Pàgina inicial > Recursos d'informació > Catàleg 
Tesaurus de Matèries i Noms Geogràfics

Guia de consulta

Consideracions generals i opcions de cerca

Els tipus de cerca (Paraules clau, Temes o matèries, Noms geogràfics i Gèneres/Formes) s'han de combinar amb les següents opcions:

 • Totes les paraules
 • Qualsevol paraula
 • Frase exacta
 • Veure llista començant per

En cada una d'elles cal tenir en compte les característiques i especificacions que s'expliquen en el seu apartat.

Hi ha també la possibilitat de truncar les paraules de la cerca mitjançant els caràcters especials ? i *, quan s'utilitzen les opcions booleanes “Totes les paraules” (I) i “Qualsevol paraula” (O). D'aquesta manera es poden fer cerques més genèriques

 • ? - l'interrogant emmascara un caràcter qualsevol, per exemple j?an recupera Joan i Juan.
 • * - l'asterisc permet truncar un grup de caràcters a la dreta, a l'esquerra o al centre de qualsevol paraula, per exemple guerr* recupera guerra i guerres.
 • ?/* - la combinació de tots dos caràcters, o la seva repetició, permet cobrir diferents possibilitats. Per exemple: *feixis* recuperaria antifeixisme, antifeixistes, feixisme, ... ; jo?n* recuperaria Joan, John, Johnston, Joon, ...
 • Cal entrar almenys 3 lletres o xifres a més de l'interrogant o l'asterisc.

1. Totes les paraules

Amb aquesta opció recuperareu només aquells registres que contenen,  ja sigui com entrada acceptada o com a referència, totes les paraules entrades a la finestra de cerca.

 

Exemple:

 

Escriviu: republica espanyola, amb l'opció "Totes les paraules" combinada amb el tipus de cerca "Temes o matèries"
Obtindreu com a resultat:

Catorze d'abril, 1931
República Espanyola I, 1873-1874
República Espanyola II, 1931-1939

El terme Catorze d'abril, 1931 aparentment no inclou les paraules de la cerca però si visualitzem aquesta autoritat comprovarem que les té com a referències: 

Matèria acceptada
Catorze d'abril, 1931
Emprat per
14 d'abril, 1931
Emprat per
Proclamació de la Segona República Espanyola, 1931
Terme genèric
República Espanyola II, 1931-1939
Terme relacionat
República Catalana, 1931
Classificació
TH 93
  

2. Qualsevol paraula

Amb aquesta opció recuperareu els termes que continguin, com a mínim, una de les paraules entrades a la finestra de cerca.

 

Exemple:

 

Escriviu: separacio conjuges amb l'opció "Qualsevol paraula" combinada amb el tipus de cerca "Paraules claul"
Obtindreu com a resultat:

Conveni regulador
Divorci
Independència judicial
Judicis matrimonials
Jurisdicció voluntària
Membranes (Tecnologia)
Règim matrimonial
Separació (Tecnologia)
Separació conjugal
Separació de béns
Separació de poders
Separació del patrimoni
Separació per membrana

3. Frase exacta

Amb aquesta opció recuperareu els termes que contenen exactament les mateixes paraules en el mateix ordre i amb la mateixa puntuació. S’ha de tenir en compte que funciona de forma diferent segons el tipus de cerca amb el qual es combina:

 • Aquesta opció no es pot aplicar sobre la cerca “Paraules clau
 • Combinant-la amb “Temes o matèries", "Noms geogràfics" o “Gèneres-Formes” el resultat proporciona un únic resultat lligat a una URL estable que permet enllaçar directament amb els temes o matèries que us interessin (per exemple: per a estar al dia dels nous documents indexats sota els camps de coneixement triats). Contràriament, els enllaços creats a partir del resultat d’una de les cerques booleanes poden donar en molts casos resultats múltiples (és a dir, no directes a un únic terme). Altres enllaços NO són estables: canvien cada cop que s’actualitza el catàleg. Per això, per a construir enllaços directes fiables s’ha d’emprar sempre l’opció: "Frase exacta".

 

Exemple:

 

Escriviu: grups finits marcant l'opció "Frase exacta " combinada amb el tipus de cerca "Temes o matèries".

Us mostrarà directament el registre del descriptor Grups finits:

Cal combinar els possibles tipus de cerca per

 • Paraules clau
 • Temes o matèries
 • Noms geogràfics
 • Gèneres-Formes

amb les diferents opcions que permet la pantalla de cerca, tot tenint en compte les explicacions que es donen a l'apartat Consideracions generals i opcions de cerca.  

4. Paraules clau

Aquest tipus de cerca permet accedir al catàleg a partir dels diferents registres d'autoritat, buscant per paraules clau de qualsevol tipus: matèries, noms geogràfics i gèneres-formes. La cerca general no es pot combinar amb l'opció "Veure llista alfabètica de termes".

 

Exemple:

 

Cerqueu: prades, amb l'opció "Totes les paraules"
Obtindreu com a resultat:

Prada (França) 

Prades (Catalunya)

Siurana de Prades (Catalunya)

5. Temes o matèries

Aquest tipus de cerca permet accedir al catàleg a partir de conceptes que expressen temes.

 

Exemple:

 

Cerqueu: fons mar amb l'opció "Totes les paraules"
Obtindreu com a resultat:

Matèria acceptada

Fons marins

Emprat per

Fons de l'oceà

Emprat per

Fons del mar

Emprat per

Fons dels oceans

Emprat per
Fons oceànics
Emprat per
Fons submarins
Emprat per
Llits oceànics

Terme genèric

Biologia marina

Terme genèric

Oceanografia

Terme específic

Sediments marins

Terme relacionat

Geologia submarina

Terme relacionat

Topografia submarina

Classificació

TH 55

6. Noms geogràfics

Aquest tipus de cerca permet accedir al catàleg buscant per topònims.

 

Exemple:

 

Cerqueu:  Collblanc Catalunya, amb l'opció "Totes les paraules".
Obtindreu com a resultat:

Nom geogràfic acceptat

Collblanc (Hospitalet de Llobregat, Catalunya)

Emprat per

Collblanc (Hospitalet de Llobregat, Catalunya : Barri)

Terme genèric

Hospitalet de Llobregat (Catalunya)

Terme específic

Baix Cinca (Aragó : Comarca)

Classificació

GEO 44-ES-CT

7. Gèneres/Formes

Aquest tipus de cerca permet accedir al catàleg buscant per gènere-forma i característiques físiques.

 

Exemple:

 

Cerqueu:  diccionaris línia, amb l'opció "Totes les paraules".
Obtindreu com a resultat:

Gènere/Forma acceptada

Diccionaris electrònics

Emprat per

Diccionaris en línia

Emprat per

Diccionaris interactius

Emprat per

Diccionaris multimèdia

Terme genèric

Diccionaris

Terme genèric

Llibres electrònics

Font

Terme thub, 2 febr. 2010

Classificació

THf03

Castellà
Diccionarios electrónicos
Anglès
Electronic dictionaries
Francès
Dictionaries électroniques

8. Cerca en altres llengües

Aquesta cerca us permetrà, a partir d’un terme en castellà, anglès o francès, accedir al seu equivalent en català.

Si cerqueu un concepte en anglès en “Totes les paraules” i seleccioneu el tipus de cerca “En anglès” obtindreu conceptes en català que contenen aquesta paraula en el terme equivalent en anglès. El mateix passa si cerqueu un concepte en castellà o en francès i seleccioneu en tipus de cerca “En castellà” o “En francès” en cada cas.

 

Exemple:

 

Cerqueu:  roads amb l'opció "Totes les paraules", i en el Tipus de cerca "En anglès".
Obtindreu com a resultat:

Carreteres

Construcció de carreteres

Feu clic en un d'aquests termes, per exemple Carreteres.

Obtindreu com a resultat:

Matèria acceptada

Carreteres

Terme genèric

Comunicacions

...

...

Font
BNE/A, 16 febr. 2010 (enc.: Carreteras)
Font
LCSH, 16 febr. 2010 (enc.: Roads)
Font
RAMEAU, 16 febr. 2010 (enc.: Routes)
Castellà
Carreteras
Anglès
Roads
Francès
Routes

En la cerca en altres llengües podeu combinar els possibles tipus de cerca:

 • Paraules clau
 • Temes o matèries
 • Noms geogràfics
 • Gèneres-Formes

amb les diferents opcions que permet la pantalla de cerca, tot tenint en compte les explicacions que es donen a l'apartat Consideracions generals i opcions de cerca.

 

 


© Universitat de Barcelona - Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
.