Pàgina inicial > Recursos d'informació > Catàleg 
Tesaurus de Matèries i Noms Geogràfics

Preguntes més freqüents


 

En quina normativa es basa?
Per a l'elaboració del THUB es segueixen les normes de l’Organització Internacional per a la Normalització:
  • ISO 2788 Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri
  • ISO 5964 Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri
L’any 2008 aquestes dues normes van ser revisades, ampliades i refoses en una nova norma ISO 25964 Thesauri and Interoperability with other Vocabularies

 

Qui elabora el Thesaurus de la UB?
El THUB es gestiona i desenvolupa des de la Unitat Tècnica d'Indexació de Procés Tècnic del CRAI de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració dels catalogadors del CRAI de la UB.

 

Quan s'actualitza?
La gestió del THUB està integrada dins de l'aplicació de gestió del Catàleg de biblioteques de la UB i per tant totes les modificacions i nous termes són immediatament incorporats en la consulta en línia del catàleg. L'actualització de la base de dades de consulta del Thesaurus UB es fa setmanalment.

 

Quin és el seu abast temàtic?
El THUB és un tesaurus multidisciplinari que inclou termes que designen conceptes de les diverses especialitats que constitueixen el camp d'acció i interès de la UB. Hi ha tres grans àrees de coneixement en els que es fonamenta el Thesaurus de la UB: Ciències i tecnologies, Ciències humanes i socials, i Arts i lletres. El Thesaurus de la UB conté terminologia sobre: Belles arts, Biblioteconomia i documentació, Biologia, Ciències de la Terra, Economia i Empresa, Relacions laborals, Ciències i tecnologia agroalimentàries, Ciències socials: demografia, sociologia, estadística, política, Coneixement i cultura, Dret, Educació i pedagogia, Enginyeria i tecnologia, Espectacles, jocs i esports, Etnologia, Farmàcia, Filologia, Filosofia, Física, Geografia, Història, Indústria, comerç i comunicacions, Informàtica, Matemàtica, Medi ambient, Medicina, infermeria i odontologia, Psicologia, Química, Religió, Treball social i serveis socials, Noms geogràfics i Termes de gènere i forma.

 

Qué són els Microtesaurus de la UB?
Per a facilitar la cerca dels recursos d’informació en cadascuna d'aquestes àrees el THUB s’ha subdividit en categories què per si mateixes o per agrupació amb altres formen els Microtesaurus de la UB. Cada microtesaurus conté la terminologia relacionada amb el seu camp semàntic ordenada alfabèticament. En l’actualitat el Thesaurus de la UB inclou 29 microtesaurus temàtics i un de Noms geogràfics. Tots els Microtesarus de la UB proporcionen un enllaç al Catàleg de la UB per a facilitar la recuperació dels recursos d’informació que es troben indexats sota aquests conceptes.

 


© Universitat de Barcelona - Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
.