Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Biblioteconomia i documentació

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1014 termes, 368 descriptors, 646 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Abstracts.
* Accès als documents.
* Accessibilitat a les pàgines web per a discapacitats.
* Accessibilitat al contingut de pàgines web per a persones amb discapacitat.
* Accessibilitat digital.
* Accessibilitat en la web.
* Accessibilitat web per a discapacitats.
* Accessibilitat web per a persones grans.
Accessibilitat web.
* Accessoris per a biblioteques
* Actes de congressos (Catalogació)
* Administració d'arxius.
* Administració de biblioteques.
Adquisició consorciada de documents de biblioteca.
* Adquisició cooperativa de documents de biblioteca.
Adquisicions (Biblioteques)
Adquisicions (Museus)
* Adquisicions dels museus.
* Agendes de camp.
* Àlbums infantils d'imatges.
* Alfabetització (Indexació)
* Alfabetització en mitjans de comunicació
Alfabetització mediàtica.
* Alfabets ornamentals.
Almanacs.
Anàlisi documental.
* Anàlisi i indexació de documents.
* Anàlisi temàtic.
Animació a la lectura.
* Animació de la lectura.
* Anònims clàssics (Catalogació)
Anònims i pseudònims.
* AOS (Informàtica)
* Aprenentatge de la lectura.
Arquitectura de biblioteques.
Arquitectura de museus.
Arquitectura orientada a serveis (Informàtica)
* Art (Catalogació)
* Art de llegir.
Arxius (Edificis)
* Arxius administratius.
Arxius audiovisuals.
* Arxius capitulars.
* Arxius cinematogràfics.
* Arxius comercials
Arxius d'empresa.
* Arxius d'Estat.
* Arxius d'oficina.
* Arxius de fotografies.
* Arxius de l'administració pública.
* Arxius de la cúria.
* Arxius de protocols.
* Arxius de societats.
* Arxius dels tribunals.
* Arxius digitals.
* Arxius diocesans.
Arxius eclesiàstics.
* Arxius econòmics.
* Arxius electrònics.
* Arxius empresarials.
* Arxius episcopals.
* Arxius estatals.
Arxius familiars.
* Arxius federals.
* Arxius fotogràfics.
* Arxius governamentals.
Arxius històrics provincials.
* Arxius industrials.
Arxius judicials.
Arxius mèdics.
Arxius militars.
Arxius municipals.
* Arxius nacionals.
Arxius notarials.
* Arxius parroquials.
* Arxius particulars.
Arxius patrimonials.
* Arxius personals.
Arxius privats.
* Arxius provincials.
Arxius públics.
Arxius universitaris.
Arxivers.
Arxivística.
* Arxivologia.
Associacions d'arxivers.
Associacions de bibliotecaris i documentalistes.
* Associacions de documentalistes.
Audiollibres.
* Audiovisuals (Catalogació)
Automatització d'arxius.
Automatització de biblioteques.
Automatització de museus.
* Automatització documental.
* Autors corporatius (Catalogació)
* Autors individuals (Catalogació)
* Autors personals (Catalogació)
Avaluació de biblioteques.
* Avaluació de serveis de biblioteques.
* Avaluació literària.

Bases de dades bibliogràfiques.
Bases de dades.
* Best sellers.
* Bestsellers.
Biaix de publicació
Bibliobusos.
Bibliofília.
Bibliòfils.
* Bibliografies indexades.
Bibliologia.
* Bibliomania.
Bibliotecàries.
Bibliotecaris.
* Bibliotècnia.
* Bibliotecologia.
Biblioteconomia comparada.
Biblioteconomia internacional.
Biblioteconomia.
Biblioteques (Edificis)
* Biblioteques (Mobles)
* Biblioteques administratives.
* Biblioteques ambulants.
* Biblioteques científiques i tècniques.
Biblioteques científiques.
* Biblioteques cinematogràfiques.
* Biblioteques circulants.
Biblioteques d'arquitectura.
Biblioteques d'art.
Biblioteques d'empreses.
Biblioteques d'enginyeria.
* Biblioteques d'establiments penitenciaris.
Biblioteques d'hospitals.
* Biblioteques de centres penitenciaris.
* Biblioteques de ciències de la salut.
Biblioteques de ciències socials.
* Biblioteques de ciències.
* Biblioteques de conservació
* Biblioteques de dipòsit.
Biblioteques de disseny.
Biblioteques de dret.
* Biblioteques de medicina.
Biblioteques de música.
* Biblioteques de patrimoni.
Biblioteques de presons.
Biblioteques de recerca.
Biblioteques de serveis socials.
Biblioteques dipositàries.
Biblioteques eclesiàstiques.
Biblioteques escolars.
Biblioteques especialitzades.
Biblioteques estatals.
Biblioteques governamentals.
* Biblioteques hospitalàries.
* Biblioteques i cecs.
* Biblioteques i discapacitats.
* Biblioteques i disminuïts.
Biblioteques i Internet.
* Biblioteques i lectors.
Biblioteques infantils.
Biblioteques itinerants.
* Biblioteques jurídiques.
Biblioteques juvenils.
Biblioteques mèdiques.
Biblioteques militars.
* Biblioteques mòbils.
Biblioteques monàstiques.
* Biblioteques municipals.
Biblioteques nacionals.
* Biblioteques oficials.
* Biblioteques parroquials.
* Biblioteques particulars.
* Biblioteques per a adolescents.
Biblioteques per a cecs.
* Biblioteques per a discapacitats visuals.
* Biblioteques per a joves.
Biblioteques per a pacients.
* Biblioteques per als discapacitats.
* Biblioteques per als disminuïts.
* Biblioteques populars.
Biblioteques privades.
Biblioteques públiques.
Biblioteques rurals.
Biblioteques tècniques.
Biblioteques universitàries.
Biblioteràpia.
* Buidatge de documents.
* Butlletins oficials.

Calendaris.
* Campus virtual.
Campus virtuals.
Cartoteques.
* Catàlegs automatitzats d'arxius.
* Catàlegs automatitzats de biblioteques.
* Catàlegs automatitzats de museus.
* Catàlegs classificats.
* Catàlegs d'arxius en línia.
* Catàlegs de biblioteques en línia.
* Catàlegs de museus en línia.
Catàlegs en línia.
* Catàlegs on-line.
* Catàlegs online.
Catàlegs sistemàtics.
Catalogació
* Catalogació bibliogràfica.
* Catalogació compartida.
Catalogació cooperativa.
* Catalogació d'actes de congressos.
* Catalogació d'anònims clàssics.
Catalogació d'art.
* Catalogació d'arxius d'ordinador.
Catalogació d'audiovisuals.
Catalogació d'autors corporatius.
* Catalogació d'autors individuals.
Catalogació d'autors personals.
Catalogació d'enregistraments sonors.
* Catalogació d'entitats.
Catalogació d'incunables.
* Catalogació d'obres cinematogràfiques.
* Catalogació de cinematografia.
Catalogació de clàssics anònims.
* Catalogació de dades llegibles per màquina.
* Catalogació de documents audiovisuals.
* Catalogació de documents electrònics.
Catalogació de documents en llengües estrangeres.
* Catalogació de documents gràfics
* Catalogació de documents legals.
* Catalogació de documents no-llibre.
Catalogació de fitxers informàtics.
* Catalogació de fulls volanders.
* Catalogació de gravats.
Catalogació de literatura legal.
Catalogació de llibres rars i preciosos.
Catalogació de manuscrits.
Catalogació de mapes.
Catalogació de material d'arxiu.
* Catalogació de material gràfic.
* Catalogació de materials audiovisuals.
Catalogació de materials gràfics
Catalogació de materials no-llibre.
* Catalogació de matèries.
* Catalogació de mitjans audiovisuals.
* Catalogació de música impresa.
Catalogació de música.
* Catalogació de noms personals.
* Catalogació de partitures.
Catalogació de parts components.
Catalogació de pel·lícules cinematogràfiques.
Catalogació de publicacions de congressos.
Catalogació de publicacions en fulls volanders.
* Catalogació de publicacions en llengües estrangeres.
Catalogació de publicacions en sèrie.
Catalogació de publicacions oficials.
* Catalogació de publicacions periòdiques.
Catalogació de recursos continus.
Catalogació de recursos electrònics en xarxa.
Catalogació de recursos electrònics.
* Catalogació de recursos Internet.
Catalogació de reproduccions.
* Catalogació de títols uniformes.
* Catalogació del fons retrospectiu.
* Catalogació descriptiva.
* Catalogació en origen.
Catalogació en publicació
Catalogació retrospectiva.
* Catalogació temàtica.
* Categorització col·laborativa
* CATMARC.
* CBU.
* CDD.
* CDU.
* Cecs i biblioteques.
Centres bibliogràfics.
* Centres d'informació
* Centres de documentació
* Centres de documentació audiovisuals.
* Centres multimèdia.
* Cerca bibliogràfica connectada.
* Cerca bibliogràfica en línia.
* Cerca de la informació
* Cerca documental connectada.
Cerca documental en línia.
* Cerca documental.
Cerca en bases de dades.
* Cercles de lectura.
* Ciència bibliotecària.
* Ciència del llibre.
* Ciència dels llibres.
* Ciències de la documentació
Cinemateques.
* CIP.
* Clasificación bibliográfica Colon
* Clasificación de Ranganathan.
Classificació
* Classificació alfabètica de matèries.
* Classificació bibliogràfica Bliss.
Classificació bibliogràfica de Bliss.
Classificació Colon.
* Classificació de Bliss.
* Classificació de Cutter.
* Classificació de Dewey.
Classificació de l'INSPEC.
* Classificació de la Biblioteca del Congrés.
Classificació de la Library of Congress.
Classificació de les ciències.
Classificació de llibres.
Classificació decimal de Dewey.
Classificació decimal universal.
Classificació decimal.
Classificació expansiva de Cutter.
Classificació facetada.
* Classificació per facetes.
* Classificación expansiva.
Clubs de lectura.
* CMS (Web)
Cobertes de llibres.
Codicologia.
* Col·lecció local.
* Col·leccionistes de llibres.
* Col·leccionistes i col·leccions de llibres.
* Col·leccions d'enregistraments de vídeo.
* Col·leccions de fotografies.
Col·leccions de referència.
Col·leccions especials
Col·leccions especials.
Col·leccions locals.
Colofons de manuscrits.
* Comerç de llibres.
* Competència mediàtica.
* Comunitat virtual.
* Comunitats electròniques.
* Comunitats virtuals d'aprenentatge.
Comunitats virtuals.
Concordances.
* Coneixement mediàtic.
* Conservació de documents.
* Conservació de fotografies.
* Conservació de llibres.
* Conservació de manuscrits.
* Conservació de microfilms.
* Conservació de microformes.
* Conservació de pel·lícules cinematogràfiques.
* Conservació digital.
* Conservació electrònica.
Conservació i restauració de documents.
Conservació i restauració de fotografies.
Conservació i restauració de llibres.
Conservació i restauració de manuscrits.
Conservació i restauració de microfilms.
Conservació i restauració de microformes.
Conservació i restauració de pel·lícules cinematogràfiques.
* Conservació preventiva de documents.
* Conservació preventiva de fotografies.
* Conservació preventiva de llibres.
* Conservació preventiva de manuscrits.
* Conservació preventiva de pel·lícules cinematogràfiques.
Consorcis de biblioteques.
Control bibliogràfic universal.
Control bibliogràfic.
* Conversió restrospectiva (Catalogació)
* Cooperació bibliotecària.
Cooperació entre biblioteques.
* Cooperació interbibliotecària.
* Corporatius (Catalogació)
Corresponsals estrangers.
* Creixement dels fons documentals (Biblioteques)
Crema de llibres.
* CV.
* CVA.

* Dades bibliogràfiques llegibles per màquina.
Dades enllaçables.
* Dades obertes enllaçables.
* DDC.
* Depuració dels fons documentals.
Desacidificació
* Desacidificació del paper.
* Descripció bibliogràfica internacional normalitzada.
Descripció bibliogràfica normalitzada internacional.
Descripció bibliogràfica.
Desenvolupament cooperatiu de les col·leccions (Biblioteques)
* Desenvolupament de la col·lecció (Biblioteques)
Desenvolupament de les col·leccions (Biblioteques)
* Desenvolupament del fons (Biblioteques)
* Desherbatge dels fons documentals.
Desinformació
* Desintegració de materials.
Destrucció de biblioteques.
Deterioració de materials.
* Deteriorament de materials.
* Dewey, Classificació de.
* Diaris clandestins
* Diaris clandestins.
Diaris de camp.
Diaris oficials.
Difusió selectiva de la informació
Digitalització
* Digitalització de documents.
Dipòsit legal.
* Dipòsits (Biblioteques)
* Dipòsits de museus.
Dipòsits institucionals.
* Direcció de biblioteques.
Directors de museus d'art.
Directors de museus.
* Discapacitats i accessibilitat web.
* Discapacitats i biblioteques.
* Discapacitats i pàgines web.
* Disminuïts i biblioteques.
* Dissenyadors d'exlibris.
DOBIS (Sistema informàtic)
Documentació
* Documentació d'arxiu.
* Documentació mecanitzada.
Documentalistes.
* Documents audiovisuals (Catalogació)
* Documents comercials.
* Documents d'arxiu.
Documents de biblioteca.
* Documents de lectura fàcil.
* Documents dels tribunals.
* Documents digitals.
* Documents electrònics (Catalogació)
Documents electrònics.
* Documents en llengües estrangeres (Catalogació)
* Documents gràfics (Catalogació)
* Documents judicials.
* Documents legals (Catalogació)
Documents legals.
Documents mercantils.
* Documents no-llibre.
* Documents no-llibres (Catalogació)
Documents pontificis.
* Documents primaris.
Documents.
Donacions (Biblioteques)
* Donatius (Biblioteques)
* Dortmunder Bibliotheks System.
* Dret (Catalogació)
* Drets d'inscripció (Biblioteques)
* DSI.
Dublin Core.
* Dublin Metadata Core Element Set.

* e-books.
* E-reserves (Biblioteques)
* E-serveis.
* Edició acadèmica electrònica.
Edició d'art.
* Edició electrònica acadèmica.
Edició electrònica universitària.
* Edició erudita electrònica.
* Edició universitària electrònica.
* Edicions bilingües.
* Edificis d'arxius.
* Edificis de biblioteques.
* Educació en comunicació
* Educació mediàtica.
* Eliminació de llibres, revistes, etc.
* Emmagatzematge automàtic de dades.
* Empreses d'assessors en tècniques de documentació
Empreses de documentació
* Empreses de gestió documental.
* Empreses de serveis de documentació
* Empreses de serveis documentals.
Encapçalaments de matèria de la Library of Congress.
Encapçalaments de matèria.
Enquadernació
* Enquadernació en tela.
* Enquadernació heràldica.
* Enquadernació tèxtil.
Enquadernacions artístiques.
* Enquadernacions de disseny.
* Enquadernacions de luxe.
Enquadernacions en pell.
Enquadernacions en tela.
Enquadernacions heràldiques.
* Enquadernacions ornamentades.
Enquadernadors.
* Enregistraments sonors (Catalogació)
Enregistraments sonors.
* Ensenyament biblioteconòmic.
Ensenyament de la biblioteconomia.
* Ensenyament de la lectura.
* Entitats (Catalogació)
* Entrades de matèria.
* Ephemera.
* Epígrafs.
Equipament de biblioteques.
* Equipament per a biblioteques.
* Escrits clandestins.
* Escuts d'armes (Enquadernació)
* Escuts d'armes en l'enquadernació
* Especialistes de la informació
* Especialistes en ciències de la informació
* Esporgada de la col·lecció
Esporgada dels fons documentals.
* Esporgada en els arxius.
* Esporgada en les biblioteques.
* Estat i informació
* Estat i serveis d'informació
Estipendis de la missa.
* Estratègies de cerca en bases de dades
* Ex-libris.
* Ex-libristes.
* Exemplars del dipòsit legal.
Exlibris.
Exlibristes.
Extensió bibliotecària.
Extractes.

* Faceted Application of Subject Terminology subject headings.
* Fascicles.
FAST subject headings.
* Filmoteques.
* Fitxers d'ordinador (Catalogació)
* Fitxers informàtics (Catalogació)
* Folcnologies.
Folcsonomies.
* Foment de la lectura.
Fonoteques.
Fons antics.
* Fons de referència.
Fons documentals.
* Fons especials d'història local.
* Fons especials.
* Fons locals.
Fonts d'informació
* Fonts de referència electròniques.
Formació d'usuaris (Biblioteconomia)
Formació d'usuaris.
* Formació dels usuaris
* Formació professional dels bibliotecaris.
* Formats bibliogràfics.
Formats de dades bibliogràfiques llegibles per màquina.
Formats MARC.
Fototeques.
FRBR (Model conceptual)
FRSAD (Model conceptual)
Fullets.
* Fulls volanders (Catalogació)
* Functional Requirements for Bibliographic Records.
* Functional Requirements for Subject Authority Records (Conceptual model)

* Gasetes oficials.
General International Standard Archival Description.
* Gestió bibliotecària.
Gestió d'arxius.
Gestió de biblioteques.
* Gestió de col·leccions (Biblioteques)
* Gestió de documents administratius.
* Gestió de documents.
Gestió de la col·lecció (Biblioteques)
Gestió de la col·lecció (Museus)
Gestió de la informació
* Gestió de publicacions en sèrie.
* Gestió de publicacions periòdiques.
Gestió dels documents.
* Gestió dels recursos d'informació
* Gestió documental.
* Gravats (Catalogació)
* Grups de lectura.
* Grups en internet.
* Guies del mestre.
* Guies del professor.
* Guies didàctiques.
Gust per la lectura.

* Hàbits de lectura.
Hemeroteques.
Història de la impremta.
Història de les biblioteques.
* Honoraris de la missa.

* IBERMARC.
Il·luminació de llibres i manuscrits.
* Il·lustració de llibres per a infants.
Imatges com a fonts d'informació
* Imatges en historiografia.
* Incunables (Catalogació)
Indexació (Documentació)
Indexació automàtica.
* Indexació per matèries.
* Indexació social
* Índexs de llibres.
Índexs.
Indústria del llibre.
* Indústria i comerç del llibre.
* Infonomia.
Informació
* Informació d'actualitat.
* Informació electrònica.
* Informació periodística.
* Informàtica comunitaria.
* Informatització d'arxius.
* Informatització de biblioteques.
* Informatització de museus.
Informes.
* Iniciació a la biblioteca.
INNOPAC (Sistema informàtic)
* Instituts d'estadística.
Intercanvi d'informació bibliogràfica.
* Interès per la lectura.
* International Standard Bibliographic Description.
* International Standard Book Number.
* International Standard Serial Number.
* Internet i biblioteques.
Inventaris d'arxiu.
* IRM.
* ISAD (G)
* ISBD.
* ISBN.
* ISSN.

* LCSH (Library of Congress subject headings)
* Lectors (Biblioteques)
* Lectura accelerada.
* Lectura col·lectiva.
* Lectura de grup.
Lectura en grup.
Lectura fàcil.
* Lectura i llibres.
Lectura labial.
* Lectura pública.
Lectura ràpida.
* Lectura-escriptura.
Lectura.
Legislació bibliotecària.
LIBERTAS (Sistema informàtic)
* Library of Congress Classification.
* Library of Congress subject headings.
* Libres amb lletra gran.
* Lingüística documental.
* Linked open data.
Literatura clandestina.
Literatura grisa.
* Literatura legal (Catalogació)
* Lleis de biblioteques.
* Llenguatges d'indexació
Llenguatges documentals.
* Llibre animat.
* Llibre de text.
* Llibre electrònic.
* Llibre-joc.
Llibreries.
* Llibres àlbum.
* Llibres amb lletra grossa.
* Llibres animats.
Llibres antics.
* Llibres àudio.
Llibres bilingües.
* Llibres curiosos.
Llibres d'imatges per a infants.
* Llibres de l'alumne.
* Llibres de lletra gran.
* Llibres de lletra grossa.
Llibres de major venda.
Llibres de text.
* Llibres del mestre.
* Llibres del professor.
* Llibres desapareguts.
* Llibres desplegables.
* Llibres digitals.
Llibres electrònics.
Llibres en Braille.
* Llibres en format llegible per màquina.
* Llibres en línia.
Llibres en lletra gran.
* Llibres enregistrats.
* Llibres escollits.
Llibres i lectura per a infants i joves.
Llibres i lectura.
* Llibres il·luminats.
Llibres il·lustrats per a infants.
Llibres il·lustrats.
* Llibres impresos en pergamí
* Llibres infantils d'imatges.
* Llibres infantils il·lustrats.
* Llibres interactius.
* Llibres més venuts.
* Llibres movibles.
* Llibres on-line.
* Llibres online.
* Llibres parlants.
Llibres per a cecs.
* Llibres per a infants.
* Llibres per a joves.
Llibres perduts.
* Llibres Pop-up.
* Llibres preciosos
* Llibres rars i preciosos (Catalogació)
Llibres rars i preciosos.
* Llibres teatre.
* Llibres tridimensionals.
* Llibres-àlbum.
* Llibres-cassettes.
* Llibres-discos.
Llibres-joc.
Llibres.
* Llibretes de camp.
* Llocs web accessibles per a discapacitats.
Llocs web de biblioteques.
* Locals de biblioteques.
* LOD (Linked open data)
* Lorda (Mare de Déu)
Ludoteques.

* Machine-Readable Cataloging.
Magatzems de museus.
* Manipulació de la informació
* Manipulació informativa.
* Manual escolar.
* Manuals escolars.
* Manuscrits (Catalogació)
* Manuscrits il·luminats.
* Mapes (Catalogació)
* MARC 21.
* MARC.
* MARC21.
* Marcador social.
Marcadors socials.
Mare de Déu de Lorda.
* Mare de Déu de Lourdes.
Marques de propietat sobre els llibres.
* Material d'arxiu (Catalogació)
* Material gràfic (Catalogació)
* Material i equip per a biblioteques.
* Material per a biblioteques.
* Materials audiovisuals (Catalogació)
Materials d'arxiu.
* Materials de biblioteca.
Materials de lectura fàcil.
Materials efímers.
Materials exhaurits.
Materials no-llibre.
Mediateques.
MEDLINE.
* Memòries anuals.
* Memòries d'activitats.
* Memòries d'entitats.
Metadades.
Mètodes de conservació en museus.
Micrografia.
MINISIS (Sistema de recuperació de la informació)
* Mitjans audiovisuals (Catalogació)
* Mitjans de comunicació generats per l'usuari.
* Mitjans de comunicació social.
Mitjans socials.
* Mobiliari de biblioteques.
* Mobles biblioteca
* Mobles llibreria.
* Mobles per a biblioteques.
Model d'adquisició impulsada per l'usuari
* Model FRBR.
* Model FRSAD.
* Model PDA (Patron Driven Acquisition)
Museus diocesans.
* Música (Catalogació)

National School Library Media Program of the Year Award.
* Noms d'entitats (Catalogació)
* Noms de corporatius (Catalogació)
* Noms ficticis.
* Noms personals (Catalogació)
* Norma ISAD (G)
* Nostre Senyora de Lorda.
* Notació interna (Biblioteconomia)
* Notes de camp.
* Notícies bibliogràfiques llegibles per màquina.
* Notícies bibliogràfiques.
* Notre-Dame de Lourdes.
* NSLMPY Award.
Número internacional normalitzat per a llibres.
Número internacional normalitzat per a publicacions en sèrie.
* Número internacional normalitzat per a publicacions seriades.

Obres de referència electròniques.
Obres de referència.
* Obtenció de documents.
* Ontologia (Informàtica)
Ontologies (Informàtica)
* Ontologies (Recuperació de la informació)
* OPACs (Arxius)
* OPACs (Biblioteques)
* OPACs (Museus)
* OPACs.
* Opuscles.
Ordenació alfabètica.
* Ordenació sistemàtica (Biblioteconomia)
* Organització d'arxius.
* Organització de biblioteques.
* Orientació en l'ús de la biblioteca.

* Pàgines web accessibles per a discapacitats.
* Pàgines web de biblioteques.
* Pàgines web i persones discapacitades.
Paleografia llatina.
* Papers familiars.
* Parts components (Catalogació)
Patrimoni bibliogràfic.
* PDA (Biblioteques)
* Pel·lícules cinematogràfiques (Catalogació)
Pergamins.
Perseu (Mitologia grega)
Personal de biblioteca.
* Personal de biblioteques.
* Persones discapacitades i pàgines web.
* Peus d'impremta falsos.
Peus d'impremta ficticis.
* Peus d'impremta imaginaris.
Planificació bibliotecària.
* Planificació de biblioteques.
* Política d'adquisicions (Biblioteques)
* Política d'adquisicions (Museus)
Política de la informació
* Pop-up (Llibres)
Portades.
* Postals.
* Precatalogació
PRECIS (Sistema d'indexació)
* Premsa clandestina.
* Preservació de documents històrics.
* Preservació de llibres.
* Preservació de manuscrits.
* Preservació de microfilms.
* Preservació de microformes.
* Preservació de pel·lícules cinematogràfiques.
* Preservació digital.
* Preservació electrònica.
Prestatgeries per a documents no-llibre.
Prestatgeries per a llibres.
Préstec (Biblioteques)
* Préstec de llibres.
* Préstec entre biblioteques.
Préstec interbibliotecari.
* Procedència dels llibres.
* Processament (Biblioteques)
Processament centralitzat (Biblioteques)
Processament tècnic (Biblioteques)
* Processament tècnic centralitzat (Biblioteques)
* Programes de televisió amb Closed caption.
Programes de televisió per a persones amb discapacitat auditiva.
* Programes de televisió per a persones sordes.
* Promoció de la lectura.
* Propietaris de llibres.
Provinença dels llibres.
* Pseudònims.
* Publicacions clandestines.
* Publicacions de congressos (Catalogació)
* Publicacions de lectura fàcil.
* Publicacions efímeres.
* Publicacions en fulls volanders (Catalogació)
* Publicacions en sèrie (Catalogació)
* Publicacions oficials (Catalogació)
* Publicacions seriades (Catalogació)
Punts de llibre.

* Quaderns de camp.

* Recerca bibliogràfica automatitzada.
* Recerca de la informació
* Recerca documental en línia.
Recuperació de la informació
* Recursos bibliotecaris.
* Recursos d'informació
* Recursos d'Internet.
* Recursos documentals.
* Recursos electrònics (Catalogació)
Recursos electrònics en xarxa.
* Recursos en Internet.
* Recursos en línia.
* Recursos informatius.
* Recursos per a la formació d'usuaris.
* Recursos Web.
Registres bibliogràfics.
* Registres dels tribunals.
* Registres familiars.
* Regles d'alfabetitzar.
* Reparació de llibres.
* Repositoris institucionals.
Representació del coneixement (Teoria de la informació)
* Reproduccions (Catalogació)
* Requisits funcionals dels registres bibliogràfics (Model conceptual)
Rescriptes pontificis.
Reserves electròniques (Biblioteques)
Ressenyes (Documents)
* Ressenyes bibliogràfiques.
* Ressenyes de documents.
* Ressenyes de llibres.
* Restauració de documents.
* Restauració de fotografies.
* Restauració de llibres.
* Restauració de manuscrits.
* Restauració de microfilms.
* Restauració de microformes.
* Restauració de pel·lícules cinematogràfiques.
* Restauració i conservació de documents.
* Resums analítics.
* Resums documentals.
* Revistes clandestines.
* Revistes de compendis.
* RFRB (Model conceptual)

* Saqueig de biblioteques.
* SDI.
Selecció de documents.
Selecció de llibres.
Selecció de materials no-llibre.
* Servei d'extensió bibliotecària.
* Servei d'obtenció de documents.
* Serveis al públic.
Serveis audiovisuals (Biblioteques)
Serveis bibliogràfics.
Serveis bibliotecaris pels discapacitats.
Serveis bibliotecaris pels malalts.
* Serveis bibliotecaris per a persones amb discapacitat visual.
Serveis bibliotecaris.
* Serveis centralitzats (Biblioteques)
* Serveis d'estadística.
Serveis d'extractes i índexs.
* Serveis d'extractes.
* Serveis d'índex.
* Serveis d'índexs i resums documentals.
Serveis d'informació
Serveis d'informació a la comunitat.
* Serveis d'informació al ciutadà
* Serveis d'informació comunitaris.
* Serveis d'informació electrònics.
Serveis d'informació en línia.
* Serveis d'informació estadística.
* Serveis d'informació i Estat.
* Serveis d'informació local.
* Serveis d'informació online.
* Serveis d'informació per Internet (Biblioteques)
* Serveis d'informació regional.
* Serveis d'informació virtuals (Biblioteques)
Serveis d'obtenció de documents
* Serveis de documentació
* Serveis de documentació en línia.
Serveis de préstec (Biblioteques)
Serveis de referència (Biblioteques)
* Serveis de referència de correu electrònic (Biblioteques)
* Serveis de referència digitals (Biblioteques)
* Serveis de referència E-mail (Biblioteques)
* Serveis de referència virtuals (Biblioteques)
* Serveis de resums documentals.
Serveis de traducció
Serveis electrònics (Biblioteques)
* Serveis electrònics de les biblioteques.
Serveis electrònics de referència (Biblioteques)
* Serveis en línia (Serveis d'informació)
Serveis estadístics.
* Serveis personalitzats (Informació)
Serveis personalitzats d'informació a la comunitat.
* Serveis personalitzats d'informació al ciutadà
* Serveis personalitzats d'informació d'actualitat.
* Serveis personalitzats d'informació local.
* Serveis tècnics (Biblioteques)
* Serveis tècnics centralitzats (Biblioteques)
Serveis web.
Signatura topogràfica.
* Signatures (Biblioteconomia)
* Sistema DOBIS.
* Sistema MARC.
* Sistema PDA (Patron Driven Acquisition)
Sistema UNIMARC.
Sistemes bibliotecaris integrats (Sistemes informàtics)
* Sistemes d'emmagatzematge i recuperació de la informació
Sistemes d'informació
* Sistemes de biblioteques integrats.
* Sistemes de control de publicacions en sèrie.
* Sistemes de control de publicacions periòdiques.
* Sistemes de gestió de biblioteques.
Sistemes de gestió de continguts.
Sistemes de gestió de publicacions en sèrie.
* SOA (Informàtica)
Sobrecobertes.
* SOD.
* SONA (Informàtica)
Sostenibilitat (Ciències de la informació)
* Sostenibilitat (Informació)
* Sostenibilitat de la informació
* Sostenibilitat de la informació digital.

Targetes postals.
* Tarifació dels serveis bibliotecaris.
* Tarifació dels serveis de biblioteques.
* Tarifes dels serveis bibliotecaris.
Tarifes dels serveis de biblioteques.
* Taxonomia (Classificació)
* Tècniques d'indexació
Teledocumentació
* Telemàtica comunitaria.
* Textos de lectura fàcil.
* Textos escolars.
Títols uniformes (Catalogació)
Trasllat d'arxius.
Trasllat de biblioteques.

* UKMARC.
* UNIMARC System.
* UNIMARC.
* Universal MARC Format.
* Universitats en línia.
* Universitats virtuals.
* Ús terapèutic de la lectura.
* Ús terapèutic de la literatura.
* Ús terapèutic dels llibres.
* USMARC.
Usuaris de biblioteques.
* Utilització de bases de dades.
Utilització de l'espai de les biblioteques.

* Verge de Lorda.
* Vídeos amb autodescripció per a persones amb discapacitat visual.
* Vídeos amb autodescripció per a persones cegues.
* Vídeos amb subtítols Closed caption.
Vídeos per a persones amb discapacitat auditiva.
Vídeos per a persones amb discapacitat visual.
* Vídeos subtitolats per a persones sordes.
Videoteques.
Vigilància tecnològica.
* Vocabularis controlats.

Web 2.0.
* Web social.

Xarxes d'informació
* Xarxes d'informació de biblioteques.
Xarxes de biblioteques.
* Xarxes socials (Informàtica)
* Xarxes socials en línia.
* Xarxes socials per internet.
* Xarxes telemàtiques.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.