Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Farmàcia

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

1433 termes, 551 descriptors, 882 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 5-HT (Neurotransmisor)

* Abandó de l'hàbit de fumar
* Abandó del tabac
Abortius
Absorció (Fisiologia)
Absorció cutània
Absorció intestinal
* Abús de les drogues
* Abús de medicaments sintètics
Abús de substàncies
Abús dels medicaments
Accés als medicaments
* Àcid (Droga)
* Àcid acetilsalicílic
* Àcid ascòrbic
Àcids grassos essencials
* Activadors de la resposta immunitària
* Activitat enzimàtica
* Addicció a l'alcohol
* Addicció a les drogues
* Addicció al tabac
* Addictes a les drogues
* Adipositat
Adjuvants immunològics
Administració de medicaments
* Administració de medicaments per via oral
* Administració de medicaments per via rectal
* Administració dels serveis de salut
* Administració dels serveis sanitaris
* Administració farmacèutica
* Administració parenteral
Administració sanitària
* Administració transdèrmica de medicaments
Adobs
* Adrenèrgics
* Adrenoceptors
* Adrenomimètics
* Adrenoreceptors
Aerosolteràpia
* Afaits
Afrodisíacs
* Agents adrenèrgics
* Agents anestèsics
* Agents antibacterians
* Agents anticancerosos
* Agents antidepressius
* Agents antiepilèptics
Agents antifibrinolítics
* Agents antifúngics
* Agents antihipertensius
* Agents antihistamínics
Agents antiinfecciosos
Agents antiinflamatoris
* Agents antiinflamatoris no esteroïdals
Agents antilipèmics
* Agents antimicòtics
* Agents antineoplàstics
* Agents antipsicòtics
* Agents antiretrovirals
* Agents antireumàtics
* Agents antituberculosos
Agents antiulcerosos
* Agents antivírics
* Agents bactericides
Agents blocadors neuromusculars
* Agents broncodilatadors
* Agents cardiovasculars
* Agents de contrast
* Agents de superfície
* Agents emulsionants per a medicaments
* Agents fibrinolítics
* Agents hipoglucèmics
* Agents hipotensors
* Agents immunosupressors
* Agents inhibidors de la fibrinòlisi
* Agents neurolèptics
* Agents neurotòxics
Agents noòtrops
* Agents pirogens
* Agents simpatomimètics
Agents tensioactius
Agents teratògens
* Agents trombolítics
* Agents vasoconstrictors
* Agents vasodilatadors
* Agents vasopressors
* Agonistes vasoactius
Aigua
* Aigua contaminada
Alcaloides
Alcohol
Alcoholisme
Alcoholisme en l'embaràs
* Alcoholisme en la dona embarassada
Alfàbrega
* Algues blaves
Algues d'aigua dolça
Algues marines
* Algues verdes
* Algues vermelles
Alimentació
* Alimentació (Zootècnia)
Alimentació animal
Alimentació artificial
Alimentació de les persones grans
* Alimentació dels animals
* Alimentació dels animals domèstics
* Alimentació dels animals salvatges
* Alimentació dels nens
* Alimentació en l'embaràs
* Alimentació en les dones embarassades
Alimentació enteral
* Alimentació equilibrada
* Alimentació geriàtrica
* Alimentació humana
* Alimentació i Estat
* Alimentació i salut
Alimentació infantil
* Alimentació macrobiòtica
Alimentació parenteral
* Alimentació pediàtrica
* Alimentació per tub
* Alimentació sana
* Alimentació vegetariana
Aliments
Aliments dietètics
Aliments infantils
* Aliments macrobiòtics
* Aliments per a infants
Al·lèrgia alimentària
* Al·lèrgia als aliments
* Al·lèrgia als fàrmacs
Al·lèrgia als medicaments
* Alliberament retardat (Medicaments)
* Alliberament retardat dels medicaments
Al·lucinògens
* Àloe
Àloes
* Alteracions del metabolisme
* Amfetamina
Amfetamines
Amines biogèniques
Amines en l'organisme
* Amines simpatomimètiques
* Amomum cardamomum
Amoxicil·lina
* Anabolisme
Analgèsics
* Anàlisi (Química)
* Anàlisi bromatològic
* Anàlisi cromatogràfica
* Anàlisi d'aliments
* Anàlisi d'espectre
Anàlisi de medicaments
Anàlisi de proteïnes
* Anàlisi dels aliments
* Anàlisi dels espectres
* Anàlisi espectral
* Anàlisi espectroquímica
* Anàlisi espectroscòpica
* Anàlisi farmacèutic
* Anàlisi gravimètrica
Anàlisi instrumental
* Anàlisi qualitativa (Química)
* Anàlisi químic de medicaments
* Anàlisi química
* Anàlisi química qualitativa
* Anàlisi química quantitativa
Andrògens
Anèmia
Anestèsics
Anestèsics locals
* Anguíl·lules
Anorèxia nerviosa
* Anovulatoris
* Antagonistes beta adrenèrgics
* Antagonistes d'hormones
Antagonistes del calci
* Antagonistes enzimàtics
* Antagonistes hormonals
* Antagonistes vasoactius
* Antiácidos gástricos
Antiàcids
* Antibacterians
Antibiòtics
Antibiòtics betalactàmics
* Anticancerosos
* Anticonceptius
Anticonvulsius
Anticossos monoclonals
Antidepressius
Antidiabètics
* Antienzims
* Antiepilèptics
* Antifibrinolítics
* Antifúngics
Antígens
Antihipertensius
Antihistamínics
Antihormones
* Antiinflamatoris
Antiinflamatoris no esteroïdals
* Antiinflamatoris no-esteroides
* Antimicòtics
* Antineoplàstics
Antioxidants
* Antipalúdics
Antipsicòtics
Antiretrovirals
Antireumàtics
* Antitrombòtics
* Antituberculosos
* Antivírics
* Aparell gustatiu
Apoptosi
* Aportació alimentària
* Aportació nutricional
* Apotecaries
* Apotecaris
* Aralia ginseng
Aritmètica farmacèutica
Aromateràpia
* Articles de tocador
Aspirina
Assaigs clínics
Assaigs clínics de medicaments
* Assaigs de toxicitat
* Assaigs terapèutics
* Assistència farmacéutica
* Assistència sanitària
* Asteràcies
Atenció farmacèutica
Atropina
* Auxiliars d'oficines de farmàcia
Auxiliars de farmàcia
* Avaluació de l'aportació alimentària
* Avaluació de l'aportació nutricional
Avaluació de l'estat nutricional
* Avaluació de la nutrició
* Avaluació de medicaments
* Avaluació nutricional
Avitaminosi

Bacteriologia
* Bacteriologia alimentària
* Bacteriologia dels aliments
* Bacteriologia molecular
Bacteris
Bacteris patògens
Benzodiazepines
Beta-blocadors
* Beta-blocadors (Farmacologia)
* Bioamines
* Biocatalitzadors
* Biocorrosió
Biodegradació
* Biodeterioració
Biodisponibilitat
Biodramina
* Bioequivalència dels medicaments
* Biofarmàcia
* Biofísica molecular
* Bioflavonoides
* Biologia de les plantes
Biologia molecular
* Biologia vegetal
* Biomaterials
* Biomedicina
Biopolímers
Bioquímica
Bioquímica clínica
* Bioquímica de les malalties
* Bioquímica mèdica
* Bioquímica molecular
* Bioquímica patològica
Bioremediació
* Bioremediació vegetal
* Bioremeiació
* Bioreparació
Bioritmes
Biotecnologia
* Biotecnologia ambiental
* Biotecnologia del medi ambient
Biotecnologia farmacèutica
* Blocadors beta-adrenèrgics
* Blocadors neuromusculars
Bolets
* Borratxera
Botànica
* Botànica agrícola
Botànica econòmica
Botànica mèdica
* Botànica sistemàtica
Botànics
* Brauneria
Briòfits
* Bromatologia
Broncodilatadors

* Caducitat dels aliments
* Caducitat dels medicaments
* Caducitat dels productes farmacològics
* CAL
* Calçat ortopèdic
* Calories
* Calories alimentàries
Calories dels aliments
* Cànem indi
Cànnabis
* Cannabis gigantea
* Cannabis indica
* Cannabis sativa
* Cannabis sativa indica
Càpsules (Farmàcia)
Cardamom
* Cardamomum officinale
* Carència de ferro
* Carència de magnesi
* Carència de vitamines
* Carència vitamínica
Carnitina palmitoïl-transferasa 1
* Carnitina palmitoïl-transferasa I
* Carnitina palmitoïltransferasa 1
* Carnitina palmitoïltransferasa I
* Catabolisme
* Cataforesi
* Catàrtics
Catèters
* Celiaquia
Cianobacteris
* Cianofícies
* Cianòfits
* Cicles d'activitat diària
* Ciència de l'alimentació
* Ciència dels aliments
* Ciència i tecnologia dels aliments
* Ciències biomèdiques
Ciències de la salut
* Ciències mèdiques
* Cinètica d'enzims
* Cinètica dels medicaments
Cinètica enzimàtica
Cinètica química
Ciprofloxacina
Citodiagnòstic
* Citologia clínica
* Classificació de les plantes
* Clorofícies
Cloròfits
Cocaïna
Coenzims
Colesterol
Col·lagen
Col·liris
Col·loides
Col·loides en medicina
Colorants
* Com deixar de fumar
* Complements alimentaris
* Complements dietètics
* Complex de vitamines B
* Complex vitamínic B
* Complicacions per consum d'alcohol en la dona embarassada
* Comportament addictiu
* Comportament alimentari
* Comportament alimentari en els animals
Composició corporal
* Composició d'aliments (Taules)
* Composició del cos humà
* Composició dels aliments
Composició dels sòls
* Composició química del cos humà
Compostes
Compostos heterocíclics
Comprimits (Medicina)
* Comunicació cel·lular
Comunicació en farmàcia
* Comunicació farmacèutica
Concentració dels ions d'hidrogen
* Condicionament de medicaments
* Conducta addictiva
* Conducta alimentària
* Conducta alimentària en els animals
Conservació de medicaments
* Consum de drogues
* Consum de medicaments
* Consum de tabac
* Contaminació d'aigües
Contaminació de l'aigua
* Contaminació dels corrents d'aigua
* Contaminació dels cursos d'aigua
* Contaminació dels rius
Contaminació dels sòls
Contaminació microbiana
* Contaminació per microbis
* Contaminació per microorganismes
* Contingut calòric dels aliments
* Contingut energètic dels aliments
Contraceptius
Contraceptius orals
* Control antidopatge
* Control sobre els aliments
* Corpulència
* Corrosió biològica
* Cosmètica
Cosmètics
* Cosmètics d'herbes
* Cosmètics d'origen vegetal
* Cosmètics vegetals
* Cosmetologia
* Costums alimentaris
* CPT-I
* CPT1
* Criofarmàcia
Cromatografia
* Cromatografia a gran velocitat
* Cromatografia de capa fina
Cromatografia de capa prima
Cromatografia de gasos
Cromatografia de líquids
* Cromatografia de líquids d'alta pressió
Cromatografia de líquids d'alta resolució
Cromatografia de paper
* Cromatografia en capa fina
* Cromatografia líquida d'alta resolució
* Cromatografia sobre paper
Cronobiologia
* Cryptophyceae
* Cuina baixa en greixos
* Cuina macrobiòtica
* Cuina per a infants
* Cuina per a malalts
Cultiu de teixits
* Cultiu de teixits in vitro
* Cultiu in vitro de plantes
* Cura de Keeley
* Cura pal·liativa
* Cures de desintoxicació alcohòlica
* Cures pal·liatives
* Cyanophyceae
* Cyanophyta

Data de caducitat
* Datura stramonium
* Deficiència de vitamines
* Deficiència vitamínica
Dèficit de ferro
Dèficit de magnesi
* Degradació biològica
Dentifricis
* Dependència de productes químics
* Dependència de substàncies
* Depuració biològica d'aigües residuals
Depuració d'aigües residuals
Depuració de l'aigua
Dermatologia
* Dermofarmàcia
Dermofarmacologia
* Descomposició (Biologia)
* Descontaminació biològica
* Descontaminació de l'aigua
Desenvolupament de medicaments
* Deshabituació del tabac
* Desinfecció d'aigües residuals
* Desinfecció de l'aigua
Desinfectants
* Desintoxicació alcohòlica
Desintoxicació de les drogues
Desnutrició
* Desordres alimentaris
* Desordres del metabolisme
Diabetis
* Diabetis insulinodependent
* Diabetis mellitus
* Diabetis resistent
* Diabetis sacarina
* Diabetis tipus 1
* Diagnòstic cel·lular
* Diagnòstic citològic
* Diagnòstic citopatòlogic
* Diagnòstic citoquímic
Diagnòstic de laboratori
* Diagnòstic histocitològic
* Diagnostic històlogic
* Diagnòstic nutricional
* Diagnòstic serològic
Dianes farmacològiques
* Dianes terapèutiques
Dieta
* Dieta d'aprimament
* Dieta i malalties
Dieta macrobiòtica
* Dieta per a malalts
* Dieta per aprimar
Dieta sense greix
* Dieta terapèutica
* Dieta vegetariana
Dietes d'aprimament
Dietètica
* Dietilamina de l'àcid d-lisèrgic
Dietistes
* Dietistes-nutricionistes
Dietoteràpia
* Digital (Medicaments)
Digitàlics
* Digitalis (Medicaments)
* Digitals (Medicaments)
* Dinàmica d'enzims
* Dinàmica enzimàtica
Dipiridamol
* Dipsomania
* Dispensació de medicaments
* Dispersoides
* Disponibilitat biològica
* Disponibilitat fisiològica
* Dispositius d'administració de medicaments
* Disseny de fàrmacs
Disseny de medicaments
* Disseny farmacèutic
* Dissolució dels medicaments
Diürètics
* Dopatge dels esportistes
Dopatge en els esports
* Dòping en els esports
* Dosificació de medicaments
* Dosimetria
Drogoaddicció
Drogoaddictes
* Drogodependència
Drogues
Drogues de disseny
* Drogues de síntesi
* Drogues sintétiques
Dulcamara

* E. Coli
* Ebrietat
* Echinacea (Planta)
* Economia de l'assistència sanitària
Economia de la salut
* Economia mèdica
* Economia sanitària
* Ecotoxicologia
* Ectoparàsits
* Ectròtics
* Educació dels malalts
Educació dels pacients
* Educació per a la salut
Educació sanitària
* Educació sanitària de malalts
* Educació sanitària de pacients
* Efecte dels medicaments durant l'embaràs, el part i el puerperi
* Efecte dels medicaments en els éssers humans
* Efecte dels medicaments sobre el sistema cardiovascular
* Efecte dels medicaments sobre el sistema nerviós
* Efecte dels medicaments sobre els animals
* Efecte dels medicaments sobre els diferents sistemes orgànics dels animals
* Efecte dels medicaments sobre els infants
Efecte dels medicaments sobre els microorganismes
* Efecte dels medicaments sobre l'aparell respiratori
* Efecte dels medicaments sobre l'aparell urinari
* Efecte dels medicaments sobre l'ull
* Efecte dels medicaments sobre la gent gran
* Efecte dels medicaments sobre la pell
* Efecte dels medicaments sobre les dents
* Efecte placebo
* Efecte prolongat dels medicaments
* Efectes adversos dels medicaments
* Efectes dels medicaments
* Efectes dels medicaments en la depressió mental
Efectes fisiològics
Efectes secundaris dels medicaments
Electroforesi
Electroforesi capil·lar
* Electroforesi de gel capil·lar
* Electroforesi de zona capil·lar
Electroforesi sobre paper
* Elettaria cardamomum
* Embriaguesa
* Empaquetatge de medicaments
* Empreses farmacèutiques
* Emulsionantes per a medicaments
Emulsions (Farmàcia)
* Emulsions farmacèutiques
* Endocrinologia gastrointestinal
* Endoparàsits
* Enginyeria alimentària
* Enginyeria d'indústries alimentàries
* Enginyeria dels aliments
Enginyeria genètica
* Enteramina
Envasament de medicaments
Enzims
* Enzims antagonistes
* Enzims inhibidors
Epidemiologia
* Epidemiologia del medicament
* Epidemiologia farmacològica
* Epizous
Equinàcies
Equivalència terapèutica dels medicaments
Escheríchia coli
* Escleroftàlmia
* Espectres (Física)
* Espectroanàlisi
* Espectrògraf de masses
* Espectrografia
* Espectrometria
Espectrometria de masses
Espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament
* Espectroquímica
Espectroscòpia
* Esprue no tropical
* Esquizofícies
* Esquizòfits
* Essència de trementina
* Essència floral de Bach
Estabilitat dels medicaments
* Estabilitat dels productes farmacèutics
* Estabilitzants per a medicaments
Estadística mèdica
* Estadística sanitària
* Estat i alimentació
* Estat nutricional
* Esteroides hormonals
Estimulants
Estramoni
* Estudis clínics
* Estudis terapèutics
* Estupefaents
* Etanol
Ètica farmacèutica
* Etiquetatge de medicaments
Excipients
Experimentació humana en medicina
Èxtasi (Droga)

* Factors teratògens
* Família i personal sanitari
Farmacèutics
Farmàcia
Farmàcia basada en l'evidència
Farmàcia clínica
* Farmàcia d'hospital
* Farmàcia galènica
Farmàcia homeopàtica
* Farmàcia hospitalària
Farmàcia militar
* Farmàcia veterinària
Farmàcies
Farmàcies d'hospital
Farmacocinètica
* Farmacodependència
* Farmacodinàmica
Farmacoeconomia
Farmacoepidemiologia
Farmacogenètica
* Farmacogenòmica
Farmacognòsia
* Farmacoimmunologia
Farmacòlegs
Farmacologia
* Farmacologia anestèsica
* Farmacologia broncopulmonar
Farmacologia cardiovascular
Farmacologia clínica
Farmacologia dental
* Farmacologia dermatològica
Farmacologia experimental
Farmacologia geriàtrica
* Farmacologia infantil
Farmacologia molecular
* Farmacologia neurològica
Farmacologia obstètrica
Farmacologia ocular
* Farmacologia odontològica
* Farmacologia oftalmològica
Farmacologia pediàtrica
* Farmacologia pulmonar
Farmacologia renal
Farmacologia respiratòria
Farmacologia veterinària
* Farmacopea militar
Farmacopees
Farmacopees homeopàtiques
Farmacopees veterinàries
* Farmacoquímica
* Farmacoresistència
* Farmacoteràpia
Farmacovigilància
* Fàrmacs
* Fàrmacs antiherpentensius
* Fàrmacs antilipèmics
* Fàrmacs antiretrovirals
* Febre intermitent
* Febre palúdica
* Ferments
Ferro en l'organisme
* Ferropènia
* Fertilitzants
Fibra alimentària
* Fibra dietètica
* Fibra en l'alimentació humana
* Fibra en la dieta
* Fibra en la nutrició humana
Fibrinolítics
* Filtres amorosos
Física mèdica
* Física química
* Físico-química
* Fisicoquímica
* Fisicoquímica teòrica
Fisiologia
Fisiologia cel·lular
Fisiologia vegetal
Fitocosmètics
* Fitografia
* Fitologia
Fitoremediació
Fitoteràpia
Flavonoides
Flora
Flors de Bach
Fongs
Fongs patògens
* Formes de dosificació dels medicaments
* Formes de dosificació farmacèutica
* Formes de dosificació sòlida dels medicaments
Formes farmacèutiques
Formes farmacèutiques sòlides
* Formes galèniques
Fórmules magistrals
* Fórmules mèdiques
Fotoquimioteràpia
* Fotosensibilització
Fotosensibilització (Biologia)
* Fotosensibilització biològica
Fregit
* Fregits
Fructosa
Fungicides

Gels (Farmàcia)
* Gels cosmètics
* Gels farmacèutics
* Genèrics (Medicaments)
Genètica humana
Genètica mèdica
Genòmica
* Gèrmens
* Germicides
* Gestió (Farmàcia)
* Gestió de farmàcies
* Gestió de la farmacia
Gestió farmacèutica
Ginseng
Glucosa
* Grassor
Gust

Hàbit de fumar
Hàbits alimentaris
* Hàbits alimentaris de l'home
* Hàbits alimentaris en els animals
* Hàbits de salut
* Hàbits higiènics
Hàbits sanitaris
Haixix
Heparina
* Herba talpera
* Herbes
* Herbes aromàtiques
* Herbes medicinals
Herbicides
Heroïna
* Heterocíclics
Hidrocol·loides
Hidroteràpia
* Hidroxiampicil·lina
* Hidroxitriptamina
* Higiene alimentària
* Higiene pública
* Higiene social
* Hiperalimentació enteral
Hiperlipèmia
* Hiperlipidèmia
Hipnòtics
* Hipoferrèmia
* Hiposiderèmia
* Hipotensors
* Hipovitaminosi
Història de la farmàcia
Homeopatia
Hormones
* Hormones andrògenes
* Hormones de l'aparell digestiu
* Hormones digestives
Hormones esteroides
Hormones gastrointestinals
Hormones peptídiques
Hormonoteràpia
* HPLC

* ICP-MS
* ICPMS
* Imidazol
* Imidazole
Imidazoles
* Imidazols
Immunitat cel·lular
* Immunoactivadors
* Immunoadjuvants
* Immunoestimulants
Immunofarmacologia
Immunofluorescència
* Immunoglobulines monoclonals
Immunologia
* Immunologia cel·lular
* Immunopotenciadors
* Immunoquimioteràpia
Immunosupressors
Inanició
Indústria càrnia
Indústria cosmètica
* Indústria de la carn
Indústria de les begudes
Indústria de les begudes alcohòliques
* Indústria dels perfums
* Indústria dels productes carnis
Indústria farmacèutica
* Infants grassos
* Infants obesos
* Infeccions per leptospires
* Infiltracions
* Informàtica clínica
Informàtica mèdica
* Inhibidors d'úlcera gastrointestinal
Inhibidors enzimàtics
* Inhibidors metabòlics
Injeccions
* Injeccions articulars
Injeccions hipodèrmiques
Injeccions intraarticulars
Injeccions intravenoses
* Injeccions parenterals
* Inoculació
* Inseguretat alimentària
Insulina
* Insulinoresistència
Interacció cel·lular
* Interacció dieta i medicaments
* Interacció medicament-nutrient
* Interacció medicaments-aliments
Interaccions dels medicaments
* Interaccions dieta-medicament
Interaccions medicament-nutrient
* Interaccions nutrients-medicaments
* Intervenció genètica
* Intolerància al gluten
Intoxicació
* Investigació de medicaments
Investigació farmacèutica
* Investigació farmacològica
Isoenzims
Isoniazida
Isòtops radioactius en farmacologia

* Jin-seng

Ketoconazole

Làudan
* Laxants
Legionel·la
Legionel·losi
Leishmaniosi
Leptospirosi
Lípids
Lípids de la sang
* Lípids en la sang
* Lípids plasmàtics
* Lípids sanguinis
* Lípids sèrics
* Lipoides
Lipoproteïnes de la sang
* Lipoproteïnes plasmàtiques
* Lipoproteïnes sanguínies
* Lipoproteïnes sèriques
Liposomes
LSD
* LSD (Droga)

* Macrobiòtica
Malaltia celíaca
* Malaltia de Willis
* Malalties del metabolisme
* Malalties i dieta
Malalties parasitàries
* Malalties parasitàries en els animals
* Malalties per carència de ferro
* Malalties per carència de magnesi
* Malalties per leptospires
Malària
* Malatia dels legionaris
Malnutrició
* Manca de vitamines
* Manipulació genètica
Maquillatge
* Maquillatge (Cosmètics)
Marihuana
* Matèria mèdica vegetal
* Matèria mèdica veterinària
* Materials biocompatibles
Materials biomèdics
* Materials en medicina
* Materials mèdics
* Matèries colorants
* MDMA (Droga)
* Mecanismes de les reaccions inorgàniques
Mecanismes de reacció (Química)
* Mecanismes de reacció inorgànica
* Medicació
Medicació oral
* Medicació parenteral
Medicació rectal
Medicació transdèrmica
Medicaments
* Medicaments administrats per via oral
* Medicaments anestèsics
Medicaments antibacterians
* Medicaments anticancerosos
* Medicaments anticonceptius
* Medicaments anticonvulsius
Medicaments antifúngics
* Medicaments antihistamínics
* Medicaments antilipèmics
* Medicaments antimicrobians
Medicaments antineoplàstics
Medicaments antipalúdics
* Medicaments antipsicòtics
* Medicaments antiretrovirals
* Medicaments antireumàtics
Medicaments antituberculosos
* Medicaments antiulcerosos
Medicaments antivírics
* Medicaments broncodilatadors
Medicaments cardiovasculars
Medicaments congelats
* Medicaments contraceptius
* Medicaments d'acció retardada
Medicaments d'alliberament retardat
* Medicaments d'origen vegetal
Medicaments genèrics
* Medicaments hipnòtics
* Medicaments hipoglucèmics
* Medicaments hipolipemiants
* Medicaments hipotensors
* Medicaments homeopàtics
* Medicaments immunosupressors
Medicaments liofilitzats
* Medicaments magistrals
* Medicaments neurotròpics
Medicaments orfes
Medicaments peptídics
* Medicaments per via oral
* Medicaments proteics
* Medicaments psicòtrops
* Medicaments radiofarmacèutics
* Medicaments teratògens
Medicaments veterinaris
* Medicina aromàtica
* Medicina de laboratori
* Medicina homeopàtica
* Medicina natural
* Medicina naturista
* Medicina pal·liativa
* Medicina vegetal
* Medicines
* Menjar fregit
* Menús per a nens
Meropenem
* Meropeneme
* Mesures de seguretat alimentàries
* Metaamfetamines
Metabolisme
Metabolisme cel·lular
* Metabolisme de fàrmacs
Metabolisme dels glúcids
* Metabolisme dels hidrats de carboni
Metabolisme dels medicaments
Metabolisme secundari
Metadona
* Metilendioximetamfetamina
* Mètodes per deixar de fumar
Microbiologia
* Microbiologia alimentària
Microbiologia dels aliments
Microbiologia farmacèutica
Microbiologia industrial
Microbiologia molecular
Microbiologia sanitària
* Microbis
Microencapsulació
Microorganismes patògens
Micropropagació
* Micropropagació de plantes
* Micropropagació vegetal
Minerals en l'organisme
* Mixofites
* Monitoratge de l'ús de medicaments
Monosacàrids
Morfina
* Myxophyceae

* Narcòmans
* Narcoticomania
Narcòtics
* Naturalisme (Medicina)
Naturisme
* Naturopatia (Medicina)
Nematodes
Neurofarmacologia
* Neurolèptics
Neuropsicofarmacologia
* Neuroreceptors
* Neurotòxics
Neurotoxines
Neurotransmissió
Neurotransmissors
* Nitriteràpia
Nutrició
* Nutrició artificial
* Nutrició clínica
* Nutrició de les plantes
* Nutrició dels malalts
* Nutrició dels nens
* Nutrició dels vells
Nutrició en l'embaràs
* Nutrició en les dones embarassades
* Nutrició enteral
* Nutrició geriàtrica
* Nutrició humana
* Nutrició infantil
* Nutrició parenteral
* Nutrició pediàtrica
* Nutrició terapèutica
Nutrició vegetal
* Nutricionistes

Obesitat
Obesitat en els adolescents
Obesitat en els infants
* Obesitat infantil
* Objectiu dels medicaments
* Ocimum
* Ocimum basilicum
* Ocimum bullatum
* OE
* Oftalmofarmacologia
Oleat d'estrona
* Oleoïl-estrona
Oli de fetge de bacallà
Oligosacàrids
Opi
Opiacis
Or col·loïdal
* Organosiloxans
Ortopèdia

Palinologia
* Paludisme
* Panax ginseng
* Panax schinseng
Parafarmàcia
Parasitologia
* Parasitologia clínica
* Parasitologia humana
Parasitologia mèdica
* Parasitologia sanitària
Parasitologia veterinària
* Parasitosi
Paràsits
* Paràsits animals
* Pastes de dents
* Pastilles
* Patobioquímica
* Patògens
* Patrons alimentaris
Penicil·lina
Pèptids
* Pèptids terapèutics
* Percepció gustativa
Perfumeria
Perfums
* Personal d'assistència mèdica
* Personal d'assistència sanitària
* Personal de ciències de la salut
* Personal de la salut
* Personal de la xarxa sanitària pública
Personal de salut pública
* Personal mèdic
Personal sanitari
* Personal sanitari i família
Pesta
* pH
* Píndoles
Pirogens
* Placebo (Medicina)
Placebos
Planificació sanitària
* Plans d'actuació mèdica
Plantes
Plantes al·lucinògenes
Plantes aromàtiques
Plantes medicinals
* Plantes no vasculares
* Plantes psicodèliques
* Plantes psiquedèliques
* Plantes remeieres
* Plantes vasculares
Polímers
* Polímers biològics
* Polímers d'origen natural
* Polímers naturals
Política alimentària
* Política de la nutrició
Política farmacèutica
* Política nutricional
Política sanitària
Pólvores (Farmàcia)
Pomades
* Portadors de medicaments
Posologia
* Potabilització de l'aigua
* Pràctica de la farmàcia
Pràctica farmacèutica
* Pràctica professional dels farmacèutics
* Pràctiques alimentàries
* Preparacions farmacèutiques magistrals
* Preparacions homeopàtiques
* Preparacions magistrals
* Preparats farmacèutics
* Preparats farmacèutics sòlids
Prescripció de medicaments
* Prescripció farmacològica
* Prestacions farmacèutiques
Preu dels medicaments
Prevenció de toxicomanies
* Processos de separació (Tecnologia)
* Productes alimentaris
Productes de bellesa
* Productes de contrast
* Productes de parafarmàcia
* Productes dietètics
* Productes farmacèutics veterinaris
Productes naturals
* Productes parafarmacèutics
* Productes radiofarmacèutics
* Professió farmacèutica
* Professionals de la salut
* Propagació de plantes amb tècniques de cultiu in vitro
Prospectes de medicaments
Prostaciclina
Proteïnes
Proteïnes dels aliments
* Proteïnes en la nutrició humana
Proteïnes en nutrició humana
Protocols clínics
* Protocols de diagnòstic clínic
* Protocols en medicina
* Protocols mèdics
* Protocols terapèutics
Protozoologia
Protozous patògens
* Proves de toxicitat
* Psicoestimulants
Psicofarmacologia
Psicofàrmacs
* Psiconeurofarmacologia
* Psicòtrops
Purgants
* Purificació d'aigües residuals
* Purificació de l'aigua

Química analítica
Química analítica qualitativa
Química analítica quantitativa
* Química biològica
Química dels aliments
* Química dels medicaments
Química dels sòls
Química farmacèutica
Química física
* Química física i teòrica
* Química fisiològica
* Química mèdica
* Química patològica
* Química teòrica
* Química terapèutica
Quimioteràpia
* Quimioteràpia anticancerosa
* Quimioteràpia antineoplàsica
Quimioteràpia del càncer
Quinina
Quinoleïna
Quinolones

* Racions alimentàries
* Racions alimentàries dels animals
Radiació ionitzant
Radiació no-ionitzant
* Radiofarmacèutics
* Radiofarmacologia
Radiofàrmacs
* Radiomedicaments
* Reaccions adverses als medicaments
Reaccions químiques
Reactivitat (Química)
* Recepta de medicaments
* Receptes mèdiques
* Receptores d'acetilcolina
Receptors adrenèrgics
Receptors cel·lulars
Receptors colinèrgics
Receptors d'endorfina
Receptors d'hormones
Receptors d'insulina
* Receptors d'opiacis
Receptors de benzodiazepines
* Receptors de la superfície cel·lular
Receptors de medicaments
* Receptors de morfina
* Receptors de narcòtics
Receptors de neurotransmissors
Receptors de serotonina
* Receptors hormonals
Receptors neurals
Receptors nicotínics
Receptors sensitius
* Receptors serotoninèrgics
* Recerca de medicaments
* Reforma de la salut pública
Reforma dels serveis sanitaris
* Reforma sanitària
* Règims alimentaris
* Règims alimentaris per a malalts
* Règims per aprimar
* Regne vegetal
Rehabilitació de drogoaddictes
* Relacions família-personal sanitari
* Relacions personal mèdic-família
Relacions personal sanitari-família
Relaxants musculars
* Rellotges biològics diaris
* Remei floral de Bach
Resistència a la insulina
Resistència als medicaments
* Retinol
* Revestiment de plàstic
Revestiment plàstic
Rifampicina
* Ritmes biològics
Ritmes circadiaris
Rodòfits

Sabates ortopèdiques
Sabó
* Sabons
Sal en l'organisme
Salmonel·la
* Salubritat
Salut pública
* Sanejament de l'aigua
* Sanitat
* Schinseng
* Schizophyceae
Sedants
Seguretat alimentària
* Sentit del gust
Separació (Tecnologia)
Serodiagnòstic
Serotonina
* Serveis de farmàcia
* Serveis de farmàcia d'hospitals
* Serveis de salut
Serveis farmacèutics
* Serveis mèdics
Serveis sanitaris
Sesamum
* Sideropènia
Silicones
Simpatomimètics
Síntesi de fàrmacs
* Síntesi de medicaments
Sistemes d'administració de medicaments
Sistemes d'alliberament de medicaments
* Sobredosi de medicaments
* Sobrepès
Sodi en l'organisme
Solanàcies
* Solanum dulcamara
Solubilitat dels medicaments
Solucions (Farmàcia)
* Somnífers
* Sondes (Medicina)
* Soporífers
* Substàncies colorants
Substàncies de contrast
* Substàncies naturals
* Substàncies neurotransmissores
* Substàncies tensioactives
Sucres
* Suplements dietètics
* Suplements en la dieta
* Suplements nutricionals
Suplements nutritius
Supositoris
Suspensions (Química)

* Tabaquisme
* Tabletes (Medicina)
Taules de composició d'aliments
Taxonomia botànica
* Taxonomia de les plantes
* TCA
* Tècnica farmacèutica
* Tècnics de farmàcia
* Tècniques d'administració de medicaments
* Tècniques farmacèutiques
* Tècniques instrumentals
* Tecnologia alimentària
* Tecnologia d'aliments
Tecnologia dels aliments
Tecnologia farmacèutica
* Tecnologies farmacèutiques
* Temps biològic
* Tensioactius
* Terapèutica alimentària
* Terapèutica dietètica
* Terapèutica endocrina
* Terapèutica homeopàtica
* Terapèutica medicamentosa
* Terapèutica par via oral
* Terapèutica per agents químics (Medicina)
* Terapèutica vegetal
* Teràpia alimentària
* Teràpia hormonal
* Teràpia nutricional
* Teràpia oral
Teràpia parenteral
* Teràpia per l'aroma
* Teràpia transdèrmica
* Teratògens
* Tests de medicaments
Tests de toxicitat
* Tocoferol
* Tolerància a la insulina
* Toxicitat alimentària
* Toxicitat dels aliments
Toxicitat dels medicaments
Toxicologia
Toxicologia alimentària
Toxicologia ambiental
* Toxicologia dels medicaments
* Toxicologia mediambiental
* Toxicologia nutricional
* Toxicomania
* Toxicomania medicamentosa
* Toxicomans
Toxines
* Tractament amb medicaments
* Tractament biològic d'aigües residuals
Tractament biològic de depuració d'aigües residuals
* Tractament d'aigües residuals
* Tractament de l'aigua
Tractament de l'alcoholisme
Tractament del tabaquisme
* Tractament homeopàtic
* Tractament hormonal
Tractament pal·liatiu
* Tractament per agents químics (Medicina)
Tractaments de bellesa
* Tractaments estètics
Tranquil·litzants
* Tranquil·litzants majors
* Transmissió dels impulsos nerviosos
* Transmissió nerviosa
* Transmissió sinàptica
* Transmissors de l'impuls nerviós
* Transmissors sinàptics
* Trastorns alimentaris
* Trastorns de l'alimentació
Trastorns de la conducta alimentària
Trastorns de la nutrició
* Trastorns del comportament alimentari
Trastorns del metabolisme
Trementina
Triglicèrids
* Trombolítics

* Ungüents
* Ús de medicaments
* Ús dels medicaments
* Ús terapèutic d'olis essencials
* Ús terapèutic de les plantes
* Ús terapèutic de les vitamines
* Ús terapèutic de plantes aromàtiques
* Ús terapèutic dels aliments
* Us terapèutic dels medicaments
Utilització de medicaments
* Utilització dels medicaments

Vacunes
Validació (Medicaments)
* Validació de medicaments
* Validació en la indústria farmacèutica
* Valor calòric dels aliments
* Valor energètic dels aliments
Vasoconstrictors
Vasodilatadors
* Vasopressors
Vectors de medicaments
* Vegetals
Vegetarianisme
* Vehicles de medicaments
* Velocitat de reacció (Química)
* Vigilància farmacològica
Virologia
* Virologia alimentària
* Virologia dels aliments
Virologia mèdica
Vitamina A
* Vitamina antixeroftàlmica
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
* Vitamina F
* Vitamina K
* Vitamina P
Vitamines
* Vitamines antihemorràgiques
Vitamines B
* Vitamines de la coagulació
Vitamines en la nutrició humana
* Vitamines F
Vitamines hidrosolubles
Vitamines K
Vitamines liposolubles
* Vitamines P
Vitaminoteràpia

Xenobiòtics
Xeroftàlmia
* Xeroma
* Xerosi conjuntival
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.