Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Informàtica

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1359 termes, 450 descriptors, 909 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* .NET (Tecnologia de xarxes d'ordinadors)
* 3D (Visualització)

* A.M. Turing Award
Accés obert
* Accessibilitat a les pàgines web per a discapacitats
* Accessibilitat al contingut de pàgines web per a persones amb discapacitat
* Accessibilitat digital
* Accessibilitat en la web
Accessibilitat web
* Accessibilitat web per a discapacitats
* Accessibilitat web per a persones grans
* ACM A.M. Turing Award
* Acreditació de competències en TIC
ACTI-LOGO (Llenguatge de programació)
AcTIC
ActionScript (Llenguatge de programació)
ADA (Llenguatge de programació)
* Administració de bases de dades
* Administració de xarxes d'ordinadors
* Administració de xarxes informàtiques
Administració electrònica
* Administració pública digital
* Administració pública electrònica
* Administració pública en línea
* Administració pública online
* Administració pública per Internet
* Adobe PostScript (Llenguatge de programació)
* Adolescents internautes
Adquisició del coneixement (Sistemes experts)
Adreces d'Internet
* Adreces IP
Agendes electròniques
* Agendes en línia
* Agendes informàtiques
* Agents intel·ligents (Programari)
Agents intel·ligents (Programes d'ordinador)
Ajax (Tecnologia de desenvolupament de pàgines web)
Alfabetització digital
* Alfabetització electrònica
* Alfabetització informàtica
ALGOL (Llenguatge de programació)
Algorismes computacionals
* Algorismes evolutius
* Algorismes per ordinadors
* Analfabetisme digital
* Anàlisi d'imatges
* Anàlisi dinàmic (Informàtica)
* Anàlisi estàtic (Informàtica)
Analítica web
Animació per ordinador
* ANSI Z39.50 (Norma)
* ANSI/NISO Z39.50 (Norma)
ANSYS (Sistema informàtic)
* AOS (Informàtica)
Aparells de comunicació per a persones amb discapacitat
Aparells mòbils
* Aplicacions mèdiques de l'intel·ligència artificial
Aplicacions mòbils
* Aplicacions per a mòbils
* Aplis mòbils
* Aplis per a mòbils
* App mòbil
* Apple Macintosh (Ordinador)
* Application System/400 (Ordinador)
* Apps mòbils
* Aprenentatge (Intel·ligència artificial)
Aprenentatge automàtic
Aprenentatge electrònic
* Aprenentatge en línia
* Aprenentatge estadístic
* Aprenentatge online
* Aprenentatge per Internet
Aprenentatge per reforç (Intel·ligència artificial)
* Aprenentatge virtual
* AR (Realitat augmentada)
* Argot Internet
Arquitectura client-servidor (Informàtica)
Arquitectura d'ordinadors
* Arquitectura de sistemes informàtics
* Arquitectura de xarxes d'ordinadors
Arquitectura del programari
Arquitectura orientada a serveis (Informàtica)
Arquitectures de xarxes d'ordinadors
* Art cibernètic
* Art digital
* Art electrònic
* Art i informàtica
Art per ordinador
* Art virtual
* Arxius de dades
* Arxius informàtics
* Arxius oberts
* AS/400 (Ordinador)
* Assembler (Llenguatge de programació)
* Asynchronous JavaScript and XML
* Àudio en temps real
* Automàtica
* Automatització d'habitatges
Automatització de biblioteques
* Automatització documental
Autòmats cel·lulars
* Autoorganització (Teoria de sistemes)
* Autopistes de la comunicació
Autopistes de la informació
* Autopistes electròniques
* Avaluació de llocs web
Avaluació de pàgines web
* Avaluació de web sites
* Avaluació de websites

Bancs de dades
Bases de dades
Bases de dades a text complet
Bases de dades bibliogràfiques
* Bases de dades electròniques
Bases de dades en línia
* Bases de dades en web
Bases de dades no relacionals
* Bases de dades NoSQL
* Bases de dades online
Bases de dades orientades a l'objecte
Bases de dades relacionals
Bases de dades restrictives
Bases de dades temporals
Bases de dades web
BASIC (Llenguatge de programació)
* BBS (Informàtica)
Biblioteques i Internet
Bioinformàtica
Biologia computacional
* Bitàcoles (Diaris interactius)
* Bitàcoles Web
BLAISE (Sistema de recuperació de la informació)
* Blocs
* Blogging
Blogs
* Bot (Programes d'ordinador)
Bots (Programes d'ordinador)
Bretxa digital
* British Library Automated Information Service (Sistema de recuperació de la informació)
* Buròtica
Busos (Microordinadors)

C (Llenguatge de programació)
* C Plus Plus (Llenguatge de programació)
C# (Llenguatge de programació)
C++ (Llenguatge de programació)
* C-Sharp (Llenguatge de programació)
* CAD
* CAD/CAM
* Càlcul d'alt rendiment (Informàtica)
* Càlcul evolucionista
* Càlcul evolutiu
Càlcul intensiu (Informàtica)
* Calculadores analògiques
Canals de continguts (RSS)
* Canals RSS
* Canals web (RSS)
* Cascading Style Sheet (Llenguatge de marques)
* Catàlegs automatitzats d'arxius
* Catàlegs automatitzats de biblioteques
* Catàlegs automatitzats de museus
* Catàlegs d'arxius en línia
* Catàlegs de biblioteques en línia
* Catàlegs de museus en línia
Catàlegs en línia
* Catàlegs on-line
* Catàlegs online
* CATMARC
CCF (Format de comunicació)
* CD-ROM
CD-ROMs
* CDROM
* Centres d'informàtica
* Centres de processament de dades
Centres informàtics
Cerca a Internet
* Cerca a la WEB
* Cerca de la informació
* Cerca documental
Cerca en bases de dades
* Cerca per Internet
* Cercadors (Internet)
Cercadors d'Internet
* Cercadors de respostes
* Cercadors web
* Cervells electrònics
* CFS (Sistema classificador)
CGI (Protocol de xarxes d'ordinadors)
* Cibercomerç
Ciberespai
* Ciberllibreries
* Cibernautes
Cibernètica
* Ciberpremsa
* Ciències de la informació i dret
* CIM
Circuits integrats digitals
Circuits lògics
* Client-servidor (Informàtica)
Clipper (Llenguatge de programació)
* Clústers d'ordinadors
* Clústers de servidors web
COBOL (Llenguatge de programació)
* Codificació, Teoria de la
* Codis d'autoexploració (Teoria de la informació)
* Codis de caràcters (Informàtica)
Codis de correcció d'errors (Teoria de la informació)
* Codis detectors d'errors (Teoria de la informació)
Comerç electrònic
* Comerç en línea
* Comerç per Internet
* Common Communication Format
* Common Gateway Interface (Protocol de xarxes d'ordinadors)
COMMON LISP (Llenguatge de programació)
* Common Object Request Broker Architecture (Arquitectura d'ordinadors)
* Compact disc read-only memory
* Competències digitals
* Competències informàtiques
Compiladors (Programes d'ordinador)
Complexitat computacional
* Complexitat de càlcul (Informàtica)
* Composició electrònica
Compressió d'imatges
Compressió de dades (Informàtica)
* Compressió de fitxers (Informàtica)
* Computació d'alt rendiment
Computació distribuïda
* Computació en graella
* Computació en malla
Computació en núvol
Computació evolutiva
* Computació grid
* Computació òptica
* Computació quàntica
Computació ubiqua
* Computadores digitals
* Computer art
* Computer hackers
* Comunicació escrita a Internet
* Comunicació home-ordinador
* Comunicació persona-màquina
* Comunicació persona-ordinador
Comunicacions digitals
* Comunicacions numèriques
Comunitats de construcció del coneixement
* Concepció i construcció d'ordinadors
* Conservació de documents electrònics
* Conservació digital
* Conservació electrònica
* Construcció d'ordinadors
Control d'accés als ordinadors
* Control domòtic X10
Control intel·ligent
Convertidors analògic-digitals
CORBA (Arquitectura d'ordinadors)
Correcció de programes d'ordinador
Correu electrònic
* Creació de llocs web
* Creació de pàgines web
* Crims per ordinador
Criptografia
* Criptografia (Informàtica)
* Criptografia (Matemàtica)
* Criptologia
* CS (Sistema classificador)
* CSS (Llenguatge de marques)
* CSS2 (Llenguatge de marques)
* CSS3 (Llenguatge de marques)
* Cultura col·laborativa
* Cultura convergent
* Cultura de la col·laboració
* Cultura de la convergència
Cultura participativa

* DAB (Digital Audio Broadcasting)
* Dades bibliogràfiques llegibles per màquina
* Dades enllaçables
Dades enllaçades
* Dades legibles per màquina
Dades massives
* Dades obertes
* Dades obertes enllaçables
* Dades obertes enllaçades
* DAO
* Data warehouse
* Data warehousing
DATR (Llenguatge de programació)
Delictes informàtics
* Delictes per ordinador
Democràcia electrònica
* Departaments d'informàtica
* Departaments de processament electrònic de dades
* Departaments informàtics
Depuració (Informàtica)
* Depuració de programes d'ordinador
* Depuració en informàtica
* Depuració informàtica
* Desbrossament (Informàtica)
* Descentralització dels recursos de tractament (Informàtica)
* Descompressió de dades (Informàtica)
Descripció arxivística codificada (Definició de tipus de document)
* Desenvolupament d'aplicacions (Informàtica)
Desenvolupament de pàgines web
Desenvolupament de programari
Desenvolupament de programari d'aplicació
* Desenvolupament de programes d'ordinador
DHTML (Llenguatge de marques)
* Diagrames (Informàtica)
DIALOG (Sistema de recuperació de la informació)
* Diari interactiu personal
* Diaris interactius
* Dibuix automàtic
* Dibuix per ordinador
* Dibuix tècnic per ordinador
* Dibuixos animats per ordinador
* Difusió electrònica de documents
* Digital art
* Digital Object Identifier
Digital Object Identifiers
* Digital Versatile Discs
* Digital Video Discs
Digitalització
* Digitalització de documents
* Digitalització de materials d'arxiu
* Digitalització de materials de biblioteca
Dipòsits institucionals
* Disc compacte de memòria només de lectura
* Disc Versàtil Digital
* Discapacitats i accessibilitat web
* Discapacitats i pàgines web
* Dispositius d'emmagatzematge de memòria
Dispositius d'emmagatzematge òptics
* Dispositius de comunicació per a minusvàlids
* Dispositius de comunicació per a persones amb discapacitat
Dispositius de memòria d'ordinador
* Dispositius electrònics mòbils
* Dispositius mòbils
* Disseny amb ajuda d'ordinador
Disseny assistit per ordinador
* Disseny d'ordinadors
Disseny de bases de dades
* Disseny de llocs web
Disseny de pàgines web
* Disseny de programari
Disseny de sistemes
* Disseny de sistemes (Informàtica)
* Disseny de webs
* Disseny del programari
* Disseny i funcionament d'ordinadors
* Disseny per ordinador
* Disseny tridimensional
* Divisió digital
DOBIS (Sistema informàtic)
* Documentació mecanitzada
* Documents provatoris electrònics
* DOI (Digital Object Identifier)
* DOIs (Digital Object Identifiers)
* Dominis d'Internet
Domòtica
* Domòtica X10
* Dones guanyadores del Premi Turing
* Dortmunder Bibliotheks System
* Dossiers d'aprenentatge electrònics
* Dossiers electrònics en educació
* Dret de la informàtica
* Dret i ciències de la informació
* Dret i informàtica
DVD
* DVDs
* Dynamic HTML (Llenguatge de marques)
* Dynamic HyperText Markup Language (Llenguatge de marques)

* E-administració
* e-books
* E-business
* E-learning
* E-mail
* E-salud
* E-serveis
* E-vot
* EAD (DTD)
* ECOC (Teoria de la informació)
Economia de la informació
* Economia del coneixement
* Economia digital
* EDI
* Edició automatitzada
* Edició de llocs web
* Ediciò de pàgines web
Edició de webs
Edició electrònica
* Edició en línia
* Edificis intel·ligents
Editors de text (Programes d'ordinador)
* Editors de textos (Programes d'ordinador)
* Eines de cerca a Internet
* Emmagatzematge automàtic de dades
* Encaix (Llenguatge de programació)
Encaminadors (Xarxes d'ordinadors)
* Encoded Archival Description (Document type definition)
* Encoded Archival Description (EAD)
* Encriptació (Informàtica)
* Encriptació de dades (Informàtica)
Enginyeria d'ordinadors
Enginyeria de programari
* Enginyeria de programes d'ordinador
* Enginyeria del software
Enginyeria dirigida per models
* Enginyeria informàtica
* Ensenyament en línia
* Ensenyament online
* Ensenyament per Internet
* Ensenyament virtual
* Entorns client-servidor
* ePortafolis en educació
* Equip d'entrada-sortida (Ordinadors)
Equip perifèric
* Escriptura secreta
* Estadística web
* Estàndard JPEG
* Esteganografia
* Estratègies de cerca en bases de dades
Estructures de dades (Informàtica)
Ethernet (Sistema de xarxa d'àrea local)
* Exploradors (Programes d'ordinador)
* Extendible Markup Language (Llenguatge de marques)
* eXtensible HyperText Markup
* Extracció d'informació de llocs web
Extracció de dades de llocs web
Extranets (Xarxes d'ordinadors)

Fabricació integrada per ordinador
* Fils de continguts (RSS)
* Fils RSS
* Firmes electròniques
* Fitxers (Informàtica)
* Fitxers d'ordinador
Fitxers informàtics
* Fonts d'informació electròniques
* Formació en línia
* Formació online
* Format Comú de Comunicació
* Format de document portable
* Formats bibliogràfics
Formats de dades bibliogràfiques llegibles per màquina
Formats MARC
* Formats RSS
* FORmula TRANslation (Llenguatge de programació)
FORTH (Llenguatge de programació)
FORTRAN (Llenguatge de programació)
FORTRAN 2003 (Llenguatge de programació)
FORTRAN 77 (Llenguatge de programació)
Fortran 90 (Llenguatge de programació)
FORTRAN 95 (Llenguatge de programació)
* Fòrums wiki
* Fractura digital
* Free software
* Freeware
* Fulls d'estil CSS
Fulls d'estil en cascada
Fulls de càlcul
* Fulls de càlcul electrònics
* Fulls electrònics
* Funcions calculables
Funcions computables
* Funcions recursives parcials

Gamma (Sistema informàtic)
* GED
* Generació google
* Generació Z
Gestió de bases de dades
Gestió de memòria (Informàtica)
Gestió de xarxes d'ordinadors
* Gestió de xarxes informàtiques
Gestió electrònica de documents
Gestors de dades
* GNU-S (Llenguatge de programació)
* GPS (Sistema de navegació)
* GPS (Telecomunicacions)
* Graelles de càlcul (Sistemes informàtics)
* Graelles informàtiques
* Gràfics d'ordinador
* Gràfics per ordinador
* Graphical Remote Access Support System
* Graphically Aided Mathematical Machine
GRASS (Sistema informàtic)
* Grid computing
* Grids informàtics
* Groupware (Programes d'ordinador)
* Grups de xat en línia
* Guanyadors del Premi Turing
* GUI
GW-BASIC (Llenguatge de programació)

* Hackers (Informàtica)
Hacktivisme
* Hardware
* Hardware (Informàtica)
* Hardware d'ordinadors
Haskell (Llenguatge de programació)
* HDL
Hipertext
Història de la informàtica
* HPC (Informàtica)
* HTML (Llenguatge d'etiquetatge de documents)
HTML (Llenguatge de marques)
HTTP (Protocol de xarxes d'ordinadors)
* HyperText Markup Language (Llenguatge de marques)
* HyperText Transfer Protocol (Protocol de xarxes d'ordinadors)

* IA distribuïda (Intel·ligència artificial)
* IAD (Intel·ligència artificial)
* IBERMARC
Ibertex (Sistema de videotext)
* IBM 5150 (Ordinador)
* IBM Application System/400 (Ordinador)
IBM AS/400 (Ordinador)
IBM PC (Ordinador)
* IBM Personal Computer
* IBM System AS/400 (Ordinador)
* Identificadors d'objectes digitals
IDL (Llenguatge de programació)
IEEE 802.11 (Norma)
* IEEE 802.11 (Protocol)
* Imatges 3D
* Imatges d'ordinador
* Imatges de síntesi
* Imatges electròniques
* Imatges informàtiques
* Imatges numèriques
* Imatges sintètiques
* Imatges tridimensionals
Impressores (Ordinadors)
Incertesa (Teoria de la informació)
* Indrets web
* Indrets WWW
Indústria d'internet
* Infants i internet
* Infants i tecnologia
Infants internautes
Infografia
* Informació digital
* Informació electrònica
Informàtica
* Informàtica (Seguretat)
* Informàtica biològica
* Informàtica clínica
* Informàtica d'alt rendiment
Informàtica d'oficina
* Informàtica de gestió
* Informàtica distribuïda
* Informàtica en malla
* Informàtica en núvol
* Informàtica evolutiva
* Informàtica gràfica
Informàtica i dret
* Informàtica invisible
Informàtica jurídica
Informàtica mèdica
Informàtica mòbil
* Informàtica omnipresent
* Informàtica quàntica
* Informàtica química
Informàtica recreativa
Informàtica tova
* Informàtica ubiqua
Informàtics
* Informatització de biblioteques
* Informatització ubiqua
INFORMIX-4GL (Llenguatge de programació)
* INFORMIX-Fourth Generation Language (Llenguatge de programació)
* Infraestructures de informació
INNOPAC (Sistema informàtic)
Intel·ligència artificial
Intel·ligència artificial distribuïda
Intel·ligència artificial en medicina
Intel·ligència computacional
* Interacció home-ordinador
* Interacció persona-màquina
Interacció persona-ordinador
Intercanvi electrònic de dades
* Interconexió de xarxes (Telecomunicacions)
* Interface Description Language (Llenguatge de programació)
* Interfícies d'usuari (Informàtica)
Interfícies d'usuari (Sistemes d'ordinadors)
Interfícies gràfiques d'usuari (Informàtica)
* Interfícies gràfiques d'usuari (Sistemes d'ordinadors)
Internautes
* Internautes adolescents
* Internautes infants
Internet
* Internet a l'escola
Internet de les coses
* Internet dels objectes
* Internet en l'administració pública
* Internet en l'educació
Internet en l'ensenyament
Internet en medicina
* Internet i adolescents
* Internet i biblioteques
* Internet i infants
* Internet i joves
* Internet Slang
* Internetworking (Telecomunicació)
Interoperabilitat en xarxes d'ordinadors
* Intranet (Xarxes d'ordinadors)
Intranets (Xarxes d'ordinadors)
* IPO
* ISDN (Xarxes digitals)
* ISPs

Jabber (Protocol de xarxes d'ordinadors)
Java (Llenguatge de programació)
JavaScript (Llenguatge de programació)
* JAWS (Programari)
Jerarquia de la memòria (Informàtica)
Job Acces with Speech (JAWS) (Programari)
* Jocs d'ordinador
Jocs de caràcters (Informàtica)
Jocs per ordinador
* Joint Photographic Experts Group standard
* Joves i tecnologia
Joves internautes
* JPEG (Codificació estàndard d'imatges)
JPEG (Norma de codificació d'imatges)
JXTA (Protocol de xarxes d'ordinadors)

KornShell (Llenguatge de programació)

* LCD
* LCS (Sistema classificador)
* Lectura d'imatges
* Lectura electrònica
* Lectura hipertextual
Lectura sobre pantalla
LIBERTAS (Sistema informàtic)
Lingo (Llenguatge de programació)
* Linked open data
LISP (Llenguatge de programació)
Llenguatge a Internet
* Llenguatge a Twitter
Llenguatge assemblador (Llenguatge de programació)
* Llenguatge d'assemblador (Llenguatge de programació)
* Llenguatge d'encaix (Llenguatge de programació)
* Llenguatge d'etiquetatge extensible
* Llenguatge de descripció de maquinari de circuits integrats de velocitat molt alta
* Llenguatge de marques extensible
* Llenguatge emprat a Internet
* Llenguatge formal
* Llenguatge i Internet
* Llenguatge natural (Informàtica)
* Llenguatges d'etiquetatge de documents
* Llenguatges d'etiquetes
Llenguatges d'interrogació (Informàtica)
* Llenguatges d'ordinador
* Llenguatges de descripció de hardware
Llenguatges de descripció de maquinari
* Llenguatges de descripció de material informàtic
* Llenguatges de marcatge de documents
Llenguatges de marques
Llenguatges de programació
Llenguatges formals
* Llenguatges xifrats
* Llibre electrònic
Llibreries a Internet
* Llibreries electròniques
* Llibreries en línia
* Llibreries virtuals
Llibres electrònics
* Llibres en línia
* Llibres interactius
* Llibres online
* Lloc web
Llocs web
* Llocs web accessibles per a discapacitats
Llocs web de biblioteques
* Llocs WWW
* LOD (Linked open data)
LOGO (Llenguatge de programació)
LotusScript (Llenguatge de programació)

* Machine-Readable Cataloging
Macintosh (Ordinador)
* Macrodades
* Magatzems de dades
* Malla informàtica
* Manteniment de programes d'ordinador
Manteniment del programari
* Maquinari
* Màquines de calcular digitals
* MARC
* MARC 21
* Marc de descripció de recursos (Llenguatge de marques)
* MARC21
Mashups (Web)
* MASs (Sistemes multiagent)
Mathematica (Llenguatge de programació)
Maude (Llenguatge de programació)
* MBA (Sistemes multiagent)
* Mèdia interactius
* Medicina i Intel·ligència artificial
* Memòries d'ordinadors
Mems
* Mesura d'incertesa (Teoria de la informació)
* Mesura d'incertesa de Shannon
* Mesures de seguretat (Informàtica)
Metadades
* Metallenguatges d'etiquetatge de documents
* Metallenguatges de marcatge de documents
* Metallenguatges de marques
* Mètode multiagent (Programari)
Mètodes de l'espai d'estat
Mètodes de simulació
Mètodes formals (Informàtica)
Microcontroladors
Microordinadors
* Microordinadors portàtils
Microprocessadors
Microsoft .NET
Mineria de dades
Mineria de web
Miniordinadors
Minitel (Sistema de videotext)
* Missatgeria electrònica
Missatgeria instantània
Mitjans de comunicació digitals
* Mitjans de comunicació electrònics
* Mitjans digitals
* Mitjans interactius
Modalitat de transferència asíncrona
* Model basat en agent (Programari)
* Model multiagent (Programari)
* Models basats en agents (Programari)
* Models multiagents (Programari)
* Models per ordinador
Mòdems
MODULA-2 (Llenguatge de programació)
* Motion Picture Experts Group (Estàndard)
* Motors de cerca (Internet)
* Moving Pictures Experts Group (Norma de codificació de vídeo)
* MP3 (Fitxers)
* MP3 (Format)
MP3 (Norma de codificació perceptual)
* MP3 (Programes)
MPEG (Norma de codificació de vídeo)
* MPEG 1 Layer 3
* MPEG Audio Layer 3 (Norma de codificació perceptual)
MPLS (Norma)
* MPLS (Protocols de xarxes d'ordinadors)
* MPLS estàndard
* MTA (Transmissió de dades)
* Multi Protocol Label Switching
* Multimèdia
Multimèdia interactius
* Multimèdies interactius
Multiplexatge
Multiprocessadors
* Multiprotocol Label Switching
MYCIN (Sistema informàtic)

* Nadius digitals
* Narracions digitals
Narrativa digital
National Research and Education Network (Xarxa d'ordinadors)
Navegadors (Programes d'ordinador)
* Nens internautes
Neurociència computacional
Noms de domini a Internet
* Norma ISO-MPEG Audio Layer 3
* Norma MPLS
* NoSQL
* Notícies bibliogràfiques llegibles per màquina
* Noves tecnologies de la informació i de la comunicació
* Noves tecnologies de la informació per a disminuïts
* Noves tecnologies i dret
* NREN (Xarxa d'ordinadors)

* Ofimàtica
OmniMark (Llenguatge de programació)
* Ontologia (Informàtica)
Ontologies (Informàtica)
* Ontologies (Recuperació de la informació)
* OPACs
* OPACs (Arxius)
* OPACs (Biblioteques)
* OPACs (Museus)
* Open Computing Language (Computer program language)
OpenCL (Llenguatge de programació)
* Operadors humans (Sistemes d'enginyeria)
* Ordinador personal IBM
Ordinadors
Ordinadors analògics
Ordinadors analògics electrònics
* Ordinadors automàtics digitals
* Ordinadors basats en l'ADN
* Ordinadors de funcionament en paral·lel
* Ordinadors digitals
* Ordinadors digitals electrònics
* Ordinadors domèstics
* Ordinadors electrònics
* Ordinadors electrònics digitals
* Ordinadors en l'art
* Ordinadors en paral·lel
Ordinadors híbrids
* Ordinadors integrats
* Ordinadors invisibles
Ordinadors moleculars
Ordinadors paral·lels
* Ordinadors personals
Ordinadors portàtils
Ordinadors quàntics
Organització d'ordinadors

* P2P (Xarxes d'ordinadors)
* Pàgina web
* Pàgines web
* Pàgines web accessibles per a discapacitats
* Pàgines web de biblioteques
* Pàgines web i persones discapacitades
* Pàgines WWW
* PAL
* Panells de missatges
* Pantalles d'ordinador
Pantalles de cristall líquid
* Paral·lelisme (Informàtica)
PASCAL (Llenguatge de programació)
* Pathologically Eclectic Rubbish Lister (Llenguatge de programació)
PDF (Format)
Peg (Sistema informàtic)
* Pel·lícules cinematogràfiques per ordinador
Pèrgam (Sistema informàtic)
* Pérgamo (Sistema informàtic)
* Perifèrics (Informàtica)
Perl (Llenguatge de programació)
* Personal Home Page (Llenguatge de programació)
* Persones discapacitades i pàgines web
PHP (Llenguatge de programació)
Pirates informàtics
Pissarres digitals interactives
* Pissarres electròniques
PL/I (Llenguatge de programació)
Podcàsting
* Podcasts
* Portable Document Format
Portafolis electrònics en educació
* Portals (Internet)
Portals d'Internet
* Portals web
PostScript (Llenguatge de programació)
* Practical Extraction and Report Language (Llenguatge de programació)
* Premi ACM A.M. Turing
* Premi Alan Mathison Turing
* Premi Alan Turing
Premi Turing
Premsa electrònica
* Premsa en línia
Presentacions gràfiques multimèdia
* Preservació d'informació digital
Preservació digital
* Preservació electrònica
Prestel (Sistema de videotext)
* Procés distribuït
* Processament automàtic de dades
Processament d'imatges
Processament de dades
* Processament de dades electròniques
* Processament de dades en línia
* Processament de dades en temps real
* Processament de dades fotogràfiques
* Processament de dades òptiques
* Processament de la imatge
Processament de la parla
* Processament de textos
* Processament del llenguatge natural (Informàtica)
Processament del so per ordinador
Processament digital d'imatges
* Processament distribuït (Informàtica)
Processament distribuït de dades
* Processament electrònic de dades
* Processament en llenguatge natural (Informàtica)
Processament en paral·lel (Ordinadors)
* Processament gràfic de dades
* Processament integrat de dades
Processament òptic de dades
* Processament paral·lel (Ordinadors)
* Programació (Informàtica)
Programació (Ordinadors)
* Programació concurrent
* Programació d'ordinadors
Programació de robots
Programació en Internet
Programació en paral·lel (Informàtica)
Programació evolutiva (Informàtica)
Programació funcional (Informàtica)
Programació lògica
Programació orientada a l'objecte (Informàtica)
* Programació orientada a objectes
* Programació paral·lela
* Programació per Internet
Programació per restriccions
Programació visual (Informàtica)
Programari
Programari d'aplicació
* Programari d'aplicacions
* Programari de domini públic
Programari de grup
Programari gratuït
Programari lliure
* Programari per a presentacions gràfiques
* Programaris
* Programaris d'aplicació
* Programaris de grup
* Programaris gratuïts
* Programaris lliures
* Programes d'aplicació (Informàtica)
* Programes d'aplicacions
Programes d'ordinador
* Programes d'ordinador (Correcció)
* Programes d'ordinador d'aplicació
PROLOG (Llenguatges de programació)
* Prospecció de dades
Protecció de dades
* Protecció de dades personals
* Protecció de la informació (Informàtica)
* Protocol d'aplicació de telefonia sense fil
* Protocol d'aplicació sense fil
* Protocol de gestió de xarxes (Protocol de comunicació)
* Protocol OAI
* Protocol simple d'administració de xarxes (Protocol de comunicació)
* Protocol WAP
* Protocols de comunicacions
Protocols de xarxes d'ordinadors
* Prova digital
Prova electrònica
* Prova informàtica
Proveïdors d'accés a Internet
* Proveïdors de serveis a Internet
* Proves digitals
* Proves electròniques
* Publicació en accés obert
* Publicació web
Publicitat per Internet
* Punt a punt (Xarxes d'ordinadors)
Python (Llenguatge de programació)

QBasic (Llenguatge de programació)
* QuickBasic (Llenguatge de programació)
Quimioinformàtica

R (Llenguatge de programació)
* RA (Realitat augmentada)
* Ràdio digital
* Radiodifusió àudio digital
Radiodifusió digital
* Radiodifusió sonora digital
Raonament qualitatiu
Raspberry Pi (Ordinador)
RDF (Llenguatge de marques)
* RDF Site Summary
Realitat augmentada
Realitat virtual
* Really Simple Syndication
* Recerca de la informació
* Recerca de la informació per Internet
* Reconeixement automàtic de la paraula
Reconeixement automàtic de la parla
* Reconeixement automàtic de la veu
Reconeixement de formes (Informàtica)
* Reconeixement de la cara (Informàtica)
* Reconeixement de la cara humana (Informàtica)
* Reconeixement de la fisonomia (Informàtica)
* Reconeixement del rostre (Informàtica)
Reconeixement facial (Informàtica)
Reconeixement òptic de formes
Recuperació de la informació
* Recursos d'informació digitals
* Recursos d'informació electrònics
* Recursos d'Internet
Recursos electrònics
Recursos electrònics en xarxa
* Recursos en Internet
* Recursos informatius electrònics
* Recursos Internet
* Recursos Web
* Regulació de dades
* Relacions home-ordinador
* Relacions persona-màquina
* Relacions persona-ordinador
* Report Program Generator (Llenguatge de programació)
* Repositoris institucionals
* Representació visual en tres dimensions
* Representacions gràfiques per ordinador
Reproducció d'àudio en temps real
Reproducció de vídeo en temps real
Reproducció en temps real
* Reputació a Internet
* Reputació digital
* Reputació electrònica
Reputació en línia
* Reputació online
* Reputació web
* Reserves
* Reserves en línia
* Reserves online
* Reserves turístiques
* Resistència als errors (Informàtica)
* Resource Description Framework (Llenguatge de marques)
* Rich Site Summary
* Robots de cerca (Internet)
* Robots web (Programes d'ordinador)
* Routers (Xarxes d'ordinadors)
RPG (Llenguatge de programació)
* RSS (Format per a canals de continguts)
Ruby (Llenguatge de programació)

S (Llenguatge de programació)
* S.A.D.
* S.I.G.
* SAD
Salut en línia
SAS (Llenguatge de programació)
* Satèl·lits GPS
* Satèl·lits Navstar
* Scraping (Llocs web)
SDL (Llenguatge de programació)
Second life (Joc)
* Seguretat (Informàtica)
* Seguretat dels sistemes informàtics
Seguretat informàtica
* Serveis d'informació electrònics
Serveis d'informació en línia
* Serveis d'informació online
* Serveis d'informació per Internet (Biblioteques)
* Serveis d'informació virtuals (Biblioteques)
* Serveis de documentació en línia
* Serveis de referència de correu electrònic (Biblioteques)
* Serveis de referència digitals (Biblioteques)
* Serveis de referència E-mail (Biblioteques)
* Serveis de referència virtuals (Biblioteques)
* Serveis de reserva
Serveis de reserves
* Serveis de xat
Serveis electrònics (Biblioteques)
* Serveis electrònics de les biblioteques
Serveis electrònics de referència (Biblioteques)
* Serveis en línia (Serveis d'informació)
* Serveis informàtics
Serveis web
Servidors web
* SGBD
* SGML (Llenguatge d'etiquetatge de documents)
SGML (Llenguatge de marques)
SIBIL (Sistema informàtic)
* Signatura electrònica
* Signatura numèrica
* Signatures digitals
Signatures electròniques
* Signatures numèriques
* Silverlake (Ordinador)
* Simple Network Management Protocol (Protocol de xarxes d'ordinadors))
* Simulació (Informàtica)
Simulació per ordinador
* Sistema d'informació per a la gestió
Sistema de posicionament global
* Sistema de taulell d'anuncis
* Sistema de tauler d'anuncis
* Sistema DOBIS
* Sistema global de posicionament
* Sistema GPS
* Sistema MARC
* Sistema Navstar-GPS
Sistema UNIMARC
* Sistema wiki
* Sistematització de dades (Ordinadors)
* Sistemes autooptimitzadors
Sistemes autoorganitzatius
* Sistemes autoorganitzats
* Sistemes basats en el coneixement (Informàtica)
Sistemes bibliotecaris integrats (Sistemes informàtics)
Sistemes CAD-CAM
Sistemes classificadors (Intel·ligència artificial)
* Sistemes classificadors intel·ligents
* Sistemes client-servidor
* Sistemes conversacionals (Informàtica)
Sistemes d'ajuda a la decisió
* Sistemes d'aprenentatge (Control automàtic)
* Sistemes d'aprenentatge adaptatiu
* Sistemes d'autoorganització
* Sistemes d'emmagatzematge i recuperació de la informació
Sistemes d'informació
* Sistemes d'informació de gestió
* Sistemes d'informació en la direcció
* Sistemes d'informació en la gestió
* Sistemes d'informació multimèdia
Sistemes d'informació per a la gestió
* Sistemes d'ordinadors immersos
* Sistemes de biblioteques integrats
* Sistemes de classificació (Intel·ligència artificial)
* Sistemes de comunicació augmentativa i alternativa
* Sistemes de comunicació d'ordinadors
* Sistemes de comunicació per a discapacitats
* Sistemes de comunicació per a disminuïts
* Sistemes de control home-màquina
* Sistemes de control intel·ligents
* Sistemes de control persona-màquina
* Sistemes de correu electrònic
* Sistemes de fabricació integrada per ordinador
* Sistemes de gestió de bases de dades
* Sistemes de gestió de biblioteques
* Sistemes de gestió electrònica de documents
* Sistemes de màquines virtuals
Sistemes de pregunta i resposta
* Sistemes de presentació visual de la informació
* Sistemes de processament de dades
* Sistemes de processament de la parla
* Sistemes de projecció tridimensional
Sistemes de reescriptura (Informàtica)
* Sistemes de reserva
* Sistemes de reserves
* Sistemes de suport a la decisió
* Sistemes de suport de decisions
Sistemes de taulers d'anuncis
* Sistemes de temps real
* Sistemes de transacció (Sistemes informàtics)
* Sistemes de transmissió de dades
* Sistemes de videotext
* Sistemes de visualització de documents
* Sistemes de visualització de la informació
* Sistemes de visualització tridimensional (Informàtica)
* Sistemes distribuïts (Informàtica)
* Sistemes e-mail
Sistemes en línia
* Sistemes experts
Sistemes experts (Informàtica)
* Sistemes formals
* Sistemes hipermèdia
* Sistemes hipertext
* Sistemes home-màquina
* Sistemes immersos (Informàtica)
Sistemes incrustats (Informàtica)
Sistemes informàtics
Sistemes informàtics interactius
* Sistemes informàtics ubicuus
* Sistemes integrats (Informàtica)
* Sistemes interactius (Informàtica)
* Sistemes interactius d'ajuda a la decisió
Sistemes multiagent
* Sistemes multiagent (Informàtica)
Sistemes multimèdia
* Sistemes operatius
Sistemes operatius (Ordinadors)
Sistemes persona-màquina
Sistemes transaccionals (Sistemes informàtics)
Sistemes virtuals (Informàtica)
* SL
SNMP(Protocol de xarxes d'ordinadors)
* SOA (Informàtica)
Societat de la informació
* Societat del coneixement
* Societat informatitzada
* Soft computing
* Software
* Software d'aplicacions
* Software d'ordinadors
* Software lliure
* SONA (Informàtica)
* Specification and Description Language (Llenguatge de programació)
SQL (Llenguatge de programació)
* Standard Generalized Markup Language (Llenguatge d'etiquetatge de documents)
StarLogo (Llenguatge de programació)
* Statistical Analysis System (Llenguatge de programació)
* Streaming (Telecomunicació)
* Subhastes a través d'Internet
Subhastes electròniques
* Subhastes en línia
* Subhastes per Internet
* Subtítols ocults
* Subtítols per a persones sordes
Subtítols per a sords
* Subtitulació per a persones sordes
* Subtitulat ocult
* Superautopistes de la informació
* Superinformàtica
Superordinadors

* Targetes amb circuits integrats
* Targetes chip
Targetes intel·ligents
* Taulers d'anuncis electrònics
* Taulers electrònics d'anuncis
Tcl (Llenguatge de programació)
TCP/IP (Protocol de xarxes d'ordinadors)
* TCP/IP Internet Protocol Suite (Protocol de xarxes d'ordinadors)
* Tècniques de simulació
* Tècniques digitals de processament d'imatges
* Tècniques numèriques de processament d'imatges
* Tecnologia de la comunicació i de la informació
Tecnologia de la informació
* Tecnologia DVD
* Tecnologia grid
Tecnologia i infants
Tecnologia i joves
* Tecnologia streaming
* Tecnologies de la informació i la comunicació
Teledocumentació
* Telèfon WAP
* Telefonia IP
Telefonia per Internet
Telemàtica
Telemàtica mèdica
Telèmetres
* Telesalud
Teletel (Sistema de videotext)
Teletip
Teletreball
* Tèlex
Temps real (Informàtica)
* Teoria de l'aprenentatge estadístic
Teoria de la codificació
* Teoria de la computabilitat
* Teoria dels mems
Terminals (Ordinadors)
* Terminals d'ordinador
* Tertúlies (Internet)
* TIC
Tk Toolkit (Llenguatge de programació)
* Tolerància a les errades (Computació)
Tolerància als errors (Informàtica)
* Tractament automàtic de la parla
* Tractament d'imatges
* Tractament d'informació gràfica
* Tractament de dades
* Tractament de la imatge
Tractament de textos
Tractament del llenguatge natural (Informàtica)
* Tractament del so per ordinador
* Tractament distribuït
* Tractament electrònic de dades
* Tractament en paral·lel (Ordinadors)
* Tractament integrat de dades
* Tractament numèric de fotografies
* Tractament òptic de la informació
Transmissió de dades
* Transmissió digital
* Transmissió numèrica
* Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocol de xarxes d'ordinadors)
* Treball a distància
TURBO PASCAL (Llenguatge de programació)
* Turing (Premi)

* Ubiquïtat informàtica
* UKMARC
UML (Llenguatge de programació)
UNBIS (Sistema de recuperació de la informació)
* Unified Modeling Language (Llenguatge de programació)
* UNIMARC
* UNIMARC System
* Unitats de modulació-demodulació
* United Nations Bibliographic Information System
* Universal MARC Format
Usabilitat
* USMARC
* Usuaris d'Internet
* Utilització de bases de dades

* Verificació de circuits integrats
* Verificació de programaris
* Verificació de programes
* Verificació de programes d'ordinador
* Verificació del hardware
* Verificació del maquinari
Verificació del programari
* Verificació del software
Verificació dels circuits integrats
* Verilog (Llenguatge de descripció de hardware)
Verilog (Llenguatge de descripció de maquinari)
* Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language (Llenguatge de descripció de maquinari)
VHDL (Llenguatge de descripció de maquinari)
* VHSIC Hardware Description Language (Llenguatge de descripció de maquinari)
Vídeo digital
* Vídeo Disc Digital
* Vídeo en temps real
Videòfon
* Vídeos en línia
Vídeos Internet
* Vídeos web
* Videotelèfon
Videotext
* Virtual Realty Modeling Language (Llenguatge de programació)
* Virtualitat (Informàtica)
* Virus (Informàtica)
Virus informàtics
Visió per ordinador
Visual C++ (Llenguatge de programació)
Visual J++ (Llenguatge de programació)
Visualització (Informàtica)
* Visualització 3D
Visualització tridimensional
* Visualització tridimensional (Informàtica)
* Visualització tridimensional per computador
* Vot automatitzat
Vot electrònic
* Vot interactiu
* Vot per Internet
* Votació electrònica
* Votació per Internet
VRML (Llenguatge de programació)

* W3
* WAN (Xarxes d'ordinadors)
WAP (Protocol de xarxes d'ordinadors)
Web
* Web (Sistema de recuperació de la informació)
* Web 2.0 storytelling
* Web data extraction
* Web feeds (RSS)
* Web harvesting
* Web intel·ligent
* Web logs
Web semàntic
* Web semàntica
* Weblogs
* Webmetria
* Webquest
Webquesta
* Websites
* Wi-Fi LANs
* Wide area networks (Xarxes d'ordinadors)
* WiFi LANs
* Wiki (Sistema)
* WikiFòrums
Wikis (Informàtica)
* WikiWikiWebs
* Wireless Application Protocol
* Wireless local area networks
* WLANs
* World Wide Web
* World Wide Web (Sistema de recuperació de la informació)
* WWW (Sistema de recuperació de la informació)
* WWW robots (Programes d'ordinador)

X Window System (Sistema informàtic)
* X10 (estàndard)
X10 (Protocol de control de dispositius elèctrics)
Xarxa lògica programable
* Xarxes computacionals (Sistemes d'ordinador)
* Xarxes d'administració d'ordinadors
* Xarxes d'àmbit estès (Xarxes d'ordinadors)
* Xarxes d'àrea estesa (Xarxes d'ordinadors))
Xarxes d'àrea extensa (Xarxes d'ordinadors)
* Xarxes d'àrea local (Xarxes d'ordinadors)
* Xarxes d'àrea local sense fil
* Xarxes d'igual a igual (Xarxes d'ordinadors)
Xarxes d'ordinadors
* Xarxes de comunicació electròniques
* Xarxes de llarg abast (Xarxes d'ordinadors)
Xarxes digitals de serveis integrats
* Xarxes informàtiques
Xarxes locals (Ordinadors)
Xarxes locals sense fil Wi-Fi
* Xarxes neurals (Informàtica)
* Xarxes neurals artificials
Xarxes neuronals (Informàtica)
* Xarxes neuronals artificials
* Xarxes neuronals d'estructura evolutiva
* Xarxes P2P (Informàtica)
* Xarxes privades virtuals (Xarxa d'ordinadors)
Xarxes punt a punt (Xarxes d'ordinadors)
Xarxes semàntiques (Teoria de la informació)
* Xarxes Wi-FI
* Xarxes WiFI
* Xarxes Wireless
Xats (Internet)
XHTML (Llenguatge de marques)
Xifratge (Informàtica)
* Xifratge de dades (Informàtica)
* XML (Llenguatge d'etiquetatge de documents)
XML (Llenguatge de marques)

Z39.50 (Norma)
* Z39.50 (Protocol de xarxes d'ordinadors)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.