Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Biblioteconomia i documentació

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1077 termes, 379 descriptors, 698 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Abstracts
* Accès als documents
* Accessibilitat a les pàgines web per a discapacitats
* Accessibilitat al contingut de pàgines web per a persones amb discapacitat
* Accessibilitat digital
* Accessibilitat en la web
Accessibilitat web
* Accessibilitat web per a discapacitats
* Accessibilitat web per a persones grans
* Accessoris per a biblioteques
* Actes de congressos (Catalogació)
* Administració d'arxius
* Administració de biblioteques
Adquisició consorciada de documents de biblioteca
* Adquisició cooperativa de documents de biblioteca
Adquisicions (Biblioteques)
Adquisicions (Museus)
* Adquisicions dels museus
* Agendes de camp
* Àlbums infantils d'imatges
* Alfabetització (Indexació)
* Alfabetització en mitjans de comunicació
Alfabetització mediàtica
* Alfabets ornamentals
Almanacs
Anàlisi documental
* Anàlisi i indexació de documents
* Anàlisi temàtic
Animació a la lectura
* Animació de la lectura
* Anònims clàssics (Catalogació)
Anònims i pseudònims
* AOS (Informàtica)
* Aprenentatge de la lectura
Arquitectura de biblioteques
Arquitectura de museus
Arquitectura orientada a serveis (Informàtica)
* Art (Catalogació)
* Art de llegir
Arxius
Arxius (Edificis)
* Arxius administratius
Arxius audiovisuals
* Arxius capitulars
* Arxius cinematogràfics
* Arxius comercials
Arxius d'empresa
* Arxius d'Estat
* Arxius d'oficina
* Arxius de documents notarials
* Arxius de fotografies
* Arxius de l'administració pública
* Arxius de la cúria
* Arxius de protocols
* Arxius de societats
* Arxius dels tribunals
* Arxius digitals
* Arxius diocesans
Arxius eclesiàstics
* Arxius econòmics
* Arxius electrònics
* Arxius empresarials
* Arxius episcopals
* Arxius estatals
Arxius familiars
* Arxius federals
* Arxius fotogràfics
* Arxius governamentals
* Arxius històrics
Arxius històrics provincials
* Arxius industrials
Arxius judicials
Arxius mèdics
Arxius militars
Arxius municipals
* Arxius nacionals
Arxius notarials
* Arxius parroquials
* Arxius particulars
Arxius patrimonials
* Arxius personals
Arxius privats
* Arxius provincials
Arxius públics
Arxius universitaris
Arxivers
Arxivística
* Arxivologia
Associacions d'arxivers
Associacions de bibliotecaris i documentalistes
* Associacions de documentalistes
Audiollibres
* Audiovisuals (Catalogació)
* Audiovisuals i biblioteques
Automatització d'arxius
Automatització de biblioteques
Automatització de museus
* Automatització documental
* Autors corporatius (Catalogació)
* Autors individuals (Catalogació)
* Autors personals (Catalogació)
Avaluació de biblioteques
* Avaluació de serveis de biblioteques
* Avaluació literària

Bases de dades
Bases de dades bibliogràfiques
* Best sellers
* Bestsellers
Biaix de publicació
Bibliobusos
Bibliofília
Bibliòfils
* Bibliografies indexades
Bibliologia
* Bibliomania
Bibliotecàries
Bibliotecaris
* Bibliotècnia
* Bibliotecologia
Biblioteconomia
Biblioteconomia comparada
Biblioteconomia internacional
Biblioteques
Biblioteques (Edificis)
* Biblioteques (Mobles)
* Biblioteques administratives
* Biblioteques ambulants
Biblioteques científiques
* Biblioteques cinematogràfiques
* Biblioteques circulants
Biblioteques d'arquitectura
Biblioteques d'art
Biblioteques d'empreses
Biblioteques d'enginyeria
* Biblioteques d'establiments penitenciaris
Biblioteques d'hospitals
* Biblioteques de centres penitenciaris
* Biblioteques de ciències
* Biblioteques de ciències de la salut
Biblioteques de ciències socials
* Biblioteques de conservació
* Biblioteques de dipòsit
Biblioteques de disseny
Biblioteques de dret
* Biblioteques de medicina
Biblioteques de música
* Biblioteques de patrimoni
Biblioteques de presons
Biblioteques de recerca
Biblioteques de serveis socials
Biblioteques digitals
Biblioteques dipositàries
Biblioteques eclesiàstiques
* Biblioteques electròniques
Biblioteques escolars
Biblioteques especialitzades
Biblioteques estatals
Biblioteques governamentals
* Biblioteques hospitalàries
* Biblioteques i cecs
* Biblioteques i discapacitats
* Biblioteques i disminuïts
Biblioteques i Internet
* Biblioteques i lectors
Biblioteques infantils
Biblioteques itinerants
* Biblioteques jurídiques
Biblioteques juvenils
Biblioteques mèdiques
Biblioteques militars
* Biblioteques mòbils
Biblioteques monàstiques
* Biblioteques municipals
Biblioteques nacionals
* Biblioteques oficials
* Biblioteques parroquials
* Biblioteques particulars
* Biblioteques per a adolescents
Biblioteques per a cecs
* Biblioteques per a discapacitats visuals
* Biblioteques per a joves
Biblioteques per a pacients
* Biblioteques per als discapacitats
* Biblioteques per als disminuïts
* Biblioteques populars
Biblioteques privades
Biblioteques públiques
Biblioteques rurals
Biblioteques tècniques
Biblioteques universitàries
* Biblioteques virtuals
Biblioteràpia
* Buidatge de documents
* Butlletins oficials

Calendaris
* Campus virtual
Campus virtuals
* Carta (Restauració)
* Carta de menús
* Carta de plats
* Carta de vins
* Cartes (Gènere literari)
Cartes (Restauració)
* Cartes de menús
* Cartes de plats
* Cartes de restaurants
* Cartes de vins
Cartoteques
* Catàlegs automatitzats d'arxius
* Catàlegs automatitzats de biblioteques
* Catàlegs automatitzats de museus
* Catàlegs classificats
* Catàlegs d'arxius en línia
* Catàlegs de biblioteques en línia
* Catàlegs de museus en línia
Catàlegs en línia
* Catàlegs on-line
* Catàlegs online
Catàlegs sistemàtics
Catalogació
* Catalogació bibliogràfica
* Catalogació compartida
Catalogació cooperativa
* Catalogació d'actes de congressos
* Catalogació d'anònims clàssics
Catalogació d'art
* Catalogació d'arxius d'ordinador
Catalogació d'audiovisuals
Catalogació d'autors corporatius
* Catalogació d'autors individuals
Catalogació d'autors personals
Catalogació d'enregistraments sonors
* Catalogació d'entitats
Catalogació d'incunables
* Catalogació d'obres cinematogràfiques
* Catalogació de cinematografia
Catalogació de clàssics anònims
* Catalogació de dades llegibles per màquina
* Catalogació de documents audiovisuals
* Catalogació de documents electrònics
Catalogació de documents en llengües estrangeres
* Catalogació de documents gràfics
* Catalogació de documents legals
* Catalogació de documents no-llibre
Catalogació de fitxers informàtics
* Catalogació de fulls volanders
* Catalogació de gravats
Catalogació de literatura legal
Catalogació de llibres rars i preciosos
Catalogació de manuscrits
Catalogació de mapes
Catalogació de material d'arxiu
* Catalogació de material gràfic
* Catalogació de materials audiovisuals
Catalogació de materials gràfics
Catalogació de materials no-llibre
* Catalogació de matèries
* Catalogació de mitjans audiovisuals
Catalogació de música
* Catalogació de música impresa
* Catalogació de noms personals
* Catalogació de partitures
Catalogació de parts components
Catalogació de pel·lícules cinematogràfiques
Catalogació de publicacions de congressos
Catalogació de publicacions en fulls volanders
* Catalogació de publicacions en llengües estrangeres
Catalogació de publicacions en sèrie
Catalogació de publicacions oficials
* Catalogació de publicacions periòdiques
Catalogació de recursos continus
Catalogació de recursos electrònics
Catalogació de recursos electrònics en xarxa
* Catalogació de recursos Internet
Catalogació de reproduccions
* Catalogació de títols uniformes
* Catalogació del fons retrospectiu
* Catalogació descriptiva
* Catalogació en origen
Catalogació en publicació
Catalogació retrospectiva
* Catalogació temàtica
* Categorització col·laborativa
* CATMARC
* CBU
* CDD
* CDU
* Cecs i biblioteques
Centres bibliogràfics
* Centres d'informació
* Centres de documentació
* Centres de documentació audiovisuals
* Centres multimèdia
* Cerca bibliogràfica connectada
* Cerca bibliogràfica en línia
* Cerca de la informació
* Cerca documental
* Cerca documental connectada
Cerca documental en línia
Cerca en bases de dades
* Cercles de lectura
* Ciència bibliotecària
* Ciència del llibre
* Ciència dels llibres
* Ciències de la documentació
Cinemateques
* CIP
* Clasificación bibliográfica Colon
* Clasificación de Ranganathan
Classificació
* Classificació alfabètica de matèries
* Classificació bibliogràfica Bliss
Classificació bibliogràfica de Bliss
Classificació Colon
* Classificació de Bliss
* Classificació de Cutter
* Classificació de Dewey
Classificació de l'INSPEC
* Classificació de la Biblioteca del Congrés
Classificació de la Library of Congress
Classificació de les ciències
Classificació de llibres
Classificació decimal
Classificació decimal de Dewey
Classificació decimal universal
Classificació expansiva de Cutter
Classificació facetada
* Classificació per facetes
* Classificación expansiva
Clubs de lectura
* CMS (Web)
Cobertes de llibres
Codicologia
* Col·lecció local
* Col·leccionistes de llibres
* Col·leccionistes i col·leccions de llibres
* Col·leccions
Col·leccions (Fons bibliogràfics)
* Col·leccions d'enregistraments de vídeo
* Col·leccions de fotografies
* Col·leccions de mapes
Col·leccions de referència
Col·leccions especials
Col·leccions locals
Colofons de manuscrits
* Comerç de llibres
* Competència mediàtica
* Comunitat virtual
* Comunitats electròniques
Comunitats virtuals
* Comunitats virtuals d'aprenentatge
Concordances
* Coneixement mediàtic
* Conservació de documents
* Conservació de documents electrònics
* Conservació de fotografies
* Conservació de llibres
* Conservació de manuscrits
* Conservació de microfilms
* Conservació de microformes
* Conservació de pel·lícules cinematogràfiques
* Conservació digital
* Conservació electrònica
Conservació i restauració de documents
Conservació i restauració de fotografies
Conservació i restauració de llibres
Conservació i restauració de manuscrits
Conservació i restauració de microfilms
Conservació i restauració de microformes
Conservació i restauració de pel·lícules cinematogràfiques
* Conservació preventiva de documents
* Conservació preventiva de fotografies
* Conservació preventiva de llibres
* Conservació preventiva de manuscrits
* Conservació preventiva de pel·lícules cinematogràfiques
Consorcis de biblioteques
Control bibliogràfic
Control bibliogràfic universal
* Conversió restrospectiva (Catalogació)
* Cooperació bibliotecària
Cooperació entre biblioteques
* Cooperació interbibliotecària
* Corporatius (Catalogació)
* Correspondència
Corresponsals estrangers
* Creixement dels fons documentals (Biblioteques)
Crema de llibres
* CV
* CVA

* Dades bibliogràfiques llegibles per màquina
* Dades enllaçables
Dades enllaçades
* Dades obertes
* Dades obertes enllaçables
* Dades obertes enllaçades
* DDC
* Depuració dels fons documentals
Desacidificació
* Desacidificació del paper
Descripció bibliogràfica
* Descripció bibliogràfica internacional normalitzada
Descripció bibliogràfica normalitzada internacional
* Descriptors (Informàtica)
Desenvolupament cooperatiu de les col·leccions (Biblioteques)
* Desenvolupament de la col·lecció (Biblioteques)
Desenvolupament de les col·leccions (Biblioteques)
* Desenvolupament del fons (Biblioteques)
* Desherbatge dels fons documentals
Desinformació
* Desintegració de materials
Destrucció de biblioteques
Deterioració de materials
* Deteriorament de materials
* Dewey, Classificació de
* Diaris clandestins
Diaris de camp
Diaris oficials
* Difusió electrònica de documents
Difusió selectiva de la informació
Digitalització
* Digitalització de documents
* Digitalització de materials d'arxiu
* Digitalització de materials de biblioteca
Dipòsit legal
* Dipòsits (Biblioteques)
* Dipòsits de museus
Dipòsits institucionals
* Direcció de biblioteques
Directors de museus
Directors de museus d'art
* Discapacitats i accessibilitat web
* Discapacitats i biblioteques
* Discapacitats i pàgines web
* Disminuïts i biblioteques
* Dissenyadors d'exlibris
DOBIS (Sistema informàtic)
Documentació
* Documentació d'arxiu
* Documentació mecanitzada
Documentalistes
Documents
* Documents audiovisuals (Catalogació)
* Documents comercials
* Documents d'arxiu
Documents de biblioteca
* Documents de lectura fàcil
* Documents dels tribunals
* Documents digitals
Documents electrònics
* Documents electrònics (Catalogació)
* Documents en llengües estrangeres (Catalogació)
* Documents gràfics (Catalogació)
* Documents judicials
Documents legals
* Documents legals (Catalogació)
Documents mercantils
* Documents no-llibre
* Documents no-llibres (Catalogació)
Documents pontificis
* Documents primaris
Donacions (Biblioteques)
* Donatius (Biblioteques)
* Dortmunder Bibliotheks System
* Dret (Catalogació)
* Drets d'inscripció (Biblioteques)
* DSI
Dublin Core
* Dublin Metadata Core Element Set

* e-books
* E-reserves (Biblioteques)
* E-serveis
* Edició acadèmica electrònica
Edició d'art
* Edició electrònica acadèmica
Edició electrònica universitària
* Edició erudita electrònica
* Edició universitària electrònica
* Edicions bilingües
* Edificis d'arxius
* Edificis de biblioteques
* Educació en comunicació
* Educació mediàtica
* Eliminació de llibres, revistes, etc.
* Emmagatzematge automàtic de dades
* Empreses d'assessors en tècniques de documentació
Empreses de documentació
* Empreses de gestió documental
* Empreses de serveis de documentació
* Empreses de serveis documentals
Encapçalaments de matèria
Encapçalaments de matèria de la Library of Congress
Enquadernació
* Enquadernació en tela
* Enquadernació heràldica
* Enquadernació tèxtil
Enquadernacions artístiques
* Enquadernacions de disseny
* Enquadernacions de luxe
Enquadernacions en pell
Enquadernacions en tela
Enquadernacions heràldiques
* Enquadernacions ornamentades
Enquadernadors
Enregistraments sonors
* Enregistraments sonors (Catalogació)
* Ensenyament biblioteconòmic
Ensenyament de la biblioteconomia
* Ensenyament de la lectura
* Entitats (Catalogació)
* Entrades de matèria
* Ephemera
* Epígrafs
Epistolaris
Equipament de biblioteques
* Equipament per a biblioteques
* Escrits clandestins
* Escuts d'armes (Enquadernació)
* Escuts d'armes en l'enquadernació
* Especialistes de la informació
* Especialistes en ciències de la informació
* Esporgada de la col·lecció
Esporgada dels fons documentals
* Esporgada en els arxius
* Esporgada en les biblioteques
* Estat i informació
* Estat i serveis d'informació
Estipendis de la missa
* Estratègies de cerca en bases de dades
* Ex-libris
* Ex-libristes
* Exemplars del dipòsit legal
Exlibris
Exlibristes
Extensió bibliotecària
* Extractes

* Faceted Application of Subject Terminology subject headings
Fake news
* Fascicles
FAST subject headings
* Filmoteques
* Fitxers d'ordinador (Catalogació)
* Fitxers informàtics (Catalogació)
* Folcnologies
Folcsonomies
* Foment de la lectura
Fonoteques
Fons antics
* Fons bibliogràfics
* Fons bibliotecaris
* Fons de documents d'un arxiu
* Fons de llibres d'una llibreria
* Fons de referència
Fons documentals
* Fons especials
* Fons especials d'història local
* Fons locals
Fonts d'informació
* Fonts d'informació electròniques
* Fonts de referència electròniques
Formació d'usuaris
Formació d'usuaris (Biblioteconomia)
* Formació dels usuaris
* Formació professional dels bibliotecaris
* Formats bibliogràfics
Formats de dades bibliogràfiques llegibles per màquina
Formats MARC
Fototeques
FRBR (Model conceptual)
FRSAD (Model conceptual)
Fullets
* Fulls volanders (Catalogació)
* Functional Requirements for Bibliographic Records
* Functional Requirements for Subject Authority Records (Conceptual model)

* Gasetes oficials
* GED
General International Standard Archival Description
* Gestió bibliotecària
Gestió d'arxius
Gestió de biblioteques
* Gestió de col·leccions (Biblioteques)
* Gestió de documents
* Gestió de documents administratius
Gestió de la col·lecció (Biblioteques)
Gestió de la col·lecció (Museus)
Gestió de la informació
* Gestió de publicacions en sèrie
* Gestió de publicacions periòdiques
Gestió dels documents
* Gestió dels recursos d'informació
* Gestió documental
Gestió electrònica de documents
* Gravats (Catalogació)
* Grups de lectura
* Grups en internet
* Guies del mestre
* Guies del professor
* Guies didàctiques
Gust per la lectura

* Hàbits de lectura
Hemeroteques
Història de la impremta
Història de les biblioteques
* Honoraris de la missa

* IBERMARC
Il·luminació de llibres i manuscrits
* Il·lustració de llibres per a infants
Imatges com a fonts d'informació
* Imatges en historiografia
Incunables
* Incunables (Catalogació)
Indexació (Documentació)
Indexació automàtica
* Indexació per matèries
* Indexació social
Índexs
* Índexs de llibres
Indústria del llibre
* Indústria i comerç del llibre
* Infonomia
Informació
* Informació d'actualitat
* Informació digital
* Informació electrònica
* Informació periodística
* Informàtica comunitaria
* Informatització d'arxius
* Informatització de biblioteques
* Informatització de museus
Informes
* Iniciació a la biblioteca
INNOPAC (Sistema informàtic)
* Instituts d'estadística
Intercanvi d'informació bibliogràfica
* Interès per la lectura
* International Standard Bibliographic Description
* International Standard Book Number
* International Standard Serial Number
* Internet i biblioteques
Inventaris d'arxiu
* IRM
* ISAD (G)
* ISBD
* ISBN
* ISSN

* LCSH (Library of Congress subject headings)
* Lectors
* Lectors (Biblioteques)
Lectura
* Lectura accelerada
* Lectura col·lectiva
* Lectura de grup
Lectura en grup
Lectura fàcil
* Lectura i llibres
Lectura labial
* Lectura pública
Lectura ràpida
* Lectura-escriptura
Legislació bibliotecària
LIBERTAS (Sistema informàtic)
* Library of Congress Classification
* Library of Congress subject headings
* Libres amb lletra gran
* Lingüística documental
* Linked open data
Literatura clandestina
Literatura grisa
* Literatura legal (Catalogació)
* Lleis de biblioteques
* Llenguatges d'indexació
Llenguatges documentals
* Llibre animat
* Llibre de text
* Llibre electrònic
* Llibre-joc
Llibreries
Llibres
* Llibres àlbum
* Llibres amb lletra grossa
* Llibres animats
Llibres antics
* Llibres àudio
Llibres bilingües
* Llibres curiosos
Llibres d'imatges per a infants
* Llibres de l'alumne
* Llibres de lletra gran
* Llibres de lletra grossa
Llibres de major venda
* Llibres de protocols
Llibres de text
* Llibres del mestre
* Llibres del professor
* Llibres desapareguts
* Llibres desplegables
* Llibres digitals
Llibres electrònics
Llibres en Braille
* Llibres en format llegible per màquina
* Llibres en línia
Llibres en lletra gran
* Llibres enregistrats
* Llibres escolars
* Llibres escollits
Llibres i lectura
Llibres i lectura per a infants i joves
* Llibres il·luminats
Llibres il·lustrats
Llibres il·lustrats per a infants
* Llibres impresos en pergamí
* Llibres infantils d'imatges
* Llibres infantils il·lustrats
* Llibres interactius
* Llibres més venuts
* Llibres movibles
* Llibres on-line
* Llibres online
* Llibres parlants
Llibres per a cecs
* Llibres per a infants
* Llibres per a joves
Llibres perduts
* Llibres Pop-up
* Llibres preciosos
Llibres rars i preciosos
* Llibres rars i preciosos (Catalogació)
* Llibres teatre
* Llibres tridimensionals
* Llibres-àlbum
* Llibres-cassettes
* Llibres-discos
Llibres-joc
* Llibretes de camp
* Llocs web accessibles per a discapacitats
Llocs web de biblioteques
* Locals de biblioteques
* LOD (Linked open data)
* Lorda (Mare de Déu)
Ludoteques

* Machine-Readable Cataloging
Magatzems de museus
* Manipulació de la informació
* Manipulació informativa
* Manual escolar
* Manuals escolars
* Manuscrits (Catalogació)
* Manuscrits il·luminats
* Mapes (Catalogació)
* MARC
* MARC 21
* MARC21
* Marcador social
Marcadors socials
Mare de Déu de Lorda
* Mare de Déu de Lourdes
Marques de propietat sobre els llibres
* Material d'arxiu (Catalogació)
* Material gràfic (Catalogació)
* Material i equip per a biblioteques
* Material per a biblioteques
* Materials audiovisuals (Catalogació)
Materials d'arxiu
* Materials de biblioteca
Materials de lectura fàcil
Materials efímers
Materials exhaurits
Materials no-llibre
Mediateques
MEDLINE
* Memòries anuals
* Memòries d'activitats
* Memòries d'entitats
* Menú
* Menús
Metadades
Mètodes de conservació en museus
Micrografia
MINISIS (Sistema de recuperació de la informació)
* Missatges publicitaris escrits
* Mitjans audiovisuals (Catalogació)
* Mitjans de comunicació generats per l'usuari
* Mitjans de comunicació social
Mitjans socials
* Mobiliari de biblioteques
* Mobles biblioteca
* Mobles llibreria
* Mobles per a biblioteques
Model d'adquisició impulsada per l'usuari
* Model FRBR
* Model FRSAD
* Model PDA (Patron Driven Acquisition)
Museus diocesans
* Música (Catalogació)

National School Library Media Program of the Year Award
* Noms d'entitats (Catalogació)
* Noms de corporatius (Catalogació)
* Noms ficticis
* Noms personals (Catalogació)
* Norma ISAD (G)
* Nostre Senyora de Lorda
* Notació interna (Biblioteconomia)
* Notes de camp
* Notícies bibliogràfiques
* Notícies bibliogràfiques llegibles per màquina
* Notícies falses
* Notícies falses (Periodisme)
* Notre-Dame de Lourdes
* NSLMPY Award
Número internacional normalitzat per a llibres
Número internacional normalitzat per a publicacions en sèrie
* Número internacional normalitzat per a publicacions seriades

Obres de referència
Obres de referència electròniques
* Obtenció de documents
* Ontologia (Informàtica)
Ontologies (Informàtica)
* Ontologies (Recuperació de la informació)
* OPACs
* OPACs (Arxius)
* OPACs (Biblioteques)
* OPACs (Museus)
* Opuscles
Ordenació alfabètica
* Ordenació sistemàtica (Biblioteconomia)
* Organització d'arxius
* Organització de biblioteques
* Orientació en l'ús de la biblioteca

* Pàgines web accessibles per a discapacitats
* Pàgines web de biblioteques
* Pàgines web i persones discapacitades
Paleografia llatina
* Papers familiars
* Paraules clau
* Parts components (Catalogació)
Patrimoni bibliogràfic
* PDA (Biblioteques)
* Pel·lícules cinematogràfiques (Catalogació)
Pergamins
Personal de biblioteca
* Personal de biblioteques
* Persones discapacitades i pàgines web
* Peus d'impremta falsos
Peus d'impremta ficticis
* Peus d'impremta imaginaris
Planificació bibliotecària
* Planificació de biblioteques
* Política d'adquisicions (Biblioteques)
* Política d'adquisicions (Museus)
Política de la informació
* Pop-up (Llibres)
Portades
* Postals
* Precatalogació
PRECIS (Sistema d'indexació)
* Premsa clandestina
* Preservació d'informació digital
* Preservació de documents històrics
* Preservació de llibres
* Preservació de manuscrits
* Preservació de microfilms
* Preservació de microformes
* Preservació de pel·lícules cinematogràfiques
Preservació digital
* Preservació electrònica
Prestatgeries per a documents no-llibre
Prestatgeries per a llibres
Préstec (Biblioteques)
* Préstec de llibres
* Préstec entre biblioteques
Préstec interbibliotecari
* Procedència dels llibres
* Processament (Biblioteques)
Processament centralitzat (Biblioteques)
Processament tècnic (Biblioteques)
* Processament tècnic centralitzat (Biblioteques)
* Programes de televisió amb Closed caption
Programes de televisió per a persones amb discapacitat auditiva
* Programes de televisió per a persones sordes
* Promoció de la lectura
* Propietaris de llibres
Provinença dels llibres
* Pseudònims
* Publicacions clandestines
* Publicacions de congressos (Catalogació)
* Publicacions de lectura fàcil
* Publicacions efímeres
* Publicacions en fulls volanders (Catalogació)
* Publicacions en sèrie (Catalogació)
* Publicacions oficials (Catalogació)
* Publicacions seriades (Catalogació)
* Publicitat en els diaris
Publicitat en la premsa
* Publicitat en les publicacions periòdiques
* Publicitat en les revistes
* Publireportatges
Punts de llibre

* Quaderns de camp

* Recerca bibliogràfica automatitzada
* Recerca de la informació
* Recerca documental en línia
Recuperació de la informació
* Recursos bibliotecaris
* Recursos d'informació
* Recursos d'informació digitals
* Recursos d'informació electrònics
* Recursos d'Internet
* Recursos documentals
Recursos electrònics
* Recursos electrònics (Catalogació)
Recursos electrònics en xarxa
* Recursos en Internet
* Recursos en línia
* Recursos informatius
* Recursos informatius electrònics
* Recursos per a la formació d'usuaris
* Recursos Web
Registres bibliogràfics
* Registres dels tribunals
* Registres familiars
* Regles d'alfabetitzar
* Reparació de llibres
* Reportatges publicitaris
* Repositoris institucionals
Representació del coneixement (Teoria de la informació)
* Reproduccions (Catalogació)
* Requisits funcionals dels registres bibliogràfics (Model conceptual)
Rescriptes pontificis
Reserves electròniques (Biblioteques)
Ressenyes (Documents)
* Ressenyes bibliogràfiques
* Ressenyes de documents
* Ressenyes de llibres
* Restauració de documents
* Restauració de fotografies
* Restauració de llibres
* Restauració de manuscrits
* Restauració de microfilms
* Restauració de microformes
* Restauració de pel·lícules cinematogràfiques
* Restauració i conservació de documents
Resums analítics
* Resums documentals
* Revistes clandestines
* Revistes de compendis
* RFRB (Model conceptual)

* Saqueig de biblioteques
* SDI
Selecció de documents
Selecció de llibres
Selecció de materials no-llibre
* Servei d'extensió bibliotecària
* Servei d'obtenció de documents
* Serveis al públic
Serveis audiovisuals (Biblioteques)
Serveis bibliogràfics
Serveis bibliotecaris
Serveis bibliotecaris pels discapacitats
Serveis bibliotecaris pels malalts
* Serveis bibliotecaris per a persones amb discapacitat visual
* Serveis centralitzats (Biblioteques)
* Serveis d'arxius
* Serveis d'estadística
* Serveis d'extractes
* Serveis d'extractes i índexs
* Serveis d'índex
* Serveis d'índexs i resums documentals
Serveis d'informació
Serveis d'informació a la comunitat
* Serveis d'informació al ciutadà
* Serveis d'informació comunitaris
* Serveis d'informació electrònics
Serveis d'informació en línia
* Serveis d'informació estadística
* Serveis d'informació i Estat
* Serveis d'informació local
* Serveis d'informació online
* Serveis d'informació per Internet (Biblioteques)
* Serveis d'informació regional
* Serveis d'informació virtuals (Biblioteques)
Serveis d'obtenció de documents
* Serveis de documentació
* Serveis de documentació en línia
Serveis de préstec (Biblioteques)
Serveis de referència (Biblioteques)
* Serveis de referència de correu electrònic (Biblioteques)
* Serveis de referència digitals (Biblioteques)
* Serveis de referència E-mail (Biblioteques)
* Serveis de referència virtuals (Biblioteques)
Serveis de resums analítics
* Serveis de resums documentals
Serveis de traducció
Serveis electrònics (Biblioteques)
* Serveis electrònics de les biblioteques
Serveis electrònics de referència (Biblioteques)
* Serveis en línia (Serveis d'informació)
Serveis estadístics
* Serveis personalitzats (Informació)
Serveis personalitzats d'informació a la comunitat
* Serveis personalitzats d'informació al ciutadà
* Serveis personalitzats d'informació d'actualitat
* Serveis personalitzats d'informació local
* Serveis tècnics (Biblioteques)
* Serveis tècnics centralitzats (Biblioteques)
Serveis web
Signatura topogràfica
* Signatures (Biblioteconomia)
* Sistema DOBIS
* Sistema MARC
* Sistema PDA (Patron Driven Acquisition)
Sistema UNIMARC
Sistemes bibliotecaris integrats (Sistemes informàtics)
* Sistemes d'emmagatzematge i recuperació de la informació
Sistemes d'informació
* Sistemes de biblioteques integrats
* Sistemes de control de publicacions en sèrie
* Sistemes de control de publicacions periòdiques
* Sistemes de gestió de biblioteques
Sistemes de gestió de continguts
Sistemes de gestió de publicacions en sèrie
* Sistemes de gestió electrònica de documents
* Sistemes de visualització de documents
* SOA (Informàtica)
Sobrecobertes
* SOD
* SONA (Informàtica)
Sostenibilitat (Ciències de la informació)
* Sostenibilitat (Informació)
* Sostenibilitat de la informació
* Sostenibilitat de la informació digital

Targetes postals
* Tarifació dels serveis bibliotecaris
* Tarifació dels serveis de biblioteques
* Tarifes dels serveis bibliotecaris
Tarifes dels serveis de biblioteques
* Taxonomia (Classificació)
* Tècniques d'indexació
Teledocumentació
* Telemàtica comunitaria
Tesaurus
* Textos de lectura fàcil
* Textos escolars
* Thesaurus
Títols uniformes (Catalogació)
Trasllat d'arxius
Trasllat de biblioteques

* UKMARC
* UNIMARC
* UNIMARC System
* Universal MARC Format
* Universitats en línia
* Universitats virtuals
* Ús terapèutic de la lectura
* Ús terapèutic de la literatura
* Ús terapèutic dels llibres
* USMARC
Usuaris de biblioteques
* Utilització de bases de dades
Utilització de l'espai de les biblioteques

* Verge de Lorda
* Vídeos amb autodescripció per a persones amb discapacitat visual
* Vídeos amb autodescripció per a persones cegues
* Vídeos amb subtítols Closed caption
Vídeos per a persones amb discapacitat auditiva
Vídeos per a persones amb discapacitat visual
* Vídeos subtitolats per a persones sordes
Videoteques
Vigilància tecnològica
* Vocabularis controlats

Web 2.0
* Web social

Xarxes d'informació
* Xarxes d'informació de biblioteques
Xarxes de biblioteques
* Xarxes socials (Informàtica)
* Xarxes socials en línia
* Xarxes socials per internet
* Xarxes telemàtiques
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.