Proposta de compra de llibres

Abans de proposar la compra de documents, convé consultar el Catàleg de la Biblioteca.

Els camps en color blau s'han d'omplir de forma obligatòria

Nom i Cognoms:
Correu electrònic:
(També podeu imprimir aquest full i entregar-lo personalment a qualsevol punt de servei)
Tipus d'usuari:
Professorat UB
Estudiant UB
PAS UB
Altres
Ensenyament:
Departament / Seminari:

Títol:
Autors:
Lloc d'edició:      Any:
Editorial:
Col·lecció:
ISBN/ISSN/NIPO:

Nombre d'exemplars:     Preu:
Per a quina biblioteca proposeu l'adquisició:
Document proposat per a:
Bibliografia recomanada (indiqueu ASSIGNATURA més avall)
Recerca
Altres
Si el document és bibliografia recomanada,
ASSIGNATURA:
Comentaris:
Demostreu que no sou una mÓquina: Quant fan 7+1 

© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats