Antics posseïdors


Per ampliar, veure article Biblioteconomia i Documentació

La gran majoria dels llibres conservats a la Biblioteca de Reserva procedeix dels convents de la província de Barcelona, els béns dels quals van ser desamortitzats per l'Estat durant el primer terç del segle XIX arran de les lleis de Mendizábal. Malgrat això, altres procedències, com ara la Universitat de Cervera i diverses donacions produïdes al llarg del temps han augmentat el volum i la importància de la col·lecció.

El destí d'aquest riquíssim patrimoni bibliogràfic, fins a la seva definitiva ubicació a l'edifici històric de la Universitat, el 1880, no va estar mancat d'accidents i perills. Els senyals d'aquestes vicissituts encara són visibles a les seves pàgines però, juntament amb ells, també les marques de propietat dels qui en van ser propietaris, institucions religioses, acadèmiques i particulars.

Des del 1986, en què va iniciar la catalogació retrospectiva en línia de la seva col·lecció històrica, la Biblioteca de Reserva inclou en els seus registres un camp específic, susceptible de recuperació, en què es recullen les dades relatives a l'exemplar, amb inclusió d'informació sobre les marques de propietat. Malgrat això, les notícies aportades i les possibilitats de recuperació resultaven clarament insuficients.

Tot considerant les limitacions del sistema utilitzat per consignar les marques de propietat i l'interès creixent per aquests testimonis documentals, a partir del mes de febrer del 2009, paral·lelament a la catalogació es redacten les autoritats de les persones o institucions que van posseïr els exemplars treballats. A la vegada, s'afegeix a tots els registres bibliogràfics que l'inclouen l'entrada secundària, ja normalitzada, de l'antic posseïdor, identificada amb el terme "ant. pos.".

En una segona fase es recuperaran els registres bibliogràfics amb exemplars on consten marques no treballades per procedir a la redacció de les autoritats i a la inclusió de les entrades secundàries dels antics posseïdors, amb la pretensió d'oferir una visió exhaustiva i fidel de la "biografia" del conjunt dels volums custodiats a la nostra biblioteca.

Així, la base de dades que presentem parteix d'alguns dels registres d'autoritat d'antics posseïdors amb l'objectiu fonamental de visualitzar-ne les imatges de les marques de propietat i, si s'escau, del context de les mateixes en el document, així com d'obtenir la seva descripció. D'altra banda proporcionem, si és possible, informacions de caire històric o biogràfic sobre els antics posseïdors indicant, en cas que sigui factible, referències bibliogràfiques. A la vegada, relacionem els noms d'aquests posseïdors amb els registres bibliogràfics recollits al Catàleg de la Universitat de Barcelona.

Mentre que totes les institucions identificades figuren a la base, la inclusió d'un individu respon a l'aplicació d'un criteri ampli però amb pretensió de coherència: la seva participació activa i coneguda en la història cultural i social, de Catalunya o bé de fora de Catalunya, la presència rellevant de documents amb la seva marca de propietat a la nostra col·lecció, la seva pertinença a un col·lectiu 'singular', com ara les dones i finalment la singularitat de l'execució de la pròpia marca.

Així, els camps de cerca, són els següents:

  • Posseïdor (aplicat a individus i entitats)
  • Lloc (aplicat a entitats)
  • Datació de la marca de propietat
  • Tipus de marca de propietat - Disponible també en castellà i anglès
  • Orde religiós (aplicat a individus i entitats) - Disponible també en castellà i anglès
  • Tipus d'entitat - Disponible també en castellà i anglès
  • Títols (aplicat a individus) - Disponible també en castellà i anglès
  • Ocupació (aplicat a individus) - Disponible també en castellà i anglès
  • Paraula clau

Vegeu el tríptic de la Base


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
Comentaris