Guia de consulta

Microtesaurus temàtic : Dret

Torna al Tesaurus
Torna al Microtesaurus temàtic

4845 termes, 1950 descriptors, 2895 termes no acceptats
Els termes acceptats apareixen en negreta blau marí.
Els termes no acceptats apareixen en cursiva blau turquesa amb un asterisc * davant.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic

* 11 de setembre, 1973 (Xile)
* 11 de setembre, 2001 (Estats Units d'Amèrica)
* 11-09-2001, Estats Units d'Amèrica.
* 11-M, Madrid, Espanya, 2004.

* Ab intestato.
Abandó (Dret marítim)
Abandó de la família.
* Abandó de la llar.
Abastament d'aigua.
* Abastament de l'exèrcit.
* Abastament militar.
Abastaments militars.
* Abatiment d'avió suïcida, 11 de setembre, Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica, 2001.
Abbàssides.
* Abducció
* Abintestat.
* Abolició de l'esclavitud.
* Abolició de la pena de mort.
Abolicionisme.
Abolicionistes.
Abordatge (Dret marítim)
* Abrogació de les lleis.
Absentisme laboral.
* Absents (Dret)
Absolució (Dret canònic)
Absolució (Dret penal)
Absolutisme.
* Abstenció delictiva.
* Abstencionisme electoral.
Abstencionisme.
* Abús d'autoritat.
* Abús d'influència.
* Abús de confiança.
* Abús de l'estat de dependència econòmica.
Abús de poder (Dret administratiu)
* Abús de poder econòmic.
* Abús de poder.
Abús de posició dominant.
Abús del dret.
Abús sexual envers els infants.
* Abús sexual.
* Abusos sexuals.
* Acceptació a benefici d'inventari.
* Acceptació beneficiaria.
Acceptació de l'herència (Dret romà)
Acceptació de l'herència.
* Acceptació del contracte.
* Accès a la cultura.
* Accés a la funció pública.
* Accés a la informació
Accés a la justícia.
* Accés al dret i a la justícia.
Accés al mar (Dret internacional)
Accessió (Dret)
* Accessió immobiliària.
* Accessió mobiliària.
Accidents marítims.
Acció (Dret romà)
* Acció (Dret)
* Acció confessòria.
* Acció declarativa.
* Acció directa (Dret civil)
Acció directa (Dret)
Acció pauliana.
* Acció política.
* Acció reivindicativa (Dret)
* Acció revocatòria.
* Accions (Dret)
* Accions civils.
Accions col·lectives (Procediment civil)
Accions declaratives
* Accions directes.
* Accions executives.
Accions i defenses (Dret)
* Accions jurídiques.
* Accions matrimonials.
* Accions merament declaratives.
* Accions processals.
Accions pròpies.
* Accions representatives (Procediment civil)
* Acord preventiu.
* Acord resolutori.
* Acords (Dret)
* Acords de divorci.
* Acords de llicències.
* Acords de pau.
* Acords entre conjugues.
* Acords internacionals.
* Acreixement.
* Acte d'última voluntat.
* Actes (Dret)
Actes administratius.
* Actes antijurídics.
Actes il·lícits (Dret internacional)
Actes il·lícits.
Actes jurídics (Dret romà)
Actes jurídics.
Actes lesius en dret.
* Actes terroristes.
Actes unilaterals (Dret internacional)
* Actituds dels electors.
* Actius immaterials.
* Activistes dels drets humans.
Activistes polítics.
* Activitat parlamentària.
* Activitat política.
Activitats obreres internacionals.
Activitats subversives.
* Actuación urbanística.
* Acumulació d'accions.
* Acumulació de causes.
Acumulació de processos.
* Adagis.
* Aditio heredatis.
Adjudicació de contractes.
* Adjudicacions d'obres públiques.
Administració autonòmica.
Administració central.
Administració de justícia de menors.
* Administració de justícia penal de menors.
Administració de justícia penal.
Administració de justícia.
* Administració de les forces armades.
* Administració de les presons.
* Administració del patrimoni cultural.
* Administració dels béns culturals.
Administració electrònica.
Administració fiscal.
Administració institucional.
* Administració instrumental.
* Administració judicial.
* Administració local i govern central.
Administració local.
Administració militar.
Administració municipal.
Administració penitenciària.
Administració provincial.
* Administració pública digital.
* Administració pública electrònica.
* Administració pública en línea.
* Administració pública i ciutadans.
* Administració pública online.
* Administració pública per Internet.
* Administració territorial.
Administradors de societats.
Administradors judicials.
* Administradors.
Adopció
Adopció (Dret romà)
* Adopció d'infants.
Adopció internacional.
Adopció interracial.
Adquisició de la propietat (Dret romà)
Adquisició de la propietat.
* Adquisició immobiliaria.
* Adquisició preferent (Dret)
* Adquisicions públiques.
Adulteri.
Advocades.
* Advocadesses.
Advocats de l'Estat
* Advocats fiscals.
Advocats laboralistes.
Advocats.
* Aeronàutica militar
* Afer Sacco-Vanzetti, 1921.
* Afer Watergate, 1972-1974.
* Afiliació a l'Església.
* Afinitat (Dret)
* Afinitat (Parentiu)
Aforament (Duanes)
* Afranquiment d'esclaus.
* Afranquits.
Agència (Dret romà)
Agència (Dret)
* Agències administratives autònomes.
* Agències governamentals.
* Agències internacionals.
* Agents administratius.
Agents consignataris de vaixells.
* Agents de l'Estat.
Agents de patents.
* Agents públics.
Agnació (Dret romà)
Àgora.
* Agrarisme.
Agressió (Dret internacional)
* Agressions sexuals envers els infants.
* Agreujants (Dret)
* Agricultura i Estat.
* Aigües costaneres.
Aigües jurisdiccionals.
* Aigües territorials.
Aixecament del vel (Dret)
* Aixecament del vel de la persona jurídica.
* Aixecament del vel jurídic.
* Ajuda als programes de població
* Ajuda de l'Estat a l'exportació
* Ajuda econòmica pública.
* Ajuda en matèria de població
* Ajuda estatal.
* Ajuda estranjera a la política demogràfica.
* Ajuda humanitària internacional
* Ajuda internacional
* Ajuda militar.
* Ajudes i subvencions estatals.
* Ajudes públiques a les empreses.
* Ajuntaments (Govern municipal)
Ajusticiaments i botxins.
* Ajuts econòmics.
* Ajuts financers.
Alabarders.
Alcaldes majors.
Alcaldes.
Alcaldesses.
* Alçaments militars
* Alcoholisme (Dret penal)
* Alcoholisme i accidents de circulació
* Alcorà (Dret)
* Aliança.
* Aliances polítiques.
Aliances.
* Alienació (Dret)
* Alienació de béns.
* Alienació política.
* Alimentació i Estat.
* Aliments (Dret)
* Aliments entre parents (Dret)
Al·legació (Dret canònic)
Al·legació (Dret)
* Al·legació de dret.
* Al·legació de fet.
* Al·legació jurídica.
* Al·legacions (Dret canònic)
* Al·legacions (Dret)
* Al·legacions jurídiques.
* Al·legat (Dret)
* Alliberats.
* Allistament.
* Allotjament de les tropes
* Allotjament dels soldats en cases particulars.
Allotjament dels soldats.
* Allotjament militar.
Almiralls.
Alou.
* Alternatives a l'empresonament.
Alternatives a la presó
* Ambaixadors de la Santa Sede.
Ambaixadors.
Amenaces.
* Amistançament.
Amnistia.
Anàlisi d'impacte (Política governamental)
* Anàlisi d'impacte de polítiques governamentals.
* Anàlisi d'impacte de polítiques públiques.
* Anàlisi econòmica del dret.
* Anarcocol·lectivisme.
* Anarcocomunisme.
Anarcosindicalisme.
Anarquisme.
Anarquistes.
* Antecedents penals.
Antiamericanisme.
* Anticolonialisme
* Anticolonialisme.
* Antics combatents.
* Antiesclavisme.
* Antifeixisme.
Antifranquisme.
* Antiimperialisme.
* Antijuridicitat.
Antimilitarisme.
Antisemitisme.
Antropologia criminal.
Antropologia forense.
Antropologia jurídica.
* Antropologia legal.
* Antropologia mèdico-legal.
* Antropometria criminal.
* Anuència.
* Any jubilar (Judaisme)
Any sabàtic (Judaisme)
* Apartaments de propietat horitzontal.
Apartheid.
Apel·lació
Apel·lació (Dret canònic)
Aplicació de les lleis.
* Aplicació de les penes.
* Aplicació interna del dret comunitari.
* Aplicació interna del dret europeu.
* Apoderats (Dret)
* Apoderats.
Aprenentatge social.
Apropiació indeguda.
* Aquiescència.
Arbitratge (Dret administratiu)
* Arbitratge (Dret internacional)
* Arbitratge administratiu.
* Arbitratge comercial.
Arbitratge i laude.
Arbitratge industrial.
Arbitratge internacional.
* Arbitratge laboral.
Arbitri judicial.
* Arcs (Armes)
Arcs i fletxes.
* Arendament a llarg plaç
* Argumentació (Dret)
Argumentació jurídica.
* Arguments judicials.
* Arguments legals.
* Armament (Indústria)
* Armament militar (Dret)
* Armament nuclear.
Armament.
Armes (Dret)
* Armes atòmiques (Dret internacional)
* Armes atòmiques i desarmament.
* Armes atòmiques.
* Armes d'artilleria naval.
Armes d'artilleria.
Armes de destrucció massiva.
* Armes de foc (Dret)
* Armes i armadures.
Armes incendiàries.
Armes nuclears (Dret internacional)
* Armes nuclears i desarmament.
Armes nuclears.
Armes químiques.
Armes.
Armisticis.
* Arqueologia i marxisme.
Arqueologia marxista.
* Arquitectura legal.
* Arranjament pacífic de conflictes internacionals.
Arrendament de local de negoci.
* Arrendament de serveis.
Arrendament rústic.
Arrendament urbà
Arrendament.
* Arrendaments d'obra.
Arsenals militars.
* Art i comunisme.
* Art i dret.
* Art i Estat.
Art i guerra.
* Articles de marca.
Artilleria antiaèria.
Artilleria de campanya.
* Artilleria de muntanya.
Artilleria naval.
Artilleria.
Arxipèlags (Dret internacional)
* Arxius dels tribunals.
Arxius judicials.
* Asil polític.
* Aspectes polítics de l'esport.
Aspectes polítics del dret.
* Aspectes religiosos del dret.
Assassinat en massa.
* Assassinat en sèrie.
* Assassinat polític.
Assassinat.
* Assassinats col·lectius.
* Assassinats en massa.
Assassinats en sèrie.
* Assassinats múltiples.
* Assassinats.
Assassins en sèrie.
Assassins.
Assegurances aèries.
* Assegurances contra accidents de treball.
Assegurances contra els riscs de guerra.
Assegurances d'accidents de treball.
Assegurances d'accidents.
* Assegurances d'assistència en viatge
* Assegurances d'incapacitat.
Assegurances d'invalidesa.
* Assegurances de maternitat.
Assegurances de mercaderies.
* Assegurances de transport de viatgers.
* Assegurances de transport.
Assegurances de viatgers.
Assegurances marítimes.
* Assegurances obligatòries de viatgers.
* Assegurances turístiques.
Assemblees constituents.
* Assemblees legislatives.
* Assentiment.
Assessors de comunicació política.
* Assessors electorals.
Assessors fiscals.
* Assessors polítics.
Assignació de recursos.
* Assistència als programes de població
Assistència en emergències.
Assistència en matèria de població
Assistència judicial internacional.
* Assistència judicial.
* Assistència jurídica als pobres.
Assistència jurídica gratuïta.
* Assistència jurídica.
* Assistència legal gratuïta
Assistència militar.
* Associacionisme reivindicatiu.
Associacionisme.
* Associacions administratives de cooperació
* Associacions de regants.
* Associacions internacionals.
Associacions polítiques.
Associacions religioses (Dret canònic)
* Assots.
* Atacs del 7 de juliol, Londres, Anglaterra, 2005.
* Atacs terroristes (11 de març de 2004, Madrid, Espanya)
* Atacs terroristes (11 de setembre 2001, Estat Units d'Amèrica)
* Ataturkisme.
* Atemptat contra el Pentàgon, 11 de setembre de 2001 (Washington (D.C.), Estats Units d'Amèrica)
* Atemptat contra el World Trade Center, 11 de setembre de 2001 (Nova York, Estats Units d'Amèrica)
* Atemptat de Londres, Londres, Anglaterra, 2005.
* Atemptat terrorista contra les Torres Bessones, 11 de setembre (Nova York, Estats Units d'Amèrica)
Atemptats al metro i l'autobús de Londres, Londres, Anglaterra, 2005.
Atemptats amb bomba.
Atemptats de l'11 de març, Madrid, Espanya, 2004.
* Atemptats del 7 de juliol, Londres, Anglaterra, 2005.
* Atemptats terroristes de l'11 de març, Madrid, Espanya, 2004.
Atemptats terroristes de l'11 de setembre, Estats Units d'Amèrica, 2001.
* Atemptats terroristes de l'onze de març, Madrid, Espanya, 2004.
* Atemptats terroristes de l'onze de setembre, 2001 (Estats Units d'Amèrica)
* Atemptats terroristes de Londres, Londres, Anglaterra, 2005.
Atemptats.
Atrinxerament.
* Aturs patronals.
* Auctoritas (Dret romà)
Auctoritas patrum.
* Audiència previa.
* Audiències territorials.
Auditoria fiscal.
* Austeritat (Política econòmica)
Autenticació
* Autenticació (Dret)
* Autenticació d'objectes.
* Autenticació de documents.
* Autocartera.
* Autocràcia.
Autodeterminació nacional.
* Autogovern.
* Autoincriminació
Autoinculpació
Autonomia de la voluntat (Dret)
* Autonomia política.
Autonomia.
* Autonomies.
* Autor principal (Dret penal)
Autoria mediata.
Autoritarisme.
* Autoritat competent.
* Autoritat parental.
* Autoritat pública.
Autoritats administratives independents.
* Autoritats de control i de regulació
* Autoritats de regulació
* Autoritzacions administratives.
* Autoritzacions.
Autors (Dret penal)
* Autors i coautors (Dret penal)
* Autors principals (Dret penal)
* Avaluació d'impacte regulatori (Política governamental)
* Avaluació ex-ante de polítiques públiques.
* Avaluació regulatòria (Política governamental)
* Avantprojectes de llei.
Avaria (Dret marítim)
Aviació militar.
Avions de caça.
* Avions sense pilot.

* Baixa per paternitat.
Baixes de guerra.
* Balanç social de les empreses.
* Bales.
* Bancarrota.
* Bancs fiduciaris.
* Bandejament.
* Bandits.
Bandolers.
* Barreres comercials.
Bases aèries.
Bases militars.
Bases navals.
* Bastardia.
Batalles aèries.
Batalles navals.
Batalles.
* Batlles.
Bé comú
Bé jurídic.
* Bé públic.
Benefici d'inventari.
* Benefici del dubte.
* Beneficium separationis.
* Béns (Dret)
* Béns alodials.
* Béns col·lectius.
Béns comunals.
Béns comuns.
* Béns conjugals.
* Béns d'ús de servei públic.
* Béns de domini públic.
* Bens de família (Dret)
* Béns de l'Església.
* Béns de la societat conjugal.
* Béns de servei públic.
* Béns del comú
* Béns dotals.
Béns eclesiàstics.
* Béns embargats.
* Béns en societat de guanys.
* Bens heretats.
Béns immaterials.
Béns immobles.
* Béns incorporals.
* Béns intangibles.
* Béns intel·lectuals.
* Béns matrimonials.
Béns mobles.
* Béns municipals.
Béns públics.
Béns relictes.
* Béns secularitzats
* Béns seents.
* Béns.
* Berliner Mauer, 1961-1989.
* Biblioteques d'establiments penitenciaris.
* Biblioteques de centres penitenciaris.
Biblioteques de presons.
Bicameralisme.
Bigàmia.
* Biologia i política.
Biopolítica.
Bioterrorisme.
Bipartidisme.
Bisbes (Dret canònic)
* Blocatge econòmic internacional.
Blocatge econòmic.
* Blocatge pacífic.
Blocs comercials.
* Bolxevisme.
Bombardeigs aeris.
Bombardeigs.
* Bombes voladores.
Bona fe (Dret canònic)
Bona fe (Dret romà)
Bona fe (Dret)
* Bona fides (Dret)
* Bordells.
* Borratxera (Dret penal)
Brigadistes.
Bucaners.
* Buit legal.
Burocràcia.
* Busseig.
* Bussos.

* C.I.P. (Equipament cultural)
* Cabal hereditari.
* Cabetisme
* Cabetistes.
* Caces Mosca (Avions)
* Caces Xato (Avions)
Cachets.
Caciquisme.
Caducitat (Dret)
* Caducitat de drets.
* Caiguda del Mur de Berlin, 1989.
* Calamitats.
Califes.
* Calúmnia.
* Cambra alta.
Cambres altes.
* Cambres legislatives.
Camorra.
Campaments militars.
Campaments.
* Campanya electoral.
* Campanyes dels partits polítics.
Campanyes electorals
Campanyes militars.
* Camps d'extermini.
* Camps d'internament.
Camps de batalla.
Camps de concentració
* Camps de detenció
* Camps de la mort.
* Camps de persones desplaçades.
Camps de refugiats.
* Cancellers (Primers ministres)
* Candidats a les eleccions.
Candidats electorals.
* Candidats polítics.
* Capacidad d'obrar (Dret penal)
* Capacitat de culpabilitat.
Capacitat jurídica.
* Capacitat legal.
Capbreus.
Capitans de vaixells.
Capítols matrimonials.
Capitulacions militars.
Capitulacions.
Caps d'Estat.
* Caps de govern.
* Captius.
* Captives.
Carbonaris.
* Carbonarisme.
Carlisme.
* Carlistes.
Carnets d'identitat
* Carnets nacionals d'identitat.
* Càrrecs electius.
Càrrecs públics.
* Càrrega fiscal.
* Càrregues socials.
* Carreteres romanes.
Carters.
Cartes de noliejament.
* Cartes de pagament de censals.
Cartisme.
Cas fortuït (Dret civil)
Cas fortuït (Dret penal)
* Cas reservat.
* Cas Sacco-Vanzetti, 1921.
Cas Watergate, 1972-1974.
* Cases de pisos de propietat horitzontal.
* Cases de prostitució
Cases reials.
Casos legals.
* Casos reservats.
* Casos.
* Cassació (Recurs)
Càstigs corporals.
* Càstigs físics.
Castrisme.
* Cataclismes.
Catalanisme.
Catalanistes.
* Catalanòfils.
Catàstrofes.
Causa (Dret civil)
Causalitat (Dret penal)
* Causes celebres.
* Causes matrimonials (Dret canònic)
* Causes matrimonials.
* Causes per assassinat.
* Causes per espionatge.
* Causes per traïció
* Cens de població
* Cens electoral.
* Cens emfitèutic.
* Cens.
* Censal (Dret català)
* Censal mort.
Censals.
* Censos de població
Censos escolars.
Censos.
* Censura de premsa.
Centralisme.
* Centralització administrativa
Centre (Ideologia política)
* Centre (Política)
Centres cívics.
* Centres d'extermini.
* Centres d'internament.
* Centres d'interpretació
* Centres d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni.
* Centres d'interpretació del patrimoni cultural.
* Centres d'interpretació del patrimoni local.
Centres d'interpretació del patrimoni.
* Centres de justícia de proximitat.
* Centres de visitants.
* Centres penitenciaris.
* Centrisme.
* Certificació d'autenticitat.
* Certificats d'obtenció vegetal.
Cesarisme.
* Cèsars.
* Cessio bonorum.
* Cessió de béns a canvi d'aliments.
Cessió de béns.
Cessió de crèdits.
* Cessió de mà d'obra.
Cessió de treballadors.
* Cessió ilegal de treballadors.
* Cessió legal de treballadors.
* Ciència i Estat.
* Ciència política.
* Ciències criminalístiques.
* Ciències de la informació i dret.
* Ciències de la política.
* Ciències forenses.
Ciències polítiques.
* CIP (Equipament cultural)
* Circulació de treballadors.
Circulars administratives.
* Circumscripcions administratives.
Circumscripcions electorals
Circumstàncies agreujants.
Circumstàncies atenuants.
Circumstàncies eximents.
Ciutadania.
* Ciutadans.
Ciutats-estat.
* Civilització i guerra.
Civisme.
Clandestinitat.
* Class actions.
* Classe obrera.
* Classe política.
* Classe proletària.
* Classe treballadora.
* Clàusula de reserva de domini.
Clàusula rebus sic stantibus.
Clàusules (Dret)
* Clàusules generals de contractació
* Clientelisme polític.
Clientelisme.
* Club dels Jacobins.
* Clubs polítics.
Coacció (Dret)
* Coalició (Ciències polítiques)
* Coalicions electorals.
* Coalicions governamentals.
* Coalicions polítiques.
Coalicions.
* Coautors (Dret penal)
* Cobrament d'impostos.
* Codi de comerç
* Codi militar.
Codificació del dret.
* Coexistència pacífica.
Col·lació (Dret)
* Col·lació de bens.
Col·lectivisme.
Col·lectivització de l'agricultura.
Col·legis d'advocats.
* Col·lisió de normes internacionals.
* Col·lisions marítimes.
Colonialisme.
Colònies agrícoles.
* Colonies icarianes.
Colònies penitenciàries.
Colònies.
Colonització
* Colonització agrícola.
* Colonització rural.
* Colpisme.
Comandament militar.
* Comandita.
Combat.
* Combats.
* Comerç clandestí
Comerç d'armes.
* Comerç d'emissions de gasos efecte hivernacle.
* Comerç d'esclaus.
* Comerç d'òrgans.
* Comerç de crèdits d'emissions.
* Comerç de drets d'emissió
* Comerç il·legal d'animals.
* Comerç il·legal d'armes.
* Comerç il·legal de plantes.
* Comerç il·lícit.
* Comissions administratives.
* Comissions de reglamentació autònomes.
Comissions parlamentàries.
* Comissions.
Comitès d'ètica
* Comitès ètics.
Comitès.
* Common law.
Comodats.
* Companyies col·lectives.
Companyies colonials.
* Companyies d'inversions.
* Companyies regulars col·lectives.
* Compensació (Dret)
* Compensació d'emissions de CO2.
* Compensació d'emissions de diòxid de carboni.
* Compensació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Compensació d'emissions.
* Compensació per acomiadament.
Compensació urbanística.
* Compensació voluntària d'emissions.
Competència (Dret)
* Competencia administrativa i judicial.
Competència administrativa.
Competència de l'executiu.
* Competència deslleial.
* Competència econòmica (Dret)
Competència econòmica deslleial.
* Competència judicial.
* Competència jurisdiccional.
* Còmplices.
* Complicitat (Dret penal)
* Complicitat en el delicte.
Compliment (Dret)
* Comportament electoral.
* Comportament polític.
* Compra de béns immobles.
Compra pública
* Compra-venda.
* Compravenda (Dret internacional)
Compravenda (Dret islàmic)
Compravenda (Dret romà)
* Compravenda amb reserva de domini.
Compravenda de béns immobles.
* Compravenda de béns mobles.
Compravenda.
* Compres governamentals
* Compres públiques
* Compromís (Dret)
* Compromisos internacionals.
* Comptes en participació
* Computer hackers.
Comtes.
Comunicació en l'administració
Comunicació en la política.
* Comunicació i Estat.
* Comunicacio politica.
Comunicacions militars.
* Comunicacions navals.
Comunisme i art.
* Comunisme llibertari.
Comunisme.
Comunistes.
Comunitarisme.
Comunitat de béns.
* Comunitats agrícoles primitives.
Comunitats autònomes.
Comunitats de propietaris.
Comunitats de regants.
* Comunitats de veïns.
* Comunitats de vila.
* Comunitats icarianes.
Comunitats rurals.
* Concentració del poder estatal
* Concessions (Dret administratiu)
Concessions administratives.
* Concessions de llicències comercials.
* Concessions de llicències.
* Conciliació
Conciliació (Procediment civil)
* Conciliació familiar.
* Conciliació industrial.
Conciliació laboral.
* Conclau papal.
* Conclave papal.
* Concordat (Dret mercantil)
* Concordato preventivo.
* Concordats (Dret mercantil)
Concordats.
Concòrdies (Dret)
Concubinat.
* Concurrència de delictes.
Concurs de creditors.
Concurs de delictes.
* Concursos administratius.
* Concursos i oposicions administratius.
* Concursos públics.
Condemnats a mort.
Condicions (Dret)
* Condicions generals dels contractes.
* Condicions sanitàries.
Condomini.
Condonació del deute.
Condottieri.
* Conducta pacificadora.
* Conducta política.
* Conducta reconciliadora.
Coneixements d'embarcament.
* Confederacions d'Estats.
Confessió (Dret)
* Confidents (Investigació criminal)
* Confidents de la policia.
Confiscació
* Confiscació (Dret penal)
* Confiscacions d'armes de foc.
* Confiscacions.
* Conflicte d'atribució
* Conflicte de competencia.
* Conflicte de lleis.
* Conflicte de normes jurídiques.
* Conflictes armats de baixa intensitat.
* Conflictes d'atribució
Conflictes de baixa intensitat.
* Conflictes de classes.
* Conflictes de competència.
* Conflictes de frontera.
Conflictes fronterers.
Conflictes internacionals.
Conflictes laborals.
* Conflictes polítics.
* Conformitat (Dret)
* Cònjuges.
Consciència de classe.
* Consellers d'administració
* Consells administratius.
Consells de guerra.
Consens (Ciències socials)
Consentiment (Dret canònic)
Consentiment (Dret)
* Consentiment de tractament.
* Consentiment del pacient.
Consentiment informat (Dret mèdic)
* Consentimiento exprès (Dret mèdic)
* Conservació del patrimoni cultural.
Conservadorisme.
* Consignataris de vaixells.
Consilium principis.
* Consistoris.
* Consolidació de la pau.
Cònsols.
Consorcis (Dret administratiu)
* Consorcis administratius.
* Consorcis internacionals de negocis.
* Consorcis locals.
Conspiracions.
Constitució de societats.
* Constitució europea.
* Constitucionalitat de la llei.
Constitucionalitat de les lleis.
* Constitucionalitat.
Constitucions.
* Construcció (Dret)
* Construcció d'Estat-Nació
* Construcció d'Estat.
* Construcció de l'Estat.
* Construcció de Nació
* Construcció europea.
* Construcció nacional.
* Consultes populars.
* Consultors polítics.
Consum d'alcohol i accidents de circulació
Contaminació transfronterera.
* Contenciós administratiu.
Contenciós electoral.
Contestació a la demanda.
* Contraban d'armes.
* Contraban il·legal d'animals.
* Contraban il·legal de plantes.
Contraban.
* Contractació pública.
* Contracte d'aliments.
* Contracte d'arrendament.
* Contracte d'opció
* Contracte de compravenda.
* Contracte de venda.
* Contracte de vitalici.
Contracte social.
Contractes (Dret comunitari)
Contractes (Dret romà)
* Contractes a favor de tercer.
Contractes administratius.
Contractes agrícoles.
Contractes aleatoris.
Contractes antenupcials.
Contractes bancaris.
* Contractes bèl·lics.
* Contractes col·lectius de treball.
Contractes d'adhesió
Contractes d'aprenentatge.
Contractes d'armament.
* Contractes d'arrendament d'obres i serveis.
* Contractes d'arrendament de local de negoci.
* Contractes d'arrendament.
* Contractes d'intermediaris.
* Contractes d'investigació i desenvolupament.
Contractes d'obra.
Contractes d'obres públiques.
Contractes d'opció
* Contractes d'R+D.
* Contractes de comodat.
* Contractes de conreu.
* Contractes de defensa.
* Contractes de desenvolupament i investigació científica.
* Contractes de distribució
Contractes de distribució comercial.
* Contractes de fiança.
* Contractes de formació
* Contractes de garantia.
* Contractes de guerra.
* Contractes de l'exèrcit.
Contractes de llicències.
Contractes de recerca i desenvolupament.
* Contractes de remolc.
Contractes de serveis.
* Contractes de subministrament.
* Contractes de successió
Contractes de transport.
* Contractes de treball per a la formació
Contractes de treball.
* Contractes de venda internacional.
* Contractes de venda.
* Contractes electrònics.
* Contractes emfitèutics.
* Contractes en pràctiques.
* Contractes formularis.
Contractes gratuïts (Dret romà)
Contractes il·lícits.
Contractes informàtics.
Contractes internacionals.
* Contractes lesius.
Contractes marítims.
* Contractes matrimonials.
* Contractes militars.
Contractes preliminars.
* Contractes prematrimonials.
* Contractes públics.
Contractes reals.
* Contractes successoris.
* Contractes tipus
* Contractes uniformes.
Contractes.
Contractistes.
* Contradicció (Dret)
* Contraespionatge.
* Contraguerrilla.
* Contrainsurgència.
Contrainsurrecció
* Contraintel·ligència.
* Contrarebel·lió
Contrarevolucions.
* Contrates preparatoris.
* Contravenció
Contribuents.
* Control constitucional de les lleis.
Control d'accés
* Control d'accés a la documentació
Control d'armament.
* Control d'armes de foc.
* Control d'armes.
Control de canvis.
* Control de constitucionalitat.
* Control de l'estat.
Control de la despesa pública.
* Control de la droga.
Control de la qualitat de l'aigua.
* Control de les armes curtes.
Control de les armes de foc.
Control de les drogues.
Control de preus.
* Control democràtic.
Control estatal.
* Control fiscal.
* Control jurisdiccional d'actes administratius.
Control jurisdiccional de l'administració
* Control jurisdiccional de la constitucionalitat de les lleis.
* Control jurisdiccional de les lleis.
Control parlamentari.
* Control sanitari de l'aigua.
Contumàcia (Dret canònic)
Contumàcia (Dret romà)
Contumàcia.
* Convencions de Ginebra.
* Convencions humanitàries.
Conveni concursal.
* Conveni patrimonial entre conjugues.
* Conveni regulador de les crisis matrimonials.
Conveni regulador.
* Conveni urbanístic.
Convenis (Dret)
Convenis col·lectius de treball.
* Convenis de llicències.
Convenis de Lomé
* Convenis internacionals.
* Convenis matrimonials.
Convenis urbanístics.
* Convictes.
* Cooperació en el delicte.
* Cooperació entre comunitats autònomes.
* Cooperació entre estats.
* Cooperació entre governs independents.
Cooperació intergovernamental.
* Cooperació intermunicipal.
Cooperació internacional.
* Cooperació interregional.
Cooperació interterritorial.
* Cooperació judicial internacional.
* Cooperació judicial.
Cooperació mediterrània.
* Cooperació militar.
Cop d'Estat de l'onze de setembre, 1973 (Xile)
* Coparticipació (Dret penal)
* Còpia il·legal (Drets d'autor)
* Copropietat.
* Cops d'Estat (11 de setembre 1973, Xile)
Cops d'Estat.
* Copyright (Drets d'autor)
Corn Laws (Anglaterra)
* Corporacions (Estat corporatiu)
* Corporacions municipals.
Corporativisme.
* Corpus delicti.
Corregidors.
* Corrents polítics.
Corresponsabilitat fiscal.
* Corresponsabilitat tributaria.
Corresponsals de guerra.
Corrupció
Corrupció administrativa.
* Corrupció dels funcionaris.
* Corrupció empresarial.
Corrupció en els esports.
* Corrupció en l'esport.
* Corrupció esportiva.
Corrupció política.
Corsaris.
* Corts (Tribunals)
* Corts constituents.
* Corts marcials.
* Corts penals.
* Cos d'advocats de l'Estat.
* Cos de funcionaris.
Cos del delicte.
* Cos diplomàtic i consular.
Cosa jutjada.
Coses (Dret)
Cosmopolitisme.
* Cossos de policia.
* Cossos legislatius.
Costes (Dret)
* Costums matriarcals.
Cotització a la seguretat social.
* Cotització empresarial.
* Cotització salarial.
* Cotització social.
* Cracs bancaris.
* Creació d'Estats.
* Creació de societats.
Creació judicial del dret.
* Crèdit laboral.
* Crèdit salarial.
* Crédits solidaris.
* Cretio.
Creu Roja i Mitja Lluna Roja.
* Creu Roja.
* Crim internacional.
Crim organitzat.
* Crim polític.
* Crim.
Criminalística.
* Criminalitat.
Criminals de guerra.
* Criminals malalts mentals.
* Criminals.
Criminologia.
* Crims contra la comunitat internacional.
Crims contra la humanitat.
Crims contra les dones.
Crims de guerra.
* Crims internacionals.
* Crims per ordinador.
* Crims rurals.
* Crims sexistes.
* Crims violents.
* Crims.
Criptografia.
Crisi dels hostatges, Iran, 1979-1981.
* Crisi política.
* Crisis bancàries.
Crisis polítiques.
* Crítica literària marxista.
Crítica marxista.
Crucifixió
* Cruz Roja y Media Luna Roja.
* Cruz Roja.
* Culpa (Dret)
Culpa in contrahendo.
* Culpa inconscient.
Culpa jurídica.
* Culpa penal.
* Culpabilitat (Dret)
* Cultura col·laborativa.
* Cultura convergent.
* Cultura de la col·laboració
* Cultura de la convergència.
* Cultura de la pau.
Cultura de pau.
* Cultura i dret.
Cultura jurídica.
Cultura participativa.
Cultura política.
* Curatela.
* Cursa d'armaments.
* Cursos d'aigua internacionals.
* Custòdia.

Dació en pagament.
Dactiloscòpia.
* Danys corporals.
Danys i perjudicis.
Danys morals.
* Danys per pèrdua de guanys legítims.
* Danys psicològics.
* Debat parlamentari.
Debats parlamentaris.
Dècada Moderada, 1843-1854.
Dècada Ominosa, 1823-1833.
* Decadència de drets.
* Decadència.
Decapitació
* Decisió judicial.
* Declaració de voluntat (Dret mèdic)
Declaració de voluntat (Dret)
* Declaracions (Dret)
* Decret legislatiu.
* Decret llei.
* Decrets llei.
* Defectes ocults en compravenda.
* Defensa (Dret)
* Defensa aèria.
* Defensa civil.
* Defensa del consumidor.
Defensa nacional.
Defensa passiva.
Defensa penal.
* Defensa personal (Dret)
* Defensa social.
* Defenses aèries civils.
* Defenses aèries militars.
Defenses aèries.
Defenses costaneres.
Defensor del poble.
Defensors dels drets humans.
* Defraudació a la seguretat social.
Degeneració
* Degut procés.
* Delació
Delators.
Delegació (Dret civil)
* Delegació de poder (Dret)
Delegació de poders (Dret canònic)
Delegació de poders (Gestió)
* Delegació del poder legislatiu.
Delegació legislativa.
* Delegats apostòlics.
Delicte continuat.
* Delicte contra l'apropiació indeguda.
* Delicte culpós.
* Delicte d'estafa.
* Delicte d'intrusisme.
* Delicte d'usurpació
* Delicte de fallida.
* Delicte de malversació de fons públics.
* Delicte de tràfic d'armes.
* Delicte internacional.
* Delicte necessari.
* Delicte per tinença d'armes.
* Delictes comercials.
Delictes contra el medi ambient.
* Delictes contra el patrimoni artístic.
Delictes contra el patrimoni cultural.
* Delictes contra el patrimoni històric.
Delictes contra els drets d'autor.
Delictes contra els drets dels treballadors.
Delictes contra els infants.
* Delictes contra els treballadors.
Delictes contra l'administració pública.
* Delictes contra l'estat civil.
Delictes contra l'honor.
Delictes contra l'ordenació del territori.
* Delictes contra l'ordenació urbana.
Delictes contra l'ordre públic.
Delictes contra la família.
* Delictes contra la llibertat en el treball.
Delictes contra la persona.
Delictes contra la propietat intel·lectual.
Delictes contra la propietat.
Delictes contra la religió
Delictes contra la salut pública.
* Delictes contra la seguretat dels treballadors.
Delictes contra la seguretat social.
* Delictes contra les relacions familiars.
Delictes d'odi.
Delictes d'omissió
* Delictes de circulació
Delictes de coll blanc.
* Delictes de corrupció
* Delictes de guerra.
* Delictes de negligència.
* Delictes de terrorisme.
* Delictes de tràfic.
Delictes dels funcionaris.
* Delictes ecològics.
Delictes econòmics.
* Delictes financers.
* Delictes fiscals.
* Delictes imprudents.
Delictes informàtics.
* Delictes internacionals.
* Delictes laborals.
Delictes militars.
* Delictes per omissió
* Delictes per ordinador.
Delictes polítics.
* Delictes religiosos
Delictes rurals.
* Delictes sexuals contra els infants.
Delictes sexuals.
* Delictes socials.
Delictes societaris.
* Delictes urbanístics.
Delictes violents.
Delictes.
* Delinqüència femenina.
* Delinqüència i drogues.
* Delinqüència infantil.
Delinqüència juvenil.
* Delinqüència sexual.
Delinqüència.
* Delinqüents bojos.
Delinqüents estrangers.
* Delinqüents habituals.
Delinqüents malalts mentals.
* Delinqüents reincidents.
Delinqüents sexuals
Delinqüents.
Demanda (Procediment civil)
Democràcia cristiana.
Democràcia deliberativa.
Democràcia directa.
* Democràcia discursiva.
Democràcia electrònica.
* Democràcia semi-directa.
* Democràcia social.
Democràcia.
Democràcies populars.
Democratització
* Democratització (Ciències polítiques)
* Demora de creditors.
* Demora de deutors.
* Demora en els tribunals.
* Demostracions col·lectives de protesta.
Denegació de justícia.
Denegatio actionis.
Denúncia (Dret)
* Denúncia d'irregularitats.
* Denúncia d'ofici.
* Denúncia de la corrupció
* Denúncia verbal.
* Denunciants.
Dependència (Política)
* Dependència.
Deportació
* Deportades.
* Deportats.
* Depuracions administratives.
* Depuracions polítiques.
* Derogació de les lleis.
Desafecció política.
* Desallotjament d'habitatges.
Desamortització
* Desamortització de béns de mà morta.
* Desamortització de béns eclesiàstics.
* Desamortització de béns no eclesiàstics.
* Desapareguts.
* Desaparició de menors.
* Desaparició de persones.
* Desarmament atòmic.
* Desarmament i bombes atòmiques.
Desarmament nuclear.
Desarmament.
* Desastres.
Descentralització administrativa.
* Descentralització en el govern.
* Descrèdit de la política.
* Descriminalització
* Descuit.
Desenvolupament polític.
Deserció militar.
* Desestabilització (Ciències polítiques)
* Desfalc.
* Desigualtat entre els homes i les dones.
* Desigualtat retributiva.
* Desigualtat social.
* Desigualtat.
* Desmotivació política.
Desnonament.
Desobediència civil.
Despenalització
Despenalització de l'ús de drogues.
* Despenalització de la drogoaddicció
* Despenalizació de les drogues.
Despeses de defensa.
* Despeses judicials.
Despeses públiques.
* Despossessió
* Despotisme.
* Detecció d'artefactes explosius.
* Detecció d'explosius.
Detecció de bombes explosives.
* Detecció de mines.
* Detecció de risc i maltractament de persones grans.
* Detecció de risc i maltractament infantil.
Detecció del maltractament en persones grans
Detecció del maltractament infantil.
* Detectius privats.
Detectius.
* Detenció
Detenció de persones.
Detenció il·legal.
Detenció preventiva.
* Detingudes.
* Detinguts.
* Deute alimentari (Dret)
Deute.
* Deutes de successions.
Deutes hereditaris.
* Deutes solidaris.
* Deutes.
Deutor i creditor (Dret romà)
Deutor i creditor.
Diaris oficials.
Dictadors.
Dictadura del proletariat.
* Dictadura militar.
Dictadura.
* Dictamen grafològic.
Difamació
Difamació (Dret romà)
* Diggers.
* Dilacions indegudes.
* Dilacions judicials.
Dilacions processals.
Diligències preliminars.
* Diligències preparatòries.
* Diligències prèvies.
* Dinasties reials.
* Diners i política.
* DIP.
* Diplomata militaria.
Diplomàtics.
* Diplomes militars (Roma)
Diplomes militars romans.
Dipòsit (Dret civil)
* Dipòsit judicial de béns.
* Diputades.
* Diputats.
* Directors de campanyes electorals.
* Directors de comunicació (Política)
* Directors de presons.
* Directors generals.
Disciplina de partit.
* Disciplina de vot.
* Disciplina dels partits polítics.
Disciplina militar.
* Discrecionalitat administrativa
* Discrecionalitat judicial.
* Discriminació dels treballadors.
* Discriminació econòmica.
Discriminació en el treball.
* Discriminació inversa.
* Discriminació laboral.
Discriminació positiva.
* Discriminació professional
* Discriminació racial en el treball.
Discriminació racial.
* Discriminació salarial.
Discursos forenses.
* Discursos judicials.
Discursos parlamentaris.
* Dispenses (Dret canònic)
Dispenses canòniques.
* Disposicions matrimonials.
* Disposicions reglamentàries municipals.
* Disposicions reglamentàries.
* Disputes laborals.
Dissidents.
* Dissolució de societats.
* Districtes electorals.
* Divisió del sòl.
* Divisió hereditària.
Divisions administratives i polítiques.
* Divisions electorals.
Divorci (Dret romà)
Divorci.
* DNI.
Doctrina de facto.
* Doctrina de la guerra justa.
* Doctrina Estrada.
Doctrina Monroe.
* Doctrines polítiques.
Documents administratius.
* Documents d'empresa.
* Documents d'identificació personal.
* Documents d'identitat.
* Documents dels tribunals.
* Documents judicials.
Documents legals.
* Documents nacionals d'identitat.
* Documents provatoris electrònics.
Documents públics.
Dol (Dret canònic)
Dol (Dret civil)
Dol (Dret penal)
Dol (Dret romà)
Domicili (Dret romà)
* Domicili conjugal.
Domicili familiar.
Domicili.
* Domini comunal.
* Domini del mar.
Domini directe.
* Domini senyorial.
Donacions (Dret romà)
* Donacions col·lacionals.
Donacions per causa de mort.
* Dones a les forces armades.
Dones activistes polítiques.
* Dones advocades.
Dones anarquistes.
* Dones captives.
Dones comunistes.
Dones delinqüents.
* Dones deportades.
* Dones detingudes.
* Dones en els sindicats.
Dones en la política.
* Dones esclaves.
* Dones llibertàries.
* Dones militars.
Dones pacifistes.
* Dones parlamentàries.
Dones policia.
* Dones polítiques.
* Dones preses.
Dones presoneres de camps de concentració
* Dones presoneres.
* Dones prostitutes.
Dones radicals.
* Dones recluses.
* Dones revolucionàries.
Dones sindicalistes
Dones soldat.
Dones terroristes.
* Dones víctimes d'actes criminals
Dot (Dret romà)
* Dot matrimonial.
Dot.
Dret a l'alimentació
* Dret a l'assistència mèdica.
* Dret a l'autodeterminació nacional.
Dret a l'habitatge.
Dret a l'honor.
* Dret a la cultura.
* Dret a la identitat cultural.
* Dret a la imatge pròpia.
* Dret a la imatge.
Dret a la intimitat.
Dret a la mort.
* Dret a la presumpció d'innocència.
Dret a la pròpia imatge.
* Dret a la propietat privada.
Dret a la salut.
Dret a la tutela judicial.
* Dret a la vaga.
* Dret a la vida privada.
Dret a la vida.
* Dret a manifestar-se.
* Dret a morir dignament
* Dret a morir.
Dret a un defensor.
Dret a un judici just.
* Dret a un procés just
* Dret a viure.
* Dret adjectiu.
Dret administratiu (Dret canònic)
Dret administratiu.
Dret aeronàutic.
Dret agrari (Dret romà)
Dret agrari.
* Dret al degut procès.
* Dret al subsòl.
Dret al treball.
Dret alimentari.
Dret ambiental internacional
Dret ambiental.
Dret angloamericà
Dret antic.
* Dret àrab.
Dret assiriobabilònic.
Dret bancari.
* Dret bíblic.
Dret bizantí
Dret canònic.
Dret canviari.
* Dret civil (Dret romà)
* Dret civil eclesiàstic.
Dret civil.
Dret colonial espanyol.
Dret colonial.
* Dret comercial.
Dret comparat.
* Dret comú
* Dret comú (Dret privat)
* Dret comunitari constitucional.
* Dret comunitari de contractes.
Dret comunitari i dret intern.
* Dret comunitari i dret nacional.
Dret comunitari.
Dret concursal.
Dret constitucional comunitari.
Dret constitucional.
* Dret consular.
* Dret creat pels jutges.
* Dret criminal.
* Dret d'accés a la documentació
* Dret d'accés.
* Dret d'accessió
Dret d'acréixer.
Dret d'adquisició preferent.
Dret d'aigües.
Dret d'asil.
* Dret d'associació
* Dret d'autodeterminació
Dret d'emigració
* Dret d'establiment (Dret comunitari)
* Dret d'excepció
* Dret d'immigració
* Dret d'intervenció
* Dret d'obligacions.
* Dret de bolla de plom.
* Dret de captura.
* Dret de ciutadania.
Dret de conquesta.
Dret de família (Dret internacional)
Dret de família (Dret islàmic)
Dret de família (Dret romà)
Dret de família.
* Dret de gents.
* Dret de guarda i custòdia.
* Dret de guerra.
* Dret de joies.
* Dret de l'edificació
Dret de l'esport.
Dret de la bolla.
* Dret de la competència econòmica.
Dret de la competència.
Dret de la construcció
* Dret de la indústria alimentària.
* Dret de la informàtica.
* Dret de les llengües.
Dret de mines (Dret romà)
Dret de mines.
* Dret de nacionalitat.
* Dret de paraula (Procediment parlamentari)
Dret de patents.
Dret de petició
* Dret de primogenitura.
Dret de propietat.
* Dret de retracte.
Dret de reunió
* Dret de reversió
* Dret de segell de cera.
Dret de societats.
* Dret de subscripció
* Dret de subscripció d'accions.
Dret de subscripció preferent.
Dret de successions (Dret romà)
Dret de successions.
Dret de superfície.
* Dret de tanteig i retracte.
Dret de vaga.
Dret de vol.
* Dret de vot dels accionistes.
Dret del general.
Dret del mar.
* Dret del medi ambient.
Dret del treball.
Dret diplomàtic i consular.
Dret diví dels reis.
Dret eclesiàstic.
Dret egipci.
Dret electoral (Dret canònic)
Dret electoral.
Dret empresarial.
* Dret en la Bíblia.
Dret espacial.
* Dret esportiu.
* Dret europeu i dret intern.
* Dret europeu.
* Dret fecial.
Dret feudal.
Dret financer.
Dret fiscal internacional.
Dret fiscal.
Dret franc.
Dret funerari.
Dret germànic.
Dret grec.
* Dret grecoromà
* Dret hebraic.
* Dret hebreu.
* Dret hereditari.
Dret hindú
* Dret hipotecari.
* Dret hitita.
Dret hittita.
* Dret humanitari internacional.
Dret humanitari.
Dret i art.
* Dret i ciències de la informació
* Dret i cultura.
Dret i economia.
Dret i ètica.
* Dret i informàtica.
* Dret i lògica.
* Dret i política.
* Dret i religió
* Dret i societat.
* Dret i sociologia.
Dret immobiliari registral.
* Dret immobiliari.
* Dret indià
Dret industrial.
* Dret intern i dret europeu.
* Dret internacional ambiental.
* Dret internacional del medi ambient.
Dret internacional del treball.
* Dret internacional dels drets humans.
* Dret internacional Emigració i immigració--Dret i legislació Nacionalitat Termes específics
* Dret internacional fiscal.
* Dret internacional humanitari
* Dret internacional laboral.
* Dret internacional marítim.
Dret internacional penal.
Dret internacional privat.
Dret internacional públic.
Dret internacional.
Dret islàmic.
Dret jueu.
* Dret jurisprudencial.
* Dret laboral internacional.
* Dret laboral.
* Dret lingüístic.
Dret llombard.
* Dret local.
* Dret mahometà
Dret maia.
* Dret marítim (Dret internacional)
Dret marítim (Dret romà)
* Dret marítim internacional.
Dret marítim.
* Dret matrimonial canònic.
* Dret matrimonial.
* Dret medi ambiental.
Dret medieval.
* Dret mercantil concursal.
* Dret mercantil marítim.
Dret mercantil.
Dret militar.
* Dret mortuori.
Dret municipal (Dret romà)
Dret municipal.
* Dret musulmà
* Dret nacional i dret europeu.
Dret natural.
Dret notarial.
* Dret obrer.
Dret oriental.
* Dret parlamentari.
* Dret patrimonial.
Dret penal (Dret canònic)
Dret penal (Dret comunitari)
* Dret penal (Dret europeu)
Dret penal (Dret romà)
* Dret penal comunitari.
* Dret penal de menors.
* Dret penal de societats.
* Dret penal del treball.
* Dret penal econòmic.
* Dret penal europeu.
Dret penal fiscal.
Dret penal internacional.
* Dret penal laboral.
* Dret penal militar.
Dret penal.
Dret penitenciari.
* Dret polític.
Dret pressupostari.
Dret primitiu.
Dret privat (Dret comunitari)
Dret privat (Dret romà)
* Dret privat comunitari.
* Dret privat europeu.
* Dret privat internacional.
Dret privat.
Dret processal (Dret comunitari)
Dret processal (Dret romà)
* Dret processal comunitari.
* Dret processal del treball.
* Dret processal penal
Dret processal.
Dret públic (Dret romà)
Dret públic econòmic.
Dret públic.
* Dret real.
* Dret registral immobiliari.
Dret romà
Dret sindical.
* Dret sobre les coses.
Dret social.
* Dret successori (Dret romà)
* Dret successori.
Dret sumeri.
* Dret territorial.
* Dret tributari.
* Dret uniforme.
Dret urbanístic.
Dret visigòtic.
Dreta (Ciències polítiques)
* Dreta (Ideologia política)
* Dreta (Partits polítics)
* Dreta (Política)
* Dreta i esquerra (Ciències polítiques)
Drets adquirits.
* Drets civils.
* Drets constitucionals.
Drets culturals.
* Drets d'aigües.
Drets d'autor.
* Drets d'emissió transferibles
* Drets d'obtenció vegetal.
* Drets de l'home.
* Drets de l'individu.
* Drets de la bolla.
* Drets de la persona.
Drets de la personalitat.
Drets de les dones.
* Drets de propietat intel·lectual.
* Drets de retenció
* Drets de veïnatge.
* Drets del consumidor.
Drets dels animals.
Drets dels infants.
Drets dels malalts.
* Drets dels pacients.
* Drets dels primogènits.
* Drets econòmics i socials.
Drets estatutaris.
Drets fonamentals.
Drets humans (Dret internacional)
* Drets humans en els conflictes armats.
Drets humans.
* Drets i llibertats.
* Drets intel·lectuals.
Drets lingüístics.
* Drets patrimonials.
* Drets polítics i civils.
Drets polítics.
Drets reals.
Drets reproductius.
Drets sexuals.
Drets socials i econòmics.
* Dritte Reich, 1933-1945.
Drogues i delinqüència.
* Dualisme jurídic.
* Dualitat jurisdiccional.
* Duel (Combat)
Duels judicials.
Duels.

* E-administració
* E-vot.
* Ebrietat (Dret penal)
* Eco-justícia.
Economia de guerra.
Economia forense.
* Economia i dret.
* Economia legal.
* Edat (Dret)
Edat jurídica.
* Edicions pirata (Drets d'autor)
Edictes (Dret romà)
* Edictes dels magistrats romans
* Edictes pretorials.
Edictes reials.
Edictes.
Edils (Dret romà)
* Edils ceriales.
* Edils curuls.
* Edils de la plebs.
* Edils plebeus.
* Educació a les presons.
Educació cívica.
* Educació de presoners.
Educació de presos.
* Educació i Estat.
* Educació per a la ciutadania.
* Efectivitat i validesa del dret.
* Eficàcia de la norma jurídica.
* Eficàcia de les lleis.
* Eficàcia general de les normes.
Eficàcia i validesa del dret.
* Eficàcia normativa.
Elecció de papes.
Eleccions autonòmiques.
* Eleccions generals.
* Eleccions legislatives.
Eleccions locals.
* Eleccions municipals.
Eleccions sindicals.
Eleccions.
Electorat.
* Eliminació d'artefactes explosius.
Elit (Ciències socials)
* Elusió de quotes de la seguretat social.
Emancipació d'esclaus.
* Emancipació de la dona.
* Emancipació de les dones
* Emancipació de menors d'edat.
Emancipació de menors.
* Emancipació dels joves.
* Emancipació juvenil.
* Emancipació nacional.
* Embarcament.
Embargament (Dret internacional)
* Embargament hipotecari.
Embargament preventiu.
Embargament.
* Emblemes militars.
Embriaguesa (Dret penal)
* Embriaguesa i accidents de circulació
Emfiteusi.
* Emigració i immigració (Dret)
* Emigrants delinqüents.
* Emissores municipals.
Emmetzinament.
* Empadronament.
* Empara (Recurs)
* Empara diplomàtica.
Emperadors romans.
Emperadors.
Emperadrius.
* Empleats de l'Estat.
* Empremtes digitals.
* Empreses d'inversió
* Empreses de seguretat privada.
* Empreses de serveis municipals
* Empreses de serveis públics.
* Empreses de vigilància.
* Empreses internacionals.
Empreses multinacionals.
* Empreses unipersonals.
* Empresonament il·legal.
* Empresonament per deutes.
Empresonament.
Emprius.
Encobriment.
Encomiendas.
* Encunyació il·lícita.
* Endeutament.
Engany (Ciència militar)
* Engany en els esports.
Enginyeria forense.
* Enginyeria legal.
* Enjudiciament de menors.
* Enjudiciament penal.
* Enjudiciaments.
Enriquiment injust.
* Enriquiment sense causa.
* Ens públics.
* Ensenyament a les presons.
* Ensenyament cívic.
* Ensenyament de presoners.
* Ensenyament de presos.
Ensenyament del dret.
* Ensenyes militars.
* Enteses electorals.
* Enteses polítiques.
* Entitats urbanístiques col·laboradores de conservació
Entitats urbanístiques col·laboradores.
Entomologia forense.
* Entrada i registre (Dret penal)
* Entrada i registre en lloc tancat.
* Entrades i registres (Dret penal)
Entredit (Dret canònic)
* Enverinament (Dret penal)
* Equilibri de poders.
Equilibri internacional.
Equitat (Dret romà)
Equitat (Dret)
Error (Dret)
Error judicial.
* Error professional.
* Errors judicials.
* Escàndols esportius.
* Escàndols públics.
* Esclaus afranquits.
* Esclaus alliberats.
Esclaus fugitius.
Esclaves.
Esclavitud (Dret romà)
Esclavitud.
* Escoles reformatori.
Escoltes telefòniques il·legals.
* Escoltes telefòniques.
Escriptura de terç
* Escriptura secreta.
Escriptures de compravenda.
Escriptures de propietat.
* Escriptures de traspàs.
* Escriptures públiques.
Escrivans de manament.
Escrivans.
Escuts (Armes)
Església i Estat.
* Esmenes constitucionals.
Espai aeri (Dret internacional)
Espanyolisme.
Espartaquisme.
Espases.
* Especialistes en màrqueting polític.
Espies.
* Espietes.
Espionatge.
* Espoliació d'objectes d'art.
* Esports i Estat
Esposalles (Dret canònic)
Esposalles (Dret romà)
* Esposos (Dret)
Esquerra (Ciències polítiques)
* Esquerra (Ideologia política)
* Esquerra (Partits polítics)
* Esquerra (Política)
* Est i oest.
Estabilitat política.
* Estabilització de preus.
* Estabilització i reconstrucció (Relacions internacionals)
* Establiment a primers ceps.
* Establiments emfitèutics.
* Establiments penals.
* Establiments penitenciaris.
* Estacions aèries militars.
* Estacions navals.
Estadistes.
Estadística criminal.
* Estadística de delictes.
* Estadística de la delinqüència.
Estadística judicial.
* Estadística penal.
* Estadístiques del cens.
Estafa.
Estalinisme.
* Estancias.
Estaries.
* Estat benefactor.
* Estat corporatiu.
* Estat d'emergència.
* Estat d'excepció
* Estat de crisi.
Estat de dret.
* Estat de guerra.
* Estat de necessitat.
Estat de setge.
Estat del benestar.
* Estat federal.
* Estat i agricultura.
* Estat i alimentació
* Estat i ciència
* Estat i comunicació
* Estat i esports.
* Estat i família.
* Estat i informació
* Estat i llengua.
* Estat i medi ambient.
* Estat i religió
* Estat i serveis d'informació
* Estat i tecnologia.
* Estat i telecomunicacions.
* Estat nacional
* Estat nacional.
* Estat social.
Estat-Nació
Estat.
* Estatalisme.
* Estats dependents.
Estats petits.
* Estatus legal dels immigrants.
Estatut internacional.
* Estatut jurídic dels infants.
Estatuts.
* Estendards militatrs.
* Estil jurídic.
* Estrangers delinqüents.
* Estratègia aèria.
* Estratègia atòmica.
* Estrategia electoral.
* Estratègia nuclear.
* Estratègies polítiques.
* Estrategs en comunicació política.
Estructura territorial.
* Estudi d'impacte (Administració pública)
* Estudis de factibilitat.
Estudis de viabilitat.
* Estudis electorals.
Ètica ambiental.
* Ètica del medi ambient.
* Ètica ecològica.
* Ètica i dret.
* Euro ordre.
Eurocomunisme.
* Evacuació civil.
Evacuació de civils.
* Evasió d'impostos.
* Evasió fiscal.
Evasions.
Evicció
* Ex plenitudine potestatis (Sentència)
* Ex-combatents.
* Examen de testimonis.
Excedència (Dret)
Excepcions legals.
Excuses absolutòries.
Execució (Dret civil)
Execució (Dret penal)
* Execució de la pena.
* Execució de les penes.
* Execució de sentèncias (Procediment civil)
* Execució de sentències estrangeres (Dret comunitari)
* Execució de sentències estrangeres.
Execució del planejament.
Execució hipotecària.
* Execució penal.
* Exempció de penes.
* Exequatur (Dret comunitari)
* Exequatur.
* Exercicis militars.
Exèrcit de l'aire.
Exèrcit de terra.
* Exèrcit.
Exèrcits.
* Expansió colonial.
Expansió territorial.
* Experts en comunicació política.
* Explotació sexual de menors.
* Explotació sexual dels infants.
* Explotació sexual internacional.
* Expressió de voluntat (Dret)
Expropiació (Dret romà)
Expropiació forçosa.
* Expulsió (Dret administratiu)
* Expulsió (Dret internacional privat)
* Expulsió (Dret internacional)
Expulsió dels estrangers.
* Extermini d'un poble.
* Extinció de deutes.
* Extinció de l'obligació
Extinció de les obligacions.
* Extinció del contracte.
Extorsió
Extradició
Extraterritorialitat.
* Extraversió (Ciències polítiques)
Extrema dreta.
Extrema esquerra.
* Extremisme (Política)
* Extremisme polític.
* Extremistes polítics.

Facultats (Dret canònic)
Falangisme.
Fallida fraudulenta.
Fallida.
Fallides bancàries.
Fals testimoni.
* Falsa identitat.
* Falsedat científica.
* Falsedat documental.
* Falsejament científic.
* Falsejament d'identitat.
Falsificació de documents.
Falsificació de monedes.
* Falsificació documental.
* Falsificacions científiques.
Falsificadors.
* Falta (Dret penal)
Faltes (Dret penal)
* Família i estat.
* Famílies matriarcals.
* Famílies sobreendeutades.
* Fase de instrucció (Procediment penal)
Fatawa.
* Fatwa.
* Fatwes.
* Favoritisme.
Fe pública.
Fecials.
Federalisme.
* Feines perilloses.
Feixisme.
Feixistes.
* Feminicidi.
Fiança (Dret romà)
Fiança.
* Fiances (Dret penal)
* Fiances.
* Ficció legal.
* Ficcions (Dret)
Ficcions jurídiques.
* Ficcions legals.
* Fictio iuris.
Fideïcomís (Dret romà)
* Fideïcomís de substitució
Fideïcomís.
* Fideïcomissaris
Fidúcia (Dret romà)
Fidúcia.
* Filiació (Dret)
* Filiació paterna.
* Filibusters (Bucaners)
Fills de preses.
Fills de presos.
* Fills il·legítims.
* Filosofia de les ciències polítiques.
Filosofia del dret.
* Filosofia jurídica.
Filosofia marxista.
Filosofia política.
* Finançament de la campanya electoral.
* Finançament de les eleccions.
* Finançament dels partits polítics.
Finançament electoral.
Finances públiques.
* Firmes comercials.
* Firmes electròniques.
* Fiscalitat de les empreses.
* Fiscalitat dels no residents
* Fiscalitat.
Fiscals.
* Fites.
* Fixació de preus
* Fixació de preus.
* Fletxes.
Fonètica forense.
* Fonètica legal.
* Fons d'inversió
Fonts del dret.
Força major (Dret civil)
Forces armades.
* Forces d'interposició
* Forces d'ordre públic.
* Forces de l'ordre.
* Forces de manteniment de la pau.
Forces multinacionals.
Forces paramilitars.
* Forces polítiques.
* Forces públiques.
* Foriscapi
* Forma de govern.
* Formació de societats.
Formació del contracte.
* Formacions polítiques.
* Formes de govern.
Formularis administratius.
* Formularis judicials.
Formularis jurídics.
* Formularis legals.
Forum non conveniens.
* Fotografia forense.
Fotografia legal.
* Fotografia policial.
* Fotointerpretació (Ciència militar)
Fourierisme.
* Franctiradors.
Franquisme.
Frau científic.
Frau comercial.
Frau de llei.
* Frau en la ciència.
Frau fiscal (Dret internacional)
Frau fiscal.
Frau.
Fronteres marítimes.
Fronteres.
* Fugues de presos.
Funció judicial.
Funció pública.
* Funcionariat.
* Funcionaris i empleats.
* Funcionaris públics.
Funcionaris.
* Fundació de societats.
Fundacions (Dret)
* Fur eclesiàstic.
* Fur militar.
Furt (Dret romà)
Furt.

* Gabinet de coalició
* Gansterisme.
* Garanties de venta.
Garanties del venedor.
* Garanties processals.
* Garanties.
Garatges.
Gaullisme.
Generals.
Genètica forense.
Genocidi.
* Geografia de l'electorat.
Geopolítica.
* Gerents.
Gestió d'emergències.
* Gestió de catàstrofes.
* Gestió de la campanya electoral.
* Gestió de la qualitat de l'aigua.
* Gestió de les presons.
* Gestió de negocis (Dret)
Gestió de negocis aliens.
* Gestió de situacions d'urgència.
* Gestió del patrimoni cultural.
* Gestió del patrimoni històric.
* Gestió local.
* Ginecocràcia.
Glasnost.
Glossadors.
* Govern comparat.
* Govern de facto.
Govern eclesiàstic.
Govern i premsa.
* Govern local.
Govern militar.
* Govern municipal.
Govern parlamentari.
Govern representatiu.
Govern.
Governabilitat.
Governadors.
* Governants.
Governs a l'exili.
* Governs autònoms.
Governs comparats
Governs de coalició
* Governs federatius.
Governs subestatals.
* Governs subnacionals.
* Gran Sanedri.
* Gratuïtat (Dret romà)
* Gravàmens sobre béns mobles.
* Greuges (Dret)
* Grups neonazis.
Grups parlamentaris.
* Grups polítics
* Grups polítics parlamentaris.
* Grups polítics.
* Guanys frustrats.
Guarda i custòdia.
Guerra (Dret internacional)
Guerra aèria (Dret internacional)
Guerra aèria.
* Guerra antiterrorista, 2001-2009.
Guerra assimètrica.
* Guerra atòmica.
* Guerra bacteriològica.
Guerra biològica.
Guerra civil.
Guerra contra el terrorisme, 2001-2009.
* Guerra contra la droga.
* Guerra de baixa intensitat.
Guerra en l'art.
Guerra espacial.
Guerra freda.
* Guerra i art.
Guerra i civilització
* Guerra i indústria.
Guerra i literatura.
* Guerra ideològica.
Guerra justa.
* Guerra limitada.
Guerra marítima (Dret internacional)
* Guerra marítima.
* Guerra naval.
Guerra nuclear.
Guerra psicològica.
Guerra química.
Guerra submarina.
Guerra terrestre.
* Guerres de baixa intensitat.
* Guerrillers.
Guerrilles.
Guillotina.

Habeas corpus.
* Habitatge conjugal.
* Habitatge familiar.
* Habitatge militar.
* Haciendas.
* Hackers (Informàtica)
* Halakà
* Harmonització internacional del dret.
Helicòpters militars.
* Herència (Dret romà
* Herència (Dret)
* Herència i successió
* Herències (Dret)
* Herències i successions
* Herències i successions (Dret romà)
* Herències jacents.
* Heretatges i successions.
Heretgia (Dret canònic)
* Hereus forçosos.
* Hereus substituts.
* Hereus.
Higiene militar.
Hipoteques.
* Hisenda pública.
Hisendes.
* Història política.
* Hitlerisme.
* Homes d'Estat.
* Homes de mar.
* Homes granotes.
Homicidi polític.
Homicidi.
* Hostalatge als soldats.
* Hostalatge militar.
* Hostilitats.
* Hot pursuit.
Hússars.

* Icària (Comunitat utópica)
* Icarians.
* Idees polítiques.
Identificació
Identificació de l'escriptura.
Identificació per testimonis oculars.
* Identificació per testimonis presencials.
* Identitat falsa.
* Ideologia política.
Ignorància (Dret)
* Ignorància de la llei.
* Igualtat d'oportunitats de les dones.
* Igualtat davant els poders públics.
* Igualtat davant la justícia.
Igualtat davant la llei.
Igualtat de gènere
* Igualtat de la dona.
* Igualtat de retribució
* Igualtat entre els homes i les dones.
* Igualtat entre els sexes.
* Igualtat entre homes i dones.
Igualtat retributiva.
* Igualtat salarial.
* Igualtat social.
Igualtat.
Il·legalitat.
Il·legitimitat.
* Immigració familiar (Dret)
* Immigrants delinqüents.
* Immobles.
* Immunitat (Dret penal)
Immunitat parlamentària.
Immunitat penal.
* Immunitat política.
Immunitats dels estats estrangers.
Immunitats eclesiàstiques.
* Immunitats i privilegis.
* Immunitats penals.
* Immunitats.
* Imparcialitat (Dret)
* Imparcialitat (Filosofia)
Imparcialitat.
Impediments al matrimoni.
* Imperi de la llei.
Imperialisme.
* Imposició
Impostors.
Impostos dels no residents.
* Impostos sobre els negocis.
Impostos sobre les empreses.
* Impostura científica.
Impotència (Dret canònic)
* Impresos administratius.
* Impressions digitals.
* Imprudència (Dret penal)
* Imprudència punible.
* Imprudència.
* Impugnació d'acords de societats.
Impugnació d'acords socials.
* Impugnació judicial.
* Impunitat.
Imputabilitat.
Imputació objectiva.
* In fraudem legis.
* Inacció (Dret penal)
Inactivitat de l'administració
* Incapacitat (Dret)
* Incapacitat jurídica.
* Incapacitat laboral transitòria
Incapacitat laboral.
* Incapacitat legal.
* Incapacitat per al treball
Incest.
* Incidents de frontera.
* Incidents fronterers.
Incompatibilitat de càrrecs.
Incompliment (Dret comunitari)
Incompliment de contracte.
* Incompliment del dret comunitari.
* Inconformistes.
* Inconstitucionalitat de les lleis.
* Inconvenient forum.
Indemnització
* Indemnització judicial.
Indemnització per acomiadament.
* Indemnització per danys morals.
Indemnitzacions als treballadors.
* Indemnitzacions de guerra.
* Indemnitzacions per accidents de treball.
* Indemnitzacions per acomiadament.
Independència judicial.
* Independència nacional.
* Independència.
Independentisme.
Indicadors polítics.
Indulgències (Dret canònic)
Indult.
* Indústria de l'armament.
* Indústria de la defensa.
* Indústria i Estat.
* Indústria i guerra.
Indústria militar.
* Indústries de defensa.
* Indústries de l'armament.
* Indústries militars.
* Inestabilitat política.
* Inexecució de contracte
Inexistència (Dret)
* Infantes.
Infanticidi.
* Infants casats.
* Infants delinqüents.
Infants no nascuts (Dret)
* Infants nonats (Dret)
* Infants segrestats.
* Infants treballadors.
* Informació administrativa.
* Informació governamental.
* Informació oficial.
* Informació pública oficial.
Informació pública.
* Informadors (Investigació criminal)
* Informadors de la policia.
Informàtica i dret
Informàtica jurídica.
* Infracció de contracte.
* Infracció del dret comunitari.
* Infraccions contra el codi de circulació
* Infraccions contra la propietat intel·lectual.
* Infraccions contra la seguretat social.
* Infraccions d'omissió
Infraccions de circulació
* Infraccions de tràfic.
* Infraccions econòmiques.
* Infraccions financeres.
* Infraccions per omissió
* Infraccions urbanístiques.
* Infraccions.
* Iniciativa legislativa ciutadana.
* Iniciativa legislativa popular.
Iniciativa legislativa.
* Iniciativa parlamentària.
* Inimputabilitat.
* Injúria.
* Innocència (Dret)
* Inquilinat.
* Inscripció de societats.
* Inscripció i transmissió de títols de propietat.
* Inscripció registral de títols de propietat.
* Inseguretat ciutadana.
* Inseguretat jurídica.
* Insolvència en els negocis.
Inspecció administrativa.
* Instal·lacions militars.
* Institució administrativa.
Institucions comunitàries.
* Institucions de la Unió Europea.
* Institucions de les Comunitats Europees.
* Institucions europees.
* Institucions internacionals.
* Institucions judicials.
* Institucions polítiques comparades.
Institucions polítiques.
* Instrucció criminal (Procediment penal)
Instrucció del sumari.
* Instrucció penal (Procediment penal)
* Instrucció prel·liminar (Procediment penal)
* Instrucció preparatòria (Procediment penal)
Instruments jurídics.
* Insubmissió
Insubordinació
Integració europea.
* Integració política europea.
Intel·ligència militar.
Intendents.
* Intent criminal.
Interdicte (Dret civil)
Interdicte (Dret romà)
* Interès col·lectiu.
* Interès en el plet.
Interès general.
* Interès particular i interès general.
* Interès públic.
Internament de malalts mentals.
* Internet en l'administració pública.
Interpel·lació parlamentària.
Interpretació de fotografies (Ciència militar)
* Interpretació de les lleis.
Interpretació del dret.
* Interpretació del vot.
* Interpretació judicial.
* Interrogatori de sospitosos.
Interrogatori de testimonis.
Interrogatori policial.
* Interrogatoris (Procediment penal)
Intervenció (Dret internacional)
Intervenció (Procediment administratiu)
* Intervenció administrativa.
* Intervenció de les comunicacions il·legal
Intervenció de les comunicacions.
* Intervenció electrònica de les comunicacions.
* Intervenció estrangera (Dret internacional)
* Intervenció forçada (Procediment administratiu)
Intervenció humanitària.
* Intervenció il·legal de les comunicacions
* Intervenció legal de telecomunicacions.
* Intervenció militar (Dret internacional)
* Intervenció prejudicial.
* Intervenció voluntària (Procediment administratiu)
* Intervencionisme públic.
* Intestat.
* Intolerància religiosa.
* Intolerància.
* Intoxicació (Dret penal)
* Intoxicació criminal.
* Intrusisme professional.
Intrusisme.
Investigació criminal.
Investigació d'accidents de circulació
* Investigació de delictes.
* Investigació del maltractament en persones grans.
* Investigació del maltractament infantil.
* Investigació del vot.
* Investigació electoral.
* Investigació en defensa.
Investigació militar.
* Investigació policial.
* Investigadors en ciència política
* Investigadors privats.
Inviolabilitat de domicili.
* Irresponsabilitat penal.
Islamisme i política
* Ius fetiale.

* Jacobinisme.
Jacobins.
* Jerarquia de les normes jurídiques.
* Jerarquia de les normes.
* Jerarquia jurídica.
Jerarquia normativa.
* Jet society.
* Joves delinqüents.
Jubileu (Judaisme)
* Judicatura.
* Judici civil verbal.
* Judici contenciós administratiu.
* Judici d'empara.
* Judici de Déu.
Judici de faltes.
Judici de menor quantia
* Judici de residència.
* Judici declaratiu de menor quantia.
* Judici executiu.
* Judici just.
* Judici monitori.
Judici oral.
* Judici ordinari declaratiu.
* Judici per faltes.
* Judici possessori (Dret civil)
Judici verbal.
* Judicis amb jurat.
Judicis de residència.
* Judicis declaratius ordinaris.
Judicis declaratius.
* Judicis hipotecaris.
Judicis matrimonials (Dret canònic)
Judicis matrimonials.
* Judicis penals.
* Judicis ràpids.
* Judicis verbals.
* Judicis.
Juraments (Dret canònic)
Jurat.
* Jurats.
Jurisdicció
Jurisdicció (Dret canònic)
Jurisdicció (Dret internacional)
* Jurisdicció constitucional.
* Jurisdicció contenciosa administrativa
* Jurisdicció contenciosa administrativa.
* Jurisdicció eclesiàstica.
* Jurisdicció extraterritorial.
* Jurisdicció graciosa.
* Jurisdicció militar.
* Jurisdicció no contenciosa.
* Jurisdicció penal.
Jurisdicció superior.
Jurisdicció voluntària.
* Jurisdiccions administratives.
Jurisprudència civil.
* Jurisprudència comparada.
Jurisprudència constitucional.
* Jurisprudència lingüística.
Jurisprudència mercantil.
Jurisprudència penal.
Jurisprudència.
* Juristes.
* Justícia administrativa.
Justícia ambiental.
* Justícia constitucional.
Justícia de proximitat.
* Justícia de transició
Justícia distributiva.
* Justícia i dret.
* Justícia juvenil.
* Justícia militar.
* Justícia penal de menors.
Justícia reparadora.
* Justícia restauradora.
Justícia transicional.
Justícia.
* Justicialisme.
Justificació (Dret)
* Justificació de la sentència.
* Justificació de les decisions judicials.
Jutges de pau.
* Jutges de proximitat.
* Jutges i política.
Jutges.
Jutjats de vigilància penitenciària.
* Jutjats.

* Kedivs.
Kemalisme.
Khudai Khidmatgar (Moviment polític)

Latifundis.
* Latifundisme.
* Latifundium.
* Laude.
* Legados a latere.
Legalitat.
* Legalització de les drogues
* Leges agrariae.
Legislació agrària.
Legislació bibliotecària.
* Legislació civil.
* Legislació comercial.
* Legislació comparada.
* Legislació d'estat de crisi.
* Legislació d'excepció
* Legislació d'urgència.
* Legislació de circumstàncies excepcionals.
* Legislació de guerra.
* Legislació de menors.
* Legislació duanera.
Legislació educativa.
* Legislació local.
* Legislació mercantil.
* Legislació penitenciaria.
* Legislació per decrets.
Legislació sobre accidents.
* Legislació social.
* Legisladores.
* Legisladors.
Legislatura.
Legítima defensa (Dret internacional)
Legítima defensa.
* Legitimació (Dret processal)
* Legitimació de fills.
* Legitimació de les parts.
Legitimació processal.
* Legitimitat (Dret constitucional)
Legitimitat dels governs.
* Leninisme.
* Lesions (Dret)
Lesions corporals.
* Letres de cachet.
* Lettres de cachet.
Levellers.
* Libel.
* Liberació de les dones.
Liberalisme.
* Licitació pública.
* Licitacions d'obres.
* Liderat polític.
Lideratge militar.
Lideratge polític.
Limes (Fortificacions romanes)
* Limes (Frontera romana)
* Límit de les dues-centes milles.
* Limitació d'armament.
Limitacions de velocitat.
* Límits marítims.
* Límits.
Lingüística forense.
* Lingüística legal.
Liquidació
* Liquidació (Dret)
* Liquidació d'empreses.
* Liquidació de béns.
* Liquidació de negocis.
* Liquidació de societats.
* Lis pendens.
* Literatura creada en temps de guerra.
* Literatura i guerra.
* Literatura utòpica.
* Litigis de frontera.
* Litigis fronterers.
* Litigis.
* Litis contestatio.
Litisconsorci.
* Litiscontestació
Litispendència.
* Llacunes del dret.
Llacunes legals.
Lladres.
Llatí jurídic.
* Llegats del papa.
Llegats pontificis.
Llegats.
Llegítima.
* Llei bíblica.
* Llei del talió
Llei marcial.
* Llei mosaica.
* Llei natural.
* Lleis d'Índies.
* Lleis de biblioteques.
* Lleis del mar.
* Lleis sobre el blat.
* Lleis sobre el gra.
* Lleis uniformes internacionals.
* Llengua i estat.
Llenguatge administratiu.
* Llenguatge de l'administració pública.
* Llenguatge i racisme.
Llenguatge militar.
* Llenguatge racista.
* Lletra de cachet.
* Lletrades.
* Lletrats.
* Lletres de cachet.
* Llibertaris.
Llibertat condicional.
* Llibertat contractual.
Llibertat d'associació
Llibertat d'establiment i prestació de serveis (Dret comunitari)
* Llibertat d'establiment i serveis (Dret comunitari)
Llibertat d'expressió
* Llibertat d'impremta.
Llibertat d'informació
* Llibertat d'opinió
Llibertat de circulació
* Llibertat de circulació de persones.
* Llibertat de comerç
* Llibertat de contractació
* Llibertat de cultes.
* Llibertat de moviment.
* Llibertat de paraula.
* Llibertat de premsa.
* Llibertat de prestació de serveis (Dret comunitari)
Llibertat dels mars.
Llibertat religiosa.
Llibertat sindical.
Llibertat vigilada.
* Llibertats civils.
* Llibertats fonamentals.
* Llibertats personals.
Lliberts.
* Llicència d'obres.
Llicències (Treball)
* Llicències administratives.
* Llicències ambientals.
Llicències comercials.
* Llicències d'edificació
Llicències d'emissió transferibles.
* Llicències d'exempció del servei.
* Llicències d'importació i exportació
Llicències d'obres.
* Llicències d'urbanisme.
* Llicències de construcció
Llicències fiscals.
* Llicències laborals.
* Llicències per a contaminar.
Llicències urbanístiques.
Llicències.
* Lliure circulació de persones.
* Lliure circulació de treballadors.
* Lliure competència.
* Lliure determinació
* Lliure prestació de serveis (Dret comunitari)
* Lloctinents generals.
* Lloguer de serveis.
Lluïsme.
* Lluita antiguerrilla.
* Lluita antiterrorista.
* Lluita armada.
* Lluita contra la droga.
* Lluita contra la rebel·lió
* Lluita contra les drogues.
Lluita de classes.
* Lluita.
* Locació
Locauts.
* Lockouts.
* Lògica (Dret)
* Lògica del dret.
* Lògica i dret.
Lògica jurídica.
Logística militar.
* Logística.
Lucre cessant.
Lusofonia.

Maccarthisme.
Màfia.
* Magistrats.
* Majoria política.
Majories (Dret constitucional)
* Malalts mentals criminals.
* Malalts mentals delinqüents.
* Malalts mentals i criminalitat.
Malikites.
Malversació
* Malversació de fons públics.
Mamelucs.
* Manca a l'obligació del càrrec.
* Mancipatio.
Mancomunitats.
Mandamus (Dret)
Mandat (Contracte)
* Mandat (Dret civil)
* Mandataris.
* Mandats representatius i mandataris.
* Manifestació de voluntat (Dret)
Manifestacions.
Maniobres militars.
* Manteniment de l'ordre públic.
Manteniment de la pau.
Manuals del soldat.
* Manumissio censu.
* Manumissió d'esclaus.
* Manumissio testamento.
* Manumissio vindicta.
Manutenència.
Maoisme.
* Maoistes.
* Mar jurisdiccional.
* Mar territorial.
* Mariners.
Marins mercants.
Marins.
* Marit i muller (Dret)
Marmessors.
* Marques (Productes)
* Marques (Propietat industrial)
* Marques comercials.
Marques de fàbrica.
* Marques industrials.
* Marques registrades.
* Màrqueting en la política.
* Màrqueting polític.
* Marxes de protesta.
Marxisme leninisme.
Marxisme.
* Massacres.
Matances.
* Matèries classificades.
Matriarcat.
* Matricidi.
Matrimoni (Dret canònic)
Matrimoni (Dret romà)
Matrimoni (Dret)
* Matrimoni canònic.
Matrimoni civil.
* Matrimoni entre persones del mateix sexe
* Matrimoni gai.
Matrimoni homosexual
Matrimoni infantil.
* Matrimoni lèsbic.
Matrimoni mixt.
Matrimoni.
Màximes jurídiques.
* Mccarthisme.
* Medi ambient (Dret internacional)
* Medi ambient i Estat.
Mediació
* Mediació (Dret penal)
Mediació familiar.
* Mediació i conciliació laboral.
* Mediació industrial.
Mediació internacional.
Mediació penal.
* Membres de l'Església.
* Membres de sindicats.
* Membres del govern.
* Membres del Parlament.
Menors (Dret penal)
* Menors (Dret)
* Menors d'edat penal.
* Menors d'edat.
Menors.
* Mercat internacional del sexe.
* Mercat sexual internacional.
Mercenaris.
* Mestrances d'artilleria.
* Mesures alternatives a l'empresonament.
* Mesures antiinsurreccionals.
Mesures cautelars.
Mesures d'excepció
* Mesures de precaució
* Mesures de presió (Dret internacional)
* Mesures de prevenció (Dret penal)
Mesures de seguretat (Dret penal)
* Mesures de seguretat penals.
* Mesures de substitució
* Mesures excepcionals.
* Mesures legislatives excepcionals.
Metralladores.
* Meuques.
Migració forçosa.
* Migració internacional.
* Migració transnacional.
* Militants dels drets humans.
* Militants polítics.
* Militants sindicals.
Militarisme.
Militars.
* Mines (Explosius militars)
Mines militars.
* Ministeri públic.
Ministeris.
* Ministres de govern.
Ministres.
* Miralles.
Míssils.
* Missions d'observació electoral.
* Mitjans alternarius de resolució de conflictes.
* Mobilitat del dret.
Mobilitat geogràfica dels treballadors.
* Moció de censura.
Mocions de censura.
* Model de govern.
* Model polític.
* Models d'argumentació (Dret)
* Modernització de l'administració pública.
* Mollons.
* Monarques.
* Monarquia absoluta.
Monarquia.
Monàrquics.
Monarquisme.
* Moneda falsa.
Mora (Dret)
* Mora de creditors.
* Mora de deutors.
* Moral i dret.
* Mort amb dignitat.
Mostassafs.
* Motí militar.
* Motivació de les resolucions judicials.
* Motivació de sentències.
Motivació judicial.
* Movimen okupa.
* Moviment abolicionista.
* Moviment anticomunista.
* Moviment antifeixista.
* Moviment de justícia del medi ambient.
Moviment icarià
* Moviment independentista.
* Moviment Khudai Khidmatgar.
* Moviment llibertari.
Moviment obrer.
* Moviment paneuropeu.
* Moviment rexista.
* Moviments abolicionistes.
Moviments anticomunistes.
* Moviments antiesclavistes.
Moviments antifeixistes.
* Moviments antifranquistes.
Moviments antiimperialistes.
* Moviments independentistes.
* Moviments neonazis.
* Moviments pacifistes.
* Moviments secessionistes.
* Moviments separatistes.
* Multes (Dret penal)
* Multes fiscals.
* Multes tributàries.
Multes.
* Multinacionals.
Multipartidisme.
* Municipalitats.
* Municipalització
Municipis.
Mur de Berlín, 1961-1989.

Nació
Nacionalcatolicisme.
Nacionalisme àrab.
* Nacionalisme català
Nacionalisme en la literatura.
* Nacionalisme espanyol.
* Nacionalisme valencià
Nacionalisme.
Nacionalistes.
Nacionalitat dels vaixells.
Nacionalitat.
Nacionalització de terres.
* Nacionalsindicalisme.
Nacionalsocialisme.
Nacionalsocialistes
* Nacions petites.
* Narcotràfic.
* Nasciturus.
Naturalització
* Navegació fluvial internacional.
* Navegació internacional fluvial.
* Navegants.
* Nazis.
* Nazisme.
* Ne bis in idem.
Necessitat (Dret)
* Negligència (Dret penal)
Negligència (Dret)
Negligència criminal.
* Negligència greu.
* Negligència professional.
Negoci internacional del sexe.
* Negoci jurídic (Dret romà)
* Negoci jurídic.
Negociacions col·lectives de treball.
Negociacions diplomàtiques.
Negocis i política.
Negocis jurídics (Dret romà)
Negocis jurídics.
* Negotiorum gestio.
* Nemo censetur ignorare legem.
* Nemo-tenetur.
* Neo-nazisme.
* Neoconservadorisme.
* Neofeixisme.
Neoliberalisme.
Neonazisme.
* Neopositivisme legal.
* Neutralisme.
* Neutralitat a internet.
* Neutralitat d'Internet.
Neutralitat de la xarxa.
Neutralitat.
* Neutralització d'artefactes explosius.
New Deal, 1933-1939.
* Nihilisme (Política)
* Nihilisme rus.
Nihilisme.
* No-assistència a persones en perill.
No-violència.
* Noliejament.
Nolis.
Noms comercials.
* Non bis in idem.
* Nonats (Dret)
* Norma (Dret)
Norma jurídica.
* Normes de conflictes.
* Normes jurídiques.
* Normes parlamentàries.
* Notariat.
Notaris.
Notificació (Dret)
Notificació de maltractament infantil.
* Notificació de risc i maltractament infantil.
Novació
* Noves tecnologies i dret.
Nul·litat (Dret canònic)
Nul·litat (Dret)
Nul·litat del matrimoni.

* O.N.G.
Obediència (Dret)
Objecció de consciència.
* Obligació alimentària.
Obligació d'aliments.
Obligacions (Dret romà)
Obligacions (Dret)
Obligacions internacionals.
Obligacions naturals.
Obligacions solidàries.
* Obrers.
Observació electoral.
* Observació internacional d'eleccions.
* Observadors electorals.
Obstrucció a la justícia.
Obtencions vegetals (Dret)
* Obtencions vegetals.
* Occident i Orient.
* Ocupació infantil
Ocupació militar.
Ocupacions perilloses.
* Ocupas.
* Ocupes.
* Ofenses morals.
* Ofenses sexuals.
* Oferta i acceptació del contracte.
Okupes.
Oligarquia.
* Ombudsman.
* Omissió
* Omissió (Dret penal)
* Omissió delictiva.
* ONG.
* Onze de març, Madrid, Espanya, 2004.
* Onze de setembre, 1973 (Xile)
* Onze de setembre, 2001 (Estats Units d'Amèrica)
* Opció (Contractes)
* Operació Justícia Infinita, 2001-2009.
* Operació Llibertat Duradora, 2001-2009.
Operacions aèries.
Operacions aerotransportades.
Operacions amfíbies.
* Operacions de manteniment de l'ordre.
* Operacions de manteniment de la pau.
Operacions militars.
Operacions navals.
Opinions consultives (Dret islàmic)
Oposició (Ciències polítiques)
* Oposició administrativa.
* Oposició al franquisme)
* Oposició al règim franquista.
* Oposició parlamentària.
* Oposició política.
* Oposicions a la administració pública.
* Oposicions a la funció pública.
Oposicions.
* Oracions forenses.
Oratòria forense.
* Oratòria judicial.
* Oratòria jurídica.
Ordalia.
* Ordalies.
* Ordenació ambiental.
Ordenament jurídic.
Ordenances municipals.
Ordenances.
Ordes religiosos (Dret canònic)
* Ordre de detenció (Dret comunitari)
* Ordre europea de detenció i entrega.
* Ordre ministerial.
Ordre públic.
Ordres de detenció (Dret comunitari)
* Organismes administratius de la Unió Europea.
* Organismes administratius independents.
* Organismes administratius.
* Organismes autònoms (Administració pública)
* Organismes comunitaris.
* Organismes de govern
Organismes de l'administració pública.
* Organismes especialitzats de les Nacions Unides.
* Organismes governamentals
Organismes internacionals.
* Organismes no governamentals.
* Organismes públics
* Organismes reguladors independents.
Organització administrativa.
* Organització de campanyes electorals.
* Organització de la justícia penal.
Organització internacional.
* Organitzacions criminals.
* Organitzacions internacionals regionals.
* Organitzacions internacionals.
Organitzacions no governamentals.
* Organitzacions polítiques.
* Organitzacions regionals internacionals.
* Òrgans administratius.
Òrgans consultius.
* Òrgans legislatius.
Orient i Occident.
* Ostracisme.
* Outsourcing.

* Pacificació
Pacifisme.
Pacte comissori.
* Pacte de domini.
* Pacte de reserva de domini.
* Pacte sobre successió futura.
* Pacte social.
* Pacte successori.
Pactes de la Moncloa.
* Pactes nupcials.
* Pacto de lex commisoria.
* Pactos de la Moncloa.
* Padró
* Padró d'habitants.
* Padró municipal d'habitants.
* Pagament per acomiadament.
Pagament.
* Països colonials.
* Països dependents.
* Països neutrals.
* Països petits.
Panafricanisme.
Panamericanisme.
Paneslavisme.
Pangermanisme.
Panllatinisme.
Paracaigudistes militars.
* Paramilitars.
Parcel·lació del sòl.
Parceria.
* Parella mixta.
* Parelles mixtes.
Parentiu per afinitat.
Pares adoptius.
Pares biològics.
Pares divorciats.
* Pares i fills (Dret)
* Pares naturals.
* Paritat de gènere.
* Paritat entre els sexes.
* Paritat entre homes i dones.
Parlamentàries.
Parlamentaris.
* Parlamentarisme.
Parlaments.
Parricidi.
Partició de béns.
* Partició de l'herència.
Partició hereditària.
* Partició successòria.
Partició territorial.
Participació ciutadana.
* Participació delictiva.
* Participació dels ciutadans.
* Participació electoral.
Participació en el delicte.
* Participació en la política.
Participació política.
Participació social.
* Partisans.
* Partits (Ciència política)
Partits comunistes.
* Partits d'esquerra.
* Partits d'extrema dreta.
* Partits d'extrema esquerra.
* Partits d'oposició
Partits de centre.
* Partits de dreta.
Partits independentistes.
Partits monàrquics.
* Partits nacionalistes.
* Partits neonazis.
Partits polítics.
Partits socialistes.
* Parts del procediment.
Parts processals.
* PAS.
* Pasius hereditaris.
Passaports.
* Patents biològiques.
Patents d'invenció
* Patents de cors.
* Patents de plantes cultivades.
Paternitat (Dret)
Pàtria potestat.
* Patrimoni (Dret)
Patrimoni comú de la humanitat (Dret internacional)
Patrimoni familiar.
Patrimoni municipal.
Patrimoni.
Patriotisme.
* Patronatge polític.
Pau.
* Pecat reservat.
* Pecat reservats.
* Peculat.
* Pederàstia.
Pedofília.
Pena de mort.
* Penals.
Penes (Dret canònic)
* Penes alternatives.
* Penes canòniques.
* Penes corporals.
* Penes de treball comunitari.
* Penes eclesiàstiques.
* Penes substitutives.
* Penes tributàries.
Penes.
* Penologia.
Pensament polític.
Pensió (Dret de família)
* Pensió compensatòria.
* Pensió d'aliments.
Pensions de viduïtat.
* Pensions de viudetat.
Penyora (Dret romà)
Penyora (Dret)
Penyores possessòries.
* Percepció d'impostos.
Perestroika.
Perill (Dret)
* Peritatge caligràfic.
* Peritatge de l'escriptura.
* Peritatge lingüístic forense.
Pèrits (Dret)
* Pèrits forenses.
* Pèrits judicials.
* Pèrits titulars (Dret)
* Perjudicis morals.
* Perjudicis psicològics.
* Permís d'acolliment.
* Permís d'adopció
Permís de paternitat.
* Permís parental
* Permís per paternitat.
* Permisos administratius.
* Permisos autoritzats en el treball.
* Permisos d'absència laboral.
* Permisos d'emissió
* Permisos d'obres.
* Permisos de cessació laboral temporal.
* Permisos de construcció
* Permisos remunerats d'absència del treball.
* Permisos transferibles d'emissió
* Permisos.
Permuta.
Peronisme.
Persecució extraterritorial (Dret internacional)
Persecucions polítiques.
* Personal civil de l'Estat.
* Personal d'administració i serveis.
Personal de l'administració de justícia.
* Personal dels tribunals.
* Personalitat (Dret)
* Personalitat jurídica de persones morals.
* Personalitat moral.
Persones (Dret canònic)
Persones (Dret constitucional)
Persones (Dret internacional)
Persones (Dret)
* Persones deportades.
Persones desaparegudes.
* Persones internades en camps de concentració
Persones jurídiques (Dret canònic)
Persones jurídiques (Dret romà)
Persones jurídiques.
* Persones morals convencionals.
Pertinença a l'Església.
Pesca (Dret internacional)
* Petits estats.
* Phansigars (Organitzacions criminals)
Pi de les Tres Branques (Castellar del Riu, Catalunya)
Pícaros.
Picotes.
* Pignoració
* Pillatge.
Pirateria (Drets d'autor)
* Pirateria.
Pirates informàtics.
Pirates.
* Pisos de propietat horitzontal.
* Plagi (Segrest)
* Planejament social.
* Planificació d'urgències.
* Planificació de la població
* Planificació demogràfica.
Planificació fiscal.
* Planificació governamental
* Planificació pesquera.
* Planificacio política.
* Planificació social.
* Plataformes polítiques.
Plebiscit.
* Plena ocupació
* Plenitudo potestatis.
* Plens poders.
Pluralisme jurídic.
* Pluralitat jurídica.
* Pluripartidisme.
* Població escolar.
Poder (Ciències socials)
* Poder (Mandat)
* Poder civil i poder militar.
Poder constitutiu.
Poder decisori.
* Poder discrecional dels jutges.
Poder discrecional.
Poder executiu.
* Poder judicial i política.
* Poder judicial i qüestions polítiques.
Poder judicial.
* Poder jurisdiccional.
Poder legislatiu.
* Poder local.
* Poder militar i poder civil.
* Poder reial.
Poder temporal dels papes.
* Poder.
* Poders d'emergència.
Poders d'excepció
* Poders de guerra.
* Poders excepcionals.
* Policia (Reglaments)
* Policia científica.
Policia internacional.
Policia judicial.
Policia municipal.
* Policia paral·lela.
* Policia política.
Policia rural.
Policia secreta.
* Policia tècnica.
Policia.
Polikarpov (Avions de caça)
* Polis.
Polissons.
* Política agrària.
Política agrícola.
Política alimentària.
Política ambiental.
Política aranzelària.
Política científica.
* Política colonial.
Política comercial.
* Política comparada.
Política criminal.
Política cultural.
* Política d'ajut a la família.
Política d'austeritat.
* Política d'emigració
Política d'emigració i immigració
* Política d'exportació
* Política d'immigració
Política d'importació
Política d'intervenció
* Política de defensa nacional
* Política de defensa.
Política de desenvolupament.
Política de despeses públiques.
* Política de guerra
* Política de l'aigua.
* Política de l'esport.
Política de l'habitatge.
Política de la comunicació
Política de la informació
Política de la joventut.
* Política de la nutrició
* Política de la pesca.
* Política de la població
Política de la telecomunicació
* Política de les pesques.
* Política de migració
Política de plena ocupació
Política de preus.
* Política de protecció del patrimoni cultural.
Política de rendes.
Política de transports.
* Política del medi ambient.
* Política del treball.
Política demogràfica.
* Política duanera.
* Política ecològica.
* Política econòmica d'austeritat.
* Política econòmica regional.
Política econòmica.
Política educativa.
Política en la Bíblia.
Política energètica.
* Política envers les arts.
Política esportiva.
Política exterior.
Política familiar.
Política farmacèutica.
Política fiscal.
Política forestal.
* Política governamental de l'esport.
* Política governamental de protecció del patrimoni cultural.
Política governamental.
* Política halièutica
Política hidràulica.
* Política i biologia.
* Política i dret.
* Política i islamisme.
* Política i negocis.
* Política i poder judicial.
* Política i religió
Política industrial.
Política internacional.
* Política juvenil.
Política laboral.
Política lingüística.
* Política mediambiental.
Política militar.
* Política mundial.
* Política nutricional
* Política penal.
Política pesquera.
* Política pràctica.
* Política pública.
Política regional.
Política salarial.
Política sanitària.
* Política simbòlica.
Política social.
Política tecnològica.
Polítics.
* Polítiques (Dones)
* Polítiques d'austeritat.
* Polítiques governamentals
* Polítiques públiques
Politòlegs.
Populisme.
Por insuperable (Dret penal)
* Posició dominant (Dret)
Positivisme jurídic.
* Positivisme legal.
Possessió (Dret romà)
Possessió (Dret)
Postlimini.
Potestat reglamentària.
* Potestat.
Pous artesians.
* Pràctica del dret.
* Pràctica forense.
* Pràctica judicial.
Pràctica jurídica.
* Pràctica parlamentària.
* Pràctiques comercials deslleials.
* Pràctiques corruptes de l'administració pública.
* Pràctiques corruptes en els esports.
* Pràctiques corruptes en l'esport.
* Pràctiques corruptes.
* Pràctiques parlamentàries.
Precari.
* Precarium (Dret)
* Precaució
Precedents (Dret)
* Precedents judicials.
* Precepte jurídic.
Preclusió (Dret)
* Precontractes.
Prefectes (Roma)
* Preguntes al parlament.
* Prejudicis racials.
Premeditació
Premi Internacional Catalunya.
* Premiers.
Prerrogatives reials.
Presa (Dret marítim)
Prescripció (Dret)
* Prescripció adquisitiva.
Prescripció extintiva.
* Prescripció negativa.
* Prescripció positiva.
Preses polítiques.
Preses.
* Presidents del consell d'administració
Presidents.
* Presó (Dret penal)
Presó per deutes.
Presó preventiva.
* Presoneres de camps de concentració
* Presoneres.
Presoners de camps de concentració
Presoners de guerra.
* Presoners.
Presons.
Presos polítics.
Presos.
* Prestació de serveis (Dret comunitari)
* Prestacions de maternitat.
* Préstecs d'ús.
* Préstecs gratuïts.
Presumpció (Dret romà)
Presumpció (Dret)
Presumpció d'innocència.
Presumpció de mort.
* Preus, Política de.
Prevaricació
* Prevenció (Programes)
Prevenció del delicte.
Primacia del dret.
Primers ministres.
* Primes a l'exportació
Primogenitura.
Prínceps.
Princeses.
* Principi acusatori (Dret)
* Principi d'audiència.
* Principi d'autonomia de la voluntat.
* Principi d'investigació (Dret)
Principi de contradicció
Principi de doble incriminació
* Principi de la seguretat jurídica.
* Principi de legalitat.
Principi de nacionalitat.
* Principi de no discriminació
Principi de precaució
Principi de proporcionalitat (Dret)
* Principi de publicitat.
* Principi de subsidiarietat.
* Principi de tipicitat.
* Principi non bis in idem.
* Principis de corresponsabilitat fiscal.
* Privació il·legal de llibertat.
* Privilegi clerical.
* Privilegi d'asil.
* Privilegi marítim.
Privilegis (Dret canònic)
Privilegis (Dret marítim)
Privilegis del crèdit salarial.
* Privilegis eclesiàstics.
* Privilegis i immunitats dels parlaments.
Privilegis i immunitats.
* Privilegis parlamentaris.
* Privilegis reials.
* Problema jueu.
* Problemes de veïnatge.
* Procediment acusatori (Dret)
Procediment administratiu.
Procediment canònic.
Procediment civil (Dret canònic)
Procediment civil (Dret internacional)
Procediment civil (Dret romà)
* Procediment civil d'execució
Procediment civil.
* Procediment comunitari.
Procediment contenciós administratiu.
* Procediment contradictori (Dret)
* Procediment criminal.
* Procediment d'apel·lació
Procediment d'escassa quantia
* Procediment d'inconstitucionalitat.
* Procediment declaratiu.
Procediment del treball.
* Procediment eclesiàstic.
Procediment economicoadministratiu.
* Procediment executiu.
* Procediment fiscal.
* Procediment inquisitiu (Dret)
Procediment judicial.
* Procediment laboral.
* Procediment legal.
Procediment legislatiu.
Procediment monitori.
Procediment parlamentari.
Procediment penal (Dret canònic)
Procediment penal (Dret romà)
Procediment penal abreujat.
Procediment penal.
* Procediment per faltes.
* Procediment tributari.
* Procediment verbal.
* Procediments matrimonials (Dret canònic)
* Procés (Dret comunitari)
* Procés d'embargament hipotecari.
* Procés d'execució hipotecària.
* Procés davant jurat.
* Procés de faltes.
* Procés declaratiu.
* Procés executiu.
* Procés monitori.
* Procés penal.
Procés Sacco-Vanzetti, 1921.
* Processos (Assassinat)
* Processos (Espionatge)
* Processos (Traïció)
* Processos matrimonials (Dret canònic)
* Processos matrimonials.
* Processos penals abreujats.
Processos per assassinat.
Processos per bruixeria.
Processos per crims de guerra.
Processos per espionatge.
Processos per traïció
* Processos, litigis, etc.
Processos.
Procuradors.
Productes de marca.
* Professions perilloses.
Professors de dret
Programes de prevenció
Programes electorals.
* Programes governamentals
* Programes polítics.
Progressisme (Política nord-americana)
Prohibicions de disposar.
* Projectes de compensació urbanística.
Projectes de llei.
* Projectils autopropulsats.
* Projectils teledirigits.
Projectils.
Proletariat.
* Promesa de contracte.
* Pronunciaments militars
* Propaganda antiamericana.
Propaganda comunista.
Propaganda política.
* Propietaris confrontants.
Propietat (Dret romà)
* Propietat artística.
* Propietat científica.
* Propietat conjugal.
* Propietat de béns.
* Propietat en condomini.
Propietat horitzontal.
* Propietat immaterial.
* Propietat immobiliària.
Propietat industrial.
* Propietat intangible.
Propietat intel·lectual.
* Propietat literària.
* Propietat mobiliària.
* Propietat municipal
Propietat.
* Propietats eclesiàstiques.
* Proporcionalitat (Dret)
* Proporcionalitat en dret.
* Proposicions de llei.
Prostitució
* Prostitució femenina.
Prostitució infantil.
* Prostitució juvenil.
Prostitutes.
Protecció civil.
* Protecció d'obtencions vegetals (Dret)
* Protecció de les obtencions vegetals (Dret)
* Protecció de tresors artístics.
Protecció del consumidor (Dret comunitari)
Protecció del consumidor.
Protecció del patrimoni cultural.
* Protecció del patrimoni històric.
* Protecció dels béns culturals.
* Protecció dels tresors artístics.
Protecció diplomàtica.
Proteccionisme.
Protectorats.
* Protesta no violenta.
Protests.
Protocols notarials.
Protonotaris.
* Prova (Dret penal)
Prova (Dret)
* Prova digital.
Prova documental.
Prova electrònica.
* Prova informàtica.
Prova penal.
Prova pericial.
* Prova testifical.
* Proveïment administratiu
* Proves digitals.
* Proves electròniques.
Provocació (Dret penal)
Proxenetisme.
Psicologia criminal.
Psicologia forense.
* Psicologia jurídica.
* Psicologia legal.
Psicologia policial.
Psicologia política.
* Publicitat (Dret civil)
Publicitat (Dret)
* Publicitat administrativa.
* Publicitat dels registres de la propietat.
* Publicitat dels registres.
* Publicitat en la política.
* Publicitat estatal.
* Publicitat governamental.
Publicitat institucional.
* Publicitat oficial.
* Publicitat política.
Publicitat registral.
* Puixança militar.
* Punibilitat.
* Purgues administratives.
Purgues polítiques.
* Putes.

Qualificació registral.
* Quasi-hipoteques mobiliàries.
Quasicontractes.
* Queixa (Recurs)
* Querellas de frontera.
* Querelles frontereres.
* Qüestió agrària.
* Qüestió italiana, 1849-1870.
Qüestió jueva.
Qüestions polítiques i poder judicial.
Qüestions prejudicials.
* Química en la guerra.
* Quitança
* Quota de la seguretat social.
* Quotes preferencials.

Rabassa morta.
Racisme en el llenguatge.
* Racisme i llenguatge.
Radicalisme.
Radicals.
* Ràdio comarcal.
Ràdio local.
* Ràdio municipal.
* Radiodifusió local.
* Radioemissores comarcals.
* Radioemissores locals.
* Radioemissores municipals.
* Raó social.
* Raonament jurídic.
* Rapte de menors.
Rapte.
* Ratio iuris.
* Reagrupament familiar (Dret)
Reagrupament familiar.
* Reagrupaments familiars.
Realisme socialista.
* Rebel·lions.
* Rebels (Psicologia social)
Recaptació d'impostos.
* Reciprocitat duanera.
* Reclamacions (Procediment economicoadministratiu)
* Reclamacions de guerra.
* Reclamacions internacionals.
* Reclamacions privades.
Reclamacions.
* Recluses.
* Reclusos.
Reclutament i allistament.
* Reclutament militar.
* Reclutament.
Reconciliació
* Reconeixement (Ciència militar)
Reconeixement (Dret internacional)
* Reconeixement de filiació
Reconeixement de fills.
* Reconeixement de sentències estrangeres (Dret comunitari)
* Reconeixement de sentències estrangeres.
Reconeixement militar.
Reconstrucció de l'Estat.
* Reconstrucció nacional.
Reconvenció (Dret)
* Recurs a la força (Dret internacional)
Recurs administratiu de reposició
Recurs contenciós administratiu.
Recurs d'anul·lació penal.
* Recurs d'apel·lació
Recurs d'empara.
Recurs d'inconstitucionalitat.
Recurs de cassació
* Recurs de nul·litat penal.
Recurs de queixa.
* Recurs de reposició (Dret administratiu)
Recurs de revisió
* Recurs de súplica laboral.
Recurs de súplica.
* Recurs econòmic administratiu.
* Recurs potestatiu de reposició
Recursos (Dret)
Recursos administratius.
* Recursos civils.
* Recursos col·lectius (Procediment civil)
Recursos extraordinaris.
* Recursos intangibles.
* Recursos judicials.
* Recursos processals.
* Red Cross and Red Crescent.
* Red Cross.
* Red Shirt movement.
* Redacció d'actes judicials.
* Redacció d'informes administratius.
* Redacció de documents administratius.
* Redacció de documents judicials.
* Redacció de documents jurídics.
* Redacció de sentències.
* Redacció judicial.
Redacció jurídica.
* Reducció de penes.
* Reducció del deute.
Referèndum.
* Referèndums.
Reforma administrativa.
* Reforma de l'Estat.
* Reforma de la salut pública.
* Reforma dels delinqüents.
Reforma dels serveis sanitaris.
* Reforma estatutària.
* Reforma judicial.
Reforma legal.
* Reforma sanitària.
Reformatoris.
Reformes constitucionals.
* Reformes dels estatuts d'autonomia.
Reformes estatutàries.
Refugiats polítics.
* Regalies.
Regalisme.
Regència.
Regicidis.
Regidors municipals.
* Règim aranzelari.
* Règim de comunitat de béns.
* Règim de la propietat.
* Règim de separació de béns.
* Régim de transparència fiscal.
* Règim de tutela.
* Règim duaner.
* Règim econòmic de comunitat.
* Règim econòmic matrimonial de separació de béns.
* Règim econòmic matrimonial.
* Règim fiscal.
* Règim internacional de tutela.
* Règim matriarcal.
Règim matrimonial.
* Règim patrimonial del matrimoni.
* Règim polític.
* Règim sandinista.
* Règim senyorial.
* Règims autònoms.
* Règims de govern.
Règims polítics.
Regionalisme (Política internacional)
Regionalisme.
* Registre (Dret penal)
Registre civil.
* Registre de comerç
Registre de la propietat.
* Registre de societats.
* Registre de vaixells.
* Registre en lloc tancat.
* Registre i traspàs de béns immobles.
* Registre i traspàs de terres.
Registre mercantil.
* Registres criminals.
* Registres de defunció
* Registres de delinqüents.
Registres de matrícula de vaixells.
* Registres de matrimoni.
* Registres de naixement.
* Registres de propietat.
* Registres de reincidents.
* Registres dels tribunals.
Registres en lloc tancat.
* Registres judicials.
* Registres marítims.
* Registres oficials de vaixells.
Registres penals.
Registres públics.
* Regla jurídica.
* Reglament de conflictes.
* Reglament interior dels parlaments.
Reglamentació duanera.
Reglaments administratius.
* Reglaments de la policia.
* Reglaments de les cambres.
* Reglaments municipals.
* Reglaments parlamentaris.
Reglaments policials.
Reglaments.
* Regles municipals.
* Regles.
* Regulació de preus.
* Regulació dels límits de velocitat.
* Regulacions administratives.
Rehabilitació de delinqüents.
* Rehabilitació de presoners.
* Reialesa.
* Reialisme.
* Reialistes.
Reincidents.
Reines.
* Reinserció de delinqüents.
* Reinserció de presoners.
Reis i sobirans.
* Reis.
Reivindicació (Dret)
* Relacions administració central-administració local.
* Relacions administració local-govern central.
* Relacions administració pública i administrats.
* Relacions administració pública-usuaris.
* Relacions administració-ciutadans.
Relacions bilaterals.
* Relacions centre-perifèria.
* Relacions civil-militar.
* Relacions de dependència (Política)
* Relacions de veïnatge.
Relacions entre organitzacions.
* Relacions entre orient i occident.
* Relacions Església i Estat.
* Relacions est-oest.
* Relacions exteriors.
* Relacions fiscals internacionals.
Relacions govern central-local.
Relacions intergovernamentals.
Relacions internacionals.
* Relacions interorganitzacionals.
* Relacions militar-civil.
Relacions militars.
Relacions poder civil-poder militar.
* Relacions poder militar-poder civil.
Religió civil.
Religió i dret.
Religió i Estat.
Religió i política.
* Religió i tolerància.
* Religions i tolerància.
Remissió de condemna.
* Remissió de penes.
* Remissió del deute.
Remolc (Dret marítim)
* Remolc de vaixells (Dret)
* Rendes de l'Estat.
Rendes públiques.
* Rendicions militars.
* Renegociació del deute.
Renúncia (Dret canònic)
Renúncia (Dret)
* Renúncia de l'herència (Dret romà)
* Renúncia de l'herència.
* Reorganització administrativa.
Reparació (Dret)
* Reparació de danys morals.
Reparacions de guerra.
* Repartiment de recursos.
Repatriació
* Repatriats.
* Represàlies econòmiques.
* Representació (Dret)
Representació funcional.
* Representació política.
Representació proporcional.
Representació successòria.
* Repressió de revoltes.
* Repressió política.
* Reproducció il·legal de material subjecte a drets d'autor.
República de Weimar, Alemanya, 1918-1933.
República.
* Repudiació de l'herència (Dret romà)
* Repudiació de l'herència.
Requisicions.
* Res (Dret civil)
* Res inter alios acta.
* Res judicata.
* Res litigiosa.
* Res mancipi.
Rescissió
Reserva de domini.
* Reserva de propietat.
Reserves de tractats internacionals.
* Residència legal.
* Resistència a l'opressió
Resistència al govern.
* Resistència antifeixista.
* Resistència civil.
* Resistència pacífica.
* Resistència política.
Resolució (Dret)
Resolució de conflictes (Dret)
* Resolució de contractes.
Resolució electrònica de conflictes.
* Resolució extrajudicial de conflictes.
* Resolució pacífica de conflictes internacionals.
Responsa.
Responsabilitat (Dret romà)
Responsabilitat (Dret)
* Responsabilitat administrativa.
Responsabilitat ambiental.
* Responsabilitat civil de l'administració
* Responsabilitat civil de les empreses.
Responsabilitat civil de les persones jurídiques.
* Responsabilitat civil de les societats.
* Responsabilitat civil dels empresaris.
* Responsabilitat civil derivada de delicte.
* Responsabilitat civil extracontractual.
* Responsabilitat civil per productes.
* Responsabilitat civil professional.
Responsabilitat civil.
Responsabilitat contractual.
* Responsabilitat de l'administració
Responsabilitat de l'Estat (Dret internacional)
Responsabilitat de l'Estat.
* Responsabilitat de protecció (Dret internacional)
Responsabilitat de protegir (Dret internacional)
* Responsabilitat del fabricant.
Responsabilitat dels constructors.
Responsabilitat dels empresaris.
* Responsabilitat dels funcionaris.
* Responsabilitat dels poders públics.
* Responsabilitat desenal en la construcció
* Responsabilitat empresarial.
* Responsabilitat extracontractual de l'administració
Responsabilitat extracontractual.
* Responsabilitat fiscal compartida.
Responsabilitat fiscal.
* Responsabilitat legal.
Responsabilitat limitada.
Responsabilitat patrimonial de l'administració
Responsabilitat patronal.
Responsabilitat penal (Dret internacional)
* Responsabilitat penal de les empreses.
Responsabilitat penal de les persones jurídiques.
* Responsabilitat penal de les societats.
* Responsabilitat penal de menors.
* Responsabilitat penal professional
Responsabilitat penal.
* Responsabilitat per accidents de la construcció
Responsabilitat per accidents.
Responsabilitat per danys al medi ambient.
* Responsabilitat per defectes en la construcció
* Responsabilitat per productes defectuosos.
Responsabilitat per productes.
* Responsabilitat per vicis de la construcció
Responsabilitat política.
Responsabilitat professional.
* Responsabilitat sobre els productes.
Responsabilitat social de l'empresa.
* Responsabilitat solidària.
* Responsabilitat tributària.
* Responsabilitats socials de les empreses.
* Responsabilitats socials de les indústries.
* Responsables fiscals.
* Responsables tributaris.
* Restabliment de la pau.
Restitució (Dret)
* Restitució in integrum.
Restriccions a la competència.
Restriccions al comerç
Resultats electorals.
* Retard en els tribunals.
Retenció (Dret)
* Retenció de béns.
* Retenció fiscal.
* Retenció tributària.
Retencions fiscals.
* Retencions tributàries.
Retracte.
Retroactivitat de les lleis.
Reunificació alemanya, 1990.
Revelació d'informació
Reversió (Dret)
* Revisió de comptabilitat fiscal.
* Revisió judicial dels actes administratius.
* Revisions constitucionals.
Revocació
Revolució dels clavells, 1974.
* Revolució sandinista.
Revolucionàries.
Revolucionaris.
Rexisme.
* Risc (Dret)
* Risorgimento (Història italiana)
Risorgimento.
Rius internacionals.
* Roba militar.
Robatori amb escalament.
Robatori d'objectes d'art
Robatori.

Sabotatge.
Sabres.
Sacerdots obrers.
* Salari garantitzat.
* Salari igual per a un mateix treball.
* Salari igual per a un treball d'igual valor.
* Salari mínim interprofessional.
Salari mínim.
* Salaris mínims.
* Saltejadors.
* Salubritat pública.
Salvament (Dret marítim)
Samurai.
* Samurais.
Sancions (Dret internacional)
Sancions (Dret)
Sancions administratives.
* Sancions eclesiàstiques.
* Sancions econòmiques internacionals.
Sancions econòmiques.
* Sancions fiscals.
* Sancions legals.
* Sancions penals.
Sancions tributàries.
Sancions urbanístiques.
Sandinisme.
Sanedrí
* Sanejament per gravàmens.
Sanejament per vicis ocults.
* Sanejament per vicis redhibitoris.
Sanejament.
Saqueig.
* Saria (Dret islàmic)
Sàtira política.
* Secessió
* Secessionisme.
* Secret administratiu.
* Secret d'Estat.
Secret del sumari.
* Secret parcial del sumari.
* Secret sumarial.
* Secretaris d'estat.
* Secretaris de jutjats.
Secretaris judicials.
Secrets d'Estat.
* Secrets oficials.
* Sector parapúblic.
Sector públic.
* Sector semipúblic.
* Secularització (Béns eclesiàstics)
Sedició
Sedició militar.
* Segona cambra (Parlament)
* Segones cambres (Parlament)
Segregació
* Segregació racial.
* Segrest d'infants.
* Segrest de béns.
Segrest de menors.
Segrest.
Seguretat (Dret)
Seguretat ciutadana.
* Seguretat civil.
* Seguretat col·lectiva
Seguretat de l'Estat.
Seguretat dels productes.
* Seguretat interior.
Seguretat internacional.
Seguretat jurídica.
Seguretat nacional.
* Seguretat privada.
* Seguretat pública.
* Selecció de funcionaris.
* Senadores.
Senadors romans.
* Senadors.
Senatconsult.
* Senats.
Senatus consultum Silanianum.
Sentències estrangeres (Dret comunitari)
Sentències estrangeres.
Sentències.
Sententia ex plenitudine potestatis.
Senyories.
Separació conjugal.
* Separació de béns matrimonials.
Separació de béns.
* Separació de patrimonis.
Separació de poders.
Separació del patrimoni.
* Separatio bonorum.
* Separatisme.
* Servants of God movement.
Servei d'intel·ligència.
Servei diplomàtic i consular.
Servei militar.
* Servei secret.
* Serveis d'informació i Estat.
* Serveis d'informació oficial.
* Serveis d'intel·ligència.
* Serveis d'interès econòmic general.
* Serveis d'interès general (Dret comunitari)
Serveis d'interès general.
* Serveis de contraespionatge.
* Serveis de mediació familiar.
* Serveis de policia.
Serveis de seguretat privats.
* Serveis de vigilància.
* Serveis jurídics als pobres.
* Serveis jurídics de l'Estat.
Serveis jurídics.
Serveis municipals.
* Serveis privats de seguretat.
* Serveis públics locals.
* Serveis públics urbans.
Serveis públics.
* Serveis secrets.
* Serveis socials d'interès general.
* Servidors de Déu (Moviment polític)
Servituds (Dret romà)
Servituds (Dret)
* Sexe i dret.
Sexualitat i dret.
* SGEI.
* She'elot u-teshuvot.
* She'eloth u-teshuvoth.
* Shemittah.
* SIEG.
* Signatura electrònica.
* Signatura numèrica.
* Signatures digitals.
Signatures electròniques.
* Signatures numèriques.
* Signes i símbolis en la política.
Silenci (Dret)
Simbolisme en la política.
* Simbolisme polític.
Símbols militars.
Simonia.
Simulació (Dret civil)
* Simuladors.
* Síndic de greuges.
Sindicalisme internacional.
Sindicalistes.
* Sindicats del crim.
* Sindicats internacionals.
* Sinistres.
Sionisme.
Sistema acusatori (Dret)
* Sistema acusatori i sistema inquisitiu.
* Sistema contradictori (Dret)
* Sistema de govern.
* Sistema de transparència fiscal.
* Sistema fiscal.
* Sistema inquisitiu (Dret)
* Sistema judicial.
* Sistema multipartidista.
* Sistema parlamentari.
* Sistema representatiu.
* Sistema senyorial.
* Sistemes de compensació urbanística.
Sistemes de comunicació d'emergència.
* Sistemes de govern.
* Sistemes de seguretat privats.
* Sistemes polítics comparats.
* Sistemes polítics.
* Situació jurídica.
Situació legal.
* Sobirania de dret diví
Sobirania.
* Sobirans.
* Sobreendeutament dels consumidors.
* Sobreendeutament dels particulars.
* Sobreendeutament familiar.
Sobreendeutament.
Sobreseïment.
Socialdemocràcia.
Socialisme cristià
Socialisme.
Socialistes.
* Socialització de la agricultura.
* Societat civil (Ciències polítiques)
Societat civil.
* Societat conjugal.
Societat de guanys.
* Societat i dret.
* Societat matriarcal.
* Societat.
Societats anònimes laborals.
* Societats civils irregulars.
* Societats col·lectives.
Societats comanditàries.
Societats d'inversió
* Societats d'inversió mobiliària.
* Societats de garantia recíproca.
* Societats de guanys.
* Societats de persones.
* Societats de regants.
Societats de responsabilitat limitada.
* Societats en comandita.
Societats en participació
Societats fiduciàries.
Societats irregulars.
* Societats mercantils irregulars.
* Societats no constituïdes.
* Societats no registrades.
* Societats participades.
* Societats polítiques.
Societats regulars col·lectives.
* Societats secretes xineses.
* Societats tàcites.
Societats unipersonals.
Sociologia criminal.
* Sociologia de les eleccions.
* Sociologia del crim.
* Sociologia del dret.
Sociologia electoral.
* Sociologia i dret.
Sociologia jurídica.
Sociologia militar.
Sociologia política.
Socors internacional.
* Soldats dones.
Soldats.
* Solidaritat (Dret)
* Solidaritat internacional
Solidaritat interterritorial.
* Solidaritat regional.
* Solució de conflictes (Dret)
Solució pacífica de conflictes internacionals.
* Solució pacífica de disputes internacionals.
Soroll.
Soviets.
* Squatters.
* SRC.
* Stalinisme.
* Stare decisis.
Stipulatio (Dret romà)
Subcontractació
* Subcontractes.
Subhastes judicials.
Subhastes.
Submarinisme.
* Subministrament administratiu
* Subministrament d'aigua.
Submissió (Dret)
* Suborn.
Subornació
* Subornament.
Subrogació
* Subscripció preferent
Subsidi de maternitat.
* Subsidi per naixement.
Subsidiarietat.
* Subsidis agrícoles.
* Subsidis de maternitat.
* Subsidis.
* Substitució fideïcomissària.
Substitució hereditària (Dret romà)
Substitució hereditària.
* Substitució pupil·lar.
* Substitució testamentària.
* Substitució vulgar.
* Substitutio pupillaris.
* Substitutio vulgaris.
* Substitutius a la presó
* Subtitució (Dret)
Subvencions a l'exportació
Subvencions agrícoles.
* Subvencions i ajudes públiques.
Subvencions.
* Successió (Dret romà)
* Successió (Dret)
* Successió ab intestato.
Successió contractual.
Successió d'Estats.
* Successió de caps d'Estat.
* Successió hereditària.
Successió intestada.
Successió política.
* Successió testada.
Successió testamentària.
* Successions (Dret)
* Sucursals d'empreses.
* Sucursals de societats
Sucursals.
Sufragi femení
Sufragi.
* Sufragisme.
Suïcidi assistit.
Sultans.
* Sumari (Procediment penal)
* Superfície (Dret)
* Suplicació laboral.
Supremacia de l'autoritat civil.
* Supremacia de la llei.
* Supremacia de les normes jurídiques.
Suspensió de pagaments.
* Sustracció de menors.

* Tàctica aèria.
Tàctiques polítiques.
Talaies.
Talió (Dret hebreu)
* Tanteig.
* Tarifa de la seguretat social
* Tarifes de nolis.
* Tècnica jurídica.
* Tècnica legislativa.
* Tècniques jurídiques.
Tecnocràcia.
* Tecnologia i Estat.
* Telecomunicació i Estat.
Televisió en la política.
Temptativa (Dret penal)
* Teoria de l'Estat
* Teoria de l'Estat.
* Teoria de la culpabilitat.
Teoria del benestar.
* Teoria del delicte.
Teoria del dret.
* Teoria general del delicte.
* Teoria general del dret.
Teoria jurídica del delicte.
* Teoria marxista.
* Teoria política.
* Teories finalistes.
Tercer (Dret)
* Tercer (Procediment administratiu)
Tercer Reich, 1933-1945.
* Terceres persones.
Terceria.
* Tercers (Dret)
* Terme legal.
Termenals.
* Termes jurídics en llatí
* Termes normalitzats del contracte.
Termini judicial.
* Terminologia militar.
* Terratinents contigus.
* Terres comunals.
Terres de domini públic.
* Terres de l'Estat.
* Terres del comú
* Terres nacionals.
* Terres públiques.
Territori nacional.
* Territoris dependents.
* Territoris no autònoms.
Territoris sota tutela.
* Terrorisme biològic.
Terrorisme d'Estat.
* Terrorisme internacional.
Terrorisme.
Terroristes.
Testament vital.
* Testamentaria (Béns)
Testamentaria (Judici)
Testaments (Dret romà)
Testaments.
* Testimoniatge (Prova)
* Testimonis oculars.
Testimonis.
Thags (Organitzacions criminals)
* Thuggees (Organitzacions criminals)
* Thugs (Organitzacions criminals)
Tinença de la terra.
* Tinença i dipòsit il·lícit d'armes.
* Tinença il·legal d'armes.
Tinença il·lícita d'armes.
* Tinents de corregidors.
* Tipicitat (Dret penal)
Tipicitat.
* Tipus del delicte.
* Tipus penals.
Tir (Ciència militar)
* Tirania.
* Tirans.
Tolerància religiosa.
Topografia militar.
* Torres d'observació
* Torres de defensa.
* Torres de guaita.
* Torres de moros.
* Torres de vigia
Tortura (Dret internacional)
Tortura.
Totalitarisme.
* Tractats d'aliança.
Tractats de pau.
* Tractats internacionals.
* Traditio.
Tràfic d'armes.
Tràfic d'esclaus.
* Tràfic d'estupefaents.
Tràfic d'òrgans.
* Tràfic de blanques.
* Tràfic de dones.
Tràfic de drogues.
* Tràfic de negres.
Tràfic de persones.
Tràfic il·legal d'animals.
Tràfic il·legal de plantes.
* Tràfic sexual internacional.
Traïció
Transacció (Dret)
* Transferència (Dret)
* Transferència fraudulenta.
Transfuguisme polític.
* Transició a la democràcia.
Transició democràtica espanyola, 1975-1982.
* Transició democràtica.
* Transició espanyola, 1975-1978.
* Transició vers la democràcia.
* Transmissió (Dret)
Transmissió de béns (Dret romà)
Transmissió de béns.
* Transmissió de crèdits.
* Transmissió de la propietat.
Transnacionalisme.
* Transparència administrativa.
* Transparència en el govern.
* Transparència en l'administració pública.
Transparència fiscal.
Transparència política.
* Transparència pública.
* Transport i Estat.
Transport militar.
Traspàs de competències.
* Traspàs de terres.
Treball a les presons.
Treball en benefici de la comunitat.
* Treball forçat.
* Treball forçós.
Treball infantil.
* Treball obligatori.
* Treballs comunitaris (Penes)
* Treballs d'interès general (Penes)
* Treballs en benefici de la comunitat.
Treballs forçats.
Tren naval.
* Trencament de fiança.
* Treves.
* Triada (Societat secreta)
Triades (Organitzacions criminals)
Tribunals administratius.
* Tribunals comercials.
Tribunals constitucionals.
* Tribunals contenciós administratius.
Tribunals de comerç
Tribunals de comptes.
* Tribunals de jurat.
Tribunals de menors.
* Tribunals de treball.
Tribunals eclesiàstics.
Tribunals fiscals.
Tribunals internacionals.
Tribunals laborals.
* Tribunals mercantils.
Tribunals militars.
Tribunals penals.
Tribunals populars.
* Tribunals revolucionaris.
Tribunals senyorials.
Tribunals superiors de justícia.
Tribunals.
Tribuns de la plebs.
* Tribunus plebis.
* Tributació
* Tributació dels no residents.
* Trofeus de guerra.
Trofeus militars.
* Tropes paracaigudistes.
Trotskisme.
* Trotskistes.
Tutela (Dret romà)
* Tutela i curatela (Dret romà)
* Tutela judicial efectiva.
* Tutela judicial.
Tutela.
* Tuteles internacionals.
Txeques.

* Últimes voluntats clíniques.
* Unificació alemanya, 1990.
* Unificació d'Alemanya, 1990.
* Unificació del dret.
* Unificació europea.
Unificació internacional del dret.
Uniformes militars.
* Unions mixtes.
* Unitat europea.
* Unitats contribuents.
* Unitats contributives.
Urbanitzacions.
* Ús bèl·lic de bacteris patògens.
* Ús bèl·lic de gèrmens.
* Ús bèl·lic de productes químics.
Usdefruit.
* Usucapió
Usurpació
* Usurpació d'immobles.
Usurpació de l'estat civil.
* Usurpació de nom.
Uti possidetis (Dret internacional)
* Utilitat pública.
* Utopia.
* Utopies polítiques.
* Utopies socials.
Utopies.

Vaga de La Canadenca, 1919.
Vaga del metall, Espanya, 1976.
Vaga dels tramvies, Barcelona, Catalunya, 1951.
Vaga dels tramvies, Barcelona, Catalunya, 1957.
Vagues generals.
* Vagues patronals.
Vagues.
Valencianisme.
* Validació de documents.
* Validesa del dret.
* Validesa i eficàcia del dret.
Vandalisme.
Veguers.
Veïnatge (Dret)
* Velocitat màxima permesa.
* Venda (Dret internacional)
* Venda (Dret)
* Venda amb reserva de domini.
Venda internacional.
* Venda judicial.
* Vendes (Dret)
* Vendes d'exportació (Dret)
* Vendes de béns immobles.
* Verificació d'autenticitat.
* Verificació d'impostos.
* Veterans de guerra.
Veterans.
Via de fet (Dret administratiu)
* Viatges oficials.
* Vicis ocults en compravenda.
* Vida política.
Vies romanes.
* Vigilància de comunicacions.
* Vigilància de les eleccions.
* Vigilància de presos.
* Vigilància electrònica del personal.
* Vigilància electrònica dels treballadors.
Vigilància electrònica en el lloc de treball.
* Vigilància electrònica en el treball.
Violació
* Violació de domicili
* Violació del dret comunitari.
Violaris.
Violència política.
* Violència sexual.
Virreis.
* Visats.
* Visites d'Estat.
Visites oficials.
* Visites reials.
Vitalici.
* Voluntat (Dret)
* Voluntat de les parts.
* Voluntats anticipades.
* Vot (Societats anònimes)
* Vot automatitzat.
Vot d'accionistes.
Vot electrònic.
* Vot femení
* Vot interactiu.
* Vot per Internet.
Vot.
* Votació
* Votació electrònica.
* Votació per Internet.

* Watergate, 1972-1974.

* Xantatge.
* Xara (Dret islàmic)
* Xarlatans.
* Xocs de vaixells.
Xovinisme.

* Yatagans.

* ZEE.
* Zona de dues-centes milles.
* Zona econòmica exclusiva.
Zones econòmiques (Dret del mar)
* Zones econòmiques exclusives
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Microtesaurus temàtic


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
.