Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. CRAI Imatge de diagramació
icona del mapa del web Mapa icona del cercador Cercador Imatge de diagramació Imatge de diagramació Inici CRAI Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Suport a la Recerca
 
   
Imatge de diagramació
Pàgina inicial > Suport a la Recerca > Avaluació de les revistes científiques > 
Indicadors de visibilitat i impacte Imatge de diagramació

Factor d'impacte (Impact factor)


Què és?

El factor d'impacte intenta mesurar la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat científica. Es tracta d’un instrument per comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un camp científic basant-se en les citacions que es fan dels seus articles.

Com es calcula?

El factor d'impacte d'una revista és la mitjana del nombre de vegades que es cita un article publicat en aquesta revista. Es calcula generalment en base a un període de dos anys. Per exemple, si volem calcular el factor d'impacte de l'any 2008 de la revista Nature, considerarem:

A= Nombre de vegades que els articles publicats a Nature durant el període 2006-2007 han estat citats durant l’any 2008. (56.676 vegades)

B= Número d’articles publicats a Nature durant el període 2006-2007 (1.803 articles)

Factor d’impacte= A / B (56.676 / 1.803 = 31.434)

On consultar-lo?

Journal Citation Reports (JCR). El nombre de revistes en llengua no anglesa a JCR és molt reduït, per aquest motiu a Espanya, i a d'altres països, han aparegut eines alternatives per mesurar el factor d'impacte de les revistes, podeu consultar-les aquí.


Índex d’immediatesa


Què és?

Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la revista publica articles punters en investigació.  

Com es calcula?

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d’una revista publicats en un any pel número d'articles publicats en aquell mateix any.  

On consultar-lo?

Journal Citation Reports (JCR)

Inici


Quartil


Què és?

És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea.

Com es calcula?

Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte es divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt es troben en el primer quartil, els quartils de la part central seran el segon i el tercer, i l'últim quartil el quart. Per exemple, en una llista de 100 títols el primer quartil contindrà els 25 primers títols, amb la qual cosa, aquests seran els més valorats pels investigadors. Més informació.

On consultar-lo?

Journal Citation Reports (JCR)  

Inici


Eigenfactor


Què és?

És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a l’estil de Pagerank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les cites (de revistes més o menys citades).  

Com es calcula?

Eigenfactor fa servir un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google.

On consultar-lo?

Eigenfactor
Journal Citation Reports (JCR)

Inici


Índex h de Hirsch


Què és?

El 2005 Jorge Hirsch, professor de física a la Universitat de Califòrnia, va publicar l’article An index to quantify an individual's scientific research output en el qual proposava un indicador anomenat índex h, basat en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs.  

És un índex molt acceptat i conegut que s'utilitza en diferents processos d'avaluació de la investigació. El podem aplicar tant a autors com a revistes.

L'Índex H també té algunes febleses: afavoreix aquells autors amb més trajectoria investigadora. És per això que es proposa avaluar un període de temps limitat (per exemple, calcular l'índex H per a un període de 10 anys).

Com es calcula?

Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascú. Per exemple, un h=20 significa que un autor té 20 publicacions que s’han citat cadascuna d’elles al menys 20 vegades. Més informació.

On consultar-lo?

Índex H d'autor:

Scopus
ISI Web of Knowledge

Índex H de revistes:

Scimago Journal & Country Rank

Altres:

Inici


SJR


Què és?

El SCImago Journal & Country Rank (SJR) ens proporciona el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes un any determinat pels documents publicats a la revista seleccionada en els tres últims anys.

Com es calcula?

El SJR es tracta d'una mesura d'impacte de la revista, de la influència o del prestigi. Expressa el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes l'any seleccionat pels documents publicats a la revista en els tres anys anteriors.

Més informació

On consultar-lo?

Scopus
SCImago Journal & Country Rank.

Inici


ICDS


Què és?

ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) és el resultat d’un projecte elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona encapçalat pel Dr. Cristóbal Urbano. L’ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques.

Com es calcula?

MIAR vincula mitjançant el número ISSN conjunts seleccionats de revistes establerts segons grans àmbits científics –subdividits alhora en camps acadèmics més específics– amb una sèrie de bases de dades d’indexació i resum, repertoris de revistes i catàlegs de biblioteques.

L’ICDS és el resultat d’un càlcul numèric que valora la major o menor difusió de la revista a les bases consultades en base als següents barems:

 

  • 3 punts: Títols presents a set bases de dades internacionals d’índex i resum de caràcter multidisciplinari sobre ciències socials i humanitats: Academic Search Premier (ASP), Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), International Bibliography of Social Sciences (IBSS), Francis/Pascal, Fuente Académica y Periodical Content Index (PCI).
  • 3 punts: Títols presents en alguna de les següents bases de dades de caràcter especialitzat: Art Index/Abstracts/Full Text, Educational Research Abstracts (ERA), Education Resources Information Center (ERIC), Geobase, Population Index, Historical Abstracts, Psicodoc, Psycinfo, ATLA Religion Database, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts.
  • No obstant, si una revista és present alhora en una o vàries de les bases de dades multidisciplinàries i en una o vàries especialitzades obté un total de 5 punts.
  • 3,5 punts: Títols presents en una de les següents bases de dades d’ISI: AHCI, SCI, SSCI.
  • 2,5 punts: Títols presents a Latíndex i que no són presents en cap de les bases de dades internacionals.

On consultar-lo?

MIAR

Inici


Com avaluar revistes de Ciències Socials?
Com avaluar revistes de Ciències Socials?


Com avaluar el factor d'impacte i el quartil?
Com avaluar el factor d'impacte i el quartil?


Web of Science: com saber les citacions que ha rebut un article o un autor?
Web of Science

 
Versió per imprimir Telèfons d'informació Directori de la UB
versió per imprimir
Telèfons
Directori UB
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona
Edició: Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Última actualització: 13/05/2013