Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Indústria, comerç i comunicacions

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1422 termes, 571 descriptors, 851 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Abalisament (Obres publiques)
* Abastaments
* Aberració cromàtica i esfèrica
Abrics
* Accessoris d'oficina
* Accidents de carretera
* Accidents de circulació
Accidents de trànsit
Acomiadament de treballadors
* Acomiadament del personal
* Actiu de l'empresa
* Activitat immobiliària
* Activitat industrial
* Activitat professional
Adhesius (Etiquetes)
* Administració de conques hidrogràfiques
* Administració de les explotacions agrícoles
* Administració del personal
* Administració dels boscos
* Administració forestal
* Administració industrial
* Adob
* Adobatge
Adoberia
Adobers
Agències de publicitat
* Agències de transport
Agents comercials
* AI (Appreciative inquiry)
* Ajuntaments (Edificis)
Àlbums
Aliments sense gluten
Amortització
* Anàlisi de costos
* Anàlisi de mercat
* Anàlisi de projectes
* Anàlisi del mercat
Anells
Anuncis
* Anuncis (Publicitat)
* Anuncis publicitaris
* Anuncis radiats
* Anuncis televisats
* Aparells d'oficina
* Aparells de calefacció
* Aparells fotogràfics
* Aparells i accesoris d'oficina
* Aparells òptics
* Apreciació del personal
Argamassa
Àrids (Materials de construcció)
Armadures (Construcció)
* Armament (Indústria)
Arpa
* Arquitectura de tova
* Arquitectura escolar
* Arquitectura hospitalària
Arquitectura industrial
* Arquitectura sanitària
* Arquitectura solar
Art tèxtil
Artesanes
Artesania
* Artesania tèxtil
Artesans
* Articles d'oficina
* Arts i oficis
* Arts manuals
* Arts textils
* Assegurança de qualitat
Auditoria
* Auditoria de gestió
Auditoria informàtica
Auditoria interna
* Auditoria operativa
Auditoris
Auditors
* Auditors interns
* Autoadhesius (Etiquetes)
Autoconstrucció
Autoedició
* Autòmates
Automatització de biblioteques
Autòmats
Avaluació d'experts
* Avaluació de projectes industrials
Avaluació del personal
* Avaluació del rendiment
* Avaluació dels treballadors
* Avaluació per iguals
* AVE
* Aviació civil
* Aviació comercial

Banderins
* Banderoles
* Barbers
* Barbie (Nines)
* Barbies
* Barreja (Ram de paleta)
Barreteria
Barrets
Bastides
* Bellesa corporal
Bellesa femenina (Estètica)
Bellesa personal
* Berlines
Bigues
* Blanqueria
Botes (Calçat)
* Botigues
* Botigues de droguer
Botigues especialitzades
* Botins (Calçat)
Botons
Braçalets
* Braquilogia
Bugaderia
Bugaderia industrial
* Bugaderies industrials
Butaques

* Cablejat elèctric
* Cabriolés
* Cadenes logístiques
* Cadirats
Cadires
Calçat
* Calçat esportiu
* Calçat ortopèdic
* Càlcul de costos
* Calesses
Camafeus
* Cambres fotogràfiques
Càmeres cinematogràfiques
* Càmeres digitals fotogràfiques
Càmeres fotogràfiques
Càmeres fotogràfiques digitals
Campanes
Campanyes oficials
* Campanyes publicitàries
* Canals comercials
* Canals de comercialització
* Canals de distribució comercial
Cànem
* Cannabis sativa
Càntirs
Canya de sucre
* Capells
* Capital d'amortització
* Capital humà
Capital intel·lectual
Caplletres
* Caps executius
Capses
* Caràcters d'impremta
* Caràcters tipogràfics
Caravanes (Vehicles)
* Carcasses (Construcció)
* Caretes
Carnissers
* Càrrega (Transport)
* Càrrega de vaixells
* Càrrega marítima
Carregament
* Carros
* Carrosses
Carruatges
* Cartells anunciadors
Cartes aeronàutiques
Cartó
* Cases consistorials
* Cases de pedra
* Cases de tova
* Cases en pedra
* Cases escoles
* Cases prefabricades
Catifes
Catifes orientals
Cautxú sintètic
* CD
* CDs
Centres comercials
Centres d'atenció telefònica
Ceràmica industrial
* Cercles de control de qualitat
Cercles de qualitat
* Cessament de treballadors
* Ciència i tecnologia dels aliments
* Ciències administratives
Ciències de la direcció
Cintes magnètiques
* Circuits comercials
Circulació
* Circulació de carreteres
* Circulació de vehicles
Cistelleria
* Ciutats d'empreses
* Ciutats obreres
Classificació industrial
* Claus (Serralleria)
* Clepsidres
* Coaching (Empreses)
Coberteria
Cobertes (Construcció)
* Cobertes protectores
* Codis tipogràfics
* Cogestió
Collarets
* Col·leccions de segells
Col·limadors
Colònies industrials
* Colònies obreres
* Comerç ambulant
* Comerç d'aviram
* Comerç del cafè
* Comerç del calçat
* Comerç del cotó
* Comerç del sucre
* Comercials
* Comerços
* Comissaris de comptes
* Compact disc digital audio
* Compact discs
* Companyies d'autobusos
* Companyies d'aviació
* Companyies de navegació
* Companyies de transport
* Companyies de transport marítim
* Companyies marítimes
* Composició electrònica
* Compra per correu
* Compravenda condicional
* Compres per correu
Comptabilitat
* Comptabilitat administrativa
* Comptabilitat analítica
* Comptabilitat comercial
Comptabilitat comparada
* Comptabilitat d'empreses
Comptabilitat de costos
* Comptabilitat de direcció
* Comptabilitat de gestió
* Comptabilitat financera
* Comptabilitat industrial
* Comptabilitat interna
Comptabilitat nacional
Comptabilitat regional
Comptabilitat social
Comptables
Comptes consolidats
* Comptes nacionals
* Comptes regionals
* Comunicació administrativa
* Comunicació de massa
* Comunicació dins les empreses
* Comunicació empresarial
* Comunicació en els negocis
Comunicació en l'empresa
* Comunicació en la indústria
* Comunicació en les empreses
* Comunicació en les organitzacions
* Comunicació i Estat
* Comunicació industrial
* Comunicació interna en les empreses
* Condicionament de medicaments
* Confecció (Costura)
Conferències marítimes
Congestió del trànsit
* Conservació de l'energia
Conservació i restauració de teixits
* Conservació preventiva de teixits
* Consolidació (Comptabilitat)
* Consolidació de comptes
Construcció
Construcció de fusta
* Construcció en acer i ferro
* Construcció en ferro i acer
* Construcció en fusta
* Construcció metàl·lica
* Construcció prefabricada
Construcció subterrània
* Construccions
* Construccions a prova de terratrèmols
Construccions antisísmiques
* Construccions d'acer
* Construccions de ferro
Construccions de formigó
Construccions de formigó armat
Construccions de fusta
Construccions de maó
* Construccions de pedra
Construccions de tova
* Construccions escolars
* Construccions industrials
Construccions metàl·liques
* Construccions prefabricades
* Construccions solars
* Construccions subterrànies
* Constructores
* Containers
Contenidors
* Contractació de personal
Contraplacatge
* Control d'estocs
* Control d'inventaris
* Control de fabricació
Control de gestió
Control de processos
* Control de processos industrials
Control de producció
Control de qualitat
* Control industrial
* Control obrer
* Control pressupostari
* Controladors de gestió
Convertidors analògic-digitals
Cordes
* Cordills
* Correcció de galerades
Correcció de proves d'impremta
* Correcció de proves tipogràfiques
* Correcció tipogràfica
* Correlació de forces
Correspondència comercial
Correus
* Cosplay
Cost de construcció
Costura
Cotó
* Cotó (Teixit)
* Cotxes de cavalls
* Creativitat empresarial
Creativitat en els negocis
Creativitat en la publicitat
* Creativitat en les empreses
Cromotipografia
* CTG
Cuir
* Cuir adobat
* Cuiro
Cuirs i pells
Culleres (Equipament de la llar)

* DAB (Digital Audio Broadcasting)
* Dactilografia
* Decoració amb paper
* Defectes en les manufactures
* Delictes de circulació
* Delictes de tràfic
* Demolició
* Denominació d'origen
* Denominació d'origen protegida
* Denominació d'origen qualificada
Denominacions d'origen
* Desastres marítims
* Desenvolupament de productes nous
* Desenvolupament forestal
* Desenvolupament immobiliari
Destrals prehistòriques
* Diagnòstic de la gestió
Diagrafies
* Diagrafies de pou
Diagrames de flux
Diaris de bord
Diligències
Dimensió de les empreses
* Dipòsits
* Direcció de les explotacions agrícoles
* Direcció de personal
* Direcció de projectes
* Dirigents d'empreses
* Disc compacte
* Disc làser
* Disc òptic
* Discos (Informàtica)
Discos compactes
* Discos làser
Discos magnètics
Discos òptics
* Discs (Informàtica)
* Discs compactes
* Discs làser
* Discs magnètics
* Discs òptics
* Disfressa
Disfresses
* Disseny de lletres
Disseny de mobles
* Disseny gràfic (Tipografia)
Disseny industrial
* Disseny tipogràfic
* Dissenyadors gràfics
* Dissenyadors publicitaris
Distribució comercial
* Distribució de mercaderies
* Distribuïdors comercials
* Divulgació d'informacions financeres
* Divulgació en comptabilitat
* DO
* Dones directores
Dones en els mitjans de comunicació de massa
Dones en la publicitat
* Dones executives
Drogueries

Ebenisteria
* Ecoelectrònica
* Economia dirigida
* Ecoproductes
Edició
* Edició automatitzada
* Edició crítica
* Edició de llibres
* Edició de textos
Edició electrònica
* Edició en línia
Edició tècnica
Edificis
Edificis abandonats
* Edificis amb energia solar
Edificis comercials
Edificis d'oficines
* Edificis de fusta
Edificis de pedra
* Edificis del govern
* Edificis desmuntables
* Edificis en ruïnes
Edificis escolars
Edificis històrics
Edificis industrials
Edificis multifuncionals
Edificis municipals
* Edificis per a hospitals
* Edificis plurifuncionals
* Edificis polivalents
Edificis prefabricats
Edificis públics
* Edificis ruïnosos
Edificis sanitaris
Edificis solars
Elastòmers
Electroacústica
* Electrònica biològica
* Electrònica ecològica
Electrònica en biologia
* Electrònica neta
Electrònica verda
Embalatge
Embalatges de plàstic
* Emblemes tipogràfics
* Embotellaments
* Embotellat
* Emissions de ràdio
* Emissions publicitàries
Emmotllament de plàstics
* Empaquetatge
* Empaquetatge de medicaments
* Emplaçament de construccions
Empreses auditores
* Empreses constructores
* Empreses de serveis
Empreses de transport
* Empreses de transport aeri
* Empreses de transport marítim
* Empreses estatals
* Empreses farmacèutiques
* Empreses immobiliàries
* Empreses navilieres
Empreses públiques
Enderrocaments
Energia
* Energia (Física)
* Energia solar en la construcció
* Enganxines (Etiquetes)
* Enginyeria alimentària
* Enginyeria arquitectònica
* Enginyeria d'indústries alimentàries
* Enginyeria dels aliments
* Enginyeria estructural
* Enllaunament
Ensenyament comercial
* Entramat
Entramats
* Entrenament (Recursos humans)
* Entrenament executiu
Entrevista
* Entrevistes de contractació
* Entrevistes de feina
Entrevistes de selecció
* Envans
Envasament
Envasament d'aliments
Envasament de medicaments
* Envasat
* Envasatge
Envasos
* Equip d'oficina
* Equips de treball
* Equips en el lloc de treball
Escombres
Escumes plàstiques
Establiments comercials
* Establiments comercials especialitzats
Estacions d'autobusos
Estacions de ferrocarril
* Estampació
Estampació (Metal·listeria)
* Estampació a la tela
* Estampació de metalls
* Estampació sobre teixits
Estampació sobre tela
* Estampació tèxtil
* Estampat a la tela
* Estampat sobre tela
* Estat i comunicació
* Estat i ferrocarrils
Estàtica gràfica
* Estats financers consolidats
* Estenografia
Estereotomia
* Estètica corporal
* Estil (Impremta)
* Estil en el vestir
Estris de cuina
* Estructura industrial
* Estructures d'acer
* Estructures de ferro
* Estructures de fusta
* Estructures metàl·liques
* Estructures subterrànies
Estudis de mercat
Etiqueta en els negocis
* Etiqueta en l'empresa
* Etiqueta en la oficina
* Etiqueta professional
Etiquetes
* Etiquetes adhesives
* Etiquetes autoadhesives
Executius
Executives
* Explotació de conques hidrogràfiques

* Fabricació de teixits
Fabricació del paper
* Fabricació del sucre
* Fabricació flexible
* Fàbriques de cervesa
Facturació
* Factures
Feldespats
* Feldspats
Ferramenta
Ferramenta (Arquitectura)
* Ferreria
Ferreries
Ferreteria
Ferro de construcció
* Ferro estructural
Ferrocarrils
Ferrocarrils aeris
* Ferrocarrils d'alta velocitat
* Ferrocarrils i Estat
* Ferrociment
* Fiacres
Fibres
* Fibres artificials
Fibres de vidre
* Fibres sintètiques
Fibres tèxtils
Fibres tèxtils sintètiques
Fibres vegetals
* Figuretes de terracota
Filatèlia
Filatura
Filatura del cotó
Filigranes
Fils
* Firaires
* Fiscalització de comptes
* Flascons
* Flassades
* Florons (Arts gràfiques)
* Flota mercant
* Fluxograma
* FMS
Fonaments
* Fonaments (Construcció)
Fons d'amortització
Fonts d'energia
* Força i energia
Forja
* Forja artística
Formigó
Formigó armat
Formigó pretensat
* Fosa de tipus d'impremta
* Fulls de guarda
Fundes de discos sonors
* Funiculars aeris
Fustaires
Fusteria
Fusters

* Galeries comercials
* Gallardets
Ganivets
Garantia de qualitat
Gèneres de punt
* Geomàrqueting
* Gestió comercial
Gestió comptable
Gestió d'estocs
* Gestió d'existències
* Gestió de conques fluvials
Gestió de conques hidrogràfiques
* Gestió de la cadena de subministrament
Gestió de la crisi
Gestió de la producció
* Gestió de la qualitat
* Gestió de la qualitat total
Gestió de les explotacions agrícoles
* Gestió de materials
Gestió de personal
Gestió de projectes
* Gestió de projectes industrials
* Gestió de recursos humans
Gestió de vendes
* Gestió del capital intel·lectual
Gestió del coneixement
* Gestió del personal
Gestió del temps
Gestió del transport
* Gestió dels boscos
Gestió forestal
* Gestió integral de la qualitat
Gestió pressupostària
* GIQ
* Gnomònica
* Gossypium
* Gràfics de flux
Grafisme (Tipografia)
Grafistes
* Grafostàtica
Grava
* Grups de treball
Guardes (Enquadernació)

* Habitatges prefabricats
* Homes de mar
* Hule sintètic
Humitat en els edificis

* Ideal de bellesa femenina
* Identificació institucional
* Identitat corporativa
* Identitat visual
* IGP
Imatge corporativa
* Imatge d'empresa
* Imatge de la dona en els mitjans de comunicació de massa
* Imatge de la dona en la publicitat
* Imatge de marca
* Imatge institucional
* Immobiliàries
Impermeabilització
Impremta
* Impremta en colors
* Impremta pràctica
Impremtes privades
Impremtes universitàries
Impressió de la música
Impressió digital
* Impressió electrònica
* Impressió en colors
* Impressió offset
* Impressió sobre tela
Impressors
Incendis intencionals
Incoterms
* Indagació apreciativa
* Indicació geogràfica protegida
Indumentària
Indústria
Indústria alimentària
Indústria audiovisual
Indústria automobilística
Indústria avícola
* Indústria cafetera
Indústria càrnia
Indústria ceràmica
Indústria cervesera
Indústria conservera
* Indústria cotonera
* Indústria d'energia elèctrica
* Indústria de l'acer
* Indústria de l'armament
* Indústria de l'audiovisual
* Indústria de l'automòbil
* Indústria de l'henequén
Indústria de l'oli d'oliva
* Indústria de la carn
Indústria de la confecció
Indústria de la construcció
* Indústria de la defensa
Indústria de la seda
Indústria de la xocolata
* Indústria de les arts gràfiques
Indústria de les begudes
Indústria de les begudes alcohòliques
* Indústria de serveis
* Indústria de transformació
Indústria del cafè
Indústria del calçat
Indústria del cànem
Indústria del cotó
* Indústria del ferro
Indústria del llibre
* Indústria del metall
Indústria del moble
* Indústria del paper
Indústria del programari
Indústria del sisal blanc
* Indústria del software
* Indústria del sucre
* Indústria del suro
* Indústria del vestit
Indústria del vidre
* Indústria dels metalls
* Indústria dels productes carnis
Indústria discogràfica
Indústria energètica
Indústria farmacèutica
* Indústria fonogràfica
Indústria gràfica
* Indústria i comerç del llibre
Indústria informàtica
Indústria manufacturera
* Indústria maquiladora
Indústria metal·lúrgica
Indústria militar
* Indústria oleaginosa
Indústria paperera
Indústria pesquera
Indústria siderúrgica
Indústria sucrera
Indústria surera
Indústria tèxtil
* Indústria urbana
* Indústries
* Indústries alimentàries
* Indústries conserveres
* Indústries de defensa
* Indústries de l'acer
* Indústries de l'armament
* Indústries de servei
* Indústries de transformació
* Indústries del ferro
Indústries elèctriques
* Indústries energètiques
* Indústries gràfiques
* Indústries manufactureres
* Indústries metal·lúrgiques
* Indústries militars
* Indústries siderúrgiques
* Infants i publicitat
Informació comptable
* Informació d'estats comptables
* Informació publicitària
* Informàtica de gestió
* Informatització de biblioteques
* Informes de mercat
* Infraccions contra el codi de circulació
* Infraccions de tràfic
Infraccions de trànsit
* Inicials
* Instal·lació d'aparells de gas
* Instal·lacions d'aigua calenta
Instal·lacions de calefacció
Instal·lacions de gas
Instal·lacions elèctriques
* Instal·lacions industrials
* Instal·lacions tèrmiques
Instruments òptics
* Intermediaris (Agents comercials)
* International Organitzation for Standardization 9000 Series
* Intervenció de comptes
Investigació apreciativa
* Investigació comercial
Investigació d'accidents de trànsit
* Investigació de mercat
* ISO 9000 Series Standards
* ISO Standards Series 9000

* JIT (Sistema)
* Jocs d'administració d'empreses
Jocs d'empresa
* Jocs de gestió d'empreses
Joguines
* Joguines de cartró
Joguines de paper
* Joieria
Joiers
Joies
Just a temps (Sistema)
* Just in time (Sistema)
* Just quan cal (Sistema)
* Just-in-time (Sistema)

* Kanban

Laberints
* Laberints (Construccions)
* Laberints (Jardins)
* Laberints (Mitologia)
LEGO (Joguines)
Lents
* Líneas marítimas de navegació
Línies aèries
Línies d'autobusos
* Línies de navegació
* Línies ferroviàries
Línies marítimes
Llana
* Llaunes
* Llenceria
Llenguatge comercial
* Llenguatge dels negocis
* Lletres (Tipografia)
* Lletres d'impremta
* Lletres inicials
* Lletres ornamentals
* Lli (Tela)
* Llibres d'estil (Impremta)
* Llibres de comptabilitat
Llibres de comptes
* Llibres de navegació
Llits
* Llocs de construcció
* Locals industrials
Locutors de ràdio
* Logística
* Logística (Indústria)
* Logística de mercaderies
* Logística del transport de mercaderies
Logística industrial

* Mà d'obra
Magatzems
Magnetòfons
Manipulació de materials
* Manteniment d'empreses
* Manteniment de fàbriques
* Manteniment de plantes industrials
Manteniment industrial
* Manteniment preventiu
Manteniment productiu total
Mantes
* Manualitats
* Manuals d'estil (Impremta)
Manuals tipogràfics
* Manufactures defectuoses
Maons
* Mapes aeronàutics
* Maquila
* Maquiladora
Maquiladoras
* Maquilas
* Maquinària en el lloc de treball
Maquinària en la indústria
Maquinària tèxtil
Màquines d'escriure
* Màquines d'oficina
* Maquinisme
Marbre
* Marcs de quadres
Marcs i emmarcament
Marina mercant
* Mariners
Marins
Marins mercants
* Marques d'aigua
* Marques d'editor
* Marques d'impressor
* Marques d'orfebreria
Marques de contrast
* Marques de procedència
* Marques del contrast
Marques tipogràfiques
* Màrqueting multinivell
Màrqueting territorial
* Màrqueting urbà
Marxandatge
Màscares
Màscares de ball
Mata-segells
Material d'oficina
* Material de calefacció
Materials ceràmics
* Materials d'oficina
Materials de construcció
* Materials elàstics
Materials òptics
* Materials per a la construcció
* Matèries primeres
Mecanografia
Mecenatge
* Mecenatge artístic
* Mecenatge corporatiu
* Mecenatge empresarial
* Menestralia
Menestrals
* Mentoria (Recursos humans)
Mentoria en l'empresa
* Mentoria professional
Mercaderies
Mercats
* Mercats d'abastament
Merceries
* Merchandising
* Merchandizing
Meritació (Comptabilitat)
Mètode PERT
Mètodes Taguchi (Control de qualitat)
Microencapsulació
* Minirobots de cuina
* Missatges curts
* Missatges curts (SMS)
* Missatges publicitaris escrits
* Mitjans de comunicació
Mitjans de comunicació de massa
* Mitjans de transport
* Mobiliari
Mobles
Mobles antics
Mobles d'oficina
* Mobles de fusta
* Monuments històrics
* Morter (Ram de paleta)
* Multicopistes
* Muntatge d'instal·lacions de gas
* Muralles (Construcció)
Murs

Naufragis
* Naus industrials
* Navegació fluvial
* Navegació lacustre
* Navegants
* Navilieres
* Negocis de béns immobles
Negocis immobiliaris
* Neoprè
Nines
Nines Barbie
Nines de drap
* Nines Kachina
Nines kachines
* Ninos
* Noliejament
Nolis
* Norma ISO 9000
* Normes de la sèrie ISO 9000
Normes ISO 9000
Notes tironianes
* Nous productes

* Objectes de terracota
* Obres subterrànies
Obsolescència del producte
* Obsolescència planificada
* Obsolescència planificada del producte
* Obsolescència programada del producte
* Obsolescència tècnica
* Offset
* Ofici de sastre
Oficis
* Oficis tradicionals
Òfset
* Operacions immobiliàries
* Ordenació dels boscos
* Ordenació forestal
* Organització d'indústries
* Organització de les explotacions agrícoles
* Organització de les vendes
* Organització del temps
Organització industrial
Ornaments tipogràfics

* Pàgines de guarda
* Pals indicadors
* Panys
Paper
* Paper d'aigues
* Paper de guarda
Paper fet a mà
Paper Japó
Paper jaspi
* Paper marbrejat
Paper pintat
* Paper reciclat
* Parament de cuina
Paravents
* Parets
* Participació del personal en la gestió
Participació dels treballadors
Participació dels treballadors en l'administració d'empreses
Participació en els guanys
* Patrimoni arquitectònic
* Patrocini
* Patrocini corporatiu
* Patrocini cultural
* Patrocini empresarial
* Patrocini publicitari
Patrons (Tall i confecció)
* Paviments ceràmics
Paviments de formigó
Pedres de construcció
* Pell adobada
Pelleteria
Pells
Perruqueria
Perruquers
Perruques
* Personal de vendes
* PERT (Anàlisi de xarxes)
Peus d'impremta
* Pintures protectores
Pipes per a tabac
* Pitxelles
* Pitxells
* Planificació de la cadena de subministrament
Planificació de la producció
* Planificació de projectes
* Plans de producció
* Plantes tèxtils
* Planxada
Plaques de cava
* Plàstic en l'envasament
* Plàstic esponjós
Plàstics
* Plàstics cel·lulars
* Plàstics expandits
Plàstics reforçats
Plàstics termoenduribles
Playmobil (Joguines)
Polígons industrials
* Política de distribució
Política de la comunicació
Política de transports
* Política de transports ferroviaris
Política ferroviària
* Política pressupostària
Portes
Ports francs
* Postals
* Potencial humà
* Pràctica professional
* Premios LAUS
Premis LAUS
Premses
* Preparació de textos per a la publicació
* Presentacions (Negocis)
Presentacions d'empreses
* Presentacions de negocis
* Presentacions orals
Pressupost
* Pressupost (Empreses privades)
* Pressupostos de l'Estat
* Previsions pressupostàries
Primeres matèries
* Procediments autogràfics
* Procediments de còpia
* Procediments de duplicació
* Procediments de reproducció
* Producció de còpies
Producció i direcció radiofòniques
* Producció industrial
* Producció Just a temps
* Productes amb criteris ambientals
Productes bàsics
* Productes comercials
* Productes de construcció
Productes defectuosos
Productes derivats
Productes ecològics
Productes nous
* Productes verds
* Programes de ràdio
Programes radiofònics
Promoció immobiliària
* Promoció territorial
Propaganda
* Prospecció comercial
* Proteccions metàl·liques
* Publicació
Publicitaris
Publicitat
* Publicitat administrativa
* Publicitat de comptes
Publicitat destinada als infants
* Publicitat en els diaris
Publicitat en la premsa
* Publicitat en les publicacions periòdiques
* Publicitat en les revistes
Publicitat enganyosa
* Publicitat estatal
Publicitat exterior
* Publicitat falsa
* Publicitat fraudolenta
* Publicitat governamental
* Publicitat i infants
* Publicitat il·lícita
Publicitat institucional
* Publicitat oficial
Publicitat per Internet
Publicitat per ràdio
Publicitat per televisió
* Publicitat radiofònica
* Publireportatges
* Pulseres
* Punts de venda

Qualitat dels productes
Qualitat total
* Quincallaires

* Rable
* Ràdio comunitària
* Ràdio digital
Ràdio lliure
* Ràdio local associativa
* Ràdio no comercial
Radiodifusió
* Radiodifusió àudio digital
Radiodifusió digital
* Radiodifusió sonora digital
Radiotelescopis
Raió
Rajoles
* Rajoles ceràmiques
* Receptacles
Reciclatge del paper
* Reciclatge del paper usat
* Reciclatge del paper vell
* Recipients
* Recollida d'escombraries
* Recollida de deixalles
Recollida de residus
Reconversió industrial
Recuperació de vaixells
* Recursos energètics
Recursos humans
* Redactors publicitaris
* Refinació del sucre
* Registres de comptes
Rehabilitació d'edificis
* Rehabilitació d'habitatges
Rehabilitació de l'habitatge
Reixes
Relacions públiques
Rellotgers
Rellotges
Rellotges astronòmics
Rellotges d'aigua
Rellotges de sol
Renovació d'equipament
* Reportatges publicitaris
* Reproducció de documents
Reprografia
Reserves (Comptabilitat)
* Restauració de teixits
Retolació
Rètols
* Rètols anunciadors
Revestiment metàl·lic
Revestiments
Revestiments ceràmics
Revestiments protectors
* Revisió d'experts
* Revisió paritària
* Revisió per parells
* Roba
Roba de casa
* Roba de la llar
Roba interior
* Roba per a la llar
Robòtica en medicina
* Robòtica mèdica
Robots
Robots de cuina
Robots industrials
* Robots multifuncions
* Roulottes
Rutes de postes

* S.A.D.
* S.I.G.
* Sabateries
Sabates
Sabates esportives
Sabates ortopèdiques
* SAD
* Sales de conferències
Sastreria
* Saturació del trànsit
Scalextric (Marca registrada)
* Sector audiovisual
* Sector dels serveis
* Sector immobiliari
Sector primari
* Sector residual
* Sector secundari
* Sector serveis
Sector terciari
Sectors econòmics
Seda
* Sederia
* Segells de correus
* Segells postals
Seguretat viària
Selecció de personal
* Senyalitzacio vertical
Senyalitzacio viària
* Senyals de carreteres
* Senyals de circulació
* Senyals de tràfic
Serradores
Serralleria
* Servei d'autobusos
* Servei de correus
Servei de missatges curts
* Servei postal
* Serveis (Indústria)
* Serveis a les empreses
* Short message service
* Siderúrgia
* Signes tironians
* Sinistres marítims
* Sistema d'informació per a la gestió
* Sistema Just a temps
Sistemes d'ajuda a la decisió
* Sistemes d'informació de gestió
* Sistemes d'informació en la direcció
* Sistemes d'informació en la gestió
Sistemes d'informació per a la gestió
* Sistemes de fabricació flexible
Sistemes de producció flexibles
* Sistemes de suport a la decisió
* Sistemes de suport de decisions
* Sistemes de televisió per cable
* Sistemes interactius d'ajuda a la decisió
* SMS
* Societats de transport
* Societats immobiliàries
* Sogues
Solars (Construcció)
* Solars (Urbanisme)
* Solars per a construcció
* Sostres
* Sponsorització
* Subproductes
Supervisió en treball social
Supervisors
Suro

* Tall (Confecció)
Tall i confecció
Talla de la pedra
Tapisseria
Tapisseria de Gobelins
Taps de suro
Taquigrafia
Targetes
Targetes postals
Tarifes
* Tarifes de nolis
* TAV
* Taxació de la propietat immobiliària
* Taxació de terres
Teatres
* Tècnics de publicitat
* Tecnologia alimentària
* Tecnologia ceràmica
* Tecnologia d'aliments
* Tecnologia del paper
Tecnologia dels aliments
Teixidors
* Teixidura
Teixits (Indústria tèxtil)
Teixits de cotó
Teixits de lli
* Teixits de punt
* Telefèrics
Telers
* Teles
* Teles de cànem
* Teles de cotó
* Teles de lli
Telescopis
* Telescopis astronòmics
Teletip
Televisió
* Televisió estatal
Televisió interactiva
* Televisió no comercial
Televisió per cable
Televisió privada
Televisió pública
* Tèlex
* Tendes (Establiments comercials)
* Tendes especialitzades
Tenidoria de llibres
Teoria de les limitacions (Gestió)
* Teoria de les restriccions (Gestió)
* Terminals d'autobusos
* Terminals de ferrocarrils
* Termoenduribles
* Terra cuita
Terracotes
* Terrenys de construcció
* Teulades
* Tèxtils
* TGV
Timbres postals
Tines
* Tipografia
* Tipografia manual
* Tipografia pràctica
Tipus d'impremta
Tissatge
* Toaleta (Bellesa personal)
* TOC (Gestió)
Torneria
* TPM (Total productive maintenance)
* TQM
Traçabilitat
Tramvies
Transferència de tecnologia
* Trànsit (Circulació)
Transport
Transport aeri
* Transport aquàtic
* Transport combinat
* Transport de càrrega
* Transport de contenidors
* Transport de materials
Transport de mercaderies
* Transport de passatgers
Transport de viatgers
Transport ferroviari
Transport fluvial
* Transport i Estat
* Transport individual
Transport marítim
Transport multimodal
* Transport per aigua
* Transport per ferrocarril
* Transport per tren
* Transport plurimodal
Transport privat
Transport públic
Transport terrestre
Transport urbà
* Transportistes
* Transports
* Transports aeris
* Transports ferroviaris
* Transports terrestres
Trasllat d'arxius
* Treball de grup en el lloc de treball
Treball en equip
* Treball en grup
Treballadores de la indústria maquiladora
* Treballadors de la indústria tèxtil
Treballadors tèxtils
Treballs amb cordes
Treballs amb guix
Treballs amb plomes
Treballs amb suro
* Treballs en ferro
* Treballs en metall
* Treballs manuals (Artesania)
* Treballs subterranis
* Trens bala
Trens d'alta velocitat
* Tumbagues
Turisme industrial
* Turisme tècnic
* Tutoratge professional
* Tutoria (Empreses)

* Ús del temps
* Utensilis de cuina
* Utillatge de cuina

* Valoració d'immobles
* Valoració de la propietat immobiliària
* Valoració de terres
Valoració immobiliària
* Valorització dels productes
* Vehicles de tracció animal
* Venda a crèdit
Venda a domicili
Venda a pèrdua
Venda a terminis
* Venda amb pèrdua
* Venda amb reserva de domini
Venda ambulant
* Venda condicional
Venda directa
* Venda domiciliària
* Venda multinivell
Venda per correu
Venda per telèfon
* Venda piramidal
* Venda porta a porta
* Vendes a domicili
* Vendes a pèrdua
* Vendes a terminis
Vendes en piràmide
* Vendes per correu
* Vendes per telèfon
Venedors
* Venedors a domicili
Venedors ambulants
* Verificació comptable
* Verificació de comptes
* Verificació de la gestió
* Verificació interna
* Vestits
* Vestuari
Veu en off
Vinyetes (Filatèlia)
Violència en la televisió
* Visites a fàbriques
* Visites d'empreses

* Well logging

* Xapes de cava
Xapes de guarniment
* Xarxa ferroviària
Xemeneies

* Zones franques
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.