Ajuda

Què és BIGPI?

Quins són els camps de cerca?

Com es fan servir els operadors booleans?

Quina informació hi ha dels documents?


Comentaris a:
jcasadella@ub.edu