Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Dret

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

4974 termes, 1984 descriptors, 2990 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 1 d'octubre de 2017, Catalunya
* 1-O, Catalunya, 2017
* 11 de setembre, 1973 (Xile)
* 11 de setembre, 2001 (Estats Units d'Amèrica)
* 11-09-2001, Estats Units d'Amèrica
* 11-M, Madrid, Espanya, 2004

* Ab intestato
Abandó (Dret marítim)
Abandó de la família
* Abandó de la llar
Abastament d'aigua
* Abastament de l'exèrcit
* Abastament militar
Abastaments militars
* Abatiment d'avió suïcida, 11 de setembre, Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica, 2001
Abbàssides
* Abducció
* Abintestat
* Abolició de l'esclavitud
* Abolició de la pena de mort
Abolicionisme
Abolicionistes
Abordatge (Dret marítim)
* Abrogació de les lleis
Absentisme laboral
* Absents (Dret)
Absolució (Dret canònic)
Absolució (Dret penal)
Absolutisme
* Abstenció delictiva
Abstencionisme
* Abstencionisme electoral
* Abús d'autoritat
* Abús d'influència
* Abús de confiança
* Abús de l'estat de dependència econòmica
* Abús de poder
Abús de poder (Dret administratiu)
* Abús de poder econòmic
Abús de posició dominant
Abús del dret
* Abús sexual
Abús sexual envers els infants
* Abusos sexuals
* Acceptació a benefici d'inventari
* Acceptació beneficiaria
Acceptació de l'herència
Acceptació de l'herència (Dret romà)
* Acceptació del contracte
* Accès a la cultura
* Accés a la funció pública
* Accés a la informació
Accés a la justícia
* Accés al dret i a la justícia
Accés al mar (Dret internacional)
Accessió (Dret)
* Accessió immobiliària
* Accessió mobiliària
Accidents marítims
Acció (Dret romà)
* Acció (Dret)
* Acció confessòria
* Acció declarativa
* Acció directa (Dret civil)
Acció directa (Dret)
Acció pauliana
* Acció política
* Acció reivindicativa (Dret)
* Acció revocatòria
* Accions (Dret)
* Accions civils
Accions col·lectives (Procediment civil)
Accions declaratives
* Accions directes
* Accions executives
Accions i defenses (Dret)
* Accions jurídiques
* Accions matrimonials
* Accions merament declaratives
* Accions processals
Accions pròpies
* Accions representatives (Procediment civil)
* Acord preventiu
* Acord resolutori
* Acords (Dret)
* Acords de divorci
* Acords de llicències
* Acords de pau
* Acords entre conjugues
* Acords internacionals
* Acreixement
* Acte d'última voluntat
* Actes (Dret)
Actes administratius
* Actes antijurídics
Actes il·lícits
Actes il·lícits (Dret internacional)
Actes jurídics
Actes jurídics (Dret romà)
Actes lesius en dret
* Actes terroristes
Actes unilaterals (Dret internacional)
* Actituds dels electors
* Actius immaterials
* Activistes dels drets humans
Activistes polítics
Activistes polítiques
* Activitat legislativa
* Activitat parlamentària
* Activitat política
Activitats obreres internacionals
Activitats subversives
* Actuación urbanística
* Acumulació d'accions
* Acumulació de causes
Acumulació de processos
* Adagis
* Aditio heredatis
Adjudicació de contractes
* Adjudicacions d'obres públiques
Administració
Administració autonòmica
Administració central
Administració de justícia
Administració de justícia de menors
Administració de justícia penal
* Administració de justícia penal de menors
* Administració de l'Estat
* Administració de les forces armades
* Administració de les presons
* Administració del patrimoni cultural
* Administració dels béns culturals
Administració electrònica
Administració fiscal
Administració institucional
* Administració instrumental
* Administració judicial
Administració local
* Administració local i govern central
Administració militar
Administració municipal
Administració penitenciària
Administració provincial
Administració pública
* Administració pública digital
* Administració pública electrònica
* Administració pública en línea
* Administració pública i ciutadans
* Administració pública online
* Administració pública per Internet
* Administració territorial
* Administradors
Administradors de societats
Administradors judicials
Adopció
Adopció (Dret romà)
* Adopció d'infants
Adopció internacional
Adopció interracial
Adquisició de la propietat
Adquisició de la propietat (Dret romà)
* Adquisició immobiliaria
* Adquisició preferent (Dret)
* Adquisicions públiques
Adulteri
Advocades
* Advocadesses
Advocats
Advocats de l'Estat
* Advocats fiscals
Advocats laboralistes
* Aeronàutica militar
* Afer Sacco-Vanzetti, 1921
* Afer Watergate, 1972-1974
* Afiliació a l'Església
* Afinitat (Dret)
* Afinitat (Parentiu)
Aforament (Duanes)
* Afranquiment d'esclaus
* Afranquits
Agència (Dret romà)
Agència (Dret)
* Agències administratives
* Agències administratives autònomes
* Agències governamentals
* Agències internacionals
* Agents administratius
Agents consignataris de vaixells
* Agents de l'Estat
Agents de patents
* Agents públics
Agnació (Dret romà)
Àgores
* Agrarisme
Agressió (Dret internacional)
* Agressions sexuals envers els infants
* Agreujants (Dret)
* Agricultura i Estat
* Aigües costaneres
Aigües jurisdiccionals
* Aigües territorials
Aixecament del vel (Dret)
* Aixecament del vel de la persona jurídica
* Aixecament del vel jurídic
* Ajuda als programes de població
* Ajuda de l'Estat a l'exportació
* Ajuda econòmica pública
* Ajuda en matèria de població
* Ajuda estatal
* Ajuda estranjera a la política demogràfica
* Ajuda humanitària internacional
* Ajuda internacional
* Ajuda militar
* Ajudes i subvencions estatals
* Ajudes públiques a les empreses
* Ajuntaments (Govern municipal)
Ajusticiaments
* Ajuts econòmics
* Ajuts financers
Alabarders
Alcaldes
Alcaldes majors
Alcaldesses
* Alçaments militars
* Alcoholisme (Dret penal)
* Alcoholisme i accidents de trànsit
* Alcorà (Dret)
* Aliança
Aliances
* Aliances polítiques
* Alienació (Dret)
* Alienació de béns
* Alienació política
* Alimentació i Estat
* Aliments (Dret)
* Aliments entre parents (Dret)
Al·legació (Dret canònic)
Al·legació (Dret)
* Al·legació de dret
* Al·legació de fet
* Al·legació jurídica
* Al·legacions (Dret canònic)
* Al·legacions (Dret)
* Al·legacions jurídiques
* Al·legat (Dret)
* Alliberats
* Allistament
* Allotjament de les tropes
Allotjament dels soldats
* Allotjament dels soldats en cases particulars
* Allotjament militar
Almiralls
Alou
* Alternatives a l'empresonament
Alternatives a la presó
Ambaixadors
* Ambaixadors de la Santa Sede
Amenaces
* Amistançament
Amnistia
Anàlisi d'impacte (Política governamental)
* Anàlisi d'impacte de polítiques governamentals
* Anàlisi d'impacte de polítiques públiques
* Anàlisi econòmica del dret
* Anarcocol·lectivisme
* Anarcocomunisme
Anarcosindicalisme
Anarquisme
Anarquistes
* Antecedents penals
Antiamericanisme
* Anticolonialisme
* Anticomunisme
* Antics combatents
* Antiesclavisme
* Antifeixisme
Antifranquisme
* Antiimperialisme
* Antijuridicitat
Antimilitarisme
Antisemitisme
Antropologia criminal
Antropologia forense
Antropologia jurídica
* Antropologia legal
* Antropologia mèdico-legal
* Antropometria criminal
* Anuència
* Any jubilar (Judaisme)
Any sabàtic (Judaisme)
* Apartaments de propietat horitzontal
Apartheid
Apel·lació
Apel·lació (Dret canònic)
Aplicació de les lleis
* Aplicació de les penes
* Aplicació interna del dret comunitari
* Aplicació interna del dret europeu
* Apoderats
* Apoderats (Dret)
Aprenentatge social
Apropiació indeguda
* Aquiescència
Arbitratge (Dret administratiu)
* Arbitratge (Dret internacional)
* Arbitratge administratiu
* Arbitratge comercial
Arbitratge i laude
Arbitratge industrial
Arbitratge internacional
* Arbitratge laboral
Arbitri judicial
* Arcs (Armes)
Arcs i fletxes
* Arendament a llarg plaç
* Argumentació (Dret)
Argumentació jurídica
* Arguments judicials
* Arguments legals
* Armada
Armament
* Armament (Indústria)
* Armament militar (Dret)
* Armament nuclear
Armes
Armes (Dret)
* Armes atòmiques
* Armes atòmiques (Dret internacional)
* Armes atòmiques i desarmament
Armes d'artilleria
* Armes d'artilleria naval
Armes de destrucció massiva
* Armes de foc (Dret)
* Armes i armadures
Armes incendiàries
Armes nuclears
Armes nuclears (Dret internacional)
* Armes nuclears i desarmament
Armes químiques
Armisticis
* Arqueologia i marxisme
Arqueologia marxista
* Arquitectura legal
* Arranjament pacífic de conflictes internacionals
Arrendament
Arrendament de local de negoci
* Arrendament de serveis
Arrendament rústic
Arrendament urbà
* Arrendaments d'obra
Arsenals militars
* Art i comunisme
* Art i dret
* Art i Estat
Art i guerra
* Art militar
* Articles de marca
Artilleria
Artilleria antiaèria
Artilleria de campanya
* Artilleria de muntanya
Artilleria naval
Arxipèlags (Dret internacional)
* Arxius dels tribunals
Arxius judicials
* Asil polític
* Aspectes polítics de l'esport
Aspectes polítics del dret
* Aspectes religiosos del dret
Assassinat
Assassinat en massa
* Assassinat en sèrie
* Assassinat polític
* Assassinats
* Assassinats col·lectius
* Assassinats en massa
Assassinats en sèrie
* Assassinats múltiples
Assassins
Assassins en sèrie
Assegurances aèries
* Assegurances contra accidents de treball
Assegurances contra els riscs de guerra
Assegurances d'accidents
Assegurances d'accidents de treball
* Assegurances d'assistència en viatge
* Assegurances d'incapacitat
Assegurances d'invalidesa
* Assegurances de maternitat
Assegurances de mercaderies
* Assegurances de transport
* Assegurances de transport de viatgers
Assegurances de viatgers
Assegurances marítimes
* Assegurances obligatòries de viatgers
* Assegurances turístiques
Assemblees constituents
* Assemblees legislatives
* Assentiment
Assessors de comunicació política
* Assessors electorals
Assessors fiscals
* Assessors polítics
Assignació de recursos
* Assistència als programes de població
Assistència en emergències
Assistència en matèria de població
* Assistència judicial
Assistència judicial internacional
* Assistència jurídica
* Assistència jurídica als pobres
Assistència jurídica gratuïta
* Assistència legal gratuïta
Assistència militar
Associacionisme
* Associacionisme reivindicatiu
* Associacions administratives de cooperació
* Associacions de regants
* Associacions internacionals
Associacions polítiques
Associacions religioses (Dret canònic)
* Assots
* Atacs del 7 de juliol, Londres, Anglaterra, 2005
* Atacs terroristes (11 de març de 2004, Madrid, Espanya)
* Atacs terroristes (11 de setembre 2001, Estat Units d'Amèrica)
* Ataturkisme
* Atemptat contra el Pentàgon, 11 de setembre de 2001 (Washington (D.C.), Estats Units d'Amèrica)
* Atemptat contra el World Trade Center, 11 de setembre de 2001 (Nova York, Estats Units d'Amèrica)
* Atemptat de Londres, Londres, Anglaterra, 2005
* Atemptat terrorista contra les Torres Bessones, 11 de setembre (Nova York, Estats Units d'Amèrica)
Atemptats
Atemptats al metro i l'autobús de Londres, Londres, Anglaterra, 2005
Atemptats amb bomba
Atemptats de l'11 de març, Madrid, Espanya, 2004
* Atemptats del 7 de juliol, Londres, Anglaterra, 2005
* Atemptats terroristes de l'11 de març, Madrid, Espanya, 2004
Atemptats terroristes de l'11 de setembre, Estats Units d'Amèrica, 2001
* Atemptats terroristes de l'onze de març, Madrid, Espanya, 2004
* Atemptats terroristes de l'onze de setembre, 2001 (Estats Units d'Amèrica)
* Atemptats terroristes de Londres, Londres, Anglaterra, 2005
Atrinxerament
* Atrocitats
* Aturs patronals
* Auctoritas (Dret romà)
Auctoritas patrum
* Audiència previa
* Audiències territorials
Auditoria fiscal
* Austeritat (Política econòmica)
Autenticació
* Autenticació (Dret)
* Autenticació d'objectes
* Autenticació de documents
* Autocartera
* Autocràcia
Autodeterminació nacional
* Autogovern
* Autoincriminació
Autoinculpació
Autonomia
Autonomia de la voluntat (Dret)
* Autonomia política
* Autonomies
* Autor principal (Dret penal)
Autoria mediata
Autoritarisme
* Autoritat competent
* Autoritat parental
* Autoritat pública
Autoritats administratives independents
* Autoritats de control i de regulació
* Autoritats de regulació
* Autoritzacions
* Autoritzacions administratives
Autors (Dret penal)
* Autors i coautors (Dret penal)
* Autors principals (Dret penal)
* Avaluació d'impacte regulatori (Política governamental)
* Avaluació ex-ante de polítiques públiques
* Avaluació regulatòria (Política governamental)
* Avantprojectes de llei
Avaria (Dret marítim)
Aviació militar
Avions de caça
* Avions de superioritat aèria
* Avions interceptors
* Avions sense pilot

* Baixa per paternitat
Baixes de guerra
* Balanç social de les empreses
* Bales
* Bancarrota
* Bancs fiduciaris
* Bandejament
* Bandits
Bandolers
* Barreres comercials
Bases aèries
Bases militars
Bases navals
* Bastardia
Batalles
Batalles aèries
Batalles navals
* Batlles
Bé comú
Bé jurídic
* Bé públic
Benefici d'inventari
* Benefici del dubte
* Beneficium separationis
* Béns
* Béns (Dret)
* Béns alodials
* Béns col·lectius
Béns comunals
Béns comuns
* Béns conjugals
* Béns d'ús de servei públic
* Béns de domini públic
* Bens de família (Dret)
* Béns de l'Església
* Béns de la societat conjugal
* Béns de servei públic
* Béns del comú
* Béns dotals
Béns eclesiàstics
* Béns embargats
* Béns en societat de guanys
* Bens heretats
Béns immaterials
Béns immobles
* Béns incorporals
* Béns intangibles
* Béns intel·lectuals
* Béns matrimonials
Béns mobles
* Béns municipals
Béns públics
Béns relictes
* Béns secularitzats
* Béns seents
* Berliner Mauer, 1961-1989
* Biblioteques d'establiments penitenciaris
* Biblioteques de centres penitenciaris
Biblioteques de presons
Bicameralisme
* Bicameralitat
Bigàmia
* Biologia i política
* Biometria (Identificació)
Biopolítica
Bioterrorisme
Bipartidisme
Bisbes (Dret canònic)
Blocatge econòmic
* Blocatge econòmic internacional
* Blocatge pacífic
Blocs comercials
* Blocs comercials regionals
* Blocs econòmics regionals
* Bolxevisme
Bombardeigs
Bombardeigs aeris
* Bombes voladores
Bona fe (Dret canònic)
Bona fe (Dret romà)
Bona fe (Dret)
* Bona fides (Dret)
Bonapartisme
* Bordells
* Borratxera (Dret penal)
* Botxins (Dret)
Brigadistes
Bucaners
* Buit legal
Burocràcia
* Busseig
* Bussos

* C.I.P. (Equipament cultural)
* Cabal hereditari
* Cabetisme
* Cabetistes
* Caça bombarders
* Caces (Avions)
* Caces Mosca (Avions)
* Caces Xato (Avions)
Cachets
Caciquisme
* Cadena perpètua
Caducitat (Dret)
* Caducitat de drets
* Caiguda del Mur de Berlin, 1989
* Calamitats
Califes
* Calúmnia
* Cambra alta
Cambres altes
* Cambres legislatives
Camorra
Campaments
Campaments militars
* Campanya electoral
* Campanyes dels partits polítics
Campanyes electorals
Campanyes militars
* Camps d'extermini
* Camps d'internament
Camps de batalla
Camps de concentració
* Camps de detenció
* Camps de la mort
* Camps de persones desplaçades
Camps de refugiats
* Cancellers (Primers ministres)
* Candidats a les eleccions
Candidats electorals
* Candidats polítics
* Capacidad d'obrar (Dret penal)
* Capacitat de culpabilitat
Capacitat jurídica
* Capacitat legal
Capbreus
Capitans de vaixells
Capítols matrimonials
Capitulacions
Capitulacions militars
Caps d'Estat
* Caps de govern
* Captius
* Captives
Carbonaris
* Carbonarisme
Carlisme
* Carlistes
Carnets d'identitat
* Carnets nacionals d'identitat
* Càrrecs electius
Càrrecs públics
* Càrrega fiscal
* Càrregues socials
* Carreteres romanes
Carters
Cartes de noliejament
* Cartes de pagament de censals
Cartisme
Cas fortuït (Dret civil)
Cas fortuït (Dret penal)
* Cas reservat
* Cas Sacco-Vanzetti, 1921
Cas Watergate, 1972-1974
* Cases de pisos de propietat horitzontal
* Cases de prostitució
Cases reials
* Casos
Casos legals
* Casos reservats
* Cassació (Recurs)
Càstigs corporals
* Càstigs físics
Castrisme
* Cataclismes
Catalanisme
Catalanistes
* Catalanòfils
Catàstrofes
Causa (Dret civil)
Causalitat (Dret penal)
* Causes celebres
* Causes matrimonials
* Causes matrimonials (Dret canònic)
* Causes per assassinat
* Causes per espionatge
* Causes per traïció
Cavalleria
* Cens
* Cens de població
* Cens electoral
* Cens emfitèutic
* Censal (Dret català)
* Censal mort
Censals
Censos
* Censos de població
Censos escolars
Censura
* Censura de literatura
* Censura de llibres
* Censura de premsa
Centralisme
* Centralització administrativa
Centre (Ideologia política)
* Centre (Política)
Centres cívics
* Centres d'extermini
* Centres d'internament
Centres d'internament d'estrangers
* Centres d'interpretació
* Centres d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni
Centres d'interpretació del patrimoni
* Centres d'interpretació del patrimoni cultural
* Centres d'interpretació del patrimoni local
* Centres de detenció d'estrangers
* Centres de justícia de proximitat
* Centres de visitants
* Centres penitenciaris
* Centrisme
* Certificació d'autenticitat
* Certificats d'obtenció vegetal
Cesarisme
* Cèsars
* Cessio bonorum
Cessió de béns
* Cessió de béns a canvi d'aliments
Cessió de crèdits
* Cessió de mà d'obra
Cessió de treballadors
* Cessió ilegal de treballadors
* Cessió legal de treballadors
* CIE
* Ciència administrativa
* Ciència de l'administració
* Ciència i Estat
Ciència militar
* Ciència política
* Ciències criminalístiques
* Ciències de la informació i dret
* Ciències de la política
* Ciències forenses
Ciències polítiques
* CIEs
* CIP (Equipament cultural)
* Circulació de treballadors
Circulars administratives
* Circumscripcions administratives
Circumscripcions electorals
Circumstàncies agreujants
Circumstàncies atenuants
Circumstàncies eximents
Ciutadania
* Ciutadans
Ciutats-estat
* Civilització i guerra
Civisme
Clandestinitat
* Class actions
* Classe obrera
* Classe política
* Classe proletària
* Classe treballadora
* Clàusula de reserva de domini
Clàusula rebus sic stantibus
Clàusules (Dret)
* Clàusules generals de contractació
Clientelisme
* Clientelisme polític
* Club dels Jacobins
* Clubs polítics
Coacció (Dret)
* Coalició (Ciències polítiques)
Coalicions
* Coalicions electorals
* Coalicions governamentals
* Coalicions polítiques
* Coautors (Dret penal)
* Cobrament d'impostos
* Codi de comerç
* Codi militar
Codificació del dret
* Coexistència pacífica
Col·lació (Dret)
* Col·lació de bens
Col·lectivisme
Col·lectivització de l'agricultura
Col·legis d'advocats
* Col·lisió de normes internacionals
* Col·lisions marítimes
Colonialisme
Colònies
Colònies agrícoles
* Colonies icarianes
Colònies penitenciàries
Colonització
* Colonització agrícola
* Colonització rural
* Colpisme
Comandament militar
* Comandita
Combat
* Combats
* Comentaris de lleis
* Comentaris legals
Comentaris sobre legislació
* Comerç clandestí
Comerç d'armes
* Comerç d'emissions de gasos efecte hivernacle
* Comerç d'esclaus
* Comerç d'òrgans
* Comerç de crèdits d'emissions
* Comerç de drets d'emissió
* Comerç il·legal d'animals
* Comerç il·legal d'armes
* Comerç il·legal de plantes
* Comerç il·lícit
* Comissions
* Comissions administratives
* Comissions de reglamentació autònomes
Comissions parlamentàries
Comitès
Comitès d'ètica
* Comitès ètics
* Common law
Comodats
* Companyies anònimes
* Companyies col·lectives
Companyies colonials
* Companyies d'inversions
* Companyies regulars col·lectives
* Compensació (Dret)
Compensació d'emissions
* Compensació d'emissions de CO2
* Compensació d'emissions de diòxid de carboni
* Compensació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
* Compensació per acomiadament
Compensació urbanística
* Compensació voluntària d'emissions
Competència (Dret)
Competència administrativa
* Competencia administrativa i judicial
Competència de l'executiu
* Competència deslleial
* Competència econòmica (Dret)
Competència econòmica deslleial
* Competència judicial
* Competència jurisdiccional
* Còmplices
* Complicitat (Dret penal)
* Complicitat en el delicte
Compliment (Dret)
* Comportament electoral
* Comportament polític
* Compra de béns immobles
Compra pública
* Compra-venda
Compravenda
* Compravenda (Dret internacional)
Compravenda (Dret islàmic)
Compravenda (Dret romà)
* Compravenda amb reserva de domini
Compravenda de béns immobles
* Compravenda de béns mobles
* Compres governamentals
* Compres públiques
* Compromís (Dret)
* Compromisos internacionals
* Comptes en participació
* Computer hackers
Comtes
Comunicació en l'administració
Comunicació en la política
* Comunicació i Estat
* Comunicacio politica
Comunicacions militars
* Comunicacions navals
Comunisme
Comunisme i art
* Comunisme llibertari
Comunistes
Comunitarisme
Comunitat de béns
* Comunitats agrícoles primitives
Comunitats autònomes
Comunitats de propietaris
Comunitats de regants
* Comunitats de veïns
* Comunitats de vila
* Comunitats econòmiques
* Comunitats icarianes
Comunitats rurals
* Concentració del poder estatal
* Concessions (Dret administratiu)
Concessions administratives
* Concessions de llicències
* Concessions de llicències comercials
* Conciliació
Conciliació (Procediment civil)
* Conciliació familiar
* Conciliació industrial
Conciliació laboral
* Conclau papal
* Conclave papal
* Concordat (Dret mercantil)
* Concordato preventivo
Concordats
* Concordats (Dret mercantil)
Concòrdies (Dret)
Concubinat
* Concurrència de delictes
Concurs de creditors
Concurs de delictes
* Concursos administratius
* Concursos i oposicions administratius
* Concursos públics
Condemnats a mort
Condicions (Dret)
* Condicions generals dels contractes
* Condicions sanitàries
Condomini
Condonació del deute
Condottieri
* Conducta pacificadora
* Conducta política
* Conducta reconciliadora
Coneixements d'embarcament
* Confederacions d'Estats
Confessió (Dret)
* Confidents (Investigació criminal)
* Confidents de la policia
Confiscació
* Confiscació (Dret penal)
* Confiscacions
* Confiscacions d'armes de foc
* Conflicte d'atribució
* Conflicte de competencia
* Conflicte de lleis
* Conflicte de normes jurídiques
* Conflictes armats
* Conflictes armats de baixa intensitat
* Conflictes bèl·lics
* Conflictes d'atribució
Conflictes de baixa intensitat
* Conflictes de classes
* Conflictes de competència
* Conflictes de frontera
Conflictes fronterers
Conflictes internacionals
Conflictes laborals
* Conflictes polítics
* Conformitat (Dret)
* Cònjuges
Consciència de classe
* Consellers d'administració
* Consells administratius
Consells de guerra
Consens (Ciències socials)
Consentiment (Dret canònic)
Consentiment (Dret)
* Consentiment de tractament
* Consentiment del pacient
Consentiment informat (Dret mèdic)
* Consentiment matrimonial (Dret canònic)
* Consentimiento exprès (Dret mèdic)
* Conservació del patrimoni cultural
Conservadorisme
* Consignataris de vaixells
Consilium principis
* Consistoris
* Consolidació de la pau
Cònsols
Consorcis (Dret administratiu)
* Consorcis administratius
* Consorcis internacionals de negocis
* Consorcis locals
Conspiracions
Constitució de societats
* Constitució europea
* Constitucionalitat
* Constitucionalitat de la llei
Constitucionalitat de les lleis
Constitucions
* Construcció (Dret)
* Construcció d'Estat
* Construcció d'Estat-Nació
* Construcció de l'Estat
* Construcció de Nació
* Construcció europea
* Construcció nacional
* Consultes populars
* Consultors polítics
Consum d'alcohol i accidents de trànsit
Contaminació transfronterera
* Contenciós administratiu
Contenciós electoral
Contestació a la demanda
Contraban
* Contraban d'armes
* Contraban il·legal d'animals
* Contraban il·legal de plantes
* Contractació pública
* Contracte d'aliments
* Contracte d'arrendament
* Contracte d'opció
* Contracte de compravenda
* Contracte de venda
* Contracte de vitalici
Contracte social
Contractes
Contractes (Dret comunitari)
Contractes (Dret romà)
* Contractes a favor de tercer
Contractes administratius
Contractes agrícoles
Contractes aleatoris
Contractes antenupcials
Contractes bancaris
* Contractes bèl·lics
* Contractes col·lectius de treball
Contractes d'adhesió
Contractes d'aprenentatge
Contractes d'armament
* Contractes d'arrendament
* Contractes d'arrendament d'obres i serveis
* Contractes d'arrendament de local de negoci
* Contractes d'intermediaris
* Contractes d'investigació i desenvolupament
Contractes d'obra
Contractes d'obres públiques
Contractes d'opció
* Contractes d'R+D
* Contractes de comodat
* Contractes de conreu
* Contractes de defensa
* Contractes de desenvolupament i investigació científica
* Contractes de distribució
Contractes de distribució comercial
* Contractes de fiança
* Contractes de formació
* Contractes de garantia
* Contractes de guerra
* Contractes de l'exèrcit
Contractes de llicències
Contractes de recerca i desenvolupament
* Contractes de remolc
Contractes de serveis
* Contractes de subministrament
* Contractes de successió
Contractes de transport
Contractes de treball
* Contractes de treball per a la formació
* Contractes de venda
* Contractes de venda internacional
* Contractes electrònics
* Contractes emfitèutics
* Contractes en pràctiques
* Contractes formularis
Contractes gratuïts (Dret romà)
Contractes il·lícits
Contractes informàtics
Contractes internacionals
* Contractes lesius
Contractes marítims
* Contractes matrimonials
* Contractes militars
Contractes preliminars
* Contractes prematrimonials
* Contractes públics
Contractes reals
* Contractes successoris
* Contractes tipus
* Contractes uniformes
Contractistes
* Contradicció (Dret)
* Contraespionatge
* Contraguerrilla
* Contrainsurgència
Contrainsurrecció
* Contraintel·ligència
* Contrarebel·lió
Contrarevolucions
* Contrates preparatoris
* Contravenció
Contribuents
* Control constitucional de les lleis
Control d'accés
* Control d'accés a la documentació
Control d'armament
* Control d'armes
* Control d'armes de foc
Control de canvis
* Control de constitucionalitat
* Control de l'estat
Control de la despesa pública
* Control de la droga
Control de la qualitat de l'aigua
* Control de les armes curtes
Control de les armes de foc
Control de les drogues
Control de preus
* Control democràtic
Control estatal
* Control fiscal
* Control jurisdiccional d'actes administratius
Control jurisdiccional de l'administració
* Control jurisdiccional de la constitucionalitat de les lleis
* Control jurisdiccional de les lleis
Control parlamentari
* Control sanitari de l'aigua
Contumàcia
Contumàcia (Dret canònic)
Contumàcia (Dret romà)
* Convencions de Ginebra
* Convencions humanitàries
Conveni concursal
* Conveni patrimonial entre conjugues
Conveni regulador
* Conveni regulador de les crisis matrimonials
* Conveni urbanístic
Convenis (Dret)
Convenis col·lectius de treball
* Convenis de llicències
Convenis de Lomé
* Convenis internacionals
* Convenis matrimonials
Convenis urbanístics
* Convictes
* Cooperació en el delicte
* Cooperació entre comunitats autònomes
* Cooperació entre estats
* Cooperació entre governs independents
Cooperació intergovernamental
* Cooperació intermunicipal
Cooperació internacional
* Cooperació interregional
Cooperació interterritorial
* Cooperació judicial
* Cooperació judicial internacional
Cooperació mediterrània
* Cooperació militar
Cop d'Estat de l'onze de setembre, 1973 (Xile)
* Coparticipació (Dret penal)
* Còpia il·legal (Drets d'autor)
* Copropietat
Cops d'Estat
* Cops d'Estat (11 de setembre 1973, Xile)
* Copyright (Drets d'autor)
Corn Laws (Anglaterra)
* Corporacions (Estat corporatiu)
* Corporacions municipals
Corporativisme
* Corpus delicti
Corregidors
* Corrents polítics
Corresponsabilitat fiscal
* Corresponsabilitat tributaria
Corresponsals de guerra
Corrupció
Corrupció administrativa
* Corrupció dels funcionaris
* Corrupció empresarial
Corrupció en els esports
* Corrupció en l'esport
* Corrupció esportiva
Corrupció política
* Cors (Dret marítim)
Corsaris
* Corts (Tribunals)
* Corts constituents
* Corts marcials
* Corts penals
* Cos d'advocats de l'Estat
* Cos de funcionaris
Cos del delicte
* Cos diplomàtic i consular
Cosa jutjada
Coses (Dret)
Cosmopolitisme
* Cossos de policia
* Cossos legislatius
Costes (Dret)
* Costums (Dret)
* Costums matriarcals
Cotització a la seguretat social
* Cotització empresarial
* Cotització salarial
* Cotització social
* Cracs bancaris
* Creació d'Estats
* Creació de societats
Creació judicial del dret
* Crèdit laboral
* Crèdit salarial
Crèdits privilegiats
* Crédits solidaris
* Cretio
* Creu Roja
Creu Roja i Mitja Lluna Roja
* Crim
* Crim internacional
Crim organitzat
* Crim polític
Criminalística
* Criminalitat
* Criminals
Criminals de guerra
* Criminals malalts mentals
Criminologia
* Crims
* Crims contra la comunitat internacional
Crims contra la humanitat
Crims contra les dones
Crims de guerra
* Crims internacionals
* Crims per ordinador
* Crims rurals
* Crims sexistes
* Crims violents
Criptografia
Crisi dels hostatges, Iran, 1979-1981
* Crisi política
* Crisis bancàries
Crisis polítiques
* Crítica literària marxista
Crítica marxista
Crucifixió
* Cruz Roja
* Cruz Roja y Media Luna Roja
* Culpa (Dret)
Culpa in contrahendo
* Culpa inconscient
Culpa jurídica
* Culpa penal
* Culpabilitat (Dret)
* Cultura col·laborativa
* Cultura convergent
* Cultura de la col·laboració
* Cultura de la convergència
* Cultura de la pau
Cultura de pau
* Cultura i dret
Cultura jurídica
Cultura participativa
Cultura política
* Curatela
* Cursa d'armaments
* Cursos d'aigua internacionals
* Custòdia

Dació en pagament
Dactiloscòpia
* Danys corporals
Danys i perjudicis
Danys morals
* Danys per pèrdua de guanys legítims
* Danys psicològics
* Debat parlamentari
Debats parlamentaris
Dècada Moderada, 1843-1854
Dècada Ominosa, 1823-1833
* Decadència
* Decadència de drets
Decapitació
* Decisió judicial
* Declaració de voluntat (Dret mèdic)
Declaració de voluntat (Dret)
* Declaracions (Dret)
* Decret legislatiu
* Decret llei
* Decrets llei
* Defectes ocults en compravenda
* Defensa (Dret)
* Defensa aèria
* Defensa civil
* Defensa del consumidor
Defensa nacional
Defensa passiva
Defensa penal
* Defensa personal (Dret)
* Defensa social
Defenses aèries
* Defenses aèries civils
* Defenses aèries militars
Defenses costaneres
Defensor del poble
Defensors dels drets humans
* Defraudació a la seguretat social
Degeneració
* Degut procés
* Delació
Delators
Delegació (Dret civil)
* Delegació de poder (Dret)
Delegació de poders (Dret canònic)
Delegació de poders (Gestió)
* Delegació del poder legislatiu
Delegació legislativa
* Delegats apostòlics
Delicte continuat
* Delicte contra l'apropiació indeguda
* Delicte culpós
* Delicte d'estafa
* Delicte d'intrusisme
* Delicte d'usurpació
* Delicte de fallida
* Delicte de malversació de fons públics
* Delicte de tràfic d'armes
* Delicte internacional
* Delicte necessari
* Delicte per tinença d'armes
Delictes
* Delictes comercials
Delictes contra el medi ambient
* Delictes contra el patrimoni artístic
Delictes contra el patrimoni cultural
* Delictes contra el patrimoni històric
Delictes contra els drets d'autor
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra els infants
* Delictes contra els treballadors
Delictes contra l'administració pública
* Delictes contra l'estat civil
Delictes contra l'honor
Delictes contra l'ordenació del territori
* Delictes contra l'ordenació urbana
Delictes contra l'ordre públic
Delictes contra la família
* Delictes contra la llibertat en el treball
Delictes contra la persona
Delictes contra la propietat
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la religió
Delictes contra la salut pública
* Delictes contra la seguretat dels treballadors
Delictes contra la seguretat social
* Delictes contra les relacions familiars
Delictes d'odi
Delictes d'omissió
* Delictes de circulació
Delictes de coll blanc
* Delictes de corrupció
* Delictes de guerra
* Delictes de negligència
* Delictes de terrorisme
* Delictes de tràfic
Delictes dels funcionaris
* Delictes ecològics
Delictes econòmics
* Delictes financers
* Delictes fiscals
* Delictes imprudents
Delictes informàtics
* Delictes internacionals
* Delictes laborals
Delictes militars
* Delictes per omissió
* Delictes per ordinador
Delictes polítics
* Delictes religiosos
Delictes rurals
Delictes sexuals
* Delictes sexuals contra els infants
* Delictes socials
Delictes societaris
* Delictes urbanístics
Delictes violents
Delinqüència
* Delinqüència femenina
* Delinqüència i drogues
* Delinqüència infantil
Delinqüència juvenil
* Delinqüència sexual
Delinqüents
* Delinqüents bojos
Delinqüents estrangers
* Delinqüents habituals
Delinqüents malalts mentals
* Delinqüents reincidents
Delinqüents sexuals
Demanda (Procediment civil)
Democràcia
Democràcia cristiana
Democràcia deliberativa
Democràcia directa
* Democràcia discursiva
Democràcia electrònica
* Democràcia semi-directa
* Democràcia social
Democràcies populars
Democratització
* Democratització (Ciències polítiques)
* Demora de creditors
* Demora de deutors
* Demora en els tribunals
* Demostracions col·lectives de protesta
Denegació de justícia
Denegatio actionis
Denúncia (Dret)
* Denúncia d'irregularitats
* Denúncia d'ofici
* Denúncia de la corrupció
* Denúncia verbal
* Denunciants
* Dependència
Dependència (Política)
Deportació
* Deportades
* Deportats
* Depuracions administratives
* Depuracions polítiques
* Derogació de les lleis
Desafecció política
* Desallotjament d'habitatges
Desamortització
* Desamortització de béns de mà morta
* Desamortització de béns eclesiàstics
* Desamortització de béns no eclesiàstics
* Desapareguts
* Desaparició de menors
* Desaparició de persones
Desarmament
* Desarmament atòmic
* Desarmament i bombes atòmiques
Desarmament nuclear
* Desastres
Descentralització administrativa
* Descentralització en el govern
* Descrèdit de la política
* Descriminalització
* Descuit
Desenvolupament polític
Deserció militar
* Desestabilització (Ciències polítiques)
* Desfalc
* Desigualtat
* Desigualtat entre els homes i les dones
* Desigualtat retributiva
* Desigualtat social
* Desmotivació política
Desnonament
Desobediència civil
Despenalització
Despenalització de l'ús de drogues
* Despenalització de la drogoaddicció
* Despenalizació de les drogues
Despeses de defensa
* Despeses judicials
Despeses públiques
* Despossessió
* Despotisme
* Detecció d'artefactes explosius
* Detecció d'explosius
Detecció de bombes explosives
* Detecció de mines
* Detecció de risc i maltractament de persones grans
* Detecció de risc i maltractament infantil
Detecció del maltractament en persones grans
Detecció del maltractament infantil
Detectius
* Detectius privats
* Detenció
Detenció de persones
Detenció il·legal
Detenció preventiva
* Detingudes
* Detinguts
Deute
* Deute alimentari (Dret)
* Deutes
* Deutes de successions
Deutes hereditaris
* Deutes solidaris
Deutor i creditor
Deutor i creditor (Dret romà)
Diaris oficials
Dictadors
Dictadura
Dictadura del proletariat
* Dictadura franquista
* Dictadura militar
* Dictamen grafològic
Difamació
Difamació (Dret romà)
* Diggers
* Dilacions indegudes
* Dilacions judicials
Dilacions processals
Diligències preliminars
* Diligències preparatòries
* Diligències prèvies
* Dinasties reials
* Diners i política
* DIP
Diplomàcia
* Diplomata militaria
Diplomàtics
* Diplomes militars (Roma)
Diplomes militars romans
Dipòsit (Dret civil)
* Dipòsit judicial de béns
Diputacions provincials
* Diputades
* Diputats
* Directors de campanyes electorals
* Directors de comunicació (Política)
* Directors de presons
* Directors generals
Disciplina de partit
* Disciplina de vot
* Disciplina dels partits polítics
Disciplina militar
* Discrecionalitat administrativa
* Discrecionalitat judicial
* Discriminació dels treballadors
* Discriminació econòmica
Discriminació en el treball
* Discriminació inversa
* Discriminació laboral
Discriminació positiva
* Discriminació professional
Discriminació racial
* Discriminació racial en el treball
* Discriminació salarial
Discursos forenses
* Discursos judicials
Discursos parlamentaris
* Dispenses (Dret canònic)
Dispenses canòniques
* Disposicions matrimonials
* Disposicions reglamentàries
* Disposicions reglamentàries municipals
* Disputes laborals
Dissidents
* Dissolució de societats
* Districtes electorals
* Divisió del sòl
* Divisió hereditària
Divisions administratives i polítiques
* Divisions electorals
Divorci
Divorci (Dret romà)
* DNI
Doctrina de facto
* Doctrina de la guerra justa
* Doctrina Estrada
Doctrina Monroe
* Doctrines polítiques
Documents administratius
* Documents d'empresa
* Documents d'identificació personal
* Documents d'identitat
* Documents dels tribunals
* Documents judicials
Documents legals
* Documents nacionals d'identitat
* Documents provatoris electrònics
Documents públics
Dol (Dret canònic)
Dol (Dret civil)
Dol (Dret penal)
Dol (Dret romà)
Domicili
Domicili (Dret romà)
* Domicili conjugal
Domicili familiar
* Domini comunal
* Domini del mar
Domini directe
* Domini senyorial
Donacions (Dret romà)
* Donacions col·lacionals
Donacions per causa de mort
* Dones a les forces armades
* Dones activistes polítiques
* Dones advocades
Dones anarquistes
* Dones captives
Dones comunistes
Dones delinqüents
* Dones deportades
* Dones detingudes
* Dones en els sindicats
Dones en la política
* Dones esclaves
* Dones llibertàries
* Dones militars
Dones pacifistes
* Dones parlamentàries
Dones policia
* Dones polítiques
* Dones preses
* Dones presoneres
* Dones presoneres de camps de concentració
* Dones prostitutes
Dones radicals
* Dones recluses
* Dones revolucionàries
Dones sindicalistes
Dones soldat
Dones terroristes
* Dones víctimes d'actes criminals
Dot
Dot (Dret romà)
* Dot matrimonial
Dret
Dret a l'alimentació
* Dret a l'assistència mèdica
* Dret a l'autodeterminació nacional
Dret a l'habitatge
Dret a l'honor
* Dret a la cultura
* Dret a la identitat cultural
* Dret a la imatge
* Dret a la imatge pròpia
Dret a la intimitat
Dret a la mort
* Dret a la presumpció d'innocència
Dret a la pròpia imatge
* Dret a la propietat privada
Dret a la salut
Dret a la tutela judicial
* Dret a la vaga
Dret a la vida
* Dret a la vida privada
* Dret a manifestar-se
* Dret a morir
* Dret a morir dignament
Dret a un defensor
Dret a un judici just
* Dret a un procés just
* Dret a viure
* Dret adjectiu
Dret administratiu
Dret administratiu (Dret canònic)
Dret aeronàutic
Dret agrari
Dret agrari (Dret romà)
* Dret al degut procès
* Dret al subsòl
Dret al treball
Dret alimentari
Dret ambiental
Dret ambiental internacional
Dret angloamericà
Dret antic
* Dret àrab
Dret assiriobabilònic
Dret bancari
* Dret bíblic
Dret bizantí
Dret canònic
Dret canviari
Dret civil
* Dret civil (Dret romà)
* Dret civil eclesiàstic
Dret colonial
Dret colonial espanyol
* Dret comercial
Dret comparat
* Dret comú
* Dret comú (Dret privat)
Dret comunitari
* Dret comunitari constitucional
* Dret comunitari de contractes
Dret comunitari i dret intern
* Dret comunitari i dret nacional
Dret concursal
Dret constitucional
Dret constitucional comunitari
Dret consuetudinari
* Dret consular
* Dret corporatiu
* Dret creat pels jutges
* Dret criminal
* Dret d'accés
* Dret d'accés a la documentació
* Dret d'accessió
Dret d'acréixer
Dret d'adquisició preferent
Dret d'aigües
Dret d'asil
* Dret d'associació
* Dret d'autodeterminació
Dret d'emigració
* Dret d'establiment (Dret comunitari)
* Dret d'excepció
* Dret d'immigració
* Dret d'intervenció
* Dret d'obligacions
* Dret de bolla de plom
* Dret de captura
* Dret de ciutadania
Dret de conquesta
Dret de família
Dret de família (Dret internacional)
Dret de família (Dret islàmic)
Dret de família (Dret romà)
* Dret de gents
* Dret de guarda i custòdia
* Dret de guerra
* Dret de joies
* Dret de l'edificació
Dret de l'esport
Dret de la bolla
Dret de la competència
* Dret de la competència econòmica
Dret de la construcció
* Dret de la indústria alimentària
* Dret de la informàtica
* Dret de la salut pública
* Dret de les llengües
Dret de mines
Dret de mines (Dret romà)
* Dret de nacionalitat
* Dret de paraula (Procediment parlamentari)
Dret de patents
Dret de petició
* Dret de prelació
Dret de premsa
* Dret de primogenitura
Dret de propietat
Dret de rectificació
* Dret de retenció
* Dret de retracte
Dret de reunió
* Dret de reversió
* Dret de segell de cera
Dret de societats
* Dret de subscripció
* Dret de subscripció d'accions
Dret de subscripció preferent
Dret de successions
Dret de successions (Dret romà)
Dret de superfície
* Dret de tanteig i retracte
Dret de vaga
Dret de vol
* Dret de vot dels accionistes
Dret del general
Dret del mar
* Dret del medi ambient
Dret del treball
Dret diplomàtic i consular
Dret diví dels reis
* Dret duaner
Dret eclesiàstic
Dret egipci
Dret electoral
Dret electoral (Dret canònic)
Dret empresarial
* Dret en la Bíblia
Dret espacial
* Dret esportiu
* Dret europeu
* Dret europeu i dret intern
* Dret fecial
Dret feudal
Dret financer
Dret fiscal
Dret fiscal internacional
* Dret foral
Dret franc
Dret funerari
Dret germànic
Dret grec
* Dret grecoromà
* Dret hebraic
* Dret hebreu
* Dret hereditari
Dret hindú
* Dret hipotecari
* Dret hitita
Dret hittita
Dret humanitari
* Dret humanitari internacional
Dret i art
* Dret i ciències de la informació
* Dret i cultura
Dret i economia
Dret i ètica
* Dret i informàtica
* Dret i lògica
* Dret i política
* Dret i religió
* Dret i societat
* Dret i sociologia
* Dret immobiliari
Dret immobiliari registral
* Dret indià
Dret industrial
* Dret intern i dret europeu
Dret internacional
* Dret internacional ambiental
* Dret internacional del medi ambient
Dret internacional del treball
* Dret internacional dels drets humans
* Dret internacional Emigració i immigració--Dret i legislació Nacionalitat Termes específics
* Dret internacional fiscal
* Dret internacional humanitari
* Dret internacional laboral
* Dret internacional marítim
Dret internacional penal
Dret internacional privat
Dret internacional públic
Dret islàmic
Dret jueu
* Dret jurisprudencial
* Dret laboral
* Dret laboral internacional
* Dret lingüístic
Dret llombard
* Dret local
* Dret mahometà
Dret maia
Dret marítim
* Dret marítim (Dret internacional)
Dret marítim (Dret romà)
* Dret marítim internacional
* Dret matrimonial
* Dret matrimonial canònic
* Dret medi ambiental
Dret medieval
Dret mercantil
* Dret mercantil concursal
* Dret mercantil marítim
Dret militar
* Dret mortuori
Dret municipal
Dret municipal (Dret romà)
* Dret musulmà
* Dret nacional i dret europeu
Dret natural
Dret notarial
* Dret obrer
Dret oriental
* Dret parlamentari
* Dret patrimonial
Dret penal
Dret penal (Dret canònic)
Dret penal (Dret comunitari)
* Dret penal (Dret europeu)
Dret penal (Dret romà)
* Dret penal comunitari
* Dret penal de menors
* Dret penal de societats
* Dret penal del treball
* Dret penal econòmic
* Dret penal europeu
Dret penal fiscal
Dret penal internacional
* Dret penal laboral
* Dret penal militar
Dret penitenciari
* Dret polític
Dret pressupostari
Dret primitiu
Dret privat
Dret privat (Dret comunitari)
Dret privat (Dret romà)
* Dret privat comunitari
* Dret privat europeu
* Dret privat internacional
Dret processal
Dret processal (Dret comunitari)
Dret processal (Dret romà)
* Dret processal comunitari
* Dret processal del treball
* Dret processal penal
Dret públic
Dret públic (Dret romà)
Dret públic econòmic
* Dret real
* Dret registral immobiliari
Dret romà
* Dret sanitari
Dret sindical
* Dret sobre les coses
Dret social
* Dret societari
* Dret successori
* Dret successori (Dret romà)
Dret sumeri
* Dret territorial
* Dret tributari
* Dret uniforme
Dret urbanístic
Dret visigòtic
Dreta (Ciències polítiques)
* Dreta (Ideologia política)
* Dreta (Partits polítics)
* Dreta (Política)
* Dreta i esquerra (Ciències polítiques)
Drets adquirits
* Drets civils
* Drets constitucionals
Drets culturals
* Drets d'aigües
Drets d'autor
* Drets d'emissió transferibles
* Drets d'obtenció vegetal
* Drets de l'home
* Drets de l'individu
* Drets de la bolla
* Drets de la persona
Drets de la personalitat
Drets de les dones
* Drets de propietat intel·lectual
* Drets de retenció
* Drets de veïnatge
* Drets del consumidor
Drets dels animals
Drets dels infants
Drets dels malalts
* Drets dels pacients
* Drets dels primogènits
* Drets econòmics i socials
Drets estatutaris
Drets fonamentals
* Drets històrics dels territoris forals
Drets humans
Drets humans (Dret internacional)
* Drets humans en els conflictes armats
* Drets i llibertats
* Drets intel·lectuals
Drets lingüístics
* Drets patrimonials
Drets polítics
* Drets polítics i civils
Drets reals
Drets reproductius
Drets sexuals
Drets socials i econòmics
* Dritte Reich, 1933-1945
Drogues i delinqüència
* Dualisme jurídic
* Dualitat jurisdiccional
* Duel (Combat)
Duels
Duels judicials

* E-administració
* E-vot
* Ebrietat (Dret penal)
* Eco-justícia
Economia de guerra
Economia forense
* Economia i dret
* Economia legal
* Edat (Dret)
Edat jurídica
* Edicions pirata (Drets d'autor)
Edictes
Edictes (Dret romà)
* Edictes dels magistrats romans
* Edictes pretorials
Edictes reials
Edils (Dret romà)
* Edils ceriales
* Edils curuls
* Edils de la plebs
* Edils plebeus
* Educació a les presons
Educació cívica
* Educació de presoners
Educació de presos
* Educació i Estat
* Educació per a la ciutadania
* Efectivitat i validesa del dret
* Eficàcia de la norma jurídica
* Eficàcia de les lleis
* Eficàcia general de les normes
Eficàcia i validesa del dret
* Eficàcia normativa
Elecció de papes
Eleccions
Eleccions autonòmiques
* Eleccions generals
* Eleccions legislatives
Eleccions locals
* Eleccions municipals
Eleccions sindicals
Electorat
* Eliminació d'artefactes explosius
Elit (Ciències socials)
* Elusió de quotes de la seguretat social
Emancipació d'esclaus
* Emancipació de la dona
* Emancipació de les dones
Emancipació de menors
* Emancipació de menors d'edat
* Emancipació dels joves
* Emancipació juvenil
* Emancipació nacional
* Embarcament
Embargament
Embargament (Dret internacional)
* Embargament hipotecari
Embargament preventiu
* Emblemes militars
Embriaguesa (Dret penal)
* Embriaguesa i accidents de circulació
Emfiteusi
* Emigració i immigració (Dret)
* Emigrants delinqüents
* Emissores municipals
Emmetzinament
* Empadronament
* Empara (Recurs)
* Empara diplomàtica
Emperadors
Emperadors romans
Emperadrius
* Empleats de l'Estat
* Empremtes digitals
* Empreses d'inversió
* Empreses de seguretat privada
* Empreses de serveis municipals
* Empreses de serveis públics
* Empreses de vigilància
* Empreses internacionals
Empreses multinacionals
* Empreses unipersonals
Empresonament
* Empresonament il·legal
* Empresonament per deutes
Emprius
Encobriment
Encomiendas
* Encunyació il·lícita
* Endeutament
Engany (Ciència militar)
* Engany en els esports
Enginyeria forense
* Enginyeria legal
* Enjudiciament de menors
* Enjudiciament penal
* Enjudiciaments
Enriquiment injust
* Enriquiment sense causa
* Ens públics
* Ensenyament a les presons
* Ensenyament cívic
* Ensenyament de presoners
* Ensenyament de presos
Ensenyament del dret
* Ensenyes militars
* Enteses electorals
* Enteses polítiques
Entitats urbanístiques col·laboradores
* Entitats urbanístiques col·laboradores de conservació
Entomologia forense
* Entrada i registre (Dret penal)
* Entrada i registre en lloc tancat
* Entrades i registres (Dret penal)
Entredit (Dret canònic)
* Enverinament (Dret penal)
* Equilibri de poders
Equilibri internacional
Equitat (Dret romà)
Equitat (Dret)
Error (Dret)
Error judicial
* Error professional
* Errors judicials
* Escàndols esportius
* Escàndols públics
Esclaus
* Esclaus afranquits
* Esclaus alliberats
Esclaus fugitius
Esclaves
Esclavitud
Esclavitud (Dret romà)
* Escoles reformatori
* Escoltes telefòniques
Escoltes telefòniques il·legals
Escriptura de terç
* Escriptura secreta
Escriptures de compravenda
Escriptures de propietat
* Escriptures de traspàs
* Escriptures públiques
Escrivans
Escrivans de manament
Escuts (Armes)
Església i Estat
* Esmenes constitucionals
Espai aeri (Dret internacional)
Espanyolisme
Espartaquisme
Espases
* Especialistes en màrqueting polític
Espies
* Espietes
Espionatge
* Espoliació d'objectes d'art
* Esports i Estat
Esposalles (Dret canònic)
Esposalles (Dret romà)
* Esposos (Dret)
Esquerra (Ciències polítiques)
* Esquerra (Ideologia política)
* Esquerra (Partits polítics)
* Esquerra (Política)
* Est i oest
Estabilitat política
* Estabilització de preus
* Estabilització i reconstrucció (Relacions internacionals)
* Establiment a primers ceps
* Establiments emfitèutics
* Establiments penals
* Establiments penitenciaris
* Estacions aèries militars
* Estacions navals
Estadistes
Estadística criminal
* Estadística de delictes
* Estadística de la delinqüència
Estadística judicial
* Estadística penal
* Estadístiques del cens
Estafa
Estalinisme
* Estancias
Estaries
Estat
* Estat benefactor
* Estat corporatiu
* Estat d'emergència
* Estat d'excepció
* Estat de crisi
Estat de dret
* Estat de guerra
* Estat de necessitat
Estat de setge
Estat del benestar
* Estat federal
* Estat i agricultura
* Estat i alimentació
* Estat i ciència
* Estat i comunicació
* Estat i esports
* Estat i família
* Estat i informació
* Estat i llengua
* Estat i medi ambient
* Estat i religió
* Estat i serveis d'informació
* Estat i tecnologia
* Estat i telecomunicacions
* Estat nacional
* Estat social
* Estat-nació
* Estatalisme
* Estats dependents
Estats petits
* Estatus legal dels immigrants
Estatut internacional
* Estatut jurídic dels infants
Estatuts
* Estendards militatrs
* Estil jurídic
Estrangers
* Estrangers delinqüents
* Estratègia aèria
* Estratègia atòmica
* Estrategia electoral
* Estratègia nuclear
* Estratègies polítiques
* Estrategs en comunicació política
Estructura territorial
* Estudi d'impacte (Administració pública)
* Estudis de factibilitat
* Estudis de lleis
Estudis de viabilitat
* Estudis electorals
* Estudis legals
Ètica ambiental
* Ètica del medi ambient
* Ètica ecològica
* Ètica i dret
* Euro ordre
Eurocomunisme
* Evacuació civil
Evacuació de civils
* Evasió d'impostos
* Evasió fiscal
Evasions
Evicció
* Ex plenitudine potestatis (Sentència)
* Examen de testimonis
Excedència (Dret)
Excepcions legals
* Excombatents
Excuses absolutòries
Execució (Dret civil)
Execució (Dret penal)
* Execució de la pena
* Execució de les penes
* Execució de sentèncias (Procediment civil)
* Execució de sentències estrangeres
* Execució de sentències estrangeres (Dret comunitari)
Execució del planejament
Execució hipotecària
* Execució penal
* Execucions de les condemnes a mort
* Exempció de penes
* Exequatur
* Exequatur (Dret comunitari)
* Exercicis militars
* Exèrcit
Exèrcit de l'aire
Exèrcit de terra
Exèrcits
* Expansió colonial
Expansió territorial
* Experts en comunicació política
* Explotació sexual de menors
* Explotació sexual dels infants
* Explotació sexual internacional
* Expressió de voluntat (Dret)
Expropiació (Dret romà)
Expropiació forçosa
* Expulsió (Dret administratiu)
* Expulsió (Dret internacional privat)
* Expulsió (Dret internacional)
Expulsió dels estrangers
* Extermini d'un poble
* Extinció de deutes
* Extinció de l'obligació
Extinció de les obligacions
* Extinció del contracte
Extorsió
Extradició
Extraterritorialitat
* Extraversió (Ciències polítiques)
Extrema dreta
Extrema esquerra
* Extremisme (Política)
* Extremisme polític
* Extremistes polítics

Facultats (Dret canònic)
Falangisme
Fallida
Fallida fraudulenta
Fallides bancàries
Fals testimoni
* Falsa identitat
* Falsedat científica
* Falsedat documental
* Falsejament científic
* Falsejament d'identitat
Falsificació
Falsificació de documents
Falsificació de monedes
* Falsificació documental
* Falsificacions científiques
Falsificadors
* Falta (Dret penal)
Faltes (Dret penal)
* Família i estat
* Famílies matriarcals
* Famílies sobreendeutades
* Fase de instrucció (Procediment penal)
Fatawa
* Fatwa
* Fatwes
* Favoritisme
Fe pública
Fecials
Federalisme
* Feines perilloses
Feixisme
Feixistes
* Feminicidi
Fiança
Fiança (Dret romà)
* Fiances
* Fiances (Dret penal)
* Ficció legal
* Ficcions (Dret)
Ficcions jurídiques
* Ficcions legals
* Fictio iuris
Fideïcomís
Fideïcomís (Dret romà)
* Fideïcomís de substitució
* Fideïcomissaris
Fidúcia
Fidúcia (Dret romà)
* Filiació (Dret)
* Filiació paterna
* Filibusters (Bucaners)
Fills de preses
Fills de presos
* Fills il·legítims
* Filosofia de les ciències polítiques
Filosofia del dret
* Filosofia jurídica
Filosofia marxista
Filosofia política
* Finançament de la campanya electoral
* Finançament de les eleccions
* Finançament dels partits polítics
Finançament electoral
Finances públiques
* Firmes comercials
* Firmes electròniques
* Fiscalitat
* Fiscalitat de les empreses
* Fiscalitat dels no residents
Fiscals
* Fites
* Fixació de preus
* Fletxes
* Flota de guerra
Fonètica forense
* Fonètica legal
* Fons d'inversió
Fonts del dret
* Forasters
Força major (Dret civil)
Forces armades
* Forces d'interposició
* Forces d'ordre públic
* Forces de l'ordre
* Forces de manteniment de la pau
Forces multinacionals
Forces paramilitars
* Forces polítiques
* Forces públiques
* Foriscapi
* Forma de govern
* Formació de societats
Formació del contracte
* Formacions polítiques
* Formes de govern
Formularis
Formularis administratius
* Formularis judicials
Formularis jurídics
* Formularis legals
Forum non conveniens
Fòrums romans
* Fotografia forense
Fotografia legal
* Fotografia policial
* Fotointerpretació (Ciència militar)
Fourierisme
* Franctiradors
Franquisme
Frau
Frau científic
Frau comercial
Frau de llei
* Frau en la ciència
Frau fiscal
Frau fiscal (Dret internacional)
Fronteres
Fronteres marítimes
* Fugues de presos
Funció judicial
Funció pública
* Funcionariat
Funcionaris
* Funcionaris i empleats
* Funcionaris públics
* Fundació de societats
Fundacions (Dret)
* Fur eclesiàstic
* Fur militar
Furs
* Furs municipals
* Furs territorials
Furt
Furt (Dret romà)

* Gabinet de coalició
* Gansterisme
* Garanties
* Garanties de venta
Garanties del venedor
* Garanties processals
Garatges
Gaullisme
Generals
Genètica forense
Genocidi
* Geografia de l'electorat
Geopolítica
* Gerència
* Gerents
* Gestió
Gestió d'emergències
* Gestió de catàstrofes
* Gestió de la campanya electoral
* Gestió de la qualitat de l'aigua
* Gestió de les presons
* Gestió de negocis (Dret)
Gestió de negocis aliens
* Gestió de situacions d'urgència
* Gestió del patrimoni cultural
* Gestió del patrimoni històric
* Gestió local
* Gestió pública
* Ginecocràcia
Glasnost
Glossadors
Govern
* Govern comparat
* Govern de facto
Govern eclesiàstic
Govern i premsa
* Govern local
Govern militar
* Govern municipal
Govern parlamentari
Govern representatiu
Governabilitat
Governadors
* Governants
Governs a l'exili
* Governs autònoms
Governs comparats
Governs de coalició
* Governs federatius
Governs subestatals
* Governs subnacionals
* Gran Sanedri
* Gratuïtat (Dret romà)
* Gravàmens sobre béns mobles
* Greuges (Dret)
* Grups neonazis
Grups parlamentaris
* Grups polítics
* Grups polítics parlamentaris
* Guanys frustrats
Guarda i custòdia
Guerra
Guerra (Dret internacional)
Guerra aèria
Guerra aèria (Dret internacional)
* Guerra antiterrorista, 2001-2009
Guerra assimètrica
* Guerra atòmica
* Guerra bacteriològica
Guerra biològica
Guerra civil
Guerra contra el terrorisme, 2001-2009
* Guerra contra la droga
* Guerra de baixa intensitat
* Guerra de cors
* Guerra de nervis
Guerra en l'art
Guerra espacial
Guerra freda
* Guerra i art
Guerra i civilització
* Guerra i indústria
Guerra i literatura
* Guerra ideològica
Guerra justa
* Guerra limitada
* Guerra marítima
Guerra marítima (Dret internacional)
* Guerra naval
Guerra nuclear
Guerra psicològica
Guerra química
Guerra submarina
Guerra terrestre
* Guerres
* Guerres civils
* Guerres de baixa intensitat
* Guerrillers
Guerrilles
Guillotina

Habeas corpus
* Habitatge conjugal
* Habitatge familiar
* Habitatge militar
* Haciendas
* Hackers (Informàtica)
Hacktivisme
* Halakà
* Harmonització internacional del dret
Helicòpters militars
* Herència (Dret romà
* Herència (Dret)
* Herència i successió
* Herències (Dret)
* Herències i successions
* Herències i successions (Dret romà)
* Herències jacents
* Heretatges i successions
Heretgia (Dret canònic)
* Hereus
* Hereus forçosos
* Hereus substituts
Higiene militar
Hipoteques
* Hisenda pública
Hisendes
* Història diplomàtica
* Història política
* Hitlerisme
* Homes d'Estat
* Homes de mar
* Homes granotes
Homicidi
Homicidi polític
* Hostalatge als soldats
* Hostalatge militar
* Hostilitats
* Hot pursuit
Hússars

* Icària (Comunitat utópica)
* Icarians
* Idees polítiques
Identificació
Identificació biomètrica
Identificació de l'escriptura
Identificació de persones
Identificació per testimonis oculars
* Identificació per testimonis presencials
* Identitat falsa
* Ideologia política
Ignorància (Dret)
* Ignorància de la llei
Igualtat
* Igualtat d'oportunitats de les dones
* Igualtat davant els poders públics
* Igualtat davant la justícia
Igualtat davant la llei
Igualtat de gènere
* Igualtat de la dona
* Igualtat de retribució
* Igualtat entre els homes i les dones
* Igualtat entre els sexes
* Igualtat entre homes i dones
Igualtat retributiva
* Igualtat salarial
* Igualtat social
Il·legalitat
Il·legitimitat
* Immigració familiar (Dret)
* Immigrants delinqüents
* Immobles
* Immunitat (Dret penal)
* Immunitat de l'Estat (Dret internacional)
* Immunitat jurisdiccional dels estats (Dret inernacional)
Immunitat parlamentària
Immunitat penal
* Immunitat política
* Immunitat sobirana (Dret internacional)
* Immunitats
Immunitats dels estats estrangers
* Immunitats eclesiàstiques
* Immunitats i privilegis
* Immunitats penals
Imparcialitat
* Imparcialitat (Dret)
* Imparcialitat (Filosofia)
Impediments al matrimoni
* Imperi de la llei
Imperialisme
* Imposició
Impostors
Impostos dels no residents
* Impostos sobre els negocis
Impostos sobre les empreses
* Impostura científica
Impotència (Dret canònic)
* Impresos administratius
* Impressions digitals
* Imprudència
* Imprudència (Dret penal)
* Imprudència punible
* Impugnació d'acords de societats
Impugnació d'acords socials
* Impugnació judicial
* Impunitat
Imputabilitat
Imputació objectiva
* In fraudem legis
* Inacció (Dret penal)
Inactivitat de l'administració
* Incapacitat (Dret)
* Incapacitat jurídica
Incapacitat laboral
* Incapacitat laboral transitòria
* Incapacitat legal
* Incapacitat per al treball
Incest
* Incidents de frontera
* Incidents fronterers
Incompatibilitat de càrrecs
Incompliment (Dret comunitari)
Incompliment de contracte
* Incompliment del dret comunitari
* Inconformistes
* Inconstitucionalitat de les lleis
* Inconvenient forum
Indemnització
* Indemnització judicial
Indemnització per acomiadament
* Indemnització per danys morals
Indemnitzacions als treballadors
* Indemnitzacions de guerra
* Indemnitzacions per accidents de treball
* Indemnitzacions per acomiadament
* Independència
Independència judicial
* Independència nacional
Independentisme
Indicadors polítics
Indulgències (Dret canònic)
Indult
* Indústria de l'armament
* Indústria de la defensa
* Indústria i Estat
* Indústria i guerra
Indústria militar
* Indústries de defensa
* Indústries de l'armament
* Indústries militars
* Inestabilitat política
* Inexecució de contracte
Inexistència (Dret)
* Infantes
Infanticidi
* Infants casats
* Infants delinqüents
Infants no nascuts (Dret)
* Infants nonats (Dret)
* Infants segrestats
* Infants treballadors
* Informació administrativa
* Informació governamental
* Informació oficial
Informació pública
* Informació pública oficial
* Informadors (Investigació criminal)
* Informadors de la policia
Informàtica i dret
Informàtica jurídica
* Infracció de contracte
* Infracció del dret comunitari
* Infraccions
* Infraccions contra el codi de circulació
* Infraccions contra la propietat intel·lectual
* Infraccions contra la seguretat social
* Infraccions d'omissió
* Infraccions de tràfic
Infraccions de trànsit
* Infraccions econòmiques
* Infraccions financeres
* Infraccions per omissió
* Infraccions urbanístiques
Iniciativa legislativa
* Iniciativa legislativa ciutadana
* Iniciativa legislativa popular
* Iniciativa parlamentària
* Inimputabilitat
* Injúria
* Innocència (Dret)
* Inquilinat
* Inscripció de societats
* Inscripció i transmissió de títols de propietat
* Inscripció registral de títols de propietat
* Inscripcions hipotecàries
* Inseguretat ciutadana
* Inseguretat jurídica
* Insolvència en els negocis
Inspecció administrativa
* Instal·lacions militars
* Institució administrativa
Institucions comunitàries
* Institucions de la Unió Europea
* Institucions de les Comunitats Europees
* Institucions europees
* Institucions internacionals
* Institucions judicials
Institucions polítiques
* Institucions polítiques comparades
* Instrucció criminal (Procediment penal)
Instrucció del sumari
* Instrucció penal (Procediment penal)
* Instrucció prel·liminar (Procediment penal)
* Instrucció preparatòria (Procediment penal)
Instruments jurídics
* Insubmissió
Insubordinació
Integració europea
* Integració política europea
Intel·ligència militar
Intendents
* Intent criminal
Interdicte (Dret civil)
Interdicte (Dret romà)
* Interès col·lectiu
* Interès en el plet
Interès general
* Interès particular i interès general
* Interès públic
Internament de malalts mentals
* Internet en l'administració pública
Interpel·lació parlamentària
Interpretació de fotografies (Ciència militar)
* Interpretació de les lleis
Interpretació del dret
* Interpretació del vot
* Interpretació judicial
* Interrogatori de sospitosos
Interrogatori de testimonis
Interrogatori policial
* Interrogatoris (Procediment penal)
Intervenció (Dret internacional)
Intervenció (Procediment administratiu)
* Intervenció administrativa
Intervenció de les comunicacions
* Intervenció de les comunicacions il·legal
* Intervenció electrònica de les comunicacions
* Intervenció estrangera (Dret internacional)
* Intervenció forçada (Procediment administratiu)
Intervenció humanitària
* Intervenció il·legal de les comunicacions
* Intervenció legal de telecomunicacions
* Intervenció militar (Dret internacional)
* Intervenció prejudicial
* Intervenció voluntària (Procediment administratiu)
* Intervencionisme públic
* Intestat
* Intolerància
* Intolerància religiosa
* Intoxicació (Dret penal)
* Intoxicació criminal
Intrusisme
* Intrusisme professional
Investigació criminal
Investigació d'accidents de trànsit
* Investigació de delictes
* Investigació del maltractament en persones grans
* Investigació del maltractament infantil
* Investigació del vot
* Investigació electoral
* Investigació en defensa
Investigació militar
* Investigació policial
* Investigadors en ciència política
* Investigadors privats
Inviolabilitat de domicili
* Irresponsabilitat penal
Islamisme i política
* Ius fetiale

* Jacobinisme
Jacobins
* Jerarquia de les normes
* Jerarquia de les normes jurídiques
* Jerarquia jurídica
Jerarquia normativa
* Jet society
* Joves delinqüents
Jubileu (Judaisme)
* Judicatura
* Judici civil verbal
* Judici contenciós administratiu
* Judici d'empara
* Judici de Déu
Judici de faltes
Judici de menor quantia
* Judici de residència
* Judici declaratiu de menor quantia
* Judici executiu
* Judici just
* Judici monitori
Judici oral
* Judici ordinari declaratiu
* Judici per faltes
* Judici possessori (Dret civil)
Judici verbal
* Judicis
* Judicis amb jurat
Judicis de residència
Judicis declaratius
* Judicis declaratius ordinaris
* Judicis hipotecaris
Judicis matrimonials
Judicis matrimonials (Dret canònic)
* Judicis penals
* Judicis ràpids
* Judicis verbals
Juraments (Dret canònic)
Jurat
* Jurats
Jurisdicció
Jurisdicció (Dret canònic)
Jurisdicció (Dret internacional)
* Jurisdicció constitucional
* Jurisdicció contenciosa administrativa
* Jurisdicció eclesiàstica
* Jurisdicció extraterritorial
* Jurisdicció graciosa
* Jurisdicció militar
* Jurisdicció no contenciosa
* Jurisdicció penal
Jurisdicció superior
Jurisdicció voluntària
* Jurisdiccions administratives
Jurisprudència
Jurisprudència civil
* Jurisprudència comparada
Jurisprudència constitucional
* Jurisprudència lingüística
Jurisprudència mercantil
Jurisprudència penal
* Juristes
Justícia
* Justícia administrativa
Justícia ambiental
* Justícia constitucional
Justícia de proximitat
* Justícia de transició
Justícia distributiva
* Justícia i dret
* Justícia juvenil
* Justícia militar
* Justícia penal de menors
Justícia reparadora
* Justícia restauradora
Justícia transicional
* Justicialisme
Justificació (Dret)
* Justificació de la sentència
* Justificació de les decisions judicials
Jutges
Jutges de pau
* Jutges de proximitat
* Jutges i política
* Jutjats
Jutjats de vigilància penitenciària

* Kedivs
Kemalisme
Khudai Khidmatgar (Moviment polític)

Latifundis
* Latifundisme
* Latifundium
* Laude
* Legados a latere
Legalitat
* Legalització de les drogues
* Legats del papa
Legats pontificis
* Leges agrariae
Legislació
Legislació agrària
Legislació bibliotecària
* Legislació civil
* Legislació comercial
* Legislació comparada
* Legislació d'estat de crisi
* Legislació d'excepció
* Legislació d'urgència
* Legislació de circumstàncies excepcionals
* Legislació de guerra
* Legislació de menors
Legislació duanera
Legislació educativa
* Legislació local
* Legislació mercantil
* Legislació penitenciaria
* Legislació per decrets
Legislació sanitària
Legislació sobre accidents
* Legislació social
* Legisladores
* Legisladors
Legislatura
Legítima defensa
Legítima defensa (Dret internacional)
* Legitimació (Dret processal)
* Legitimació de fills
* Legitimació de les parts
Legitimació processal
Legitimitat (Ciències polítiques)
* Legitimitat (Dret constitucional)
* Legitimitat de les institucions polítiques
* Legitimitat dels governs
* Legitimitat dels règims polítics
* Leninisme
* Lesions (Dret)
Lesions corporals
* Letres de cachet
* Lettres de cachet
Levellers
* Libel
* Liberació de les dones
Liberalisme
* Licitació pública
* Licitacions d'obres
* Liderat polític
Lideratge militar
Lideratge polític
Limes (Fortificacions romanes)
* Limes (Frontera romana)
* Límit de les dues-centes milles
* Limitació d'armament
Limitacions de velocitat
* Límits
* Límits marítims
Lingüística forense
* Lingüística legal
Liquidació
* Liquidació (Dret)
* Liquidació d'empreses
* Liquidació de béns
* Liquidació de negocis
* Liquidació de societats
* Lis pendens
* Literatura creada en temps de guerra
* Literatura i guerra
* Literatura utòpica
* Litigis
* Litigis de frontera
* Litigis fronterers
* Litis contestatio
Litisconsorci
* Litiscontestació
Litispendència
* Llacunes del dret
Llacunes legals
Lladres
Llatí jurídic
Llegats
* Llegats pontificis
Llegítima
* Llei bíblica
* Llei del talió
Llei marcial
* Llei mosaica
* Llei natural
Lleis
* Lleis d'Índies
* Lleis de biblioteques
* Lleis del mar
* Lleis sobre el blat
* Lleis sobre el gra
* Lleis uniformes internacionals
* Llengua i estat
Llenguatge administratiu
* Llenguatge de l'administració pública
* Llenguatge i racisme
Llenguatge militar
* Llenguatge racista
* Lletra de cachet
* Lletrades
* Lletrats
* Lletres de cachet
* Llibertaris
Llibertat condicional
* Llibertat contractual
Llibertat d'associació
Llibertat d'establiment i prestació de serveis (Dret comunitari)
* Llibertat d'establiment i serveis (Dret comunitari)
Llibertat d'expressió
* Llibertat d'impremta
Llibertat d'informació
* Llibertat d'opinió
Llibertat de circulació
* Llibertat de circulació de persones
* Llibertat de comerç
* Llibertat de contractació
* Llibertat de cultes
* Llibertat de moviment
* Llibertat de paraula
* Llibertat de premsa
* Llibertat de prestació de serveis (Dret comunitari)
Llibertat dels mars
Llibertat religiosa
Llibertat sindical
Llibertat vigilada
* Llibertats civils
* Llibertats fonamentals
* Llibertats personals
Lliberts
* Llicència d'obres
Llicències
Llicències (Treball)
* Llicències administratives
* Llicències ambientals
Llicències comercials
* Llicències d'edificació
Llicències d'emissió transferibles
* Llicències d'exempció del servei
* Llicències d'importació i exportació
Llicències d'obres
* Llicències d'urbanisme
* Llicències de construcció
Llicències fiscals
* Llicències laborals
* Llicències per a contaminar
Llicències urbanístiques
* Lliure circulació de persones
* Lliure circulació de treballadors
* Lliure competència
* Lliure determinació
* Lliure prestació de serveis (Dret comunitari)
* Lloctinents generals
* Lloguer de serveis
Lluïsme
* Lluita
* Lluita antiguerrilla
* Lluita antiterrorista
* Lluita armada
* Lluita contra la droga
* Lluita contra la rebel·lió
* Lluita contra les drogues
Lluita de classes
* Locació
Locauts
* Lockouts
* Lògica (Dret)
* Lògica del dret
* Lògica i dret
Lògica jurídica
* Logística
Logística militar
Lucre cessant
Lusofonia

Maccarthisme
Màfia
* Magistrats
* Majoria política
Majories (Dret constitucional)
* Malalts mentals criminals
* Malalts mentals delinqüents
* Malalts mentals i criminalitat
Malikites
Malversació
* Malversació de fons públics
Mamelucs
* Manca a l'obligació del càrrec
* Mancipatio
Mancomunitats
Mandamus (Dret)
Mandat (Contracte)
* Mandat (Dret civil)
* Mandataris
* Mandats representatius i mandataris
* Manifestació de voluntat (Dret)
Manifestacions
Maniobres militars
* Manteniment de l'ordre públic
Manteniment de la pau
Manuals del soldat
* Manumissio censu
* Manumissió d'esclaus
* Manumissio testamento
* Manumissio vindicta
Manutenència
Maoisme
* Maoistes
* Mar jurisdiccional
* Mar territorial
Marina de guerra
* Mariners
Marins
Marins mercants
* Marit i muller (Dret)
Marmessors
* Marques (Productes)
* Marques (Propietat industrial)
* Marques comercials
Marques de fàbrica
* Marques industrials
* Marques registrades
* Màrqueting en la política
* Màrqueting polític
* Marxes de protesta
Marxisme
Marxisme leninisme
* Massacres
Matances
* Matèries classificades
Matriarcat
* Matricidi
Matrimoni
Matrimoni (Dret canònic)
Matrimoni (Dret romà)
Matrimoni (Dret)
* Matrimoni canònic
Matrimoni civil
* Matrimoni entre persones del mateix sexe
* Matrimoni gai
Matrimoni homosexual
Matrimoni infantil
* Matrimoni lèsbic
Matrimoni mixt
* Matrimoni múltiple
Màximes jurídiques
* Mccarthisme
* Medi ambient (Dret internacional)
* Medi ambient i Estat
Mediació
* Mediació (Dret penal)
Mediació familiar
* Mediació i conciliació laboral
* Mediació industrial
Mediació internacional
Mediació penal
* Membres de l'Església
* Membres de sindicats
* Membres del govern
* Membres del Parlament
Menors
Menors (Dret penal)
* Menors (Dret)
* Menors d'edat
* Menors d'edat penal
* Mercat internacional del sexe
* Mercat sexual internacional
Mercenaris
* Mestrances d'artilleria
* Mesures alternatives a l'empresonament
* Mesures antiinsurreccionals
Mesures cautelars
Mesures d'excepció
* Mesures de precaució
* Mesures de presió (Dret internacional)
* Mesures de prevenció (Dret penal)
Mesures de seguretat (Dret penal)
* Mesures de seguretat penals
* Mesures de substitució
* Mesures excepcionals
* Mesures legislatives excepcionals
Metralladores
* Meuques
Migració forçosa
* Migració internacional
* Migració transnacional
* Militants dels drets humans
* Militants polítics
* Militants sindicals
Militarisme
Militars
* Mines (Explosius militars)
Mines militars
* Ministeri públic
Ministeris
Ministres
* Ministres de govern
* Miralles
Míssils
* Missions d'observació electoral
* Mitjans alternarius de resolució de conflictes
* Mobilitat del dret
Mobilitat geogràfica dels treballadors
* Moció de censura
Mocions de censura
* Model de govern
* Model polític
* Models d'argumentació (Dret)
* Modernització de l'administració pública
* Mollons
* Monarques
Monarquia
* Monarquia absoluta
Monàrquics
Monarquisme
* Moneda falsa
Mora (Dret)
* Mora de creditors
* Mora de deutors
* Moral i dret
* Mort amb dignitat
Mostassafs
* Motí militar
* Motivació de les resolucions judicials
* Motivació de sentències
Motivació judicial
* Movimen okupa
* Moviment abolicionista
* Moviment anticomunista
* Moviment antifeixista
* Moviment de justícia del medi ambient
Moviment icarià
* Moviment independentista
* Moviment Khudai Khidmatgar
* Moviment llibertari
Moviment obrer
* Moviment paneuropeu
* Moviment rexista
* Moviments abolicionistes
Moviments anticomunistes
* Moviments antiesclavistes
Moviments antifeixistes
* Moviments antifranquistes
Moviments antiimperialistes
* Moviments independentistes
* Moviments neonazis
* Moviments pacifistes
* Moviments secessionistes
* Moviments separatistes
Multes
* Multes (Dret penal)
* Multes fiscals
* Multes tributàries
* Multinacionals
Multipartidisme
* Municipalitats
* Municipalització
Municipis
Mur de Berlín, 1961-1989

Nació
* Nació-estat
Nacionalcatolicisme
Nacionalisme
Nacionalisme àrab
* Nacionalisme català
Nacionalisme en la literatura
* Nacionalisme espanyol
* Nacionalisme valencià
Nacionalistes
Nacionalitat
Nacionalitat dels vaixells
Nacionalització de terres
* Nacionalsindicalisme
Nacionalsocialisme
Nacionalsocialistes
* Nacions petites
* Narcotràfic
* Nasciturus
Naturalització
* Navegació fluvial internacional
* Navegació internacional fluvial
* Navegants
* Nazis
* Nazisme
* Ne bis in idem
Necessitat (Dret)
* Negligència (Dret penal)
Negligència (Dret)
Negligència criminal
* Negligència greu
* Negligència professional
Negoci internacional del sexe
* Negoci jurídic
* Negoci jurídic (Dret romà)
Negociacions col·lectives de treball
Negociacions diplomàtiques
Negocis i política
Negocis jurídics
Negocis jurídics (Dret romà)
* Negotiorum gestio
* Nemo censetur ignorare legem
* Nemo-tenetur
* Neo-nazisme
* Neoconservadorisme
* Neofeixisme
Neoliberalisme
Neonazisme
* Neopositivisme legal
* Neutralisme
Neutralitat
* Neutralitat a internet
* Neutralitat d'Internet
Neutralitat de la xarxa
* Neutralització d'artefactes explosius
New Deal, 1933-1939
Nihilisme
* Nihilisme (Política)
* Nihilisme rus
* No-assistència a persones en perill
No-violència
* Noliejament
Nolis
Noms comercials
* Non bis in idem
* Nonats (Dret)
* Norma (Dret)
Norma jurídica
* Normes de conflictes
* Normes jurídiques
* Normes parlamentàries
* Notariat
Notaris
Notificació (Dret)
Notificació de maltractament infantil
* Notificació de risc i maltractament infantil
Novació
* Noves tecnologies i dret
Nul·litat (Dret canònic)
Nul·litat (Dret)
Nul·litat del matrimoni

* O.N.G.
Obediència (Dret)
Objecció de consciència
* Obligació alimentària
Obligació d'aliments
* Obligació natural
Obligacions (Dret romà)
Obligacions (Dret)
Obligacions internacionals
Obligacions naturals
Obligacions solidàries
* Obrers
Observació electoral
* Observació internacional d'eleccions
* Observadors electorals
Obstrucció a la justícia
* Obtencions vegetals
Obtencions vegetals (Dret)
* Occident i Orient
* Ocupació infantil
Ocupació militar
Ocupacions perilloses
* Ocupas
* Ocupes
* Ofenses morals
* Ofenses sexuals
* Oferta i acceptació del contracte
Okupes
Oligarquia
* Ombudsman
* Omissió
* Omissió (Dret penal)
* Omissió delictiva
* ONG
* Onze de març, Madrid, Espanya, 2004
* Onze de setembre, 1973 (Xile)
* Onze de setembre, 2001 (Estats Units d'Amèrica)
* Opció (Contractes)
* Operació Justícia Infinita, 2001-2009
* Operació Llibertat Duradora, 2001-2009
Operacions aèries
Operacions aerotransportades
Operacions amfíbies
* Operacions de manteniment de l'ordre
* Operacions de manteniment de la pau
Operacions militars
Operacions navals
Opinions consultives (Dret islàmic)
Oposició (Ciències polítiques)
* Oposició administrativa
* Oposició al franquisme
* Oposició al règim franquista
* Oposició parlamentària
* Oposició política
Oposicions
* Oposicions a la administració pública
* Oposicions a la funció pública
* Oracions forenses
Oratòria forense
* Oratòria judicial
* Oratòria jurídica
Ordalia
* Ordalies
* Ordenació ambiental
Ordenament jurídic
Ordenances
Ordenances municipals
Ordes religiosos (Dret canònic)
* Ordre de detenció (Dret comunitari)
* Ordre europea de detenció i entrega
* Ordre ministerial
Ordre públic
Ordres de detenció (Dret comunitari)
* Organismes administratius
* Organismes administratius de la Unió Europea
* Organismes administratius independents
* Organismes autònoms (Administració pública)
* Organismes comunitaris
* Organismes de govern
Organismes de l'administració pública
* Organismes especialitzats de les Nacions Unides
* Organismes governamentals
Organismes internacionals
* Organismes no governamentals
* Organismes públics
* Organismes reguladors independents
Organització administrativa
* Organització de campanyes electorals
* Organització de la justícia penal
Organització internacional
* Organitzacions criminals
* Organitzacions internacionals
* Organitzacions internacionals regionals
Organitzacions no governamentals
* Organitzacions polítiques
* Organitzacions regionals internacionals
* Òrgans administratius
Òrgans consultius
* Òrgans legislatius
Orient i Occident
* Ostracisme
* Outsourcing

* Pacificació
Pacifisme
Pacte comissori
* Pacte de domini
* Pacte de reserva de domini
* Pacte sobre successió futura
* Pacte social
* Pacte successori
Pactes de la Moncloa
* Pactes nupcials
* Pacto de lex commisoria
* Pactos de la Moncloa
* Padró
* Padró d'habitants
* Padró municipal d'habitants
Pagament
* Pagament per acomiadament
* Països colonials
* Països dependents
* Països neutrals
* Països petits
Panafricanisme
Panamericanisme
Paneslavisme
Pangermanisme
Panllatinisme
Paracaigudistes militars
* Paramilitars
Parcel·lació del sòl
Parceria
* Parella mixta
* Parelles mixtes
Parentiu per afinitat
Pares adoptius
Pares biològics
Pares divorciats
* Pares i fills (Dret)
* Pares naturals
* Paritat de gènere
* Paritat entre els sexes
* Paritat entre homes i dones
Parlamentàries
Parlamentaris
* Parlamentarisme
Parlaments
* Parlaments bicamerals
Parricidi
Partició de béns
* Partició de l'herència
Partició hereditària
* Partició successòria
Partició territorial
Participació ciutadana
* Participació delictiva
* Participació dels ciutadans
* Participació electoral
Participació en el delicte
* Participació en la política
Participació política
Participació social
* Partisans
* Partits (Ciència política)
Partits comunistes
* Partits d'esquerra
* Partits d'extrema dreta
* Partits d'extrema esquerra
* Partits d'oposició
Partits de centre
* Partits de dreta
Partits independentistes
Partits monàrquics
* Partits nacionalistes
* Partits neonazis
Partits polítics
Partits socialistes
* Parts del procediment
Parts processals
* PAS
* Pasius hereditaris
Passaports
* Patents biològiques
Patents d'invenció
* Patents de cors
* Patents de plantes cultivades
Paternitat (Dret)
Pàtria potestat
Patrimoni
* Patrimoni (Dret)
Patrimoni comú de la humanitat (Dret internacional)
Patrimoni familiar
Patrimoni municipal
Patriotisme
* Patronatge polític
Pau
* Pecat reservat
* Pecat reservats
* Peculat
* Pederàstia
Pedofília
Pena de mort
* Penals
Penes
Penes (Dret canònic)
* Penes alternatives
* Penes canòniques
* Penes corporals
* Penes de treball comunitari
* Penes eclesiàstiques
* Penes substitutives
* Penes tributàries
* Penologia
Pensament polític
Pensió (Dret de família)
* Pensió compensatòria
* Pensió d'aliments
Pensions de viduïtat
* Pensions de viudetat
Penyora (Dret romà)
Penyora (Dret)
Penyores possessòries
* Percepció d'impostos
Perestroika
Perill (Dret)
* Peritatge caligràfic
* Peritatge de l'escriptura
* Peritatge lingüístic forense
Pèrits (Dret)
* Pèrits forenses
* Pèrits judicials
* Pèrits titulars (Dret)
* Perjudicis morals
* Perjudicis psicològics
* Permís d'acolliment
* Permís d'adopció
Permís de paternitat
* Permís parental
* Permís per paternitat
* Permisos
* Permisos administratius
* Permisos autoritzats en el treball
* Permisos d'absència laboral
* Permisos d'emissió
* Permisos d'obres
* Permisos de cessació laboral temporal
* Permisos de construcció
* Permisos remunerats d'absència del treball
* Permisos transferibles d'emissió
Permuta
Peronisme
Persecució extraterritorial (Dret internacional)
Persecucions polítiques
* Personal civil de l'Estat
* Personal d'administració i serveis
Personal de l'administració de justícia
* Personal dels tribunals
* Personalitat (Dret)
* Personalitat jurídica de persones morals
* Personalitat moral
Persones (Dret canònic)
Persones (Dret constitucional)
Persones (Dret internacional)
Persones (Dret)
* Persones deportades
Persones desaparegudes
* Persones internades en camps de concentració
Persones jurídiques
Persones jurídiques (Dret canònic)
Persones jurídiques (Dret romà)
* Persones morals convencionals
Pertinença a l'Església
Pesca (Dret internacional)
* Petits estats
* Phansigars (Organitzacions criminals)
Pi de les Tres Branques (Castellar del Riu, Catalunya)
Pícaros
Picotes
* Pignoració
* Pillatge
* Pirateria
Pirateria (Drets d'autor)
Pirates
Pirates informàtics
* Pisos de propietat horitzontal
* Plagi (Segrest)
* Planejament social
* Planificació d'urgències
* Planificació de la població
* Planificació demogràfica
Planificació fiscal
* Planificació governamental
* Planificació pesquera
* Planificacio política
* Planificació social
* Plataformes polítiques
Plebiscit
* Plena ocupació
* Plenitudo potestatis
* Plens poders
Pluralisme jurídic
* Pluralitat jurídica
* Pluripartidisme
* Població escolar
* Població estrangera
* Poder
Poder (Ciències socials)
* Poder (Mandat)
* Poder civil i poder militar
Poder constitutiu
Poder decisori
Poder discrecional
* Poder discrecional dels jutges
Poder executiu
Poder judicial
* Poder judicial i política
* Poder judicial i qüestions polítiques
* Poder jurisdiccional
Poder legislatiu
* Poder legítim
* Poder local
* Poder militar i poder civil
* Poder reial
Poder temporal dels papes
* Poders d'emergència
Poders d'excepció
* Poders de guerra
* Poders excepcionals
Policia
* Policia (Reglaments)
* Policia científica
Policia internacional
Policia judicial
Policia municipal
* Policia paral·lela
* Policia política
Policia rural
Policia secreta
* Policia tècnica
Polikarpov (Avions de caça)
* Polis (Ciutats)
Polissons
Política
* Política agrària
Política agrícola
Política alimentària
Política ambiental
Política aranzelària
Política científica
* Política colonial
Política comercial
* Política comparada
Política criminal
Política cultural
* Política d'ajut a la família
Política d'austeritat
* Política d'emigració
Política d'emigració i immigració
* Política d'exportació
* Política d'immigració
Política d'importació
Política d'intervenció
* Política de defensa
* Política de defensa nacional
Política de desenvolupament
Política de despeses públiques
* Política de guerra
* Política de l'aigua
* Política de l'esport
Política de l'habitatge
Política de la comunicació
Política de la informació
Política de la joventut
* Política de la nutrició
* Política de la pesca
* Política de la població
Política de la telecomunicació
* Política de les pesques
* Política de migració
Política de plena ocupació
Política de preus
* Política de protecció del patrimoni cultural
Política de rendes
Política de transports
* Política del medi ambient
* Política del treball
Política demogràfica
* Política duanera
* Política ecològica
Política econòmica
* Política econòmica d'austeritat
* Política econòmica regional
Política educativa
Política en la Bíblia
Política energètica
* Política envers les arts
Política esportiva
Política exterior
Política familiar
Política farmacèutica
Política fiscal
Política forestal
Política governamental
* Política governamental de l'esport
* Política governamental de protecció del patrimoni cultural
* Política halièutica
Política hidràulica
* Política i biologia
* Política i dret
* Política i islamisme
* Política i negocis
* Política i poder judicial
* Política i religió
Política industrial
Política internacional
* Política juvenil
Política laboral
Política lingüística
* Política mediambiental
Política militar
* Política mundial
* Política nutricional
* Política penal
Política pesquera
* Política pràctica
* Política pública
Política regional
Política salarial
Política sanitària
* Política simbòlica
Política social
Política tecnològica
Polítics
* Polítiques (Dones)
* Polítiques d'austeritat
* Polítiques governamentals
* Polítiques públiques
Politòlegs
* Politologia
Populisme
Por insuperable (Dret penal)
* Posició dominant (Dret)
Positivisme jurídic
* Positivisme legal
Possessió (Dret romà)
Possessió (Dret)
Postlimini
* Potestat
Potestat reglamentària
Pous artesians
* Pràctica del dret
* Pràctica forense
* Pràctica judicial
Pràctica jurídica
* Pràctica parlamentària
* Pràctiques comercials deslleials
* Pràctiques corruptes
* Pràctiques corruptes de l'administració pública
* Pràctiques corruptes en els esports
* Pràctiques corruptes en l'esport
* Pràctiques parlamentàries
* Pràctiques polítiques
Precari
* Precarium (Dret)
* Precaució
Precedents (Dret)
* Precedents judicials
* Precepte jurídic
Preclusió (Dret)
* Precontractes
Prefectes (Roma)
* Preferència i prelació dels crèdits
* Preguntes al parlament
* Prejudicis racials
* Prelació de crèdits
Premeditació
Premi Internacional Catalunya
* Premiers
Prerrogatives reials
Presa (Dret marítim)
Prescripció (Dret)
* Prescripció adquisitiva
Prescripció extintiva
* Prescripció negativa
* Prescripció positiva
Preses
Preses de camps de concentració
Preses polítiques
Presidents
* Presidents del consell d'administració
* Presó (Dret penal)
Presó per deutes
* Presó permanent
Presó perpètua
Presó preventiva
* Presoneres
* Presoneres de camps de concentració
* Presoners
Presoners de camps de concentració
Presoners de guerra
Presons
Presons de dones
Presos
Presos polítics
* Prestació de serveis (Dret comunitari)
* Prestacions de maternitat
* Préstecs d'ús
* Préstecs gratuïts
Presumpció (Dret romà)
Presumpció (Dret)
Presumpció d'innocència
Presumpció de mort
* Preus, Política de
Prevaricació
* Prevenció (Programes)
Prevenció del delicte
Primacia del dret
Primers ministres
* Primes a l'exportació
Primogenitura
Prínceps
Princeses
* Principi acusatori (Dret)
* Principi d'audiència
* Principi d'autonomia de la voluntat
* Principi d'investigació (Dret)
Principi de contradicció
Principi de doble incriminació
* Principi de la seguretat jurídica
* Principi de legalitat
Principi de nacionalitat
* Principi de no discriminació
Principi de precaució
Principi de proporcionalitat (Dret)
* Principi de publicitat
* Principi de subsidiarietat
* Principi de tipicitat
* Principi non bis in idem
* Principi uti possidetis iuris
* Principis de corresponsabilitat fiscal
* Prioritat en els crèdits
* Privació il·legal de llibertat
* Privilegi clerical
* Privilegi d'asil
* Privilegi marítim
Privilegis (Dret canònic)
Privilegis (Dret marítim)
* Privilegis (Dret)
Privilegis del crèdit salarial
Privilegis eclesiàstics
Privilegis i immunitats
* Privilegis i immunitats dels parlaments
* Privilegis parlamentaris
* Privilegis reials
* Problema jueu
* Problemes de veïnatge
* Procediment acusatori (Dret)
Procediment administratiu
Procediment canònic
Procediment civil
Procediment civil (Dret canònic)
Procediment civil (Dret internacional)
Procediment civil (Dret romà)
* Procediment civil d'execució
* Procediment comunitari
* Procediment contenciós administratiu
* Procediment contradictori (Dret)
* Procediment criminal
* Procediment d'apel·lació
Procediment d'escassa quantia
* Procediment d'inconstitucionalitat
* Procediment declaratiu
Procediment del treball
* Procediment eclesiàstic
Procediment economicoadministratiu
* Procediment executiu
* Procediment fiscal
* Procediment inquisitiu (Dret)
Procediment judicial
* Procediment laboral
* Procediment legal
Procediment legislatiu
Procediment monitori
Procediment parlamentari
Procediment penal
Procediment penal (Dret canònic)
Procediment penal (Dret romà)
Procediment penal abreujat
* Procediment per faltes
* Procediment tributari
* Procediment verbal
* Procediments matrimonials (Dret canònic)
* Procés (Dret comunitari)
* Procés d'embargament hipotecari
* Procés d'execució hipotecària
* Procés davant jurat
* Procés de faltes
* Procés declaratiu
* Procés executiu
* Procés monitori
* Procés penal
Procés Sacco-Vanzetti, 1921
Processos
* Processos (Assassinat)
* Processos (Espionatge)
* Processos (Traïció)
* Processos matrimonials
* Processos matrimonials (Dret canònic)
* Processos penals abreujats
Processos per assassinat
Processos per bruixeria
Processos per crims de guerra
Processos per espionatge
Processos per traïció
* Processos, litigis, etc.
Procuradors
Productes de marca
* Professions perilloses
Professors de dret
Programes de prevenció
Programes electorals
* Programes governamentals
* Programes polítics
Progressisme (Política nord-americana)
Prohibicions de disposar
* Projectes de compensació urbanística
Projectes de llei
Projectils
* Projectils autopropulsats
* Projectils teledirigits
Proletariat
* Promesa de contracte
* Pronunciaments militars
* Propaganda antiamericana
Propaganda comunista
Propaganda política
* Propietaris confrontants
Propietat
Propietat (Dret romà)
* Propietat artística
* Propietat científica
* Propietat conjugal
* Propietat de béns
* Propietat en condomini
Propietat horitzontal
* Propietat immaterial
* Propietat immobiliària
Propietat industrial
* Propietat intangible
Propietat intel·lectual
* Propietat literària
* Propietat mobiliària
* Propietat municipal
* Propietats eclesiàstiques
* Proporcionalitat (Dret)
* Proporcionalitat en dret
* Proposicions de llei
Prostitució
* Prostitució femenina
Prostitució infantil
* Prostitució juvenil
Prostitutes
Protecció civil
* Protecció d'obtencions vegetals (Dret)
* Protecció de les obtencions vegetals (Dret)
* Protecció de tresors artístics
Protecció del consumidor
Protecció del consumidor (Dret comunitari)
Protecció del patrimoni cultural
* Protecció del patrimoni històric
* Protecció dels béns culturals
* Protecció dels tresors artístics
Protecció diplomàtica
Proteccionisme
Protectorats
* Protesta no violenta
Protests
Protocols notarials
Protonotaris
* Prova (Dret penal)
Prova (Dret)
* Prova digital
Prova documental
Prova electrònica
* Prova informàtica
Prova penal
Prova pericial
* Prova testifical
* Proveïment administratiu
* Proves digitals
* Proves electròniques
Provocació (Dret penal)
Proxenetisme
Psicologia criminal
Psicologia forense
* Psicologia jurídica
* Psicologia legal
Psicologia policial
Psicologia política
* Publicitat (Dret civil)
Publicitat (Dret)
* Publicitat administrativa
* Publicitat dels registres
* Publicitat dels registres de la propietat
* Publicitat en la política
* Publicitat estatal
* Publicitat governamental
Publicitat institucional
* Publicitat oficial
* Publicitat política
Publicitat registral
* Puixança militar
* Punibilitat
* Purgues administratives
Purgues polítiques
* Putes

Qualificació registral
* Quasi-hipoteques mobiliàries
Quasicontractes
* Queixa (Recurs)
* Querellas de frontera
* Querelles frontereres
* Qüestió agrària
* Qüestió italiana, 1849-1870
Qüestió jueva
Qüestions polítiques i poder judicial
Qüestions prejudicials
* Química en la guerra
* Quitança
* Quota de la seguretat social
* Quotes preferencials

Rabassa morta
Racisme en el llenguatge
* Racisme i llenguatge
Radicalisme
Radicals
* Ràdio comarcal
Ràdio local
* Ràdio municipal
* Radiodifusió local
* Radioemissores comarcals
* Radioemissores locals
* Radioemissores municipals
* Raó social
* Raonament jurídic
Rapte
* Rapte de menors
* Ratio iuris
Reagrupament familiar
* Reagrupament familiar (Dret)
* Reagrupaments familiars
Realisme socialista
* Rebel·lions
* Rebels (Psicologia social)
Recaptació d'impostos
* Reciprocitat duanera
Reclamacions
* Reclamacions (Procediment economicoadministratiu)
* Reclamacions de guerra
* Reclamacions internacionals
* Reclamacions privades
* Recluses
* Reclusos
* Reclutament
Reclutament i allistament
* Reclutament militar
Reconciliació
* Reconeixement (Ciència militar)
Reconeixement (Dret internacional)
* Reconeixement de filiació
Reconeixement de fills
* Reconeixement de sentències estrangeres
* Reconeixement de sentències estrangeres (Dret comunitari)
Reconeixement militar
Reconstrucció de l'Estat
* Reconstrucció nacional
Reconvenció (Dret)
* Recurs a la força (Dret internacional)
Recurs administratiu de reposició
Recurs contenciós administratiu
Recurs d'anul·lació penal
* Recurs d'apel·lació
Recurs d'empara
Recurs d'inconstitucionalitat
Recurs de cassació
* Recurs de nul·litat penal
Recurs de queixa
* Recurs de reposició (Dret administratiu)
Recurs de revisió
Recurs de súplica
* Recurs de súplica laboral
* Recurs econòmic administratiu
* Recurs potestatiu de reposició
Recursos (Dret)
Recursos administratius
* Recursos civils
* Recursos col·lectius (Procediment civil)
* Recursos contenciosos administratius
Recursos extraordinaris
* Recursos intangibles
* Recursos judicials
* Recursos processals
* Red Cross
* Red Cross and Red Crescent
* Red Shirt movement
* Redacció d'actes judicials
* Redacció d'informes administratius
* Redacció de documents administratius
* Redacció de documents judicials
* Redacció de documents jurídics
* Redacció de sentències
* Redacció judicial
Redacció jurídica
* Reducció de penes
* Reducció del deute
Referèndum
* Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya, 2017
Referèndum de l’1 d'octubre de 2017, Catalunya
* Referèndums
Reforma administrativa
* Reforma de l'Estat
* Reforma de la salut pública
* Reforma dels delinqüents
Reforma dels serveis sanitaris
* Reforma estatutària
* Reforma judicial
Reforma legal
* Reforma sanitària
Reformatoris
Reformes constitucionals
* Reformes dels estatuts d'autonomia
Reformes estatutàries
Refugiats polítics
* Regalies
Regalisme
Regència
Regicidis
Regidors municipals
* Règim aranzelari
* Règim de comunitat de béns
* Règim de la propietat
* Règim de separació de béns
* Régim de transparència fiscal
* Règim de tutela
* Règim duaner
* Règim econòmic de comunitat
* Règim econòmic matrimonial
* Règim econòmic matrimonial de separació de béns
* Règim fiscal
* Règim internacional de tutela
* Règim matriarcal
Règim matrimonial
* Règim patrimonial del matrimoni
* Règim polític
* Règim sandinista
* Règim senyorial
* Règims autònoms
* Règims de govern
Règims polítics
Regionalisme
Regionalisme (Política internacional)
* Registre (Dret penal)
Registre civil
* Registre de comerç
Registre de la propietat
* Registre de societats
* Registre de vaixells
* Registre en lloc tancat
* Registre i traspàs de béns immobles
* Registre i traspàs de terres
Registre mercantil
* Registres criminals
* Registres de defunció
* Registres de delinqüents
Registres de matrícula de vaixells
* Registres de matrimoni
* Registres de naixement
* Registres de propietat
* Registres de reincidents
* Registres dels tribunals
Registres en lloc tancat
* Registres judicials
* Registres marítims
* Registres oficials de vaixells
Registres penals
Registres públics
* Regla jurídica
* Reglament de conflictes
* Reglament interior dels parlaments
* Reglamentació duanera
Reglaments
Reglaments administratius
* Reglaments de la policia
* Reglaments de les cambres
* Reglaments municipals
* Reglaments parlamentaris
Reglaments policials
* Regles
* Regles municipals
* Regulació de preus
* Regulació dels límits de velocitat
* Regulacions administratives
* Regulacions duaneres
Rehabilitació de delinqüents
* Rehabilitació de presoners
* Reialesa
* Reialisme
* Reialistes
Reincidents
Reines
* Reinserció de delinqüents
* Reinserció de presoners
* Reis
Reis i sobirans
Reivindicació (Dret)
* Relacions administració central-administració local
* Relacions administració local-govern central
* Relacions administració pública i administrats
* Relacions administració pública-usuaris
* Relacions administració-ciutadans
Relacions bilaterals
* Relacions centre-perifèria
* Relacions civil-militar
* Relacions de dependència (Política)
* Relacions de veïnatge
* Relacions diplomàtiques
Relacions entre organitzacions
* Relacions entre orient i occident
* Relacions Església i Estat
* Relacions est-oest
* Relacions exteriors
* Relacions fiscals internacionals
Relacions govern central-local
Relacions intergovernamentals
Relacions internacionals
* Relacions interorganitzacionals
* Relacions militar-civil
Relacions militars
Relacions poder civil-poder militar
* Relacions poder militar-poder civil
Religió civil
Religió i dret
Religió i Estat
Religió i política
* Religió i tolerància
* Religions i tolerància
Remissió de condemna
* Remissió de penes
* Remissió del deute
Remolc (Dret marítim)
* Remolc de vaixells (Dret)
* Rendes de l'Estat
Rendes públiques
* Rendicions militars
* Renegociació del deute
Renúncia (Dret canònic)
Renúncia (Dret)
* Renúncia de l'herència
* Renúncia de l'herència (Dret romà)
* Reorganització administrativa
Reparació (Dret)
* Reparació de danys morals
Reparacions de guerra
* Repartiment de recursos
Repatriació
* Repatriats
* Represàlies econòmiques
* Representació (Dret)
Representació funcional
* Representació política
Representació proporcional
Representació successòria
* Repressió de revoltes
* Repressió política
* Reproducció il·legal de material subjecte a drets d'autor
República
República de Weimar, Alemanya, 1918-1933
* Repudiació de l'herència
* Repudiació de l'herència (Dret romà)
Requisicions
* Res (Dret civil)
* Res inter alios acta
* Res judicata
* Res litigiosa
* Res mancipi
Rescissió
Reserva de domini
* Reserva de propietat
Reserves de tractats internacionals
* Residència legal
* Residents estrangers
* Resistència a l'opressió
Resistència al govern
* Resistència antifeixista
* Resistència civil
* Resistència pacífica
* Resistència política
Resolució (Dret)
Resolució de conflictes (Dret)
* Resolució de contractes
Resolució electrònica de conflictes
* Resolució extrajudicial de conflictes
* Resolució pacífica de conflictes internacionals
Responsa
Responsabilitat (Dret romà)
Responsabilitat (Dret)
* Responsabilitat administrativa
Responsabilitat ambiental
Responsabilitat civil
* Responsabilitat civil de l'administració
* Responsabilitat civil de les empreses
Responsabilitat civil de les persones jurídiques
* Responsabilitat civil de les societats
* Responsabilitat civil dels empresaris
* Responsabilitat civil derivada de delicte
* Responsabilitat civil extracontractual
* Responsabilitat civil per productes
* Responsabilitat civil professional
Responsabilitat contractual
* Responsabilitat de l'administració
Responsabilitat de l'Estat
Responsabilitat de l'Estat (Dret internacional)
* Responsabilitat de protecció (Dret internacional)
Responsabilitat de protegir (Dret internacional)
* Responsabilitat del fabricant
Responsabilitat dels constructors
Responsabilitat dels empresaris
* Responsabilitat dels funcionaris
* Responsabilitat dels poders públics
* Responsabilitat desenal en la construcció
* Responsabilitat empresarial
Responsabilitat extracontractual
* Responsabilitat extracontractual de l'administració
Responsabilitat fiscal
* Responsabilitat fiscal compartida
* Responsabilitat legal
Responsabilitat limitada
Responsabilitat patrimonial de l'administració
Responsabilitat patronal
Responsabilitat penal
Responsabilitat penal (Dret internacional)
* Responsabilitat penal de les empreses
Responsabilitat penal de les persones jurídiques
* Responsabilitat penal de les societats
* Responsabilitat penal de menors
* Responsabilitat penal professional
Responsabilitat per accidents
* Responsabilitat per accidents de la construcció
Responsabilitat per danys al medi ambient
* Responsabilitat per defectes en la construcció
Responsabilitat per productes
* Responsabilitat per productes defectuosos
* Responsabilitat per vicis de la construcció
Responsabilitat política
Responsabilitat professional
* Responsabilitat sobre els productes
Responsabilitat social de l'empresa
* Responsabilitat solidària
* Responsabilitat tributària
* Responsabilitats socials de les empreses
* Responsabilitats socials de les indústries
* Responsables fiscals
* Responsables tributaris
* Restabliment de la pau
Restitució (Dret)
* Restitució in integrum
Restriccions a la competència
Restriccions al comerç
Resultats electorals
* Retard en els tribunals
Retenció (Dret)
* Retenció de béns
* Retenció fiscal
* Retenció tributària
Retencions fiscals
* Retencions tributàries
Retracte
Retroactivitat de les lleis
Reunificació alemanya, 1990
Revelació d'informació
Reversió (Dret)
* Revisió de comptabilitat fiscal
* Revisió judicial dels actes administratius
* Revisions constitucionals
Revocació
Revolució dels clavells, 1974
* Revolució sandinista
Revolucionàries
Revolucionaris
Rexisme
* Risc (Dret)
Risorgimento
* Risorgimento (Història italiana)
Rius internacionals
* Roba militar
Robatori
Robatori amb escalament
Robatori d'objectes d'art

Sabotatge
Sabres
Sacerdots obrers
* Salari garantitzat
* Salari igual per a un mateix treball
* Salari igual per a un treball d'igual valor
Salari mínim
* Salari mínim interprofessional
* Salaris mínims
* Saltejadors
* Salubritat pública
Salvament (Dret marítim)
Samurai
* Samurais
Sancions (Dret internacional)
Sancions (Dret)
Sancions administratives
* Sancions eclesiàstiques
Sancions econòmiques
* Sancions econòmiques internacionals
* Sancions fiscals
* Sancions legals
* Sancions penals
Sancions tributàries
Sancions urbanístiques
Sandinisme
Sanedrí
Sanejament
* Sanejament per gravàmens
Sanejament per vicis ocults
* Sanejament per vicis redhibitoris
Saqueig
* Saria (Dret islàmic)
Sàtira política
Secessió
* Secessionisme
* Secret administratiu
* Secret d'Estat
Secret del sumari
* Secret parcial del sumari
* Secret sumarial
* Secretaris d'estat
* Secretaris de jutjats
Secretaris judicials
Secrets d'Estat
* Secrets oficials
* Sector parapúblic
Sector públic
* Sector semipúblic
* Secularització (Béns eclesiàstics)
Sedició
Sedició militar
* Segona cambra (Parlament)
* Segones cambres (Parlament)
Segregació
* Segregació racial
Segrest
* Segrest d'infants
* Segrest de béns
Segrest de menors
Seguretat (Dret)
Seguretat ciutadana
* Seguretat civil
* Seguretat col·lectiva
Seguretat de l'Estat
Seguretat dels productes
* Seguretat interior
Seguretat internacional
Seguretat jurídica
Seguretat nacional
* Seguretat privada
* Seguretat pública
* Selecció de funcionaris
* Senadores
* Senadors
Senadors romans
Senatconsult
* Senats
Sentències
Sentències estrangeres
Sentències estrangeres (Dret comunitari)
Sententia ex plenitudine potestatis
Senyories
Separació conjugal
Separació de béns
* Separació de béns matrimonials
* Separació de patrimonis
Separació de poders
Separació del patrimoni
* Separatio bonorum
* Separatisme
* Servants of God movement
Servei d'intel·ligència
Servei diplomàtic i consular
Servei militar
* Servei secret
* Serveis d'informació i Estat
* Serveis d'informació oficial
* Serveis d'intel·ligència
* Serveis d'interès econòmic general
Serveis d'interès general
* Serveis d'interès general (Dret comunitari)
* Serveis de contraespionatge
* Serveis de mediació familiar
* Serveis de policia
Serveis de seguretat privats
* Serveis de vigilància
Serveis jurídics
* Serveis jurídics als pobres
* Serveis jurídics de l'Estat
Serveis municipals
* Serveis privats de seguretat
Serveis públics
* Serveis públics locals
* Serveis públics urbans
* Serveis secrets
* Serveis socials d'interès general
* Servidors de Déu (Moviment polític)
Servituds (Dret romà)
Servituds (Dret)
* Sexe i dret
Sexualitat i dret
* SGEI
* She'elot u-teshuvot
* She'eloth u-teshuvoth
* Shemittah
* SIEG
* Signatura electrònica
* Signatura numèrica
* Signatures digitals
Signatures electròniques
* Signatures numèriques
* Signes i símbolis en la política
Silenci (Dret)
Simbolisme en la política
* Simbolisme polític
Símbols militars
Simonia
Simulació (Dret civil)
* Simuladors
* Síndic de greuges
Sindicalisme internacional
Sindicalistes
* Sindicats del crim
* Sindicats internacionals
* Sinistres
Sionisme
Sistema acusatori (Dret)
* Sistema acusatori i sistema inquisitiu
* Sistema bipartidista
* Sistema contradictori (Dret)
* Sistema de govern
* Sistema de transparència fiscal
* Sistema fiscal
* Sistema inquisitiu (Dret)
* Sistema judicial
* Sistema multipartidista
* Sistema parlamentari
* Sistema representatiu
* Sistema senyorial
* Sistemes de compensació urbanística
Sistemes de comunicació d'emergència
* Sistemes de govern
* Sistemes de seguretat privats
* Sistemes polítics
* Sistemes polítics comparats
* Situació jurídica
Situació legal
Sobirania
* Sobirania de dret diví
* Sobirans
Sobreendeutament
* Sobreendeutament dels consumidors
* Sobreendeutament dels particulars
* Sobreendeutament familiar
Sobreseïment
Socialdemocràcia
Socialisme
Socialisme cristià
Socialistes
* Socialització de la agricultura
* Societat
Societat civil
* Societat civil (Ciències polítiques)
* Societat conjugal
Societat de guanys
* Societat i dret
* Societat matriarcal
Societats anònimes
Societats anònimes laborals
* Societats civils irregulars
* Societats col·lectives
Societats comanditàries
Societats d'inversió
* Societats d'inversió mobiliària
* Societats de garantia recíproca
* Societats de guanys
* Societats de persones
* Societats de regants
Societats de responsabilitat limitada
* Societats en comandita
Societats en participació
Societats fiduciàries
Societats irregulars
* Societats mercantils irregulars
* Societats no constituïdes
* Societats no registrades
* Societats participades
* Societats per accions
* Societats polítiques
Societats regulars col·lectives
* Societats secretes xineses
* Societats tàcites
Societats unipersonals
Sociologia criminal
* Sociologia de les eleccions
* Sociologia del crim
* Sociologia del dret
Sociologia electoral
* Sociologia i dret
Sociologia jurídica
Sociologia militar
Sociologia política
Socors internacional
Soldats
* Soldats dones
* Solidaritat (Dret)
* Solidaritat internacional
Solidaritat interterritorial
* Solidaritat regional
* Solució de conflictes (Dret)
Solució pacífica de conflictes internacionals
* Solució pacífica de disputes internacionals
Soroll
Soviets
* Squatters
* SRC
* Stalinisme
* Stare decisis
Stipulatio (Dret romà)
Subcontractació
* Subcontractes
Subhastes
Subhastes judicials
Submarinisme
* Subministrament administratiu
* Subministrament d'aigua
Submissió (Dret)
* Suborn
Subornació
* Subornament
Subrogació
* Subscripció preferent
Subsidi de maternitat
* Subsidi per naixement
Subsidiarietat
* Subsidis
* Subsidis agrícoles
* Subsidis de maternitat
* Substitució fideïcomissària
Substitució hereditària
Substitució hereditària (Dret romà)
* Substitució pupil·lar
* Substitució testamentària
* Substitució vulgar
* Substitutio pupillaris
* Substitutio vulgaris
* Substitutius a la presó
* Subtitució (Dret)
Subvencions
Subvencions a l'exportació
Subvencions agrícoles
* Subvencions i ajudes públiques
* Successió (Dret romà)
* Successió (Dret)
* Successió ab intestato
* Successió amb testament
Successió contractual
Successió d'Estats
* Successió de caps d'Estat
* Successió hereditària
Successió intestada
Successió política
* Successió testada
Successió testamentària
* Successions (Dret)
Sucursals
* Sucursals d'empreses
* Sucursals de societats
Sufragi
Sufragi femení
* Sufragisme
Suïcidi assistit
Sultans
* Sumari (Procediment penal)
* Superfície (Dret)
* Suplicació laboral
Supremacia de l'autoritat civil
* Supremacia de la llei
* Supremacia de les normes jurídiques
* Suspensió d'actes administratius
* Suspensió de l'acte administratiu
Suspensió de pagaments
* Suspensió del procediment administratiu
Suspensió dels actes administratius
* Sustracció de menors

* Tàctica aèria
Tàctiques polítiques
Talaies
Talió (Dret hebreu)
* Tanteig
* Tarifa de la seguretat social
* Tarifes de nolis
* Tècnica jurídica
* Tècnica legislativa
* Tècniques jurídiques
Tecnocràcia
* Tecnologia i Estat
* Telecomunicació i Estat
Televisió en la política
Temptativa (Dret penal)
* Teoria de l'Estat
* Teoria de la culpabilitat
Teoria del benestar
* Teoria del delicte
Teoria del dret
* Teoria general del delicte
* Teoria general del dret
Teoria jurídica del delicte
* Teoria marxista
* Teoria política
* Teories finalistes
Tercer (Dret)
* Tercer (Procediment administratiu)
Tercer Reich, 1933-1945
* Terceres persones
Terceria
* Tercers (Dret)
* Terme legal
Termenals
* Termes jurídics en llatí
* Termes normalitzats del contracte
Termini judicial
* Terminologia militar
* Terratinents contigus
* Terres comunals
Terres de domini públic
* Terres de l'Estat
* Terres del comú
* Terres nacionals
* Terres públiques
Territori nacional
* Territoris dependents
* Territoris no autònoms
Territoris sota tutela
Terrorisme
* Terrorisme biològic
Terrorisme d'Estat
* Terrorisme internacional
Terroristes
Testament vital
* Testamentaria (Béns)
Testamentaria (Judici)
Testaments
Testaments (Dret romà)
* Testimoniatge (Prova)
Testimonis
* Testimonis oculars
Thags (Organitzacions criminals)
* Thuggees (Organitzacions criminals)
* Thugs (Organitzacions criminals)
Tinença de la terra
* Tinença i dipòsit il·lícit d'armes
* Tinença il·legal d'armes
Tinença il·lícita d'armes
* Tinents de corregidors
Tipicitat
* Tipicitat (Dret penal)
* Tipus del delicte
* Tipus penals
Tir (Ciència militar)
* Tirania
* Tirans
Tolerància religiosa
Topografia militar
* Torres d'observació
* Torres de defensa
* Torres de guaita
* Torres de moros
* Torres de vigia
Tortura
Tortura (Dret internacional)
Totalitarisme
Tractats
* Tractats d'aliança
Tractats de pau
* Tractats internacionals
* Traditio
Tràfic d'armes
Tràfic d'esclaus
* Tràfic d'estupefaents
Tràfic d'òrgans
* Tràfic de blanques
* Tràfic de dones
Tràfic de drogues
* Tràfic de negres
Tràfic de persones
Tràfic il·legal d'animals
Tràfic il·legal de plantes
* Tràfic sexual internacional
Traïció
Transacció (Dret)
* Transferència (Dret)
* Transferència fraudulenta
Transfuguisme polític
* Transició a la democràcia
* Transició democràtica
Transició democràtica espanyola, 1975-1982
* Transició espanyola, 1975-1978
* Transició vers la democràcia
* Transmissió (Dret)
Transmissió de béns
Transmissió de béns (Dret romà)
* Transmissió de crèdits
* Transmissió de la propietat
Transnacionalisme
* Transparència administrativa
* Transparència en el govern
* Transparència en l'administració pública
Transparència fiscal
Transparència política
* Transparència pública
* Transport i Estat
Transport militar
Traspàs de competències
* Traspàs de terres
Treball a les presons
Treball en benefici de la comunitat
* Treball forçat
* Treball forçós
Treball infantil
* Treball obligatori
* Treballs comunitaris (Penes)
* Treballs d'interès general (Penes)
* Treballs en benefici de la comunitat
Treballs forçats
Tren naval
* Trencament de fiança
* Treves
* Triada (Societat secreta)
Triades (Organitzacions criminals)
Tribunals
Tribunals administratius
* Tribunals comercials
Tribunals constitucionals
* Tribunals contenciós administratius
Tribunals de comerç
Tribunals de comptes
* Tribunals de jurat
Tribunals de menors
* Tribunals de treball
Tribunals eclesiàstics
Tribunals fiscals
Tribunals internacionals
Tribunals laborals
* Tribunals mercantils
Tribunals militars
Tribunals penals
Tribunals populars
* Tribunals revolucionaris
Tribunals senyorials
Tribunals superiors de justícia
Tribuns de la plebs
* Tribunus plebis
* Tributació
* Tributació dels no residents
* Trofeus de guerra
Trofeus militars
* Tropes paracaigudistes
Trotskisme
* Trotskistes
Tutela
Tutela (Dret romà)
* Tutela i curatela (Dret romà)
* Tutela judicial
* Tutela judicial efectiva
* Tuteles internacionals
* Txeques
Txeques (Espanya)

* Últimes voluntats clíniques
* Unificació alemanya, 1990
* Unificació d'Alemanya, 1990
* Unificació del dret
* Unificació europea
Unificació internacional del dret
Uniformes militars
* Unions mixtes
* Unitat europea
* Unitats contribuents
* Unitats contributives
Urbanitzacions
* Ús (Dret)
* Ús bèl·lic de bacteris patògens
* Ús bèl·lic de gèrmens
* Ús bèl·lic de productes químics
* Usatge (Dret)
Usdefruit
* Usos i costums (Dret)
* Usucapió
Usurpació
* Usurpació d'immobles
Usurpació de l'estat civil
* Usurpació de nom
Uti possidetis (Dret internacional)
* Uti possidetis iuris
* Utilitat pública
* Utopia
Utopies
* Utopies polítiques
* Utopies socials

Vaga de La Canadenca, 1919
Vaga del metall, Espanya, 1976
Vaga dels tramvies, Barcelona, Catalunya, 1951
Vaga dels tramvies, Barcelona, Catalunya, 1957
Vagues
Vagues generals
* Vagues patronals
Valencianisme
* Validació de documents
* Validesa del dret
* Validesa i eficàcia del dret
Vandalisme
Veguers
Veïnatge (Dret)
* Velocitat màxima permesa
* Venda (Dret internacional)
* Venda (Dret)
* Venda amb reserva de domini
Venda internacional
* Venda judicial
* Vendes (Dret)
* Vendes d'exportació (Dret)
* Vendes de béns immobles
* Verificació d'autenticitat
* Verificació d'impostos
Veterans
* Veterans de guerra
Via de fet (Dret administratiu)
* Viatges oficials
* Vicis ocults en compravenda
* Vida política
Vies romanes
* Vigilància de comunicacions
* Vigilància de les eleccions
* Vigilància de presos
* Vigilància electrònica del personal
* Vigilància electrònica dels treballadors
Vigilància electrònica en el lloc de treball
* Vigilància electrònica en el treball
Violació
* Violació de domicili
* Violació del dret comunitari
Violaris
Violència política
* Violència sexual
Virreis
* Visats
* Visites d'Estat
Visites oficials
* Visites reials
Vitalici
* Voluntat (Dret)
* Voluntat de les parts
* Voluntats anticipades
Vot
* Vot (Societats anònimes)
* Vot automatitzat
Vot d'accionistes
Vot electrònic
* Vot femení
* Vot interactiu
* Vot per Internet
* Votació
* Votació electrònica
* Votació per Internet

* Watergate, 1972-1974

* Xantatge
* Xara (Dret islàmic)
* Xarlatans
* Xocs de vaixells
Xovinisme

* Yatagans

* ZEE
* Zona de dues-centes milles
* Zona econòmica exclusiva
Zones econòmiques (Dret del mar)
* Zones econòmiques exclusives
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.