Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Física

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1705 termes, 888 descriptors, 817 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


Aberració (Astronomia)
* Aberració cromàtica i esfèrica
Absorció acústica
* Absorció d'energia
Absorció de calor
* Absorció selectiva
Acceleració (Mecànica)
* Acceleració negativa
Acceleradors de partícules
* Acceleradors de ressonància magnètica
Acceleradors lineals
Acromatisme
Activitat solar
Acústica
* Acústica aplicada
* Acústica industrial
Acústica submarina
Adherència
* Adhesió (Física)
Adhesius
Aerodinàmica
Aeroelasticitat
* Aerofísica
* Aerofotometria
Aeronàutica
* Aerostació
* AFM
* Aglutinants
* AGNs (Astronomia)
* Agregats (Física)
* Agregats atòmics
* Agregats metàl·lics
* Agregats moleculars
* Agrupacions d'estels
* Agrupacions de galàxies
* Agulles imantades
* Agulles magnètiques
Aigua d'alimentació
* Aïlladors acústics
* Aïlladors elèctrics
* Aïlladors tèrmics
Aïllament acústic
* Aïllament del so
Aïllament elèctric
Aïllament tèrmic
Aire comprimit
Aire ionitzat
Aire líquid
Aixecament hidrogràfic
* Aixecament marí
Aixecaments topogràfics
* Alfa (Raigs)
* Aliatges amorfes
* Aliatges nanocristal·lines
* Alienígenes
* Aliens (Extraterrestres)
* Alt buit
Altes pressions (Ciència)
* Altes pressions (Enginyeria)
Altes pressions (Tecnologia)
Altes temperatures
* Ambient espacial
Ambients de microgravetat
* Ametropia
* Ampliació de llum per emissió estimulada de radiació
* Amplificació de microones per emissió estimulada de radiació
* Amplificadors mecànicoquàntics
* Anàlisi d'espectre
Anàlisi de traces
* Anàlisi dels espectres
Anàlisi dimensional
* Anàlisi espectral
* Anàlisi espectroquímica
* Anàlisi espectroscòpica
* Anàlisi microscòpica
Anàlisi per microsonda
* Anàlisi per ondetes
* Anells d'emmagatzematge
Anells de col·lisió
Anemòmetres
* Annals
* Anomalia (Astronomia)
* Anomalia aparent (Astronomia)
* Anomalia eccentrica (Astronomia)
* Anomalia mitjana (Astronomia)
* Anomalia real (Astronomia)
* Anomalia veritable (Astronomia)
Anomalies (Astronomia)
Antimatèria
* Antimatèria (Física)
Aparells acústics
* Aparells astronòmics
* Aparells electroacústics
* Aparells i instruments de so
* Aparells meteorològics
* Aparells òptics
* Aplicacions industrials de les ones sonores
* Aplicacions industrials dels làsers
* Aprenentatge de l'astronomia
* Aprenentatge de la física
* Aptitud mecànica
Aptitud per a la mecànica
* Armil·les
* Artificis (Pirotècnia)
Asteroides
* Astres
* Astrobiologia
Astrofísica
Astrofísica del plasma
Astrofísica nuclear
Astrofísica relativista
Astrometria
* Astronaus
Astronomia
Astronomia antiga
Astronomia àrab
Astronomia assiriobabilònica
* Astronomia babilònica
* Astronomia caldea
Astronomia de l'espai
* Astronomia de posició
Astronomia de raigs gamma
Astronomia de raigs X
Astronomia del Renaixement
* Astronomia descriptiva
Astronomia esfèrica
Astronomia estadística
* Astronomia fins el segle Vè
* Astronomia física
* Astronomia hebraica
Astronomia hindú
Astronomia infraroja
* Astronomia islàmica
Astronomia jueva
Astronomia medieval
Astronomia nàutica
* Astronomia pràctica
Astronomia submil·limètrica
Astronomia ultraviolada
Astrònoms
* Atles astronòmics
Atles celestes
Atmosfera
* Atmosfera dels estels
* Atmosfera estel·lar
Atmosfera lliure
Atmosfera solar
* Atmosfera terrestre
Atmosferes estelars
* Àudio digital
* Àudio en temps real
Autoradiografia
* Avaluació de sòls
* Aviació (Aeronàutica)

Baixa tensió
* Baixes temperatures
* Baldufa
Baldufes
Balística
* Banda d'energia (Física)
Barions
* Barrera tèrmica
* Baxter-Yang (Equació)
* Beta (Raigs)
Betatrons
* Betrató
Big Bang
* Binaris (Estels)
* Binaris de raigs X
Bioacústica
* Bioaustronàutica
Biofísica
* Biologia aeroespacial
Biologia espacial
* Biologia física
Biomecànica
Biònica
Bioquímica física
* Bioreologia
Bobines elèctriques
* Bombardeig d'ions
Bombardeig iònic
* Bombardeig per feixos iònicos
* Bombardeigs amb partícules
Bosons
Bosons de Higgs
Braços espirals
* Braquioteràpia
Braquiteràpia
* Brots de raigs gamma
Brúixoles
Buit
Buit (Tecnologia)
* Buit elevat
* Buit en la indústria

* Calefacció per microones
* Calefacció per radiofreqüència
Calendari
Calendari asteca
Calendari egipci
Calendari grec
Calendari gregorià
* Calendari hebraic
* Calendari hebreu
Calendari islàmic
Calendari jueu
* Calendari musulmà
Calendari romà
Calendaris
Calibratge
* Calidoscopi
Calidoscopis
Calor
Calor específica
Calorímetres
Cambres de bombolles
* Camp geomagnètic
* Camp magnètic
* Camp magnètic terrestre
Camps de galga (Física)
* Camps de gauge (Física)
Camps elèctrics
Camps electromagnètics
Camps magnètics
Camps magnètics (Física còsmica)
Camps magnètics interplanetaris
* Canvis de fase (Física estadística))
Capa límit
* Capa límit dinàmica
* Capacitat calorífica
* Capacitat mecànica
* Capacitat tèrmica
* Capes fines
* Capes límits
* Capes primes
Capil·laritat
* Carboni isotòpic
* Carboni-14
* Cartes astronòmiques
* Cartes celestes
Cartografia
Cartografia ambiental
* Cartografia assistida per ordinador
* Cartografia del medi ambient
Cartografia digital
* Cartografia digitalitzada
* Cartografia ecològica
Cartografia geològica
* Cartografia mediambiental
* Cartografia per ordinador
Cartografia urbana
Cartògrafs
* CAT
* Catàlegs astronòmics
Catàlegs d'estels
Càtodes
Causalitat (Física)
Càustica (Òptica)
Cel
Ciclotrons
* Ciència de materials
Ciència dels materials
* Ciència espacial
* Ciències atmosfèriques
Ciències de l'espai
* Ciències espacials
Cinemàtica
Cinemàtica galàctica
Cinemàtica relativista
* Cinètica
Classificació dels estels
* Clústers atòmics
* Clústers de galàxies
Clústers metàl·lics
* Clústers moleculars
Coherència (Física nuclear)
Coherència (Òptica)
* Coherència espacial
* Coherència óptica
* Coherència temporal
Col·lapse gravitacional
Col·lisions (Astrofísica)
Col·lisions (Física nuclear)
Col·lisions (Física)
* Col·lisions d'electrons
* Col·lisions d'hadrons
Col·lisions d'ions pesats
* Col·lisions nuclears
* Color dels aliments
Color en la cartografia
Colorimetria
Colors dels aliments
* Colors hipsomètrics
Cometes (Astronomia)
* Companyies de llum i força
Compatibilitat electromagnètica
* Composició de la matèria
Compostos fibrosos
* Compostos reforçats amb fibres
Compressibilitat
* Comptadors automàtics
* Comptadors de Geiger
Comptadors de Geiger-Müller
Comptadors digitals
* Comptadors electrònics
* Comptadors nuclears
Comunicacions òptiques
* Condensació d'Einstein
Condensació de Bose-Einstein
Condensadors elèctrics
Conducció de la calor
* Conducció tèrmica
Conductivitat elèctrica
Conductors elèctrics
Conductors orgànics
Conductors superiònics
Conductors unidimensionals
Constants físiques
Constel·lacions
Constitució de la matèria
Contactes elèctrics
Contactors elèctrics
Contaminació acústica
Contaminació radioactiva
Control del soroll
* Control digital
Convecció de la calor
Conversions internes (Física nuclear)
* Coordenades geodèsiques
Coordenades geogràfiques
Corbes de refredament
* Cordes vibrants (Física nuclear)
Corona solar
* Corrent altern
* Corrent continu
* Corrent elèctric
* Corrent elèctric altern
* Corrent elèctric continu
Corrents alterns
Corrents continus
Corrents elèctrics
* Corrents elèctrics alterns
* Cosmobiologia
Cosmocronologia
* Cosmofísica
Cosmografia
Cosmologia
Cosmologia antiga
* Cosmologia clàssica
* Cosmologia fins el segle V
* Cosmologia grega
Cosmologia islàmica
Cosmologia jueva
* Cosmologia musulmana
Cosmologia quàntica
* Cosmologia romana
Cosmoquímica
* Cosmos
* Cossos celestes
* Cossos elàstics
Criogènia
* Criotècnica
Cristalls iònics
Cristalls moleculars
Cromodinàmica quàntica
Cronologia
* Cronologia còsmica
* Cronologia cosmològica
* Cronologia de la cosmologia
Cronologia històrica
* Cronologia per radiocarboni
* Cronologia universal
Cronologies
Cronometria
* CT (Tomografia computada)
Cúmuls d'estels
Cúmuls de galàxies
* Cúmuls estel·lars
* CVD

* Dades astronòmiques (Taules)
* Datació pel carboni-14
Datació per radiocarboni
Deformacions (Mecànica)
Densitat de la Terra
Deposició en fase de vapor
Deposició química en fase vapor
Descàrregues elèctriques
Descàrregues elèctriques a través de gasos
* Desceleració
Desgast mecànic
* Desintegració atòmica
Desintegració radioactiva
Desmodulació (Electrònica)
* Despreniment termoionic
* Detecció (Electrònica)
Detectors
* Detectors de partícules
Detectors de radiació
* Detectors nuclears
Deuterons
Diagnòstic de plasma
Diagrames de fase
Diagrames de Grotrian
Diamagnetisme
Dicroisme circular
Difracció
Difracció d'electrons
Difracció de neutrons
Difracció de raigs X
Difusió
* Difusió (Física nuclear)
Difusió de raigs X
Dinàmica
Dinàmica d'una partícula
Dinàmica de cossos rígids
Dinàmica de fluids
Dinàmica de gasos
* Dinàmica de xarxes
* Dinàmica de xarxes cristal·lines
* Dinàmica dels estels
Dinàmica estel·lar
Dinàmica molecular
* Dinàmica quàntica
Dinàmica reticular
* Dinàmica rígida
* Dinàmica solar
Discs (Astrofísica)
* Discs astrofísics
Dislocacions en metalls
Dispersió (Física nuclear)
* Dispersió (Física)
* Dispersió d'ones
Dispersió de la llum
Dispersió de neutrons
* Dispersió de partícules
* Dispersió nuclear
* Dispersió Raman
Dispositius de microones
Dispositius electroòptics
* Dispositius MOS
* Dispositius superconductors
Distàncies extragalàctiques
* Doble refracció
* Dones físiques

* ECE
Eclipsis
* Eclipsis de lluna
* Eclipsis de sol
Eclipsis lunars
Eclipsis solars
Eco
* Edats còsmiques
* Edats cosmològiques
* EELS
* EFE
Efecte Auger
* Efecte d'Auger
* Efecte de Chadwick-Goldhaber
Efecte de Doppler
* Efecte de Goldhaber-Chadwick
Efecte de la radiació sobre els materials
Efecte de la radiació sobre els sòlids
* Efecte de les radiacions (Materials)
* Efecte de Mössbauer
Efecte del núvol d'electrons
* Efecte Doppler-Fizeau
* Efecte Edison
* Efecte ferroelèctric
* Efecte fotoelèctric
Efecte fotovoltaic
Efecte Hall
Efecte Hall quàntic
Efecte Jahn-Teller
Efecte Mössbauer
Efecte Raman
* Efecte termoionic
Efecte túnel
* Efectes de la radiació sobre els sòlids
Efectes fisiològics de les radiacions
* Efectes magnetoòptics
* Efectes òptics
* Elaboració de gas
Elasticitat
Electricitat
* Electricitat d'origen tèrmic
Electricitat en l'agricultura
* Electricitat estàtica
Electrificació rural
Electroacústica
Elèctrodes selectius d'ions
Electrodinàmica
Electrodinàmica còsmica
Electrodinàmica quàntica
Electroestàtica
Electroforesi sobre paper
* Electrogeneradors
Electromagnetisme
Electrònica
* Electrònica a escala molecular
* Electrònica a nanoescala
* Electrònica biològica
* Electrònica de l'espín
Electrònica de l'estat sòlid
Electrònica digital
Electrònica en biologia
Electrònica quàntica
Electrons
Electroòptica
* Electrostàtica
* Eliminació de residus nuclears
Eliminació de residus radioactius
El·lipsometria
* Emissió d'electrons
* Emissió de sincrotró
Emissió electrònica
* Emissió fotoelèctrica
* Emissió sincrotrònica
Emissió termoiònica
Emmagatzematge d'energia
* Empreses d'electricitat
* Empreses de distribució d'electricitat
Empreses elèctriques
* Endolls
* Endoradioteràpia
* Energia (Mecànica)
* Energia atòmica
* Energia cinètica
Energia elèctrica
* Energia electromagnètica
Energia fosca (Astronomia)
Energia mecànica
* Energia negra (Astronomia)
Energia nuclear
* Energia potencial
Enginyeria acústica
* Enginyeria criogènica
* Enginyeria de les baixes temperatures
* Enginyeria del fred
* Enginyeria dels materials
* Enginyeria electrònica
* Enregistrament digital del so
Enregistrament i reproducció digital del so
* Enregistrament sonor digital
Ensenyament de l'astronomia
Ensenyament de la física
Entrellaçament quàntic
* Equació de Baxter-Yang
* Equació de factorització
Equació de Schrödinger
Equació de Yang-Baxter
Equacions d'estat
Equacions de camp d'Einstein
* Equacions de transport de Bortzmann
* Equacións del camp gravitacional d'Einstein
Equilibri
* Equilibri de fases
Equilibri líquid-líquid
* Equilibri tèrmic
* Equip àudio
* Eres (Temps)
* Erupcions de raigs gamma
Erupcions solars
Escalfament per microones
Escintil·ladors líquids
Esclat de raigs gamma
* Esclat de raigs gamma còsmics
Esferes armil·lars
Esforç i tensió
* Espai còsmic
* Espai de més de tres dimensions
* Espai de n dimensions
Espai exterior
* Espai extraatmosfèric
* Espai extraterrestre
Espai i temps
* Espai interestel·lar
* Espai interplanetari
* Espectre d'absorció
* Espectre estel·lar
Espectre infraroig
* Espectre Raman
Espectre solar
Espectre ultraviolat
* Espectres (Física)
Espectres d'absorció
* Espectres de rotació
Espectres estel·lars
* Espectroanàlisi
Espectrofotometria
* Espectrògraf de masses
* Espectrografia
Espectròmetres
* Espectrometria
Espectrometria de masses
Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament
Espectrometria de masses de temps de vol
Espectrometria de raigs beta
Espectrometria de raigs gamma
* Espectrometria infraroja
* Espectroquímica
Espectroscòpia
Espectroscòpia astronòmica
Espectroscòpia atòmica
* Espectroscòpia beta
Espectroscòpia d'alta ressolució
Espectroscòpia d'electrons
Espectroscòpia d'emissió
* Espectroscòpia d'infraroigs
Espectroscòpia d'infraroigs per transformada de Fourier
* Espectroscòpia de dispersió inelàstica dels electrons
Espectroscòpia de fluorescència
Espectroscòpia de fosforescència
Espectroscòpia de fotoelectrons
Espectroscòpia de làser
Espectroscòpia de luminiscència
Espectroscòpia de microones
* Espectroscòpia de Mössbauer
Espectroscòpia de pèrdua d'energia d'electrons
Espectroscòpia de plasma
* Espectroscòpia de raigs beta
* Espectroscòpia de ressonància d'spin electrònic
Espectroscòpia de ressonància paramagnètica electrònica
* Espectroscòpia electrònica
* Espectroscòpia EPR
* Espectroscopía FTIR
Espectroscòpia infraroja
* Espectroscòpia infraroja de transformació de Fourier
* Espectroscòpia IR
Espectroscòpia molecular
Espectroscòpia Mössbauer
Espectroscòpia nuclear
* Espectroscòpia RPE
* Espectroscòpie electrònica per perdua d'energia
Espectroscopis
Espintrònica
* Éssers extraterrestres
Estabilitat
Estacions de l'any
* Estat condensat
* Estat condensat tou
Estàtica
* Estats d'energia
Estels
Estels binaris
Estels binaris de raigs X
* Estels de baixa lluminositat
Estels de neutrons
* Estels dobles
Estels nans
* Estels nous
Estels variables
Estequiometria
* Estereofotogrametria
* Estereometria
Estiu
* Estratigrafia radiològica
* Estrelles
* Estrelles binàries
* Estructura de la matèria
* Estructura de les estrelles
Estructura electrònica
Estructura estel·lar
Estructura galàctica
* Estructura MIS
Estructura nuclear
Èter (Espai)
Evaporació
* Evolució d'estels
Evolució de les galàxies
Evolució estel·lar
* Evolució galàctica
Excitació nuclear
Exobiologia
Expansió de l'univers
Expansions asimptòtiques
* Exploració de l'espai (Astronàutica)
Exploració espacial
* Exploracions espacials
* Explosió de raigs gamma
* Explosió inicial
* Explosió primordial
Extraterrestres

Fabricació de gas
* Fase (Física i química)
* Fase condensada
* Feixos d'electrons
Feixos de partícules
Feixos electrònics
* Fenòmen de transport (Física)
Fenomenologia (Física)
* Fenomenologia en física
Fenòmens crítics (Física)
Fenòmens de relaxació
Fenòmens mesoscòpics (Física)
* Fenòmens transitoris de raigs gamma
* Fermi (Gas)
* Fermi (Líquid)
Ferroelectricitat
Ferromagnetisme
* Fi de la terra (Astronomia)
Fi del món (Astronomia)
* Fíisica molecular
* Filtració per membrana
* Filtres de llum
Filtres òptics
Física
* Física astronòmica
Física atmosfèrica
* Física atòmica
* Física biològica
Física còsmica
* Física de baixes temperatures
* Física de clústers
* Física de l'atmosfera
Física de l'estat sòlid
* Física de la matèria condensada
* Física de la matèria condensada tova
* Física de la superfície
Física dels sòls
Física estadística
* Física geològica
Física matemàtica
Física mèdica
Física nuclear
* Física quàntica
* Física química
* Física radiològica
Física solar
* Física terrestre
* Físico-química
* Fisicoquímica
* Fisicoquímica teòrica
Físics
Físics nuclears
* Fisiologia de l'ull
* Fisiologia ocular
Físiques
* Fissió atòmica
Fissió nuclear
Flama
Flexió (Mecànica)
Fluctuacions (Física)
Fluids
Fluids complexos
* Fluids de Bose-Einstein
Fluorescència
* Flux turbulent
Focs artificials
* Focs d'artifici
Fonons
* Fonts de ràdio (Astronomia)
* Fonts quasi estel·lars
Forats negres (Astronomia)
* Força atòmica
* Força elèctrica
* Força motriu
Forces nuclears (Física)
Formació d'estels
* Formació de galàxies
Formació de les galàxies
* Formació de models (Física)
Formació de patrons (Física)
* Formació del sistema solar
* Formació estelar
* Formació galàctica
Fosforescència
Fotoconductivitat
* Fotodesintegració
Fotoelasticitat
Fotoelectricitat
Fotoelectrons
Fotoemissió
Fotografia astronòmica
* Fotografia per raigs X
Fotogrametria
Fotogrametria aèria
* Fotoluminescència
Fotometria
Fotometria astronòmica
Fotònica
Fotons
Fotosfera solar
* Fractura de materials
* Fractura de sòlids
* Fractura mecànica
Fragilitat
Fred
Fricció
* Fricció (Mecànica)
* FTIR (Espectroscòpia)
* Fulguracions solars
Fusió
* Fusió cel·lular
* Fusió controlada
* Fusió de membranes
Fusió membranària
Fusió nuclear
Fusió nuclear controlada
* Fusió termonuclear

Galàxies
Galàxies actives
* Galvanisme
Gas d'electrons
Gas de Bose-Einstein
* Gas de Fermi
Gas de síntesi
Gasos
Gasos ionitzats
Generadors elèctrics
Geodèsia
Geofísica
Geofísics
Geomagnetisme
* Gestió de residus radioactius
* Girodinàmica
Giroscopis
Globus celestes
Gluons
Grafè
Gran Col·lisionador d'Hadrons
* Graus de latitud
* Graus de latitud i longitud
* Graus de longitud
Gravetat
* Gravetat de la Terra
Gravetat quàntica
* Gravetat reduïda
Gravimetria (Geofísica)
Gravitació
* GRBs
* Grups d'estels
* Grups de galàxies
Grups quàntics
Guies d'ones
* GUT

* Habilitat mecànica
Hadrons
Halos (Meteorologia)
Heli líquid
* Heliosfera
Heliosfera (Astrofísica)
Heliosismologia
* Hidromecànica
Hidrostàtica
Higrometria
* Higroscòpia
Hiperons
Hipòtesi nebular
Histèresi
Història de l'astronomia
Història de la física
Hivern
Holografia acústica
* Hores (Temps)

* ICP-MS
* ICPMS
Il·lusions òptiques
* Imatges (Tècnica)
* Imatges acústiques (Holografía)
Imatges òptiques
Immunofluorescència
Impacte
* Impacte (Física)
* Impacte d'ions
Impedància (Electricitat)
* Impedància elèctrica
Implantació d'ions
* Implantació iònica
* Impulsos de làser ultracurts
* Impulsos láser ultracurts
* Impulsos ultracurts de làser
* Indicadors radioactius
Inducció magnètica
* Indústria de l'electrònica
* Indústria elèctrica
Indústria electrònica
Indústria energètica
* Indústries electròniques
* Indústries energètiques
Inèrcia (Mecànica)
* Inspecció de sòls
Instantons
Instruments astronòmics
Instruments meteorològics
Instruments òptics
* Intel·ligència extraterrestre
Interaccions d'hadrons
* Interaccions d'ions pesats
Interaccions electró-positró
Interaccions electromagnètiques
Interaccions febles (Física nuclear)
Interaccions fortes (Física nuclear)
Interaccions hiperfines
* Intercanvi d'energia
* Intercanvis d'energies
Interferència (Llum)
Interferòmetres
Interferometria
Interfícies (Ciències físiques)
* Interfícies (Física)
Investigació astronòmica
* Investigació espacial
* Ionització de l'aire
Ions
Isòtops de carboni
Isòtops estables en ecologia
* Isòtops estables en la investigació ecològica
* Isòtops inestables
Isòtops radioactius
Isòtops radioactius en biologia
Isòtops radioactius en farmacologia
Isòtops radioactius en geologia
Isòtops radioactius en hidrologia

* Jahn-Teller, Efecte
Jets (Astrofísica)

Kaons

Laboratoris de física
* Laboratoris físics
* Làmines primes
* Laminografía
* Large Hadron Collide
* Làser
* Làser òptic
* Làser semiconductor
Làsers
Làsers d'alta potència
Làsers d'estat sòlid
Làsers d'impulsos ultracurts
Làsers de gas
Làsers de semiconductors
Làsers en enginyeria
* Làsers en la indústria
* Làsers semiconductors
Latitud
Lents
* Leptons
Leptons (Física nuclear)
* LHC
Línies de transmissió de microones
* Línies isògones
Liofilització
Líquid de Fermi
* Líquids complexos
* Líquids de Bose-Einstein
* Líquids de Fermi
Líquids quàntics
* Lisímetre
Lisímetres
Llegua marina
* Llei de la gravitació d'Einstein
* Llei de les fases
Lleis de conservació (Física)
Lleis de Kepler
Llum
* Llum coherent
* Llum elèctrica
* Llum i ombra
* Llum invisible
* Llum polaritzada
Llum zodiacal
Longitud
* Longitud (Mesurament)
Luminescència

Macrocosmos
Magnetisme
Magnetisme nuclear
* Magnetisme terrestre
* Magnetoelasticitat
* Magnetoelectrònica
Magnetòfons
Magnetohidrodinàmica
Magnetoòptica
Magnetoquímica
Magnetoresistència
Magnetostricció
* Mapes celestes
* Mapes digitals
* Mapes electrònics
Màsers
Massa (Física)
* Massa atòmica
* Massa inerta
Matèria
* Matèria (Física)
Matèria condensada
Matèria condensada tova
Matèria fosca (Astronomia)
Matèria interstel·lar
* Matèria negra (Astronomia)
* Matèria no lluminosa (Astronomia)
* Matèria no observada (Astronomia)
* Materia no vista (Astronomia)
* Matèria tova
* Material electroacústic
Materials a altes temperatures
Materials a baixes temperatures
* Materials compostos fibrosos
* Materials compostos reforçats amb fibres
* Materials condensats
* Materials de microestructura ultrafina
* Materials de nanoestructura controlada
* Materials de nanofase
* Materials de nanòmetre
Materials electrònics
Materials ferromagnètics
Materials fotorefractius
Materials granulars
Materials inhomogenis
Materials làser
* Materials metàl·lics amorfes
* Materials nanocompostos
* Materials nanocristal·lins
Materials nanoestructurats
Materials porosos
* Materials superconductors
* Matrius (Mecànica)
Mecànica
Mecànica analítica
Mecànica aplicada
Mecànica celeste
* Mecànica clàssica
* Mecànica contínua
* Mecànica d'ones
Mecànica de fluids
Mecànica de fractura
* Mecànica de fractures
Mecànica de matrius
* Mecànica de sòlids
* Mecànica del continu
Mecànica dels medis continus
Mecànica estadística
Mecànica estadística del no equilibri
* Mecànica estadística irreversible
* Mecànica newtoniana
Mecànica no lineal
Mecànica ondulatòria
* Mecànica quàntica
Mecànica relativista
Medi ambient espacial
* Medi ambient extraterrestre
* Medi espacial
* Medis inhomogenis
Mesons (Física nuclear)
* Mesons K
Mesos
Mesurament
* Mesurament de la humitat atmosfèrica
* Mesurament de la temperatura
Mesurament de les distàncies
* Mesurament de les temperatures
Mesurament de longitud
* Mesurament de radiació
Mesurament de superfícies
Mesurament del so
* Mesurament del temps
* Mesurament lineal
* Mesurament termodinàmic
* Mesurament, Unitats de
Mesuraments elèctrics
Mesuraments electrònics
Mesuraments físics
* Mesuraments fotogràfics
Mesuraments òptics
* Mesures
* Mesures i pesos
* Mesures tèrmiques
* Metal oxide semiconductors
* Metalització en buit
* Metall òxid semiconductor
Metall-aïllant-semiconductors
Metall-òxid-semiconductors
Metalls a altes temperatures
Metalls a baixes temperatures
* Metalls amorfs
* Metalls moleculars
* Metalls nanocristal·lins
* Metalls orgànics
* Metalls polímers
* Metalls vitris
Metal·lúrgia física
Meteoròlegs
* Meteorologia física
Meteors
* Mètode del radiocarboni
* Mètode dels mínims quadrats
* Metrologia
Microagregats
* Microcalorímetres
* Microclústers
Microcosmos
Microelectrònica
Microestructura
Microfluídica
* Microgravetat
Microones
Microradiografia
* Microscopi d'efecte túnel
Microscòpia
* Microscòpia clínica
Microscòpia confocal
Microscòpia d'efecte túnel
* Microscòpia d'efecte túnel d'escombratge
* Microscòpia d'efecte túnel de rastreig
* Microscòpia d'escombratge de camp proper
* Microscòpia d'escombratge per efecte túnel
Microscòpia de camp proper
Microscòpia de força atòmica
Microscòpia de materials
Microscòpia electrònica de transmissió
* Microscòpia lumínica
Microscòpia mèdica
* Microscòpia òptica
* Microscòpia òptica de camp proper
Microscopis
Microscopis de fase
Microscopis electrònics
* Microscopis en medicina
* Microscopis i microscòpia
* Microscopis lumínics
* Microscopis òptics
Mineralogia òptica
Mínims quadrats
Miralls
* MIS (Electrònica)
* MIS (metal-insulator-semiconductor)
Model d'Anderson
Model d'Ising
* Model de Lenz-Ising
Model estàndard (Física nuclear)
Models astronòmics
Models de corda
* Models de cordes vibrants (Física nuclear)
* Models de desordre
Models ordre-desordre
Modulació (Electrònica)
* Modulació (Ràdio)
Molècules
* Molles
* Molles (Mecànica)
Moment angular (Física nuclear)
Moments d'inèrcia
Moments dipolars
Moments nuclears
Monòmers
* MOS (Electrònica)
* MOS (Semiconductors)
* Mössbauer, Efecte
Moviment
Moviment brownià
* Moviment de rotació
* Moviment de vòrtexs
* Moviment rotacional
Moviment rotatori
Muons

* Naixement d'estels
Nanocristalls
Nanocristalls semiconductors
Nanoelectrònica
Nanoestructures
Nanofluids
* Nanomaterials
Nanopartícules
* Nanopartícules en solució col·loïdal
* Naus espacials
Nebuloses
* Nebuloses extragalàctiques
* Nebuloses galàctiques
* Nebuloses gasoses
Neutrins
Neutrins solars
Neutrons
Nit
Nivells d'energia (Mecànica quàntica)
* NMR
* Novae
Noves (Estels)
* NSOM (Microscòpia)
* Nucleogènesi
Nucleosíntesi
Nucli galàctic actiu
* Nuclis atòmics

* Objectes quasi estel·lars
Observacions astronòmiques
Observatoris astronòmics
Ocultacions
* Ombra
Ombres
Ondetes (Matemàtica)
* Ondulació superficial
Ones
Ones acústiques de superfície
Ones de gravetat
* Ones de gravetat (Astrofísica)
* Ones de gravitació
Ones de ràdio
* Ones de translació
Ones de xoc
Ones elàstiques
Ones elèctriques
Ones electromagnètiques
Ones gravitacionals
* Ones gravitatòries
* Ones gravitatòries (Astrofísica)
* Ones hertzianes
* Ones hidromagnètiques
Ones no lineals
* Ones radioelèctriques
Ones sonores
* Ones supersòniques
* Ones ultrasòniques
* Ones ultrasonores
Operador de Schrödinger
Òptica
* Òptica atmosfèrica
* Òptica coherent
Òptica cristal·logràfica
Òptica de Fourier
Òptica electrònica
Òptica física
Òptica fisiològica
Òptica fotogràfica
Òptica geomètrica
Òptica integrada
* Òptica mèdica
Òptica meteorològica
Òptica no lineal
* Òptica ondulatòria
* Òptica per transformada de Fourier
Òptica quàntica
Òptics
Optoelectrònica
Òrbites
* ORC
* Ordre-desordre (Física)
Origen del sistema solar
Origen dels planetes
* Oscil·lacions de les estrelles
Oscil·lacions estelars
Oscil·ladors de cristall
Oscil·loscopi de raigs catòdics
Oscil·loscopis
* Oscil·loscopis catòdics
* Oscil·loscopis de raigs catòdics

Paral·laxi
* Particles de Higgs
Partícules (Física nuclear)
* Partícules alfa
* Partícules beta
* Partícules Bose-Einstein
* Partícules metàl-liques col·loidals
Pel·lícules fines
Pel·lícules fines de diamant
Pel·lícules metàl·liques
Pel·lícules òptiques
* Pel·lícules primes
Pèndol
* Percepció de la forma
Percepció de les formes
* Percepció dels contorns
Percolació (Física estadística)
Pèrdua de massa (Astrofísica)
Permeabilitat
Pertorbació (Astronomia)
Pertorbació (Dinàmica quàntica)
Pes atòmic
Pesos i mesures
Pions
* Pirotècnia
Planetaris
Planetes
Planetes extrasolars
* Planetes menors
* Planetoides
Planetologia
* Planigrafia
Planisferis celests
Plasma (Gasos ionitzats)
* Plasma solar
* Plasmes astrofísics
Plasmons
Plasticitat
Pluralitat de mons
Pneumàtica
* Polarimetria
Polarització (Electricitat)
Polarització (Física nuclear)
Polarització (Llum)
* Polarització circular
* Polarització nuclear
Polímers conductors
* Polímers electroactius
* Polímers electroconductors
Pols còsmica
* Pols interestel·lar
Porositat
* Portalàmpades
* Posicions geogràfiques
* Potencial (Física)
* Potencial elèctric
Pous quàntics
Precessió
* Preses de corrent
Pressió
* Prevencio del soroll
Primavera
Principi antròpic
* Principi cosmològic antròpic
* Principi de causalitat
* Probabilitat de penetració
Problema dels dos cossos
Problema dels tres cossos
Processos de moviment brownià
* Processos de Wiener
Processos irreversibles
* Producció de gas
* Productes d'inèrcia
Projecte Voyager
Propagació d'ones
* Propagació del so
Propietats acústiques
Propietats de la matèria
Propietats elèctriques
* Propietats físiques de la matèria
Propietats magnètiques
Propietats mecàniques
Propietats òptiques
Propietats tèrmiques
* Propietats termofísiques
* Prospecció de sòls
* Prospecció gravimètrica
Protons
* Psicròmetres
Púlsars
Punt crític
Punts de fusió
* Punts geogràfics

* QCD (Física nuclear)
* QSS (Astronomia)
* Quadrats mínims
* Quanta de llum
Quarks
Quarta dimensió
Quàsars
* Quasi-stellar sources
Quasipartícules (Física)
* Química biofísica
Química física
* Química física i teòrica
* Química magnètica
* Química teòrica

Radiació
* Radiació calorífica
* Radiació còsmica
* Radiació de calor
* Radiació de cossos negres
* Radiació de sincrotró
Radiació del cos negre
* Radiació electromagnètica
* Radiació gravitacional
* Radiació gravitatòria
* Radiació i absorció de calor
Radiació infraroja
Radiació ionitzant
Radiació sincrotrònica
* Radiació tèrmica
Radiació ultraviolada
* Radiactivitat
Radioactivitat
Radioastronomia
* Radioautografia
Radiobiologia
* Radiocarboni
Radiocirurgia
Radioestèsia
* Radiofarmacologia
Radiofonts
Radiografia
* Radiografia per seccions
* Radioisòtops
* Radioisòtops en biologia
* Radioisòtops en geologia
* Radioisòtops en hidrologia
Radiologia
Radiometria
Radiotelescopis
Radioteràpia
* Radioteràpia de contacte
* Radioteràpia intersticial
Raigs alfa
Raigs beta
Raigs catòdics
Raigs còsmics
* Raigs de Millikan
Raigs gamma
* Raigs infraroigs
* Raigs ultraviolats
Raigs X
* Reaccions atòmiques
* Reaccions de fusió
* Reaccions de fusió controlada
Reaccions fotonuclears
Reaccions nuclears
* Reaccions termonuclears controlades
* Realimentació (Electrònica)
* Reconeixement de formes
Reconeixement de sòls
* Reconeixements topogràfics
* Reduccio del soroll
Reflexió (Òptica)
Refracció
Refracció astronòmica
Refracció doble
Refracció ocular
Regla de les fases i equilibri
Relacions de dispersió
Relativitat (Física)
Relativitat especial (Física)
Relativitat general (Física)
* Relativitat restringida
Relaxació (Física nuclear)
* Relaxació (Física)
Relaxació magnètica
* Relaxació magnètica nuclear
* Relleu submarí
Rellotges astronòmics
* Remolins (Aerodinàmica)
* Remolins (Física)
* Remolins (Hidrodinàmica)
Renormalització (Física)
* Renormalització de la càrrega
* Renormalització de la massa
Reologia
Reologia (Biologia)
Reòmetres
* Representació conforme de superfícies
Representació de superfícies
Reproducció d'àudio en temps real
* Reproducció digital del so
Resistència elèctrica
* Resistències NTC
* Resistències PTC
* Resistències tèrmiques
Ressonància
Ressonància magnètica
Ressonància magnètica nuclear
* Ressorts
Ressorts (Mecànica)
* Ressorts (Mecanisme)
Retroacció (Electrònica)
* Revestiment en el buit
* Revestiment en vapor
* RMN
* Rotació (Dinàmica)
Rotació de la Terra
* Rotació interna molecular
Rotació molecular
Rotació òptica
* Rotació terrestre

Satèl·lits
* Schrödinger (Equació)
* Sector elèctric
* Sector electrònic
Segon principi de la termodinàmica
* Segona llei de la termodinàmica
Semiconductors
Semiconductors amorfs
Semiconductors de gap ample
* Semiconductors de metall-òxid
Semiconductors orgànics
* Sensors
Separació per membrana
* Serveis d'electricitat
Silenci
Simetria (Física)
Similitud (Física)
Sincronització
Sincrotrons
Sintetitzadors de freqüència
* Sismologia solar
* Sistemas de formació d'imatges
* Sistemes binaris (Astronomia)
Sistemes d'imatges
* Sistemes de baixa tensió
Sistemes de control digital
Sistemes electrònics
Sistemes electrònics analògics
Sistemes electrònics de seguretat
* Sistemes mesoscòpics
Sistemes oberts (Física)
* SNOM (Microscòpia)
So
* So inaudible
Sòlids elàstics
* Sòlids irradiats
* Sòlids rígids
* Solucions col·loïdals de nanopartícules
Solucions sòlides
* Sonoholografia
* Sonooptografia
Soroll
Soroll electrònic
Spin (Física nuclear)
* Spin nuclear
* STM (Microscòpia)
* Subministrament d'energia elèctrica
Superconductivitat
Superconductivitat a altes temperatures
* Superconductivitat a altes temperatures crítiques
Superconductors
* Supercordes (Física nuclear)
* Superfície càustica
Superfícies (Física)
Superfluïdesa
* Superfluids
Supergravetat
* Supernovae
Supernoves
* Supernoves (Estels)
Supersimetria

* TAC
* Talent mecànic
Taques solars
Taquions
Tardor
Taules astronòmiques
* TC (Tomografia computada)
* Tècnica àudio digital
* Tècnica criogènica
* Tècnica microscòpica
* Tècniques d'imatge
* Tecnologia de les baixes temperatures
* Tecnologia MIS
* Tecnologia MOS
* Telecomunicacions òptiques
Telescopis
* Telescopis astronòmics
* Telescopis en òrbita
Telescopis espacials
* Telescopis orbitals
* TEM
Temperatura
* Temperatura de fusió
* Temperatures altes
Temperatures baixes
Temperatures baixes (Investigació)
* Temperatures elevades
* Temps espacial
Tensió superficial
Teoria atòmica
Teoria cinètica de la matèria
Teoria cinètica dels gasos
Teoria cinètica dels líquids
Teoria corpuscular de la llum
* Teoria corpuscular de la matèria
Teoria de banda d'energia dels sòlids
* Teoria de bandes
* Teoria de camp unificat
Teoria de camps (Física)
* Teoria de galga (Física)
* Teoria de gauge (Física)
* Teoria de gran unificació
Teoria de Kaluza-Klein
Teoria de la matriu S
* Teoria de la relativitat especial
* Teoria de les cordes
* Teoria de les molècules
Teoria de les supercordes
Teoria de Regge
Teoria de senyals (Telecomunicació)
* Teoria de xarxes elèctriques
* Teoria del Big bang
* Teoria del camp unificat d'Einstein
* Teoria del cos negre
Teoria del moviment ondulatori
* Teoria del potencial
Teoria del potencial (Física)
Teoria del transport
Teoria dels planetes
* Teoria dels quanta
* Teoria dels quàntums
Teoria dels tuistors
* Teoria dels twistors
Teoria electromagnètica
* Teoria fenomenològica (Física)
* Teoria Kaluza-Klein
* Teoria KK
Teoria molecular
Teoria ondulatòria de la llum
* Teoria planetària
Teoria quàntica
Teoria quàntica de camps
Teoria quàntica relativista
Teories de gran unificació (Física nuclear)
* Teories de Kaluza-Klein
Teories del camp unificat
* Teories del camp uniforme
* Teories planetàries
* Teories supercorda
* Teories supersimètriques
* Teories superunificades
* Teories unificades
* Teories unificades de camps
* Teories unitàries
* Termistàncies
Termistors
* Termocinètica
Termodinàmica
* Termodinàmica de processos irreversibles
* Termodinàmica de sistemes irreversibles
Termodinàmica del desequilibri
Termodinàmica estadística
* Termodinàmica irreversible
Termoelasticitat
Termoelectricitat
Termografia
* Termologia
Termometria
Termotècnia
Textura dels materials
* Textures dels materials
* Tomodensitometria
Tomografia
* Tomografia axial computada
* Tomografia axial computada de raigs X
* Tomografia computeritzada
Tomografia òptica
Topografia
* Topografia de mines
* Topografia fotogràfica aèria
Topografia militar
Topografia minera
Topografia submarina
* Topografia subterrània
Topògrafs
Torsió
* Torsió (Mecànica)
Traçadors radioactius
Tractament tèrmic
Tractament tèrmic dels metalls
* Tranferència de l'energia per radiació
* Tranferència per radiació
Transferència d'energia
Transferència de càrrega
Transferència radiativa
Transformacions de fase (Física estadística)
* Transicions de fase (Física estadística)
* Transistors MIS
* Transistors MOS
* Transistors unipolars
Transmissió de la calor
Transmissió del so
Transport d'electrons
* Tren d'ones (Matemàtica)
Triangulació
* Tuistors (Física)
* Túnel (Física)
Turbulència

* Ultraacústica
Ultrafiltració
* Ultrasò
Ultrasons
* Unificació d'interaccions de partícules elementals
Unitats de mesura
* Unitats de mesurament
* Univers (Cosmografia)
* Univers (Metafísica)
* Univers en expansió

Vapor
* Vapor d'aigua
* Variables (Estels)
* Variacions (Física)
Vectors de Killing
Vehicles espacials
Velocitat
Vent solar
* Vents solars
* Viatge a través del temps
* Viatges a través del temps
Viatges en el temps
Vibració
* Vibracions inaudibles
Vida en altres planetes
* Vida extraterrestre
* Vidre metàl·lic
* Vidres d'espin
Vidres de spin
* Vidres magnètics
Vidres metàl·lics
* Vinclament
* Violació càrrega-paritat (Física nuclear)
Violació CP (Física nuclear)
* Violació de CP (Física nuclear)
* Violació de la conjugació de càrrega i de la paritat
Viscoelasticitat
Viscosímetres
Vol
Vòrtexs
* Vòrtexs (Aerodinàmica)
* Vòrtexs (Física)
* Vòrtexs (Hidrodinàmica)

* Xapes primes
Xarxes cristal·lines
Xarxes de difracció
Xarxes elèctriques

* Zonografia
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.