avaluació de resultats (Assistència mèdica)
Avaluació del risc
Avaluació del risc per la salut
* Avaluació del risc sanitari
* Avaluació en medicina
* Avaluació nutricional
* AVC
Avitaminosi
Avortament
Axons
* Ayur-veda
Ayurveda

* Bacil de Koch
* Bacil de la tuberculosis
* Bacteriologia de l'aire
* Bacteriologia dental
Bacteriologia mèdica
* Bacteriosi
* Bacteris de la tuberculosi
Bacteris patògens
* Bacterium tuberculosis
* Baixa laboral
Baixa mèdica
* Baixa per malaltia
Baixa visió
* Balanç (Fisiologia)
* Ball de Sant Vito
* Balneologia
Balneoteràpia
Bancs d'esperma
* Bancs d'òrgans
Bancs d'ossos
Bancs d'ulls
Bancs de sang
Bancs de teixits
Banys
Banys de vapor
* Banys finlandesos
* Barbeta
Barrera hematoencefàlica
* Base craniana
Base del crani
* Batec cardíac
Batecs cardíacs
* Batecs del cor
* BCG
* Bec de llebre
* Beina de mielina
* Beina medul·lar (Teixit nerviós)
Belladona (Medicament)
Beneficència mèdica
* Benes
* Benes i embenat
* Berenars per a escolars
Bessons
Beta-blocadors
* Beta-blocadors (Farmacologia)
* Biblioteques de ciències de la salut
* Biblioteques de medicina
Biblioteques mèdiques
Biblioteràpia
Bilis
Binifibrat
* Bioactivació (Metabolisme)
* Bioamines
* Biocatalitzadors
* Bioclimatologia humana
* Bioclimatologia mèdica
Biocompatibilitat
* Biodegradació (Metabolisme)
Biodramina
* Bioenergia
* Bioflavonoides
* Biologia del sistema nerviós
Biologia humana
* Biomaterials
* Biomecànica humana
* Biomedicina
* Biomonitoratge
Biòpsia
* Biòpsia amb agulla
Biòpsia per aspiració
* Biòpsia per punció
* Biòpsia per succió
Bioquímica analítica
Bioquímica clínica
* Bioquímica de les malalties
* Bioquímica mèdica
* Bioquímica patològica
* Biosíntesi de proteïnes
* Biotipologia
Biotips
* Biotolerància
Biotransformació (Metabolisme)
Bisexualitat
Blastoderma
Blefaroplàstia
Blennorràgia
* Blocadors beta-adrenèrgics
* Blocadors neuromusculars
Blocatge nerviós
Boca
* Bogeria
* Bogeria histèrica
* Bogeria i geni
* Bojos
* Bomba de perfusió
* Borratxera
* Borratxos
* Borreliosi
Botànica mèdica
* Botox (Marca registrada)
* Botulina
Botulisme
Braç
* Braços
* Braquioteràpia
Braquiteràpia
Broncodilatadors
Broncopneumònia
Broncoscòpia
Bronquis
Bronquitis
Brucel·losi
* Brucel·losi en l'home
Bruxisme
Bufeta
* Bufeta de l'orina
* Bufeta urinària
Bulb raquidi
Bulímia
* Bulímia nerviosa
* Burn out (Psicologia)
* Burnout (Psicologia)
* Burnout professional
* Bursitis radiohumeral

* Cabell
Cabells
* Càculs nefrítics
Cadàvers
* Cadàvers animals
* Cadàvers humans
Cadires de rodes
Caigudes (Accidents)
* Caigudes accidentals
* Calbesa
* Calçat ortopèdic
Calci en l'organisme
Calcificació
Calcitonina
Càlculs
* Càlculs (Patologia)
Càlculs biliars
* Càlculs de la vesícula biliar
Càlculs renals
Càlculs urinaris
Call ossi
Calorimetria
* Calostre
* Calvície
Cama
* Cames
Caminades
Camps visuals
* Canal
* Canal digestiu
* Canalicle lacrimal
Canals de calci
Càncer
* Càncer broncopulmonar
* Càncer bucal
Càncer colorectal
* Càncer cutani
Càncer d'endometri
Càncer d'ossos
Càncer d'ovari
* Càncer d'ovaris
Càncer d'úter
Càncer de boca
* Càncer de boca i d'orofaringe
Càncer de bufeta
* Càncer de bufeta urinària
Càncer de cap
* Càncer de cèrvix
Càncer de coll
Càncer de coll uterí
* Càncer de còlon
Càncer de fetge
Càncer de laringe
Càncer de mama
* Càncer de matriu
Càncer de pàncrees
Càncer de pell
* Càncer de pit
Càncer de pròstata
Càncer de pulmó
* Càncer de pulmons
* Càncer de recte
Càncer de ronyó
* Càncer de ronyons
Càncer de tiroide
Càncer en els infants
Càncer en l'embaràs
* Càncer endometrial
* Càncer genital
Càncer ginecològic
* Càncer hepàtic
* Càncer infantil
* Càncer metastàtic
* Càncer oral
* Càncer pulmonar
* Càncer renal
* Càncer uterí
Candidiasi
* Candidosi
Canell
* Canells
* Canina (Odontologia)
* Cansament
Canvi de sexe
Cap
* CAP (Centres d'atenció primària)
* Capa del cervell
* CAPs
Càpsula endoscòpica
Càpsules (Farmàcia)
* Càpsules suprarenals
Captopril
Caquèxia
Cara
* Carbohidrats
Carcinogènesi
Carcinogènesi vírica
* Carcinoma
* Carcinoma hepatocel·lular
* Carcinomes
* Carcinosi
* Cardíacs
Cardiologia
* Cardiologia d'urgència
Cardiologia geriàtrica
Cardiologia pediàtrica
Cardiologia veterinària
* Cardiomiopaties
* Cardiopatia isquèmica
* Cardiopaties
* Cardiopaties congènites
* Cardioversors implantables
* Carència de ferro
* Carència de magnesi
* Carència de vitamines
* Carència vitamínica
* Caretes antigàs
Càries dental
Càries dental en els infants
* Càries dentària
* Carp
* Carrisqueig de dents
Cartílag
* Cartílags semilunars
* Cartografia (Medicina)
* Cartografia cerebral
* Cartografia isotòpica
* Casos
* Casos clínics
Castració
* CAT
* Catabolisme
Cataractes
Catarro
* Catàrtics
Catatonia
Catepsines
Cateterisme
Cateterisme cardíac
Cateterisme intravascular
* Cateterisme intravenós
* Cateterisme vascular
* Cateterització
Catèters
Causàlgia
Causes de la mort
* Causes de les malalties
* Causes de mortalitat infantil
Cauterització
* Cavitat nasal
* Cavitat pelviana
* CCK-PZ
Cecs
Cefalàlgia
* Cefalea
Cefalometria
Cefalosporines
* Ceguera
Ceguesa
* Ceguesa cromàtica
* Ceguesa per als colors
* Ceguetat
* Celiaquia
* Celiotomia
* Cèl·lula de la macròglia
Cèl·lules
Cèl·lules acústiques
Cèl·lules animals
* Cèl·lules assassines
* Cèl·lules auditives
Cèl·lules B
Cèl·lules canceroses
* Cèl·lules ciliades
* Cèl·lules citocides
* Cèl·lules citocides naturals
* Cèl·lules de Corti
Cèl·lules de Sertoli
Cèl·lules dendrítiques
* Cèl·lules encebades
Cèl·lules epitelials
* Cèl·lules gegants de la medul·la òssia
Cèl·lules germinals
* Cèl·lules germinals primordials
Cèl·lules hepàtiques
Cèl·lules immunocompetents
Cèl·lules K
Cèl·lules musculars
* Cèl·lules nervioses
* Cèl·lules NK
* Cèl·lules reproductives
* Cèl·lules reproductores
Cèl·lules sanguínies
* Cèl·lules sexuals
* Cèl·lules sexuals primordials
Cel·lulitis
* Centres cerebrals
* Centres comunitaris de salut
* Centres d'assistència primària
Centres d'atenció primària
* Centres de salut
* Centres de salut mental
* Centres hospitalaris
Centres mèdics
* Centres psiquiàtrics
* Centres sanitaris
Ceratosi
Cerebel
Certificació de defunció
* Certificat de mort
* Certificats de la mort
Cervell
Cesària (Operació)
* Ch'i kung
* Chi Kung
* Chi-kung
Cianosi
Ciàtica
Cicatrització
* Cicatrització de ferides i lesions
Cicatrius
* Cicle cardíac
* Cicle de la vida humana
Cicle menstrual
* Cicle sexual de les dones
* Cicle uterí
* Cicle vital de l'home
* Cicle vital humà
Ciclines
* Cicloamilosa
Ciclodextrines
Ciclofosfamida
* Cicloglucans
* Cicloheptaamilosa
Ciclosporina
* Ciclosporina A
* Ciència de l'alimentació
* Ciència dels aliments
* Ciències biomèdiques
Ciències de la salut
Ciències de la vida
* Ciències mèdiques
* Ciències neurològiques
Cifosi
Cinema mèdic
* Cinepatia
Cinesiologia
* Cinesiteràpia
* Cinetosi
* Circuit nerviós
* Circuit neural
Circuit neuronal
Circulació cerebral
* Circulació cerebrovascular
Circulació coronària
* Circulació de la sang
* Circulació dels ronyons
* Circulació extracorporal
Circulació extracorpòria
Circulació renal
Circulació sanguínia
* Circulació sanguínia artificial
Circumcisió femenina
Cirrosi hepàtica
Cirurgia
Cirurgia (Topologia)
Cirurgia abdominal
Cirurgia ambulatòria
* Cirurgia animal
* Cirurgia antisèptica
* Cirurgia asèptica
Cirurgia asèptica i antisèptica
* Cirurgia bariàtrica
* Cirurgia bucal
Cirurgia cardíaca
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia cerebral
Cirurgia colorectal
* Cirurgia cosmètica
Cirurgia cranial
* Cirurgia cutània
* Cirurgia d'animals
* Cirurgia d'urgència
Cirurgia de cataractes
* Cirurgia de colon, recte i anus
* Cirurgia de dia
* Cirurgia de l'aparell digestiu
* Cirurgia de l'aparell locomotor
Cirurgia de l'obesitat
* Cirurgia de la cara
* Cirurgia de la còrnia
Cirurgia de la mama
Cirurgia de la pròstata
* Cirurgia de la tràquea
* Cirurgia de les cataractes
* Cirurgia del càncer
* Cirurgia del cervell
Cirurgia del coll
* Cirurgia del cor
* Cirurgia del crani
* Cirurgia del fetge
* Cirurgia del sistema cardiovascular
* Cirurgia del sistema nerviós
* Cirurgia dels nervis
Cirurgia dels ossos
Cirurgia dental
Cirurgia dermatològica
Cirurgia digestiva
* Cirurgia en otorrinolaringologia
Cirurgia endocrina
Cirurgia endoscòpica
* Cirurgia estereotàctica
* Cirurgia estètica
Cirurgia experimental
Cirurgia ginecològica
Cirurgia hepàtica
Cirurgia infantil
Cirurgia laparoscòpica
* Cirurgia mamària
Cirurgia maxil·lofacial
Cirurgia menor
Cirurgia militar
* Cirurgia mínimament invasiva
* Cirurgia neurològica
Cirurgia obstètrica
Cirurgia ocular
* Cirurgia oftalmològica
Cirurgia oncològica
Cirurgia operatòria
Cirurgia oral
Cirurgia ortognàtica
Cirurgia ortopèdica
* Cirurgia otorrinolaringològica
* Cirurgia pediàtrica
Cirurgia plàstica
* Cirurgia plàstica de les parpelles
* Cirurgia psiquiàtrica
* Cirurgia reconstructiva
* Cirurgia reparadora
Cirurgia toràcica
Cirurgia traqueal
Cirurgia urològica
Cirurgia vascular
Cirurgia veterinària
Cirurgians
Cisplatí
Cisticercosi
Cistinosi
Cistinúria
Cistitis
Citodiagnòstic
* Citologia animal
* Citologia clínica
* Citologia veterinària
* Citopatologia
Citoquines
Citosquelet
* Citoteràpia
Citotoxicitat per mediació cel·lular
* Citrat de sildenafil
* Classificació de les malalties
* Classificació de malalties
Classificació de tumors
Claudicació intermitent
Climateri
* Climateri femení
Climateri masculí
* Clínica mèdica
Clíniques dentals
* Clíniques odontològiques
* Clitoridectomia
* CLL (Malaltia)
Clonatge humà
Clonidina
* Cloranèmia
Clorosi (Medicina)
* CMT (Malaltia de Charcot-Marie-Tooth)
* CNV (Genètica)
* Coagulació de la sang
Coagulació sanguínia
Cobaltoteràpia
Coca-cola (Marca registrada)
Cocaïna
* Codificació de tumors
Coenzims
* Coke (Marca registrada)
* Colangiocarcinoma
Colangiografia
Colecistocinina
* Colecistocinina-pancreozimina
* colecistocininapancreozimina
Colèdoc
Còlera
* Còlera morbo
Colèstasi
Colesteatoma
Colesterol
* Colibacil·losi
Colitis
* Colitis hemorràgica
Colitis ulcerosa
Coll
* Coll de l'úter
Coll uterí
Col·lagen
Col·lagenosi
* Col·lapse pulmonar
Col·liris
* Col·locació dels malalts
* Col·locació dels pacients
Col·loides en medicina
Còlon
* Còlon espàstic
* Còlon irritable
Colonoscòpia
* Colopaties
* Coloproctologia
* Color de l'home
Color de la pell
* Colorecte
Colostomia
Colposcòpia
Columna vertebral
Colze
* Colze de tennis
* Colzes
* Com deixar de fumar
Coma
* Coma (Patologia)
* Coma irreversible
* Coma sobrepassat
Comorbiditat
* Compatibilitat biològica
* Compatibilitat biomèdica
* Compatibilitat d'empelts
* Compatibilitat de teixits
* Compatibilitat immunològica
Complements (Immunitat)
* Complements alimentaris
* Complements dietètics
* Complex de vitamines B
* Complex vitamínic B
Complicacions (Medicina)
Complicacions de la diabetis
Complicacions en el part
Complicacions en l'embaràs
* Complicacions intraoperatòries
* Complicacions operatòries
* Complicacions per consum d'alcohol en la dona embarassada
* Complicacions postoperatòries
Complicacions quirúrgiques
* Compliment terapèutic
* Comportament addictiu
* Comportament alimentari
* Comportament alimentari en els animals
* Comportament en salut
* Comportament segons el sexe
* Comportament suïcida
Composició corporal
* Composició d'aliments (Taules)
* Composició del cos humà
* Composició química del cos humà
Comprimits (Medicina)
Comunicació en farmàcia
Comunicació en infermeria
Comunicació en medicina
* Comunicació farmacèutica
* Comunicació malalt-metge
* Comunicació metge-malalt
* Comunicació sanitària
* Comunicat mèdica de baixa
* Comunitat terapèutica
Comunitats terapèutiques
* Conca de l'ull
* Condicions sanitàries
Condrogènesi
* Conducta addictiva
* Conducta alimentària
* Conducta alimentària en els animals
Conducta estereotipada (Psiquiatria)
* Conducta obsessiva-compulsiva
Conducta orientada cap a la salut
* Conducta sexual de les dones
* Conducta sexual dels homes
Conducta suïcida
* Conducte digestiu
Conductes biliars
* Congelació (Lesions)
Congelació (Patologia)
* Congelació d'extremitats
Conjuntiva
Conjuntivitis
* Conjuntivitis granulosa
* conjuntivitis tracomatosa
* Conmoció elèctrica
* Connexina
Connexines
Consanguinitat
* Consell dietètic
Consell genètic
* Consentiment de tractament
* Consentiment del pacient
Consentiment informat (Dret mèdic)
* Consentimiento exprès (Dret mèdic)
* Conservació criogènica d'òrgans, teixits, etc.
Conservació d'òrgans
* Conservació d'òrgans, teixits, etc. a baixa temperatura
Conservació de la sang
Conservació de medicaments
Conservació de teixits (Biologia)
* Constipació intestinal
Consulta mèdica
* Consultes dentals
* Consultes mèdiques
* Consultes odontològiques
Consultoris dentals
Consultoris mèdics
Consum d'alcohol
Consum d'alcohol i accidents de trànsit
* Consum de begudes alcohòliques
* Consum de drogues
* Consum de medicaments
* Consum de tabac
* Contagi
* Contaminació alimentària
Contaminació atmosfèrica
* Contaminació d'aliments
* Contaminació de l'aire
* Contaminació de l'aire en llocs tancats
Contaminació de l'ambient interior
Contaminació dels aliments
* Contaminació dels espais interiors
Contaminació microbiana
* Contaminació per microbis
* Contaminació per microorganismes
* Continència sexual
* Contingut mineral ossi
Contracció muscular
* Contraccions espasmòdiques
Contracepció
Contraceptius
Contraceptius orals
* Control antidopatge
* Control d'aliments
Control d'infeccions
Control de la natalitat
* Control de la obesitat
Control de qualitat de l'assistència mèdica
* Control del fetus
* Control motor (Fisiologia)
Control natural de la natalitat
* Control sobre els aliments
Convulsions
Convulsions febrils
Cooperació dels malalts
* Cooperació dels pacients
* Coordinació dels moviments
* Coordinació motriu
* Coordinació muscular
Cor
Cor artificial
* Cordal (Odontologia)
Cordes vocals
Cordó espermàtic
Cordó umbilical
Corea de Huntington
* Corea de Huntington (Malaltia)
Corea de Sydenham
* Corea hereditària (Malaltia)
* Corea menor
* Corea reumàtica
* Corionitis
Còrnia
* Coronariopaties
Corones (Odontologia)
* Corpulència
Corpuscle carotidi
* Corpuscles sanguinis
* Còrtex cerebral
* Còrtex estriat
Còrtex visual
* Corticoides
Corticosteroides
* Cortisol
Cortisona
Cos amigdaloide
* Cos carotidi
Cos humà
* Cos pineal
* Cos pituïtari
Cossos estranys
* Costums alimentaris
* Cotilèdon placentari
* Coxa
* CPB
* CPR
Crack (Droga)
Crani
* Creixement del fetus
Creixement dels ossos
* Creixement embrionari
Creixement fetal
Creixement humà
* Creixement intrauterí
* Creixement ossi
Cremades
* Cremat (Psicologia)
Cretinisme
* Cretinisme endèmic
Cribratge
* Cribratge de malalties
Cribratge genètic
* Cribratge massiu
* Criminals malalts mentals
Criocirurgia
Crioconservació d'òrgans, teixits, etc.
* Criopreservació d'òrgans, teixits, etc.
Crioteràpia
Criptorquídia
* Criptorquidisme
* Criptorquisme
Criptosporidiosi
* Crisi d'angoixa
* Crisi de pànic
Crisoteràpia
Cristal·lí
* Cromosoma 15
Cromosoma 15 humà
* Cromosoma X-fràgil
Cromosomes
Cromosomes humans
Cromosomes sexuals
Cromoteràpia
* Crueltat envers els infants
* CSs
* CT (Tomografia computada)
* Cucs intestinals
* Cucs paràsits
Cuidadors
* Cuidadors familiars
* Cuidadors voluntaris
* Cuina baixa en greixos
* Cuina macrobiòtica
* Cuina per a infants
* Cuina per a malalts
* Cuina sense gluten
Cuir cabellut
Cultiu cel·lular
* Cultiu de cèl·lules
Cultiu de teixits
* Cultiu de teixits in vitro
* Cultiu in vitro de plantes
Cultius bacteriològics
* Cultius cel·lulars
Cultius cel·lulars humans
* Cultius i medis de cultiu de cèl·lules
* Cultura i psiquiatria
* Cura a domicili
* Cura de Keeley
* Cura de la boca
* Cura de la gent gran
Cura de les persones grans
* Cura de malalts terminals
* Cura dels infants
Cura dels malalts terminals
* Cura dels vells
* Cura en fase terminal
* Cura pal·liativa
* Cura personal
Cura postnatal
Cura postoperatòria
* Cura postpart
Cura prenatal
Cura preoperatòria
* Cura puerperal
* Curació vibracional
Curanderes
Curanderos
* Cures d'infermeria
* Cures d'infermeria en atenció primària
* Cures de desintoxicació alcohòlica
* Cures de desintoxicació d'alcohòlics
* Cures intensives
* Cures intensives cardiològiques
* Cures pal·liatives
* Cures postoperatòries
* Cures preoperatòries
* Cures respiratòries en infermeria
* Cursos de preparació al part
* Cursos prenatals
* Cutis

Daltonisme
* Dany cerebral
* Danys cerebrals
* Defectes cardíacs
* Defectes congènits
* Defectes de l'audició
* Defectes de la parla
* Defectes de la visió
* Defectes de la visió del color
* Defectes de naixement
* Defectes de pronunciació
* Defectes fetals
* Defenses immunitàries i estrès
* Deficiència auditiva
* Deficiència d'oxigen a la sang
* Deficiència de vitamines
* Deficiència immunitària
Deficiència mental
* Deficiència vitamínica
* Deficients
* Deficients auditius
* Deficients físics
* Deficients mentals
* Deficients psíquics
* Deficients visuals
* Deficit alimentari
Dèficit de ferro
Dèficit de magnesi
* Deformacions (Medicina)
* Deformitats congènites
* Deformitats dentals
* Deformitats en els animals
* Deformitats en els animals domèstics
* Deformitats en els animals salvatges
Degeneració (Patologia)
* Degeneració axònica
* Degeneració cel·lular
* Degeneració de Nissl
* Degeneració del sistema nerviós
* Degeneració nerviosa
* Degeneració neuronal
* Degeneració retrògrada
* Deglució
Deglutició
Dejuni (Dieta)
* Delictes sexuals contra els infants
* Delinqüents bojos
Delinqüents malalts mentals
Demència
Demència amb cossos de Lewy
* Demència precoç
Demència senil
* Dements
Dengue
* Densitat mineral òssia
Densitometria òssia
Dent canina
Dent incisiva
Dent molar
Dent premolar
* Dentadura
* Dentadures postisses
Dentició
Dentina
* Dentistes
Dents
* Dents artificials
* Dents canines
* Dents incisives
* Dents premolars
* Dependència de productes químics
* Dependència de substàncies
* Dependents (Ciències socials)
* Depressió bipolar
* Depressió d'esgotament
* Depressió immunològica
* Depressió maníaca
Depressió postpart
Depressió psíquica en els infants
* Depressió puerperal
Derivació cardiopulmonar
* Derivació portocaval
* Derma
Dermatitis
* Dermatitis al·lèrgica
Dermatitis atòpica
Dermatitis de contacte
* Dermatofitosi
Dermatòfits
Dermatòglifs
Dermatòlegs
Dermatologia
Dermatologia pediàtrica
* Dermatologia quirúrgica
Dermatologia veterinària
Dermatomicosi
* Dermatomiïtis
Dermatomiositis
* Dermatopaties
* Dermatosclerosi
* Dermatosi
Dermatotoxicologia
* Dermis
* Dermofarmàcia
Dermofarmacologia
Descans
Descontaminació
* Descontaminació de gasos
* Descontaminació de productes químics
* Descripció auditiva de la informació visual
* Desdejuni escolar
Desdentats
* Desdoblament de la personalitat
* Desè parell cranial
Desensibilització i reprocessament pel moviment ocular
* Desenterrament
Desenvolupament de medicaments
* Desenvolupament del sistema nerviós
* Desenvolupament dels ossos
* Desenvolupament embriològic
* Desenvolupament embrional
* Desenvolupament fetal
* Desenvolupament motor
* Desenvolupament neurològic
Desequilibri àcid-base
* Desequilibris àcid-base
* Desequilibris aigua-electròlit
* Desequilibris hidroelectrolítics
Desfibril·ladors cardioversors implantables
* Desfibril·ladors implantables
* Deshabituació del tabac
* Deshidratació en els bebès
* Deshidratació en els infants de pit
* Deshidratació en els lactants
Deshidratació en els nodrissons
Desinfecció
Desinfectants
* Desintoxicació alcohòlica
* Desintoxicació d'alcohòlics
Desintoxicació de les drogues
* Desmai
* Desmòcits
Desnutrició
* Desordres alimentaris
* Desordres del metabolisme
* Desordres psiquiàtrics postpart
* Desplaçament de l'úter
Despreniment de retina
* Despulles mortals
* Destresa
* Destresa manual
* Destresa motora
* Destret respiratori de l'adult
* Desvetllament
* Desviacions de la columna vertebral
* Determinacio de la mort
Determinació del sexe
* Determinació genètica del sexe
* Dexovirus
* DHT
Diabetis
* Diabetis bronzejada
Diabetis en els infants
Diabetis en l'embaràs
* Diabetis gestacional
* Diabetis infantil
* Diabetis insulinodependent
* Diabetis mellitus
* Diabetis mellitus tipus 2
Diabetis no-insulinodependent
* Diabetis resistent
* Diabetis sacarina
* Diabetis tipus 1
* Diabetis tipus 2
Diafragma (Anatomia)
* Diagnosi
Diagnòstic
* Diagnòstic bioquímic
* Diagnòstic cel·lular
* Diagnòstic citològic
* Diagnòstic citopatòlogic
* Diagnòstic citoquímic
Diagnòstic d'infermeria
Diagnòstic de laboratori
* Diagnòstic de malalties mentals
Diagnòstic diferencial
Diagnòstic dual
* Diagnòstic en infermeria
* Diagnòstic enzimàtic
* Diagnòstic físic
* Diagnòstic genètic
* Diagnòstic histocitològic
* Diagnostic històlogic
Diagnòstic immunològic
* Diagnòstic intrauterí
Diagnòstic microbiològic
Diagnòstic molecular
* Diagnòstic nutricional
* Diagnòstic per imatge
* Diagnòstic per imatges
Diagnòstic per la imatge
* Diagnòstic per radioisòtops
* Diagnòstic per raigs X
* Diagnòstic per ressonància magnètica nuclear
* Diagnòstic per ultrasons
Diagnòstic prenatal
Diagnòstic psiquiàtric
* Diagnòstic químic
Diagnòstic quirúrgic
Diagnòstic radiològic
* Diagnòstic roentgenològic
* Diagnòstic serològic
* Diagnòstics d'infermeria
* Diagnòstics etiològics
Diàlisi
Diàlisi peritoneal
Diarrea
Diatèrmia
* Diàtesi hemorràgica
Dides
Dieta
* Dieta baixa en calories
* Dieta baixa en sal
* Dieta baixa en sodi
* Dieta baixa en sucre
* Dieta d'aprimament
Dieta hipocalòrica
* Dieta hipoglúcida
* Dieta hiposòdica
* Dieta i malalties
* Dieta lliure de gluten
Dieta macrobiòtica
* Dieta per a malalts
* Dieta per aprimar
Dieta sense gluten
Dieta sense greix
Dieta sense sal
Dieta sense sucre
* Dieta terapèutica
* Dieta vegetariana
Dietes d'aprimament
Dietètica
* Dietètica esportiva
* Dietilamina de l'àcid d-lisèrgic
Dietistes
* Dietistes-nutricionistes
Dietoteràpia
* Diferència de sexes
* Diferència entre sexes
* Diferenciació hemisfèrica cerebral
* Diferenciació neurològica
Diferències entre sexes
* Diferències sexuals
* Diformisme sexual humà
Diftèria
* Difunts
Digestió
* Digital (Medicaments)
Digital purpúria
Digitàlics
* Digitalina
* Digitalis
* Digitalis (Medicaments)
* Digitalis purpurea
* Digitals (Medicaments)
Digitals (Plantes)
Digitopressió
* Digitopuntura
Digoxina
Dihidrotestosterona
Dilatació del cor
* Dimetilxantina
* Dinàmica urinària
* Dinars escolars
Dipiridamol
* Dipsomania
* Direcció i administració dels serveis d'infermeria
Directors mèdics
* Disàrtria
* Disbàsia angioscleròtica
* Disbàsia angiospàstica
* Discapacitat
Discapacitat física
Discapacitats
* Discapacitats auditius
* Discapacitats físics
* Discapacitats físiques
Discapacitats mentals
* Discapacitats neurològics
* Discapacitats psíquics
Discapacitats visuals
* Discriminació dels colors
* Discromatòpsia
* Discromia
Disenteria
* Disfàgia
* Disfèmia
* Disfonia
* Disfunció urinària
* Disfuncions sexuals
* Disgènesi gonadal
* Dislipèmia
* Dislipidèmia
* Dislocacions
Dismenorrea
* Disminució del sucre de la sang
* Disminuïts
* Disminuïts auditius
* Disminuïts físics
* Disminuïts mentals
* Disminuïts psíquics
* Disminuïts visuals
* Disoclusió
Dispensaris
Dispèpsia
Displàsia broncopulmonar
* Displàsia fibrosa
Displàsia fibrosa òssia
Dispnea
* Dispràxia
* Disquinèsia
Dissecció
Dissecció humana
* Disseminació del càncer
* Distòcia
* Distribució geogràfica de les malalties
Distròfia muscular
Distròfia simpàtica reflexa
Dits
* Dits de la mà
Dits del peu
Diüresi
Diürètics
* DMNID (Diabetis)
* DNA recombinant
* Doble personalitat
* Doctores (Ciències de la salut)
* Doctoresses (Ciències de la salut)
* Doctors (Ciències de la salut)
Dolor
* Dolor (Terapèutica)
Dolor abdominal
Dolor crònic
* Dolor d'esquena
* Dolor de dents
* Dolor del nervi trigemin
Dolor facial
* Dolor físic
* Dolor miofascial
* Dolor muscular
Dolor orofacial
* Dolor persistent
Dolor postoperatori
Dolor toràcic
* Dolors
* Dolors d'esquena
* Dolors lumbars
Dominància cerebral
* Dominància hemisfèrica cerebral
Donació d'òrgans i teixits
Donants de sang
Dones en la medicina
* Dones obeses
* Dopatge dels esportistes
Dopatge en els esports
* Dòping en els esports
Dorsàlgia
* Dosificació de medicaments
* Dosimetria
* Dotzè parell cranial
Drenatge quirúrgic
* Dret a l'assistència mèdica
Dret a la salut
* Dret de la salut pública
* Dret sanitari
Drets dels malalts
* Drets dels pacients
* DRMO (Psicoteràpia)
Drogoaddicció
Drogoaddicció en l'embaràs
* Drogoaddicció i embaràs
Drogoaddictes
* Drogodependència
Drogues
Drogues i escoles
Drogues i joventut
* DSR
Duodè

* E-salud
* EBM
* Ebola
* Ebrietat
* Ebris
Ebrotidina
* EBT (Psicoteràpia)
* ECG
Eclàmpsia
* Eclàmpsia gravídica
Ecocardiografia
* Ecodiagnòstic
Ecoencefalografia
Ecoendoscòpia
Ecografia
Ecografia abdominal
* Ecografia cerebral
* Ecografia del fetus
Ecografia Doppler
* Ecografia en cardiologia
* Ecografia en oftalmologia
* Ecografia en pediatria
Ecografia fetal
Ecografia obstètrica
* Ecografia ocular
Ecografia oftalmològica
Ecografia pediàtrica
* Ecografia prenatal
* Ecología clínica
* Ecologia sanitària
* Economia de l'assistència sanitària
Economia de la salut
* Economia mèdica
* Economia sanitària
* Ecotomografia
* Ecotomografia computeritzada
* Ecotoxicologia
* Ectoparàsits
* Ectròtics
Èczema
* Èczema atòpic
* Edat de l'embrió
Edat gestacional
* Edat senil
* Edats de l'home
Edats de la vida
Edema
Edema angioneuròtic
Edema cerebral
* Edema limfàtic
Edema pulmonar
* Edifici malalt
* Edificis per a hospitals
Edificis sanitaris
* Educació dels malalts
Educació dels pacients
* Educació en higiene dental
Educació física per a infants discapacitats
* Educació maternal
Educació mèdica
* Educació per a l'higiene dental
* Educació per a la salut
Educació sanitària
* Educació sanitària de malalts
* Educació sanitària de pacients
Educació sanitària dental
Educació sexual
* Efecte de l'estrès sobre la resposta immunitària
* Efecte de l'estrès sobre les defenses immunitàries
* Efecte del clima sobre els éssers humans
Efecte del clima sobre l'home
* Efecte del clima sobre les persones
* Efecte dels medicaments sobre la pell
* Efecte placebo
* Efecte prolongat dels medicaments
* Efectes adversos dels medicaments
* Efectes dels medicaments en la depressió mental
Efectes fisiològics de les radiacions
* Efectes òptics
Efectes secundaris
Efectes secundaris dels medicaments
EIR (Examen)
* EKG
* ELA (Malaltia)
* Electricitat en cirurgia
* Electricitat en medicina
Electroacupuntura
Electrocardiografia
Electrocirurgia
Electrocoagulació
* Electrocució
Electrodiagnòstic
Electrodiàlisi
Electroencefalografia
* Electroestimulació
Electromiografia
* Electrònica en medicina
Electrònica mèdica
* Electroterapèutica
Electroteràpia
Electroxoc
Elefantiasi
* ELISA
Embaràs
* Embaràs abdominal
* Embaràs d'alt risc
* Embaràs ectòpic
Embaràs extrauterí
* Embaràs i hàbit de fumar
* Embaràs i tabac
* Embaràs i tabaquisme
Embaràs múltiple
* Embaràs tubàric
Embassament pleural
Embenats
Embòlia
Embòlia grassa
Embòlia i trombosi cerebral
Embòlia pulmonar
* Embriaguesa
* Embriaguesa i accidents de circulació
* Embriogènesi
* Embriogènia
Embriologia
* Embriologia animal
Embriologia humana
* Embrioma
* Embriopaties
* Embriotomia veterinària
* EMDR (Psicoteràpia)
* Emergències mèdiques
* Emergències odontològiques
* Emesi
Emètics
Emmetzinament
* Empastaments (Odontologia)
* Empelts (Cirurgia)
Empelts de teixits
Empelts ossis
Empiema
* Empremtes del peu
* Empremtes digitals
* Encarditis
Encèfal
Encefalitis
* Encefalografia per ultrasons
* Encefalografia ultrasònica
Encefalomielitis
* Encefalopatia espongiforme
* Encefalopatia espongiforme subaguda
Encefalopatia hepàtica
Encefalopatia mioclònica infantil
* Encefalopaties
* Encephalon
Encopresi
* Encopresi en els infants
* Endèmias
Endocarditis
* Endocirurgia
Endocrinologia
* Endocrinologia clínica
* Endocrinologia gastrointestinal
* Endocrinologia ginecològica
Endocrinologia molecular
Endocrinologia pediàtrica
Endocrinologia veterinària
* Endocrinopaties
Endodòncia
Endometri
Endometriosi
* Endometrium
* Endoparàsits
* Endoradioteràpia
Endorfines
Endoscòpia
* Endoscòpia gàstrica
* Endoscòpia operativa
* Endoscòpia per videocàpsula
* Endoscòpia quirúrgica
* Endoscòpia terapèutica
* Endoscòpia uterina
Endoscopis
* Endoscopis de fibra òptica
* Endosonografia
Endoteli
Endotoxines
* Enduriment de les artèries
* Energia biòtica
* Enfermeros Internos y Residentes (Examen)
Enginyeria biomèdica
* Enginyeria clínica
Enginyeria de teixits
Enginyeria genètica
* Enginyeria mèdica
* Enginyeria tisular
* Enorquisme
Ensenyament de la infermeria
Ensenyament de la medicina
* Enteramina
Enteritis
* Enteritis regional
* Enteritis terminal
Enterocolitis necrosant del fetus
* Enteropatia
* Enteropaties
Enterostomia
* Entomologia mèdica
Entomologia veterinària
* Entrenament en assertivitat
* Entrevista en medicina
Entrevista en psiquiatria
* Entrevista psiquiàtrica
* Entrevistes (Psiquiatria)
* Entrevistes clíniques
* Entrevistes mèdiques
Enuresi
* Enuresi nocturna
Envelliment cerebral
* Envelliment del cervell
* Enverinament (Dret penal)
* Enzimoimmunoassaig
Enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida
Enzimologia clínica
* Enzimologia diagnòstica
* Enzimopaties
Enzims
Eosinofília
* Epicòndil medial de l'húmer
* Epicondilàlgia
* Epicondilàlgia externa
Epicondilitis
* Epicondilitis externa
* Epicondilitis humeral externa
* Epicondilitis humeral o externa, epicondilàlgia
* Epicondilitis radiohumeral
* Epidèmia
Epidèmies
Epidemiologia
* Epidemiologia del medicament
* Epidemiologia farmacològica
Epidemiologia genètica
Epidemiologia molecular
Epidermis
* Epífisi (Glàndula)
* Epifisitis
* Epigastri
Epilèpsia
Epilèpsia en els infants
* Epilèpsia generalitzada amb flexió
Episiotomia
Epiteli
* Epizous
* EPO
* EPOC (Malaltia)
Equilibri (Fisiologia)
Equilibri àcid-base
* Equilibri en els animals
* Equilibri en l'home
* Equilibri hídric (Fisiologia)
Equinococcosi
* Equipaments de salut
Equipaments de salut mental
* Equipaments mèdics
* Equipaments psiquiàtrics
Equipaments sanitaris
* Ergoterapia
Erisipela
Eritema
* Eritrocitopoesi
* Eritrocitosi
* Eritròcits
Eritropoesi
Eritropoetina
* Erotomania
Errors congènits del metabolisme
Errors mèdics
* Erupció urticant
* Escabiosi
* Escaldadures
Escales d'avaluació psiquiàtrica
* Escales de valoració funcional (Medicina)
Escarlatina
* Escassetat d'aliments
* Escintigrafia
* Escintil·lografia
* Escintil·lografia isotòpica
Esclerodèrmia
* Escleroftàlmia
* Esclerosi disseminada
* Esclerosi en plaques
* Esclerosi lateral
Esclerosi lateral amiotròfica
Esclerosi múltiple
* Esclerosi pulmonar
* Esclerosi sistèmica
* Esclerosi sistèmica progressiva
Esclerosi tuberosa
Escleròtica
Escola de Cnidos
Escoles d'infermeria
* Escoles i drogues
Escoliosi
* Escoliosi congènita
* Escoliosi idiopàtica
Escorbut
Escorça cerebral
* Escorça estriada
Esferocitosi hereditària
* Esfínter de l'anus
* Esgotament
* Esgotament nerviós
* Esmalt de les dents
Esmalt dental
Esòfag
* Esofagitis
* Espagírica
Espais projectius
Espasmes
* Espasmolítics
Espasticitat
* Espasticitat muscular
Espatlla
* Espatlles
* Especialització d'hemisferis cerebrals
Espina bífida
* Espina dorsal
Espirometria
* Esplacnografia
Esplacnologia
Esplenectomia
* Espondilartritis anquilosant
* Espondilitis anquilopoètica
* Espondilitis anquilosant
* Espondilitis de Bekhterev
* Espondilitis de Marie-Strumpell
* Espondilitis reumatoide
* Espondiloartritis
* Espondiloartritis anquilopoètica
Espondiloartritis anquilosant
Espondiloartropaties
* Esports i alimentació
* Esprue no tropical
Esput
Esquelet
* Esquelet cel·lular
Esquelet humà
Esquena
* Esquiascopi
* Esquiascopis
Esquizofrènia
* Essència floral de Bach
Estabilitat dels medicaments
* Estabilitat dels productes farmacèutics
* Establiments per a malalts mentals
* Establiments psiquiàtrics
Estadística mèdica
* Estadística sanitària
* Estafilocòccia
* Estafilocòccies
Estafilococs
* Estanolona
* Estat comatós
* Estat de xoc
* Estat i alimentació
* Estat nutricional
* Estat puerperal
Estat vegetatiu persistent
* Estenocàrdia
Estenosi
Estereoencefalotomia
Estereologia
Esterilitat
Esterilitat femenina
* Esterilitat humana
Esterilitat masculina
Esterilització
Esterilització (Control de la natalitat)
* Esterilització de delinqüents i disminuïts
Esterilització eugenèsica
* Esterilització involuntària
* Esteroides anabòlics
* Esteroides anabolitzants
* Esteroides hormonals
* Esterols vegetals
* Estesiologia
* Estètica dental
* Estetoscòpia
* Estimulació cerebral
Estimulació del cervell
* Estimulació del limfòcit
Estimulació elèctrica
* Estimulació intracranial
* Estimulació limfocitària
* Estimuladors coclears
Estimulants
Estómac
* Estomatitis epizoòtica
Estomatologia
* Estomatologia veterinària
Estomes
Estrabisme
* Estrabisme convergent
* Estrabisme divergent
Estrangulació
* Estratigrafia radiològica
Estrès (Fisiologia)
* Estrès i defenses immunitàries
* Estrès i immunologia
* Estrès posttraumàtic
Estricnina
Estriol
Estrògens
* Estudis clínics
* Estudis terapèutics
* Estupefaents
Estupidesa
Estupor (Patologia)
* Etapes de la vida
Ètica en infermeria
Ètica en odontologia
Ètica mèdica
* Ètica odontològica
Etiologia
* Etiologia mèdica
* Etiquetatge de medicaments
* Etnomedicina
Etnopsiquiatria
Eutanàsia
* Evacuació sanitària
* Examen de l'ull
* Examen de la sang
* Examen Doppler
* Examen EIR
Examen físic
* Examen físic (Medicina)
* Examen mèdic
* Examen mèdic (Diagnòstic)
* Examen MIR
Examen neurològic
Examen ocular
* Examen optomètric
* Examens funcionals (Medicina)
* Exàmens mèdics col·lectius
* Examens preoperatoris
Exantema
* Excès d'àcid úric
* Exercici per a dones embarassades
* Exercici postnatal
* Exercici prenatal
Exercici prenatal i postnatal
Exercici terapèutic
* Exercicis pel part
Exercicis respiratoris
* Exercicis terapèutics
Exhibicionisme
Exhumació
* Exodòncia
Experiències properes a la mort
Experimentació humana en medicina
* Exploració clínica
* Exploració clínica (Diagnòstic)
* Exploració de l'ull
* Exploració Doppler
* Exploració física (Medicina)
* Exploració funcional
* Exploració funcional (Medicina)
* Exploració médica (Diagnòstic)
* Exploració neurològica
* Exploració ocular
* Exploració post mortem
* Explotació sexual dels infants
Èxtasi (Droga)
Extintors
* Extintors d'incendis
* Extirpació del càncer
* Extracció (Odontologia)
Extracció dental
Extremitats
* Extremitats (Anatomia)
* Extremitats inferiors
* Extremitats superiors
* Extret de belladona

* Fabry (Malaltia)
* Facioplegia
* Facomatosi de Recklinghausen
Facomatosis
Factor Rh
* Factor Rhesus
Factors d'edat en les malalties
Factors de creixement
* Factors de risc (Medicina)
Factors de risc en les malalties
Factors sexuals en les malalties
* Factors teratògens
* Facultatius (Ciències de la salut)
* Facultatives (Ciències de la salut)
Fagocitosi
* Fallida sistèmica
* Falsificació d'aliments
Fam
* Fam col·lectiva
* Fam en el món
* Família i personal sanitari
* Famílies cuidadores
Faringe
Farmàcia militar
* Farmacodependència
Farmacoepidemiologia
Farmacogenètica
* Farmacogenòmica
* Farmacoimmunologia
Farmacologia
* Farmacologia anestèsica
* Farmacologia dermatològica
* Farmacopea militar
Farmacopees
Farmacopees homeopàtiques
Farmacopees veterinàries
* Farmacoresistència
* Farmacoteràpia
* Fàrmacs
* Fàrmacs antiherpentensius
* Fàrmacs antilipèmics
* Fàrmacs antiretrovirals
Fatiga
* Fatiga crònica
* Fatiga intel·lectual
* Fatiga nerviosa
* Fatiga ocular
Fatiga visual
Febre
* Febre aftosa
* Febre cerebrospinal
* Febre de Malta
Febre del fenc
Febre en els infants
* Febre escarlatina
* Febre glandular
Febre groga
* Febre hemorràgica de l'Ebola
* Febre infantil
* Febre intermitent
* Febre palúdica
Febre Q
Febre recurrent
Febre reumàtica
Febre tifoide
Fecundació
* Fecundació artificial humana
Fecundació in vitro
Fecundació in vitro humana
Fecunditat humana
* Fel
Fèmur
* Fenedura palatina
Fenilcetonúria
Fenotiacina
* Fer el llit
Ferides de bala
Ferides de guerra
Ferides i lesions
* Ferides i lesions en els infants
* Ferides per arma de foc
* Fermentació d'orina
* Ferments
Ferro en l'organisme
* Ferropènia
* Fertilitat humana
* Fertilització (Biologia)
* Fertilització in vitro
* Fesomia
Fetge
Fetus
Fibra alimentària
* Fibra dietètica
* Fibra en l'alimentació humana
* Fibra en la dieta
* Fibra en la nutrició humana
* Fibres musculars
* Fibril·lació atrial
Fibril·lació auricular
Fibril·lació ventricular
Fibrinogen
Fibrinolítics
Fibroblasts
* Fibròcits
Fibromes
Fibromiàlgia
Fibromiomes uterins
* Fibrosi cística
* Fibrosi cística pancreàtica
Fibrosi pulmonar
Fibrosi quística
* Fibrosi quística pancreàtica
* Fibrositis
* Fil de sutura
Filariosi
* Filosofia de la medicina
Filosofia mèdica
* Filtres amorosos
* Filtres solars
* Fisiatria
Física mèdica
Fisiologia cel·lular
Fisiologia comparada
* Fisiologia de l'ull
* Fisiología de la conducta
* Fisiologia del sistema nerviós
Fisiologia experimental
Fisiologia humana
* Fisiologia ocular
Fisiologia patològica
* Fisiopatologia
* Fisiopsicologíi
Fisioteràpia
* Fisonomia
* Fissura del paladar
Fissura palatina
Fístules
Fitosterols
Fitoteràpia
Fitotoxines
* FIV
Fixació de fractures
Fixació epitelial
Flatulència
* Flaviviridae
Flavonoides
Flebografia
* Flebotomia
* Flora gastrointestinal
* Flora intestinal
* Flora microbiana
* Flora microbiana intestinal
Flors de Bach
Fluid gingival
* Fluids corporals
* Fluix menstrual
Fluorofotometria
* Flutter auricular
* Foc de Sant Antoni
* Foc de volatge
* Folklore mèdic
* Fol·licles limfàtics
* Fonació
Foniatria
Fons de l'ull
Força vital
* Formació d'òrgans
* Formació d'ovuls
* Formació de sang
* Formació mèdica
Fórmules magistrals
* Fórmules mèdiques
Fosfens
Fossa nasal
* Fosses nasals
Fotografia dental
* Fotografia en medicina
* Fotografia en odontologia
Fotografia mèdica
* Fotoprotectors
Fotoquimioteràpia
* Fotosensibilització
Fotosensibilització (Biologia)
* Fotosensibilització biològica
Fototeràpia
Fractures
* Fractures d'ossos
* Fractures dentals
Frenologia
* Freqüència cardíaca
* Funció motora
* Funduscòpia

* Galactina
* Galteres
* Galvanocirurgia
* Gàmetes femenins
* Gammaglobulina
Gammaglobulines
Gammagrafia
* Gammagrafia isotòpica
Ganglis basals
* Ganglis limfàtics
* Ganglis nerviosos
Ganglis sentinella
Gangrena
* Gases
Gasos asfixiants i verinosos
Gasos en la sang
* Gasos irrespirables
* Gasos sanguinis
* Gasos tòxics
* Gasos verinosos
Gastrectomia
Gastrina
Gastritis
Gastroenteritis
Gastroenteritis transmissible dels porcs
Gastroenterologia
Gastroenterologia pediàtrica
Gastroscòpia
Gastrostomia
* Gaucher-Schlagenhaufer (Síndrome)
* GBV-C
Gegants
* Genèrics (Medicaments)
Genètica de la conducta
* Genètica del comportament
Genètica forense
Genètica humana
Genètica mèdica
Genètica molecular humana
* Geni i bogeria
Geni i malalties mentals
* Genitals
Genives
Genoll
* Genoll artificial
* Genolls
Genolls artificials
Genoma humà
* Genopaties
* Gens del càncer
* Gens supressors de tumors
* Gens supressors del càncer
* Geografia de la salut
Geografia mèdica
* Geomedicina
* Geopatologia
Geriatria
* Germans bessons
Germans siamesos
* Gèrmens
* Gerodontologia
Gerontologia
Gerontologia clínica
Gerontologia experimental
Gerontologia social
* Gestació
* Gestació per substitució
Gestació subrogada
Gestió hospitalària
* Giardiasi
Giardiosi
* Gimnàstica mèdica
* Gimnàstica postural
* Gimnàstica prenatal i postnatal
* Gimnàstica respiratòria
Ginecologia
* Ginecologia de l'adolescència
Ginecologia endocrina
* Ginecologia infantil
* Ginecologia operatòria
Ginecologia pediàtrica
* Ginecologia quirúrgica
* Glàndula carotídia
* Glàndula de Brunner
* Glàndula endocrina
* Glàndula lacrimal
Glàndula pineal
* Glàndula pituïtària
* Glàndula tim
* Glàndula timus
* Glàndula tiroide
* Glàndules de Boerhaave
Glàndules de Brunner
* Glàndules de secreció interna
* Glàndules de Wepfer
* Glàndules duodenals
Glàndules endocrines
Glàndules exocrines
* Glàndules limfàtiques
Glàndules mamàries
* Glàndules paratiroides
Glàndules salivals
* Glàndules seminals
Glàndules sudorípares
Glàndules suprarenals
Glaucoma
* Glia
* Glicèmia
Glicerina
* Glicerol
* Glícids
* Glicòlisi
* Gliòcit
Glioma
* Gliomes
* Globulina g 7S
* Glòbuls blancs
* Glòbuls vermells
* Glom carotidi
* Glomèrol carotidi
Glomerulonefritis
* Glomèruls de Malpighi
Glomèruls renals
* Glomus carotidi
Glossitis
Glossopeda
Glotis
Glucagó
Glucèmia
Glúcids
Glucocorticoides
Glucòlisi
* Glucosa de la sang
* Glucosa sanguínia
Glutatió
Goll
Gonioscòpia
* Gonorrea
* Gonosomes
Gota (Malaltia)
* Granuloma benigne
* Granuloma inguinal
* Granuloma maligne
* Granuloma veneri
* Grassor
Grip
Grip aviària
* Grip de les aus
* Grip del pollastre
* Grip dels ocells
Grups sanguinis
* Guariment magnètic
Guariment mental
* Guariment psíquic
Gust

* Habilitat manual
Hàbit de fumar
Hàbit de fumar en l'embaràs
* Hàbit de fumar en la dona embarassada
Hàbits alimentaris
* Hàbits alimentaris de l'home
* Hàbits alimentaris en els animals
* Hàbits de salut
* Hàbits espasmòdics
* Hàbits higiènics
Hàbits sanitaris
Halitosi
* HCLN
Helmintiasi
Helmints
Hematies
* Hematofília
Hematologia
* Hematologia infantil
Hematologia pediàtrica
Hematopoesi
Hemiplègia
Hemiplègics
Hemocromatosi
* Hemocromatosis primitiva idiopática
Hemoderivats
Hemodiàlisi
Hemodinàmica
Hemofília
* Hemofília vascular
Hemoglobina
* Hemoglobina anormal
Hemoglobinometria
Hemoglobinopatia
Hemograma
Hemòlisi
* Hemolisina
* Hemopoesi
* Hemopoiesi
* Hemoptisi
Hemorràgia
* Hemorràgia de l'aparell digestiu
Hemorràgia gastrointestinal
Hemorràgia uterina
* Hemorràgies uterines
Hemorroides
* Hemosiderosi
Hemostàsia
Hemostàtics
Hepatectomia
Hepatitis
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
* Hepatitis epidèmica
Hepatitis G
* Hepatitis infecciosa
* Hepatitis no A-no B
* Hepatitis sèrica
Hepatitis vírica
* Hepatitis vírica tipus B
* Hepatocits
Hepatologia
Hepatologia pediàtrica
* Hepatopaties
Hepatopaties alcohòliques
* Hepatopaties per l'alcohol
* Herba de Sant Joan
Herència (Biologia)
* Herència en l'home
Herència humana
* Herència patològica
Hermafroditisme
Hèrnia
* Hèrnia abdominal
* Hèrnia del disc intervertebral
Hèrnia discal
Hèrnia inguinal
* Hèrnia intestinal
* Hèrnies dels discs intervertebrals
* Herniotomia
Herpes
Herpes genital
Herpes zòster
* Heterotropia
* HGV
Hidantoïnes
* Hidatidosi
* Hidrats de carboni
Hidrocortisona
* Hidrodinàmica urinària
* Hidroperitoneu
* Hidropesia
* Hidropesia abdominal
* Hidropesia peritoneal
Hidroteràpia
Hidròxid de magnesi
* Hidroxitriptamina
Higiene
* Higiene alimentària
Higiene ambiental
Higiene bucal
* Higiene bucodental
* Higiene de la boca
* Higiene del treball
* Higiene dels animals domèstics
* Higiene dels animals salvatges
Higiene dental
* Higiene en els hospitals
Higiene hospitalària
Higiene industrial
* Higiene mental
Higiene militar
Higiene naval
* Higiene oral
* Higiene personal
* Higiene postnatal
* Higiene pública
Higiene rural
Higiene sexual
* Higiene social
* Higiene urbana
Higiene veterinària
* Higiene veterinària pública
Higienistes dentals
Hiperactivitat
* Hiperadrenocorticisme
* Hiperalimentació enteral
Hiperandrogenisme
* Hipercinèsia
* Hipercolesterinèmia
Hipercolesterolèmia
* Hiperfàgia
* Hiperglicèmia
Hiperglucèmia
* Hiperglucosèmia
Hiperhidrosi
Hipèric
* Hipericum virginicum
Hiperlipèmia
* Hiperlipidèmia
Hiperparatiroïdisme
Hiperplàsia suprarenal congènita
* Hipersensibilitat de la dentina
Hipersensibilitat dentinal
* Hipersexualitat
Hipertensió
* Hipertensió arterial
* Hipertensió arterial en l'embaràs
Hipertensió en l'embaràs
* Hipertensió en la dona embarassada
* Hipertensió parenquimatosa renal
Hipertensió portal
Hipertensió pulmonar
Hipertensió renal
Hipertiroïdisme
* Hipertricosi
Hipertròfia
* Hipertròfia cardíaca
Hiperuricèmia
Hipervitaminosi
* Hipnosi dental
* Hipnosi en cirurgia
Hipnòtics
Hipnotisme en cirurgia
Hipnotisme en odontologia
Hipocamp (Cervell)
* Hipoferrèmia
Hipofisectomia
Hipòfisi
* Hipòfisi cerebral
Hipoglucèmia
Hipogonadisme
* Hiposiderèmia
Hipotàlem
* Hipotensió
Hipotensió arterial
* Hipotensors
Hipotèrmia
Hipotiroïdisme
* Hipotiroïdosi
* Hipovitaminosi
* Hipoxèmia
Hirsutisme
Histamina
Histèria
Histèria col·lectiva
* Histerisme
Histeroscòpia
* Histiocitosis de classe II
Histiocitosis sense cèl·lules de Langerhans
Histocompatibilitat
Histologia
* Histologia humana
* Histologia patològica
Histopatologia
Història de l'odontologia
Història de la infermeria
Història de la medicina
Història de la veterinària
* Historials clínics
Històries clíniques
* Histoteràpia
* HLA
Homeopatia
Homeòstasi
* Homes obesos
Homosexualitat
Homosexualitat en la cinematografia
* Homosexualitat femenina
Homosexualitat masculina
* Hormona antidiürètica
* Hormona del cos luti
* Hormona del creixement
* Hormona estimulant de la mama
* Hormona galactopoètica
* Hormona lactògena
* Hormona luteïnitzant
Hormona luteostimulant
* Hormona pituïtària del creixement
Hormones
* Hormones adrenocorticals
* Hormones andrògenes
* Hormones de l'aparell digestiu
* Hormones del còrtex suprarenal
* Hormones digestives
Hormones esteroides
Hormones gastrointestinals
* Hormones hipofisiàries
Hormones hipotalàmiques
Hormones juvenils
Hormones peptídiques
Hormones pituïtàries
Hormones sexuals
* Hormones sexuals femenines
* Hormones sexuals masculines
Hormones tiroides
Hormonoteràpia
* Hospitalització
* Hospitalització parcial
* Hospitalitzats
Hospitals
* Hospitals de bojos
* Hospitals de campanya
Hospitals de dia
* Hospitals docents
Hospitals infantils
Hospitals militars
* Hospitals pediàtrics
* Hospitals per a infants
* Hospitals per a malalts mentals
Hospitals psiquiàtrics
Hospitals universitaris
Húmer
* Húmers
* Humerus
Humor aquós
Humor vitri
Humors corporals
Huperzina A
* Hypericum
* Hypericum perforatum

* Iatrogènesi
* ICSH (Hormona)
Icterícia
Icterícia obstructiva
* Icterus (Patologia)
Ictiosi
* Ictus apoplèctic
* Idees fixes
Identificació
* Idiotes prodigis
Idiotes savis
* IDS
Iduronat-2-sulfatasa
* Ig A
* Ig E
* Ig G
* Ig M
* Ig ND
* IgA
* IgE
* IgG
* IgM
* IgND
* Ileïtis regional
Illots de Langerhans
* Illots pancreàtics
Il·lusions òptiques
* Imatges diagnòstiques
* Imatges en diagnòstic
* Imatges en medicina
Imatges mèdiques
* Imatges per isòtops radioactius
* Imatges per radionúclids
Imatges per ressonància magnètica
* Imidazol
* Imidazole
Imidazoles
* Imidazols
* Immobilització de fractures
Immunitat
Immunitat cel·lular
Immunodeficiència
* Immunodepressió
* Immunodiagnòstic
Immunofarmacologia
Immunofluorescència
Immunogenètica
Immunoglobulina A
Immunoglobulina E
Immunoglobulina G
Immunoglobulina M
Immunoglobulines
Immunologia
* Immunologia cel·lular
Immunologia clínica
Immunologia de la trasplantació
* Immunologia médica
* Immunomodulació
Immunopatologia
Immunoquímica
* Immunoquimioteràpia
* Immunoreacció
Immunoregulació
Immunosupressió
Immunoteràpia
* Immunotoxicitat
Immunotoxicologia
* Implantació d'embrions
* Implantació dental
* Implantació dentària
* Implantació electrònica intracoclear
* Implantació oral
* Implantologia bucal
* Implantologia oral
Implants artificials
Implants coclears
Implants dentals
* Implants dentals endoossis
Implants dentals intraossis
* Implants endoossis
* Implants ortopèdics
* Implants quirúrgics
Impotència sexual
* Impressions del peu
* Impressions digitals
Inanició
* Incapacitat intel·lectual
* Incapacitats mentals
* Incapacitats visuals
Incest
* Incisiva (Odontologia)
* Incompliment terapèutic
* Incontinència anal
* Incontinència d'orina
* Incontinència de micció
Incontinència fecal
Incontinència urinària
* Incontinència urinària nocturna
* Índex de mortalitat infantil
* Índex de nivell de salut
Indicadors de salut
* Indigestió
Inducció enzimàtica
* Inducció enzímica
* Indústria de material sanitari
* Indústria de productes sanitaris
Indústria sanitària
* Infantament
Infantilisme
* Infantilisme genital
* Infantilisme sexual
Infants autistes
* Infants grassos
Infants malalts
Infants nadons
* Infants no nascuts
* Infants obesos
* Infants pluridiscapacitats
Infants prematurs
* Infants proveta
Infants sords
* Infants sordsmuts
Infart
Infart cerebral
Infart de miocardi
* Infecció
* Infecció d'orígen hídric
* Infecció de ferides quirúrgiques
* Infecció en els infants
* Infecció pèlvica
* Infecció per càndides
* Infecció per retrovirus humans
* Infecció per virus d'immunodeficiència humana
* Infecció tetànica
Infeccions
* Infeccions bacterianes
* Infeccions CMV
* Infeccions d'hospital
* Infeccions d'origen hídric
* Infeccions de l'aparell respiratori
* Infeccions de l'aparell urinari
* Infeccions de la faringe
Infeccions del tracte urinari
* Infeccions dels ulls
Infeccions en els infants
* Infeccions en els peixos
* Infeccions estafilocòcciques
* Infeccions fúngiques
* Infeccions hospitalàries
* Infeccions listerials
Infeccions nosocomials
Infeccions oculars
Infeccions oportunistes
Infeccions per citomegalovirus
* Infeccions per CMV
Infeccions per escheríchia coli
Infeccions per estafilococs
* Infeccions per herpesvirus
* Infeccions per HIV
* Infeccions per leptospires
* Infeccions per listèria
* Infeccions per micobacteris
Infeccions per pneumococs
* Infeccions per prions
* Infeccions per protozous
* Infeccions per treponemes
Infeccions per VIH
* Infeccions per virus
* Infeccions per virus en els animals
* Infeccions pneumocòcciques
* Infeccions postoperatòries
* Infeccions produïdes per fongs
Infeccions quirúrgiques
Infeccions respiratòries
* Infeccions transmeses per l'aigua
* Infeccions urinàries
* Infeccions virals
* Infeccions víriques
* Infermer i pacient
* Infermera i pacient
Infermeres
* Infermeres auxiliars
Infermeria
Infermeria a domicili
Infermeria basada en l'evidència
Infermeria cardiovascular
* Infermeria clínica
* Infermeria comunitària
* Infermeria d'atenció primària
Infermeria d'urgència
Infermeria de salut comunitària
* Infermeria de salut mental
Infermeria de salut pública
Infermeria dermatològica
* Infermeria domiciliària
Infermeria en cures intensives
Infermeria en l'atenció primària
* Infermeria en medicina intensiva
Infermeria geriàtrica
Infermeria ginecològica
* Infermeria intercultural
Infermeria maternoinfantil
* Infermeria neonatal
Infermeria neurològica
* Infermeria obstètrica
Infermeria oncològica
Infermeria ortopèdica
Infermeria pediàtrica
* Infermeria perinatal
Infermeria psiquiàtrica
Infermeria quirúrgica
Infermeria respiratòria
* Infermeria sanitària
Infermeria transcultural
Infermeria traumatològica
Infermeria urològica
Infermers
* Infermers residents
* Infertilitat
* Infiltracions
Inflamació
* Inflamació (Patologia)
* Inflamació de l'apèndix
* Inflamació de l'endocardi
* Inflamació de l'estómac
* Inflamació de l'orella
* Inflamació de l'ull
* Inflamació de la bufeta
* Inflamació de la conjuntiva
* Inflamació de la còrnia
* Inflamació de la medul·la espinal
* Inflamació de la mucosa de l'estómac
* Inflamació de la mucosa nasal
* Inflamació de la pell
* Inflamació de la pleura
* Inflamació de les amígdales palatines
* Inflamació de les arteries
* Inflamació de les glandules paròtides
* Inflamació del còlon
* Inflamació del fetge
* Inflamació del pàncrees
* Inflamació del periodonci
* Inflamació del teixit muscular
* Inflamació dels ossos
* Inflamació dels pulmons
* Inflamació dels tendons
* Inflamació dels vasos sanguinis
* Inflamació l'apèndix vermiforme
* Inflamacions de la llengua
* Inflament
* Influència del clima en l'home
* Influència del sexe en les malalties
Influenzavirus
* Informació sexual
* Informàtica clínica
Informàtica mèdica
* Informes mèdics
Ingressos i altes en els hospitals
* Inhibició de la parla
* Inhibidors d'úlcera gastrointestinal
Inhibidors de fosfodiesterases
Injeccions
* Injeccions articulars
Injeccions hipodèrmiques
Injeccions intraarticulars
Injeccions intravenoses
* Injeccions parenterals
* Inoculació
* Inoculació preventiva
* Insectes com a portadors de malalties
* Insectes portadors de malalties
Insectes vectors
* Inseguretat alimentària
Inseminació artificial humana
Insomni
* Inspecció alimentària
* Inspecció d'aliments
Inspecció dels aliments
* Instal·lacions mèdiques
* Institucions benèfiques
* Institucions de salut
* Institucions de salut mental
* Institucions per a malalts mentals
* Institucions psiquiàtriques
* Institucions sanitàries
* Instrumental mèdic
* Instrumental quirúrgic
* Instruments de cirurgia
* Instruments dentals
* Instruments mèdics
* Instruments ortopèdics
* Instruments quirúrgics
Insuficiència cardíaca
Insuficiència hepàtica
Insuficiència renal
Insuficiència renal aguda
Insuficiència renal crònica
Insuficiència respiratòria
* Insuficiència respiratòria aguda
Insuficiència sistèmica
Insuficiència venosa
Insulina
* Insulinoresistència
* Insult apoplèctic
Intel·ligència artificial en medicina
* Interacció dieta i medicaments
* Interacció medicament-nutrient
* Interacció medicaments-aliments
Interaccions dels medicaments
* Interaccions dieta-medicament
Interaccions medicament-nutrient
* Interaccions nutrients-medicaments
Internet en medicina
* Interrupció de tractament
* Interrupció del tractament
* Interrupció terapèutica
* Intervenció genètica
* Intervencions quirúrgiques
Intestí gros
Intestí prim
Intestins
* Intolerància al gluten
* Intolerància ambiental idiopàtica
Intoxicació
* Intoxicació (Dret penal)
Intoxicació alimentària
* Intoxicació alimentària per bacteris
* Intoxicació criminal
* Intoxicació per aliments
* Intoxicació per oli de colza
Intoxicació plúmbica
* Intoxicacions alimentàries
Intubació
* Invalidesa
Invàlids
* Inventari clínic multiaxial de Millon
Inventari multiaxial clínic de Millon
* Investigació biomèdica
Investigació mèdica
* Invidents
Iode en l'organisme
* Iode en la sang
Ionoforesi
* Ionoteràpia
* Iridodiagnòstic
Iridologia
Iris (Ull)
* IRM
* Irregularitats congènites
Isoniazida
Isòtops radioactius en diagnòstic mèdic
* Isòtops radioactius en medicina
Isquèmia
Isquèmia cerebral
* Isquèmia miocardíaca
* IV anèstesia

Joc compulsiu
* Joc patològic
* Joventut i drogues
* Joves pluridiscapacitats
* Joves violents
Jurament hipocràtic
* Jurisprudència mèdica

Ketoconazole
* Kinesiologia
* Kinsbourne (Síndrome)
Kuru

Laberint (Orella)
* Labròcits
Lactació
* Lactància
* Lactància artificial
* Lactància materna
* Lactància natural
* Lactotropina
* Lambliasi
* Lambliosi
Laminectomia
* Laminografía
Lanreòtida
* Laparatomia
Laparoscòpia
* Laparoscòpia operatòria
* Laparoscòpia quirúrgica
* Laparoscopia terapèutica
* Laparotomia blanca
Laringe
Laringectomitzats
* Laringologia
Laringoscòpia
Làsers en cirurgia
Làsers en medicina
Làsers en odontologia
LASIK (Cirurgia ocular)
* Lateralitat cerebral
Làudan
* Laxants
* LBD
Legionel·la
Legionel·losi
Legislació sanitària
Leishmaniosi
* Lentícules
* Lentilles
* Lents (Oftalmologia)
* Lents correctives
Lents de contacte
Lents intraoculars
Lents oftàlmiques
Lepra
Leptina
* Leptocitosi hereditària
Leptospirosi
* LES
Lesbianisme
* Lesió cerebral
* Lesions
* Lesions (Dret)
Lesions cerebrals
* Lesions congènites
* Lesions cranials
* Lesions de bala
* Lesions de guerra
* Lesions de les dents
* Lesions de medul·la espinal
* Lesions dentals
Lesions esportives
* Lesions hepàtiques per l'alcohol
* Lesions i ferides
Lesions medul·lars
* Lesions nervioses perifèriques
* Lesions per fred
* Lesions traumàtiques dentals
* LET (Medicina)
Leucèmia
Leucèmia en els infants
* Leucèmia granulocítica
* Leucèmia infantil
* Leucèmia limfàtica crònica
* Leucèmia limfoblàstica crònica
* Leucèmia limfocitària crònica
Leucèmia limfocítica crònica
* Leucèmia limfoide crònica
* Leucèmia mielocítica
* Leucèmia mielògena
Leucèmia mieloide
* Leucocitosi eosinofílica
* Leucocitosi mononuclear
Leucòcits
* Leucodèrmia
* Leucopatia
* LH (Hormona)
* Lichen ruber planus
Limfa
* Limfòcits B
Limfoedema
Limfografia
* Limfogranuloma inguinal
* Limfogranuloma maligne
Limfogranuloma veneri
* Limfogranulomatosi benigna
* Limfoma
* Limfoma de Hodgkin
Limfomes
Limitació de l'esforç terapèutic
* Limitació de naixements
* Limitació terapèutica
* Lindbergh, Bomba de
* Liomioma uterí
Lipectomia
* Lipidosi
Lípids de la sang
Lípids en la nutrició
* Lípids en la nutrició humana
* Lípids en la sang
* Lípids plasmàtics
* Lípids sanguinis
* Lípids sèrics
* Lipodistròfia associada a VIH
Lipoïdosi
Lipoproteïnes de baixa densitat
* Lipoproteïnes de densitat baixa
Liposucció
Liquen pla
Líquid amniòtic
* Líquid cèfalo-raquidi
Líquid cefalorraquidi
* Líquid cerebrospinal
* Líquid sinovial
* Líquids corporals
* Listerel·losi
Listeriosi
* Litiasi renal
* Litotrícia
Litotrípsia
Llàgrimes
Llavi leporí
Llavis
* LLC (Malaltia)
Llengua (Anatomia)
* Llenguatge de la salut
Llenguatge mèdic
* Llet de mare
* Llet humana
Llet materna
Llet maternitzada
* Llets artificials
* Llets humanitzades
* Llets infantils
Llevadores
* Llibertat sexual
* Lligament
Lligament periodontal
Lligaments
Llombrígol
* Llum (üs terapèutic)
* Llunàtics
Lòbul frontal
Lòbul temporal
* Lòbuls frontals
* Lòbuls temporals
* Localització de funcions cerebrals
Localitzacions cerebrals
* Locions solars
Logopedes
Logopèdia
Logoteràpia
Longevitat
Lordosi
LSD
* LSD (Droga)
* Ludopatia
* Ludoteràpia infantil
* Lues
* Lumbago
Lumbàlgia
* Lumbars
Lupus
* Lupus de Cazenave-Schede
Lupus eritematós
* Lupus eritematós discoide
* Lupus eritematós sistèmic
* Lupus erythematosus
* Lupus vulgaris
* Luteïna
* Luteotropina
* Lutropina
Luxacions


* Macrobiòtica
Macròfags
Magnesi en l'organisme
* Magnetisme curatiu
Magnetoteràpia
* Mal
* Mal d'esquena
* Mal de cap
* Mal de Sant Vito
* Mal dels aviadors
Malabsorció
* Malaltia
Malaltia celíaca
Malaltia d'Addison
Malaltia d'Alzheimer
* Malaltia de Basedow
* Malaltia de Béard
Malaltia de Behçet
* Malaltia de Besnier-Boeck
* Malaltia de Biermer
* Malaltia de Bouillaud
* Malaltia de Bourneville
Malaltia de Chagas
* Malaltia de Charcot
* Malaltia de Charcot-Marie-Tooth
* Malaltia de CMT
Malaltia de Creutzfeldt-Jakob
Malaltia de Crohn
Malaltia de Fabry
* Malaltia de Fölling
Malaltia de Gaucher
* Malaltia de Gehrig
* Malaltia de Gilles de la
Malaltia de Graves
* Malaltia de Hansen
Malaltia de Hirschsprung
Malaltia de Hodgkin
* Malaltia de Hodgkin-Paltauf-Sternberg
* Malaltia de Huntington
* Malaltia de Jakob-Creutzfeld
* Malaltia de Kienbock
* Malaltia de Kinsbourne
* Malaltia de Koehler
* Malaltia de Kussmaul
Malaltia de l'Ebola
* Malaltia de la Tourette
Malaltia de les inclusions citomegàliques
* Malaltia de Libman-Sacks
Malaltia de Lyme
Malaltia de Ménière
* Malaltia de Minkowski-Chauffard
* Malaltia de Mya
* Malaltia de Nicolas-Favre
* Malaltia de Orgood-Schlatter
Malaltia de Parkinson
Malaltia de Pellegrini-Stieda
* Malaltia de Pfeiffer
* Malaltia de Pringle-Bourneville
Malaltia de Raynaud
* Malaltia de Recklinghausen
* Malaltia de Recklinghausen-Applebaum
* Malaltia de Rett
* Malaltia de Ruysch
* Malaltia de Schaumann
* Malaltia de Sjögren
Malaltia de von Willebrand
* Malaltia de Willebrand
* Malaltia de Willebrand-Jürgens
* Malaltia de Willis
* Malaltia dels tics
* Malaltia inflamatòria intestinal
Malaltia inflamatòria pèlvica
* Malaltia mental
* Malaltia pèlvica inflamatòria
* Malaltia pulmonar obstructiva crònica
Malalties
* Malalties animals transmissibles
Malalties arterials
* Malalties associades
* Malalties autoimmunes
Malalties autoimmunitàries
* Malalties aviars
Malalties bacterianes
Malalties bacterianes grampositives
Malalties biliars
Malalties bronquials
* Malalties cardíaques
Malalties cardiovasculars
Malalties cerebrals
Malalties cerebrovasculars
* Malalties coexistents
* Malalties concomitants
* Malalties congènites
Malalties constitucionals
* Malalties contagioses
Malalties coronàries
Malalties cròniques
Malalties d'origen alimentari
* Malalties d'origen hídric
Malalties d'origen mediambiental
Malalties d'origen nutricional
Malalties de l'anus
Malalties de l'aorta
* Malalties de l'aparell cardiovascular
Malalties de l'aparell digestiu
Malalties de l'aparell genital
Malalties de l'aparell genital femení
Malalties de l'aparell genital masculí
Malalties de l'aparell genitourinari
Malalties de l'aparell locomotor
Malalties de l'aparell respiratori
Malalties de l'aparell respiratori en els infants
Malalties de l'aparell urinari
* Malalties de l'aparell urogenital
Malalties de l'articulació temporomandibular
* Malalties de l'articulació temporomaxil·lar
Malalties de l'esòfag
Malalties de l'estómac
Malalties de l'orella
Malalties de l'orella interna
Malalties de l'ovari
* Malalties de l'ull
* Malalties de l'úter
Malalties de la boca
Malalties de la bufeta
Malalties de la columna vertebral
Malalties de la còrnia
Malalties de la dona
* Malalties de la gent gran
* Malalties de la infància
Malalties de la laringe
Malalties de la llengua
Malalties de la mama
Malalties de la pell
Malalties de la placenta
Malalties de la pleura
Malalties de la polpa dental
* Malalties de la polpa dentària
Malalties de la pròstata
Malalties de la retina
* Malalties de la sang
Malalties de la tiroide
Malalties de la vagina
* Malalties de la vellesa
Malalties de la vesícula biliar
Malalties de la vulva
* Malalties de les artèries
* Malalties de les artèries coronàries
Malalties de les articulacions
* Malalties de les aus
* Malalties de les dents
* Malalties de les dones
Malalties de les genives
Malalties de les glàndules endocrines
Malalties de les glàndules salivals
Malalties de les glàndules sebàcies
Malalties de les glàndules suprarenals
* Malalties de les orelles
Malalties de les persones grans
Malalties de les trompes de Fal·lopi
Malalties de les ungles
Malalties de transmissió sexual
* Malalties degeneratives
Malalties del cabell
* Malalties del cervell
Malalties del coll
* Malalties del col·lagen
Malalties del còlon
Malalties del cor
Malalties del fetge
* Malalties del fetge produïdes per l'alcohol
Malalties del fetus
Malalties del genoll
* Malalties del laberint (Orella)
Malalties del mediastí
* Malalties del metabolisme
Malalties del nas
Malalties del nervi òptic
Malalties del pàncrees
* Malalties del pèl
Malalties del penis
Malalties del pericardi
Malalties del peu
Malalties del recte
Malalties del ronyó
* Malalties del sistema cardiovascular
Malalties del sistema limfàtic
* Malalties del sistema músculo-esquelètic
Malalties del sistema nerviós
Malalties del sistema nerviós autònom
Malalties del sistema nerviós central
* Malalties del teixit conjuntiu
Malalties del teixit connectiu
Malalties del testicle
Malalties del tòrax
Malalties del tracte gastrointestinal
Malalties dels animals
* Malalties dels bronquis
Malalties dels cartílags
Malalties dels conductes biliars
Malalties dels ganglis basals
* Malalties dels genolls
Malalties dels infants
* Malalties dels infants nadons
* Malalties dels intestins
* Malalties dels nervis
* Malalties dels nervis perifèrics
Malalties dels ocells
Malalties dels ossos
* Malalties dels ovaris
* Malalties dels peus
Malalties dels pulmons
* Malalties dels ronyons
* Malalties dels testicles
* Malalties dels ulls
* Malalties dels vasos sanguinis
* Malalties digestives
Malalties emergents
* Malalties en els animals
* Malalties encomanadisses
* Malalties endocrines
* Malalties epidèmiques
* Malalties fememines
* Malalties fetals
* Malalties fúngiques en l'home
* Malalties gàstriques
* Malalties gastrointestinals
* Malalties genètiques
* Malalties genotípiques
* Malalties ginecològiques
Malalties hematològiques
* Malalties hepàtiques
* Malalties hepàtiques produïdes per l'alcohol
Malalties hereditàries
* Malalties hereditàries metabòliques
* Malalties i dieta
Malalties iatrogèniques
Malalties immunològiques
* Malalties industrials
* Malalties infantils
Malalties infeccioses
* Malalties infeccioses (Peixos)
* Malalties infeccioses d'origen hídric
* Malalties infeccioses emergents
Malalties infeccioses en els infants
Malalties infeccioses en els peixos
* Malalties infeccioses reemergents
* Malalties infeccioses transmeses per l'aigua
* Malalties inflamatòries
Malalties inflamatòries intestinals
Malalties intestinals
* Malalties mediambientals
Malalties mentals
* Malalties mentals (Dret)
* Malalties mentals postpart
* Malalties metabòliques congènites
* Malalties metabòliques hereditàries
* Malalties moleculars
Malalties musculars
* Malalties músculo-esquelètiques
* Malalties nasals
Malalties neonatals
* Malalties neoplàstiques
Malalties neurodegeneratives
Malalties neuromusculars
* Malalties nutricionals
* Malalties oculars
* Malalties ocupacionals
* Malalties orals
* Malalties òssies
Malalties otorinolaringològiques
Malalties parasitàries
* Malalties parasitàries en els animals
Malalties per carència
* Malalties per carència de ferro
* Malalties per carència de magnesi
* Malalties per citomegalovirus
* Malalties per clostridi
* Malalties per dèficit
* Malalties per escheríchia coli
* Malalties per estafilococs
* Malalties per herpesvirus
* Malalties per leptospires
* Malalties per manca
Malalties per micobacteris
* Malalties per pneumococs
Malalties per prions
* Malalties per protozous
* Malalties per treponemes
* Malalties per virus
* Malalties per virus en els animals
* Malalties per virus en els peixos
Malalties periodontals
* Malalties pleurals
* Malalties priòniques
* Malalties produïdes per fongs
Malalties professionals
* Malalties pulmonars
* Malalties pulmonars obstructives
Malalties pulmonars obstructives cròniques
Malalties rares
* Malalties reemergents
* Malalties renals
* Malalties respiratòries
* Malalties respiratòries en els infants
* Malalties respiratòries pediàtriques
* Malalties reumàtiques
* Malalties sanguínies
* Malalties sexuals
* Malalties simulades
* Malalties toràciques
Malalties transmeses per l'aigua
* Malalties transmissibles
* Malalties transmissibles a l'home pels animals
* Malalties transmissibles en els infants
* Malalties transmissibles entre els animals i l'home
* Malalties tropicals
Malalties uterines
Malalties vasculars
* Malalties vasculars cerebrals
* Malalties venèries
* Malalties veterinàries
Malalties víriques
* Malalties víriques en el bestiar
* Malalties víriques en els animals
* Malalties víriques en els animals domèstics
Malalts
Malalts cardíacs
* Malalts cerebrals
Malalts crònics
Malalts de càncer
Malalts de sida
* Malalts del cor
Malalts en estat crític
Malalts hospitalitzats
* Malalts infectats per VIH
* Malalts laringectomitzats
Malalts mentals
* Malalts mentals criminals
* Malalts mentals delinqüents
* Malalts mentals i criminalitat
* Malalts oncològics
Malalts terminals
Malària
* Malatia dels legionaris
* Malenconia intermitent
Malformacions
* Malformacions cardíaques
* Malformacions congènites
* Malformacions congènites en els animals
* Malformacions cromosòmiques
Malformacions de l'aparell genitourinari
* Malformacions de l'aparell urogenital
Malformacions de l'articulació temporomandibular
Malformacions de la boca
Malformacions de la columna vertebral
Malformacions del cor
Malformacions del fetus
* Malformacions del maxil·lar
Malformacions del peu
Malformacions del sistema nerviós
* Malformacions dels peus
Malformacions dentals
Malformacions en els animals
* Malformacions en els animals domèstics
* Malformacions en els animals salvatges
* Malformacions fetals
* Malformacions humanes
* Malformacions maxil·lomandibulars
Malnutrició
Maloclusió
* Maloclusió dental
Maltractament
* Maltractament dels infants
Maltractament infantil
* Maltractaments
* Maluc
* Malucs
Mama
* Mamectomia
* Mamella
* Mamelles
* Mames
Mamografia
* Mamograma
* Mamoplàstia
* Mamotropina
* Manca de vitamines
* Mandíbules
* Mania depressiva
* Manicomis
Manifestacions cutànies de les malalties
* Manifestacions doloroses de les malalties
* Manifestacions nervioses de les malalties
Manifestacions neurològiques de les malalties
Manifestacions oculars de les malalties
* Manifestacions oftalmològiques de les malalties
Manifestacions orals de les malalties
Manipulació (Terapèutica)
* Manipulació genètica
* Manipulació ortopèdica
* Mans
* Mapatge cerebral
Mapatge del cervell
* Mapatge topogràfic del cervell
Marcapassos
Mareig del viatger
Marihuana
* Marxa a peu
* Marxa pedestre
Màscares antigàs
Masoquisme
* Massa corporal
Massatge
Massatge esportiu
* Massatge infantil
* Massatge per a esportistes
Massatge per a infants
* Massatge per a nadons
Massatge terapèutic
* Massatge vibratori
Mastectomia
Masticació
Mastitis bovina
* Mastitis en els animals
Mastòcits
* Mastografia
Mastoplàstia
Matèria mèdica
* Matèria mèdica àrab
* Matèria mèdica vegetal
* Material mèdic
* Material mèdic d'un únic ús
* Material odontògic
* Materials biocompatibles
Materials biomèdics
Materials dentals
* Materials en medicina
* Materials mèdics
* Materials odontològics
* Materials perillosos
Maternitat
* Maternitat subrogada
* Matriu
Maxil·lars
* MBE
* MCMI (Test de personalitat)
* MDMA (Droga)
* Mecànica del cos humà
Mecànica humana
* Mecanismes d'inducció enzimàtica
Mecanoteràpia
* Medecina al·lopàtica
* Medi ambient i salut
Mediastí
* Medicació
Medicació oral
* Medicació parenteral
Medicació rectal
Medicació transdèrmica
Medicaments
* Medicaments administrats per via oral
* Medicaments anestèsics
Medicaments antibacterians
* Medicaments anticancerosos
* Medicaments anticonceptius
* Medicaments anticonvulsius
Medicaments antifúngics
* Medicaments antihistamínics
* Medicaments antilipèmics
* Medicaments antimicrobians
Medicaments antineoplàstics
Medicaments antipalúdics
* Medicaments antiretrovirals
* Medicaments antireumàtics
Medicaments antituberculosos
* Medicaments antiulcerosos
Medicaments antivírics
* Medicaments broncodilatadors
Medicaments cardiovasculars
* Medicaments contraceptius
* Medicaments d'acció retardada
Medicaments d'alliberament retardat
* Medicaments d'origen vegetal
Medicaments genèrics
* Medicaments hipnòtics
* Medicaments hipoglucèmics
* Medicaments hipolipemiants
* Medicaments hipotensors
* Medicaments magistrals
Medicaments orfes
* Medicaments per via oral
* Medicaments psicòtrops
* Medicaments radiofarmacèutics
* Medicaments teratògens
Medicina
* Medicina aborigen
Medicina aeronàutica
Medicina alternativa
* Medicina ambulatòria
* Medicina antenatal
Medicina antiga
Medicina àrab
* Medicina aromàtica
* Medicina assíria
Medicina assiriobabilònica
* Medicina atòmica
* Medicina aviar
* Medicina ayur-veda
* Medicina ayur-vèdica
* Medicina babilònica
Medicina basada en l'evidència
* Medicina bucal
Medicina clínica
* Medicina crítica
Medicina d'urgència
* Medicina de capçalera
Medicina de catàstrofes
* Medicina de desastres
* Medicina de família
* Medicina de l'esport
* Medicina de la llar
* Medicina de laboratori
Medicina del dolor
* Medicina del fetus
Medicina del treball
* Medicina dental
* Medicina domèstica
Medicina espacial
* Medicina espagírica
Medicina esportiva
Medicina experimental
Medicina familiar
* Medicina fetal
Medicina física
* Medicina forense
* Medicina geogràfica
Medicina grega i romana
* Medicina hindú
Medicina holística
* Medicina homeopàtica
* Medicina i esports
* Medicina i Intel·ligència artificial
* Medicina i psicologia
* Medicina i religió
* Medicina índia
* Medicina individualitzada
* Medicina industrial
Medicina intensiva
* Medicina intensiva cardiològica
* Medicina intensiva cardiovascular
Medicina intensiva en cardiologia
Medicina interna
* Medicina intravenosa
Medicina legal
Medicina màgica
* Medicina manual
Medicina medieval
* Medicina mental
Medicina militar
* Medicina mística
* Medicina natural
* Medicina naturista
Medicina naval
Medicina nuclear
* Medicina oral
Medicina oriental
Medicina ortomolecular
* Medicina osteopàtica
* Medicina pal·liativa
Medicina pastoral
* Medicina perinatal
Medicina personalitzada
Medicina popular
Medicina prenatal
Medicina preventiva
* Medicina preventiva veterinària
* Medicina primitiva
Medicina privada
Medicina psicosomàtica
Medicina regenerativa
Medicina religiosa
Medicina rural
Medicina social
* Medicina subaquàtica
Medicina submarina
Medicina tradicional
Medicina tropical
* Medicina vegetal
Medicina xinesa
* Medicines
* Médicos Internos y Residentes (Examen)
Medul·la espinal
* Medul·la oblonga
Medul·la òssia
Megacariòcits
* Megacòlon congènit
* Meganutrició
* Megavitaminoteràpia
* Melanisme
* Melanocarcinoma
Melanoma
* Melanoma cutani
* Melanoma maligne
* Melanomes
Melanosi
* Melic
Melsa
* Membrana iridocoroïdal
Membrana mucosa
* Membrana periodòntica
* Membres (Anatomia)
* Membres inferiors
* Membres superiors
* Menescals
Meninges
Meningioma
Meningitis
Meningitis cerebrospinal epidèmica
* Meningitis meningocòccica
* Meningitis purulenta
* Meningitis supurativa
* Meningococs
Menisc (Anatomia)
* Meniscs (Anatomia)
* Menjars per a escolars
Menopausa
* Menopausa masculina
Menstruació
Mentó
* Menús per a nens
* Mercaderies perilloses
* Mercaderies tòxiques i inflamables
* Mercaptometiloxopropil-l-prolina
* Mesòglia
Mesotelioma
Mesoteràpia
* Mesurament de l'agudesa olfactòria
* Mesurament del camp visual
* Mesures de seguretat alimentàries
* Mesures de seguretat dels treballadors
* Mesures de seguretat en el treball
* Mesures de seguretat industrial
Metabolisme
Metabolisme basal
Metabolisme cel·lular
Metabolisme de proteïnes
Metabolisme dels glúcids
* Metabolisme dels hidrats de carboni
Metabolisme secundari
Metadona
Metal·loenzims
Metàstasi
* Metàstasi neoplàstica
* Metàstasis hepàtiques
* Meteorisme
Metformina
* Metge i pacient
Metges
* Metges residents
* Metges veterinaris
Metgesses
* Metilaminopterina
* Metilendioximetamfetamina
* Mètode de Lamaze
Mètode Pilates
* Mètodes histològics
* Mètodes immunològics
* Mètodes per deixar de fumar
Metotrexat
Miàlgia
Miasma
Micció
* Micobacteriosis
Micologia mèdica
Micosi
Micotoxines
* Microbiologia animal
* Microbiologia bucodental
* Microbiologia clínica
* Microbiologia de l'aire
Microbiologia dental
Microbiologia mèdica
Microbiologia sanitària
Microbiologia veterinària
* Microbioma
* Microbioma gastrointestinal
* Microbioma humà
* Microbioma intestinal
Microbiota
* Microbiota gastrointestinal
Microbiota intestinal
Microcirculació
Microcirurgia
Microdiàlisi cerebral
* Microdissecció
Microencapsulació
* Microflora
* Microflora gastrointestinal
* Microflora intestinal
Micròglia
* Microgliòcit
Micromanipulació
* Micronutrients
Microorganismes patògens
Micropropagació
* Micropropagació de plantes
* Micropropagació vegetal
* Microscòpia clínica
Microscòpia mèdica
* Microscopis en medicina
Mielina
Mielitis
* Mieloesclerosi
Mielofibrosi
Mielomatosi
Migranya
* Miïtis
* Millon Clinical Multiaxial Inventory
* Minerals en l'alimentació humana
Minerals en l'organisme
Minerals en la nutrició humana
* Minusvalidesa
* Minusvàlids
Miocardi
* Miocardiopatia
Miocardiopaties
Miocarditis
* Miocitomes
* Miòcits
* Miodínia
* Miologia
Miomes
* Miopaties
Miopia
Miositis
MIR (Examen)
* MIS (Cirurgia invasiva mínima)
Mobilitat dental
* Mobilitat dentària
Moc (Fisiologia)
Moc cervical
* Moc del coll uterí
* Model biopsicosocial (Medicina)
Models d'infermeria
* Modificació de l'ADN
* Modificació del genoma
Mola hidatídica
* Mola hidatidiforme
* Mola hidatiforme
* Molar (Odontologia)
* Molars
* Mongolisme
* Moniliasi
* Monitoratge biològic
* Monitoratge de l'ús de medicaments
Monitoratge de pacients
Monitoratge fetal
* Monitoratge fisiològic
* Monitoratge obstètric
* Monocromatisme
Mononucleosi
* Mononucleosi infecciosa
Monoorquídia
Morbiditat
* Morbiditat associada
Morfina
* Moribunds
Mort
Mort (Biologia)
Mort aparent
Mort cel·lular
Mort cerebral
Mort del fetus
* Mort fetal
* Mort intrauterina
Mort sobtada
* Mort violenta
* Mort voluntària
Mortalitat infantil
* Morts
* Morts tràgiques
Morts violentes
* Motilitat digestiva
Motilitat gastrointestinal
* Motilitat intestinal
* Motilitat ocular
* Motoneurones
Motricitat
* Moviment dentari
* Moviment ocular
* Moviments del cos humà
* Moviments dels ulls
* Moviments estereotipats (Psiquiatria)
* Moviments humans
* Moviments involuntaris
Moviments oculars
* MPOC (Malaltia)
* MRI
Mucines
* Mucosa
* Mucosa del tub digestiu
* Mucosa gàstrica
Mucosa gastrointestinal
* Mucosa intestinal
Mucosa oral
* Mucosa uterina
* Mucoses
* Mucositat (Fisiologia)
* Mucoviscidosi
* Mucus cervical
* Mudesa
* Multidiscapacitats
* Múscul esquelètic
Múscul estriat
* Múscul estriat esquelètic
Múscul gastrocnemi
Múscul llis
* Múscul no estriat
* Musculatura
Músculs
* Músculs de l'aparell respiratori
* Músculs estriats
* Músculs llisos
Músculs respiratoris
Musicoteràpia
Mutació (Biologia)
* Mutació biològica
* Mutació de l'ADN
* Mutacions (Biologia)
* Mutilació genital femenina
Mutisme
Mycobacterium tuberculosis
* Mycobacterium tuberculosis hominis

* NAC
* Nadons
* Nadons preterme
* Nafres
Naixement
* Naixement prematur
Nanisme
Nanomedicina
Nanotoxicologia
Nans
Narcolèpsia
* Narcòmans
* Narcoticomania
Narcòtics
Nas
* Nasofaringe
* Naturalisme (Medicina)
Naturisme
* Naturopatia (Medicina)
* Necessitats alimentàries
* Necessitats nutricionals
Necrofília
* Necròpsia
Necrosi
* Nefritis glomerular
* Nefrolitiasi
Nefrologia
Nefrologia pediàtrica
* Nefropaties
Nefropaties diabètiques
* Nefropaties glomerulars
Neonatologia
* Neoplàsia hepàtica maligna
* Neoplàsia maligna de coll uterí
* Neoplàsies
* Neoplasmes
* Neoplasmes dels teixits tous
Neopterina
* Nervi
* Nervi acústic
Nervi auditiu
* Nervi cranial
* Nervi cranial X
* Nervi cranial XII
Nervi cubital
* Nervi espinal
Nervi facial
Nervi hipoglòs
Nervi òptic
* Nervi pneumogàstric
Nervi trigemin
* Nervi ulnar
Nervi vague
* Nervi vestíbulo-coclear
Nervis
* Nervis cerebrals
Nervis cranials
Nervis espinals
Nervis perifèrics
* Nervis raquidis
* Nervus hypoglossus
* Nervus vagus
Neteja de carrers
* Neteja urbana
Neuràlgia cervicobraquial
* Neuràlgia ciàtica
Neuràlgia del trigemin
* Neuràlgia facial
Neurastènia
Neurinoma acústic
* Neurinoma de l'acústic
* Neurites
Neuritis
Neuroanatomia
Neurobiologia
Neurobiologia del desenvolupament
Neurobiologia molecular
* Neurociència
Neurociència cognitiva
Neurociència computacional
Neurociències
* Neurociències cognitives
Neurocirurgia
Neuroendocrinologia
Neurofibromatosi
Neurofisiologia
* Neurogènesi
Neurogenètica
* Neurogeriatria
Neuròglia
Neuroimmunologia
Neuròlegs
Neurolingüística
Neurologia
* Neurologia animal
* Neurologia conductual
* Neurologia d'urgència
* Neurologia de la conducta
* Neurologia del comportament
* Neurologia del desenvolupament
Neurologia dels nadons
* Neurologia en pediatria
Neurologia geriàtrica
* Neurologia infantil
* Neurologia molecular
Neurologia pediàtrica
* Neurologia quirurgica
Neurologia veterinària
* Neuroma acústic
Neurones
Neurones motores
* Neurones sensitives
Neurones sensorials
Neurooftalmologia
* Neuropatia
* Neuropatia hereditària motora i sensitiva
Neuropaties diabètiques
Neuropaties perifèriques
* Neuropatologia
* Neuropediatria
Neuropèptids
Neuroplasticitat
* Neuropsicoendocrinologia
Neuropsicofarmacologia
Neuropsicologia
Neuropsicologia clínica
* Neuropsicologia cognitiva
* Neuropsicologia infantil
Neuropsicologia pediàtrica
Neuropsiquiatria
Neuropsiquiatria geriàtrica
* Neuropsiquiatria infantil
Neuropsiquiatria pediàtrica
Neuroquímica
* Neuroradiografia
Neuroradiologia
* Neuroreceptors
* Neuroröntgengrafia
Neurosi
* Neurosi compulsiva
* Neurosi histèrica
Neurosi infantil
Neurosi obsessiva
* Neurosi posttraumàtica
Neurosi traumàtica
Neurosífilis
* Neurotoxicitat
Neurotoxicologia
* Neurotòxics
* Neurotoxina clostridial
* Neurotoxina del botulisme
Neurotoxines
Neurotransmissió
Neurotransmissors
Nistagme
* Nitriteràpia
Nitrogen en l'organisme
Nodes limfàtics
* Nòdul carotidi
* Nòduls limfàtics
Noradrenalina
* Norepinefrina
Nosologia
* Noves tecnologies de la reproducció
* NSF Attachment Protein Receptor
* Nucli amigdaloide
* Nuclis de la rafe
Nuclis del rafe
Nutrició
* Nutrició artificial
* Nutrició clínica
* Nutrició dels malalts
* Nutrició dels nens
* Nutrició dels vells
Nutrició en l'embaràs
* Nutrició en les dones embarassades
* Nutrició enteral
* Nutrició geriàtrica
* Nutrició humana
* Nutrició i esports
* Nutrició infantil
* Nutrició parenteral
* Nutrició pediàtrica
* Nutrició terapèutica
* Nutricionistes

Obesitat
Obesitat en els adolescents
Obesitat en els infants
* Obesitat infantil
Obesitat mòrbida
* Obesos
* Obliteracions arterials
* Observança terapèutica
* Obsessió sexual
* Obsessions (Psicologia)
Obstetrícia
* Obstetrícia d'urgència
* Obstetrícia operatòria
Obstetrícia veterinària
Obstrucció intestinal
* Obstruccions arterials
Obturacions (Odontologia)
* Oclusió (Odontologia)
Oclusió dental
* Oclusió disfuncional
* Oclusió intestinal
Oclusions arterials
Odontàlgia
* Odontoestomatologia veterinària
* Odontogeriatria
* Odontografia
Odontòlegs
Odontologia
* Odontologia comunitària
Odontologia d'urgència
* Odontologia de salut pública
Odontologia estètica
* Odontologia forense
Odontologia geriàtrica
Odontologia infantil
Odontologia legal
* Odontologia operatòria
* Odontologia pediàtrica
Odontologia preventiva
* Odontologia protèsica
* Odontologia quirúrgica
* Odontologia restauradora
Odontologia veterinària
* Odontopediatria
* OE
* Ofec
Oftàlmia
* Oftalmofundoscòpia
Oftalmologia
Oftalmologia d'urgència
Oftalmologia geriàtrica
Oftalmologia pediàtrica
Oftalmologia veterinària
* Oftalmometria
Oftalmopaties
Oftalmoscòpia
Oftalmoscopis
Oïda
* Oïdiomicosi
Oleat d'estrona
* Oleoïl-estrona
Olfactometria
* Oligoelements en alimentació
Oligoelements en la nutrició
* Oligofrènia
* Oligofrènia fenilpirúvica
Oncocercosi
Oncogènesi
Oncogens
Oncologia
Oncologia geriàtrica
* Oncologia oral
Oncologia pediàtrica
* Oncologia quirúrgica
Oncologia veterinària
Onicomicosi
* Oòcits
Oogènesi
* Opacitat del cristal·lí
* Operació cesària
* Operacions endoscòpiques
* Operacions ginecològiques
Operacions quirúrgiques
Opi
Opiacis
Opiomania
* Opoteràpia
Òptica fisiològica
* Òptica mèdica
Optometria
* Òrbita
Òrbita (Anatomia)
* Òrbites (Anatomia)
Orella
* Orella interna
* Orelles
Organogènesi
* Organogènia
* Organosiloxans
Organoteràpia
Òrgans (Anatomia)
Òrgans artificials
* Òrgans de la reproducció
* Òrgans del cos
* Òrgans digestius
* Òrgans genitals
* Òrgans reproductors
* Òrgans respiratoris
Òrgans sensorials
* Òrgans sexuals
* Organs sexuals masculins
* Òrgans urinaris
* Òrgans urogenitals
Orgasme
Orientació (Fisiologia)
* Orientació dietètica
* Orientació en salut
* Orientació espacial
* Orientació sanitària
Orina
Ortodòncia
* Ortognatisme
Ortopèdia
* Ortopèdia animal
* Ortopèdia en els animals
* Ortopèdia en geriatria
* Ortopèdia en pediatria
Ortopèdia geriàtrica
Ortopèdia pediàtrica
Ortopèdia veterinària
* Os radial
Os temporal
Osmoregulació
Ossificació
Ossos
* Ossos (Teixits)
Ossos de la cara
* Ossos facials
Osteïtis
* Osteoartritis
* Osteoartrosi
* Osteoartrosi deformant
* Osteocondritis
Osteocondrosi
Osteodistròfia renal
* Osteogènesi
Osteòlisi
* Osteologia
Osteologia forense
* Osteologia medicolegal
Osteopatia
* Osteopatia cranial
* Osteopaties
* Osteoplàstia
Osteoporosi
Osteosarcoma
Osteosíntesi
Osteotomia
* Ostomia intestinal
Ostomitzats
Otitis
Otitis mitjana
* Otoesclerosi
* Otolaringologia
Otologia
* Otorinolaringologia
* Otorinolaringologia geriàtrica
* Otorinolaringologia pediàtrica
* Otorinolaringologia quirúrgica
Otorrinolaringologia
Otorrinolaringologia geriàtrica
Otorrinolaringologia pediàtrica
Otorrinolaringologia quirúrgica
Otosclerosi
Otoscòpia
* Otospongiosi
* Ovari
Ovaris
* Ovòcits
* Ovogènesi
* Òvul
Ovulació
Òvuls
Oxidoreductases
Oxigen en l'organisme
Oxigenoteràpia
Oximetria
Oxitocina
Ozena

* Pacient i infermera
* Pacient i psicoterapeuta
Pacients
* Pacients amb dany cerebral
Pacients amb lesions cerebrals
* Pacients cardíacs
* Pacients de càncer
* Pacients de malalties cròniques
* Pacients de paràlisi cerebral
* Pacients de sida
* Pacients del cor
* Pacients hospitalitzats
* Pacients infectats per VIH
* Pacients laringectomitzats
* Pacients oncològics
* Pacients ostomitzats
* PAI
Paladar
* Palatòsquisi
Paleopatologia
Palpació
* Paludisme
* Pancreasa
Pancreatina
Pancreatitis
Pancreatografia
Pàncrees
* Pancreozimina
* Pandèmies
Pànic
* Pànic (Psicologia)
* Pànic, Trastorns de
* Paper segons el sexe
Papil·lomavirus
* Paraectropia
Parafarmàcia
* Paragangli carotidi
Paràlisi
* Paràlisi agitant
Paràlisi cerebral
* Paràlisi de Bell
* Paràlisi de Déjerine-Klumpke
* Paràlisi de Duchenne-Erb
Paràlisi facial
Paràlisi obstètrica
Paralítics
Paralítics cerebrals
* Paramnèsia
Paranoia
Paraplegia
* Paraplegia espàstica
Paraplègics
Parapsoriasi
* Parar el llit
Parasitologia
* Parasitologia clínica
* Parasitologia humana
Parasitologia mèdica
* Parasitologia sanitària
Parasitologia veterinària
* Parasitosi
Paràsits
* Paràsits animals
* Paràsits intestinals
Paratiroïdectomia
Paratiroides
* Parentiu per consanguinitat
Paret abdominal
* Parodontitis
Paròtides
Parotiditis
* Parotitis
Parpelles
Part
* Part complicat
* Part eutòcic
Part múltiple
Part natural
Part prematur
* Part psicoprofilàctic
* Part sense dolor
* Parteres
* Participació dels malalts
* Passejades a peu
* Pastilles
* Patiment físic
* Patobioquímica
* Patofisiologia
* Patogènesi
* Patògens
Patologia
* Patologia bucal
Patologia cel·lular
Patologia comparada
Patologia dental
* Patologia dual
* Patología externa
* Patologia fetal
* Patologia geogràfica
* Patologia mental
Patologia molecular
* Patologia nerviosa perifèrica
* Patologia oral
Patologia quirúrgica
* Patologia vascular cerebral
* Patrons alimentaris
Pecilodèrmia
* Pederàstia
Pediatres
Pediatria
* Pediatria d'urgència
Pediatria intensiva
* Pediatria neonatal
* Pedodòncia
* Pedres
* Pedres renals
* Pèl
* Pelicometria
Pell
Pel·lagra
* Pellegrini-Stieda (Malaltia)
Pelvimetria
Pelvis
Pèmfig
Penis
* Penjalls (Cirurgia)
Penjalls quirúrgics
* Pensaments guaridors
Pental
Pepsina
Percepció auditiva
Percepció de l'espai
* Percepció del color
* Percepció espacial
* Percepció gustativa
* Percepció tàctil
Percepció visual
Percussió (Medicina)
* Pèrdua d'audició
* Pèrdua de cabells
* Pèrdua de memòria
* Pèrdua de pèl
* Pèrdua de pes
Perfusió (Fisiologia)
* Periarteritis nodosa
Pericardi
* Pericement
* Pericementitis
* Perident
* Peridentitis
Perimetria
Perinatologia
Perineu
Període postoperatori
* Períodes (Menstruació)
Periodonci
Periodòncia
Periodontitis
* Periodontologia
Periosti
* Periosti alveolar
* Peritoneoscòpia quirúrgica
Peritoneu
Peritonitis
* Personal d'assistència mèdica
* Personal d'assistència sanitària
* Personal de ciències de la salut
* Personal de la salut
* Personal de la xarxa sanitària pública
Personal de salut pública
* Personal dental auxiliar
* Personal mèdic
Personal sanitari
* Personal sanitari i família
Personalitat múltiple
* Persones addictes
* Persones amb capacitat intel·lectual de frontera
* Persones amb capacitat intel·lectual límit
* Persones amb deficiències
* Persones amb deficiències mentals
* Persones amb discapacitat
* Persones amb discapacitat visual
* Persones amb lesions cerebrals
* Persones amb minusvalidesa
* Persones amb sida
* Persones amb sobrepès
* Persones cegues
* Persones cuidadores
Persones dependents
* Persones discapacitades
Persones obeses
* Persones psicòpates
Persones seropositives
Perversions sexuals
Pes corporal
* Pes del cos
Pesta
Pesta bubònica
Pesta Negra
* Pestes
* PET (Tomografia)
Peu
Peu diabètic
* Peus
Pian
* Pigmentació
Pílor
* Píndoles
* Piorrea alveolar
Piretrines
Pirogens
* Pit
* Pits
* Pituïtària (Glàndula)
* PKU (Malaltia)
* Placebo (Medicina)
Placebos
Placenta
Plagues
Plagues urbanes
* Planificació familiar
Planificació sanitària
* Planificación familiar natural
* Planigrafia
* Plans d'actuació mèdica
* Plantes i animals perjudicials
Plaquetes sanguínies
* Plasma
Plasma sanguini
Plasmafèresi
* Plasticitat neural
* Plasticitat neuronal
* Plasticitat sinàptica
Pletismografia
Pleura
Pleuresia
* Pleuritis
Plexe braquial
Plexe hipogàstric
Pluridiscapacitats
* Pneumocòccia
* Pneumococcosi
Pneumococs
Pneumoconiosi
Pneumologia
Pneumologia pediàtrica
Pneumònia
Pneumònia adquirida a la comunitat
* Pneumònia extrahospitalària
* Pneumopaties
Pneumotòrax
* PNL
* Poagre
Podòlegs
Podologia
* Poiquilodèrmia
* Polaritat (Teràpia)
Poliarteritis nodosa
* Poliartritis aguda febril
Policitèmia
* Poliglobúlia
Polímers en medicina
Poliomielitis
Pòlips (Patologia)
Política alimentària
* Política de la nutrició
Política farmacèutica
* Política nutricional
Política sanitària
* Pol·lució atmosfèrica
Polpa dental
* Polpa dentària
Pols (Fisiologia)
* Pols cardíac
* Pont cardiopulmonar
Ponts (Odontologia)
Porfíria
Porfirines
* Posició erecta de l'home
Posicions dels malalts
* Posicions dels pacients
* Posicions en radiografia
Posicions radiogràfiques
* Positura
Posologia
* Postoperatori
* Postpart
* Postració nerviosa
* Postura del cos
Postura humana
* Pràctiques alimentàries
* Praxi motriu
* Prematurs
* Premios Aspid de Publicidad Farmacéutica
Premios Aspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia
* Premolar (Odontologia)
* Premolars
* Prenyat
Preparació al part
Preparació del llit
* Preparacions farmacèutiques magistrals
* Preparacions magistrals
Presbiacúsia
Prescripció de medicaments
* Prescripció farmacològica
* Preservació criogènica
* Preservació d'órgans a baixes temperatures
* Preservació de la sang
* Preservació de teixits (Biologia)
* Pressió arterial
Pressió intraocular
Pressió sanguínia
* Pressió sanguínia alta
* Pressió sanguínia baixa
Pressió venosa
Preu dels medicaments
* Prevenció (Programes)
Prevenció d'accidents
* Prevenció d'accidents laborals
* Prevenció d'infeccions
* Prevenció de les malalties
* Prevenció de les malalties en els animals
* Prevenció de riscos laborals
* Prevenció de riscos professionals
Prevenció de toxicomanies
Primers auxilis
Principis variacionals
* Privació d'aliments
* Problemes sexuals
* Procediment d'infermeria
* Procediments d'infermeria
* Procés d'atenció d'infermeria
Procés d'infermeria
* Processos al·lèrgics
* Processos d'atenció d'infermeria
* Procreació
Proctologia
* Productes antisolars
* Productes de parafarmàcia
* Productes mèdics
* Productes parafarmacèutics
* Productes radiofarmacèutics
* Productes sanguinis
Productes sanitaris
Productes sanitaris d'un sol ús
* Professionals d'infermeria
* Professionals d'infermeria i pacients
* Professionals de la salut
* Profilaxi
Progesterona
Prognatisme
* Prognosi
* Prognosi mèdica
Programació neurolingüística
Programes de prevenció
Prolactina
Prolapse de l'úter
* Prolapse uterí
* Prolapse vaginal
Promoció de la salut
* Pronòstic de les malalties
Pronòstic mèdic
* Propagació de plantes amb tècniques de cultiu in vitro
* Propietats fisiològiques de l'aigua
* Propietats mecàniques del cos humà
* Prosopoplegia
Prospectes de medicaments
Prostaciclina
Prostaglandines
Pròstata
Prostatectomia
Prostodòncia
* Protecció dels treballadors
Protectors solars
* Proteïnes ABC
* Proteïnes citoesquelètiques
Proteïnes citosquelètiques
Proteïnes de la sang
* Proteïnes de vesícula
* Proteïnes en la nutrició humana
Proteïnes en nutrició humana
Proteïnes G
* Proteïnes objectiu
* Proteïnes plasmàtiques
* Proteïnes sèriques
Proteïnes SNARE
Proteïnes supressores de tumors
Proteïnúria
* Proteogènesi
Pròtesis
* Pròtesis acústiques
* Pròtesis articulars
Pròtesis auditives
* Pròtesis coxofemoral
* Pròtesis d'anca
* Pròtesis de genolls
Pròtesis de maluc
Pròtesis de Stent
Pròtesis dentals
Pròtesis dentals completes
Pròtesis dentals parcials
* Pròtesis dentals totals
Pròtesis internes
Pròtesis mamàries
Pròtesis maxil·lofacials
* Pròtesis oculars
Pròtesis ortopèdiques
Pròtesis urològiques
Pròtesis valvulars cardíaques
Pròtesis vasculars
Protocols clínics
Protocols d'infermeria
* Protocols de diagnòstic clínic
* Protocols en medicina
* Protocols mèdics
* Protocols terapèutics
Protozoosi
Protozous patògens
Proves d'esforç
* Proves de la mort
* Proves de toxicitat
Proves funcionals (Medicina)
* Proves funcionals de l'aparell respiratori
* Proves funcionals pulmonars
Proves funcionals respiratòries
Pruïja
* PSA (Antigen)
Pseudoartrosi
* Pseudohemofília
* Pseudohemofília hereditària
* Psicoanalista i pacient
Psicocirurgia
Psicoendocrinologia
* Psicoestimulants
Psicofarmacologia
Psicofàrmacs
Psicofisiologia
* Psicogenètica
Psicologia clínica
* Psicologia de la salut
Psicologia dels malalts
* Psicologia dels pacients
* Psicologia fisiològica
* Psicologia i medicina
Psicologia mèdica
* Psicologia patològica
* Psiconeuroendocrinologia
* Psiconeurofarmacologia
Psicòpates
* Psicopatia
* Psicopatia autística
Psicopatologia
Psicopatologia de l'adolescència
Psicopatologia infantil
* Psicosi bipolar
* Psicosi ciclotímica
* Psicosi maniacodepressiva
* Psicosi postpart
* Psicoterapeuta i malalt
* Psicoterapeuta i pacient
Psicoteràpia basada en l'evidència
Psicoteràpia geriàtrica
* Psicoteràpia ocupacional
* Psicoteràpia verbal
* Psicòtrops
Psiquiatres
Psiquiatria
Psiquiatria biològica
* Psiquiatria cultural
* Psiquiatria d'urgència
Psiquiatria de l'adolescència
* Psiquiatria dels adolescents
* Psiquiatria ètnica
Psiquiatria forense
Psiquiatria geriàtrica
* Psiquiatria i cultura
Psiquiatria infantil
* Psiquiatria intercultural
* Psiquiatria jurídica
* Psiquiatria legal
* Psiquiatría mèdicolegal
Psiquiatria militar
* Psiquiatria ortomolecular
* Psiquiatria pediàtrica
Psiquiatria social
Psiquiatria transcultural
Psoriasi
Pubertat
Pubertat precoç
Puericultura
Puerperi
Pulmó
* Pulmó blanc
* Pulmó de sèpsia
* Pulmó de xoc
* Pulmonia
* Pulmons
* Pulsació del cor
* Pulsacions cardíaques
Punció arterial
* Punció espinal
Punció lumbar
Punció venosa
Puncions
* Punts (Cirurgia)
* Puny de la mà
Purgants
* PVs (Virus)

* Qi gong
* Qigong
* Quadriplegics
* Qualitat de l'assistència mèdica
* Qualitat de vida dels pacients
* Queixal
Queixal del seny
* Queixals del seny
Quequesa
Queratitis
Queratoconjuntivitis
* Queratoconjuntivitis seca
* Queratomalacia
* Queratomileusi in situ assistida amb làser
Queratoplàstia
Queratotomia radial
Química clínica
* Química del sistema nerviós
* Química mèdica
* Química neurològica
* Quimiosensibilitat múltiple
Quimioteràpia
* Quimioteràpia anticancerosa
* Quimioteràpia antineoplàsica
Quimioteràpia del càncer
Quinoleïna
Quinolones
Quiròfans
Quiropràxia
Quistos

* Racions alimentàries
* Racions alimentàries dels animals
Radi (Os)
Radiació ionitzant
Radiació no-ionitzant
Radiocirurgia
* Radiodiagnosi
* Radiodiagnòstic
* Radiofarmacèutics
Radiofàrmacs
* Radiografia (Medicina)
* Radiografia de l'aparell urinari
* Radiografia de la mama
* Radiografia de les venes
* Radiografia de vasos limfàtics
* Radiografía del sistema limfàtic
* Radiografia del sistema nerviós
* Radiografia dels conductes biliars
* Radiografia dels vasos sanguinis
* Radiografia dental
Radiografia mèdica
* Radiografia per raigs gamma
* Radiografia per seccions
* Radiografia ultrasònica
* Radioimmunoanàlisi
Radioimmunoassaig
* Radiologia (Medicina)
* Radiologia clínica
Radiologia dental
Radiologia intervencionista
Radiologia mèdica
Radiologia pediàtrica
* Radiologia per al diagnòstic
Radiologia veterinària
* Radiomedicaments
Radioteràpia
* Radioteràpia de contacte
* Radioteràpia intersticial
Raigs gamma
Raigs X
* Raigs X en odontologia
Raquianestèsia
* Raquis
Raquitisme
* RCP
* Reabsorció òssia
* Reacció axònica
* Reacció immunitària
* Reacció immunològica
* Reacció primària de Nissl
* Reaccions adverses als medicaments
* Reagines
Reanimació
Reanimació cardíaca
Reanimació cardiopulmonar
* Reanimació respiratòria
Rebuig (Biologia)
* Rebuig d'empelts
* Rebuig d'òrgans trasplantats
* Rebuig de teixits trasplantats
* Recepta de medicaments
* Receptes mèdiques
* Receptores d'acetilcolina
Receptors adrenèrgics
* Receptors adrenèrgics beta
* Receptors beta adrenèrgics
Receptors cel·lulars
Receptors colinèrgics
Receptors d'endorfina
Receptors d'Fc
Receptors d'hormones
Receptors d'insulina
* Receptors d'opiacis
* Receptors de la superfície cel·lular
* Receptors de morfina
* Receptors de narcòtics
Receptors de neurotransmissors
Receptors de serotonina
* Receptors Fc
* Receptors hormonals
Receptors neurals
Receptors nicotínics
Receptors sensitius
* Receptors serotoninèrgics
* Recombinació ADN
* Reconeixement de l'ull
* Reconeixement ocular
* Reconeixements mèdics
* Reconeixements mèdics sistemàtics
* Reconstrucció d'òrgans
* Reconstrucció de mama
* Reconstrucció de teixits
* Reconstrucció mamària
Recte
* Recursos tecnològics per a discapacitats
* Reducció de pes
* Reeducació (Medicina)
* Reeducacio funcional
Reflexos (Fisiologia)
Reflexos condicionats
Reflexoteràpia
Reflux gastroesofàgic
Reflux vesicoureteral
* Reforma de la salut pública
Reforma dels serveis sanitaris
* Reforma sanitària
* Refredat
* Regeneració de les neurones
Regeneració del sistema nerviós
* Regeneració neural
* Regeneració neuronal
* Règims alimentaris
* Règims alimentaris per a malalts
* Règims hipocalòrics
* Règims per aprimar
* Regió lumbar
Regió lumbosacra
* Regió pelviana
* Regió sacrolumbar
Registres d'infermeria
* Regla (Fisiologia)
* Regulació de la immunoresposta
* Regulació de la pressió osmòtica
Regulació de la respiració
* Regulació de la resposta immunitària
* Regulació natural de la natalitat
* Regulació osmòtica
Rehabilitació
Rehabilitació d'alcohòlics
Rehabilitació de discapacitats
* Rehabilitació de disminuïts
Rehabilitació de drogoaddictes
* Rehabilitació de malalts
* Rehabilitació de pacients
* Rehabilitació laboral
Rehabilitació mèdica
* Rehabilitació ocupacional
Reiki
Rejoveniment
* Relació infermer-pacient
* Relació infermera-pacient
* Relació malalt-metge
* Relació metge-malalt
* Relació metge-pacient
* Relació pacient-metge
* Relacions cos humà-caràcter
* Relacions família-personal sanitari
* Relacions infermer-pacient
Relacions infermera-pacient
* Relacions malalt-metge
* Relacions metge-malalt
Relacions metge-pacient
* Relacions morfologia humana-caràcter
* Relacions pacient-infermera
* Relacions personal mèdic-família
Relacions personal sanitari-família
Relacions psicoterapeuta-pacient
Relacions sexuals
Relaxació
Relaxants musculars
* Religió i medicina
* Remei floral de Bach
* Remeieres
Reperfusió (Fisiologia)
Reproducció
* Reproducció animal
* Reproducció artificial
Reproducció assistida
* Reproducció assistida humana
* Reproducció de l'home
Reproducció humana
Reproducció humana assistida
* Reproducció sexual
Requeriments nutricionals
* Rescat de vides
* Resecció del fetge
* Resecció parcial del fetge
Residents (Infermeria)
Residents (Medicina)
* Residents d'infermeria
* Residus biomèdics
* Residus biosanitaris
* Residus d'hospitals
* Residus de centres sanitaris
* Residus hospitalaris
* Residus mèdics
Residus sanitaris
* Resines dentals
Resines en odontologia
Resistència a la insulina
Resistència als medicaments
Respiració
Respiració artificial
Respiradors
* Resposta condicionada
Resposta immunitària
Ressenyes sistemàtiques (Investigació mèdica)
* Restauració (Odontologia)
Restauració dental
Restrenyiment
* Retard de creixement del fetus
* Retard del creixement fetal
Retard del creixement intrauterí
* Retard en el creixement intrauterí
* Retard mental
* Retardament del creixement
* Retardats mentals
Retenció d'orina
* Retenció urinària
Retina
Retinoides
* Retinopatia
Retinopatia diabètica
* Retinopaties
* Retinoscopi
* Retinoscopis
Reumatisme
* Reumatisme articular agut
* Reumatisme articular degeneratiu
* Reumatisme muscular
* Reumatisme poliarticular agut
Reumatologia
Reumatologia pediàtrica
* Revisió mèdica
* Revisió ocular
Revisions mèdiques
* Revisions sistemàtiques (Investigació mèdica)
* Rh (Factor)
* Rhesus (Factor)
* RIA
Rifamicines
Rifampicina
Rinitis
* Rinitis al·lèrgica estacional
* Rinitis atròfica
Rinofaringe
* Rinopaties
Rinoplàstia
* Risc (Medicina)
* Risc sanitari
* Riscos laborals
* Ritme cardíac
* Ritmes cardíacs
Robòtica en medicina
* Robòtica mèdica
Rol sexual
* Rols masculins i femenins
* Rols sexuals
* Roncopatia
Roncs
* Roncs (Medicina)
Ronya
Ronyó
* Ronyons
* Rostre
Ròtula
Rubèola
* Ruiter-Pompen-Wyers (Síndrome)

Sabates ortopèdiques
* Sac lacrimal
* Sacàrids
Sadisme
* SAF
* Safisme
Sagnia
Sal en l'organisme
* Sales d'urgències
Salicilats
Saliva
Salmonel·la
* Salpingitis
* Salpingoovaritis
* Salubritat
* Salubritat pública
* Saludadores
* Saludadors
Salut
* Salut ambiental
* Salut bucal
* Salut bucodental
* Salut dels animals domèstics
* Salut dels animals salvatges
* Salut dels infants
* Salut dental pública
* Salut emocional
* Salut en el treball
Salut en línia
* Salut i medi ambient
* Salut industrial
* Salut internacional
* Salut laboral
Salut mental
Salut mundial
Salut pública
Salut pública dental
* Salut pública odontològica
* Salut pública rural
* Salut pública urbana
* Salut pública veterinària
Salut urbana
Salvament
* Salvament de vides
* Sanadores
Sanatoris
Sanejament
* Sanejament en els hospitals
Sang
* Sanitat
* Sanitat naval
* SAOS
* SAP (Síndrome d'alienació parental)
* Sarcoide de Boeck
* Sarcoide de Schaumann
Sarcoïdosi
Sarcoma d'Ewing
* Sarcoma osteogen
* Sarcoma osteoide
* Sarcomes
* Sarcomes germinoblàstics
* Sarcomes immunoblàstics
* Satisfacció dels malalts
Satisfacció dels pacients
* Saturnisme
Sauna
Scrapie
* Screening
* SDRA
* SDRC2
* Secreció d'orina
* Secreció de llet
Secrecions
* Secrecions de les glàndules salivals
* Secretariat mèdic
Secretàries mèdiques
Sedants
Seguiment biològic
Seguretat alimentària
Seguretat dels pacients
Seguretat en el treball
* Seguretat industrial
* Seguretat laboral
* Seguretat sanitària
Semen
* Semiologia (Medicina)
* Semiologia d'orina
* Senectud
* Senilitat
* Sensacions
Sensibilitat química múltiple
* Sentit de l'equilibri
* Sentit del color
* Sentit del gust
Sentits
Septicèmia
Serodiagnòstic
* Seropositius
* Seropositivitat
Seroteràpia
Serotonina
Sèrum
* Servei genètic
* Servei mèdic
* Servei mèdic rural
* Serveis d'ajuda a domicili
* Serveis d'ambulàncies
* Serveis d'atenció domiciliària
* Serveis d'emergències mèdiques
Serveis d'infermeria
* Serveis d'urgències
Serveis d'urgències hospitalàries
Serveis d'urgències mèdiques
* Serveis d'urgències prehospitalàries
* Serveis de pediatria
* Serveis de salut
Serveis de salut maternal
* Serveis de salut maternal i infantil
* Serveis de salut mental
* Serveis de salut psiquiàtrica
* Serveis mèdics
* Serveis mèdics d'urgència
* Serveis per a malalts mentals
* Serveis psiquiàtrics
* Serveis públics de salut mental
Serveis sanitaris
* Serveis socials d'atenció primària
* Serveis socials en salut
* Sexe
Sexòlegs
Sexologia
Sexualitat
* Sexualitat compulsiva
Sexualitat femenina
* Sexualitat humana
Sexualitat masculina
* Shiatsu
* Shunt portocaval
* Si accessori del nas
Si cavernós
* Si facial
* Siamesos
* SIDA
* Sida en el fetus
Sida en els infants
Sida en l'embaràs
* Sida en la dona embarassada
Sida en les dones
* Sida infantil
* Sida pediàtric
* Sideropènia
* Sidosos
Sífilis
* Signes clínics
* Signes i símptomes
* SII
Sildenafil
Silicones
Simfisiotomia
* Simpàtic (Sistema nerviós)
Simpatomimètics
* Simptomatologia
Símptomes
* Símptomes bucals de les malalties
* Símptomes de les malalties
* Símptomes neurològics de les malalties
* Símptomes oculars de les malalties
Simulació (Ciències de la salut)
* Simulació (Farmàcia)
* Simulació (Infermeria)
* Simulació (Medicina)
* Simulació (Odontologia)
* Simulació de malalties
Sinapsi
* Sinapsi mioneural
* Sinapsi neuromuscular
Síncope (Patologia)
Sindesmologia
* Síndreme de Bouley-Charcot
* Síndrome abdominal agut
* Síndrome algodistròfic
Síndrome antifosfolipídica
* Síndrome cerebrovascular
* Síndrome ciàtic
Síndrome d'abstinència
* Síndrome d'Adamantiades-Behçet
Síndrome d'Aicardi-Goutières
* Síndrome d'Alexander
Síndrome d'alienació parental
* Síndrome d'apnea obstructiva del son
Síndrome d'Asperger
Síndrome d'esgotament professional
* Síndrome d'estenosi aòrtica supravalvular
* Síndrome d'hipercalcèmia
* Síndrome d'immune deficiència adquirida
* Síndrome d'intolerància química múltiple
* Síndrome de Behçet
* Síndrome de Beuren
* Síndrome de burn out
* Síndrome de burnout
* Síndrome de Charcot
* Síndrome de Charcot-Marie-Tooth
* Síndrome de Creutzfeldt-Jakob
Síndrome de Cushing
* Síndrome de desgast professional
Síndrome de dolor miofascial
* Síndrome de dolor regional complex
* Síndrome de dolor regional complex tipus II
Síndrome de Down
* Síndrome de fàcies d'elf
* Síndrome de Fanconi-Schlesinger
Síndrome de fatiga crònica
* Síndrome de Gaucher-Schlagenhaufer
* Síndrome de Gilbert-Behçet
Síndrome de Gilles de la Tourette
* Síndrome de Gougerot-Sjögren
* Síndrome de Gougerot-Sjögren-Houwers
* Síndrome de Hughes
* Síndrome de Kaposi-Libman-Sacks
* Síndrome de Kinsbourne
Síndrome de l'edifici malalt
Síndrome de l'intestí irritable
* Síndrome de l'oli de colza
* Síndrome de l'oli tòxic
Síndrome de l'oli tòxic espanyol
* Síndrome de l'X-fràgil
* Síndrome de la casa malalta
* Síndrome de la immunodeficiència humana
* Síndrome de la Tourette
* Síndrome de Labhart-Willi-Prader
Síndrome de Lesch-Nyhan
* Síndrome de Lignac-Fanconi
Síndrome de lipodistròfia associada a VIH
Síndrome de Noonan
* Síndrome de Nyhan
* Síndrome de Prader-Labhart-Willi
Síndrome de Prader-Willi
* Síndrome de resistència a la insulina
Síndrome de Rett
* Síndrome de Ruiter-Pompen-Wyers
* Síndrome de sensibilitat química múltiple
Síndrome de Sjögren
* Síndrome de supressió
* Síndrome de Tourette
Síndrome de Turner
* Síndrome de Turner-Albrigh
* Síndrome de West
* Síndrome de Willebrand
Síndrome de Williams
* Síndrome de Williams-Barratt
* Síndrome de Williams-Beuren
* Síndrome del bournout professional
* Síndrome del burnout
* Síndrome del còlon irritable
* Síndrome del cremat
* Síndrome del cremat (Treball)
Síndrome del cromosoma X-fràgil
Síndrome del destret respiratori de l'adult
Síndrome hepatorenal
Síndrome metabòlica
Síndrome nefròtica
* Síndrome posttraumàtica
* Síndrome Prader-Willi
Síndrome premenstrual
* Síndrome químic múltiple
* Síndrome seca
* Síndrome tòxic
* Síndrome X
Síndromes
Síndromes d'apnea del son
* Síndromes d'immunodeficiència
Síndromes de deficiència immunitària
* Síndromes de dolor miofascial
Síndromes de l'ull sec
* Síndromes mieloproliferatius
* Sines
Sinòvia
Sins paranasals
* Síntesi de proteïnes
Síntesi proteica
* Sinus nasals
* Sinus paranasals
Sinusitis
Siringomièlia
* Sistema biliar
Sistema cardiovascular
* Sistema circulatori
* Sistema digestiu
* Sistema endocrí
* Sistema gastrointestinal
* Sistema genitourinari
* Sistema HLA
Sistema immunològic
* Sistema lacrimal
Sistema límbic
Sistema limfàtic
* Sistema locomotor
* Sistema muscular
* Sistema músculo-esquelètic
Sistema nerviós
Sistema nerviós autònom
Sistema nerviós central
Sistema nerviós parasimpàtic
* Sistema nerviós perifèric
Sistema nerviós simpàtic
* Sistema nerviós vasomotor
* Sistema nerviós vegetatiu
* Sistema neurovegetatiu
* Sistema oculomotor
* Sistema osteomuscular
* Sistema respiratori
Sistema reticuloendotelial
* Sistema simpàtic
* Sistema urogenital
* Sistema vascular
Sistema vasomotor
* Sistema vegetatiu
* Sistema visceral
* Sistemes d'imatges en medicina
* Sistemes terapèutics
* SLN
* Sobrealè
* Sobredosi de medicaments
* Sobrepès
* Societat i infermeria
Sociologia de la infermeria
* Sociologia mèdica
* Sociòpates
* Socorrisme
Sodi en l'organisme
* Sodomia
Sofriment
Sofrologia
* Sòl de la pelvis
Sòl pelvià
* Soluble N-ethylmaleimide-Sensitive-Factor Attachment Protein Receptor
* Soluble NSF Attachment Protein Receptor
Somatomedina
* Somatomedines
Somatostatina
Somatotropina
Somnambulisme
* Somnífers
Son
* Sondatge (Medicina)
* Sondes (Medicina)
* Sonografia
* Sonografia en diagnosi
* Soporífers
Sordesa
* Sordesa en els infants
* Sordesa en persones grans
* Sordmudesa
* Sordmuts
Sords
* SOT
* SPA (Antigen)
* SPECT (Tomografia)
* SQM
* Stents (Cirurgia)
* Streptococcus pneumoniae
* Stress
* Subministraments mèdics
* Subnormalitat
* Substància blanca de Schwann
* Substàncies anabolitzants
* Substàncies neurotransmissores
Substàncies perilloses
* Substàncies reguladores del creixement
Suc gàstric
Suc pancreàtic
* Succedanis de la llet materna
Sucralfat
Sucre en l'organisme
* Sucre sanguini
Sucres
Suïcidi
* Sulfatiazol
* Supervisió electrònica dels malalts
* Supervisió electrònica dels pacients
* Supervisió fetal
Supervivència
* Supervivència (Accidents)
* Supervivència després d'accidents
Supervivència en indrets salvatges
* Suplements dietètics
* Suplements en la dieta
* Suplements nutricionals
Suplements nutritius
* Suspensió de tractament
* Suspensió del tractament
Sutures (Cirurgia)

* T-SNARE
* Tabaquisme
* Tabaquisme en l'embaràs
* Tabaquisme en la dona embarassada
* Tabletes (Medicina)
* TAC
Tacrina
Tacte
* Tai chi chih
* Talassanèmia
Talassèmia
Talassoteràpia
Tàlem (Anatomia)
* Tapament
Taquicàrdia
* Target Membrane SNARE Proteins
* Tartamudesa
Taules de composició d'aliments
Taurina
* Taxa de morbiditat
* TC (Tomografia computada)
* TCA
Tècnica Alexander
* Tècnica ELISA
* Tècnica histològica
* Tècnica immunològica
* Tècnica operatòria
* Tècnica quirúrgica
* Tècnics de farmàcia
* Tècniques d'imatge en medicina
Tècniques d'infermeria
* Tècniques de cultiu cel·lular
* Tècniques de reproducció assistida
Tècniques histològiques
Tècniques immunològiques
* Tècniques quirúrgiques
* Tecnologia de la reproducció
* Tecnologia de laboratoris de pròtesis dentals
* Tecnologia de laboratoris dentals
* Tecnologia de pròtesis dentals
Tecnologia dental
Tecnologia mèdica
* Tecnologia per a discapacitats
* Tecnologia reproductiva
* Tecnologia reproductiva humana
* Tecnologia sanitària
Teixit adipós
* Teixit conjuntiu
Teixit connectiu
* Teixit muscular
Teixit nerviós
* Teixit neural
Teixit ossi
* Teixit periapical
* Teixits (Biologia)
Teixits (Histologia)
* Teixits animals
* Teixits humans
* Teixits orgànics
* Teixits ossis
Telecomunicació en medicina
Telemàtica mèdica
* Telemedicina
* Telesalud
Telòmer
Temperança
* Temperatura animal
Temperatura corporal
* Temperatura corporal baixa
* Temperatura del cos
* Temperatura humana
* Temporal
* Tendències suïcides
Tendinitis
* Tendó calcani
Tendó d'Aquil·les
Tendons
* Tensió arterial
* Tensió intravenosa
* Tensió ocular
* Tensió premenstrual
* Tentatives de suïcidi
Teofil·lina
Terapèutica
* Terapèutica alimentària
* Terapèutica cel·lular
Terapèutica dental
* Terapèutica dietètica
* Terapèutica endocrina
* Terapèutica física
Terapèutica fisiològica
* Terapèutica genètica
* Terapèutica immunològica
* Terapèutica magnètica
* Terapèutica medicamentosa
* Terapèutica musical
* Terapèutica ocular
* Terapèutica ocupacional
* Terapèutica odontològica
Terapèutica oftalmològica
* Terapèutica osteopàtica
* Terapèutica par via oral
* Terapèutica pel treball
* Terapèutica per agents químics (Medicina)
* Terapèutica per l'exercici
* Terapèutica per xoc
* Terapèutica quirúrgica veterinària
Terapèutica sexual
* Terapèutica vegetal
Terapèutica veterinària
* Terapèutiques alternatives
* Teràpia
* Teràpia adjuvant del càncer
* Teràpia alimentària
* Teràpia amb sals d'or
Teràpia assertiva
Teràpia cel·lular
Teràpia craniosacral
* Teràpia de l'exercici
Teràpia de polaritat
Teràpia de xoc
* Teràpia física
Teràpia genètica
* Teràpia gènica
* Teràpia hormonal
Teràpia intravenosa
* Terapia manipulativa
* Teràpia musical
Teràpia neural
* Teràpia nutricional
Teràpia ocupacional
* Teràpia oral
* Teràpia ortomolecular
Teràpia parenteral
* Teràpia pel moviment
* Teràpia per inhalació
* Teràpia per l'aroma
Teràpia respiratòria
* Teràpia sacrocranial
* Teràpia sexual
* Teràpia transdèrmica
* Teràpia verbal
* Teràpia veterinària
* Teràpies adjuvants del càncer
* Teràpies alternatives
* Teratògens
Teratologia
* Teratologia animal
* Teratologia humana
Teratoma
* Tercer molar
* Tercera edat
* Termàlgia
* Termografia clínica
* Termografia en medicina
Termografia mèdica
Termoteràpia
* Test MIR
Testicle
* Testicles
Testosterona
* Tests d'esforç
* Tests de funció (Medicina)
* Tests de la vista
* Tests de medicaments
* Tests de sensibilitat als antibiòtics
* Tests de sensibilitat antimicrobiana
Tests de sensibilitat microbiològica
* Tests de susceptibilitat microbiològica
Tests de toxicitat
* Tests funcionals (Medicina)
* Tests genètics
Tètan
* Tetanolisina
* Tetrahidroaminoacridina
Tetraplègics
* Text MIR
* THA
Tíbia
* Tic de Guinon
Tics
* Tifoide
* Tifus abdominal
* Tifus epidèmic
Tifus exantemàtic
* Tifus recurrent
* Tim (Glàndula)
Timosina
Timpà (Anatomia)
Timus (Glàndula)
* Tinnitus
Tinya
* Tirocalcitonina
Tiroide
* Tisi
* Tocologia
* Tolerància a la insulina
* Tolerància biològica
* Tolerància biomèdica
* Tomodensitometria
Tomografia
* Tomografia axial computada
* Tomografia axial computada de raigs X
Tomografia computada per emissió de fotó simple
* Tomografia computeritzada
* Tomografia d'emissió
Tomografia òptica
* Tomografia per emissió
* Tomografia per emissió computada
Tomografia per emissió de positrons
* Tomografia per ressonància magnètica nuclear
* Tomografia ultrasònica
* Tonografia
Tonometria
* Tonsil·lectomia
* Tonsil·litis
* Topectomia
* Topoectomia
* Topografia del cervell
* Topografia mèdica
Tòrax
Tos
Tos ferina
* Toxicitat alimentària
* Toxicitat cutània
* Toxicitat de les nanopartícules
* Toxicitat dels aliments
* Toxicitat dels nanomaterials
* Toxicodèrmia
Toxicologia
Toxicologia alimentària
Toxicologia ambiental
* Toxicologia dermatològica
Toxicologia experimental
* Toxicologia immunològica
Toxicologia industrial
* Toxicologia mediambiental
* Toxicologia nutricional
Toxicologia pediàtrica
* Toxicomania
* Toxicomania medicamentosa
* Toxicomans
* Toxidèrmia
* Toxiinfeccions alimentàries
Toxina botulínica
* Toxina del botulisme
* Toxina del clostridium tetani
Toxina tetànica
Toxines
Toxines bacterianes
* Toxines de les plantes
* Toxines vegetals
* Toxocariasi
Toxocarosi
Toxoplasmosi
Tracoma
* Tractament (Medicina)
Tractament adjuvant del càncer
* Tractament amb medicaments
* Tractament ambulatori
Tractament de l'alcoholisme
* Tractament de les malalties
* Tractament de les malalties del bestiar
* Tractament de les malalties dels animals
* Tractament de les malalties dels animals domèstics
Tractament del dolor
Tractament del tabaquisme
* Tractament dels trastorns de la parla
* Tractament homeopàtic
* Tractament hormonal
* Tractament mèdic
* Tractament osteopàtic
Tractament pal·liatiu
* Tractament per agents químics (Medicina)
* Tractament per xoc
* Tractament quirúrgic
* Tractaments adjuvants del càncer
* Tractaments alternatius
* Tracte alimentari
Tracte biliar
* Tracte digestiu
* Tracte gastroentèric
Tracte gastrointestinal
* Tracte urinari
* Tracte uveal
* Trajectòries clíniques (Infermeria)
* Trajectòries d'infermeria
Tranquil·litzants
Transcripció genètica
Transferència d'embrions
* Transferència gènica
* Transformació del limfòcit
Transformació genètica
Transformació limfocítica
Transfusió de sang
* Transfusió sanguínea
* Transmissió dels impulsos nerviosos
* Transmissió maternofetal de la sida
* Transmissió nerviosa
* Transmissió sinàptica
* Transmissors de l'impuls nerviós
* Transmissors sinàptics
* Transpiració excessiva
* Transplantació d'embrions
* Transplantació de teixits
* Transport de ferits
* Transport de malalts
Transport de malalts i ferits
* Transport de pacients
* Transport sanitari
Transportadors ABC
* Transsexualisme
Tràquea
* Traqueostomia
Traqueotomia
* Trasllat de malalts i ferits
* Trasllat de pacients
* Trasplantació
* Trasplantació (Cirurgia)
* Trasplantació d'òrgans
* Trasplantació d'ossos
* Trasplantació de cor
* Trasplantació de ronyons
* Trasplantament
* Trasplantament autogènic
* Trasplantament autòleg
Trasplantament cardíac
Trasplantament d'òrgans
* Trasplantament de cor
* Trasplantament de fetge
* Trasplantament de ronyó
Trasplantament hepàtic
* Trasplantament ossi
Trasplantament renal
Trastorn bipolar
* Trastorn d'Asperger
* Trastorn de l'activitat motora voluntària
* Trastorn de Rett
Trastorn per estrès posttraumàtic
* Trastorns àcid-base
* Trastorns alimentaris
Trastorns auditius
* Trastorns bipolars
* Trastorns cerebrals
* Trastorns cerebrovasculars
* Trastorns comunicatius
* Trastorns congènits
* Trastorns congènits del metabolisme
* Trastorns convulsius
* Trastorns de l'alimentació
* Trastorns de l'apetit
Trastorns de l'articulació
* Trastorns de l'articulació (Fonètica)
* Trastorns de l'articulació temporomandibular
* Trastorns de l'audició
Trastorns de l'equilibri hidroelectrolític
* Trastorns de l'excés d'andrògens
* Trastorns de l'oïda
* Trastorns de l'ull sec
Trastorns de la comunicació
Trastorns de la conducta alimentària
Trastorns de la conducta en els adolescents
Trastorns de la conducta en els infants
Trastorns de la deglució
* Trastorns de la fonació
Trastorns de la gana
* Trastorns de la locomoció
Trastorns de la marxa
Trastorns de la memòria
Trastorns de la menstruació
Trastorns de la micció
Trastorns de la nutrició
Trastorns de la nutrició en els nodrissons
* Trastorns de la nutrició en geriatria
* Trastorns de la nutrició en la vellesa
Trastorns de la nutrició en les persones grans
Trastorns de la parla
Trastorns de la parla en els infants
Trastorns de la percepció
* Trastorns de la percepció cromàtica
Trastorns de la pigmentació
Trastorns de la postura
Trastorns de la veu
Trastorns de la visió
* Trastorns de la visió del color
Trastorns de les plaquetes sanguínies
Trastorns de pànic
* Trastorns degeneratius
* Trastorns del comportament alimentari
* Trastorns del comportament en els adolescents
* Trastorns del comportament en els infants
Trastorns del creixement
Trastorns del desenvolupament
Trastorns del llenguatge
Trastorns del metabolisme
Trastorns del metabolisme dels lípids
* Trastorns del moviment
* Trastorns del ritme cardíac
* Trastorns del sistema nerviós
Trastorns del son
Trastorns dels humors corporals
* Trastorns digestius
* Trastorns duals
* Trastorns electrolítics
* Trastorns genètics
* Trastorns hereditaris metabòlics
* Trastorns hidroelectrolítics
* Trastorns hormonals
* Trastorns locomotors
* Trastorns mentals
* Trastorns metabòlics hereditaris
Trastorns microcirculatoris
* Trastorns microvasculars
Trastorns motors
* Trastorns neuromotors
* Trastorns neuromusculars
* Trastorns obsessius
* Trastorns posturals
Trastorns psiquiàtrics postpart
Trastorns sexuals
* Trastorns visuals
* Trastorns vocals
Traumatisme
* Traumatisme cranial
* Traumatisme cranioencefàlic
* Traumatisme dental
* Traumatismes
Traumatismes cranials
* Traumatismes cranioencefàlics
Traumatismes dentals
Traumatologia
Traumatologia en pediatria
* Traumatologia pediàtrica
* Traumes físics
* Treball de rescat
* Treball social en assistència sanitària
* Treball social en salut
* Treball social hospitalari
Treball social mèdic
* Treball social sanitari
* Trementinaires
Tremolor
* Trencadura
Trepanació
* Treponemiasi
Treponemosi
Triatge (Medicina)
* Tribadisme
* Tripanomiasi sud-americana
* Tripanosomiasi americana
* Triquina
Triquinosi
* Trisomia del cromosoma 21
* Trombocitopatia
* Trombòcits
Tromboelastografia
* Tromboembòlia
Tromboembolisme
Tromboflebitis
* Trombolítics
* Trombopatia constitucional
* Trombopaties
Trombosi
* Trombosi cerebral
* Trombosi venosa
* Trompa auditiva
Trompa d'Eustaqui
Trompes de Fal·lopi
Tronc (Anatomia)
* Tronc cerebral
Tronc de l'encèfal
* Truncus
* Truncus encephalicus
Tub digestiu
Tub neural
Tuberculosi
Tuberculosi cutània
* Tuberculosi cutània lúpica
* Tuberculosi lúpica
* Tuberculosi luposa
* Tubus neuralis
Tumors
Tumors cerebrals
Tumors de parts toves
* Tumors de teixits tous
* Tumors dels teixits tous
Tumors en els animals
* Tumors en els infants
* Tumors en la vellesa
* Tumors malignes secundaris
* Tumors melanocítics
* Tumors metastàtics
* Tumors secundaris
* Túnica mucosa
* Túnica vascular de l'ull
* Tunica vasculosa bulbi
Turmell
* Turmells
Txi-kung

* U.C.I.
* UCI
* Úlcera de decúbit
* Úlcera de Rokitansky
Úlcera gàstrica
* Úlcera gastroduodenal
Úlcera pèptica
Úlcera per pressió
* Ulceració
Úlceres
* Úlceres de l'estómac
* Úlceres gàstriques
Ull
* Ullal (Odontologia)
Ulleres
* Ulls
Ulls artificials
* Ultrasonografia
* Ultrasonografia Doppler
* Ultrasonografia endoscòpica
* Ultrasonografia fetal
* Ultrasonons en diagnosi
Ultrasonoteràpia
Ultrasons en medicina
* Ultrasons en oftalmologia
* Ultrasons mèdics
Ungla
* Ungles
* Unió mioneural
Unió neuromuscular
Unitats coronàries
* Unitats d'urgències en els hospitals
Unitats de cures intensives
* Unitats intensives
Urea
Urèmia
Urèter
Uretra
* Urgèncias neurològiques
* Urgències (Medicina)
* Urgències cardiològiques
Urgències cardiovasculars
* Urgències en cardiologia
Urgències en neurologia
Urgències en obstetrícia
* Urgències en oftalmologia
Urgències en pediatria
Urgències en psiquiatria
* Urgències hospitalàries
Urgències mèdiques
* Urgències obstètriques
* Urgències oftalmològiques
* Urgències pediàtriques
* Urgències psiquiàtriques
Urgències quirúrgiques
* Urgències vasculars
* Urinàlisi
* Uroanàlisi
Urodinàmica
Uroginecologia
Urografia
Urologia
* Urologia en pediatria
* Urologia ginecològica
* Urologia infantil
* Urologia operatòria
Urologia pediàtrica
* Urologia quirúrgica
Urticària
* Urticària gegant
* Ús de medicaments
* Ús dels medicaments
* Ús en medecina
Ús terapèutic
* Ús terapèutic d'olis essencials
* Ús terapèutic de l'aire
* Ús terapèutic de l'exercici
* Ús terapèutic de l'or
* Ús terapeútic de la calor
* Ús terapèutic de la lectura
* Ús terapèutic de la literatura
* Ús terapèutic de la música
* Ús terapèutic de les cèl·lules
* Ús terapèutic de les plantes
* Ús terapèutic de les vitamines
* Ús terapèutic de plantes aromàtiques
* Ús terapèutic del fred
* Ús terapèutic del massatge
* Ús terapèutic dels aliments
* Ús terapèutic dels colors
* Ús terapèutic dels llibres
* Us terapèutic dels medicaments
Úter
* Uteroescòpia
Utilització de medicaments
* Utilització dels medicaments
Úvea
Uveïtis

* V-SNARE
* Vaccí BCG
* Vaccí de Calmette i Guérin
* Vaccí del bacil de Calmette i Guérin
* Vaccinació
* Vaccins antituberculosos
Vacuna anticolèrica
Vacuna antidiftèrica
Vacuna antipneumocòccica
* Vacuna antituberculosi
Vacuna antivariolosa
Vacuna BCG
* Vacuna contra el còlera
* Vacuna contra el paludisme
* Vacuna contra el VPH
* Vacuna contra la malària
* Vacuna contra la tuberculosi
* Vacuna contra la verola
* Vacuna de Calmette-Guérin
Vacuna de la malària
* Vacuna de Mycobacterium bovis
* Vacuna del bacil Calmette-Guérin
Vacuna del papil·lomavirus
* Vacuna del virus del papil·loma humà
* Vacuna pneumocòccica
Vacunació
Vacunació dels infants
* Vacunació infantil
Vacunes
* Vacunes antimicrobianes
Vacunes antituberculoses
Vacunes antivíriques
* Vacunes BCG
* Vacunes de la tuberculosis
* Vacunes víriques
Vagina
Vaginitis
Vagotomia
* Valoració clínica en infermeria
Valoració d'infermeria
* Valoració de la salut en infermeria
* Valoració de les capacitats funcionals (Medicina)
* Valoració del pacient en infermeria
* Valoració del risc
Valoració funcional (Medicina)
* Valoracions preoperatòries
Valors de referència (Medicina)
* Valors normals (Medicina)
Vàlvules cardíaques
* Vàlvules del cor
Variació en el nombre de còpies
Varices
Varices esofàgiques
* Varices gàstriques
Varicocele
Vasculitis
Vasectomia
Vasoconstrictors
Vasodilatadors
Vasopressina
* Vasopressors
Vasos sanguinis
Vegetarianisme
Vellesa
Vena cava inferior
Vena porta
Venes
* Venes varicoses
* Venipunció
* Venopunció
* Venotomia
* Ventilació artificial
* Ventilació mecànica (Terapèutica)
* Ventilació pulmonar artificial
* Ventilació pulmonar mecànica
* Ventiladors pulmonars
* Ventiloteràpia
* Ventre
Ventricles cardíacs
* Ventricles del cor
Verins
* Vermífugs
Verola
Vèrtebres
Vèrtebres cervicals
Vèrtebres lumbars
Vertigen
* Vertigen auricular
* Vesicle SNARE Proteins
Vesícula biliar
Vesícules seminals
Veterinària d'urgència
* Veterinària de salut pública
Veterinària preventiva
Veterinaris
Veu
* VHG
* Viagra (Marca registrada)
Vibració (Terapèutica)
Vibriosi
* Videocàpsula endoscòpica
* Videoendoscòpia amb càpsula
* Vidres correctors
* Vidres oftàlmics
* Vies biliars
* Vies respiratòries
* Vies urinàries
* Vigilància biològica
* Vigilància fetal
Vigília
* Vigília (Fisiologia)
* Vigília fisiològica
Violació
* Violència en els adolescents
* Violència en els joves
* Violència en l'adolescència
* Violència envers els infants
* Violència exercida sobre els infants
Violència juvenil
Virologia
* Virologia de l'aire
Virologia mèdica
Virologia veterinària
Virosi (Peixos)
* Virosis
* Virosis en els animals
Virus ADN
* Virus d'Ebola
* Virus de l'hepatitis G
* Virus de la grip
* Virus del papil·loma humà
* Virus DNA
* Virus en el bestiar
* Virus en els animals domèstics
Virus GB C
* Virus GB-C
* Virus gripal
Vísceres
Visió
* Visió acromàtica
* Visió baixa
Visió binocular
Visió cromàtica
* Visió defectuosa
* Visió del color
* Visió dels colors
* Visió parcial
* Vista
* Vista curta
* Vitamina K
* Vitamina P
Vitamines
* Vitamines antihemorràgiques
Vitamines B
* Vitamines de la coagulació
Vitamines en la nutrició humana
Vitamines K
* Vitamines P
Vitaminoteràpia
Vitiligen
Volèmia
* Volum sanguini
* Voluntaris d'ajuda a domicili
* Voluntaris d'atenció a domicili
Vòmit
* Vomitius
* VPH (Virus)

* West (Síndrome)

* X-fràgil
Xantoma
Xantomatosi
Xarampió
* Xarxa assistencial de salut mental
* Xarxes neurals (Neurobiologia)
Xarxes neuronals (Neurobiologia)
Xeroftàlmia
* Xeroma
* Xerosi conjuntival
Xoc
* Xoc (Medicina)
* Xoc (Patologia)
* Xoc elèctric
* Xoc hipovolèmic
Xoc sèptic

* Zonografia
Zoonosi
* Zoovirosi
* Zoster
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.