Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Filosofia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

875 termes, 497 descriptors, 378 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


A priori
Absolut (Filosofia)
Abstracció
Absurd (Filosofia)
Acadèmia (Filosofia grega)
* Acadèmia d'Atenes
* Acadèmia de Plató
* Acadèmia platònica
Acceptació social
* Acció (Filosofia)
Acte (Filosofia)
* Actituds col·lectives
Agent (Filosofia)
Agnosticisme
* Albir (Filosofia)
Alienació (Filosofia)
* Al·legoria del mite de la caverna
Alquímia
Alteritat (Filosofia)
* Alteritat (Teoria del coneixement)
* Altre (Filosofia)
Altruïsme
Amulets
* Anàlisi (Filosofia)
* Anàlisi lingüística (Filosofia)
* Anàlisi lògic (Filosofia)
Analogia
Animalitat (Filosofia)
* Animals (Filosofia)
Antropocentrisme
Antropologia filosòfica
Antroposofia
Aparicions
Apercepció
* Aprenentatge filosòfic
* Aproximació interdisciplinar del coneixement
* Argumentació
* Arguments capciosos
Aristotelisme
* Artifici
* Aspectes ètics
Aspectes morals
Assessorament filosòfic
Astrologia
Astrologia àrab
Astrologia assiriobabilònica
Astrologia grega
Astrologia mèdica
Atomisme
* Auguris
* Autocrítica
Autoritat
* Averanys
Averroisme
* Axiologia
Axiomes

Bé i mal
* Bellesa
* Benaurança
Bioètica
* Biologia i ètica
* Bonaventura
Bondat
* Brutalitat
Bushido

Càbala
* Cabetisme
* Cabetistes
Canvi (Filosofia)
Caràcter
Cartomància
* Cas de consciència
Casuística
* Casuística moral
Categories (Filosofia)
* Causa final
* Causa i efecte
Causalitat
* Caverna de Plató (Al·legoria)
Centre (Ideologia política)
Cercle de Viena
Certesa
* Ch'i (Filosofia xinesa)
Cicles
Ciència cognitiva
Ciència i ètica
* Ciències cognitives
* Ciències ocultes
* Ciències socials (Filosofia)
Cinisme
* Codis de conducta deontològica
* Codis de deontologia
* Còlera (Emoció)
* Colonies icarianes
Color (Filosofia)
* Començament (Filosofia)
* Commiseració
Compassió
Complexitat (Filosofia)
* Comportament moral
Comprensió
Compromís
* Compromís (Ètica)
Compromís (Filosofia)
* Compromís ètic
* Compromís moral
* Compromís social
Comunicació
* Comunicació (Filosofia)
* Comunicació amb els morts
* Comunicació humana
* Comunicació social
Comunitarisme
* Comunitats icarianes
* Concepte
Concepte de nombre
Conceptes
Condicionals (Lògica)
Condicions morals
* Conducta (Ètica)
* Conducta de vida
* Conducta en la vida
* Conducta individual
* Conducta moral
* Conducta personal
* Coneixement d'un mateix
* Coneixement i interdisciplinarietat
* Coneixement intuïtiu
* Confidencialitat bancària
Consciència (Moral)
* Consciència professional
Conseqüencialisme (Ètica)
Constructivisme (Filosofia)
Contextualisme (Filosofia)
Contingent (Filosofia)
Continuïtat
* Continuum
Contradicció
* Contrari (Filosofia)
Convenció (Filosofia)
* Convencionalisme
* Cos i ment
* Cosa en si (Filosofia)
Cosmologia
Cosmologia antiga
* Cosmologia clàssica
* Cosmologia dels segles V-XV
* Cosmologia fins el segle V
* Cosmologia grega
Cosmologia jueva
Cosmologia medieval
* Cosmologia romana
Creacionisme
* Creacionisme científic
* Credibilitat
* Creencies
Criteri
* Crítica (Filosofia)
* Crítica social
Criticisme (Filosofia)
Crueltat
* Culpa moral
Culpabilitat
Cura (Ètica)
* Cura (Valor)

* Decència
Deducció
Definició (Lògica)
* Delusió
* Demostració (Lògica)
* Deontologia
* Deontologia jurídica
* Deontologia periodística
* Deontologia professional
Descripció (Filosofia)
* Desenvolupament ètic
Desenvolupament moral
Desig (Filosofia)
* Destí
Determinisme (Filosofia)
* Determinisme històric
Deure
Dialèctica
* Dialèctica (Lògica)
* Dialèctica materialista
Didàctica de la filosofia
Diferència (Filosofia)
Dignitat
* Dignitat de la persona
* Dignitat humana
Dilema
* Discurs filosòfic
* Discurs moral
Disposició (Filosofia)
Disseny intel·ligent (Teleologia)
* Doctrina lul·liana
* Dones filòsofes
Dret i ètica
* Dret matrimonial canònic
Dualisme

Eclecticisme
* Educació de la personalitat
* Educació de valors
Educació en valors
* Educació ètica
* Educació filosòfica
Educació moral
* Efecte i causa
Egoisme
* El sublim
* Eleates
Eleàtics
Empirisme
En si (Filosofia)
* En-si (Filosofia)
* En-soi (Filosofia)
Endevinament
Engany
* Enganyifa
Ensenyament de la filosofia
* Ensenyament filosòfic
* Enteniment
Epicureisme
* Epistemologia
* Epistemologia moral
* Era d'Aquari (Moviment)
Erasmisme
Error
* Errors (Lògica)
* Errors de raonament
* Es (Filosofia)
Escepticisme
Escola de Marburg
* Escola de Megara
* Escola de Mo
* Escola Filosófica de Marburg
* Escolàstica
Escolasticisme
* Esdeveniments (Filosofia)
Esdevenir (Filosofia)
* Esoterisme
* Espagírica
Espai (Filosofia)
Esperits
Espiritisme
Espiritualisme
Espiritualitat
Ésser (Filosofia)
Estalinisme
Estètica
Estètica antiga
Estètica arquitectònica
Estètica medieval
Estètica moderna
Estoïcisme
* Estoics
Estratègia (Filosofia)
* Estructura (Filosofia)
Estructuralisme
* Estudis interdisciplinars
Etern retorn
Eternitat
* Eternitat (Filosofia)
Ètica
Ètica ambiental
Ètica antropològica
Ètica aplicada
* Ètica civil
* Ètica comercial
* Ètica cristiana
* Ètica de la cura
Ètica de situació
* Ètica del medi ambient
* Ètica dels negocis
* Ètica ecològica
Ètica empresarial
Ètica en infermeria
Ètica en odontologia
Ètica evolucionista
Ètica existencial
Ètica farmacèutica
* Ètica financera
Ètica humanista
* Ètica i ciència
* Ètica i dret
* Ètica islàmica
* Ètica jueva
* Ètica jurídica
Ètica legal
Ètica mèdica
Ètica militar
* Ètica odontològica
Ètica periodística
Ètica política
* Ètica pràctica
Ètica professional
Ètica sexual
Ètica social
* Eudemonisme
Eutanàsia
Evidència
Existencialisme
Experiència
Explicació
* Explicació (Filosofia)

* Fal·làcies (Lògica)
Falsabilitat
* Falsedat
* Falsificabilitat
* Fat
Fatalisme
Felicitat
Feminitat (Filosofia)
Feng-shui
* Fenomenalisme
Fenomenisme
Fenomenologia
Fets (Filosofia)
* Fidelitat
Filòsofes
Filosofia
* Filosofia a l'escola
Filosofia africana
Filosofia alemanya
* Filosofia americana
Filosofia analítica
Filosofia anglesa
Filosofia antiga
Filosofia àrab
Filosofia argentina
Filosofia austríaca
Filosofia brasilera
Filosofia britànica
Filosofia budista
Filosofia catalana
* Filosofia clàssica
Filosofia colombiana
Filosofia comparada
Filosofia contemporània
Filosofia coreana
Filosofia cristiana
Filosofia cubana
Filosofia de l'art
Filosofia de l'educació
* Filosofia de l'esperit
Filosofia de la ciència
Filosofia de la comunicació
Filosofia de la cultura
Filosofia de la història
* Filosofia de la literatura
Filosofia de la matemàtica
* Filosofia de la medicina
Filosofia de la ment
Filosofia de la natura
Filosofia de la psicologia
Filosofia de la religió
* Filosofia de la tècnica
Filosofia de la tecnologia
* Filosofia de la vida
* Filosofia de les ciències polítiques
* Filosofia de les ciències socials
* Filosofia de les religions
* Filosofia del color
* Filosofia del cristianisme
Filosofia del dret
Filosofia del llenguatge
Filosofia del Renaixement
* Filosofia del S. XIX
* Filosofia del S. XX
* Filosofia del temps
* Filosofia dels valors
Filosofia escocesa
Filosofia espanyola
Filosofia europea
Filosofia francesa
Filosofia grega
* Filosofia hermètica
Filosofia hindú
* Filosofia i ciència
* Filosofia i infants
* Filosofia i religió
Filosofia islàmica
Filosofia italiana
Filosofia japonesa
Filosofia jueva
* Filosofia jurídica
Filosofia lituana
Filosofia llatinoamericana
Filosofia marxista
* Filosofia mecanicista
Filosofia mèdica
Filosofia medieval
Filosofia mexicana
Filosofia moderna
* Filosofia moral
* Filosofia musulmana
* Filosofia negativa
Filosofia nord-americana
Filosofia oriental
Filosofia per a infants
* Filosofia platònica
Filosofia política
Filosofia polonesa
Filosofia portuguesa
* Filosofia postmodernista
Filosofia romana
Filosofia russa
Filosofia social
Filosofia tolteca
* Filosofia transcendental
Filosofia xinesa
Filòsofs
Filòsofs antics
* Filòsofs clàssics
Filòsofs moderns
* Filòsofs presocràtics
* Filòsofs socràtics
* Fixisme
Forma (Estètica)
Forma (Filosofia)
* Formació de conceptes
* Formació en valors
* Futurologia

* Ganzheit (Filosofia)
Geomància
* Gnoseologia
Gola (Vici)
* Golafreria
Grotesc
* Gust (Estètica)

Harmonia (Filosofia)
Hedonisme
Hermenèutica
Hermetisme
Heurística
Hilemorfisme
Hipocresia
Hipòtesi
Història de la filosofia
Història de les idees
* Història de les mentalitats
* Història dels conceptes
Historicisme
Holisme
* Home (Filosofia)
Honor
Horòscops
Humanitarisme

* Icària (Comunitat utópica)
* Icarians
Idea (Filosofia)
* Idea de nombre
Idealisme
* Idealisme crític
* Idealisme transcendental
* Idees (Filosofia)
* Idees modernes
Identitat (Concepte filosòfic)
Ideologia
Il·lusió (Filosofia)
Imaginació (Filosofia)
Imatge (Filosofia)
Immanència (Filosofia)
Inconsistència (Lògica)
Individualisme
Indivisibles (Filosofia)
Inducció (Lògica)
* Infants i filosofia
Inferència
* Inferència (Lògica)
Infinit
* Influència clàssica
* Influències clàssiques
Ingratitud
* Insubmissió
Integritat
Intenció (Lògica)
Intencionalitat (Filosofia)
Interacció (Filosofia)
Interdisciplinarietat
* Interdisciplinarietat de les ciències
* Interdisciplinarietat del coneixement
Interès personal
* Interpretació
Interpretació (Filosofia)
* Interrogació (Filosofia)
Intersubjectivitat
* Intolerància
* Intolerància religiosa
* Introspecció (Teoria del coneixement)
Intuïció
* Investigació interdisciplinar
* Investigacions psíquiques
Ira
Irracionalisme (Filosofia)

Jo (Filosofia)
Jo en la literatura
Joaquimisme
* Joaquimites
Joc (Filosofia)
* Joia
* Judici
Judici (Estètica)
* Judici (Filosofia)
* Judici analític
Judici lògic
Justícia (Filosofia)
* Justícia i dret
* Justificació (Epistemologia)
Justificació (Teoria del coneixement)

Kantisme
Karma
Krausisme

* L'Altre (Filosofia)
* l'Ésser (Filosofia)
* Laxisme
Levitació
Literatura i moral
* Literatura utòpica
Lleialtat
Llenguatge filosòfic
* Llenguatge i ètica
Llibertat
Llibertat de consciència
* Llibertat individual
* Llibertat moral
Llibertins (Filòsofs francesos)
* Llibertins (Moviment filosòfic)
* Llibertins erudits (Filosofs francesos)
Lliure albir i determinisme
Lliure pensament
Lògica
* Lògica de la matemàtica
* Lògica deductiva
Lògica deòntica
* Lògica en els infants
Lògica medieval
Lògica moderna
Lògica transcendental
Logos (Filosofia)
Lul·lisme

Macrocosmos
Màgia assiriobabilònica
* Màgia caldea
Màgia grega
Màgia jueva
* Mal
Materialisme
Materialisme dialèctic
Materialisme històric
Matrimoni
Matrimoni (Dret canònic)
* Matrimoni canònic
Matrimoni civil
Mecanicisme
* Medicina espagírica
* Medicina i astrologia
Medicina màgica
* Medicina mística
Meditació
Meditació transcendental
Meditacions
* Meditacions cristianes
Mèdiums
Megàrics
Memòria (Filosofia)
Ment i cos
* Mentalitat
* Mentida
* Mentida i veritat
Metaètica
Metafísica
* Metapsíquica
Mètode comparatiu
* Mètode heurístic
Metodologia
Microcosmos
Mite de la caverna (Al·legoria)
Models d'infermeria
* Modern (Noció)
Modernitat
* Modernitat (Noció)
* Modernitat i societat
* Modificació (Filosofia)
Moïsme
* Mojia
Molinisme
Monadologia
Monisme
* Moral
* Moral aplicada
Moral cristiana
* Moral de la vida quotidiana
* Moral empresarial
* Moral i dret
* Moral individual
Moral islàmica
Moral jueva
* Moral musulmana
Moral pràctica
* Moral professional
* Moral sexual
* Moral social
* Moralitat
* Moviment de l'Era d'Aquari
* Moviment de la Nova Era
Moviment icarià
Moviment New Age
* Mutació (Filosofia)

Naturalisme
Necessitat (Filosofia)
Negació (Lògica)
Negativitat (Filosofia)
* Neoescolàstica
Neokantisme
* Neokantisme de Marburg
Neoplatonisme
* Neopositivisme legal
Neoscolàstica
* Neotomisme
* New Age (Moviment)
Nihilisme (Filosofia)
No-res (Filosofia)
* Noció (Filosofia)
* Nocions (Filosofia)
Nominalisme
Norma (Êtica)
Norma (Filosofia)
* Normes (Êtica)
* Normes ètiques
* Normes morals
* Numeració (Psicologia)
Numerologia

Obediència
Objecció de consciència
Objecte (Estètica)
Objecte (Filosofia)
* Objecte estètic
Objectes inexistents (Filosofia)
* Objectes no existents (Filosofia)
Objectivitat
* Obligació moral
Ocultisme
Ontologia
Optimisme
Oracles
Oracles grecs
Oracles hebreus
Oracles xinesos
Ordre (Filosofia)

Paradoxa
Parapsicologia
Participació (Filosofia)
* Pedra filosofal
* Pensament abstracte
* Pensament modern
* Per a altre (Filosofia)
* Per a altri (Filosofia)
* Per a l'altre (Filosofia)
Per a si (Filosofia)
* Per-a-altre (Filosofia)
Per-a-altri (Filosofia)
* Per-a-si (Filosofia)
Percepció (Filosofia)
Perdó
Perfecció
* Perfecció (Filosofia)
* Periodicitat
Persona (Filosofia)
Personalisme (Filosofia)
* Pertinència
Pessimisme
Pitagorisme
Platonisme
Pluralisme
Pluralitat de mons
Poder (Filosofia)
Poder sobre la vida i la mort
Polaritat (Filosofia)
* Política i ètica
Porismes
Positivisme
Positivisme jurídic
* Positivisme legal
Positivisme lògic
Possessió pels esperits
Possibilitat
Postestructuralisme
Postmodernisme
* Postmodernisme (Estètica)
* Postmodernisme (Filosofia)
* Postmodernitat
* Pour autrui (Filosofia)
* Pour-soi (Filosofia)
Pragmatisme
* Predicció
* Predicció de la sort
* Predicció de la sort amb les cartes
Prediccions (Ocultisme)
* Pregària mental
Premi Minerva
* Presagis
Presocràtics
Pressuposició (Lògica)
Previsió
Principi (Filosofia)
* Principi de raó suficient
Probabilisme
Profecies
Proposició (Lògica)
* Proposicions negatives
* Prospectiva
Prudència
* Psicologia filosòfica
Pudor (Virtut)

* Qi (Filosofia xinesa)
Quatre elements (Filosofia)
* Qüestió (Filosofia)
Qüestionament
* Qüestionament educatiu
* Qüestionament filosòfic
Quiromància

* Raciocini (Lògica)
Racionalisme
Raó
Raó suficient
Raonament
Raonament en els infants
Raonament no monòton
* Raonament per analogia
Raonament qualitatiu
* Raonaments falsos
Realisme
Realitat
* Reconeixement (Ètica)
Reconeixement (Filosofia)
Reduccionisme
Referència (Filosofia)
Reflexió (Filosofia)
* Regles (Êtica)
* Regles ètiques
* Regles morals
Regressió infinita
* Regressus in indefinitum
* Regressus in infinitum
Relativisme
Relativisme ètic
* Relativisme moral
Relativitat (Filosofia)
* Religió i tolerància
* Religions i tolerància
Rellevància
Repetició (Filosofia)
Representació (Filosofia)
Responsabilitat
* Responsabilitat moral
* Revisionisme
Revisionisme comunista

* Saint-simonisme
Saintsimonisme
Saviesa
Secret bancari
Secret professional
Semàntica (Filosofia)
* Semàntica (Lògica)
* Semàntica formal
Semblança (Filosofia)
Sentit comú
* Sentit de l'humor
* Ser (Filosofia)
Sibil·les
Significació (Filosofia)
Silenci (Filosofia)
Simbolisme dels nombres
Simetria
Simetria trencada (Física)
* Similitud (Filosofia)
Simplicitat
* Sindèresi
Sobrenatural
Socialisme utòpic
Societats secretes
Socràtics
* Sofisme
Sofismes
Sofistes (Filosofia)
* Sofística (Filosofia)
Sofriment
* Sortilegis
* Stalinisme
Subjecte (Filosofia)
* Subjectivisme
Subjectivitat
Sublim
* Sublimitat
Substància (Filosofia)
* Suposició lògica

* Tàctica (Filosofia)
Tao
Tarot
Teleologia
Telepatia
Temps (Filosofia)
Teoria (Filosofia)
Teoria crítica
* Teoria crítica (Filosofia)
* Teoria crítica (Sociologia)
Teoria de l'acció
* Teoria de l'autoconeixement
Teoria de l'oposició
Teoria de la literatura
* Teoria de la ment
* Teoria de la relativitat (Filosofia)
Teoria de les ficcions
* Teoria de les idees
* Teoria de les ideologies
Teoria de tipus
Teoria del coneixement
* Teoria del coneixement (Moral)
Teoria del coneixement d'un mateix
* Teoria dels colors
* Teoria dels tipus
* Teoria literària (Filosofia)
* Teoria social
* Teoria social crítica
Tolerància
Tolerància religiosa
Tomisme
* Tomisme (Filosofia moderna)
* Tomistes
Tot i les parts (Filosofia)
* Totalitat (Filosofia)
Tradició (Filosofia)
Tradició clàssica
* Tradicionalisme (Filosofia)
* Trampa
Transcendència (Filosofia)
Transcendentalisme
* Transformació (Filosofia)
* Transmutació dels metalls
Txi (Filosofia xinesa)

U (L'U en filosofia)
* Unitat (Filosofia)
* Univers (Metafísica)
Universals (Filosofia)
Ut pictura poesis (Estètica)
Utilitarisme
* Utopia
Utopies
Utopies en la literatura
* Utopies polítiques
* Utopies socials

Vaguetat (Filosofia)
* Valor (Filosofia)
* Valors (Educació)
Valors (Filosofia)
* Valors espirituals
* Valors estètics
* Valors ètics
* Valors humans
* Valors morals
Valors socials
* Vaticinis
Veritat
Veritat i mentida
* Viatge a través del temps
* Viatges a través del temps
Viatges en el temps
Vicis
Vida
Vida espiritual
Virtut
Virtuts
Vocació

Zodíac
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.