Marques d'impressors


Marca de l'impressor valencià
Joan Jofre

La base de dades de Marques d'impressors a càrrec de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona té l'inici a l'octubre de l'any 1998.

La metodologia de treball, directament relacionada amb la catalogació sistemàtica de llibre antic, ofereix l'oportunitat de treballar els impressors paral·lelament a la confecció dels registres bibliogràfics. D'aquesta manera, els registres d'autoritat dels impressors que s'introdueixen al catàleg es van posant a l'abast públic a través de la base de dades Marques d'impressor juntament amb la imatge de la marca o marques que utilitzen.

Donat el sistema d'introducció de dades, no existeix un criteri cronològic o geogràfic per a la inclusió dels diferents registres. Així, l'abast temporal és des del segle XVI al XVIII i el geogràfic és eminentment europeu, especialment referit a la impremta a Espanya, França, Itàlia, Portugal, Alemanya i Països Baixos, reflectint les característiques pròpies de la col·lecció.

La Base permet enllaçar els registres d'impressor amb als registres bibliogràfics del Catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona que els inclouen com a entrada secundària, així com amb el registre bibliogràfic del llibre del qual s'ha obtingut la imatge de la marca..

Els registres d'impressors inclouen dades de la seva activitat, com els anys i ciutats on treballaren i altres dades biogràfiques que poden ser aclaridores, com per exemple les associacions. Aquestes dades s'extreuen dels repertoris utilitzats inclosos a la bibliografia.

També es dóna informació sobre les marques que utilitzen. Es fa una descripció a la qual se li afegeixen els termes principals, tant en català, com en castellà i en anglès.

A la pàgina inicial de cerca apareix l’enllaç al Cronomapa de la base de dades. Consta d’un mapa que situa les ciutats on treballaven els impressors i una línia del temps per situar-los cronològicament. Es poden realitzar cerques per ciutats i per anys i es poden combinar les dues utilitzant els filtres.

Per a les marques dubtoses s'ha creat un compte Pinterest accessible des del web del CRAI. Hi queden enregistrades imatges de les quals no es té la certesa que siguin marques tipogràfiques o de les quals no s'ha pogut establir la descripció iconogràfica. Queden en aquest compte a l'espera que, en un futur, es puguin assignar a un impressor determinat, descartar definitivament o bé, en el segon, cas, determinar la seva descripció.

La base de dades s'actualitza i augmenta setmanalment. El juny de 2017 la base compta amb 1767 registres d'impressors i 3046 imatges de marques.


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
Comentaris