Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Medi ambient

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

450 termes, 124 descriptors, 326 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


Abocadors controlats.
* Abocadors de residus perillosos.
* Abocadors de residus radioactius.
* Abocadors de residus.
* Abocadors il·legals.
Abocadors incontrolats.
Abocadors.
* Accident de la planta d'Union Carbide, Bhopal, Índia, 1984.
Accident nuclear de Palomares, Andalusia, 1966.
* Accidents de centrals nuclears.
* Accidents de reactors nuclears.
Accidents nuclears.
* Administració de conques hidrogràfiques.
* Agents contaminants.
* Aigua contaminada.
* Ambient en el lloc de treball.
* Ambient laboral.
* Ambientalisme.
* Anàlisi d'impacte ambiental.
* Anàlisi d'impacte sobre el medi ambient.
* Anàlisi del risc ambiental.
* Aprofitament de les aigües residuals.
* Aprofitament de residus.
* Àrees de conservació marina.
Àrees marines protegides.
* Àrees naturals.
Arqueologia ambiental.
* Arqueologia mediambiental.
* Aspectes ambientals dels focs.
* Aspectes ambientals dels incendis.
Auditoria ambiental.
* Auditoria ecològica.
* Auditoria mediambiental.
* Avaluació ambiental.
Avaluació d'impacte ambiental.
* Avaluació d'impacte sobre el medi ambient.
* Avaluació de l'impacte ambiental.
Avaluació del risc ambiental.
* Avaluació del risc ecològic.

Benestar dels animals.
* Bhopal, Accident químic de, Índia, 1984.
* Bhopal, Catàstrofe de, Índia, 1984.
Biologia de la conservació
* Biologia de la conservació de recursos.

Cartografia ambiental.
* Cartografia del medi ambient.
* Cartografia ecològica.
Catàstrofe de Bhopal, Índia, 1984.
Catàstrofe del Prestige, Espanya, 2002.
* Catàstrofes nuclears.
* Centrals depuradores d'aigua.
* Centres de tractament de residus.
Ciències ambientals.
* Ciències del medi ambient.
* Ciències mediambientals.
* Compensació d'emissions de CO2.
* Compensació d'emissions de diòxid de carboni.
* Compensació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Compensació d'emissions.
* Compensació voluntària d'emissions.
* Comptabilitat ambiental.
Comunicació en ciències ambientals.
Condicions de treball.
* Conservació ambiental.
* Conservació d'animals.
Conservació de l'aigua.
* Conservació de la biodiversitat.
Conservació de la diversitat biològica.
* Conservació de la fauna.
* Conservació de la flora.
* Conservació de la natura.
* Conservació de la vegetació
Conservació de les zones humides.
* Conservació de recursos biològics.
* Conservació de recursos genètics.
* Conservació de zones humides.
* Conservació del medi ambient.
* Conservació del patrimoni biològic.
* Conservació dels animals.
Conservació dels recursos naturals.
Conservació dels sòls.
* Consum exosomàtic d'energia i materials.
Contaminació
Contaminació agrícola.
* Contaminació ambiental.
Contaminació atmosfèrica.
* Contaminació d'aigües.
Contaminació de l'aigua.
* Contaminació de l'aire en llocs tancats.
* Contaminació de l'aire.
Contaminació de l'ambient interior
Contaminació del mar.
* Contaminació del medi ambient per l'agricultura.
* Contaminació dels corrents d'aigua.
* Contaminació dels cursos d'aigua.
* Contaminació dels espais interiors.
* Contaminació dels rius.
Contaminació dels sòls.
* Contaminació industrial.
Contaminació lumínica.
* Contaminació per contaminants agrícoles.
* Contaminació per l'agricultura.
* Contaminació per productes químics agrícoles.
* Contaminació per residus agrícoles.
* Contaminació química.
Contaminació radioactiva.
Contaminació transfronterera.
* Contaminants ambientals.
* Contaminants químics.
Contaminants.
* Control ambiental
* Control ambiental.
Control de la contaminació
Control de la qualitat de l'aigua.
* Control del medi ambient.
* Control mediambiental.
* Control sanitari de l'aigua.
* Creixement sostenible.
Cremació
* Cremació de cadàvers.
* Crueltat vers els animals.

Degradació ambiental
* Degradació del medi ambient.
* Degradació ecològica.
* Deixalles industrials.
* Deixalles.
* Deposició de rebuigs.
* Depuració biològica d'aigües residuals.
Depuració d'aigües residuals.
Depuració de gasos.
Depuració de l'aigua.
Depuració de residus industrials.
* Depuradores d'aigua.
* Depuradores.
* Desastre de Bhopal, Índia, 1984.
* Desastre de la planta d'Union Carbide, Bhopal, Índia, 1984.
* Desastre del Prestige, Espanya, 2002.
* Desastre ecològic del Prestige, Espanya, 2002.
* Descontaminació de l'aigua.
Descontaminació dels sòls.
* Desenvolupament ecologicament sostenible.
Desenvolupament sostenible.
* Desferres industrials.
* Desinfecció d'aigües residuals.
* Desinfecció de l'aigua.
* Desmineralització d'aigua salada.
* Desmineralització de les aigües.
* Dessalatge d'aigua salada.
* Dessalinització d'aigua salada.
Dessalinització de l'aigua.
* Destrucció del medi ambient
Digestió anaeròbia.
* Digestió anaeròbica.
* Dipòsits controlats.
Dipòsits de residus perillosos.
Dipòsits de residus radioactius.
* Dipòsits incontrolats.
* Disseny ecològic.
Disseny sostenible.
* Disseny verd.

* Eco-justícia.
* Ecoauditoria.
* Ecodisseny.
* Ecogestió
* Ecologia de la rehabilitació
* Ecologia de la restauració
Ecologia del foc.
* Ecologia dels focs.
* Ecologia dels incendis forestals.
* Ecologia política.
* Ecologia sanitària.
Ecologisme.
* Economia sostenible.
* Ecopolítica.
* Ecosistemes dels focs.
Ecotaxa.
* Ecotaxes.
* Ecotoxicologia.
* Efluents industrials.
* Eliminació d'escombraries.
* Eliminació de residus nuclears.
Eliminació de residus radioactius.
Eliminació de residus.
* Emissions accidentals de substàncies radioactives.
* Emmagatzematge de residus perillosos.
* Emmagatzematge de residus radioactius.
Energia exosomàtica.
* Enfonsament del petrolier Prestige, Espanya, 2002.
Enginyeria ambiental.
* Enginyeria del medi ambient.
* Enginyeria mediambiental.
* Entorn en el lloc de treball.
* Entorn laboral.
* Escombraries.
* Espai natural.
Espais naturals.
* Estacions de tractament d'aigües residuals.
* Estacions depuradores d'aigua.
* Estat i medi ambient.
* Estudi d'impacte ambiental.
Ètica ambiental.
* Ètica del medi ambient.
* Ètica ecològica.
* Evolució exosomàtica.
* Explotació de conques hidrogràfiques

* Fang d'aigües residuals.
* Fang residual.
* Fangs d'aigües residuals.
* Fangs de depuració
* Fangs de depuradora.
* Fangs obtinguts per depuració
* Fermentació anaeròbia.
* Ferralla.

Gestió ambiental
* Gestió cinegètica.
* Gestió d'ecosistemes.
* Gestió de conques fluvials.
Gestió de conques hidrogràfiques.
Gestió de la fauna.
* Gestió de la qualitat de l'aigua.
* Gestió de la vida salvatge.
Gestió de recursos naturals.
* Gestió de residus radioactius.
* Gestió de residus.
* Gestió del medi ambient.
Gestió dels ecosistemes.
* Gestió dels recursos naturals.
* Gestió ecològica.
* Gestió integrada de residus sòlids urbans.
* Gestió integrada de residus.
* Gestió mediambiental.
* Gestión de les poblacions d'animals
* Grups ecologistes.

* Hematotalasia.
Higiene ambiental.

* Impacte ambiental.
* Impacte sobre el medi ambient.
* Impostos ambientals
* Impostos ecològics.
* Impostos mediambientals.
* Impostos sobre l'impacte ambiental.
* Incident de Palomares, Andalusia, 1966.
* Incidents nuclears.
Incineració
* Incineració de cadàvers.
* Incineració de residus.
Incineradores.
* Índexs ambientals.
Indicadors ambientals.
* Indicadors ecològics.
* Indicadors mediambientals.
* Informes d'impacte ambiental.
* Instal·lacions d'eliminació de residus.
* Instal·lacions de depuració d'aigües residuals.
* Instal·lacions de tractament de residus.
* Instal·lacions incineradores.
* International Organitzation for Standardization 14000 Series.
* International Organization for Standardization 14001 Standard.
* International Organization for Standardization 14051 Standard.
* ISO 14000 (Normes)
* ISO 14000 Series Standards.
* ISO 14001 (Normes)
* ISO 14051 (Normes)
* ISO Standards Series 14000.

Justícia ambiental.

* Llocs de treball.
* Llots d'aigües residuals.
* Llots de depuració
Llots de depuradora.
* Llots residuals.

* Maltractament dels animals.
* Manufactures reciclades.
Marea roja.
* Marea vermella.
* Marees vermelles.
* Medi ambient de treball.
* Medi ambient i Estat.
* Mercaderies reciclades.
* Mesurament de la qualitat ambiental.
* Minerals radioactius.
Minimització de residus.
* Mitigació de gasos d'efecte hivernacle.
* Monitoratge ambiental.
* Monitoratge del medi ambient.
* Monitorització ambiental.
* Mostreig (Ecologia)
* Mostreig ambiental.
Mostreig mediambiental.
* Moviment de justícia del medi ambient.
* Moviment ecològic.
* Moviment ecologista.
* Moviments ecologistes.

* Negligència amb els animals.
* Neteja dels sòls contaminats.
Norma ISO 14001.
Norma ISO 14051.
* Normes de la sèrie ISO 14000.
Normes ISO 14000.
Nutrients (Medi ambient)

* Ordenació ambiental.

Pagaments per serveis ambientals.
* Pagaments per serveis ecosistèmics.
* Palomares, Accidente nuclear, Andalusia 1966.
* Paràmetres ambientals.
* Parcs marins.
Parcs nacionals.
* Partits ecologistes.
* Partits verds.
* Patrimoni biològic.
Planificació ambiental.
* Plantes d'eliminació de residus.
* Plantes de tractament d'aigua.
Plantes de tractament d'aigües residuals.
Plantes de tractament de residus.
* Plantes depuradores.
* Plantes incineradores.
Política ambiental.
* Política del medi ambient.
* Política ecològica.
Política energètica.
* Política mediambiental.
* Pol·lució
* Pol·lució atmosfèrica.
* Potabilització de l'aigua.
* Presa de mostres mediambientals.
* Preservació de la biodiversitat.
* Preservació de la diversitat biològica.
* Preservació de la fauna.
* Prestige, Espanya, 2002.
* Prevenció de la contaminació
* Productes comercials reciclats.
* Productes contaminants.
Productes reciclats.
* Productes residuals.
Protecció ambiental.
Protecció de la fauna.
Protecció de la flora.
Protecció de la natura.
* Protecció de les costes.
* Protecció de les zones humides.
Protecció del litoral.
* Protecció del medi ambient.
Protecció del paisatge.
* Protecció del sòl.
* Protecció dels animals salvatges.
* Protecció dels animals.
* Protecció dels recursos naturals.
Protecció dels sòls.
* Protecció mediambiental.
* PSA.
Psicologia ambiental.
* Psicologia ecològica.
* Purgues de mar.
* Purificació d'aigües residuals.
* Purificació de l'aigua.
* Purificació de residus industrials.

Qualitat ambiental.
Qualitat de l'aigua.
Qualitat de l'aire.
Química ambiental.
* Química del medi ambient.
* Química sostenible.
Química verda.

* Radionúclids.
* Rebuigs.
* Reciclatge de deixalles.
Reciclatge de residus.
Recuperació de residus.
Recuperació del paisatge.
* Recuperació dels sòls contaminats.
* Recuperació ecològica.
Reducció de gasos d'efecte hivernacle.
* Reducció de residus.
* Regeneració del paisatge.
* Rehabilitació (Ecologia)
* Rehabilitació ecològica.
Reserves de la biosfera.
* Reserves marines.
* Residuos metal·lúrgics.
* Residus agraris.
Residus agrícoles.
* Residus biomèdics.
* Residus biosanitaris.
* Residus d'hospitals.
* Residus de centres sanitaris
* Residus de la agricultura.
* Residus de metalls.
* Residus domèstics.
* Residus especials.
* Residus hospitalaris.
Residus industrials.
* Residus mèdics.
Residus metàl·lics.
* Residus municipals.
* Residus nuclears.
Residus orgànics.
Residus perillosos.
Residus radioactius.
Residus sanitaris.
* Residus urbans.
Residus.
Responsabilitat ambiental.
Responsabilitat per danys al medi ambient.
* Restauració (Ecologia)
* Restauració d'ecosistemes.
* Restauració del ecosistema.
Restauració ecològica.
* Reutilització de deixalles.
Reutilització de l'aigua.
* Reutilització de les aigües residuals.
* Risc nuclear.
* Riscos nuclears.

* Salut ambiental.
* Sanejament de l'aigua.
Seguiment ambiental.
* Seguiment de la qualitat ambiental.
* Sèrie ISO 14000 (Normes)
* SGMA.
* SIG (Empreses)
* Sistemes de gestió ambiental.
Sistemes de gestió mediambiental.
Sistemes integrats de gestió
* Sostenibilitat.
* Substàncies contaminants.
* Substàncies nutritives (Medi ambient)
Substàncies radioactives.
* Successió (Ecologia)
* Successió biòtica.
Successió ecològica.
Successió vegetal.

* Taxa ecològica.
* Tecnologia ambiental.
Toxicologia ambiental.
Toxicologia industrial.
* Toxicologia mediambiental.
* Tractament biològic d'aigües residuals.
Tractament biològic de depuració d'aigües residuals.
* Tractament d'aigües residuals
* Tractament d'escombraries.
* Tractament de l'aigua.
* Tractament de residus industrials.
* Tractament de residus.
* Tractament dels sòls contaminats.
* Tractament integrat de residus.
* Tracte vers els animals.
* Tragèdia de Bhopal, Índia, 1984.

* Verds.
* Vigilància ecològica.
* Vigilància medioambiental.

* Zones naturals.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.