Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Indústria, comerç i comunicacions

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1363 termes, 559 descriptors, 804 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Abalisament (Obres publiques)
* Aberració cromàtica i esfèrica.
Abrics.
* Accessoris d'oficina.
* Accidents de carretera.
Accidents de circulació
* Accidents de trànsit.
Acomiadament de treballadors.
* Acomiadament del personal.
* Actiu de l'empresa.
* Activitat immobiliària.
* Activitat industrial.
* Adhesius (Etiquetes)
* Administració de conques hidrogràfiques.
* Administració de les explotacions agrícoles.
* Administració del personal.
* Administració dels boscos.
* Administració forestal.
* Administració industrial
* Adob.
* Adobatge.
Adoberia.
Adobers.
Agències de publicitat.
* Agències de transport.
Agents comercials.
* AI (Appreciative inquiry)
* Ajuntaments (Edificis)
Àlbums.
Aliments sense gluten.
Amortització
* Anàlisi de costos.
* Anàlisi de mercat.
* Anàlisi de projectes.
* Anàlisi del mercat.
Anells.
* Anuncis radiats.
* Anuncis televisats.
* Aparells d'oficina.
* Aparells de calefacció
* Aparells de cuina.
* Aparells fotogràfics.
* Aparells i accesoris d'oficina.
* Aparells òptics.
* Apreciació del personal.
Argamassa.
Àrids (Materials de construcció)
Armadures (Construcció)
* Armament (Indústria)
Arpa.
* Arquitectura de tova.
* Arquitectura escolar.
* Arquitectura hospitalària.
Arquitectura industrial.
* Arquitectura sanitària.
* Arquitectura solar.
Art tèxtil.
Artesanes.
* Artesania tèxtil.
Artesania.
Artesans.
* Articles d'oficina.
* Arts manuals.
* Arts textils.
* Assegurança de qualitat.
* Auditoria de gestió
Auditoria informàtica.
Auditoria interna.
* Auditoria operativa.
Auditoria.
Auditoris.
* Auditors interns.
Auditors.
* Autoadhesius (Etiquetes)
Autoconstrucció
Autoedició
* Autòmates.
Automatització de biblioteques.
Autòmats.
Avaluació d'experts.
* Avaluació de projectes industrials
* Avaluació de projectes industrials.
Avaluació del personal.
* Avaluació del rendiment.
* Avaluació dels treballadors.
* Avaluació per iguals.
* AVE.
* Aviació civil.
* Aviació comercial.

Banderins.
* Banderoles.
* Barbers.
* Barbie (Nines)
* Barbies.
* Barreja (Ram de paleta)
Barreteria.
Barrets.
Bastides.
* Bateria de cuina.
* Bellesa corporal.
Bellesa femenina (Estètica)
Bellesa personal.
* Berlines.
Bigues.
* Blanqueria.
Botes (Calçat)
* Botigues de droguer.
* Botigues.
* Botins (Calçat)
Botons.
Braçalets.
* Braquilogia.
Bugaderia industrial.
Bugaderia.
* Bugaderies industrials.
Butaques.

* Cablejat elèctric.
* Cabriolés.
* Cadenes logístiques.
* Cadirats.
Cadires.
* Calçat esportiu.
* Calçat ortopèdic.
Calçat.
* Càlcul de costos
* Calesses.
Camafeus.
* Cambres fotogràfiques.
Càmeres cinematogràfiques.
* Càmeres digitals fotogràfiques.
Càmeres fotogràfiques digitals.
Càmeres fotogràfiques.
Campanes.
Campanyes oficials.
* Campanyes publicitàries.
* Canals comercials.
* Canals de comercialització
* Canals de distribució comercial.
Cànem.
* Cannabis sativa.
Càntirs.
Canya de sucre.
* Capells.
* Capital d'amortització
* Capital humà
Capital intel·lectual.
Caplletres.
* Caps executius.
Capses.
* Caràcters d'impremta.
* Caràcters tipogràfics.
Caravanes (Vehicles)
* Carcasses (Construcció)
* Caretes.
Carnissers.
* Càrrega (Transport)
* Càrrega de vaixells.
* Càrrega marítima.
Carregament.
* Carros.
* Carrosses.
Carruatges.
* Cartells anunciadors.
Cartes aeronàutiques.
Cartó
* Cases consistorials.
* Cases de tova.
* Cases escoles.
* Cases prefabricades.
Catifes orientals.
Catifes.
Cautxú sintètic.
* CD.
* CDs.
Centres comercials.
Centres d'atenció telefònica.
Ceràmica industrial.
* Cercles de control de qualitat.
Cercles de qualitat.
* Cessament de treballadors.
* Ciència i tecnologia dels aliments.
* Ciències administratives.
Ciències de la direcció
Cintes magnètiques.
* Circuits comercials.
Circulació
* Circulació de carreteres.
* Circulació de vehicles.
Cistelleria.
* Ciutats d'empreses.
* Ciutats obreres.
Classificació industrial.
* Claus (Serralleria)
* Clepsidres.
* Coaching (Empreses)
Coberteria.
Cobertes (Construcció)
* Cobertes protectores.
* Codis tipogràfics.
* Cogestió
Collarets.
* Col·leccions de segells.
Col·limadors.
Colònies industrials.
* Colònies obreres.
* Comerç ambulant.
* Comerç d'aviram.
* Comerç del cafè
* Comerç del calçat.
* Comerç del cotó
* Comerç del sucre.
* Comercials.
* Comerços.
* Comissaris de comptes.
* Compact disc digital audio.
* Compact discs.
* Companyies d'autobusos.
* Companyies d'aviació
* Companyies de navegació
* Companyies de transport marítim.
* Companyies de transport.
* Companyies marítimes.
* Composició electrònica.
* Compra per correu.
* Compres per correu.
* Comptabilitat administrativa.
* Comptabilitat analítica.
* Comptabilitat comercial.
Comptabilitat comparada.
* Comptabilitat d'empreses.
Comptabilitat de costos.
* Comptabilitat de direcció
* Comptabilitat de gestió
* Comptabilitat financera.
* Comptabilitat industrial.
* Comptabilitat interna.
Comptabilitat nacional.
Comptabilitat regional.
Comptabilitat social.
Comptabilitat.
Comptables.
Comptes consolidats.
* Comptes nacionals.
* Comptes regionals.
* Comunicació administrativa.
* Comunicació de massa.
* Comunicació dins les empreses.
* Comunicació empresarial.
* Comunicació en els negocis.
Comunicació en l'empresa.
* Comunicació en la indústria.
* Comunicació en les empreses.
* Comunicació en les organitzacions.
* Comunicació i Estat.
* Comunicació industrial.
* Comunicació interna en les empreses.
* Condicionament de medicaments.
* Confecció (Costura)
Conferències marítimes.
Congestió del trànsit.
* Conservació de l'energia.
Conservació i restauració de teixits.
* Conservació preventiva de teixits.
* Consolidació (Comptabilitat)
* Consolidació de comptes.
Construcció de fusta.
* Construcció en acer i ferro.
* Construcció en ferro i acer
* Construcció en fusta.
* Construcció metàl·lica.
* Construcció prefabricada.
Construcció subterrània.
* Construccions a prova de terratrèmols.
Construccions antisísmiques.
* Construccions d'acer
* Construccions de ferro
Construccions de formigó
Construccions de formigó armat.
Construccions de fusta.
Construccions de maó
* Construccions de pedra.
Construccions de tova.
* Construccions escolars.
* Construccions industrials.
Construccions metàl·liques.
* Construccions prefabricades.
* Construccions solars.
* Construccions subterrànies.
* Construccions.
* Constructores
* Containers.
Contenidors.
* Contractació de personal.
Contraplacatge.
* Control d'estocs.
* Control d'inventaris.
* Control de fabricació
Control de gestió
* Control de processos industrials.
Control de processos.
Control de producció
Control de qualitat.
* Control industrial.
* Control obrer.
* Control pressupostari.
* Controladors de gestió
Convertidors analògic-digitals.
Cordes.
* Cordills.
* Correcció de galerades.
Correcció de proves d'impremta.
* Correcció de proves tipogràfiques.
* Correcció tipogràfica.
* Correlació de forces.
Correspondència comercial.
Correus.
* Cosplay.
Cost de construcció
Costura.
Cotó
* Cotxes de cavalls.
* Creativitat empresarial.
Creativitat en els negocis.
Creativitat en la publicitat.
* Creativitat en les empreses.
Cromotipografia.
* CTG.
* Cuir adobat.
Cuir.
* Cuiro.
Cuirs i pells.
Culleres (Equipament de la llar)

* DAB (Digital Audio Broadcasting)
* Dactilografia.
* Decoració amb paper.
* Defectes en les manufactures.
* Delictes de circulació
* Delictes de tràfic.
* Demolició
* Denominació d'origen
* Denominació d'origen protegida
* Denominació d'origen qualificada
Denominacions d'origen.
* Desastres marítims.
* Desenvolupament de productes nous.
* Desenvolupament forestal.
* Desenvolupament immobiliari.
Destrals prehistòriques.
* Diagnòstic de la gestió
* Diagrafies de pou.
Diagrafies.
Diagrames de flux.
Diaris de bord.
Diligències.
Dimensió de les empreses.
* Dipòsits.
* Direcció de les explotacions agrícoles.
* Direcció de personal.
* Direcció de projectes.
Direcció i producció radiofòniques.
* Dirigents d'empreses.
* Disc compacte.
* Disc làser.
* Disc òptic.
* Discos (Informàtica)
Discos compactes.
* Discos làser.
Discos magnètics.
Discos òptics.
* Discs (Informàtica)
* Discs compactes.
* Discs làser.
* Discs magnètics.
* Discs òptics.
* Disfressa.
Disfresses.
* Disseny de lletres.
Disseny de mobles.
* Disseny gràfic (Tipografia)
Disseny industrial.
* Disseny tipogràfic.
* Dissenyadors gràfics.
* Dissenyadors publicitaris.
Distribució comercial.
* Distribució de mercaderies.
Distribuïdors comercials.
* Divulgació d'informacions financeres.
* Divulgació en comptabilitat.
* DO.
* Dones directores.
Dones en els mitjans de comunicació de massa.
Dones en la publicitat.
* Dones executives.
Drogueries.

Ebenisteria.
* Ecoelectrònica.
* Economia dirigida.
* Ecoproductes.
* Edició automatitzada.
Edició electrònica.
* Edició en línia.
Edició tècnica.
Edificis abandonats.
* Edificis amb energia solar.
Edificis comercials.
Edificis d'oficines.
* Edificis de fusta.
Edificis de pedra.
* Edificis del govern.
* Edificis desmuntables.
* Edificis en ruïnes.
Edificis escolars.
Edificis històrics.
Edificis industrials
Edificis multifuncionals.
Edificis municipals.
* Edificis per a hospitals.
* Edificis plurifuncionals.
* Edificis polivalents.
Edificis prefabricats.
Edificis públics.
* Edificis ruïnosos.
Edificis sanitaris.
Edificis solars.
Edificis.
Elastòmers.
Electroacústica.
* Electrònica biològica.
* Electrònica ecològica.
Electrònica en biologia.
* Electrònica neta.
Electrònica verda.
Embalatge.
Embalatges de plàstic.
* Emblemes tipogràfics.
* Embotellaments
* Embotellat.
* Emissions de ràdio.
* Emissions publicitàries.
Emmotllament de plàstics.
* Empaquetatge de medicaments.
* Empaquetatge.
* Emplaçament de construccions.
Empreses auditores.
* Empreses constructores.
* Empreses de serveis.
* Empreses de transport aeri.
* Empreses de transport marítim.
Empreses de transport.
* Empreses estatals.
* Empreses farmacèutiques.
* Empreses immobiliàries.
* Empreses navilieres.
Empreses públiques.
Enderrocaments.
* Energia (Física)
* Energia solar en la construcció
Energia.
* Enganxines (Etiquetes)
* Enginyeria alimentària.
* Enginyeria arquitectònica
* Enginyeria d'indústries alimentàries.
* Enginyeria dels aliments.
* Enginyeria estructural.
* Enllaunament.
Ensenyament comercial.
* Entramat.
Entramats.
* Entrenament (Recursos humans)
* Entrenament executiu.
Entrevista.
* Entrevistes de contractació
* Entrevistes de feina.
Entrevistes de selecció
* Envans.
Envasament d'aliments.
Envasament de medicaments.
Envasament.
* Envasat.
* Envasatge.
Envasos.
* Equip d'oficina.
* Equips de treball.
* Equips en el lloc de treball.
Escombres.
Escumes plàstiques.
Establiments comercials.
Estacions d'autobusos.
Estacions de ferrocarril.
* Estampació
Estampació (Metal·listeria)
* Estampació a la tela.
* Estampació de metalls.
* Estampació sobre teixits.
Estampació sobre tela.
* Estampació tèxtil.
* Estampat a la tela.
* Estampat sobre tela.
* Estat i comunicació
* Estat i ferrocarrils.
Estàtica gràfica.
* Estats financers consolidats.
* Estenografia.
Estereotomia.
* Estètica corporal.
* Estil (Impremta)
* Estil en el vestir.
Estris de cuina.
* Estructura industrial.
* Estructures d'acer.
* Estructures de ferro.
* Estructures de fusta.
* Estructures metàl·liques.
* Estructures subterrànies.
Estudis de mercat.
Etiqueta en els negocis.
* Etiqueta en l'empresa.
* Etiqueta en la oficina.
* Etiqueta professional.
Etiquetes autoadhesives.
Etiquetes.
Executius.
Executives.
* Explotació de conques hidrogràfiques

* Fabricació de teixits.
Fabricació del paper.
* Fabricació del sucre.
* Fabricació flexible.
* Fàbriques de cervesa.
Facturació
* Factures.
Feldspats.
Ferramenta (Arquitectura)
Ferramenta.
* Ferreria.
Ferreries.
Ferreteria.
Ferro de construcció
* Ferro estructural.
Ferrocarrils aeris.
* Ferrocarrils d'alta velocitat.
* Ferrocarrils i Estat.
Ferrocarrils.
* Ferrociment.
* Fiacres.
* Fibres artificials.
Fibres de vidre.
* Fibres sintètiques.
Fibres tèxtils sintètiques.
Fibres tèxtils.
Fibres vegetals.
Fibres.
* Figuretes de terracota.
Filatèlia.
Filatura.
Filigranes.
Fils.
* Firaires.
* Fiscalització de comptes.
* Flascons.
* Flassades.
* Florons (Arts gràfiques)
* Fluxograma.
* FMS.
* Fonaments (Construcció)
Fonaments.
Fons d'amortització
Fonts d'energia.
* Força i energia.
* Forja artística.
Forja.
Formigó
Formigó armat.
Formigó pretensat.
* Fosa de tipus d'impremta.
* Fulls de guarda.
Fundes de discos sonors.
* Funiculars aeris.
Fustaires.
Fusteria.
Fusters.

* Galeries comercials.
* Gallardets.
Ganivets.
Garantia de qualitat.
Gèneres de punt.
* Geomàrqueting.
* Gestió comercial.
Gestió comptable.
Gestió d'estocs.
* Gestió d'existències.
* Gestió de conques fluvials.
Gestió de conques hidrogràfiques.
* Gestió de la cadena de subministrament.
Gestió de la crisi.
Gestió de la producció
* Gestió de la qualitat total.
* Gestió de la qualitat.
Gestió de les explotacions agrícoles.
* Gestió de materials.
Gestió de personal.
* Gestió de projectes industrials.
Gestió de projectes.
* Gestió de recursos humans.
Gestió de vendes.
* Gestió del capital intel·lectual.
Gestió del coneixement.
* Gestió del personal.
Gestió del temps.
Gestió del transport.
* Gestió dels boscos.
Gestió forestal.
* Gestió integral de la qualitat.
Gestió pressupostària.
* GIQ.
* Gnomònica.
* Gossypium.
* Gràfics de flux.
Grafisme (Tipografia)
Grafistes.
* Grafostàtica.
Grava.
* Grups de treball.
Guardes (Enquadernació)

* Habitatges prefabricats.
* Homes de mar.
* Hule sintètic.
Humitat en els edificis.

* Ideal de bellesa femenina.
* Identificació institucional.
* Identitat corporativa.
* Identitat visual.
* IGP.
Imatge corporativa.
* Imatge d'empresa.
* Imatge de la dona en els mitjans de comunicació de massa.
* Imatge de la dona en la publicitat.
* Imatge de marca.
* Imatge institucional.
* Immobiliàries.
Impermeabilització
* Impremta en colors.
* Impremta pràctica.
Impremta.
Impremtes privades
Impremtes universitàries.
Impressió de la música.
Impressió digital.
* Impressió electrònica.
* Impressió en colors.
* Impressió offset.
* Impressió sobre tela.
Incendis intencionals.
* Indagació apreciativa.
* Indicació geogràfica protegida
Indumentària.
Indústria alimentària.
Indústria audiovisual.
Indústria automobilística.
Indústria avícola.
* Indústria cafetera.
Indústria càrnia.
Indústria ceràmica.
Indústria cervesera.
Indústria conservera.
* Indústria cotonera.
* Indústria d'energia elèctrica.
* Indústria de l'acer.
* Indústria de l'armament.
* Indústria de l'audiovisual
* Indústria de l'automòbil.
* Indústria de l'henequén.
Indústria de l'oli d'oliva.
* Indústria de la carn.
Indústria de la confecció
Indústria de la construcció
* Indústria de la defensa.
Indústria de la seda.
Indústria de la xocolata.
* Indústria de les arts gràfiques.
Indústria de les begudes alcohòliques
Indústria de les begudes.
* Indústria de serveis.
* Indústria de transformació
Indústria del cafè
Indústria del calçat.
Indústria del cànem.
Indústria del cotó
* Indústria del ferro.
Indústria del llibre.
* Indústria del metall.
Indústria del moble.
* Indústria del paper.
Indústria del programari.
Indústria del sisal blanc.
* Indústria del software.
* Indústria del sucre.
* Indústria del suro.
* Indústria del vestit.
Indústria del vidre.
* Indústria dels metalls.
* Indústria dels productes carnis.
Indústria discogràfica.
Indústria energètica.
Indústria farmacèutica.
* Indústria fonogràfica.
Indústria gràfica.
* Indústria i comerç del llibre.
Indústria informàtica.
Indústria manufacturera.
* Indústria maquiladora.
Indústria metal·lúrgica.
Indústria militar.
* Indústria oleaginosa.
Indústria paperera.
Indústria pesquera.
Indústria siderúrgica.
Indústria sucrera.
Indústria surera.
Indústria tèxtil.
* Indústria urbana.
Indústria.
* Indústries alimentàries.
* Indústries conserveres.
* Indústries de defensa.
* Indústries de l'acer.
* Indústries de l'armament.
* Indústries de servei.
* Indústries de transformació
* Indústries del ferro.
Indústries elèctriques.
* Indústries energètiques.
* Indústries gràfiques.
* Indústries manufactureres.
* Indústries metal·lúrgiques.
* Indústries militars.
* Indústries siderúrgiques.
* Indústries.
* Infants i publicitat.
Informació comptable.
* Informació d'estats comptables.
* Informació publicitària.
* Informàtica de gestió
* Informatització de biblioteques.
* Informes de mercat.
* Infraccions contra el codi de circulació
Infraccions de circulació
* Infraccions de tràfic.
* Inicials.
* Instal·lació d'aparells de gas.
* Instal·lacions d'aigua calenta.
Instal·lacions de calefacció
Instal·lacions de gas.
Instal·lacions elèctriques.
* Instal·lacions industrials.
* Instal·lacions tèrmiques.
Instruments òptics.
* International Organitzation for Standardization 9000 Series.
* Intervenció de comptes.
Investigació apreciativa.
* Investigació comercial.
Investigació d'accidents de circulació
* Investigació de mercat.
* ISO 9000 Series Standards.
* ISO Standards Series 9000.

* JIT (Sistema)
* Jocs d'administració d'empreses.
Jocs d'empresa.
* Jocs de gestió d'empreses.
* Joguines de cartró
Joguines de paper.
Joguines.
* Joieria.
Joiers.
Joies.
Just a temps (Sistema)
* Just in time (Sistema)
* Just quan cal (Sistema)
* Just-in-time (Sistema)

* Kanban.

* Laberints (Construccions)
* Laberints (Jardins)
* Laberints (Mitologia)
Laberints.
LEGO (Joguines)
Lents.
* Líneas marítimas de navegació
Línies aèries.
Línies d'autobusos.
* Línies de navegació
* Línies ferroviàries.
Línies marítimes.
Llana.
Llançament de productes.
* Llaunes.
* Llenceria.
Llenguatge comercial.
* Llenguatge dels negocis.
* Lletres (Tipografia)
* Lletres d'impremta.
* Lletres inicials.
* Lletres ornamentals.
* Lli (Tela)
* Llibres d'estil (Impremta)
* Llibres de comptabilitat.
Llibres de comptes.
* Llibres de navegació
Llits.
* Llocs de construcció
* Locals industrials
Locutors de ràdio.
* Logística (Indústria)
* Logística de mercaderies.
* Logística del transport de mercaderies.
Logística industrial.
* Logística.

* Mà d'obra.
Magatzems.
Magnetòfons.
Manipulació de materials.
* Manteniment d'empreses.
* Manteniment de fàbriques.
* Manteniment de plantes industrials.
Manteniment industrial.
* Manteniment preventiu.
Manteniment productiu total.
Mantes.
* Manualitats.
* Manuals d'estil (Impremta)
Manuals tipogràfics.
* Manufactures defectuoses.
Maons.
* Mapes aeronàutics.
* Maquila.
* Maquiladora.
Maquiladoras.
* Maquilas.
* Maquinària en el lloc de treball.
Maquinària en la indústria
Maquinària tèxtil.
Màquines d'escriure.
* Màquines d'oficina.
* Maquinisme.
Marbre.
* Marcs de quadres.
Marcs i emmarcament.
* Mariners.
Marins mercants.
Marins.
* Marques d'aigua.
* Marques d'editor.
* Marques d'impressor.
* Marques d'orfebreria.
Marques de contrast.
* Marques de procedència.
* Marques del contrast.
Marques tipogràfiques.
Màrqueting territorial.
* Màrqueting urbà
Marxandatge.
Màscares de ball.
Màscares.
Mata-segells.
Material d'oficina.
* Material de calefacció
Materials ceràmics.
* Materials d'oficina.
Materials de construcció
* Materials elàstics.
Materials òptics.
* Materials per a la construcció
* Matèries primeres.
Mecanografia.
* Mecenatge artístic.
* Mecenatge corporatiu.
* Mecenatge empresarial.
Mecenatge.
* Mentoria (Recursos humans)
Mentoria en l'empresa.
* Mentoria professional.
Mercaderies.
Merceries.
* Merchandising.
* Merchandizing.
Meritació (Comptabilitat)
Mètode PERT.
Mètodes Taguchi (Control de qualitat)
Microencapsulació
* Minirobots de cuina.
* Missatges curts (SMS)
* Missatges curts.
* Mitjans de comunicació
Mitjans de comunicació de massa.
* Mitjans de transport.
* Mobiliari.
Mobles antics.
Mobles d'oficina.
* Mobles de fusta.
Mobles.
* Monuments històrics.
* Morter (Ram de paleta)
* Multicopistes.
* Muntatge d'instal·lacions de gas.
* Muralles (Construcció)
Murs.

Naufragis.
* Naus industrials.
* Navegació fluvial.
* Navegació lacustre.
* Navegants.
* Navilieres.
* Negocis de béns immobles.
Negocis immobiliaris.
* Neoprè
Nines Barbie.
Nines de drap.
* Nines Kachina.
Nines kachines.
Nines.
* Ninos.
* Noliejament.
Nolis.
* Norma ISO 9000.
* Normes de la sèrie ISO 9000.
Normes ISO 9000.
Notes tironianes.
* Nous productes.

* Objectes de terracota.
* Obres subterrànies.
Obsolescència del producte.
* Obsolescència planificada del producte.
* Obsolescència planificada.
* Obsolescència programada del producte.
* Obsolescència tècnica.
* Offset.
* Ofici de sastre.
Òfset.
* Operacions immobiliàries.
* Ordenació dels boscos.
* Ordenació forestal.
* Organització d'indústries.
* Organització de les explotacions agrícoles.
* Organització de les vendes.
* Organització del temps.
Organització industrial.
Ornaments tipogràfics.

* Pàgines de guarda.
* Pals indicadors.
* Panys.
* Paper d'aigues.
* Paper de guarda.
Paper fet a mà
Paper Japó
Paper jaspi.
* Paper marbrejat.
Paper pintat.
* Paper reciclat.
Paper.
* Parament de cuina.
Paravents.
* Parets.
* Participació del personal en la gestió
Participació dels treballadors en l'administració d'empreses.
Participació dels treballadors.
Participació en els guanys.
* Patrimoni arquitectònic.
* Patrocini corporatiu.
* Patrocini cultural.
* Patrocini empresarial.
* Patrocini publicitari.
* Patrocini.
Patrons (Tall i confecció)
* Paviments ceràmics.
Paviments de formigó
Pedres de construcció
* Pell adobada
Pelleteria.
Pells.
Perruqueria.
Perruquers.
Perruques.
* Personal de vendes.
* PERT (Anàlisi de xarxes)
Peus d'impremta.
* Pintures protectores.
Pipes per a tabac.
* Pitxelles.
* Pitxells.
* Planificació de la cadena de subministrament.
Planificació de la producció
* Planificació de projectes.
* Plans de producció
* Plantes tèxtils.
* Planxada.
Plaques de cava.
* Plàstic en l'envasament.
* Plàstic esponjós.
* Plàstics cel·lulars.
* Plàstics expandits.
Plàstics reforçats.
Plàstics termoenduribles.
Plàstics.
Playmobil (Joguines)
Polígons industrials.
* Política de distribució
Política de la comunicació
* Política de transports ferroviaris.
Política de transports.
Política ferroviària.
* Política pressupostària.
Portes.
Ports francs.
* Postals.
* Potencial humà
* Premios LAUS.
Premis LAUS.
Premses.
* Presentacions (Negocis)
Presentacions d'empreses.
* Presentacions de negocis.
* Presentacions orals.
* Pressupost (Empreses privades)
Pressupost.
* Pressupostos de l'Estat.
* Previsions pressupostàries.
Primeres matèries.
* Procediments autogràfics.
* Procediments de còpia.
* Procediments de duplicació
* Procediments de reproducció
* Producció de còpies.
* Producció industrial.
* Producció Just a temps.
* Productes amb criteris ambientals.
Productes bàsics.
* Productes comercials.
* Productes de construcció
Productes defectuosos.
Productes derivats.
Productes ecològics.
Productes nous.
* Productes verds.
* Programes de ràdio.
Programes radiofònics.
Promoció immobiliària.
* Promoció territorial.
Propaganda.
* Prospecció comercial.
* Proteccions metàl·liques.
Proveïdors.
Publicitaris.
* Publicitat administrativa.
* Publicitat de comptes.
Publicitat destinada als infants.
Publicitat enganyosa.
* Publicitat estatal.
Publicitat exterior.
* Publicitat falsa.
* Publicitat fraudolenta.
* Publicitat governamental.
* Publicitat i infants.
* Publicitat il·lícita.
Publicitat institucional.
* Publicitat oficial.
Publicitat per Internet.
Publicitat per ràdio.
Publicitat per televisió
* Publicitat radiofònica.
Publicitat.
* Pulseres.
* Punts de venda.

Qualitat dels productes.
Qualitat total.
* Quincallaires.

* Rable.
* Ràdio comunitària.
* Ràdio digital.
Ràdio lliure.
* Ràdio local associativa.
* Ràdio no comercial.
Radiodifusió
* Radiodifusió àudio digital.
Radiodifusió digital.
* Radiodifusió sonora digital.
Radiotelescopis.
Raió
* Rajoles ceràmiques.
Rajoles.
* Receptacles.
* Reciclatge del paper usat.
* Reciclatge del paper vell.
Reciclatge del paper.
* Recipients.
* Recollida d'escombraries.
* Recollida de deixalles.
Recollida de residus.
Reconversió industrial.
Recuperació de vaixells.
* Recursos energètics.
Recursos humans.
* Redactors publicitaris.
* Refinació del sucre.
* Registres de comptes.
Rehabilitació d'edificis.
* Rehabilitació d'habitatges.
Rehabilitació de l'habitatge.
Reixes.
Relacions públiques.
Rellotgers.
Rellotges astronòmics.
Rellotges d'aigua.
Rellotges de sol.
Rellotges.
Renovació d'equipament.
* Reproducció de documents.
Reprografia.
Reserves (Comptabilitat)
* Restauració de teixits.
Retolació
* Rètols anunciadors.
Rètols.
Revestiment metàl·lic.
Revestiments ceràmics.
Revestiments protectors.
Revestiments.
* Revisió d'experts.
* Revisió paritària.
* Revisió per parells.
Roba de casa.
* Roba de la llar.
Roba interior.
* Roba per a la llar.
* Roba.
Robòtica en medicina.
* Robòtica mèdica.
Robots de cuina.
Robots industrials.
Robots.
* Roulottes.
Rutes de postes.

* S.A.D.
* S.I.G.
* Sabateries.
Sabates esportives.
Sabates ortopèdiques.
Sabates.
* SAD.
* Sales de conferències.
Sastreria.
* Saturació del trànsit.
Scalextric (Marca registrada)
* Sector audiovisual
* Sector dels serveis.
* Sector immobiliari.
Sector primari.
* Sector residual
* Sector secundari.
* Sector serveis.
Sector terciari.
Sectors econòmics.
Seda.
* Sederia.
* Segells de correus.
* Segells postals.
Seguretat viària.
Selecció de personal.
* Senyalitzacio vertical.
Senyalitzacio viària.
* Senyals de carreteres.
* Senyals de circulació
* Senyals de tràfic.
Serradores.
Serralleria.
* Servei d'autobusos.
* Servei de correus.
Servei de missatges curts.
* Servei postal.
* Serveis (Indústria)
* Serveis a les empreses
* Short message service.
* Siderúrgia.
* Signes tironians.
* Sinistres marítims.
* Sistema d'informació per a la gestió
* Sistema Just a temps.
Sistemes d'ajuda a la decisió
* Sistemes d'informació de gestió
* Sistemes d'informació en la direcció
* Sistemes d'informació en la gestió
Sistemes d'informació per a la gestió
* Sistemes de fabricació flexible.
Sistemes de producció flexibles.
* Sistemes de suport a la decisió
* Sistemes de suport de decisions.
* Sistemes de televisió per cable.
* Sistemes interactius d'ajuda a la decisió
* SMS.
* Societats de transport.
* Societats immobiliàries.
* Sogues.
Solars (Construcció)
* Solars (Urbanisme)
* Solars per a construcció
* Sostres.
* Sponsorització
* Subproductes.
Supervisió en treball social.
Supervisors.
Suro.

* Tall (Confecció)
Tall i confecció
Talla de la pedra.
Tapisseria de Gobelins.
Tapisseria.
Taps de suro.
Taquigrafia.
Targetes postals.
* Tarifes de nolis.
Tarifes.
* TAV.
Teatres.
* Tècnics de publicitat.
* Tecnologia alimentària.
* Tecnologia ceràmica.
* Tecnologia d'aliments.
* Tecnologia del paper.
Tecnologia dels aliments
Teixidors.
* Teixidura.
Teixits de lli.
* Teixits de punt.
* Telefèrics.
Telers.
* Teles de cànem.
* Teles de lli.
* Telescopis astronòmics.
Telescopis.
Teletip.
Televisió
* Televisió estatal.
Televisió interactiva.
* Televisió no comercial.
Televisió per cable.
Televisió privada.
Televisió pública.
* Tèlex.
* Tendes (Establiments comercials)
Tenidoria de llibres.
Teoria de les limitacions (Gestió)
* Teoria de les restriccions (Gestió)
* Terminals d'autobusos.
* Terminals de ferrocarrils.
* Termoenduribles.
* Terra cuita.
Terracotes.
* Terrenys de construcció
* Teulades.
* TGV.
Timbres postals.
Tines.
* Tipografia manual.
* Tipografia pràctica.
* Tipografia.
Tipus d'impremta.
Tissatge.
* Toaleta (Bellesa personal)
* TOC (Gestió)
Torneria.
* TPM (Total productive maintenance)
* TQM
Traçabilitat.
Tramvies.
Transferència de tecnologia.
* Trànsit (Circulació)
Transport aeri.
* Transport aquàtic.
* Transport combinat.
* Transport de càrrega.
* Transport de contenidors.
* Transport de materials.
Transport de mercaderies.
* Transport de passatgers.
Transport de viatgers.
Transport ferroviari.
Transport fluvial.
* Transport i Estat.
* Transport individual.
Transport marítim.
Transport multimodal.
* Transport per aigua.
* Transport per ferrocarril.
* Transport per tren.
* Transport plurimodal.
Transport privat.
Transport públic.
Transport terrestre.
Transport urbà
Transport.
* Transportistes.
* Transports aeris.
* Transports ferroviaris.
* Transports terrestres.
* Transports.
Trasllat d'arxius.
* Treball de grup en el lloc de treball.
Treball en equip.
* Treball en grup.
Treballadores de la indústria maquiladora.
* Treballadors de la indústria tèxtil.
Treballadors tèxtils.
Treballs amb cordes.
Treballs amb guix.
Treballs amb plomes.
Treballs amb suro.
* Treballs en ferro.
* Treballs en metall.
* Treballs manuals (Artesania)
* Treballs subterranis.
* Trens bala.
Trens d'alta velocitat.
Turisme industrial.
* Turisme tècnic.
* Tutoratge professional.
* Tutoria (Empreses)

* Ús del temps.
* Utensilis de cuina.

Valoració immobiliària.
* Valorització dels productes.
* Vehicles de tracció animal.
* Venda a crèdit.
Venda ambulant.
Venda directa.
* Venda multinivell.
Venda per correu.
Venda per telèfon.
* Venda piramidal.
Vendes a domicili.
Vendes a terminis.
Vendes amb pèrdua.
* Vendes condicionals.
Vendes en piràmide.
* Vendes per correu.
* Vendes per telèfon.
* Venedors a domicili.
Venedors ambulants.
Venedors.
* Verificació comptable.
* Verificació de comptes.
* Verificació de la gestió
* Verificació interna.
* Vestits.
* Vestuari.
Veu en off.
Vinyetes (Filatèlia)
Violència en la televisió
* Visites a fàbriques.
* Visites d'empreses.

* Well logging.

* Xapes de cava.
Xapes de guarniment.
* Xarxa ferroviària.
Xemeneies.

* Zones franques.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.