Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Geografia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

364 termes, 149 descriptors, 215 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


* Accidents del relleu
* Accidents topogràfics
Aiguamolls
Altituds
* Altures
* Ambients riparis
* Antropogeografia
* Àrees de ribera
* Àrees industrials
* Àrees lingüistiques
* Àrees ripàries
* Àrees rurals
Armes prehistòriques
* Armes protohistòriques
Arquitectura del paisatge urbà
* Astronomia descriptiva
Atlàntida
* Atlas
Atles
Atles (Geogràfic)
* Atles astronòmics
Atles celestes
* Atles clàssics
* Atles de geografia clàssica
* Atles de geografia històrica
* Atles dialectals
Atles electrònics
* Atles geogràfics
Atles històrics
Atles lingüístics
* Atles mèdics
* Atles mundials
* Atles universals
* Autonomies
Aventureres
Aventurers
Aventures

Biogeografia
Bucaners

* Camp (Medi rural)
* Canals (Geomorfologia)
* Cartes astronòmiques
* Cartes celestes
* Cartes de navegació
* Cartes marines
Cartes nàutiques
Cartografia
* Cartografia assistida per ordinador
* Cartografia botànica
* Cartografia de la botànica
Cartografia de la vegetació
Cartografia digital
* Cartografia digitalitzada
* Cartografia lingüística
* Cartografia per ordinador
* Cartografia topogràfica
Cartografia urbana
* Cartografia vegetal
Cartògrafs
Cartoteques
Catalogació de mapes
* Chakri (Dinastia), 1782-
* Ciències geomàtiques
* Ciutats imaginàries
Ciutats industrials
Ciutats medievals
Ciutats noves
* Ciutats satèl·lits
* Col·leccions de mapes
Comarques
* Comportament espacial
* Comportament territorial
Comunitats autònomes
* Condicions econòmiques internacionals
* Conducta de l'espai
Conducta espacial
* Conducta territorial
* Conflicte nord-sud
Conqueridors
Conquesta de Mèxic, 1519-1540
* Conquistadors
Continents
Coordenades
Coordenades geogràfiques
* Corologia
* Corotips
Cosmografia
* Creixement urbà
Creuers turístics

* Demogeografia
* Descobridors
Descobriments geogràfics
* Descripcions i viatges
* Desenvolupament immobiliari
Desequilibris regionals
Desequilibris territorials
* Desigualtats econòmiques
* Desigualtats regionals
Diaris de bord
* Diaris de viatges
Dinastia Chakri, 1782-
* Dinastia Rama, 1782-
* Distàncies entre llocs (Taules)
* Distribució de les plantes
* Distribució geogràfica d'animals i plantes
* Distribució geogràfica de l'home
* Distribució geogràfica de les espècies
* Distribució geogràfica de les llengües
* Distribució geogràfica de les malalties
* Distribució geogràfica de les plantes
* Distribució geogràfica del cristianisme
* Distribució geogràfica dels animals i les plantes
* Divisions eclesiàstiques
* Dones aventureres
* Dones exploradores
* Dones geògrafes
* Dones pioneres
* Dones viatgeres
* Dret territorial

* Economia mundial
Economia regional
Eldorado (Mite geogràfic)
* Elevacions
* Emplaçaments històrics
* Enginyeria geomàtica
Ensenyament de la geografia
Escàndols
* Escrits de viatgers
Espai (Geografia)
* Espai en geografia
* Espai geogràfic
* Espai rural
* Espais de ribera
* Espais rurals
Estrets
* Estrets (Geomorfologia)
* Excursions científiques
* Excursions en moto
Expansió territorial
Expedicions científiques
* Exploracions científiques
* Exploracions geogràfiques
Exploradores
Exploradors

* Fangals
* Filibusters (Bucaners)
Filogeografia
* Fisiografia
* Fitocartografia
Fitogeografia
* Forfet
* Forma terrestre
* Formes del relleu
* Freus

* Geobotànica
Geògrafes
Geografia
* Geografia agrària
Geografia agrícola
Geografia antiga
Geografia bíblica
* Geografia botànica
Geografia clàssica
Geografia comercial
Geografia cultural
* Geografia de la percepció
Geografia de la població
* Geografia de la salut
* Geografia de les llengües
* Geografia del llenguatge
Geografia del lleure
Geografia del transport
Geografia del turisme
* Geografia demogràfica
* Geografia dialectal
Geografia eclesiàstica
Geografia econòmica
Geografia feminista
Geografia física
Geografia històrica
Geografia humana
* Geografia i espai
Geografia industrial
Geografia lingüística
* Geografia local
Geografia matemàtica
Geografia mèdica
Geografia medieval
Geografia militar
* Geografia mundial
Geografia política
Geografia quantitativa
Geografia regional
Geografia rural
Geografia social
* Geografia sociològica
* Geografia turística
* Geografia universal
Geografia urbana
Geògrafs
* Geoinformació
* Geolingüística
Geomàtica
* Geomedicina
* Geopatologia
* GIS
* Graus de latitud

* Hagiònims
* Hagiotoponimia
Hagiotopònims
Història de la geografia

* Illes imaginàries
* Impressions de viatges
* Indrets històrics
* Itineraris
* Itineraris marítims
* Itineraris turístics

Latitud
* Línia de costa
* Literatura de viatges
* Llibres de navegació
Llibres de viatges
* Llocs d'interès històric
* Llocs ficticis
Llocs històrics
Llocs imaginaris

Mapes
* Mapes (Catalogació)
Mapes batimètrics
* Mapes celestes
* Mapes de navegació
* Mapes digitalitzats
Mapes digitals
* Mapes electrònics
Mapes geològics
Mapes satel·litaris
Mapes topogràfics
* Marendes
* Marenys
* Maresmes
* Marjals
Medi rural
* Medicina geogràfica
Mites geogràfics
* Món rural
* Mototurisme

* Narracions de viatges
* Navegants
Noms de carrers
* Noms de llocs
Noms geogràfics
Nord i Sud

* Organitzacions internacionals regionals
* Organitzacions regionals internacionals

Paisatge
Paisatge en l'art
Paisatge en la literatura
* Paisatge rural
* Paisatge urbà
* Paisatges rurals
* Paisatges urbans
* Països imaginaris
* Pantans (Geomorfologia)
* Paquet turístic
* Patamolls
* Patologia geogràfica
Pensament geogràfic
Percepció geogràfica
Pioneres
Pioners
Plànols
* Plànols (Mapes)
* Plànols topogràfics
* Pobles medievals
* Posicions geogràfiques
Professors de geografia
Promoció immobiliària
Puntes de projectil
* Punts geogràfics

* Rama (Dinastia), 1782-
Regionalisme
Regionalisme (Política internacional)
Regionalització
Regions àrides
* Regions rurals
* Regions semiàrides
* Relats de viatges
Relleu (Geografia)
* Relleu terrestre
Reserves d'indis
Riberes
* Riberes d'estanys
* Riberes de cursos d'aigua
* Riberes de llacs
* Riberes de rius
* Ribes
Ribes (Ciències de la terra)
* Ribes marítimes
* Ruralia
* Rutes literàries
* Rutes marítimes

* S.I.G.
* SIG
Sistemes d'informació geogràfica
* Sòl industrial
* Sud i Nord

Taj Mahal (Agra, Índia)
Taules de distàncies
* Tecnologia geoespacial
* Terrenys fangosos
* Terres àrides
* Terres semiàrides
Territori nacional
Territorialisme humà
* Territorialitat humana
* Territorialitat lingüística
* Topografia mèdica
Toponímia
* Topònims
* Topònims religiosos
* Travessies per mar
* Turisme en moto
* Turisme en tren
* Turisme ferroviari
Turistes
Turistes de motxilla

* Univers (Cosmografia)
Urbanització
Ús del sòl
* Utilització del sòl

Viatge en la literatura
Viatgeres
Viatgers
Viatges
Viatges aeris
Viatges al voltant del món
* Viatges biogràfics
* Viatges científics
Viatges combinats
* Viatges donant la volta al món
Viatges en automòbil
* Viatges en avió
* Viatges en ferrocarril
* Viatges en ferrocarrils
* Viatges en la literatura
Viatges en moto
Viatges en tren
Viatges interplanetaris
Viatges literaris
* Viatges oceànics
* Viatges organitzats
Viatges per mar
* Vores del mar

* Zones àrides
* Zones d'interès històric
Zones de conreu
Zones de ribera
Zones humides
Zones industrials
* Zones lingüístiques
* Zones ripàries
* Zones ripícoles
* Zones rurals
* Zones semiàrides
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.