Proposta de compra de documents

Abans de proposar la compra d'un document, convé consultar el Cercabib per confirmar que no el tenim.

Els camps en color blau s'han d'omplir de forma obligatòria

Nom i Cognoms:
Correu electrònic:
(També podeu imprimir aquest full i entregar-lo personalment a qualsevol punt de servei)
Tipus d'usuari:
Professorat UB
Estudiant UB
PAS UB
Altres
Ensenyament:
Departament / Seminari:

Títol:
Autors:
Lloc d'edició:      Any:
Editorial:
Col·lecció:
ISBN/ISSN/NIPO:

Nombre d'exemplars:     Preu:
Per a quina biblioteca proposeu l'adquisició:
Document proposat per a:
Bibliografia recomanada (indiqueu ASSIGNATURA més avall)
Recerca
Altres
ASSIGNATURA:
Si el document és bibliografia recomanada, indiqueu el nom de l'assignatura i el seu codi GIGA
Comentaris:
Demostreu que no sou una mÓquina: Quant fan 7+1 

© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats