Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Geografia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

353 termes, 144 descriptors, 209 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Accidents del relleu.
* Accidents topogràfics.
Aiguamolls.
Altituds.
* Altures.
* Ambients riparis.
* Antropogeografia.
* Àrees de ribera.
* Àrees industrials.
* Àrees lingüistiques.
* Àrees ripàries.
* Àrees rurals.
Armes prehistòriques.
* Armes protohistòriques.
Arquitectura del paisatge urbà
* Astronomia descriptiva.
Atlàntida.
* Atlas.
* Atles
Atles (Geogràfic)
* Atles astronòmics.
Atles celestes.
* Atles clàssics.
* Atles de geografia clàssica.
* Atles de geografia històrica.
* Atles dialectals.
Atles electrònics.
* Atles geogràfics.
Atles històrics.
Atles lingüístics.
* Atles mèdics.
* Atles mundials.
* Atles universals.
Atles.
* Autonomies.
Aventureres.
Aventurers.
Aventures.

Biogeografia.
Bucaners.

* Camp (Medi rural)
* Canals (Geomorfologia)
* Cartes astronòmiques.
* Cartes celestes.
* Cartes de navegació
* Cartes marines.
Cartes nàutiques.
* Cartografia assistida per ordinador.
* Cartografia botànica.
* Cartografia de la botànica.
Cartografia de la vegetació
Cartografia digital.
* Cartografia digitalitzada.
* Cartografia lingüística
* Cartografia per ordinador.
* Cartografia topogràfica.
Cartografia urbana.
* Cartografia vegetal.
Cartògrafs.
Cartoteques.
Catalogació de mapes.
* Chakri (Dinastia), 1782-
* Ciències geomàtiques.
* Ciutats imaginàries.
Ciutats industrials.
Ciutats medievals.
Ciutats noves.
* Ciutats satèl·lits.
Comarques.
* Comportament espacial.
* Comportament territorial.
Comunitats autònomes.
* Condicions econòmiques internacionals.
* Conducta de l'espai.
Conducta espacial.
* Conducta territorial.
* Conflicte nord-sud.
Conqueridors.
Conquesta de Mèxic, 1519-1540.
* Conquistadors.
Continents.
Coordenades geogràfiques.
Coordenades.
* Corologia.
* Corotips.
Cosmografia.
* Creixement urbà
Creuers turístics.

* Demogeografia.
* Descobridors.
Descobriments geogràfics.
* Desenvolupament immobiliari.
Desequilibris regionals.
Desequilibris territorials.
* Desigualtats econòmiques.
* Desigualtats regionals.
Diaris de bord.
* Diaris de viatges.
Dinastia Chakri, 1782-
* Dinastia Rama, 1782-
* Distàncies entre llocs (Taules)
* Distribució de les plantes.
* Distribució geogràfica d'animals i plantes.
* Distribució geogràfica de l'home.
* Distribució geogràfica de les espècies.
* Distribució geogràfica de les llengües.
* Distribució geogràfica de les malalties.
* Distribució geogràfica de les plantes.
* Distribució geogràfica del cristianisme.
* Distribució geogràfica dels animals i les plantes.
* Divisions eclesiàstiques.
* Dones aventureres.
* Dones exploradores.
* Dones geògrafes.
* Dones pioneres.
* Dones viatgeres.
* Dret territorial.

* Economia mundial.
Economia regional.
Eldorado (Mite geogràfic)
* Elevacions.
* Emplaçaments històrics.
* Enginyeria geomàtica.
Ensenyament de la geografia.
Escàndols
* Escrits de viatgers.
Espai (Geografia)
* Espai en geografia.
* Espai geogràfic.
* Espai rural.
* Espais de ribera.
* Espais rurals.
* Estrets (Geomorfologia)
Estrets.
* Excursions científiques.
* Excursions en moto.
Expansió territorial.
Expedicions científiques.
* Exploracions científiques.
* Exploracions geogràfiques.
Exploradores.
Exploradors.

* Fangals.
* Filibusters (Bucaners)
Filogeografia.
* Fisiografia.
* Fitocartografia.
Fitogeografia.
* Forfet.
* Forma terrestre.
* Formes del relleu.
* Freus

* Geobotànica.
Geògrafes.
* Geografia agrària.
Geografia agrícola.
Geografia antiga.
Geografia bíblica.
* Geografia botànica.
Geografia clàssica.
Geografia comercial.
Geografia cultural.
* Geografia de la percepció
Geografia de la població
* Geografia de la salut.
* Geografia de les llengües.
* Geografia del llenguatge.
Geografia del lleure.
Geografia del transport.
Geografia del turisme.
* Geografia demogràfica.
* Geografia dialectal
Geografia eclesiàstica.
Geografia econòmica.
Geografia feminista.
Geografia física.
Geografia històrica.
Geografia humana.
* Geografia i espai.
Geografia industrial.
Geografia lingüística.
* Geografia local.
Geografia matemàtica.
Geografia mèdica.
Geografia medieval.
Geografia militar.
Geografia política.
Geografia quantitativa.
Geografia regional.
Geografia rural.
Geografia social.
* Geografia sociològica.
* Geografia turística.
Geografia urbana.
Geògrafs.
* Geoinformació
* Geolingüística.
Geomàtica.
* Geomedicina.
* Geopatologia.
* GIS.
* Graus de latitud.

* Hagiònims.
* Hagiotoponimia.
Hagiotopònims.
Història de la geografia.

* Illes imaginàries.
* Impressions de viatges.
* Indrets històrics.
* Itineraris marítims.

Latitud.
* Línia de costa.
* Literatura de viatges.
* Llibres de navegació
Llibres de viatges.
* Llocs d'interès històric.
* Llocs ficticis.
Llocs històrics.
Llocs imaginaris.

* Mapes (Catalogació)
Mapes batimètrics.
* Mapes celestes.
* Mapes de navegació
* Mapes digitalitzats.
Mapes digitals.
* Mapes electrònics.
Mapes geològics.
Mapes satel·litaris.
Mapes topogràfics.
Mapes.
* Marendes.
* Marenys.
* Maresmes.
* Marjals.
Medi rural.
* Medicina geogràfica.
Mites geogràfics.
* Món rural.
* Mototurisme.

* Narracions de viatges.
* Navegants.
Noms de carrers.
* Noms de llocs.
Noms geogràfics.
Nord i Sud.

* Organitzacions internacionals regionals.
* Organitzacions regionals internacionals.

Paisatge en l'art.
Paisatge en la literatura.
* Paisatge rural.
* Paisatge urbà
Paisatge.
* Paisatges rurals.
* Paisatges urbans.
* Països imaginaris.
* Pantans (Geomorfologia)
* Paquet turístic.
* Patamolls.
* Patologia geogràfica.
Pensament geogràfic.
Percepció geogràfica.
Pioneres.
Pioners.
* Plànols (Mapes)
* Plànols topogràfics.
Plànols.
* Pobles medievals.
* Posicions geogràfiques.
Professors de geografia.
Promoció immobiliària.
Puntes de projectil.
* Punts geogràfics.

* Rama (Dinastia), 1782-
Regionalisme (Política internacional)
Regionalisme.
Regionalització
Regions àrides.
* Regions rurals.
* Regions semiàrides.
* Relats de viatges.
Relleu (Geografia)
* Relleu terrestre.
Reserves d'indis.
* Riberes d'estanys.
* Riberes de cursos d'aigua.
* Riberes de llacs
* Riberes de llacs.
* Riberes de rius.
Riberes.
Ribes (Ciències de la terra)
* Ribes marítimes.
* Ribes.
* Ruralia.
* Rutes marítimes.

* S.I.G.
* SIG.
Sistemes d'informació geogràfica.
* Sòl industrial.
* Sud i Nord.

Taj Mahal (Agra, Índia)
Taules de distàncies.
* Tecnologia geoespacial.
* Terrenys fangosos.
* Terres àrides.
* Terres semiàrides.
Territori nacional.
Territorialisme humà
* Territorialitat humana.
* Territorialitat lingüística.
* Topografia mèdica.
Toponímia.
* Topònims religiosos.
* Topònims.
* Travessies per mar.
* Turisme en moto.
* Turisme en tren.
* Turisme ferroviari.
Turistes.

* Univers (Cosmografia)
Urbanització
Ús del sòl.
* Utilització del sòl.

Viatge en la literatura.
Viatgeres.
Viatgers.
Viatges aeris.
Viatges al voltant del món.
* Viatges científics.
Viatges combinats.
* Viatges donant la volta al món.
Viatges en automòbil.
* Viatges en avió
* Viatges en ferrocarril.
* Viatges en ferrocarrils.
* Viatges en la literatura.
Viatges en moto.
Viatges en tren.
Viatges interplanetaris.
* Viatges oceànics.
* Viatges organitzats.
Viatges per mar.
* Vores del mar.

* Zones àrides.
* Zones d'interès històric.
Zones de conreu.
Zones de ribera.
Zones humides.
Zones industrials.
* Zones lingüístiques.
* Zones ripàries.
* Zones ripícoles.
* Zones rurals.
* Zones semiàrides.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.