Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Física

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1678 termes, 880 descriptors, 798 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


Aberració (Astronomia)
* Aberració cromàtica i esfèrica.
Absorció acústica.
* Absorció d'energia.
Absorció de calor.
* Absorció selectiva.
Acceleració (Mecànica)
* Acceleració negativa.
Acceleradors de partícules.
* Acceleradors de ressonància magnètica.
Acceleradors lineals.
Acromatisme.
Activitat solar.
* Acústica aplicada.
* Acústica industrial.
Acústica submarina.
Acústica.
Adherència.
* Adhesió (Física)
Adhesius.
Aerodinàmica.
Aeroelasticitat.
* Aerofísica.
* Aerofotometria.
Aeronàutica.
* Aerostació
* AFM.
* Aglutinants.
* AGNs (Astronomia)
* Agregats (Física)
* Agregats atòmics.
* Agregats metàl·lics.
* Agregats moleculars.
* Agrupacions d'estels.
* Agrupacions de galàxies.
* Agulles imantades.
* Agulles magnètiques.
Aigua d'alimentació
* Aïlladors acústics.
* Aïlladors elèctrics.
* Aïlladors tèrmics.
Aïllament acústic.
* Aïllament del so.
Aïllament elèctric.
Aïllament tèrmic.
Aire comprimit.
Aire ionitzat.
Aire líquid.
Aixecament hidrogràfic.
* Aixecament marí
Aixecaments topogràfics.
* Alfa (Raigs)
* Aliatges amorfes.
* Aliatges nanocristal·lines.
* Alienígenes
* Aliens (Extraterrestres)
* Alt buit.
Altes pressions (Ciència)
* Altes pressions (Enginyeria)
Altes pressions (Tecnologia)
Altes temperatures
* Ambient espacial.
Ambients de microgravetat.
* Ametropia.
* Ampliació de llum per emissió estimulada de radiació
* Amplificació de microones per emissió estimulada de radiació
* Amplificadors mecànicoquàntics.
* Anàlisi d'espectre.
Anàlisi de traces.
* Anàlisi dels espectres.
Anàlisi dimensional.
* Anàlisi espectral.
* Anàlisi espectroquímica.
* Anàlisi espectroscòpica.
* Anàlisi microscòpica.
Anàlisi per microsonda.
* Anàlisi per ondetes.
* Anells d'emmagatzematge.
Anells de col·lisió
Anemòmetres.
* Anomalia (Astronomia)
* Anomalia aparent (Astronomia)
* Anomalia eccentrica (Astronomia)
* Anomalia mitjana (Astronomia)
* Anomalia real (Astronomia)
* Anomalia veritable (Astronomia)
Anomalies (Astronomia)
* Antimatèria (Física)
Antimatèria.
Aparells acústics.
* Aparells astronòmics.
* Aparells electroacústics.
* Aparells i instruments de so.
* Aparells meteorològics.
* Aparells òptics.
* Aplicacions industrials de les ones sonores.
* Aplicacions industrials dels làsers.
* Aprenentatge de l'astronomia.
* Aprenentatge de la física.
* Aptitud mecànica.
Aptitud per a la mecànica.
* Armil·les.
* Artificis (Pirotècnia)
Asteroides.
* Astrobiologia.
Astrofísica del plasma.
Astrofísica nuclear.
Astrofísica relativista.
Astrofísica.
Astrometria.
* Astronaus.
Astronomia antiga.
Astronomia àrab.
Astronomia assiriobabilònica.
* Astronomia babilònica.
* Astronomia caldea.
Astronomia de l'espai.
* Astronomia de posició
Astronomia de raigs gamma.
Astronomia de raigs X.
Astronomia del Renaixement.
* Astronomia descriptiva.
Astronomia esfèrica.
* Astronomia fins el segle Vè
* Astronomia física.
* Astronomia hebraica.
Astronomia hindú
Astronomia infraroja.
* Astronomia islàmica.
Astronomia jueva.
Astronomia medieval.
Astronomia nàutica.
* Astronomia pràctica.
Astronomia submil·limètrica.
Astronomia ultraviolada.
Astrònoms.
* Atles astronòmics.
Atles celestes.
* Atmosfera dels estels.
* Atmosfera estel·lar.
Atmosfera lliure
Atmosfera solar.
* Atmosfera terrestre.
Atmosfera.
Atmosferes estelars.
* Àudio digital.
* Àudio en temps real.
Autoradiografia.
* Avaluació de sòls.
* Aviació (Aeronàutica)

Baixa tensió
* Baixes temperatures.
* Baldufa.
Baldufes.
Balística.
* Banda d'energia (Física)
Barions.
* Barrera tèrmica.
* Baxter-Yang (Equació)
* Beta (Raigs)
Betatrons.
* Betrató
Big Bang.
* Binaris (Estels)
* Binaris de raigs X.
Bioacústica.
* Bioaustronàutica.
Biofísica.
* Biologia aeroespacial.
Biologia espacial.
* Biologia física.
Biomecànica.
Biònica.
Bioquímica física.
* Bioreologia.
Bobines elèctriques.
* Bombardeig d'ions.
Bombardeig iònic.
* Bombardeig per feixos iònicos.
* Bombardeigs amb partícules.
Bosons de Higgs.
Bosons.
Braços espirals
* Braquioteràpia.
Braquiteràpia.
* Brots de raigs gamma.
Brúixoles.
Buit (Tecnologia)
* Buit elevat.
* Buit en la indústria.
Buit.

* Calefacció per microones.
* Calefacció per radiofreqüència.
Calendari asteca.
Calendari egipci.
Calendari grec.
Calendari gregorià
* Calendari hebraic.
* Calendari hebreu.
Calendari islàmic.
Calendari jueu.
* Calendari musulmà
Calendari romà
Calendari.
Calendaris.
Calibratge.
Calor específica.
Calor.
Calorímetres.
Cambres de bombolles.
* Camp geomagnètic.
* Camp magnètic terrestre.
* Camp magnètic.
Camps de galga (Física)
* Camps de gauge (Física)
Camps elèctrics.
Camps electromagnètics.
Camps magnètics (Física còsmica)
Camps magnètics interplanetaris.
Camps magnètics.
* Canvis de fase (Física estadística))
* Capa límit dinàmica.
Capa límit.
* Capacitat calorífica.
* Capacitat mecànica.
* Capacitat tèrmica.
* Capes fines.
* Capes límits.
* Capes primes.
Capil·laritat.
* Carboni isotòpic.
* Carboni-14.
* Cartes astronòmiques.
* Cartes celestes.
Cartografia ambiental.
* Cartografia assistida per ordinador.
* Cartografia del medi ambient.
Cartografia digital.
* Cartografia digitalitzada.
* Cartografia ecològica.
Cartografia geològica.
* Cartografia per ordinador.
Cartografia urbana.
Cartògrafs.
* CAT.
* Catàlegs astronòmics.
Catàlegs d'estels.
Càtodes.
Causalitat (Física)
Càustica (Òptica)
Cel.
Ciclotrons.
* Ciència de materials.
Ciència dels materials.
* Ciència espacial.
* Ciències atmosfèriques.
Ciències de l'espai.
* Ciències espacials.
Cinemàtica galàctica.
Cinemàtica relativista.
Cinemàtica.
* Cinètica.
Classificació dels estels.
* Clústers atòmics.
* Clústers de galàxies.
Clústers metàl·lics.
* Clústers moleculars.
Coherència (Física nuclear)
Coherència (Òptica)
* Coherència espacial
* Coherència óptica.
* Coherència temporal.
Col·lapse gravitacional.
Col·lisions (Astrofísica)
Col·lisions (Física nuclear)
Col·lisions (Física)
* Col·lisions d'electrons.
* Col·lisions d'hadrons.
Col·lisions d'ions pesats.
* Col·lisions nuclears.
* Color dels aliments.
Color en la cartografia.
Colorimetria.
Colors dels aliments.
* Colors hipsomètrics.
Cometes (Astronomia)
* Companyies de llum i força.
Compatibilitat electromagnètica.
* Composició de la matèria.
Compostos fibrosos.
* Compostos reforçats amb fibres.
Compressibilitat.
* Comptadors automàtics.
Comptadors de Geiger-Müller.
* Comptadors de Geiger.
Comptadors digitals.
* Comptadors electrònics.
* Comptadors nuclears.
Comunicacions òptiques.
* Condensació d'Einstein.
Condensació de Bose-Einstein.
Condensadors elèctrics.
Conducció de la calor.
* Conducció tèrmica.
Conductivitat elèctrica.
Conductors elèctrics.
Conductors orgànics.
Conductors superiònics.
Conductors unidimensionals.
Constants físiques.
Constel·lacions.
Constitució de la matèria.
Contactes elèctrics.
Contactors elèctrics.
Contaminació acústica.
Contaminació radioactiva.
Control del soroll.
* Control digital.
Convecció de la calor.
Conversions internes (Física nuclear)
* Coordenades geodèsiques.
Coordenades geogràfiques.
Corbes de refredament.
* Cordes vibrants (Física nuclear)
Corona solar.
* Corrent altern.
* Corrent continu.
* Corrent elèctric altern.
* Corrent elèctric continu.
* Corrent elèctric.
Corrents alterns.
Corrents continus.
* Corrents elèctrics alterns.
Corrents elèctrics.
* Cosmobiologia.
Cosmocronologia.
* Cosmofísica.
Cosmografia.
Cosmologia antiga.
* Cosmologia clàssica.
* Cosmologia fins el segle V.
* Cosmologia grega.
Cosmologia islàmica.
Cosmologia jueva.
* Cosmologia musulmana.
Cosmologia quàntica.
* Cosmologia romana.
Cosmoquímica.
* Cosmos.
* Cossos elàstics.
Criogènia.
* Criotècnica.
Cristalls iònics.
Cristalls moleculars.
Cromodinàmica quàntica.
* Cronologia còsmica.
* Cronologia cosmològica.
* Cronologia de la cosmologia.
* Cronologia per radiocarboni.
Cronologies.
Cronometria.
* CT (Tomografia computada)
Cúmuls d'estels.
Cúmuls de galàxies.
* Cúmuls estel·lars.
* CVD.

* Dades astronòmiques (Taules)
* Datació pel carboni-14.
Datació per radiocarboni.
Deformacions (Mecànica)
Densitat de la Terra.
Deposició en fase de vapor.
Deposició química en fase vapor.
Descàrregues elèctriques a través de gasos.
Descàrregues elèctriques.
* Desceleració
Desgast mecànic.
* Desintegració atòmica.
Desintegració radioactiva.
Desmodulació (Electrònica)
* Despreniment termoionic.
* Detecció (Electrònica)
* Detectors de partícules.
Detectors de radiació
* Detectors nuclears.
Detectors.
Deuterons.
Diagnòstic de plasma.
Diagrames de fase.
Diagrames de Grotrian.
Diamagnetisme.
Dicroisme circular.
Difracció
Difracció d'electrons.
Difracció de neutrons.
Difracció de raigs X.
Difusió
* Difusió (Física nuclear)
Difusió de raigs X.
Dinàmica d'una partícula.
Dinàmica de cossos rígids.
Dinàmica de fluids.
Dinàmica de gasos.
* Dinàmica de xarxes cristal·lines.
* Dinàmica de xarxes.
* Dinàmica dels estels.
Dinàmica estel·lar.
Dinàmica molecular.
* Dinàmica quàntica.
Dinàmica reticular.
* Dinàmica rígida.
* Dinàmica solar.
Dinàmica.
Discs (Astrofísica)
* Discs astrofísics.
Dislocacions en metalls.
Dispersió (Física nuclear)
* Dispersió (Física)
* Dispersió d'ones.
Dispersió de la llum.
Dispersió de neutrons.
* Dispersió de partícules.
* Dispersió nuclear.
* Dispersió Raman.
Dispositius de microones.
Dispositius electroòptics.
* Dispositius MOS.
* Dispositius superconductors.
Distàncies extragalàctiques.
* Doble refracció
* Dones físiques.

* ECE.
* Eclipsis de lluna.
* Eclipsis de sol.
Eclipsis lunars.
Eclipsis solars.
Eclipsis.
Eco.
* Edats còsmiques.
* Edats cosmològiques.
* EELS
* EFE.
Efecte Auger.
* Efecte d'Auger.
* Efecte de Chadwick-Goldhaber.
Efecte de Doppler.
* Efecte de Goldhaber-Chadwick.
Efecte de la radiació sobre els materials.
Efecte de la radiació sobre els sòlids
* Efecte de les radiacions (Materials)
* Efecte de Mössbauer.
Efecte del núvol d'electrons.
* Efecte Doppler-Fizeau.
* Efecte Edison.
* Efecte ferroelèctric.
* Efecte fotoelèctric.
Efecte fotovoltaic.
Efecte Hall quàntic.
Efecte Hall.
Efecte Jahn-Teller.
Efecte Mössbauer.
Efecte Raman.
* Efecte termoionic.
Efecte túnel.
* Efectes de la radiació sobre els sòlids.
Efectes fisiològics de les radiacions.
* Efectes magnetoòptics
* Efectes òptics.
* Elaboració de gas.
Elasticitat.
* Electricitat d'origen tèrmic.
Electricitat en l'agricultura.
* Electricitat estàtica.
Electricitat.
Electrificació rural.
Electroacústica.
Elèctrodes selectius d'ions.
Electrodinàmica còsmica.
Electrodinàmica quàntica.
Electrodinàmica.
Electroforesi sobre paper.
* Electrogeneradors.
Electromagnetisme.
* Electrònica a escala molecular.
* Electrònica a nanoescala.
* Electrònica biològica.
* Electrònica de l'espín
Electrònica de l'estat sòlid.
Electrònica digital.
Electrònica en biologia.
Electrònica quàntica.
Electrònica.
Electrons.
Electroòptica.
Electrostàtica.
* Eliminació de residus nuclears.
Eliminació de residus radioactius.
El·lipsometria.
* Emissió d'electrons.
* Emissió de sincrotró
Emissió electrònica.
* Emissió fotoelèctrica.
* Emissió sincrotrònica.
Emissió termoiònica.
Emmagatzematge d'energia.
* Empreses d'electricitat.
* Empreses de distribució d'electricitat.
Empreses elèctriques.
* Endolls.
* Endoradioteràpia.
* Energia (Mecànica)
* Energia atòmica.
* Energia cinètica
Energia elèctrica.
* Energia electromagnètica.
Energia fosca (Astronomia)
Energia mecànica.
* Energia negra (Astronomia)
Energia nuclear.
* Energia potencial
Enginyeria acústica.
* Enginyeria criogènica.
* Enginyeria de les baixes temperatures.
* Enginyeria del fred.
* Enginyeria dels materials.
* Enginyeria electrònica.
* Enregistrament digital del so.
Enregistrament i reproducció digital del so.
* Enregistrament sonor digital.
Ensenyament de l'astronomia.
Ensenyament de la física.
Entrellaçament quàntic.
* Equació de Baxter-Yang.
* Equació de factorització
Equació de Schrödinger.
Equació de Yang-Baxter.
Equacions d'estat.
Equacions de camp d'Einstein.
* Equacions de transport de Bortzmann.
* Equacións del camp gravitacional d'Einstein.
* Equilibri de fases.
Equilibri líquid-líquid.
* Equilibri tèrmic.
Equilibri.
* Equip àudio.
* Erupcions de raigs gamma.
Erupcions solars.
Escalfament per microones.
Escintil·ladors líquids.
Esclat de raigs gamma
* Esclat de raigs gamma còsmics.
Esferes armil·lars.
Esforç i tensió
* Espai còsmic.
* Espai de més de tres dimensions.
* Espai de n dimensions.
Espai exterior.
* Espai extraatmosfèric.
* Espai extraterrestre.
Espai i temps.
* Espai interestel·lar.
* Espai interplanetari.
* Espectre d'absorció
* Espectre estel·lar.
Espectre infraroig.
* Espectre Raman.
Espectre solar.
Espectre ultraviolat.
* Espectres (Física)
Espectres d'absorció
* Espectres de rotació
Espectres estel·lars.
* Espectroanàlisi.
Espectrofotometria.
* Espectrògraf de masses.
* Espectrografia
Espectròmetres.
Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament.
Espectrometria de masses de temps de vol.
Espectrometria de masses.
Espectrometria de raigs beta.
Espectrometria de raigs gamma.
* Espectrometria infraroja.
* Espectrometria.
* Espectroquímica.
Espectroscòpia astronòmica.
Espectroscòpia atòmica.
* Espectroscòpia beta.
Espectroscòpia d'alta ressolució
Espectroscòpia d'electrons.
Espectroscòpia d'emissió
Espectroscòpia d'infraroigs per transformada de Fourier.
* Espectroscòpia d'infraroigs.
* Espectroscòpia de dispersió inelàstica dels electrons.
Espectroscòpia de fluorescència.
Espectroscòpia de fosforescència.
Espectroscòpia de fotoelectrons.
Espectroscòpia de làser.
Espectroscòpia de luminiscència.
Espectroscòpia de microones.
* Espectroscòpia de Mössbauer.
Espectroscòpia de pèrdua d'energia d'electrons.
Espectroscòpia de plasma.
* Espectroscòpia de raigs beta.
* Espectroscòpia de ressonància d'spin electrònic.
Espectroscòpia de ressonància paramagnètica electrònica.
* Espectroscòpia electrònica.
* Espectroscòpia EPR.
* Espectroscopía FTIR.
* Espectroscòpia infraroja de transformació de Fourier.
Espectroscòpia infraroja.
* Espectroscòpia IR.
Espectroscòpia molecular.
Espectroscòpia Mössbauer.
Espectroscòpia nuclear.
* Espectroscòpia RPE.
Espectroscòpia.
* Espectroscòpie electrònica per perdua d'energia.
Espectroscopis.
Espintrònica.
* Éssers extraterrestres.
Estabilitat.
Estacions de l'any.
* Estat condensat tou.
* Estat condensat.
Estàtica.
* Estats d'energia.
Estels binaris de raigs X.
Estels binaris.
* Estels de baixa lluminositat
Estels de neutrons.
* Estels dobles.
Estels nans.
* Estels nous.
Estels variables.
Estels.
Estequiometria.
* Estereofotogrametria.
* Estereometria.
Estiu.
* Estratigrafia radiològica.
* Estrelles binàries.
* Estrelles.
* Estructura de la matèria.
* Estructura de les estrelles.
Estructura electrònica.
Estructura estel·lar.
Estructura galàctica.
* Estructura MIS.
Estructura nuclear.
Èter (Espai)
Evaporació
* Evolució d'estels.
Evolució de les galàxies.
Evolució estel·lar.
* Evolució galàctica.
Excitació nuclear.
Exobiologia.
Expansió de l'univers.
Expansions asimptòtiques.
* Exploració de l'espai (Astronàutica)
Exploració espacial.
* Exploracions espacials.
* Explosió de raigs gamma.
* Explosió inicial.
* Explosió primordial.
Extraterrestres.

Fabricació de gas.
* Fase (Física i química)
* Fase condensada.
* Feixos d'electrons.
Feixos de partícules.
Feixos electrònics.
* Fenòmen de transport (Física)
Fenomenologia (Física)
* Fenomenologia en física.
Fenòmens crítics (Física)
Fenòmens de relaxació
Fenòmens mesoscòpics (Física)
* Fenòmens transitoris de raigs gamma.
* Fermi (Gas)
* Fermi (Líquid)
Ferroelectricitat.
Ferromagnetisme.
* Fi de la terra (Astronomia)
Fi del món (Astronomia)
* Filtració per membrana.
* Filtres de llum.
Filtres òptics.
* Física astronòmica.
Física atmosfèrica.
* Física atòmica.
* Física biològica.
Física còsmica.
* Física de baixes temperatures.
* Física de clústers.
* Física de l'atmosfera.
Física de l'estat sòlid.
* Física de la matèria condensada tova.
* Física de la matèria condensada.
* Física de la superfície.
Física dels sòls.
Física estadística.
* Física geològica.
Física matemàtica.
Física mèdica.
Física nuclear.
* Física quàntica.
* Física química.
* Física radiològica.
Física solar.
* Física terrestre.
Física.
* Físico-química.
* Fisicoquímica teòrica.
* Fisicoquímica.
Físics nuclears
Físics.
* Fisiologia de l'ull.
* Fisiologia ocular.
Físiques.
* Fissió atòmica.
Fissió nuclear.
Flama.
Flexió (Mecànica)
Fluctuacions (Física)
Fluids complexos.
* Fluids de Bose-Einstein.
Fluids.
Fluorescència.
* Flux turbulent.
Focs artificials.
* Focs d'artifici.
Fonons.
* Fonts de ràdio (Astronomia)
* Fonts quasi estel·lars.
Forats negres (Astronomia)
* Força atòmica.
* Força elèctrica.
* Força motriu.
Forces nuclears (Física)
Formació d'estels.
* Formació de galàxies.
Formació de les galàxies.
* Formació de models (Física)
Formació de patrons (Física)
* Formació del sistema solar.
* Formació estelar.
* Formació galàctica.
Fosforescència.
Fotoconductivitat.
* Fotodesintegració
Fotoelasticitat.
Fotoelectricitat.
Fotoelectrons.
Fotoemissió
Fotografia astronòmica.
* Fotografia per raigs X.
Fotogrametria aèria.
Fotogrametria.
* Fotoluminescència.
Fotometria astronòmica.
Fotometria.
Fotònica.
Fotons.
Fotosfera solar.
Fragilitat.
Fred.
Fricció
* Fricció (Mecànica)
* FTIR (Espectroscòpia)
* Fulguracions solars.
Fusió
* Fusió cel·lular.
* Fusió controlada.
* Fusió de membranes.
Fusió membranària.
Fusió nuclear controlada.
Fusió nuclear.
* Fusió termonuclear.

Galàxies actives.
Galàxies.
* Galvanisme.
Gas d'electrons.
Gas de Bose-Einstein.
* Gas de Fermi.
Gas de síntesi.
Gasos ionitzats.
Gasos.
Generadors elèctrics.
Geodèsia.
Geofísica.
Geofísics.
Geomagnetisme.
* Gestió de residus radioactius.
* Girodinàmica.
Giroscopis.
Globus celestes.
Gluons.
Grafè
Gran Col·lisionador d'Hadrons.
* Graus de latitud i longitud.
* Graus de latitud.
* Graus de longitud.
* Gravetat de la Terra.
Gravetat quàntica.
* Gravetat reduïda.
Gravetat.
Gravimetria (Geofísica)
Gravitació
* GRBs.
* Grups d'estels.
* Grups de galàxies.
Grups quàntics.
Guies d'ones.
* GUT.

* Habilitat mecànica.
Hadrons.
Halos (Meteorologia)
Heli líquid.
Heliosfera (Astrofísica)
* Heliosfera.
Heliosismologia
* Hidromecànica.
Hidrostàtica.
Higrometria.
* Higroscòpia
Hiperons.
Hipòtesi nebular.
Histèresi.
Història de l'astronomia.
Història de la física.
Hivern
Holografia acústica.

* ICP-MS.
* ICPMS.
Il·lusions òptiques.
* Imatges (Tècnica)
* Imatges acústiques (Holografía)
Imatges òptiques.
Immunofluorescència.
* Impacte (Física)
* Impacte d'ions.
Impacte.
Impedància (Electricitat)
* Impedància elèctrica.
Implantació d'ions.
* Implantació iònica.
* Impulsos de làser ultracurts.
* Impulsos láser ultracurts.
* Impulsos ultracurts de làser.
* Indicadors radioactius.
Inducció magnètica.
* Indústria de l'electrònica
* Indústria elèctrica.
Indústria electrònica.
Indústria energètica.
* Indústries electròniques.
* Indústries energètiques.
Inèrcia (Mecànica)
* Inspecció de sòls.
Instantons.
Instruments astronòmics.
Instruments meteorològics.
Instruments òptics.
* Intel·ligència extraterrestre.
Interaccions d'hadrons
* Interaccions d'ions pesats
Interaccions electró-positró
Interaccions electromagnètiques.
Interaccions febles (Física nuclear)
Interaccions fortes (Física nuclear)
Interaccions hiperfines.
* Intercanvi d'energia.
* Intercanvis d'energies.
Interferència (Llum)
Interferòmetres.
Interferometria.
Interfícies (Ciències físiques)
* Interfícies (Física)
Investigació astronòmica.
* Investigació espacial.
* Ionització de l'aire.
Ions.
Isòtops de carboni.
Isòtops estables en ecologia.
* Isòtops estables en la investigació ecològica.
* Isòtops inestables
Isòtops radioactius en biologia.
Isòtops radioactius en farmacologia.
Isòtops radioactius en geologia.
Isòtops radioactius en hidrologia.
Isòtops radioactius.

* Jahn-Teller, Efecte.
Jets (Astrofísica)

Kaons.

Laboratoris de física.
* Laboratoris físics.
* Làmines primes.
* Laminografía.
* Large Hadron Collide.
* Làser òptic.
* Làser semiconductor.
* Làser.
Làsers d'alta potència.
Làsers d'estat sòlid.
Làsers d'impulsos ultracurts.
Làsers de gas.
Làsers de semiconductors.
Làsers en enginyeria.
* Làsers en la indústria.
* Làsers semiconductors.
Làsers.
Latitud.
Lents.
* Leptons
Leptons (Física nuclear)
* LHC.
Línies de transmissió de microones.
* Línies isògones.
Liofilització
Líquid de Fermi.
* Líquids complexos.
* Líquids de Bose-Einstein.
* Líquids de Fermi.
Líquids quàntics.
* Lisímetre.
Lisímetres.
Llegua marina.
* Llei de la gravitació d'Einstein.
* Llei de les fases.
Lleis de conservació (Física)
Lleis de Kepler.
* Llum coherent.
* Llum elèctrica.
* Llum i ombra.
* Llum invisible.
* Llum polaritzada.
Llum zodiacal.
Llum.
* Longitud (Mesurament)
Longitud.
Luminescència.

Macrocosmos.
Magnetisme nuclear.
* Magnetisme terrestre.
Magnetisme.
* Magnetoelasticitat.
* Magnetoelectrònica.
Magnetòfons.
Magnetohidrodinàmica.
Magnetoòptica.
Magnetoquímica.
Magnetoresistència.
Magnetostricció
* Mapes celestes.
* Mapes digitals.
* Mapes electrònics.
Màsers.
Massa (Física)
* Massa atòmica.
* Massa inerta.
* Matèria (Física)
Matèria condensada tova.
Matèria condensada.
Matèria fosca (Astronomia)
Matèria interstel·lar.
* Matèria negra (Astronomia)
* Matèria no lluminosa (Astronomia)
* Matèria no observada (Astronomia)
* Materia no vista (Astronomia)
* Matèria tova.
Matèria.
* Material electroacústic.
Materials a altes temperatures.
Materials a baixes temperatures.
* Materials compostos fibrosos.
* Materials compostos reforçats amb fibres.
* Materials condensats.
* Materials de microestructura ultrafina.
* Materials de nanoestructura controlada.
* Materials de nanofase.
* Materials de nanòmetre.
Materials electrònics.
Materials ferromagnètics.
Materials fotorefractius.
Materials granulars.
Materials inhomogenis.
Materials làser.
* Materials metàl·lics amorfes.
* Materials nanocompostos.
* Materials nanocristal·lins.
Materials nanoestructurats.
Materials porosos.
* Materials superconductors.
* Matrius (Mecànica)
Mecànica analítica.
Mecànica aplicada.
Mecànica celeste.
* Mecànica clàssica.
* Mecànica contínua.
* Mecànica d'ones.
Mecànica de fluids.
Mecànica de fractura.
Mecànica de matrius.
* Mecànica de sòlids.
* Mecànica del continu.
Mecànica dels medis continus.
Mecànica estadística del no equilibri.
* Mecànica estadística irreversible.
Mecànica estadística.
* Mecànica newtoniana.
Mecànica ondulatòria.
* Mecànica quàntica.
Mecànica relativista.
Mecànica.
Medi ambient espacial.
* Medi ambient extraterrestre.
* Medi espacial.
* Medis inhomogenis.
Mesons (Física nuclear)
* Mesons K.
Mesos.
* Mesurament de la humitat atmosfèrica.
* Mesurament de la temperatura.
Mesurament de les distàncies.
* Mesurament de les temperatures.
Mesurament de longitud.
* Mesurament de radiació
Mesurament de superfícies.
Mesurament del so.
* Mesurament del temps.
* Mesurament termodinàmic.
* Mesurament, Unitats de
Mesurament.
Mesuraments elèctrics.
Mesuraments electrònics.
Mesuraments físics.
* Mesuraments fotogràfics.
Mesuraments òptics.
* Mesures i pesos.
* Mesures tèrmiques.
* Mesures.
* Metal oxide semiconductors.
* Metalització en buit.
* Metall òxid semiconductor.
Metall-aïllant-semiconductors.
Metall-òxid-semiconductors.
Metalls a altes temperatures.
Metalls a baixes temperatures.
* Metalls amorfs.
* Metalls moleculars.
* Metalls nanocristal·lins.
* Metalls orgànics.
* Metalls polímers.
* Metalls vitris.
Metal·lúrgia física.
Meteoròlegs.
* Meteorologia física.
Meteors.
* Mètode del radiocarboni.
* Mètode dels mínims quadrats.
* Metrologia.
Microagregats.
* Microcalorímetres.
* Microclústers.
Microcosmos.
Microelectrònica.
Microestructura.
Microfluídica.
* Microgravetat.
Microones.
Microradiografia.
* Microscopi d'efecte túnel.
* Microscòpia clínica.
Microscòpia confocal.
* Microscòpia d'efecte túnel d'escombratge.
* Microscòpia d'efecte túnel de rastreig.
Microscòpia d'efecte túnel.
* Microscòpia d'escombratge de camp proper.
* Microscòpia d'escombratge per efecte túnel.
Microscòpia de camp proper.
Microscòpia de força atòmica.
Microscòpia de materials.
Microscòpia electrònica de transmissió
* Microscòpia lumínica.
Microscòpia mèdica.
* Microscòpia òptica de camp proper.
* Microscòpia òptica.
Microscòpia.
Microscopis de fase.
Microscopis electrònics.
* Microscopis en medicina.
* Microscopis i microscòpia.
* Microscopis lumínics.
* Microscopis òptics.
Microscopis.
Mineralogia òptica.
Mínims quadrats.
Miralls.
* MIS (Electrònica)
* MIS (metal-insulator-semiconductor)
Model d'Anderson.
Model d'Ising.
* Model de Lenz-Ising.
Model estàndard (Física nuclear)
Models astronòmics.
Models de corda.
* Models de cordes vibrants (Física nuclear)
* Models de desordre.
Models ordre-desordre.
Modulació (Electrònica)
* Modulació (Ràdio)
Molècules.
* Molles
* Molles (Mecànica)
Moment angular (Física nuclear)
Moments d'inèrcia.
Moments dipolars.
Moments nuclears.
Monòmers.
* MOS (Electrònica)
* MOS (Semiconductors)
* Mössbauer, Efecte.
Moviment brownià
* Moviment de rotació
* Moviment de vòrtexs.
* Moviment rotacional.
Moviment rotatori.
Moviment.
Muons.

* Naixement d'estels.
Nanocristalls semiconductors.
Nanocristalls.
Nanoelectrònica.
Nanoestructures.
* Nanomaterials.
Nanopartícules.
* Naus espacials.
* Nebuloses extragalàctiques.
* Nebuloses galàctiques.
* Nebuloses gasoses.
Nebuloses.
Neutrins solars.
Neutrins.
Neutrons.
Nit.
Nivells d'energia (Mecànica quàntica)
* NMR.
* Novae.
Noves (Estels)
* NSOM (Microscòpia)
* Nucleogènesi.
Nucleosíntesi.
Nucli galàctic actiu.
* Nuclis atòmics.

* Objectes quasi estel·lars.
Observacions astronòmiques.
Observatoris astronòmics.
Ocultacions.
* Ombra.
Ombres.
Ondetes (Matemàtica)
* Ondulació superficial.
Ones acústiques de superfície.
* Ones de gravetat (Astrofísica)
Ones de gravetat.
* Ones de gravitació
Ones de ràdio.
* Ones de translació
Ones de xoc.
Ones elàstiques.
Ones elèctriques.
Ones electromagnètiques.
Ones gravitacionals.
* Ones gravitatòries (Astrofísica)
* Ones gravitatòries.
* Ones hertzianes.
* Ones hidromagnètiques
Ones no lineals.
* Ones radioelèctriques.
Ones sonores.
* Ones supersòniques.
* Ones ultrasòniques.
* Ones ultrasonores.
Ones.
Operador de Schrödinger.
* Òptica atmosfèrica.
* Òptica coherent.
Òptica cristal·logràfica.
Òptica de Fourier.
Òptica electrònica.
Òptica física.
Òptica fisiològica.
Òptica fotogràfica.
Òptica geomètrica.
Òptica integrada.
* Òptica mèdica.
Òptica meteorològica.
Òptica no lineal.
* Òptica ondulatòria.
* Òptica per transformada de Fourier.
Òptica quàntica.
Òptica.
Òptics.
Optoelectrònica.
Òrbites.
* ORC.
* Ordre-desordre (Física)
Origen del sistema solar.
Origen dels planetes.
* Oscil·lacions de les estrelles.
Oscil·lacions estelars.
Oscil·ladors de cristall.
Oscil·loscopi de raigs catòdics.
* Oscil·loscopis catòdics.
* Oscil·loscopis de raigs catòdics.
Oscil·loscopis.

Paral·laxi.
* Particles de Higgs.
Partícules (Física nuclear)
* Partícules alfa.
* Partícules beta.
* Partícules Bose-Einstein.
* Partícules metàl-liques col·loidals.
Pel·lícules fines de diamant.
Pel·lícules fines.
Pel·lícules metàl·liques.
Pel·lícules òptiques.
* Pel·lícules primes
Pèndol.
* Percepció de la forma.
Percepció de les formes.
* Percepció dels contorns.
Percolació (Física estadística)
Pèrdua de massa (Astrofísica)
Permeabilitat.
Pertorbació (Astronomia)
Pertorbació (Dinàmica quàntica)
Pes atòmic.
Pesos i mesures.
Pions.
* Pirotècnia.
Planetaris.
Planetes extrasolars.
* Planetes menors.
Planetes.
* Planetoides.
Planetologia.
* Planigrafia.
Planisferis celests.
Plasma (Gasos ionitzats)
* Plasma solar.
* Plasmes astrofísics.
Plasmons.
Plasticitat.
Pluralitat de mons.
Pneumàtica.
* Polarimetria.
Polarització (Electricitat)
Polarització (Física nuclear)
Polarització (Llum)
* Polarització circular.
* Polarització nuclear.
Polímers conductors.
* Polímers electroactius.
* Polímers electroconductors.
Pols còsmica.
* Pols interestel·lar.
Porositat.
* Portalàmpades
* Posicions geogràfiques.
* Potencial (Física)
* Potencial elèctric.
Pous quàntics.
Precessió
* Preses de corrent.
Pressió
* Prevencio del soroll.
Primavera.
Principi antròpic.
* Principi cosmològic antròpic.
* Principi de causalitat
* Probabilitat de penetració
Problema dels dos cossos.
Problema dels tres cossos.
Processos de moviment brownià
* Processos de Wiener.
Processos irreversibles.
* Producció de gas.
* Productes d'inèrcia.
Projecte Voyager.
Propagació d'ones.
* Propagació del so.
Propietats acústiques.
Propietats de la matèria.
Propietats elèctriques.
* Propietats físiques de la matèria.
Propietats magnètiques.
Propietats mecàniques.
Propietats òptiques.
Propietats tèrmiques.
* Propietats termofísiques.
* Prospecció de sòls.
* Prospecció gravimètrica.
Protons.
* Psicròmetres.
Púlsars.
Punt crític.
Punts de fusió
* Punts geogràfics.

* QCD (Física nuclear)
* QSS (Astronomia)
* Quadrats mínims.
* Quanta de llum.
Quarks.
Quarta dimensió
Quàsars.
* Quasi-stellar sources.
Quasipartícules (Física)
* Química biofísica.
* Química física i teòrica.
Química física.
* Química magnètica.
* Química teòrica.

Radiació
* Radiació calorífica.
* Radiació còsmica.
* Radiació de calor.
* Radiació de cossos negres
* Radiació de sincrotró
Radiació del cos negre.
* Radiació electromagnètica.
* Radiació gravitacional.
* Radiació gravitatòria.
* Radiació i absorció de calor.
Radiació infraroja.
Radiació ionitzant.
Radiació sincrotrònica.
* Radiació tèrmica.
Radiació ultraviolada.
* Radiactivitat.
Radioactivitat.
Radioastronomia.
* Radioautografia.
Radiobiologia.
* Radiocarboni.
Radiocirurgia.
Radioestèsia.
* Radiofarmacologia.
Radiofonts.
* Radiografia per seccions.
Radiografia.
* Radioisòtops en biologia.
* Radioisòtops en geologia.
* Radioisòtops en hidrologia.
* Radioisòtops.
Radiologia.
Radiometria.
Radiotelescopis.
* Radioteràpia de contacte.
* Radioteràpia intersticial.
Radioteràpia.
Raigs alfa.
Raigs beta.
Raigs catòdics.
Raigs còsmics.
* Raigs de Millikan.
Raigs gamma.
* Raigs infraroigs.
* Raigs ultraviolats.
Raigs X.
* Reaccions atòmiques.
* Reaccions de fusió
* Reaccions de fusió controlada.
Reaccions fotonuclears.
Reaccions nuclears.
* Reaccions termonuclears controlades.
* Realimentació (Electrònica)
* Reconeixement de formes
Reconeixement de sòls.
* Reconeixements topogràfics.
* Reduccio del soroll.
Reflexió (Òptica)
Refracció
Refracció astronòmica.
Refracció doble.
Refracció ocular.
Regla de les fases i equilibri.
Relacions de dispersió
Relativitat (Física)
Relativitat especial (Física)
Relativitat general (Física)
* Relativitat restringida.
Relaxació (Física nuclear)
* Relaxació (Física)
* Relaxació magnètica nuclear.
Relaxació magnètica.
* Relleu submarí
Rellotges astronòmics.
* Remolins (Aerodinàmica)
* Remolins (Física)
* Remolins (Hidrodinàmica)
Renormalització (Física)
* Renormalització de la càrrega.
* Renormalització de la massa.
Reologia (Biologia)
Reologia.
Reòmetres.
* Representació conforme de superfícies.
Representació de superfícies.
Reproducció d'àudio en temps real.
* Reproducció digital del so.
Resistència elèctrica.
* Resistències NTC.
* Resistències PTC.
* Resistències tèrmiques.
Ressonància magnètica nuclear.
Ressonància magnètica.
Ressonància.
Ressorts (Mecànica)
* Ressorts (Mecanisme)
* Ressorts.
Retroacció (Electrònica)
* Revestiment en el buit.
* Revestiment en vapor.
* RMN.
* Rotació (Dinàmica)
Rotació de la Terra.
* Rotació interna molecular.
Rotació molecular.
Rotació òptica.
* Rotació terrestre.

Satèl·lits.
* Schrödinger (Equació)
* Sector elèctric.
* Sector electrònic.
Segon principi de la termodinàmica.
* Segona llei de la termodinàmica.
Semiconductors amorfs.
Semiconductors de gap ample.
* Semiconductors de metall-òxid.
Semiconductors orgànics.
Semiconductors.
* Sensors.
Separació per membrana.
* Serveis d'electricitat.
Silenci.
Simetria (Física)
Similitud (Física)
Sincronització
Sincrotrons.
Sintetitzadors de freqüència.
* Sismologia solar.
* Sistemas de formació d'imatges
* Sistemes binaris (Astronomia)
Sistemes d'imatges.
* Sistemes de baixa tensió
Sistemes de control digital.
Sistemes electrònics analògics.
Sistemes electrònics de seguretat.
Sistemes electrònics.
* Sistemes mesoscòpics.
Sistemes oberts (Física)
* SNOM (Microscòpia)
* So inaudible.
So.
Sòlids elàstics.
* Sòlids irradiats.
* Sòlids rígids.
Solucions sòlides.
* Sonoholografia
* Sonooptografia.
Soroll electrònic.
Soroll.
Spin (Física nuclear)
* Spin nuclear.
* STM (Microscòpia)
* Subministrament d'energia elèctrica.
* Superconductivitat a altes temperatures crítiques.
Superconductivitat a altes temperatures.
Superconductivitat.
Superconductors.
* Supercordes (Física nuclear)
* Superfície càustica.
Superfícies (Física)
Superfluïdesa.
* Superfluids.
Supergravetat.
* Supernovae.
* Supernoves (Estels)
Supernoves.
Supersimetria.

* TAC.
* Talent mecànic.
Taques solars.
Taquions.
Tardor.
Taules astronòmiques.
* TC (Tomografia computada)
* Tècnica àudio digital.
* Tècnica criogènica.
* Tècnica microscòpica.
* Tècniques d'imatge.
* Tecnologia de les baixes temperatures.
* Tecnologia MIS.
* Tecnologia MOS.
* Telecomunicacions òptiques.
* Telescopis astronòmics.
* Telescopis en òrbita.
Telescopis espacials.
* Telescopis orbitals.
Telescopis.
* TEM.
* Temperatura de fusió
Temperatura.
* Temperatures altes.
Temperatures baixes (Investigació)
Temperatures baixes.
* Temperatures elevades.
* Temps espacial.
Tensió superficial.
Teoria atòmica.
Teoria cinètica de la matèria.
Teoria cinètica dels gasos.
Teoria cinètica dels líquids.
Teoria corpuscular de la llum.
* Teoria corpuscular de la matèria.
Teoria de banda d'energia dels sòlids.
* Teoria de bandes.
* Teoria de camp unificat.
Teoria de camps (Física)
* Teoria de galga (Física)
* Teoria de gauge (Física)
* Teoria de gran unificació
Teoria de Kaluza-Klein.
Teoria de la matriu S.
* Teoria de la relativitat especial.
* Teoria de les cordes.
* Teoria de les molècules.
Teoria de les supercordes.
Teoria de Regge.
Teoria de senyals (Telecomunicació)
* Teoria de xarxes elèctriques.
* Teoria del Big bang.
* Teoria del camp unificat d'Einstein.
* Teoria del cos negre.
Teoria del moviment ondulatori.
Teoria del potencial (Física)
* Teoria del potencial.
Teoria del transport.
Teoria dels planetes.
* Teoria dels quanta.
* Teoria dels quàntums.
Teoria dels tuistors.
* Teoria dels twistors.
Teoria electromagnètica.
* Teoria fenomenològica (Física)
* Teoria Kaluza-Klein.
* Teoria KK.
Teoria molecular.
Teoria ondulatòria de la llum.
* Teoria planetària.
Teoria quàntica de camps.
Teoria quàntica relativista.
Teoria quàntica.
Teories de gran unificació (Física nuclear)
* Teories de Kaluza-Klein.
Teories del camp unificat.
* Teories del camp uniforme.
* Teories planetàries.
* Teories supercorda.
* Teories supersimètriques
* Teories superunificades.
* Teories unificades de camps.
* Teories unificades.
* Teories unitàries.
* Termistàncies.
Termistors.
* Termocinètica.
* Termodinàmica de processos irreversibles.
* Termodinàmica de sistemes irreversibles.
Termodinàmica del desequilibri.
Termodinàmica estadística.
* Termodinàmica irreversible.
Termodinàmica.
Termoelasticitat.
Termoelectricitat.
Termografia.
* Termologia.
Termometria.
Termotècnia.
Textura dels materials.
* Textures dels materials.
* Tomodensitometria.
* Tomografia axial computada de raigs X.
* Tomografia axial computada.
* Tomografia computeritzada.
Tomografia òptica.
Tomografia.
* Topografia de mines.
* Topografia fotogràfica aèria.
Topografia militar.
Topografia minera.
Topografia submarina.
* Topografia subterrània.
Topografia.
Topògrafs.
Torsió
* Torsió (Mecànica)
Traçadors radioactius.
Tractament tèrmic dels metalls.
Tractament tèrmic.
* Tranferència de l'energia per radiació
* Tranferència per radiació
Transferència d'energia.
Transferència de càrrega.
Transferència radiativa.
Transformacions de fase (Física estadística)
* Transicions de fase (Física estadística)
* Transistors MIS.
* Transistors MOS.
* Transistors unipolars.
Transmissió de la calor.
Transmissió del so.
Transport d'electrons.
* Tren d'ones (Matemàtica)
Triangulació
* Tuistors (Física)
* Túnel (Física)
Turbulència.

* Ultraacústica.
Ultrafiltració
* Ultrasò
Ultrasons.
* Unificació d'interaccions de partícules elementals.
Unitats de mesura.
* Unitats de mesurament
* Univers (Cosmografia)
* Univers en expansió

* Vapor d'aigua.
Vapor.
* Variables (Estels)
* Variacions (Física)
Vectors de Killing.
Vehicles espacials.
Velocitat.
Vent solar.
* Vents solars.
* Viatges a través del temps.
Viatges en el temps.
Vibració
* Vibracions inaudibles.
Vida en altres planetes.
* Vida extraterrestre.
* Vidre metàl·lic.
* Vidres d'espin.
Vidres de spin.
* Vidres magnètics.
Vidres metàl·lics.
* Vinclament.
* Violació càrrega-paritat (Física nuclear)
Violació CP (Física nuclear)
* Violació de CP (Física nuclear)
* Violació de la conjugació de càrrega i de la paritat.
Viscoelasticitat.
Viscosímetres.
Vol.
* Vòrtexs (Aerodinàmica)
* Vòrtexs (Física)
* Vòrtexs (Hidrodinàmica)
Vòrtexs.

* Xapes primes.
Xarxes complexes (Matemàtica)
Xarxes cristal·lines.
Xarxes de difracció
Xarxes elèctriques.

* Zonografia.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.