Pàgina inicial > Recursos d'informació > Catàleg 
Tesaurus de Matèries i Noms Geogràfics

Els MicrothesaurusEls Microtesaurus de la UB són una eina que us permetrà accedir fàcilment al fons documental  de la Universitat de Barcelona per disciplines temàtiques i noms geogràfics.

S'han elaborat recopilant els termes que corresponen a la família semàntica de les diferents disciplines impartides a les facultats i les escoles universitàries de la UB i el seu àmbit geogràfic d'interès.

A partir dels diferents microtesaurus podreu accedir a la terminologia emprada en la indexació dels documents de cada tema, al seu camp semàntic, a les seves relacions amb altres termes, i, finalment, us permetrà consultar en el catàleg els documents que es troben indexats sota aquestes entrades.

Els termes acceptats que remeten als documents del catàleg estan marcats amb lletra blau marí.

Temes que inclouen els microtesaurus

A trets generals, el Thesaurus de la UB es divideix en 29 categories temàtiques  i una de noms geogràfics.

A continuació trobareu la llista de les 29 categories o microtesaurus ordenades alfabèticament amb el contingut general dels temes que inclouen. Al final de la llista trobareu el Microtesaurus de Noms geogràfics amb un breu comentari del que conté i de com ha estat organitzat.

Belles Arts
Inclou: art, urbanisme, arquitectura, escultura, dibuix, arts industrials, pintura, gravat, fotografia, cinematografia i música.

Biblioteconomia i Documentació
Inclou: arxivística, biblioteconomia, museologia i documentació.

Biologia
Inclou: biologia, botànica, zoologia i paleontologia.

Ciències. Qüestions generals
Inclou aspectes generals sobre les ciències pures i aplicades.

Ciències de la Terra
Inclou: geologia, geomorfologia, meteorologia, estratigrafia, paleografia, petrologia, geologia econòmica, hidrologia i paleontologia.

Ciències econòmiques i empresarials. Relacions laborals
Inclou: economia, empresa, finances, comerç i banca, treball i relacions laborals.

Ciències i tecnologia agroalimentàries
Inclou: agricultura, silvicultura i zootècnia.

Ciències socials
Inclou: demografia, sociologia, estadística i política.

Coneixement i cultura. Qüestions generals
Inclou aspectes generals sobre el coneixement i la cultura.

Dret
Inclou: dret, jurisprudència i política.

Educació i pedagogia
Inclou: educació, pedagogia, aprenentatge, ensenyament, sistemes educatius, avaluacions, personal, recursos i equipaments.

Enginyeria i tecnologia
Inclou: enginyeria mecànica, tècnica nuclear, electrotècnia, mineria, enginyeria militar i naval, enginyeria civil, enginyeria de comunicacions i transport, enginyeria sanitària.

Espectacles jocs i esports
Inclou: espectacles, teatre, ball, jocs, esports, exercici físic.

Etnologia
Inclou: etnologia, folklore, usos i costums, vida social i economia domèstica.

Farmàcia
Inclou: medicaments, farmacologia, terapèutica i toxicologia.

Filologia
Inclou: filologia, lingüística i literatura.

Filosofia
Inclou: filosofia, ocultisme, lògica filosòfica, moral i ètica.

Física
Inclou: física i astronomia.

Geografia
Inclou: geografia física, geografia humana, exploracions i viatges.

Història
Inclou: arqueologia, restes prehistòriques i històriques, i història.

Indústria, comerç i comunicacions
Inclou: gestió i organització de la indústria, del comerç i de les comunicacions, ofimàtica, telecomunicacions i telecontrol, transports, correus, comptabilitat, indústries i oficis, construcció.

Informàtica
Inclou: ciència i tecnologia dels ordinadors, arquitectura d'ordinadors, sistemes, programaris, maquinaris, interacció home-ordinador, xarxes d’ordinadors i intel·ligència artificial.

Matemàtica
Inclou: lògica matemàtica, teoria de nombres, àlgebra, geometria, topologia, anàlisi, probabilitat, estadística matemàtica, matemàtica computacional, cibernètica matemàtica.

Medi ambient
Inclou: ecologia, recursos naturals, impacte ambiental, degradació del medi ambient, contaminació, residus i tractament, avaluació i gestió ambientals.

Medicina, infermeria i odontologia
Inclou: anatomia, fisiologia, higiene, sanitat pública i privada, medicina clínica, patologia, diagnòstic, prevenció i tractament, infermeria i odontologia.

Psicologia
Inclou: psicologia, psicometria, personalitat, trastorns físics i psíquics, diagnòstic, prevenció i tractament.

Química
Inclou: química, tecnologia química i indústria química.

Religió
Inclou: religions, teologia, mitologia i cultes.

Treball social i serveis socials
Inclou: problemes socials, benestar social, treballadors socials, treball social i serveis socials.

Microtesaurus de Noms geogràfics 
El Microtesaurus de Noms geogràfics us facilitarà la cerca i recuperació de documents per noms de llocs geogràfics perquè és l’eina que recull els topònims citats en les indexacions dels documents del Catàleg de la UB.

El microtesaurus s’ha organitzat de espais més amplis a més restringits. Així, partint de les zones continentals, més amplies, passem de països i territoris a regions, àrees administratives, etc. fins arribar a àrees més petites com per exemple ciutats, pobles i barris.

 

 


© Universitat de Barcelona - Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
.